MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 658         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE         Joi, 18 septembrie 2008

 

SUMAR

 

DECRETE

 

868. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei nr. 102/1952 a Organizatiei Internationale a Muncii privind normele minime de securitate socială, adoptată la Geneva la 28 iunie 1952 īn cadrul Conferintei generale a Organizatiei Internationale a Muncii

 

869. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Codului European de Securitate Socială al Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 1964

 

ORDONANTE SI HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

104. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinantării publice nerambursabile pentru proiectele de investitii din cadrul Programului SAPARD

 

1.026. - Hotărāre privind transmiterea unui monument de for public din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor īn domeniul public al municipiului Bucuresti si īn administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti - Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic

 

1.063. - Hotărāre pentru aprobarea Declaratiei privind colaborarea interinstitutională dintre Agentia Natională de Administrare Fiscală din Romānia si Agentia de Stat de Administrare Fiscală din Spania, semnată la Bucuresti la 19 mai 2008

 

Declaratie privind colaborarea interinstitutională dintre Agentia Natională de Administrare Fiscală din Romānia si Agentia de Stat de Administrare Fiscală din Spania

 

1.067. - Hotărāre pentru aprobarea Protocolului, semnat la Zurich la 13 iunie 2008, de aplicare a Acordului dintre Guvernul Romāniei si Consiliul Federal Elvetian privind readmisia persoanelor, semnat la Zurich la 13 iunie 2008

 

Protocol de aplicare a Acordului dintre Guvernul Romāniei si Consiliul Federal Elvetian privind readmisia persoanelor

 

1.068. - Hotărāre privind admiterea temporară pe teritoriul Romāniei, fără viză, din motive umanitare, a unor refugiati eritreeni din Marea Jamahirie Arabă Libiana Populară Socialistă

 

1.081. - Hotărāre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.89. - Ordin al ministrului apărării pentru aprobarea Normelor privind īnchirierea unor imobile sau părti din acestea, disponibile, aflate īn administrarea Ministerului Apărării si īn proprietatea publică a statului

 

1.096. - Ordin al ministrului pentru īntreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistică

 

1.557. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

 

5.056. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aplicarea prevederilor legale referitoare la īnfiintarea si organizarea programelor universitare de masterat

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMĀNIEI

 

28. - Circulară privind ratele dobānzilor plătite la rezervele minime obligatorii īncepānd cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2008

 

Rectificări la :

 - Hotărārea Guvernului nr. 688/1993;

 - Hotărārea Guvernului nr. 1.287/2005

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei nr. 102/1952 a Organizatiei Internationale a Muncii privind normele minime de securitate socială, adoptată la Geneva la 28 iunie 1952 īn cadrul Conferintei generale a Organizatiei Internationale a Muncii

 

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia Romāniei, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărārii nr. E 188 din 27 august 2008,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia nr. 102/1952 a Organizatiei Internationale a Muncii privind normele minime de securitate socială, adoptată la Geneva la 28 iunie 1952 īn cadrul Conferintei generale a Organizatiei Internationale a Muncii, si se dispune publicarea prezentului decret īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 12 septembrie 2008.

Nr. 868.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Codului European de Securitate Socială al Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 1964

 

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia Romāniei, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărārii nr. E 187 din 27 august 2008,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Codul European de Securitate Socială al Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 1964, si se dispune publicarea prezentului decret īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 12 septembrie 2008.

Nr. 869.

 

ORDONANTE SI HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinantării publice nerambursabile pentru proiectele de investitii din cadrul Programului SAPARD

 

Pentru accesarea fondurilor alocate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinantării publice nerambursabile pentru proiectele de investitii din cadrul Programului SAPARD, aprobată cu modificări prin Legea nr. 473/2006, īn vederea finalizării proiectelor contractate īn anul 2006, este oportună prelungirea termenelor de plată a acestora pānă la finele anului 2009.

Avānd īn vedere că peste 55% din proiecte sunt īn curs de executie si că majoritatea proiectelor sunt complexe si au activităti de constructii-montaj pentru care duratele de executie sunt mai mari de un an si sunt conditionate de timpul favorabil executării acestora (15 martie - 15 noiembrie), se impune aprobarea īn regim de urgentă a prelungirii aplicabilitătii Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 473/2006.

īn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Articolul 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinantării publice nerambursabile pentru proiectele de investitii din cadrul Programului SAPARD, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 769 din 11 septembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 473/2006, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Se autorizează Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit ca, īn numele Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, să īncheie angajamente legale īn anul 2006, īn limita sumei de 1.350,0 milioane lei, de la bugetul de stat, cu termene de plată īn anii 2007, 2008 si 2009, pentru contractarea proiectelor de investitii prevăzute īn prezenta ordonantă de urgentă."

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 septembrie 2008.

Nr. 104.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind transmiterea unui monument de for public din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor īn domeniul public al municipiului Bucuresti si īn administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti - Administratia Monumentelor

si Patrimoniului Turistic

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui bun imobil, monument de for public, avānd datele de identificare prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor īn domeniul public al municipiului Bucuresti si īn administrarea Consiliului General

al Municipiului Bucuresti -Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol īncheiat īntre părtile interesate, īn termen de 30 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri.

Art. 3. - Anexa nr. 6 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică īn mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 1.026.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunului imobil, monument de for public, care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor īn domeniul public al municipiului Bucuresti si īn administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti - Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Cod de

clasificare

Caracteristici

Valoarea de inventar

- lei -

Denumirea bunului

care face obiectul

actului normativ

Temeiul legal din Legea

nr. 213/1998, īn baza

căruia se face trecerea

din domeniul public al

statului

Ordonatorul/Administratorul

de la care trece bunul

din domeniul public al statului

(CIF si denumire)

Unitatea administrativ-

teritorială la care trece

bunul din domeniul public

al statului

0

1

2

3

4

5

6

1.

153196 8.26.

Autor Paul Vasilescu,

bronz, statuie

H = 5,5 m, soclu H = 1,5 m

Valoare de inventar: 750.000

Statuie

Alexandru Ioan Cuza

Art. 9 alin. (1)

Ministerul Culturii si Cultelor

Municipiul Bucuresti

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea Declaratiei privind colaborarea interinstitutională dintre Agentia Natională de Administrare Fiscală din Romānia si Agentia de Stat de Administrare Fiscală din Spania, semnată la Bucuresti la 19 mai 2008

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă Declaratia privind colaborarea interinstitutională dintre Agentia Natională de Administrare Fiscală din Romānia si Agentia de Stat de Administrare Fiscală din Spania, semnată la Bucuresti la 19 mai 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

p. Ministrul afacerilor externe,

Iulian Buga,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 septembrie 2008.

Nr. 1.063.

 

DECLARATIE

privind colaborarea interinstitutională dintre Agentia Natională de Administrare Fiscală din Romānia si Agentia de Stat de Administrare Fiscală din Spania

 

Agentia Natională de Administrare Fiscală din Romānia (ANAF), reprezentată de domnul Daniel Chitoiu, presedinte, si Agentia de Stat de Administrare Fiscală din Spania (AEAT), reprezentată de domnul Luis Pedroche y Rojo, director general, numite īn continuare părtile, avānd īn vedere interesul comun de a realiza actiuni de colaborare īn domeniul fiscal,

luānd īn considerare asemănările regimurilor fiscale din cele două tări, apartenenta ambelor tări la Uniunea Europeană si experienta de colaborare a ambelor administratii īncepānd cu anul 1999,

dorind să desfăsoare actiuni si activităti care permit o utilizare mai bună a experientelor si tehnicilor de administrare fiscală, precum si utilizarea instrumentelor informatice si informatiilor, permitānd astfel aplicarea sistemelor fiscale ale acestora si controlul evaziunii si al fraudei fiscale,

au convenit următoarele:

Art. 1. - Părtile vor colabora īn domeniul fiscal, īn vederea cunoasterii reciproce a celor două organizatii.

