MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 657         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE         Joi, 18 septembrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

28. - Hotărāre privind modificarea Hotărārii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

29. - Hotărāre cu privire la validarea unui mandat de deputat

 

30. - Hotărāre privind demisia unui deputat

 

ACTE ALE SENATULUI

 

10. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului īn perioada 19-24 septembrie 2008

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

1.079. - Hotărāre privind modificarea anexei nr. 40 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil ca urmare a retrocedării acestuia către persoana īndreptătită si trecerea din domeniul public al statului īn domeniul privat al acestuia a unor bunuri īn vederea scoaterii din functiune si a demolării

 

1.083. - Hotărāre privind asigurarea despăgubirilor de viată, sănătate si bunuri ale politistilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

574. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind completarea art. 1 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 430/2008 pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă fn anul 2008, īn conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor īn agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si īn activităti nonagricole

 

580. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind retragerea sub control a subproduselor vitivinicole

 

923/1.503/556. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile, al ministrului sănătătii publice si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse pentru completarea anexei nr. 1 laHotărārea Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piată si a utilizării anumitor substante si preparate periculoase

 

1.033. - Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării Codului international din 2000 pentru siguranta navelor de mare viteză (Codul HSC 2000), precum si a amendamentelor la acesta, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin rezolutiile MSC.175(79) si MSC.222(82) ale Comitetului Securitătii Maritime, din anul 2004, respectiv 2006

 

1.129. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă

 

1.137. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2008 al Autoritătii Feroviare Romāne-AFER

 

2.356/C.- Ordin al ministrului justitiei privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

REPUBLICĂRI

 

Ordonanta Guvernului nr. 25/2006 privind īntărirea capacitătii administrative a Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor

 

HOTĂRĀRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRĀRE

privind modificarea Hotărārii Camerei Deputatilor nr. 42/2004

pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

Īn temeiul art. 42 si al art. 60 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Hotărārea Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.258 din 27 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Alui-Gheorghe Adrian, apartinānd Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, este desemnat īn calitate de membru al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare īn masă;

- doamna deputat Elena Ehling, apartinānd Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnată īn calitate de membru al Comisiei pentru politică externă;

- domnul deputat Iulian Vladu, apartinānd Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnat īn calitate de membru al Comisiei pentru politică economică, reformă si privatizare;

- domnul deputat Eugen Constantin Uricec, apartinānd Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnat īn calitate de membru al Comisiei pentru politică economică, reformă si privatizare;

- domnul deputat Dragos-Gabriel Zisopol, apartinānd Grupului parlamentar al minoritătilor nationale, este desemnat īn calitate de membru al Comisiei pentru īnvătămānt, stiintă, tineret si sport.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputatilor īn sedinta din data de 16 septembrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 16 septembrie 2008.

Nr. 28.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRĀRE

cu privire la validarea unui mandat de deputat

 

Īn temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei īn exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si īn mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 144/2007 privind īnfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 si art. 4 alin. (1) si (2) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 10 si 201 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările ulterioare, si avānd īn vedere raportul Comisiei de validare,

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărāre.

Articol unic. - Se validează mandatul de deputat al domnului Bălan Doru Geany, declarat supleant la alegerile din 28 noiembrie 2004, īn Circumscriptia electorală nr. 41 Vrancea, pe lista Uniunii Nationale PSD + PUR, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Mitrea Miron-Tudor.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputatilor īn sedinta din data de 16 septembrie 2008.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 16 septembrie 2008.

Nr. 29.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRĀRE

privind demisia unui deputat

 

Īn temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) si ale art. 71 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată, precum si ale art. 7 alin. (1), (2) si (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, cu modificările si completările ulterioare,

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărāre.

Articol unic. - Camera Deputatilor ia act de cererea de demisie īncepānd cu data de 16 septembrie 2008, prezentată de domnul Dorin-Liviu Nistoran, ales deputat īn Circumscriptia electorală nr. 12 Călărasi, fără apartenentă la un grup parlamentar, si declară vacant locul de deputat detinut de acesta.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputatilor īn sedinta din data de 16 septembrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 16 septembrie 2008.

Nr. 30.

 

ACTE ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului īn perioada 19-24 septembrie 2008

 

Īn conformitate cu art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărārea Senatului nr. 28/2005,

presedintele Senatului decide:

Articol unic. - Pe durata absentei din tară a presedintelui Senatului, īn perioada 19-24 septembrie 2008, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Doru Ioan Tărăcilă, vicepresedinte al Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 septembrie 2008.

Nr. 10.

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind modificarea anexei nr. 40 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil ca urmare a retrocedării acestuia către persoana īndreptătită si trecerea din domeniul public al statului īn domeniul privat al acestuia a unor bunuri īn vederea scoaterii din functiune si a demolării

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 10 alin. (2) si al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, si avānd īn vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

Art. I. - Se aprobă modificarea datelor de identificare īnregistrate la pozitia nr. M.F. 102703 din anexa nr. 40 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, conform anexei nr. 1.

Art. II. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil īnregistrat la pozitia nr. M.F. 102703 din anexa nr. 40 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare, conform anexei nr. 2, ca urmare a retrocedării acestuia către persoana īndreptătită, īn conformitate cu Sentinta civilă nr. 72/2006, pronuntată de Tribunalul Bacău, rămasă definitivă si irevocabilă.

Art. III. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului īn domeniul privat al acestuia a două garaje situate īn municipiul Bacău, str. Vasile Alecsandri nr. 56, judetul Bacău, īn vederea scoaterii din functiune si demolării acestora, identificate potrivit anexei nr. 3.

Art. IV. - Directia Judeteană de Statistică Bacău si Ministerul Economiei si Finantelor vor duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

Art. V. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Gabriel Berea

Presedintele Institutului National de Statistică,

Vergii Voineagu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 septembrie 2008.

Nr. 1.079.

 

ANEXA Nr. 1

 

ordonator principal: Secretariatul General al Guvernului

ordonator secundar: Institutul National de Statistică

administrator: Directia Judeteană de Statistică Bacău

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobāndirii/ dării īn folosintă

Valoare de inventar

(īn lei)

Descriere tehnică a imobilului

(pe scurt)

Vecinătăti

(după caz, pe scurt)

Adresa

102703

8.29.04

Sediu administrativ DJS BACĂU

Suprafata terenului = 908 mp Constructie compusă din S+P+E

 

Romānia,

situat īn municipiul Bacău,

str. Vasile Alecsandri nr. 56, judetul Bacău

1963

489.830 lei

 

 

Garaje

Două garaje construite din

Prefabricate beton

 

Romānia,

situat īn municipiul Bacău,

str. Vasile Alecsandri nr. 56, judetul Bacău

1980

12.181 lei

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil care se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a retrocedării acestuia către persoana īndreptătită

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică

de la care se scoate imobilul

Numărul de identificare

atribuit de Ministerul Economiei

si Finantelor

Caracteristicile imobilului

Situat īn Municipiul Bacău,

str. Vasile Alecsandri nr. 56,

judetul Bacău

Directia Judeteană de Statistică Bacău

102703

Valoarea contabilă = 489.830 lei

Suprafata terenului = 908 mp

Constructie compusă din S+P+E

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor bunuri care trec din domeniul public al statului īn domeniul privat al acestuia īn vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

Locul unde sunt situate garajele

Persoana juridică īn a cărei administrare

se află garajele

Caracteristicile bunurilor care trec īn domeniul privat

al statului

Numărul de īnregistrare laMEF

Situate īn municipiul Bacău,

str. Vasile Alecsandri nr. 56,

judetul Bacău

Directia Judeteană de Statistică Bacău

Constructii din prefabricate beton

Valoarea contabilă = 12.181 lei

102703

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind asigurarea despăgubirilor de viată, sănătate si bunuri ale politistilor

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 28 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - (1) Despăgubirile prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare, se realizează īn conditiile prezentei hotărāri.

(2) Despăgubirile prevăzute la alin. (1) implică acordarea unor sume de bani pentru politisti sau, īn cazul decesului, pentru familiile acestora, īn situatia producerii riscurilor specifice activitătii de politie.

Art. 2. - Īn sensul prezentei hotărāri, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) politist - functionar public civil, cu statut special, căruia i se aplică prevederile Legii nr. 360/2002, cu modificările si completările ulterioare;

b) politist rănit- politistul supus īn timpul sau īn legătură cu exercitarea atributiilor de serviciu, independent de vointa lui, efectelor unor cauze vătămătoare, īn urma cărora īi este afectată integritatea anatomică si/sau functională a organismului;

c) politist invalid- politistul rănit clasat inapt pentru serviciul politienesc de către comisiile de expertiză medicală si evaluare a capacitătii de muncă;

d) politist decedat - politistul care si-a pierdut viata, īn urma unui accident, īn timpul sau īn legătură cu exercitarea atributiilor legale;

e) bun - constructii cu destinatia de locuit pentru politist si familia sa, precum si anexele acestora, vehicule aflate īn proprietatea sau folosinta politistului.

Art. 3. - Ministerul Internelor si Reformei Administrative acordă despăgubiri politistilor pentru următoarele categorii de riscuri:

a) rănirea politistului;

b) invaliditate de gradul I;

c) invaliditate de gradul II;

d) invaliditate de gradul III;

e) deces;

f) prejudicii aduse bunurilor.

Art. 4. - (1) Despăgubirile acordate īn situatia producerii riscului prevăzut la art. 3 lit. a) acoperă toate cheltuielile legate de:

a) tratamentul īn tară sau īn străinătate, īn cazul īn care acesta nu poate fi efectuat īn tară;

b) tratamentul de recuperare īn unităti medicale din tară sau străinătate;

c) protezele, ortezele si alte dispozitive medicale de profil din tară sau străinătate;

d) transportul dus-īntors pānă la/de la unitatea medicală care va asigura efectuarea tratamentului, atāt pentru politist, cāt si pentru īnsotitor, cānd situatia impune.

(2) Īn situatia producerii unuia dintre riscurile prevăzute la art. 3 lit. b) - d), politistului i se acordă despăgubiri īn sumă de:

a) pentru invaliditate de gradul I - 10.000 euro, echivalent īn lei la data plătii;

b) pentru invaliditate de gradul al II-lea - 8.000 euro, echivalent īn lei la data plătii;

c) pentru invaliditate de gradul al III-lea - 6.000 euro, echivalent īn lei la data plătii.

(3) Despăgubirea acordată īn situatia producerii riscului prevăzut la art. 3 lit. e) constă īntr-o sumă de 20.000 euro, echivalent īn lei la data plătii, si se plăteste familiei politistului decedat.

(4) Despăgubirea acordată īn situatia producerii riscului prevăzut la art. 3 lit. f) nu poate depăsi suma necesară pentru aducerea bunului īn starea initială sau īnlocuirii acestuia īn caz de distrugere.

Art. 5. - (1) Despăgubirile acordate īn baza prezentei hotărāri constituie forme de sprijin cu destinatie specială.

(2) Despăgubirile prevăzute la art. 4 alin. (1) - (4) se acordă pentru fiecare eveniment asigurat īn parte.

(3) Despăgubirile prevăzute la art. 4 alin. (4) nu se acordă īn cazul īn care prejudiciul prevăzut la art. 3 lit. f) este acoperit partial sau īn totalitate ca urmare a existentei unei asigurări īn sistemul privat.

Art. 6. - Pentru toate sumele de bani plătite ca despăgubiri īn temeiul prezentei hotărāri, Ministerul Internelor si Reformei Administrative va initia demersuri pentru recuperarea sumelor plătite de la persoanele care se fac vinovate de producerea prejudiciilor.

Art. 7. - Modalitătile concrete de acordare a despăgubirilor se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei hotărāri, aprobate prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative, care se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 8. - Prezenta hotărāre intră īn vigoare la data de 1 ianuarie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 septembrie 2008.

Nr. 1.083.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind completarea art. 1 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 430/2008 pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă īn anul 2008, īn conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor īn agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si īn activităti nonagricole

 

Avānd īn vedere Referatul nr. 78.890 din 2 septembrie 2008 al Directiei generale dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR,

īn baza prevederilor art. 7 si ale art. 13 alin. (3) din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor īn agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si īn activităti nonagricole, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 13 si 14 din Hotărārea Guvernului nr. 934/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor īn agricultură, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru īncheierea de angajamente legale interne īn anul 2008 īn vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor īn agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si īn activităti nonagricole,

īn temeiul art. 7 alin. (7) din Hotărārea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - La articolul 1 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 430/2008 pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă īn anul 2008, īn conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor īn agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si īn activităti nonagricole, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 507 din 7 iulie 2008, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

„(3) Se aprobă ca din suma de 630,0 milioane lei prevăzută la alin. (2) lit. a) să se asigure finantarea proiectelor de investitii īn fermele de crestere a animalelor pentru lapte, īn capacităti de depozitare si procesare a laptelui si īn silozuri pentru cereale, după cum urmează:

- 100,0 milioane lei pentru investitii īn fermele de crestere a animalelor pentru lapte;

- 80,0 milioane lei investitii īn silozuri pentru cereale.

(4) Institutiile financiare selectate au obligatia să respecte īncadrarea īn sumele prevăzute la alineatul precedent."

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 11 septembrie 2008.

Nr. 574.

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind retragerea sub control a subproduselor vitivinicole

 

Văzānd Referatul de aprobare nr. 125.306 din 5 septembrie 2008 al Directiei politici de piată īn sectorul culturi horticole,

avānd īn vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 privind organizarea comună a pietei vitivinicole,

avānd īn vedere prevederile art. 60, 61 si ale art. 111 lit. k) din Normele metodologice de aplicare a Legii viei si vinului īn sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 1.134/2002, cu modificările ulterioare,

īn temeiul Hotărārii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru campaniile viticole 2008/2009-2012/2013, persoanele fizice/juridice care detin subproduse vitivinicole, cu exceptia celor care obtin mai putin de 25 hi de vin sau must īn propriile unităti de productie, au obligatia de a aplica retragerea sub control a acestora.

Art. 2. - Procedura de retragere sub control a subproduselor vitivinicole este prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 15 septembrie 2008.

Nr. 580.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de retragere sub control a subproduselor vitivinicole

 

Art. 1. - Īn sensul prezentei proceduri, următorii termeni se definesc astfel:

a) retragere sub control a subproduselor vitivinicole - măsura prin care producătorii sunt obligati să gestioneze distinct subprodusele rezultate la vinificare (drojdia si tescovina) pentru a fi denaturate sau utilizate īn alte scopuri, conform prevederilor prezentei proceduri;

b) denaturare a drojdiei de vin - actiunea de adăugare a unei substante străine īn drojdia de vin, astfel īncāt produsul rezultat să nu mai poată fi utilizat īn vinificatie;

c) drojdie de vin - reziduul care se depune după fermentatia alcoolică si īn timpul stocării vinului īn recipiente sau care rezultă īn urma aplicării tratamentelor autorizate, precum si la filtrarea ori centrifugarea vinului. Se consideră drojdie de vin si reziduul depus īn recipiente cu must de struguri după tratamente autorizate sau īn timpul stocării, precum si reziduul obtinut la filtrarea ori centrifugarea mustului;

d) tescovină - reziduul fermentat sau nefermentat obtinut la presarea strugurilor proaspeti;

e) producător- orice persoană fizică ori juridică sau orice grupare de astfel de persoane care produce vin din struguri proaspeti, din must de struguri, din must de struguri partial fermentat sau din vin nou aflat īncă īn fermentare, din productia proprie ori din achizitii.

Art. 2. - (1) Producătorii care efectuează retragerea sub control a subproduselor vitivinicole au obligatia să īntocmească si să depună la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, denumite īn continuare DADR, declaratiile de recoltă si productie.

(2) Producătorii care īnstrăinează mustul, mustul concentrat si/sau mustul concentrat rectificat nu au obligatia prevăzută la art. 5.

(3) Producătorii care achizitionează mustul, mustul concentrat si/sau mustul concentrat rectificat au obligatia prevăzută la art. 5.

(4) Producătorii care produc vinuri spumante sunt exceptati de la obligatia prevăzută la art. 5, pentru cantitătile corespunzătoare vinurilor spumante produse.

Art. 3. - (1) Tescovina proaspătă rezultată īn urma procesului de vinificatie, care va fi supusă măsurii de retragere sub control, trebuie să īndeplinească următoarele caracteristici minime privind tăria alcoolică potentială:

a) 2,1 I alcool pur la 100 kg de tescovină, īn cazul vinurilor albe DOC;

b) 3 I alcool pur la 100 kg de tescovină, īn celelalte cazuri. Este interzisă suprapresarea tescovinei proaspete.

(2) Drojdia de vin rezultată īn urma procesului de vinificatie, care va fi supusă măsurii de retragere sub control, trebuie să īndeplinească următoarele caracteristici minime privind tăria alcoolică:

a) 3,5 I alcool pur la 100 kg de drojdie de vin, īn cazul vinurilor albe DOC;

b) 5 I alcool pur la 100 kg de drojdie de vin, īn celelalte cazuri. Este interzisă suprapresarea drojdiei de vin.

(3) Īn cazul īn care caracteristicile minime determinate ale subproduselor vitivinicole sunt mai mici decāt cele prevăzute la alin. (1) si/sau (2), producătorii au obligatia de a completa cu vin aceste subproduse pānă la limita minimă prevăzută de prezenta procedură.

