MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 652         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 15 septembrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.082. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii Publice din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru dotarea cu echipamente medicale a Institutului Oncologic „Prof. dr. I. Chiricută” - Cluj-Napoca

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

561. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii Publice din Fondul de rezervă bugetară

la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru dotarea cu echipamente

medicale a Institutului Oncologic „Prof. dr. I. Chiricută” - Cluj-Napoca

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii Publice pe anul 2008, la capitolul 66.01 „Sănătate” titlul 51 „Transferuri între unităti ale administratiei publice” alineatul 51.02.08 „Aparatura medicală si echipamente de comunicatii în urgentă” cu suma de 13.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se utilizează pentru dotarea cu echipamente medicale a Institutului Oncologic „Prof. dr. I. Chiricută” - Cluj-Napoca.

Art. 3. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Sănătătii Publice pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii publice,

Mircea Manuc,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 septembrie 2008.

Nr. 1.082.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative

nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Internelor

si Reformei Administrative

 

În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Internelor si Reformei Administrative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după punctul 33 se introduc paisprezece noi puncte, punctele 34-47, cu următorul cuprins:

„34. Corpul de control al ministrului

35. Directia generală medicală

36. Serviciul actiuni speciale si interventie - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

37. Directia management naval - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

38. Directia Politiei de Frontieră Iasi

39. Directia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucuresti

40. Inspectoratul de Jandarmi Judetean «General de brigadă Tudor Luchian» Botosani

41. Inspectoratul de Jandarmi Judetean „General de brigadă Gheorghe Praporgescu» Brăila

42. Inspectoratul de Jandarmi Judetean Mehedinti

43. Inspectoratul de Jandarmi Judetean «General de brigadă Stefan Buterez» Vâlcea

44. Gruparea de Jandarmi Mobilă «Tomis» Constanta

45. Scoala de Perfectionare a Cadrelor Politiei de Frontieră Orsova

46. Centrul de Perfectionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri

47. Editura Ministerului Internelor si Reformei Administrative”.

2. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 2. - Elementele de compozitie descrise si forma grafică a scutului sau a câmpului heraldic, a pieselor si figurilor heraldice, cromatica si, după caz, devizele care individualizează structurile mentionate sunt prevăzute în plansele cuprinse în anexele nr. 1-47.”

3. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 3. - Anexele nr. 1-47 fac parte integrantă din prezentul ordin.”

4. După anexa nr. 33 se introduc paisprezece noi anexe, anexele nr. 34-47, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-141), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 iulie 2008.

Nr. 561.

 

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 34 la Ordinul nr. 490/2008)

 

CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI

 

Insigna Corpului de control al ministrului va păstra în compozitie elemente din stema Ministerului Internelor si Reformei Administrative, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul si ghearele rosii, aripile deschise, tinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, în care, pe albastru, pe un munte verde, un leu rampant, de aur, limbat si armat rosu, tinând în laba dreaptă superioară o spadă naturală, înzestrată de aur, asezată în pal, în cea stângă, o balantă din acelasi metal, cu talgerele în echilibru.

Sub acvila cruciată, pe o esarfă albă, s-a scris cu litere negre deviza: LEX ET IUSTITIA (LEGE SI DREPTATE).

În exergă, între un cerc liniar auriu la interior si la exterior de unul auriu, un altul albastru împodobit cu zece coroane deschise cu câte trei fleuroane, intercalate de alte zece fleuroane mai mici, de asemenea, de aur, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule din acelasi metal: * MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE * CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI.

Semnificatia elementelor însumate:

a) leu de aur - un luptător prudent întâmpinat cu onoruri; putere, autoritate, fortă, curaj, întelepciune, energie în serviciul binelui;

b) limba leului - puterea (malefică sau benefică) prin vorbă;

c) gheare de leu rosii -forta corpului;

d) spada - forta si puterea dominantă, atunci când este tinută în mână; capacitatea de a judeca, de a separa vinovătia de inocentă;

e) balanta - echilibru, justitie, echitate -, evidentiind în însemnul de fată atributul unitătii privind supravegherea aplicării legilor;

f) coroana deschisă - perfectiune;

g) munte verde - grandoare, întelepciune si demnitate sublimă.

