MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 632         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 1 septembrie 2008

 

SUMAR

 

DECRETE

 

843. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

844. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

845. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă din Ministerul Apărării

 

846. - Decret pentru numirea unui procuror

 

847. - Decret privind numirea în functia de judecător a unui procuror

 

848. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

849. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

850. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

851. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

852. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

853. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

854. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

855. - Decret privind numirea în functia de judecător a unui procuror

 

856. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

857. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

858. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

859. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

860. - Decret privind numirea în functia de judecător a unui procuror

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

964. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Nationale „Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

966. - Hotărâre pentru trecerea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii Publice în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de stat” si pentru completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

968. - Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor de organizare a întâlnirii ministeriale la nivel de experti sub egida Conferintei Ministeriale pentru Protectia Pădurilor în Europa, care se va desfăsura la Bucuresti în perioada 13-15 octombrie 2008

 

970. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.518/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 6 - continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.76. - Ordin al ministrului apărării pentru aprobarea Normelor privind participarea cadrelor militare din Armata României la studii de perfectionare a pregătirii profesionale organizate în tară

 

1.028. - Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.227(82) a Comitetului Securitătii Maritime din 8 decembrie 2006

 

1.029. - Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin anexa 1 la Rezolutia MSC.216(82) a Comitetului Securitătii Maritime din 8 decembrie 2006

 

1.487/5.155. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind arondarea facultătilor de medicină, medicină dentară si farmacie acreditate la centrele universitare Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Târgu Mures si Timisoara

 

2.197/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea locuintelor de serviciu din fondul locativ al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si al unitătilor subordonate

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 81 din 23 iulie 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 6 septembrie 2008 domnului colonel Vasile Vasile Marian i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 26 august 2008.

Nr. 843.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 81 din 23 iulie 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Andrei Tudor i se acordă gradul de general de brigadă si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 26 august 2008.

Nr. 844.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă Joarză Samoilă Samoilă trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 26 august 2008.

Nr. 845.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 727 din 10 iulie 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Spînachi Napoleon Alin se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pascani.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 august 2008.

Nr. 846.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea în functia de judecător a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 61 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 635/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Pasca Camenită Sandra lulia se eliberează din functia de procuror la Parchetul depe lângă Judecătoria Buftea si se numeste în functia de judecător la Judecătoria Bolintin-Vale.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 august 2008.

Nr. 847.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 675/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Cuza Stefan, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 august 2008.

Nr. 848.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 721/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Popescu Ion, judecător la Curtea Militară de Apel, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 august 2008.

Nr. 849.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 670/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Popdan Eugen-Gheorghe, judecător la Tribunalul Brasov, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 august 2008.

Nr. 850.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 668/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Nica Mircea Silviu, judecător la Tribunalul Arges, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 august 2008.

Nr. 851.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 669/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 septembrie 2008 domnul Burdea Gheorghe, judecător la Curtea de Apel Brasov, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 august 2008.

Nr. 852.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 671/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Blideran Cornelia Măria, judecător la Judecătoria Cărei, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 august 2008.

Nr. 853.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 674/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Galaon Ilie, judecător la Judecătoria Târgu Bujor, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 august 2008.

Nr. 854.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea în functia de judecător a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 61 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vederea Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 635/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Stiuj Viviana se eliberează din functia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caras-Severin si se numeste în functia de judecător la Tribunalul Caras-Severin.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 august 2008.

Nr. 855.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) si alin (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Bănăteanu Diana, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpus, se eliberează din functie ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 august 2008.

Nr. 856.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 672/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Mărtoiu loan, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 august 2008.

Nr. 857.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 666/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 15 septembrie 2008, domnul Orzea Ilie, procuror-sef Sectie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brasov, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 august 2008.

Nr. 858.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 667/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 15 septembrie 2008, domnul Juravschi Constantin, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brasov, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 august 2008.

Nr. 859.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea în functia de judecător a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 61 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 726/2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Spărios Demis-Marius se eliberează din functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hateg si se numeste în functia de judecător la Judecătoria Petrosani.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 august 2008.

Nr. 860.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Nationale „Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti” - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 787/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap si ale persoanelor cu mobilitate redusă care călătoresc pe calea aerului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Nationale „Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Antonel Tănase,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Akos Derzsi,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 964.

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COMPANIA NATIONALA „AEROPORTUL INTERNATIONAL HENRI COANDĂ - BUCURESTI” - S.A.

Calea Bucurestilor nr. 224E

Cod unic de înregistrare R6222650

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008

 

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2008 RECTIFICAT

0

1

2

3

5

I.

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

307.341,40

 

1.

Venituri din exploatare -total, din care :

2

287.226,30

 

 

a) productia vândută

3

261.060,30

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

4.766,00

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

 

 

 

-subventii cf.prevederi legale in vigoare

6

 

 

 

-transferuri cf.prevederi legale in vigoare

7

 

 

 

d) productia imobilizată

8

 

 

 

e) alte venituri din exploatare

9

21.400,00

 

2.

Venituri financiare - total, din care :

10

20.115,10

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

b) venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

3.405,00

 

 

c) venituri din dobânzi

13

2.650.10

 

 

d) alte venituri financiare

14

14.060.00

 

3.

Venituri extraordinare

15

 

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49)

16

284.315,75

 

1.

Cheltuieli de exploatare total, din care :

17

279.315,75

 

 

a) cheltuieli materiale, din care:

13

23.733,69

 

 

-pt Consiliul OACI

18a

5.40

 

 

b) alte cheltuieli externe ( energia si apa )

19

9.124,63

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

3.260.00

 

 

d) cheltuieli privind personalul, din care :

21

48.313,34

 

 

- salarii

22

35.305.38

 

 

- contracte de mandat/contracte de performantă

23

191,00

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care :

24

9.530,73

 

 

- contributii la asigurări sociale (19,5%+D 85%)

25

7.223,51

 

 

- ajutor de somaj (1%)

26

354,96

 

 

- contributia la asigurări sociale de sănătate (5,5%)

27

1.952,30

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care :

28

3.286,18

 

 

- cheltuieli sociale (2%), din care:

29

677,96

 

 

- tichete de cresă

30

54,00

 

 

- tichete cadou

31

128,50

 

 

- - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

32

305,27

 

 

- fonduri pt.accidente de muncă si boli profesionale

(0,61%)

32a

216,53

 

 

- fond garantare plată creante salariale cf. Legii nr.200/2006 (0,25%)

32b

33,74

 

 

- tichete de masă

33

1.876.81

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2008 PROPUNERI

0

1

2

3

5

 

 

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

34

 

 

 

f) ajustarea valorii activelor circulante

34a

 

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care :

35

194.884,04

 

 

- chelt. privind prestatiile externe, din care :

36

109.353,55

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

37

470,71

 

 

- pt AIHCB

37a

460,51

 

 

- of. consiliul OACI

37b

10.20

 

 

- tichete cadou pt. protocol

38

 

 

 

- alte cheltuieli pt. Consiliul OACI

38a

272,00

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

39

1.703,91

 

 

- tichete cadou pt. ch.de reci. si publicitate

40

 

 

 

-tichete cadou pt. campanii de marketinq

41

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

550,00

 

 

- alte cheltuieli, din care :

43

85.025.49

 

 

- alte cheltuieli pt. Consiliul OACI

43a

32.40

 

 

- taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale

44

 

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

45

300,00

 

2.

Cheltuieli financiare -total, din care :

46

5.000,00

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

47

 

 

 

- alte cheltuieli financiare

48

5.000,00

 

3.

Cheltuieli extraordinare

49

 

III.

REZULTAT BRUT ( profit / pierdere)

50

23.025,65

 

ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

50a

4.386,03

I

- fond de rezervă

50b

981.03

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

51

2.982,34

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

20.043,31

 

1.

Rezerve legale

53

981.03

 

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

54

 

 

3.

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

55

 

 

4.

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

56

 

 

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

57

 

 

6.

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta

58

1.906,23

 

7.

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome,

ori dividende în cazul societătilor nationale, companiilor

nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

59

9.531,14

 

8.

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute

la punctul 1 -7 se repartizează la alte rezerve si constituie

sursa proprie de finantare

60

7.624,91

 

VI.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :

61

339.187,39

 

1.

Surse proprii

62

97.175,64

 

2.

Alocatii de la buget

63

63a

24.635,00

 

 

-pentru rambursări credite externe

 

19.840,00

 

 

-plăti dobânzi, comisioane pt.credite externe

63b

4.795,00

 

3.

Credite bancare :

64

 

 

 

- interne

65

 

 

 

- externe

66

 

 

4.

Alte surse

67

217.376.75

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

68

339.187,39

 

1.

Chelt. aterente investitiilor, inclusiv cele aterente investitiilor în curs la finele anului

69

304.712,39

 

2.

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii:

70

34.475,00

 

 

-interne

71

9.840,00

 

 

-externe

72

24.635,00

VIII.

REZERVE, din care:

73

U.508,73

 

1.

Rezerve legale

74

14.508,73

 

2.

Rezerve statutare

75

 

 

3.

Alte rezerve

76

 

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

77

 

 

1.

Venituri totale

78

307.341.40

 

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

284.315.75

 

3.

Nr.prognozat de personal la finele anului

80

855

 

4.

Nr. mediu de salariati total

81

855

 

5.

Fond de salarii, din care :

82

35.305,38

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă

83

34.962,38

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

84

343,00

 

6.

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei / persoană)

85

3.411,63

 

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei/persoană) - în preturi curente

86

 

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în preturi comparabile

87

 

 

9

Productivitatea muncii in unităti fizice pe total personal mediu ( unit. fizice; persoană)

88

4 948.31

 

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei veniturit totale ( chelt. totale / venituri totale x1000)=rd.16/rd. 1x1000

89

925,08

 

11.

Plăti restante -total

90

 

 

 

- preturi curente

91

 

 

 

- preturi comparabile

92

 

 

12.

Creante restante - total

93

1.340,00

 

 

- preturi curente

94

1.340,00

 

 

- preturi comparabile

95

1.340,00

 

Indicator fizic: pasageri deserviti

 

HOTĂRÂRE

pentru trecerea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii Publice în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si pentru completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. (2) si art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea unei părti din imobilul situat în municipiul Bucuresti, bd. Regina Elisabeta nr. 3, sectorul 3, împreună cu mijloacele fixe si obiectele de inventar din dotare, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii Publice în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

(2) Datele de identificare a părtii din imobil care se transmite potrivit alin. (1) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” va prelua toate drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de administrator a Ministerului Sănătătii Publice si pe cele care decurg din contractele de închiriere a spatiilor din imobilul prevăzut la art. 1, aflate în derulare.

Art. 3. - Predarea-preluarea părtii din imobilul care se transmite potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - La anexa nr. 4 „Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat»“ la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, după pozitia nr. 101 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 102, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea imobilului si adresa

Teren

- mp -

Temei legal

„102.

Imobil partial bd. Regina Elisabeta nr. 3, sector 3, Bucuresti

973,43

_”_”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Secretarul general al Guvernului,

Gabriel Berea

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 966.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobil care trece din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii Publice în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale părtii de imobil

Municipiul Bucuresti,

bd. Regina Elisabeta nr. 3,

sectorul 3

Ministerul Sănătătii Publice

Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Constructie:

- suprafată utilă C1 -subsol 1 = 573,56 m2

- suprafată utilă C1 - subsol 2 = 250,95 m2

- suprafată utilă C1 - parter = 379,83 m2

- suprafată utilă C1 - mezanin = 93,38 m2

- suprafată utilă C1 - etaj 1 = 777,45 m2

 

 

 

- suprafată utilă C1 - etaj 2 = 756,88 m2

- suprafată utilă C1 - etaj 3 = 759,83 m2

- suprafată utilă C1 -etaj 4 = 662,13 m2

- suprafată utilă C1 - etaj 5 = 664,46 m2

- suprafată utilă C1 - etaj 6 = 493,67 m2

Total suprafată utilă = 5.412,14 m2

Suprafata construită la sol = 940,04 m2

Terenul aferent în suprafată de 973,43 m2

Nr. cadastral 9.533/1, înscris în Cartea funciară cu nr. 74.114

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea cheltuielilor de organizare a întâlnirii ministeriale la nivel de experti sub egida Conferintei Ministeriale pentru Protectia Pădurilor în Europa, care se va desfăsura la Bucuresti în perioada 13-15 octombrie 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă cheltuielile de organizare a întâlnirii ministeriale la nivel de experti sub egida Conferintei Ministeriale pentru Protectia Pădurilor în Europa, care se va desfăsura la Bucuresti în perioada 13-15 octombrie 2008.

