MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 679         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 2 octombrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

14. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 11/2005 privind aprobarea componentei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 

15. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

16. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 5/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa

 

17. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 9/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

 

18. - Hotărâre privind prelungirea mandatului directorului general al Agentiei Nationale de Presă AGERPRES

 

19. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 7/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

 

20. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 10/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Initiativa Central-Europeană – Dimensiunea Parlamentară

 

21. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 8/2005 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei Interparlamentare Bucuresti-Chisinău

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.138. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Variantă ocolitoare Timisoara DN 6 km 549+076 si DN 69 km 6+430”

 

1.139. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 74 Brad-Alba lulia, km 4+460-km 99+870”

 

1.140. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 75 Stei-Turda, km 0+000-km 160+870”

 

1.141. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 67C, Bengesti-Sebes, km 0+000- km 148+414”

 

1.142. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 73 Pitesti-Câmpulung-Brasov, km 13+800-km 42+850; km 54+050-km 128+250”

 

1.143. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitare DN 1C/DN 19; DN 1C Baia Mare-Livada, km 155+125-200+170; DN 19 Satu Mare-Livada, km 135+000-150+000; reabilitare DN 1C Livada-Halmeu, km 200+170-216+630”

 

1.144. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitare DN 1C Dej-Baia Mare km 61+500-km 147+990”

 

1.145. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Drum expres Brăila-Galati”

 

1.146. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Programul VI de reabilitare a drumurilor, Lot C Reabilitare DN 1H, km 75+446-km 128+823, Zalău-Răstoci”

 

1.147. - Hotărâre privind indexarea unor indemnizatii acordate în baza unor legi speciale

 

1.179. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse - Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pentru Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava

 

1.180. - Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil

 

1.185. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 743/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Centura de ocolire a municipiului Craiova - varianta de Nord” din cadrul obiectivului de investitii „Centura de ocolire a municipiului Craiova - varianta de Nord”

 

1.187. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national „Autostrada Bucuresti-Cernavodă, Sectiunea 4 Drajna-Fetesti si Sectiunea 5 Fetesti-Cernavodă” pe teritoriul localitătii Cernavodă din judetul Constanta

 

1.192. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societătii Comerciale “Complexul Energetic Turceni” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificare Activelor Statului

 

1.197. - Hotărâre privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru finantarea în anul 2008 a unor cheltuieli de capital pentru unităti de învătământ preuniversitar de stat

 

1.204. - Hotărâre privind trecerea doamnei Dontu Adriana din functia publică de prefect al judetului Brasov în functia publică de subprefect al judetului Brasov

 

1.205. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Brasov de către domnul Nită Emil

 

1.206. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Botosani de către domnul Mihai Corneliu

 

1.207. - Hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al subprefectului judetului Ilfov, domnul Delcea Valentin, prin acordul părtilor

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

194. - Decizie privind trecerea domnului Elvădeanu Mihai din functia publică de subprefect al judetului Botosani în functia publică de inspector guvernamental

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

605. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Listei cu rasele de lapte, carne sau pielicele, din speciile ovine si caprine, care se pot achizitiona în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.099/2008 privind sustinerea din fonduri bugetare, în anul 2008, a achizitiei de berbeci si/sau tapi pentru reproductie

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AUDIOVIZUALULUI

 

792. - Decizie privind principii si reguli de desfăsurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 11/2005 privind aprobarea componentei

nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Componenta nominală a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, aprobată prin Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 11 martie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Puscă Mircea Vaier, apartinând Grupului parlamentar al PNL, este desemnat în calitatea de membru al Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, în locul devenit vacant ca urmare a demisiei din calitatea de parlamentar a domnului Ionel Palăr;

- domnul deputat Traian Dobre, apartinând Grupului parlamentar al PNL, este desemnat în calitatea de membru al Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, în locul devenit vacant ca urmare a demisiei din calitatea de parlamentar a domnului Titu Nicolae Gheorghiof;

- domnul senator Vilmos Zsombori, apartinând Grupului parlamentar al UDMR, este desemnat în calitatea de membru al Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, în locul devenit vacant ca urmare a demisiei din calitatea de parlamentar a domnului Csaba Sogor;

- domnul senator Nicolae lorga, apartinând Grupului parlamentar al PRM, este desemnat în calitatea de membru al Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, în locul devenit vacant ca urmare a decesului domnului senator Dinescu Valentin;

- domnul deputat Dumitru Avram, apartinând Grupului parlamentar al PRM, este desemnat în calitatea de membru al Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, în locul domnului deputat Liviu Codîrlă.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 24 septembrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 14.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă următoarele modificări în componenta nominală a unor grupuri parlamentare de prietenie, constituite prin Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 4 mai 2005, cu modificările ulterioare:

1. Grupul parlamentar de prietenie cu Africa de Sud

- domnul deputat loan Luchian, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Grigore Crăciunescu.

2. Grupul parlamentar de prietenie cu Arabia Saudită

- domnul deputat Tudor Tănăsescu, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în calitatea de presedinte al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a decesului deputatului losif Dan.

3. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Argentina

- doamna deputat Diana-Maria Busoi, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnată în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al doamnei Monica-Maria Iacob-Ridzi;

- domnul deputat Gheorghe Gabor, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, este desemnat în calitatea de presedinte al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Grigore Crăciunescu.

4. Grupul parlamentar de prietenie cu Armenia

- domnul deputat George Băesu, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului loan Mircea Pascu.

5. Grupul parlamentar de prietenie cu Australia

- domnul senator Viorel Aurelian Moldoveanu, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Cristache Rădulescu;

- domnul deputat Adrian Alui Gheorghe, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Ionel Palăr.

6. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Austria

- domnul senator loan Gheorghe Mihetiu, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Flutur Gheorghe;

- doamna deputat Mihaela Adriana Vasil, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnată în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Mugurel Liviu Sârbu.

7. Grupul parlamentar de prietenie cu Brazilia

- domnul deputat Nâdudvary Gyorgy, apartinând Grupului parlamentar al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Kovâcs Attila.

8. Grupul parlamentar de prietenie cu Bulgaria

- domnul deputat Vladimir Alexandru Mănăstireanu, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al doamnei Daciana Octavia Sârbu;

- domnul deputat Nicolae Popa, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Ionel Palăr;

- domnul deputat Ovidiu Tiberiu Musetescu, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a decesului domnului deputat Corneliu loan Dida.

9. Grupul parlamentar de prietenie cu Canada

- domnul senator Cristian Dimitrie Stragea, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Radu Tîrle.

10. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cehă

- domnul senator Viorel Alexandru, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnat în calitatea de presedinte al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Mihai Tâbuleac.

11. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Populară Chineză

- domnul deputat Liviu Alin Rusu, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al doamnei Gabriela Cretu.

12. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cipru

- domnul deputat Adrian Alui Gheorghe, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Adrian Emanoil Semcu;

- domnul deputat Dragos Zisopol, apartinând Grupului parlamentar al minoritătilor nationale, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a decesului domnului deputat Sotiris Fotopolos.

13. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Coasta de Fildes

- domnul deputat Lucian Bălut, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a decesului deputatului Corneliu loan Dida.

14. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Coreea

- domnul deputat loan Miele, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Grigore Crăciunescu;

- domnul deputat Alexandri Nicolae, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Ionel Palăr.

15. Grupul parlamentar de prietenie cu Croatia

- domnul deputat Vasile Butnaru, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al doamnei Rovana Plumb;

- domnul senator Viorel Alexandru, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Mihai Tâbuleac.

16. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cuba

- domnul senator Carol Dina, apartinând Grupului parlamentar al Partidului România Mare, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a decesului senatorului Valentin Dinescu;

- domnul deputat Nâdudvary Gyorgy, apartinând Grupului parlamentar al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Kovâcs Attila.

