MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 633         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 2 septembrie 2008

 

SUMAR

 

DECRETE

 

841. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării

 

842. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

962. - Hotărâre privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, si finantarea din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si tineretului pe anul 2008 a unor cheltuieli de capital pentru unităti de învătământ preuniversitar de stat, precum si modificarea si completarea unor acte normative

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANTILOR FISCALI

 

15. - Hotărâre privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitătii de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2008

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

789. - Decizie privind aprobarea reluării desfăsurării activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială A&G MARITIM BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general

din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 12 septembrie 2008, domnul general Muresan Teodor Mircea trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 841.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea

unui colonel din Ministerul Apărării si trecerea acestuia

în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 81 din 23 iulie 2008,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Vanca Traian Zamfir i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.Î

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 26 august 2008.

Nr. 842.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute

în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, si finantarea din bugetul Ministerului

Educatiei, Cercetării si Tineretului pe anul 2008 a unor cheltuieli de capital pentru unităti de

învătământ preuniversitar de stat, precum si modificarea si completarea unor acte normative

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 17 si 18, precum si al anexei nr. 3/25/22 la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă repartizarea sumei de 127.935 mii lei din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pe anul 2008, pentru finantarea unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă repartizarea sumei de 10.012 mii lei din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pe anul 2008, pentru finantarea unor lucrări pentru edificarea si construirea de campusuri scolare, potrivit anexei nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă repartizarea sumei de 14.950 mii lei din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pe anul 2008, pentru modernizarea unor scoli de arte si meserii, potrivit anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Sumele prevăzute la art. 1-3 se transferă către bugetele locale prin intermediul inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.

(2) Consiliile locale răspund, în conditiile legii, de utilizarea sumelor repartizate.

Art. 5. - Se aprobă finantarea în anul 2008, din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, a unor cheltuieli de capital la unităti de învătământ preuniversitar de stat, în sumă de 282.980 mii lei, potrivit anexei nr. 4.

Art. 6. - Sumele prevăzute la art. 5 se repartizează inspectoratelor scolare/unitătilor de învătământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică beneficiare.

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 94/2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetulMinisterului Educatiei, Cercetării si Tineretului, si finantarea din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pe anul 2008 a unor cheltuieli de capital pentru unităti de învătământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 6 februarie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează la pozitiile prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, si finantarea din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pe anul 2008 a unor cheltuieli de capital pentru unităti de învătământ preuniversitar de stat, precum si modificarea si completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 94/2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, si finantarea din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pe anul 2008 a unor cheltuieli de capital pentru unităti de învătământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 4 aprilie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează la pozitiile prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 9. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 27 mai 2008, se modifică si se completează la pozitiile prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 10. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Zvetlana Preoteasa,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 962.

 

ANEXA Nr. 1

 

OBIECTIVE DE INVESTITII,

consolidări, reabilitări, achizitii, reparatii capitale si utilităti pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat,

finantate în anul 2008 din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului prin autoritătile locale

 

Nr. crt.

Nr. crt./

Judet

Denumirea unitătii de Învătământ/Unitatea administrativ-teritorială

Natura lucrării

Suma propusă pe 2008 (mii lei)

 

 

TOTAL

127935

 

 

ALBA

2558

1

1

Grup Scolar Industrial sat Jidvei, comuna Jidvei

Obiectiv de investitii

265

2

2

Grădinita PP sat Cut, comuna Cut

Obiectiv de investitii

107

3

3

Grădinita PN sat Petresti, municipiul Sebes

Obiectiv de investitii

300

4

4

Scoala cls. I-VIII nr. 3, oras Cugir

Reabilitare

402

5

5

Scoala cls. I-IV sat Cib, comuna Almasu Mare

Reabilitare

5

6

6

Scoala cls. I-VI sat Suseni, comuna Almasu Mare

Reabilitare

40

7

7

Scoala cls. I-VIII „Septimiu Albini" sat Cut, comuna Cut

Reabilitare

60

8

8

Scoala cls. I-VIII sat Sugag, comuna Sugag

Reabilitare

179

9

9

Scoala cls. I-IV sat Cărpinis, comuna Gârbova

Reabilitare

47

10

10

Grădinita PN sat Bistra, comuna Bistra

Reabilitare

135

11

11

Colegiul „I.D. Lăzărescu" oras Cugir

Reabilitare

400

12

12

Scoala cls. I-VIII oras Câmpeni

Reabilitare

280

13

13

Scoala cls. I-IV sat Vurpăr, comuna Vintu de Jos

Reabilitare

70

14

14

Scoala Generală nr. 2 oras Cugir

Reparatii capitale

200

15

15

Scoala cls. I-IV sat Bălesti, comuna Bistra

Utilităti

68

 

 

ARAD

2194

16

1

Scoala cls. I-VIII oras Pecica

Obiectiv de investitii

200

17

2

Scoala Generală comuna Sagu

Obiectiv de investitii

150

18

3

Scoala cls. I-VIII comuna Zădăreni

Obiectiv de investitii

350

19

4

Scoala Generală „Iustin Marsieu", comuna Socodor

Obiectiv de investitii

350

20

5

Grădinita PP oras Pecica

Obiectiv de investitii

200

21

6

Scoala Generală si Grădinita PN comuna Frumuseni

Obiectiv de investitii

35

22

7

Grădinita PP oras Curtici

Obiectiv de investitii

150

23

8

Scoală Generală comuna Zăbrani

Obiectiv de investitii

100

24

9

Scoala cls. I-VIII si Grădinita PN sat Mailat comuna Vinga

Reabilitare

90

25

10

Grup Scolar „Mihai Viteazu" oras Ineu

Reabilitare

450

26

11

Scoala Generală comuna Zerind

Reabilitare

84

27

12

Scoala Generală comuna Silindia

Reabilitare

35

 

 