Art. 2. -īn vederea realizării acestei cooperări, părtile vor colabora īn următoarele domenii:

- consolidarea sistemelor informatice, legate de diversele arii de activitate. Pe baza experientei sale īn dezvoltarea sistemelor informatice integrate pentru administratia fiscală, AEAT va sprijini procesul de modernizare a ANAF, īn special organizarea structurii responsabile cu tehnologia informatiei, precum si coordonarea si planificarea strategică a proiectelor de dezvoltare informatică, cu utilizarea īn mod cāt mai eficient a resurselor existente si oferind răspuns tuturor necesitătilor diverselor arii de lucru din ANAF;

- resurse umane

Pe baza rezultatelor atinse īn proiectele anterioare se urmăreste consolidarea ariei de resurse umane īn special privind aspectele de gestiune a functiei publice, formarea la intrarea pe functia publică si elaborarea si gestiunea statelor de functiuni;

- cooperare īntre unităti locale īn continuarea experientei īntre unitătile din judetul Brasov si Coruha se urmăreste stabilirea altor īnfrătiri īn ariile de asistentă a contribuabililor si de colectare, care să consolideze respectivele unităti si să implice mai mult personalul din fiecare dintre ele.

- culegerea de informatii relevante pentru aplicarea impozitelor

Determinarea surselor de informatii si dezvoltarea de mecanisme eficiente de culegere si exploatare a informatiilor īn cadrul inspectiei fiscale, cu stimularea utilizării de formule de colaborare cu alte entităti si institutii publice;

- altele

Ambele administratii vor putea extinde sfera colaborării, īn functie de necesitătile si interesele care se vor decide pe durata prezentei colaborări.

Toate produsele obtinute ca rezultat al acestei colaborări interinstitutionale vor fi proprietatea comună a celor două părti si vor putea fi utilizate īn viitor īn acele proiecte sau aplicatii care se consideră a fi oportune.

Art. 3. - īn scopul prezentei declaratii privind colaborarea interinstitutională, părtile, īn cadrul competentelor lor si conform respectivelor legislatii interne, urmează să:

- desemneze reprezentantii īn cadrul propriilor structuri, care să constituie puncte de referintă si contact permanent pentru

prezenta declaratie privind colaborarea interinstitutională si să permită definirea si coordonarea modalitătilor operative de executare a acestei cooperări interinstitutionale;

- autorizeze functionarii specializati īn disciplinele de interes reciproc, pentru tinerea de conferinte si acordarea de consultantă de tip tehnic si juridic, cu stabilirea preliminară a temelor de dezvoltat;

- autorizeze efectuarea misiunilor si vizitelor de lucru ale functionarilor, pentru dobāndirea de cunostinte fiscale, tehnologice si legale de interes pentru fiecare parte.

Art. 4. - Solicitările de cooperare, conform prezentei declaratii privind colaborarea interinstitutională, se vor formula īn scris, direct īntre reprezentantii desemnati de părti ca persoane de contact. Informatiile utile pentru executarea solicitărilor de cooperare se vor anexa la respectiva solicitare.

Art. 5. - Părtile, īn cadrul cooperării stabilite, vor mentine confidentialitatea privind informatiile furnizate īntre administratiile fiscale, conform respectivelor lor legislatii interne.

Art. 6. - Fiecare dintre părti īsi va asuma costul implementării si functionării rezultate īn urma prezentei declaratii privind colaborarea interinstitutională, indiferent dacă fiecare dintre acestea va putea avea acces īn mod independent la alte surse de finantare.

Art. 7. - Prezenta declaratie privind colaborarea interinstitutională intră īn vigoare la data ultimei notificări a parcurgerii procedurilor interne legale necesare intrării īn vigoare si este valabilă pānă la data de 31 decembrie 2009.

Art. 8. - Părtile vor putea realiza prelungiri si modificări la prezenta declaratie privind colaborarea interinstitutională, conform necesitătilor corespunzătoare de cooperare si schimb de experientă.

Art. 9. - Īn cazul existentei unor controverse, dificultăti sau neclarităti īn aplicarea prezentei declaratii privind colaborarea interinstitutională, părtile vor īncerca să le solutioneze de comun acord, putānd să comunice direct īntre ele pentru a ajunge la un acord si pentru īndeplinirea corectă si oportună a prevederilor incluse īn prezentul instrument.

Art. 10. - Prevederile prezentei declaratii privind colaborarea interinstitutională vor fi īntelese fără a afecta alte conventii interinstitutionale semnate īntre părti sau la care acestea au aderat, precum si conventiile si tratatele din care fac parte Romānia si Spania.

Semnată la Bucuresti la data de 19 mai 2008, īn două exemplare originale, īn limbile spaniolă si romānă, toate textele fiind egal autentice.

 

Pentru Agentia Natională de Administrare Fiscală din Romānia,

Daniel Chitoiu

Pentru Agentia de Stat de Administrare Fiscală din Spania,

Luis Pedroche y Rojo

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea Protocolului, semnat la Ziirich la 13 iunie 2008, de aplicare a Acordului dintre Guvernul Romāniei si Consiliul Federal Elvetian privind readmisia persoanelor, semnat la Ziirich la 13 iunie 2008

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul, semnat la Zurich la 13 iunie 2008, de aplicare a Acordului dintre Guvernul Romāniei si Consiliul Federal Elvetian privind readmisia persoanelor, semnat la Zurich la 13 iunie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul afacerilor externe,

Iulian Buga,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 septembrie 2008.

Nr. 1.067.

 

PROTOCOL DE APLICARE

a Acordului dintre Guvernul Romāniei si Consiliul Federal Elvetian privind readmisia persoanelor

 

Ministerul Internelor si Reformei Administrative din Romānia si Departamentul Federal de Justitie si Politie din Confederatia Elvetiană au convenit aplicarea Acordului dintre Guvernul Romāniei si Consiliul Federal Elvetian privind readmisia persoanelor (denumit īn continuare acordul), după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Informatii pe care trebuie să le contină cererea de readmisie a cetăteanului statului unei părti contractante [art. 3 alin. (1) din acord]

 

(1) Orice cerere de readmisie a cetăteanului statului unei părti contractante care este transmisă īn aplicarea art. 1 din acord va contine, īn special, următoarele informatii:

a) datele personale ale persoanei īn cauză;

b) detalii despre documentele prevăzute la art. 2 din prezentul protocol de aplicare, care reprezintă mijloace de dovedire sau prezumare valabilă a cetăteniei.

(2) Pentru cererea de readmisie va fi utilizat un formular care corespunde modelului prevăzut īn anexa nr. 1 la prezentul protocol de aplicare. Toate sectiunile acestui formular vor fi fie completate, fie tăiate.

(3) Dacă persoana care face obiectul readmisiei are nevoie de īngrijiri medicale, partea contractantă solicitantă va furniza si informatiile legate de necesitatea unor tratamente speciale, cum ar fi cel medical sau de altă natură, supraveghere sau transport cu ambulanta, dacă acestea sunt īn interesul persoanei īn cauză.

 

ARTICOLUL 2

Documentele care dovedesc sau prezumă rezonabil cetătenia persoanei statului unei părti contractante [art. 1 alin. (3) din acord]

 

(1) Cetătenia persoanei īn cauză poate fi dovedită cu ajutorul următoarelor documente valabile: - Pentru Romānia:

a) pasapoarte de orice tip;

b) cărti de identitate de orice tip;

c) carnete de marinar;

d) permis de conducere;

e) alte documente care mentionează sau indică īn mod clar cetătenia si care pot fi atribuite īn mod cert detinătorului.

- Pentru Confederatia Elvetiană:

a) pasaport;

b) carte de identitate.

(2) Cetătenia persoanei īn cauză poate fi prezumată rezonabil īn baza unuia dintre următoarele documentele:

a) orice document prevăzut īn alineatul precedent, a cărui valabilitate a expirat;

b) un document eliberat de autoritătile competente ale părtii contractante solicitate, īn baza căruia identitatea persoanei īn cauză poate fi stabilită (permis de conducere, carnet de marinar, livret militar sau orice alt document eliberat de fortele armate, livretul de familie care indică locul de origine din Confederatia Elvetiană etc);

c) certificat consular de īnregistrare sau un extras din evidentele Oficiului de stare civilă;

d) o copie a unuia dintre documentele mentionate mai sus;

e) informatii privind persoana īn cauză īnregistrate corespunzător de către autoritătile administrative sau judiciare competente;

f) comparări ale amprentelor papilare ce sunt īnregistrate īn evidentele celeilalte părti contractante;

g) orice alt document acceptat de către partea contractantă solicitată.

 

ARTICOLUL 3

Asistenta reciprocă īn verificarea cetăteniei [art. 2 alin. (2) din acord]

 

(1) Dacă cetătenia nu poate fi dovedită, iar prezumarea īn mod rezonabil a cetăteniei nu poate fi stabilită īn baza dovezilor si/sau documentelor furnizate, misiunea diplomatică sau oficiul consular din străinătate al statului părtii contractante solicitate, la cererea părtii contractante solicitante, va conduce audieri prin telefon sau un interviu personal cu persoana īn cauză, pentru a-i stabili cetătenia.