17. Grupul parlamentar de prietenie cu Danemarca

- domnul deputat Lucian Bălut, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al doamnei Gabriela Cretu;

- domnul deputat Vasile Butnaru, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul domnului deputat Cătălin Ovidiu Buhăianu Obuf.

18. Grupul parlamentar de prietenie cu Estonia

- domnul senator Mircea Cinteză, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnat în

calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Radu Mircea Berceanu;

- domnul deputat Adrian Alui Gheorghe, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Grigore Crăciunescu.

19. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Filipine

- doamna deputat Gratiela Gavrilescu, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, este desemnată în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Ionel Palăr.

20. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Finlanda

- domnul deputat Ion Mocioalcă, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al doamnei Dorina Teodora Mihăilescu;

- domnul senator Cristian Dimitrie Stragea, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Radu Tîrle.

21. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Franceză - Senat

- domnul senator Constantin Gheorghe, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnat în calitatea de vicepresedinte al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Radu Mircea Berceanu.

22. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Franceză - Camera Deputatilor

- domnul deputat loan Adam, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul domnului deputat Gheorghe Sârb.

23. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Federală Germania

- domnul deputat Marcel Adrian Piteiu, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Nicolae Bara.

24. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Elenă

- domnul deputat Dragos Zisopol, apartinând Grupului parlamentar al minoritătilor nationale, este desemnat în calitatea de presedinte al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a decesului domnului deputat Sotiris Fotopolos.

25. Grupul parlamentar de prietenie cu India

- domnul deputat Mădălin-Stefan Voicu, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Adrian Severin;

- domnul deputat Traian Dobre, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Grigore Crăciunescu.

26. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Hasemit al Iordaniei

- domnul deputat Traian Dobre, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Adrian Emanuil Semcu.

27. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Islamică Iran

- domnul deputat Dragos Ujeniuc, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Titu Nicolae Gheorghiof;

- domnul deputat Adrian Alui Gheorghe, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Ionel Palăr.

28. Grupul parlamentar de prietenie cu Irlanda

- doamna deputat Diana-Maria Busoi, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnată în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al doamnei Roberta Alma Anastase.

29. Grupul parlamentar de prietenie cu Islanda

- domnul deputat Stelian Fuia, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al doamnei Roberta Alma Anastase;

- domnul deputat Dragos Ujeniuc, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Grigore Crăciunescu.

30. Grupul parlamentar de prietenie cu Statul Israel

- domnul deputat Vasile-Cosmin Nicula, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al doamnei Dorina Teodora Mihăilescu;

- domnul deputat Tudor Tănăsescu, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Adrian Severin;

- domnul senator Cristian Dimitrie Stragea, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, este desemnat în calitatea de vicepresedinte al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Radu Tîrle.

31. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Italiană

- domnul deputat Tudor Tănăsescu, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Titus Corlătean;

- domnul senator Viorel Aurelian Moldoveanu, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Cristache Rădulescu.

32. Grupul parlamentar de prietenie cu Japonia

- domnul deputat Lucian Bălut, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului loan Mircea Pascu;

- domnul deputat Nâdudvary Gyorgy, apartinând Grupului parlamentar al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, este desemnat în calitatea de secretar al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Kovâcs Attila;

- domnul deputat Doru Geany Bălan, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Miron Tudor Mitrea.

33. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Kazahstan

- domnul deputat loan Silviu Lefter, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Titu Nicolae Gheorghiof;

- domnul deputat loan Ghise, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Ionel Palăr.

34. Grupul parlamentar de prietenie cu Statul Kuwait

- domnul deputat Mircea Puscă, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Adrian Emanuil Semcu.

35. Grupul parlamentar de prietenie cu Letonia

- domnul deputat Cătălin Lucian Matei, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în calitatea de vicepresedinte al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a decesului deputatului Corneliu loan Dida.

36. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Lituania

- domnul deputat Dragos Zisopol, apartinând Grupului parlamentar al minoritătilor nationale, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a decesului domnului deputat Sotiris Fotopolos.

37. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Macedonia

- domnul deputat Gheorghe Gabor, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Titu Nicolae Gheorghiof;

- domnul senator Viorel Aurelian Moldoveanu, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Cristache Rădulescu.

38. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord

- domnul deputat Irinel loan Stativă, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în calitatea de vicepresedinte al acestui grup parlamentar de

prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Mircea loan Pascu;

- domnul deputat Marcel Adrian Piteiu, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al doamnei Monica-Maria lacob-Ridzi.

39. Grupul parlamentar de prietenie cu Malayezia

- domnul deputat loan Silviu Lefter, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, este desemnat în calitatea de vicepresedinte al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Titu Nicolae Gheorghiof.

40. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Mongolia

- domnul deputat Nicolae Bănicioiu, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a decesului deputatului losif Dan.

41. Grupul parlamentar de prietenie cu Norvegia

- domnul deputat luliu Nosa, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul domnului deputat Cătălin Ovidiu Buhăianu Obuf.

42. Grupul parlamentar de prietenie cu Olanda

- domnul deputat Liviu Alin Rusu, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Titus Corlătean;

- domnul deputat Valentin Rusu, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Mircea Man;

- domnul deputat Alexandri Nicolae, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Adrian Emanuil Semcu.

43. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Islamică Pakistan

- domnul deputat Emil Strungă, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, este desemnat în calitatea de presedinte al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Grigore Crăciunescu.

44. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Panama

- domnul deputat Florin lordache, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al doamnei Dorina Teodora Mihăilescu;

- doamna deputat Diana-Maria Busoi, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnată în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Augustin Zegrean.

45. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Polonă

- domnul deputat Viorel Pupeză, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Conservator, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Adrian Severin;

- domnul deputat Eugen Uricec, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnat în calitatea de presedinte al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Aurel Olărean.

46. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Portugheză

- domnul senator Gheorghe Funar, apartinând Grupului parlamentar al Partidului România Mare, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a decesului senatorului Valentin Dinescu.

47. Grupul parlamentar de prietenie cu Serbia

- domnul deputat George Băesu, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a decesului deputatului losif Dan.

48. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Arabă Siriană

- domnul deputat Ion Călin, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în calitatea de secretar al acestui grup parlamentar de prietenie în locul domnului deputat Gheorghe Sârb.

49. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica SIovacia

- domnul deputat Gelu Visan, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Petru Nicolae lotcu.

50. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Spaniei

- domnul deputat Ion Burnei, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al doamnei Daciana Octavia Sârbu.

51. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Suediei

- domnul deputat Ion Burnei, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al doamnei Rovana Plumb.

52. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Thailandei

- domnul senator Dumitru Constantin, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Radu Mircea Berceanu.

53. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Tunisiană

- domnul senator loan Nasleu, apartinând Grupului parlamentar al Partidului România Mare, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a decesului senatorului Valentin Dinescu.

54. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Ungară

- domnul deputat Filonas Chis, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul domnului deputat Gheorghe Sârb;

- domnul deputat Mircea Vaier Puscă, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Adrian Emanuil Semcu;

- domnul senator Gelu Visan, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Petru Nicolae lotcu.

55. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Orientală a Uruguayului

- domnul deputat Doru Geany Bălan, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Miron Tudor Mitrea;

- domnul senator Viorel Alexandru, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Mihai Tâbuleac.

56. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Socialistă Vietnam

- domnul deputat Filonas Chis, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al doamnei Gabriela Cretu.

57. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Venezuela

- doamna senator Viorica Georgeta Moisuc, apartinând Grupului parlamentar al Partidului România Mare, este desemnată în calitatea de secretar al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a decesului senatorului Valentin Dinescu;

- domnul senator Gelu Visan, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnat în calitatea de presedinte al acestui grup parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului Petru Nicolae lotcu.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 24 septembrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 15.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 5/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 1 martie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Soki Bela, apartinând Grupului parlamentar al UDMR, este desemnat în calitatea de membru titular al delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa, în locul devenit vacant ca urmare a demisiei din calitatea de parlamentar a domnului Kovács Attila.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 24 septembrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 16.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 9/2005 privind aprobarea componentei

nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Componenta nominală a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 11 martie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul senator Eugen Mihăiescu, apartinând Grupului parlamentar al PRM, este desemnat în calitatea de membru al delegatiei Parlamentului României în Adunarea Parlamentară a Francofoniei, în locul domnului senator Aurel Ardelean.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 24 septembrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 17.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea mandatului directorului general al Agentiei Nationale de Presă AGERPRES

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Mandatul directorului general al Agentiei Nationale de Presă AGERPRES, domnul loan Mihai Rosea, se prelungeste până la numirea de către

Parlamentul României - la propunerea primului-ministru - a directorului general al Agentiei Nationale de Presă AGERPRES.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 24 septembrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 18.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 7/2005 privind aprobarea componentei

nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice

a Mării Negre

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Componenta nominală a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre, aprobată prin Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 1 martie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul senator Dumitru Constantin, apartinând Grupului parlamentar al PD-L, este desemnat în calitatea de membru al delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre, în locul devenit vacant ca urmare a demisiei din calitatea de parlamentar a domnului Petru Nicolae lotcu;

- domnul senator Ion Vârgău, apartinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitatea de membru al delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre, în locul devenit vacant ca urmare a demisiei din calitatea de parlamentar a domnului Aurel Gabriel Simionescu.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 24 septembrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 19.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 10/2005 privind aprobarea componentei

nominale a delegatiei Parlamentului României la Initiativa Central-Europeană - Dimensiunea

Parlamentară

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Componenta nominală a delegatiei Parlamentului României la Initiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară, aprobată prin Hotărârea Parlamentului României nr. 10/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 11 martie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul senator Radu Cătălin Mardare, apartinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitatea de membru titular al delegatiei, în locul devenit vacant ca urmare a demisiei din calitatea de parlamentar a domnului Oprescu Sorin Mircea.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 24 septembrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 14 septembrie 2008.

Nr. 20.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 8/2005 pentru aprobarea componentei

nominale a Comisiei Interparlamentare Bucuresti-Chisinău

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Componenta nominala a Comisiei Interparlamentare Bucuresti-Chisinău, aprobată prin Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 1 martie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Petre Străchinaru, apartinând grupului parlamentar al PD-L, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei Interparlamentare Bucuresti-Chisinău, în locul devenit vacant ca urmare a demisiei din calitatea de parlamentar a domnului Aurel Olărean.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 24 septembrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 21.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Variantă ocolitoare Timisoara DN 6 km 549+076 si DN 69 km 6+430”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Variantă ocolitoare Timisoara DN 6 km 549+076 si DN 69 km 6+430”, judetul Timis, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face dintr-un împrumut de la Banca Japoneză de Cooperare Internatională, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumeloraprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 602/1999 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Variantă ocolitoare a Municipiului Timisoara între DN 6 km 549 + 076 si DN 69 km 6 + 430”, judetul Timis, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.358 din 28 iulie 1999.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.138.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Modernizare DN 74 Brad-Alba Iulia, km 4+460-km 99+870”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 74 Brad-Alba lulia, km 4+460-km 99+870”, judetele Hunedoara si Alba, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.139.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Modernizare DN 75 Stei-Turda, km 0+000-km 160+870”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 75 Stei-Turda, km 0+000-km 160+870”, judetele Cluj, Alba si Bihor, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.140.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Modernizare DN 67C, Bengesti-Sebes, km 0+000-km 148+414”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 67C, Bengesti-Sebes, km 0+000-km 148+414”, judetele Gorj, Vâlcea si Alba, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.141.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 73

Pitesti-Câmpulung-Brasov, km 13+800-km 42+850; km 54+050-km 128+250”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 73 Pitesti- Câmpulung-Brasov, km 13+800-km 42+850; km 54+050- km 128+250”, judetele Arges si Brasov, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.142.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitare

DN 1C/DN 19; DN 1C Baia Mare-Livada, km 155+125-200+170; DN 19 Satu Mare-Livada,

km 135+000-150+000; reabilitare DN 1C Livada-Halmeu, km 200+170-216+630”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitare DN 1C / DN 19; DN 1C Baia Mare-Livada, km 155+125-200+170; DN 19 Satu Mare - Livada, km 135+000-150+000; reabilitare DN 1C Livada- Halmeu, km 200+170-216+630, judetele Maramures si Satu Mare”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face dintr-un împrumut contractat de la Banca Europeană de Investitii, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008 cu modificările ulterioare, si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr.1.143.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Reabilitare DN 1C Dej-Baia Mare km 61+500-km 147+990”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitare DN 1C Dej-Baia Mare km 61+500-km 147+990”, judetele Cluj, Sălaj si Maramures, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face dintr-un împrumut contractat de la Banca Europeană de Investitii, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în imita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.144.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Drum expres Brăila-Galati”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adorjtă rjrezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Drum expres Brăila-Galati, judetele Brăila si Galati”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.145.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Programul VI

de reabilitare a drumurilor, Lot C Reabilitare DN 1H, km 75+446-km 128+823, Zalău-Răstoci”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Programul VI de reabilitare a drumurilor, Lot C Reabilitare DN 1H, km 75+446—km 128+823, Zalău-Răstoci”, judetul Sălaj, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face dintr-un împrumut contractat de la Banca Europeană de Investitii, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.146.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind indexarea unor indemnizatii acordate în baza unor legi speciale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 din Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militarîn cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările si completările ulterioare, al art. 11 alin. (3) din Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din România, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Începând cu luna octombrie 2008 se indexează cu 7,5% următoarele indemnizatii:

a) indemnizatia lunară neimpozabilă acordată în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările si completările ulterioare, pentru fiecare lună de stagiu militar efectuat în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, care devine 2,53 lei;

b) indemnizatiile lunare, în sume fixe, acordate în baza Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din România, cu modificările si completările ulterioare, care devin: 339 lei pentru artistii interpreti sau executanti prevăzuti la art. 4 alin. (1) din lege, cu atestat categoria I eliberat de Ministerul Culturii si Cultelor, 254 lei pentru artistii interpreti sau executanti prevăzuti la art. 4 alin. (1) din lege, cu atestat categoria a II-a eliberat de Ministerul Culturii si Cultelor, si 198 lei pentru artistii interpreti sau executanti prevăzuti la art. 4 alin. (1) din lege, cu atestat categoria a III-a eliberat de Ministerul Culturii si Cultelor;

c) indemnizatiile lunare acordate în baza Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Nivelul indexat al indemnizatiilor lunare prevăzute la art. 1 se utilizează, începând cu luna octombrie 2008, la calculul veniturilor cuvenite sau aflate în plată, acordate în baza actelor normative prevăzute la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.147.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse - Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative,

pentru Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse - Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pentru Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtii de imobil ce se transmite potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între cele două părti, respectiv Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava si Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Vaier Bindea,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 1.179.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părtii de imobil, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Muncii, Familiei

si Egalitătii de Sanse - Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava în administrarea Ministerului Internelor si Reformei

Administrative, pentru Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se transmite

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Str. Sirenei nr. 2, judetul Suceava

- cod 8.29.06

- nr. MFP: 152075 (partial)

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse - Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava

Ministerul Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava

- Etaj 4, în suprafată de 222,2 m2;

- Teren în cotă indiviză, pe care este construit imobilul preluat în administrare, în suprafată de 286 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului compus din constructii si terenul aferent, proprietate publică a statului, situat în municipiul Târgu Mures, judetul Mures, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse - Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Mures în administrarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, pentru Centrul Regional de Formare Profesională a Adultilor Târgu Mures.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunului imobil prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Vaier Bindea, secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 1.180.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil proprietate publică a statului, ce face obiectul schimbării titularului dreptului de administrare

 


*) Conform Extrasului de carte funciară nr. 36.061 /92.550/N din 28 din iunie 2007, eliberat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Mures.