Art. 2. - Finantarea cheltuielilor necesare pentru organizarea si desfăsurarea actiunii prevăzute la art. 1, în sumă totală de 140.000 lei, se suportă din prevederile bugetare

aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anul 2008, de la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură si vânătoare”, titlul II „Bunuri si servicii”, articolul 20.30 „Alte cheltuieli”, alineatul 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”.

Art. 3. - Devizul estimativ al actiunii mentionate la art. 1 este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 968.

 

ANEXA

 

DEVIZ ESTIMATIV

privind cheltuielile de organizare a întâlnirii ministeriale la nivel de experti sub egida Conferintei Ministeriale pentru Protectia Pădurilor în Europa, care se va desfăsura la Bucuresti în perioada 13-15 octombrie 2008

 

Nr. crt.

Obiectul/Specificarea actiunii

Suma (lei)

1.

Asigurarea locatiei, a echipamentului tehnic, a serviciilor conexe desfăsurării reuniunii si materiale

74.000

2.

Cheltuieli cu asigurarea mesei

49.000

3.

Servicii de transport vizită de lucru

10.000

4.

Cheltuieli neprevăzute

7.000

 

TOTAL:

140.000

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.518/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 6 - continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.518/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 6 - continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 18 decembrie 2007, cu completările ulterioare, se completează cu pozitiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100- km 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 6 - continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni” cu suma globală estimată de 389 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul „Alte transferuri”, pozitia „Investitii ale agentilor economici cu capital de stat”.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexă.

Art. III. - Persoanele fizice/juridice prevăzute în anexa la prezenta hotărâre vor depune cererile pentru plata justei despăgubiri, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Antonel Tănase,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 970.

 

ANEXA

 

TABEL

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 6 - continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni”

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafata terenului

Suprafata

constructiilor

(m2)

Numele proprietarului, conform documentatiilor tehnico-cadastrale

Suprafata

rezultată

din acte

(m2)

Suprafata rezultată

din măsurători

(m2)

0

1

2

3

4

5

6

7

51

Ilfov

Otopeni

284/1

19.405,86

436

 

Societatea Comercială „Automobile Bavaria” - S.R.L.

52

Ilfov

Otopeni

194/3/1

6.000

7

 

Societatea Comercială „Percy Company Impex” - S.R.L.

53

Ilfov

Otopeni

50/1

4.960

457

7

Societatea Comercială „Alfa Bit” - S.R.L.

Total suprafată expropriată (m2)

900

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind participarea cadrelor militare din Armata României la studii de perfectionare a pregătirii profesionale organizate în tară

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 3 alin. (5) din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 582/2001, si ale art. 12 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. j) si I) si ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării,

ministrul apărării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele privind participarea cadrelor militare din Armata României la studii de perfectionare a pregătirii profesionale organizate în tară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 septembrie 2008.

(2) La aceeasi dată se abrogă Normele privind participarea cadrelor militare din Armata României la studii de perfectionare a pregătirii profesionale organizate în tară, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M. 194/2001*), cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

 

Bucuresti, 13 august 2008.

Nr. M.76.


*) Ordinul nr. M.194/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind participarea cadrelor militare din Armata României la studii de perfectionare a pregătirii profesionale organizate în tară

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) lit. c) din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 582/2001, promovarea în functie si înaintarea în grad a cadrelor militare în activitate, precum si trecerea maistrilor militari si subofiterilor în corpul ofiterilor sunt conditionate de absolvirea cursului de carieră necesar în vederea îndeplinirii atributiilor noii functii.

Art. 2. - Obiectivul fundamental al procesului de perfectionare a pregătirii profesionale a cadrelor militare este formarea si dezvoltarea unor competente corespunzătoare cerintelor fiecărui tip de functie.

Art. 3. - În conformitate cu principiile de acces si evolutie în carieră a cadrelor militare în activitate, gestionarea procesului de perfectionare a pregătirii profesionale trebuie să asigure:

a) utilizarea unui sistem de selectionare si motivare, care să retină cadrele militare în activitate cu cel mai bun potential, pentru promovarea pe treptele superioare ale ierarhiei militare;

b) reabilitarea carierei militare, ca model si practică, în acord cu teoria privind managementul resurselor umane si experienta armatelor moderne în acest domeniu;

c) păstrarea unei structuri echilibrate a corpurilor de cadre militare în activitate, pe grade si vârste corespunzătoare modelului teoretic piramidal.

Art. 4. - Cadrele militare în activitate pot frecventa un curs de carieră, prin concurs, începând cu ultimii 2 ani de stagiu minim în grad, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii generale:

a) au fost evaluate prin aprecierile de serviciu din ultimii 3 ani cu calificativul cel putin „Foarte bun”;

b) sunt apte medical grupa a IV-a pentru serviciul militar, concluzie consemnată în fisa ultimului control medical periodic.

Art. 5. - (1) În scopul îmbunătătirii pregătirii, în raport cu nevoile de performantă profesională, cadrele militare în activitate care sunt evaluate prin aprecierile de serviciu din ultimii 2 ani cu calificativul cel putin „Bun” pot frecventa diferite cursuri de perfectionare, specializare si stagii de practică, altele decât cursurile de carieră, la un interval de cel putin 2 ani de la absolvirea ultimei forme de pregătire.

(2) Fac exceptie de la regulile prevăzute la alin. (1) cadrele militare care au fost evaluate prin aprecierea de serviciu din ultimul an cu calificativul cel putin „Bun” si care au participat la un curs intensiv de învătare a unei limbi străine si cadrele didactice care, prin natura si continutul disciplinei pe care o predau, au nevoie de achizitii cognitive sau psihomotorii specifice domeniului/obiectivelor formei de pregătire.

Art. 6. - Ofiterii care dovedesc aptitudinile necesare pot frecventa prin concurs cursul de pregătire în vederea îndeplinirii unei misiuni de reprezentant militar în străinătate pe orice treaptă a carierei militare, pe baza hotărârii comisiei de selectie, dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

a) au fost evaluati prin aprecierile de serviciu din ultimii 2 ani cu calificativul „Foarte bun”;

b) sunt apti medical grupa a IV-a, concluzie consemnată în fisa ultimului control medical periodic;

c) nu au probleme deosebite - probleme familiale, probleme de serviciu sau de altă natură care pot constitui factori de risc în privinta trimiterii în străinătate -, care ar putea influenta negativ activitatea pe care o vor desfăsura în străinătate;

d) alte criterii impuse de cerintele functiilor pe care le vor îndeplini în străinătate.

 

CAPITOLUL II

Participarea ofiterilor în activitate la cursuri de carieră

 

SECTIUNEA 1

Cursul avansat- similar

 

Art. 7. - Cursul avansat - similar poate fi frecventat de ofiterii de arme, de logistică - serviciul administrativ, transporturi militare si tehnico-ingineresc - ingineri si subingineri -, precum si de cei care îsi desfăsoară activitatea în domeniul informatiilor si sigurantei militare, care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale prevăzute la art. 4 si următoarele criterii specifice:

a) au gradul de locotenent;

b) au vârsta de cel mult 37 de ani în anul în care urmează cursul;

c) au perspective să fie promovati în functii prevăzute cu gradul de căpitan, corespunzătoare armelor/specialitătilor în care sunt confirmati.

Art. 8. - Ofiterii ingineri din serviciul tehnico-ingineresc si administrativ, numiti în institutii de cercetare-proiectare ale armatei, precum si cei din învătământul militar care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 7 vor absolvi studii aprofundate în domeniul lor de activitate în locul cursului avansat de logistică.

 

SECTIUNEA a 2-a
Cursul pentru medici-sefi de unitate – similar

 

Art. 9. - Cursul pentru medici-sefi de unitate - similar poate fi frecventat de ofiterii de logistică - serviciul medical si sanitar-veterinar-, care nu se află în pregătire pentru rezidentiat, care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale prevăzute la art. 4 si următoarele criterii specifice:

a) au gradul de locotenent;

b) au vârsta de cel mult 37 de ani în anul în care urmează cursul;

c) au perspective să fie promovati în functii prevăzute cu gradul de căpitan, corespunzătoare serviciului medical sau sanitar-veterinar în care sunt confirmati.

Art. 10. - Ofiterii aflati în pregătire prin rezidentiat nu sunt obligati să frecventeze cursul pentru medici sefi de unitate.

 

SECTIUNEA a 3-a

Cursul de stat major - similar

 

Art. 11. - Cursul de stat major - similar poate fi frecventat de ofiterii de arme si de logistică - serviciul administrativ, transporturi militare - si de ofiterii specialisti, dacă îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale prevăzute la art. 4 si următoarele criterii specifice:

a) au gradul de căpitan;

b) au vârsta de cel mult 41 de ani în anul în care urmează cursul;

c) au perspective să fie promovati în functii prevăzute cu gradul de maior/locotenent-comandor, corespunzătoare armelor/specialitătilor în care sunt confirmati.

 

SECTIUNEA a 4-a

Cursul de management al sistemelor tehnice – similar

 

Art. 12. - Cursul de management al sistemelor tehnice - similar poate fi frecventat de ofiterii de logistică sau de arme care ocupă functii în specialitătile serviciului transporturi militare si în specialitatea constructii-cazare, precum si în serviciul tehnico-ingineresc - ingineri si subingineri -, care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale prevăzute la art. 4 si următoarele criterii specifice:

a) au gradul de căpitan;

b) au vârsta de cel mult 41 de ani în anul în care urmează cursul;

c) au perspective să fie promovati în functii prevăzute cu gradul de maior/locotenent-comandor, corespunzătoare armelor/specialitătilor în care sunt confirmati.

Art. 13. - Ofiterii ingineri din serviciul tehnico-ingineresc si administrativ, numiti în institute de cercetare-proiectare ale armatei, precum si cei din învătământul militar care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 12 poate să absolve o formă de învătământ postuniversitar, alta decât studii aprofundate, în locul cursului de management al sistemelor tehnice.

 

SECTIUNEA a 5-a
Cursul pentru medici-sefi de mare unitate – similar

 

Art. 14. - Cursul pentru medici-sefi de mare unitate - similar poate fi frecventat de ofiterii de logistică - serviciul medical si sanitar-veterinar, specialitătile medicină generală, stomatologie si farmacie, care nu se află în pregătire pentru rezidentiat, dacă îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale prevăzute la art. 4 si următoarele criterii specifice:

a) au gradul de căpitan;

b) au vârsta de cel mult 41 de ani în anul în care urmează cursul;

c) au perspective să fie promovati în functii prevăzute cu gradul de maior, corespunzătoare serviciului medical sau sanitar-veterinar în care sunt confirmati.

Art. 15. - Ofiterii aflati în pregătire prin rezidentiat si medicii specialisti nu sunt obligati să frecventeze cursul pentru medici-sefi de mare unitate - similar.

