MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 701         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 15 octombrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.096. - Hotărâre pentru modificarea unor acte normative privind înfiintarea aeroporturilor de interes national

 

1.235. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII-20 Săcel, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială BRENT OIL CO - S.R.L

 

1.236. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul publicai statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, prin Clubul Sportiv Municipal Pitesti, în domeniul public al municipiului Pitesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitesti, judetul Arges

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.422. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Gimnaziul Privat „Mirona” din Reghin

 

5.423. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program normal si prelungit „Inima lui Isus” din Popesti-Leordeni

 

5.424. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Hipocrate” din Constanta

 

5.425. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Regina Măria de România” din Ploiesti

 

5.426. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Kinderlarid” din Cluj-Napoca

 

5.427. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Christiana” din Târgoviste

 

5.540. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Fericitul leremia” din Tomesti

 

5.543. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Agape” din Pascani

 

Rectificări la :

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 1.355/C/2008;

             - Ordinul ministrului justitiei nr. 1.588/C/2008

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea unor acte normative privind înfiintarea aeroporturilor de interes national

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 522/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale „Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti” - SA., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 7 septembrie 1998, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti este societate comercială pe actiuni, cu capital majoritar de stat, care se organizează si functionează pe bază de gestiune economică. Sursele de finantare se asigură din venituri proprii; sume alocate de la bugetul de stat, credite bancare, credite externe contractate sau garantate de stat, acordate cu respectarea regulamentelor comunitare privind concurenta; fonduri externe nerambursabile, acordate în conditiile legii, precum si forme legale de participare a capitalului privat si alte surse legal constituite.

(3) Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti este persoană juridică română, cu sediul în România, localitatea Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 224 E, judetul Ilfov.”

2. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.

3. Articolul 6 se abrogă.

4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. -Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti pune la dispozitie, în mod gratuit, spatii si utilităti necesare institutiilor statului care desfăsoară nemijlocit activităti în cadrul perimetrelor aeroportuare conform prevederilor legale specifice, în limitele stabilite de comun acord prin contracte încheiate între aceste institutii si Companie.”

5. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti este condus de adunarea generală a actionarilor.”

6. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 524/1998 privind înfiintarea Societătii Nationale „Aeroportul International Bucuresti-Băneasa - Aurel Vlaicu” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 8 septembrie 1998, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Aeroportul International Bucuresti Băneasa – Aurel Vlaicu este societate comercială pe actiuni, cu capital majoritar de stat, care se organizează si functionează pe bază de gestiune economică. Sursele de finantare se asigură din venituri proprii; sume alocate de la bugetul de stat, credite bancare, credite externe contractate sau garantate de stat, acordate cu respectarea regulamentelor comunitare privind concurenta; fonduri externe nerambursabile, acordate în conditiile legii, precum si forme legale de participare a capitalului privat si alte surse legal constituite.”

2. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.

3. Articolul 6 se abrogă.

4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Aeroportul International Bucuresti Băneasa - Aurel Vlaicu pune la dispozitie, în mod gratuit, spatii si utilităti necesare institutiilor statului care desfăsoară nemijlocit activităti în cadrul perimetrelor aeroportuare, conform prevederilor legale specifice, în limitele stabilite de comun acord prin contracte încheiate între aceste institutii si Societate.”

5. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Aeroportul International Bucuresti Băneasa - Aurel Vlaicu este conclus de adunarea generală a actionarilor.”

6. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 521/1998 privind înfiintarea Societătii Nationale „Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 7 septembrie 1998, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia este societate comercială pe actiuni, cu capital majoritar de stat, care se organizează si functionează pe bază de gestiune economică. Sursele de finantare se asigură din venituri proprii; sume alocate de la bugetul de stat, credite bancare, credite externe contractate sau garantate de stat, acordate cu respectarea regulamentelor comunitare privind concurenta; fonduri externe nerambursabile, acordate în conditiile legii, precum si forme legale de participare a capitalului privat si alte surse legal constituite.”

2. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.

3. Articolul 6 se abrogă.

4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. -Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia pune la dispozitie, în mod gratuit, spatii si utilităti necesare institutiilor statului care desfăsoară nemijlocit activităti în cadrul perimetrelor aeroportuare conform prevederilor legale specifice, în limitele stabilite de comun acord prin contracte încheiate între aceste institutii si Societate.”

5. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia este condus de adunarea generală a actionarilor.”

6. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr. 523/1998 privind înfiintarea Societătii Nationale „Aeroportul International Mihail Kogălniceanu - Constanta” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 7 septembrie 1998, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Aeroportul International Mihail Kogălniceanu - Constanta este societate comercială pe actiuni, cu capital majoritar de stat, care se organizează si functionează pe bază de gestiune economică. Sursele de finantare se asigură din venituri proprii; sume alocate de la bugetul de stat, credite bancare, credite externe contractate sau garantate de stat, acordate cu respectarea regulamentelor comunitare privind concurenta; fonduri externe nerambursabile, acordate în conditiile legii, precum si forme legale de participare a capitalului privat si alte surse legal constituite.”

2. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.

3. Articolul 6 se abrogă.

4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. -Aeroportul International Mihail Kogălniceanu - Constanta pune la dispozitie, în mod gratuit, spatii si utilităti necesare institutiilor statului care desfăsoară nemijlocit activităti în cadrul perimetrelor aeroportuare conform prevederilor legale specifice, în limitele stabilite de comun acord prin contracte încheiate între aceste institutii si Societatea Natională «Aeroportul International Mihail Kogălniceanu - Constanta» - SA.”

5. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Aeroportul International Mihail Kogălniceanu - Constanta este condus de adunarea generală a actionarilor.”

6. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.096.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 522/1998}

 

STATUTUL

Companiei Nationale „Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti” - S.A.

 

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul si durata

 

ARTICOLUL 1

Denumirea

 

(1) Denumirea companiei este Compania Natională „Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti” - SA., cu sigla AIHCB, denumită în continuare Compania.

(2) În orice factură, ofertă comandă, tarif, prospect si alte documente întrebuintate în comert, emanând de la Companie, se mentionează denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înmatriculare în registrul comertului, codul unic de înregistrare, precum si capitalul social, din care cel efectiv vărsat.

 

ARTICOLUL 2

Forma juridică

 

(1) Compania este persoană juridică de nationalitate română, organizată ca societate pe actiuni.

(2) Compania îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul statut.

 

ARTICOLUL 3

Sediul

 

(1) Sediul social al Companiei este în România, localitatea Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 224 E, judetul Ilfov.

(2) Compania poate înfiinta sedii secundare: sucursale, agentii, puncte de lucru, reprezentante si alte asemenea unităti fără personalitate juridică, pe teritoriul României si/sau în străinătate, cu aprobarea adunării generale extraordinare a actionarilor.

(3) Sediul social al Companiei poate fi mutat în altă localitate din România cu aprobarea adunării generale extraordinare a actionarilor, în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 4

Durata

 

            Compania se constituie pe o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comertului.

 

CAPITOLUL II

Scopul, domeniul si obiectul de activitate

 

ARTICOLUL 5

Scopul

 

(1) Scopul Companiei îl constituie efectuarea de prestatii, servicii, lucrări de exploatare, întretinere, reparare, dezvoltare si modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate în proprietate sau în concesiune, în vederea asigurării conditiilor pentru sosirea, plecarea si manevrarea la sol a aeronavelor în trafic national si/sau international, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri si postă, precum si servicii de interes public national.

(2) Compania efectuează orice alte operatiuni si activităti necesare pregătirii si promovării obiectului de activitate, în scopul acesta putând efectua orice fel de operatiuni legale.

(3) Compania asigură ducerea la îndeplinire, în zona sa de activitate, a obligatiilor care revin statului din acordurile si conventiile internationale la care România este parte.

 

ARTICOLUL 6

Domeniul si obiectul de activitate

 

(1) Domeniul principal de activitate în care Compania îsi va desfăsura activitatea este:

522 Activităti anexe pentru transporturi

(2) Activitatea principală a Companiei constă în:

5223 Activităti de servicii anexe transporturilor aeriene

(3) În secundar, Compania va desfăsura următoarele activităti:

0161 Activităti auxiliare pentru productia vegetală

0170 Vânătoarea, capturarea cu capcane a vânatului si activităti de servicii anexe vânătorii

1812 Alte activităti de tipărire n.c.a.

1820 Reproducerea înregistrărilor

2562 Operatiuni de mecanică generală

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii

2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigatie

2790 Fabricarea altor componente electrice n.c.a.

2829 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generală n.c.a.

2899 Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.

2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

3030 Fabricarea de aeronave si nave spatiale

3250 Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3312 Repararea masinilor

3313 Repararea echipamentelor electronice si optice

3314 Repararea echipamentelor electrice

3316 Repararea si întretinerea aeronavelor si navelor spatiale

3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

3511 Productia de energie electrică

3512 Transportul energiei electrice

3513 Distributia energiei electrice

3514 Comercializarea energiei electrice

3530 Furnizarea de abur si aer conditionat

3600 Captarea, tratarea si distributia apei

3700 Colectarea si tratarea apelor uzate

3811 Colectarea deseurilor nepericuloase

3812 Colectarea deseurilor periculoase

3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900 Activităti si servicii de decontaminare

4120 Lucrări de constructie a clădirilor rezidentiale si nerezidentiale

4211 Lucrări de constructie a drumurilor si autostrăzilor

4221 Lucrări de constructie a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 Lucrări de constructie a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii

4299 Lucrări de constructie a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4311 Lucrări de demolare a constructiilor

4312 Lucrări de pregătire a terenului

4313 Lucrări de foraj si sondaj pentru constructii

4321 Lucrări de instalatii electrice

4322 Lucrări de instalatii sanitare, de încălzire si de aer conditionat

4329 Alte lucrări de instalatii pentru constructii

4331 Lucrări de ipsoserie

4332 Lucrări de tâmplărie si dulgherie

4333 Lucrări de pardosire si placare a peretilor

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli si montări de geamuri

4339 Alte lucrări de finisare

4391 Lucrări de învelitori, sarpante si terase la constructii

4399 Alte lucrări speciale de constructii n.c.a.

4520 Întretinerea si repararea autovehiculelor

4611 Intermedieri în comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate

4612 Intermedieri în comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie

4614 Intermedieri în comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane

4615 Intermedieri cu comertul cu mobilă, articole de menaj si de fierărie

4616 Intermedieri în comertul cu textile, confectii din blană, încăltăminte si articole din piele

4617 Intermedieri în comertul cu produse alimentare, băuturi si tutun

4618 Intermedieri în comertul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 Intermedieri în comertul cu produse diverse

4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat

4622 Comert cu ridicata al florilor si al plantelor

4624 Comert cu ridicata al blănurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate

4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor

4632 Comert cu ridicata al cărnii si produselor din carne

4633 Comert cu ridicat al produselor lactate, ouălor, uleiurilor si grăsimilor comestibile

4634 Comert cu ridicata al băuturilor

4635 Comert cu ridicata al produselor din tutun

4636 Comert cu ridicata al zahărului, ciocolatei si produselor zaharoase

4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente

4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste

4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi si tutun

4641 Comert cu ridicata al produselor textile

4642 Comert cu ridicata al îmbrăcămintei si încăltămintei

4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio si televizoarelor

4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie si al produselor de întretinere

4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie

4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice

4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat

4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor

4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului

4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii

4661 Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor

4662 Comert cu ridicata al masinilor-unelte

4663 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria minieră si constructii

4664 Comert al masinilor pentru industria textilă si al masinilor de cusut si de tricotat

4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou

4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou

4669 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente

4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

4672 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice

4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare

4674 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierărie pentru instalatii sanitare si de încălzire

4675 Comert cu ridicata al produselor chimice

4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare

4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

4690 Comert cu ridicata nespecializat

4711 Comert cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi si tutun

4719 Comert cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4721 Comert cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete, în magazine specializate

4722 Comert cu amănuntul al cărnii si al produselor din carne, în magazine specializate

4723 Comert cu amănuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, în magazine specializate

4724 Comert cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, în magazine specializate

4725 Comert cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate

4726 Comert cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

4729 Comert cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

4730 Comert cu amănuntul al carburantilor pentru autovehicule

4741 Comert cu amănuntul al calculatoarelor, unitătilor periferice si software-ului, în magazine specializate

4742 Comert cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicatii, în magazine specializate

4743 Comert cu amănuntul al echipamentelor audio/video, în magazine specializate

4751 Comert cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

4752 Comert cu amănuntul cu articole de fierărie, al articolelor din sticlă si al celor pentru vopsit, în magazine specializate

4753 Comert cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

4754 Comert cu amănuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, în magazine specializate

4759 Comert cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

4761 Comert cu amănuntul al cărtilor, în magazine specializate

4762 Comert cu amănuntul al ziarelor si articolelor de papetărie, în magazine specializate

4763 Comert cu amănuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate

4764 Comert cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

4765 Comert cu amănuntul al jocurilor si jucăriilor, în magazine specializate

4771 Comert cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate

4772 Comert cu amănuntul al încăltămintei si articolelor din piele, în magazine specializate

4773 Comert cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate

4774 Comert cu amănuntul al articolelor medicale si ortopedice, în magazine specializate

4775 Comert cu amănuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, în magazine specializate

4776 Comert cu amănuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amănuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, în magazine specializate

4777 Comert cu amănuntul al ceasurilor si bijuteriilor, în magazine specializate

4778 Comert cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4779 Comert cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată

4932 Transporturi cu taxiuri

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

4942 Servicii de mutare

5110 Transporturi aeriene de pasageri

5121 Transporturi aeriene de marfă

5210 Depozitări

5221 Activităti de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 Manipulări

5229 Alte activităti anexe transporturilor

5320 Alte activităti postale si de curier

5510 Hoteluri si alte facilităti de cazare similare

5610 Restaurante

5621 Activităti de alimentatie (catering) pentru evenimente

5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.

5630 Baruri si alte activităti de servire a băuturilor

5811 Activităti de editare a cărtilor

5812 Activităti de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare

5813 Activităti de editare a ziarelor

5814 Activităti de editare a revistelor si periodicelor

5819 Alte activităti de editare

5829 Activităti de editare a altor produse software

5920 Activităti de realizare a înregistrărilor audio si activităti de editare muzicală

6010 Activităti de difuzare a programelor de radio

6020 Activităti de difuzare a programelor de televiziune

6110 Activităti de telecomunicatii prin retele cu cablu

6120 Activităti de telecomunicatii prin retele fără cablu (exclusiv prin satelit)

6130 Activităti de telecomunicatii prin satelit

6190 Alte activităti de telecomunicatii

6201 Activităti de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6202 Activităti de consultantă în tehnologia informatiei

6203 Activităti de management (gestiune si exploatare) al mijloacelor de calcul

6209 Alte activităti de servicii privind tehnologia informatiei

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activităti conexe

6312 Activităti ale portalurilor web

6810 Cumpărarea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6920 Activităti de contabilitate si audit financiar; consultantă în domeniul fiscal

7021 Activităti de consultantă în domeniul relatiilor publice si al comunicării

7022 Activităti de consultantă pentru afaceri si management

7111 Activităti de arhitectură

7112 Activităti de inginerie si consultantă tehnică legate de acestea

7120 Activităti de testări si analize tehnice

7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

7219 Cercetare-dezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie

7220 Cercetare-dezvoltare în stiinte sociale si umaniste

7311 Activităti ale agentiilor de publicitate

7312 Servicii de reprezentare media

7320 Activităti de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice

7410 Activităti de design specializat

7420 Activităti fotografice

7430 Activităti de traducere scrisă si orală (interpreti)

7500 Activităti veterinare

7711 Activităti de închiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare

7712 Activităti de închiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele

7733 Activităti de închiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)

7735 Activităti de închiriere si leasing cu echipamente de transport aerian

7739 Activităti de închiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)

7911 Activităti ale agentiilor turistice

7912 Activităti ale tur-operatorilor

7990 Alte servicii de rezervare si asistentă turistică

8010 Activităti de protectie si gardă

8020 Activităti de servicii privind sistemele de securizare

8030 Activităti de investigatii

8121 Activităti generale de curătenie a clădirilor

8122 Activităti specializate de curătenie

8129 Alte activităti de curătenie

8211 Activităti combinate de secretariat

8219 Activităti de fotocopiere, de pregătire a documentelor si alte activităti specializate de secretariat

8220 Activităti ale centrelor de intermediere telefonică (caii center)

8230 Activităti de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor

8291 Activităti ale agentiilor de colectare si ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8299 Alte activităti de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8411 Servicii de administratie generală

8412 Reglementarea activitătilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătătii, învătământului, culturii si al altor activităti sociale, excluzând protectia socială

8424 Activităti de ordine publică si protectie civilă

8425 Activităti de luptă împotriva incendiilor si de prevenire a acestora

8532 Învătământ secundar, tehnic sau profesional

8551 Învătământ în domeniul sportiv si recreational

8552 Învătământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)

8559 Alte forme de învătământ n.c.a.

8560 Activităti de servicii suport pentru învătământ

8621 Activităti de asistentă medicală generală

8622 Activităti de asistentă medicală specializată

8623 Activităti de asistentă stomatologică

8690 Alte activităti referitoare la sănătatea umană

8710 Activităti ale centrelor de îngrijire medicală

8720 Activităti ale centrelor de recuperare psihică si de dezintoxicare, exclusiv spitale

8810 Activităti de asistentă socială, fără cazare, pentru bătrâni si pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

8891 Activităti de îngrijire zilnică pentru copii

8899 Alte activităti de asistentă socială, fără cazare, n.c.a.

9101 Activităti ale bibliotecilor si arhivelor

9311 Activităti ale bazelor sportive

9312 Activităti ale cluburilor sportive

9319 Alte activităti sportive

9329 Alte activităti recreative si distractive n.c.a.

9411 Activităti ale asociatiilor economice si patronale

9420 Activităti ale sindicatelor salariatilor

(4) Activitătile desfăsurate de Companie constau în:

I. În domeniul tehnic:

a) asigură exploatarea, întretinerea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii aeroportuare: piste, căi de rulare, platforme, drumuri de acces si de incintă, parkinguri, aerogări, hangare, constructii, instalatii si echipamente speciale, precum

si alte dotări care concură la buna desfăsurare a activitătii aeroportuare, în concordantă cu standardele interne si internationale, în vederea satisfacerii cerintelor transportului aerian;

b) asigură exploatarea, întretinerea, dezvoltarea si modernizarea echipamentelor si instalatiilor aeroportuare în sectoarele mecanoenergetic, telecomunicatii, de transport si deservire aeroportuară, tehnică de calcul si informatică, supraveghere si control, informatii si publicitate;

c) elaborează, aprobă si aplică norme tehnice adaptate la specificul dotării, pentru exploatarea, dezvoltarea, modernizarea si întretinerea bazei aeroportuare;

d) organizează si tine evidenta de cadastru;

e) analizează si se pronuntă asupra proiectelor de constructii-montaj elaborate pentru zonele de servituti aeronautice ale aeroportului, în vederea avizării acestora de către organele în drept;

f) aplică reglementările interne si internationale privind activitatea aeroportuară;

g) asigură controlul desfăsurării proceselor si operatiunilor aeroportuare, în vederea respectării normelor, reglementărilor si recomandărilor de exploatare aeroportuară internă si internatională;

h) elaborează si adresează ministerului de resort propuneri de modificare a legislatiei în domeniul exploatării, dezvoltării si modernizării Companiei;

i) întocmeste studii si cercetări referitoare la dezvoltarea, modernizarea si optimizarea activitătii aeroportuare, precum si la impactul aeroportului în zona sa de influentă;

j) prin posibilităti proprii sau cu parteneri din tară si din străinătate, pe bază de contract, realizează activităti de import si de aprovizionare tehnico-materială;

k) organizează si desfăsoară activităti de cooperare tehnică, economică cu firme din tară si din străinătate în domeniul său de activitate, potrivit normelor interne si internationale în vigoare;

l) ia măsuri pentru perfectionarea pregătirii de specialitate, în tară sau în străinătate, a personalului propriu; atestă calificarea personalului pentru meserii specifice deservirii activitătilor aeroportuare, cu exceptia acelor meserii pentru care normele în vigoare interne sau internationale prevăd alte conditii de atestare;

m) stabileste si aplică măsuri de protectie a mediului în conformitate cu legislatia natională si comunitară în domeniu.

II. În domeniul operational:

a) asigură aplicarea reglementarilor interne si internationale privind activitatea aeroportuară;

b) asigură facilităti de protectie a navigatiei aeriene, de infrastructură, mecanoenergetice, de telecomunicatii, informatice, de anuntare, de supraveghere, de pază si control, necesare desfăsurării în conditii de sigurantă a transporturilor aeriene de pasageri si de mărfuri, executate de transportatori interni si externi;

c) asigură supervizarea la sol: servicii de reprezentantă si legătură cu autoritătile locale sau cu oricare altă entitate; controlul înregistrărilor si comunicatii; servicii de manipulare, stocare si administrare a unitătilor de încărcare; orice altfel de serviciu de supervizare, înaintea, în timpul sau după zbor, si orice altfel de servicii administrative cerute de utilizatori;

d) asigură orice fel de asistentă la sosirea, plecarea, transferul ori tranzitul pasagerilor, în sau în afara aeroportului, incluzând primirea si informarea acestora, verificarea biletelor si a documentelor de călătorie, înregistrarea bagajelor si transportul lor în zona de sortare;

e) asigură orice fel de operatiune privind tratamentul bagajelor, manipularea lor în zonele de înregistrare si sortare, sortarea, pregătirea acestora pentru plecare, încărcarea si

descărcarea lor de pe mijloacele de transport de la aeronavă la zona de sortare si invers;

f) asigură orice fel de operatiune privind tratamentul mărfurilor si al postei, manipulare, transport, stocare la export, tranzit si import, inclusiv în ceea ce priveste prelucrarea documentelor de însotire, organizarea procedurilor de vămuire si implementarea oricăror proceduri de securitate în acord cu transportatorul sau impuse de circumstante;

g) asigură activitatea de escală a aeronavelor, cuprinzând însotirea si dirijarea aeronavei la sol, la sosire si la plecare; asistarea aeronavei la plecare; furnizarea si operarea mijloacelor necesare; organizarea comunicatiilor între aeronavă si sol; încărcarea si descărcarea aeronavei, inclusiv aprovizionarea si operarea mijloacelor corespunzătoare, precum si transportul echipajului si al pasagerilor între aeronavă si terminal; furnizarea si operarea unitătilor pentru alimentarea, aprovizionarea si pornirea aeronavei; organizarea măsurilor de sigurantă împotriva focului si altor riscuri, precum si furnizarea si operarea mijloacelor necesare; miscarea aeronavei la sol, la sosire si la plecare, precum si furnizarea si operarea mijloacelor corespunzătoare; curătarea interioară si exterioară a aeronavei, servicii de toaletă si apă; răcorirea si încălzirea cabinei; îndepărtarea zăpezii si a ghetii, dezghetarea aeronavei;

h) asigură organizarea si efectuarea operatiunilor de alimentare cu combustibil, stocarea combustibililor, controlul calitătii combustibililor, alimentarea cu ulei si cu alte fluide;

i) asigură organizarea si executarea transportului echipajului, pasagerilor, bagajelor, mărfurilor si al postei între aeroporturi si orice alt punct, precum si orice alt transport cerut de transportator;

j) asigură organizarea si executarea transportului, încărcării si descărcării din avion a mâncării si băuturii, depozitarea mâncării, băuturilor si echipamentului necesar preparării lor, curătarea acestui echipament;

k) asigură organizarea si executarea de activităti si servicii cu specific aeroportuar;

l) asigură datele de informare aeronautică internă si internatională cu privire la starea si functionarea sectoarelor si a mijloacelor care concură la activitatea aeroportuară;

m) organizează activitatea de prevenire si stingere a incendiilor specifică domeniului aeroportuar, potrivit normelor interne si internationale;

n) organizează si coordonează elaborarea procedurilor de înstiintare si scoatere a personalului în situatii deosebite si stabileste mijloacele de alarmare;

o) participă la planurile de actiune privind alarmarea, căutarea si salvarea aeronavelor aflate în dificultate;

p) organizează si execută controlul tehnic periodic în vederea omologării infrastructurii, instalatiilor si a echipamentelor proprii, obtinerii certificatelor de exploatare sau prelungirii duratei lor de valabilitate;

q) asigură organizarea si efectuarea controlului medical al personalului aeroportului si interventia de urgentă în aeroport; asigură, contra cost, asistentă medicală personalului companiilor aeriene, operatorilor economici, precum si servicii pentru respectarea normelor igienico-sanitare, conform reglementărilor în vigoare;

r) asigură respectarea disciplinei muncii în desfăsurarea activitătilor aeroportuare, a atributiilor de serviciu si a celorlalte prevederi legale de către întregul personal aeroportuar si sanctionează abaterile constatate;

s) asigură coordonarea întregii activităti aeroportuare desfăsurate în spatiul aeroportuar; elaborează norme, normative, regulamente si instructiuni pentru întreaga activitate aeroportuară, urmăreste aplicarea acestora si sanctionează abaterile constatate; încheie regulamente-cadru cu organele statului si cu operatorii economici implicati în activitatea aeroportuară, pentru stabilirea obligatiilor, responsabilitătilor si a modului comun de actiune;

s) în cadrul obiectului de activitate îsi poate diversifica serviciile în scopul cresterii veniturilor si al satisfacerii cererii activitătii aeroportuare;

t) detine, utilizează si depozitează, în conditiile legii, materiale pirotehnice, rachete, armament, munitie de vânătoare, armament cu aer comprimat si seringi pentru tranchilizarea animalelor.

III. În domeniul securitătii aeronautice:

Compania răspunde de stabilirea si aplicarea măsurilor de securitate declarate prin programul de securitate al Companiei, în scopul prevenirii actelor de interventie ilicită pe aeroport si, în acest sens:

a) elaborează, aplică si mentine un program de securitate al Companiei, aprobat de autoritatea de stat pentru securitate aeronautică, în conformitate cu Programul national de securitate aeronautică;

b) elaborează regulamente, instructiuni si proceduri interne de securitate aeronautică, urmăreste aplicarea acestora si sanctionează abaterile; eliberează documente de acces în Companie si gestionează activitatea de control al accesului spre zonele restrictionate de securitate;

c) stabileste un comitet de securitate al Companiei si desemnează un sef al securitătii Companiei, care să coordoneze aplicarea măsurilor si procedurilor prevăzute în Programul de securitate al Companiei;

d) coordonează operativ activitatea de securitate aeronautică de pe aeroporturi, inclusiv activitatea celorlalte componente ale sistemului de securitate, care nu sunt în subordinea administrativă a Companiei, conform reglementărilor în vigoare;

e) organizează si mentine o structura functională a sistemului de securitate aeronautică, în functie de importanta, mărimea si vulnerabilitatea activitătii aeroportuare;

f) asigură selectionarea si pregătirea personalului propriu cu atributii în domeniul securitătii aeronautice, în conformitate cu cerintele Programului national de securitate aeronautică si ale Programului national de pregătire în domeniul securitătii aeronautice;

g) asigură integrarea cerintelor securitătii aeronautice în proiectele de autorizare si de executie a lucrărilor de construire si verifică respectarea acestor cerinte la receptia lucrărilor de construire, a facilitătilor noi sau a celor care urmează să fie modificate în vederea extinderii sau modernizării, precum si pe parcursul exploatării acestora;

h) asigură aplicarea si urmăreste respectarea dispozitiilor si reglementărilor emise de autoritatea de stat în domeniul securitătii aeronautice;

i) elaborează, implementează si mentine la zi Programul de control intern al calitătii, pentru a asigura implementarea efectivă si eficientă a măsurilor de securitate;

j) eliberează licente de lucru în perimetrele aeroportuare numai organizatiilor care aplică programul de securitate aprobat;

k) întocmeste si pune în aplicare, la termenele stabilite, planul de actiuni corective pentru deficientele semnalate cu ocazia activitătilor de control.

IV. În domeniul economico-financiar:

a) realizează programarea si executarea activitătii economico-financiare, întocmeste bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare anuale, urmăreste executarea acestora conform legislatiei în vigoare;

b) elaborează programul său de dezvoltare si modernizare, solicită acordarea de alocatii bugetare si de alte surse prevăzute de lege pentru finantare, urmăreste elaborarea si avizarea legală a documentatiei tehnice de executie si realizarea obiectivelor programate;

c) pregăteste documentele necesare si fundamentează cheltuielile de administrare si exploatare pentru stabilirea, conform legii, a tarifelor si redeventelor în lei si în valută pentru toate prestatiile efectuate conform obiectului său de activitate;

d) efectuează prestatii legate de transportul aerian, respectiv comercializarea produselor în conditiile legii, catering, transport terestru în continuarea transportului aerian, servicii hoteliere, comercializarea echipamentelor si utilajelor specifice activitătii aeroportuare si a pieselor de schimb aferente;

e) identifică si exploatează toate sursele de venituri pentru eficientizarea activitătii pe care o desfăsoară;

f) efectuează operatiuni de comert exterior si de marketing, potrivit legii;

g) se poate afilia la organe si organisme internationale din domeniul său de activitate si poate participa la seminariile si conferintele organizate;

h) fundamentează politica de credite si a altor surse de finantare a sa;

i) asigură patrimoniul si activitatea aeroportului prin operatori economici specializati în acest domeniu;

j) încheie contracte de prestări de servicii, închiriere, antrepriză, asistentă tehnică, consultantă, asigurări, asociere etc. pentru realizarea obiectului său de activitate, cu parteneri din tară si din străinătate;

k) încheie contracte de închiriere, concesiune si subconcesiune, în conditiile legii, pentru utilizarea terenurilor, infrastructurii, instalatiilor si echipamentelor aeroportuare, în scopul realizării obiectului sau de activitate, în conditiile legii;

l) achizitionează terenuri noi pentru dezvoltarea si modernizarea platformei aeroportuare.

(5) Obiectul de activitate al Companiei poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a actionarilor, cu respectarea legislatiei în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Domeniul public, domeniul privat, capitalul social, participarea actionarilor la profit si pierderi, actiunile

 

ARTICOLUL 7

Compania exploatează:

 

I. Domeniul public

Compania administrează si exploatează domeniul public al statului concesionat de Ministerul Transporturilor pe bază de contract de concesiune. Contravaloarea bunurilor proprietate publică nu se regăseste în valoarea capitalului social al Companiei.

II. Domeniul privat al Companiei

Compania detine si exploatează bunuri proprietate privată a acesteia dobândite în conditiile legii.

III. Domeniul privat al statului

Compania poate exploata bunuri aflate în domeniul privat al statului date în administrarea Ministerului Transporturilor si, potrivit legii, în folosinta gratuită a companiei. Contravaloarea acestor bunuri nu se regăseste în valoarea capitalului social al Companiei.

 

ARTICOLUL 8

Capitalul social si participarea actionarilor la profit si pierderi

 

(1) Capitalul social subscris si integral vărsat este în valoare de 143.212.450 lei, fiind divizat în 14.321.245 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

(2) Participarea actionarilor la profit si pierderi este după cum urmează:

a) statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, detine un număr de 11.456.996 actiuni reprezentând 80% din capitalul social al Companiei;

b) Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” - S.A. detine un număr de 2.864.249 actiuni reprezentând 20% din capitalul social al Companiei.

 

ARTICOLUL 9

Majorarea sau reducerea capitalului social

 

(1) Majorarea sau reducerea capitalului social al Companiei se hotărăste de adunarea generală extraordinară a actionarilor, cu cvorumul si majoritatea prevăzute de lege si de prezentul statut.

(2) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi în numerar si/sau în natură, în conditiile legii;

b) încorporarea rezervelor, cu exceptia diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului si a rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Companiei cu actiuni ale acesteia;

d) alte surse stabilite potrivit legii.

(3) Capitalul social poate fi majorat prin:

a) emisiune de noi actiuni;

b) majorarea valorii nominale a actiunilor existente.

(4) Capitalul social poate fi majorat prin mărirea valorii nominale a actiunilor existente numai cu acordul tuturor actionarilor, exceptând cazurile în care majorarea este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

(5) Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând actionarilor existenti, proportional cu numărul actiunilor pe care le posedă. Hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercitiul dreptului de preferintă un termen de cel putin o lună, cu începere din ziua publicării.

(6) Reducerea capitalului social se poate face în situatia de pierderi patrimoniale determinate de conjuncturi economice nefavorabile, precum si de alte cauze independente de vointa actionarilor. Pierderile trebuie să fie stabilite si evidentiate prin situatiile financiare ale Companiei.

(7) Dacă în urma pierderilor stabilite prin situatiile financiare anuale, aprobate conform legii, activul net al Companiei, determinat ca diferentă între totalul activelor si totalul datoriilor Companiei, s-a diminuat la mai putin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, consiliul de administratie va convoca de îndată adunarea generală extraordinară a actionarilor pentru a decide fie reducerea capitalului social cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, fie dizolvarea Companiei. Dacă adunarea generală extraordinară a actionarilor nu hotărăste dizolvarea Companiei, atunci Compania este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercitiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile si sub rezerva respectării cerintelor de capital social minim, să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al Companiei nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel putin egale cu jumătate din valoarea capitalului social.

(8) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micsorarea numărului de actiuni;

b) reducerea valorii nominale a actiunilor;

c) dobândirea propriilor actiuni, urmată de anularea lor.

(9) Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

a) scutirea totală sau partială a actionarilor de vărsămintele datorate;

b) restituirea către actionari a unei cote-părti din aporturi, proportională cu reducerea capitalului social si calculată egal pentru fiecare actiune;

c) alte procedee prevăzute de lege.

(10) Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 

ARTICOLUL 10

Actiunile

 

(1) Actiunile Companiei, subscrise si plătite integral de către actionari, sunt actiuni nominative, de valori egale si care acordă posesorilor drepturi egale. Acestea sunt indivizibile, liber transferabile si au un caracter negociabil, cu exceptia actiunilor depuse ca garantii.

(2) Actiunile sunt emise sub formă dematerializată, admise la tranzactionare în cadrul Bursei de Valori Bucuresti - Piata reglementată la vedere, registrul actionarilor fiind tinut de Societatea Comercială „Depozitarul Central” - S.A. Evidenta actionariatului este actualizată de Societatea Comercială „Depozitarul Central” - S.A. ca urmare a oricărui tip de transferuri de actiuni.