(4) Obligatia de retragere sub control a subproduselor vitivinicole (% volum/hl) se determină īn functie de tăria alcoolică naturală īn volume aferentă zonelor viticole, astfel:

a) tăria alcoolică minimă pe zonele viticole din Romānia:

(i) zona viticolă B: 8,5% voi.; (ii) zona viticolă C I: 9% voi.; (iii) zona viticolă C II: 9,5% voi.;

b) cantitatea de alcool continută de subprodusele vitivinicole va fi de cel putin:

(i) 10% din volumul de alcool continut īn vinul de masă

(cu sau fără indicatie geografică); (ii) 7% din volumul de alcool continut īn vinul DOC.

(5) Cantitatea minimă de subproduse vitivinicole ce trebuie supuse retragerii sub control se determină astfel:

a) cantitatea de vin obtinută (hi) x tăria alcoolică [īn functie de zona viticolă prevăzută la alin. (4) lit. a)] = Z (% vol./hl);

b) Z (% vol./hl) x procentul [prevăzut la alin. (4) lit. b)] = Y, cantitatea minimă de subproduse vitivinicole ce trebuie retrasă sub control (% vol./hl).

Art. 4. - (1) Retragerea sub control a tescovinei se face prin:

a) folosirea acesteia la furajarea animalelor;

b) obtinerea compostului pentru fertilizarea terenurilor agricole;

c) separarea semintelor īn vederea obtinerii uleiului;

d) exportul īn tări terte UE;

e) livrarea către un incinerator autorizat;

f) livrarea la o groapă ecologică autorizată;

g) orice alte proceduri prin care tescovina devine improprie utilizării īn vinificatie.

(2) Cu cel putin 48 de ore īnainte de īnceperea procesului de vinificatie, producătorii au obligatia de a notifica īn scris inspectorii teritoriali ai Inspectiei de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, denumită īn continuare I.S.C.T.V.

(3) Producătorii vor determina tăria alcoolică a tescovinei proaspete, certificată printr-un buletin de analiză, si o vor īnregistra īn Fisa de evidentă zilnică a tescovinei rezultate īn urma procesului de vinificatie, prevăzută īn anexa nr. 1. īntreaga cantitate de tescovină va fi evidentiată īn registrul de intrări/iesiri. Dovada īndeplinirii obligatiei privind retragerea sub control a tescovinei se va face prin documente justificative.

Art. 5. - (1) Retragerea sub control a drojdiei de vin se face prin:

a) denaturare, introducāndu-se īn masa acesteia cel putin

2 g de clorură de sodiu (NaCI)/kg sau 2 g de clorură de potasiu (KCI)/kg;

b) orice alte proceduri prin care drojdia de vin devine improprie utilizării īn vinificatie.

(2) Ulterior retragerii, drojdia de vin poate avea următoarele destinatii:

a) extragerea de acid tartric si alte produse;

b) exportul īn tări terte UE;

c) livrarea către un incinerator autorizat;

d) livrarea la o groapă ecologică autorizată sau la o statie de epurare a apelor uzate;

e) livrarea către o distilerie autorizată.

(3) Producătorii au obligatia de a notifica īn scris, cu cel putin 48 de ore īnainte, inspectorii teritoriali ai I.S.C.T.V. cu privire la efectuarea operatiunii de retragere sub control.

(4) Īn vederea aplicării prevederilor alin. (1) lit. b) este obligatorie obtinerea avizului I.S.C.T.V.

(5) Producătorii vor determina tăria alcoolică a drojdiei de vin, certificată printr-un buletin de analiză, si o vor īnregistra īn Fisa de evidentă zilnică a drojdiei de vin rezultate īn urma procesului de vinificatie, prevăzută īn anexa nr. 2. īntreaga cantitate de drojdie de vin va fi evidentiată īn registrul de intrări/iesiri. Dovada īndeplinirii obligatiei prevăzute la alin. (1) se va face prin īntocmirea Procesului-verbal de retragere sub control a drojdiei de vin, prevăzut īn anexa nr. 3.

Art. 6. - (1) I.S.C.T.V este institutia abilitată să efectueze prin verificări scriptice si faptice modul de realizare a măsurii de retragere sub control a subproduselor vitivinicole pentru cel putin 6% din totalul cantitătilor de subproduse vitivinicole la nivel judetean.

(2) Pentru verificarea obligatiei minime de subproduse vitivinicole (tescovina si drojdia) ce trebuie retrase sub control, inspectorul teritorial al I.S.C.T.V va ridica un număr de 3 esantioane reprezentative pentru fiecare subprodus vitivinicol, īn vederea determinării tăriei alcoolice. Două dintre esantioanele ridicate vor fi predate pentru efectuarea analizelor fizico-chimice la laboratoarele autorizate, iar al treilea esantion, īmpreună cu o copie a procesului-verbal de prelevare, va rămāne la producător.

(3) Recipientele īn care se vor introduce esantioanele prelevate vor fi etichetate si sigilate, cu respectarea conditiilor de păstrare, fără a provoca alterarea parametrilor fizico-chimici ai produsului de analizat. Procurarea recipientelor se va face de către DADR.

Art. 7. - Producătorii din sectorul vitivinicol care nu respectă prevederile prezentei proceduri nu pot beneficia de sprijin financiar aferent măsurilor din cadrul programului-suport pentru următoarea campanie viticolă, iar I.S.C.T.V va aplica sechestru asupra unei cantităti de vin echivalente cantitătilor de subproduse vitivinicole care trebuiau retrase sub control.

Art. 8. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

FISA DE EVIDENTĂ ZILNICĂ

a tescovinei rezultate īn urma procesului de vinificatie

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Data

Raportul

de vinificatie

nr........../..............

Cantitatea

de struguri vinificată

[kg (sau t)]

Culoarea strugurilor (albi/negri)

Destinatia de productie

Cantitatea de tescovină

rezultată

(kg)

Potentialul alcoolic

al tescovinei

(% voi.)

Observatii

Vin DOC

Vin de masă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2
la procedură

 

FISA DE EVIDENTA ZILNICA

a drojdiei de vin rezultate īn urma procesului de vinificatie

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Data

Raportul de vinificatie nr........../.............

Cantitatea rezultată (kg)

Culoarea vinului (alb/rosu)

Categoria de calitate a vinului

Potentialul alcoolic al drojdiei

(%vol.)

Observatii

Vin DOC

Vin de masă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

Vizat

Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol

 

PROCES-VERBAL

de retragere sub control a drojdiei de vin

Nr........din data de...........,

īncheiat astăzi,.........

 

Persoana fizică/Societatea Comercială....................................................................................., cu domiciliul/sediul social īn..............................................., avānd CNP/CUI.........................................., reprezentată prin...................................................., (acolo unde este cazul)

Īn urma notificării transmise īn data de..............., a efectuat retragerea sub control a drojdiei de vin īn cantitate de...................kg, avānd o tărie alcoolică de........., conform buletinului de analiză eliberat de................................., īn data de................................

Retragerea sub control a drojdiei de vin a fost realizată prin ...............................................................................................

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

Nr. 923 din 7 august 2008

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.503 din 2 septembrie 2008

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

Nr. 556 din 5 septembrie 2008

 

ORDIN

pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărārea Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piată si a utilizării anumitor substante si preparate periculoase

 

Īn baza prevederilor art. 6 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piată si a utilizării anumitor substante si preparate periculoase, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărārea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 14 din Hotărārea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse,

ministrul mediului si dezvoltării durabile, ministrul sănătătii publice si ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emit prezentul ordin.

Art. I. -Anexa nr. 1 „Substante, grupuri de substante si preparate chimice periculoase restrictionate la introducerea pe piată si utilizare, conditii de restrictionare", la Hotărārea Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piată si a utilizării anumitor substante si preparate periculoase, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 236 din 7 aprilie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

După pozitia 19 se introduce o nouă pozitie, pozitia 191, cu următorul cuprins:

 

Substante, grupuri de substante si preparate chimice periculoase

Conditii de restrictionare

A

B

„191. Mercurul

Nr. CAS: 7439-97-6

1. Nu poate fi introdus pe piată:

a) īn termometre medicale;

b) īn alte dispozitive de măsurare destinate vānzării către publicul larg (precum manometre, barometre, sfigmomanometre, termometre, altele decāt cele medicinale).

2. Restrictia de la pct. 1 lit. b) nu se aplică:

a) dispozitivelor de măsurare cu o vechime de peste 50 de ani, socotită la 3 octombrie 2007; sau

b) barometrelor [cu exceptia celor mentionate la lit. a)] pānă la 3 octombrie 2009."

 

Art. II. - Prevederile art. I intră īn vigoare la data de 3 aprilie 2009.

Art. III. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Prezentul ordin transpune prevederile Directivei 2007/51/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 septembrie 2007 de modificare a Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restrictiile privind introducerea pe piată a anumitor dispozitive de măsurare care contin mercur, publicată īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 257 din 3 octombrie 2007.

 

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Silviu Stoica,

secretar de stat

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse

Paul Păcuraru

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind publicarea acceptării Codului international din 2000 pentru siguranta navelor de mare viteză (Codul HSC 2000), precum si a amendamentelor la acesta, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin rezolutiile MSC. 175(79) si MSC.222(82) ale Comitetului Securitătii Maritime, din anul 2004, respectiv 2006

 

Īn temeiul prevederilor art. 12 lit. b) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 pct. 18 si art. 5 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică Codul international din 2000 pentru siguranta navelor de mare viteză (Codul HSC 2000), adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.97(73) a Comitetului Securitătii Maritime din 5 decembrie 2000, intrat īn vigoare pentru Romānia la data de 1 iulie 2002, prevăzut īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se publică amendamentele la Codul HSC 2000, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.175(79) a Comitetului Securitătii Maritime din 10 decembrie 2004, amendamente intrate īn vigoare pentru Romānia la data de 1 iulie 2006, prevăzute īn anexa nr. 2.

Art. 3. - Se publică amendamentele la Codul HSC 2000, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.222(82) a Comitetului Securitătii Maritime din 8 decembrie 2006, amendamente intrate īn vigoare pentru Romānia la data de 1 iulie 2008, prevăzute īn anexa nr. 3.

Art. 4. - Autoritatea Navală Romānă va lua măsurile necesare pentru punerea īn aplicare a prezentului ordin.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 1.033.


*) Anexele nr. 1-3 se publică ulterior īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 657 bis īn afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vānzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă

 

Īn temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. c)din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1999 privind īnfiintarea Scolii Superioare de Aviatie Civilă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 352/2003, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă, care functionează īn subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzut īn anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor īnscrise īn bugetul de venituri si cheltuieli al Scolii Superioare de Aviatie Civilă reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decāt īn cazuri justificate si numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) Īn cazul īn care īn executie se īnregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Scoala Superioară de Aviatie Civilă poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 928/2008 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2008 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 594 din 7 august 2008, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 septembrie 2008.

Nr. 1.129.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BUGETUL RECTIFICAT PE ANUL 2008

al Scolii Superioare de Aviatie Civilă

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./

Titlu

Subcap./ Articol

Paragraf/ Alineat

Denumire indicator

Program

actualizat 2008

Influente de rectificare

Program

rectificat

2008

 

 

 

0

1

2

3=1+2

 

 

 

VENITURI TOTAL

41.180,00

15.563,00

56.743,00

 

 

 

VENITURI PROPRII

12 480,00

 

12.480,00

 

 

 

VENITURI CURENTE

12.480,00

 

12.480,00

 

 

 

VENITURI NEFISCALE

12.480,00

 

12.480,00

C2

 

 

VĀNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

12.480,00

 

12.480,00

 

33.10

 

Venituri din prestări servicii

10.160,00

 

10.160,00

 

 

08

Venituri din prestări servicii

4500,00

 

4.500,00

 

 

 

Venituri din org.cursuri calific si conversie profesionala

 

 

 

 

 

17

specializare si perfectionare

4914,00

 

4.914,00

 

 

50

Alte venituri din prestări servicii si alte activităti

746,00

 

746,00

 

39.10

 

VENITURI DIN CAPITAL

2.320,00

 

2.320,00

 

 

01

Venituri din valorificare unor bunuri ale institutiilor publice

2.320,00

 

2.320,00

 

 

 

VENITURI DIN ALOCATII DE LA BUGET

28.700,00

15.563,00

44.263,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.CHELTUIELI, din care:

41.180,00

15.563,00

56.743,00

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

24.560,00

 

24.560,00

 

10

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10.060,00

 

10.060,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale īn bani

7.569,00

 

7.569,00

 

 

 

Venituri proprii

3.389,00

 

3.389,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

4.180,00

 

4.180,00

 

 

01

Salarii de bază

3250,00

 

3250,00

 

 

 

Venituri proprii

1.283,00

 

1 283,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1 967,00

 

1 967,00

 

 

03

Indemnizatie de conducere

170,00

 

170,00

 

 

 

Venituri proprii

65,00

 

65,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

105,00

 

105,00

 

 

04

Spor de vechime

1.090,00

 

1.090,00

 

 

 

Venituri proprii

473,00

 

473,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

617,00

 

617,00

 

 

05

Sporuri pentru conditii de muncă

185,00

 

185,00

 

 

 

Venituri proprii

120,00

 

120,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

65,00

 

65.00

 

 

06

Alte sporuri

2.059,00

 

2.059,00

 

 

 

Venituri proprii

1.051,00

 

1.051,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1.008,00

 

1.008,00

 

 

07

Ore suplimentare

100,00

 

100,00

 

 

 

Venituri proprii

29,00

 

29,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

71,00

 

71,00

 

 

08

Fond de premii

400,00

 

400,00

 

 

 

Venituri proprii

218,00

 

218,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

182,00

 

182,00

 

 

12

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

170,00

 

170,00

 

 

 

Venituri proprii

74,00

 

74,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

96.00

 

96.00

 

 

13

Indemnizatii de delegare

75,00

 

75,00

 

 

 

Venituri proprii

26,00

 

26,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

49,00

 

49.00

 

 

30

Alte drepturi salariale īn bani

70,00

 

70,00

 

 

 

Venituri proprii

50,00

 

50,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

20,00

 

20,00

 

10.03

 

Contributii

2.491,00

 

2.491,00

 

 

 

Venituri proprii

1 178,00

 

1.178,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1.313,00

 

1.313,00

 

 

01

Contributii pentru asigurările sociale de stat

1.784,00

 

1.784,00

 

 

 

Venituri proprii

819,00

 

819.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

965,00

 

965,00

 

 

02

Contributii pentru asigurările de somaj

99,00

 

99,00

 

 

 

Venituri proprii

57,00

 

57,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

42,00

 

42,00

 

 

 

 

0

1

2

3=1+2

 

 

03

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

438,00

 

438,00

 

 

 

Venituri proprii

214,00

 

214,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

224,00

 

224,00

 

 

04

Contributii pentru asigurările de accidente de muncă

88,00

 

88,00

 

 

 

Venituri proprii

43,00

 

43,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

45,00

 

45.00

 

 

06

Contributii pentru concedii si indemnizatii

66,00

 

66.00

 

 

 

Venituri proprii

37,00

 

37,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

29,00

 

29,00

 

 

07

Contributii la fondul de garantare a creantelor salariale

16,00

 

16,00

 

 

 

Venituri proprii

8,00

 

8.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

8,00

 

8,00

 

20

 

Titlul II. BUNURI SI SERVICII

14.500,00

 

14.500,00

 

 

 

Venituri proprii

5.593,00

 

5.593,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

8.907,00

 

8.907,00

 

20.01

 

Bunuri si servicii

7428,00

 

7 428,00

 

 

 

Venituri proprii

2.804,00

 

2.804.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

4.624,00

 

4.624,00

 

 

01

Furnituri de birou

297,00

 

297.00

 

 

 

Venituri proprii

97,00

 

97,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

200,00

 

200.00

 

 

02

Materiale pentru curătenie

124,00

 

124,00

 

 

 

Venituri proprii

64,00

 

64,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

G0.00

 

60.00

 

 

03

īncălzit, iluminat si fortă motricā

279,00

 

279.00

 

 

 

Venituri proprii

129,00

 

129,00

 

 

 

Alocatii de la buqetde stat

150,00

 

150,00

 

 

04

Apă, canal si salubritate

150,00

 

150,00

 

 

 

Venituri proprii

70,00

 

70,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

80,00

 

80,00

 

 

05

Carburanti si lubrifianti

3.072,00

 

3.072.00

 

 

 

Venituri proprii

772,00

 

772,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

2300,00

 

2.300,00

 

 

06

Piese de schimb

2.100,00

 

2.100,00

 

 

 

Venituri proprii

800,00

 

800,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1 300,00

 

1.300,00

 

 

08

Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet

168,00

 

168,00

 

 

 

Venituri proprii

68,00

 

68,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

100,00

 

100,00

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

863,00

 

863,00

 

 

 

Venituri proprii

643,00

 

643,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

220,00

 

220,00

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru īntretinere si functionare

375,00

 

375,00

 

 

 

Venituri proprii

161.00

 

161.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

214,00

 

214.00

 

20 02

 

Reparatii curente

1 583,00

 

1.583,00

 

 

 

Venituri proprii

204,00

 

204,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1.379,00

 

1.379,00

 

20 03

 

Hrana

428,00

 