ARGES

3126

28

1

Scoala cls. I-VIII oras Stefănesti pentru Grădinita PN oras Stefănesti

Obiectiv de investitii

260

29

2

Scoala cls. I-IV sat Dragoslavele, comuna Dragoslavele

Reabilitare

100

30

3

Scoala cls. I-IV sat Valea Hotarului, comuna Dragoslavele

Reabilitare

100

31

4

Scoala cls. I-VIII + Grădinita sat Mătău, comuna Mioarele

Reabilitare

150

32

5

Scoala cls. I-IV sat Deagu, comuna Recea

Reabilitare

100

33

6

Grădinita sat Recea, comuna Recea

Reabilitare

100

34

7

Scoala cls. I-VIII sat Popesti, comuna Popesti

Reabilitare

200

35

8

Scoala cls. I-VIII sat Căldăraru, comuna Căldăraru

Reabilitare

100

36

9

Scoala cls. I-VIII comuna Valea Danului

Reabilitare

100

37

10

Scoala cls. I-VIII sat Cepari, comuna Cepari

Reabilitare

50

38

11

Scoala cls. I-IV sat Cărpenis, comuna Cepari

Reabilitare

100

39

12

Scoala cls. I-VIII sat Berevoiesti, comuna Berevoiesti

Reabilitare

200

40

13

Scoala cls. I-VIII sat Cosesti, comuna Cosesti

Reabilitare

50

41

14

Scoala cls. I-IV sat Prislop, comuna Drăganu

Reabilitare

200

42

15

Scoala cls. I-VIII sat Dobresti, comuna Dobresti

Reabilitare

126

43

16

Scoala cls. I-IV sat Grosi, comuna Babana

Reabilitare

200

44

17

Scoala cls. I-VIII sat Bughea de Jos, comuna Bughea de Jos

Reabilitare

150

 

45

18

Scoala cls. I-IV sat Glavacioc, comuna Stefan cel Mare

Reabilitare

100

46

19

Scoala cls. I-IV sat Bârsesti, comuna Tigveni

Reabilitare

50

47

20

Scoala cls. I-VIII sat Bădiceni, comuna Mălureni

Reabilitare

200

48

21

Scoala cls. I-VIII sat Stroesti, comuna Musătesti

Reabilitare

100

49

22

Scoala cls. I-VIII sat Aninoasa, comuna Aninoasa

Reabilitare

100

50

23

Scoala cls. I-IV sat Toplita, comuna Mălureni

Reabilitare

50

51

24

Scoala cls. I-VIII sat Mustătesti, comuna Valea lasului

Utilităti

100

52

25

Scoala cls. I-VIII sat Ciresu, comuna Căteasca

Utilităti

30

53

26

Scoala cls. I-VIII sat Catanele, comuna Căteasca

Utilităti

30

54

27

Scoala cls. I-IV sat Silistea, comuna Căteasca

Utilităti

30

55

28

Scoala cls. I-VIII sat Tigveni, comuna Tigveni

Utilităti

50

 

 

BACĂU

3450

56

1

Grup Scolarele Ecologie si Protectia Mediului „GrigoreAntipa" municipiul Bacău

Consolidare

200

57

2

Grup Scolar Industrial Letea, municipiul Bacău

Reabilitare

40

58

3

Grădinita PP nr. 27 municipiul Bacău

Reabilitare

40

59

4

Grădinita PP nr. 30 municipiul Bacău

Reabilitare

40

60

5

Grădinita PP nr. 23 municipiul Bacău

Reabilitare

40

61

6

Grădinita PP nr. 28 municipiul Bacău

Reabilitare

40

62

7

Grădinita PP nr. 16 municipiul Bacău

Reabilitare

40

63

8

Grădinita PP nr. 18 municipiul Bacău

Reabilitare

40

64

9

Grădinita PN nr. 8 municipiul Bacău

Reabilitare

40

65

10

Grădinita „Crai Nou" municipiul Bacău

Reabilitare

40

66

11

Grădinita PN nr. 11 municipiul Bacău

Reabilitare

35

67

12

Grădinita PN nr. 4 municipiul Bacău

Reabilitare

20

68

13

Grădinita PP nr. 29 municipiul Bacău

Reabilitare

40

69

14

Grădinita PN nr. 25 municipiul Bacău

Reabilitare

35

70

15

Grădinita PN nr. 34 municipiul Bacău

Reabilitare

40

71

16

Grădinita PP nr. 31 municipiul Bacău

Reabilitare

40

72

17

Scoala cls. I-VIII „G.M. Cancicov" municipiul Bacău

Reabilitare

150

73

18

Scoala clasele I-VIII „Al. Cel Bun" municipiul Bacău

Reabilitare

200

74

19

Grădinita PN „Spiru Haret" municipiul Bacău

Reabilitare

100

75

20

Grădinita PP Letea municipiul Bacău

Reabilitare

40

76

21

Grădinita PP nr. 24 municipiul Bacău

Reabilitare

40

77

22

Grădinita PP „Lizuca" municipiul Bacău

Reabilitare

40

78

23

Scoala clasele I-VIII „C-tin Platon" municipiul Bacău

Reabilitare

100

79

24

Scoala clasele I-VIII „A.l. Cuza" municipiul Bacău

Reabilitare

40

80

25

Colegiul „Gh. Vrânceanu" municipiul Bacău

Reabilitare

40

81

26

Liceul cu Program Sportiv municipiul Bacău

Reabilitare

40

82

27

Scoala clasele I-VIII nr. 15 municipiul Bacău

Reablitare

100

83

28

Scoala clasele I-VIII „G. Bacovia" municipiul Bacău

Reparatii capitale

100

84

29

Liceul de Artă „G. Apostu" municipiul Bacău

Reparatii capitale

100

85

30

Scoala cls. I-VIII „Domnita Măria" municipiul Bacău

Reparatii capitale

100

86

31

Grup Scolar „M. Eminescu" municipiul Bacău

Reparatii capitale

100

87

32

Colegiul „H. Coandă" municipiul Bacău

Reparatii capitale

200

88

33

Scoala clasele I-VIII „Alecu Russo" municipiul Bacău

Reparatii capitale

100

89

34

Colegiul National „Ferdinand I" municipiul Bacău

Reparatii capitale

500

90

35

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny" municipiul Bacău

Reparatii capitale

200

91

36

Colegiul National „Stefan cel Mare" municipiul Bacău

Reparatii capitale

290

92

37

Colegiul Economic „Ion Ghica" str. Oituz - cămin municipiul Bacău

Reparatii capitale

100

 

 

BIHOR

4274

93

1

Scoala clasele I-VIII sat Husasău de Cris, comuna Ineu

Obiectiv de investitii

100

 