(3) Exercitarea drepturilor conferite de actiuni se realizează de către persoanele care au calitatea de actionar înscrisă în registrul actionarilor receptionat de la Societatea Comercială „Depozitarul Central” - S.A., în conformitate cu prevederile legale incidente.

(4) Actiunile Companiei sunt valori mobiliare, tranzactionate în cadrul Bursei de Valori Bucuresti - Piata reglementată la vedere, care reprezintă o fractiune din capitalul social al Companiei si care încorporează drepturile prevăzute de lege si de prezentul statut.

 

ARTICOLUL 11

Obligatiuni

 

            Compania este autorizată să emită obligatiuni în conditiile legilor în vigoare.

 

ARTICOLUL 12

Drepturi si obligatii decurgând din actiuni

 

(1) Fiecare actiune subscrisă si integral plătită conferă actionarului drepturile prevăzute de lege si de prevederile prezentului statut.

(2) Detinerea actiunii certifică adeziunea de drept la actul constitutiv.

(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmează actiunile în cazul transmiterii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Când o actiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în conditiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din actiune.

(5) Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii răspund numai până la concurenta capitalului social subscris.

(6) Patrimoniul Companiei nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.

(7) Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra părtii din beneficiile cuvenite actionarului după întocmirea situatiilor financiare anuale, iar după dizolvarea Companiei, asupra părtii cuvenite acestuia prin lichidare.

 

ARTICOLUL 13

Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor

 

(1) Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transferă conform reglementărilor pietei de capital, respectiv reglementărilor Bursei de Valori Bucuresti - Piata reglementată la vedere.

(2) Ministerul Transporturilor transferă dreptul de proprietate asupra actiunilor pe care le detine, conform reglementărilor pietei de capital, respectiv reglementărilor Bursei de Valori Bucuresti - Piata reglementată la vedere si/sau ale prevederilor legale în domeniul privatizării societătilor comerciale cu capital de stat.

(3) Orice transfer al dreptului de proprietate asupra actiunilor, indiferent de natura juridică a acestuia, se înscrie în registrul actionarilor Companiei, tinut de Societatea Comercială „Depozitarul Central” - S.A.

 

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a actionarilor

 

ARTICOLUL 14

Atributii

 

(1) Adunarea generală a actionarilor reprezintă organul suprem de conducere al Companiei. Sedintele adunării generale a actionarilor se desfăsoară cu participarea actionarilor/reprezentantilor actionarilor Companiei, potrivit registrului actionarilor, la data de referintă indicată în convocator.

(2) Pe perioada în care statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, detine actiuni ale Companiei, acesta va desemna în cadrul adunării generale a actionarilor 2 specialisti din cadrul Ministerului Transporturilor si unul din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.

(3) Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(4) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară a actionarilor este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul statutar, si să fixeze dividendul;

b) să aleagă si să revoce membrii consiliului de administratie;

c) să aleagă si să revoce cenzorii, dacă consideră oportună o astfel de măsură;

d) să numească si să demită auditorul statutar, să fixeze durata minimă a contractului de audit statutar si să încheie contractul cu auditorul statutar;

e) să fixeze remuneratia cuvenită pentru exercitiul în curs membrilor consiliului de administratie, cenzorilor si auditorului statutar;

f) să se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie si să dea descărcare de gestiune administratorilor;

g) să stabilească bugetul de venituri si cheltuieli si, după caz, programul de activitate pe exercitiul financiar următor;

h) să hotărască gajarea, închirierea ori desfiintarea uneia sau a mai multor unităti ale Companiei;

i) să analizeze rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata internă si internatională, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protectia mediului, relatiile cu clientii, precum si orice alte rapoarte ale acestuia;

j) să desemneze persoana împuternicită să încheie contractele de mandat cu membrii consiliului de administratie;

k) să hotărască cu privire la actionarea în justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a auditorului statutar, pentru pagubele pricinuite Companiei;

l) să fixeze limitele generale ale remuneratiilor suplimentare acordate membrilor consiliului de administratie însărcinati cu functii specifice, precum si limitele generale ale remuneratiilor acordate directorului general, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză si cu situatia economică a Companiei;

m) să fixeze limitele oricăror altor avantaje pe care Compania decide să le acorde membrilor consiliului de administratie, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză si cu situatia economică a Companiei;

n) să fixeze limitele oricăror altor avantaje pe care Compania decide să le acorde directorului general, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanei în cauză si cu situatia economică a Companiei, dar numai începând de la data la care statul nu mai este actionar majoritar;

o) să hotărască în orice alte probleme privind activitatea Companiei, politica si strategia economico-socială ale acesteia.

(5) Pentru validitatea deliberărilor adunărilor generale ordinare ale actionarilor este necesară prezenta actionarilor care să detină cel putin 51% din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare a actionarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(6) Dacă adunarea generală ordinară a actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii conditiilor de cvorum, prevăzute la alin. (5), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(7) Adunarea generală extraordinară a actionarilor se întruneste ori de câte ori este nevoie pentru a adopta o hotărâre cu privire la:

a) schimbarea formei juridice a Companiei;

b) mutarea sediului Companiei;

c) schimbarea obiectului de activitate al Companiei;

d) înfiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, puncte de lucru, reprezentante ori alte asemenea unităti fără personalitate juridică;

e) majorarea capitalului social;

f) reducerea capitalului social ori reîntregirea lui prin emisiune de noi actiuni, modificarea numărului de actiuni sau a valorii nominale a acesteia;

g) fuziunea cu alte societăti sau divizarea Companiei; h) dizolvarea anticipată si lichidarea Companiei;

i) conversia actiunilor nominative în actiuni la purtător sau a actiunilor la purtător în actiuni nominative;

j) conversia actiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

k) conversia unei categorii de obligatiuni în altă categorie sau în actiuni;

l) emisiunea de obligatiuni;

m) schimbarea sistemului de administrare a Companiei;

n) participarea la constituirea de noi persoane juridice ori la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;

o) să hotărască cu privire la vânzarea, asocierea în participatiune, aportul la capitalul social al unei societăti comerciale, leasingul imobiliar si constituirea uzufructului, având ca obiect activele Companiei;

p) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a actionarilor;

q) să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;

r) să stabilească competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii.

(8) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a actionarilor este necesară, la prima convocare, prezenta actionarilor detinând cel putin 51% din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezenta

actionarilor reprezentând cel putin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

(9) Hotărârile adunării generale extraordinare a actionarilor sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

(10) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Companiei de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare ori de dizolvare a Companiei se ia cu o majoritate de cel putin două treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

 

ARTICOLUL 15

Convocarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generală ordinară si extraordinară a actionarilor se convoacă de către consiliul de administratie, ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile actului constitutiv.

(2) Adunarea generală ordinară a actionarilor se întruneste cel putin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar.

(3) Adunarea generală ordinară si/sau extraordinară a actionarilor va fi convocată de îndată de către consiliul de administratie, la cererea actionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispozitii ce intră în atributiile adunării. Adunarea generală a actionarilor va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile si se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii. în cazul în care consiliul de administratie nu convoacă adunarea generală a actionarilor, instanta de la sediul Companiei, cu citarea consiliului de administratie, va putea autoriza convocarea adunării generale a actionarilor de către actionarii care au formulat cererea. Prin aceeasi încheiere instanta aprobă ordinea de zi, stabileste data de referintă, data tinerii adunării generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida.

(4) Termenul de întrunire, atât pentru adunările generale ordinare, cât si extraordinare ale actionarilor, nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(5) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul social al Companiei sau din cea mai apropiată localitate.

(6) Convocarea va cuprinde denumirea emitentului, data adunării generale a actionarilor, ora de începere a adunării generale, locul de desfăsurare a adunării generale, data de referintă, ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării generale a actionarilor, data-limită până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, modalitatea de distribuire a documentelor si informatiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum si data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obtinere a formularului de procură specială pentru reprezentare în adunarea generală a actionarilor, data-limită si locul unde vor fi depuse/primite procurile speciale, propunerea privind data de înregistrare. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Când pe ordinea de zi figurează numirea membrilor consiliului de administratie, în convocare se va mentiona că lista cuprinzând informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se află la dispozitia actionarilor, putând fi consultată si completată de acestia. Data de referintă este ulterioară cu cel putin 4 zile lucrătoare datei de publicare în presă a convocatorului adunării generale a actionarilor si este anterioară datei-limită până la care se pot depune/expedia către Companie procurile speciale.

(7) Adunarea generală a actionarilor se întruneste la sediul social al Companiei sau în alt loc indicat în convocare.

 

ARTICOLUL 16

Organizare

 

(1) Adunările generale ale actionarilor vor fi prezidate de presedintele consiliului de administratie sau de persoana care îi tine locul, în temeiul unei împuterniciri speciale, care deschide sedinta respectivă în ziua si ia ora arătate în convocare.

(2) Adunarea generală a actionarilor va alege, dintre actionarii prezenti, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezentă a actionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, în procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic, pentru constatarea numărului actiunilor depuse si îndeplinirea tuturor formalitătilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunării generale a actionarilor.

(3) Procesul-verbal, semnat de presedinte si de secretari, va constata îndeplinirea formalitătilor de convocare, data si locul tinerii adunării generale a actionarilor, actionarii prezenti, numărul actiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile făcute de ei în sedintă. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezentă a actionarilor.

(4) Presedintele consiliului de administratie va putea desemna, dintre angajatii Companiei, unul sau mai multi secretari tehnici, care să îndeplinească atributiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale.

(5) Procesul-verbal se trece în registrul adunărilor generale ale actionarilor.

(6) În înstiintarea privind prima convocare a adunării generale a actionarilor se vor putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare generală a actionarilor, când cea dintâi nu s-ar putea tine. A doua adunare generală a actionarilor nu se poate însă întruni în chiar ziua fixată pentru cea dintâi adunare.

(7) Dacă ziua pentru a doua adunare generală a actionarilor nu este mentionată în înstiintarea publicată pentru prima adunare, termenul va putea fi redus la 8 zile.

(8) Actionarii reprezentând întregul capital social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să tină o adunare generală si să ia orice hotărâre de competenta adunării generale a actionarilor, fără respectarea formalitătilor cerute pentru convocarea ei.

 

ARTICOLUL 17

Exercitarea dreptului de vot

 

(1) Orice actiune plătită dă dreptul la un vot în adunarea generală a actionarilor.

(2) Hotărârile adunării generale a actionarilor se iau, de regulă, prin vot deschis.

(3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie, a cenzorilor si auditorului statutar si revocarea lor, precum si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale Companiei.

(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti ori reprezentati, care detin cel putin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

(5) Pentru a fi opozabile tertilor, hotărârile adunărilor generale ale actionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comertului spre a fi mentionate în registru si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotărârile se vor publica, după caz, în acelasi termen si pe pagina de internet a Companiei. Ele nu vor putea fi executate înainte de ducerea la îndeplinire a formalitătilor prevăzute mai sus.

(6) Hotărârile luate de adunările generale ale actionarilor în limitele legii si ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti, nereprezentati, care s-au abtinut de la vot sau care au votat împotrivă.

(7) Actionarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale a actionarilor care priveste schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului social al Companiei în străinătate, schimbarea formei juridice a Companiei sau fuziunea ori divizarea Companiei au dreptul de a se retrage din Companie si de a solicita acesteia cumpărarea actiunilor lor la o valoare medie determinată de către un expert autorizat independent, numit de judecătorul delegat, la cererea consiliului de administratie, prin folosirea a cel putin două metode de evaluare recunoscute de legislatia în vigoare la data evaluării, costurile de evaluare urmând a fi suportate de Companie.

(8) Actionarii pot participa si pot vota în adunarea generală a actionarilor fie personal, fie prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu legislatia pietei de capital.

(9) Împuternicirile vor fi depuse la Companie, în original, cu 48 de ore înainte de adunarea generală a actionarilor, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi retinute de Companie, făcându-se mentiune despre aceasta în procesul-verbal.

(10) Membrii consiliului de administratie, directorii cu sau fără atributii delegate de consiliul de administratie ori functionarii Companiei nu îi pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitătii hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea cerută.

(11) Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

 

CAPITOLUL V

Consiliul de administratie

 

ARTICOLUL 18

Organizare

 

(1) Compania este administrată de un consiliu de administratie format din 7 administratori, acestia fiind alesi de adunarea generală ordinară a actionarilor pe o perioadă de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realesi. Consiliul de administratie este condus de către un presedinte, ales prin vot secret de către membrii consiliului de administratie întruniti în prima sedintă, când va fi desemnat si vicepresedintele consiliului de administratie ca înlocuitor al presedintelui. Presedintele consiliului de administratie este si directorul general al Companiei.

(2) Membrii consiliului de administratie pot fi alesi prin utilizarea metodei votului cumulativ, în conditiile legii, iar pe perioada în care statul român este actionar majoritar, reprezentantii acestuia în adunarea generală a actionarilor vor nominaliza în consiliul de administratie specialisti din cadrul Ministerului Transporturilor si un specialist din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.

(3) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(4) Membrii consiliului de administratie au obligatia de a-si exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Companiei si nu au voie să divulge informatii confidentiale si secrete de afaceri ale Companiei.

(5) Administratorii pot avea calitatea de actionar.

(6) În caz de vacantă a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administratie - deliberând în prezenta a două treimi din numărul membrilor săi si cu majoritatea membrilor prezenti - procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a actionarilor. Dacă vacanta mai multor posturi de administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămasi convoacă de îndată adunarea generală ordinară a actionarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administratie.

(7) Consiliul de administratie se întruneste la sediul social al Companiei ori de câte ori este necesar, dar cel putin o dată la 3 (trei) luni.

(8) Convocarea consiliului de administratie va fi făcută de către presedintele consiliului de administratie, care va stabili ordinea de zi, va veghea asupra informării adecvate a membrilor consiliului de administratie cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si va prezida întrunirea. în lipsa presedintelui, întrunirea consiliului de administratie va fi prezidată de către vicepresedintele consiliului de administratie. Consiliul de administratie mai poate fi convocat la cererea motivată a cel putin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. în acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Presedintele consiliului de administratie este obligat să dea curs unei astfel de cereri. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administratie va fi transmisă administratorilor cu 7 (sapte) zile înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie (majorat sau redus). Convocarea va cuprinde locul, data, ora tinerii sedintei si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgentă. în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă dezbaterea problemelor de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv, presedintele consiliului de administratie are obligatia de a invita la aceste discutii reprezentantul desemnat din partea sindicatului Companiei sau pe cel al salariatilor.

(9) Membrii consiliului de administratie pot fi reprezentati la întrunirile consiliului de administratie doar de către alti membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(10) Presedintele consiliului de administratie numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.

(11) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor consiliului de administratie.

(12) Deciziile consiliului de administratie sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenti.

(13) Presedintele consiliului de administratie nu beneficiază de vot decisiv în caz de paritate de voturi.

(14) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile înainte de data tinerii sedintei.

(15) Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al sedintei, care se scrie într-un registru, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

(16) Procesul-verbal se semnează de către presedintele de sedintă si de către toti membrii consiliului de administratie prezenti personal sau prin reprezentant la sedintă.

(17) Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administratie redactează hotărârea acestuia, care este semnată de presedintele sau, în lipsa acestuia, de vicepresedintele consiliului de administratie si de secretar.

(18) Consiliul de administratie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Companiei, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a actionarilor.

(19) Informatiile privind structura actionariatului Companiei sunt puse la dispozitia actionarilor si a oricăror altor solicitanti, la cererea si pe cheltuiala acestora, de către Societatea Comercială „Depozitarul Central” - S.A. Consiliul de administratie este obligat să pună la dispozitia actionarilor si a detinătorilor de obligatiuni, în aceleasi conditii, registrul sedintelor si deliberărilor adunărilor generale ale actionarilor si registrul obligatiunilor. Consiliul de administratie, la cerere, poate elibera actionarilor fotocopii de pe raportul auditorului statutar, precum si de pe alte documente prevăzute de lege.

(20) Membrii consiliului de administratie sunt solidar răspunzători fată de Companie pentru îndeplinirea tuturor obligatiilor cu privire la organizarea, conducerea si gestionarea activitătii Companiei. Consiliul de administratie răspunde fată de Companie pentru actele îndeplinite de către directorii cărora le-au fost delegate atributii de conducere sau de către personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle ce îi revin potrivit legii.

(21) Administratorii Companiei - membrii consiliului de administratie sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediati dacă, având cunostintă de neregulile săvârsite de acestia, nu le denuntă auditorului statutar. Răspunderea pentru actele săvârsite sau pentru omisiuni nu se întinde si la administratorii care au făcut să se constate, în registrul deciziilor consiliului de administratie, împotrivirea lor si au încunostintat despre aceasta în scris auditorul statutar.

(22) Dacă adunarea generală a actionarilor decide să pornească actiune în răspundere contra administratorilor, mandatul acestora încetează de drept de la data adoptării hotărârii si adunarea generală a actionarilor va proceda la înlocuirea lor.

(23) Persoana numită în functia de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională la un nivel de asigurare stabilit de adunarea generală a actionarilor.

(24) Nu pot fi administratori, directori cu atributii delegate de consiliul de administratie, auditori interni sau reprezentanti ai Companiei persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înselăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită, precum si pentru infractiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările ulterioare, sau pentru cele prevăzute la art. 2703-2821 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Dacă, ulterior numirii, un administrator este condamnat definitiv pentru una dintre infractiunile mentionate mai sus, acesta este decăzut din dreptul de a îndeplini functia de administrator.

(25) Un administrator poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăti pe actiuni al căror sediu se află pe teritoriul României. Interdictia nu se referă la cazurile în care cel ales în consiliul de administratie sau în consiliul de supraveghere este proprietar a cel putin unei pătrimi din totalul actiunilor respectivei societăti comerciale sau este membru în consiliul de administratie ori în consiliul de supraveghere al unei societăti pe actiuni ce detine pătrimea arătată.

(26) Membrii consiliului de administratie si directorii Companiei cărora le-au fost delegate atributii de conducere de către acesta nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administratie, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni ori asociati cu răspundere nelimitată, în alte societăti concurente sau având acelasi obiect de activitate, nici nu pot exercita acelasi comert ori altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării si răspunderii pentru daune.

(27) Consiliul de administratie reprezintă Compania în raporturile cu directorii cu atributii delegate de consiliul de administratie.

(28) Administratorul care are într-o anumită operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Companiei trebuie să îi înstiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditorii interni si să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operatiune, stie că sunt interesate sotia, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Companie.

(29) Dacă consiliul de administratie constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Companiei, determinat ca diferentă între totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat ia mai putin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară a actionarilor pentru a decide dacă se va recurge la reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma rămasă sau dizolvarea Companiei.

(30) Consiliul de administratie trebuie să prezinte auditorului statutar sau cenzorilor, după caz, si auditorilor interni, cu cel putin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru sedinta adunării generale a actionarilor, situatia financiară anuală pentru exercitiul financiar precedent, însotită de raportul lor si de documentele justificative.

(31) Actiunea în răspundere contra administratorilor, auditorului statutar si directorilor cu atributii delegate apartine adunării generale a actionarilor, care va decide cu majoritatea voturilor exprimate în adunarea generală respectivă. Hotărârea va putea fi luată chiar dacă problema răspunderii acestora nu figurează în ordinea de zi. Adunarea generală a actionarilor desemnează cu aceeasi majoritate persoana însărcinată să exercite actiunea în justitie.

(32) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu Compania un contract de muncă. în cazul în care administratorii au fost alesi dintre salariatii Companiei, contractul individual de muncă se suspendă de la data alegerii, pe toată durata mandatului. Administratorii vor încheia pe durata mandatului contracte de mandat cu Compania, care vor fi semnate în numele acesteia de către o persoană desemnată de adunarea generală ordinară a actionarilor.

(33) Răspunderile si obligatiile administratorilor care formează consiliul de administratie sunt reglementate de dispozitiile dreptului comun referitoare la mandat, de cele speciale prevăzute în legea societătilor comerciale, precum si de cele cuprinse în prezentul statut si în contractul de mandat.

(34) Remuneratia, remuneratia suplimentară si orice alte avantaje ale membrilor consiliului de administratie sunt stabilite prin hotărâre a adunării generale ordinare a actionarilor.

 

ARTICOLUL 19

Atributii

 

(1) Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii si competente:

a) stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale Companiei, analizează si propune spre aprobare, potrivit legii, adunării generale a actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei;

b) stabileste sistemul de control financiar si aprobă planificarea financiară;

c) numeste si revocă directorii cu atributii delegate de consiliul de administratie si le stabileste remuneratia;

d) supraveghează activitatea directorilor cu atributii delegate de consiliul de administratie;

e) pregăteste raportul anual, organizarea adunării generale a actionarilor si implementarea hotărârilor acesteia;

f) introduce cerere pentru deschiderea procedurii insolventei Companiei, potrivit Legii nr. 85/2006, cu modificările ulterioare;

g) concepe si aplică strategii si politici de dezvoltare a Companiei, stabileste tactica si strategia de marketing, precum si politica internă si externă de preturi si tarife pentru produsele realizate si serviciile prestate de Companie;

h) negociază contractul colectiv de muncă si împuterniceste persoanele care să reprezinte patronatul în această operatiune;

i) aprobă sau propune spre aprobare tarifele pentru activitătile de bază, în conditiile legilor în vigoare;

j) aprobă regulamentul de organizare si functionare a Companiei, precum si regulamentul de ordine interioară;

k) aprobă structura organizatorică, organigrama Companiei cu numărul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie, stabileste îndatoririle si responsabilitătile acestora;

l) aprobă operatiunile de încasări si plăti potrivit competentelor acordate si prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli aprobate anual;

m) aprobă introducerea de noi tehnologii si modernizarea celor existente;

n) aprobă operatiunile de cumpărare si vânzare de bunuri potrivit competentelor acordate; aprobă încheierea contractelor de închiriere (luare sau dare în chirie), aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate si obiectului de activitate, cu limitarea că actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Companiei, a căror valoare depăseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, vor fi încheiate de consiliul de administratie numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a actionarilor, iar închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală ori cumulată fată de acelasi cocontractant sau persoane implicate ori care actionează în mod concertat depăseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data încheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depăsind aceeasi valoare, se aprobă, de asemenea, în prealabil de adunarea generală extraordinară a actionarilor;

o) decide cu privire la împrumuturile bancare necesare desfăsurării activitătii curente, a creditelor comerciale si a garantiilor, conform competentelor stabilite de adunarea generală a actionarilor;

p) organizează controlul pentru asigurarea integritătii gestiunii Companiei, aprobă comisiile de inventariere si de scoatere din evidentă a elementelor din patrimoniul Companiei, supune aprobării adunării generale a actionarilor lista cheltuielilor de amortizare nerecuperate în cazul scoaterii din evidentă a unor imobilizări corporale ale Companiei;

q) aprobă cheltuielile de protocol peste limita prevăzută de lege, dacă este cazul;

r) aprobă normativele de muncă si personal, normele metodologice care vizează aplicarea prevederilor contractului colectiv de muncă, instructiunile si procedurile ce privesc asigurarea calitătii si orice reglementări interne necesare bunei desfăsurări a activitătii Companiei;

s) propune modificări ale actului constitutiv;

s) alege si revocă vicepresedintele consiliului de administratie;

t) aprobă actele si faptele economice propuse de directorii Companiei, inclusiv scoaterea din functiune a mijloacelor fixe;

t) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a actionarilor;

u) aprobă rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul Companiei;

v) propune adunării generale extraordinare a actionarilor reducerea sau majorarea capitalului social;

w) propune adunării generale a actionarilor înfiintarea sau desfiintarea de filiale, precum si fuzionarea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice ori pentru asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, în conformitate cu reglementările în vigoare;

x) propune spre aprobare adunării generale extraordinare a actionarilor înfiintarea ori desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, puncte de lucru, reprezentante sau alte asemenea unităti fără personalitate juridică;

y) convoacă adunarea generală a actionarilor ori de câte ori este nevoie.

(2) Consiliul de administratie poate crea comitete consultative, formate din cel putin 2 membri ai consiliului de administratie, în conditiile si cazurile prevăzute de lege.

(3) Consiliul de administratie poate delega atributii de conducere a Companiei directorilor. Directorul general va reprezenta Compania în relatia cu tertii si în justitie, conform atributiilor sale.

 

CAPITOLUL VI

Directorii

 

ARTICOLUL 20

Directorii

 

(1) Pe perioada în care statul este actionar majoritar, directorul general este numit si revocat din functie prin ordin al ministrului transporturilor si încheie pe durata mandatului un contract de mandat cu Compania, reprezentată prin consiliul de administratie, în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici.

(2) Directorii cu atributii delegate de consiliul de administratie sunt numiti si revocati de consiliul de administratie. Directorii cu atributii delegate de consiliul de administratie nu pot încheia cu Compania contracte individuale de muncă pe durata mandatului. în cazul în care acestia au fost numiti dintre salariatii Companiei, contractul individual de muncă se suspendă de la data numirii, pe perioada mandatului. Directorii cu atributii delegate de consiliul de administratie vor încheia contract de mandat, care va fi semnat de o persoană desemnată de consiliul de administratie.

(3) Directorii fără atributii delegate de consiliul de administratie sunt angajati de Companie în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Directorii cu atributii delegate de consiliul de administratie pot fi dintre administratori sau din afara consiliului de administratie.

(5) Consiliul de administratie poate delega atributii de conducere a Companiei directorilor. Directorul general va reprezenta Compania în relatia cu tertii si în justitie, conform atributiilor sale.

(6) Pentru ca numirea unui director cu atributii delegate de consiliul de administratie să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres, în scris.

(7) Directorii cărora le-au fost delegate atributii de către consiliul de administratie trebuie sa fie asigurati pentru răspundere profesională, la un nivel de asigurare stabilit de consiliul de administratie.

(8) Directorii cărora le-au fost delegate atributii de către consiliul de administratie sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Companiei, în limitele obiectului de activitate al Companiei si cu respectarea competentelor prevăzute de lege, de actul constitutiv, precum si de delegările acordate de consiliul de administratie.

(9) Directorul general are, în principal, următoarele atributii:

a) propune numirea si, după caz, revocarea directorilor cu atributii delegate de consiliul de administratie;

b) angajează si, după caz, concediază, în conditiile legii, personalul din cadrul Companiei, cu exceptia directorilor cu atributii delegate de consiliul de administratie;

c) numeste si, după caz, revocă directorii unitătilor Companiei si celelalte persoane din conducerea compartimentelor Companiei;

d) asigură conducerea operativă a Companiei împreună cu directorii cu sau fără atributii delegate de consiliul de administratie;

e) reprezintă Compania în relatiile cu tertii si semnează actele ce o angajează fată de acestia, pe baza si în limitele împuternicirilor date de consiliul de administratie si ale celor conferite de legislatia în vigoare;

f) prezintă consiliului de administratie propuneri privind solicitarea de alocatii bugetare pentru a fi aprobate de organele competente;

g) exercită orice atributii ce îi revin din regulamentul de organizare si functionare si din hotărârile consiliului de administratie, precum si din prevederile legale.

(10) Modul de organizare a activitătii directorilor cărora le-au fost delegate atributii de către consiliul de administratie va fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie.

(11) Orice administrator poate solicita directorilor cărora le-au fost delegate atributii de către consiliul de administratie informatii cu privire la conducerea operativă a Companiei. Directorii cărora le-au fost delegate atributii de către consiliul de administratie au obligatia de a informa consiliul de administratie în mod regulat si cuprinzător asupra operatiunilor întreprinse si asupra celor avute în vedere.

(12) Actiunea în răspundere contra directorilor cărora le-au fost delegate atributii de către consiliul de administratie apartine adunării generale a actionarilor, care va decide cu majoritatea voturilor exprimate în adunarea generală respectivă. Hotărârea va putea fi luată chiar dacă problema răspunderii acestora nu figurează în ordinea de zi. Adunarea generală respectivă desemnează cu aceeasi majoritate persoana însărcinată să exercite actiunea în justitie. Dacă actiunea se porneste împotriva unui director căruia i-au fost delegate atributii de către consiliul de administratie, acesta este suspendat de drept din functie până la rămânerea definitivă a hotărârii.

 

CAPITOLUL VII

Gestiunea si activitatea Companiei

 

ARTICOLUL 21

Auditul statutar

 

(1) Situatiile financiare ale Companiei sunt elaborate si auditate în conformitate cu reglementările în vigoare.

(2) Compania, prin adunarea generală ordinară a actionarilor, alege un auditor statutar cu care încheie un contract de prestări de servicii.

(3) Auditorul statutar are atributiile prevăzute de legislatia aplicabilă în vigoare.

(4) Auditorul statutar are obligatia legală de a întocmi si de a prezenta adunării generale a actionarilor un raport cu privire la situatiile financiare anuale.

(5) Compania îsi organizează auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.

(6) Dacă adunarea generală ordinară a actionarilor consideră oportun, poate alege 3 cenzori, dintre care unul are calitatea de reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor pe perioada în care statul este actionar majoritar, care au atributiile si obligatiile prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 22

Finantarea activitătii proprii

 

(1) Pentru îndeplinirea obiectului de activitate si în conformitate cu atributiile stabilite, Compania utilizează venituri, constituite conform legii, provenite din surse proprii; sume alocate de la bugetul de stat, credite bancare, credite externe contractate sau garantate de stat, acordate cu respectarea regulamentelor comunitare privind concurenta; fonduri externe nerambursabile, acordate în conditiile legii, precum si forme legale de participare a capitalului privat si alte surse legal constituite.

(2) Sursele provenite din tariful de securitate, constituite în conformitate cu prevederile legale specifice, pot rămâne în soldul de disponibilităti bănesti la sfârsitul anului, urmând să fie utilizate cu aceeasi destinatie în anul următor.

 

ARTICOLUL 23

Exercitiul financiar

 

            Exercitiul financiar începe la data de la 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercitiu financiar începe la data constituirii Companiei.

 

ARTICOLUL 24

Personalul

 

(1) Angajarea si concedierea personalului, cu exceptia directorilor cu atributii delegate de consiliul de administratie, se fac de către directorul general, conform prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum si a altor obligatii fată de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(3) Atributiile si responsabilitătile personalului Companiei se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare si prin regulamentul de ordine interioară.

(4) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă sau de către consiliul de administratie pentru personalul numit de acesta.

(5) Pentru luarea unor decizii complexe, directorul general poate atrage în activitatea de analiză consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate, urmând ca acestia să fie recompensati material pe bază de contract de prestări de servicii.

 

ARTICOLUL 25

Amortizarea mijloacelor fixe

 

            Consiliul de administratie stabileste, în conditiile legii, regimul de amortizare a mijloacelor fixe.

 

ARTICOLUL 26

Evidenta contabilă si situatiile financiare anuale

 

(1) Compania are obligatia de a organiza si de a conduce contabilitatea proprie, potrivit legii.

(2) Răspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitătii revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionării unitătii respective.

(3) Organizarea si conducerea contabilitătii se efectuează în conditiile Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si ale reglementărilor contabile aplicabile.

(4) Compania întocmeste situatiile financiare anuale, repartizarea profitului făcându-se conform hotărârii adunării generale ordinare a actionarilor si dispozitiilor legale în vigoare.

(5) Situatiile financiare anuale se supun aprobării adunării generale a actionarilor, fiind însotite de raportul consiliului de administratie, de raportul auditorului statutar sau de raportul cenzorilor, după caz. După aprobarea de către adunarea generală a actionarilor, aceste situatii financiare anuale, însotite de procesul-verbal al sedintei adunării generale a actionarilor, se depun la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti, prin grija consiliului de administratie, în termen de 15 zile de la data sedintei adunării generale a actionarilor.

 

ARTICOLUL 27

Repartizarea profitului

 

(1) Profitul Companiei, determinat potrivit legii, se repartizează conform hotărârii adunării generale ordinare a actionarilor si dispozitiilor legale în vigoare.

(2) Compania îsi constituie fond de rezervă si alte fonduri în conditiile legii.

(3) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de către Companie, în conditiile legii, după aprobarea situatiilor financiare anuale de către adunarea generală a actionarilor.

(4) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a actionarilor analizează cauzele si hotărăste în consecintă.

 

ARTICOLUL 28

Registrele Companiei

 

            Compania tine, prin grija consiliului de administratie, respectiv a auditorului intern, registrele prevăzute de lege, cu exceptia registrului actionarilor, care este tinut prin grija Societătii Comerciale „Depozitarul Central” - S.A., în conditiile legii, după admiterea la tranzactionare a actiunilor.

 

CAPITOLUL VIII

Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea si litigiile Companiei

 

ARTICOLUL 29

Asocierea

 

            Compania poate încheia contracte de asociere cu persoane juridice ori fizice, cu sau fără constituirea de noi persoane juridice, în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 30

Modificarea formei juridice

 

            Compania îsi poate modifica forma juridică prin hotărâre a adunării generale extraordinare a actionarilor.

 

ARTICOLUL 31

Dizolvarea

 

(1) Următoarele situatii conduc la dizolvarea Companiei:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

b) falimentul Companiei;

c) hotărârea adunării generale a actionarilor;

d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui actionar, pentru motive temeinice, precum neîntelegerile grave dintre actionari, care împiedică functionarea Companiei;

e) în urma pierderilor, dacă valoarea activului net (determinată ca diferentă între totalul activelor si datoriile Companiei) ajunge să reprezinte mai putin de jumătate din valoarea capitalului social subscris si dacă, cel târziu până la încheierea exercitiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, adunarea generală a actionarilor nu procedează la reducerea capitalului social cu suma cel putin egală cu cea a pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve sau la reconstituirea activului net al Companiei până la nivelul unei valori cel putin egale cu jumătate din capitalul social subscris;

f) când capitalul social se reduce sub minimul legal, dacă valoarea sa nu este adusă la un nivel cel putin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotărâri de majorare de capital în acelasi timp cu hotărârea de reducere a capitalului;

g) când numărul actionarilor scade sub minimul legal, pentru o perioadă mai mare de 9 luni;

h) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv.

(2) Dizolvarea Companiei trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comertului si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 

ARTICOLUL 32

Lichidarea

 

(1) Dizolvarea Companiei are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea Companiei si repartizarea patrimoniului se fac în conditiile legii, cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 33

Litigiile

 

            Litigiile de orice fel apărute între Companie si actionarii săi se solutionează de instantele judecătoresti competente.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii tranzitorii si finale

 

 

ARTICOLUL 34

Dispozitii tranzitorii si finale

 

(1) Prevederile prezentului statut se completează cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Codului comercial, iar pe perioada în care statul este actionar majoritar, si cu dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici.