(2) La cererea autoritătii competente a părtii contractante solicitante, autoritatea competentă a părtii contractante solicitate va numi experti care să stabilească cetătenia persoanei īn cauză.

 

ARTICOLUL 4

Informatii pe care trebuie să le contină cererea pentru readmisia cetătenilor statelor terte si a apatrizilor [art. 6 alin. (1) din acord]

 

(1) Orice cerere de readmisie a cetătenilor statelor terte sau a apatrizilor care este transmisă īn aplicarea art. 4 din acord va contine, īn special, următoarele informatii:

a) datele personale si cetătenia;

b) detalii despre documentele prevăzute la art. 5 din protocolul de aplicare, prin care poate fi dovedită sau prezumată rezonabil intrarea sau sederea acestora pe teritoriul statului părtii contractante solicitate.

(2) Pentru cererea de readmisie urmează să fie folosit un formular care corespunde modelului prevăzut īn anexa nr. 1 la

prezentul protocol de aplicare. Toate sectiunile acestui formular vor fi fie completate, fie tăiate.

(3) Dacă persoana care face obiectul readmisiei are nevoie de īngrijiri medicale, partea contractantă solicitantă va furniza si informatiile legate de necesitatea unor tratamente speciale, cum ar fi cel medical sau de altă natură, supraveghere sau transport cu ambulanta, dacă acestea sunt īn interesul persoanei īn cauză.

 

ARTICOLUL 5

Documentele prin care poate fi dovedită sau prezumată rezonabil intrarea sau sederea cetătenilor statelor terte sau a apatrizilor pe teritoriul statului părtii contractante solicitate [art. 4 alin. (2) din acord]

 

(1) Intrarea sau sederea cetătenilor statelor terte sau a apatrizilor pe teritoriul statului părtii contractante solicitate poate fi dovedită īn baza unuia dintre următoarele documente:

a) stampila de intrare sau iesire ori orice alt marcaj echivalent, imprimat pe documentul de călătorie;

b) stampila de intrare aplicată pe pasaportul fals sau falsificat;

c) o viză sau un permis de sedere emisă/emis de autoritatea competentă a părtii contractante solicitate, care a expirat cu mai putin de sase (6) luni īnainte de data transmiterii cererii de readmisie;

d) un extras din evidentele Oficiului de stare civilă sau orice alt īnscris oficial de pe teritoriul statului părtii contractante solicitate;

e) un document personal de călătorie valabil sau bilet care poate confirma, īn mod oficial, intrarea prin frontiera externă;

f) stampila de control la frontieră a unui punct de trecere a frontierei unui stat tert, care are granită comună cu partea contractantă solicitată;

g) amprente papilare luate de autoritătile competente.

(2) Intrarea sau sederea cetătenilor statelor terte sau a apatrizilor pe teritoriul statului părtii contractante solicitate poate fi prezumată īn mod rezonabil īn special printr-unul dintre următoarele/următorii documente sau indicatori:

a) document eliberat de autoritatea competentă a părtii contractante solicitate, pe baza căruia le poate fi stabilită identitatea, cum ar fi, īn special, permisul de conducere, carnetul de marinar sau permisul de portarma;

b) permis de sedere care a expirat cu mai mult de trei (3) luni īnainte de data transmiterii cererii de readmisie;

c) copia unuia dintre documentele mai sus mentionate, cu conditia ca, atunci cānd este comparată cu originalul prezentat de partea contractantă solicitată, să fie conformă cu acesta;

d) document de folosintă a oricăror vehicule care sunt īnregistrate pe teritoriul statului părtii contractante solicitate;

e) un bilet emis pe numele persoanei;

f) chitante de la hotel;

g) cārduri de programare la doctor, stomatolog etc; h) chitantă de schimb valutar;

i) cārduri de acces īn institutii publice si private; j) dovezi de plată pentru hoteluri, servicii medicale sau alte servicii;

k) chitante de vānzări;

I) corespondenta scrisă de persoana īn cauză pe timpul sederii pe teritoriul statului părtii contractante solicitate;

m) declaratii ale oficialilor si ale altor persoane;

n) explicatii solide si suficient de precise ale persoanei īn cauză, continānd informatii verificabile īn mod obiectiv, care pot fi controlate de partea contractantă solicitată;

o) informatii verificabile care dovedesc că persoana īn cauză a utilizat serviciile unei agentii de turism sau ale unui transportator.

 

ARTICOLUL 6

Modalităti de transmitere de către partea contractantă solicitantă a cererii de tranzit īn scopul īndepărtării sau ca urmare a refuzului de intrare (art. 8 din acord)

 

(1) Orice cerere de tranzit prezentată īn baza art. 7 din acord trebuie să contină īn special următoarele informatii:

a) datele personale si cetătenia persoanei īn cauză;

b) documentul de călătorie emis pe numele lui/ei;

c) data călătoriei, mijloace de transport, ora si locul sosirii pe teritoriul statului părtii contractante solicitate, ora si locul zborului de pe teritoriul statului părtii contractante solicitate, tara si locul de destinatie;

d) informatii privind ofiterii de escortă (date personale, functia oficială, document de călătorie).

(2) Pentru cererea de tranzit va fi utilizat un formular care corespunde modelului din anexa nr. 2 la prezentul protocol de aplicare. Toate sectiunile formularului vor fi fie completate, fie tăiate.

 

ARTICOLUL 7

Aeroporturi utilizate pentru readmisie si tranzit (art.18 din acord)

 

(1) Īn Romānia:

a) Aeroportul International Bucuresti Henri Coandă - Bucuresti;

b) Aeroportul International Bucuresti -Băneasa-Aurel Vlaicu;

c) Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia.

(2) Īn Elvetia

a) Geneva-Cointrin;

b) Zurich-Kloten.

 

ARTICOLUL 8

Cooperarea dintre autoritătile competente (art. 19 din acord)

 

(1) Autoritătile competente pentru implementarea si aplicarea Acordului sunt:

Pentru Romānia:

- Inspectoratul General al Politiei Romāne de Frontieră;

- Oficiul Romān pentru Imigrări. Pentru Confederatia Elvetiană:

- Oficiul Federal pentru Migratie.

(2) Detaliile autoritătilor competente si orice modificări referitoare la autoritătile competente sau la detaliile acestora vor fi comunicate de īndată autoritătii competente a celeilalte părti contractante.

(3) Autoritătile competente vor schimba specimenele documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din prezentul protocol de aplicare.

 

ARTICOLUL 9

Limba de lucru

 

Dacă părtile contractante nu decid altfel, autoritătile competente ale părtilor contractante vor comunica īn scopul aplicării acordului, verbal si īn scris, īn limba engleză.

 

ARTICOLUL 10

Dispozitii finale

 

(1) Prezentul protocol de aplicare va intra īn vigoare la data primirii ultimei notificări scrise prin care părtile contractante se informează reciproc asupra īndeplinirii procedurilor interne necesare, dar nu īnainte de intrarea īn vigoare a acordului, si īsi va īnceta valabilitatea la aceeasi dată cu acordul.

(2) Prezentul protocol de aplicare nu va fi aplicat pe perioada suspendării acordului.

(3) Amendamentele la prezentul protocol de aplicare se decid de comun acord īntre Ministerul Internelor si Reformei Administrative din Romānia si Departamentul Federal de Justitie si Politie din Confederatia Elvetiană si vor intra īn vigoare potrivit alin. (1).

Semnat la Zurich la 13 iunie 2008, īn două exemplare originale, īn limbile romānă, germană si engleză, toate textele fiind egal autentice. īn caz de diferente de interpretare a prezentului protocol de aplicare, va fi utilizată versiunea īn limba engleză.

