MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 718         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 22 octombrie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

182. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2008 privind completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate în domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

924. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2008 privind completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate în domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

183. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate în domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

925. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate în domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

933. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

934. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

            38. - Hotărâre privind demisia unui deputat

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 921 din 16 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 alin. (2) si art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici

 

Decizia nr. 922 din 16 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.288. - Hotărâre privind aprobarea plătii contributiei României la Fondul pentru Sigurantă Nucleară al Agentiei Internationale pentru Energie Atomică (AIEA) -Viena

 

            1.325. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.152/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital ale unor judete

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            208. - Decizie privind constatarea încetării mandatului de secretar de stat la Ministerul Economiei si Finantelor al doamnei Elena Doina Dascălu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            392/613. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative si al ministrului muncii, familiei si egalftătii de sanse privind accesul solicitantilor de azil pe piata fortei de muncă din România

 

            606. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea nstructiunilor privind termenele, modalitătile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos

 

            1.299/1.620. - Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructi pentru modificarea Procedurii privind emiterea acordului de către nspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. pentru interventii în timp asupra constructiilor existente, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 486/500/2007

 

            1.758. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.574/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăsurarea concursului de rezidentiat pe post si pe loc în medicină, medicină dentară si farmacie - sesiunea 9 noiembrie 2008

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

885. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale GUILD - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

886. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale ANCA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

888. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale AUST INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

891. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale COMPLEX ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

898. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale PRIVAT CONSULTING - BROKER DE ASIGURARE -REASIGURARE - S.R.L.

 

899. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale VLT EXPERT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

902. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale MAFF ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

908. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale I.M. BRATU - BROKER DE ASIGURARE -REASIGURARE - S.R.L.

 

920. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale ASISCO - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

ACTE ALE FONDULUI ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

 

            9.1/VI. - Hotărâre privind aprobarea modificării si completării Manualului de operare pentru implementarea Programului de interventii prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune socială, finantat de către Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si Guvernul României

 

LEGI SI DECRTE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2008 privind completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate în domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 47 din 21 aprilie 2008 privind completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate în domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 23 aprilie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 octombrie 2008.

Nr. 182.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2008  privind completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate în domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2008 privind completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate în domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2008.

Nr. 924.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate în domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9 din 13 februarie 2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate în domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 15 februarie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 octombrie 2008.

Nr. 183.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate în domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate în domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2008.

Nr. 925.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Theodor Paleologu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Regatul Danemarcei si Republica Islanda.

Art. 2. - Domnul Theodor Paleologu îsi va încheia misiunea până la data de 29 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2008.

Nr. 933.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Vaier Gabriel Paul Potra se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Africa de Sud, Republica Namibia, Republica Zambia, Republica Botswana, Regatul Lesotho si Republica Mozambic.

Art. 2. - Domnul Vaier Gabriel Paul Potra îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2008.

Nr. 934.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui deputat

 

În temeiul art. 70 alin. (2) din Constitutia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) si (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 209 din Regulamentul Camerei Deputatilor, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputatilor ia act de cererea de demisie, începând cu data de 1 noiembrie 2008, prezentată de domnul Nati Meir, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 38 Tulcea, fără apartenentă la un grup parlamentar, si declară vacant locul de deputat detinut de acesta.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 octombrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

 

Bucuresti, 15 octombrie 2008.

Nr. 38.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 921

din 16 septembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 alin. (2) si art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 alin. (2) si art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, exceptie ridicată de Vasilica Tătută în Dosarul nr. 266/42/2008 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a acesteia, cu referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 5 mai 2008, pronuntată în Dosarul nr. 266/42/2008, Curtea de Apel Ploiesti - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 alin. (2) si art. 94 alin. (1) lit. m)din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Vasilica Tătută în dosarul cu numărul de mai sus, având ca obiect solutionarea unei actiuni de anulare a unui act administrativ.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate încalcă principiul egalitătii între cetăteni în fata legii si a autoritătilor publice si îngrădesc dreptul la muncă, deoarece functionarul public nu poate să îsi desfăsoare activitatea în situatia în care a fost trimis în judecată.

Curtea de Apel Ploiesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si-a exprimat opinia în sensul că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece, în situatia suspendării de drept a contractului individual de muncă a unui functionar public, persoana în cauză nu îsi pierde calitatea de functionar public, cu consecinta imposibilitătii încadrării într-un alt loc de muncă.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului

Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, cu referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 86 alin. (2) si art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu următorul continut:

- Art. 86 alin. (2): „în cazul în care functionarul public este trimis în judecată pentru săvârsirea unei infractiuni de natura celor prevăzute la art. 54 lit. h), persoana care are competenta legală de numire în functia publică va dispune suspendarea functionarului public din functia publică pe care o detine.”;

- Art. 94 alin. (1) lit. m): „Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când functionarul public se află în una dintre următoarele situatii: [...]m) în cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârsirea unei infractiuni de natura celor prevăzute la art. 54 lit. h);”

Exceptia de neconstitutionalitate se raportează la prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind principiul egalitătii în fata legii si ale art. 41 privind dreptul la muncă.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că - referitor la prevederile art. 86 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici - s-a pronuntat prin Decizia nr. 481 din 6 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 30 mai 2008. Cu acel prilej, Curtea a retinut că măsura suspendării din functie se aplică tuturor functionarilor publici aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, si anume în cazul în care s-a pus în miscare actiunea penală pentru săvârsirea uneia dintre infractiunile contra umanitătii, contra statului sau contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni săvârsite cu intentie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea functiei publice. Asa fiind, nu a putut fi retinută critica de neconstitutionalitate privind încălcarea art. 16 alin. (1) din Constitutie referitor la egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, atât considerentele, cât si solutia deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Cu privire la critica referitoare la prevederile art. 41 din Constitutie privind dreptul la muncă, Curtea retine că si aceasta este neîntemeiată, deoarece nu se poate sustine că suspendarea din functie sau suspendarea de drept a raporturilor de serviciu ale functionarilor publici în cazul trimiterii în judecată pentru săvârsirea unei infractiuni de natura celor prevăzute la art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 ar contraveni principiului alegerii libere a profesiei, a meseriei, a ocupatiei sau a locului de muncă. Astfel, pe de-o parte, măsura suspendării este temporară, iar pe de altă parte, este justificată de trimiterea în judecată a functionarului public pentru infractiuni de o gravitate deosebită.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 alin. (2) si art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, exceptie ridicată de Vasilica Tătută în Dosarul nr. 266/42/2008 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 septembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 922

din 16 septembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „7 Even” - S.R.L. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 413/219/2008 al Judecătoriei Dej.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 1.248D/2008, având ca obiect o exceptie de neconstitutionalitate identică, ridicată de Virgil Roman si Măria Roman în Dosarul nr. 636/219/2008 al Judecătoriei Dej.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 1.247D/2008 si nr. 1.248D/2008, având în vedere identitatea de obiect a acestora.

Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea cauzelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 1.248D/2008 la Dosarul nr. 1.247D/2008, care este primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, cu referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 23 aprilie 2008, pronuntate în dosarele nr. 413/219/2008 si nr. 636/219/2008, Judecătoria Dej a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 din Codul de procedură civilă. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Societatea Comercială „7 Even” - S.R.L. din Cluj-Napoca si de Virgil Roman si Măria Roman în cauze având ca obiect solutionarea unor contestatii la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece instituie pentru contestatori obligatia plătii unei cautiuni de valoare însemnată ce trebuie consemnată ia dispozitia instantei, ceea ce limitează posibilitatea de a solicita si de a obtine suspendarea executării silite.

Judecătoria Dej si-a exprimat opinia în sensul că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, cu referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorii-raportori, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 403 din Codul de procedură civilă, cu următorul continut:

„Până la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanta competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cautiune în cuantumul fixat de instantă, în afară de cazul în care legea dispune altfel.

Dacă bunurile urmărite sunt supuse stricăciunii, pieirii sau deprecierii, se va suspenda numai distribuirea pretului.

Asupra cererii de suspendare formulate potrivit alin. 1 si 2 instanta, în toate cazurile, se pronuntă prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs, în mod separat.

În cazuri urgente, dacă s-a plătit cautiunea, presedintele instantei poate dispune, prin încheiere si fără citarea părtilor, suspendarea provizorie a executării până la solutionarea cererii de suspendare de către instantă. încheierea nu este supusă niciunei căi de atac. Cautiunea care trebuie depusă este în cuantum de 10% din valoarea obiectului cererii sau de 500 lei pentru cererile neevaluabile în bani. Cautiunea depusă este deductibilă din cautiunea stabilită de instantă, dacă este cazul.”

Exceptia de neconstitutionalitate se raportează la prevederile constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în fata legii, ale art. 21 alin. (1)-(3) privind dreptul la un proces echitabil si ale art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că s-a pronuntat în numeroase cauze asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 din Codul de procedură civilă, constatând că acestea sunt constitutionale. Astfel, prin Decizia nr. 1.203 din 13 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 24 ianuarie 2008, s-a retinut că dispozitiile art. 403 din Codul de procedură civilă reglementează posibilitatea instantei de a suspenda executarea silită până la solutionarea contestatiei la executare, dacă se depune o cautiune al cărei cuantum este fixat de instantă. Instituirea obligatiei de plată a cautiunii ca o conditie a suspendării executării are o dublă finalitate, si anume, pe de o parte, aceea de a constitui o garantie pentru creditor în ceea ce priveste acoperirea eventualelor daune suferite ca urmare a întârzierii executării silite, prin efectul suspendării acesteia, si, pe de altă parte, de a preveni si limita eventualele abuzuri în valorificarea unui atare drept de către debitorii rău-platnici. întrucât plata cautiunii nu constituie o conditie de admisibilitate a contestatiei la executare, ci exclusiv pentru a putea solicita suspendarea executării silite, instituirea acestei obligatii nu poate fi calificată ca o modalitate de a împiedica accesul liber la justitie.