428.00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

428,00

 

428,00

 

 

01

Hrană pentru oameni

428,00

 

428,00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

428,00

 

428,00

 

20.04

 

Medicamente si materiale sanitare

44,00

 

44.00

 

 

 

Venituri proprii

23,00

 

23,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

21,00

 

21.00

 

 

01

Medicamente

44,00

 

44.00

 

 

 

Venituri proprii

23,00

 

23,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

21,00

 

21,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

440,00

 

440.00

 

 

 

Venituri proprii

140,00

 

140,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

300,00

 

300,00

 

 

01

Uniforme si echipament

168,00

 

168,00

 

 

 

Venituri proprii

54,00

 

54,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

114,00

 

114,00

 

 

03

Lenjerie

50,00

 

50.00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3=1+2

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

50,00

 

50,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

222,00

 

222,00

 

 

 

Venituri proprii

86.00

 

85,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

136,00

 

136,00

 

20.06

 

Deplasări, detasări, transferări

193,00

 

193,00

 

 

 

Venituri proprii

129,00

 

129,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

64.00

 

64,00

 

 

01

Deplasări interne, detasări, transferări

64,00

 

64,00

 

 

 

Venituri proprii

43,00

 

43,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

21,00

 

21,00

 

 

02

Deplasări īn străinătate

129,00

 

129,00

 

 

 

Venituri proprii

86,00

 

86,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

43.00

 

43,00

 

20.11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

65,00

 

65,00

 

 

 

Venituri proprii

35,00

 

35,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

30,00

 

30,00

 

20.12

 

Consultantă si expertiză

107,00

 

107,00

 

 

 

Venituri proprii

107,00

 

107,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

20.13

 

Pregătire profesională

30,00

 

30,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

10,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

20,00

 

20,00

 

20.14

 

Protectia muncii

16.00

 

16,00

 

 

 

Venituri proprii

11,00

 

11,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

5,00

 

5,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

4.166,00

 

4.166,00

 

 

 

Venituri proprii

2.130,00

 

2.130,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

2.036,00

 

2.036,00

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

16.620,00

15.563,00

32.183,00

 

 

 

Venituri proprii

2.320,00

 

2.320,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

14.300,00

15.563,00

29.863,00

 

71

 

Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE

16.620,00

15.563,00

32.183,00

 

 

 

Venituri proprii

2.320,00

 

2.320,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

14.300.00

15.563,00

29.863,00

 

71.01

 

Active fixe

15.660,00

10.366,00

26.026,00

 

 

 

Venituri proprii

1.360,00

 

1.360,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

14.300,00

10.366,00

24.666,00

 

 

01

Constructii

 

6.471,00

6.471,00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

6.471,00

6.471,00

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

14.980,00

3.895,00

18.875,00

 

 

 

Venituri proprii

680,00

 

680,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

14.300,00

3895,00

18.195,00

 

 

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active

680,00

 

680,00

 

 

 

Venituri proprii

680,00

 

680,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

71.03

 

Reparatii capitale aferente activelor fixe

960,00

5.197,00

6.157,00

 

 

 

Venituri proprii

960,00

 

960,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

5.197,00

5.197,00

 

Deficit de acoperit din alocatie de la bugetul de stat

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal īn bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008:

1. Număr mediu de personal: 120 de persoane.

2. Cāstigul mediu brut lunar: 4.989 lei (RON)/salariat.

3. īn cāstigul mediu brut lunar de la pct. 2 nu sunt cuprinse si suma destinată plătii conducătorului unitătii (suma de 200 mii lei), suma destinată membrilor consiliului de conducere (170 mii lei) si indemnizatiile pentru delegări (suma de 75 mii lei).

4. Cāstigul mediu brut lunar este influentat de art. 10.01.06 „Alte drepturi" īn sumă de 2.059 mii lei, care provine din:

- indemnizatie orară de zbor - suma de 96 lei/oră de instruire practică īn zbor;

- indemnizatie de instruire sintetică pe Simulator Frasca 242 - suma de 45 lei/oră;

- indemnizatie de exploatare - suma de 10 lei/oră de functionare pentru fiecare tip de aeronavă, 500 lei pentru fiecare verificare tehnică de certificare si repunere īn serviciu a aeronavelor.

5. Mentionăm că de aceste indemnizatii beneficiază un număr de 33 de salariati (piloti instructori si personal tehnic) si că sunt prevăzute a se plăti conform Contractului colectiv de muncă īnregistrat la Directia de muncă si protectie socială sub nr. 2.326 din 14 mai 2007.

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2008 al Autoritătii Feroviare Romāne – AFER

 

Īn temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e)din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 1 alin. (1) din Hotărārea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Romāne -AFER, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2008 al Autoritătii Feroviare Romāne -AFER, care functionează īn subordinea Ministerului Transporturilor, finantată din venituri proprii, prevăzut īn anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti īn bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii Feroviare Romāne -AFER se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor īnscrise īn bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii Feroviare Romāne - AFER reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decāt īn cazuri justificate si numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) Īn cazul īn care īn executie se īnregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Romānă - AFER poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Ordinul ministrului transporturilor nr. 180/2008 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Autoritătii Feroviare Romāne -AFER, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 127 din 19 februarie 2008, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 5. - Autoritatea Feroviară Romānă -AFER va duce la īndeplinire prezentul ordin.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 10 septembrie 2008.

Nr. 1.137.

 

ANEXA

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BUGETUL

modificat pe anul 2008 pentru Autoritatea Feroviară Romān㠖 AFER

 

mii lei

Cap./ Titlu

Subcap.

Articol

Paragraf Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2008

Influente

Program 2008 modificat

 

 

 

A

1

2

3=1+2

 

 

 

VENITURI PROPRII - TOTAL

39.268,00

6.287,00

45.555,00

 

 

 

I.VENITURI CURENTE

38.475,00

6.287,00

44.762,00

C

 

 

VENITURI NEFISCALE

38.475,00

6.287,00

44.762,00

C1

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

52,00

 

52,00

 

31.10

 

Venituri din dobānzi

52,00

 

52,00

 

 

03

Alte venituri din dobānzi

52,00

 

52,00

C2

 

 

VĀNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

38423,00

6.287,00

44.710.00

 

33.10

 

Venituri din prestări de servicii si alte activităti

38.273,00

6.287,00

44.560.00

 

 

08

Venituri din prestări de servicii

32353,00

6.287,00

38.640.00

 

 

16

Venituri din valorificarea produselor obtinute din productia proprie

2630,00

 

2.630,00

 

 

20

Venituri din cercetare

120,00

 

120.00

 

 

50

Alte venituri din prestări servicii si alte activităti

3.170,00

 

3.170,00

 

35.10

 

AMENZI, PENALITĂTI SI CONFISCĂRI

150,00

 

150.00

 

 

50

Alte amenzi, penalităti si confiscări

150,00

 

150,00

 

 

39.10

 

II.VENITURI DIN CAPITAL

793,00

 

793,00

 

 

50

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

793,00

 

793,00

 

 

 

CHELTUIELI -TOTAL

39268,00

6.287,00

45.555,00

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE

35.904,00

1.236,00

37.140,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

29.719,00

1,241,00

30.960,00

 

10 01

 

Cheltuieli salariate in bani

22.672.00

946.00

23.558.00

 

 

01

Salarii de bază

14 345,00

350,00

14.695,00

 

 

04

Spor de vechime

2.735,00

265,00

3.000.00

 

 

05

Sporuri pentru conditii de muncă

984,00

116,00

1.100,00

 

 

06

Alte sporuri

75,00

8,00

83,00

 

 

07

Ore suplimentare

95,00

-10,00

85,00

 

 

08

Fond de premii

1.090,00

30,00

1.120,00

 

 

09

Prima de vacantă

850,00

-140,00

710,00

 

 

12

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

663,00

47,00

710,00

 

 

13

Indemnizatii de delegare

250,00

20,00

270.00

 

 

30

Alte drepturi salariale īn bani

1.525,00

260,00

1.785,00

 

10.02

 

Cheltuieli salariate in natură

930.00

 

930.00

 

 

01

Tichete de masă

930,00

 

930,00

 

10.03

 

Contributii

6 177.00

295.00

6.472.00

 

 

01

Contributii pentru asigurările sociale de stat

4.409,00

186.00

4595,00

 

 

02

Contributii pentru asigurările de somaj

165,00

75,00

240,00

 

 

03

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

1.244,00

52,00

1,296,00

 

 

04

Contributii pentru asigurările de accidente de muncă

110,00

5,00

115,00

 

 

06

Contributii pt concedii si indemnizatii

192,00

8,00

200.00

 

 

07

Contributii la fondul de garantare pt plata creantelor salariale

57,00

-31,00

26,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI SI SERVICII

6.185,00

-5,00

6.180,00

 

20.01

 

Bunuri si servicii

2.684,00

-79,00

2.605.00

 

 

01

Furnituri de birou

80,00

-44,00

36,00

 

 

02

Materiale pentru curătenie

24,00

 

24,00

 

 

03

īncălzit, iluminat si fortă motrică

600,00

100,00

700,00

 

 

04

Apă, canal si salubritate

100,00

-30,00

70.00

 

 

05

Carburanti si lubrifianti

430,00

-175,00

255,00

 

 

06

Piese de schimb

100,00

40,00

140.00

 

 

08

Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet

600,00

30,00

630.00

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

400,00

-100,00

300,00

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru īntretinere si functionare

350,00

100,00

450,00

 

20.02

 

Reparatii curente

/0OJD0

-300,00

400,00

 

20.04

 

Medicamente si materiale sanitare

10.00

 

10.00

 

 

02

Materiale sanitare

10,00

 

10.00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

440.00

 

440.00

 

 

01

Uniforme si echipament

240,00

60,00

300,00

 

 

03

Lenjerie si accesorii de pat

20,00

 

20,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

180,00

-60,00

120.00

 

20.06

 

Deplasări, detasări, transferări

430.00

380.00

810.00

 

 

01

Deplasări interne

220,00

80,00

300,00

 

 

02

Deplasări īn străinătate

210,00

300,00

510,00

 

20.11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

500.00

-250,00

250,00

 

20.12

 

Consultantă si expertiză

110.00

70,00

180,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

150.00

80,00

230,00

 

20 14

 

Protectia muncii

80.00

-5,00

75,00

 

2030

 

Alte cheltuieli

1.081.00

99,00

1 180.00

 

 

01

Reclamă si publicitate

331,00

-1,00

3 30, OU

 

 

02

Protocol si reprezentare

350,00

-20,00

330,00

 

 

04

Chirii

200,00

20,00

220,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

200,00

100.00

300,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.364,00

5.051,00

8.415,00

71

 

 

Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE

3,364,00

5.051,00

8.415,00

 

71 01

 

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)

3.364.00

5051.00

8.4 75.00

 

 

01

Constructii

176,00

5050,00

5.226,00

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

1.198,00

1,00

1 199,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

465,00

 

485,00

 

 

30

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

1.505,00

 

1.505,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal īn bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008:

1) Număr mediu de personal: 565 persoane;

2) Cāstigul mediu brut lunar; 3.294 lei(RON)/salariat;

3) Īn cāstigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă si suma destinată plătii Directorului General, Directorilor de organisme (suma de 444 mii lei);

4) Īn cheltuielile cu salariile sunt cuprinse si indemnizatiile membrilor Consiliului de Conducere si ale membrilor Comitetelor directoare ale organismelor (suma de 71 0 mii lei).

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

Avānd īn vedere rapoartele depuse īn temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatānd īndeplinite conditiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. 4 din Hotărārea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu mentinerea domiciliului īn străinătate, si care sunt prevăzute īn anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu stabilirea domiciliului īn Romānia, si care sunt prevăzute īn anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Theodor Cătălin Nicolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 septembrie 2008.

Nr. 2.356/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu mentinerea domiciliului īn străinătate

 

1. Acris Andrei, fiul lui Gheorghe (născut la 6.03.1914 īn localitatea Cahul) si Elena, născut la data de 28 iulie 1948 īn localitatea Pelinei, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Dacia nr. 44, ap. 169. (5.139/2004)

2. Amurărita Ivan, fiul lui Fedir (născut la 16.03.1929 īn Cernăuti) si Jorjeta, născut la data de 30 iulie 1966 īn localitatea Horbova, raionul Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, Cernăuti, localitatea Molnita, raionul Herta. (5.885/2004)

3. Axenti Elena, fiica lui Ungureanu Pavel (născut īn anul 1930 īn localitatea Nisporeni) si Măria, născută la data de 18 iunie 1980 īn localitatea Isăicani, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Nisporeni, Str. Codrilor nr. 11. (1.555/2004)

4. Bahov Oxana, fiica lui Gheorghe (fiul lui Ion, născut la 20.06.1932 īn localitatea Stepsoci, si Parascovia) si Serafima, născută la data de 27 august 1983 īn localitatea Suruceni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Suruceni, raionul laloveni. (5.557/2003)

5. Bīrlădeanu Gheorghe, fiul lui Gheorghe (născut la 17.09.1933 īn localitatea Lăpusna) si Măria, născut la data de 19 iunie 1977 īn localitatea Bujor, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bubuieci, Str. Scolii nr. 57. (2.845/2005)

6. Bobu Svetlana, fiica lui Osoianu Vasile (fiul lui Ion, născut la 15.02.1915 īn localitatea Bălti) si Măria, născută la data de 4 iulie 1971 īn localitatea Horesti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Stefan cel Mare nr. 149, ap. 109 (1.330/2005). Copii minori: Bobu Ion, născut la data de 16.01.1991.

7. Broască Igor, fiul lui Constantin (fiul lui Dumitru si Măria, născută la 8.03.1924 īn localitatea Manta) si Măria, născut la data de 30 ianuarie 1971 īn localitatea Manta, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Stefan cel Mare nr. 147, ap. 4. (15.918/2003)

8. Bujac Nicolae, fiul lui Gheorghe (născut la 21.12.1929 īn localitatea Ciobalaccia, raionul Cantemir) si Ioana, născut la data de 8 decembrie 1953 īn localitatea Ciobalaccia, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ciobalaccia, raionul Cantemir. (6.045/2003)

9. Bujac Nina, fiica lui Frunza Nicanor (născut la 9.02.1927 īn localitatea Scorteni) si Valentina, născută la data de 26 septembrie 1959 īn localitatea Tīntăreni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ciobalaccia, raionul Cantemir. (6.044/2003)

10. Bujac Viorica, fiica lui Nicolae (fiul lui Gheorghe, născut la 21.12.1929 īn localitatea Ciobalaccia, raionul Cantemir, si Ioana) si Nina, născută la data de 5 decembrie 1979 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ciobalaccia, raionul Cantemir. (6.047/2003)

11. Bujac Zorina, fiica lui Nicolae (fiul lui Gheorghe, născut la 21.12.1929 īn localitatea Ciobalaccia, raionul Cantemir, si Ioana) si Nina, născută la data de 15 mai 1982 īn localitatea Ciobalaccia, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ciobalaccia, raionul Cantemir. (6.042/2003)

12. Cajaichin Svetlana, fiica lui Carabet Arsenie (născut la 15.07.1934 īn localitatea Leova) si Galina, născută la data de 26 mai 1963 īn localitatea Cazangic, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Chisinău, str. Grigore Alexandrescu nr. 17, bl. 1, ap. 40 (2.696/2004). Copii minori: Cajaichin Olga, născută la data de 14.09.1990.

13. Caracas Elena, fiica lui Ion si Ana (născută la 8.12.1937 īn localitatea Boghenii Vechi), născută la data de 7 martie 1973 īn localitatea Mīnzătesti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mīnzătesti, judetul Ungheni (15.932/2003). Copii minori: Stirbu Mihaela, născută la data de 5.02.2002, Stirbu Adrian, născut la data de 29.04.2006.

14. Cazamir Tamara, fiica lui Cobet Arsenie si Elisaveta (născută la 16.09.1927 īn localitatea Cotiujenii Mari), născută la data de 16 mai 1954 īn localitatea Cotiujenii Mari, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Socoleni nr. 10, ap. 89. (10.326/2003)

15. Ceban Ion, fiul lui Arnăut Grigore (născut la 30.09.1936 īn localitatea Tighina) si Ecaterina, născut la data de 30 august 1971 īn localitatea Ermoclia, Stefan-Vodă, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ermoclia, str. Stefan cel Mare nr. 46, raionul Stefan-Vodă. (6.962/2003)

16. Ceban Ion, fiul lui Mihail (născut la 13.07.1933 īn localitatea Neculăieuca) si Daria, născut la data de 15 iunie 1970 īn localitatea Neculăieuca, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Neculăieuca, judetul Orhei (6.407/2003). Copii minori: Ceban Margareta, născută la data de 28.09.1993, Ceban Abel, născut la data de 21.12.1995.

17. Cecan Onufrie, fiul lui Teodor (născut la 17.07.1935 īn localitatea Petrunea) si Daria, născut la data de 25 iunie 1968 īn localitatea Petrunea, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Aivazovschi nr. 20, bl. A (7.026/2003). Copii minori: Cecan Daria, născută la data de 17.02.1996.