(2) Prevederile din prezentul statut cărora le sunt aplicabile dispozitiile legislatiei care reglementează piata de capital intră în vigoare odată cu admiterea la tranzactionare a actiunilor în cadrul Bursei de Valori Bucuresti.

(3) De la data admiterii la tranzactionare a actiunilor în cadrul Bursei de Valori Bucuresti, prevederile prezentului statut se completează cu dispozitiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind emitentii si operatiunile de valori imobiliare.

(4) Până la admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de Companie, registrul actionarilor Companiei este tinut prin grija consiliului de administratie, iar dreptul de proprietate asupra actiunilor se transferă în conditiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare. După admiterea la tranzactionare a actiunilor, registrul actionarilor va fi tinut de Societatea Comercială „Depozitarul Central” - S.A., cu respectarea legislatiei pietei de capital si a prezentului statut, iar dreptul de proprietate asupra actiunilor se transferă în conformitate cu legislatia pietei de capital si cu prezentul statut.

 

ARTICOLUL 35

 

(1) Prezentul statut a fost aprobat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a actionarilor.

(2) Un exemplar original al prezentului statut se depune la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

(3) Prezentul statut poate fi modificat si/sau completat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a actionarilor.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 524/1998)

 

STATUTUL

Societătii Nationale „Aeroportul International Bucuresti Băneasa-Aurel Vlaicu” - S.A.

 

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul si durata

 

ARTICOLUL 1

Denumirea

 

(1) Denumirea societătii este Societatea Natională „Aeroportul International Bucuresti Băneasa -Aurel Vlaicu” - S.A., cu sigla AIBBAV, denumită în continuare Societatea.

(2) În orice factură, ofertă comandă, tarif, prospect si alte documente întrebuintate în comert, emanând de la Societate, se mentionează denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înmatriculare în registrul comertului, codul unic de înregistrare, precum si capitalul social, din care cel efectiv vărsat.

 

ARTICOLUL 2

Forma juridică

 

(1) Societatea este persoană juridică de nationalitate română, organizată ca societate pe actiuni.

(2) Societatea îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul statut.

 

ARTICOLUL 3

Sediul

 

(1) Sediul social al Societătii este în România, municipiul Bucuresti, sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 40, sectorul 1.

(2) Societatea poate înfiinta sedii secundare: sucursale, agentii, puncte de lucru, reprezentante si alte asemenea unităti fără personalitate juridică, pe teritoriul României si/sau în străinătate, cu aprobarea adunării generale extraordinare a actionarilor.

(3) Sediul social al Societătii poate fi mutat în altă localitate din România, cu aprobarea adunării generale extraordinare a actionarilor, în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 4

Durata

 

            Societatea se constituie pe o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comertului.

 

CAPITOLUL II

Scopul, domeniul si obiectul de activitate

 

ARTICOLUL 5

Scopul

 

(1) Scopul Societătii îl constituie efectuarea de prestatii, servicii, lucrări de exploatare, întretinere, reparare, dezvoltare si modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate în proprietate sau în concesiune, în vederea asigurării conditiilor pentru sosirea, plecarea si manevrarea la sol a aeronavelor în trafic national si/sau international, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri si postă, precum si servicii de interes public national.

(2) Societatea efectuează orice alte operatiuni si activităti necesare pregătirii si promovării obiectului de activitate, în scopul acesta putând efectua orice fel de operatiuni legale.

(3) Societatea asigură ducerea la îndeplinire, în zona sa de activitate, a obligatiilor care revin statului din acordurile si conventiile internationale la care România este parte.

 

ARTICOLUL 6

Domeniul si obiectul de activitate

 

(1) Domeniul principal de activitate în care Societatea îsi va desfăsura activitatea este:

522 Activităti anexe pentru transporturi

(2) Activitatea principală a Societătii constă în:

5223 Activităti de servicii anexe transporturilor aeriene

(3) În secundar, Societatea va desfăsura următoarele activităti:

0161 Activităti auxiliare pentru productia vegetală

0170 Vânătoarea, capturarea cu capcane a vânatului si activităti de servicii anexe vânătorii

1812 Alte activităti de tipărire n.c.a.

1820 Reproducerea înregistrărilor

2562 Operatiuni de mecanică generală

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii

2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigatie

2790 Fabricarea altor componente electrice n.c.a.

2829 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generală n.c.a.

2899 Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.

2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

3030 Fabricarea de aeronave si nave spatiale

3250 Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3312 Repararea masinilor

3313 Repararea echipamentelor electronice si optice

3314 Repararea echipamentelor electrice

3316 Repararea si întretinerea aeronavelor si navelor spatiale

3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

3511 Productia de energie electrică

3512 Transportul energiei electrice

3513 Distributia energiei electrice

3514 Comercializarea energiei electrice

3530 Furnizarea de abur si aer conditionat

3600 Captarea, tratarea si distributia apei

3700 Colectarea si tratarea apelor uzate

3811 Colectarea deseurilor nepericuloase

3812 Colectarea deseurilor periculoase

3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900 Activităti si servicii de decontaminare

4120 Lucrări de constructie a clădirilor rezidentiale si nerezidentiale

4211 Lucrări de constructie a drumurilor si autostrăzilor

4221 Lucrări de constructie a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 Lucrări de constructie a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii

4299 Lucrări de constructie a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4311 Lucrări de demolare a constructiilor

4312 Lucrări de pregătire a terenului

4313 Lucrări de foraj si sondaj pentru constructii

4321 Lucrări de instalatii electrice

4322 Lucrări de instalatii sanitare, de încălzire si de aer conditionat

4329 Alte lucrări de instalatii pentru constructii

4331 Lucrări de ipsoserie

4332 Lucrări de tâmplărie si dulgherie

4333 Lucrări de pardosire si placare a peretilor

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli si montări de geamuri

4339 Alte lucrări de finisare

4391 Lucrări de învelitori, sarpante si terase la constructii

4399 Alte lucrări speciale de constructii n.c.a.

4520 Întretinerea si repararea autovehiculelor

4611 Intermedieri în comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate

4612 Intermedieri în comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie

4614 Intermedieri în comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane

4615 Intermedieri cu comertul cu mobilă, articole de menaj si de fierărie

4616 Intermedieri în comertul cu textile, confectii din blană, încăltăminte si articole din piele

4617 Intermedieri în comertul cu produse alimentare, băuturi si tutun

4618 Intermedieri în comertul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a.

4619 Intermedieri în comertul cu produse diverse

4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat

4622 Comert cu ridicata al florilor si al plantelor

4624 Comert cu ridicata al blănurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate

4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor

4632 Comert cu ridicata al cărnii si produselor din carne

4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor si grăsimilor comestibile

4634 Comert cu ridicata al băuturilor

4635 Comert cu ridicata al produselor din tutun

4636 Comert cu ridicata al zahărului, ciocolatei si produselor zaharoase

4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente

4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste

4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi si tutun

4641 Comert cu ridicata al produselor textile

4642 Comert cu ridicata al îmbrăcămintei si încăltămintei

4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio si televizoarelor

4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie si al produselor de întretinere

4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie

4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice

4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat

4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor

4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului

4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii

4661 Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor

4662 Comert cu ridicata al masinilor-unelte

4663 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria minieră si constructii

4664 Comert al masinilor pentru industria textilă si al masinilor de cusut si de tricotat

4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou

4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou

4669 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente

4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

4672 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice

4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare

4674 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierărie pentru instalatii sanitare si de încălzire

4675 Comert cu ridicata al produselor chimice

4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare

4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

4690 Comert cu ridicata nespecializat

4711 Comert cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi si tutun

4719 Comert cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4721 Comert cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete, în magazine specializate

4722 Comert cu amănuntul al cărnii si al produselor din carne, în magazine specializate

4723 Comert cu amănuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, în magazine specializate

4724 Comert cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, în magazine specializate

4725 Comert cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate

4726 Comert cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

4729 Comert cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

4730 Comert cu amănuntul al carburantilor pentru autovehicule

4741 Comert cu amănuntul al calculatoarelor, unitătilor periferice si software-ului, în magazine specializate

4742 Comert cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicatii, în magazine specializate

4743 Comert cu amănuntul al echipamentelor audio/video, în magazine specializate

4751 Comert cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

4752 Comert cu amănuntul cu articole de fierărie, al articolelor din sticlă si al celor pentru vopsit, în magazine specializate

4753 Comert cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

4754 Comert cu amănuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, în magazine specializate

4759 Comert cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

4761 Comert cu amănuntul al cărtilor, în magazine specializate

4762 Comert cu amănuntul al ziarelor si articolelor de papetărie, în magazine specializate

4763 Comert cu amănuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate

4764 Comert cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

4765 Comert cu amănuntul al jocurilor si jucăriilor, în magazine specializate

4771 Comert cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate

4772 Comert cu amănuntul al încăltămintei si articolelor din piele, în magazine specializate

4773 Comert cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate

4774 Comert cu amănuntul al articolelor medicale si ortopedice, în magazine specializate

4775 Comert cu amănuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, în magazine specializate

4776 Comert cu amănuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amănuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, în magazine specializate

4777 Comert cu amănuntul al ceasurilor si bijuteriilor, în magazine specializate

4778 Comert cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4779 Comert cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată

4932 Transporturi cu taxiuri

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

4942 Servicii de mutare

5110 Transporturi aeriene de pasageri

5121 Transporturi aeriene de marfă

5210 Depozitări

5221 Activităti de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 Manipulări

5229 Alte activităti anexe transporturilor

5320 Alte activităti postale si de curier

5510 Hoteluri si alte facilităti de cazare similare

5610 Restaurante

5621 Activităti de alimentatie (catering) pentru evenimente

5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.

5630 Baruri si alte activităti de servire a băuturilor

5811 Activităti de editare a cărtilor

5812 Activităti de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare

5813 Activităti de editare a ziarelor

5814 Activităti de editare a revistelor si periodicelor

5819 Alte activităti de editare

5829 Activităti de editare a altor produse software

5920 Activităti de realizare a înregistrărilor audio si activităti de editare muzicală

6010 Activităti de difuzare a programelor de radio

6020 Activităti de difuzare a programelor de televiziune

6110 Activităti de telecomunicatii prin retele cu cablu

6120 Activităti de telecomunicatii prin retele fără cablu (exclusiv prin satelit)

6130 Activităti de telecomunicatii prin satelit

6190 Alte activităti de telecomunicatii

6201 Activităti de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6202 Activităti de consultantă în tehnologia informatiei

6203 Activităti de management (gestiune si exploatare) al mijloacelor de calcul

6209 Alte activităti de servicii privind tehnologia informatiei

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activităti conexe

6312 Activităti ale portalurilor web

6810 Cumpărarea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6920 Activităti de contabilitate si audit statutar; consultantă în domeniul fiscal

7021 Activităti de consultantă în domeniul relatiilor publice si al comunicării

7022 Activităti de consultantă pentru afaceri si management

7111 Activităti de arhitectură

7112 Activităti de inginerie si consultantă tehnică legate de acestea

7120 Activităti de testări si analize tehnice

7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

7219 Cercetare-dezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie

7220 Cercetare-dezvoltare în stiinte sociale si umaniste

7311 Activităti ale agentiilor de publicitate

7312 Servicii de reprezentare media

7320 Activităti de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice

7410 Activităti de design specializat

7420 Activităti fotografice

7430 Activităti de traducere scrisă si orală (interpreti)

7500 Activităti veterinare

7711 Activităti de închiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare

7712 Activităti de închiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele

7733 Activităti de închiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)

7735 Activităti de închiriere si leasing cu echipamente de transport aerian

7739 Activităti de închiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)

7911 Activităti ale agentiilor turistice

7912 Activităti ale tur-operatorilor

7990 Alte servicii de rezervare si asistentă turistică

8010 Activităti de protectie si gardă

8020 Activităti de servicii privind sistemele de securizare

8030 Activităti de investigatii

8121 Activităti generale de curătenie a clădirilor

8122 Activităti specializate de curătenie

8129 Alte activităti de curătenie

8211 Activităti combinate de secretariat

8219 Activităti de fotocopiere, de pregătire a documentelor si alte activităti specializate de secretariat

8220 Activităti ale centrelor de intermediere telefonică (caii center)

8230 Activităti de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor

8291 Activităti ale agentiilor de colectare si ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8299 Alte activităti de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8411 Servicii de administratie generală

8412 Reglementarea activitătilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătătii, învătământului, culturii si al altor activităti sociale, excluzând protectia socială

8424 Activităti de ordine publică si protectie civilă

8425 Activităti de luptă împotriva incendiilor si de prevenire a acestora

8532 Învătământ secundar, tehnic sau profesional

8551 Învătământ în domeniul sportiv si recreational

8552 Învătământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)

8559 Alte forme de învătământ n.c.a.

8560 Activităti de servicii suport pentru învătământ

8621 Activităti de asistentă medicală generală

8622 Activităti de asistentă medicală specializată

8623 Activităti de asistentă stomatologică

8690 Alte activităti referitoare la sănătatea umană

8710 Activităti ale centrelor de îngrijire medicală

8720 Activităti ale centrelor de recuperare psihică si de dezintoxicare, exclusiv spitale

8810 Activităti de asistentă socială, fără cazare, pentru bătrâni si pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

8891 Activităti de îngrijire zilnică pentru copii

8899 Alte activităti de asistentă socială, fără cazare, n.c.a.

9101 Activităti ale bibliotecilor si arhivelor

9311 Activităti ale bazelor sportive

9312 Activităti ale cluburilor sportive

9319 Alte activităti sportive

9329 Alte activităti recreative si distractive n.c.a.

9411 Activităti ale asociatiilor economice si patronale

9420 Activităti ale sindicatelor salariatilor

(4) Activitătile desfăsurate de Societate constau în:

I. În domeniul tehnic:

a) asigură exploatarea, întretinerea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii aeroportuare: piste, căi de rulare, platforme, drumuri de acces si de incintă, parkinguri, aerogări, hangare, constructii, instalatii si echipamente speciale, precum si alte dotări care concură la buna desfăsurare a activitătii aeroportuare, în concordantă cu standardele interne si internationale, în vederea satisfacerii cerintelor transportului aerian;

b) asigură exploatarea, întretinerea, dezvoltarea si modernizarea echipamentelor si instalatiilor aeroportuare în sectoarele mecanoenergetic, telecomunicatii, de transport si deservire aeroportuară, tehnică de calcul si informatică, supraveghere si control, informatii si publicitate;

c) elaborează, aprobă si aplică norme tehnice adaptate la specificul dotării, pentru exploatarea, dezvoltarea, modernizarea si întretinerea bazei aeroportuare;

d) organizează si tine evidenta de cadastru;

e) analizează si se pronuntă asupra proiectelor de constructii-montaj elaborate pentru zonele de servituti aeronautice ale aeroportului, în vederea avizării acestora de către organele în drept;

f) aplică reglementările interne si internationale privind activitatea aeroportuară;

g) asigură controlul desfăsurării proceselor si operatiunilor aeroportuare, în vederea respectării normelor, reglementărilor si recomandărilor de exploatare aeroportuară internă si internatională;

h) elaborează si adresează ministerului de resort propuneri de modificare a legislatiei în domeniul exploatării, dezvoltării si modernizării Societătii;

i) întocmeste studii si cercetări referitoare la dezvoltarea, modernizarea si optimizarea activitătii aeroportuare, precum si la impactul aeroportului în zona sa de influentă;

j) prin posibilităti proprii sau cu parteneri din tară si din străinătate, pe bază de contract, realizează activităti de import si de aprovizionare tehnico-materială;

k) organizează si desfăsoară activităti de cooperare tehnică, economică cu firme din tară si din străinătate în domeniul său de activitate, potrivit normelor interne si internationale în vigoare;

l) ia măsuri pentru perfectionarea pregătirii de specialitate, în tară sau în străinătate, a personalului propriu; atestă calificarea personalului pentru meserii specifice deservirii activitătilor aeroportuare, cu exceptia acelor meserii pentru care normele în vigoare interne sau internationale prevăd alte conditii de atestare;

m) stabileste si aplică măsuri de protectie a mediului în conformitate cu legislatia natională si comunitară în domeniu.

II. În domeniul operational:

a) asigură aplicarea reglementărilor interne si internationale privind activitatea aeroportuară;

b) asigură facilităti de protectie a navigatiei aeriene, de infrastructură, mecanoenergetice, de telecomunicatii, informatice, de anuntare, de supraveghere, de pază si control, necesare desfăsurării în conditii de sigurantă a transporturilor aeriene de pasageri si de mărfuri, executate de transportatori interni si externi;

c) asigură supervizarea la sol: servicii de reprezentantă si legătură cu autoritătile locale sau cu oricare altă entitate; controlul înregistrărilor si comunicatii; servicii de manipulare, stocare si administrare a unitătilor de încărcare; orice altfel de serviciu de supervizare, înaintea, în timpul sau după zbor, si orice altfel de servicii administrative cerute de utilizatori;

d) asigură orice fel de asistentă la sosirea, plecarea, transferul ori tranzitul pasagerilor, în sau în afara aeroportului, incluzând primirea si informarea acestora, verificarea biletelor si a documentelor de călătorie, înregistrarea bagajelor si transportul lor în zona de sortare;

e) asigură orice fel de operatiune privind tratamentul bagajelor, manipularea lor în zonele de înregistrare si sortare, sortarea, pregătirea acestora pentru plecare, încărcarea si descărcarea lor de pe mijloacele de transport de la aeronavă la zona de sortare si invers;

f) asigură orice fel de operatiune privind tratamentul mărfurilor si al postei, manipulare, transport, stocare la export, tranzit si import, inclusiv în ceea ce priveste prelucrarea documentelor de însotire, organizarea procedurilor de vămuire si implementarea oricăror proceduri de securitate în acord cu transportatorul sau impuse de circumstante;

g) asigură activitatea de escală a aeronavelor, cuprinzând însotirea si dirijarea aeronavei la sol, la sosire si la plecare; asistarea aeronavei la plecare; furnizarea si operarea mijloacelor necesare; organizarea comunicatiilor între aeronavă si sol; încărcarea si descărcarea aeronavei, inclusiv aprovizionarea si operarea mijloacelor corespunzătoare, precum si transportul echipajului si al pasagerilor între aeronavă si terminal; furnizarea si operarea unitătilor pentru alimentarea, aprovizionarea si pornirea aeronavei; organizarea măsurilor de sigurantă împotriva focului si altor riscuri, precum si furnizarea si operarea mijloacelor necesare; miscarea aeronavei la sol, la sosire si la plecare, precum si furnizarea si operarea mijloacelor corespunzătoare; curătarea interioară si exterioară a aeronavei, servicii de toaletă si apă; răcorirea si încălzirea cabinei; îndepărtarea zăpezii si a ghetii, dezghetarea aeronavei;

h) asigură organizarea si efectuarea operatiunilor de alimentare cu combustibil, stocarea combustibililor, controlul calitătii combustibililor, alimentarea cu ulei si cu alte fluide;

i) asigură organizarea si executarea transportului echipajului, pasagerilor, bagajelor, mărfurilor si al postei între aeroporturi si orice alt punct; precum si orice alt transport cerut de transportator;

j) asigură organizarea si executarea transportului, încărcării si descărcării din avion a mâncării si băuturii, depozitarea mâncării, băuturilor si echipamentului necesar preparării lor, curătarea acestui echipament;

k) asigură organizarea si executarea de activităti si servicii cu specific aeroportuar;

l) asigură datele de informare aeronautică internă si internatională cu privire la starea si functionarea sectoarelor si a mijloacelor care concură la activitatea aeroportuară;

m) organizează activitatea de prevenire si stingere a incendiilor specifică domeniului aeroportuar, potrivit normelor interne si internationale;

n) organizează si coordonează elaborarea procedurilor de înstiintare si scoatere a personalului în situatii deosebite si stabileste mijloacele de alarmare;

o) participă la planurile de actiune privind alarmarea, căutarea si salvarea aeronavelor aflate în dificultate;

p) organizează si execută controlul tehnic periodic în vederea omologării infrastructurii, instalatiilor si a echipamentelor proprii, obtinerii certificatelor de exploatare sau prelungirii duratei lor de valabilitate;

q) asigură organizarea si efectuarea controlului medical al personalului aeroportului si interventia de urgentă în aeroport; asigură, contra cost, asistentă medicală personalului companiilor aeriene, operatorilor economici, precum si servicii pentru respectarea normelor igienico-sanitare, conform reglementărilor în vigoare;

r) asigură respectarea disciplinei muncii în desfăsurarea activitătilor aeroportuare, a atributiilor de serviciu si a celorlalte prevederi legale de către întregul personal aeroportuar si sanctionează abaterile constatate;

s) asigură coordonarea întregii activităti aeroportuare desfăsurate în spatiul aeroportuar; elaborează norme, normative, regulamente si instructiuni pentru întreaga activitate aeroportuară, urmăreste aplicarea acestora si sanctionează abaterile constatate; încheie regulamente-cadru cu organele statului si cu operatorii economici implicati în activitatea aeroportuară, pentru stabilirea obligatiilor, responsabilitătilor si a modului comun de actiune;

s) în cadrul obiectului de activitate îsi poate diversifica serviciile în scopul cresterii veniturilor si al satisfacerii cererii activitătii aeroportuare;

t) detine, utilizează si depozitează, în conditiile legii, materiale pirotehnice, rachete, armament, munitie de vânătoare, armament cu aer comprimat si seringi pentru tranchilizarea animalelor.

III. În domeniul securitătii aeronautice:

Societatea răspunde de stabilirea si aplicarea măsurilor de securitate declarate prin programul de securitate al Societătii în scopul prevenirii actelor de interventie ilicită pe aeroport si, în acest sens:

a) elaborează, aplică si mentine un program de securitate al Societătii, aprobat de autoritatea de stat pentru securitate aeronautică, în conformitate cu Programul national de securitate aeronautică;

b) elaborează regulamente, instructiuni si proceduri interne de securitate aeronautică, urmăreste aplicarea acestora si sanctionează abaterile; eliberează documente de acces în Societate si gestionează activitatea de control al accesului spre zonele restrictionate de securitate;

c) stabileste un comitet de securitate al Societătii si desemnează un sef al securitătii Societătii, care să coordoneze aplicarea măsurilor si procedurilor prevăzute în Programul de securitate al Societătii;

d) coordonează operativ activitatea de securitate aeronautică de pe aeroporturi, inclusiv activitatea celorlalte componente ale sistemului de securitate, care nu sunt în subordinea administrativă a Societătii, conform reglementărilor în vigoare;

e) organizează si mentine o structură functională a sistemului de securitate aeronautică, în functie de importanta, mărimea si vulnerabilitatea activitătii aeroportuare;

f) asigură selectionarea si pregătirea personalului propriu cu atributii în domeniul securitătii aeronautice, în conformitate cu cerintele Programului national de securitate aeronautică si ale Programului national de pregătire în domeniul securitătii aeronautice;

g) asigură integrarea cerintelor securitătii aeronautice în proiectele de autorizare a lucrărilor de construire si verifică respectarea acestor cerinte la receptia lucrărilor de construire, a facilitătilor noi sau a celor care urmează să fie modificate în vederea extinderii sau modernizării;

h) asigură aplicarea si urmăreste respectarea dispozitiilor si reglementărilor emise de autoritatea de stat în domeniul securitătii aeronautice;

i) elaborează, implementează si mentine la zi Programul de control intern al calitătii, pentru a asigura implementarea efectivă si eficientă a măsurilor de securitate;

j) eliberează licente de lucru în perimetrele aeroportuare numai organizatiilor care aplică programul de securitate aprobat;

k) întocmeste si pune în aplicare, la termenele stabilite, planul de actiuni corective pentru deficientele semnalate cu ocazia activitătilor de control.

IV. În domeniul economico-financiar:

a) realizează programarea si executarea activitătii economico-financiare, întocmeste bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare anuale, urmăreste executarea acestora conform legislatiei în vigoare;

b) elaborează programul său de dezvoltare si modernizare, solicită acordarea de alocatii bugetare si de alte surse prevăzute de lege pentru finantare, urmăreste elaborarea si avizarea legală a documentatiei tehnice de executie si realizarea obiectivelor programate;

c) pregăteste documentele necesare si fundamentează cheltuielile de administrare si exploatare pentru stabilirea, conform legii, a tarifelor si redeventelor în lei si în valută pentru toate prestatiile efectuate conform obiectului său de activitate;

d) efectuează prestatii legate de transportul aerian, respectiv comercializarea produselor în conditiile legii, catering, transport terestru în continuarea transportului aerian, servicii hoteliere, comercializarea echipamentelor si utilajelor specifice activitătii aeroportuare si a pieselor de schimb aferente;

e) identifică si exploatează toate sursele de venituri pentru eficientizarea activitătii pe care o desfăsoară;

f) efectuează operatiuni de comert exterior si de marketing, potrivit legii;

g) se poate afilia la organe si organisme internationale din domeniul său de activitate si poate participa la seminariile si conferintele organizate;

h) fundamentează politica de credite si a altor surse de finantare a sa;

i) asigură patrimoniul si activitatea aeroportului prin operatori economici specializati în acest domeniu;

j) încheie contracte de prestări de servicii, închiriere, antrepriză, asistentă tehnică, consultantă, asigurări, asociere etc. pentru realizarea obiectului său de activitate, cu parteneri din tară si din străinătate;

k) încheie contracte de închiriere, concesiune si subconcesiune, în conditiile legii, pentru utilizarea terenurilor, infrastructurii, instalatiilor si echipamentelor aeroportuare, în scopul realizării obiectului său de activitate, în conditiile legii;

l) achizitionează terenuri noi pentru dezvoltarea si modernizarea platformei aeroportuare.

(5) Obiectul de activitate al Societătii poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a actionarilor, cu respectarea legislatiei în vigoare.

 

CAPITOLULUI

Domeniul public, domeniul privat, capitalul social, participarea actionarilor la profit si pierderi, actiunile

 

ARTICOLUL 7

 

Societatea exploatează:

I. Domeniul public

Societatea administrează si exploatează domeniul public al statului concesionat de Ministerul Transporturilor pe bază de contract de concesiune. Contravaloarea bunurilor proprietate publică nu se regăseste în valoarea capitalului social al Societătii.

II. Domeniul privat al Societătii

Societatea detine si exploatează bunuri proprietate privată a acesteia dobândite în conditiile legii.

III. Domeniul privat al statului

Societatea poate exploata bunuri aflate în domeniul privat al statului date în administrarea Ministerului Transporturilor si, potrivit legii, în folosinta gratuită a Societătii. Contravaloarea acestor bunuri nu se regăseste în valoarea capitalului social al Societătii.

 

ARTICOLUL 8

Capitalul social si participarea actionarilor la profit si pierderi

 

(1) Capitalul social subscris si integral vărsat este în valoare de 559.700 lei, fiind divizat în 55.970 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

(2) Participarea actionarilor la profit si pierderi este după cum urmează:

a) statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, detine un număr de 44.776 actiuni reprezentând 80% din capitalul social al Societătii;

b) Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” - S.A. detine un număr de 11.194 actiuni reprezentând 20% din capitalul social al Societătii.

 

ARTICOLUL 9

Majorarea sau reducerea capitalului social

 

(1) Majorarea sau reducerea capitalului social al Societătii se hotărăste de adunarea generală extraordinară a actionarilor, cu cvorumul si majoritatea prevăzute de lege si de prezentul statut.

(2) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi în numerar si/sau în natură în conditiile legii;

b) încorporarea rezervelor, cu exceptia diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului si a rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Societătii cu actiuni ale acesteia;

d) alte surse stabilite potrivit legii.

(3) Capitalul social poate fi majorat prin:

a) emisiune de noi actiuni;

b) majorarea valorii nominale a actiunilor existente.

(4) Capitalul social poate fi majorat prin mărirea valorii nominale a actiunilor existente numai cu acordul tuturor actionarilor, exceptând cazurile în care majorarea este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

(5) Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând actionarilor existenti, proportional cu numărul actiunilor pe care le posedă. Hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercitiul dreptului de preferintă un termen de cel putin o lună, cu începere din ziua publicării.

(6) Reducerea capitalului social se poate face în situatia de pierderi patrimoniale determinate de conjuncturi economice nefavorabile, precum si de alte cauze independente de vointa actionarilor. Pierderile trebuie să fie stabilite si evidentiate prin situatiile financiare ale Societătii.

(7) Dacă în urma pierderilor stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Societătii, determinat ca diferentă între totalul activelor si totalul datoriilor Societătii, s-a diminuat la mai putin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, consiliul de administratie va convoca de îndată adunarea generală extraordinară a actionarilor pentru a decide fie reducerea capitalului social cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, fie dizolvarea Societătii. Dacă adunarea generală extraordinară a actionarilor nu hotărăste dizolvarea Societătii, atunci Societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercitiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile si sub rezerva respectării cerintelor de capital social minim, să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al Societătii nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel putin egale cu jumătate din valoarea capitalului social.

(8) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micsorarea numărului de actiuni;

b) reducerea valorii nominale a actiunilor;

c) dobândirea propriilor actiuni, urmată de anularea lor.

(9) Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

a) scutirea totală sau partială a actionarilor de vărsămintele datorate;

b) restituirea către actionari a unei cote-părti din aporturi, proportională cu reducerea capitalului social si calculată egal pentru fiecare actiune;

c) alte procedee prevăzute de lege.

(10) Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 

ARTICOLUL 10

Actiunile

 

(1) Actiunile Societătii subscrise si plătite integral de către actionari sunt actiuni nominative, de valori egale si care acordă posesorilor drepturi egale. Acestea sunt indivizibile, liber transferabile si au un caracter negociabil, cu exceptia actiunilor depuse ca garantii.

(2) Actiunile sunt emise sub formă dematerializată, admise la tranzactionare în cadrul Bursei de Valori Bucuresti - Piata reglementată la vedere, registrul actionarilor fiind tinut de Societatea Comercială „Depozitarul Central” - S.A. Evidenta actionariatului este actualizată de Societatea Comercială „Depozitarul Central” - S.A. ca urmare a oricărui tip de transferuri de actiuni.

(3) Exercitarea drepturilor conferite de actiuni se realizează de către persoanele care au calitatea de actionar înscrisă în registrul actionarilor receptionat de la Societatea Comercială „Depozitarul Central” - S.A., în conformitate cu prevederile legale incidente.

(4) Actiunile Societătii sunt valori mobiliare, tranzactionate în cadrul Bursei de Valori Bucuresti - Piata reglementată la vedere, care reprezintă o fractiune din capitalul social al Societătii si care încorporează drepturile prevăzute de lege si de prezentul statut.

 

ARTICOLUL 11

Obligatiuni

 

            Societatea este autorizată să emită obligatiuni în conditiile legilor în vigoare.

 

ARTICOLUL 12

Drepturi si obligatii decurgând din actiuni

 

(1) Fiecare actiune subscrisă si integral plătită conferă actionarului drepturile prevăzute de lege si de prevederile prezentului statut.

(2) Detinerea actiunii certifică adeziunea de drept la actul constitutiv.

(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmează actiunile în cazul transmiterii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Când o actiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în conditiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din actiune.

(5) Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii răspund numai până la concurenta capitalului social subscris.

(6) Patrimoniul Societătii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.

(7) Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra părtii din beneficiile cuvenite actionarului după întocmirea situatiilor financiare anuale, iar după dizolvarea Societătii, asupra părtii cuvenite acestuia prin lichidare.

 

ARTICOLUL 13

Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor

 

(1) Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transferă conform reglementărilor pietei de capital, respectiv reglementărilor Bursei de Valori Bucuresti - Piata reglementată la vedere.

(2) Ministerul Transporturilor transferă dreptul de proprietate asupra actiunilor pe care le detine, conform reglementărilor pietei de capital, respectiv reglementărilor Bursei de Valori Bucuresti - Piata reglementată la vedere si/sau ale prevederilor legale în domeniul privatizării societătilor comerciale cu capital de stat.

(3) Orice transfer al dreptului de proprietate asupra actiunilor, indiferent de natura juridică a acestuia, se înscrie în registrul actionarilor Societătii, tinut de Societatea Comercială „Depozitarul Central” - S.A.

 

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a actionarilor

 

ARTICOLUL 14

Atributii

 

(1) Adunarea generală a actionarilor reprezintă organul suprem de conducere al Societătii. Sedintele adunării generale a actionarilor se desfăsoară cu participarea actionarilor/ reprezentantilor actionarilor Societătii, potrivit registrului actionarilor, la data de referintă indicată în convocator.

(2) Pe perioada în care statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, detine actiuni ale Societătii, acesta va desemna în cadrul adunării generale a actionarilor 2 specialisti din cadrul Ministerului Transporturilor si unul din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.

(3) Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(4) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară a actionarilor este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administratie si de auditorul statutar, si să fixeze dividendul;

b) să aleagă si să revoce membrii consiliului de administratie;

c) să aleagă si să revoce cenzorii, dacă consideră oportună o astfel de măsură;

d) să numească si să demită auditorul statutar, să fixeze durata minimă a contractului de audit statutar si să încheie contractul cu auditorul statutar;

e) să fixeze remuneratia cuvenită pentru exercitiul în curs membrilor consiliului de administratie, cenzorilor si auditorului statutar;

f) să se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie si să dea descărcare de gestiune administratorilor;

g) să stabilească bugetul de venituri si cheltuieli si, după caz, programul de activitate pe exercitiul financiar următor;

h) să hotărască gajarea, închirierea ori desfiintarea uneia sau a mai multor unităti ale Societătii;

i) să analizeze rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata internă si internatională, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protectia mediului, relatiile cu clientii, precum si orice alte rapoarte ale acestuia;

j) să desemneze persoana împuternicită să încheie contractele de mandat cu membrii consiliului de administratie;

k) să hotărască cu privire la actionarea în justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a auditorului statutar, pentru pagubele pricinuite Societătii;

l) să fixeze limitele generale ale remuneratiilor suplimentare acordate membrilor consiliului de administratie însărcinati cu functii specifice, precum si limitele generale ale remuneratiilor acordate directorului general, asigurându-se ca acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză si cu situatia economică a Societătii;

m) să fixeze limitele oricăror altor avantaje pe care Societatea decide să le acorde membrilor consiliului de administratie, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză si cu situatia economică a Societătii;

n) să fixeze limitele oricăror altor avantaje pe care Societatea decide să le acorde directorului general asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanei în cauză si cu situatia economică a Societătii, dar numai începând de la data la care statul nu mai este actionar majoritar;

o) să hotărască în orice alte probleme privind activitatea Societătii, politica si strategia economico-socială ale acesteia.