Asa fiind, Curtea a constatat că, în conditiile în care, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, legiuitorul este abilitat să reglementeze competenta si procedura de judecată, stabilind cadrul organizatoric si functional în care se realizează accesul liber la justitie, instituirea cautiunii nu aduce nicio atingere principiului constitutional pretins a fi încălcat. Sub acest aspect, procedura contestatiei la executare asigură garantii suficiente de ocrotire a accesului liber la justitie tuturor părtilor implicate în proces, prin însusi faptul că le oferă posibilitatea de a contesta executarea si de a solicita suspendarea acesteia.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, atât considerentele, cât si solutia deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Cu privire la sustinerile autorilor exceptiei referitoare la posibilitatea instantei de judecată de a stabili cautiunea în cuantum exorbitant, Curtea constată că acestea sunt neîntemeiate, deoarece, potrivit art. 7231 alin. 2 din Codul de procedură civilă, cautiunea nu va putea reprezenta mai mult de 20% din valoarea obiectului cererii, iar în cazul cererilor al căror obiect este neevaluabil în bani, nu va depăsi suma de 2.000 lei, dacă legea nu prevede altfel.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „7 Even” - S.R.L. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 413/219/2008 si de Virgil Roman si Măria Roman în Dosarul nr. 636/219/2008, ambele ale Judecătoriei Dej.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 septembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plătii contributiei României la Fondul pentru Sigurantă Nucleară al Agentiei Internationale pentru Energie Atomică (AIEA) – Viena

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 4 alin. (3) si al art. 35 lit. f) si m) din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei voluntare a României la Fondul pentru Sigurantă Nucleară al Agentiei Internationale pentru Energie Atomică (AIEA) - Viena, în anul 2008, în sumă de 100.000 lei.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se suportă din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

p. Presedintele Comisiei Nationale

pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Florin Tătar

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 14 octombrie 2008.

Nr. 1.288.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.152/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital ale unor judete

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.152/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital ale unor judete, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 17 octombrie 2008, se modifică după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finantării cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale”

2. Preambulul hotărârii va avea următorul cuprins:

„În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008,”.

3. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

Art. 1. - (1) Se aprobă repartizarea sumei de 700.000 mii lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finantării cheltuielilor privind drumurile judetene si

comunale, pe unităti administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Repartizarea pe unitătile administrativ-teritoriale din cadrul fiecărui judet a sumelor prevăzute în anexă se face prin hotărâre a consiliului judetean.”

4. Titlul anexei va avea următorul cuprins:

„REPARTIZAREA

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finantării cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale”

            Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.152/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital ale unor judete, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 17 octombrie 2008, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 22 octombrie 2008.

Nr. 1.325.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind constatarea încetării mandatului de secretar de stat la Ministerul Economiei si Finantelor al doamnei Elena Doina Dascălu

 

Având în vedere faptul că doamna Elena Doina Dascălu a fost numită în functia de vicepresedinte al Curtii de Conturi prin Hotărârea Parlamentului României nr. 25/2008 privind numirea consilierilor de conturi, a presedintelui si a vicepresedintelui Curtii de Conturi,

întemeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Se constată încetarea mandatului de secretar de stat la Ministerul Economiei si Finantelor al doamnei Elena Doina Dascălu, începând cu data de 16 octombrie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 20 octombrie 2008.

Nr. 208.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Nr. 392 din 24 ianuarie 2008

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

Nr. 613 din 24 septembrie 2008

 

ORDIN

privind accesul solicitantilor de azil pe piata fortei de muncă din România

 

În temeiul art. 17 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările si completările ulterioare, al art. 80 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006, al art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, si al art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul internelor si reformei administrative si ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prevederile prezentului ordin se aplică solicitantilor de azil care se află în procedura de determinare a unei forme de protectie după expirarea unei perioade de un an de la data depunerii cererii de azil.

(2) Solicitantii de azil care se află în situatia prevăzută la alin. (1) pot fi încadrati în muncă pe teritoriul României fără autorizatie de muncă.

(3) Pentru încadrarea în muncă pe teritoriul României solicitantii de azil care se află în situatia prevăzută la alin. (1) trebuie să prezinte documentele prevăzute de legislatia în vigoare pentru angajarea în postul sau functia respectivă, cu exceptia documentelor de identitate, precum si:

a) adeverintă din care să reiasă că a trecut o perioadă de un an de la data depunerii cererii de azil, iar solicitantul de azil se află încă în procedura de determinare a unei forme de protectie;

b) document temporar de identitate valabil, care are înscris codul numeric personal si cu care solicitantul de azil aflat în situatia prevăzută la alin. (1) face dovada identitătii.

(4) Adeverinta prevăzută la alin. (3) lit. a) se eliberează de Oficiul Român pentru Imigrări, la cerere, gratuit, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

Art. 2. - Solicitantii de azil care se află în situatia prevăzută la art. 1 alin. (1) au acces la sistemul asigurărilor pentru somaj si pot beneficia de măsurile de prevenire a somajului în conditiile stabilite de legislatia în vigoare pentru cetătenii români.

Art. 3. - (1) În vederea acordării de sprijin pentru ocuparea unui loc de muncă, solicitantii de azil care se află în situatia prevăzută la art. 1 alin. (1) pot beneficia gratuit, la cerere, de serviciile de mediere si serviciile de informare si consiliere profesională acordate, potrivit prevederilor legale, de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

(2) Înregistrarea ca persoane în căutarea unui loc de muncă în evidenta Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă a solicitantilor de azil care se află în situatia prevăzută la art. 1 alin. (1) se face la agentia locală pentru ocuparea fortei de muncă ori la punctul de lucru al agentiei locale pentru ocuparea fortei de muncă în a cărei rază este stabilită resedinta în România, potrivit documentului temporar de identitate.

(3) Pentru înregistrarea ca persoane în căutarea unui loc de muncă în evidenta Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, precum si pentru a beneficia de serviciile prevăzute la alin. (1) solicitantii de azil care se află în situatia prevăzută la art. 1 alin. (1) trebuie să prezinte documentele prevăzute de legislatia în vigoare, precum si documentele prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a) si b).

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), actele de studii si de calificare, certificatul de nastere si de căsătorie se depun numai în situatia în care aceste documente sunt recunoscute pe teritoriul României, potrivit prevederilor legale, si pot fi prezentate de solicitantii de azil care se află în situatia prevăzută la art. 1 alin. (1).

(5) Măsurile prevăzute la alin. (1) se pot acorda solicitantilor de azil care se află în situatia prevăzută la art. 1 alin. (1) în conditiile stabilite de legislatia în vigoare pentru cetătenii români si numai pe perioada în care se află în procedura de determinare a unei forme de protectie după expirarea unei perioade de un an de la data depunerii cererii de azil, dovedită prin documentele prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a) si b).

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse

Vaier Bindea,

secretar de stat

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor privind termenele, modalitătile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos

 

Văzând Referatul de aprobare nr 96.864/2007 al Directiei politici, strategii si reglementări forestiere, în baza art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

în temeiul art. 62 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile privind termenele, modalitătile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 635/2002 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea termenelor, modalitătilor si perioadelor de exploatare a masei lemnoase din păduri si din vegetatia forestieră din afara fondului forestier national, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 13 februarie 2003.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltam rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 septembrie 2008.

Nr. 606.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

privind termenele, modalitătile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Exploatarea masei lemnoase se efectuează în conformitate cu prevederile prezentelor instructiuni, astfel încât, indiferent de natura proprietătii, să se asigure mentinerea integritătii fondului forestier national, în conditiile gestionării durabile a pădurilor.

(2) Au obligatia aplicării si respectării prezentelor instructiuni:

a) proprietarii si/sau detinătorii legali de păduri;

b) operatorii economici atestati pentru activităti de exploatare a lemnului.

Art. 2. - Prezentele instructiuni cuprind reglementări privind:

a) autorizarea si predarea spre exploatare a parchetelor si a suprafetelor afectate de produse accidentale;

b) regulile silvice de respectat la exploatarea masei lemnoase;

c) controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase;

d) curătarea si reprimirea parchetelor si a suprafetelor afectate de produse accidentale;

e) perioadele si duratele de exploatare a masei lemnoase.

 

CAPITOLUL II

Duratele, perioadele si termenele de exploatare a masei lemnoase

 

            Art. 3. - (1) Exploatarea masei lemnoase din fondul forestier national respectă prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul silvic si se realizează în functie de modul de regenerare a arboretelor, de felul tăierii, în cadrul perioadelor si duratelor maxime prevăzute în anexele nr. 1 si 2.

            (2) Masa lemnoasă exploatată reprezintă lemnul de lucru si lemnul de foc recoltat si colectat de pe suprafata parchetelor sau din suprafata afectată de produse accidentale, inclusiv cel aflat în platformele primare.

 

CAPITOLUL III

Autorizarea si predarea spre exploatare a parchetelor si a suprafetelor afectate de produse accidentale

 

A. Autorizarea parchetelor si a suprafetelor afectate de produse accidentale

 

Art. 4. - (1) Exploatarea masei lemnoase se efectuează numai pe bază de autorizatie de exploatare, în cadrul perioadelor si termenelor prevăzute de aceasta.

(2) Autorizatiile de exploatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, se emit în două exemplare de către seful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, din care un exemplar pentru ocolul silvic si celălalt pentru titularul autorizatiei de exploatare.

(3) Pentru un an de productie, termenul prevăzut în autorizatie nu poate depăsi data de 31 decembrie.

(4) Titularii autorizatiilor de exploatare pot fi:

a) operatorii economici atestati cu care s-a încheiat un contract de furnizare a masei lemnoase pe picior sau un contract de prestări de servicii silvice de exploatare;

b) formatiile de lucru specializate atestate, în cazul în care exploatarea masei lemnoase se face în regie proprie;

c) proprietarii de păduri, persoane fizice, în cazul în care exploatează anual un volum de cel mult 20 m3.