 

Pentru Ministerul Internelor si Reformei Administrative din Romānia,

Cristian David,

ministrul internelor si reformei administrative,

Pentru Departamentul Federal de Justitie si Politie din Confederatia Elvetiană,

Gveline Widmer-Schlumpf,

consilier federal,

sef al Departamentului de Justitie si Politie

 

CERERE DE READMISIE

 

INFORMATII PRIVIND AUTORITATEA COMPETENTĂ SOLICITANTĂ

 

 

 

 

Autoritatea competentă:

Număr telefon :

Fax :

E-mail:

Oficial ( nume, prenume si functia):

Număr dosar:

Data, ora si semnătura:

 

INFORMATII PRIVIND AUTORITATEA COMPETENTA SOLICITATA

 

 

 

Autoritatea competentă:

Număr de telefon :

Fax :

E-mail:

 

DATE PERSONALE ALE PERSOANEI CARE FACE OBIECTUL READMISIEI

 

Nume si prenume:

 

Nume si prenume anterioare, pseudonime, porecle sau aliasuri:

 

Codul numeric personal:

 

Data si locul nasterii:

 

Sex:

 

Cetătenii actuale si anterioare :

 

Domiciliul īn statul Părtii Contractante solicitate :

 

Alti membri de familie care īnsotesc persoana care face obiectul readmisiei, īn special minori:

 

Identitatea stabilită :

Da [1]

Nu 

Fisa privind amprentele papilare se trimite prin postă:

Da 

Nu


 

DETALII DESPRE DOCUMENTE CONFORM ARTICOLELOR 2 SI 4 DIN PROTOCOLUL DE APLICARE

 

Categoria / tipul documentului (Numărul, data si locul emiterii, autoritatea emitentă etc. ):

 

Categoria / tipul vizei( numărul, data si locul emiterii, autoritatea emitentă etc.)

 

Stampila de intrare sau de iesire:

 

Alte documente sau informatii :

 

 

INFORMATII PRIVIND INTRAREA SI SEDEREA PE TERITORIUL STATULUI SOLICITANT

 

Data intrării

 

Itinerar

 

 

INFORMATII PRIVIND SEDEREA SI PLECAREA DE PE TERITORIUL STATULUI SOLICITAT

 

Perioada sederii:

 

Data plecării:

 

 

ALTE INFORMATII UTILE ( FOTOGRAFIE, LIMBA VORBITĂ, BUNURI PERSONALE. ASISTENTA MEDICALĂ DACĂ VA FI CAZUL. MASURI DE PROTECTIE SAU SECURITATE CARE AR PUTEA FI NECESARE

ĪN CAZUL TRANSFERULUI INDIVIDUAL ETC.)

 

 

 

 

 

 

 

DETALII SUGERATE PENTRU READMISIE

 

Data transferului:

 

Ora si locul transferului:

 

Numărul zborului:

 

 

ANEXA

 

Lista documentelor anexate :

 

 

CONFIRMAREA DE PRIMRE

 

Data :

 

 

Ora:

 

 

Decizia autoritătii competente solicitate:

Acceptare □

Refuz □

Motivatia, īn cazul unui refuz:

 

 

Numele, prenumele si functia oficialului :

 

 

Semnătura :

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

CERERE DE TRANZIT

 

INFORMATII PRIVIND AUTORITATEA COMPETENTA SOLICITANTA

 

Autoritatea competentă:

Număr telefon :

Fax:

E-mail:

Oficial ( nume, prenume si functia):

Număr dosar:

 

Data, ora si semnătura:

 

 

INFORMATII PRIVIND AUTORITATEA COMPETENTĂ SOLICITATĂ

 

Autoritatea competenta:

Număr de telefon :

Fax :

E-mail:

 

DATELE PERSONALE ALE PERSOANEI CARE FACE OBIECTUL TRANZITULUI

 

Nume si prenume:

 

 

Nume si prenume anterioare, pseudonime, porecle sau aliasuri:

 

 

Data si locul nasterii:

 

 

Sex:

 

 

Cetătenia :

 

 

Domiciliul īn tara de destinatie :

 

 

Alti membri de familie care īnsotesc persoana obiect al tranzitului, īn special minori:

 

 

Identitate stabilită :

Da 

Nu 

Fisa privind amprentele papilare se transmite prin postă:

Da 

Nu 

 

DOCUMENTE DE CĂLĂTORIE

 

Categoria / tipul documentului (număr, data si locul emiterii, autoritatea emitentă, data expirării etc.)

 

Categoria / tipul vizei ( numărul, data si locul emiterii, autoritatea emitentă, data expirării etc. )

 

 

DATE REFERITOARE LA CĂLĂTORIE

 

Itinerar:

 

Numărul zborului, data, ora si locul sosirii īn statul solicitat:

 

Numărul zborului, data, ora si locul plecării din statul solicitat:

 

Tara si locul de destinatie

 

 

ESCORTA

 

Informatii referitoare la escortă:

 

Datele personale ale ofiterilor de escortă (nume si prenume, seria si numărul pasaportului si legitimatiei de serviciu):

 

 

ALTE INRORMATII UTILE ( FOTOGRAFIE, LIMBA VORBITĂ, BUNURI PERSONALE, ASISTENTA MEDICALĂ DACA VA FI CAZUL, MASURI DE PROTECTIE SAU SECURITATE CARE AR PUTEA FI NECESARE

ĪN CAZUL TRANSFERULUI INDIVIDUAL ETC.)

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA

 

Documentul indicānd acordul tării de destinatie sau al altor tări de tranzit (atasat):

 

Lista cu alte documente anexate:

 

 

CONFIRMAREA DE PRIMIRE

 

Data :

 

Ora:

 

Decizia autoritătii competente solicitate:

Da 

Nu 

Motivatia, īn cazul unui refuz:

 

Numele, prenumele si functia oficialului:

 

Semnătura :

 

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind admiterea temporară pe teritoriul Romāniei, fără viză, din motive umanitare, a unor refugiati eritreeni din Marea Jamahirie Arabă Libiana Populară Socialistă

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 5 alin. (2) si al art. 19 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor īn Romānia, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă intrarea si sederea pe teritoriul Romāniei, fără viză, din motive umanitare, a unui număr de aproximativ 41 de refugiati eritreeni aflati pe teritoriul Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de drept de sedere pe teritoriul Romāniei pentru o perioadă de 6 luni de la data intrării.

(3) Admiterea intrării pe teritoriul Romāniei a refugiatilor prevăzuti la alin. (1) se permite numai cu avizul directorului general al Oficiului Romān pentru Imigrări din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, după efectuarea

verificărilor specifice, din care să rezulte că persoanele īn cauză nu prezintă un pericol la adresa sigurantei nationale sau a ordinii publice īn Romānia.

(4) Cheltuielile determinate de admiterea, sederea si asistenta persoanelor prevăzute la alin. (1) pe teritoriul Romāniei se suportă, după caz, de īnaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati si de Organizatia Internatională pentru Migratie.

(5) Oficiul Romān pentru Imigrări eliberează documentele de identitate persoanelor mentionate la alin. (1), potrivit modelului prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul afacerilor externe,

Iulian Buga,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 septembrie 2008.

Nr. 1.068.

 

ANEXĂ

 

DOCUMENT DE IDENTITATE

pentru străinii admisi temporar pe teritoriul Romāniei din motive umanitare

 

Descrierea documentului de sedere

Rubricatia:

1. Organul emitent: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE OFICIUL ROMĀN PENTRU IMIGRĂRI

2. Titlul documentului: DOCUMENT DE IDENTITATE PENTRU STRĂINII ADMISI TEMPORAR PE TERITORIUL ROMĀNIEI DIN MOTIVE UMANITARE

3. Numărul documentului: rubrica va contine elemente speciale de sigurantă.

4. Numele si prenumele: se vor indica numele si prenumele titularului, īn această ordine.

5. Tara de origine: va fi mentionată tara al cărei cetătean este străinul sau tara de domiciliu a acestuia.

6. Data nasterii: va cuprinde ziua, luna si anul nasterii străinului.

7. Sexul: simbolizat prin litera F sau M

8. Resedinta īn Romānia: se va indica resedinta completă a străinului īn Romānia.

9. Locul/Data eliberării: se vor indica formatiunea pentru imigrări si localitatea unde a fost emis documentul, precum si data eliberării, care va contine ziua, luna si anul.

10. Valabilitate: se va indica data pānă la care documentul este valabil.

 

NOTĂ:

Denumirile rubricilor vor fi īnscrise īn limbile romānă si engleză.

Documentul va avea forma unui cārd si va contine elemente de securizare.

- Dacă identitatea străinului nu a fost stabilită cu precizie, pe document se va mentiona „Identitate declarată", iar dacă identitatea a fost stabilită, se va mentiona „Identitate dovedită".

- Documentul va contine fotografia străinului, care va contine elemente de securizare.

- Forma documentului va putea fi adaptată īn functie de necesităti si de posibilitătile tehnice, cu respectarea prevederilor legale privind confectionarea si eliberarea acestuia.