 

Adresa imobilului

care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului care se transmite

Municipiul Târgu Mures,

Str. Zăgazului nr. 14,

judetul Mures, Cod 8.29.06

Nr. MFP 153345

Ministerul Muncii,

Familiei si Egalitătii

de Sanse - Agentia Judeteană

pentru Ocuparea

Fortei de Muncă Mures

Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă,

pentru Centrul Regional de Formare Profesională

a Adultilor Târgu Mures

- Corp de fabricatie C3/2, reprezentând clădire P+1, din cărămidă, cu acoperis tip terasă, nr. cadastral 1387/1/4*), compus din:

• parter:

1. spatiul C3/2/1, cu suprafata construită de 42 m2, suprafata desfăsurată de 70 m2 si cota de teren aferenta de 57/1.742 m2, constând într-o casă a scărilor;

2. spatiul C3/2/2, cu suprafata construită de 16 m2, suprafata desfăsurată de 27 m2 si cota de teren aferentă de 22/1.724 m2, constând într-un grup sanitar,

• etaj 1:

3. spatiul C3/2/3, cu suprafata construită de 33 m2, suprafata desfăsurată de 57 m2 si cota de teren aferentă de 47/1.724 mp, constând într-o casă a scărilor;

4. spatiul C3/2/4, cu suprafata construită de 6 m2, suprafata desfăsurată de 11 m2 si cota de teren aferentă de 9/1.724 m2, constând într-un grup sanitar.

- Corp de fabricatie C4, reprezentând clădire S+P+1, din cărămidă, cu acoperis tip terasă, nr. cadastral 1387/1/4*), compus din:

• parter:

5. spatiul C4/2, cu suprafata construită de 14 m2, suprafata desfăsurată de 46 m2 si cota de teren aferentă de 38/1.742 m2, constând într-un hol si casa scării;

6. Spatiul C4/4, cu suprafata construită de 33 m2, suprafata desfăsurată de 109 m2 si cota de teren aferentă de 90/1.724 m2, constând într-un atelier si un birou.

• etaj 1:

7. spatiul C4/5, cu suprafata construită de 14 m2, suprafata desfăsurată de 46 m2 si cota de teren aferentă de 38/1.724 m2, constând într-un hol si casa scării;

8. spatiul C4/7, cu suprafata construită de 33 m2, suprafata desfăsurată de

109 m2 si cota de teren aferentă de 90/1.724 m2, constând într-un birou.

- Teren aferent în suprafată de 391 m2, nr. cadastral 1387/1/4*)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 743/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Centura de ocolire a municipiului Craiova - varianta de Nord din cadrul obiectivului de investitii

„Centura de ocolire a municipiului Craiova - varianta de Nord”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

 

Art. I. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 743/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Centura de ocolire a municipiului Craiova - varianta de Nord” din cadrul obiectivului de investitii „Centura de ocolire a municipiului Craiova - varianta de Nord”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005, cu modificările ulterioare, se completează cu pozitiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării „Centura de ocolire a municipiului Craiova - varianta de Nord” din cadrul obiectivului de investitii „Centura de ocolire a municipiului Craiova - varianta de Nord” cu suma globală estimată de 476 mii lei, finantată din contributia Guvernului României la împrumutul acordat de Fondul pentru Cooperare Economică Internatională - Japonia privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998, ratificat prin Legea nr. 156/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 14 august 1998, cu modificările ulterioare, prevăzută anual în bugetul Ministerului Transporturilor cu această destinatie.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexă.

Art. III. - Persoanele fizice prevăzute în anexă vor depune cererile pentru plata justei despăgubiri în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 1.185.

 

ANEXĂ

 

TABEL

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării

„Centura de ocolire a municipiului Craiova - varianta de Nord

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Tarlaua

Parcela

Numele proprietarului

Suprafata terenului

 

 

 

 

 

 

Suprafata din acte

- m2 -

Suprafata - m2 -

Numărul cadastral

0

1

2

3

4

5

6

7

8

43

Dolj

Craiova

26

1

Cernei S. Maria, Nitulescu S. Florica, Ută S. Nicolita, Popescu S. Constanta, Stefan S. Jenică, Marin S. Emilia

 

578

20367/2

44

18

2

Bălă Iolanda, Vîlcan Maria, Bănică Lucretia

 

14

19627/2

45

18

2

Bălă Iolanda, Vîlcan Maria, Bănică Lucretia

 

56

19628/1

46

18

3

Cioc Ion, Cioc Elena

 

998

20407/2

47

20

18

Bălă Iolanda, Vîlcan Maria, Bănică Lucretia

 

14

19623/2

48

20

26

Amzolini losif

 

25

19629/2

49

20

27

Amzolini losif

 

23

5367/2

50  

91

4

Chircă I. Ion, Prichici I. Elena

 

1539

19859/2

51 

66

13/1

Gulie Ion

 

374

20986/2

52

 

 

133

2

Ghită Ion, GhităAna

 

52

9346/2/1/1/2

53

133

1

Cotut Stefănescu Felicia, Stefănescu Florin

 

52

11339/2/2

54

7

12

Săftescu Ion

 

201

21613/1

55

18

1

Gavrilă Gheorghe

 

52

15422/2

56

20

22

Barbu Mariana

 

52

12981/2

57

 

 

20

19

Bălcescu Dumitra

 

45

8592

 

 

TOTAL SUPRAFATĂ DE EXPROPRIAT: 4.075 m*

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national „Autostrada Bucuresti-Cernavodă, Sectiunea 4 Drajna-Fetesti si Sectiunea 5 Fetesti-Cernavodă”

pe teritoriul localitătii Cernavodă din judetul Constanta

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national „Autostrada Bucuresti-Cernavodă, Sectiunea 4 Drajna-Fetesti si Sectiunea 5 Fetesti- Cernavodă” pe teritoriul localitătii Cernavodă din judetul Constanta, potrivit hărtii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national prevăzute la art. 1, expropriator fiind statul român, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România-S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

(2) Imobilul supus exproprierii este mentionat în tabelul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilul ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national prevăzut la art. 1 suma globală estimată de 13 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate cu destinatia cheltuieli aferente costurilor neeligibile, incluse în planul de finantare prevăzut în Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura „Constructia si reabilitarea sectiunilor 4 si 5 ale Autostrăzii Bucuresti-Cernavodă, România (Măsura ISPA nr. 2.000/RO/16/P/PT/003), semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2000 si la Bruxelles la 23 octombrie 2000, ratificat prin Legea nr. 375/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 26 iulie 2001, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru lucrarea de utilitate publică de interes national prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

Art. 5. - (1) Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunostintă publică prin afisare la sediul consiliilor locale implicate si rămân afisate până la finalizarea procedurii de despăgubire.

(2) Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat si într-un ziar local, potrivit legii.

Art. 6. - Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, fără a afecta dispozitiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 1.187.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România-S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.