 

SECTIUNEA a 6-a

Cursul interarme

 

Art. 16. - Cursul interarme ce se organizează în Universitatea Natională de Apărare „Carol I” asigură perfectionarea pregătirii interarme si aprofundarea pregătirii intercategorii ale fortelor armate si poate fi frecventat, prin concurs, de ofiterii de comandă si stat major care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

a) au absolvit o institutie militară de învătământ pentru formarea ofiterilor cu durata de 3 ani - pentru ofiterii care urmează Facultatea interarme ce se finalizează cu diplomă de studii universitare de lungă durată - sau cu durata de cel putin 4 ani - pentru ofiterii absolventi ai unei institutii de învătământ superior de nivel universitar de lungă durată;

b) au gradul de maior/locotenent-comandor si au un stagiu de minimum 3 ani în acest grad în anul începerii studiilor;

c) au vârsta de cel mult 42 de ani în anul începerii studiilor;

d) au absolvit cursul de stat major - similar;

e) au îndeplinit timp de minimum 2 ani functii prevăzute cu gradul de maior/locotenent-comandor sau superior, la esalon tip batalion/divizion, regiment, brigadă, bază aeriană, institutii militare de învătământ si similare sau functii în domeniul

informatiilor, contrainformatiilorsi securitate militară până în anul în care încep studiile;

f) au fost evaluati în aprecierile de serviciu pe ultimii 3 ani premergători selectiei cu calificativul cel putin „Foarte bun” si au fost propusi prin acestea să sustină concursul de admitere. Ofiterii apreciati în anul premergător concursului cu calificative inferioare celui de „Foarte bun” nu vor fi trimisi la concurs;

g) au potential de dezvoltare care să le permită accesul la functii din statele majore ale marilor unităti si comandamentele superioare acestora sau în functii de comandanti de unităti ori formatiuni militare, corespunzătoare gradului de locotenent-colonel/căpitan-comandor;

h) au fost declarati reusiti la testarea psihologică organizată în acest scop;

i) sunt apti medical grupa a IV-a, concluzie consemnată în urma efectuării controlului medical pentru concursul de admitere.

 

SECTIUNEA a 7-a

Cursul postuniversitar corespunzător domeniului de activitate al functiei – similar

 

Art. 17. - Cursul postuniversitar corespunzător domeniului de activitate al functiei - similar poate fi frecventat de ofiterii cu un potential de dezvoltare care să le permită accesul la functii fără atributii de conducere, care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale prevăzute la art. 4 si următoarele criterii specifice:

a) au gradul de locotenent-colonel/căpitan-comandor;

b) au vârsta de cel mult 50 de ani în anul în care urmează cursul;

c) au perspective să fie promovati în functii prevăzute cu gradul de colonel/comandor.

 

SECTIUNEA a 8-a

Cursul postuniversitar de conducere corespunzător domeniului de activitate al functiei – similar

 

Art. 18. - Cursul postuniversitar de conducere corespunzător domeniului de activitate al functiei - similar poate fi frecventat de ofiterii performanti care se propun să fie numiti în functii cu atributii de conducere, care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale prevăzute la art. 4 si următoarele criterii specifice:

a) au gradul de cel putin locotenent-colonel/căpitan-comandor;

b) au vârsta de cel mult 50 de ani în anul în care urmează cursul;

c) au perspective să fie promovati în functii prevăzute cu gradul de colonel/comandor.

 

SECTIUNEA a 9-a

Cursul postuniversitar de conducere strategică si cursurile Colegiului National de Apărare

 

Art. 19. - Cursul postuniversitar de conducere strategică si cursurile Colegiului National de Apărare pot fi frecventate prin concurs - colocviu - de ofiterii care dovedesc aptitudini deosebite pentru a fi propusi să fie promovati în functii prevăzute cu gradul de general de brigadă - similare si superioare acestuia, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

a) au gradul de colonel/comandor si superioare acestuia;

b) au vârsta de cel mult 52 de ani coloneii sau comandorii si de cel mult 54 de ani generalii, în anul în care urmează cursurile;

c) au absolvit o institutie de învătământ superior de lungă durată si un curs postuniversitar de conducere în tară sau în străinătate;

d) au îndeplinit timp de cel putin un an functii prevăzute cu gradul de colonel/comandor;

e) au fost evaluati prin aprecierile de serviciu din ultimii 3 ani cu calificativul cel putin „Foarte bun”;

f) sunt apti medical grupa a IV-a pentru serviciul militar, concluzie consemnată în fisa ultimului control medical periodic.

 

CAPITOLULUI

Participarea maistrilor militari/subofiterilor în activitate la cursuri de carieră

 

SECTIUNEA 1

Cursul de instructori – similar

 

Art. 20. - Cursul de instructori - similar poate fi frecventat de maistri militari/subofiteri luptători si specialisti, care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale prevăzute la art. 4 si următoarele criterii specifice:

a) au gradul de maistru militar clasa a IV-a/sergent-major;

b) au îndeplinit timp de minimum 2 ani o functie de comandant de grupă - similare - si au perspective să fie promovati într-o functie de instructor - similare -, prevăzută cu gradul de maistru militar clasa a lll-a/plutonier;

c) au vârsta de cel mult 37 de ani în anul în care urmează cursul.

 

SECTIUNEA a 2-a

Cursul de comandant/loctiitor de pluton – similar

 

Art. 21. - Cursul de comandant/loctiitor de pluton - similar poate fi frecventat de maistri militari/subofiteri luptători si specialisti, care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale prevăzute la art. 4 si următoarele criterii specifice:

a) au gradul de maistru militar clasa a IV-a/sergent-major;

b) au îndeplinit timp de minimum 2 ani o functie de comandant de grupă - similare - si au perspective să fie promovati într-o functie de comandant/loctiitor de pluton - similare - prevăzută cu gradul de maistru militar clasa a lll-a/ plutonier;

c) au vârsta de cel mult 37 de ani în anul în care urmează cursul.

 

SECTIUNEA a 3-a

Cursul de stat major- similar

 

Art. 22. - Cursul de stat major - similar poate fi frecventat de maistri militari/subofiteri luptători, specialisti si instructori care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale prevăzute la art. 4 si următoarele criterii specifice:

a) au gradul de maistru militar clasa a lll-a/plutonier;

b) au îndeplinit timp de cel putin 3 ani o functie de comandant pluton ori loctiitor sau de instructor în baze de instructie si în alte institutii similare - maistri militari/subofiteri luptători - sau o functie de specialist din structura unitătilor si formatiunilor până la regiment - similare - inclusiv - maistri militari/subofiteri specialisti - si au perspective să fie promovati în comandamente de batalion si superioare acestora, în toate domeniile activitătii de stat major, precum si functii de consilieri ai comandantilor/sefilor prevăzute cu gradul de maistru militar clasa a Il-a/plutonier major;

c) au vârsta de cel mult 41 de ani în anul în care urmează cursul.

 

SECTIUNEA a 4-a

Cursul de administratie – similar

 

Art. 23. - Cursul de administratie - similar poate fi frecventat de maistri militari/subofiteri luptători, specialisti si instructori, care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale prevăzute la art. 4 si următoarele criterii specifice:

a) au gradul de maistru militar clasa a lll-a/plutonier;

b) au îndeplinit timp de minimum 3 ani o functie de comandant de pluton ori loctiitor sau de instructor în baze de instructie si în alte institutii similare - maistri militari/subofiteri luptători - sau o functie de specialist din structura unitătilor si formatiunilor până la regiment - similare - inclusiv - maistri militari/subofiteri specialisti - si au perspective să fie promovati în functii din domeniile: gestiune materială, financiară, administrare, cazărmi si altele asemenea, prevăzute cu gradul de maistru militar clasa a ll-a/plutonier major;

c) au vârsta de cel mult 41 de ani în anul în care urmează cursul.

 

SECTIUNEA a 5-a
Cursul de conducere structuri tehnice – similar

 

Art. 24. - Cursul de conducere structuri tehnice - similar poate fi frecventat de maistri militari/subofiteri specialisti care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale prevăzute la art. 4 si următoarele criterii specifice:

a) au gradul de maistru militar clasa a lll-a/plutonier;

b) au îndeplinit timp de minimum 3 ani functii de specialist în exploatarea, întretinerea si repararea tehnicii de luptă - similare - din structura unitătilor si formatiunilor până la regiment - similare - inclusiv si au perspective să fie promovati în functii de specialitate în structuri tehnice prevăzute cu gradul de maistru militar clasa a ll-a/plutonier-major;

c) au vârsta de cel mult 41 de ani în anul în care urmează cursul.

 

SECTIUNEA a 6-a

Cursul de maistri militari clasa I sau subofiteri adjutanti - similar

 

Art. 25. - Cursul de maistri militari clasa I sau subofiteri adjutanti - similar poate fi frecventat de maistri militari/subofiteri care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale prevăzute la art. 4 si următoarele criterii specifice:

a) au gradul de maistru militar clasa a ll-a/plutonier-major;

b) au îndeplinit timp de minimum 3 ani functii în unul dintre domeniile stat major, administratie sau conducere a structurilor tehnice si au perspective să fie promovati în functii prevăzute cu gradul de maistru militar clasa l/plutonier-adjutantîn structuri superioare batalionului/similare - pentru maistri militari/subofiteri de stat major; depozite aflate în subordinea nemijlocită a statelor majore ale categoriilor de forte ale armatei/similare - pentru maistri militari/subofiteri de administratie; ateliere baze de reparatii - pentru maistri militari/subofiteri specialisti;

c) au vârsta de cel mult 46 de ani în anul în care urmează cursul.

 

CAPITOLUL IV

Participarea maistrilor militari si subofiterilor în activitate la cursul de formare a ofiterilor

 

Art. 26. - Cursul de formare a ofiterilor poate fi frecventat, prin concurs, de maistri militari/subofiteri care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

a) au absolvit o institutie de învătământ superior de nivel universitar de lungă durată, cu diplomă de licentă/absolvire, în specialităti echivalente armelor/specialitătilor militare;

b) se află în perioada stagiilor în gradele de maistru militar clasa a IV-a/sergent-major si maistru militar clasa a lll-a/ plutonier;

c) au o vechime minimă de 5 ani ca maistru militar/subofiter;

d) au fost evaluati prin aprecierile de serviciu din ultimii 3 ani cu calificativul cel putin „Foarte bun”; au perspective să li se acorde gradul de locotenent si să fie promovati în functie prevăzută cu gradul de locotenent în armele/specialitătile

militare echivalente studiilor universitare de lungă durată absolvite;

e) au îndeplinit functii astfel: maistri militari/subofiteri luptători - minimum 5 ani functii în structuri de tip batalion - similare, din care cel putin 2 ani functii de comandant grupă - similare; maistri militari/subofiteri specialisti - minimum 5 ani functii în structuri de tip batalion - similare;

f) sunt apti medical grupa a IV-a pentru serviciul militar, concluzie consemnată în fisa ultimului control medical;

g) au fost evaluati la nivelul pregătirii fizice la ultima verificare din ultimul an cu calificativul cel putin „Satisfăcător” sau minimum 160 de puncte;

h) sunt evaluati cel putin la nivelul 1 conform STANAG 6001 pentru fiecare dintre cele patru deprinderi, în una dintre limbile engleză, franceză sau germană;

i) au vârsta de cel mult 30 de ani la data începerii cursului;

j) au încheiat cu Ministerul Apărării contract cu durata de 4 ani la data începerii cursului de formare a ofiterilor, organizat în acest sens.

 

CAPITOLUL V

Participarea cadrelor militare la cursuri de perfectionare, specializare si stagii de practică - altele decât cursurile de carieră - si cursuri de limbi străine

 

Art. 27. - Pregătirea prin cursuri de perfectionare, specializare si stagii de practică - altele decât cursurile de carieră - si prin cursuri de limbi străine asigură îmbunătătirea pregătirii cadrelor militare în activitate în raport cu nevoile de performantă profesională, îndeplinirea atributiilor functionale si evolutia în carieră si vizează dobândirea unor noi capacităti si abilităti impuse de perspectiva reală a promovării într-o functie ce solicită competente ce se dobândesc prin aceste studii.

Art. 28. -Tipurile de studii la care participă cadrele militare în activitate se stabilesc în strictă concordantă cu capacitătile solicitate de atributiile functiei, evitându-se situatiile de insuficientă sau exces în pregătire.