- Caracteristicile, rubricatia, numărul si tipul elementelor de sigurantă vor putea fi adaptate īn functie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene īn domeniu.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. I.- Anexa nr. 3 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La pozitia nr. 107515, coloana a patra „Descriere tehnică" va avea următorul cuprins:

„Suprafata totală = 1.000 m2;

Suprafata construită = 502 m2;

Suprafată curte = 498 m2;

P cărămidă".

2. Se elimină din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului bunurile imobile avānd datele de identificare prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. II. - Institutiile implicate vor proceda la actualizarea inventarului cu bunurile din domeniul public al statului, īn conformitate cu prevederile prezentei hotărāri, īn termen de 30 de zile de la publicarea acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 septembrie 2008.

Nr. 1.081.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor care urmează să fie scoase din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Nr. M.F.

Persoana juridică care administrează imobilul

Denumirea imobilului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Adresa unde este situat imobilul

34120

(partial)

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Institutul de Stat pentru Testarea si īnregistrarea Soiurilor - Centrul pentru Testarea Soiurilor Tāncăbesti

Teren

30,12 ha

Comuna Snagov,

satul Tāncăbesti,

judetul Ilfov

107515

(partial)

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Caras-Severin

Clădire

Suprafata construită = 502 m2

parter; cărămidă

Municipiul Caransebes,

Str. Libertătii nr. 13,

judetul Caras-Severin

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind īnchirierea unor imobile sau părti din acestea, disponibile, aflate īn administrarea Ministerului Apărării si īn proprietatea publică a statului

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 14-16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicasi regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 din Hotărārea Guvernului nr. 68/2000 privind abilitarea Ministerului Apărării Nationale de a īnchiria imobile sau părti din acestea, disponibile, aflate īn administrarea sa si īn proprietatea publică a statului, si a prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, stationarea, desfăsurarea de operatiuni sau tranzitul fortelor armate străine pe teritoriul Romāniei,

īn temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării,

ministrul apărării emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind īnchirierea unor imobile sau părti din acestea, disponibile, aflate īn administrarea Ministerului Apărării si īn proprietatea publică a statului, prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrog㠄D.l-21, Norme privind īnchirierea unor imobile sau părti din acestea, disponibile, aflate īn administrarea Ministerului Apărării Nationale si īn proprietatea publică a statului", aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M. 56/2006*).

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

 

Bucuresti, 5 septembrie 2008.

Nr. M.89.


*) Ordinul ministrului apărării nationale nr. M. 56/2006 nu a fost publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind īnchirierea unor imobile sau părti din acestea, disponibile, aflate īn administrarea Ministerului Apărării si īn proprietatea publică a statului

 

CAPITOLUL I

Principii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme reglementează modalitatea de īnchiriere a imobilelor sau părtilor din acestea, disponibile, aflate īn administrarea Ministerului Apărării si īn proprietatea publică a statului.

(2) Prin imobile, īn sensul prezentelor norme, se īntelege constructiile cu instalatiile si terenurile aferente sau numai terenurile, amenajările de terenuri, altele decāt cele cu destinatie de locuinte.

(3) Īnchirierea se face pentru imobilele sau părti din acestea devenite disponibile īn urma procesului de restructurare a armatei, precum si pentru satisfacerea necesitătilor unitătilor militare privind asigurarea unor servicii curente cum ar fi: bufete de incintă, magazine, farmacii, frizerii, reparatii echipament, difuzarea presei, activităti de depozitare, mică productie, culturale, sportive, recreative si altele asemenea.

(4) Ministerul Apărării pune la dispozitia fortelor NATO/PfP, UE si ONU, gratuit sau contra cost, după caz, poligoane, terenuri, clădiri, precum si alte bunuri si elemente de infrastructură, fără licitatie.

(5) Folosinta exclusivă a bunurilor prevăzute la alin. (4) de către fortele armate străine pentru o perioadă mai mare de 6 luni se face cu aprobarea Guvernului.

Art. 2. - Initiativa īnchirierii o are Ministerul Apărării, prin unitătile militare din subordine, sau orice persoană fizică ori juridică romānă sau străină.

Art. 3. -īnchirierea bunurilor prevăzute la art. 1 se face prin licitatie publică cu strigare, īn conditiile prezentelor norme, pe baza unor contracte de īnchiriere īn care să se specifice clauze privind utilizarea, conservarea si restituirea bunurilor īnchiriate, precum si păstrarea secretului.

Art. 4. - (1) Aprobarea pentru īnchirierea unor imobile sau părti din acestea, disponibile, se dă la propunerea sefilor structurilor centrale, a sefilor statelor majore ale categoriilor de forte ale armatei sau a comandantilor comandamentelor de armă/similar, la solicitarea unitătilor militare din subordine, de către:

a) secretarul de stat si sef al Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si informare publică, pentru imobile īntregi si/sau grupuri de constructii ale căror suprafete construite desfăsurate depăsesc 1.000 m2, precum si pentru terenuri cu o suprafată mai mare de 10.000 m2, disponibile, numai cu avizul Statului Major General;

b) seful Directiei domenii si infrastructuri, pentru părti din imobile sau grupuri de clădiri ale căror suprafete construite nu depăsesc 1.000 m2, precum si pentru terenuri de pānă la 10.000 m2, disponibile.

(2) Solicitarea aprobării de īnchiriere se face de către unitătile militare interesate, după īntocmirea următoarelor documente:

a) referat tehnic, care să concluzioneze asupra oportunitătii īnchirierii bunului;

b) planul general/partial de situatie a cazărmii, cu dispunerea pavilioanelor si a terenului aferent ce urmează a fi īnchiriate;

c) planurile orizontale, cu dispunerea īncăperilor īn cadrul pavilioanelor, după caz.

(3) Referatul se īntocmeste pentru fiecare caz īn parte si cuprinde indicativul de cazarmă, numărul de pavilioane sau īncăperi solicitate pentru īnchiriere, suprafata construită si starea tehnică a acestora, suprafata terenului aferent, amplasarea īn interiorul cazărmii, modalitătile de rezolvare a circulatiei interioare si alte date ce sunt necesare pentru aprobarea īnchirierii.

(4) Unitătile militare detinătoare ale imobilelor, după obtinerea avizului tehnic favorabil al Centrului de domenii si infrastructuri sau, după caz, Centrului de cartiruire a trupelor si administrare cazărmi/similar, īnaintează ierarhic solicitările lor sefilor structurilor centrale sau ai statelor majore ale categoriilor de forte ale armatei ori comandantilor comandamentelor de armă/similar cărora li se subordonează, pentru obtinerea acordului de īnchiriere.

(5) După ce īsi dau acordul de īnchiriere, sefii structurilor centrale sau ai statelor majore ale categoriilor de forte ale armatei ori comandantii comandamentelor de armă/similar trimit solicitările Directiei domenii si infrastructuri care, după caz, le aprobă sau le avizează si le īnaintează secretarului de stat si sef al Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si informare publică pentru aprobare.

Art. 5. - (1) Se interzice īnchirierea bunurilor prevăzute la art. 1 īn următoarele situatii:

a) cānd este afectat planul instructiei sau starea de operativitate a unitătilor militare;

b) cānd sunt afectate securitatea unitătilor militare si păstrarea secretului;

c) cānd se aduce atingere prestigiului armatei;

d) cānd spatiul solicitat este īn apropierea depozitelor de armament, munitie, carburanti-lubrifianti, parcurilor auto si altor asemenea obiective importante;

e) cānd spatiul nu permite o circulatie limitată īn incinta cazărmii;

f) cānd spatiul sau terenul este solicitat pentru amplasarea panourilor publicitare;

g) cānd bunul este revendicat de către persoanele īndreptătite īn baza legilor de retrocedare si există o astfel de notificare prealabilă la Ministerul Apărării sau o actiune de revendicare ori constatare a dreptului de proprietate;

h) cānd sunt suspiciuni că se urmăreste practicarea unui comert ilicit sau depozitarea unor produse obtinute din import, sustrase de la obligatiile de plată a impozitelor legale si taxelor vamale.

(2) De asemenea, este interzisă īnchirierea bunurilor prevăzute la art. 1 pentru fabricarea si comercializarea băuturilor alcoolice, pentru depozitarea sau producerea de produse periculoase, cum ar fi: explozibili, artificii, arme si altele asemănătoare, cu exceptia cazurilor īn care imobilele respective sunt izolate fată de activitătile unitătilor militare, sunt amplasate īn cazărmi īn totalitate disponibilizate si, după caz, au destinatia respectivă din constructie.