(5) Este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizatiile de exploatare.

Art. 5. - (1) In eventualitatea aparitiei pe parcursul anului de productie a unor produse accidentale I, pentru precomptarea partizilor respective se constituie la nivelul fiecărui ocol silvic o rezervă de 20% din volumul produselor principale prevăzut la tăiere în anul respectiv, din partizi prevăzute în lista de partizi.

(2) Aprobarea exploatării produselor accidentale I se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Precomptările se fac de către Regia Natională a Pădurilor- Romsilva, prin unitătile si subunitătile acesteia, pentru pădurile administrate de aceasta, respectiv de ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru celelalte păduri.

(4) După efectuarea precomptărilor, partizile care au constituit rezerva si nu au făcut obiectul precomptărilor se autorizează la exploatare începând cu data de 1 octombrie a anului de productie respectiv.

Art. 6. - (1) Se poate autoriza pregătirea parchetului sau a suprafetei afectate de produse accidentale cu 15-30 de zile înainte de începerea exploatării masei lemnoase numai pentru:

a) instalarea de funiculare;

b) amenajarea drumurilor de tractor;

c) asigurarea conditiilor pentru respectarea normelor de tehnică a securitătii muncii;

d) lucrări de organizare a santierului de exploatare.

(2) Perioada autorizată prevăzută la alin. (1) se înscrie în autorizatia de exploatare, cu precizarea expresă a lucrărilor ce pot fi efectuate.

Art. 7. - (1) În cazuri de fortă majoră - inundatii, avalanse, alunecări de teren, precipitatii abundente - titularii autorizatiilor de exploatare pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare prevăzut initial, prelungirea duratelor de exploatare a parchetelor.

(2) Prelungirea duratei înscrise initial în autorizatie se face cu o perioadă egală cu cea necesară pentru înlăturarea efectelor negative determinate de forta majoră, cu încadrarea în perioadele si termenele de exploatare prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Pentru obtinerea prelungirii duratei de exploatare a parchetelor afectate de calamităti naturale, solicitantul va întocmi si va prezenta actele doveditoare, verificate si însusite de emitentul autorizatiei, în cel mult 10 zile de la aparitia cazului de fortă majoră. La încetarea fortei majore se va încheia un proces-verbal constatator.

(4) Aprobarea prelungirii autorizatiilor se face conform competentelor prevăzute la art. 4 alin. (2).

(5) În situatii deosebite, atunci când conditiile meteorologice conduc la întârzierea intrării în vegetatie, termenul de exploatare poate fi prelungit cu maximum 30 de zile peste perioadele cuprinse în anexa nr. 2, cu notificarea inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare.

Art. 8. - (1) Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete si din suprafetele afectate de produse accidentale, precum si amplasarea căilor de scos-apropiat si a instalatiilor aferente se aprobă de emitentul autorizatiei de exploatare.

(2) Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete, precum si amplasarea căilor de scos-apropiat si a instalatiilor aferente vor fi diferentiate în functie de tratamentul aplicat si de felul tăierii, astfel încât să nu se producă prejudicierea regenerărilor peste limitele admise, a arborilor nemarcati, degradarea solului si a malurilor apelor.

(3) Corhănitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor si arborilor care rămân pe picior si numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghetat.

(4) Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană - varianta arbori întregi, cu exceptia cazurilor în care scos-apropiatul se realizează cu funiculare sau suspendat. Operatorii economici atestati pentru lucrări de

exploatări forestiere vor urmări ca în termen de 5 ani da la data intrării în vigoare a prezentelor instructiuni să înlocuiască tehnologiile de colectare a lemnului prin târâre si semitârâre cu cele prin suspendare sau semisuspendare.

(5) Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată pachetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, a arborilor si semintisului.

Art. 9. - (1) Exploatarea masei lemnoase de pe suprafetele afectate de produse accidentale se autorizează cu prioritate.

(2) Tăierile în parchetele cu restrictii, în anii de fructificatie, se autorizează spre exploatare în primul sezon de repaus vegetativ care urmează fructificatiei.

(3) Tăierile în parchetele fără restrictii se autorizează spre exploatare în tot cursul anului.

 

B. Predarea parchetelor si a suprafetelor afectate de produse accidentale

 

Art. 10. - (1) Exploatarea masei lemnoase conform termenelor prevăzute în autorizatii poate începe numai după predarea spre exploatare a parchetelor sau a suprafetelor afectate de produse accidentale.

(2) Predarea spre exploatare a parchetelor sau a suprafetelor afectate de produse accidentale se face pe teren de către reprezentantul ocolului silvic împuternicit de seful de ocol, în prezenta pădurarului titular al cantonului silvic, către persoana cu pregătire de specialitate angajată cu contract, în calitate de reprezentant al titularului autorizatiei de exploatare, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de termenul de începere a exploatării prevăzut în autorizatia de exploatare.

(3) Predarea parchetelor spre exploatare se face prin procesul-verbal de predare-primire, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

 

CAPITOLUL IV

Regulile silvice ce trebuie respectate la exploatarea masei lemnoase

 

Art. 11. - Titularii autorizatiilor de exploatare sunt obligati să organizeze exploatarea masei lemnoase în cadrul termenelor prevăzute în autorizatiile de exploatare, cu respectarea strictă a regulilor silvice de exploatare prevăzute de prezentele instructiuni.

Art. 12. - Exploatarea masei lemnoase se realizează cu respectarea reglementărilor privitoare la regimul silvic, precum si a următoarelor reguli specifice:

a) la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetatia forestieră de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafete de probă;

b) la tăierile în crâng se recoltează si subarboretul, indiferent de dimensiunile acestuia. Tăierea arborilor se realizează de la suprafata solului, piezis si neted;

c) este interzisă mentinerea în pădure, în perioada 1 aprilie- 1 octombrie, a lemnului de răsinoase necojit sau netratat; cioatele de molid si pin se decojesc în întregime, iar la celelalte specii de răsinoase, prin curelare; se exceptează de la această regulă lemnul de răsinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea conditiei ca acesta să nu depăsească o periodă de maximum 30 de zile;

d) exploatarea parchetului începe cu doborârea arborilor aninati, uscati si a iescarilor;

e) exploatarea masei lemnoase se face astfel încât să se evite degradarea solului;

f) executarea tăierii arborilor se face cât mai de jos, fără ca înăltimea cioatei, măsurată în partea din amonte, să depăsească 1/3 din diametrul sectiunii acesteia;

g) la tăierile în crâng - căzănire, exploatarea se face prin scoaterea din pământ a arborilor, tăierea rădăcinilor de lângă tulpină si acoperirea gropilor create;

h) la tăierile în crâng - scaun, tăierile se execută la nivelul maxim al cotei apelor de inundatii, iar înăltimea scaunului nu poate fi mai mare de 2,2 m;

i) doborârea arborilor se execută în afara suprafetelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puietilor si pe directii care să nu producă vătămări ori rupturi de arbori nemarcati;

j) colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate si materializate în teren;

k) arborii nemarcati de pe limita căilor de scos-apropiat vor fi protejati obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de iungoane, tărusi si mansoane;

l) târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri forestiere este interzisă;

m) tăierea arborilor nemarcati este interzisă;

n) dacă prin doborârea arborilor autorizati la exploatare au fost prejudiciati - rupti, dezrădăcinati - arbori nemarcati, titularul autorizatiei de exploatare este obligat să sesizeze ocolul silvic pentru constatare. Constatarea, inventarierea si marcarea arborilor prejudiciati se pot face si fără o sesizare prealabilă, prin controalele curente de exploatare, si se finalizează prin proces ui-verb al de control al exploatării.

Volumul arborilor prejudiciati se determină prin inventariere cu stabilirea volumului pentru fiecare arbore în parte. în cazul în care partida face obiectul unui contract de vânzare pe picior, valoarea prejudiciilor se calculează pe baza pretului unitar din contract. Pentru prejudiciile constatate în parchete exploatate în baza unui contract de prestări de servicii de exploatare, valoarea prejudiciilor se calculează prin înmultirea volumului cu pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior stabilit anual prin ordin al autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, multiplicat de două ori.

Volumul total al arborilor prejudiciati va fi înscris în amenajamentele silvice la rubrica „lucrări executate” si va fi evidentiat distinct în evidentele financiar contabile ale ocolului silvic.

Pentru cioate nemarcate si pentru arborii tăiati nemarcati, care nu constituie prejudicii de exploatare, se aplică reglementările legale privind tăierile fără drept;

o) colectarea materialului lemnos cu tractoare în perioadele cu precipitatii abundente este interzisă pentru a se preveni degradarea traseelor;

p) la tăierile cu restrictii colectarea lemnului se face în afara portiunilor cu semintis; scosul lemnului se face prin târâre, când solul este acoperit cu zăpadă, si prin semitârâre sau suspendare, în lipsa stratului de zăpadă;

q) depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor si văilor sau în locuri expuse viiturilor este interzisă;

r) lemnul subtire se exploatează concomitent cu cel gros.

Art. 13. - (1) Pentru instalarea de funiculare, în vederea înlăturării vegetatiei forestiere de pe culoar este necesar avizul emitentului autorizatiei, titularul fiind obligat să respecte următoarele conditii:

a) lătimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu două cărucioare (sarcina paralelă cu cablul) si 6 m la cele cu un singur cărucior;

b) punctele de încărcare si de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafetelor cu semintis;

c) arborii folositi pentru ancorare nu pot fi elagati si vor fi protejati prin mansoane, iar arborii-suport se pun în valoare odată cu marcarea traseului de funicular.

(2) Drumurile de tractor folosite la scos-apropiat lemn în zonele de deal si de munte se vor amplasa evitându-se afectarea zonelor cu semintis viabil. Lătimea platformei se realizează de maximum 4 m, luându-se măsuri de consolidare si de stabilizare a taluzurilor.

(3) Drumurile de scos-apropiat se realizează numai pe versanti cu pantă de până la 25 de grade.