18. Cecan Vasile, fiul lui Teodor (născut la 17.07.1935 īn localitatea Petrunea) si Daria, născut la data de 1 iunie 1966 īn localitatea Petrunea, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chitcani, str. Lenina nr. 2, raionul Căuseni. (7.025/2003)

19. Chislea Tatiana, fiica lui Mihail (fiul lui Tudor, născut la 7.05.1918 īn localitatea Alexeuca, raionul Sīngerei) si Tamara, născută la data de 26 decembrie 1984 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Bălti, str-la Dobrujschi nr. 5. (88/2008)

20. Ciurlic Victor, fiul lui Mihail (născut īn anul 1912 īn localitatea Edinet) si Nadejda, născut la data de 9 mai 1955 īn localitatea Corjeuti, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Lipcani, str. Miciurin nr. 6, raionul Briceni (7.091/2003). Copii minori: Podaru Inga, născută la data de 22.05.1994.

21. Codreanu Ion, fiul lui Gheorghe (fiul lui Nicon, născut la 22.03.1908 īn localitatea Lăpusna) si Anastasia, născut la data de 21 decembrie 1976 īn localitatea Mihailovca, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cimislia Selemet, str. Stefan cel Mare nr. 325 (2.115/2004). Copii minori: Codreanu Dana-lonela, născută la data de 11.09.2005.

22. Cojocaru Angela, fiica lui Constantin si Măria (fiica lui Utica lacob, născut īn anul 1917 īn localitatea Puhoi, si Ana), născută la data de 19 aprilie 1974 īn localitatea Puhoi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Puhoi, raionul laloveni. (2.374/2003)

23. Cojuhari Măria, fiica lui Zglavuta Mihail (născut la 15.09.1924 īn localitatea Orhei) si Axenia, născută la data de 22 ianuarie 1954 īn localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. V Mahu nr. 109. (2.490/2003)

24. Diaconescu Natalia, fiica lui Gheorghe si Vera (fiica lui Bordei Ion, născut la 8.01.1934 īn localitatea Cornesti), născută la data de 31 octombrie 1983 īn localitatea Cornesti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cornesti, str. G. Muzicescu nr. 26, ap. 31. (77/2008)

25. Dicusar Călin, fiul lui Ion (fiul lui Pavel si Măria, născută la 23.06.1936 īn localitatea Solonceni) si Laura, născut la data de 30 noiembrie 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Maiakovski nr. 19. (10.250/2003)

26. Dicusar Ion, fiul lui Pavel si Măria (născută la 23.06.1936 īn localitatea Solonceni), născut la data de 19 septembrie 1959 īn localitatea Solonceni, judetul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Maiakovski nr. 19. (10.251/2003)

27. Dodon Serghei, fiul lui Mihail (fiul lui Simion, născut la 5.02.1914 īn localitatea Vărzărestii Noi, si Măria) si Eudochia, născut la data de 2 septembrie 1977 īn localitatea Purcari, judetul Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Purcari, str. S. Lazo nr. 36, raionul Stefan-Vodă (5.441/2003). Copii minori: Dodon Nicoleta, născută la data de 20.12.2006, Dodon Daniela, născută la data de 27.01.2003.

28. Dumanschi Anatolie, fiul lui Vasile si Ana (fiica lui Toma Vasile, născut la 1.01.1924 īn localitatea Nisporeni, si Teodora), născut la data de 4 aprilie 1981 īn localitatea Boltun, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Muncesti nr. 808, ap. 5. (3.536/2004)

29. Focsa Tatiana, fiica lui Mihail (fiul lui Andrei, născut la 28.08.1927 īn localitatea Căuseni) si Măria, născută la data de 25 martie 1985 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căuseni, str. Mitropolit Dosoftei nr. 5. (8/2008)

30. Gutan Oleg, fiul lui Simion (fiul lui Măcar, născut īn anul 1919 īn localitatea Chisinău) si Ana, născut la data de 20 februarie 1974 īn localitatea Vorniceni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Albisoara nr. 84, ap. 73. (10.853/2003)

31. Gutan Oxana, fiica lui Parvan Nicolae si Elena (fiica lui Cazac Arsenii, născut la 5.05.1925 īn localitatea Tighina, si Măria), născută la data de 24 iulie 1979 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Albisoara nr. 84, ap. 73 (10.849/2003). Copii minori: Gutan Victoria, născută la data de 19.04.2002.

32. Gutu Tatiana, fiica lui Ion (fiul lui Filip, născut la 15.10.1918 īn localitatea Scăieni) si Evghenia, născută la data de 19 iunie 1983 īn localitatea Voinova, judetul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Drochia, Str. Independentei nr. 58, ap. 6. (19/2008)

33. Gutu Vera, fiica lui Anton Vasile si Elena (născută la 11.02.1934 īn localitatea Salcuta), născută la data de 17 decembrie 1959 īn localitatea Salcuta, judetul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Stăuceni, str. Livezilor nr. 76. (8.763/2003)

34. Harcel Oleg, fiul lui Petru si Măria (fiica lui Guba Gheorghe, născut la 7.05.1932 īn localitatea Logănesti), născut la data de 18 februarie 1986 īn localitatea Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soldănesti, Str. Viilor nr. 29. (58/2008)

35. Lisciuc Sergiu, fiul lui Ion si Valentina (fiica lui Sasco Afanasie si Măria, născută la 3.09.1909 īn Chisinău), născut la data de 24 decembrie 1969 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Diminetei nr. 71. (1.556/2004)

36. Lungu Sergiu, fiul lui Tudor (fiul lui Andrei si Stefanida, născută la 30.10.1929 īn localitatea Mereni) si Lidia, născut la data de 23 aprilie 1978 īn localitatea Mereni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Mereni, raionul Anenii Noi. (8.631/2003)

37. Lupanciuc Efim, fiul lui Pavel si Ecaterina (fiica lui Bordei Teodosie, născut īn anul 1913 īn Lăpusna, si Anastasia), născut la data de 1 iunie 1972 īn localitatea Voinescu, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Mircea cel Bătrān nr. 29, bl. 2, ap. 13. (2.806/2004)

38. Lupanciuc Tatiana, fiica lui Casap Mihail (fiul lui Alexandru, născut īn anul 1917 īn Chisinău) si Galina, născută la data de 24 septembrie 1972 īn localitatea Criuleni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Mircea cel Bătrān nr. 29, bl. 2, ap. 13. (2.820/2004)

39. Macovei Diana, fiica lui Gheorghe (fiul lui Ecaterina, născută īn anul 1900 īn localitatea Lunga) si Măria, născută la data de 16 septembrie 1984 īn localitatea Lunga, judetul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Lunga, raionul Floresti. (52/2008)

40. Meriacre Andrei, fiul lui Afanasie (născut la 15.01.1899 īn localitatea Costesti) si Efimia, născut la data de 10 ianuarie 1951 īn localitatea Costesti, raionul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Costesti, raionul laloveni. (4.287/2004)

41. Meriacre Măria, fiica lui Gorita Danii (născut la 17.12.1924 īn localitatea laloveni) si Ana, născută la data de 3 decembrie 1955 īn localitatea Rusestii Noi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Costesti, raionul laloveni. (4.509/2004)

42. Moraru Natalia, fiica lui Dodon Mihail (fiul lui Simion, născut la 5.02.1914 īn localitatea Vărzărestii Noi, si Măria) si Eudochia, născută la data de 23 februarie 1980 īn localitatea Purcari, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. N. Zelinski nr. 28, bl. 4, ap. 23 (5.442/2003). Copii minori: Moraru Ion, născut la data de 8.10.2000.

43. Nicov Margareta, fiica lui Sergiu si Galina (fiica lui Rīmbu Ion, născut la 19.02.1927 īn localitatea Tighina, si Nadejda), născută la data de 31 mai 1985 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Vasile Lupu nr. 46, bl. S, ap. 4. (2.091/2005)

44. Opincă Alexandru, fiul lui Tudor si Lidia (fiica lui Frunză Nicolae, născut la 6.12.1912 īn localitatea Rezina, si Feodosia), născut la data de 25 iunie 1982 īn localitatea Rezina, judetul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rezina, Str. Păcii nr. 71, ap. 17. (5.945/2003)

45. Opincă Ion, fiul lui Tudor si Lidia (fiica lui Frunză Nicolae, născut la 6.12.1912 īn localitatea Rezina, si Feodosia), născut la data de 2 aprilie 1975 īn localitatea Rezina, judetul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rezina, Str. Păcii nr. 71, ap. 17. (9.357/2003)

46. Pascal Dinu, fiul lui Anton (fiul lui Sava, născut la 10.08.1919 īn localitatea Zīrnesti) si Vera, născut la data de 1 august 1985 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Zīrnesti, raionul Cahul. (138/2008)

47. Patic Nina, fiica lui lacob (fiul lui Vladimir, născut la 8.01.1902 īn localitatea Cioresti, si Ana) si Claudia, născută la data de 22 septembrie 1974 īn localitatea Nisporeni, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, Str. Visinilor nr. 3 (1.479/2003). Copii minori: Patic Dorin, născut la data de 17.06.1994.

48. Popa Diana, fiica lui Grigore si Măria (fiica lui Mesca Nicolae, născut la 24.10.1935 īn localitatea Bisericani), născută la data de 3 octombrie 1985 īn localitatea Balatina, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Balatina, raionul Glodeni. (145/2008)

49. Scripcari Alexandra, fiica lui Mihail (fiul lui Alexandru, născut la 5.08.1927 īn localitatea Orhei) si Ecaterina, născută la data de 18 octombrie 1982 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tudose Roman nr. 1. (4/2008)

50. Scripnic Diana, fiica lui Alexei si Vera (fiica lui Stahi Mihail si Liuba, născută la 20.04.1915 īn localitatea SIobozia-Dusca), născută la data de 22 octombrie 1971 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Mircea cel Bătrān nr. 19/1, ap. 49 (15.614/2003). Copii minori: Broască Daniela, născută la data de 13.02.1993.

51. Serbusca Ivan, fiul lui Fedor si Clavdia (fiica lui Goncearuc Luca si Nadia, născută la 20.12.1929 īn Odesa), născut la data de 9 martie 1982 īn localitatea Nadrecinoe, raionul Tarutino, Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Nadrecinoe, raionul Tarutino, Odesa. (4.240/2004)

52. Salaru Virginia, fiica lui Victor si Tamara (fiica lui Crigan Gheorghe, născut la 6.02.1927 īn localitatea Sīngerei), născută la data de 3 ianuarie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Academiei nr. 6, bl. 1, ap. 3. (83/2008)

53. Stirbu Mihail, fiul lui Ion (născut la 11.02.1912 īn localitatea Ungheni) si Alexandra, născut la data de 4 ianuarie 1964 īn localitatea Hīrcesti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. B. P. Hajdeu nr. 16, ap. 45. (5.492/2004)

54. Stirbu Oleg, fiul lui Petru si Raisa (fiica lui Bălan Simion, născut la 16.08.1921 īn localitatea Telenesti), născut la data de

19 iulie 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Postei nr. 92, ap. 19. (1.187/2005)

55. Stirbu Raisa, fiica lui Bălan Simion (născut la 16.08.1921 īn localitatea Telenesti) si Olga, născută la data de 8 decembrie 1959 īn localitatea Chitcanii Vechi, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Postei nr. 92, ap. 19. (1.185/2005)

56. Tasmalī Nadejda, fiica lui Sava si Ana (fiica lui Lupu Luca, născut la 15.01.1923 īn localitatea Filipeni), născută la data de 20 iunie 1984 īn localitatea Filipeni, raionul Leova, Republica Moldova, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Filipeni, raionul Leova. (3.514/2006)

57. Tataru Ion, fiul lui Gheorghe (născut la 15.10.1932 īn localitatea Pitusca) si Feodora, născut la data de 27 septembrie 1972 īn localitatea Pitusca, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pitusca, judetul Ungheni. (747/2003). Copii minori: Tataru Ion, născut la data de 22.07.2005, Tataru Dorina, născută la data de 28.11.1998, Tataru Tamara, născută la data de 6.08.2001.

58. Timus Petru, fiul lui Alexei (născut la 1.11.1932 īn localitatea Orhei) si Anastasia, născut la data de 22 februarie 1959 īn localitatea Dīscova, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Traian nr. 21, bl. 3, ap. 39. (4.228/2004)

59. Turcanu Cristian, fiul lui Petru si Lucia (fiica lui Bejenari Dementie si Ecaterina, născută la 6.11.1921 īn localitatea Bulboci), născut la data de 27 august 1980 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căuseni, str. M. Viteazu nr. 16. (12.661/2003)

60. Vetiul Ana, fiica lui Victor si Serafima (fiica lui Andries Nicolai, născut la 3.01.1913 īn Chistelnita, si Măria), născută la data de 2 octombrie 1981 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Moscova nr. 16, ap.150. (4.750/2003)

61. Vetiul Valeriu, fiul lui Victor si Serafima (fiica lui Andries Nicolai, născut la 3.01.1913 īn Chistelnita, si Măria), născut la data de 22 februarie 1985 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Moscova nr. 16, ap. 150. (4.752/2003)

62. Vicol Sergiu, fiul lui Grigore si Nadejda (fiica lui Coman Vladimir, născut la 31.08.1931 īn localitatea Haragīs), născut la data de 1 mai 1986 īn localitatea Haragīs, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Haragīs, raionul Cantemir. (7.942 bis/2003)

63. Vlad Nadejda, fiica lui Dumitru (născut la 1.01.1910 īn localitatea Vălcinet) si Măria, născută la data de 10 august 1955 īn localitatea Vălcinet, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. M. Basarab nr. 10, ap. 52. (7.256/2003).

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu stabilirea domiciliului īn Romānia

 

1. Ataman Irina, fiica lui Valentin (fiul lui Ion, născut la 12.12.1924 īn localitatea Nicoreni) si Galina, născută la data de 24 iulie 1984 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, Str. 31 August nr. 59, ap. 20 (18/2008)

2. Babici Viorel, fiul lui Atanasie (fiul lui Axentie si Xenia, născută la 23.01.1920 īn localitatea Popestii de Jos) si Larisa, născut la data de 18 decembrie 1980 īn localitatea Popestii de Jos, judetul Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Popestii de Jos, raionul Drochia. (2.931/2004)

3. Bodrug Mariana, fiica lui Vasile si Vera (fiica lui Esanu Măria, născută la 14.03.1919 īn localitatea Zăicani), născută la data de 22 octombrie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rīscni, str. Vasile Lupu nr. 6 bl. A, ap. 2. (54/2008)

4. Bolbocean Andrei, fiul lui Dumitru (fiul lui Ion, născut la 2.09.1921 īn localitatea Corestăuti, raionul Ocniata) si Raisa, născut la data de 23 iulie 1981 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Bd. Renasterii nr. 29, ap. 5 V (127/2005)

5. Bologan Ludmila, fiica lui Rusu Mihail si Suvorov Tamara (fiica lui Ana, născută la 18.09.1926 īn Chisinău), născută la data de 10 iulie 1968 īn localitatea Criuleni, judetul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Criuleni, Str. 31 August nr. 126, ap. 6. (4.293/2003)

6. Botnaru Ludmila, fiica lui Damian (fiul lui lacob, născut la 25.06.1915 īn localitatea Telenesti) si Ana, născută la data de 26 decembrie 1979 īn localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. lakir nr. 53, ap. 53. (15.343/2003)

7. Bulat Dorin, fiul lui Grigorii (fiul lui Olimpiada, născută la 24.07.1931 īn localitatea Baimaclia) si Nina, născut la data de 10 iulie 1985 īn localitatea Baimaclia, judetul Căinări, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Baimaclia, str. I. Vieru, judetul Căinări. (82/2008)

8. Burghiu Corina, fiica lui Constantin (fiul lui Grigore si Alexandra, născută la 14.09.1926 īn localitatea Zăicani) si Stefanida, născută la data de 3 octombrie 1981 īn localitatea Zăicani, judetul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Zăicani, judetul Rīscani. (16.636/2003)

9. Buruiană Victoria, fiica lui Victor (fiul lui Gheorghe, născut la 15.09.1926 īn localitatea Condrătesti) si Măria, născută la data de 14 martie 1984 īn localitatea Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. G. Crestiuc nr. 11, ap. 47. (13/2008)

10. Calancea Angela, fiica lui Mihail si Tamara (fiica lui Castravet Tudor, născut la 25.01.1921 īn localitatea Milestii Mici), născută la data de 7 ianuarie 1984 īn localitatea Milestii Mici, judetul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Milestii Mici, judetul laloveni. (57/2008)

11. Camenschi Stefan, fiul lui Teodor (născut la 7.02.1936 īn localitatea Văleni) si Ana, născut la data de 23 februarie 1975 īn localitatea Văleni, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Văleni, judetul Cahul (8.640/2003). Copii minori: Camenschi Andreea, născută la data de 1.07.2003.