(3) Face exceptie de la prevederile alin. (1) lit. f) Clubul Sportiv al Armatei „Steaua" Bucuresti.

Art. 6. - Veniturile realizate din īnchiriere se īncasează si se utilizează īn conformitate cu dispozitiile legale.

 

CAPITOLUL II

Modul de organizare a licitatiei publice cu strigare

 

Art. 7. - (1) Imobilele, grupurile/părtile de imobile prevăzute īn prezentele norme se īnchiriază de către unitatea militară utilizatoare care le are īn evidenta contabilă.

(2) Imobilele aflate īn evidenta contabilă a structurilor Ministerului Apărării, care au personalitate juridică, conform legii, se īnchiriază de către acestea indiferent de suprafata de teren si/sau construită desfăsurată, īn aceleasi conditii prevăzute īn norme pentru unitătile militare aflate īn subordinea/coordonarea directiilor centrale, categoriilor de forte ale armatei, comandamentelor de armă/similar.

Art. 8. - (1) După obtinerea aprobării, unitatea militară īndreptătită să īnchirieze imobile organizează licitatia publică cu strigare.

(2) Comisia de licitatie este constituită din 5 membri si se numeste prin ordin de zi pe unitate īn termen de 5 zile de la īnregistrarea aprobării, fiind formată din:

a) presedinte - loctiitorul comandantului/sefului unitătii/ similar;

b) membri: seful logisticii/similar, un reprezentant din compartimentul financiar-contabil si un reprezentant al esalonului superior;

c) secretar - administratorul cazărmii.

Art. 9. - Presedintele comisiei de licitatie răspunde de īntocmirea următoarelor documente:

a) caietul de sarcini;

b) anuntul publicitar.

Art. 10. - (1) Caietul de sarcini cuprinde īntreaga suprafată construită desfăsurată a spatiilor si terenurilor aprobate prin documentatie, precizează destinatia spatiilor ce urmează să fie īnchiriate, durata īnchirierii, valoarea lucrărilor ce urmează să fie executate pentru reabilitarea acestora, dacă este cazul, si stabileste pretul minim de pornire a licitatiei.

(2) Pretul minim de pornire a licitatiei se calculează īn lei pe m2/lună, avāndu-se īn vedere tarifele stabilite de consiliile locale sau de către alte institutii specializate ale statului, īn functie de destinatia si zonele de amplasament ale imobilelor si pretul de piată.

(3) Prin exceptie, pentru imobilul situat īn bd. Ghencea nr. 45, sectorul 6 Bucuresti - stadionul „Steaua" - pretul minim de pornire a licitatiei se stabileste īn euro/m2 si se achită īn lei, la cursul stabilit de Banca Natională a Romāniei la data efectuării plătii, conform art. 1 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 373/2003 privind aprobarea īnchirierii unei părti a unui imobil aflat īn domeniul public al statului si īn administrarea Ministerului Apărării Nationale.

(4) Īn situatia īn care nu există tarife se procedează la consultarea unor societăti de profil, precum agentii imobiliare acreditate si altele asemenea, sau la achizitionarea unor servicii specializate conform legislatiei īn vigoare, avānd īn vedere si pretul de piată.

(5) Īn functie de dotarea tehnică a spatiului de īnchiriat - climatizare, tāmplărie PVC sau aluminiu si altele asemenea, pretul minim de pornire se măreste cu 5% pānă la 10%.

(6) Īn cazul īn care imobilele necesită lucrări de reabilitare, valoarea lucrărilor ce urmează să se execute si pretul minim de pornire a licitatiei sunt conditii minimale pentru participarea la licitatie a persoanelor interesate - neacceptarea acestora este sanctionată cu descalificarea ofertantilor.

(7) Īn cazul īn care imobilele nu necesită lucrări de reabilitare, valoarea acestora nu mai constituie conditie minimală pentru participarea la licitatie a persoanelor interesate si nu se mai consemnează īn caietul de sarcini.

Art. 11. - (1) Caietul de sarcini se īntocmeste de comisia de licitatie pe baza modelului prevăzut īn anexa nr. 1, se avizează tehnic de Centrul de domenii si infrastructuri, de Centrul de cartiruire a trupelor si administrare cazărmi/similar si se aprobă de comandantul/seful unitătii militare.

(2) Īn situatia īn care licitatia se organizează de Centrul de domenii si infrastructuri, caietul de sarcini se īntocmeste de către acesta si se aprobă de seful Directiei domenii si infrastructuri.

Art. 12. - Caietul de sarcini se obtine contra cost de la unitatea militară organizatoare a licitatiei - contravaloarea acestuia nu trebuie să depăsească pretul multiplicării.

Art. 13. - (1) Anuntul publicitar se publică īn termen de 5 zile lucrătoare de la avizarea caietului de sarcini, iar licitatia se tine īn cel mult 30 de zile calendaristice de la aparitie, dar nu mai devreme de 10 zile calendaristice.

(2) Anuntul publicitar se dă īntr-o publicatie cu caracter national si īn una cu caracter local, conform modelului prezentat īn anexa nr. 2, si se afisează la sediul unitătii militare.

(3) Īn afara anunturilor publicitare se trimit invitatii de participare la licitatie si persoanelor care sunt interesate pentru īnchirierea bunurilor.

Art. 14. - Cheltuielile pentru desfăsurarea licitatiilor se suportă de structurile care le organizează, potrivit prevederilor legale.

Art. 15. - (1) Garantia de participare la licitatie se stabileste īn cuantum de 5% din valoarea lunară a chiriei minime.

(2) Garantia de participare se exprimă īn lei sau īntr-o valută liber convertibilă si se constituie prin scrisoare de garantie bancară care se prezintă īn original.

(3) Scrisoarea de garantie bancară se eliberează de o bancă din Romānia sau, după caz, de o bancă din străinătate.

(4) Īn cazul īn care se precizează această posibilitate īn caietul de sarcini, garantia de participare se constituie si prin depunerea de numerar la casieria unitătii militare sau direct īn contul acesteia.

(5) Garantiile de participare se īnapoiază participantilor necāstigători, īn termen de 5 zile lucrătoare de la adjudecarea licitatiei.

(6) Īn situatia īn care participantii nu se prezintă la licitatie, garantia de participare se retine de către unitatea militară organizatoare a licitatiei, cu exceptia situatiilor de fortă majoră sau de caz fortuit.

Art. 16. - (1) Persoanele care manifestă interes de participare la licitatie depun la registratura unitătii organizatoare, pānă la data īnscrisă īn anuntul publicitar, un plic īnchis si sigilat care contine confirmarea scrisă de participare, precum si documentele solicitate prin caietul de sarcini.

(2) Pe plic se mentionează denumirea, adresa ofertantului, codul fiscal si numărul de īnmatriculare de la oficiul registrului comertului, după caz, cu mentiunea „LICITATIE PENTRU ĪNCHIRIERE".

Art. 17. - (1) Īn caietul de sarcini se īnscriu clauze specifice activitătii de contrainformatii si securitate militară, potrivit reglementărilor īn vigoare la momentul organizării licitatiei.

(2) Unitatea militară organizatoare a licitatiei transmite īn scris structurii contrainformatii si securitate militară, īn a cărei arie de responsabilitate se află, elementele de identificare ale ofertantilor, pe măsura depunerii ofertelor.

Art. 18. - Licitatia se desfăsoară la sediul unitătii militare organizatoare, la data si ora stabilite prin anuntul publicitar.

Art. 19. - (1) Licitatia se poate desfăsura īn situatia īn care pānă la data limită de depunere a ofertelor au fost depuse cel putin 3 oferte, iar la această dată se prezintă cel putin 2 ofertanti.

(2) Īn caz contrar, licitatia se repetă după 7 zile, īn aceleasi conditii.

(3) Īn cazul īn care sunt īndeplinite conditiile prevăzute la alin. (1), comisia desface plicurile si verifică documentele solicitate.

(4) Dacă īn urma verificărilor cel putin două oferte sunt corespunzătoare caietului de sarcini, comisia trece la desfăsurarea propriu-zisă a licitatiei.

(5) Comisia hotărăste, īn situatia īn care documentele sunt necorespunzătoare, acordarea unui termen de maximum 48 de ore pentru completarea sau refacerea acestora, īn situatia īn care acest lucru este posibil, īntocmind īn acest sens un proces-verbal, licitatia urmānd să se tină după acest interval de timp.