(4) Aprobarea realizării drumurilor de versant se face de seful ocolului silvic.

(5) Traseele de funicular si cele ale drumurilor de tractor folosite pentru scos-apropiatul masei lemnoase reprezintă căi de acces interior si nu schimbă categoria de folosintă silvică a terenurilor pe care se amplasează.

(6) Actele de punere în valoare pentru masa lemnoasă - produse accidentale I, rezultată prin realizarea acestor căi de acces, se aprobă de către seful de ocol.

Art. 14. - (1) În cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea semintisului ca urmare a desfăsurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafata cu semintis prevăzută în procesul-verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare sau de lărgire a ochiurilor, si de cel mult 12%, în cazul tăierilor definitive sau de racordare.

(2) Valoarea pagubelor pentru semintisul prejudiciat peste limitele prevăzute la alin. (1) se calculează conform prevederilor legale privind modalitătile de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere.

(3) Pe suprafetele cu semintis prejudiciat peste limitele precizate la alin. (1) si pe taluzurile drumurilor de tractor executate ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării de masiv, retezarea puietilor prejudiciati, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cautiunea depusă de titularul autorizatiei de exploatare, pe bază de deviz.

Art. 15. - (1) În parchetele aflate în curs de exploatare asezarea grămezilor de crăci si a resturilor de exploatare se face, de regulă, pe cioate sau în locuri fără semintis.

(2) Dacă nu există posibilitatea evitării suprafetelor cu semintis, semintisul acoperit cu resturi de exploatare si crăci se include în procentul maxim admis conform prevederilor art. 14.

Art. 16. - Se interzice lăsarea în parchete si în suprafetele afectate de produse accidentale, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizatie, de arbori marcati si netăiati, de lemn rotund de lucru ori de foc fasonat, răspândit pe suprafata parchetelor si a suprafetelor afectate de produse accidentale, de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul.

Art. 17. - La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase titularul autorizatiei de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului.

 

CAPITOLUL V

Controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase

 

Art. 18. - (1) Prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase se urmăreste verificarea modului de aplicare a prevederilor prezentelor instructiuni, în scopul prevenirii si limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier national prin activitatea de exploatare a masei lemnoase.

(2) Controlul se realizează de către personalul silvic împuternicit, în prezenta persoanei cu pregătire de specialitate angajate cu contract, în calitate de reprezentant al titularului autorizatiei de exploatare. Cu ocazia controlului se estimează si stadiul exploatării masei lemnoase.

(3) Actul de control se încheie în două exemplare, din care unul pentru titularul autorizatiei de exploatare si altul pentru ocolul silvic.

(4) Continutul si modelul formularului actului de control al exploatării parchetului/suprafetei afectate de produse accidentale sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 19. - (1) Controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizatiei, însusit de titularul autorizatiei, precum si ori de câte ori se impune efectuarea unui control de către personalul împuternicit.

(2) Fiecare parchet sau suprafată afectată de produse accidentale este controlat(ă) în mod obligatoriu de administratorul sau de ocolul silvic care asigură serviciile silvice cel putin o dată pe parcursul exploatării lemnului.

(3) La parchetele cu restrictii este obligatorie efectuarea unui control în primele 20 de zile de la predarea-primirea parchetului.

Art. 20. - Pe timpul efectuării controlului reprezentantul titularului autorizatiei de exploatare este obligat să prezinte autorizatia de exploatare, procesul-verbal de predare-primire a parchetului sau a suprafetei afectate de produse accidentale, documentele încheiate cu ocazia controalelor efectuate anterior, situatia la zi a exploatării si transportului materialelor lemnoase, precum si orice alte documente care dovedesc modul de respectare a regimului silvic, solicitate de persoanele care execută controlul.

Art. 21. - (1) În cazul în care reprezentantii titularului autorizatiei de exploatare nu se prezintă la control la data stabilită prin grafic, convocare sau de comun acord cu personalul silvic împuternicit, această actiune se efectuează în prezenta pădurarului titular al cantonului silvic în care este amplasat(ă) parchetul sau suprafata afectată de produse accidentale.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) procesul-verbal de control, încheiat conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, se transmite în termen de 3 zile titularului autorizatiei de exploatare.

Art. 22. - În cazul în care personalul silvic împuternicit întocmeste cu ocazia controlului acte de constatare pentru contraventii si/sau infractiuni, acestea se solutionează conform prevederilor legale.

 

CAPITOLUL VI

Curătarea si reprimirea parchetelor si a suprafetelor afectate de produse accidentale

 

A. Curătarea parchetelor si a suprafetelor afectate de produse accidentale

 

Art. 23. - La terminarea exploatării, curătarea parchetului si a suprafetei afectate de produse accidentale de resturi de exploatare - crăci cu diametrul sub 6 cm, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios - se face de către titularii autorizatiilor de exploatare, respectându-se următoarele reguli:

a) la tăierile rase în arboretele de răsinoase, în substituiri-refaceri, în tăieri de transformare a păsunilor împădurite, precum si la toate tăierile fără restrictie urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în siruri (martoane) cu o lătime maximă de 1,0-1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanta între siruri pe curba de nivel de 15-20 m. La tăierile rase de plop si salcie, urmate de pregătirea integrală a terenului, resturile de exploatare se strâng în martoane la marginea parchetelor;

b) la tăierile de produse principale cu restrictii si la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declansată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte în afara ochiurilor sau zonelor cu semintis natural, fără a ocupa suprafete mari - cel mult 10% din suprafata parchetului;

c) în parchetele si suprafetele afectate de produse accidentale amplasate în pădurile din zonele turistice si de agrement, în cele cu rol de protectie din jurul oraselor si statiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri nationale si judetene, resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor si cărărilor de interes turistic, a văilor si pâraielor din interiorul parchetului;

d) la tăierile fără restrictie care nu sunt urmate de regenerări artificiale resturile se lasă pe teren nestrânse.

 

B. Reprimirea parchetelor si a suprafetelor afectate de produse accidentale

 

Art. 24. - (1) Anterior reprimirii parchetelor si a suprafetelor afectate de produse accidentale se întocmeste fisa de calcul al rezultatului exploatării partizii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(2) Reprimirea parchetelor si a suprafetelor afectate de produse accidentale se realizează de către emitentul autorizatiei de exploatare, până cel târziu la data expirării termenului de exploatare prevăzută în autorizatie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.

(3) Reprimirea parchetelor se face de către reprezentantul ocolului silvic împuternicit de seful de ocol, în prezenta pădurarului titular al cantonului în care este amplasat(ă) parchetul sau suprafata afectată de produse accidentale si a persoanei cu pregătire de specialitate angajată cu contract, în calitate de reprezentant al titularului autorizatiei de exploatare.

(4) În cazul neprezentării reprezentantului titularului autorizatiei de exploatare pentru reprimirea parchetului sau a suprafetei afectate de produse accidentale, se încheie în lipsa acestuia procesul-verbal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, în care se consemnează, dacă este cazul, si valoarea pagubelor constatate, precum si eventualele penalităti. Procesul-verbal de reprimire se trimite în termen de 5 zile titularului autorizatiei de exploatare.

Art. 25. - (1) În cazul în care la verificare pe teren se constată că reprimirea parchetului sau a suprafetei afectate de produse accidentale nu se poate realiza întrucât nu sunt întrunite toate conditiile cerute de prezentele instructiuni, se încheie un act de constatare conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.

(2) În documentul prevăzut la alin. (1) se precizează că exploatarea poate continua cel mult 30 de zile după termenul de reprimire prevăzut în autorizatie, cu plata penalitătilor stipulate în contract, pentru fiecare zi din acest interval, sau cu luarea altor măsuri legale, după caz, si cu respectarea obligatorie a perioadelor de restrictie si a termenului prevăzut la art. 4 alin. (3). Contravaloarea penalitătilor se virează în fondul de conservare si regenerare a pădurilor, ca despăgubiri, în conditiile legii.

(3) În situatia rezilierii contractului în interiorul termenului prevăzut în autorizatia de exploatare, inclusiv al duratelor de prelungire legal aprobate, comisia prevăzută la art. 24 alin. (2) efectuează reprimirea parchetului sau a suprafetei afectate de produse accidentale, cu inventarierea masei lemnoase pe picior, sau în fazele de doborât si scos-apropiat. Cheltuielile de inventariere, scoatere a materialului lemnos în afara parchetului sau a suprafetei afectate de produse accidentale si curătare a parchetelor de exploatare, până la termenul prevăzut în autorizatie, sunt suportate de partea contractuală vinovată de reziliere.

(4) Reprimirea parchetelor de exploatare si a suprafetelor afectate de produse accidentale cu încălcarea prevederilor prezentelor instructiuni este interzisă si se sanctionează conform legii.

Art. 26. - (1) În parchetele si suprafetele afectate de produse accidentale nereprimite la 31 decembrie, volumul de masă lemnoasă rămas de exploatat pentru anul de productie următor se calculează prin diferentă între volumul prevăzut în actul de punere în valoare si volumul pe picior rămas neexploatat, estimat conform normelor tehnice.

(2) Exploatarea masei lemnoase rămase pe picior la 31 decembrie, prevăzută la alin. (1), poate continua în anul următor numai după emiterea unei noi autorizatii de exploatare.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 27. - (1) Volumul de lemn prevăzut în actul de punere în valoare pentru parchetele amânate de la exploatare cel putin un sezon de vegetatie se recalculează prin adăugarea cresterii curente, conform normelor tehnice în vigoare, recalculându-se si valoarea aferentă.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si pentru masa lemnoasă pe picior din partizi autorizate la exploatare si rămasă de exploatat pentru anul de productie următor, dacă până la data începerii exploatării a trecut un sezon de vegetatie.

Art. 28. - (1) Titularul autorizatiei de exploatare este obligat să ia toate măsurile de prevenire si stingere a incendiilor, precum si de prevenire a aparitiei focarelor de infestare a lemnului si pădurilor, în parchetele, suprafetele afectate de produse accidentale, platformele primare, precum si la alte obiective care le apartin, situate în pădure.