12. Caraman Tatiana, fiica lui Petru (fiul lui Gavril, născut la 20.09.1908 īn localitatea Cotiujeni) si Alexandra, născută la data de 26 noiembrie 1984 īn localitatea Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satui Sofia, raionul Drochia. (129/2008)

13. Carapcevschi Anatolie, fiul lui Boris (fiul lui Alexandru, născut la 30.08.1921 īn localitatea Zagarancea) si Lidia, născut la data de 4 ianuarie 1985 īn localitatea Zagarancea, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Zagarancea, judetul Ungheni. (132/2008)

14. Cernei Dumitru, fiul lui Dumitru si Valentina (fiica lui Simion, născut la 31.05.1936 īn localitatea Milesti, raionul Nisporeni), născut la data de 10 decembrie 1984 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nisporeni, str. Mihai Eminescu nr. 16 A. (1.140/2006)

15. Chilimar Victoria, fiica lui Tihon si Galina (fiica lui Gaius Ion, născut la 30.08.1916 īn localitatea Onesti, si Valentina), născută la data de 6 ianuarie 1981 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Albisoara nr. 80, bl. 6, ap. 124. (1.538/2003)

16. Chirău Mihail, fiul lui Mihail si Silvia (fiica lui Cosciug Afanasie, născut la 25.04.1923 īn localitatea Chipesca), născut la data de 31 mai 1977 īn localitatea Chipesca, judetul Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Chipesca, raionul Soldănesti. (142/2008)

17. Chirilov Vasile, fiul lui Constantin si Olga (fiica lui Guvir Vasile, născut īn anul 1908 īn Chisinău, si Irina), născut la data de 6 august 1981 īn localitatea Dubăsari, raionul Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ustia, raionul Dubăsari. (15.345/2003)

18. Chizil Alexandru, fiul lui Alexandru (fiul lui Afanasii, născut la 15.01.1916 īn localitatea Delacău) si Aurelia, născut la data de 1 ianuarie 1988 īn localitatea Delacău, judetul Grigoriopol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Dorotcaia, raionul Dubăsari. (144/2008)

19. Climenco Oleg, fiul lui Nicolai si Măria (fiica lui Calenici Matei, născut īn anul 1908 īn localitatea SIobozia), născut la data de 3 aprilie 1970 īn localitatea SIobozia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tiraspol, str. K. Libknehta nr. 407, ap. 62 (12.099/2003). Copii minori: Climenco Dumitru, născut la data de 19.04.1996.

20. Cotelea Alexandru, fiul lui Victor (fiul lui Arsenie, născut la 3.03.1925 īn Chisinău, si Ana) si Zinovia, născut la data de 10 aprilie 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Molovata, raionul Dubăsari. (1.389/2003)

21. Cotelea Victor, fiul lui Arsenie si Ana (născută la 17.10.1926 īn Chisinău), născut la data de 28 martie 1955 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Ismail nr. 92, bl. 2, ap. 58. (1.936/2003)

22. Cotelea Zinovia, fiica lui Guritenco Serafim (născut la 17.07.1937 īn localitatea Molovata) si Tamara, născută la data de 18 august 1963 īn localitatea Molovata, judetul Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Ismail nr. 92, bl. 2, ap. 58. (1.337/2003)

23. Cujba Natalia, fiica lui Constantin si Stepanida (fiica lui lurcu Ivan, născut īn anul 1926 īn Chisinău), născută la data de 11 iulie 1984 īn localitatea Cărbuna, judetul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cărbuna, judetul laloveni. (3.263/2005)

24. Cutchi Alexandru, fiul lui Grigore si Raisa (fiica lui Avasiloaiei Constantin, născut la 6.06.1927 īn satul Suri), născut la data de 23 ianuarie 1988 īn localitatea Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satui Surii Noi, raionul Drochia. (86/2008)

25. Dedescu Ilie, fiul lui Dumitru (fiul lui Stefan, născut la 2.08.1913 īn localitatea Hecii Noi) si Viorica, născut la data de 2 martie 1986 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. M. Sadoveanu nr. 26, ap. 1. (53/2008)

26. Demidov Serghei, fiul lui Luca (fiul lui Venedict si Măria, născută la 20.02.1922 īn localitatea Pocrovca) si Valentina, născut la data de 16 noiembrie 1977 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Cuza Vodă nr. 41, bl. 2, ap. 66. (16.422/2003)

27. Djamalutdinov Ana, fiica lui Ursu Petru si Olga (fiica lui Bajora Timofei, născut la 23.06.1935 īn localitatea Drăsliceni), născută la data de 23 ianuarie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Măgdăcesti, raionul Criuleni. (143/2008)

28. Dobroslav Vitalie, fiul lui Vasile si Valentina (fiica lui Badalan Varvara, născută la 10.12.1927 īn localitatea Alexandru loan Cuza), născut la data de 7 septembrie 1985 īn localitatea Cīmpeni, judetul Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vulcănesti, str. L. Tolstoi nr. 135, ap. 60. (131/2008)

29. Dobrostomat Nadejda, fiica lui Victor si Vera (fiica lui Grosu Vasile si Raisa, născută la 15.05.1934 īn localitatea Lozova), născută la data de 27 februarie 1980 īn localitatea Gordinesti, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Gordinesti, judetul Edinet. (7.320/2003)

30. Dodonov Ludmila, fiica lui Savelie (născut la 26.11.1937 īn localitatea Tighina) si Nadejda, născută la data de 3 octombrie 1979 īn localitatea Volintiri, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Volintiri, str. Cominternă, raionul Stefan-Vodă. (3.387/2004)

31. Dorobantu Liudmila, fiica lui Ivan si Măria (fiica lui Tafta Simion si Agafia, născută la 1.04.1917 īn localitatea Tătăresti), născută la data de 18 februarie 1980 īn localitatea Cahul, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cucoara, judetul Cahul. (7.010/2003)

32. Frunză Ecaterina, fiica lui Petru (fiul lui Efim, născut la 23.10.1919 īn localitatea Pripiceni-Răzesi, judetul Orhei) si Măria, născută la data de 11 octombrie 1983 īn localitatea Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rezina, str. Orhei nr. 69. (127/2008)

33. Gaidău Anatolie, fiul lui Petru (născut la 11.02.1938 īn localitatea Gheltosu) si Natalia, născut la data de 18 iulie 1969 īn localitatea Gotesti, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. V. Stroescu nr. 48, bl. 3, ap. 8. (5.083/2003)

34. Gaidău Valentina, fiica lui Timofti Chirii (născut la 20.05.1910 īn localitatea Gotesti, raionul Cantemir) si Măria, născută la data de 12 martie 1969 īn localitatea Gotesti, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. V. Stroescu nr. 48, bl. 3, ap. 8. (5.082/2003). Copii minori: Gaidău Ludmila, născută la data de 18.08.1992, Gaidău Dan, născut la data de 29.11.2000.

35. Gaiu Victor, fiul lui Sergiu si Liuba (fiica lui Mămăliga Constantin, născut la 12.07.1922 īn Chisinău, si Valentina), născut la data de 13 iulie 1976 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Liviu Deleanu nr. 1, ap. 172. (3.930/2004). Copii minori: Gaiu Sofia Mirabela, născută la data 19.04.2004.

36. Godorojea Ruslan, fiul lui Constantin (fiul lui Eugeniu, născut la 13.04.1931 īn localitatea Căuseni) si Lidia, născut la data de 13 august 1984 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căuseni, str. Vasile Lupu nr. 40. (150/2008)

37. Golovatīi Roman, fiul lui Ion si Zinaida (fiica lui Cojocaru Nicolai, născut la 4.02.1938 īn localitatea Bujereuca), născut la data de 10 februarie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, str. Mesterul Manole nr. 37. (134/2008)

38. Grecu lulia, fiica lui Constantin (fiul lui Ilie, născut la 26.04.1935 īn localitatea Cociulia) si Elena, născută la data de 2 august 1985 īn localitatea Cociulia, judetul Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Cociulia, raionul Cantemir. (47/2008)

39. Grigorenco Igor, fiul lui Ion (fiul lui Vasile, născut la 11.05.1926 īn satul Biruinta) si Larisa, născut la data de 23 octombrie 1984 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. V Alecsandri nr. 16. (79/2008)

40. Grigoriu Ion, fiul lui Vladimir (născut la 30.11.1935 īn localitatea Ungheni) si Parascovia, născut la data de 20 februarie 1961 īn localitatea Cetireni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bulboaca, raionul Anenii Noi. (570/2005)

41. Grigoriu Olga, fiica lui - si Axenciuc Parascovia (născută la 26.06.1919 īn localitatea Briceni), născută la data de 27 decembrie 1962 īn localitatea Caracusenii Vechi, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bulboaca, raionul Anenii Noi. (561/2005). Copii minori: Grigoriu Constantin, născut la data de 9.10.1999.

42. lonită Tatiana, fiica lui Murafa Timofei si Elidia (fiica lui Moldovan Vasilii, născut la 1.01.1913 īn localitatea Floresti), născută la data de 16 ianuarie 1983 īn localitatea Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Floresti, str. M. Cibotari nr. 13. (56/2008)

43. Jemna Chirii, fiul lui Petru si Ludmila (fiica lui Danilciuc Ion, născut la 4.05.1930 īn localitatea Bălti, si Tamara), născut la data de 25 ianuarie 1983 īn localitatea Rezina, judetul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rezina, str. Pirogov nr. 3, ap. 34. (5.451/2004)

44. Jitaru Cătălina, fiica lui Vasile (fiul lui Petru, născut la

28.11.1927 īn localitatea Căpriana, raionul Străseni) si Măria, născută la data de 4 august 1983 īn localitatea Străseni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, str. M. Sadoveanu nr. 35A. (1.063/2004)

45. Jitaru Daniela, fiica lui Vasile (fiul lui Petru, născut la 28.11.1927 īn localitatea Căpriana, raionul Străseni, si Ana) si Măria, născută la data de 26 august 1980 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Cetatea Albă nr. 5, ap. 29. (3.329/2004)

46. Jitaru Vasile, fiul lui Petru (născut la 28.11.1927 īn localitatea Căpriana, raionul Străseni) si Ana, născut la data de 21.03.1954 īn localitatea Căpriana, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, str. M. Sadoveanu nr. 35 A. (3.352/2004)

47. Lozan Veronica, fiica lui Tudor si Olga (fiica lui Bolea Petru, născut la 7.10.1913 īn Călărasi, si Victoria), născută la data de 1 iunie 1982 īn localitatea Călărasi, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sadova, judetul Călărasi. (341/2005)

48. Lungu Vasile, fiul lui lurie (fiul lui Vasile, născut la 22.03.1930 īn localitatea Măcăreuca) si Valentina, născut la data de 15 iulie 1984 īn localitatea Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Drochia, str. A. Plămădeală nr. 1, ap. 1. (21/2008)

49. Macrea Ion, fiul lui Vasile si Vera (fiica lui Robu Fiodor, născut la 12.08.1927 īn localitatea Pitusca), născut la data de 17 ianuarie 1984 īn localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, sat Cărpineni, str. Gagarin nr. 7, raionul Hīncesti. (20/2008)

50. Manolaki Yuliya, fiica lui Nicolai si Larisa (fiica lui Niculaita Mihail, născut la 4.02.1933 īn localitatea Diacovtī), născută la data de 6 iulie 1985 īn localitatea Diacovtī, raionul Hliboca, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Diacovtī, raionul Hliboca, Cernăuti. (12/2008)

51. Melnic Olga, fiica lui Petrasisin Serghei (fiul lui Vasile, născut la 6.07.1923 īn localitatea Bălcăuti) si Măria, născută la data de 21 mai 1981 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Trandafirilor nr. 37, bl. 3, ap. 47. (412/2005).

52. Micleusanu Vădim, fiul lui Gheorghe (fiul lui Gheorghe, născut la 1.06.1912 īn localitatea Nisporeni)si Larisa, născut la data de 2 mai 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Ion Peliva nr. 34, bl. 1, ap. 205. (3.613/2005)

53. Neagu Ludmila, fiica lui Safaler Tudor (născut la 22.04.1939) si Vera, născută la data de 30 aprilie 1966 īn localitatea Sagaidac, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Mihail Kogălniceanu nr. 44, ap. 2. (869/2003). Copii minori: Neagu Corina, născută la data de 3.02.1996, Neagu Maxim, născut la data de 11.08.1999, Neagu Constantin, născut la data de 15.11.1991.

54. Nichiforova Tereza, fiica lui Galler Cazimir (născut la 17.03.1920 īn localitatea Chisinău) si Galler Vasilisa, născută la data de 17 iunie 1954 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 10, ap. 114. (11/2008)

55. Nicorici Luminita, fiica lui Victor si Ecaterina (fiica lui Angelută Serghei, născut la 4.10.1935 īn localitatea Milesti), născută la data de 12 mai 1986 īn localitatea Găiesti, judetul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Milesti, raionul Nisporeni. (14/2008)

56. Oancea Alexandru, fiul lui Andrei si Tatiana (fiica lui Parasca Alexandru, născut la 26.03.1931 īn localitatea Telenesti, si Natalia), născut la data de 8 august 1982 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Aeroport nr. 8, ap. 12. (2.419/2004).

57. Onica Cristina, fiica lui Constantin (fiul lui Roman, născut la 8.11.1920 īn localitatea Drăsliceni) si Ecaterina, născută la data de 5 mai 1985 īn localitatea Ratus, judetul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Tighina nr. 2/3. (45/2008)

58. Panfili Sergiu, fiul lui Stefan si Taisia (născut la 25.01.1934 īn localitatea Orhei), născut la data de 20 februarie 1959 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Spătarul Milescu nr. 9, ap. 35. (16.226/2003)

59. Perjan Mariana, fiica lui Savin Vavil si Nedejda (fiica lui Obrijanu Petru, născut la 12.07.1925 īn localitatea Rădenii Vechi), născută la data de 15 august 1974 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. P Zadnipru nr. 3, ap. 89. (126/2008). Copii minori: Perjan Veronica, născută la data de 23.09.1998, Perjan Radu, născut la data de 3.01.2000, Perjan Ana-Maria, născută la data de 10.03.2003.

60. Pīnzaru Nadejda, fiica lui Pīnzari Anton (fiul lui Andrei, născut la 12.04.1910 īn localitatea Suvorov) si Valentina, născută la data de 11 noiembrie 1983 īn localitatea Popeasca, judetul Stefan-Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Popeasca, str. Ion Creangă nr. 91. (1.042/2005)

61. Plitoc Inesa, fiica lui Vasile si Silvia (fiica lui Popa Foca, născut la 17.07.1918 īn localitatea Bădiceni), născută la data de 26 noiembrie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, str. A. Mateevici nr. 4, ap. 2. (84/2008)

62. Podaru Ion, fiul lui Ion si Alexandra (fiica lui BourAlexei, născut la 17.02.1925 īn localitatea Ungheni, si Elisaveta), născut la data de 12 noiembrie 1983 īn localitatea Vărzăresti, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Sendreni, raionul Nisporeni. (1.425/2005)

63. Puscas Constantin, fiul lui Vladimir (născut la 10.06.1924 īn localitatea Soroca) si Măria, născut la data de 18 decembrie 1955 īn localitatea Chetrosu, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 20, ap. 8. (2.175/2005)

64. Puscas Svetlana, fiica lui Lenta Gheorghe (născut la 20.04.1927 īn localitatea Soroca) si Eugenia, născută la data de 26 ianuarie 1958 īn localitatea Chetrosu, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 20, ap. 8. (2.174/2005)

65. Puscasu Cristina, fiica lui Constantin si Svetlana (fiica lui Lenta Gheorghe, născut la 20.04.1927 īn localitatea Soroca, si Eugenia), născută la data de 17 aprilie 1987 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 20, ap. 8. (2.173/2005)

66. Rogojanu Marcello, fiul lui Pavel si Ecaterina (fiica lui Chiriac Vladimir, născut la 17.07.1912 īn localitatea Cetireni), născut la data de 21 iunie 1982 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Veronica Miele nr. 18. (22/2008)

67. Rotaru Alexandru, fiul lui Andrei (fiul lui Stefan si Alexandra, născută la 9.05.1916) si Măria, născut la data de 4 februarie 1978 īn localitatea Tīpala, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Independentei nr. 14, bl. 2, ap. 4. (2.051/2003)

68. Rufa Nicolae, fiul lui Gheorghe (născut la 15.07.1931 īn localitatea Vulcănesti) si Alexandra, născut la data de 22 iulie 1966 īn localitatea Giurgiulesti, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Giurgiulesti, raionul Vulcănesti. (3.231/2005). Copii minori: Rufa Natalia, născută la data de 21.08.1993, Rufa Sergiu, născut la data de 25.05.1997.

69. Rusu Cristina, fiica lui Spīnu Tudor (fiul lui Andrei, născut la 8.10.1906 īn localitatea Cioresti) si lulia, născută la data de 19 mai 1979 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul luriceni, raionul Nisporeni. (133/2008)

70. Rusu Victoria, fiica lui Alexandru si Măria (fiica lui Prasco Constantin, născut la 8.04.1918 īn localitatea Drăgănesti), născută la data de 4 aprilie 1986 īn localitatea Ciutulesti, judetul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Ciutulesti, raionul Floresti. (152/2008)

71. Saka Igor, fiul lui Călin (născut la 7.10.1935 īn localitatea Vancicauti) si Anna, născut la data de 24 martie 1976 īn localitatea Vancicauti, raionul Noua Sulită, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Vancicauti, raionul Noua Sulită, Cernăuti. (3.421/2006)

72. Sărăcuta Rodica, fiica lui Victor (fiul lui Liubov, născut la 13.02.1926 īn localitatea Larga) si Valentina, născută la data de 1 martie 1978 īn localitatea Larga, judetul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Larga, raionul Briceni. (50/2008)

73. Savitchi Inga, fiica lui Simion (fiul lui Dumitru, născut la 2.07.1919 īn localitatea Fundul Galbenei, si Daria) si Măria, născută la data de 7 noiembrie 1980 īn localitatea Fundul Galbenei, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Leuseni, raionul Hīncesti. (2.599/2003)

74. Sīrbu Victor, fiul lui Ion (născut la 27.01.1929 īn localitatea Meseni) si Minodora, născut la data de 2 martie 1969 īn localitatea Meseni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Meseni, raionul Rezina. (8.617/2003). Copii minori: Sīrbu Dorina, născută la data de 26.10.1992, Sīrbu Vasile, născut la data de 15.04.1995.