 

ANEXA Nr. 2

 

TABEL

cu imobilul proprietate privată situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national

„Autostrada Bucuresti-Cernavodă, Sectiunea 4 Drajna-15.203.233.77 Fetesti si Sectiunea 5 Fetesti-Cernavodă”

pe teritoriul localitătii Cernavodă din judetul Constanta

 

Judetul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafata terenului

Suprafata

constructiei

- m2 -

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico-cadastrale

 

 

 

Suprafata rezultată din acte

- m2 -

Suprafata rezultată din măsurători

(necesară

de expropriat)

- m2 - 

 

 

Cernavodă

Constanta

76/3

14.402,43

997,15

-

Rusănescu Elisabeta Maria; Albu Ruxandra Doinica

TOTAL SUPRAFATĂ DE EXPROPRIAT: 997,15 M2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societătii Comerciale “Complexul Energetic Turceni” - S.A.,

aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societătii Comerciale “Complexul Energetic Turceni” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societătii Comerciale “Complexul Energetic Turceni” - S.A. reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor si al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

(3) Cheltuielile reprezentând fondul de salarii se efectuează cu respectarea legislatiei în vigoare la data efectuării acestora.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

p. Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Vaier Bindea,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 1.192.

 

ANEXĂ*)

 

Societatea Comercială “Complexul Energetic Turceni” - S.A.

Turceni, Str. Uzinei nr. 1

Cod unic de înregistrare RO 16302447

Nr. de înregistrare la registrul comertului: J18/257/2004

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008

 

- mii lei-

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2008 aprobat

Propunere BVC 2008 rectificare

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

I.

VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)

1

1.571.053,6

1.595.8653

24.811,7

101,6

 

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

1.571.053,6

1.595.865,3

24.811.7

101.6

 

 

a) productia vândută

3

1.057.203.1

1.080.635.2

23.432.1

102.2

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

52.142,8

52.142.8

0,0

100.0

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

 

- subventii, cf. preved. legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

 

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare

7

 

 

 

 

 

 

d) productia imobilizată

8

359.172.0

362.340.0

3.168.0

100.9

 

 

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

102.535,7

100.747,3

-1.788,4

98,3

 

2

Venituri financiare - total, din care:

10

 

 

 

 

 

 

a) venituri din interese de participare

II

 

 

 

 

 

 

b) venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

 

 

 

 

 

 

d) alte venituri financiare

14

 

 

 

 

 

3

Venituri extraordinare

15

 

 

 

 

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.41+rd.45)

16

1.530.468,8

1.555.2804

24.811,7

101,6

 

1

Cheltuieli de exploatare-total.din care:

17

1.528.718.8

1 552.130.5

23.411.7

101.5

 

 

a) cheltuieli materiale

18

812.600.8

815.968.8

3.368.0

100.4

 

 

b) alte cheltuieli externe (energie si apă)

19

57.459,1

57.459.1

0.0

100.0

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

52.142.8

52.142.8

0.0

100.0

 

 

d) cheltuieli privind personalul, din care.

21

223.904,5

227.361,7

3.457.2

101,5

 

 

- salarii

22

142.031,4

142.031.4

0.0

100.0

 

 

- contracte de mandat/contracte de performantă

23

413,1

452,3

39,2

109,5

 

 

- cheltuieli privind asigurările si protectia socială, din care:

24

40.818,1

40.818,1

0,0

100.0

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

31.559.3

31.559.3

0,0

100.0

 

 

- cheltuieli privind contributia la somaj

26

1.424,4

1.424,4

0,0

100,0

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

27

7.834,4

7.834,4

0,0

100,0

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

40.641.9

44,059.9

3.418,0

108.4

 

 

- cotă cărbune si energie

 

7.793,1

7.793.1

0.0

100.0

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit c) din Legea nr 571/2003 privind Codul

29

8.504,4

14.792.5

6.288.1

173,9

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2008

aprobat

Propunere BVC 2008 rectificare

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

 

 

Fiscal, cu modif. si complet, ulterioare, din care:

 

 

 

 

 

 

 

- tichete de cresă (cf. art.3 din Legea nr. 193/2006)

30

 

 

 

 

 

 

-tichete cadou (cf. art.2 din Legea nr. 193/2006)

31

2.379.5

2.855.4

475,9

120,0

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

4,871,2

3.789.5

-1.081.7

77.8

 

 

- tichete de masă

33

6.985,0

6.985,0

0,0

100,0

 

 

o) ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale

34

112.958.7

120.185,4

7.226.7

106.4

 

 

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

269.652,9

279.012.7

9.359,8

103,5

 

 

- cheltuieli cu prestatiile externe, din care:

36

138.987.5

140.321,5

1.334.0

101,0

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

37

100.0

100.0

0.0

100.0

 

 

- tichete cadou pentru protocol (cf. art.2 din Legea nr. 193/2006)

38

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

39

100.0

100.0

0,0

100,0

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamasi publicitate (cf. art.2 din Legea nr, 193/2006)

40

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf. art.2 din Legea nr. 193/2006)

41

 

 

 

 

 

 

-cheltuieli cu sponsorizarea

42

1.531.8

1.665.8

134.0

108.7

 

 

- alte cheltuieli, din care:

43

130.665.4

138.691.2

8.025.8

106.1

 

 

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

502,5

502,5

0.0

100,0

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

45

9.971,0

9.971,0

0,0

100,0

 

2

Cheltuieli financiare-total, din care:

46

1.750.0

3.150.0

1.400.0

180.0

 

 

a) cheltuieli privind dobânzile

47

390.0

390.0

0.0

100.0

 

 

b) alte cheltuieli financiare

48

1.360.0

2.760.0

1.400.0

202.9

 

3

Cheltuieli extraordinare

49

 

 

 

 

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

40.584,8

40.584,8

0,0

100,0

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

51

7.659,1

8.329.2

670.1

108.7

V.

PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

32.925.7

32.255.6

-670.1

98.0

 

1

Rezerve legale

53

2.029.2

2.029.2

0.0

100.0

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

54

 

 

 

 

 

3

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

55

 

 

 

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi exteme. precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

56

 

3.480.0

3.480,0

 

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2008 aprobat

Propunere BVC 2008 rectificare

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

57

 

 

 

 

 

6

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

58

3.089.7

2.674.6

-415,0

86.6

 

7

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

59

15.448,3

13.373,2

-2.075.0

86,6

 

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la punctul 1-7, se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

60

12.358,6

14.178.6

1.820.0

114.7

VI.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

61

296.933,8

332.728,3

35.794,5

112,1

 

1

Surse proprii

62

105.945,6

115.026,4

9.080.8

108.6

 

2

Alocatii de la buget

63

 

 

 

 

 

3

Credite bancare

64

163.251.1

163.251.1

0,0

100.0

 

 

- interne

65

 

 

 

 

 

 

- externe

66

163.251.1

163.251.1

0.0

100.0

 

4

Alte surse

67

27.737.1

54.450.8

26.713.7

196.3

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

68

296.933.8

332.728.3

35.794.5

112.1

 

1

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

69

296.933,8

332.728,3

35.794,5

112,1

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

70

0,0

 

 

 

 

 

- interne

71

 

 

 

 

 

 

- externe

72

 

 

 

 

VIII.