 

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 35 la Ordinul nr. 490/2008)

 

DIRECTIA GENERALĂ MEDICALĂ

 

Însemnul heraldic al Directiei generale medicale va păstra în compozitie elemente din stema Ministerului Internelor si Reformei Administrative, după cum urmează: în scutul exterior, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul si ghearele rosii, aripile deschise, tinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, în al cărui câmp, pe purpuriu, un baston de aur, mansonat de argint, dispus în pal, pe care este încolăcit un sarpe, de asemenea, de aur.

Sub acvilă, deviza scrisă cu litere majuscule de culoare neagră, pe o esarfă albă: PRIMUM NON NOCERE (ÎN PRIMUL RÂND SĂ NU FACI RĂU).

Semnificatia elementelor însumate:

- sarpe de aur încolăcit pe baston - medicina.

 

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 36 la Ordinul nr. 490/2008)

 

SERVICIUL ACTIUNI SPECIALE SI INTERVENTIE

 

Însemnul heraldic al Serviciului actiuni speciale si interventie al Inspectoratului General al Politiei de Frontieră se prezintă după cum urmează: pe fond argintiu, un scut francez modern, albastru, cu un chevron de aur, încărcat cu două ace de ceasornic rosii si o stea de aceeasi culoare. Chevronul este însotit, în sef, de două capete de corbi negre, cu gulere de aur, iar în vârf, de credinta de carnatie, cu mâneci rosii. în exergă, între două cercuri liniare de culoare neagră, pe fond rosu, s-a scris cu litere majuscule argintii: * POLITIA DE FRONTIERĂ* SERVICIUL ACTIUNI SPECIALE SI INTERVENTIE.

Drapelul distinctiv al Serviciului actiuni speciale si interventie va avea raportul lungime/lătime de 1,5: 1, iar flamura va fi împărtită în trei paluri de dimensiuni egale, având culorile albastru ceruleu - verde - albastru ceruleu. Însemnul heraldic de mai sus se va aplica pe centrul palului verde din mijloc, pe avers si pe revers, simetric fată de palurile albastre, iar distantele dintre flancurile Însemnului si piesele onorabile vor fi egale si cuprinse între 0,5-2 cm, în functie de mărimea steagului.

Semnificatia elementelor însumate:

a) chevron - protectie, securitate, adăpost;

b) stea rosie - omul;

c) acele de ceasornic - executarea de planuri militare cu mijloace lente;

d) capete de pasăre, cu guler de aur - inamici învinsi prin valoare si prin fortă;

e) corb - un geniu pătrunzător si prevăzător; onoruri dobândite prin merit;

f) credinta (două mâini care se strâng) - unitate, colaborare;

g) mânecile rosii - lucrătorii unitătii sunt protejati de spiritele rele în misiunile pe care le întreprind.

 

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 37 la Ordinul nr. 490/2008)

 

DIRECTIA MANAGEMENT NAVAL

 

Însemnul heraldic al Componentei Navale din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontieră se prezintă după cum urmează: în scut francez medieval, triunghiular, cu marginile rotunjite, albastru, un grifon de aur, limbat si armat rosu, având în laba dreaptă anterioară un pumnal de argint, înzestrat, de aur, iar în cea stângă, o ancoră, de asemenea, de aur. Deasupra scutului, între două arce de cerc, snurate, de aur, pe fond albastru, este scris cu litere majuscule de acelasi metal: POLITIA DE FRONTIERĂ. în partea inferioară, sub scut, între două arce asemănătoare, dar de dimensiuni mai mici, deviza: PATRIA ET HONOR (PATRIE SI ONOARE).