Art. 29. - Pentru participarea la cursurile de perfectionare, specializare - altele decât cursurile de carieră - si stagiile de practică, precum si la cursurile de limbi străine finantate de Ministerul Apărării, cadrele militare în activitate trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii:

a) au o vechime de cel putin 2 ani de cadru militar în activitate, în anul în care urmează cursul;

b) sunt încadrate sau au perspective să fie promovate în functii ale căror cerinte impun perfectionarea pregătirii în domeniu;

c) au cel putin 2 ani de la absolvirea ultimei forme de pregătire cu durata de cel putin o lună; exceptie fac cele care participă la un curs de învătare a unei limbi străine si cadrele didactice care, periodic, urmează diferite forme succesive de perfectionare;

d) în anul în care urmează cursul au vârsta mai mică cu cel putin 2 ani fată de limita de vârstă în gradul detinut, până la care pot fi mentinute în activitate;

e) au fost evaluate în aprecierile de serviciu din ultimii 2 ani cu calificativul cel putin „Bun”;

f) sunt apte medical grupa a IV-a pentru serviciul militar, concluzie consemnată în fisa ultimului control medical periodic.

 

CAPITOLUL VI

Succesiunea activitătilor specifice privind stabilirea nevoilor de scolarizare si a prioritătilor de perfectionare a pregătirii profesionale a cadrelor militare în activitate prin studii organizate în tară

 

Art. 30. - Structurile centrale ale Ministerului Apărării trimit Directiei management resurse umane, anual, până la data de 1 martie, pentru viitorul an de învătământ, propunerile privind nevoile de pregătire a cadrelor militare prin cursuri/stagii care se organizează în tară.

Art. 31. - Directia management resurse umane, anual, până la data de 1 aprilie, pe baza solicitărilor primite de la structurile centrale si în raport cu numărul functiilor ce urmează să fie încadrate în limitele prevederilor legale, fundamentează propunerile privind nevoile de pregătire a cadrelor militare prin cursuri/stagii care se organizează în tară.

Art. 32. - Planurile cu formele de perfectionare a pregătirii profesionale a cadrelor militare, perioadele de desfăsurare si numărul de locuri se aprobă în functie de posibilitătile de scolarizare si nevoile de pregătire, anual, până la data de 1 mai, pentru viitorul an de învătământ, de către ministrul apărării, la propunerea sefului Directiei management resurse umane.

Art. 33. - Structurile militare care gestionează studiile de perfectionare a pregătirii profesionale în tară, anual, până la data de 1 iunie, publică în Buletinul Informativ al Armatei si comunică structurilor beneficiare cifrele aprobate pentru astfel de forme de pregătire ce se organizează în viitorul an de învătământ.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 34. - (1) Cadrele militare care se propun să participe la concurs în vederea frecventării cursurilor de carieră sunt analizate de comisiile de selectie care au în responsabilitate functiile în care au perspectivă să fie promovate după absolvirea cursurilor, iar concluziile se înaintează structurilor centrale din care fac parte si structurilor care gestionează astfel de studii.

(2) La cursul postuniversitar de specializare în domeniul planificării actiunilor NATO pot participa ofiteri care au gradul de căpitan-colonel, vârsta de cel mult 50 de ani, apreciati în ultimii 3 ani cu calificativul „Foarte bun”.

Art. 35. - Propunerile de candidati pentru concursul de admitere la cursul interarme din Universitatea Natională de Apărare „Carol I” se analizează de comisiile de selectie care au în responsabilitate functiile de locotenent-colonel/căpitan-comandor, iar concluziile rezultate se înaintează Directiei management resurse umane.

Art. 36. - (1) Candidatii selectionati pentru cursurile de limbi străine care se desfăsoară în institutii ale Ministerului Apărării sunt testati privind nivelul initial de cunostinte lingvistice de către institutiile organizatoare care, în functie de rezultatele obtinute de acestia si de posibilitătile de scolarizare, propun Directiei management resurse umane numărul de cursanti, durata, obiectivele si perioada de desfăsurare a cursurilor.

(2) Cadrele militare selectionate să frecventeze cursurile de învătare a unei limbi străine trebuie să îndeplinească, cumulativ, criteriile prevăzute la art. 29 lit. a)-c), e) si f) si să aibă vârsta de cel mult 47 de ani în anul în care urmează cursul.

(3) Ofiterii cu grad de colonel si general, care participă la cursurile de învătare a limbilor străine în tară, pot să aibă vârsta de cel mult 52 de ani, respectiv 54 de ani.

Art. 37. - În scopul realizării la nivelul armatei a unei baze de selectie, alcătuită din cadre militare în activitate care pot fi trimise la studii de perfectionare a pregătirii profesionale, la esaloanele brigadă - similare - si superioare se constituie evidente nominale cu toate cele care îndeplinesc criteriile prevăzute în prezentele norme. Această bază de selectie se actualizează anual, până la data de 1 aprilie, si modelul este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 38. - Metodologia selectionării cadrelor militare în vederea participării la studii de perfectionare a pregătirii profesionale organizate în tară este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 39. - În scopul valorificării cunostintelor acumulate la studiile de perfectionare a pregătirii profesionale, comandantii/sefii au obligatia să urmărească evolutia în carieră a cadrelor militare în activitate si, pe baza rezultatelor obtinute si a experientei în domeniul lor de activitate, se numesc în functii corespunzătoare sau se propun esaloanelor superioare, potrivit competentelor.

Art. 40. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

 

SECRET DE SERVICIU

- după completare -

 

Aprob*)

......................

(functia)

......................

(gradul)

............................................

(prenumele si numele)

 

BAZĂ DE SELECTIE

a cadrelor militare în activitate care se propun să fie trimise la studii de perfectionare a pregătirii profesionale

 

Nr. crt.

- Gradul, arma

- Vechimea în grad

- Numele si prenumele

- Data nasterii

- Functia îndeplinită - gradul functiei din stat -

- Studii absolvite

- Aprecierile de serviciu pe ultimii 3 ani

- Forma de învătământ pe care se propune să o urmeze**)

- Anul în care se planifică să fie trimis la studii

Functia si unitatea

(prevederile de stat) în care

urmează a fi numit după

absolvirea studiilor

Limba străină si nivelul de cunoastere conform

STANAG 6001

 

 

 

 

 

 

 

Seful..............................***)

......................

(gradul)

............................................

(prenumele si numele)


*) Baza de selectie se aprobă de către seful structurii prevăzute la art. 36.

**) Formele de învătământ sunt cele comunicate structurilor beneficiare si publicate în fiecare an în Buletinul Informativ al Armatei, conform art. 33.

***) Denumirea compartimentului de gestiune resurse umane.

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

METODOLOGIA

selectionării cadrelor militare în vederea participării la studii de perfectionare a pregătirii profesionale organizate în tară

 

Metodologia stabileste activitătile referitoare la selectionarea cadrelor militare în activitate pentru a urma studii de perfectionare a pregătirii profesionale care vor fi organizate si desfăsurate de structurile de gestiune resurse umane de la toate esaloanele din armată, comisiile de selectie, institutiile de învătământ si structurile care gestionează cursuri/stagii, precum si documentele pe care le întocmesc si le prezintă spre aprobare.

I. Selectionarea ofiterilor în activitate în vederea participării la concursul de admitere la Cursul Interarme/Facultatea Interarme din Universitatea natională de Apărare „Carol I”

Selectionarea se efectuează în perioada 15 februarie - 10 iunie a anului premergător celui în care se organizează concursul si cuprinde:

a) prezentarea, până la data de 1 martie, a rapoartelor scrise adresate comandantilor/sefilor unitătilor de către ofiterii care îndeplinesc criteriile si sunt propusi prin aprecierile de serviciu să participe la concursul de admitere. în continutul raportului se mentionează limba străină la care solicitantul doreste să fie examinat;

b) examinarea medicală, până la data de 15 martie, a ofiterilor care au acordul comandantilor/sefilor unitătilor din care fac parte. Aceasta se efectuează numai în spitalele militare la care sunt arondate unitătile respective, iar rezultatele se consemnează în „Fisa de examinare medicală”-tip (anexa nr. 8 din Ordinul general nr. O.G. 25/1993*), cu modificările ulterioare), în finalul căreia se concluzionează asupra aptitudinii sau inaptitudinii candidatului pentru a urma cursurile institutiei;

c) completarea de către seful compartimentului de gestiune resurse umane a fisei-propunere - al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie - pentru ofiterii care îndeplinesc în totalitate criteriile si constituirea, până la data de 30 martie, a dosarelor de candidat, care contin raportul ofiterului, copii/xerocopii/fotocopii de pe diploma de bacalaureat si de pe diploma de absolvire - licentă - a institutiei militare de învătământ pentru formarea ofiterilor si fisa de examinare medicală. Copiile/xerocopiile/fotocopiile de pe documentele de studii mentionate se certifică de către seful structurii de gestiune resurse umane unde se constituie dosarul de candidat;

d) înaintarea ierarhic, de către unităti, la comisiile de selectie care au în responsabilitate functiile de locotenent-colonel/căpitan-comandor a documentelor de participare la concurs - fisa-propunere, dosarul de candidat si memoriul original - pentru analiza propunerilor pe baza criteriilor prevăzute la art. 16 din norme, până la data de 5 aprilie. Secretariatele tehnice ale comisiilor de selectie centralizează concluziile si le trimit însotite de celelalte documente, astfel încât acestea să fie primite la Directia management resurse umane până la data de 30 aprilie;

e) avizarea propunerilor de candidati de către Directia management resurse umane si comunicarea rezultatelor la structurile centrale ale Ministerului Apărării si Universitătii Nationale de Apărare „Carol I” până la data de 20 mai;

f) aducerea la cunostinta ofiterilor a aprobării de participare la concurs, până la 10 iunie, de către comandantii/sefii unitătilor din care acestia fac parte;

g) comunicarea de către Universitatea Natională de Apărare „Carol I” a rezultatelor obtinute de candidati la concursul de admitere, în termen de o zi de la afisarea rezultatelor, la unitătile din care fac parte candidatii si la Directia management resurse umane.

II. Selectionarea cadrelor militare în vederea participării la studii de perfectionare a pregătirii profesionale organizate în tară

Activitătile de selectionare a cadrelor militare încep cu 90 de zile înainte de data trimiterii la cursuri si constau în:

a) prezentarea, în termen de cel mult 10 zile de la transmiterea cifrelor de scolarizare la studiile de perfectionare a pregătirii profesionale, a rapoartelor cadrelor militare care îndeplinesc criteriile si sunt propuse prin aprecierile de serviciu să participe la concurs în vederea trimiterii la astfel de forme de pregătire;

b) analizarea, în termen de cel mult 15 zile de la primirea cifrelor de scolarizare la formele de perfectionare a pregătirii profesionale, a situatiei cadrelor militare în activitate care îndeplinesc criteriile si sunt propuse prin aprecierile de serviciu să urmeze astfel de forme de pregătire de către comandantii/sefii unitătilor din care acestea fac parte;

c) înaintarea ierarhic, de către unităti, a propunerilor cu candidatii selectionati. Acestea se vor înscrie într-un tabel - al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie -, la care se anexează fisele cu principalele date întocmite conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezenta metodologie si fisele ultimului control medical periodic si se trimit în termen de cei mult 30 de zile de la transmiterea cifrelor de scolarizare la comisiile de selectie care au în responsabilitate functiile în care au perspectivă să fie promovate cadrele militare după absolvirea cursurilor la care se propun să fie trimise;

d) analizarea propunerilor, în termen de cel putin 45 de zile înainte de data începerii formelor de pregătire, în comisiile de selectie care au în responsabilitate functiile în care au perspective să fie promovate cadrele militare după absolvirea cursurilor la care se propun să fie trimise, iar concluziile rezultate se trimit structurilor centrale din care fac parte candidatii;

e) trimiterea, de către structurile centrale din care fac parte cadrele militare, institutiilor de învătământ organizatoare, a listelor cu candidatii avizati de către comisiile de selectie, cu cel putin 35 de zile înainte de data începerii cursurilor;

f) organizarea concursului de admitere la aceste forme de pregătire, de către institutiile la care se desfăsoară cursurile de perfectionare a pregătirii profesionale, cu 30 de zile înainte de data începerii acestora;

g) prezentarea cadrelor militare propuse de comisiile de selectie să participe la concurs, la institutiile la care se desfăsoară cursurile de perfectionare a pregătirii profesionale, cu o zi înainte de data anuntată pentru începerea concursului, pe baza ordinului de serviciu si a ordinului de zi pe unitate;

h) transmiterea, de către institutiile la care se desfăsoară cursurile de perfectionare a pregătirii profesionale a cadrelor militare, unitătilor din care fac parte candidatii si structurilor care gestionează programele de pregătire, a rezultatelor obtinute la concurs de către acestia, după 5 zile de la afisarea rezultatelor;

i) prezentarea cadrelor militare la unitătile din care fac parte, după sustinerea concursului de admitere, având consemnate în ordinele de serviciu data si ora plecării din institutie. Cadrele militare declarate admise la concurs se prezintă la cursuri în ziua dinaintea începerii studiilor, pe baza ordinului de zi pe unitate si a ordinului de serviciu;

j) înaintarea situatiei cu cei admisi de către unitătile militare din care fac parte acestia, în termen de cel mult 3 zile de la primirea rezultatelor, la structurile care, potrivit competentelor, emit ordinele de detasare la cursuri, astfel încât ordinele să ajungă la institutiile la care se desfăsoară studiile până la data începerii acestora.