75. Spīnu Victor, fiul lui Tudor (fiul lui Andrei, născut la 8.10.1906 īn localitatea Cioresti) si lulia, născut la data de 5 iulie 1987 īn localitatea lurceni, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul lurceni, raionul Nisporeni. (89/2008)

76. Stiharu Sorin, fiul lui Constantin (fiul lui Petru, născut la 20.01.1909 īn localitatea Cahul) si Victoria, născut la data de 11 februarie 1983 īn localitatea Samalia, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Samalia, raionul Cantemir. (3.758/2003)

77. Suhii Natalia, fiica lui Cotorobai Petru si Valentina (fiica lui Muntean Ion si Agafia, născută īn anul 1922 īn localitatea Căplani), născută la data de 14 iulie 1977 īn localitatea Căplani, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stefan Vodă, str. Stefan cel Mare nr. 20. (15.896/2003). Copii minori: Suhii Stefan, născut la data de 8.04.1999, Suhii loan-Augustin, născut la data de 15.06.2007.

78. Sisman Maxim, fiul lui Ivan si Svetlana (fiica lui Leancă Tudor, născut la 14.05.1926 īn localitatea Satul-Nou), născut la data de 16 februarie 1985 īn localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cimislia, str. Stefan cel Mare nr. 98, ap. 50. (139/2008).

79. Soimaru Svetlana, fiica lui Bogasieru Gheorghe (născut la 9.12.1936 īn localitatea Nisporeni) si Tamara, născută la data de 2 septembrie 1960 īn localitatea Găureni, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. P. Zadnipru nr. 8, bl. 1, ap. 98. (11.308/2003)

80. Tasmalī Alexandru, fiul lui Sava si Ana (fiica lui Lupu Luca, născut la 15.01.1923 īn localitatea Filipeni), născut la data de 14 mai 1987 īn localitatea Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Filipeni, raionul Leova. (135/2008)

81. Timus llona, fiica lui Nicolae (fiul lui Mihail si Măria, născut la 22.11.1933 īn localitatea Orhei) si Ludmila, născută la data de 26 iulie 1980 īn localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. M. Costin nr. 1, ap. 5. (13.291/2003)

82. Timus Vladislav, fiul lui Mihail (fiul lui Vasile, născut la 22.03.1910 īn localitatea Orhei) si Galina, născut la data de 9 aprilie 1981 īn localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, Str. Stejarilor nr. 2, bl. V, ap. 11. (17.176/2003)

83. Tocaru Dumitru, fiica lui Vasile (fiul lui Grigore, născut la 19.02.1931 īn localitatea Cimislia) si Emilia, născut la data de 8 noiembrie 1983 īn localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cimislia, str. Vasile Alexandri nr. 97, ap. 10. (202/2006)

84. Taralunga Pavel, fiul lui Constantin (fiul lui Mihail, născut la 1.06.1921 īn localitatea Colibasi) si Măria, născut la data de 24 februarie 1987 īn localitatea Colibasi, judetul Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Colibasi, str. Zaichin nr. 23, raionul Cahul. (80/2008)

85. Ursu Mihaela, fiica lui Petru si Iraida (fiica lui Margină Vasile, născut la 20.10.1921 īn localitatea Podgoreni), născută la data de 4 iunie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Bd. Moscovei nr. 13/2, ap. 21. (4.643 bis/2003)

86. Vasiliu lurie, fiul lui Vasile (fiul lui Stefan si Melania, născută la 18.01.1912 īn localitatea Pīrjolteni) si Liuba, născut la data de 11 august 1971 īn localitatea Pīrjolteni, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Cuza Vodă nr. 20/3, ap. 20. (3.393/2003). Copii minori: Vasiliu Daniela, născută la data de 19.09.1991, Vasiliu Victoria, născută la data de 24.12.1996, Vasiliu Alexandru, născut la data de 14.11.2003.

87. Vilvelevici Andrei, fiul lui Petru si Eudochia (fiica lui PuscarencoAlexei, născut la 8.05.1928 īn localitatea Delacău), născut la data de 11 decembrie 1986 īn localitatea Crasnaia Gorca, judetul Grigoriopol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Onesti, raionul Străseni. (147/2008)

88. Visanu Iulian, fiul lui Grigore (fiul lui Ion, născut la 22.02.1924 īn localitatea Telenesti) si Liuba, născut la data de 2 iunie 1980 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mitoc, raionul Orhei. (2.713/2005)

89. Vrīnceanu Veronica, fiica lui Petru (fiul lui Stefan, născut la 1.12.1924 īn Chisinău) si Efrosinia, născută la data de 30 august 1981 īn localitatea Sireti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sireti, Str. Viilor nr. 36, raionul Străseni. (338/2005)

 

REPUBLICĂRI

 

ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 25/2006

privind īntărirea capacitătii administrative a Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor*)

 


*) Republicată īn temeiul art. V lit. t) din titlul III - Dispozitii finale al Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor īn relatia cu consumatorii si armonizarea reglementărilor cu legislatia europeană privind protectia consumatorilor, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, dāndu-se textelor o nouă numerotare.

Ordonanta Guvernului nr. 25/2006 a fost publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2006 si a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2006, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 800 din 22 septembrie 2006.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă are drept scop īnfiintarea si administrarea de către Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor a registrelor nationale īn domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe, īn vederea supravegherii si controlului circulatiei produselor purtătoare de drepturi de autor si de drepturi conexe.

Art. 2. - Īn sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au următorul īnteles:

a) registru national- instrument unitar de evidentă, la nivel national, a fonogramelor, videogramelor si a programelor pentru calculator introduse īn circuitul comercial pe teritoriul Romāniei, a marcajelor holografice aplicate pe acestea, precum si a persoanelor fizice autorizate, asociatiilor familiale si a persoanelor juridice care desfăsoară activităti cu fonograme, videograme si programe pentru calculator pe teritoriul Romāniei;

b) distribuire - vānzarea originalului sau a copiilor, īn formă tangibilă, ale unei fonograme, videograme ori a unui program pentru calculator, destinate a fi vāndute prin intermediul spatiilor comerciale către alti operatori economici care au ca obiect de activitate comercializarea de astfel de produse, pe baza unui contract de distribuire;

c) comercializare - vānzarea originalului sau a copiilor, īn formă tangibilă, ale unei fonograme, videograme ori a unui program pentru calculator către utilizatorul final;

d) multiplicare autorizată - realizarea de copii, īn formă tangibilă, ale unei fonograme, videograme sau program pentru calculator a unei īnregistrări-matrită de către multiplicatorii autorizati potrivit prevederilor prezentei ordonante;

e) marcaj holografic - etichetă avānd un model unic pe teritoriul Romāniei, autorizat de Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor, care constă īntr-o imagine tridimensională, īnseriată cu un cod alfanumeric, realizată pe suport autoadeziv si autodistructiv;

f) copertă - ambalaj al fonogramei, videogramei sau al programului de calculator, pe care sunt prezentate elemente grafice si informatii pentru identificarea continutului si a titularilor de drepturi;

g) licenta programului pentru calculator- autorizarea scrisă, care īnsoteste programul pentru calculator, dată de titularul dreptului de autor privind dreptul de utilizare a acelui program.

Art. 3. - Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor administrează următoarele registre nationale:

a) Registrul national al fonogramelor;

b) Registrul national al programelor pentru calculator;

c) Registrul national al videogramelor;

d) Registrul national al multiplicatorilor.

Art. 4. - Īnregistrarea sau īnscrierea īn registrele nationale prevăzute la art. 3 este obligatorie si se efectuează pe propria răspundere a persoanelor fizice sau juridice. īnregistrarea sau īnscrierea nu este constitutivă de drepturi de autor ori de drepturi conexe.

Art. 5. - Informatiile de interes public cuprinse īn registrele nationale administrate de Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor se stabilesc, īn conditiile legii, prin decizie a directorului general al Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor, după consultarea structurilor asociative ale persoanelor īnregistrate si īn conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Registrul national al fonogramelor

 

Art. 6. - (1) Īnregistrarea sau, după caz, īnscrierea īn Registrul national al fonogramelor este obligatorie pentru:

1. persoanele fizice autorizate si persoanele juridice care desfăsoară pe teritoriul Romāniei oricare dintre următoarele activităti:

a) producere de fonograme;

b) import de fonograme;

c) distribuire de fonograme;

d) comercializare de fonograme;

2. fonogramele:

a) produse īn Romānia;

b) importate īn Romānia.

(2) Registrul national al fonogramelor este organizat īn formă electronică si cuprinde următoarele sectiuni:

a) sectiunea producători de fonograme;

b) sectiunea importatori de fonograme;

c) sectiunea distribuitori de fonograme;

d) sectiunea comercianti de fonograme;

e) sectiunea īnscrieri fonograme;

f) sectiunea marcaje holografice;

g) sectiunea mentiuni, radieri, retrageri si sanctiuni.

Art. 7. - Īn vederea īnregistrării īn Registrul national al fonogramelor, persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 6 alin. (1) depun la Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor o cerere-tip īnsotită de documentele prevăzute la art. 35 alin. (1).

Art. 8. - Īnregistrarea īn Registrul national al fonogramelor se probează cu certificatul de īnregistrare prevăzut la art. 36 alin. (1).

Art. 9. - (1) Persoanele fizice sau juridice, īnregistrate īn Registrul national al fonogramelor, care importă ori produc fonograme, sunt obligate să īnscrie toate fonogramele īn Registrul national al fonogramelor, īnainte de introducerea acestora īn circuitul comercial.

(2) Īn vederea īnscrierii fonogramelor, persoanele prevăzute la alin. (1) depun la Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor o cerere-tip.

(3) Pentru persoanele fizice sau juridice care importă fonograme, cererea-tip trebuie să fie īnsotită de următoarele documente:

a) copia īnscrisului doveditor al acordului titularului de drepturi, privind importul de fonograme pe teritoriul Romāniei, īn traducere autorizată īn limba romānă;

b) copia declaratiei vamale de import si a facturii externe īn care sunt mentionate titlurile fonogramelor importate;

c) copia fată-verso a copertei, pe care Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor o va marca cu inscriptia „MOSTRĂ ORDA".

(4) Pentru persoanele fizice sau juridice care produc pe teritoriul Romāniei fonograme cu opere din repertoriul international, cererea-tip trebuie să fie īnsotită de următoarele documente si produse:

a) copia contractului de cesiune a dreptului de reproducere si distribuire pe teritoriul Romāniei din partea titularilor de drepturi, īn traducere autorizată īn limba romānă, īnsotit de anexa cuprinzānd titlurile fonogramelor;

b) un exemplar al fonogramei, īn forma īn care aceasta va fi comercializată.

(5) Pentru persoanele fizice sau juridice care produc pe teritoriul Romāniei fonograme cu opere din repertoriul national, cererea-tip trebuie să fie īnsotită de următoarele documente si produse:

a) copia contractului de cesiune a dreptului de fixare, reproducere si distribuire a operei din partea titularilor dreptului de autor;

b) copia contractului de cesiune a dreptului de fixare, reproducere si distribuire a interpretării sau executiei artistice din partea titularilor de drepturi conexe si anexa cuprinzānd titlurile fonogramelor;

c) un exemplar al fonogramei, īn forma īn care aceasta va fi comercializată.

(6) Pentru persoanele fizice sau juridice cărora Ie-a fost cesionat de către producătorii romāni dreptul de reproducere si distribuire de fonograme īn Romānia, cererea-tip trebuie să fie īnsotită de următoarele documente si produse:

a) copia contractului de cesiune a dreptului de reproducere si distribuire a fonogramei din partea producătorului, titular de drepturi, si anexa cuprinzānd titlurile fonogramelor;

b) un exemplar al fonogramei, īn forma īn care aceasta va fi comercializată, cu mentionarea pe copertă a denumirii producătorului care solicită īnscrierea.

Art. 10. - (1) După verificarea īndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 9 alin. (2)-(6), Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor eliberează solicitantilor o adeverintă de īnscriere a fonogramelor īn Registrul national al fonogramelor, īn termen de maximum 10 zile lucrătoare de la īnregistrarea cererii.

(2) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 9 alin. (4)-(6) sunt obligate să depună la Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor un exemplar al fonogramei pe fiecare tip de suport, īn forma īn care acesta a fost introdus īn circuitul comercial, īn termen de 30 de zile de la data emiterii adeverintei de īnscriere a fonogramelor īn Registrul national al fonogramelor.

(3) Persoanele prevăzute la art. 9 alin. (3)-(6) pot depune la Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor elemente detaliate privind identificarea fonogramelor originale. Aceste elemente au caracter confidential, urmānd a fi comunicate, la cerere, numai organelor de supraveghere si control al aplicării legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe.

Art. 11. - Persoanele fizice sau juridice care au obtinut adeverinte de īnscriere a fonogramelor īn Registrul national al fonogramelor pot solicita marcaje holografice Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor, printr-o cerere-tip īn care se mentionează, īn mod obligatoriu, fonogramele pentru care se solicită eliberarea de marcaje holografice.

Art. 12. - (1) După primirea si analizarea cererii, Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor eliberează, īn termen de cel mult 3 zile lucrătoare, marcajele holografice solicitate, pe baza unei facturi fiscale īn care se vor mentiona seriile si numărul marcajelor holografice.

(2) La pretul de cost al marcajelor holografice se va adăuga un procent de 10% din valoarea acestora, care se face venit la Fondul cultural national.

(3) Marcajele holografice se eliberează numai persoanelor care prezintă o īmputernicire semnată si stampilată de reprezentantul solicitantului.

(4) Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor nu eliberează marcaje holografice solicitantilor care:

a) nu au depus raportul lunar prevăzut la art. 15 alin. (1);

b) au comunicat, cu intentia de a eluda prevederile prezentei ordonante, date incorecte sau incomplete prin rapoartele lunare privind aplicarea marcajelor holografice pe fonograme;

c) au aplicat marcaje holografice pe fonograme īn alte conditii decāt cele prevăzute de prezenta ordonantă.

(5) Pentru situatiile prevăzute la alin. (4) lit. a) Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor nu eliberează marcaje holografice pānă la data depunerii raportului lunar sau a exemplarului fonogramei, iar īn situatiile prevăzute la alin. (4) lit. b) si c) Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor nu eliberează marcaje holografice pentru o perioadă de 6 luni de la data constatării existentei situatiei respective.

(6) Īn scopul prevenirii eliberării unor cantităti nejustificate de marcaje holografice, prin decizie a directorului general al Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor se pot stabili, cu consultarea prealabilă a structurilor asociative ale producătorilor de fonograme, numărul maxim de marcaje holografice eliberate pentru o fonogramă, precum si conditiile de eliberare, īn cazuri justificate, de cantităti suplimentare.

Art. 13. - (1) Marcajul holografic se aplică de către producători sau importatori pe fiecare exemplar al fonogramei, īnainte de a fi comercializată, astfel:

a) pentru fonogramele din import, pe carcasele sau pe ambalajele exterioare;

b) pentru fonogramele produse īn Romānia, pe coperta fonogramei la sfārsitul procesului de productie. Sunt interzise aplicarea marcajelor holografice pe coperte īnainte de finalizarea procesului de productie, precum si vānzarea sau cumpărarea copertelor cu marcaje holografice aplicate.

(2) Structurile asociative ale producătorilor de fonograme pot monitoriza modul de aplicare a marcajelor holografice pe fonograme, sunt obligate să sesizeze autoritătilor competente neregulile identificate si pot participa, īn calitate de observatori, la actiunile de control organizate de autoritătile competente. īn acest scop structurile asociative ale producătorilor de fonograme pot consulta la sediul Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor rapoartele privind aplicarea marcajelor holografice de către producători si importatori.

Art. 14. - (1) Persoanele fizice sau juridice care au achizitionat marcaje holografice sunt obligate să tină evidenta distinctă a achizitionării, utilizării si returnării marcajelor holografice, acestea fiind asimilate documentelor fiscale cu regim special.

(2) Marcajele holografice nu pot fi revāndute altor operatori economici.

(3) Īn situatia īn care un operator economic producător intern ori importator īsi īncetează activitatea, īsi cesionează partial sau integral activitatea ori īsi modifică statutul sub orice formă, acesta este obligat ca, īn termen de 15 zile, să comunice numărul si codul marcajelor holografice neutilizate pānă la acea dată si să le restituie Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor.

(4) Toate marcajele deteriorate vor fi lipite la sfārsitul fiecărei zile pe un formular special.

(5) Marcajele holografice deteriorate nu se utilizează si se returnează Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor, īn conditiile prevăzute la alin. (3).

(6) Marcajele holografice aplicate pe fonogramele care nu s-au vāndut si care se retrag din circuitul comercial se

evidentiază numeric īntr-un formular special si se returnează Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor, īn conditiile prevăzute la alin. (3).