(5) Pentru validitatea deliberărilor adunărilor generale ordinare ale actionarilor este necesară prezenta actionarilor care să detină cel putin 51% din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare a actionarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(6) Dacă adunarea generală ordinară a actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii conditiilor de cvorum, prevăzute la alin. (5), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(7) Adunarea generală extraordinară a actionarilor se întruneste ori de câte ori este nevoie pentru a adopta o hotărâre cu privire la:

a) schimbarea formei juridice a Societătii;

b) mutarea sediului Societătii;

c) schimbarea obiectului de activitate al Societătii;

d) înfiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, puncte de lucru, reprezentante sau alte asemenea unităti fără personalitate juridică;

e) majorarea capitalului social;

f) reducerea capitalului social ori reîntregirea lui prin emisiune de noi actiuni, modificarea numărului de actiuni sau a valorii nominale a acesteia;

g) fuziunea cu alte societăti sau divizarea Societătii; h) dizolvarea anticipată si lichidarea Societătii;

i) conversia actiunilor nominative în actiuni la purtător sau a actiunilor la purtător în actiuni nominative;

j) conversia actiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

k) conversia unei categorii de obligatiuni în altă categorie sau în actiuni;

l) emisiunea de obligatiuni;

m) schimbarea sistemului de administrare a Societătii;

n) participarea la constituirea de noi persoane juridice ori la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;

o) să hotărască cu privire la vânzarea, asocierea în participatiune, aportul la capitalul social al unei societăti comerciale, leasingul imobiliar si constituirea uzufructului, având ca obiect activele Societătii;

p) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a actioanrilor;

q) să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;

r) să stabilească competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii.

(8) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a actionarilor este necesară, la prima convocare, prezenta actionarilor detinând cel putin 51% din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezenta actionarilor reprezentând cel putin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

(9) Hotărârile adunării generale extraordinare a actionarilor sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

(10) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societătii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare ori de dizolvare a Societătii se ia cu o majoritate de cel putin două treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

 

ARTICOLUL 15

Convocarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generală ordinară si extraordinară a actionarilor se convoacă de către consiliul de administratie, ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile actului constitutiv.

(2) Adunarea generală ordinară a actionarilor se întruneste cel putin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar.

(3) Adunarea generală ordinară si/sau extraordinară a actionarilor va fi convocată de îndată de către consiliul de administratie, la cererea actionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispozitii ce intră în atributiile adunării. Adunarea generală a actionarilor va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile si se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii. în cazul în care consiliul de administratie nu convoacă adunarea generală a actionarilor, instanta de la sediul Societătii, cu citarea consiliului de administratie, va putea autoriza convocarea adunării generale a actionarilor de către actionarii care au formulat cererea. Prin aceeasi încheiere instanta aprobă ordinea de zi, stabileste data de referintă, data tinerii adunării generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida.

(4) Termenul de întrunire, atât pentru adunările generale ordinare, cât si extraordinare ale actionarilor, nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(5) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul social al Societătii sau din cea mai apropiată localitate.

(6) Convocarea va cuprinde denumirea emitentului, data adunării generale a actionarilor, ora de începere a adunării generale a actionarilor, locul de desfăsurare a adunării generale, data de referintă, ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării generale a actionarilor, data-limită până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, modalitatea de distribuire a documentelor si informatiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum si data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obtinere a formularului de procură specială pentru reprezentare în adunarea generală a actionarilor, data-limită si locul unde vor fi depuse/primite procurile speciale, propunerea privind data de înregistrare. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Când pe ordinea de zi figurează numirea membrilor consiliului de administratie, în convocare se va mentiona că lista cuprinzând informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se află la dispozitia actionarilor, putând fi consultată si completată de acestia. Data de referintă este ulterioară cu cel putin 4 zile lucrătoare datei de publicare în presă a convocatorului adunării generale a actionarilor si este anterioară datei-limită până la care se pot depune/expedia către Societate procurile speciale.

(7) Adunarea generală a actionarilor se întruneste la sediul social al Societătii sau în alt loc indicat în convocare.

 

ARTICOLUL 16

Organizare

 

(1) Adunările generale ale actionarilor vor fi prezidate de presedintele consiliului de administratie sau de persoana care îi tine locul, în temeiul unei împuterniciri speciale, care deschide sedinta respectivă în ziua si ia ora arătate în convocare.

(2) Adunarea generală a actionarilor va alege, dintre actionarii prezenti, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezentă a actionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, în procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic, pentru constatarea numărului actiunilor depuse si îndeplinirea tuturor formalitătilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunării generale a actionarilor.

(3) Procesul-verbal, semnat de presedinte si de secretari, va constata îndeplinirea formalitătilor de convocare, data si locul tinerii adunării generale a actionarilor, actionarii prezenti, numărul actiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile făcute de ei în sedintă. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezentă a actionarilor.

(4) Presedintele consiliului de administratie va putea desemna, dintre angajatii Societătii, unul sau mai multi secretari tehnici, care să îndeplinească atributiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale.

(5) Procesul-verbal se trece în registrul adunărilor generale ale actionarilor.

(6) În înstiintarea privind prima convocare a adunării generale a actionarilor se vor putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare generală a actionarilor, când cea dintâi nu s-ar putea tine. A doua adunare generală a actionarilor nu se poate însă întruni în chiar ziua fixată pentru cea dintâi adunare.

(7) Dacă ziua pentru a doua adunare generală a actionarilor nu este mentionată în înstiintarea publicată pentru prima adunare, termenul va putea fi redus la 8 zile.

(8) Actionarii reprezentând întregul capitalul social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să tină o adunare generală si să ia orice hotărâre de competenta adunării generale, fără respectarea formalitătilor cerute pentru convocarea ei.

 

ARTICOLUL 17

Exercitarea dreptului de vot

 

(1) Orice actiune plătită dă dreptul la un vot în adunarea generală a actionarilor.

(2) Hotărârile adunării generale a actionarilor se iau, de regulă, prin vot deschis.

(3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie, a cenzorilor si auditorului statutar si revocarea lor, precum si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale Societătii.

(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti ori reprezentati, care detin cel putin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

(5) Pentru a fi opozabile tertilor, hotărârile adunărilor generale ale actionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comertului spre a fi mentionate în registru si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotărârile se vor publica, după caz, în acelasi termen si pe pagina de internet a Societătii. Ele nu vor putea fi executate înainte de ducerea la îndeplinire a formalitătilor prevăzute mai sus.

(6) Hotărârile luate de adunările generale ale actionarilor în limitele legii si ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti, nereprezentati, care s-au abtinut de la vot sau care au votat împotrivă.

(7) Actionarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale a actionarilor care priveste schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului social al Societătii în străinătate, schimbarea formei juridice a Societătii sau fuziunea ori divizarea Societătii au dreptul de a se retrage din Societate si de a solicita acesteia cumpărarea actiunilor lor la o valoare medie determinată de către un expert autorizat independent, numit de judecătorul delegat, la cererea consiliului de administratie, prin folosirea a cel putin două metode de evaluare recunoscute de legislatia în vigoare la data evaluării, costurile de evaluare urmând a fi suportate de Societate.

(8) Actionarii pot participa si pot vota în adunarea generală a actionarilor fie personal, fie prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu legislatia pietei de capital.

(9) Împuternicirile vor fi depuse la Societate, în original, cu 48 de ore înainte de adunarea generală a actionarilor, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi retinute de Societate, făcându-se mentiune despre aceasta în procesul-verbal.

(10) Membrii consiliului de administratie, directorii cu sau fără atributii delegate de consiliul de administratie ori functionarii Societătii nu îi pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitătii hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea cerută.

(11) Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

 

CAPITOLUL V

Consiliul de administratie

 

ARTICOLUL 18

Organizare

 

(1) Societatea este administrată de un consiliu de administratie format din 7 administratori, acestia fiind alesi de adunarea generală ordinară a actionarilor pe o perioadă de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realesi. Consiliul de administratie este condus de către un presedinte, ales prin vot secret de către membrii consiliului de administratie întruniti în prima sedintă, când va fi desemnat si vicepresedintele consiliului de administratie ca înlocuitor al presedintelui. Presedintele consiliului de administratie este si directorul general al Societătii.

(2) Membrii consiliului de administratie pot fi alesi prin utilizarea metodei votului cumulativ, în conditiile legii, iar pe perioada în care statul român este actionar majoritar, reprezentantii acestuia în adunarea generală a actionarilor vor nominaliza în consiliul de administratie specialisti din cadrul Ministerului Transporturilor si un specialist din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.

(3) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(4) Membrii consiliului de administratie au obligatia de a-si exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societătii si nu au voie să divulge informatii confidentiale si secrete de afaceri ale Societătii.

(5) Administratorii pot avea calitatea de actionar.

(6) În caz de vacantă a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administratie - deliberând în prezenta a două treimi din numărul membrilor săi si cu majoritatea membrilor prezenti - procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a actionarilor. Dacă vacanta mai multor posturi de administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămasi convoacă de îndată adunarea generală ordinară a actionarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administratie.

(7) Consiliul de administratie se întruneste la sediul social al Societătii ori de câte ori este necesar, dar cel putin o dată la 3 (trei) luni.

(8) Convocarea consiliului de administratie va fi făcută de către presedintele consiliului de administratie, care va stabili ordinea de zi, va veghea asupra informării adecvate a membrilor consiliului de administratie cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si va prezida întrunirea. în lipsa presedintelui, întrunirea consiliului de administratie va fi prezidată de către vicepresedintele consiliului de administratie. Consiliul de administratie mai poate fi convocat la cererea motivată a cel putin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. în acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Presedintele consiliului de administratie este obligat să dea curs unei astfel de cereri. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administratie va fi transmisă administratorilor cu 7 (sapte) zile înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie (majorat sau redus). Convocarea va cuprinde locul, data, ora tinerii sedintei si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgentă. în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă dezbaterea problemelor de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv, presedintele consiliului de administratie are obligatia de a invita la aceste discutii reprezentantul desemnat din partea sindicatului Societătii sau pe cel al salariatilor.

(9) Membrii consiliului de administratie pot fi reprezentati la întrunirile consiliului de administratie doar de către alti membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(10) Presedintele consiliului de administratie numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.

(11) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor consiliului de administratie.

(12) Deciziile consiliului de administratie sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenti.

(13) Presedintele consiliului de administratie nu beneficiază de vot decisiv în caz de paritate de voturi.

(14) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile înainte de data tinerii sedintei.

(15) Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al sedintei, care se scrie într-un registru, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

(16) Procesul-verbal se semnează de către presedintele de sedintă si de către toti membrii consiliului de administratie prezenti personal sau prin reprezentant la sedintă.

(17) Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administratie redactează hotărârea acestuia, care este semnată de presedintele sau, în lipsa acestuia, de vicepresedintele consiliului de administratie si de secretar.

(18) Consiliul de administratie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societătii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a actionarilor.

(19) Informatiile privind structura actionariatului Societătii sunt puse la dispozitia actionarilor si a oricăror altor solicitanti, la cererea si pe cheltuiala acestora, de către Societatea Comercială „Depozitarul Central” - S.A. Consiliul de administratie este obligat să pună la dispozitia actionarilor si a detinătorilor de obligatiuni, în aceleasi conditii, registrul sedintelor si deliberărilor adunărilor generale ale actionarilor si registrul obligatiunilor. Consiliul de administratie, la cerere, poate elibera actionarilor fotocopii de pe raportul auditorului statutar, precum si de pe alte documente prevăzute de lege.

(20) Membrii consiliului de administratie sunt solidar răspunzători fată de Societate pentru îndeplinirea tuturor obligatiilor cu privire la organizarea, conducerea si gestionarea activitătii Societătii. Consiliul de administratie răspunde fată de Societate pentru actele îndeplinite de către directorii cărora le-au fost delegate atributii de conducere sau de către personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle ce îi revin potrivit legii.

(21) Administratorii Societătii - membrii consiliului de administratie sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediati dacă, având cunostintă de neregulile săvârsite de acestia, nu le denuntă auditorului statutar. Răspunderea pentru actele săvârsite sau pentru omisiuni nu se întinde si la administratorii care au făcut să se constate, în registrul deciziilor consiliului de administratie, împotrivirea lor si au încunostintat despre aceasta în scris auditorul statutar.

(22) Dacă adunarea generală a actionarilor decide să pornească actiune în răspundere contra administratorilor, mandatul acestora încetează de drept de la data adoptării hotărârii si adunarea generală a actionarilor va proceda la înlocuirea lor.

(23) Persoana numită în functia de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională la un nivel de asigurare stabilit de adunarea generală a actionarilor.

(24) Nu pot fi administratori, directori cu atributii delegate de consiliul de administratie, auditori interni sau reprezentanti ai Societătii persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înselăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum si pentru infractiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările ulterioare, sau pentru cele prevăzute la art.2703-2821 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Dacă, ulterior numirii, un administrator este condamnat definitiv pentru una dintre infractiunile mentionate mai sus, acesta este decăzut din dreptul de a îndeplini functia de administrator.

(25) Un administrator poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăti pe actiuni al căror sediu se află pe teritoriul României. Interdictia nu se referă la cazurile în care cel ales în consiliul de administratie sau în consiliul de supraveghere este proprietar a cel putin unei pătrimi din totalul actiunilor respectivei societăti comerciale sau este membru în consiliul de administratie ori în consiliul de supraveghere al unei societăti pe actiuni ce detine pătrimea arătată.

(26) Membrii consiliului de administratie si directorii Societătii cărora le-au fost delegate atributii de conducere de către acesta nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administratie, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni ori asociati cu răspundere nelimitată, în alte societăti concurente sau având acelasi obiect de activitate, nici nu pot exercita acelasi comert ori altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării si răspunderii pentru daune.

(27) Consiliul de administratie reprezintă Societatea în raporturile cu directorii cu atributii delegate de consiliul de administratie.

(28) Administratorul care are într-o anumită operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societătii trebuie să îi înstiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditorii interni si să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operatiune, stie că sunt interesate sotia, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate.

(29) Dacă consiliul de administratie constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Societătii, determinat ca diferentă între totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat ia mai putin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară a actionarilor pentru a decide dacă se va recurge la reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma rămasă sau dizolvarea Societătii.

(30) Consiliul de administratie trebuie să prezinte auditorului statutar sau cenzorilor, după caz, si auditorilor interni, cu cel putin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru sedinta adunării generale a actionarilor, situatia financiară anuală pentru exercitiul financiar precedent, însotită de raportul lor si de documentele justificative.

(31) Actiunea în răspundere contra administratorilor, auditorului statutar si directorilor cu atributii delegate apartine adunării generale a actionarilor, care va decide cu majoritatea voturilor exprimate în adunarea generală respectivă. Hotărârea va putea fi luată chiar dacă problema răspunderii acestora nu figurează în ordinea de zi. Adunarea generală a actionarilor desemnează cu aceeasi majoritate persoana însărcinată să exercite actiunea în justitie.

(32) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu Societatea un contract de muncă. în cazul în care administratorii au fost alesi dintre salariatii Societătii, contractul individual de muncă se suspendă de la data alegerii, pe toată durata mandatului. Administratorii vor încheia pe durata mandatului contracte de mandat cu Societatea, care vor fi semnate în numele acesteia de către o persoană desemnată de adunarea generală ordinară a actionarilor.

(33) Răspunderile si obligatiile administratorilor care formează consiliul de administratie sunt reglementate de dispozitiile dreptului comun referitoare la mandat, de cele speciale prevăzute în legea societătilor comerciale, precum si de cele cuprinse în prezentul statut si în contractul de mandat.

(34) Remuneratia, remuneratia suplimentară si orice alte avantaje ale membrilor consiliului de administratie sunt stabilite prin hotărâre a adunării generale ordinare a actionarilor.

 

ARTICOLUL 19

Atributii

 

(1) Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii si competente:

a) stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale Societătii, analizează si propune spre aprobare, potrivit legii, adunării generale a actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli al Societătii;

b) stabileste sistemul de control financiar si aprobă planificarea financiară;

c) numeste si revocă directorii cu atributii delegate de consiliul de administratie si le stabileste remuneratia;

d) supraveghează activitatea directorilor cu atributii delegate de consiliul de administratie;

e) pregăteste raportul anual, organizarea adunării generale a actionarilor si implementarea hotărârilor acesteia;

f) introduce cerere pentru deschiderea procedurii insolventei Societătii, potrivit Legii nr. 85/2006, cu modificările ulterioare;

g) concepe si aplică strategii si politici de dezvoltare a Societătii, stabileste tactica si strategia de marketing, precum si politica internă si externă de preturi si tarife pentru produsele realizate si serviciile prestate de Societate;

h) negociază contractul colectiv de muncă si împuterniceste persoanele care să reprezinte patronatul în această operatiune;

i) aprobă sau propune spre aprobare tarifele pentru activitătile de bază, în conditiile legilor în vigoare;

j) aprobă regulamentul de organizare si functionare a Societătii, precum si regulamentul de ordine interioară;

k) aprobă structura organizatorică, organigrama Societătii cu numărul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie, stabileste îndatoririle si responsabilitătile acestora;

l) aprobă operatiunile de încasări si plăti potrivit competentelor acordate si prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli aprobate anual;

m) aprobă introducerea de noi tehnologii si modernizarea celor existente;

n) aprobă operatiunile de cumpărare si vânzare de bunuri potrivit competentelor acordate; aprobă încheierea contractelor de închiriere (luare sau dare în chirie), aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate si obiectului de activitate, cu limitarea că actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societătii, a căror valoare depăseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, vor fi încheiate de consiliul de administratie numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a actionarilor, iar închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală ori cumulată fată de acelasi cocontractant sau persoane implicate ori care actionează în mod concertat depăseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data încheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depăsind aceeasi valoare, se aprobă, de asemenea, în prealabil de adunarea generală extraordinară a actionarilor;

o) decide cu privire la împrumuturile bancare necesare desfăsurării activitătii curente a creditelor comerciale si a garantiilor, conform competentelor stabilite de adunarea generală a actionarilor;

p) organizează controlul pentru asigurarea integritătii gestiunii Societătii, aprobă comisiile de inventariere si de scoatere din evidentă a elementelor din patrimoniul Societătii, supune aprobării adunării generale a actionarilor lista cheltuielilor de amortizare nerecuperate în cazul scoaterii din evidentă a unor imobilizări corporale ale Societătii;

q) aprobă cheltuielile de protocol peste limita prevăzută de lege, dacă este cazul;

r) aprobă normativele de muncă si personal, normele metodologice care vizează aplicarea prevederilor contractului colectiv de muncă, instructiunile si procedurile ce privesc asigurarea calitătii si orice reglementări interne necesare bunei desfăsurări a activitătii Societătii;

s) propune modificări ale actului constitutiv;

s) alege si revocă vicepresedintele consiliului de administratie;

t) aprobă actele si faptele economice propuse de directorii Societătii, inclusiv scoaterea din functiune a mijloacelor fixe;

t) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a actionarilor;

u) aprobă rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul Societătii;

v) propune adunării generale extraordinare a actionarilor reducerea sau majorarea capitalului social;

w) propune adunării generale a actionarilor înfiintarea sau desfiintarea de filiale, precum si fuzionarea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice ori pentru asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, în conformitate cu reglementările în vigoare;

x) propune spre aprobare adunării generale extraordinare a actionarilor înfiintarea ori desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, puncte de lucru, reprezentante sau alte asemenea unităti fără personalitate juridică;

y) convoacă adunarea generală a actionarilor ori de câte ori este nevoie.

(2) Consiliul de administratie poate crea comitete consultative, formate din cel putin 2 membri ai consiliului de administratie, în conditiile si cazurile prevăzute de lege.

(3) Consiliul de administratie poate delega atributii de conducere a Societătii directorilor. Directorul general va reprezenta Societatea în relatia cu tertii si în justitie, conform atributiilor sale.

 

CAPITOLUL VI

Directorii

 

ARTICOLUL 20

Directorii

 

(1) Pe perioada în care statul este actionar majoritar, directorul general este numit si revocat din functie prin ordin al ministrului transporturilor si încheie pe durata mandatului un contract de mandat cu Societatea, reprezentată prin consiliul de administratie, în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici.

(2) Directorii cu atributii delegate de consiliul de administratie sunt numiti si revocati de consiliul de administratie. Directorii cu atributii delegate de consiliul de administratie nu pot încheia cu Societatea contracte individuale de muncă pe durata mandatului. In cazul în care acestia au fost numiti dintre salariatii Societătii, contractul individual de muncă se suspendă de la data numirii, pe perioada mandatului. Directorii cu atributii delegate de consiliul de administratie vor încheia contract de mandat, care va fi semnat de o persoană desemnată de consiliul de administratie.

(3) Directorii fără atributii delegate de consiliul de administratie sunt angajati de Societate în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Directorii cu atributii delegate de Consiliul de administratie pot fi dintre administratori sau din afara consiliului de administratie.

(5) Consiliul de administratie poate delega atributii de conducere a Societătii directorilor. Directorul general va reprezenta Societatea în relatia cu tertii si în justitie, conform atributiilor sale.

(6) Pentru ca numirea unui director cu atributii delegate de consiliul de administratie să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres, în scris.

(7) Directorii cărora le-au fost delegate atributii de către consiliul de administratie trebuie să fie asigurati pentru răspundere profesională, la un nivel de asigurare stabilit de consiliul de administratie.

(8) Directorii cărora le-au fost delegate atributii de către consiliul de administratie sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societătii, în limitele obiectului de activitate al Societătii si cu respectarea competentelor prevăzute de lege, de actul constitutiv, precum si de delegările acordate de consiliul de administratie.

(9) Directorul general are, în principal, următoarele atributii:

a) propune numirea si, după caz, revocarea directorilor cu atributii delegate de consiliul de administratie;

b) angajează si, după caz, concediază, în conditiile legii, personalul din cadrul Societătii, cu exceptia directorilor cu atributii delegate de consiliul de administratie;

c) numeste si, după caz, revocă directorii unitătilor Societătii si celelalte persoane din conducerea compartimentelor Societătii;

d) asigură conducerea operativă a Societătii împreună cu directorii cu sau fără atributii delegate de consiliul de administratie;

e) reprezintă Societatea în relatiile cu tertii si semnează actele ce o angajează fată de acestia, pe baza si în limitele împuternicirilor date de consiliul de administratie si ale celor conferite de legislatia în vigoare;

f) prezintă consiliului de administratie propuneri privind solicitarea de alocatii bugetare pentru a fi aprobate de organele competente;

g) exercită orice atributii ce îi revin din regulamentul de organizare si functionare si din hotărârile consiliului de administratie, precum si din prevederile legale.

(10) Modul de organizare a activitătii directorilor cărora le-au fost delegate atributii de către consiliul de administratie va fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie.

(11) Orice administrator poate solicita directorilor cărora le-au fost delegate atributii de către consiliul de administratie informatii cu privire la conducerea operativă a Societătii. Directorii cărora le-au fost delegate atributii de către consiliul de administratie au obligatia de a informa consiliul de administratie în mod regulat si cuprinzător asupra operatiunilor întreprinse si asupra celor avute în vedere.

(12) Actiunea în răspundere contra directorilor cărora le-au fost delegate atributii de către consiliul de administratie apartine adunării generale a actionarilor, care va decide cu majoritatea voturilor exprimate în adunarea generală respectivă. Hotărârea va putea fi luată chiar dacă problema răspunderii acestora nu figurează în ordinea de zi. Adunarea generală respectivă desemnează cu aceeasi majoritate persoana însărcinată să exercite actiunea în justitie. Dacă actiunea se porneste împotriva unui director căruia i-au fost delegate atributii de către consiliul de administratie, acesta este suspendat de drept din functie până la rămânerea definitivă a hotărârii.

 

CAPITOLUL VII

Gestiunea si activitatea Societătii

 

ARTICOLUL 21

Auditul statutar

 

(1) Situatiile financiare ale Societătii sunt elaborate si auditate în conformitate cu reglementările în vigoare.

(2) Societatea, prin adunarea generală ordinară a actionarilor, alege un auditor statutar cu care va încheia un contract de prestări servicii.

(3) Auditorul statutar are atributiile prevăzute de legislatia aplicabilă în vigoare.

(4) Auditorul statutar are obligatia legală de a întocmi si de a prezenta adunării generale a actionarilor un raport cu privire la situatiile financiare anuale.

(5) Societatea îsi organizează auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.

(6) Dacă adunarea generală ordinară a actionarilor consideră oportun, se pot alege 3 cenzori, dintre care unul va avea calitatea de reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor pe perioada în care statul este actionar majoritar, care au atributiile si obligatiile prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 22

Finantarea activitătii proprii

 

(1) Pentru îndeplinirea obiectului de activitate si în conformitate cu atributiile stabilite, Societatea utilizează venituri, constituite conform legii, provenite din surse proprii; sume alocate de la bugetul de stat, credite bancare, credite externe contractate sau garantate de stat, acordate cu respectarea regulamentelor comunitare privind concurenta; fonduri externe nerambursabile, acordate în conditiile legii, precum si forme legale de participare a capitalului privat si alte surse legal constituite.

(2) Sursele provenite din tariful de securitate, constituite în conformitate cu prevederile legale specifice, pot rămâne în soldul de disponibilităti bănesti la sfârsitul anului, urmând să fie utilizate cu aceeasi destinatie în anul următor.

 

ARTICOLUL 23

Exercitiul financiar

 

            Exercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercitiu financiar începe la data constituirii Societătii.

 

ARTICOLUL 24

Personalul

 

(1) Angajarea si concedierea personalului, cu exceptia directorilor cu atributii delegate de consiliul de administratie, se fac de către directorul general, conform prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum si a altor obligatii fată de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(3) Atributiile si responsabilitătile personalului Societătii se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare si prin regulamentul de ordine interioară.

(4) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă sau de către consiliul de administratie pentru personalul numit de acesta.

(5) Pentru luarea unor decizii complexe, directorul general poate atrage în activitatea de analiză consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate, urmând ca acestia să fie recompensati material pe bază de contract de prestări servicii.

 

ARTICOLUL 25

Amortizarea mijloacelor fixe

 

            Consiliul de administratie stabileste, în conditiile legii, regimul de amortizare a mijloacelor fixe.

 

ARTICOLUL 26

Evidenta contabilă si situatiile financiare anuale

 

(1) Societatea are obligatia de a organiza si de a conduce contabilitatea proprie, potrivit legii.

(2) Răspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitătii revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionării unitătii respective.

(3) Organizarea si conducerea contabilitătii se efectuează în conditiile Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si ale reglementărilor contabile aplicabile.

(4) Societatea întocmeste situatiile financiare anuale, repartizarea profitului făcându-se conform hotărârii adunării generale ordinare a actionarilor si dispozitiilor legale în vigoare.

(5) Situatiile financiare anuale sunt supuse aprobării adunării generale a actionarilor, fiind însotite de raportul consiliului de administratie, de raportul auditorului statutar sau de raportul cenzorilor, după caz. După aprobarea de către adunarea generală a actionarilor, aceste situatii financiare anuale, însotite de procesul-verbal al sedintei adunării generale a actionarilor, sunt depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti, prin grija consiliului de administratie, în termen de 15 zile de la data sedintei adunării generale a actionarilor.

 

ARTICOLUL 27

Repartizarea profitului

 

(1) Profitul Societătii, determinat potrivit legii, se repartizează conform hotărârii adunării generale ordinare a actionarilor si dispozitiilor legale în vigoare.

(2) Societatea îsi constituie fond de rezervă si alte fonduri în conditiile legii.

(3) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de către Societate, în conditiile legii, după aprobarea situatiilor financiare anuale de către adunarea generală a actionarilor.

(4) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a actionarilor analizează cauzele si hotărăste în consecintă.

 

ARTICOLUL 28

Registrele Societătii

 

            Societatea tine, prin grija consiliului de administratie, respectiv a auditorului intern, registrele prevăzute de lege, cu exceptia registrului actionarilor, care este tinut prin grija Societătii Comerciale „Depozitarului Central” - S.A., în conditiile legii, după admiterea la tranzactionare a actiunilor.

 

CAPITOLUL VIII

Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea si litigiile Societătii

 

ARTICOLUL 29

Asocierea

 

            Societatea poate încheia contracte de asociere cu persoane juridice ori fizice, cu sau fără constituirea de noi persoane juridice, în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 30

Modificarea formei juridice

 

            Societatea îsi poate modifica forma juridică prin hotărâre a adunării generale extraordinare a actionarilor.

 

ARTICOLUL 31

Dizolvarea

 

(1) Următoarele situatii conduc la dizolvarea Societătii:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

b) falimentul Societătii;

c) hotărârea adunării generale a actionarilor;

d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui actionar, pentru motive temeinice, precum neîntelegerile grave dintre actionari, care împiedică functionarea Societătii;

e) în urma pierderilor, dacă valoarea activului net (determinată ca diferentă între totalul activelor si datoriile Societătii) ajunge să reprezinte mai putin de jumătate din valoarea capitalului social subscris si dacă, cel târziu până la încheierea exercitiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, adunarea generală a actionarilor nu procedează la reducerea capitalului social cu suma cel putin egală cu cea a pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve sau la reconstituirea activului net al Societătii până la nivelul unei valori cel putin egale cu jumătate din capitalul social subscris;

f) când capitalul social se reduce sub minimul legal, dacă valoarea sa nu este adusă la un nivel cel putin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotărâri de majorare de capital în acelasi timp cu hotărârea de reducere a capitalului;

g) când numărul actionarilor scade sub minimul legal, pentru o perioadă mai mare de 9 luni;

h) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv.

(2) Dizolvarea Societătii trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comertului si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 

ARTICOLUL 32

Lichidarea

 

(1) Dizolvarea Societătii are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea Societătii si repartizarea patrimoniului se fac în conditiile legii, cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 33

Litigiile

 

            Litigiile de orice fel apărute între Societate si actionarii săi se solutionează de instantele judecătoresti competente.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii tranzitorii si finale

 

ARTICOLUL 34

Dispozitii tranzitorii si finale

 

(1) Prevederile prezentului statut se completează cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Codului comercial, iar pe perioada în care statul este actionar majoritar, si cu dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici.

(2) Prevederile din prezentul statut cărora le sunt aplicabile dispozitiile legislatiei care reglementează piata de capital intră în vigoare odată cu admiterea la tranzactionare a actiunilor în cadrul Bursei de Valori Bucuresti.

(3) De la data admiterii la tranzactionare a actiunilor în cadrul Bursei de Valori Bucuresti, prevederile prezentului statut se completează cu dispozitiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind emitentii si operatiunile de valori imobiliare.

(4) Până la admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de Societate, registrul actionarilor Societătii este tinut prin grija consiliului de administratie, iar dreptul de proprietate asupra actiunilor se transferă în conditiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare. După admiterea la tranzactionare a actiunilor, registrul actionarilor va fi tinut de Societatea Comercială „Depozitarul Central” - S.A., cu respectarea legislatiei pietei de capital si a prezentului statut, iar dreptul de proprietate asupra actiunilor se transferă în conformitate cu legislatia pietei de capital si cu prezentul statut.

 

ARTICOLUL 35

 

(1) Prezentul statut a fost aprobat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a actionarilor.

(2) Un exemplar original al prezentului statut se depune la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

(3) Prezentul statut poate fi modificat si/sau completat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a actionarilor.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 521/1998)

 

STATUTUL

Societătii Nationale „Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia” - S.A.

 

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul si durata

 

ARTICOLUL 1

Denumirea

 

(1) Denumirea societătii este Societatea Natională „Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia” - S.A., cu sigla AITTV, denumită în continuare Societatea.

(2) În orice factură, ofertă comandă, tarif, prospect si alte documente întrebuintate în comert, emanând de la Societate, se mentionează denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înmatriculare în registrul comertului, codul unic de înregistrare, precum si capitalul social, din care cel efectiv vărsat.

 

ARTICOLUL 2

Forma juridică

 

(1) Societatea este persoană juridică de nationalitate română, organizată ca societate pe actiuni.

(2) Societatea îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul statut.

 

ARTICOLUL 3

Sediul

 

(1) Sediul social al Societătii este în România, comuna Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, judetul Timis.

(2) Societatea poate înfiinta sedii secundare: sucursale, agentii, puncte de lucru, reprezentante si alte asemenea unităti fără personalitate juridică, pe teritoriul României si/sau în străinătate, cu aprobarea adunării generale extraordinare a actionarilor.

(3) Sediul social al Societătii poate fi mutat în altă localitate din România, cu aprobarea adunării generale extraordinare a actionarilor, în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 4

Durata

 

            Societatea se constituie pe o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comertului.

 

CAPITOLUL II

Scopul, domeniul si obiectul de activitate

 

ARTICOLUL 5

Scopul

 

(1) Scopul Societătii îl constituie efectuarea de prestatii, servicii, lucrări de exploatare, întretinere, reparare, dezvoltare si modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate în proprietate sau în concesiune, în vederea asigurării conditiilor pentru sosirea, plecarea si manevrarea la sol a aeronavelor în trafic national si/sau international, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri si postă, precum si servicii de interes public national.

(2) Societatea efectuează orice alte operatiuni si activităti necesare pregătirii si promovării obiectului de activitate, în scopul acesta putând efectua orice fel de operatiuni legale.

(3) Societatea asigură ducerea la îndeplinire, în zona sa de activitate, a obligatiilor care revin statului din acordurile si conventiile internationale la care România este parte.

 

ARTICOLUL 6

Domeniul si obiectul de activitate

 

(1) Domeniul principal de activitate în care Societatea îsi va desfăsura activitatea este:

522 Activităti anexe pentru transporturi

(2) Activitatea principală a Societătii constă în:

5223 Activităti de servicii anexe transporturilor aeriene

(3) În secundar, Societatea va desfăsura următoarele activităti:

0161 Activităti auxiliare pentru productia vegetală

0170 Vânătoarea, capturarea cu capcane a vânatului si activităti de servicii anexe vânătorii

1812 Alte activităti de tipărire n.c.a.

1820 Reproducerea înregistrărilor

2562 Operatiuni de mecanică generală

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii

2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigatie

2790 Fabricarea altor componente electrice n.c.a.

2829 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generală n.c.a.