*) Ordinul general nr. O.G. 25/1993 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

 

SECRET DE SERVICIU

- după completare -

 

FISĂ-PROPUNERE

de participare la concursul de admitere la Cursul interarme/Facultatea Interarme din Universitatea Natională de Apărare „CAROL I”

 

Specialitatea......................................în anul..............

 

 

- Gradul, arma

- Vechimea în grad

 

- Numele si prenumele (codul)

 

- Functia si unitatea

- Prevederea de grad a functiei

 

- Data numirii în functie

 

- Data si locul nasterii

 

- Starea civilă, copii

 

- Studii militare - inclusiv cursurile -, durata si anul absolvirii

 

- Data de când este ofiter în activitate

 

- Functii îndeplinite, perioada si prevederea de grad a acestora

 

- Limba străină la care doreste să fie examinat

 

- Aprecierile de serviciu pe ultimii 3 an

 

 

 

Confirmarea de către comandantii/sefii ierarhici a faptului că ofiterul are potential de dezvoltare care să îi permită accesul la functii care necesită specializare interarme si propunerea acestora privind participarea la concurs

 

 

 

 

 

 

Propunerile comandantilor/sefilor structurilor ierarhice

 

 

 

 

 

 

Concluzia comisiei de selectie

Presedintele comisiei de selectie

............................................

(gradul)

 

............................................

(numele si prenumele)

 

 

 

Avizul Directiei management resurse umane

 

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

TABEL

cu propuneri privind trimiterea cadrelor militare la studii de perfectionare a pregătirii profesionale organizate în tară în perioada..................................

 

 

 

SECRET DE SERVICIU

- după completare -

 

 

Nr. crt.

- Gradul, arma

- Vechimea în grad

- Numele si prenumele (codul)

- Data nasterii

- Functia si unitatea

- Data numirii în functie

Studii si anul absolvirii*)

Aprecierile de serviciu pe ultimii 2 ani

Utilizarea ulterioară

- functia în care va fi numit -

 

 

 

 

 

 


*) Inclusiv cursurile absolvite.

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

SECRET DE SERVICIU

- după completare -

 

FISA

cu principalele date/pentru cadrele militare în activitate

- model –

 

Colonel (I.) POPESCU ION GHEORGHE

- Sef sectie operatii la Corpul 12 Armată -

 

Vechimea în grad. 01.12.1995

Data si locul nasterii: 1 aprilie 1948, lonesti, judetul Dâmbovita

Starea civilă: căsătorit, sotia profesoară, are un fiu în vârstă de 24 de ani

Limbi străine: engleză, foarte bine

Studii: - Scoala Militară Ofiteri Infanterie, cu media 9,45, cIasificat al 10-lea din 82 de absolventi, 1970;

- Academia Militară, sectia arme întrunite, cu media 9,56, cIasificat al 2-lea din 24 de absolventi, 1977;

- Curs postacademic, profil unic pentru toate armele, anul 1982;

- Curs de limba engleză, în Canada, 5 luni, anul 1993.

Functii îndeplinite:

- 1970-1973, comandant pluton la Regimentul 12 Mecanizat;

- 1973-1975, comandant companie la Regimentul 30 Mecanizat;

- 1977-1978, ofiter 3 - la seful cercetării - la Divizia 4 Mecanizată;

- 1978-1980, comandant batalion infanterie la Regimentul 14 Mecanizat;

- 1980-1984, sef birou operatii si pregătire pentru luptă la Divizia 4 Mecanizată;

- 1988-1992, comandant al Regimentului 17 Mecanizat.

- De la 29.11.1992 îndeplineste functia actuală;

Aprecierile de serviciu pe ultimii 3 ani: foarte bun;

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.227(82) a Comitetului Securitătii Maritime din 8 decembrie 2006

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 pct. 18 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.227(82) a Comitetului Securitătii Maritime din 8 decembrie 2006, amendamente intrate în vigoare pentru România la data de 1 iulie 2008, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 1.028.

 

ANEXĂ

 

REZOLUTIA MSC.227(82)

(adoptată la 8 decembrie 2006)

Adoptarea amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b) din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale, referitor la functiile Comitetului,

notând, de asemenea, art. VIII (b) din Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS), denumită în continuare Conventia, si art. VI din Protocolul din 1988 privind Conventia (denumit în continuare Protocolul din 1988 la SOLAS), cu privire la procedura de amendare aplicabilă Protocolului din 1988 la SOLAS,

luând în considerare, la cea de-a 82-a sesiune a sa, amendamentele la Protocolul din 1988 la SOLAS, propuse si difuzate în conformitate cu art. VIII (b)(i) din aceasta:

1. adoptă, în conformitate cu art. Vlll(b)(iv) din Conventie si cu art. VI din Protocolul din 1988 la SOLAS, amendamentele la Protocolul din 1988 la SOLAS, al căror text este redat în anexa la prezenta rezolutie;

2. stabileste, în conformitate cu art. VIII (b)(vi)(2)(bb) din Conventie si cu art. VI din Protocolul din 1988 la SOLAS, că amendamentele mentionate se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2008, cu exceptia cazului în care înainte de această dată mai mult de o treime din părtile la Protocolul din 1988 la SOLAS sau părtile ale căror flote comerciale reprezintă în total cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiectiile lor la aceste amendamente;

3. invită părtile să noteze că, în conformitate cu art. VIII (b)(vii)(2) din Conventie si cu art. VI din Protocolul din 1988 la SOLAS, amendamentele vor intra în vigoare la data de 1 iulie 2008 după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII (b)(v) din Conventie si cu art. VI din Protocolul din 1988 la SOLAS, să transmită tuturor părtilor la Protocolul din 1988 la SOLAS copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor continute în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezolutii si ale anexei membrilor Organizatiei care nu sunt părti la Protocolul din 1988 la SOLAS.

 

ANEXA

la Rezolutia MSC.227(82)

 

AMENDAMENTE

la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare

 

APENDICE

MODIFICĂRI SI COMPLETĂRI LA APENDICELE LA ANEXA LA CONVENTIA INTERNATIONALĂ DIN 1974 PENTRU

OCROTIREA VIETII OMENESTI PE MARE

 

Lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă pentru nava de pasageri

(Formular P)

1. În lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă pentru nava de pasageri (Formular P), la sectiunea 5, după punctul 4 se introduce următorul nou punct 4.2:

„4.2. Sistem de identificare si urmărire a navelor la distantă mare”

si punctul 4 [Sistem automat de identificare (AIS)] se renumerotează ca punctul 4.1.

Lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă a echipamentului pentru nava de marfă

(Formular E)

2. În Lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă a echipamentului pentru nava de marfă (Formular E), la sectiunea 3, după punctul 4 se introduce următorul nou punct 4.2:

„4.2. Sistem de identificare si urmărire a navelor la distantă mare”

si punctul 4 [Sistem automat de identificare (AIS)] se renumerotează ca punctul 4.1.

Lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă pentru nava de marfă

(FormularC)

3. În Lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă pentru nava de marfă (Formular C), la sectiunea 5, după punctul 4 se introduce următorul nou punct 4.2:

„4.2. Sistem de identificare si urmărire a navelor la distantă mare”

si punctul 4 [Sistem automat de identificare (AIS)] se renumerotează ca punctul 4.1.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind publicarea acceptării amendamentelor la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin anexa 1 la Rezolutia MSC.216(82)

a Comitetului Securitătii Maritime din 8 decembrie 2006

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 pct. 18 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin anexa 1 la Rezolutia MSC.216(82) a Comitetului Securitătii Maritime din 8 decembrie 2006, amendamente intrate în vigoare pentru România la data de 1 iulie 2008, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 1.029.

 

 

ANEXA

 

REZOLUTIA MSC.21 6(82)

(adoptată la 8 decembrie 2006)

Adoptarea amendamentelor la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28 (b) din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale, referitor la functiile Comitetului,

amintind, de asemenea, art. VIII (b) din Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS), denumită în continuare Conventia, cu privire la procedura de amendare aplicabilă anexei la Conventie, cu exceptia prevederilor cap. I al acesteia,

luând în considerare, la cea de-a 82-a sesiune a sa, amendamentele la Conventie, propuse si difuzate în conformitate cu art. VIII (b)(i) din aceasta:

1. adoptă, în conformitate cu art. VIII (b)(iv) din Conventie, amendamentele la Conventie, al căror text este redat în anexele 1, 2 si 3 la prezenta rezolutie;

2. stabileste, în conformitate cu art. VIII (b)(vi)(2)(bb) din Conventie, că:

(a) amendamentele din anexa 1 se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2008;

(b) amendamentele din anexa 2 se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2008; si

(c) amendamentele din anexa 3 se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2010,

cu exceptia cazului în care înainte de aceste date mai mult de o treime din guvernele contractante la Conventie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiectiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante la Conventie să noteze că, în conformitate cu art. VIII (b)(vii)(2) din Conventie:

(a) amendamentele din anexa 1 vor intra în vigoare la 1 iulie 2008;

(b) amendamentele din anexa 2 vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2009; si

(c) amendamentele din anexa 3 vor intra în vigoare la 1 iulie 2010, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII (b)(v) din Conventie, să transmită tuturor guvernelor contractante la Conventie copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor continute în anexele 1,2 si 3;

5. solicită, în plus, secretarului general să transmită copii ale acestei rezolutii si ale anexelor 1, 2 si 3 membrilor Organizatiei care nu sunt guverne contractante la Conventie.

 

ANEXA 1

la Rezolutia MSC.216(82)

 

AMENDAMENTE

la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată

 

CAPITOLUL 11-1

CONSTRUCTIE - STRUCTURĂ, COMPARTIMENTARE SI STABILITATE,

MASINI SI INSTALATII ELECTRICE

 

PARTEA A-1

 

STRUCTURA NAVELOR

 

Regula 3-2 - Prevenirea coroziunii tancurilor de balast cu apă de mare de la petroliere si vrachiere

1. Textul existent si titlul regulii 3-2 se înlocuiesc după cum urmează:

„Acoperirile de protectie de la tancurile destinate balastării cu apă de mare de la bordul tuturor tipurilor de nave si de la spatiile din dublu bordaj al vrachierelor

1 Paragrafele 2 si 4 din această regulă se aplică navelor cu un tonaj brut de cel putin 500:

.1 al căror contract de constructie se încheie la 1 iulie 2008 sau după această dată; sau

.2 a căror chilă, în lipsa unui contract de constructie, este pusă sau se află într-un stadiu similar de constructie la 1 ianuarie 2009 sau după această dată; sau

.3 a căror livrare se realizează la 1 iulie 2012 sau după această dată.