94

2

Grădinita PN sat Mihai Bravu, comuna Rosiori

Obiectiv de investitii

150

95

3

Scoala cls. I-VIII sat Cherechiu, comuna Cherechiu

Obiectiv de investitii

150

96

4

Grădinita PP sat Tinca, comuna Tinca

Obiectiv de investitii

150

97

5

Scoala cls. I-VIII sat Săliste de Vascău, comuna Cristioru de Jos

Consolidare

100

98

6

Grup Scolar Agricol municipiul Salonta

Reabilitare

20

99

7

Liceul de Artă municipiul Oradea

Reabilitare

250

100

8

Colegiul National „Emanuil Gojdu" municipiul Oradea

Reabilitare

300

101

9

Liceul Teoretic sat Bratca, comuna Bratca

Reabilitare

300

102

10

Grup Scolar Industrial comuna Popesti

Reabilitare

100

103

11

Scoala cls. I-VIII satTărian, comuna Girisu de Cris

Reabilitare

80

104

12

Scoala cls. I-IV sat Fughiu, comuna Osorhei

Reabilitare

150

105

13

Scoala cls. I-VIII comuna Cetariu

Reabilitare

120

106

14

Colegiul National „Arany Janos" municipiul Salonta

Reparatii capitale

80

107

15

Scoala clasele I-VIII sat Bălaia, comuna Tileagd

Reparatii capitale

50

108

16

Scoala clasele I-VIII sat Călacea, comuna Olcea

Reparatii capitale

72

109

17

Scoala clasele I-VIII sat Livada, comuna Nojorid

Reparatii capitale

50

110

18

Grupul Scolar „Andrei Saguna" municipiul Oradea

Reparatii capitale

200

111

19

Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul" municipiul Oradea

Reparatii capitale

200

112

20

Scoala clasele I-VIII sat Cuzap, comuna Popesti

Reparatii capitale

110

113

21

Scoala clasele I-VIII sat Pestis, oras Alesd

Reparatii capitale

200

114

22

Scoala clasele I-IV sat Picleu, comuna Brusturi

Reparatii capitale

300

115

23

Scoala clasele I-VIII sat Brusturi, comuna Brusturi

Reparatii capitale

100

116

24

Scoala clasele I-VIII sat Sârbi, comuna Sârbi

Reparatii capitale

150

117

25

Scoala cls. I-VIII sat Budureasa, comuna Budureasa

Reparatii capitale

70

118

26

Scoala cls. I-VIII sat Lăzăreni, comuna Lăzăreni

Reparatii capitale

150

119

27

Scoala cls. I-VIII sat Vârciorog, comuna Vârciorog

Reparatii capitale

132

120

28

Scoala cls. I-VIII sat Hidiselu de Sus, comuna Hidiselu de Sus

Reparatii capitale

150

121

29

Colegiul National „Octavian Goga" municipiul Marghita

Reparatii capitale

150

122

30

Scoala clasele I-VIII sat Păgaia, comuna Boianu Mare

Utilităti

130

123

31

Scoala clasele I-VIII sat Văsad, comuna Curtuiseni

Utilităti

10

 

 

BISTRITA-NASAUD

 

2275

124

1

Grădinită PN sat Muresenii Bârgăului, comuna Tiha Bârgăului

Obiectiv de investitii

150

125

2

Grădinita PP sat Livezile, comuna Livezile

Obiectiv de investitii

185

126

3

Grădinita PN sat Tureac, comuna Tureac

Obiectiv de investitii

200

127

4

Liceul de Arte „Corneliu Baba" corp A, B, C existente si D corp nou-construit municipiul Bistrita

Consolidare

300

128

5

Scoala cls. I-IV + Grădinita sat Dumbrava, comuna Livezile

Consolidare

100

129

6

Scoala Generală + Grădinita Tureac, comuna Tiha Bârgăului

Reabilitare

100

130

7

Scoala clasele I-VIII Spermezeu, comuna Spermezeu

Reabilitare

150

131

8

Scoala clasele I-VIII sat Urmenis, comuna Urmenis

Reabilitare

100

132

9

Scoala clasele I-VIII corp I sat Livezile, comuna Livezile

Reabilitare

300

133

10

Scoala clasele I-IV sat Sieu, comuna Sieu

Reabilitare

100

134

11

Scoala clasele I-VIII Micestii de Câmpie, comuna Micestii de Câmpie

Reabilitare

100

135

12

Scoala clasele V—VIII sat Uriu, comuna Uriu

Reabilitare

70

136

13

Scoala cls. I IV sat Mălin, comuna Nuseni

Reabilitare

80

137

14

Scoala cls. I-IV sat Vita, comuna Nuseni

Reabilitare

100

138

15

Scoala cls. V-VIII comuna Matei

Reabilitare

80

139

16

Scoala cls. I-VIII comuna Rebrisoara

Reabilitare

100

140

17

Scoala clasele V-VIII nr. 2 Galatii Bistritei, comuna Galatii Bistritei

Utilităti

60

 

 

BOTOSANI

3628

141

1

Colegiul National „A.T Laurian" Botosani

Obiectiv de investitii

450

142

2

Grădinita PN sat Guranda, comuna Durnesti

Obiectiv de investitii

200

 

143

3

Scoala cls. I-VIII nr. 3 sat Păltinis, comuna Păltinis

Obiectiv de investitii

200

144

4

Scoala cls. I-VIII sat Manoleasa, comuna Manoleasa

Reabilitare

200

145

5

Scoala cls. I-VIII sat Stâncesti, comuna Mihai Eminescu

Reabilitare

87

146

6

Scoala cls. I-VIII sat Ipotesti, comuna Mihai Eminescu

Reabilitare

140

147

7

Grup Scolar oras Darabani

Reabilitare

100

148

8

Grădinita PN nr. 2 oras Darabani

Reabilitare

390

149

9

Scoala cls. I-VIII sat Negreni, comuna Stiubieni

Reabilitare

200

150

10

Scoala cls. I-VIII sat Viisoara Mică, comuna Viisoara

Reabilitare

100

151

11

Scoala cls. I-VIII sat Unteni, comuna Unteni

Reabilitare

101

152

12

Scoala de Arte si Meserii sat Copălău, comuna Copălău

Reabilitare

150

153

13

Grădinita PN sat Crasnaleuca, comuna Cotusca

Reabilitare

150

154

14

Scoala cls. I-VIII sat Românesti, comuna Românesti

Reabilitare

150

155

15

Scoala cls. I-VIII sat Ringhilesti-Deal, comuna Santa Mare

Reabilitare

100

156

16

Scoala cls. I-VIII sat Bodeasa, oras Săveni

Reabilitare

50

157

17

Grădinita PN nr. 1 oras Săveni

Reabilitare

150

158

18

Scoala cls. I-VIII sat Rosiori, comuna Răchiti

Reabilitare

100

159

19

Scoala cls. I-VIII nr. 2 - corp nou sat Dumeni, comuna George Enescu

Utilităti

100

160

20

Scoala cls. I-VIII satAvrămeni, comuna Avrămeni

Utilităti

100

161

21

Scoala cls. I-VIII sat Prăjeni, comuna Prăjeni

Utilităti

110

162

22

Scoala cls. I-VIII nr. 1 oras Săveni

Utilităti

200

163

23

Scoala cls. I-VIII nr. 1 sat Vorona Mare, comuna Vorona

Utilităti

100

 