REZERVE, din care:

73

2.029,2

2.029,2

0,0

100,0

 

1

Rezerve legale

74

2.029.2

2.029,2

0.0

100,0

 

2

Rezerve statutare

75

 

 

 

 

 

3

Alte rezerve

76

 

 

 

 

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

77

 

 

 

 

 

1

Venituri totale

78

1.571.053.6

1.595.865.3

24.811.7

101.6

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

1.530.468.8

1.555.280.5

24,811.7

101,6

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

80

3.933,0

3.933.0

0.0

100.0

 

4

Nr .mediu de salariati total

81

3.973,0

3.973,0

0.0

100.0

 

5

Fond de salarii, din care:

82

142.031.4

142.031.4

0.0

100,0

 

 

a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

83

141.577,0

141.490,8

-86.2

99,9

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

84

454,4

540,6

86.2

119,0

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

85

2.970,3

2.968.5

-1,8

99,9

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.78/81 - în preturi curente)

86

395.5

401,8

6,2

101,6

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana) (rd.78/81 - în preturi comparabile)

87

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2008

aprobat

Propunere BVC 2008 rectificare

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe

total personal mediu (MWh/persoană)

88

1.638,6

1.638,6

0.0

100,0

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale* 1000) (rd.16/rd.1* 1000)

89

974.2

974,6

0.4

100,0

 

11

Plăti restante-total

90

166.300.4

166.300.4

0.0

100

 

 

- preturi curente

91

166.300.4

166.300.4

0.0

100.0

 

 

- preturi comparabile

92

 

 

 

 

 

12

Creante restante-total

93

85.190.3

85.190.3

0.0

100.0

 

 

- preturi curente

94

85.190.3

85.190,3

0.0

100.0

 

 

- preturi comparabile

95

 

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale,

prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru finantarea în anul 2008

a unor cheltuieli de capital pentru unităti de învătământ preuniversitar de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 17 si 18, precum si al anexei nr. 3/25/22 la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă repartizarea sumei de 2.300 mii lei din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pe anul 2008, pentru finantarea unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - (1) Sumele prevăzute la art. 1 se transferă către bugetele locale prin intermediul Inspectoratului Scolar Judetean Giurgiu.

(2) Consiliile locale răspund, în conditiile legii, de utilizarea sumelor repartizate.

Art. 3. - Se aprobă diminuarea cu 2.300 mii lei a sumei aferente judetului Giurgiu din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 962/2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, si finantarea din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pe anul 2008 a unor cheltuieli de capital pentru unităti de învătământ preuniversitar de stat, precum si modificarea si completarea unor acte normative la pozitiile prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 1.197.

 

ANEXA Nr. 1

 

OBIECTIVE DE INVESTITII,

reabilitări si utilităti pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat, finantate în anul 2008

din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, prin autoritătile locale

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii de  învătământ/Unitatea administrativ-teritorială

Natura lucrării

Suma propusă pe 2008 (mii lei)

 

GIURGIU

 

2300

1

Grădinita nr. 1, satul Frătesti, comuna Frătesti

Obiectiv de investitii

200

2

Grădinita sat Cetatea, comuna Frătesti

Obiectiv de investitii

100

3

Scoala cls. I-VIII, comuna Comana

Reabilitare

300

4

Scoala cls. I-IV, satul Budeni, comuna Comana

Reabilitare

200

5

Scoala cls. I-VIII, satul Falastoaca, comuna Comana

Reabilitare

300

6

Scoala cls. I-VIII, satul Grădistea, comuna Comana

Reabilitare

300

7

Scoala cls. I-VIII, satul Vlad Tepes, comuna Comana

Reabilitare

400

8

Grădinita sat Bălănoaia, comuna Frătesti

Reabilitare

100

9

Scoala cls. I-VIII, satul Remus, comuna Frătesti

Reabilitare

100

10

Scoala cls. I-VIII, satul Remus, comuna Frătesti

Utilităti

100

11

Grădinita sat Remus, comuna Frătesti

Utilităti

100

12

Scoala nr. 1, comuna Frătesti

Utilităti

100

 

ANEXA Nr. 2

 

Nr. crt.

Anexa

la

Hotărârea

Guvernului

nr. 962/2008

Nr. pozitiei din anexa

la Hotărârea Guvernului

nr. 962/2008

Denumirea unitătii de învătământ/Unitatea administrativ-teritorială

Natura lucrării

Suma (mii lei)

GIURGIU

1

4

708

Scoala cls. I-VIII, comuna Comana

Reabilitare

0

2

4

709

Scoala cls. I-IV, satul Budeni, comuna Comana

Reabilitare

0

3

4

710

Scoala cls. I-VIII, satul Falastoaca, comuna Comana

Reabilitare

0

4

4

711

Scoala cls. I-VIII, satul Grădistea, comuna Comana

Reabilitare

0

5

4

712

Scoala cls. I-VIII, satul Vlad Tepes, comuna Comana

Reabilitare

0

6

4

716

Grădinita nr. 1, satul Frătesti, comuna Frătesti

Reabilitare

0

7

4

717

Grădinita sat Cetatea, comuna Frătesti

Reabilitare

0

8

4

718

Scoala nr. 1, comuna Frătesti

Reabilitare

0

9

4

719

Scoala cls. I-VIII, satul Remus, comuna Frătesti

Reabilitare

0

10

4

728

Grădinita sat Remus, comuna Frătesti

Utilităti

0

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea doamnei Dontu Adriana din functia publică de prefect al judetului Brasov în functia publică de subprefect

al judetului Brasov

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, doamna Dontu Adriana trece din functia publică de prefect al judetului Brasov în functia publică de subprefect al judetului Brasov.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 1.204.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Brasov de către domnul Nită Emil

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, ale art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Nită Emil exercită, cu caracter temporar, functia publică de prefect al judetului Brasov, până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 1.205.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Botosani

de către domnul Mihai Corneliu

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, ale art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Mihai Corneliu exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Botosani, până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 1.206.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea raportului de serviciu al subprefectului judetului Ilfov, domnul Delcea Valentin, prin acordul părtilor

 

Având în vedere prevederile art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Raportul de serviciu al subprefectului judetului Ilfov, domnul Delcea Valentin, încetează prin acordul părtilor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 1.207.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind trecerea domnului Elvădeanu Mihai din functia publică de subprefect al judetului Botosani

în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Elvădeanu Mihai trece din functia publică de subprefect al judetului Botosani în functia publică de inspector guvernamental.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 194.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei cu rasele de lapte, carne sau pielicele, din speciile ovine si caprine,

care se pot achizitiona în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.099/2008 privind sustinerea

din fonduri bugetare, în anul 2008, a achizitiei de berbeci si/sau tapi pentru reproductie

 

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.099/2008 privind sustinerea din fonduri bugetare, în anul 2008, a achizitiei de berbeci si/sau tapi pentru reproductie,

văzând Adresa nr. 3.200/2008 transmisă de Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie, prin care este propusă Lista cu rasele de lapte, carne sau pielicele, din speciile ovine si caprine, care se pot achizitiona în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.099/2008, precum si Referatul de aprobare nr. 120.662 din 25 septembrie 2008 al Directiei politici de piată în sectorul zootehnic,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cu rasele de lapte, carne sau pielicele, din speciile ovine si caprine, care se pot achizitiona în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.099/2008 privind sustinerea din fonduri bugetare, în anul 2008, a achizitiei de berbeci si/sau tapi pentru reproductie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu, secretar de stat

 

Bucuresti, 29 septembrie 2008.

Nr. 605.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cu rasele de lapte, carne sau pielicele, din speciile ovine si caprine, care se pot achizitiona în baza Hotărârii Guvernului

nr. 1.099/2008 privind sustinerea din fonduri bugetare, în anul 2008, a achizitiei de berbeci si/sau tapi

pentru reproductie

 

Rase de ovine pentru carne

Suffolk

Texel

Alba de Norvegia

Charollais

Linia sintetică de carne Palas

Ile de France

Germană cu Capul Negru

Beltex

Merinos de Palas

Blue Facies Leicester

Hampshire

 

Rase de ovine pentru lapte

Awassi

Lacaune

Sarda

Tigaie cu Cap Negru

Tigaie Ruginie

Linia de lapte Palas

Turcana

 

Rase de ovine pentru pielicele

Karakul

 

Rase de caprine pentru carne

Boer

 

Rase de caprine pentru lapte

Albă de Banat

Alpina Franceză

Saanen

Murciana

Granadine

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind principii si reguli de desfăsurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, prin intermediul serviciilor

de programe audiovizuale

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale,

conform dispozitiilor art. 2, art. 7 alin. (2), art. 15 alin. (1)lit. e), art. 29, art. 31- 33, 37,38,381 si 382, art. 50 lit. h3) si h*), art. 51 alin. (1) si alin. (2) lit. g) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. d) si ale art. 42 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Campania electorală pe posturile de radio si de televiziune începe în ziua de 31 octombrie 2008, ora 0,00, si se încheie în ziua de 29 noiembrie 2008, ora 7,00.