(7) Marcajele prevăzute la alin. (5) si (6) se distrug, īn conformitate cu dispozitiile legale īn vigoare. La operatiunile de inventariere si distrugere a marcajelor holografice pot participa, la cerere, si reprezentanti ai structurilor asociative ale producătorilor de fonograme.

(8) Costul marcajelor holografice neutilizate, dacă acestea sunt pe role īntregi, se restituie, cu exceptia sumelor aferente Fondului cultural national si a comisionului prevăzut la art. 138 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.

(9) Costul marcajelor holografice deteriorate si al marcajelor neutilizate, care nu sunt pe role īntregi, nu se restituie.

Art. 15. - (1) Persoanele fizice sau juridice care au achizitionat marcaje holografice sunt responsabile de modul īn care sunt aplicate marcajele holografice si sunt obligate să depună la Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor, pe suport hārtie si electronic sau exclusiv on-line, semnat electronic, un raport lunar privind aplicarea marcajelor holografice.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se depune īn primele 25 de zile lucrătoare ale lunii īn curs, pentru luna anterioară.

(3) Raportul prevăzut la alin. (1) trebuie să contină seriile marcajelor aplicate, denumirea si suporturile fonogramelor pe care acestea au fost aplicate, adresa punctului de lucru unde s-a efectuat operatiunea de aplicare a marcajelor holografice, denumirea multiplicatorului fonogramelor si denumirea operatorilor economici care au tipărit copertele fonogramelor.

(4) Raportarea numărului de marcaje holografice se efectuează pe baza declaratiilor vamale de import, pentru fonogramele din import, si pe baza facturilor fiscale de achizitionare a fonogramelor de la multiplicatori sau de achizitionare a suporturilor neīnregistrate, īn cazul producătorilor care multiplică fonograme.

(5) Este interzisă raportarea aplicării marcajelor holografice pe baza facturilor de achizitie a copertelor.

Art. 16. - (1) Persoanele fizice sau juridice care comunică public prestatii artistice fixate pe fonograme produse īn scop comercial pot utiliza numai fonograme care au aplicate marcaje holografice.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot realiza o copie de lucru numai de pe fonogramele cu marcaje holografice pe care le detin īn spatiul īn care se realizează comunicarea publică.

(3) Pentru comunicarea publică a fonogramelor care nu au fost produse īn scop comercial sau care nu au fost importate īn Romānia, persoanele prevăzute la alin. (1) pot detine copii ale fonogramelor, inclusiv stocate electronic pe sisteme de calcul, numai cu acordul scris al producătorilor.

 

CAPITOLULUI

Registrul national al programelor pentru calculator

 

Art. 17. - (1) Īnregistrarea sau, după caz, īnscrierea īn Registrul national al programelor pentru calculator este obligatoriu pentru:

1. persoanele fizice autorizate si persoanele juridice care desfăsoară pe teritoriul Romāniei oricare dintre următoarele activităti:

a) producere de programe pentru calculator;

b) import de programe pentru calculator;

c) distribuire de programe pentru calculator;

d) īnchiriere de programe pentru calculator;

e) comercializare de programe pentru calculator;

2. programele pentru calculator:

a) produse īn Romānia si comercializate de către comercianti specializati;

b) importate īn Romānia si comercializate de către comercianti specializati.

(2) Registrul national al programelor pentru calculator este organizat īn formă electronică si cuprinde următoarele sectiuni:

a) sectiunea producători de programe pentru calculator;

b) sectiunea importatori de programe pentru calculator;

c) sectiunea distribuitori de programe pentru calculator;

d) sectiunea comercianti de programe pentru calculator;

e) sectiunea īnscrieri programe pentru calculator;

f) sectiunea mentiuni, radieri, retrageri si sanctiuni.

Art. 18. - Īn vederea īnregistrării īn Registrul national al programelor pentru calculator, persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 17 alin. (1) depun la Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor o cerere-tip īnsotită de documentele prevăzute la art. 35 alin. (1).

Art. 19. - Īnregistrarea īn Registrul national al programelor pentru calculator se probează cu certificatul de īnregistrare prevăzut la art. 36 alin. (1).

Art. 20. - (1) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 17 alin. (1), īnregistrate īn Registrul national al programelor pentru calculator, sunt obligate să īnscrie programele pentru calculator īn Registrul national al programelor pentru calculator, īnainte de introducerea acestora īn circuitul comercial.

(2) Īn vederea īnscrierii programelor pentru calculator, persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1) depun la Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor o cerere-tip.

(3) Pentru persoanele fizice sau juridice care produc programe pentru calculator īn vederea comercializării pe teritoriul Romāniei, cererea-tip trebuie să fie īnsotită de următoarele documente si produse:

a) copia īnscrisului doveditor al acordului titularului drepturilor de autor asupra programelor pentru calculator sau declaratia pe propria răspundere din partea autorului programelor pentru calculator;

b) copia modelului licentei acordate pe teritoriul Romāniei utilizatorilor de programe pentru calculator;

c) un exemplar al programului pentru calculator, īn forma īn care acesta este produs īn vederea comercializării.

(4) Pentru persoanele fizice sau juridice care importă programe pentru calculator īn vederea introducerii īn circuitul comercial, cererea-tip va fi īnsotită de īnscrisul doveditor al acordului titularului dreptului de autor pentru activitătile de distribuire, comercializare si īnchiriere, īn traducere legalizată, īn cazul īnscrisurilor īntr-o limbă străină.

(5) Pentru persoanele fizice sau juridice care distribuie si/sau comercializează programe pentru calculator, cererea-tip va fi īnsotită de copia īnscrisului doveditor al acordului titularului dreptului de autor pentru activitatea de distribuire si/sau comercializare.

(6) Pentru persoanele fizice sau juridice care īnchiriază programe pentru calculator prin intermediul sălilor de acces la Internet si al sălilor de jocuri care utilizează programe pentru calculator, cererea-tip va fi īnsotită de următoarele documente:

a) copia īnscrisului doveditor al acordului titularului dreptului de autor pentru activitatea de īnchiriere a programelor pentru calculator;

b) declaratie pe propria răspundere privind numărul de calculatoare utilizate īn desfăsurarea activitătii.

(7) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (6) sunt obligate să detină la fiecare punct de lucru licentele pentru programele pentru calculator destinate īnchirierii la respectivul punct de lucru.

Art. 21. - Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor eliberează solicitantilor, după verificarea īndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 20 alin. (2)-(6), o anexă la certificatul de īnregistrare prevăzut la art. 36 alin. (1), īn care se mentionează programele pentru calculator īnscrise īn Registrul national al programelor pentru calculator.

 

CAPITOLUL IV

Registrul national al videogramelor

 

Art. 22. - (1) Īnscrierea īn Registrul national al videogramelor este obligatorie pentru videogramele:

a) produse īn Romānia;

b) importate īn Romānia.

(2) Registrul national al videogramelor este organizat īn formă electronică si cuprinde următoarele sectiuni:

a) sectiunea īnscrieri videograme;

b) sectiunea marcaje holografice;

c) sectiunea importatori si producători de videograme;

d) sectiunea īnscrieri mentiuni, radieri, retrageri si sanctiuni.

Art. 23. - (1) Persoanele fizice autorizate sau persoanele

juridice care importă ori produc videograme pe teritoriul Romāniei sunt obligate să īnscrie videogramele īn Registrul national al videogramelor īnainte de introducerea acestora īn circuitul comercial.

(2) Īn vederea īnscrierii videogramelor īn Registrul national al videogramelor, persoanele prevăzute la alin. (1) depun la Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor o cerere-tip.

(3) Pentru filmele cinematografice, cererea-tip trebuie să fie īnsotită de următoarele documente:

a) copia certificatului de īnscriere a solicitantului īn Registrul cinematografiei;

b) copia certificatului de clasificare a filmului cinematografic, eliberat de Registrul cinematografiei.

(4) Pentru alte videograme decāt cele prevăzute la alin. (3), produse īn Romānia, cererea-tip trebuie să fie īnsotită de următoarele documente si produse:

a) copia certificatului de īnregistrare la oficiul registrului comertului;

b) copia contractului de cesiune, de către titularii de drepturi, a dreptului de reproducere si/sau de distribuire pe teritoriul Romāniei, īn traducere legalizată, dacă documentul este redactat īntr-o limbă străină;

c) un exemplar al videogramei, īn forma īn care aceasta va fi comercializată.

(5) Pentru videogramele importate pe teritoriul Romāniei, cererea-tip trebuie să fie īnsotită de următoarele documente si produse:

a) copia certificatului de īnregistrare la oficiul registrului comertului;

b) copia contractului de cesiune, de către titularii de drepturi, a dreptului de reproducere si/sau distribuire pe teritoriul Romāniei, īn traducere legalizată, dacă documentul este redactat īntr-o limbă străină;

c) copia declaratiei vamale de import si a facturii externe;

d) copia fată-verso a copertei, pe care Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor o va marca cu inscriptia „MOSTRĂ ORDA".

(6) Pentru persoanele fizice sau juridice cărora Ie-a fost cesionat de către producătorii romāni dreptul de reproducere si distribuire de videograme īn Romānia, cererea-tip va fi īnsotită de următoarele documente si produse:

a) copia certificatului de īnregistrare la oficiul registrului comertului, precum si copii ale certificatelor de mentiuni, dacă este cazul;

b) copia contractului de cesiune, de către producătorul, titular de drepturi, a dreptului de reproducere si distribuire a videogramei, īnsotit de anexa cuprinzānd titlurile videogramelor;

c) un exemplar al videogramei, īn forma īn care aceasta va fi comercializată.

(7) Videogramele importate trebuie să contină mentiuni privind titularii drepturilor de autor si ai drepturilor conexe, precum si titlul videogramei.

(8) Videogramele depuse se restituie solicitantului după verificarea īndeplinirii conditiilor mai sus mentionate.

Art. 24. - Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor eliberează solicitantilor, după verificarea īndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 23 alin. (2)-(7), o adeverintă de īnscriere a videogramelor īn Registrul national al videogramelor īn termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la īnregistrarea cererii.

Art. 25. - Persoanele fizice sau juridice care au obtinut adeverinta de īnscriere a videogramelor īn Registrul national al videogramelor pot solicita Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor eliberarea de marcaje holografice, printr-o cerere-tip īn care se mentionează, īn mod obligatoriu, titlurile videogramelor pentru care se solicită eliberarea de marcaje holografice.

Art. 26. - (1) După primirea si analizarea cererii, Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor eliberează, īn termen de cel mult 3 zile lucrătoare, marcajele holografice solicitate, pe baza unei facturi fiscale īn care se vor mentiona seriile si numărul marcajelor holografice. Marcajele holografice se eliberează numai persoanelor care prezintă o īmputernicire semnată si stampilată de reprezentantul solicitantului.

(2) La pretul de cost al marcajelor holografice se va adăuga un procent de 10% din valoarea acestora, care se face venit la Fondul cultural national.

(3) Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor nu eliberează marcaje holografice solicitantilor care:

a) nu au depus raportul lunar prevăzut la art. 15 alin. (1);

b) au comunicat date incorecte sau incomplete, prin rapoartele lunare privind aplicarea marcajelor holografice pe videograme, cu intentia de a eluda prevederile prezentei ordonante.

c) au aplicat marcaje holografice pe videograme īn alte conditii decāt cele prevăzute de prezenta ordonantă.

(4) Pentru situatiile prevăzute la alin. (3) lit. a) si b) Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor nu eliberează marcaje holografice pānă la data depunerii raportului lunar sau a exemplarului videogramei, iar īn situatiile prevăzute la alin. (3) lit. c) Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor nu eliberează marcaje holografice pentru o perioadă de 6 luni de la data constatării existentei situatiei respective.

Art. 27. - Marcajul holografic se aplică de către solicitanti pe fiecare exemplar al videogramei, astfel:

a) pentru videogramele tip casetă video sau tip disc optic, destinate comercializării, marcajul holografic se aplică pe copertă sau pe ambalajul exterior;

b) pentru videogramele tip casetă video, destinate īnchirierii, marcajul holografic se aplică pe caseta video, respectiv pe suprafata laterală opusă capacului mobil;

c) pentru videogramele tip disc optic, destinate īnchirierii, marcajul holografic se aplică pe discul optic, pe copertă sau pe ambalajul exterior si/sau pe discul optic, caz īn care aplicarea marcajelor holografice va fi raportată separat.

Art. 28. - Persoanele fizice sau juridice care achizitionează marcaje holografice pentru videograme sunt obligate să organizeze gestiunea acestora īn conditiile prevăzute la art. 14.

Art. 29. - Situatia aplicării marcajelor holografice pentru videograme se raportează lunar, potrivit prevederilor art. 15.

 

CAPITOLUL V

Registrul national al multiplicatorilor

 

Art. 30. - (1) Persoanele fizice autorizate si persoanele juridice care doresc să desfăsoare pe teritoriul Romāniei activităti de multiplicare a fonogramelor, videogramelor si/sau programelor pentru calculator pot desfăsura aceste activităti numai după īnregistrarea īn Registrul national al multiplicatorilor prin obtinerea unei autorizatii de la Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor.

(2) Registrul national al multiplicatorilor este organizat īn formă electronică si cuprinde următoarele sectiuni:

a) sectiunea multiplicatori de discuri optice;

b) sectiunea multiplicatori de casete audio;

c) sectiunea multiplicatori de casete video.

(3) Īnregistrarea īn Registrul national al multiplicatorilor este obligatorie pentru operatorii economici care:

a) multiplică fonograme, videograme sau programe pentru calculator pe discuri optice, casete audio ori casete video, după caz, destinate distribuirii către public;

b) intermediază, īn afara Romāniei, servicii de multiplicare de fonograme, videograme sau programe pentru calculator pe discuri optice, casete audio ori casete video, după caz, destinate distribuirii către public.

(4) Operatorii economici care multiplică propriile fonograme, videograme si programe pentru calculator, exceptate potrivit prevederilor art. 31, nu au obligatia să se īnregistreze īn Registrul national al multiplicatorilor.

Art. 31. - (1) Sunt exceptate de la prevederile prezentei ordonante următoarele:

a) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator ce contin prezentări ale unor organizatii ori institutii;

b) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator destinate comunicării comerciale, ce nu fac obiectul comercializării directe ori indirecte, precum: prezentări de operatori economici, de produse sau servicii;

c) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator produse de către institutiile de cult si cele de īnvătămānt, comercializate prin mijloace proprii ale fiecărei institutii sau cu prilejul unor manifestări cultural-artistice organizate de acestea ori la care acestea participă;

d) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator realizate īn scopul prezentării patrimoniului cultural detinut de muzee, centre de cultură, teatre sau alte institutii similare acestora ori cele cu caracter promotional specifice activitătii institutiilor culturale si comercializate prin mijloace proprii ale fiecărei institutii culturale sau cu prilejul unor manifestări cultural-artistice organizate de acestea ori la care acestea participă;

e) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator oferite cu titlu gratuit vizitatorilor, īn cadrul tārgurilor, saloanelor si al altor manifestări expozitionale, cu conditia ca acestea să facă obiectul manifestărilor respective;

f) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator continānd instructiuni de utilizare, documentatii, conferinte, seminarii si altele asemenea, cu conditia ca acestea să nu facă obiectul comercializării prin magazine;

g) programe pentru calculator destinate utilizării interne de către institutii, organizatii sau operatori economici si actualizările acestor programe cu conditia de a nu fi distribuite prin magazine;

h) programele pentru calculator realizate la comandă, ce urmează a fi utilizate de beneficiarul comenzii;

i) programele pentru calculator destinate instalării sau functionării unor echipamente, precum si documentatiile aferente ce se comercializează īmpreună cu echipamentele respective;

j) copiile de lucru ale fonogramelor prevăzute la art. 16, precum si copiile autorizate de titularii de drepturi īn vederea radiodifuzării;

k) copiile videogramelor transmise de titularii de drepturi operatorilor economici care realizează activităti de comunicare publică sau radiodifuzare.

(2) Īnscrierea īn registrele nationale administrate de Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor a fonogramelor, videogramelor sau programelor pentru calculator prevăzute la alin. (1), precum si īnregistrarea operatorilor economici care distribuie sau comercializează astfel de produse sunt facultative.

Art. 32. - (1) Īn vederea autorizării, persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 30 alin. (1) depun la Oficiul Romān

pentru Drepturile de Autor o cerere-tip īnsotită de documentele prevăzute la art. 35 alin. (1).

(2) Autorizatia se acordă persoanelor prevăzute la art. 30 alin. (1), care detin echipamente de multiplicare industrială ce permit realizarea tuturor proceselor de multiplicare, respectiv: multiplicare, tampografie, ambalare, precum si un dispozitiv tehnic de verificare a calitătii.

(3) Conditiile de autorizare se stabilesc prin decizie a directorului general al Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor, īn termen de 30 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei ordonante, după consultarea structurilor asociative ale producătorilor si multiplicatorilor.

(4) Autorizatia se eliberează numai după verificarea de către Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor a conditiilor prevăzute la alin. (1)-(3).

Art. 33. - (1) Fonogramele si videogramele fixate pe casete audio si, respectiv, casete video trebuie să contină pe suprafata acestora următoarele informatii:

a) denumirea, marca sau codul multiplicatorului īnregistrat la Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor;

b) titlul fonogramei sau videogramei;

c) simbolul ® si/sau © īnsotit de numele/denumirea ori marca titularului de drepturi, anul si tara īn care a fost adusă prima dată la cunostintă publică.