 

BRASOV

1939

164

1

Scoala Primară sat Paltin, comuna Sinca Nouă

Obiectiv de investitii

139

165

2

Grădinita municipiul Făgăras

Obiectiv de investitii

300

166

3

Grădinita comuna Cata

Obiectiv de investitii

100

167

4

Grădinita comuna Bunesti

Obiectiv de investitii

100

168

5

Grădinita cu program săptămânal Cartier Noua, municipiul Brasov

Obiectiv de investitii

600

169

6

Scoala Generală comuna Comana de Jos

Obiectiv de investitii

100

170

7

Colegiul National „Aprily Lajos" municipiul Brasov

Reabilitare

400

171

8

Scoala Primară sat Boholt, comuna Beclean

Reabilitare

200

 

 

BRĂILA

2194

172

1

Scoala clasele I-VIII comuna Galbenu pentru Grădinita sat Galbenu comuna Galbenu

Consolidare

310

173

2

Scoala de Arte si Meserii comuna Bertestii de Jos corp 5, comuna Bertestii de Jos

Consolidare

200

174

3

Scoala clasele I-VIII sat Salcia Tudor, comuna Salcia Tudor

Reabilitare

357

175

4

Grupul Scolar „CD. Nenitescu" municipiul Brăila

Reabilitare

200

176

5

Scoala clasele I-VIII sat Cuza Vodă pentru Grădinita Cuza Vodă comuna Stăncuta

Reabilitare

295

177

6

Scoala clasele I-VIII comuna Mircea Vodă pentru Scoala clasele I-VIII sat Dedulesti, comuna Mircea Vodă

Reabilitare

75

178

7

Scoala clasele I-VIII comuna Bărăganu pentru Grădinita nr. 2 sat Bărăganu comuna Bărăganu

Reabilitare

307

179

8

Scoala cls. I-VIII „Emil Drăgan" comuna Grădistea pentru Scoala cls. I-IV sat Ibrianu, comuna Grădistea

Reabilitare

150

180

9

Grădinita oras lanca pentru Grădinita nr. 3 oras lanca

Reabilitare

100

181

10

Grădinita oras lanca pentru Grădinita nr. 2 oras lanca

Reabilitare

100

182

11

Grădinita nr. 1 municipiul Brăila

Reabilitare

100

 

 

BUZĂU

 

5792

183

1

Scoala clasele I-IV sat Mărăcineni, comuna Mărăcineni

Obiectiv de investitii

85

184

2

Grădinita PN sat Florica, comuna Florica

Obiectiv de investitii

120

 