(2) Campania electorală prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale se desfăsoară în conditiile stabilite de Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu respectarea prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale Codului de reglementare a continutului audiovizual, adoptat prin Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 187/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale prezentei decizii.

Art. 2. - (1) Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile legal constituite ale cetătenilor apartinând unei minorităti nationale reprezentate în Consiliul Minoritătilor Nationale, precum si candidatii independenti care înaintează propuneri de candidatură, denumiti în continuare competitori electorali, au acces la serviciile publice de radio si de televiziune în conditiile art. 38 alin. (1) si (2) din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Accesul candidatilor si reprezentantilor competitorilor electorali la serviciile private de radio si de televiziune poate avea loc numai în emisiunile electorale definite la art. 8; accesul în emisiunile de promovare electorală prevăzute la art. 8 lit. a) va respecta conditiile art. 38 alin. (3) din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Radiodifuzorii publici si privati sunt obligati să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, desfăsurarea unei campanii electorale cu respectarea următoarelor principii:

a) echitate - fiecare candidat sau competitor electoral trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului;

b) echilibru - o prezentare proportională cu importanta evenimentelor electorale, în cazul tuturor candidatilor si competitorilor electorali;

c) impartialitate - obligatia radiodifuzorilor de a trata toti candidatii si competitorii electorali obiectiv si echidistant.

Art. 4. - Desfăsurarea campaniei electorale prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale publice si private trebuie să servească:

a) electoratului - pentru a primi informatii corecte, astfel încât să poată vota în cunostintă de cauză;

b) candidatilor si competitorilor electorali - pentru a se face cunoscuti electoratului;

c) radiodifuzorilor - pentru a-si valorifica drepturile prevăzute în legea electorală, precum si pentru a-si exercita libertătile si responsabilitătile ce revin mass-mediei într-o societate democratică.

 

CAPITOLUL II

Proceduri preliminare

 

Art. 5. - Posturile de radio si de televiziune private care intentionează să realizeze si să difuzeze stiri electorale si emisiuni electorale au obligatia să facă cunoscut public acest lucru prin presă si/sau prin programele lor si să comunice Consiliului National al Audiovizualului implicarea lor în campania electorală, până cel mai târziu în ziua de 10 octombrie, printr-o adresă, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 6. - (1) Competitorii electorali au la dispozitie intervalul 11-20 octombrie pentru a se adresa în scris posturilor private de radio si de televiziune care si-au anuntat intentia de realizare si difuzare a emisiunilor electorale, solicitând si timpii de antenă pe care intentionează să îi utilizeze.

(2) După rămânerea definitivă a candidaturilor, potrivit art. 15, 31-33 si 38 din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare, posturile, în functie de solicitările primite, îsi vor definitiva grilele de program cu tipurile de emisiuni si participările la acestea, în conformitate cu timpii de antenă calculati proportional cu cei oferiti de posturile publice, precum si tarifele pe emisiune si pe unitate de timp pe care intentionează să le practice.

(3) Tarifele pe emisiune si pe unitate de timp vor fi stabilite în urma negocierilor desfăsurate cu toti reprezentantii candidatilor si competitorilor electorali interesati si vor fi făcute publice.

(4) În situatiile în care unii candidati sau competitori electorali nu doresc utilizarea integrală a timpilor alocati, posturile vor solicita acestora completarea unei declaratii scrise în acest sens.

Art. 7. - După parcurgerea procedurilor prevăzute la art. 6, radiodifuzorii vor comunica în scris Consiliului National al Audiovizualului grilele emisiunilor pe care le vor realiza, precum si intervalele de timp de difuzare a respectivelor emisiuni, printr-o adresă, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

CAPITOLUL III

Emisiuni electorale

 

Art. 8. - Pentru reflectarea desfăsurării campaniei electorale si a activitătilor de propagandă electorală, radiodifuzorii pot realiza si difuza numai următoarele tipuri de emisiuni electorale:

a) de promovare - în care candidatii si reprezentantii competitorilor electorali îsi promovează propria candidatură, programele politice si activitătile de campanie electorală; în situatia transmiterii în direct a unor activităti de campanie, acestea se vor încadra în timpii de antenă acordati fiecărui competitor electoral;

b) de dezbatere - în care radiodifuzorii pun în discutie programele electorale si temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea candidatilor, reprezentantilor competitorilor electorali, jurnalistilor, analistilor si altor invitati.

Art. 9. - (1) În perioada campaniei electorale candidatii au acces la posturile publice si private de radio si televiziune, inclusiv la cele prin cablu, numai în emisiunile prevăzute la art. 8.

(2) În cadrul emisiunilor electorale si al spoturilor electorale este interzisă utilizarea simbolurilor nationale - drapel, stemă, imn - ale României sau ale altui stat, ca elemente de propagandă electorală.

(3) În perioada campaniei electorale candidatii si reprezentantii competitorilor electorali nu pot fi producători, realizatori sau moderatori ai emisiunilor realizate de radiodifuzorii publici si privati.

Art. 10. - Candidatii care detin functii publice pot avea interventii în direct sau înregistrate si în alte emisiuni decât cele prevăzute la art. 8, strict în probleme legate de exercitarea functiei lor; în aceste situatii radiodifuzorii au obligatia să ia măsuri pentru asigurarea echidistantei si pluralismului de opinii.

Art. 11. - (1) Radiodifuzorii pot realiza si difuza stiri electorale, care cuprind informatii privind activitătile de campanie ale candidatilor si competitorilor electorali.

(2) Stirile electorale pot fi prezentate numai în emisiuni informative special concepute în acest scop, identificate ca atare.

(3) Radiodifuzorii îsi vor asuma integral responsabilitatea editorială pentru realizarea si difuzarea acestor emisiuni, iar reflectarea în cadrul lor a activitătilor de campanie ale candidatilor si competitorilor electorali se va face cu respectarea principiilor de echitate si impartialitate.

(4) Radiodifuzorii pot prezenta în cadrul stirilor electorale interventii făcute în direct de către candidati cu prilejul activitătilor de campanie sau extrase din înregistrări transmise de către acestia, cu respectarea obligatiilor prevăzute la alin. (3).

(5) În cazul în care în stirile electorale sunt prezentate productii audiovizuale realizate de către candidati sau competitori electorali, radiodifuzorii sunt obligati să facă mentiune despre aceasta în cuprinsul lor sau, în cazul televiziunilor, să marcheze în scris acest lucru pe ecran.

(6) Programele de stiri si emisiunile informative cu caracter electoral nu pot fi sponsorizate.

Art. 12. - (1) Radiodifuzorii au obligatia să se asigure că emisiunile de promovare electorală, precum si spoturile si celelalte productii audiovizuale realizate de către candidati sau competitori electorali respectă următoarele conditii:

a) nu contin afirmatii care pot aduce atingere demnitătii umane, dreptului la propria imagine sau moralei publice;

b) nu incită la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie, nationalitate, sex, orientare sexuală, dizabilităti sau etnie;

c) nu contin acuzatii cu incidentă penală sau morală la adresa altor candidati sau competitori electorali, fără a fi însotite de dovezi.