2 Toate tancurile de balast destinate balastării cu apă de mare, prevăzute la bordul navelor, precum si spatiile din dublu bord, prevăzute la vrachierele cu o lungime mai mare sau egală cu 150 metri, trebuie ca în timpul constructiei să fie acoperite în conformitate cu Standardul calitătii pentru acoperirile de protectie de la tancurile destinate balastării cu apă de mare de la bordul tuturor tipurilor de nave si de la spatiile din dublu bordaj al vrachierelor, adoptat de Comitetul Securitătii Maritime prin Rezolutia MSC.215(82), asa cum poate fi amendat de Organizatie, cu conditia ca aceste amendamente să fie adoptate, să intre în vigoare si să aibă efect în conformitate cu prevederile art. VIII al prezentei conventii cu privire la procedura de amendare aplicabilă anexei, cu exceptia prevederilor cap. I.

3 Toate tancurile destinate balastării cu apă de mare, prevăzute la petrolierele si vrachierele construite la 1 iulie 1998 sau după această dată, la care nu se aplică paragraful 2, trebuie să respecte cerintele prevăzute la regula 11-1/3-2, adoptate prin Rezolutia MSC.47(66).

4 întretinerea sistemului acoperirii de protectie trebuie să fie inclusă în Planul general de întretinere tehnică a navei. Pe perioada de exploatare a navei, Administratia sau organizatia recunoscută de către aceasta trebuie să verifice eficienta sistemului acoperirii de protectie pe baza liniilor directoare elaborate de Organizatie*.”

 


* Se face referire la liniile directoare ce vor fi elaborate de către Organizatie.

 

CAPITOLUL II-2

CONSTRUCTIE - PROTECTIE CONTRA INCENDIULUI, DETECTAREA SI

STINGEREA INCENDIULUI

 

Regula 1 -Aplicare

2. La paragraful 2.2.3, se elimină a doua aparitie a cuvântului

,,si”-

3. La paragraful 2.2.4, se înlocuieste ,,.” cu cuvântul,,; si”.

4. La paragraful 2.2, după alineatul .4 existent se adaugă următorul nou alineat .5:

,,.5 regulile 5.3.1.3.2 si 5.3.4 pentru navele de pasageri, nu mai târziu de data primei inspectii efectuate după 1 iulie 2008.” Regula 3 - Definitii

5. Următorul nou paragraf 53 se adaugă după paragraful 52 existent:

„53 Balconul cabinei înseamnă un spatiu de punte descoperit care este prevăzut pentru uzul exclusiv al ocupantilor unei singure cabine si care are acces direct din această cabină.”

Regula 4 - Probabilitatea de aprindere

6. Următorul text se adaugă la sfârsitul paragrafului 5.2.3: ,,cu exceptia faptului că standardul de clasă «A-0» este acceptabil pentru ferestrele si hublourile situate în afara limitei indicate la regula 9.2.4.2.5.”

7. La paragraful 4.4, cuvintele „sau dacă se aplică balcoanelor cabinelor de la navele de pasageri construite la 1 iulie 2008 sau după această dată” se adaugă între cuvintele „posturile de comandă,” si „trebuie”.

Regula 5 - Potentialul de dezvoltare a incendiului

8. La paragraful 3.1.2.1 se elimină ultima frază.

9. Se introduce următorul nou paragraf 3.1.3:

„3.1.3 Pereti partiali si punti partiale la navele de pasageri

3.1.3.1 Peretii partiali sau puntile partiale utilizate pentru compartimentarea unei încăperi în scop utilitar sau decorativ trebuie să fie din materiale incombustibile.

3.1.3.2 Căptuselile, plafoanele si peretii partiali sau puntile partiale utilizate pentru ecranarea sau separarea balcoanelor adiacente ale cabinelor trebuie să fie din materiale incombustibile. Cabinele balcoanelor de la navele de pasageri construite înainte de 1 iulie 2008 trebuie să corespundă cerintelor acestui paragraf nu mai târziu de data primei inspectii efectuate după 1 iulie 2008.”

10. La prima frază din paragraful 3.2.1.1, cuvintele „si balcoanele cabinelor” se adaugă între cuvintele „serviciu” si „care”, iar la sfârsitul paragrafului se adaugă următoarea nouă frază:

„Totusi, prevederile paragrafului 3.2.3 nu trebuie să se aplice balcoanelor cabinelor.”

11. Următorul nou alineat .3 se adaugă la paragraful 3.2.4.1 existent:

„.3 suprafetele expuse ale balcoanelor cabinelor, cu exceptia sistemelor de punti din lemn tare natural.”

12. Următorul nou paragraf 3.4 se adaugă după paragraful 3.3 existent:

„3.4 Mobila si accesoriile din balcoanele cabinelor navelor de pasageri

La navele de pasageri, mobila si accesoriile din balcoanele cabinelor trebuie să respecte prevederile regulilor 3.40.1, 3.40.2, 3.40.3, 3.40.6 si 3.40.7, în afară de cazul în care aceste balcoane sunt protejate cu o instalatie fixă de pulverizare a apei sub presiune si instalatii fixe de detectare si alarmă în caz de incendiu care respectă prevederile regulilor 7.10 si 10.6.1.3. Navele de pasageri construite înainte de 1 iulie 2008 trebuie să respecte cerintele acestui paragraf nu mai târziu de data primei inspectii efectuate după 1 iulie 2008.”

Regula 6 - Potentialul de degajare a fumului si toxicitatea

13. Paragraful 2 existent se renumerotează ca paragraful 2.1.

14. Următorul nou paragraf 2.2 se adaugă după paragraful 2.1 renumerotat:

„2.2 La navele de pasageri construite la 1 iulie 2008 sau după această dată, vopselele, lacurile si alte substante de finisare utilizate la suprafetele expuse ale balcoanelor cabinelor, cu exceptia sistemelor de punti din lemn tare natural, nu trebuie să poată produce cantităti excesive de fum si produse toxice, acest lucru fiind stabilit în conformitate cu Codul metodelor de încercare la foc.”

15. Paragraful 3 existent se renumerotează ca paragraful 3.1.

16. Următorul nou paragraf 3.2 se adaugă după paragraful 3.1 renumerotat:

„3.2 La navele de pasageri construite la 1 iulie 2008 sau după această dată, acoperirile principale de protectie a platformei de la balcoanele cabinelor nu trebuie să degajeze fum, să fie toxice sau să prezinte potentiale pericole de explozie la temperaturi ridicate, acest lucru fiind stabilit în conformitate cu Codul metodelor de încercare la foc.”

Regula 7 - Detectare si alarmă

17. Următorul nou paragraf 10 se adaugă după paragraful 9.4 existent:

„10 Protectia balcoanelor cabinelor de la navele de pasageri Un sistem fix de detectare a incendiului si de alarmă în caz de incendiu care îndeplineste prevederile Codului pentru instalatiile de protectie contra incendiului trebuie instalat în balcoanele cabinelor navelor cărora li se aplică regula 5.3.4, când mobila si accesoriile de pe aceste balcoane nu corespund celor definiteîn regulile 3.40.1, 3.40.2, 3.40.3, 3.40.6 si 3.40.7.” Regula 9 - Localizarea incendiului

18. Următorul nou paragraf 2.2.7 se adaugă după paragraful 2.2.6 existent:

„2.2.7 Amplasarea balcoanelor cabinelor

La navele de pasageri construite la 1 iulie 2008 sau după această dată, peretii partiali fără portantă care separă balcoanele cabinelor adiacente trebuie să poată fi deschisi de către echipaj din ambele părti în scopul combaterii incendiului.”

Regula 10 - Combaterea incendiului

19. Titlul paragrafului 6.1 se modifică după cum urmează: „6.1 Instalatii de stingere a incendiului cu sprinkler si instalatii

de stingere a incendiului prin pulverizare cu apă sub presiune de la bordul navelor de pasageri”

20. Următorul nou paragraf 6.1.3 se adaugă după paragraful 6.1.2 existent:

„6.1.3 O instalatie fixă de stingere a incendiului prin pulverizare cu apă sub presiune, care respectă prevederile Codului pentru instalatiile de protectie contra incendiului, trebuie să fie instalată pe balcoanele cabinelor navelor cărora li se aplică regula 5.3.4, în cazul în care mobila si accesoriile de pe aceste balcoane nu corespund celor definite la regulile 3.40.1, 3.40.2, 3.40.3, 3.40.6 si 3.40.7.”

 

CAPITOLUL III

MIJLOACE SI DISPOZITIVE DE SALVARE

 

Regula 6 - Comunicatii

21. Paragraful 4.3 se înlocuieste după cum urmează:

„4.3 Instalatia de alarmă generală în caz de urgentă trebuie să poată fi auzită în toate încăperile de locuit si în toate încăperile în care membrii echipajului lucrează în mod normal. La bordul navelor de pasageri, instalatia trebuie să poată fi de asemenea auzită pe toate puntile deschise.”

Regula 11 - Măsuri pentru adunare si îmbarcare în ambarcatiuni de salvare

22. La prima frază a paragrafului 7, se înlocuiesc cuvintele „conditii nefavorabile” cu cuvintele „toate conditiile” si elementul „°” este introdus după „10” si „20”.

Regula 14 -Arimarea bărcilor de urgentă

23. Cuvintele ,,, si dacă sunt de tip gonflabil, să se poată umfla complet în orice moment” se adaugă la sfârsitul alineatului .1.

Regula 19 - Pregătirea si exercitii pentru caz de urgentă

24. Paragraful 3.3.4 se înlocuieste după cum urmează: ,,3.3.4 în cazul unei bărci de salvare destinate lansării la apă prin cădere liberă, echipajul trebuie ca, cel putin o dată la 3 luni în timpul unui exercitiu de abandon a navei, să urce în barca de salvare, să se aseze pe locurile corespunzătoare si să înceapă procedura de lansare la apă, dar fără degajarea efectivă a bărcii de salvare (si anume fără actionarea cârligului de decuplare). Apoi, barca de salvare trebuie fie să fie lansată la apă prin cădere liberă numai cu echipajul necesar pentru manevrarea sa, fie să fie coborâtă la apă cu ajutorul dispozitivelor secundare de lansare la apă, cu sau fără echipajul necesar pentru manevrarea sa. în ambele cazuri, barca de salvare trebuie să fie manevrată în apă de echipajul necesar pentru manevrarea sa. La intervale de cel mult 6 luni, fie barca de salvare trebuie să fie lansată la apă prin cădere liberă, având la bord numai echipajul necesar pentru manevrarea sa, fie simularea lansării la apă trebuie să fie efectuată în conformitate cu instructiunile elaborate de către Organizatie*.”

 


* Se face referire la Măsurile de prevenire a accidentelor la bărcile de salvare (Circulara MSC.1/Circ.1206).

 

Regula 20 - Pregătirea pentru functionare, întretinere si inspectii

25. Paragrafele 4.1 si 4.2 se înlocuiesc după cum urmează: „Curentii folositi la lansarea la apă trebuie să fie inspectati periodic*, acordându-se o atentie deosebită zonelor care trec prin role, si înlocuiti atunci când este necesar în urma deteriorării sau la intervale de timp ce nu depăsesc 5 ani, care din aceste perioade este mai scurtă.”

 


* Se face referire la Măsurile de prevenire a accidentelor la bărcile de salvare (Circulara MSC.1/Circ.1206).

 

26. La fraza a treia de la paragraful 6.2, cuvintele „el trebuie să functioneze pe perioada de timp prevăzută în manualul constructorului” se înlocuiesc cu cuvintele „poate fi asigurată o alimentare corespunzătoare cu apă”.

27. Titlul paragrafului 8 se înlocuieste după cum urmează: „8 întretinerea plutelor de salvare gonflabile, a vestelor de

salvare gonflabile, a instalatiilor de evacuare la apă, precum si întretinerea si repararea bărcilor de urgentă gonflabile”.