2899 Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.

2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

3030 Fabricarea de aeronave si nave spatiale

3250 Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3312 Repararea masinilor

3313 Repararea echipamentelor electronice si optice

3314 Repararea echipamentelor electrice

3316 Repararea si întretinerea aeronavelor si navelor spatiale

3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

3511 Productia de energie electrică

3512 Transportul energiei electrice

3513 Distributia energiei electrice

3514 Comercializarea energiei electrice

3530 Furnizarea de abur si aer conditionat

3600 Captarea, tratarea si distributia apei

3700 Colectarea si tratarea apelor uzate

3811 Colectarea deseurilor nepericuloase

3812 Colectarea deseurilor periculoase

3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900 Activităti si servicii de decontaminare

4120 Lucrări de constructie a clădirilor rezidentiale si nerezidentiale

4211 Lucrări de constructie a drumurilor si autostrăzilor

4221 Lucrări de constructie a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 Lucrări de constructie a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii

4299 Lucrări de constructie a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4311 Lucrări de demolare a constructiilor

4312 Lucrări de pregătire a terenului

4313 Lucrări de foraj si sondaj pentru constructii

4321 Lucrări de instalatii electrice

4322 Lucrări de instalatii sanitare, de încălzire si de aer conditionat

4329 Alte lucrări de instalatii pentru constructii

4331 Lucrări de ipsoserie

4332 Lucrări de tâmplărie si dulgherie

4333 Lucrări de pardosire si placare a peretilor

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli si montări de geamuri

4339 Alte lucrări de finisare

4391 Lucrări de învelitori, sarpante si terase la constructii

4399 Alte lucrări speciale de constructii n.c.a.

4520 Întretinerea si repararea autovehiculelor

4611 Intermedieri în comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate

4612 Intermedieri în comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie

4614 Intermedieri în comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane

4615 Intermedieri cu comertul cu mobilă, articole de menaj si de fierărie

4616 Intermedieri în comertul cu textile, confectii din blană, încăltăminte si articole din piele

4617 Intermedieri în comertul cu produse alimentare, băuturi si tutun

4618 Intermedieri în comertul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a.

4619 Intermedieri în comertul cu produse diverse

4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat

4622 Comert cu ridicata al florilor si al plantelor

4624 Comert cu ridicata al blănurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate

4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor

4632 Comert cu ridicata al cărnii si produselor din carne

4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor si grăsimilor comestibile

4634 Comert cu ridicata al băuturilor

4635 Comert cu ridicata al produselor din tutun

4636 Comert cu ridicata al zahărului, ciocolatei si produselor zaharoase

4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente

4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste

4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi si tutun

4641 Comert cu ridicata al produselor textile

4642 Comert cu ridicata al îmbrăcămintei si încăltămintei

4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio si televizoarelor

4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie si al produselor de întretinere

4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie

4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice

4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelorsi articolelor de iluminat

4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor

4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului

4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii

4661 Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor

4662 Comert cu ridicata al masinilor-unelte

4663 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria minieră si constructii

4664 Comert al masinilor pentru industria textilă si al masinilor de cusut si de tricotat

4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou

4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou

4669 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente

4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

4672 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice

4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare

4674 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierărie pentru instalatii sanitare si de încălzire

4675 Comert cu ridicata al produselor chimice

4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare

4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

4690 Comert cu ridicata nespecializat

4711 Comert cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi si tutun

4719 Comert cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4721 Comert cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete, în magazine specializate

4722 Comert cu amănuntul al cărnii si al produselor din carne, în magazine specializate

4723 Comert cu amănuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, în magazine specializate

4724 Comert cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, în magazine specializate

4725 Comert cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate

4726 Comert cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

4729 Comert cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

4730 Comert cu amănuntul al carburantilor pentru autovehicule

4741 Comert cu amănuntul al calculatoarelor, unitătilor periferice si software-ului, în magazine specializate

4742 Comert cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicatii, în magazine specializate

4743 Comert cu amănuntul al echipamentelor audio/video, în magazine specializate

4751 Comert cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

4752 Comert cu amănuntul cu articole de fierărie, al articolelor din sticlă si al celor pentru vopsit, în magazine specializate

4753 Comert cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

4754 Comert cu amănuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, în magazine specializate

4759 Comert cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

4761 Comert cu amănuntul al cărtilor, în magazine specializate

4762 Comert cu amănuntul al ziarelor si articolelor de papetărie, în magazine specializate

4763 Comert cu amănuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate

4764 Comert cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

4765 Comert cu amănuntul al jocurilor si jucăriilor, în magazine specializate

4771 Comert cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate

4772 Comert cu amănuntul al încăltămintei si articolelor din piele, în magazine specializate

4773 Comert cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate

4774 Comert cu amănuntul al articolelor medicale si ortopedice, în magazine specializate

4775 Comert cu amănuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, în magazine specializate

4776 Comert cu amănuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amănuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, în magazine specializate

4777 Comert cu amănuntul al ceasurilor si bijuteriilor, în magazine specializate

4778 Comert cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4779 Comert cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată

4932 Transporturi cu taxiuri

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

4942 Servicii de mutare

5110 Transporturi aeriene de pasageri

5121 Transporturi aeriene de marfă

5210 Depozitări

5221 Activităti de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 Manipulări

5229 Alte activităti anexe transporturilor

5320 Alte activităti postale si de curier

5510 Hoteluri si alte facilităti de cazare similare

5610 Restaurante

5621 Activităti de alimentatie (catering) pentru evenimente

5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.

5630 Baruri si alte activităti de servire a băuturilor

5811 Activităti de editare a cărtilor

5812 Activităti de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare

5813 Activităti de editare a ziarelor

5814 Activităti de editare a revistelor si periodicelor

5819 Alte activităti de editare

5829 Activităti de editare a altor produse software

5920 Activităti de realizare a înregistrărilor audio si activităti de editare muzicală

6010 Activităti de difuzare a programelor de radio

6020 Activităti de difuzare a programelor de televiziune

6110 Activităti de telecomunicatii prin retele cu cablu

6120 Activităti de telecomunicatii prin retele fără cablu (exclusiv prin satelit)

6130 Activităti de telecomunicatii prin satelit

6190 Alte activităti de telecomunicatii

6201 Activităti de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6202 Activităti de consultantă în tehnologia informatiei

6203 Activităti de management (gestiune si exploatare) al mijloacelor de calcul

6209 Alte activităti de servicii privind tehnologia informatiei

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activităti conexe

6312 Activităti ale portalurilor web

6810 Cumpărarea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6920 Activităti de contabilitate si audit statutar; consultantă în domeniul fiscal

7021 Activităti de consultantă în domeniul relatiilor publice si al comunicării

7022 Activităti de consultantă pentru afaceri si management

7111 Activităti de arhitectură

7112 Activităti de inginerie si consultantă tehnică legate de acestea

7120 Activităti de testări si analize tehnice

7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

7219 Cercetare-dezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie

7220 Cercetare-dezvoltare în stiinte sociale si umaniste

7311 Activităti ale agentiilor de publicitate

7312 Servicii de reprezentare media

7320 Activităti de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice

7410 Activităti de design specializat

7420 Activităti fotografice

7430 Activităti de traducere scrisă si orală (interpreti)

7500 Activităti veterinare

7711 Activităti de închiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare

7712 Activităti de închiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele

7733 Activităti de închiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)

7735 Activităti de închiriere si leasing cu echipamente de transport aerian

7739 Activităti de închiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)

7911 Activităti ale agentiilor turistice

7912 Activităti ale tur-operatorilor

7990 Alte servicii de rezervare si asistentă turistică

8010 Activităti de protectie si gardă

8020 Activităti de servicii privind sistemele de securizare

8030 Activităti de investigatii

8121 Activităti generale de curătenie a clădirilor

8122 Activităti specializate de curătenie

8129 Alte activităti de curătenie

8211 Activităti combinate de secretariat

8219 Activităti de fotocopiere, de pregătire a documentelor si alte activităti specializate de secretariat

8220 Activităti ale centrelor de intermediere telefonică (caii center)

8230 Activităti de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor

8291 Activităti ale agentiilor de colectare si ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8299 Alte activităti de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8411 Servicii de administratie generală

8412 Reglementarea activitătilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătătii, învătământului, culturii si al altor activităti sociale, excluzând protectia socială

8424 Activităti de ordine publică si protectie civilă

8425 Activităti de luptă împotriva incendiilor si de prevenire a acestora

8532 Învătământ secundar, tehnic sau profesional

8551 Învătământ în domeniul sportiv si recreational

8552 Învătământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)

8559 Alte forme de învătământ n.c.a.

8560 Activităti de servicii suport pentru învătământ

8621 Activităti de asistentă medicală generală

8622 Activităti de asistentă medicală specializată

8623 Activităti de asistentă stomatologică

8690 Alte activităti referitoare la sănătatea umană

8710 Activităti ale centrelor de îngrijire medicală

8720 Activităti ale centrelor de recuperare psihică si de

dezintoxicare, exclusiv spitale

8810 Activităti de asistentă socială, fără cazare, pentru bătrâni si pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

8891 Activităti de îngrijire zilnică pentru copii

8899 Alte activităti de asistentă socială, fără cazare, n.c.a.

9101 Activităti ale bibliotecilor si arhivelor

9311 Activităti ale bazelor sportive

9312 Activităti ale cluburilor sportive

9319 Alte activităti sportive

9329 Alte activităti recreative si distractive n.c.a.

9411 Activităti ale asociatiilor economice si patronale

9420 Activităti ale sindicatelor salariatilor

(4) Activitătile desfăsurate de Societate constau în:

I. În domeniul tehnic:

a) asigură exploatarea, întretinerea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii aeroportuare: piste, căi de rulare, platforme, drumuri de acces si de incintă, parkinguri, aerogări, hangare, constructii, instalatii si echipamente speciale, precum si alte dotări care concură la buna desfăsurare a activitătii aeroportuare, în concordantă cu standardele interne si internationale, în vederea satisfacerii cerintelor transportului aerian;

b) asigură exploatarea, întretinerea, dezvoltarea si modernizarea echipamentelor si instalatiilor aeroportuare în sectoarele mecanoenergetic, telecomunicatii, de transport si deservire aeroportuară, tehnică de calcul si informatică, supraveghere si control, informatii si publicitate;

c) elaborează, aprobă si aplică norme tehnice adaptate la specificul dotării, pentru exploatarea, dezvoltarea, modernizarea si întretinerea bazei aeroportuare;

d) organizează si tine evidenta de cadastru;

e) analizează si se pronuntă asupra proiectelor de constructii-montaj elaborate pentru zonele de servituti aeronautice ale aeroportului, în vederea avizării acestora de către organele în drept;

f) aplică reglementările interne si internationale privind activitatea aeroportuară;

g) asigură controlul desfăsurării proceselor si operatiunilor aeroportuare, în vederea respectării normelor, reglementărilor si recomandărilor de exploatare aeroportuară internă si internatională;

h) elaborează si adresează ministerului de resort propuneri de modificare a legislatiei în domeniul exploatării, dezvoltării si modernizării Societătii;

i) întocmeste studii si cercetări referitoare la dezvoltarea, modernizarea si optimizarea activitătii aeroportuare, precum si la impactul aeroportului în zona sa de influentă;

j) prin posibilităti proprii sau cu parteneri din tară si din străinătate, pe bază de contract, realizează activităti de import si de aprovizionare tehnico-materială;

k) organizează si desfăsoară activităti de cooperare tehnică, economică cu firme din tară si din străinătate în domeniul său de activitate, potrivit normelor interne si internationale în vigoare;

l) ia măsuri pentru perfectionarea pregătirii de specialitate, în tară sau în străinătate, a personalului propriu; atestă calificarea personalului pentru meserii specifice deservirii activitătilor aeroportuare, cu exceptia acelor meserii pentru care normele în vigoare interne sau internationale prevăd alte conditii de atestare;

m) stabileste si aplică măsuri de protectie a mediului în conformitate cu legislatia natională si comunitară în domeniu.

II. În domeniul operational:

a) asigură aplicarea reglementărilor interne si internationale privind activitatea aeroportuară;

b) asigură facilităti de protectie a navigatiei aeriene, de infrastructură, mecanoenergetice, de telecomunicatii, informatice, de anuntare, de supraveghere, de pază si control, necesare desfăsurării în conditii de sigurantă a transporturilor aeriene de pasageri si de mărfuri executate de transportatori interni si externi;

c) asigură supervizarea la sol: servicii de reprezentantă si legătură cu autoritătile locale sau cu oricare altă entitate; controlul înregistrărilor si comunicatii; servicii de manipulare, stocare si administrare a unitătilor de încărcare; orice altfel de serviciu de supervizare, înaintea, în timpul sau după zbor, si orice altfel de servicii administrative cerute de utilizatori;

d) asigură orice fel de asistentă la sosirea, plecarea, transferul ori tranzitul pasagerilor, în sau în afara aeroportului, incluzând primirea si informarea acestora, verificarea biletelor si a documentelor de călătorie, înregistrarea bagajelor si transportul lor în zona de sortare;

e) asigură orice fel de operatiune privind tratamentul bagajelor, manipularea lor în zonele de înregistrare si sortare, sortarea, pregătirea acestora pentru plecare, încărcarea si descărcarea lor de pe mijloacele de transport de la aeronavă la zona de sortare si invers;

f) asigură orice fel de operatiune privind tratamentul mărfurilor si al postei, manipulare, transport, stocare la export, tranzit si import, inclusiv în ceea ce priveste prelucrarea documentelor de însotire, organizarea procedurilor de vămuire si implementarea oricăror proceduri de securitate în acord cu transportatorul sau impuse de circumstante;

g) asigură activitatea de escală a aeronavelor, cuprinzând însotirea si dirijarea aeronavei la sol, la sosire si la plecare; asistarea aeronavei la plecare; furnizarea si operarea mijloacelor necesare; organizarea comunicatiilor între aeronavă si sol; încărcarea si descărcarea aeronavei, inclusiv aprovizionarea si operarea mijloacelor corespunzătoare, precum si transportul echipajului si al pasagerilor între aeronavă si terminal; furnizarea si operarea unitătilor pentru alimentarea, aprovizionarea si pornirea aeronavei; organizarea măsurilor de sigurantă împotriva focului si altor riscuri, precum si furnizarea si operarea mijloacelor necesare; miscarea aeronavei la sol, la sosire si la plecare, precum si furnizarea si operarea mijloacelor corespunzătoare; curătarea interioară si exterioară a aeronavei, servicii de toaletă si apă; răcorirea si încălzirea cabinei; îndepărtarea zăpezii si a ghetii, dezghetarea aeronavei;

h) asigură organizarea si efectuarea operatiunilor de alimentare cu combustibil, stocarea combustibililor, controlul calitătii combustibililor, alimentarea cu ulei si cu alte fluide;

i) asigură organizarea si executarea transportului echipajului, pasagerilor, bagajelor, mărfurilor si al postei între aeroporturi si orice alt punct, precum si orice alt transport cerut de transportator;

j) asigură organizarea si executarea transportului, încărcării si descărcării din avion a mâncării si băuturii, depozitarea mâncării, băuturilor si echipamentului necesar preparării lor, curătarea acestui echipament;

k) asigură organizarea si executarea de activităti si servicii cu specific aeroportuar;

l) asigură datele de informare aeronautică internă si internatională cu privire la starea si functionarea sectoarelor si a mijloacelor care concură la activitatea aeroportuară;

m) organizează activitatea de prevenire si stingere a incendiilor specifică domeniului aeroportuar, potrivit normelor interne si internationale;

n) organizează si coordonează elaborarea procedurilor de înstiintare si scoatere a personalului în situatii deosebite si stabileste mijloacele de alarmare;

o) participă la planurile de actiune privind alarmarea, căutarea si salvarea aeronavelor aflate în dificultate;

p) organizează si execută controlul tehnic periodic în vederea omologării infrastructurii, instalatiilor si a echipamentelor proprii, obtinerii certificatelor de exploatare sau prelungirii duratei lor de valabilitate;

q) asigură organizarea si efectuarea controlului medical al personalului aeroportului si interventia de urgentă în aeroport; asigură, contra cost, asistentă medicală personalului companiilor aeriene, operatorilor economici, precum si servicii pentru respectarea normelor igienico-sanitare, conform reglementărilor în vigoare;

r) asigură respectarea disciplinei muncii în desfăsurarea activitătilor aeroportuare, a atributiilor de serviciu si a celorlalte prevederi legale de către întregul personal aeroportuar si sanctionează abaterile constatate;

s) asigură coordonarea întregii activităti aeroportuare desfăsurate în spatiul aeroportuar; elaborează norme, normative, regulamente si instructiuni pentru întreaga activitate aeroportuară, urmăreste aplicarea acestora si sanctionează abaterile constatate; încheie regulamente-cadru cu organele statului si cu operatorii economici implicati în activitatea aeroportuară, pentru stabilirea obligatiilor, responsabilitătilor si a modului comun de actiune;

s) în cadrul obiectului de activitate îsi poate diversifica serviciile în scopul cresterii veniturilor si al satisfacerii cererii activitătii aeroportuare;

t) detine, utilizează si depozitează, în conditiile legii, materiale pirotehnice, rachete, armament, munitie de vânătoare, armament cu aer comprimat si seringi pentru tranchilizarea animalelor.

III. În domeniul securitătii aeronautice:

Societatea răspunde de stabilirea si aplicarea măsurilor de securitate declarate prin programul de securitate al Societătii, în scopul prevenirii actelor de interventie ilicită pe aeroport si, în acest sens:

a) elaborează, aplică si mentine un program de securitate al Societătii, aprobat de autoritatea de stat pentru securitate aeronautică, în conformitate cu Programul national de securitate aeronautică;

b) elaborează regulamente, instructiuni si proceduri interne de securitate aeronautică, urmăreste aplicarea acestora si sanctionează abaterile; eliberează documente de acces în Societate si gestionează activitatea de control al accesului spre zonele restrictionate de securitate;

c) stabileste un comitet de securitate al Societătii si desemnează un sef al securitătii Societătii, care să coordoneze aplicarea măsurilor si procedurilor prevăzute în Programul de securitate al Societătii;

d) coordonează operativ activitatea de securitate aeronautică de pe aeroporturi, inclusiv activitatea celorlalte componente ale sistemului de securitate, care nu sunt în subordinea administrativă a Societătii, conform reglementărilor în vigoare;

e) organizează si mentine o structură functională a sistemului de securitate aeronautică, în functie de importanta, mărimea si vulnerabilitatea activitătii aeroportuare;

f) asigură selectionarea si pregătirea personalului propriu cu atributii în domeniul securitătii aeronautice, în conformitate cu cerintele Programului national de securitate aeronautică si ale Programului national de pregătire în domeniul securitătii aeronautice;

g) asigură integrarea cerintelor securitătii aeronautice în proiectele de autorizare a lucrărilor de construire si verifică respectarea acestor cerinte la receptia lucrărilor de construire, a facilitătilor noi sau a celor care urmează să fie modificate în vederea extinderii sau modernizării;

h) asigură aplicarea si urmăreste respectarea dispozitiilor si reglementărilor emise de autoritatea de stat în domeniul securitătii aeronautice;

i) elaborează, implementează si mentine la zi Programul de control intern al calitătii, pentru a asigura implementarea efectivă si eficientă a măsurilor de securitate;

j) eliberează licente de lucru în perimetrele aeroportuare numai organizatiilor care aplică programul de securitate aprobat;

k) întocmeste si pune în aplicare, la termenele stabilite, planul de actiuni corective pentru deficientele semnalate cu ocazia activitătilor de control.

IV. În domeniul economico-financiar:

a) realizează programarea si executarea activitătii economico-financiare, întocmeste bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare anuale, urmăreste executarea acestora conform legislatiei în vigoare;

b) elaborează programul său de dezvoltare si modernizare, solicită acordarea de alocatii bugetare si de alte surse prevăzute de lege pentru finantare, urmăreste elaborarea si avizarea legală a documentatiei tehnice de executie si realizarea obiectivelor programate;

c) pregăteste documentele necesare si fundamentează cheltuielile de administrare si exploatare pentru stabilirea, conform legii, a tarifelor si redeventelor în lei si în valută pentru toate prestatiile efectuate conform obiectului său de activitate;

d) efectuează prestatii legate de transportul aerian, respectiv comercializarea produselor în conditiile legii, catering, transport terestru în continuarea transportului aerian, servicii hoteliere, comercializarea echipamentelor si utilajelor specifice activitătii aeroportuare si a pieselor de schimb aferente;

e) identifică si exploatează toate sursele de venituri pentru eficientizarea activitătii pe care o desfăsoară;

f) efectuează operatiuni de comert exterior si de marketing, potrivit legii;

g) se poate afilia la organe si organisme internationale din domeniul său de activitate si poate participa la seminariile si conferintele organizate;

h) fundamentează politica de credite si a altor surse de finantare a sa;

i) asigură patrimoniul si activitatea aeroportului prin operatori economici specializati în acest domeniu;

j) încheie contracte de prestări de servicii, închiriere, antrepriză, asistentă tehnică, consultantă, asigurări, asociere etc. pentru realizarea obiectului său de activitate, cu parteneri din tară si din străinătate;

k) încheie contracte de închiriere, concesiune si subconcesiune, în conditiile legii, pentru utilizarea terenurilor, infrastructurii, instalatiilor si echipamentelor aeroportuare, în scopul realizării obiectului său de activitate, în conditiile legii;

l) achizitionează terenuri noi pentru dezvoltarea si modernizarea platformei aeroportuare.

(5) Obiectul de activitate al Societătii poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a actionarilor, cu respectarea legislatiei în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Domeniul public, domeniul privat, capitalul social, participarea actionarilor la profit si pierderi, actiunile

 

ARTICOLUL 7

Societatea exploatează:

 

I. Domeniul public

Societatea administrează si exploatează domeniul public al statului concesionat de Ministerul Transporturilor pe bază de contract de concesiune. Contravaloarea bunurilor proprietate publică nu se regăseste în valoarea capitalului social al Societătii.

II. Domeniul privat al Societătii

Societatea detine si exploatează bunuri proprietate privată a acesteia dobândite în conditiile legii.

III. Domeniul privat al statului

Societatea poate exploata bunuri aflate în domeniul privat al statului date în administrarea Ministerului Transporturilor si, potrivit legii, în folosinta gratuită a Societătii. Contravaloarea acestor bunuri nu se regăseste în valoarea capitalului social al Societătii.

 

ARTICOLUL 8

Capitalul social si participarea actionarilor la profit si pierderi

 

(1) Capitalul social subscris si integral vărsat este în valoare de 1.600.800 lei, fiind divizat în 160.080 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

(2) Participarea actionarilor la profit si pierderi este după cum urmează:

a) statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, detine un număr de 128.064 actiuni, reprezentând 80% din capitalul social al Societătii;

b) Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” - S.A. detine un număr de 32.016 actiuni, reprezentând 20% din capitalul social al Societătii.

 

ARTICOLUL 9

Majorarea sau reducerea capitalului social

 

(1) Majorarea sau reducerea capitalului social al Societătii se hotărăste de adunarea generală extraordinară a actionarilor, cu cvorumul si majoritatea prevăzute de lege si de prezentul statut.

(2) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi în numerar si/sau în natură, în conditiile legii;

b) încorporarea rezervelor, cu exceptia diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului si a rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Societătii cu actiuni ale acesteia;

d) alte surse stabilite potrivit legii.

(3) Capitalul social poate fi majorat prin:

a) emisiune de noi actiuni;

b) majorarea valorii nominale a actiunilor existente.

(4) Capitalul social poate fi majorat prin mărirea valorii nominale a actiunilor existente numai cu acordul tuturor actionarilor, exceptând cazurile în care majorarea este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

(5) Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând actionarilor existenti, proportional cu numărul actiunilor pe care le posedă. Hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercitiul dreptului de preferintă un termen de cel putin o lună, cu începere din ziua publicării.

(6) Reducerea capitalului social se poate face în situatia de pierderi patrimoniale determinate de conjuncturi economice nefavorabile, precum si de alte cauze independente de vointa actionarilor. Pierderile trebuie să fie stabilite si evidentiate prin situatiile financiare ale Societătii.

(7) Dacă în urma pierderilor stabilite prin situatiile financiare anuale, aprobate conform legii, activul net al Societătii, determinat ca diferentă între totalul activelor si totalul datoriilor Societătii, s-a diminuat la mai putin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, consiliul de administratie va convoca de îndată adunarea generală extraordinară a actionarilor pentru a decide fie reducerea capitalului social cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, fie dizolvarea Societătii. Dacă adunarea generală extraordinară a actionarilor nu hotărăste dizolvarea Societătii, atunci Societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercitiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile si sub rezerva respectării cerintelor de capital social minim, să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al Societătii nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel putin egale cu jumătate din valoarea capitalului social.

(8) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micsorarea numărului de actiuni;

b) reducerea valorii nominale a actiunilor;

c) dobândirea propriilor actiuni, urmată de anularea lor.

(9) Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

a) scutirea totală sau partială a actionarilor de vărsămintele datorate;

b) restituirea către actionari a unei cote-părti din aporturi, proportională cu reducerea capitalului social si calculată egal pentru fiecare actiune;

c) alte procedee prevăzute de lege.

(10) Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 

ARTICOLUL 10

Actiunile

 

(1) Actiunile Societătii, subscrise si plătite integral de către actionari, sunt actiuni nominative, de valori egale si care acordă posesorilor drepturi egale. Acestea sunt indivizibile, liber transferabile si au un caracter negociabil, cu exceptia actiunilor depuse ca garantii.

(2) Actiunile sunt emise sub formă dematerializată, admise la tranzactionare în cadrul Bursei de Valori Bucuresti - Piata reglementată la vedere, registrul actionarilor fiind tinut de Societatea Comercială „Depozitarul Central” - S.A. Evidenta actionariatului este actualizată de Societatea Comercială „Depozitarul Central” - S.A. ca urmare a oricărui tip de transferuri de actiuni.

(3) Exercitarea drepturilor conferite de actiuni se realizează de către persoanele care au calitatea de actionar înscrisă în registrul actionarilor receptionat de la Societatea Comercială „Depozitarul Central” - S.A., în conformitate cu prevederile legale incidente.

(4) Actiunile Societătii sunt valori mobiliare, tranzactionate în cadrul Bursei de Valori Bucuresti - Piata reglementată la vedere, care reprezintă o fractiune din capitalul social al Societătii si care încorporează drepturile prevăzute de lege si de prezentul statut.

 

ARTICOLUL 11

Obligatiuni

 

            Societatea este autorizată să emită obligatiuni în conditiile legilor în vigoare.

 

ARTICOLUL 12

Drepturi si obligatii decurgând din actiuni

 

(1) Fiecare actiune subscrisă si integral plătită conferă actionarului drepturile prevăzute de lege si de prevederile prezentului statut.

(2) Detinerea actiunii certifică adeziunea de drept la actul constitutiv.

(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmează actiunile în cazul transmiterii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Când o actiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în conditiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din actiune.

(5) Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii răspund numai până la concurenta capitalului social subscris.

(6) Patrimoniul Societătii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.

(7) Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra părtii din beneficiile cuvenite actionarului după întocmirea situatiilor financiare anuale, iar după dizolvarea Societătii, asupra părtii cuvenite acestuia prin lichidare.

 

ARTICOLUL 13

Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor

 

(1) Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transferă conform reglementărilor pietei de capital, respectiv reglementărilor Bursei de Valori Bucuresti - Piata reglementată la vedere.

(2) Ministerul Transporturilor transferă dreptul de proprietate asupra actiunilor pe care le detine, conform reglementărilor pietei de capital, respectiv reglementărilor Bursei de Valori Bucuresti - Piata reglementată la vedere si/sau ale prevederilor legale în domeniul privatizării societătilor comerciale cu capital de stat.

(3) Orice transfer al dreptului de proprietate asupra actiunilor, indiferent de natura juridică a acestuia, se înscrie în registrul actionarilor Societătii, tinut de Societatea Comercială „Depozitarul Central” - S.A.

 

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a actionarilor

 

ARTICOLUL 14

Atributii

 

(1) Adunarea generală a actionarilor reprezintă organul suprem de conducere al Societătii. Sedintele adunării generale a actionarilor se desfăsoară cu participarea actionarilor/ reprezentantilor actionarilor Societătii, potrivit registrului actionarilor, la data de referintă indicată în convocator.

(2) Pe perioada în care statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, detine actiuni ale Societătii, acesta va desemna în cadrul adunării generale a actionarilor 2 specialisti din cadrul Ministerului Transporturilor si unul din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.

(3) Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(4) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară a actionarilor este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul statutar, si să fixeze dividendul;

b) să aleagă si să revoce membrii consiliului de administratie;

c) să aleagă si să revoce cenzorii, dacă consideră oportună o astfel de măsură;

d) să numească si să demită auditorul statutar, să fixeze durata minimă a contractului de audit statutar si să încheie contractul cu auditorul statutar;

e) să fixeze remuneratia cuvenită pentru exercitiul în curs membrilor consiliului de administratie, cenzorilor si auditorului statutar;

f) să se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie si să dea descărcare de gestiune administratorilor;

g) să stabilească bugetul de venituri si cheltuieli si, după caz, programul de activitate pe exercitiul financiar următor;

h) să hotărască gajarea, închirierea ori desfiintarea uneia sau a mai multor unităti ale Societătii;

i) să analizeze rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata internă si internatională, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protectia mediului, relatiile cu clientii, precum si orice alte rapoarte ale acestuia;

j) să desemneze persoana împuternicită să încheie contractele de mandat cu membrii consiliului de administratie;

k) să hotărască cu privire la actionarea în justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a auditorului statutar, pentru pagubele pricinuite Societătii;

l) să fixeze limitele generale ale remuneratiilor suplimentare acordate membrilor consiliului de administratie însărcinati cu functii specifice, precum si limitele generale ale remuneratiilor acordate directorului general, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză si cu situatia economică a Societătii;

m) să fixeze limitele oricăror altor avantaje pe care Societatea decide să le acorde membrilor consiliului de administratie, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză si cu situatia economică a Societătii;

n) să fixeze limitele oricăror altor avantaje pe care Societatea decide să le acorde directorului general, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanei în cauză si cu situatia economică a Societătii, dar numai începând de la data la care statul nu mai este actionar majoritar;

o) să hotărască în orice alte probleme privind activitatea Societătii, politica si strategia economico-socială ale acesteia.

(5) Pentru validitatea deliberărilor adunărilor generale ordinare ale actionarilor este necesară prezenta actionarilor care să detină cel putin 51% din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare a actionarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(6) Dacă adunarea generală ordinară a actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii conditiilor de cvorum, prevăzute la alin. (5), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(7) Adunarea generală extraordinară a actionarilor se întruneste ori de câte ori este nevoie pentru a adopta o hotărâre cu privire la:

a) schimbarea formei juridice a Societătii;

b) mutarea sediului Societătii;

c) schimbarea obiectului de activitate al Societătii;

d) înfiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, puncte de lucru, reprezentante sau alte asemenea unităti fără personalitate juridică;

e) majorarea capitalului social;

f) reducerea capitalului social ori reîntregirea lui prin emisiune de noi actiuni, modificarea numărului de actiuni sau a valorii nominale a acesteia;

g) fuziunea cu alte societăti sau divizarea Societătii; h) dizolvarea anticipată si lichidarea Societătii;

i) conversia actiunilor nominative în actiuni la purtător sau a actiunilor la purtător în actiuni nominative;

j) conversia actiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

k) conversia unei categorii de obligatiuni în altă categorie sau în actiuni;

l) emisiunea de obligatiuni;

m) schimbarea sistemului de administrare a Societătii;

n) participarea la constituirea de noi persoane juridice ori la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;

o) să hotărască cu privire la vânzarea, asocierea în participatiune, aportul la capitalul social al unei societăti comerciale, leasingul imobiliar si constituirea uzufructului, având ca obiect activele Societătii;

p) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a actionarilor;

q) să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;

r) să stabilească competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii.

(8) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a actionarilor este necesară, la prima convocare, prezenta actionarilor detinând cel putin 51% din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezenta actionarilor reprezentând cel putin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

(9) Hotărârile adunării generale extraordinare a actionarilor sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

(10) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societătii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare ori de dizolvare a Societătii se ia cu o majoritate de cel putin două treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

 

ARTICOLUL 15

Convocarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generală ordinară si extraordinară a actionarilor se convoacă de către consiliul de administratie, ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile actului constitutiv.

(2) Adunarea generală ordinară a actionarilor se întruneste cel putin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar.

(3) Adunarea generală ordinară si/sau extraordinară a actionarilor va fi convocată de îndată de către consiliul de administratie, la cererea actionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispozitii ce intră în atributiile adunării. Adunarea generală a actionarilor va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile si se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii. în cazul în care consiliul de administratie nu convoacă adunarea generală a actionarilor, instanta de la sediul Societătii, cu citarea consiliului de administratie, va putea autoriza convocarea adunării generale a actionarilor de către actionarii care au formulat cererea. Prin aceeasi încheiere instanta aprobă ordinea de zi, stabileste data de referintă, data tinerii adunării generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida.

(4) Termenul de întrunire, atât pentru adunările generale ordinare, cât si extraordinare ale actionarilor, nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(5) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul social al Societătii sau din cea mai apropiată localitate.

(6) Convocarea va cuprinde denumirea emitentului, data adunării generale a actionarilor, ora de începere a adunării generale, locul de desfăsurare a adunării generale, data de referintă, ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării generale a actionarilor, data-limită până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, modalitatea de distribuire a documentelor si informatiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum si data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obtinere a formularului de procură specială pentru reprezentare în adunarea generală a actionarilor, data-limită si locul unde vor fi depuse/primite procurile speciale, propunerea privind data de înregistrare. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Când pe ordinea de zi figurează numirea membrilor consiliului de administratie, în convocare se va mentiona că lista cuprinzând informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se află la dispozitia actionarilor, putând fi consultată si completată de acestia. Data de referintă este ulterioară cu cel putin 4 zile lucrătoare datei de publicare în presă a convocatorului adunării generale a actionarilor si este anterioară datei-limită până la care se pot depune/expedia către Societate procurile speciale.