(2) Productiile audiovizuale electorale realizate de către candidati sau reprezentanti ai competitorilor electorali pot fi difuzate numai în cadrul stirilor electorale si emisiunilor de promovare electorală.

(3) În cazul emisiunilor electorale ale serviciilor publice de radio si televiziune pot fi difuzate si spoturi electorale, cu încadrare în timpii de antenă acordati competitorilor electorali.

Art. 13. - Realizatorii si moderatorii dezbaterilor electorale au următoarele obligatii:

a) să fie impartiali;

b) să asigure echilibrul necesar desfăsurării emisiunii, oferind fiecărui participant la discutii posibilitatea să îsi prezinte opiniile;

c) să formuleze clar întrebările, fără a fi tendentioase sau părtinitoare;

d) să asigure mentinerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale si a tematicii emisiunii;

e) să intervină atunci când invitatii încalcă, prin comportament sau exprimare, regulile prevăzute la art. 12 alin. (1); în cazul în care invitatii nu se conformează solicitărilor, moderatorul poate decide întreruperea microfonului sau oprirea emisiunii, după caz.

Art. 14. - (1) Radiodifuzorii privati pot difuza spoturi publicitare electorale numai în cadrul emisiunilor electorale, cu respectarea cerintelor referitoare la publicitate prevăzute în Legea nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare, a dispozitiilor Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 187/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si a prevederilor art. 38 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Spoturile publicitare electorale nu pot avea o durată mai mare de 30 de secunde si trebuie să fie asumate în mod explicit, prin prezentare sau continut, de către candidati sau competitorii electorali.

(3) Pentru difuzarea spoturilor publicitare electorale radiodifuzorii privati sunt obligati să asigure candidatilor si competitorilor electorali conditii egale de acces si de tarifare pe unitatea de timp.

(4) În emisiunile de promovare electorală nu pot fi inserate spoturi ale unor candidati sau competitori electorali în portiunile de emisiune alocate altor candidati sau competitori electorali.

(5) În cadrul dezbaterilor electorale, radiodifuzorii pot insera spoturi publicitare electorale numai în calupuri separate si marcate corespunzător.

Art. 15. - (1) Sondajele de opinie cu continut electoral pot fi difuzate numai cu respectarea conditiilor prevăzute de art. 381 si 382 din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În cazul prezentării unor televoturi sau anchete făcute în rândul electoratului, radiodifuzorii au obligatia să precizeze, în mod expres, că acestea nu sunt reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social sau etnic.

(3) Cu 48 de ore înainte de ziua votării este interzisă prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă.

Art. 16. - Cu 24 de ore înainte de începerea votării sunt interzise:

a) difuzarea de emisiuni electorale si stiri electorale;

b) invitarea sau prezentarea candidatilor în programe, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 17 alin. (3);

c) comentarii privind campania electorală.

Art. 17. - (1) Candidatii si competitorii electorali ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program electoral a unor fapte neadevărate sau a unor informatii inexacte beneficiază de drept la replică; solicitarea se va conforma dispozitiilor art. 52 alin. (1), respectiv art. 60 alin. (1) din Codul de reglementare a continutului audiovizual.

(2) Radiodifuzorii au următoarele obligatii privind dreptul la replică:

a) să decidă acordarea sau neacordarea dreptului solicitat în cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitări formulate în scris; în situatia în care solicitarea se referă la o emisiune difuzată în ultima zi de campanie electorală, decizia trebuie luată în cel mult 12 ore de la primirea solicitării;

b) să comunice solicitantului, în termenele prevăzute la lit. a), telefonic si/sau în scris, decizia luată; în cazul neacordării dreptului solicitat, motivele trebuie să fie comunicate solicitantului si Consiliului National al Audiovizualului;

c) să difuzeze replica, în cazul în care decide acordarea acesteia, în cel mult 48 de ore de la primirea solicitării; în situatia în care emisiunea care face obiectul sesizării a fost difuzată în ultima zi de campanie electorală, replica se difuzează în preziua votării;

d) să difuzeze replica, în cazul în care Consiliul National al Audiovizualului dă câstig de cauză solicitantului, în termenul si în conditiile comunicate radiodifuzorului.

(3) În preziua votării, radiodifuzorii trebuie să prevadă în program, imediat după emisiunea informativă de seară, un spatiu de emisie pentru difuzarea replicilor ca urmare a sesizărilor care se referă la emisiunile difuzate în ultima zi de campanie.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 18. - (1) În perioada dintre intrarea în vigoare a prezentei decizii si începerea campaniei electorale, radiodifuzorii nu vor difuza emisiuni electorale si spoturi electorale, astfel cum acestea sunt definite la art. 8, respectiv la art. 14, si nici spoturi publicitare comerciale sau alte productii audiovizuale care transmit sau induc mesaje electorale.

(2) Până la începerea campaniei electorale emisiunile informative si de dezbatere vor respecta prevederile Codului de reglementare a continutului audiovizual si nu vor avea caracter de propagandă electorală.

Art. 19. - (1) Radiodifuzorii vor asigura înregistrarea emisiunilor destinate campaniei electorale în conditiile stabilite în Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 412/2007 privind obligatiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio si de televiziune.

(2) Înregistrările emisiunilor destinate campaniei electorale vor fi tinute la dispozitia Consiliului National al Audiovizualului pe toată durata campaniei electorale si încă 30 de zile după comunicarea oficială a rezultatelor.

Art. 20. - Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctionează potrivit dispozitiilor Legii nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 50 si 51 din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Răsvan Popescu

 

Bucuresti, 30 septembrie 2008.

Nr. 792.

 

ANEXA Nr. 1

 

Radiodifuzor......................................

Licenta nr..........................................

 

Către

Consiliul National al Audiovizualului

Bucuresti, Bd Libertătii nr. 14, sectorul 5, cod 050706

Fax: 021.305.53.54

 

În conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 792/2008, vă comunicăm că postul de radio/televiziune/distributie prin cablu cu numele ............................................... din localitatea .......................................... intentionează să difuzeze emisiuni destinate campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2008 si ne angajăm să respectăm prevederile Legii nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si conditiile de acces si de difuzare a programelor electorale prevăzute în decizia sus-mentionată.

Estimăm că difuzarea acestor emisiuni va începe la data de................2008.

Persoanele învestite cu responsabilităti directe privind organizarea emisiunilor destinate campaniei electorale sunt:

-................................, având functia de.............................................................;

-................................, având functia de..............................................................

si pot fi contactate la telefon/fax.........................................................................................

 

.............................................................

(semnătura si stampila titularului de licentă)

 

ANEXA Nr. 2

 

Radiodifuzor......................................

Licenta nr..........................................

 

Către

Consiliul National al Audiovizualului

Bucuresti, Bd Libertătii nr. 14, sectorul 5, cod 050706

Fax: 021.305.53.54

 

În conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 792/2008 si ca urmare a Comunicării noastre nr. ............ din ............................ 2008 privind difuzarea de către postul de radio/televiziune/distributie prin cablu cu numele .................................................din localitatea ..................................a emisiunilor destinate campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2008, vă transmitem lista acestor emisiuni si programarea lor, pe zile si ore, pe întreaga durată a campaniei.

Pe lângă persoanele pe care le-am comunicat deja ca fiind învestite cu responsabilităti directe privind organizarea emisiunilor destinate campaniei electorale mai nominalizăm si pe:

-................................, având functia de.............................................................;

-................................, având functia de.............................................................,

care pot fi contactate la telefon/fax.........................................................................................

 

.............................................................

(semnătura si stampila titularului de licentă)