28. A doua frază din paragraful 11.1.3 se înlocuieste după cum urmează:

„Sarcina ce urmează să fie aplicată trebuie să fie reprezentată de masa ambarcatiunii de salvare sau a bărcii de urgentă fără persoane la bord, cu exceptia faptului că, la intervale care nu depăsesc 5 ani, testul trebuie să fie efectuat cu o sarcină de probă de 1,1 ori greutatea ambarcatiunii de salvare sau a bărcii de urgentă atunci când aceasta este complet încărcată cu persoane si echipament.”

29. Partea introductivă a paragrafului 11.2 se înlocuieste după cum urmează:

„11.2 Mecanismul de declansare sub sarcină a bărcii de salvare sau a bărcii de urgentă, inclusiv dispozitivele de decuplare a bărcii de salvare lansate la apă prin cădere liberă, va fi:”.

30. La prima frază din paragraful 11.2.3, cuvintele „bărcii de salvare” se înlocuiesc cu cuvântul „bărcii”.

31. Se adaugă următorul nou paragraf 11.3 la regulă: „11.3 Cârligele de decuplare automată a plutei de salvare lansate din grui trebuie să fie:

.1 întretinute în conformitate cu instructiunile de întretinere la bord, asa cum se cere la regula 36;

.2 supuse unei examinări amănuntite si unei încercări de functionare efectuate în timpul inspectiilor anuale prevăzute la regulile I/7 si I/8 de către personalul corespunzător pregătit, familiarizat cu mecanismul; si

.3 încercate în timpul exploatării cu o sarcină de 1,1 ori greutatea totală a plutei de salvare atunci când este complet încărcată cu persoane si echipament, ori de câte ori cârligele de decuplare automată sunt supuse reviziei. Această revizie si încercare se vor efectua cel putin o dată la 5 ani*.”

 


* Se face referire la Recomandarea cu privire la încercarea dispozitivelor de salvare, asa cum a fost adoptată de Organizatie prin Rezolutia Â.689(17). Pentru dispozitivele de salvare instalate la bord la 1 iulie 1999 sau după această dată, se face referire la Recomandările revizuite cu privire la încercarea dispozitivelor de salvare, asa cum au fost adoptate de Comitetul Securitătii Maritime al Organizatiei prin Rezolutia MSC.81(70).

 

Regula 21 - Ambarcatiuni de salvare si bărci de urgentă

32. Partea introductivă a paragrafului 1.2 se înlocuieste după cum urmează:

„1.2 Navele de pasageri care efectuează voiaje internationale scurte trebuie să aibă:”.

33. Paragraful 1.3 se elimină si paragrafele rămase se renumerotează în mod corespunzător.

34. La paragraful 1.4, cuvintele „după ce toate persoanele s-au adunat si s-au îmbrăcat cu vestele de salvare” se adaugă la sfârsitul paragrafului.

35. Paragraful 2.3 se înlocuieste după cum urmează: „2.3. O barcă de salvare poate fi acceptată ca barcă de

urgentă cu conditia ca aceasta si instalatiile sale de lansare la apă si de recuperare să respecte de asemenea cerintele prevăzute pentru o barcă de urgentă.”

36. La paragraful 3.2, cuvintele „si corespund standardelor speciale de compartimentare prevăzute de regula II-1/6.5” se elimină.

Regula 26 - Cerinte suplimentare pentru navele ro-ro pasager

37. La paragraful 3.1, cuvintele „aprobată de Administratie tinând seama de recomandările adoptate de Organizatie” se înlocuiesc cu cuvintele „care respectă prevederile sectiunii 5.1.4 din Cod”.

38. La paragraful 3.2, toate cuvintele care urmează după cuvintele „instalatie corespunzătoare de lansare la apă” se înlocuiesc cu cuvintele „care respectă prevederile sectiunii 6.1.7 din Cod”.

Regula 31 - Ambarcatiuni de salvare si bărci de urgentă

39. Alineatul .2 al paragrafului 1.1 se înlocuieste după cum urmează:

„.2 în plus, una sau mai multe plute de salvare gonflabile sau rigide, care respectă cerintele sectiunii 4.2 sau 4.3 din Cod, având o greutate mai mică de 185 kg, fiind arimate într-o pozitie din care transferul lor dintr-un bord în altul se poate face usor, la aceIasi nivel al puntii deschise, si având o capacitate totală suficientă pentru a prelua numărul total de persoane aflate la bord. Dacă pluta sau plutele de salvare nu au o greutate mai mică de 185 kg si nu sunt arimate într-o pozitie din care transferul lor dintr-un bord în altul să se poată face usor, la aceIasi nivel al puntii deschise, capacitatea totală existentă în fiecare bord trebuie să fie suficientă pentru a prelua numărul total de persoane aflate la bord.”

40. Alineatul .2 al paragrafului 1.3 se înlocuieste după cum urmează:

„.2 în afară de cazul în care plutele de salvare cerute la paragraful 1.3.1 au o greutate de cel putin 185 kg si sunt arimate într-o pozitie din care transferul lor dintr-un bord în altul se poate face usor, la aceIasi nivel al puntii deschise, atunci vor fi prevăzute plute de salvare suplimentare, astfel încât capacitatea totală existentă în fiecare bord să fie suficientă pentru a prelua 150% din numărul total de persoane aflate la bord;”.

41. Alineatul .4 al paragrafului 1.3 se înlocuieste după cum urmează:

„.4 în cazul în care una dintre ambarcatiunile de salvare este pierdută sau devine inutilizabilă, ambarcatiunile de salvare disponibile pentru folosire în fiecare bord, inclusiv acelea care au o greutate de cel putin 185 kg si sunt arimate într-o pozitie din care transferul lor dintr-un bord în altul se poate face usor, la aceIasi nivel al puntii deschise, trebuie să fie într-un număr suficient pentru a prelua toate persoanele de la bord.”

42. Fraza a doua din paragraful 2 se înlocuieste după cum urmează:

„O barcă de salvare poate fi acceptată ca barcă de urgentă, cu conditia ca ea si instalatiile sale de lansare la apă si recuperare să respecte cerintele pentru o barcă de urgentă.”

Regula 32 - Mijloace de salvare individuale

43. La prima frază din paragraful 3.2, cuvintele „de mărime corespunzătoare” se introduc între cuvintele „costum hidrotermic” si „care să corespundă”.

44. La paragraful 3.3, cuvintele „inclusiv ambarcatiunile de salvare situate la depărtare conform prevederilor regulii 31.1.4” se introduc între cuvintele „depozitate în mod normal” si cuvintele „în aceste locuri trebuie prevăzute costume hidrotermice suplimentare”, iar cuvintele „de mărime corespunzătoare” se introduc între cuvintele „costume hidrotermice suplimentare” si cuvintele „în aceste locuri”.

Regula 35 - Manual de pregătire si mijloace de pregătire la bordul navei

45. Următorul nou paragraf 5 se adaugă după paragraful 4 existent:

„5 Manualul de pregătire trebuie să fie scris în limba de lucru a navei.”

 

CAPITOLUL XII

MĂSURI SUPLIMENTARE DE SIGURANTĂ PENTRU VRACHIERE

 

Regula 6 - Cerinte privind structura si alte cerinte aplicabile vrachierelor

46. Paragraful 3 existent se elimină si paragrafele 4 si 5 existente se renumerotează ca paragrafele 3 si 4.

Regula 12 - Detectoare de nivel al apei în spatiile de magazie, de balast si în spatiile uscate

47. La paragraful 1.2, referirea la „regula 11-1/11” se înlocuieste cu referirea la „regula 11-1/12”.

Regula 13 - Disponibilitatea instalatiilor de santină

48. La paragraful 1, referirea la „regula 11-1/11.4” se înlocuieste cu referirea la „regula 11-1/12”.

 

APENDICE

Certificate

 

49. La Certificatul de sigurantă pentru nava de pasageri, Certificatul de sigurantă a constructiei pentru nava de marfă si

Certificatul de sigurantă pentru nava de marfă, fraza „Data la care s-a pus chila sau nava a fost într-un stadiu similar de constructie sau, după caz, data la care au început lucrările pentru o conversiune, o transformare sau o modificare cu caracter major....” se înlocuieste după cum urmează: „Data de constructie:

- Data contractului de constructie.....

- Data la care s-a pus chila sau nava a fost într-un stadiu similar de constructie.......

- Data livrării.....

- Data la care au început lucrările pentru o conversiune, o transformare sau o modificare cu caracter major (după caz)....

Toate datele aplicabile trebuie să fie completate.” Lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă pentru nava de pasageri (Formular P)

50. În Lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă pentru nava de pasageri (Formular P), la sectiunea 5 după punctul 4 se introduce următorul nou punct 4.2:

„4.2 Sistem de identificare si urmărire a navelor la distantă mare”

si punctul 4 [Sistem automat de identificare (AIS)] se renumerotează ca punctul 4.1.

Lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă a echipamentului pentru nava de marfă (Formular E)

51. În Lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă a echipamentului pentru nava de marfă (Formular E), la sectiunea 3, după punctul 4 se introduce următorul nou punct 4.2:

„4.2 Sistem de identificare si urmărire a navelor la distantă mare”

si punctul 4 [Sistem automat de identificare (AIS)] se renumerotează ca punctul 4.1.

Lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă pentru nava de marfă (Formular C)

52. în Lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă pentru nava de marfă (Formular C), la sectiunea 5, după punctul 4 se introduce următorul nou punct 4.2:

„4.2 Sistem de identificare si urmărire a navelor la distantă mare”

si punctul 4 [Sistem automat de identificare (AIS)] se renumerotează ca punctul 4.1.

Model de Certificat de sigurantă pentru navele nucleare de pasageri

53. În tabelul de la paragraful 2.1.3, la sectiunea care începe cu cuvintele „Se certifică prin prezentul că:”, referirea la „regula 11-1/13” se înlocuieste cu referirea la „regula 11-1/18”.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.487 din 27 august 2008

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

Nr. 5.155 din 28 august 2008

 

ORDIN

privind arondarea facultătilor de medicină, medicină dentară si farmacie acreditate la centrele universitare Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Târgu Mures si Timisoara

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 9.026/2008,

în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, al Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice si ministrul educatiei, cercetării si tineretului emit prezentul ordin.

Art. 1. - Centrelor universitare prevăzute la art. 8 alin. (1) din finantarea rezidentiatului li se arondează facultătile de medicină, Ordonanta Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si medicină dentară si farmacie acreditate, după cum urmează:

 

Centrul universitar

Facultăti arondate

Bucuresti

1. Facultatea de Medicină Generală Constanta

2. Facultatea de Medicină Dentară Constanta

3. Facultatea de Farmacie Constanta

Cluj-Napoca

1. Facultatea de Medicină si Farmacie Oradea

Craiova

1. Facultatea de Medicină Brasov

Iasi

1. Facultatea de Medicină Galati

Târgu Mures

1. Facultatea de Medicină „Victor Papilian” Sibiu

Timisoara

1. Facultatea de Medicină Generală si Medicină Dentară Arad

 

Art. 2. - Detasarea medicilor rezidenti în medicina de familie - forma cu timp partial - se avizează de centrele universitare în care sunt repartizati si se aprobă de către Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti. Detasarea se poate face si în unitătile sanitare prevăzute în anexa nr. 3.2 la Ordinul ministrului sănătătii publice si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidentiat în specialitătile prevăzute de Nomenclatorul specialitătilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală.

Art. 3. - Directiile implicate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice si al Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului

Zvetlana Preoteasa,

secretar de stat

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea locuintelor de serviciu din fondul locativ al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si al unitătilor subordonate

 

Având în vedere prevederile Legii locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care se completează cu dispozitiile Codului civil privind contractul de locatiune, ale Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2006, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, cu modificările ulterioare, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind atribuirea locuintelor de serviciu din fondul locativ al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si al unitătilor subordonate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Administratia Natională a Penitenciarelor si unitătile subordonate vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrară se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Mihai Sorin Stănescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 august 2008.