(7) Adunarea generală a actionarilor se întruneste la sediul social al Societătii sau în alt loc indicat în convocare.

 

ARTICOLUL 16

Organizare

 

(1) Adunările generale ale actionarilor vor fi prezidate de presedintele consiliului de administratie sau de persoana care îi tine locul, în temeiul unei împuterniciri speciale, care deschide sedinta respectivă în ziua si ia ora arătate în convocare.

(2) Adunarea generală a actionarilor va alege, dintre actionarii prezenti, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezentă a actionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, în procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului actiunilor depuse si îndeplinirea tuturor formalitătilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunării generale a actionarilor.

(3) Procesul-verbal, semnat de presedinte si de secretari, va constata îndeplinirea formalitătilor de convocare, data si locul tinerii adunării generale a actionarilor, actionarii prezenti, numărul actiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile făcute de ei în sedintă. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezentă a actionarilor.

(4) Presedintele consiliului de administratie va putea desemna, dintre angajatii Societătii, unul sau mai multi secretari tehnici, care să îndeplinească atributiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale.

(5) Procesul-verbal se trece în registrul adunărilor generale ale actionarilor.

(6) În înstiintarea privind prima convocare a adunării generale a actionarilor se vor putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare generală a actionarilor, când cea dintâi nu s-ar putea tine. A doua adunare generală a actionarilor nu se poate însă întruni în chiar ziua fixată pentru cea dintâi adunare.

(7) Dacă ziua pentru a doua adunare generală a actionarilor nu este mentionată în înstiintarea publicată pentru prima adunare, termenul va putea fi redus la 8 zile.

(8) Actionarii reprezentând întregul capital social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să tină o adunare generală si să ia orice hotărâre de competenta adunării generale, fără respectarea formalitătilor cerute pentru convocarea ei.

 

ARTICOLUL 17

Exercitarea dreptului de vot

 

(1) Orice actiune plătită dă dreptul la un vot în adunarea generală a actionarilor.

(2) Hotărârile adunării generale a actionarilor se iau, de regulă, prin vot deschis.

(3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie, a cenzorilor si auditorului statutar si revocarea lor, precum si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale Societătii.

(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti ori reprezentati, care detin cel putin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

(5) Pentru a fi opozabile tertilor, hotărârile adunărilor generale ale actionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comertului spre a fi mentionate în registru si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotărârile se vor publica, după caz, în acelasi termen si pe pagina de internet a Societătii. Ele nu vor putea fi executate înainte de ducerea la îndeplinire a formalitătilor prevăzute mai sus.

(6) Hotărârile luate de adunările generale ale actionarilor în limitele legii si ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti, nereprezentati, care s-au abtinut de la vot sau care au votat împotrivă.

(7) Actionarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale a actionarilor care priveste schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului social al Societătii în străinătate, schimbarea formei juridice a Societătii sau fuziunea ori divizarea Societătii au dreptul de a se retrage din Societate si de a solicita acesteia cumpărarea actiunilor lor la o valoare medie determinată de către un expert autorizat independent, numit de judecătorul delegat, la cererea consiliului de administratie, prin folosirea a cel putin două metode de evaluare recunoscute de legislatia în vigoare la data evaluării, costurile de evaluare urmând a fi suportate de Societate.

(8) Actionarii pot participa si pot vota în adunarea generală a actionarilor fie personal, fie prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu legislatia pietei de capital.

(9) Împuternicirile vor fi depuse la Societate, în original, cu 48 de ore înainte de adunarea generală a actionarilor, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi retinute de Societate, făcându-se mentiune despre aceasta în procesul-verbal.

(10) Membrii consiliului de administratie, directorii cu sau fără atributii delegate de consiliul de administratie ori functionarii Societătii nu îi pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitătii hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea cerută.

(11) Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

 

CAPITOLUL V

Consiliul de administratie

 

ARTICOLUL 18

Organizare

 

(1) Societatea este administrată de un consiliu de administratie format din 7 administratori, acestia fiind alesi de adunarea generală ordinară a actionarilor pe o perioadă de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realesi. Consiliul de administratie este condus de către un presedinte, ales prin vot secret de către membrii consiliului de administratie întruniti în prima sedintă, când va fi desemnat si vicepresedintele consiliului de administratie ca înlocuitor al presedintelui. Presedintele consiliului de administratie este si directorul general al Societătii.

(2) Membrii consiliului de administratie pot fi alesi prin utilizarea metodei votului cumulativ, în conditiile legii, iar pe perioada în care statul român este actionar majoritar, reprezentantii acestuia în adunarea generală a actionarilor vor nominaliza în consiliul de administratie specialisti din cadrul Ministerului Transporturilor si un specialist din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.

(3) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(4) Membrii consiliului de administratie au obligatia de a-si exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societătii si nu au voie să divulge informatii confidentiale si secrete de afaceri ale Societătii.

(5) Administratorii pot avea calitatea de actionar.

(6) În caz de vacantă a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administratie - deliberând în prezenta a două treimi din numărul membrilor săi si cu majoritatea membrilor prezenti - procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a actionarilor. Dacă vacanta mai multor posturi de administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămasi convoacă de îndată adunarea generală ordinară a actionarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administratie.

(7) Consiliul de administratie se întruneste la sediul social al Societătii ori de câte ori este necesar, dar cel putin o dată la 3 (trei) luni.

(8) Convocarea consiliului de administratie va fi făcută de către presedintele consiliului de administratie, care va stabili ordinea de zi, va veghea asupra informării adecvate a membrilor consiliului de administratie cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si va prezida întrunirea. în lipsa presedintelui, întrunirea consiliului de administratie va fi prezidată de către vicepresedintele consiliului de administratie. Consiliul de administratie mai poate fi convocat la cererea motivată a cel putin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. în acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Presedintele consiliului de administratie este obligat să dea curs unei astfel de cereri. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administratie va fi transmisă administratorilor cu 7 (sapte) zile înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie (majorat sau redus). Convocarea va cuprinde locul, data, ora tinerii sedintei si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgentă. în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă dezbaterea problemelor de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv, presedintele consiliului de administratie are obligatia de a invita la aceste discutii reprezentantul desemnat din partea sindicatului Societătii sau pe cel al salariatilor.

(9) Membrii consiliului de administratie pot fi reprezentati la întrunirile consiliului de administratie doar de către alti membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(10) Presedintele consiliului de administratie numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.

(11) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor consiliului de administratie.

(12) Deciziile consiliului de administratie sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenti.

(13) Presedintele consiliului de administratie nu beneficiază de vot decisiv în caz de paritate de voturi.

(14) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile înainte de data tinerii sedintei.

(15) Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al sedintei, care se scrie într-un registru, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

(16) Procesul-verbal se semnează de către presedintele de sedintă si de către toti membrii consiliului de administratie prezenti personal sau prin reprezentant la sedintă.

(17) Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administratie redactează hotărârea acestuia, care este semnată de presedintele sau, în lipsa acestuia, de vicepresedintele consiliului de administratie si de secretar.

(18) Consiliul de administratie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societătii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a actionarilor.

(19) Informatiile privind structura actionariatului Societătii sunt puse la dispozitia actionarilor si a oricăror altor solicitanti, la cererea si pe cheltuiala acestora, de către Societatea Comercială „Depozitarul Central” - S.A. Consiliul de administratie este obligat să pună la dispozitia actionarilor si a detinătorilor de obligatiuni, în aceleasi conditii, registrul sedintelor si deliberărilor adunărilor generale ale actionarilor si registrul obligatiunilor. Consiliul de administratie, la cerere, poate elibera actionarilor fotocopii de pe raportul auditorului statutar, precum si de pe alte documente prevăzute de lege.

(20) Membrii consiliului de administratie sunt solidar răspunzători fată de Societate pentru îndeplinirea tuturor obligatiilor cu privire la organizarea, conducerea si gestionarea activitătii Societătii. Consiliul de administratie răspunde fată de Societate pentru actele îndeplinite de către directorii cărora le-au fost delegate atributii de conducere sau de către personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle ce îi revin potrivit legii.

(21) Administratorii Societătii - membrii consiliului de administratie sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediati dacă, având cunostintă de neregulile săvârsite de acestia, nu le denuntă auditorului statutar. Răspunderea pentru actele săvârsite sau pentru omisiuni nu se întinde si la administratorii care au făcut să se constate, în registrul deciziilor consiliului de administratie, împotrivirea lor si au încunostintat despre aceasta în scris auditorul statutar.

(22) Dacă adunarea generală a actionarilor decide să pornească actiune în răspundere contra administratorilor, mandatul acestora încetează de drept de la data adoptării hotărârii si adunarea generală a actionarilor va proceda la înlocuirea lor.

(23) Persoana numită în functia de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională, la un nivel de asigurare stabilit de adunarea generală a actionarilor.

(24) Nu pot fi administratori, directori cu atributii delegate de consiliul de administratie, auditori interni sau reprezentanti ai Societătii persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înselăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum si pentru infractiunile prevăzute la art. 143 - 145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările ulterioare, sau pentru cele prevăzute la art. 2703 - 2821 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Dacă, ulterior numirii, un administrator este condamnat definitiv pentru una dintre infractiunile mentionate mai sus, acesta este decăzut din dreptul de a îndeplini functia de administrator.

(25) Un administrator poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăti pe actiuni al căror sediu se află pe teritoriul României. Interdictia nu se referă la cazurile în care cel ales în consiliul de administratie sau în consiliul de supraveghere este proprietar a cel putin unei pătrimi din totalul actiunilor respectivei societăti comerciale sau este membru în consiliul de administratie ori în consiliul de supraveghere al unei societăti pe actiuni ce detine pătrimea arătată.

(26) Membrii consiliului de administratie si directorii Societătii cărora le-au fost delegate atributii de conducere de către acesta nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administratie, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni ori asociati cu răspundere nelimitată, în alte societăti concurente sau având acelasi obiect de activitate, nici nu pot exercita acelasi comert ori altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării si răspunderii pentru daune.

(27) Consiliul de administratie reprezintă Societatea în raporturile cu directorii cu atributii delegate de consiliul de administratie.

(28) Administratorul care are într-o anumită operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societătii trebuie să îi înstiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditorii interni si să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operatiune, stie că sunt interesate sotia, rudele sau afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate.

(29) Dacă consiliul de administratie constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Societătii, determinat ca diferentă între totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară a actionarilor pentru a decide dacă se va recurge la reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma rămasă sau dizolvarea Societătii.

(30) Consiliul de administratie trebuie să prezinte auditorului statutar sau cenzorilor, după caz, si auditorilor interni, cu cel putin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru sedinta adunării generale a actionarilor, situatia financiară anuală pentru exercitiul financiar precedent, însotită de raportul lor si de documentele justificative.

(31) Actiunea în răspundere contra administratorilor, auditorului statutar si directorilor cu atributii delegate apartine adunării generale a actionarilor, care va decide cu majoritatea voturilor exprimate în adunarea generală respectivă. Hotărârea va putea fi luată chiar dacă problema răspunderii acestora nu figurează în ordinea de zi. Adunarea generală a actionarilor desemnează cu aceeasi majoritate persoana însărcinată să exercite actiunea în justitie.

(32) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu Societatea un contract de muncă. în cazul în care administratorii au fost alesi dintre salariatii Societătii, contractul individual de muncă se suspendă de la data alegerii, pe toată durata mandatului. Administratorii vor încheia pe durata mandatului contracte de mandat cu Societatea, care vor fi semnate în numele acesteia de către o persoană desemnată de adunarea generală ordinară a actionarilor.

(33) Răspunderile si obligatiile administratorilor care formează consiliul de administratie sunt reglementate de dispozitiile dreptului comun referitoare la mandat, de cele speciale prevăzute în legea societătilor comerciale, precum si de cele cuprinse în prezentul statut si în contractul de mandat.

(34) Remuneratia, remuneratia suplimentară si orice alte avantaje ale membrilor consiliului de administratie sunt stabilite prin hotărâre a adunării generale ordinare a actionarilor.

 

ARTICOLUL 19

Atributii

 

(1) Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii si competente:

a) stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale Societătii, analizează si propune spre aprobare, potrivit legii, adunării generale a actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli al Societătii;

b) stabileste sistemul de control financiar si aprobă planificarea financiară;

c) numeste si revocă directorii cu atributii delegate de consiliul de administratie si le stabileste remuneratia;

d) supraveghează activitatea directorilor cu atributii delegate de consiliul de administratie;

e) pregăteste raportul anual, organizarea adunării generale a actionarilor si implementarea hotărârilor acesteia;

f) introduce cerere pentru deschiderea procedurii insolventei Societătii, potrivit Legii nr. 85/2006, cu modificările ulterioare;

g) concepe si aplică strategii si politici de dezvoltare a Societătii, stabileste tactica si strategia de marketing, precum si politica internă si externă de preturi si tarife pentru produsele realizate si serviciile prestate de Societate;

h) negociază contractul colectiv de muncă si împuterniceste persoanele care să reprezinte patronatul în această operatiune;

i) aprobă sau propune spre aprobare tarifele pentru activitătile de bază, în conditiile legilor în vigoare;

j) aprobă regulamentul de organizare si functionare a Societătii, precum si regulamentul de ordine interioară;

k) aprobă structura organizatorică, organigrama Societătii cu numărul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie, stabileste îndatoririle si responsabilitătile acestora;

l) aprobă operatiunile de încasări si plăti potrivit competentelor acordate si prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli aprobate anual;

m) aprobă introducerea de noi tehnologii si modernizarea celor existente;

n) aprobă operatiunile de cumpărare si vânzare de bunuri potrivit competentelor acordate; aprobă încheierea contractelor de închiriere (luare sau dare în chirie), aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate si obiectului de activitate, cu limitarea că actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societătii, a căror valoare depăseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, vor fi încheiate de consiliul de administratie numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a actionarilor, iar închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată fată de acelasi cocontractant sau persoane implicate ori care actionează în mod concertat depăseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data încheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depăsind aceeasi valoare, se aprobă, de asemenea, în prealabil de adunarea generală extraordinară a actionarilor;

o) decide cu privire la împrumuturile bancare necesare desfăsurării activitătii curente, a creditelor comerciale si a garantiilor, conform competentelor stabilite de adunarea generală a actionarilor;

p) organizează controlul pentru asigurarea integritătii gestiunii Societătii, aprobă comisiile de inventariere si de scoatere din evidentă a elementelor din patrimoniul Societătii, supune aprobării adunării generale a actionarilor lista cheltuielilor de amortizare nerecuperate în cazul scoaterii din evidentă a unor imobilizări corporale ale Societătii;

q) aprobă cheltuielile de protocol peste limita prevăzută de lege, dacă este cazul;

r) aprobă normativele de muncă si personal, normele metodologice care vizează aplicarea prevederilor contractului colectiv de muncă, instructiunile si procedurile ce privesc asigurarea calitătii si orice reglementări interne necesare bunei desfăsurări a activitătii Societătii;

s) propune modificări ale actului constitutiv;

s) alege si revocă vicepresedintele consiliului de administratie;

t) aprobă actele si faptele economice propuse de directorii Societătii, inclusiv scoaterea din functiune a mijloacelor fixe;

t) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a actionarilor;

u) aprobă rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul Societătii;

v) propune adunării generale extraordinare a actionarilor reducerea sau majorarea capitalului social;

w) propune adunării generale a actionarilor înfiintarea sau desfiintarea de filiale, precum si fuzionarea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice ori pentru asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, în conformitate cu reglementările în vigoare;

x) propune spre aprobare adunării generale extraordinare a actionarilor înfiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, puncte de lucru, reprezentante sau alte asemenea unităti fără personalitate juridică;

y) convoacă adunarea generală a actionarilor ori de câte ori este nevoie.

(2) Consiliul de administratie poate crea comitete consultative, formate din cel putin 2 membri ai consiliului de administratie, în conditiile si cazurile prevăzute de lege.

(3) Consiliul de administratie poate delega atributii de conducere a Societătii directorilor. Directorul general va reprezenta Societatea în relatia cu tertii si în justitie, conform atributiilor sale.

 

CAPITOLUL VI

Directorii

 

ARTICOLUL 20

Directorii

 

(1) Pe perioada în care statul este actionar majoritar, directorul general este numit si revocat din functie prin ordin al ministrului transporturilor si încheie pe durata mandatului un contract de mandat cu Societatea, reprezentată prin consiliul de administratie, în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici.

(2) Directorii cu atributii delegate de consiliul de administratie sunt numiti si revocati de consiliul de administratie. Directorii cu atributii delegate de consiliul de administratie nu pot încheia cu Societatea contracte individuale de muncă pe durata mandatului. în cazul în care acestia au fost numiti dintre salariatii Societătii, contractul individual de muncă se suspendă de la data numirii, pe perioada mandatului. Directorii cu atributii delegate de consiliul de administratie vor încheia contract de mandat, care va fi semnat de o persoană desemnată de consiliul de administratie.

(3) Directorii fără atributii delegate de consiliul de administratie sunt angajati de Societate în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Directorii cu atributii delegate de consiliul de administratie pot fi dintre administratori sau din afara consiliului de administratie.

(5) Consiliul de administratie poate delega atributii de conducere a Societătii directorilor. Directorul general va reprezenta Societatea în relatia cu tertii si în justitie, conform atributiilor sale.

(6) Pentru ca numirea unui director cu atributii delegate de consiliul de administratie să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres, în scris.

(7) Directorii cărora le-au fost delegate atributii de către consiliul de administratie trebuie să fie asigurati pentru răspundere profesională, la un nivel de asigurare stabilit de consiliul de administratie.

(8) Directorii cărora le-au fost delegate atributii de către consiliul de administratie sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societătii, în limitele obiectului de activitate al Societătii si cu respectarea competentelor prevăzute de lege, de actul constitutiv, precum si de delegările acordate de consiliul de administratie.

(9) Directorul general are, în principal, următoarele atributii:

a) propune numirea si, după caz, revocarea directorilor cu atributii delegate de consiliul de administratie;

b) angajează si, după caz, concediază, în conditiile legii, personalul din cadrul Societătii, cu exceptia directorilor cu atributii delegate de consiliul de administratie;

c) numeste si, după caz, revocă directorii unitătilor Societătii si celelalte persoane din conducerea compartimentelor Societătii;

d) asigură conducerea operativă a Societătii împreună cu directorii cu sau fără atributii delegate de consiliul de administratie;

e) reprezintă Societatea în relatiile cu tertii si semnează actele ce o angajează fată de acestia, pe baza si în limitele împuternicirilor date de consiliul de administratie si ale celor conferite de legislatia în vigoare;

f) prezintă consiliului de administratie propuneri privind solicitarea de alocatii bugetare pentru a fi aprobate de organele competente;

g) exercită orice atributii ce îi revin din regulamentul de organizare si functionare si din hotărârile consiliului de administratie, precum si din prevederile legale.

(10) Modul de organizare a activitătii directorilor cărora le-au fost delegate atributii de către consiliul de administratie va fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie.

(11) Orice administrator poate solicita directorilor cărora le-au fost delegate atributii de către consiliul de administratie informatii cu privire la conducerea operativă a Societătii. Directorii cărora le-au fost delegate atributii de către consiliul de administratie au obligatia de a informa consiliul de administratie în mod regulat si cuprinzător asupra operatiunilor întreprinse si asupra celor avute în vedere.

(12) Actiunea în răspundere contra directorilor cărora le-au fost delegate atributii de către consiliul de administratie apartine adunării generale a actionarilor, care va decide cu majoritatea voturilor exprimate în adunarea generală respectivă. Hotărârea va putea fi luată chiar dacă problema răspunderii acestora nu figurează în ordinea de zi. Adunarea generală respectivă desemnează cu aceeasi majoritate persoana însărcinată să exercite actiunea în justitie. Dacă actiunea se porneste împotriva unui director căruia i-au fost delegate atributii de către consiliul de administratie, acesta este suspendat de drept din functie până la rămânerea definitivă a hotărârii.

 

CAPITOLUL VII

Gestiunea si activitatea Societătii

 

ARTICOLUL 21

Auditul statutar

 

(1) Situatiile financiare ale Societătii sunt elaborate si auditate în conformitate cu reglementările în vigoare.

(2) Societatea, prin adunarea generală ordinară a actionarilor, alege un auditor statutar cu care va încheia un contract de prestări de servicii.

(3) Auditorul statutar are atributiile prevăzute de legislatia aplicabilă în vigoare.

(4) Auditorul statutar are obligatia legală de a întocmi si de a prezenta adunării generale a actionarilor un raport cu privire la situatiile financiare anuale.

(5) Societatea îsi organizează auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.

(6) Dacă adunarea generală ordinară a actionarilor consideră oportun, poate alege 3 cenzori, dintre care unul are calitatea de reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor pe perioada în care statul este actionar majoritar, care au atributiile si obligatiile prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 22

Finantarea activitătii proprii

 

(1) Pentru îndeplinirea obiectului de activitate si în conformitate cu atributiile stabilite, Societatea utilizează venituri, constituite conform legii, provenite din surse proprii; sume alocate de la bugetul de stat, credite bancare, credite externe contractate sau garantate de stat, acordate cu respectarea regulamentelor comunitare privind concurenta; fonduri externe nerambursabile, acordate în conditiile legii, precum si forme legale de participare a capitalului privat si alte surse legal constituite.

(2) Sursele provenite din tariful de securitate, constituite în conformitate cu prevederile legale specifice, pot rămâne în soldul de disponibilităti bănesti la sfârsitul anului, urmând să fie utilizate cu aceeasi destinatie în anul următor.

 

ARTICOLUL 23

Exercitiul financiar

 

            Exercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercitiu financiar începe la data constituirii Societătii.

 

ARTICOLUL 24

Personalul

 

(1) Angajarea si concedierea personalului, cu exceptia directorilor cu atributii delegate de consiliul de administratie, se fac de către directorul general, conform prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum si a altor obligatii fată de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(3) Atributiile si responsabilitătile personalului Societătii se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare si prin regulamentul de ordine interioară.

(4) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă sau de către consiliul de administratie pentru personalul numit de acesta.

(5) Pentru luarea unor decizii complexe, directorul general poate atrage în activitatea de analiză consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate, urmând ca acestia să fie recompensati material pe bază de contract de prestări de servicii.

 

ARTICOLUL 25

Amortizarea mijloacelor fixe

 

            Consiliul de administratie stabileste, în conditiile legii, regimul de amortizare a mijloacelor fixe.

 

RTICOLUL 26

Evidenta contabilă si situatiile financiare anuale

 

(1) Societatea are obligatia de a organiza si de a conduce contabilitatea proprie, potrivit legii.

(2) Răspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitătii revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionării unitătii respective.

(3) Organizarea si conducerea contabilitătii se efectuează în conditiile Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si ale reglementărilor contabile aplicabile.

(4) Societatea întocmeste situatiile financiare anuale, repartizarea profitului făcându-se conform hotărârii adunării generale ordinare a actionarilor si dispozitiilor legale în vigoare.

(5) Situatiile financiare anuale sunt supuse aprobării adunării generale a actionarilor, fiind însotite de raportul consiliului de administratie, de raportul auditorului statutar sau de raportul cenzorilor, după caz. După aprobarea de către adunarea generală a actionarilor, aceste situatii financiare anuale, însotite de proces ui-verb al al sedintei adunării generale a actionarilor, sunt depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Timisoara, prin grija consiliului de administratie, în termen de 15 zile de la data sedintei adunării generale a actionarilor.

 

ARTICOLUL 27

Repartizarea profitului

 

(1) Profitul Societătii, determinat potrivit legii, este repartizat conform hotărârii adunării generale ordinare a actionarilor si dispozitiilor legale în vigoare.

(2) Societatea îsi constituie fond de rezervă si alte fonduri în conditiile legii.

(3) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de către Societate, în conditiile legii, după aprobarea situatiilor financiare anuale de către adunarea generală a actionarilor.

(4) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a actionarilor analizează cauzele si hotărăste în consecintă.

 

ARTICOLUL 28

Registrele Societătii

 

            Societatea tine, prin grija consiliului de administratie, respectiv a auditorului intern, registrele prevăzute de lege, cu exceptia registrului actionarilor, care este tinut prin grija Societătii Comerciale „Depozitarul Central” - S.A., în conditiile legii, după admiterea la tranzactionare a actiunilor.

 

CAPITOLUL VIII

Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea si litigiile Societătii

 

ARTICOLUL 29

Asocierea

 

            Societatea poate încheia contracte de asociere cu persoane juridice ori fizice, cu sau fără constituirea de noi persoane juridice, în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 30

Modificarea formei juridice

 

            Societatea îsi poate modifica forma juridică prin hotărâre a adunării generale extraordinare a actionarilor.

 

ARTICOLUL 31

Dizolvarea

 

(1) Următoarele situatii conduc la dizolvarea Societătii:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

b) falimentul Societătii;

c) hotărârea adunării generale a actionarilor;

d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui actionar, pentru motive temeinice, precum neîntelegerile grave dintre actionari, care împiedică functionarea Societătii;

e) în urma pierderilor, dacă valoarea activului net (determinată ca diferentă între totalul activelor si datoriile Societătii) ajunge să reprezinte mai putin de jumătate din valoarea capitalului social subscris si dacă, cel târziu până la încheierea exercitiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, adunarea generală a actionarilor nu procedează la reducerea capitalului social cu suma cel putin egală cu cea a pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve sau la reconstituirea activului net al Societătii până la nivelul unei valori cel putin egale cu jumătate din capitalul social subscris;

f) când capitalul social se reduce sub minimul legal, dacă valoarea sa nu este adusă la un nivel cel putin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotărâri de majorare de capital în acelasi timp cu hotărârea de reducere a capitalului;

g) când numărul actionarilor scade sub minimul legal, pentru o perioadă mai mare de 9 luni;

h) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv.

(2) Dizolvarea Societătii trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comertului si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 

ARTICOLUL 32

Lichidarea

 

(1) Dizolvarea Societătii are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea Societătii si repartizarea patrimoniului se fac în conditiile legii, cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 33

Litigiile

 

            Litigiile de orice fel apărute între Societate si actionarii săi se solutionează de către instantele judecătoresti competente.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii tranzitorii si finale

 

ARTICOLUL 34

Dispozitii tranzitorii si finale

 

(1) Prevederile prezentului statut se completează cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Codului comercial, iar pe perioada în care statul este actionar majoritar, si cu dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici.

(2) Prevederile din prezentul statut cărora le sunt aplicabile dispozitiile legislatiei care reglementează piata de capital intră în vigoare odată cu admiterea la tranzactionare a actiunilor în cadrul Bursei de Valori Bucuresti.

(3) De la data admiterii la tranzactionare a actiunilor în cadrul Bursei de Valori Bucuresti, prevederile prezentului statut se completează cu dispozitiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind emitentii si operatiunile de valori imobiliare.

(4) Până la admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de Societate, registrul actionarilor Societătii este tinut prin grija consiliului de administratie, iar dreptul de proprietate asupra actiunilor se transferă în conditiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare. După admiterea la tranzactionare a actiunilor, registrul actionarilor este tinut de Societatea Comercială „Depozitarul Central” - S.A., cu respectarea legislatiei pietei de capital si a prezentului statut, iar dreptul de proprietate asupra actiunilor se transferă în conformitate cu legislatia pietei de capital si cu prezentul statut.

 

ARTICOLUL 35

 

(1) Prezentul statut a fost aprobat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a actionarilor.

(2) Un exemplar original al prezentului statut se depune la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Timisoara.

(3) Prezentul statut poate fi modificat si/sau completat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a actionarilor.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 524/1998)

 

STATUTUL

Societătii Nationale „Aeroportul International Mihail Kogălniceanu - Constanta” - S.A.

 

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul si durata

 

ARTICOLUL 1

Denumirea

 

(1) Denumirea companiei este Societatea Natională „Aeroportul International Mihail Kogălniceanu - Constanta” - S.A., cu sigla AIMKC, denumită în continuare Societatea.

(2) În orice factură, ofertă comandă, tarif, prospect si alte documente întrebuintate în comert, emanând de la Societate, se mentionează denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înmatriculare în registrul comertului, codul unic de înregistrare, precum si capitalul social, din care cel efectiv vărsat.

 

ARTICOLUL 2

Forma juridică

 

(1) Societatea este persoană juridică de nationalitate română, organizată ca societate pe actiuni.

(2) Societatea îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul statut.

 

ARTICOLUL 3

Sediul

 

(1) Sediul social al Societătii este în România, localitatea Mihail Kogălniceanu, str. Tudor Vladimirescu nr. 4, judetul Constanta.

(2) Societatea poate înfiinta sedii secundare: sucursale, agentii, puncte de lucru, reprezentante si alte asemenea unităti fără personalitate juridică, pe teritoriul României si/sau în străinătate, cu aprobarea adunării generale extraordinare a actionarilor.

(3) Sediul social al Societătii poate fi mutat în altă localitate din România, cu aprobarea adunării generale extraordinare a actionarilor, în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 4

Durata

 

            Societatea se constituie pe o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comertului.

 

CAPITOLUL II

Scopul, domeniul si obiectul de activitate

 

ARTICOLUL 5

Scopul

 

(1) Scopul Societătii îl constituie efectuarea de prestatii, servicii, lucrări de exploatare, întretinere, reparare, dezvoltare si modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate în proprietate sau în concesiune, în vederea asigurării conditiilor pentru sosirea, plecarea si manevrarea la sol a aeronavelor în trafic national si/sau international, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri si postă, precum si servicii de interes public national.

(2) Societatea efectuează orice alte operatiuni si activităti necesare pregătirii si promovării obiectului de activitate, în scopul acesta putând efectua orice fel de operatiuni legale.

(3) Societatea asigură ducerea la îndeplinire, în zona sa de activitate, a obligatiilor care revin statului din acordurile si conventiile internationale la care România este parte.

 

ARTICOLUL 6

Domeniul si obiectul de activitate

 

(1) Domeniul principal de activitate în care Societatea îsi va desfăsura activitatea este:

522 Activităti anexe pentru transporturi

(2) Activitatea principală a Societătii constă în:

5223 Activităti de servicii anexe transporturilor aeriene

(3) În secundar, Societatea va desfăsura următoarele activităti:

0161 Activităti auxiliare pentru productia vegetală

0170 Vânătoarea, capturarea cu capcane a vânatului si activităti de servicii anexe vânătorii

1812 Alte activităti de tipărire n.c.a.

1820 Reproducerea înregistrărilor

2562 Operatiuni de mecanică generală

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii

2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigatie

2790 Fabricarea altor componente electrice n.c.a.

2829 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generală n.c.a.

2899 Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.

2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

3030 Fabricarea de aeronave si nave spatiale

3250 Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3312 Repararea masinilor

3313 Repararea echipamentelor electronice si optice

3314 Repararea echipamentelor electrice

3316 Repararea si întretinerea aeronavelor si navelor spatiale

3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

3511 Productia de energie electrică

3512 Transportul energiei electrice

3513 Distributia energiei electrice

3514 Comercializarea energiei electrice

3530 Furnizarea de abur si aer conditionat

3600 Captarea, tratarea si distributia apei

3700 Colectarea si tratarea apelor uzate

3811 Colectarea deseurilor nepericuloase

3812 Colectarea deseurilor periculoase

3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900 Activităti si servicii de decontaminare

4120 Lucrări de constructie a clădirilor rezidentiale si nerezidentiale

4211 Lucrări de constructie a drumurilor si autostrăzilor

4221 Lucrări de constructie a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 Lucrări de constructie a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii

4299 Lucrări de constructie a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4311 Lucrări de demolare a constructiilor

4312 Lucrări de pregătire a terenului

4313 Lucrări de foraj si sondaj pentru constructii

4321 Lucrări de instalatii electrice

4322 Lucrări de instalatii sanitare, de încălzire si de aer conditionat

4329 Alte lucrări de instalatii pentru constructii

4331 Lucrări de ipsoserie

4332 Lucrări de tâmplărie si dulgherie

4333 Lucrări de pardosire si placare a peretilor

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli si montări de geamuri

4339 Alte lucrări de finisare

4391 Lucrări de învelitori, sarpante si terase la constructii

4399 Alte lucrări speciale de constructii n.c.a.

4520 Întretinerea si repararea autovehiculelor

4611 Intermedieri în comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate

4612 Intermedieri în comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie

4614 Intermedieri în comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane

4615 Intermedieri cu comertul cu mobilă, articole de menaj si de fierărie

4616 Intermedieri în comertul cu textile, confectii din blană, încăltăminte si articole din piele

4617 Intermedieri în comertul cu produse alimentare, băuturi si tutun

4618 Intermedieri în comertul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a.

4619 Intermedieri în comertul cu produse diverse

4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat

4622 Comert cu ridicata al florilor si al plantelor

4624 Comert cu ridicata al blănurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate

4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor

4632 Comert cu ridicata al cărnii si produselor din carne

4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor si grăsimilor comestibile

4634 Comert cu ridicata al băuturilor

4635 Comert cu ridicata al produselor din tutun

4636 Comert cu ridicata al zahărului, ciocolatei si produselor zaharoase

4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente

4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste

4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi si tutun

4641 Comert cu ridicata al produselor textile

4642 Comert cu ridicata al îmbrăcămintei si încăltămintei

4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio si televizoarelor

4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie si al produselor de întretinere

4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie

4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice

4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat

4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor

4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului

4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii

4661 Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor

4662 Comert cu ridicata al masinilor-unelte

4663 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria minieră si constructii

4664 Comert al masinilor pentru industria textilă si al masinilor de cusut si de tricotat

4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou

4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou

4669 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente

4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

4672 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice

4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare

4674 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierărie pentru instalatii sanitare si de încălzire

4675 Comert cu ridicata al produselor chimice

4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare

4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

4690 Comert cu ridicata nespecializat

4711 Comert cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi si tutun

4719 Comert cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4721 Comert cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete, în magazine specializate

4722 Comert cu amănuntul al cărnii si al produselor din carne, în magazine specializate

4723 Comert cu amănuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, în magazine specializate

4724 Comert cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, în magazine specializate

4725 Comert cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate

4726 Comert cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

4729 Comert cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

4730 Comert cu amănuntul al carburantilor pentru autovehicule

4741 Comert cu amănuntul al calculatoarelor, unitătilor periferice si software-ului, în magazine specializate

4742 Comert cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicatii, în magazine specializate

4743 Comert cu amănuntul al echipamentelor audio/video, în magazine specializate

4751 Comert cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

4752 Comert cu amănuntul cu articole de fierărie, al articolelor din sticlă si al celor pentru vopsit, în magazine specializate

4753 Comert cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

4754 Comert cu amănuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, în magazine specializate

4759 Comert cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

4761 Comert cu amănuntul al cărtilor, în magazine specializate

4762 Comert cu amănuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, în magazine specializate

4763 Comert cu amănuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate

4764 Comert cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

4765 Comert cu amănuntul al jocurilor si jucăriilor, în magazine specializate

4771 Comert cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate

4772 Comert cu amănuntul al încăltămintei si articolelor din piele, în magazine specializate

4773 Comert cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate

4774 Comert cu amănuntul a articolelor medicale si ortopedice, în magazine specializate

4775 Comert cu amănuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, în magazine specializate

4776 Comert cu amănuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amănuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, în magazine specializate

4777 Comert cu amănuntul al ceasurilor si bijuteriilor, în magazine specializate

4778 Comert cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4779 Comert cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată

4932 Transporturi cu taxiuri

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

4942 Servicii de mutare

5110 Transporturi aeriene de pasageri

5121 Transporturi aeriene de marfă

5210 Depozitări

5221 Activităti de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 Manipulări

5229 Alte activităti anexe transporturilor

5320 Alte activităti postale si de curier

5510 Hoteluri si alte facilităti de cazare similare

5610 Restaurante

5621 Activităti de alimentatie (catering) pentru evenimente

5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.