(6) Licitatia propriu-zisă se desfăsoară prin strigări ce se repetă de 3 ori, fiecare strigare a presedintelui comisiei făcāndu-se la un interval de cel putin un minut.

(7) Presedintele anuntă valoarea lucrărilor ce urmează să se execute pentru reabilitarea spatiilor ce se īnchiriază si pretul minim de īnchiriere de la care porneste strigarea, cu precizarea salturilor de supralicitare stabilite de comisia de licitatie.

(8) Adjudecarea se face īn favoarea aceluia care la cea din urmă strigare oferă pretul cel mai mare, aceasta fiind materializată printr-un proces-verbal.

(9) Dacă īn urma verificărilor se constată că nu sunt cel putin două oferte corespunzătoare, licitatia se repetă īn conditiile prevăzute la alin. (2).

(10) A doua licitatie se desfăsoară dacă pānă la termenul-limită se depun cel putin două oferte si se prezintă ambii ofertanti.

(11) Īn situatia īn care la cea de-a doua licitatie documentele participantilor sunt necorespunzătoare, licitatia se repetă īn conditiile prevăzute la alin. (2) sau, dacă este posibil, se acordă un termen pentru refacerea acestora.

(12) Dacă la a doua licitatie se prezintă mai multi ofertanti si numai unul are documente corespunzătoare, adjudecarea se face prin negociere si se porneste de la pretul minim prevăzut īn caietul de sarcini.

(13) A treia licitatie se desfăsoară īn situatia īn care se prezintă un singur ofertant cu documente corespunzătoare, adjudecarea se face prin negociere si se porneste de la pretul minim prevăzut īn caietul de sarcini.

(14) Īn situatia īn care licitatia nu se finalizează prin desemnarea unui cāstigător sau īn cazul īn care nu există nicio solicitare pentru īnchiriere, se iau măsuri pentru conservarea sau valorificarea bunurilor, potrivit prevederilor legale īn vigoare.

(15) Īn situatia īn care se solicită din nou īnchirierea aceleiasi suprafete construite desfăsurate sau de teren, procedura de īnchiriere prevăzută la art. 4 se reia īn baza vechii aprobări, dacă nu a trecut o perioadă mai mare de un an de la data finalizării licitatiei precedente si se actualizează pretul minim de pornire a licitatiei cu indicele de inflatie comunicat de Institutul National de Statistică.

Art. 20. - (1) Īn toate fazele, comisia īntocmeste un proces-verbal, conform modelului prezentat īn anexa nr. 6, īn care se consemnează toate activitătile ce se desfăsoară īn timpul licitatiei.

(2) Acesta se semnează de membrii comisiei si de reprezentantii participantilor care se legitimează cu buletin/carte de identitate sau pasaport si delegatie, după caz.

(3) După anuntarea verbală a cāstigătorului de către presedintele comisiei, licitatia se declară īnchisă si se mentionează acest lucru īn procesul-verbal.

(4) După finalizarea licitatiei, continutul procesului-verbal se aprobă de comandantul/seful unitătii militare care a organizat licitatia.

(5) Documentele de desfăsurare a licitatiei se constituie īntr-un dosar separat la unitatea militară organizatoare.

Art. 21. - (1) De regulă, nu este permisă anularea licitatiei.

(2) Īn mod exceptional, anularea licitatiei se face īn următoarele situatii:

a) īn cazul unor abateri grave, sesizate ca urmare a unor contestatii īntemeiate privind organizarea si desfăsurarea licitatiei, prin īncălcarea prevederilor legale privind īnchirierea bunurilor si a prezentelor norme, care au afectat loialitatea concurentei, nu au asigurat transparenta procedurilor de licitatie sau au produs discriminări īntre ofertanti;

b) īn alte cazuri specificate īn mod expres prin caietul de sarcini.

Art. 22. - (1) Orice ofertant care participă la licitatie are dreptul, dacă este cazul, să facă contestatie comandantului/sefului unitătii militare organizatoare, īn termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatului licitatiei.

(2) Unitatea militară organizatoare a licitatiei este obligată să solutioneze contestatia si să comunice rezultatul īn scris, īn termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea acesteia.

(3) Īn acest sens se numeste, prin ordin de zi pe unitate, o comisie formată din 3 membri, altii decāt cei din comisia de licitatie.

Art. 23. - (1) Comisia de licitatie poartă īntreaga răspundere privind organizarea si desfăsurarea licitatiei.

(2) Īn cazul īn care după depunerea ofertelor există membri din comisie, rude sau afini pānă la gradul IV inclusiv, cu ofertanti cum ar fi: reprezentanti, asociati, administratori si altii, acestia se īnlocuiesc.

(3) La fel se procedează si īn situatia īn care vreun membru al comisiei este īn imposibilitatea de a-si exercita atributiunile.

 

CAPITOLULUI

Īncheierea contractului de īnchiriere

 

Art. 24. - (1) Īn maximum 10 zile lucrătoare de la data desfăsurării licitatiei se procedează la īncheierea contractului de īnchiriere.

(2) Īn cazul īn care cāstigătorul licitatiei renuntă din diferite motive sau dacă nu se prezintă īn termen de 10 zile lucrătoare pentru perfectarea contractului, aceasta pierde garantia depusă, situatie īn care unitatea organizatoare repetă licitatia.

(3) La data īncheierii contractului, cāstigătorul licitatiei prezintă scrisoarea de garantie bancară pentru buna executie a contractului īn valoare de 10% din valoarea chiriei anuale, valabilă pe durata contractului, la care se adaugă 90 de zile calendaristice peste termenul de expirare a contractului de īnchiriere.

Art. 25. - (1) Contractul de īnchiriere se īntocmeste la sediul unitătii militare organizatoare, conform modelului prezentat īn anexa nr. 7, si cuprinde clauze privind utilizarea, conservarea si restituirea bunului īnchiriat, precum si păstrarea secretului.

(2) Contractul se semnează din partea unitătii de către comandant/sef, se acordă viză de control financiar preventiv de către persoana abilitată si se avizează de către consilierul juridic care asigură asistentă juridică unitătii militare respective.

Art. 26. - (1) Durata contractului de īnchiriere este de cel mult 6 ani, īn functie de valoarea lucrărilor ce urmează să fie executate pentru reabilitarea si modernizarea spatiilor, cu posibilitatea de prelungire pe aceeasi durată, la solicitarea expresă a chiriasului, făcută cu cel putin 30 de zile calendaristice īnainte de expirare.

(2) Valoarea lucrărilor ce urmează să se realizeze se stabileste de către administratorul cazărmii sub forma unui deviz estimativ, verificat tehnic, de Centrul de domenii si infrastructuri, de Centrul de cartiruire a trupelor si administrare cazărmi/similar si este trecută īn caietul de sarcini.

(3) Durata contractului se stabileste īn caietul de sarcini īn functie de valoarea previzionată a lucrărilor de reabilitare, astfel:

a) pentru o valoare de pānă la 5% din valoarea de īnlocuire a imobilului sau din valoarea de piată a imobilului - 2 ani;

b) pentru o valoare cuprinsă īntre 5% si 10% din valoarea de īnlocuire a imobilului sau din valoarea de piată a imobilului - 4 ani;

c) pentru o valoare de peste 10 % din valoarea de īnlocuire a imobilului sau din valoarea de piată a imobilului - 6 ani.

(4) Valoarea lucrărilor ce urmează să fie executate pentru reabilitarea spatiilor ce se īnchiriază, stabilită īn caietul de sarcini si acceptată de către ofertant, prin oferta depusă, se preia ca obligatie de chirias si se īnscrie īn contractul īncheiat īntre părti.

(5) Īntocmirea documentatiei necesare, precum si solicitarea certificatelor si autorizatiei necesare potrivit legii este īn sarcina chiriasului, cu conditia obtinerii acordului prealabil al unitătii militare contractante.

(6) Chiriasul prezintă un grafic de realizare a lucrărilor ce urmează să se execute si care se finalizează cu cel putin un an īnainte de expirarea contractului initial.

(7) Durata contractelor de īnchiriere, īn care nu se prevăd lucrări de reabilitare, este de maximum 4 ani, fără posibilitatea de prelungire.

(8) Valoarea chiriei se actualizează semestrial cu indicele de inflatie comunicat de Institutul National de Statistică.

Art. 27. - (1) Īn contractul de īnchiriere se prevăd īn mod obligatoriu clauze privind eliberarea imobilului īnchiriat īn maximum 30 de zile calendaristice de la data notificării, atunci cānd nevoile Ministerului Apărării impun acest lucru, cum sunt: īnfiintarea de noi unităti, redislocarea/reorganizarea acestora ori altele asemenea.