(2) În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizatiilor de exploatare sunt obligati să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii si personalul muncitor existent si să anunte emitentul autorizatiei de exploatare.

(3) În cazul în care titularii autorizatiilor de exploatare refuză să sprijine actiunile de stingere a incendiilor din pădurile în care au parchete în exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a atestatului de exploatare, fără posibilitatea de reatestare mai devreme de un an.

Art. 29. - (1) Amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operatiunilor de sectionat, manipulat, stivuit, încărcat etc. se stabileste împreună cu titularul autorizatiei de exploatare, mărimea acestora fiind de până la 500 m2 pentru parchetele dotate cu instalatii de transport permanente si de maximum 1.000 m2 în cazurile în care nu sunt instalatii de transport permanente.

(2) Suprafetele prevăzute la alin. (1) se cuprind în autorizatia de exploatare si în procesul-verbal de predare-primire si se reprimesc în cel mult 30 de zile de la reprimirea parchetului.

Depăsirea termenului de 30 de zile se sanctionează ca ocupare fără drept a terenurilor forestiere respective.

Art. 30. - În pădurile certificate, în cele situate în arii protejate, în cele de interes stiintific si în cele de ocrotire a genofondului si ecofondului forestier, precum si în arboretele destinate să producă lemn de rezonantă si claviatură, în functie de importanta acestora si de modul specific de gospodărire, ocoalele silvice pot stabili, prin autorizatii, măsuri speciale pentru derularea corespunzătoare a exploatării masei lemnoase.

Art. 31. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentelor instructiuni atrage răspunderea disciplinară, materială, contraventională sau penală, după caz, a celor vinovati.

(2) Pentru operatorii economici atestati, care încalcă în mod sistematic sau grav prevederile prezentelor instructiuni, comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare va aplica măsurile legale.

(3) Sanctiunile privind exploatarea masei lemnoase aplicate operatorilor economici atestati se înscriu de către personalul silvic împuternicit în cazierul tehnic.

Art. 32. - Titularii autorizatiilor de exploatare, cu exceptia persoanelor fizice, sunt obligati să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare ale parchetului (ocolul silvic, numărul si data autorizatiei, titularul autorizatiei si datele de identificare ale acestuia, numărul partizii, felul tăierii si termenul de exploatare), conform modelului prevăzut în anexa nr. 9. Panoul va fi mentinut pe toată durata lucrărilor si va fi ridicat odată cu reprimirea platformei primare conform art. 29 alin. (2).

Art. 33. - Masa lemnoasă din suprafetele situate în vegetatia forestieră din afara fondului forestier se recoltează pe bază de autorizatie de exploatare eliberată, la cerere, contra cost, de ocolul silvic, cu respectarea principiului teritorialitătii.

Art. 34. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentele instructiuni.

 

ANEXA Nr. 1

la instructiuni

 

DURATA MAXIMA DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE

 

 

Volumul parchetelor

Durata maximă de recoltare si colectare a lemnului - luni -

tăieri cu restrictie

tăieri fără restrictie

A. Pentru parchete din zona de câmpie

a) sub 300 ins

1,5

2

b) 301 până la 600 m3

2

2,5

c) 601 până la 1.000 m3

2,5

3,5

d) peste 1.000 m3

3

4

B. Pentru parchetele din zonele de deal si de munte

a) sub 500 ins

2,5

3,5

b) 501 până la 1.000 m3

3,5

5,0

c) 1.001 până la 3.500 ms

5,0

6,0

d) peste 3.501 m3

6,0

7,0

 

NOTA:

1. Prin exceptie, în cazul producerii unor fenomene naturale deosebite, ce afectează suprafete mari (doborâturi si rupturi produse de vânt si de zăpadă, atacuri de insecte, uscări în masă) duratele de recoltare si colectare se stabilesc pentru fiecare situatie în parte, conform competentelor prevăzute la art. 4 alin. (2) din instructiuni, astfel încât să se evite deprecierea materialelor lemnoase, precum si extinderea atacului de dăunători, dar nu mai târziu de 31 decembrie.

2. Durata de exploatare pentru masa lemnoasă provenită din vegetatia forestieră din afara fondului forestier national nu poate depăsi un an.

 

ANEXA Nr. 2

la instructiuni

 

PERIOADELE SI TERMENELE DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE DIN PĂDURI

 

Nr. crt.

Tratamentul si felul tăierii

Perioada permisă la recoltare si colectare

1.

Codru cu tăieri succesive

a) tăieri preparatorii (înaintea anului de fructificatie)

b) tăieri de însământare în anul de fructificatie

c) tăieri de dezvoltare si tăieri definitive:

- la deal si câmpie

- la munte

tot anul 15. IX-15. IV

15. IX-15. IV 15. IX-30. IV

2.

Codru cu tăieri progresive

2a) cvercinee si amestecuri de foioase

a)1. Tăieri de însământare în afara anului de fructificatie

a)2. Tăieri de însământare în anul de fructificatie

a)3. Tăieri de punere în lumină si lărgire a ochiurilor, precum si racordarea acestora

2b) răsinoase si amestecuri de răsinoase cu foioase

b)1. Tăieri de însământare

b)2. Tăieri de punere în lumină a ochiurilor, precum si de racordare a acestora

tot anul 15.IX-31.111 15. IX-15. IV

tot anul 15. IX-30. IV

3.

Codru grădinărit, cvasigrădinăritsi tăieri de transformare spre codru grădinărit - în arboretele cu semintis sub 25% din suprafata parchetului - în arborete cu semintis peste 25% din suprafata parchetului

tot anul 15. IX-30. IV

4.

Codru cu tăieri rase

tot anul

5.

Crâng - tăieri de jos

15.IX-31.111

6.

Crâng - tăieri în scaun

15.IX-31.111

7.

Crâng simplu (la răchitării)

1.X-15.111

8.

Crâng - tăieri căzănire

15.IX-31.111

9.

Tăieri de îngrijire în păduri tinere:

• curătări:

- în foioase

- în răsinoase

• rărituri:

- gorunete, stejărete si sleauri

- zăvoaie si plantatii de plop euroamerican

- fag si răsinoase

tot anul 1.VIII-31.IV

tot anul tot anul

tot anul

10.

Tăieri de produse accidentale si tăieri de igienă

tot anul

11.

Tăieri de substituire si tăieri de refacere:

- când se urmăreste regenerarea partială din lăstari sau semintisul existent (sau când urmează a fi făcute semănături direct sub masiv)

- când pădurea se regenerează artificial

15.IX-31.111 tot anul

 

ANEXA Nr. 3

la instructiuni

 

Ocolul Silvic................

Nr.............din...............

 

AUTORIZATIE DE EXPLOATARE Nr..................din....................

 

1. Subsemnatul,.............................., seful ocolului silvic, autorizez..................................., C.U.I./CNP................................., reprezentată de.................................., în baza împuternicirii nr................din........................., să exploateze masa lemnoasă din partida ............................, proprietatea U.P......................u.a........................, având un volum brut de..............m3, pe o suprafată de..............ha, si un număr de..............arbori marcati cu.........................., destinat productiei anului......................., conform Contractului de furnizare a masei lemnoase pe picior/prestări de servicii de exploatare nr.................din ....................., pentru efectuarea unei tăieri de............................................

Parchetul/suprafata afectată de produse accidentale este delimitat(ă) prin (semne amenajistice, limite naturale, dispozitiv de marcat)...............................nr....................., aplicat pe un număr de............arbori.

2. în intervalul........................................., titularul autorizatiei poate să execute lucrări de pregătire a parchetului/suprafetei afectate de produse accidentale, care constau din:

a) instalarea de funiculare pe traseul delimitat cu dispozitivul de marcat nr..........., aplicat pe un număr de...................... arbori........................................;

b) amenajarea drumurilor de tractor pe traseul delimitat cu dispozitivul de marcat nr............................, aplicat pe un număr de.........................arbori.....................;

c) asigurarea conditiilor pentru respectarea normelor de tehnică a securitătii muncii........................................................;

d) lucrări de organizare a santierului (constructii de cabane pentru muncitori, adăposturi pentru animale, depozite de carburanti etc.)..................................................., pe o suprafată de.................................ha.

3. Tehnologia de exploatare..................................................................................................................................................

4. Măsuri de protejare a regenerării naturale prin..................................................................................................................

5. Măsuri de materializare pe teren a zonei de protectie a arborilor pe traseele de scos-apropiat lemnul prin ..............................................................

6. Platforma primară în suprafată de...............m2 (amplasare, materializare pe teren) delimitată, după caz, cu dispozitivul de marcat nr........., aplicat pe un număr de .........arbori............................................

7. Măsuri speciale conform art. 30 din instructiuni..........................................................................................

8. Parchetul/suprafata afectată de produse accidentale se va exploata în termenele de recoltare si colectare de la............................până la ............................si de la1)...................până la.......................

9. Reprimirea parchetului/suprafetei afectate de produse accidentale se va face până la data de.................si până la data dei) .....................................................

10. Alte prevederi................................................................................................................................................................

11. Nerespectarea regulilor de exploatare si a termenelor acordate prin prezenta autorizatie va atrage, după caz, răspunderea persoanei juridice sau fizice vinovate, conform reglementărilor în vigoare.

12. Autorizatia s-a prelungit, conform art. 7 alin. (4) si art. 25 alin. (2) din instructiuni, până la data de.............................

 

Seful ocolului silvic,

Data.............

Semnătura...............

 

            13. Autorizatia s-a prelungit, conform art. 7 alin. (5) din instructiuni, până la data de.........................................................

 

Seful ocolului silvic,

……………………..

Aprobat

Inspector-sef,

 

Data..............

Semnătura.................

 

Titularul autorizatiei/împuternicit

Ridicat autorizatia astăzi,......................

Semnătura.....................

 

 

2) Schita parchetului/suprafetei afectate de produse accidentale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Se completează în cazul partizilor esalonate la tăiere la începutul si sfârsitul anului de productie.