5630 Baruri si alte activităti de servire a băuturilor

5811 Activităti de editare a cărtilor

5812 Activităti de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare

5813 Activităti de editare a ziarelor

5814 Activităti de editare a revistelor si periodicelor

5819 Alte activităti de editare

5829 Activităti de editare a altor produse software

5920 Activităti de realizare a înregistrărilor audio si activităti de editare muzicală

6010 Activităti de difuzare a programelor de radio

6020 Activităti de difuzare a programelor de televiziune

6110 Activităti de telecomunicatii prin retele cu cablu

6120 Activităti de telecomunicatii prin retele fără cablu (exclusiv prin satelit)

6130 Activităti de telecomunicatii prin satelit

6190 Alte activităti de telecomunicatii

6201 Activităti de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6202 Activităti de consultantă în tehnologia informatiei

6203 Activităti de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 Alte activităti de servicii privind tehnologia informatiei

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activităti conexe

6312 Activităti ale portalurilor web

6810 Cumpărarea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

6920 Activităti de contabilitate si audit financiar; consultantă în domeniul fiscal

7021 Activităti de consultantă în domeniul relatiilor publice si al comunicării

7022 Activităti de consultantă pentru afaceri si management

7111 Activităti de arhitectură

7112 Activităti de inginerie si consultantă tehnică legate de acestea

7120 Activităti de testări si analize tehnice

7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

7219 Cercetare-dezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie

7220 Cercetare-dezvoltare în stiinte sociale si umaniste

7311 Activităti ale agentiilor de publicitate

7312 Servicii de reprezentare media

7320 Activităti de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice

7410 Activităti de design specializat

7420 Activităti fotografice

7430 Activităti de traducere scrisă si orală (interpreti)

7500 Activităti veterinare

7711 Activităti de închiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare

7712 Activităti de închiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele

7733 Activităti de închiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)

7735 Activităti de închiriere si leasing cu echipamente de transport aerian

7739 Activităti de închiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)

7911 Activităti ale agentiilor turistice

7912 Activităti ale tur-operatorilor

7990 Alte servicii de rezervare si asistentă turistică

8010 Activităti de protectie si gardă

8020 Activităti de servicii privind sistemele de securizare

8030 Activităti de investigatii

8121 Activităti generale de curătenie a clădirilor

8122 Activităti specializate de curătenie

8129 Alte activităti de curătenie

8211 Activităti combinate de secretariat

8219 Activităti de fotocopiere, de pregătire a documentelor si alte activităti specializate de secretariat

8220 Activităti ale centrelor de intermediere telefonică (caii center)

8230 Activităti de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor

8291 Activităti ale agentiilor de colectare si ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8299 Alte activităti de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8411 Servicii de administratie generală

8412 Reglementarea activitătilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătătii, învătământului, culturii si al altor activităti sociale, excluzând protectia socială

8424 Activităti de ordine publică si protectie civilă

8425 Activităti de luptă împotriva incendiilor si de prevenire a acestora

8532 Învătământ secundar, tehnic sau profesional

8551 Învătământ în domeniul sportiv si recreational

8552 Învătământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)

8559 Alte forme de învătământ n.c.a.

8560 Activităti de servicii suport pentru învătământ

8621 Activităti de asistentă medicală generală

8622 Activităti de asistentă medicală specializată

8623 Activităti de asistentă stomatologică

8690 Alte activităti referitoare la sănătatea umană

8710 Activităti ale centrelor de îngrijire medicală

8720 Activităti ale centrelor de recuperare psihică si de dezintoxicare, exclusiv spitale

8810 Activităti de asistentă socială, fără cazare, pentru bătrâni si pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

8891 Activităti de îngrijire zilnică pentru copii

8899 Alte activităti de asistentă socială, fără cazare, n.c.a.

9101 Activităti ale bibliotecilor si arhivelor

9311 Activităti ale bazelor sportive

9312 Activităti ale cluburilor sportive

9319 Alte activităti sportive

9329 Alte activităti recreative si distractive n.c.a.

9411 Activităti ale asociatiilor economice si patronale

9420 Activităti ale sindicatelor salariatilor

(4) Activitătile desfăsurate de Societate constau în:

I. În domeniul tehnic:

a) asigură exploatarea, întretinerea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii aeroportuare: piste, căi de rulare, platforme, drumuri de acces si de incintă, parkinguri, aerogări, hangare, constructii, instalatii si echipamente speciale, precum si alte dotări care concură la buna desfăsurare a activitătii aeroportuare, în concordantă cu standardele interne si internationale, în vederea satisfacerii cerintelor transportului aerian;

b) asigură exploatarea, întretinerea, dezvoltarea si modernizarea echipamentelor si instalatiilor aeroportuare în sectoarele mecanoenergetic, telecomunicatii, de transport si deservire aeroportuară, tehnică de calcul si informatică, supraveghere si control, informatii si publicitate;

c) elaborează, aprobă si aplică norme tehnice adaptate la specificul dotării, pentru exploatarea, dezvoltarea, modernizarea si întretinerea bazei aeroportuare;

d) organizează si tine evidenta de cadastru;

e) analizează si se pronuntă asupra proiectelor de constructii-montaj elaborate pentru zonele de servituti aeronautice ale aeroportului, în vederea avizării acestora de către organele în drept;

f) aplică reglementările interne si internationale privind activitatea aeroportuară;

g) asigură controlul desfăsurării proceselor si operatiunilor aeroportuare, în vederea respectării normelor, reglementărilor si recomandărilor de exploatare aeroportuară internă si internatională;

h) elaborează si adresează ministerului de resort propuneri de modificare a legislatiei în domeniul exploatării, dezvoltării si modernizării Societătii;

i) întocmeste studii si cercetări referitoare la dezvoltarea, modernizarea si optimizarea activitătii aeroportuare, precum si la impactul aeroportului în zona sa de influentă;

j) prin posibilităti proprii sau cu parteneri din tară si din străinătate, pe bază de contract, realizează activităti de import si de aprovizionare tehnico-materială;

k) organizează si desfăsoară activităti de cooperare tehnică, economică cu firme din tară si din străinătate în domeniul său de activitate, potrivit normelor interne si internationale în vigoare;

l) ia măsuri pentru perfectionarea pregătirii de specialitate, în tară sau în străinătate, a personalului propriu; atestă calificarea personalului pentru meserii specifice deservirii activitătilor aeroportuare, cu exceptia acelor meserii pentru care normele în vigoare interne sau internationale prevăd alte conditii de atestare.

m) stabileste si aplică măsuri de protectie a mediului în conformitate cu legislatia natională si comunitară în domeniu.

II. În domeniul operational:

a) asigură aplicarea reglementărilor interne si internationale privind activitatea aeroportuară;

b) asigură facilităti de protectie a navigatiei aeriene, de infrastructură, mecanoenergetice, de telecomunicatii, informatice, de anuntare, de supraveghere, de pază si control, necesare desfăsurării în conditii de sigurantă a transporturilor aeriene de pasageri si de mărfuri executate de transportatori interni si externi;

c) asigură supervizarea la sol: servicii de reprezentantă si legătură cu autoritătile locale sau cu oricare altă entitate; controlul înregistrărilor si comunicatii; servicii de manipulare, stocare si administrare a unitătilor de încărcare; orice altfel de serviciu de supervizare, înaintea, în timpul sau după zbor, si orice altfel de servicii administrative cerute de utilizatori;

d) asigură orice fel de asistentă la sosirea, plecarea, transferul sau tranzitul pasagerilor, în sau în afara aeroportului, incluzând primirea si informarea acestora, verificarea biletelor si a documentelor de călătorie, înregistrarea bagajelor si transportul lor în zona de sortare;

e) asigură orice fel de operatiune privind tratamentul bagajelor, manipularea lor în zonele de înregistrare si sortare, sortarea, pregătirea acestora pentru plecare, încărcarea si descărcarea lor de pe mijloacele de transport de la aeronavă la zona de sortare si invers;

f) asigură orice fel de operatiune privind tratamentul mărfurilor si al postei, manipulare, transport, stocare la export, tranzit si import, inclusiv în ceea ce priveste prelucrarea documentelor de însotire, organizarea procedurilor de vămuire si implementarea oricăror proceduri de securitate în acord cu transportatorul sau impuse de circumstante;

g) asigură activitatea de escală a aeronavelor, cuprinzând însotirea si dirijarea aeronavei la sol, la sosire si la plecare; asistarea aeronavei la plecare; furnizarea si operarea mijloacelor necesare; organizarea comunicatiilor între aeronavă si sol; încărcarea si descărcarea aeronavei, inclusiv aprovizionarea si operarea mijloacelor corespunzătoare, precum si transportul echipajului si al pasagerilor între aeronavă si terminal; furnizarea si operarea unitătilor pentru alimentarea, aprovizionarea si pornirea aeronavei; organizarea măsurilor de sigurantă împotriva focului si altor riscuri, precum si furnizarea si operarea mijloacelor necesare; miscarea aeronavei la sol, la sosire si la plecare, precum si furnizarea si operarea mijloacelor corespunzătoare; curătarea interioară si exterioară a aeronavei, servicii de toaletă si apă; răcorirea si încălzirea cabinei; îndepărtarea zăpezii si a ghetii, dezghetarea aeronavei;

h) asigură organizarea si efectuarea operatiunilor de alimentare cu combustibil, stocarea combustibililor, controlul calitătii combustibililor, alimentarea cu ulei si cu alte fluide;

i) asigură organizarea si executarea transportului echipajului, pasagerilor, bagajelor, mărfurilor si al postei între aeroporturi si orice alt punct, precum si orice alt transport cerut de transportator;

j) asigură organizarea si executarea transportului, încărcării si descărcării din avion a mâncării si băuturii, depozitarea mâncării, băuturilor si echipamentului necesar preparării lor, curătarea acestui echipament;

k) asigură organizarea si executarea de activităti si servicii cu specific aeroportuar;

l) asigură datele de informare aeronautică internă si internatională cu privire la starea si functionarea sectoarelor si a mijloacelor care concură la activitatea aeroportuară;

m) organizează activitatea de prevenire si stingere a incendiilor specifică domeniului aeroportuar, potrivit normelor interne si internationale;

n) organizează si coordonează elaborarea procedurilor de înstiintare si scoatere a personalului în situatii deosebite si stabileste mijloacele de alarmare;

o) participă la planurile de actiune privind alarmarea, căutarea si salvarea aeronavelor aflate în dificultate;

p) organizează si execută controlul tehnic periodic în vederea omologării infrastructurii, instalatiilor si a echipamentelor proprii, obtinerii certificatelor de exploatare sau prelungirii duratei lor de valabilitate;

q) asigură organizarea si efectuarea controlului medical al personalului aeroportului si interventia de urgentă în aeroport; asigură, contra cost, asistentă medicală personalului companiilor aeriene, operatorilor economici, precum si servicii pentru respectarea normelor igienico-sanitare, conform reglementărilor în vigoare;

r) asigură respectarea disciplinei muncii în desfăsurarea activitătilor aeroportuare, a atributiilor de serviciu si a celorlalte prevederi legale de către întregul personal aeroportuar si sanctionează abaterile constatate;

s) asigură coordonarea întregii activităti aeroportuare desfăsurate în spatiul aeroportuar; elaborează norme, normative, regulamente si instructiuni pentru întreaga activitate aeroportuară, urmăreste aplicarea acestora si sanctionează abaterile constatate; încheie regulamente-cadru cu organele statului si cu operatorii economici implicati în activitatea aeroportuară, pentru stabilirea obligatiilor, responsabilitătilor si a modului comun de actiune;

s) în cadrul obiectului de activitate îsi poate diversifica serviciile în scopul cresterii veniturilor si al satisfacerii cererii activitătii aeroportuare;

t) detine, utilizează si depozitează, în conditiile legii, materiale pirotehnice, rachete, armament, munitie de vânătoare, armament cu aer comprimat si seringi pentru tranchilizarea animalelor.

III. În domeniul securitătii aeronautice:

Societatea răspunde de stabilirea si aplicarea măsurilor de securitate declarate prin programul de securitate al Societătii, în scopul prevenirii actelor de interventie ilicită pe aeroport si, în acest sens:

a) elaborează, aplică si mentine un program de securitate al Societătii, aprobat de autoritatea de stat pentru securitate aeronautică, în conformitate cu Programul national de securitate aeronautică;

b) elaborează regulamente, instructiuni si proceduri interne de securitate aeronautică, urmăreste aplicarea acestora si sanctionează abaterile; eliberează documente de acces în Societate si gestionează activitatea de control al accesului spre zonele restrictionate de securitate;

c) stabileste un comitet de securitate al Societătii si desemnează un sef al securitătii Societătii, care să coordoneze aplicarea măsurilor si procedurilor prevăzute în Programul de securitate al Societătii;

d) coordonează operativ activitatea de securitate aeronautică de pe aeroporturi, inclusiv activitatea celorlalte componente ale sistemului de securitate, care nu sunt în subordinea administrativă a Societătii, conform reglementărilor în vigoare;

e) organizează si mentine o structură functională a sistemului de securitate aeronautică, în functie de importanta, mărimea si vulnerabilitatea activitătii aeroportuare;

f) asigură selectionarea si pregătirea personalului propriu cu atributii în domeniul securitătii aeronautice, în conformitate cu cerintele Programului national de securitate aeronautică si ale Programului national de pregătire în domeniul securitătii aeronautice;

g) asigură integrarea cerintelor securitătii aeronautice în proiectele de autorizare a lucrărilor de construire si verifică respectarea acestor cerinte la receptia lucrărilor de construire,

a facilitătilor noi sau a celor care urmează să fie modificate în vederea extinderii sau modernizării;

h) asigură aplicarea si urmăreste respectarea dispozitiilor si reglementărilor emise de autoritatea de stat în domeniul securitătii aeronautice;

i) elaborează, implementează si mentine la zi Programul de control intern al calitătii, pentru a asigura implementarea efectivă si eficientă a măsurilor de securitate;

j) eliberează licente de lucru în perimetrele aeroportuare numai organizatiilor care aplică programul de securitate aprobat;

k) întocmeste si pune în aplicare, la termenele stabilite, planul de actiuni corective pentru deficientele semnalate cu ocazia activitătilor de control.

IV. În domeniul economico-financiar:

a) realizează programarea si executarea activitătii economico-financiare, întocmeste bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare anuale, urmăreste executarea acestora conform legislatiei în vigoare;

b) elaborează programul său de dezvoltare si modernizare, solicită acordarea de alocatii bugetare si de alte surse prevăzute de lege pentru finantare, urmăreste elaborarea si avizarea legală a documentatiei tehnice de executie si realizarea obiectivelor programate;

c) pregăteste documentele necesare si fundamentează cheltuielile de administrare si exploatare pentru stabilirea, conform legii, a tarifelor si redeventelor în lei si în valută pentru toate prestatiile efectuate conform obiectului său de activitate;

d) efectuează prestatii legate de transportul aerian, respectiv comercializarea produselor în conditiile legii, catering, transport terestru în continuarea transportului aerian, servicii hoteliere, comercializarea echipamentelor si utilajelor specifice activitătii aeroportuare si a pieselor de schimb aferente;

e) identifică si exploatează toate sursele de venituri pentru eficientizarea activitătii pe care o desfăsoară;

f) efectuează operatiuni de comert exterior si de marketing, potrivit legii;

g) se poate afilia la organe si organisme internationale din domeniul său de activitate si poate participa la seminariile si conferintele organizate;

h) fundamentează politica de credite si a altor surse de finantare a sa;

i) asigură patrimoniul si activitatea aeroportului prin operatori economici specializati în acest domeniu;

j) încheie contracte de prestări de servicii, închiriere, antrepriză, asistentă tehnică, consultantă, asigurări, asociere etc. pentru realizarea obiectului său de activitate, cu parteneri din tară si din străinătate;

k) încheie contracte de închiriere, concesiune si subconcesiune, în conditiile legii, pentru utilizarea terenurilor, infrastructurii, instalatiilor si echipamentelor aeroportuare, în scopul realizării obiectului său de activitate, în conditiile legii;

l) achizitionează terenuri noi pentru dezvoltarea si modernizarea platformei aeroportuare.

(5) Obiectul de activitate al Societătii poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a actionarilor, cu respectarea legislatiei în vigoare.

 

CAPITOLULUI

Domeniul public, domeniul privat, capitalul social, participarea actionarilor la profit si pierderi, actiunile

 

ARTICOLUL 7

Societatea exploatează:

 

I. Domeniul public

Societatea administrează si exploatează domeniul public al statului concesionat de Ministerul Transporturilor pe bază de contract de concesiune. Contravaloarea bunurilor proprietate

publică nu se regăseste în valoarea capitalului social al Societătii.

II. Domeniul privat al Societătii

Societatea detine si exploatează bunuri proprietate privată a acesteia dobândite în conditiile legii.

III. Domeniul privat al statului

Societatea poate exploata bunuri aflate în domeniul privat al statului date în administrarea Ministerului Transporturilor si, potrivit legii, în folosinta gratuită a Societătii. Contravaloarea acestor bunuri nu se regăseste în valoarea capitalului social al Societătii.

 

ARTICOLUL 8

Capitalul social si participarea actionarilor la profit si pierderi

 

(1) Capitalul social subscris si integral vărsat este în valoare de 1.157.950 lei, fiind divizat în 115.795 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

(2) Participarea actionarilor la profit si pierderi este după cum urmează:

a) statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, detine un număr de 69.477 actiuni reprezentând 60 % din capitalul social al Societătii;

b) Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” - S.A. detine un număr de 23.159 actiuni reprezentând 20% din capitalul social si din profiturile sau pierderile Societătii;

c) Consiliul Judetean Constanta detine un număr de 23.159 actiuni reprezentând 20% din capitalul social al Societătii.

 

ARTICOLUL 9

Majorarea sau reducerea capitalului social

 

(1) Majorarea sau reducerea capitalului social al Societătii se hotărăste de adunarea generală extraordinară a actionarilor, cu cvorumul si majoritatea prevăzute de lege si de prezentul Statut.

(2) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi în numerar si/sau în natură, în conditiile legii;

b) încorporarea rezervelor, cu exceptia diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului si a rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Societătii cu actiuni ale acesteia;

d) alte surse stabilite potrivit legii.

(3) Capitalul social poate fi majorat prin:

a) emisiune de noi actiuni;

b) majorarea valorii nominale a actiunilor existente.

(4) Capitalul social poate fi majorat prin mărirea valorii nominale a actiunilor existente numai cu acordul tuturor actionarilor, exceptând cazurile în care majorarea este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

(5) Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând actionarilor existenti, proportional cu numărul actiunilor pe care le posedă. Hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercitiul dreptului de preferintă un termen de cel putin o lună, cu începere din ziua publicării.

(6) Reducerea capitalului social se poate face în situatia de pierderi patrimoniale determinate de conjuncturi economice nefavorabile, precum si de alte cauze independente de vointa actionarilor. Pierderile trebuie să fie stabilite si evidentiate prin situatiile financiare ale Societătii.

(7) Dacă în urma pierderilor stabilite prin situatiile financiare anuale, aprobate conform legii, activul net al Societătii, determinat ca diferentă între totalul activelor si totalul datoriilor Societătii, s-a diminuat la mai putin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, consiliul de administratie va convoca de îndată adunarea generală extraordinară a actionarilor pentru a decide fie reducerea capitalului social cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, fie dizolvarea Societătii. Dacă adunarea generală extraordinară a actionarilor nu hotărăste dizolvarea Societătii, atunci Societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercitiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile si sub rezerva respectării cerintelor de capital social minim, să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al Societătii nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel putin egale cu jumătate din valoarea capitalului social.

(8) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micsorarea numărului de actiuni;

b) reducerea valorii nominale a actiunilor;

c) dobândirea propriilor actiuni, urmată de anularea lor.

(9) Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

a) scutirea totală sau partială a actionarilor de vărsămintele datorate;

b) restituirea către actionari a unei cote-părti din aporturi, proportională cu reducerea capitalului social si calculată egal pentru fiecare actiune;

c) alte procedee prevăzute de lege.

(10) Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 

ARTICOLUL 10

Actiunile

 

(1) Actiunile Societătii, subscrise si plătite integral de către actionari, sunt actiuni nominative, de valori egale si care acordă posesorilor drepturi egale. Acestea sunt indivizibile, liber transferabile si au un caracter negociabil, cu exceptia actiunilor depuse ca garantii.

(2) Actiunile sunt emise sub formă dematerializată, admise la tranzactionare în cadrul Bursei de Valori Bucuresti - Piata reglementată la vedere, registrul actionarilor fiind tinut de Societatea Comercială „Depozitarul Central” - S.A. Evidenta actionariatului este actualizată de Societatea Comercială „Depozitarul Central” - S.A. ca urmare a oricărui tip de transferuri de actiuni.

(3) Exercitarea drepturilor conferite de actiuni se realizează de către persoanele care au calitatea de actionar înscrisă în registrul actionarilor receptionat de la Societatea Comercială. „Depozitarul Central” - S.A., în conformitate cu prevederile legale incidente.

(4) Actiunile Societătii sunt valori mobiliare, tranzactionate în cadrul Bursei de Valori Bucuresti - Piata reglementată la vedere, care reprezintă o fractiune din capitalul social al Societătii si care încorporează drepturile prevăzute de lege si de prezentul statut.

 

ARTICOLUL 11

Obligatiuni

 

            Societatea este autorizată să emită obligatiuni în conditiile legilor în vigoare.

 

ARTICOLUL 12

Drepturi si obligatii decurgând din actiuni

 

(1) Fiecare actiune subscrisă si integral plătită conferă actionarului drepturile prevăzute de lege si de prevederile prezentului statut.

(2) Detinerea actiunii certifică adeziunea de drept la actul constitutiv.

(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmează actiunile în cazul transmiterii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Când o actiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în conditiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din actiune.

(5) Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii răspund numai până la concurenta capitalului social subscris.

(6) Patrimoniul Societătii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.

(7) Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra părtii din beneficiile cuvenite actionarului după întocmirea situatiilor financiare anuale, iar după dizolvarea Societătii, asupra părtii cuvenite acestuia prin lichidare.

 

ARTICOLUL 13

Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor

 

(1) Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transferă conform reglementărilor pietei de capital, respectiv reglementărilor Bursei de Valori Bucuresti - Piata reglementată la vedere.

(2) Ministerul Transporturilor transferă dreptul de proprietate asupra actiunilor pe care le detine, conform reglementărilor pietei de capital, respectiv reglementărilor Bursei de Valori Bucuresti - Piata reglementată la vedere si/sau ale prevederilor legale în domeniul privatizării societătilor comerciale cu capital de stat.

(3) Orice transfer al dreptului de proprietate asupra actiunilor, indiferent de natura juridică a acestuia, se înscrie în registrul actionarilor Societătii, tinut de Societatea Comercială „Depozitarul Central” - S.A.

 

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a actionarilor

 

ARTICOLUL 14

Atributii

 

(1) Adunarea generală a actionarilor reprezintă organul suprem de conducere al Societătii. Sedintele adunării generale a actionarilor se desfăsoară cu participarea actionarilor/reprezentantilor actionarilor Societătii, potrivit registrului actionarilor, la data de referintă indicată în convocator.

(2) Pe perioada în care statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, detine actiuni ale Societătii, acesta va desemna în cadrul adunării generale a actionarilor 2 specialisti din cadrul Ministerului Transporturilor si unul din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.

(3) Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(4) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară a actionarilor este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul statutar, si să fixeze dividendul;

b) să aleagă si să revoce membrii consiliului de administratie;

c) să aleagă si să revoce cenzorii, dacă consideră oportună o astfel de măsură;

d) să numească si să demită auditorul statutar, să fixeze durata minimă a contractului de audit statutar si să încheie contractul cu auditorul statutar;

e) să fixeze remuneratia cuvenită pentru exercitiul în curs membrilor consiliului de administratie, cenzorilor si auditorului statutar;

f) să se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie si să dea descărcare de gestiune administratorilor;

g) să stabilească bugetul de venituri si cheltuieli si, după caz, programul de activitate pe exercitiul financiar următor;

h) să hotărască gajarea, închirierea ori desfiintarea uneia sau a mai multor unităti ale Societătii;

i) să analizeze rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata internă si internatională, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protectia mediului, relatiile cu clientii, precum si orice alte rapoarte ale acestuia;

j) să desemneze persoana împuternicită să încheie contractele de mandat cu membrii consiliului de administratie;

k) să hotărască cu privire la actionarea în justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a auditorului statutar, pentru pagubele pricinuite Societătii;

l) să fixeze limitele generale ale remuneratiilor suplimentare acordate membrilor consiliului de administratie însărcinati cu functii specifice, precum si limitele generale ale remuneratiilor acordate directorului general, asigurându-se ca acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză si cu situatia economică a Societătii;

m) să fixeze limitele oricăror altor avantaje pe care Societatea decide să le acorde membrilor consiliului de administratie, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză si cu situatia economică a Societătii;

n) să fixeze limitele oricăror altor avantaje pe care Societatea decide să le acorde directorului general, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanei în cauză si cu situatia economică a Societătii, dar numai începând de la data la care statul nu mai este actionar majoritar;

o) să hotărască în orice alte probleme privind activitatea Societătii, politica si strategia economico-socială a acesteia.

(5) Pentru validitatea deliberărilor adunărilor generale ordinare ale actionarilor este necesară prezenta actionarilor care să detină cel putin 51% din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare a actionarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(6) Dacă adunarea generală ordinară a actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii conditiilor de cvorum, prevăzute la alin. (5), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(7) Adunarea generală extraordinară a actionarilor se întruneste ori de câte ori este nevoie pentru a adopta o hotărâre cu privire la:

a) schimbarea formei juridice a Societătii;

b) mutarea sediului Societătii;

c) schimbarea obiectului de activitate al Societătii;

d) înfiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, puncte de lucru, reprezentante sau alte asemenea unităti fără personalitate juridică;

e) majorarea capitalului social;

f) reducerea capitalului social ori reîntregirea lui prin emisiune de noi actiuni, modificarea numărului de actiuni sau a valorii nominale a acesteia;

g) fuziunea cu alte societăti sau divizarea Societătii; h) dizolvarea anticipată si lichidarea Societătii;

i) conversia actiunilor nominative în actiuni la purtător sau a actiunilor la purtător în actiuni nominative;

j) conversia actiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

k) conversia unei categorii de obligatiuni în altă categorie sau în actiuni;

1) emisiunea de obligatiuni;

m) schimbarea sistemului de administrare a Societătii;

n) participarea la constituirea de noi persoane juridice ori la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;

o) să hotărască cu privire la vânzarea, asocierea în participatiune, aportul la capitalul social al unei societăti comerciale, leasingul imobiliar si constituirea uzufructului, având ca obiect activele Societătii;

p) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare;

q) să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;

r) să stabilească competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii.

(8) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a actionarilor este necesară, la prima convocare, prezenta actionarilor detinând cel putin 51% din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezenta actionarilor reprezentând cel putin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

(9) Hotărârile adunării generale extraordinare a actionarilor sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

(10) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societătii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societătii se ia cu o majoritate de cel putin două treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

 

ARTICOLUL 15

Convocarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generală ordinară si extraordinară a actionarilor se convoacă de către consiliul de administratie, ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile actului constitutiv.

(2) Adunarea generală ordinară a actionarilor se întruneste cel putin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar.

(3) Adunarea generală ordinară si/sau extraordinară a actionarilor va fi convocată de îndată de către consiliul de administratie, la cererea actionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispozitii ce intră în atributiile adunării. Adunarea generală a actionarilor va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile si se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii. în cazul în care consiliul de administratie nu convoacă adunarea generală a actionarilor, instanta de la sediul Societătii, cu citarea consiliului de administratie, va putea autoriza convocarea adunării generale a actionarilor de către actionarii care au formulat cererea. Prin aceeasi încheiere instanta aprobă ordinea de zi, stabileste data de referintă, data tinerii adunării generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida.

(4) Termenul de întrunire, atât pentru adunările generale ordinare, cât si extraordinare ale actionarilor, nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(5) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul social al Societătii sau din cea mai apropiată localitate.

(6) Convocarea va cuprinde denumirea emitentului, data adunării generale a actionarilor, ora de începere a adunării generale, locul de desfăsurare a adunării generale, data de referintă, ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării generale a actionarilor, data-limită până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, modalitatea de distribuire a documentelor si informatiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum si data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obtinere a formularului de procură specială pentru reprezentare în adunarea generală a actionarilor, data-limită si locul unde vor fi depuse/primite procurile speciale, propunerea privind data de înregistrare. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Când pe ordinea de zi figurează numirea membrilor consiliului de administratie, în convocare se va mentiona că lista cuprinzând informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se află la dispozitia actionarilor, putând fi consultată si completată de acestia. Data de referintă este ulterioară cu cel putin 4 zile lucrătoare datei de publicare în presă a convocatorului adunării generale a actionarilor si este anterioară datei-limită până la care se pot depune/expedia către Societate procurile speciale.

(7) Adunarea generală a actionarilor se întruneste la sediul social al Societătii sau în alt loc indicat în convocare.

 

ARTICOLUL 16

Organizare

 

(1) Adunările generale ale actionarilor vor fi prezidate de presedintele consiliului de administratie sau de persoana care îi tine locul, în temeiul unei împuterniciri speciale, care deschide sedinta respectivă în ziua si ia ora arătate în convocare.

(2) Adunarea generală a actionarilor va alege, dintre actionarii prezenti, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezentă a actionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, în procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic, pentru constatarea numărului actiunilor depuse si îndeplinirea tuturor formalitătilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunării generale a actionarilor.

(3) Procesul-verbal, semnat de presedinte si de secretari, va constata îndeplinirea formalitătilor de convocare, data si locul tinerii adunării generale a actionarilor, actionarii prezenti, numărul actiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile făcute de ei în sedintă. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezentă a actionarilor.

(4) Presedintele consiliului de administratie va putea desemna, dintre angajatii Societătii, unul sau mai multi secretari tehnici, care să îndeplinească atributiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale.

(5) Procesul-verbal se trece în registrul adunărilor generale ale actionarilor.

(6) În înstiintarea privind prima convocare a adunării generale a actionarilor se vor putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare generala a actionarilor, când cea dintâi nu s-ar putea tine. A doua adunare generală a actionarilor nu se poate însă întruni în chiar ziua fixată pentru cea dintâi adunare.

(7) Dacă ziua pentru a doua adunare generală a actionarilor nu este mentionată în înstiintarea publicată pentru prima adunare, termenul va putea fi redus la 8 zile.

(8) Actionarii reprezentând întregul capital social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să tină o adunare generală si să ia orice hotărâre de competenta adunării generale, fără respectarea formalitătilor cerute pentru convocarea ei.

 

ARTICOLUL 17

Exercitarea dreptului de vot

 

(1) Orice actiune plătită dă dreptul la un vot în adunarea generală a actionarilor.

(2) Hotărârile adunării generale a actionarilor se iau, de regulă, prin vot deschis.

(3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie, a cenzorilor si auditorului statutar si revocarea lor, precum si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale Societătii.

(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti ori reprezentati, care detin cel putin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

(5) Pentru a fi opozabile tertilor, hotărârile adunărilor generale ale actionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comertului spre a fi mentionate în registru si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotărârile se vor publica, după caz, în acelasi termen si pe pagina de internet a Societătii. Ele nu vor putea fi executate înainte de ducerea la îndeplinire a formalitătilor prevăzute mai sus.

(6) Hotărârile luate de adunările generale ale actionarilor în limitele legii si ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti, nereprezentati, care s-au abtinut de la vot sau care au votat împotrivă.

(7) Actionarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale a actionarilor care priveste schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului social al Societătii în străinătate, schimbarea formei juridice a Societătii sau fuziunea ori divizarea Societătii au dreptul de a se retrage din Societate si de a solicita acesteia cumpărarea actiunilor lor la o valoare medie determinată de către un expert autorizat independent, numit de judecătorul delegat, la cererea consiliului de administratie, prin folosirea a cel putin două metode de evaluare recunoscute de legislatia în vigoare la data evaluării, costurile de evaluare urmând a fi suportate de Societate.

(8) Actionarii pot participa si pot vota în adunarea generală a actionarilor fie personal, fie prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu legislatia pietei de capital.

(9) Împuternicirile vor fi depuse la Societate, în original, cu 48 de ore înainte de adunarea generală a actionarilor, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi retinute de Societate, făcându-se mentiune despre aceasta în procesul-verbal.

(10) Membrii consiliului de administratie, directorii cu sau fără atributii delegate de consiliul de administratie ori functionarii Societătii nu îi pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitătii hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea cerută.