Nr. 2.197/C.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind atribuirea locuintelor de serviciu din fondul locativ al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si al unitătilor subordonate

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste norme cu privire la modul de atribuire a locuintelor de serviciu din fondul locativ al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si al unitătilor subordonate.

Art. 2. - În sensul prezentului Regulament, prin fond de locuinte de serviciu al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si al unitătilor subordonate se întelege:

- locuinte aflate în proprietatea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitătilor subordonate;

- locuinte aflate în administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitătilor subordonate.

Art. 3. - Locuintele de serviciu din fondul locativ al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si al unitătilor subordonate se închiriază personalului din sistemul administratiei penitenciare.

Art. 4. - Atribuirea si închirierea locuintelor de serviciu pentru personalul din sistemul administratiei penitenciare se fac în conformitate cu dispozitiile Legii locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care se completează cu dispozitiile Codului civil privind contractul de locatiune, cu cele ale Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2006, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, cu modificările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, precum si cu cele ale prezentului regulament.

Art. 5. - (1) Personalul din sistemul administratiei penitenciare, la prima numire în functie ca urmare a încadrării, are dreptul la atribuirea unei locuinte de serviciu dacă acesta sau sotul/sotia nu detine locuintă în proprietate ori nu i s-a atribuit locuintă de către autoritătile administratiei publice locale. Acest drept se păstrează si în cazul numirii ulterioare în alte functii în cadrul aceleiasi unităti.

(2) Au dreptul la atribuirea unei locuinte de serviciu functionarii publici cu statut special definitivi si personalul contractual, mutati în interesul serviciului, trecuti temporar în altă functie sau detasati, dacă în localitatea unde urmează să îsi desfăsoare activitatea ei sau sotul/sotia nu detin locuintă în proprietate ori nu li s-a atribuit locuintă de către autoritătile administratiei publice locale.

Art. 6. - La atribuirea locuintelor de serviciu se va tine seama de următoarele criterii (c):

d - vechimea în sistem a solicitantului;

c2 - numărul persoanelor aflate în întretinere;

c3 - sotul/sotia îsi desfăsoară activitatea în cadrul sistemului penitenciar;

c4 - situatia familială a solicitantului;

c5 - starea de sănătate a solicitantului sau a membrilor de familie (sot/sotie, persoane aflate în întretinere);

c6 - vechimea cererii privind atribuirea unei locuinte de serviciu;

c7 - existenta solutiei locative privind decontarea chiriei.

Art. 7. - Punctajul (P) acordat în cadrul fiecărui criteriu este următorul:

Pc1 - vechimea în sistem a solicitantului:

- 1 punct pentru fiecare an întreg.

Pc2 - numărul persoanelor aflate în întretinere:

- 10 puncte - 5 sau mai multe persoane;

- 8 puncte - 4 persoane;

- 6 puncte - 3 persoane;

- 4 puncte - 2 persoane;

- 2 puncte - 1 persoană.

Pc3 - sotul/sotia îsi desfăsoară activitatea în cadrul sistemului penitenciar:

- 10 puncte -DA;

- 8 puncte -NU.

Pc4 - situatia familială a solicitantului:

- 10 puncte - familie monoparentală;

- 8 puncte - căsătorit;

- 4 puncte - necăsătorit.

Pc5 - starea de sănătate a solicitantului sau a membrilor de familie (sot/sotie, persoane aflate în întretinere):

- 10 puncte - invaliditate gradul I;

- 8 puncte - invaliditate gradul II;

- 6 puncte - boli incurabile constatate de medicul specialist;

- 4 puncte -TBC;

- 2 puncte - boli cardiovasculare constatate de medicul specialist.

Pc6 - vechimea cererii privind atribuirea unei locuinte de serviciu:

- 1 punct pentru fiecare an întreg.

Pc7 - existenta solutiei locative privind decontarea chiriei:

- nu - 5 puncte;

- da - 0 puncte.

Art. 8. - Ponderea (p) a criteriilor mentionate la art. 6 din prezentul regulament la calculul final al punctajului este următoarea:

pc1 - vechimea în sistem a solicitantului                         7

pc2 - numărul persoanelor aflate în întretinere                6

pc3 - sotul/sotia îsi desfăsoară activitatea în cadrul sistemului penitenciar                        5

pc4 - situatia familială a solicitantului                              4

pc5 - starea de sănătate a solicitantului sau a membrilor de familie (sot/sotie, persoane aflate în întretinere)                                  3

pc6 - vechimea cererii privind atribuirea unei locuinte de serviciu                        2

pc7 - existenta solutiei locative privind decontarea chiriei                                   1

Art. 9. - Pentru a obtine punctajul final, numărul de puncte obtinute de solicitant în cadrul fiecărui criteriu se înmulteste cu ponderea criteriului respectiv, iar rezultatele astfel obtinute se însumează.

 

Pf = Σ Pci X pci = Pci X pci + Pc1 X pc1 + ..............Pc7 X pc7,

 

unde:

i = de la 1 la 7

Art. 10. - (1) Atribuirea locuintelor de serviciu disponibile se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obtinut.

(2) În caz de egalitate, se vor avea în vedere punctajele realizate de fiecare solicitant per criteriu, în ordinea descrescătoare a ponderii criteriilor.

Art. 11. - (1) În vederea atribuirii locuintelor de serviciu disponibile, se vor da publicitătii, prin afisare la sediul institutiei, locuintele de serviciu disponibile, prezentul regulament, actele justificative necesare care trebuie să însotească cererea, locul de primire a cererilor, data-limită de depunere a cererilor (minimum 5 zile lucrătoare), data la care se vor afisa rezultatele.

(2) Solicitările de repartizare a unei locuinte de serviciu vor fi analizate si solutionate de o comisie constituită la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, după caz, al unitătilor subordonate, prin decizie a directorului general, respectiv prin act administrativ al conducătorului unitătii în proprietatea sau administrarea căreia se află locuintele de serviciu.

(3) Comisia va fi formată din presedinte, 4 membri si un secretar. în unitătile în care există una sau mai multe organizatii sindicale reprezentative, unul dintre membri va fi desemnat de către acestea.

(4) Pentru fiecare comisie se vor desemna un presedinte supleant, 4 membri supleanti si un secretar supleant în conditiile alin. (3).

(5) Persoanele desemnate în comisie vor semna o declaratie pe propria răspundere în care vor preciza că nu se află în vreuna dintre situatiile de incompatibilitate stabilite de Legea nr. 293/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Lucrările comisiei vor fi consemnate în procese-verbale care trebuie să cuprindă motivele de admitere sau de respingere a cererilor privind atribuirea unei locuinte de serviciu.

(7) Repartizarea locuintelor de serviciu se face cu majoritate simplă de voturi, prin hotărâre.

(8) Fiecare solicitare este evaluată individual de fiecare membru al comisiei, iar punctajul final se stabileste ca urmare a deliberării membrilor comisiei.

(9) În caz de egalitate, se vor avea în vedere punctajele realizate de fiecare solicitant per criteriu, în ordinea descrescătoare a ponderii criteriilor. în caz de imposibilitate de departajare, decide conducătorul institutiei în proprietatea sau administrarea căreia se află locuinta de serviciu, motivat.

(10) Hotărârile comisiei pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 12. - (1) Cererea privind atribuirea si schimbul unei locuinte de serviciu va fi depusă la secretariatul comisiei prevăzute la art. 11 si va fi însotită de următoarele înscrisuri:

a) declaratie autentică pe propria răspundere a solicitantului si a sotului/sotiei că îndeplineste atât conditiile din Legea nr. 293/2004, cu modificările si completările ulterioare, cât si pe cele prevăzute de prezentul regulament;

b) actul de identitate (buletin/carte de identitate) al solicitantului si, după caz, al sotului/sotiei, în fotocopie;

c) adeverintă de vechime emisă de structura de resurse umane si formare profesională din cadrul unitătii;

d) fotocopie a certificatul de căsătorie al solicitantului;

e) fotocopie a actului de identitate (buletin/carte de identitate) sau a certificatului de nastere al persoanelor aflate în întretinere;

f) înscrisuri cu caracter medical;

g) înscrisuri care să ateste faptul că sotul/sotia îsi desfăsoară activitatea în sistemul penitenciar;

h) angajament prin care se obligă să comunice în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea situatiei, orice schimbare intervenită, de natură să modifice dreptul si calitatea sa de beneficiar al locuintei de serviciu; comunicarea se va face către unitatea care a acordat locuintă de serviciu.

(2) Cererile de atribuire a unei locuinte de serviciu, împreună cu documentele anexate, se păstrează în arhiva comisiei si vor fi avute în vedere cu ocazia atribuirii de noi locuinte de serviciu.

Art. 13. - Se va urmări ca, în măsura posibilitătilor, la atribuirea locuintelor de serviciu numărul de camere al locuintei să fie în concordantă cu numărul membrilor de familie, prin familie întelegându-se sotul/sotia si copiii aflati în întretinere, părintii sotilor, precum si ginerii, nurorile si copiii acestora, dacă locuiesc si gospodăresc împreună.

Art. 14. - Chiriile pentru locuintele de serviciu se stabilesc în baza criteriilor prevăzute la art. 26 si următoarele din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare.

Art. 15. - (1) Contractul de închiriere va avea următoarele anexe:

- proces-verbal de predare-primire a locuintei;

- fisa suprafetei locative închiriate;

- fisa de calcul pentru stabilirea chiriei lunare.

(2) Contractul de închiriere, precum si cele 3 anexe vor fi semnate de conducătorul institutiei în proprietatea sau administrarea căreia se află locuinta de serviciu, precum si de către chirias.

Art. 16. - (1) Contractul de închiriere a locuintei de serviciu încetează de drept la data încetării raporturilor de serviciu ale titularului, cu exceptia situatiei prevăzute la art. 36 alin. (2) din Legea nr. 293/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Contractul de închiriere a locuintei de serviciu încetează de drept si în situatia dobândirii unei locuinte proprietate de către titular sau sotul/sotia acestuia.

(3) Dreptul privind atribuirea unei locuinte de serviciu se pierde în situatia în care functionarii publici cu statut special definitivi si personalul contractual solicită mutarea, la cerere, la o altă unitate penitenciară sau în situatia în care personalul din sistemul administratiei penitenciare ori sotul/sotia au înstrăinat o locuintă proprietate personală, după data încadrării în sistemul administratiei penitenciare.

Art. 17. - Titularii contractelor de închiriere nu pot subînchiria către terti, în tot sau în parte, spatiul locativ atribuit cu titlu de locuintă de serviciu.

Art. 18. - (1) în conformitate cu prevederile art. 52 din Ordonanta Guvernului nr. 64/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2006, cu modificările ulterioare, functionarii publici cu statut special obligati să locuiască în locuintele de serviciu sunt scutiti de plata chiriei.

(2) Sunt obligati să locuiască în locuintele de serviciu functionarii publici cu statut special care desfăsoară activitatea în unităti situate în localităti sau în zone izolate ori unde încadrarea personalului se face cu dificultate, precum si cei mutati în interesul serviciului, trecuti temporar în altă functie sau detasati.

Art. 19. - Sumele încasate din chiriile plătite de persoanele care beneficiază de locuintă de serviciu se vor vira la bugetul de stat, prin ordin de plată, în termen de 3 zile de la încasare.

Art. 20. - Neplata în termen a chiriei atrage penalitătile prevăzute de lege, cuantumul acestora putând depăsi cuantumul chiriei restante.

Art. 21. - În conformitate cu art. 249 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, locatorii care detin locuintă de serviciu, conform contractelor de locatiune încheiate, vor plăti anual impozitul aferent imobilului aflat în folosintă.

Art. 22. - Administratia Natională a Penitenciarelor sau unitătile subordonate asigură plata tuturor cheltuielilor pentru apartamentele libere, neatribuite.