Pavilionul distinctiv al Componentei Navale a Politiei de Frontieră Române va avea, pentru cele mai mari tipuri de nave din dotare, lungimea de 150 cm, lătimea de 100 cm, iar flamura va fi împărtită în trei paluri de dimensiuni egale (50 cm) având culorile albastru ceruleu - alb - albastru ceruleu. Însemnul heraldic de mai sus se va aplica pe centrul palului alb din mijloc, pe avers si pe revers, simetric fată de palurile albastre, iar distantele dintre capetele arcului de cerc din partea superioară si piesele onorabile de pe flancuri vor fi de câte 2 cm. Însemnul heraldic se va aplica si pe celelalte pavilioane arborate pe nave mai mici, însă redimensionat fată de acestea si raportându-se la pozitionarea si dimensiunile amintite anterior.

Semnificatia elementelor însumate:

a) grifon - forta cu viteza; obstacol de surmontat, dificultate de învins;

b) ancora - sperantă, fermitate; evocă capacitatea politiei de frontieră în mediul nautic;

c) pumnal - justitie si onoare militară;

d) gheare rosii - forta unitătii;

e) arcele de cerc snurate - parâmele folosite la bordul navelor; colaborarea, munca în echipă si relatiile umane.

 

ANEXA Nr. 5 (Anexa nr. 38 la Ordinul nr. 490/2008)

 

DIRECTIA POLITIEI DE FRONTIERĂ IASI

 

Însemnul heraldic al Directiei Politiei de Frontieră lasi din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontieră va păstra în compozitie elemente din stema Ministerului Internelor si Reformei Administrative, după cum urmează: în scutul exterior, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul si ghearele rosii, aripile deschise, tinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei se află un scut de dimensiuni mai mici, verde, tăiat de o fascie undată de argint, având în cartierul din partea superioară un arbore smuls, de asemenea, de argint, iar în cartierul din partea inferioară o bornă de hotar argintie încărcată în partea de sus cu două spade albastre, încrucisate în săritoare, iar în cea de jos cu o ancoră neagră.

Semnificatia elementelor însumate:

a) borna cu ancora - evocă ideea de pază si control pentru granitele tării;

b) spadele încrucisate - capacitatea de a judeca, de a separa vinovătia de inocentă, sugerând în ansamblu ideea de străjuire permanentă a hotarelor tării;

c) arbore smuls: rădăcinile - colaborarea între structuri; trunchiul - pregătirea în comun a unor planuri de actiune; ramurile - punerea în practică a actiunilor care, cum se speră, vor produce numeroase fructe;

d) fascia undată - râul Prut de-a lungul căruia unitatea supraveghează si controlează frontiera de stat a României cu Republica Moldova si cu Ucraina.

 

ANEXA Nr. 6 (Anexa nr. 39 la Ordinul nr. 490/2008)

 

DIRECTIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Însemnul heraldic al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compozitie elemente din stema Ministerului Internelor si Reformei Administrative, după cum urmează: în scut albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul si ghearele rosii, aripile deschise, tinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, în al cărui câmp, pe argint, o bandă albastră încărcată cu o spadă de argint, având în cartierul stâng superior si în cartierul drept inferior câte o stea rosie.

Semnificatia elementelor însumate:

a) banda - apărare, protectie; ordine;

b) spada - capacitatea de a judeca, de a separa vinovătia de inocentă; justitia; curaj, vitejie;

c) stelele rosii - oamenii.

 

ANEXA Nr. 7 (Anexa nr. 40 la Ordinul nr. 490/2008)

 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN „GENERAL DE BRIGADĂ TUDOR LUCHIAN” BOTOSANI

 

Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Botosani din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compozitie elemente din stema Ministerului Internelor si Reformei Administrative, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul si ghearele rosii, aripile deschise, tinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, în al cărui câmp, pe albastru, un romb de argint, iesind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, având în centru litera J stilizată, scrisă cu negru.

în partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o esarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE SI ORDINE).

în exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN * BOTOSANI.

Semnificatia elementelor însumate:

a) romb - viată, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;

b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XlX-lea Jandarmeria Română;

c) cununa din frunze de stejar - forta, puterea, autoritate veche.

 

ANEXA Nr. 8 (Anexa nr. 41 la Ordinul nr. 490/2008)

 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN „GENERAL DE BRIGADĂ GHEORGHE PRAPORGESCU” BRĂILA

 

Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Brăila din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compozitie elemente din stema Ministerului Internelor si Reformei Administrative, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul si ghearele rosii, aripile deschise, tinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, în al cărui câmp, pe albastru, un romb de argint, iesind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, având în centru litera J stilizată, scrisă cu negru.

în partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o esarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE SI ORDINE).

în exergă, între două cercuri liniare argintii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, argintii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN * BRĂILA.

Semnificatia elementelor însumate:

a) romb - viată, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;

b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XlX-lea Jandarmeria Română;

c) cununa din frunze de stejar - forta, puterea, autoritate veche.

 

ANEXA Nr. 9 (Anexa nr. 42 la Ordinul nr. 490/2008)

 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MEHEDINTI

 

Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Mehedinti din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compozitie elemente din stema Ministerului Internelor si Reformei Administrative, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul si ghearele rosii, aripile deschise, tinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, în al cărui câmp, pe albastru, un romb de argint, iesind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, având în centru litera J stilizată, scrisă cu negru.

în partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o esarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE SI ORDINE).

în exergă, între două cercuri liniare argintii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, argintii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN * MEHEDINTI.

Semnificatia elementelor însumate:

a) romb - viată, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;

b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XlX-lea Jandarmeria Română;

c) cununa din frunze de stejar - forta, puterea, autoritate veche.

 

ANEXA Nr. 10 (Anexa nr. 43 la Ordinul nr. 490/2008)

 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN „GENERAL DE BRIGADĂ STEFAN BUTEREZ” VÂLCEA

 

Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vâlcea din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compozitie elemente din stema Ministerului Internelor si Reformei Administrative, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul si ghearele rosii, aripile deschise, tinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei un alt scut de dimensiuni mai mici, în al cărui câmp, pe albastru, un romb de argint, iesind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, având în centru litera J stilizată, scrisă cu negru,.

în partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o esarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE SI ORDINE).

în exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN * VÂLCEA.

Semnificatia elementelor însumate:

a) romb - viată, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;

b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XlX-lea Jandarmeria Română;

c) cununa din frunze de stejar - forta, puterea, autoritate veche.

 

ANEXA Nr. 11 (Anexa nr. 44 la Ordinul nr. 490/2008)

 

GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ „TOMIS” CONSTANTA

 

Însemnul heraldic al Grupării de Jandarmi Mobile „Tomis” Constanta din cadrul Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: scut francez modern, albastru, cu o bandă aurie, încărcată cu un arbore natural smuls si cu două stele rosii, având în cartierul stâng superior un cap de leu smuls, din acelasi metal, limbat rosu, iar în cartierul drept inferior, o grenadă aprinsă de argint. în exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * JANDARMERIA ROMÂNĂ * GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ „TOMIS” CONSTANTA.

Semnificatia elementelor însumate:

a) banda - apărare, protectie; ordine;

b) stelele rosii - oamenii;

c) arbore smuls: rădăcinile - colaborarea între structuri; trunchiul - pregătirea în comun a unor planuri de actiune; ramurile - punerea în practică a actiunilor care, cum se speră, vor produce numeroase fructe;

d) cap de leu de aur - vigilenta;

e) grenada aprinsă - jandarmeria; curaj, valoare, dorinta de a lupta pentru tară.