185

3

Scoala clasele I-VIII sat Unguriu, comuna Unguriu

Obiectiv de investitii

218

186

4

Grădinita PN sat Scurtesti, comuna Vadu Pasii

Obiectiv de investitii

6

187

5

Grădinita PN sat Oreavu, comuna Valea Râmnicului

Obiectiv de investitii

238

188

6

Grădinita PN sat Rubla, comuna Valea Râmnicului

Obiectiv de investitii

173

189

7

Grădinita PN sat Valea Sălciei, comuna Valea Sălciei

Obiectiv de investitii

61

190

8

Grădinita PN sat Fundeni, comuna Zărnesti

Obiectiv de investitii

70

191

9

Scoala clasele I-VIII sat Fundeni, comuna Zărnesti

Obiectiv de investitii

97

192

10

Grădinita PN sat Măgura, comuna Măgura

Obiectiv de investitii

100

193

11

Scoala clasele I-VIII sat Hales, comuna Tisău

Consolidare

314

194

12

Grădinita PN sat Ulmeni, comuna Ulmeni

Consolidare

140

195

13

Scoala cls. I-VIII comuna Costesti

Reabilitare

150

196

14

Seminarul Teologic Liceal municipiul Buzău

Reabilitare

200

197

15

Scoala cls. I-VIII sat Amara, comuna Balta Albă

Reabilitare

60

198

16

Scoala cls. I-VIII comuna Colti

Reabilitare

170

199

17

Scoala cls. I-VIII comuna Murgesti

Reabilitare

130

200

18

Scoala cls. I-VIII nr. 1 comuna Padina

Reabilitare

60

201

19

Grădinita nr. 1 comuna Padina

Reabilitare

80

202

20

Scoala cls. I-IV sat Gura Văii, comuna Scortoasa

Reabilitare

100

203

21

Scoala cls. I-VIII + Grădinită comuna Vâlcelele

Reabilitare

200

204

22

Scoala cls. I-IV sat Stiubeiu, comuna Râmnicelu

Reabilitare

70

205

23

Scoala cls. I-IV sat Colibasi, comuna Râmnicelu

Reabilitare

30

206

24

Scoala cls. I-IV sat Lacurile, comuna Bisoca

Reabilitare

130

207

25

Scoala cls. I-VIII nr. 1 sat Cochirleanca, comuna Cochirleanca

Reabilitare

250

208

26

Grădinita sat Valea Putului, comuna Săpoca

Reabilitare

50

209

27

Scoala cls. I-VIII comuna Boldu

Reabilitare

75

210

28

Grădinita sat Brătilesti, comuna Brăesti

Reabilitare

80

211

29

Scoala cls. I-VIII comuna Racoviteni

Reabilitare

150

212

30

Grădinita PN nr. 1 + Grădinita PN nr. 2 comuna Cislău

Reabilitare

150

213

31

Scoala cls. I-VIII comuna Viperesti

Reabilitare

100

214

32

Colegiul National „M. Eminescu" municipiul Buzău

Reabilitare

16

215

33

Scoala cls. I-VIII sat Amaru, comuna Amaru

Reabilitare

70

216

34

Scoala clasele I-VIII sat Bălăceanu, comuna Bălăceanu

Reabilitare

100

217

35

Scoala clasele I-VIII sat Dimiana, comuna Beceni

Reabilitare

200

218

36

Scoala clasele I-VIII sat Boldu, comuna Boldu

Reabilitare

30

219

37

Grădinita PN sat Cochirleanca, comuna Cochirleanca

Reabilitare

10

220

38

Scoala clasele I-IV sat Cotorca, comuna Glodeanu Silistea

Reabilitare

41

221

39

Scoala clasele I-VIII sat Glodeanu Silistea, comuna Glodeanu Silistea

Reabilitare

84

222

40

Scoala clasele I-VIII sat Văcărească, comuna Glodeanu Silistea

Reabilitare

105

223

41

Grădinita PN nr. 1 sat Gherăseni, comuna Gherăseni

Reabilitare

150

224

42

Scoala clasele I-VIII sat Potoceni, comuna Mărăcineni

Reabilitare

6

225

43

Scoala clasele I-VIII sat Merei, comuna Merei

Reabilitare

64

226

44

Scoala clasele I-VIII sat Murgesti, comuna Murgesti

Reabilitare

82

227

45

Scoala clasele I-VIII sat Puiesti, comuna Puiesti

Reabilitare

184

228

46

Scoala clasele I-VIII sat Odăile, comuna Odăile

Reabilitare

46

229

47

Scoala cls. I-IVsatTega, comuna Pănătău

Reabilitare

148

230

48

Scoala clasele I-VIII sat Valea Sălciei, comuna Valea Sălciei

Reabilitare

133

231

49

Scoala cls. I-IV sat Olari, comuna Calvini

Reparatii capitale

50

232

50

Grădinita nr. 1 sat Furtunesti, comuna Gura Teghii

Reparatii capitale

50

233

51

Scoala cls. I-IV comuna Tintesti

Reparatii capitale

70

234

52

Scoala cls. I-VIII sat Maxenu, comuna Tintesti

Reparatii capitale

30

235

53

Scoala clasele I-VIII sat Mărgăritesti, comuna Mărgăritesti

Utilităti

190

 

Nr. crt.

Nr. crt./

Judet

Denumirea unitătii de Învătământ/Unitatea administrativ-teritorială

Natura lucrării

Suma propusă pe 2008 (mii lei)

236

54

Scoala clasele V-VIII sat Aliceni, comuna Posta Câlnău

Utilităti

76

 

 

CARAS-SEVERIN

2202

237

1

Liceul de Artă „Sabin Păuta" municipiul Resita

Obiectiv de investitii

300

238

2

Liceul Teoretic „CD Loga" ( corp cu cls. I-VIII ) municipiul Caransebes

Reabilitare

350

239

3

Scoala clasele I-IV sat Ticvaniu Mic, comuna Ticvaniu Mare

Reabilitare

50

240

4

Scoala clasele I-VIII comuna Dalboset

Reabilitare

200

241

5

Scoala clasele I-VIII sat Maciova, comuna Constantin Daicoviciu

Reabilitare

100

242

6

Scoala clasele I-IV sat Socolari, comuna Ciclova Romană

Reabilitare

50

243

7

Scoala cls. I-VIII sat Plugova, comuna Mehadia

Reabilitare

50

244

8

Scoala clasele I-VIII sat Zăgujeni, comuna Constantin Daicoviciu

Reabilitare

30

245

9

Scoala cls. I-VIII comuna Sichevita

Reabilitare

100

246

10

Scoala clasele I-IV comuna Berliste

Reabilitare

90

247

11

Scoala clasele I-VIII sat Ruginosu, comuna Copăcele

Reabilitare

50

248

12

Scoala clasele I-VIII sat Vărciorova, comuna Bolvasnita

Reabilitare

50

249

13

Scoala cls. I-VIII comuna Vrani

Reabilitare

50

250

14

Scoala clasele I-VIII nr. 2 municipiul Caransebes

Reabilitare

350

251

15

Scoala clasele I-VIII comuna Turnu Ruieni

Reabilitare

50

252

16

Scoala clasele I-IV sat Milcoveni, comuna Berliste

Reabilitare

20

253

17

Scoala clasele I-IV sat Rusova, comuna Berliste

Reabilitare

10

254

18

Scoala clasele I-IV sat Poiana Buchin, comuna Buchin

Reabilitare

80

255

19

Scoala clasele I-IV + Grădinita sat Scăius, comuna Fărliug

Reabilitare

122

256

20

Grădinita PP (Rozelor) oras Otelu Rosu

Reabilitare

100

 

 

CĂLĂRASI

1000

257

1

Scoala Zona Vest municipiul Călărasi

Obiectiv de investitii

250

258

2

Scoala cls. I-VIII Sărulesti, comuna Sărulesti

Obiectiv de investitii

150

259

3

Scoala cls. I-VIII Unirea, comuna Unirea

Reparatii capitale

100

260

4

Grup Scolar Transporturi Auto municipiul Călărasi

Reparatii capitale

150

261

5

Scoala cls. I-IV sat Coconi, comuna Mănăstirea

Reparatii capitale

100

262

6

Scoala cls. I-VIII sat Crivăt, comuna Crivăt

Reparatii capitale

100

263

7

Grădinita PN sat Soldanu, comuna Soldanu

Reparatii capitale

150

 

 

CLUJ

3806

264

1

Grădinita „Arlechino" (Grădinita nr. 1) municipiul Dej

Obiectiv de investitii

150

265

2

Liceul Teoretic „Octavian Goga" oras Huedin

Obiectiv de investitii

150

266

3

Grădinita str. Câmpinei municipiul Turda

Obiectiv de investitii

100

267

4

Grădinita sat Vaida Cămăras, comuna Căianu

Obiectiv de investitii

50

268

5

Grădinita „Poiana cu Castani" (Grădinita nr. 3) municipiul Turda

Obiectiv de investitii

100

269

6

Scoala „Ady Endre" comuna Sâncraiu

Obiectiv de investitii

300

270

7

Scoala clasele I-VIII comuna Taga

Obiectiv de investitii

80

271

8

Grădinita Vechea comuna Chinteni

Obiectiv de investitii

280

272

9

Scoala clasele I-VIII sat Moldovenesti, comuna Moldovenesti

Reabilitare

100

273

10

Scoala clasele I-VIII sat Panticeu, comuna Panticeu

Reabilitare

100

274

11

Scoala clasele I-IV sat Cublesu Somesan, comuna Panticeu

Reabilitare

96

275

12

Scoala clasele I-VIII sat Geaca, comuna Geaca

Reabilitare

100

276

13

Scoala clasele I-IVsatAiton, comuna Aiton

Reabilitare

30

277

14

Scoala clasele I-VIII sat Căseiu, comuna Căseiu

Reabilitare

100

278

15

Grădinita sat Bogata de Sus, comuna Vad

Reabilitare

130

279

16

Scoala clasele I-VIII sat Săcuieu, comuna Săcuieu

Reabilitare

70

280

17

Scoala clasele I-VIII sat Bobâlna, comuna Bobâlna

Reabilitare

50

281

18

Grădinita sat Căprioara, comuna Recea-Cristur

Reabilitare

80

282

19

Scoala clasele I-IV sat Recea-Cristur, comuna Recea-Cristur

Reabilitare

100

283

20

Scoala clasele I-IV sat Ciubăncuta, comuna Recea-Cristur

Reabilitare

80

 