(11) Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

 

CAPITOLUL V

Consiliul de administratie

 

ARTICOLUL 18

Organizare

 

(1) Societatea este administrată de un consiliu de administratie format din 7 administratori, acestia fiind alesi de adunarea generală ordinară a actionarilor pe o perioada de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realesi. Consiliul de administratie este condus de către un presedinte, ales prin vot secret de către membrii consiliului de administratie întruniti în prima sedintă, când va fi desemnat si vicepresedintele consiliului de administratie ca înlocuitor al Presedintelui. Presedintele consiliului de administratie este si directorul general al Societătii.

(2) Membrii consiliului de administratie pot fi alesi prin utilizarea metodei votului cumulativ, în conditiile legii, iar pe

perioada în care statul român este actionar majoritar, reprezentantii acestuia în adunarea generală a actionarilor vor nominaliza în consiliul de administratie specialisti din cadrul Ministerului Transporturilor si un specialist din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.

(3) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(4) Membrii consiliului de administratie au obligatia de a-si exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societătii si nu au voie să divulge informatii confidentiale si secrete de afaceri ale Societătii.

(5) Administratorii pot avea calitatea de actionar.

(6) În caz de vacantă a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administratie - deliberând în prezenta a două treimi din numărul membrilor săi si cu majoritatea membrilor prezenti - procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a actionarilor. Dacă vacanta mai multor posturi de administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămasi convoacă de îndată adunarea generală ordinară a actionarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administratie.

(7) Consiliul de administratie se întruneste la sediul social al Societătii ori de câte ori este necesar, dar cel putin o dată la 3 (trei) luni.

(8) Convocarea consiliului de administratie va fi făcută de către presedintele consiliului de administratie, care va stabili ordinea de zi, va veghea asupra informării adecvate a membrilor consiliului de administratie cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si va prezida întrunirea. în lipsa presedintelui, întrunirea consiliului de administratie va fi prezidată de către vicepresedintele consiliului de administratie. Consiliul de administratie mai poate fi convocat la cererea motivată a cel putin 2 dintre membri săi sau a directorului general. în acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Presedintele consiliului de administratie este obligat să dea curs unei astfel de cereri. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administratie va fi transmisă administratorilor cu 7 (sapte) zile înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie (majorat sau redus). Convocarea va cuprinde locul, data, ora tinerii sedintei si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgentă. în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă dezbaterea problemelor de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv, presedintele consiliului de administratie are obligatia de a invita la aceste discutii reprezentantul desemnat din partea sindicatului Societătii sau pe cel al salariatilor.

(9) Membrii consiliului de administratie pot fi reprezentati la întrunirile consiliului de administratie doar de către alti membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(10) Presedintele consiliului de administratie numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.

(11) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor consiliului de administratie.

(12) Deciziile consiliului de administratie sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenti.

(13) Presedintele consiliului de administratie nu beneficiază de vot decisiv în caz de paritate de voturi.

(14) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile înainte de data tinerii sedintei.

(15) Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al sedintei, care se scrie într-un registru, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

(16) Procesul-verbal se semnează de către presedintele de sedintă si de către toti membrii consiliului de administratie prezenti personal sau prin reprezentant la sedintă.

(17) Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administratie redactează hotărârea acestuia, care este semnată de presedintele sau, în lipsa acestuia, de vicepresedintele consiliului de administratie si de secretar.

(18) Consiliul de administratie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societătii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a actionarilor.

(19) Informatiile privind structura actionariatului Societătii sunt puse la dispozitia actionarilor si a oricăror alti solicitanti, la cererea si pe cheltuiala acestora, de către Societatea Comercială „Depozitarul Central” - S.A. Consiliul de administratie este obligat să pună la dispozitia actionarilor si a detinătorilor de obligatiuni, în aceleasi conditii, registrul sedintelor si deliberărilor adunărilor generale ale actionarilor si registrul obligatiunilor. Consiliul de administratie, la cerere, poate elibera actionarilor fotocopii de pe raportul auditorului statutar, precum si de pe alte documente prevăzute de lege.

(20) Membrii consiliului de administratie sunt solidar răspunzători fată de Societate pentru îndeplinirea tuturor obligatiilor cu privire la organizarea, conducerea si gestionarea activitătii Societătii. Consiliul de administratie răspunde fată de Societate pentru actele îndeplinite de către directorii cărora le-au fost delegate atributii de conducere sau de către personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle ce îi revin potrivit legii.

(21) Administratorii Societătii - membrii consiliului de administratie sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediati dacă, având cunostintă de neregulile săvârsite de acestia, nu le denuntă auditorului statutar. Răspunderea pentru actele săvârsite sau pentru omisiuni nu se întinde si la administratorii care au făcut să se constate, în registrul deciziilor consiliului de administratie, împotrivirea lor si au încunostintat despre aceasta în scris auditorul statutar.

(22) Dacă adunarea generală a actionarilor decide să pornească actiune în răspundere contra administratorilor, mandatul acestora încetează de drept de la data adoptării hotărârii si adunarea generală a actionarilor va proceda la înlocuirea lor.

(23) Persoana numită în functia de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională la un nivel de asigurare stabilit de adunarea generală a actionarilor.

(24) Nu pot fi administratori, directori cu atributii delegate de consiliul de administratie, auditori interni sau reprezentanti ai Societătii persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înselăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum si pentru infractiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările ulterioare, sau pentru cele prevăzute la art.2703-2821 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Dacă, ulterior numirii, un administrator este condamnat definitiv pentru una dintre infractiunile mentionate mai sus, acesta este decăzut din dreptul de a îndeplini functia de administrator.

(25) Un administrator poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăti pe actiuni al căror sediu se află pe teritoriul României. Interdictia nu se referă la cazurile în care cel ales în consiliul de administratie sau în consiliul de supraveghere este proprietar a cel putin unei pătrimi din totalul actiunilor respectivei societăti comerciale sau este membru în consiliul de administratie ori în consiliul de supraveghere al unei societăti pe actiuni ce detine pătrimea arătată.

(26) Membrii consiliului de administratie si directorii Societătii cărora le-au fost delegate atributii de conducere de către acesta nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administratie, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni ori asociati cu răspundere nelimitată, în alte societăti concurente sau având acelasi obiect de activitate, nici nu pot exercita acelasi comert ori altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării si răspunderii pentru daune.

(27) Consiliul de administratie reprezintă Societatea în raporturile cu directorii cu atributii delegate de consiliul de administratie.

(28) Administratorul care are într-o anumită operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societătii trebuie să îi înstiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditorii interni si să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operatiune, stie că sunt interesate sotia, rudele sau afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate.

(29) Dacă consiliul de administratie constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Societătii, determinat ca diferentă între totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat ia mai putin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară a actionarilor pentru a decide dacă se va recurge la reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma rămasă sau dizolvarea Societătii.

(30) Consiliul de administratie trebuie să prezinte auditorului statutar sau cenzorilor, după caz, si auditorilor interni, cu cel putin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru sedinta adunării generale a actionarilor, situatia financiară anuală pentru exercitiul financiar precedent, însotită de raportul lor si de documentele justificative.

(31) Actiunea în răspundere contra administratorilor, auditorului statutar si directorilor cu atributii delegate apartine adunării generale a actionarilor, care va decide cu majoritatea voturilor exprimate în adunarea generală respectivă. Hotărârea va putea fi luată chiar dacă problema răspunderii acestora nu figurează în ordinea de zi. Adunarea generală a actionarilor desemnează cu aceeasi majoritate persoana însărcinată să exercite actiunea în justitie.

(32) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu Societatea un contract de muncă. în cazul în care administratorii au fost alesi dintre salariatii Societătii, contractul individual de muncă se suspendă de la data alegerii, pe toată durata mandatului. Administratorii vor încheia pe durata mandatului contracte de mandat cu Societatea, care vor fi semnate în numele acesteia de către o persoană desemnată de adunarea generală ordinară a actionarilor.

(33) Răspunderile si obligatiile administratorilor care formează consiliul de administratie sunt reglementate de dispozitiile dreptului comun referitoare la mandat, de cele speciale prevăzute în legea societătilor comerciale, precum si de cele cuprinse în prezentul statut si în contractul de mandat.

(34) Remuneratia, remuneratia suplimentară si orice alte avantaje ale membrilor consiliului de administratie sunt stabilite prin hotărâre a adunării generale ordinare a actionarilor.

 

ARTICOLUL 19

Atributii

 

(1) Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii si competente:

a) stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale Societătii, analizează si propune spre aprobare, potrivit legii, adunării generale a actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli al Societătii;

b) stabileste sistemul de control financiar si aprobă planificarea financiară;

c) numeste si revocă directorii cu atributii delegate de consiliul de administratie si le stabileste remuneratia;

d) supraveghează activitatea directorilor cu atributii delegate de consiliul de administratie;

e) pregăteste raportul anual, organizarea adunării generale a actionarilor si implementarea hotărârilor acesteia;

f) introduce cerere pentru deschiderea procedurii insolventei Societătii, potrivit Legii nr. 85/2006, cu modificările ulterioare;

g) concepe si aplică strategii si politici de dezvoltare a Societătii, stabileste tactica si strategia de marketing, precum si politica internă si externă de preturi si tarife pentru produsele realizate si serviciile prestate de Societate;

h) negociază contractul colectiv de muncă si împuterniceste persoanele care să reprezinte patronatul în această operatiune;

i) aprobă sau propune spre aprobare tarifele pentru activitătile de bază, în conditiile legilor în vigoare;

j) aprobă regulamentul de organizare si functionare a Societătii, precum si regulamentul de ordine interioară;

k) aprobă structura organizatorică, organigrama Societătii cu numărul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie, stabileste îndatoririle si responsabilitătile acestora;

l) aprobă operatiunile de încasări si plăti potrivit competentelor acordate si prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli aprobate anual;

m) aprobă introducerea de noi tehnologii si modernizarea celor existente;

n) aprobă operatiunile de cumpărare si vânzare de bunuri potrivit competentelor acordate; aprobă încheierea contractelor de închiriere (luare sau dare în chirie), aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate si obiectului de activitate, cu limitarea că actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societătii, a căror valoare depăseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, vor fi încheiate de consiliul de administratie numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a actionarilor, iar închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată fată de acelasi cocontractant sau persoane implicate ori care actionează în mod concertat depăseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data încheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depăsind aceeasi valoare, se aprobă, de asemenea, în prealabil de adunarea generală extraordinară a actionarilor;

o) decide cu privire la împrumuturile bancare necesare desfăsurării activitătii curente, a creditelor comerciale si a garantiilor, conform competentelor stabilite de adunarea generală a actionarilor;

p) organizează controlul pentru asigurarea integritătii gestiunii Societătii, aprobă comisiile de inventariere si de scoatere din evidentă a elementelor din patrimoniul Societătii, supune aprobării adunării generale a actionarilor lista cheltuielilor de amortizare nerecuperate în cazul scoaterii din evidentă a unor imobilizări corporale ale Societătii;

q) aprobă cheltuielile de protocol peste limita prevăzută de lege, dacă este cazul;

r) aprobă normativele de muncă si personal, normele metodologice care vizează aplicarea prevederilor contractului colectiv de muncă, instructiunile si procedurile ce privesc asigurarea calitătii si orice reglementări interne necesare bunei desfăsurări a activitătii Societătii;

s) propune modificări ale actului constitutiv;

s) alege si revocă vicepresedintele consiliului de administratie;

t) aprobă actele si faptele economice propuse de directorii Societătii, inclusiv scoaterea din functiune a mijloacelor fixe;

t) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a actionarilor;

u) aprobă rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul Societătii;

v) propune adunării generale extraordinare a actionarilor reducerea sau majorarea capitalului social;

w) propune adunării generale a actionarilor înfiintarea sau desfiintarea de filiale, precum si fuzionarea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice ori pentru asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, în conformitate cu reglementările în vigoare;

x) propune spre aprobare adunării generale extraordinare a actionarilor înfiintarea ori desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, puncte de lucru, reprezentante sau alte asemenea unităti fără personalitate juridică;

y) convoacă adunarea generală a actionarilor ori de câte ori este nevoie.

(2) Consiliul de administratie poate crea comitete consultative, formate din cel putin 2 membri ai consiliului de administratie , în conditiile si cazurile prevăzute de lege.

(3) Consiliul de administratie poate delega atributii de conducere a Societătii directorilor. Directorul general va reprezenta Societatea în relatia cu tertii si în justitie, conform atributiilor sale.

 

CAPITOLUL VI

Directorii

 

ARTICOLUL 20

Directorii

 

(1) Pe perioada în care statul este actionar majoritar, directorul general este numit si revocat din functie prin ordin al ministrului transporturilor si încheie pe durata mandatului un contract de mandat cu Societatea, reprezentată prin consiliul de administratie, în conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici.

(2) Directorii cu atributii delegate de consiliul de administratie sunt numiti si revocati de consiliul de administratie. Directorii cu atributii delegate de consiliul de administratie nu pot încheia cu Societatea contracte individuale de muncă pe durata mandatului. în cazul în care acestia au fost numiti dintre salariatii Societătii, contractul individual de muncă se suspendă de la data numirii, pe perioada mandatului. Directorii cu atributii delegate de consiliul de administratie vor încheia contract de mandat, care va fi semnat de o persoană desemnată de consiliul de administratie.

(3) Directorii fără atributii delegate de consiliul de administratie sunt angajati de Societate în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Directorii cu atributii delegate de consiliul de administratie pot fi dintre administratori sau din afara consiliului de administratie.

(5) Consiliul de administratie poate delega atributii de conducere a Societătii directorilor. Directorul general va reprezenta Societatea în relatia cu tertii si în justitie, conform atributiilor sale.

(6) Pentru ca numirea unui director cu atributii delegate de consiliul de administratie să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres, în scris.

(7) Directorii cărora le-au fost delegate atributii de către consiliul de administratie trebuie sa fie asigurati pentru răspundere profesională, la un nivel de asigurare stabilit de consiliul de administratie.

(8) Directorii cărora le-au fost delegate atributii de către consiliul de administratie sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societătii, în limitele obiectului de activitate al Societătii si cu respectarea competentelor prevăzute de lege, de actul constitutiv, precum si de delegările acordate de consiliul de administratie.

(9) Directorul general are, în principal, următoarele atributii:

a) propune numirea si, după caz, revocarea directorilor cu atributii delegate de consiliul de administratie;

b) angajează si, după caz, concediază, în conditiile legii, personalul din cadrul Societătii, cu exceptia directorilor cu atributii delegate de consiliul de administratie;

c) numeste si, după caz, revocă directorii unitătilor Societătii si celelalte persoane din conducerea compartimentelor Societătii;

d) asigură conducerea operativă a Societătii împreună cu directorii cu sau fără atributii delegate de consiliul de administratie;

e) reprezintă Societatea în relatiile cu tertii si semnează actele ce o angajează fată de acestia, pe baza si în limitele împuternicirilor date de consiliul de administratie si ale celor conferite de legislatia în vigoare;

f) prezintă consiliului de administratie propuneri privind solicitarea de alocatii bugetare pentru a fi aprobate de organele competente;

g) exercită orice atributii ce îi revin din regulamentul de organizare si functionare si din hotărârile consiliului de administratie, precum si din prevederile legale.

(10) Modul de organizare a activitătii directorilor cărora le-au fost delegate atributii de către consiliul de administratie va fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie.

(11) Orice administrator poate solicita directorilor cărora le-au fost delegate atributii de către consiliul de administratie informatii cu privire la conducerea operativă a Societătii. Directorii cărora le-au fost delegate atributii de către consiliul de administratie au obligatia de a informa Consiliul de Administratie în mod regulat si cuprinzător asupra operatiunilor întreprinse si asupra celor avute în vedere.

(12) Actiunea în răspundere contra directorilor cărora le-au fost delegate atributii de către consiliul de administratie apartine adunării generale a actionarilor, care va decide cu majoritatea voturilor exprimate în adunarea generala respectivă. Hotărârea va putea fi luată chiar dacă problema răspunderii acestora nu figurează în ordinea de zi. Adunarea generală respectivă desemnează cu aceeasi majoritate persoana însărcinată să exercite actiunea în justitie. Dacă actiunea se porneste împotriva unui director căruia i-au fost delegate atributii de către consiliul de administratie, acesta este suspendat de drept din functie până la rămânerea definitivă a hotărârii.

 

CAPITOLUL VII

Gestiunea si activitatea Societătii

 

ARTICOLUL 21

Auditul statutar

 

(1) Situatiile financiare ale Societătii sunt elaborate si auditate în conformitate cu reglementările în vigoare.

(2) Societatea, prin adunarea generală ordinară a actionarilor, alege un auditor statutar cu care va încheia un contract de prestări de servicii.

(3) Auditorul statutar are atributiile prevăzute de legislatia aplicabilă în vigoare.

(4) Auditorul statutar are obligatia legală de a întocmi si de a prezenta adunării generale a actionarilor un raport cu privire la situatiile financiare anuale.

(5) Societatea îsi organizează auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.

(6) Dacă adunarea generală ordinară a actionarilor consideră oportun, poate alege 3 cenzori, dintre care unul are calitatea de reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor pe perioada în care statul este actionar majoritar, care au atributiile si obligatiile prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 22

Finantarea activitătii proprii

 

(1) Pentru îndeplinirea obiectului de activitate si în conformitate cu atributiile stabilite, Societatea utilizează venituri, constituite conform legii, provenite din surse proprii; sume alocate de la bugetul de stat, credite bancare, credite externe contractate sau garantate de stat, acordate cu respectarea regulamentelor comunitare privind concurenta; fonduri externe nerambursabile, acordate în conditiile legii, precum si forme legale de participare a capitalului privat si alte surse legal constituite.

(2) Sursele provenite din tariful de securitate, constituite în conformitate cu prevederile legale specifice, pot rămâne în soldul de disponibilităti bănesti la sfârsitul anului, urmând să fie utilizate cu aceeasi destinatie în anul următor.

 

ARTICOLUL 23

Exercitiul financiar

 

            Exercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercitiu financiar începe la data constituirii Societătii.

 

ARTICOLUL 24

Personalul

 

(1) Angajarea si concedierea personalului, cu exceptia directorilor cu atributii delegate de consiliul de administratie, se fac de către directorul general, conform prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum si a altor obligatii fată de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(3) Atributiile si responsabilitătile personalului Societătii se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare si prin regulamentul de ordine interioară.

(4) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă sau de către consiliul de administratie pentru personalul numit de acesta.

(5) Pentru luarea unor decizii complexe, directorul general poate atrage în activitatea de analiză consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate, urmând ca acestia să fie recompensati material pe bază de contract de prestări de servicii.

 

ARTICOLUL 25

Amortizarea mijloacelor fixe

 

            Consiliul de administratie stabileste, în conditiile legii, regimul de amortizare a mijloacelor fixe.

 

ARTICOLUL 26

Evidenta contabilă si situatiile financiare anuale

 

(1) Societatea are obligatia de a organiza si de a conduce contabilitatea proprie, în conditiile legii.

(2) Răspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitătii revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionării unitătii respective.

(3) Organizarea si conducerea contabilitătii se efectuează în conditiile Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si ale reglementărilor contabile aplicabile.

(4) Societatea întocmeste situatiile financiare anuale, repartizarea profitului făcându-se conform hotărârii adunării generale ordinare a actionarilor si dispozitiilor legale în vigoare.

(5) Situatiile financiare anuale sunt supuse aprobării adunării generale a actionarilor, fiind însotite de raportul consiliului de administratie, de raportul auditorului statutar sau de raportul cenzorilor, după caz. După aprobarea de către adunarea generală a actionarilor, aceste situatii financiare anuale, însotite de proces ui-verb al al sedintei adunării generale a actionarilor, sunt depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Constanta, prin grija consiliului de administratie, în termen de 15 zile de la data sedintei adunării generale a actionarilor.

 

ARTICOLUL 27

Repartizarea profitului

 

(1) Profitul Societătii, determinat potrivit legii, este repartizat conform hotărârii adunării generale ordinare a actionarilor si dispozitiilor legale în vigoare.

(2) Societatea îsi constituie fond de rezervă si alte fonduri în conditiile legii.

(3) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de către Societate, în conditiile legii, după aprobarea situatiilor financiare anuale de către adunarea generală a actionarilor.

(4) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a actionarilor analizează cauzele si va hotărî în consecintă.

 

ARTICOLUL 28

Registrele Societătii

 

            Societatea tine, prin grija consiliului de administratie, respectiv a auditorului intern, registrele prevăzute de lege, cu exceptia registrului actionarilor, care este tinut prin grija Societătii Comerciale „Depozitarului Central” - S.A., în conditiile legii, după admiterea la tranzactionare a actiunilor.

 

CAPITOLUL VIII

Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea si litigiile Societătii

 

ARTICOLUL 29

Asocierea

 

            Societatea poate încheia contracte de asociere cu persoane juridice ori fizice, cu sau fără constituirea de noi persoane juridice, în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 30

Modificarea formei juridice

 

            Societatea îsi poate modifica forma juridică prin hotărâre a adunării generale extraordinare a actionarilor.

 

ARTICOLUL 31

Dizolvarea

 

(1) Următoarele situatii conduc la dizolvarea Societătii:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

b) falimentul Societătii;

c) hotărârea adunării generale a actionarilor;

d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui actionar, pentru motive temeinice, precum neîntelegerile grave dintre actionari, care împiedică functionarea Societătii;

e) în urma pierderilor, dacă valoarea activului net (determinată ca diferentă între totalul activelor si datoriile Societătii) ajunge să reprezinte mai putin de jumătate din valoarea capitalului social subscris si dacă, cel târziu până la încheierea exercitiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, adunarea generală a actionarilor nu procedează la reducerea capitalului social cu suma cel putin egală cu cea a pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve sau la reconstituirea activului net al Societătii până la nivelul unei valori cel putin egale cu jumătate din capitalul social subscris;

f) când capitalul social se reduce sub minimul legal, dacă valoarea sa nu este adusă la un nivel cel putin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotărâri de majorare de capital în acelasi timp cu hotărârea de reducere a capitalului;

g) când numărul actionarilor scade sub minimul legal, pentru o perioadă mai mare de 9 luni;

h) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv.

(2) Dizolvarea Societătii trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comertului si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 

ARTICOLUL 32

Lichidarea

 

(1) Dizolvarea Societătii are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea Societătii si repartizarea patrimoniului se fac în conditiile legii, cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 33

Litigiile

 

            Litigiile de orice fel apărute între Societate si actionarii săi se solutionează de către instantele judecătoresti competente.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitiii tranzitorii si finale

 

ARTICOLUL 34

Dispozitii tranzitorii si finale

 

(1) Prevederile prezentului statut se completează cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Codului comercial, iar pe perioada în care statul este actionar majoritar, si cu dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici.

(2) Prevederile din prezentul statut cărora le sunt aplicabile dispozitiile legislatiei care reglementează piata de capital intră în vigoare odată cu admiterea la tranzactionare a actiunilor în cadrul Bursei de Valori Bucuresti.

(3) De la data admiterii la tranzactionare a actiunilor în cadrul Bursei de Valori Bucuresti, prevederile prezentului statut se completează cu dispozitiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind emitentii si operatiunile de valori imobiliare.

(4) Până la admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de Societate, registrul actionarilor Societătii este tinut prin grija consiliului de administratie, iar dreptul de proprietate asupra actiunilor se transferă în conditiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare. După admiterea la tranzactionare a actiunilor, registrul actionarilor este tinut de Societatea Comercială „Depozitarul Central” - S.A., cu respectarea legislatiei pietei de capital si a prezentului statut, iar dreptul de proprietate asupra actiunilor se transferă în conformitate cu legislatia pietei de capital si cu prezentul statut.

 

ARTICOLUL 35

 

(1) Prezentul statut a fost aprobat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a actionarilor.

(2) Un exemplar original al prezentului statut se depune la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Constanta.

(3) Prezentul statut poate fi modificat si/sau completat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a actionarilor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII-20 Săcel, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială BRENT OIL CO - S.R.L.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII-20 Săcel, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială BRENT OIL CO - S.R.L., în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 1.235.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, prin Clubul Sportiv Municipal Pitesti, în domeniul public al municipiului Pitesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitesti, judetul Arges

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 80 alin. (15) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aproba transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, prin Clubul Sportiv Municipal Pitesti, în domeniul public al municipiului Pitesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitesti, judetul Arges.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunului imobil prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de inventar a imobilului de la data transmiterii.

Art. 3. - (1) Consiliul Local al Municipiului Pitesti este obligat să mentină destinatia imobilului prevăzut la art. 1 pentru desfăsurarea activitătilor de educatie fizică si sport.

(2) Consiliul Local al Municipiului Pitesti are obligatia să respecte programul de desfăsurare a actiunilor prevăzute în calendarul competitiilor interne si internationale si în programul de pregătire sportivă si să asigure folosirea pistei de atletism si a anexelor aferente de către Clubul Sportiv Municipal Pitesti, cu titlu gratuit, pentru desfăsurarea actiunilor prevăzute în prezentul alineat.

(3) Consiliul Local al Municipiului Pitesti are obligatia de a efectua lucrări de modernizare a imobilului prevăzut la art. 1, nu mai târziu de 2 ani de la data preluării.

(4) În situatia în care scopul pentru care a fost preluat imobilul prevăzut la art. 1 de către Consiliul Local al Municipiului Pitesti nu va fi realizat, terenul va fi predat prin protocol de predare-primire în patrimoniul Agentiei Nationale pentru Sport, cu aceeasi destinatie si în aceeasi categorie de folosintă din care a fost preluat.

Art. 4. -Agentia Natională pentru Sport, prin Directia pentru Sport a Judetului Arges, este împuternicită să verifice respectarea dispozitiilor art. 3 si să îndeplinească formalitătile prevăzute de lege în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Octavian Ioan Atanase Bellu

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 1.236.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se transmite în domeniul public al municipiului Pitesti si al Municipiului Pitesti, judetul Arges în administrarea Consiliului Local

 

Nr. M.E.F.

Cod de clasificare

Adresa si denumirea imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

101416

8.29.13

Pistă de atletism (stadion de atletism) Municipiul Pitesti, Str. Stadionului nr. 15, judetul Arges (în incinta Stadionului „Nicolae Dobrin”)

Statul român si din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, prin Clubul Sportiv Municipal Pitesti

Municipiul Pitesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitesti, judetul Arges

Imobil în suprafată totală de 4.700 rri2, din care 276 m2 constructii, format din:

- pistă de atletism

- sală de fortă

- vestiare

- cabină cronometraj

- instalatie termică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Gimnaziul Privat „Mirona” din Reghin

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar nr. 11/2008 privind propunerea de acordare a autorizatiei de functionare provizorie, respectiv a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada mai-august 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează unitatea de învătământ preuniversitar particular Gimnaziul Privat „Mirona” din Reghin, pentru nivelul de învătământ „gimnazial”, cu sediul în Str. Pandurilor nr. 120, municipiul Reghin, judetul Mures.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Gimnaziul Privat „Mirona” din Reghin, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2008-2009.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Gimnaziul Privat „Mirona” din Reghin dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării unitătii de învătământ preuniversitar particular Gimnaziul Privat „Mirona” din Reghin, destinatia patrimoniului acesteia se stabileste conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Gimnaziul Privat „Mirona” din Reghin.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Gimnaziul Privat „Mirona” din Reghin are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Gimnaziul Privat „Mirona” din Reghin este monitorizată si controlată periodic de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Mures, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia Cultural Umanitară „Vioara” din Reghin, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Gimnaziul Privat „Mirona” din Reghin, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Mures vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 23 septembrie 2008.

Nr. 5.422.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII Sl TINERETULUI

 

ORDIN

privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program normal si prelungit „Inima lui Isus” din Popesti-Leordeni

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar nr. 10/2008 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada mai-august 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program normal si prelungit „Inima lui Isus” din Popesti-Leordeni, pentru nivelul de învătământ prescolar, cu sediul în str. Leordeni nr. 24, localitatea Popesti-Leordeni, judetul Ilfov.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program normal si prelungit „Inima lui Isus” din Popesti-Leordeni, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2008-2009.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program normal si prelungit „Inima lui Isus” din Popesti-Leordeni dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program normal si prelungit „Inima lui Isus” din Popesti-Leordeni, destinatia patrimoniului acesteia se stabileste conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată - Grădinita cu program normal si prelungit „Inima lui Isus” din Popesti-Leordeni.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program normal si prelungit „Inima lui Isus” din Popesti-Leordeni este monitorizată si controlată periodic de către Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Ilfov, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. -Asociatia Surorilor Misionare Catihetice ale Sfintei Inimi, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată - Grădinita cu program normal si prelungit „Inima lui Isus” din Popesti-Leordeni, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 23 septembrie 2008.

Nr. 5.423.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Hipocrate” din Constanta

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar nr. 10/2008 privind propunerea de acordare a autorizatiei de functionare provizorie, respectiv a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada mai-august 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Hipocrate” din Constanta pentru nivelul de învătământ „postliceal”, domeniul „sănătate si asistentă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical generalist”, „asistent medical de farmacie”, respectiv „asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare”, cu sediul în Str. Cismelei nr. 16, municipiul Constanta, judetul Constanta.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Hipocrate” din Constanta, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2008-2009.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Hipocrate” din Constanta dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Hipocrate” din Constanta, destinatia patrimoniului acesteia se stabileste conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată - Scoala Postliceală Sanitară „Hipocrate” din Constanta.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Hipocrate” din Constanta are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Hipocrate” din Constanta este monitorizată si controlată periodic de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Constanta, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Societatea Judeteană a Femeilor Constanta, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată - Scoala Postliceală Sanitară „Hipocrate” din Constanta, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Constanta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 23 septembrie 2008.

Nr. 5.424.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII Sl TINERETULUI

 

ORDIN

privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Regina Măria de România” din Ploiesti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar nr. 11/2008 privind propunerea de acordare a autorizatiei de functionare provizorie, respectiv a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada mai-august 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu completările si modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Regina Măria de România” din Ploiesti, pentru nivelul de învătământ „postliceal”, domeniul „sănătate si asistentă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical generalist”, cu sediul în Sos. Vestului nr. 22, municipiul Ploiesti, judetul Prahova.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Regina Măria de România” din Ploiesti, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2008-2009.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Regina Măria de România” din Ploiesti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Regina Măria de România” din Ploiesti, destinatia patrimoniului acesteia se stabileste conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată - Scoala Postliceală Sanitară „Regina Măria de România” din Ploiesti.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Regina Măria de România” din Ploiesti are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Regina Măria de România” din Ploiesti este monitorizată si controlată periodic de către Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Prahova, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată - Scoala Postliceală Sanitară „Regina Măria de România” din Ploiesti, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Prahova vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 23 septembrie 2008.

Nr. 5.425.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII Sl TINERETULUI

 

ORDIN

privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Kinderland” din Cluj-Napoca

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar nr. 10/2008 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada mai-august 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Kinderland” din Cluj-Napoca, pentru nivelul de învătământ prescolar, cu sediul în str. Aron Densusianu nr. 42, municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Kinderland” din Cluj-Napoca, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2008-2009.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Kinderland” din Cluj-Napoca dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Kinderland” din Cluj-Napoca, destinatia patrimoniului acesteia se stabileste conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Kinderland” din Cluj-Napoca.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Kinderland” din Cluj-Napoca este monitorizată si controlată periodic de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Cluj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundatia „Ajutati copiii orfani din Cluj-Napoca”, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Kinderland” din Cluj-Napoca, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Cluj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 23 septembrie 2008.

Nr. 5.426.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII Sl TINERETULUI

 

ORDIN

privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Christiana” din Târgoviste

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar nr. 11/2008 privind propunerea de acordare a autorizatiei de functionare provizorie, respectiv a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada mai-august 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Christiana” din Târgoviste, pentru nivelul de învătământ „postliceal”, domeniul „sănătate si asistentă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical generalist”, cu sediul în str. Valul Cetătii nr. 71, municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Christiana” din Târgoviste, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2008-2009.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Christiana” din Târgoviste dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Christiana” din Târgoviste, destinatia patrimoniului acesteia se stabileste conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitară „Christiana” din Târgoviste.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Christiana” din Târgoviste are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Christiana” din Târgoviste este monitorizată si controlată periodic de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Dâmbovita, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Asociatia Filantropică Medical-Crestină „Christiana”, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitară „Christiana” din Târgoviste, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Dâmbovita vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 23 septembrie 2008.

Nr. 5.427.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Fericitul leremia” din Tomesti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar nr. 12/2008 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada mai-septembrie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin

Art. 1. - Se acreditează unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Fericitul leremia” din Tomesti, pentru nivelul de învătământ „prescolar”, cu sediul în localitatea Tomesti, strada DN 28, judetul lasi.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Fericitul leremia” din Tomesti, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2008-2009.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Fericitul leremia” din Tomesti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Fericitul leremia” din Tomesti, destinatia patrimoniului acesteia se stabileste conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Fericitul leremia” din Tomesti.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Fericitul leremia” din Tomesti este monitorizată si controlată periodic de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului lasi, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociatia „Inimi de mamă” din Tomesti, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Fericitul leremia” din Tomesti, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului lasi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 5.540.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII Sl TINERETULUI

 

ORDIN

privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Agape” din Pascani

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar nr. 12/2008 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada mai-septembrie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Agape” din Pascani, pentru nivelul de învătământ „prescolar”, cu sediul în str. Dragos Vodă nr. 1, municipiul Pascani, judetul lasi.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Agape” din Pascani, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2008-2009.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Agape” din Pascani dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Agape” din Pascani, destinatia patrimoniului acesteia se stabileste conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Agape” din Pascani.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Agape” din Pascani este monitorizată si controlată periodic de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului lasi, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundatia Crestină pentru Copii „AGAPE” din Pascani, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Agape” din Pascani, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului lasi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 5.543.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 1.355/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 5 iunie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 38, în loc de: „38. Dumitrovici Ion, fiul lui Constantin (născut la 21.04.1939 în localitatea Cerna) si Eugenia, .. .”se va citi: „38. Dimitrovici Ion, fiul lui Constantin (născut la 21.04.1939 în localitatea Cerna) si Eugenia, ...”.

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 1.588/C/2008 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 13 iunie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexă, la pozitia 13, în loc de: „13. Karim Dalawer, fiul lui Ahmed si Mirza Fawzia, născut la data de 8 martie 1972 în localitatea Kirkuk, Irak ...”se va citi: „13. Karim Dalawer, fiul lui Ahmed si Merza Fawzia, născut la data de 8 martie 1972 în localitatea Kerkuk, Irak ...”.