 

ANEXA Nr. 12 (Anexa nr. 45 la Ordinul nr. 490/2008)

 

SCOALA DE PERFECTIONARE A CADRELOR POLITIEI DE FRONTIERĂ ORSOVA

 

Însemnul heraldic al Scolii de Perfectionare a Cadrelor Politiei de Frontieră Orsova din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontieră va păstra în compozitie elemente din stema Ministerului Internelor si Reformei Administrative, după cum urmează: în scutul exterior, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul si ghearele rosii, aripile deschise, tinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei se află un scut tăiat în furcă răsturnată: în cartierul 1, pe rosu, o albină de argint; în cartierul 2, pe albastru, o carte deschisă, de asemenea, de argint, iar în cartierul 3, pe verde, o bornă de hotar, din acelasi metal, având în partea superioară două spade albastre, încrucisate în săritoare, iar în cea inferioară o ancoră neagră.

în partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o esarfă albă: VIRTUTE ET SAPIENTIA (VIRTUTE SI ÎNTELEPCIUNE) 19—94.

Semnificatia elementelor însumate:

a) borna cu ancora - evocă ideea de pază si control pentru granitele tării;

b) spadele încrucisate - capacitatea de a judeca, de a separa vinovătia de inocentă, sugerând în ansamblu ideea de străjuire permanentă a hotarelor tării;

c) albina de argint - inteligentă si îndemânare;

d) cartea - stiintă, învătământ, individualizând menirea unitătii;

e) 1994 - anul de fondare a unitătii.

 

ANEXA Nr. 13 (Anexa nr. 46 la Ordinul nr. 490/2008)

 

CENTRUL DE PERFECTIONARE A PREGĂTIRII CADRELOR JANDARMI OCHIURI

 

Insignele corespunzătoare diferitelor niveluri de calificare pentru lucrătorii Centrului de Perfectionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri din cadrul Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează:

I. MONITOR DE INTERVENTIE PROFESIONALĂ

Insigna specifică titlului de „Monitor de interventie profesională”: într-un oval orizontal, un leu leopardat având dedesubt o stea, iar deasupra o grenadă aprinsă care brosează peste partea de sus a figurii amintite, totul de argint.

II. MONITOR DE TRECERE OPERATIONALĂ

Insigna specifică titlului de „Monitor de trecere operatională”: într-un oval orizontal, un leu leopardat având dedesubt două stele, iar deasupra o grenadă aprinsă care brosează peste partea de sus a figurii amintite, totul de argint.

III. INSTRUCTOR DE INTERVENTIE PROFESIONALĂ

Insigna specifică titlului de „Instructor de interventie profesională”: într-un oval orizontal, un leu leopardat având dedesubt trei stele, iar deasupra o grenadă aprinsă care brosează peste partea de sus a figurii amintite, totul de argint.

Semnificatia elementelor însumate:

a) grenada aprinsă - jandarmeria; curaj, valoare, dorinta de a lupta pentru tară;

b) stea de argint - unitate de învătământ, stiintă; în cazul de fată, numărul stelelor individualizează titlurile, anume: una - monitor de interventie profesională, două - monitor de trecere operatională, trei - instructor de interventie profesională;

c) leu leopardat de argint - un geniu pătrunzător si prevăzător; întelepciune, vigilentă;

d) ovalul - curaj, autodisciplină, influentă, intuitie.

 

ANEXA Nr. 14 (Anexa nr. 47 la Ordinul nr. 490/2008)

 

EDITURA MINISTERULUI INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

Emblema Editurii Ministerului Internelor si Reformei Administrative se prezintă după cum urmează: în centrul compozitiei, într-un triunghi vidat (delta), în registrul inferior, literele EMIRA de argint - sub bara superioară a literei E, care se prelungeste si atinge latura din dreapta a triunghiului, sunt literele MIRA. în registrul superior, o carte deschisă, de asemenea, de argint.

Semnificatia elementelor însumate:

a) triunghiul - putere, stabilitate; legătura dintre om, tehnologie si mediu;

b) literele EMIRA - sigla editurii;

c) cartea deschisă - învătământ, stiintă, cultură; editare.