284

21

Scoala clasele I-VIII sat Cătina, comuna Cătina

Reabilitare

50

285

22

Colegiul Tehnic municipiul Turda

Reabilitare

50

286

23

Scoala clasele I-IV sat Jichisu de Jos, comuna Jichisu de Sus

Reabilitare

100

287

24

Scoala clasele I-VIII sat Borsa, comuna Borsa

Reabilitare

100

288

25

Grădinita sat Vistea, comuna Gârbău

Reabilitare

150

289

26

Scoala clasele I-IV sat Valea Florilor, comuna Ploscos

Reabilitare

50

290

27

Scoala clasele I-IV sat Turea, comuna Gârbău

Reabilitare

35

291

28

Scoala clasele I-IV sat Cornesti, comuna Gârbău

Reabilitare

35

292

29

Scoala de Arte si Meserii sat Buza, comuna Buza

Reabilitare

50

293

30

Scoala clasele I-IV sat Ceanu-Mic, comuna Tureni

Reabilitare

35

294

31

Scoala clasele I-IV sat Micesti, comuna Tureni

Reabilitare

35

295

32

Grădinita sat Tureni, comuna Tureni

Reabilitare

35

296

33

Scoala clasele I-VIII sat Tureni, comuna Tureni

Reabilitare

35

297

34

Scoala clasele I-IV sat Mărtinesti, comuna Tureni

Reabilitare

35

298

35

Scoala clasele I-IV sat Comsesti, comuna Tureni

Reabilitare

35

299

36

Scoala clasele I-VIII sat Câtcău, comuna Câtcău

Reabilitare

50

300

37

Scoala clasele I-VIII sat Vultureni, comuna Vultureni

Reabilitare

350

301

38

Scoala clasele I-VIII sat Mărisel, comuna Mărisel

Reabilitare

80

302

39

Scoala clasele I-VIII sat Mintiu Gherlii, comuna Mintiu Gherlii

Reparatii capitale

100

303

40

Scoala clasele I-IV sat Nima Cătun, comuna Mintiu Gherlii

Reparatii capitale

50

304

41

Grădinita sat Tritenii de Jos, comuna Tritenii de Jos

Reparatii capitale

100

 

 

CONSTANTA

4025

305

1

Scoala cls. I-VIII comuna Deleni

Obiectiv de investitii

900

306

2

Grădinita cu orar normal nr. 58 municipiul Constanta

Obiectiv de investitii

650

307

3

Grădinita cu orar normal comuna Cuza Vodă

Obiectiv de investitii

320

308

4

Grădinita cu orar normal „Sf. Andrei" oras Băneasa

Obiectiv de investitii

300

309

5

Grădinita cu orar normal comuna Saligny

Obiectiv de investitii

300

310

6

Grădinita cu orar normal nr. 2 comuna Mihail Kogălniceanu

Obiectiv de investitii

105

311

7

Scoala cls. I-VIII comuna Cuza Vodă

Obiectiv de investitii

200

312

8

Scoala cls. I-VIII „Emil Gârleanu" comuna Bărăganu

Obiectiv de investitii

670

313

9

Grădinita cu orar normal comuna Topraisar

Obiectiv de investitii

300

314

10

Grădinita cu orar normal comuna Cobadin

Reabilitare

280

 

 

COVASNA

760

315

1

Grădinita PP comuna Bretcu

Obiectiv de investitii

150

316

2

Scoala cls. I-VIII „Kelemen Didak" + Grădinita comuna Mereni

Obiectiv de investitii

370

317

3

Scoala cls. I-VIII + Grădinita PN sat Filia, comuna Brădut

Obiectiv de investitii

50

318

4

Grădinita PPoras Intorsura Buzăului

Obiectiv de investitii

120

319

5

Grădinita PN comuna llieni

Obiectiv de investitii

70

 

 

DAMBOVITA

3641

320

1

Grădinita sat Putu cu Salcia, comuna Mătăsaru

Obiectiv de investitii

50

321

2

Grup Scolar Agricol comuna Voinesti

Obiectiv de investitii

520

322

3

Grup Scolar Industrial oras Pucioasa

Obiectiv de investitii

350

323

4

Grădinita sat lonesti, comuna Petresti

Obiectiv de investitii

100

324

5

Seminarul Teologic „loan Gură de Aur" municipiul Târgoviste

Obiectiv de investitii

350

325

6

Grădinita comuna Pietrosita

Obiectiv de investitii

100

326

7

Grădinita sat Căpsuna, comuna Cobia

Obiectiv de investitii

200

327

8

Colegiul National „Constantin Carabella" municipiul Târgoviste

Reabilitare

150

328

9

Grădinita satTeis, comuna Sotânga

Reabilitare

100

329

10

Scoala cls. I-VIII sat Bădeni, comuna Runcu

Reabilitare

200

330

11

Scoala cls. I-VIII comuna Văleni-Dâmbovita

Reabilitare

100

331

12

Grădinita nr. 1 comuna Poiana

Reabilitare

150

 

332

13

Grădinita sat Hăbeni, comuna Bucsani

Reabilitare

70

333

14

Scoala cls. I-VIII sat Hăbeni, comuna Bucsani

Reabilitare

100

334

15

Scoala cls. I-VIII sat Cretulesti, comuna Mătăsaru

Reabilitare

100

335

16

Grădinita comuna Gura Foii

Reabilitare

208

336

17

Scoala cls. I-VIII sat Cătunu, comuna Cornesti

Reabilitare

100

337

18

Scoala cls. I-VIII sat Glogoveanu, comuna Selaru

Reabilitare

100

338

19

Grădinita sat Mărginenii de Sus, comuna Dărmănesti

Reabilitare

100

339

20

Liceul Teoretic „Mihai Viteazul" comuna Visina

Reabilitare

193

340

21

Scoala cls. I-VIII comuna Odobesti

Reabilitare

100

341

22

Scoala cls. I-VIII „Vasile Cârlova" municipiul Târgoviste

Reabilitare

100

342

23

Scoala cls. I-VIII comuna Vlădeni

Reabilitare

100

 

 