2) Se vor figura pe schită căile de scos-apropiat, drumurile de transport, eventualele postate, platforma primară, constructiile, cabanele, adăposturile, depozitele de carburanti, panoul cu datele de identificare etc.

 

ANEXA Nr. 4

la instructiuni

 

Ocolul Silvic...............

Nr.........din..................

 

PROCES-VERBAL

de predare-primire a parchetului/suprafetei afectate de produse accidentale...................................................,

partida nr........................., încheiat astăzi,..............................

 

Subsemnatul,.............................................., reprezentant al ocolului silvic, în prezenta................................., pădurar titular de canton, si.............................................., reprezentant al titularului autorizatiei de exploatare în baza împuternicirii nr.................  din ............................., având CNP................................................................, am procedat la predarea-primirea spre exploatare a partizii nr......................................, conform Autorizatiei de exploatare nr..........................din...................., U.P..............................

u.a....................., proprietatea..........................

a) Parchetul/suprafata afectată de produse accidentale este delimitat(ă) pe teren prin (semne amenajistice/limite naturale/ dispozitiv de marcat) ...........................nr................, aplicat pe un număr de............arbori.

b) Arborii din actul de punere în valoare în număr de............................, marcati cu.........................................., vopsea de culoare ..............................................

c) Căile de scos-apropiat existente si cele noi, aprobate confom schitei din autorizatia de exploatare, delimitate cu dispozitivul de marcat .........................nr.........., aplicat pe un număr de............arbori.

d) Suprafetele regenerate, conform rezultatelor controlului anual al regenerărilor, se prezintă astfel:

 

 

 

 

u.a.

Felul regenerării

(naturală, artificială, mixtă)

Compozitia

semintisului

utilizabil

Suprafata ocupată

Mod de răspândire

Vârsta (ani)

înăltime

ha

% din u.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datele înscrise în tabelul de mai sus corespund (nu corespund) cu cele din fisele pentru controlul anual al regenerărilor.

e) Platforma primară în suprafată de.....................................m2 este materializată pe teren, după caz, cu dispozitivul de marcat ............................. nr....................., aplicat pe un număr de ........................arbori.

f) Postatele în număr de.........., materializate pe teren prin ................................................, vor fi parcurse cu lucrări aplicându-se următoarele procese tehnologice:.......................................................................................

g) În vederea evitării prejudicierii arborilor din vecinătatea căilor de acces si a celor de scos-apropiat se vor lua următoarele măsuri:..............................................................................................................................................................................................

h) Pentru transportul materialului lemnos vor fi utilizate drumurile forestiere......................................................................

i) Alte recomandări:..............................................................................................................................................................

 

Reprezentantul ocolului silvic,

Pădurar,

Reprezentantul titularului autorizatiei,

Am predat

……………….

 

……………….

Am primit

……………….

 

ANEXA Nr. 5

la instructiuni

 

Ocolul Silvic...........................................

Nr..................din.................................

 

PROCES-VERBAL

de control al exploatării parchetului/suprafetei afectate de produse accidentale

 

Data.........................

Subsemnatul,................................................................, având functia de.................................................delegat împreună cu .................................................., în prezenta (absenta)............................................., am efectuat controlul parchetului/suprafetei afectate de produse accidentale....................................................U.P..........................u.a...............partida nr.....................de produse..........................cu un volum brut pe picior de ....................................., a cărui exploatare s-a făcut în baza Autorizatiei nr. ........................... din ............................, făcând următoarele constatări privind:

1. Respectarea regulilor silvice de exploatare:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..
           
2. Protectia semintisului si curătarea parchetului/suprafetei afectate de produse accidentale:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

3. Stadiul exploatării masei lemnoase:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

4. Tabel estimativ al prejudiciilor constatate:

 

Specificarea prejudiciilor si calculul penalitătilor

U/M

Valoarea unitară

- lei -

Valoarea totală

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            5. Pentru încălcarea prevederilor legale au fost încheiate acte de contraventie cu amenzi în valoare de ......................................, urmând ca titularul autorizatiei să achite suma de........................reprezentând valoarea pagubelor.

            6. Alte constatări si măsuri:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

            ……………………………………………………………………………………………………………………..

 

Personal silvic împuternicit,

....................................

Pădurar titular de canton,

....................................

Titularul autorizatiei, (reprezentant)

....................................

 

ANEXA Nr. 6

la instructiuni

 

Ocolul Silvic....................................

Nr..................din..........................

 

FISA

de calcul al rezultatului exploatării partizii........................

 

Tabelul nr. 1

 

 

 

- m3 -

Specia

PREVEDERI APV

Lemn de lucru

Coaja lemnului de lucru

Lemn de lucru + coajă

(col. 1 = col. 2 )

Lemn de foc, total

Total volum brut (col. 3 = col. 4 )

0

1

2

3

4

5

Brad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

Tabelul nr. 2

 

Specia

Volumul de lemn rezultat în urma exploatării

 

 

Lemn transportat

Resturi de exploatare

 

 

Lemn de lucru

Coaja lemnului de lucru

Total lemn de lucru + coajă

(col. 2 + col. 3 )

Lemn de foc

Crăci

Resturi de exploatare

Consumuri tehnologice

Total volum brut

(col. 3 + col. 4 + col. 5 + col. 6 + col. 7)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Brad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicele de realizare a lemnului de lucru este de..................% (col. 3 din tabelul nr. 2 : col. 3 din tabelul nr. 1)

Rezultatul exploatării partizii este de....................% (total col. 8 din tabelul nr. 2: total col. 5 din tabelul nr. 1)

 

ANEXA Nr. 7

la instructiuni

 

Ocolul Silvic....................................

Nr......................din.........................

 

PROCES-VERBAL

de reprimire a parchetului/suprafetei afectate de produse accidentale

Nr. ..................... din ziua ............ luna .............................. anul ..............

 

Subsemnatul, ..........................................., având functia de..................., împreună cu................................, din partea Ocolului Silvic..............................., în prezenta/absenta reprezentantului titularului autorizatiei de exploatare, am efectuat reprimirea parchetului/suprafetei afectate de produse accidentale ........................................u.a...........................partida nr.........................de produse..................cu un volum brut pe picior de...........................................m3, a cărui exploatare s-a făcut în baza Autorizatiei nr...........................din................................, făcând următoarele constatări privind:

1. Respectarea regulilor silvice de exploatare:

2. Protectia semintisului si curătarea parchetului/suprafetei afectate de produse accidentale:

3. La reprimirea parchetului/suprafetei afectate de produse accidentale regenerarea se prezintă astfel:

 

u.a.

Felul regenerării (naturală sau artificială)

Compozitia semintisului utilizabil

Modul de răspândire

Suprafata ocupată cu semintis utilizabil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            4. Tabel estimativ al prejudiciilor constatate:

 

Specificarea prejudiciilor si calculul penalitătilor

U/M

Valoarea unitară

- lei -

Valoarea totală

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pentru încălcarea prevederilor legale au fost încheiate acte de contraventie cu amenzi în valoare de......................, urmând ca titularul autorizatiei să achite suma de................................................reprezentând valoarea pagubelor.

6. Alte constatări si măsuri:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

7. La reprimirea parchetului/suprafetei afectate de produse accidentale s-au consemnat următoarele stocuri:

 

Specia

Sortimentul

Cantitatea

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            8. Rezultatul exploatării:

 

Specia

Sortimentul

Prevederea

Rezultatul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal silvic împuternicit,

.......................................

Pădurar titular de canton,

 

.......................................

Titularul autorizatiei,

(reprezentant)

.......................................

 

ANEXA Nr. 8

la instructiuni

 

Ocolul Silvic..............

Nr...............din...............

 

ACT DE CONSTATARE

încheiat astăzi,....................

 

Subsemnatii:.........................................., reprezentant al ocolului silvic, în prezenta......................................, reprezentant al titularului autorizatiei de exploatare, având CNP.................................., si în prezenta................................................., pădurar titular al cantonului, ne-am deplasat în parchetul/suprafata afectată de produse accidentale....................................................partida nr.......................U.P.....................................u.a..................................................., la care termenul de exploatare a expirat la data de..................................., si am constatat următoarele:

1. Parchetul/suprafata afectată de produse accidentale nu poate fi reprimit(ă) deoarece masa lemnoasă autorizată spre exploatare se află pe picior sau în faze, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Specificări

Total

din care pe specii: Rs.1) Fa.2) St. 3) D.t. 4) D.m.5)

1.

Volum pe picior

 

 

2.

Volum în faza fasonat la ciot

 

 

3.

Volum în faza scos-apropiat

 

 

 

TOTAL

 

 

 

2. Parchetul/suprafata afectată de produse accidentale nu este curătat(ă) de crăci si resturi de exploatare pe suprafata de............................................ha.

3. Alte constatări:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

4. Pentru terminarea exploatării, inclusiv curătarea parchetului/suprafetei afectate de produse accidentale, se permite continuarea activitătii până la data de...................................., cu plata penalitătilor stipulate în contract.

5. Alte măsuri legale:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

            ……………………………………………………………………………………………………………………..

 

Reprezentantul ocolului silvic,

..................................................

Pădurar,

..................................................

Reprezentantul titularului autorizatiei,

..................................................


1) Răsinoase

2) Fag

3) Stejar

4) Diverse tari

5) Diverse moi

 

ANEXA Nr. 9

la instructiuni

 

PANOU

cu elementele de identificare ale parchetului/suprafetei afectate de produse accidentale

 

Ocolul Silvic....................................

Autorizatie nr................................... .............din .............................C.U.I................................................

Titular autorizatie............................

Partida nr......................................

Felul tăierii....................................

 

 

Termenul de exploatare

de la ...................până la............

 

 

NOTA:

Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60x90 cm, literele având o înăltime de cel mult 5 cm, confectionat din materiale rezistente la intemperii si afisat la loc vizibil pe toată perioada lucrărilor.