(2) Fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator fixate pe discuri optice trebuie să contină informatii pe ambele fete, atāt pe cea imprimată grafic, cāt si pe banda circulară de identificare de pe fata activă, după cum urmează:

A. pe fata imprimată:

a) titlul fonogramei sau videogramei;

b) simbolul ® si/sau © īnsotit de numele/denumirea sau marca titularului de drepturi, anul si tara īn care a fost adusă prima dată la cunostintă publică;

B. pe banda circulară de identificare:

a) titlul sau o parte identificabilă a acestuia;

b) denumirea, marca sau codul multiplicatorului īnregistrat la Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor.

(3) Discurile optice trebuie să fie realizate prin injectie si să aibă inserate coduri de identificare a sursei, conform uzantelor internationale.

(4) Coperta trebuie să contină denumirea si codul unic de īnregistrare al operatorului economic care a tipărit coperta.

Art. 34. - Persoanele fizice sau juridice īnregistrate īn Registrul national al multiplicatorilor pentru activitatea de multiplicare a fonogramelor sunt obligate să īntocmească un registru special, īn care vor mentiona īn mod obligatoriu următoarele:

a) numele sau denumirea si datele de identificare ale furnizorilor de materii prime folosite īn cadrul procesului de reproducere;

b) documentele financiar-contabile care atestă achizitionarea materiilor prime prevăzute la lit. a);

c) cantitatea si tipul materiilor prime achizitionate;

d) numele sau denumirea si datele de identificare ale persoanelor fizice ori juridice care solicită reproducerea de discuri optice, casete audio si casete video;

e) seria si numărul certificatului de īnregistrare īn registrele nationale pentru persoanele care solicită reproducerea;

f) numărul, titlurile si tipul discurilor optice si casetelor audio sau video multiplicate.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii comune

 

Art. 35. - (1) Īnregistrarea persoanelor fizice autorizate si a persoanelor juridice īn registrele nationale administrate de Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor se efectuează īn baza cererilor specifice si a următoarelor documente:

A. pentru societătile comerciale:

a) copii ale documentelor legale de constituire a societătii si, dacă este cazul, toate modificările intervenite pānă la data solicitării īnregistrării, din care să rezulte activitătile pe care persoana juridică le desfăsoară īn domeniu, codificate conform CAEN, - statut si contract de societate sau actul constitutiv al operatorului economic, hotărārea judecătorească prin care s-a dispus īnregistrarea societătii comerciale īn registrul comertului;

b) copia certificatului de īnregistrare la oficiul registrului comertului, precum si certificatele de īnscriere de mentiuni, dacă este cazul;

c) cazierele judiciare ale administratorilor;

B. pentru persoanele juridice fără scop patrimonial:

a) copia hotărārii judecătoresti privind acordarea personalitătii juridice;

b) copia actului constitutiv si a statutului, precum si a actelor modificatoare ale acestora, din care să rezulte activitătile pe care persoana juridică le desfăsoară īn domeniu;

c) copia certificatului de īnregistrare fiscală;

C. pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale care desfăsoară activităti comerciale:

a) copia autorizatiei eliberată de primarul competent, din care să rezulte activitătile pe care persoana fizică sau asociatia familială le desfăsoară īn domeniu, codificate conform CAEN;

b) copia certificatului de īnregistrare la oficiul registrului comertului si a certificatelor de īnscriere de mentiuni, dacă este cazul;

c) cazierul judiciar al persoanei fizice autorizate sau al membrilor asociatiei familiale, īn original.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pct. A lit. a) si b) si pct. C lit. b) pot fi depuse si sub forma unui certificat constatator eliberat de oficiul registrului comertului, privind aspectele mentionate la literele respective.

(3) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1), care desfăsoară activităti de distribuire a fonogramelor, a programelor de calculator sau a videogramelor, trebuie să depună si copia contractului de distribuire.

Art. 36. - (1) După verificarea existentei documentelor prevăzute la art. 35, Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor eliberează solicitantilor, īn termen de 5 zile lucrătoare pentru cererile transmise on-line si īn termen de 20 de zile lucrătoare pentru cererile depuse la sediul Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor, un certificat de īnregistrare īn Registrul national al fonogramelor sau īn Registrul national al programelor pentru calculator, după caz.

(2) Īn situatia īn care nu sunt depuse toate documentele, conform prezentei ordonante, sau acestea sunt necorespunzătoare, Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor va solicita īn scris remedierea deficientelor constatate, īn caz contrar cererea urmānd a fi respinsă.

(3) Certificatul prevăzut la alin. (1) sau solicitarea prevăzută la alin. (2) vor putea fi ridicate de la Registratura generală a Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor īn termen de 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), urmānd ca, īn cazul neridicării īn interiorul acestui termen, să fie comunicate prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

(4) Persoanele īnregistrate īn Registrul national al fonogramelor, Registrul national al programelor pentru calculator sau īn Registrul national al multiplicatorilor sunt obligate să comunice Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor documentele de modificare si/sau de completare a documentelor pe baza cărora s-a efectuat īnregistrarea, īn termen de 15 zile de la data la care s-au realizat modificarea si/sau completarea lor.

(5) Durata de valabilitate a certificatului prevăzut la alin. (1) si a autorizatiei prevăzute la art. 30 alin. (1) este de un an de la data emiterii.

(6) Pentru emiterea unui nou certificat sau a unei noi autorizatii, īn situatia modificării si/sau completării documentelor pe baza cărora s-a efectuat īnregistrarea, persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 35 alin. (1) trebuie să depună următoarele:

a) o cerere-tip;

b) copii ale documentelor de modificare si/sau de completare a documentelor pe baza cărora s-a efectuat īnregistrarea.

Art. 37. - Persoanele fizice sau juridice īnregistrate īn registrele nationale administrate de Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor sunt obligate să detină la fiecare punct de lucru certificatul ori autorizatia de īnregistrare, īn original sau īn copie.

Art. 38. - Īnscrierea īn registrele nationale administrate de Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor este valabilă pentru īntreaga perioadă de exploatare a fonogramelor, videogramelor sau a programelor pentru calculator.

Art. 39. - (1) Sunt interzise comercializarea stradală si comercializarea ambulantă īn spatii publice a fonogramelor, videogramelor sau a programelor pentru calculator. īn piete, tārguri si oboare comercializarea fonogramelor, videogramelor sau a programelor pentru calculator este permisă numai īn spatii comerciale īnchise, autorizate īn acest scop.

(2) Operatorii economici care tipăresc coperte ale fonogramelor, videogramelor sau programelor pentru calculator au obligatia să organizeze si să păstreze evidenta, pe titluri si pe beneficiari de comenzi, a copertelor tipărite, timp de 3 ani.

(3) Pot fi comercializate īn spatii publice deschise fonograme, videograme sau programe pentru calculator īn cadrul concertelor, festivalurilor, lansărilor, saloanelor, tārgurilor ocazionale si al altor manifestări expozitionale, īn spatii special destinate.

Art. 40. - (1) Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor nu eliberează certificate de īnregistrare:

a) solicitantilor care au ca asociati sau actionari persoane fizice condamnate pentru săvārsirea de infractiuni īn domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe;

b) solicitantilor care au fost sanctionati contraventional de cel putin două ori īn ultimul an pentru săvārsirea uneia dintre contraventiile prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. c), d), g), i), j), I), m) si o), pentru o perioadă de 1-3 ani;

c) dacă la punctele de lucru ale solicitantilor au fost săvārsite infractiuni sau contraventii īn domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe.

(2) Dacă persoanele fizice sau juridice īnregistrate īn Registrul national al fonogramelor sau īn Registrul national al programelor pentru calculator se află īn cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor va retrage certificatul de īnregistrare al acestora prin decizie motivată a directorului general, care se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea a IV-a.

(3) Dacă persoanele fizice sau juridice īnregistrate īn Registrul national al fonogramelor se află īn unul dintre cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) si c), Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor va suspenda sau va retrage certificatul de īnregistrare al acestora īn conditiile art. 41, prin decizie a directorului general, care se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea a IV-a. Durata suspendării certificatului se dublează īn situatia īn care a mai fost suspendat pentru situatiile prevăzute la alin. (1) lit. b) si c).

Art. 41. - (1) La cererea organelor de supraveghere si control al aplicării legislatiei īn domeniu, care au constatat săvārsirea unor infractiuni sau contraventii īn domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe, Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor va suspenda certificatul de īnregistrare pānă la rămānerea definitivă a hotărārii judecătoresti.

(2) Īn situatia condamnării penale sau a rămānerii definitive a procesului-verbal de constatare a săvārsirii contraventiei, Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor va retrage certificatul de īnregistrare, prin decizie a directorului general, care se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea a IV-a.

Art. 42. - (1) Persoanele fizice sau juridice īnregistrate īn Registrul national al fonogramelor, Registrul national al programelor pentru calculator sau īn Registrul national al multiplicatorilor, care urmează să desfăsoare activităti de depozitare a fonogramelor, programelor pentru calculator sau a videogramelor, pot efectua aceste activităti numai īn spatiile declarate la Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor.

(2) Īn situatia īn care persoanele prevăzute la alin. (1) obtin alte spatii īn vederea desfăsurării activitătilor de depozitare, acestea au obligatia să informeze Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor cu privire la adresa noilor spatii, īnainte de īnceperea efectivă a activitătii īn aceste spatii.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt obligate să prezinte organelor de control documentele justificative privind īnregistrarea si īnscrierea īn Registrul national al fonogramelor, īn Registrul national al programelor pentru calculator si īn Registrul national al multiplicatorilor, provenienta fonogramelor, programelor pentru calculator sau a videogramelor, titlurile, numărul si suportul acestora.

 

CAPITOLUL VII

Contraventii si sanctiuni

 

Art. 43. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează după cum urmează:

a) neīnregistrarea sau neīnscrierea īn registrele nationale administrate de Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor, conform prevederilor prezentei ordonante, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei;

b) nedepunerea la Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor a documentelor de modificare si/sau de completare de către persoanele fizice sau juridice īnregistrate īn registrele nationale, conform prevederilor art. 36 alin. (4), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;

c) comercializarea sau detinerea īn vederea comercializării de fonograme ori videograme fără marcaje holografice, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei;

d) vānzarea sau cumpărarea de coperte ale fonogramelor ori videogramelor cu marcaje holografice aplicate, cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei si suspendarea certificatului de īnregistrare pe o perioadă de 6 luni;

e) producerea, reproducerea, distribuirea, comercializarea sau depozitarea fonogramelor si programelor pentru calculator īn alte spatii decāt cele mentionate īn certificatul de īnregistrare, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei si confiscarea suporturilor, materialelor, aparatelor si fonogramelor care au servit sau care au fost destinate să servească la săvārsirea contraventiei;

f) nedetinerea la fiecare punct de lucru a certificatului de īnregistrare, conform art. 37, sau a autorizatiei prevăzute la art. 32 alin. (4), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;

g) nerespectarea dispozitiilor privind prezentarea, la solicitarea organelor de control, a documentelor justificative privind īnregistrarea si īnscrierea īn registrele nationale administrate de Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor si provenienta fonogramelor, videogramelor si a programelor pentru calculator ori prezentarea unor documente incomplete, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei si confiscarea fonogramelor, videogramelor sau a programelor pentru calculator pentru care nu sunt prezentate documente justificative;

h) nerespectarea dispozitiilor privind detinerea la fiecare punct de lucru a licentelor programelor pentru calculator utilizate

īn vederea īnchirierii la respectivul punct de lucru, conform art. 20 alin. (7), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;

i) nerespectarea dispozitiilor privind evidenta marcajelor holografice, conform art. 14 si 28, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei si suspendarea certificatului de īnregistrare pe o perioadă de 6 luni;

j) nerespectarea dispozitiilor art. 13 alin. (1), art. 15 alin. (1), art. 27 si 29 privind aplicarea marcajelor holografice si depunerea raportului lunar, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;

k) nerespectarea dispozitiilor art. 16 alin. (1) privind comunicarea publică a prestatiilor artistice fixate pe fonograme, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei si confiscarea fonogramelor neautorizate;

l) nerespectarea prevederilor art. 30 alin. (1), respectiv multiplicarea neautorizată, cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei si confiscarea echipamentelor utilizate la multiplicare;

m) nerespectarea obligatiei de īntocmire a registrului special potrivit art. 34, īntocmirea incompletă sau neprezentarea registrului organelor de supraveghere si control, cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei;

n) nerespectarea dispozitiilor art. 33 privind inscriptiile pe care trebuie să le cuprindă fonogramele, videogramele si programele pentru calculator, cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei si confiscarea acestora;

o) multiplicarea de fonograme si videograme pe discuri optice tip blank cu īncălcarea prevederilor art. 33 alin. (3), īn scopul comercializării, īmprumutului sau īnchirierii, precum si vānzarea ori revānzarea acestora, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei si confiscarea produselor;

p) nerespectarea prevederilor art. 39 alin. (2), cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se aplică si persoanelor juridice, situatie īn care limitele amenzilor se majorează de trei ori.

Art. 44. - (1) Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 43 alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se realizează de către ofiterii sau agentii de politie din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative cu competente īn domeniu, precum si de către personalul Gărzii Financiare.

(2) Contraventiile prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. a), c), e), n) si o) se pot constata si sanctiona si de către personalul Jandarmeriei Romāne.

(3) Autoritătile prevăzute la alin. (1) si (2) vor transmite de īndată Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor copii ale proceselor-verbale de constatare a contraventiilor, precum si propuneri documentate de suspendare sau de retragere a certificatelor de īnregistrare.

(4) Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor va solicita autoritătilor competente organizarea de actiuni de verificare a modului de aplicare a marcajelor holografice.

(5) Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor poate organiza actiuni de verificare a respectării prevederilor prezentei ordonante, īmpreună cu reprezentanti ai Politiei Romāne, Gărzii Financiare si ai Jandarmeriei Romāne, care au atributii de control. Structurile asociative ale titularilor de drepturi pot participa la aceste actiuni īn calitate de observatori, la cerere.

Art. 45. - (1) Contraventiilor prevăzute la art. 43 alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau īn termen de cel mult 48 de ore de la data īncheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzut la art. 43.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 46. - (1) Īnregistrările si īnscrierile īn Registrul national al fonogrameior, Registrul national al programelor pentru calculator si īn Registrul national al videogramelor, efectuate anterior datei intrării īn vigoare a prezentei ordonante, rămān valabile pānă la data de 31 ianuarie 2007.

(2) Reīnnoirea certificatelor īn baza noilor īnregistrări si īnscrieri se efectuează īn conditiile art. 36 alin. (6).

Art. 47. - Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor păstrează īn format electronic si imprimat pe suport hārtie copii actualizate periodic ale registrelor nationale pe care le administrează.

Art. 48. - Modelul cererilor-tip prevăzute la art. 7, art. 9 alin. (2), art. 11, art. 18, art. 20 alin. (2), art. 23 alin. (2), art. 25 si la art. 32 alin. (1), al formularului special prevăzut la art. 14 alin. (4) si (5), al raportului lunar prevăzut la art. 15 alin. (1), al declaratiei pe propria răspundere prevăzute la art. 20 alin. (3) lit. a), al autorizatiei prevăzute la art. 30 alin. (1), al certificatelor de īnregistrare, precum si conditiile de eliberare a marcajelor holografice conform art. 12 si 26 se stabilesc prin decizie a directorului general al Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor, care se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, īn termen de 30 de zile de la data publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, a prezentei ordonante*).

Art. 49. - (1) Īn vederea īntăririi capacitătii administrative a Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor, pentru punerea īn aplicare a măsurilor privind supravegherea circulatiei comerciale a produselor purtătoare de drepturi de autor si drepturi conexe, se suplimentează numărul de posturi din organigrama Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor cu 32 de posturi.

(2) Se autorizează Ministerul Culturii si Cultelor să introducă modificările care decurg din prezenta ordonantă īn anexele la bugetul propriu, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor**) si cu īncadrarea īn cheltuielile de personal aprobate Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2006.

Art. 50. - Pe data intrării īn vigoare a prezentei ordonante se abrogă Ordonanta Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii si comercializării neautorizate a fonogrameior, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 624/2001, cu modificările ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei īn domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 213/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 51. - Prezenta ordonantă intră īn vigoare la 30 de zile de la data publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.


*) Ase vedea Decizia directorului general al Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor nr. 30/2006 pentru stabilirea si publicarea īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, īn conformitate cu art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2006 privind īntărirea capacitătii administrative a Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor, a modelelor cererilor-tip privind īnregistrarea īn registrele nationale administrate de Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor, a modelului formularului special privind marcajele holografice deteriorate si marcajele holografice aplicate pe fonogramele sau videogramele retrase din circuitul comercial, a modelului raportului de aplicare a marcajelor holografice pe fonograme sau videograme, a modelelor certificatelor de īnregistrare īn registrele nationale administrate de Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor, a modelelor adeverintelor de īnscriere īn registrele nationale administrate de Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor si a modelului autorizatiei de īnregistrare īn Registrul national al multiplicatorilor, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 231 din 14 martie 2006.

 

**) Conform art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare īn cadrul administratiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 98/2008, īn cuprinsul actelor normative īn vigoare, denumirea „Ministerul Finantelor Publice" se īnlocuieste cu denumirea „Ministerul Economiei si Finantelor".