DOLJ

4026

343

1

Scoala de Arte si Meserii comuna Bistret

Reabilitare

300

344

2

Scoala „C-tin Gerota" nr. 2 corp B oras Calafat

Reabilitare

400

345

3

Scoala cls. I-VIII sat Smârdan, comuna Ciupercenii Noi

Reabilitare

400

346

4

Scoala cls. I-IV sat Basarabi, oras Calafat

Reabilitare

200

347

5

Scoala cls. I-IV sat Golenti, oras Calafat

Reabilitare

200

348

6

Grădinita PN comuna Cârna

Reabilitare

250

349

7

Grup Scolar Ind. „C-tin Nicolaescu Plopsor" comuna Plenita

Reparatii capitale

250

350

8

Scoala cls. I-VIII sat Ciupercenii Vechi, municipiul Calafat

Reparatii capitale

250

351

9

Grădinita nr. 2 comuna Perisor

Reparatii capitale

103

352

10

Grădinita nr. 1 comuna Radovan

Reparatii capitale

203

353

11

Grădinita PN nr. 1 comuna Maglavit

Reparatii capitale

170

354

12

Grădinita PN nr. 2 comuna Maglavit

Reparatii capitale

450

355

13

Scoala cls. I-VIII nr. 1 „Gh. Brăescu" municipiul Calafat

Reparatii capitale

400

356

14

Scoala cls. I-VIII nr. 1 comuna Poiana Mare

Utilităti

150

357

15

Scoala cls. I-VIII nr. 2 comuna Poiana Mare

Utilităti

150

358

16

Scoala cls. I-VIII sat Tunarii Vechi, comuna Poiana Mare

Utilităti

150

 

 

GALATI

3362

359

1

Grădinita PN sat Corod, comuna Corod

Obiectiv de investitii

113

360

2

Grădinita PN sat Nicoresti, comuna Nicoresti

Obiectiv de investitii

35

361

3

Grădinita PN sat Fântânele, comuna Scânteiesti

Obiectiv de investitii

100

362

4

Grădinita PN sat Barcea, comuna Barcea

Obiectiv de investitii

94

363

5

Scoala cls. I-VIII sat Toflea, comuna Brăhăsesti

Obiectiv de investitii

200

364

6

Grădinita nr. 2 oras Tg. Bujor

Obiectiv de investitii

50

365

7

Scoala cls. I-VIII sat Umbrăresti Deal, comuna Umbrăresti

Consolidare

150

366

8

Scoala cls. I-VIII nr. 1 sat Corod, comuna Corod

Consolidare

100

367

9

Liceul „Emil Racovită" municipiul Galati

Reabilitare

250

368

10

Scoala cls. I-VIII sat Branistea, comuna Branistea

Reabilitare

400

369

11

Scoala cls. I-VIII sat Ghidigeni, comuna Ghidigeni

Reabilitare

143

370

12

Scoala cls. I-VIII sat Umbrăresti Vale, comuna Umbrăresti

Reabilitare

100

371

13

Scoala cls. I-VIII sat lonăsesti, comuna Nicoresti

Reabilitare

20

372

14

Scoala cls. I-VIII sat Fântânele, comuna Scânteiesti

Reabilitare

100

373

15

Scoala cls. I-VIII sat Rădesti, comuna Rădesti

Reabilitare

150

374

16

Colegiul Tehnic „Traian Vuia", Municipul Galati

Reabilitare

300

375

17

Grup Scolar „Elena Doamna" municipiul Galati

Reparatii capitale

350

376

18

Scoala cls. I-VIII nr. 28 „Mihai Eminescu" municipiul Galati

Reparatii capitale

300

377

19

Grup Scolar „Radu Negru" municipiul Galati

Reparatii capitale

170

378

20

Scoala cls. I-VIII sat Condrea, comuna Umbrăresti

Reparatii capitale

100

379

21

Grădinita PN nr. 59 municipiul Galati

Reparatii capitale

137

 

 

 

GIURGIU

3112

380

1

Scoala cls. I-VIII sat Crevedia Mare, comuna Crevedia Mare

Obiectiv de investitii

150

381

2

Grădinita PP nr. 5 municipiul Giurgiu

Obiectiv de investitii

100

382

3

Grădinita sat Bucsani, comuna Bucsani

Obiectiv de investitii

130

383

4

Grădinita sat Dobreni, comuna Vărăsti

Obiectiv de investitii

200

384

5

Scoala cls. I-VIII nr. 2 sat Ogrezeni, comuna Ogrezeni

Consolidare

46

385

6

Colegiul National „Ion Maiorescu" municipiul Giurgiu

Consolidare

176

386

7

Grădinita PN nr. 9 municipiul Giurgiu

Reabilitare

100

387

8

Grădinita PP nr. 4 municipiul Giurgiu

Reabilitare

130

388

9

Grup Scolar Naval „loan Bălănescu" municipiul Giurgiu

Reabilitare

150

389

10

Scoala nr. 1 municipiul Giurgiu

Reabilitare

100

390

11

Seminarul Teologic internat municipiul Giurgiu

Reabilitare

150

391

12

Scoala cls. I-IV comuna Mihai Bravu

Reabilitare

100

392

13

Scoala cls. I-VIII sat Stănesti, comuna Stănesti

Reabilitare

140

393

14

Scoala cls. I-VIII comuna Isvoarele

Reabilitare

150

394

15

Scoala cls. I-VIII comuna Greaca

Reabilitare

200

395

16

Scoala cls. I-IV sat Putu Greci, comuna Greaca

Reabilitare

150

396

17

Grădinita comuna Greaca

Reabilitare

100

397

18

Scoala cls. I-VIII comuna Mihai Bravu

Reabilitare

100

398

19

Grădinita sat Stănesti, comuna Stănesti

Utilităti

30

399

20

Grădinita sat Ghizdaru, comuna Stănesti

Utilităti

30

400

21

Grădinita sat Bălanu, comuna Stănesti

Utilităti

30

401

22

Grădinita sat Oncesti, comuna Stănesti

Utilităti

30

402

23

Scoala cls. I-IV sat Ghizdaru, comuna Stănesti

Utilităti

50

403

24

Scoala cls. I-VIII comuna Valea Dragului

Utilităti

250

404

25

Grădinita comuna Mihai Bravu

Utilităti

200

405

26

Scoala cls. I-VIII sat Dobreni, comuna Vărăsti

Utilităti

120

 

 