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

Nr. 1.299 din 9 octombrie 2008

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCTII - I.S.C.

Nr. 1.620 din 10 octombrie 2008

 

ORDIN

pentru modificarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. pentru interventii în timp asupra constructiilor existente, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 486/500/2007

 

Având în vedere prevederile art. 5 pct. 6 si ale art. 13 pct. 2 si 8 din Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C, aprobat prin Decizia primului-ministru nr. 164/2008,

în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană,

potrivit dispozitiilor art. 11 lit. I) din Regulamentul privind controlul de stat al calitătii în constructii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994,

în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii emit următorul ordin:

Art. I. - Procedura privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. pentru interventii în timp asupra constructiilor existente, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintei si al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 486/500/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 9 august 2007, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C, prin inspectoratele teritoriale în constructii, emite la cerere acordul pentru interventii în timp asupra constructiilor existente, indiferent de categoria de importantă a acestora.

(2) Cererea-tip prin care se solicită acordul Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C pentru interventii în timp asupra constructiilor existente se înregistrează la structura administrativ-teritorială a inspectoratului teritorial în constructii organizată la nivelul fiecărui judet si se transmite la Biroul consultantă, emitere avize si acorduri din cadrul inspectoratului teritorial în constructii.

(3) Modelul de cerere-tip prin care se solicită acordul Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. este prevăzut în anexa nr. 1.”

2. La articolul 9, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Acordul Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. sau adresa prin care se mentionează motivele respingerii cererii de emitere a acordului se eliberează în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentatiei complete.”

3. La articolul 9, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Al doilea exemplar al acordului împreună cu cererea de solicitare si memoriul tehnic de rezistentă vizat spre neschimbare se vor arhiva în cadrul inspectoratului teritorial în constructii.”

4. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. -Acordurile sau adresele de respingere motivate, eliberate de inspectoratele teritoriale în constructii, vor fi semnate de către inspectorii-sefi teritoriali, iar exemplarul al doilea va fi semnat si de către inspectorul de specialitate care a efectuat analiza tehnică a documentatiei privind solicitarea emiterii acordului pentru interventii în timp asupra constructiei existente.”

5. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Urmărirea aplicării si controlul respectării prevederilor prezentei proceduri se realizează de către Directia generală de reglementare si politici de control si inspectie din cadrul Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. si de către inspectoratele teritoriale în constructii.”

6. Anexele nr. 1 si 2 la procedură se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Lászlö Borbély

Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii

Dorina Nicolina Isopescu

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la procedură)

 

Domnule inspector-sef teritorial,

 

Subsemnatul(a)/Societatea Comercială ................................, în calitate/reprezentat(ă) de .........................., cu domiciliul/sediul în..............................., str..............................nr......, bl....., se......, ap.......Judetul/sectorul.............................., telefon ............................., B.l./C.l. seria ........ nr........................, cod numeric personal ....................................../număr de înmatriculare.............................., cod fiscal.................., prin prezenta solicit eliberarea acordului pentru executia interventiilor asupra constructiei existente, conform documentatiei tehnice depuse, din localitatea............................., judetul..........................., str..........................nr......., bl......, se......, ap....., sectorul.........., având destinatia de.......................................

Lucrările ce se propun a fi executate sunt următoarele:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................., cu/fără schimbarea destinatiei initiale.

Valoarea investitiei este estimată la..................................lei.

La prezenta cerere se anexează următoarea documentatie:

• certificat de urbanism în fotocopie, după caz, - un exemplar;

• memoriu tehnic - două exemplare;

• expertiză tehnică sau acordul proiectantului initial al constructiei - un exemplar;

• plan de situatie cu amplasarea obiectivului respectiv - un exemplar;

• planse cuprinzând solutiile constructive propuse - un exemplar;

• fotocopie de pe C.l./B.l.; sau

• fotocopie de pe certificatul de înmatriculare.

Semnătura

....................................

 

Domnului inspector-sef teritorial al Inspectoratului Teritorial în Constructii............

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCTII - I.S.C.

INSPECTORATUL TERITORIAL ÎN CONSTRUCTll...............................

 

ACORD

Nr............./....................

 

Ca urmare a Cererii nr.............din..............................., formulată de........................................, în calitate/reprezentată de......................., cu domiciliul/sediul în ......................................, str.................................... nr......., bl....., se......, ap......., judetul/sectorul................., telefon....................., B.l./C.l. seria.........nr..................., cod numeric personal.........................../număr de înmatriculare........................., cod fiscal..................................., a documentatiei tehnice depuse si a Certificatului de urbanism nr......../..................., emis de.............................., potrivit dispozitiilor art. 11 lit. I) din Regulamentul privind controlul de stat al calitătii în constructii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994, Inspectoratul Teritorial în Constructii...................................emite acordul de modificare a constructiei existente situate în localitatea......................................., str....................................nr......., bl. ..., sc.....,  ap ..... Judetul/sectorul ................................

Prezentul acord se referă exclusiv la următoarele lucrări de interventie solicitate în vederea obtinerii autorizatiei de construire, potrivit documentatiei depuse:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Documentatia tehnică se restituie având vizat spre neschimbare memoriul tehnic de rezistentă.

Prin prezentul acord sunt acceptate solutiile tehnice propuse prin expertiza tehnică sau prin acordul justificat al proiectantului initial al constructiei si nu dă dreptul titularului la efectuarea de lucrări de construire înainte de obtinerea autorizatiei de construire.

Alte mentiuni:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

După obtinerea autorizatiei de construire aveti următoarele obligatii:

a) de a respecta solutia propusă de expertul tehnic atestat;

b) de a anunta în scris începerea lucrărilor la inspectoratul teritorial în constructii;

c) de a afisa,pe santier, la loc vizibil, panoul de identificare a lucrării;

d) de a achita cotele legale în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare.

 

Inspector-sef teritorial,

.......................................

 

...........................................................

constructia din localitatea......................, str......................

nr....., bl....., sc....., ap. ..., judetul/sectorul.......................

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.574/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăsurarea concursului de rezidentiat pe post si pe loc în medicină, medicină dentară si farmacie - sesiunea 9 noiembrie 2008

 

Având în vedere referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 10.977 din 20 octombrie 2008,

în temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învătământului postuniversitar medical si farmaceutic uman, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.574/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăsurarea concursului de rezidentiat pe post si pe loc în medicină, medicină dentară si farmacie - sesiunea 9 noiembrie 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 24 septembrie 2008, se modifică după cum urmează:

1. Pe întreg cuprinsul ordinului si al anexei, sintagma „9 noiembrie 2008” se înlocuieste cu sintagma „16 noiembrie 2008”.

2. La anexă, la articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Înscrierile la concurs se fac la sediile autoritătilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, din momentul aparitiei în presă a publicatiei de concurs până la data de 24 octombrie 2008 inclusiv.”

3. La anexă, la articolul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) La data de 13 noiembrie 2008, candidatii pot afla sala si ora începerii probei de concurs vizitând adresa de internet pe site-ul www.rezidentiat.info

4. La anexă, articolul 25 va avea următorul cuprins:

„Art. 25. -Alegerea postului sau locului în specialitate si a centrelor de pregătire are loc la aceeasi dată pentru toate domeniile, prin teleconferintă. Candidatii au posibilitatea de a se prezenta la unul dintre centrele universitare medicale: Arad, Bucuresti, Brasov, Cluj-Napoca, Craiova, Constanta, Galati, lasi, Oradea, Sibiu, Târgu Mures sau Timisoara.”

5. La anexă, la articolul 28, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Departajarea candidatilor care au obtinut punctajul maxim posibil se face prin sustinerea unei probe suplimentare de departajare. Această probă constă în 100 de întrebări din tematica si bibliografia aprobate, de tip complement multiplu, alcătuite cu 24 de ore înainte de sustinerea probei, într-un sediu securizat. Această probă are loc în ziua de sâmbătă, 22 noiembrie 2008, în centrul universitar în care s-a desfăsurat concursul. Corectura se face în mod electronic în sala de concurs, în prezenta candidatilor. Rezultatele sunt folosite pentru alcătuirea unei ierarhizări a candidatilor care au obtinut punctajul maxim posibil. Candidatii care nu se prezintă la proba de departajare figurează în clasificare în ordine alfabetică, după ierarhizarea candidatilor care au sustinut proba de departajare.”

6. La anexă, la articolul 30, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Grilele pentru răspuns se tipăresc, până la data de 3 noiembrie 2008, într-un număr dublu fată de numărul candidatilor înscrisi pe liste, plus o rezervă de 10% din fiecare tip, pentru a preîntâmpina posibilele dificultăti generate de distributia diferită a fiecărui tip de grilă în săli. Grilele sunt de 4 tipuri, notate cu A, B, C si D, pentru fiecare domeniu corespunzător cu notarea caietelor cu întrebări, astfel încât în săli candidatii care au locurile apropiate să aibă grile si caiete de tipuri diferite.”

Art. II. - Directia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 20 octombrie 2008.

Nr. 1.758.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale GUILD - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 16 septembrie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale GUILD-BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială GUILD - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, Spl. Unirii nr. 16, et. 6, camera 606, sectorul 4, nr. de ordine în registrul comertului J40/12798/23.07.2008, cod unic de înregistrare 24233690/24.07.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2008.

Nr. 885.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale ANCABROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 16 septembrie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale ANCA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială ANCA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Caransebes, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 7, judetul Caras-Severin, nr. de ordine în registrul comertului J11/531/26.06.2008, cod unic de înregistrare 24111308/27.06.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2008.

Nr. 886.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale AUST INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 16 septembrie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale AUST INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială AUST INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Hristo Botev nr. 11, subsol, sectorul 3, nr. de ordine în registrul comertului J40/9796/04.06.2008, cod unic de înregistrare 23997762/04.06.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2008.