GORJ

2783

406

1

Scoala cls. I-VIII Bumbesti Pitic comuna Bumbesti Pitic

Obiectiv de investitii

12

407

2

Grădinita nr. 13 municipiul Tg. Jiu

Obiectiv de investitii

100

408

3

Scoala cls. I-IV sat Capu Dealului comuna Brănesti

Obiectiv de investitii

200

409

4

Scoala cls. I-VIII sat Hurezani comuna Hurezani

Obiectiv de investitii

80

410

5

Grădinita PN „Scufita Rosie" municipiul Tg. Jiu

Reabilitare

29

411

6

Grădinita PN „Petunia" municipiul Tg. Jiu

Reabilitare

58

412

7

Colegiul Comercial „Virgil Madgearu" municipiul Tg. Jiu

Reabilitare

100

413

8

Scoala cls. I-IV sat Câlnicu de Sus, comuna Câlnic

Reabilitare

60

414

9

Colegiul National „Spiru Haret" municipiul Tg. Jiu

Reabilitare

190

415

10

Scoala cls. I-VIII sat Negreni, comuna Licurici

Reabilitare

38

416

11

Scoala cls. I-VIII sat Ceauru, comuna Bălesti

Reabilitare

80

417

12

Scoala cls. I-VIII nr. 1 oras Rovinari

Reabilitare

102

418

13

Scoala cls. I-VIII nr. 3 oras Rovinari

Reabilitare

100

419

14

Scoala cls. I-VIII nr. 1 sat Pesteana Jiu, comuna Bâlteni

Reabilitare

100

420

15

Scoala cls. I-IV sat Tâlvesti comuna Drăgutesti

Reabilitare

100

421

16

Scoala cls. I-VIII sat Cărpinis, comuna Crasna

Reabilitare

120

422

17

Scoala cls. I-VIII sat Samarinesti comuna Samarinesti

Reabilitare

25

423

18

Grădinita nr. 1 sat Poiana Seciurii, comuna Bustuchin

Reabilitare

98

424

19

Scoala cls. I-IV sat Dealu Viilor, comuna Cătunele

Reabilitare

150

425

20

Scoala cls. I-IV sat Valea Pojarului, comuna Bustuchin

Reabilitare

330

426

21

Scoala cls. I-IV nr. 2 sat Bustuchin, comuna Bustuchin

Reabilitare

250

427

22

Scoala cls. I-VIII sat Musetesti, comuna Musetesti

Reabilitare

81

428

23

Colegiul National „T Arghezi" oras Tg. Cărbunesti

Reabilitare

380

 

 

 

HARGHITA

2365

429

1

Liceul de Artă „Nagy Istvan" municipiul Miercurea Ciuc

Obiectiv de investitii

810

430

2

Scoala cls. I-IV + Grădinita sat Zetea, comuna Zetea

Obiectiv de investitii

100

431

3

Scoala Generală „Liviu Rebreanu" municipiul Miercurea Ciuc

Consolidare

150

432

4

Scoala Generală „Vaskertes" municipiul Gheorgheni

Consolidare

325

433

5

Scoala Normală „Benedek Elek" municipiul Odorheiu Secuiesc

Reabilitare

200

434

6

Scoala Generală „Frater Gyorgy" sat Remetea, comuna Remetea

Reabilitare

40

435

7

Scoala gen. Nr. 8 „Sf. Ilie" municipiul Toplita

Reparatii capitale

440

436

8

Grădinita PP „Napsugar" municipiul Odorheiu Secuiesc

Reparatii capitale

300

 

 

HUNEDOARA

1654

437

1

Scoala cls. I-VIII sat Soimus, comuna Soimus

Obiectiv de investitii

100

438

2

Scoala cls. I-VIII „Ion Buteanu" sat Buces, comuna Buces

Obiectiv de investitii

150

439

3

Scoala cls. I-VIII sat Râu de Mori, comuna Râu de Mori

Obiectiv de investitii

110

440

4

Scoala cls. I-IV sat Mărtinesti, comuna Mărtinesti

Obiectiv de investitii

50

441

5

Scoala cls. I-VIII sat Hărtăgani, comuna Băita

Reabilitare

60

442

6

Scoala cls. I-VIII „Nicolae Tie" sat Brănisca, comuna Brănisca

Reabilitare

11

443

7

Scoala cls. I-VIII sat Banita, comuna Banita

Reabilitare

55

444

8

Scoala cls. I-VIII sat Petros, comuna Baru

Reabilitare

80

445

9

Scoala cls. I-VIII sat Sântămăria Orlea, comuna Sântămăria Orlea

Reabilitare

60

446

10

Scoala cls. I-IV sat Totesti, comuna Totesti

Reabilitare

30

447

11

Scoala cls. I-IV sat Cârnesti, comuna Totesti

Reabilitare

20

448

12

Scoala cls. I-IV sat Reea, comuna Totesti

Reabilitare

10

449

13

Scoala cls. I-IV sat General Berthelot, comuna General Berthelot

Reabilitare

40

450

14

Scoala cls. I-IV sat Balsa, comuna Balsa

Reabilitare

20

451

15

Scoala cls. I-IV sat Poiana, comuna Balsa

Reabilitare

20

452

16

Scoala cls. I-VIII sat Hărău, comuna Hărău

Reabilitare

30

453

17

Scoala cls. I-IV sat Bârsău, comuna Hărău

Reabilitare

10

454

18

Scoala cls. I-IV sat Chimindia, comuna Hărău

Reabilitare

10

455

19

Scoala cls. I-IV sat Burjuc, comuna Burjuc

Reabilitare

25

456

20

Scoala cls. I-IV sat Nojag, comuna Certeju de Sus

Reparatii capitale

10

457

21

Scoala cls. I-IV sat Săcărâmb, comuna Certeju de Sus

Reparatii capitale

30

458

22

Scoala cls. I-IV sat Vărmaga, comuna Certeju de Sus

Reparatii capitale

20

459

23

Scoala cls. I-IV sat Meria, comuna Lunca Cernii de Jos

Reparatii capitale

20

460

24

Scoala cls. I-IV sat Josani, comuna Pestisu Mic

Reparatii capitale

10

461

25

Scoala cls. I-VIII sat Blăjeni, comuna Blăjeni

Reparatii capitale

25

462

26

Scoala cls. I-VIII sat Luncoiu de Jos, comuna Luncoiu de Jos

Reparatii capitale

50

463

27

Scoala cls. I-IV sat Măceu, comuna Bretea Română

Reparatii capitale

40

464

28

Scoala cls. I-IV sat Baru, comuna Baru

Reparatii capitale

5

465

29

Scoala cls. I-IV sat Livadia, comuna Baru

Reparatii capitale

10

466

30

Scoala cls. I-IV sat Valea Lupului, comuna Baru

Reparatii capitale

10

467

31

Scoala cls. I-VIII sat Densus, comuna Densus

Reparatii capitale

50

468

32

Scoala cls. I-IV sat Pestenita, comuna Densus

Reparatii capitale

35

469

33

Scoala cls. I-VIII sat Pui, comuna Pui

Reparatii capitale

30

470

34

Scoala cls. I-IV sat Ponor, comuna Pui

Reparatii capitale

40

471

35

Scoala cls. I-VIII sat Băiesti, comuna Pui

Reparatii capitale

30

472

36

Scoala cls. I-IV sat Vălioara, comuna Răchitova

Reparatii capitale

50

473

37

Scoala cls. I-IV sat Bălanu, comuna Râu de Mori

Reparatii capitale