Nr. 888.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii ComercialeCOMPLEX ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 16 septembrie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale COMPLEX ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială COMPLEX ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, Calea Crângasi nr. 48, bl. 7 ICEM, sc. 1, et. 3 ap. 14, sectorul 6, nr. de ordine în registrul comertului J40/5948/01.04.2008, cod unic de înregistrare 23630269/01.04.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2008.

Nr. 891.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale PRIVAT CONSULTING - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 23 septembrie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale PRIVAT CONSULTING - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială PRIVAT CONSULTING - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 79A, judetul Sibiu, nr. de ordine în registrul comertului J32/993/12.06.2008, cod unic de înregistrare 24047426/13.06.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 898.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale VLT EXPERT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 23 septembrie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale VLT EXPERT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială VLT EXPERT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Masina de Pâine nr. 20, bl. OD 37, se. 4, et. 1, ap. 140, sectorul 2, nr. de ordine în registrul comertului J40/9654/20.11.2001, cod unic de înregistrare 14301100/20.11.2001, este autorizată să functioneze ca broker

de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 899.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale MAFF ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 23 septembrie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale MAFF ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială MAFF ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Precupetii Vechi nr. 6, sectorul 2, nr. de ordine în registrul comertului J40/6344/07.04.2008, cod unic de înregistrare 23668972/08.04.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 902.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale I.M. BRATU - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 23 septembrie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale I.M. BRATU - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială I.M. BRATU - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Popa Nan nr. 185, se. 2, et. 8, ap. 55, sectorul 3, nr. de ordine în registrul comertului J40/14403/27.08.2008, cod unic de înregistrare 24383175/27.08.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 908.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale ASISCO - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 30 septembrie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale ASISCO - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială ASISCO - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, Str. Schitului nr. 11, bl. 11B, se. 1, et. 3, ap. 21, sectorul 3, nr. de ordine în registrul comertului J40/10692/18.06.2008, cod unic de înregistrare 24068151/18.06.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 2 octombrie 2008.

Nr. 920.

 

ACTE ALE FONDULUI ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

 

FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării si completării Manualului de operare pentru implementarea Programului de interventii prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune socială, finantat de către Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si Guvernul României

 

În temeiul art. 9 alin. (1) si (2), al art. 17 si 18 din Legea nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006,

Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială hotărăste:

Art. I. - Manualul de operare pentru implementarea Programului de interventii prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune socială, finantat de către Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si Guvernul României, aprobat prin Hotărârea Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială nr. 2/II/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 si 575 bis din 22 august 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 1.1.6.2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1.1.6.2. Pe baza informatiilor existente, cu două luni înainte de organizarea unei runde de competitie pentru proiecte, ANR transmite FRDS sau, după caz, actualizează Lista comunitătilor rome propuse pentru a fi sprijinite în cadrul programului. Lista cuprinde un număr de maximum 120 de comunităti locuite preponderent de romi si mentionează toate datele necesare identificării comunitătilor eligibile în cadrul programului (judet, municipiu/oras/comună, cartier/sat/cătun, denumirea utilizată de localnici pentru identificarea comunitătii, amplasament/ localizare, număr de gospodării, număr de locuitori etc). în conditiile în care, după două runde de competitie, numărul proiectelor finantate prin PIP la nivelul comunitătilor din Listă nu asigură alocarea tuturor fondurilor disponibile prin PIP pentru granturi, FRDS poate cere ANR completarea Listei, până la un număr de comunităti considerat suficient/acoperitor de FRDS.”

2. La punctul 2.1.3.2, după ultima liniută a paragrafului 2 „Bunuri si materiale” se introduce o nouă propozitie cu următorul cuprins:

„Sunt excluse de aici bunurile si materialele care fac obiectul lucrărilor de constructii si instalatii (amenajări interioare sau exterioare, cum ar fi: instalatii sanitare, echipamente pentru locuri dejoacă etc.).”

3. La punctul 2.5 „Grupul de coordonare a proiectului”, preambulul se modifică si va avea următorul cuprins:

„Coordonarea activitătilor proiectului se va asigura prin Grupul de Coordonare a Proiectului (GP) format din 5 sau 7 membri: 2 reprezentanti ai primăriei, 2 ai organizatiei neguvernamentale (dacă este cazul) si cei 3 reprezentanti alesi ai comunitătii. Coordonatorul proiectului va face parte în mod obligatoriu din GP. Primăria poate desemna pentru pozitia de coordonator de proiect un membru al comunitătii, în măsura în care acesta are pregătirea si experienta necesare si cu conditia ca acesta să nu se numere în acelasi timp si printre cei 3 reprezentanti ai comunitătii în GP.”

4. La punctul 3.5.2.1, după paragraful 2 se introduce un nou paragraf cu următorul cuprins:

„Participarea facilitatorilor la evaluarea de teren este asimilată unei zile de facilitare.”

5. La punctul 3.8.1 „Etapele instruirii”, primul paragraf se modifică si va avea următorul cuprins:

„După aprobarea proiectelor, 4 reprezentanti ai beneficiarilor desemnati în cadrul unei întâlniri dintre partenerii implicati direct în proiect (după caz, 3 reprezentanti ai Agentului de gestiune, un reprezentant al grupului de initiativă din comunitate, un reprezentant al ONG) sunt invitati să participe la programele de instruire organizate de FRDS, în mai multe etape, pentru buna derulare a proiectelor, astfel:”.

6. La punctul 3.8.1 „Etapele instruirii”, punctul 2 al primului paragraf se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. În timpul implementării, reprezentantii beneficiarilor iau parte la cursurile de implementare, la care pot participa si contractorii activitătilor relevante din proiecte, pentru a transfera către acestia cunostinte si abilităti specifice interventiei, asigurând în acelasi timp învătarea prin schimb de experientă între reprezentantii diverselor comunităti beneficiare participante. Prezenta la cursul initial de instruire a cel putin 2 reprezentanti ai beneficiarilor implicati direct în realizarea proiectului (obligatoriu coordonatorul proiectului) conditionează semnarea acordului de grant.”

7. Punctul 6.1.1.2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„6.1.1.2. FRDS va deschide conturile necesare implementării programului la o bancă comercială agreată de finantatori.”

8. La punctul 6.1.2.1, ultima bulină se modifică si va avea următorul cuprins:

„• cheltuielile de organizare a seminariilor, a întâlnirilor de schimb de experientă si a întâlnirilor de informare derulate la nivel comunitar, inclusiv a celor destinate informării organizatiilor neguvernamentale ce pot participa în calitate de parteneri ai initiatorilor de proiecte la FRDS (chirie sală, închiriere echipamente, materiale, costuri de cazare, masă si transport pentru participanti etc.).”

9. Punctul 6.1.3.11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„6.1.3.11. Contributia locală în bani la realizarea proiectelor se cheltuie înaintea sumelor cu aceeasi destinatie din grant, sub sanctiunea desfintării acordului de grant si returnării integrale a fondurilor din grant primite până în acel moment, la care se vor adăuga penalitătile si dobânzile aferente. în situatia în care în timpul executiei proiectului nu se realizează contributia în natură, Agentul de gestiune trebuie să găsească solutii pentru compensarea în bani a contributiei estimate, sub sanctiunea desfiintării acordului de grant si returnării integrale a fondurilor din grant primite până în acei moment, la care se vor aplica penalitătile si dobânzile aferente.”

10. După punctul 6.1.3 „Reguli si proceduri pentru eliberarea fondurilor către agentii de gestiune” se introduce un nou punct, punctul 6.1.4 „Alte prevederi”, cu următorul cuprins:

„6.1.4. Alte prevederi

În cazul preluării în administrare de către Ministerul Economiei si Finantelor, în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, a împrumutului 4825RO pentru implementarea Proiectului de incluziune socială, respectiv a componentei Programul de interventii prioritare, solicitările de fonduri pentru derularea Programului de interventii prioritare si toate plătile (inclusiv către beneficiarii de granturi) se derulează în conformitate cu reglementările Ministerului Economiei si Finantelor si cu procedurile FRDS aplicabile la acel moment. Modificările de procedură la nivelul beneficiarilor de grant vor fi reflectate prin acte aditionale la acordurile de grant semnate cu acestia.”

11. Numerotarea punctului 6.2.3.1 se modifică si devine 6.2.3.

12. Numerotarea subpunctului 6.2.3.1.1 se modifică si devine 6.2.3.1.

13. Numerotarea subpunctului 6.2.3.1.2 se modifică si devine 6.2.3.2.

14. În anexa nr. 5A „Termeni de referintă pentru evaluatori”, punctul 6 „Conditii de angajare” se modifică si va avea următorul cuprins:

„6. Conditii de angajare

Contract de prestări de servicii încheiat pe durată determinată (în functie de durata programelor derulate de FRDS) cu persoane fizice autorizate (PFA) sau cu alte entităti organizate ca persoane juridice conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale.”

15. În anexa nr. 5B „Termeni de referintă pentru facilitator comunitar”, punctul 6 „Conditii de angajare” se modifică si va avea următorul cuprins:

„6. Conditii de angajare

Contract de prestări de servicii încheiat pe durată determinată (în functie de durata programelor derulate de FRDS) cu persoane fizice autorizate (PFA) sau cu alte entităti organizate ca persoane juridice conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale. Facilitatorul comunitar va presta servicii de facilitare pentru o comunitate în functie de specificul proiectului/programului (o comunitate eligibilă în cadrul Programului de interventii prioritare va putea beneficia în total de circa 30 de zile de facilitare).”

16. În anexa nr. 5C „Termeni de referintă pentru supervizori”, punctul 6 „Conditii de angajare” se modifică si va avea următorul cuprins:

„6. Conditii de angajare

Contract de prestări de servicii încheiat pe durată determinată (în functie de durata programelor derulate de FRDS) cu persoane fizice autorizate (PFA) sau cu alte entităti organizate ca persoane juridice conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale.”

Art. II. - Se împuterniceste conducerea executivă a Fondului Român de Dezvoltare Socială în vederea publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială,

Valentina Contescu

 

Bucuresti, 23 septembrie 2008.

Nr. 9.1/VI.