(2) De asemenea, se prevăd clauze privind majorările de īntārziere la plata chiriei, precum si referitoare la faptul că spatiul nu poate fi īnstrăinat, subīnchiriat sau dat īn folosintă altor persoane.

(3) Īn contract, pretul stabilit la licitatie īn lei reprezintă valoarea chiriei pentru bunul īnchiriat pe m2/suprafată construită desfăsurată, m2 suprafată teren si pe total imobil.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 28. - (1) Contractele de īnchiriere se īncheie īn două exemplare, unitatea militară avānd obligatia să trimită o copie Centrului de domenii si infrastructuri sau, după caz, Centrului de cartiruire a trupelor si administrare cazărmi/similar la care este arondată administrativ.

(2) Centrele/similar au obligatia să tină evidenta īnchirierilor din zona de responsabilitate si să transmită semestrial la Directia domenii si infrastructuri situatii centralizatoare, respectiv la datele de 31 ianuarie si 31 iulie ale fiecărui an.

(3) Modelul situatiei centralizatoare este prevăzut īn anexa nr. 8.

(4) Circuitul parcurs de aceste situatii centralizatoare este prevăzut īn anexa nr. 9.

Art. 29. - (1) Directia domenii si infrastructuri, centrele de domenii si infrastructuri sau, după caz, centrele de cartiruire a trupelor si administrare cazărmi/similar si structurile statelor majore ale categoriilor de forte ale armatei ori comandamentelor de armă/similar, prin organele proprii de specialitate, organizează controale si verificări privind modul de desfăsurare a licitatiilor, perfectarea si derularea contractelor, utilizarea spatiilor si propun ierarhic ministrului apărării, după caz, măsuri disciplinare, administrative sau de sesizare a organelor īn drept, īmpotriva celor care au īncălcat reglementările īn vigoare.

(2) Contractele de īnchiriere se auditează conform reglementărilor interne pe această linie.

Art. 30. - Contractele de īnchiriere īncheiate anterior intrării īn vigoare a prezentelor norme īsi mentin valabilitatea, se prelungesc, dacă este cazul, īn aceleasi conditii, conform dispozitiilor existente īn vigoare la acea dată, numai īn măsura īn care acest aspect a fost stipulat expres īn contract.

Art. 31. - Imobilele aflate īn administrarea Ministerului Apărării care constituie proprietate privată a statului se īnchiriază īn conditiile prezentelor norme.

Art. 32. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

- model –

 

ROMĀNIA

MINISTERUL APĂRĂRII

Unitatea Militară....................................

Nr......................din.............................

NESECRET

Exemplar nr.............

Avizat

U.M................................

 

(Centrul de domenii si infrastructuri,

Centrul de cartiruire a trupelor si administrare cazărmi/similar)

Aprob

Comandantul/Seful U.M.....................

 

CAIET DE SARCINI

 

1. Obiectul licitatiei

a) U.M........................īnchiriază, prin licitatie publică cu strigare, imobilul situat īn ....................................., compus din ......................., īn vederea (prestării următoarelor servicii:

alimentatie, prestări servicii, productie, farmacie, reparatii sau pentru alte activităti agreate de Ministerul Apărării).

Pretul minim de pornire este de......................lei/m2, īn total pe suprafată de īnchiriat de ...................... m2 este de ......................lei/lună.

Activitătile desfăsurate trebuie să nu aducă atingere securitătii unitătii, păstrării secretului militar si prestigiului armatei.

Īn situatia īn care se constată că activitatea ofertantului sau a chiriasului īncalcă prevederile alineatului de mai sus ori nu respectă clauzele contractuale, ofertantul este descalificat sau, după caz, contractul reziliat de drept, cu plata de daune interese si retinerea garantiei de participare la licitatie ori a depozitului de garantie, fără ca acesta să emită pretentii de orice fel.

Īn situatii deosebite īn care Ministerul Apărării are nevoie de aceste spatii (īnfiintarea de noi unităti, redislocarea sau reorganizarea acestora), chiriasul se obligă să le predea īntr-un termen de 30 de zile calendaristice de la notificare, libere de orice sarcini si īn stare corespunzătoare.

b) Persoanele interesate depun documentele solicitate īn prezentul caiet de sarcini pānă la data īnscrisă īn anuntul publicitar.

c) Durata contractului de īnchiriere este de pānă la........ani, cu drept de reīnchiriere pe aceeasi perioadă, īn situatia īn care bunul rămāne disponibil.

Valoarea totală a următoarelor categorii de lucrări (se detaliază lucrările necesare)...................ce se execută pentru reabilitarea si modernizarea spatiilor, pe timpul perioadei de īnchiriere, este de................................, fiind conditie minimală si obligatorie de participare la licitatie, dacă este cazul.

Chiriasului īi este interzis, sub sanctiunea rezilierii de plin drept, fără somatie si fără să apeleze la instantele judecătoresti, să īnstrăineze sub orice formă, să concesioneze, să ipotecheze, să īncheie contracte de leasing, precum si să subīnchirieze, īn beneficiul altui chirias, bunurile imobile - terenuri si constructii.

d) Chiria se plăteste lunar, prin ordin de plată sau alte modalităti prevăzute de legislatia īn vigoare, īn contul stabilit īn contractul de īnchiriere si se actualizează semestrial cu indicele de inflatie comunicat de Institutul National de Statistică.

e) Pentru participarea la licitatie ofertantul prezintă obligatoriu scrisoare de garantie bancară de participare la licitatie sau depune la casieria unitătii ori īn contul acesteia 5% din valoarea lunară a chiriei minime, cu exceptia institutiilor publice.

Termenul de valabilitate a scrisorii este de 30 de zile calendaristice de la data desfăsurării licitatiei. Scrisoarea de garantie bancară de participare la licitatie sau valoarea acesteia depusă la casierie sau īn contul unitătii se restituie participantilor necāstigători īn termen de 5 zile lucrătoare de la adjudecarea ofertei, iar pentru cāstigător īn momentul depunerii depozitului de garantie.

2. Scrisoarea de garantie bancară pentru buna executie a contractului

Scrisoarea de garantie bancară pentru buna executie a contractului este destinată pentru executarea obligatiilor locative ale chiriasului, este īn cuantum de 10% din valoarea chiriei anuale, are un termen de valabilitate de 90 de zile calendaristice peste durata de expirare a contractului de īnchiriere si se depune la īncheierea contractului.

3. Documentele obligatorii care se depun de către ofertanti

Documentele obligatorii care se depun de către ofertanti sunt:

a) formularul de ofertă - anexa nr. 3;

b) certificatul de īnmatriculare la oficiul registrului comertului;

c) copie de pe actele constitutive ale societătii (statut, contract), cu modificările acestora;

d) cazier fiscal;

e) ultimul bilant contabil īnregistrat la organele specializate si/sau scrisori de bonitate din partea băncilor prin care se dovedeste capacitatea economico-financiară;

f) informatii generale despre ofertant - anexa nr. 4;

g) scrisoare de garantie bancară de participare la licitatie sau documente din care să rezulte achitarea valorii acesteia - anexa nr. 5.

Pentru ofertantii persoane fizice se depun următoarele documente: formularul de ofertă - anexa nr. 3, autorizatie de desfăsurare a activitătii pentru care se solicită īnchirierea, cazier fiscal si judiciar si actul de identitate īn copie.

4. Evaluarea ofertelor

Evaluarea ofertelor se face de către comisia de licitatie, prin strigare, cu verificarea documentelor depuse de solicitanti, cerute prin caietul de sarcini. Se declară cāstigătoare persoana care oferă pretul de īnchiriere cel mai mare la ultima strigare.

5. Conditiile generale pe care trebuie să le īndeplinească o ofertă

Ofertantul trebuie să prezinte documente care să ateste că īndeplineste conditiile de eligibilitate prevăzute la pct. 3 din prezentul caiet de sarcini.

Orice ofertant, prin depunerea ofertei, acceptă pretul minim de pornire pe suprafata īnchiriată si valoarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a spatiilor ce se īnchiriază si care sunt conditii minimale eliminatorii, acolo unde este cazul.

Oferta si celelalte documente sunt dactilografiate īn limba romānă, semnate si stampilate de ofertant, fără să prezinte stersături, modificări sau adăugări.

Oferta īmpreună cu celelalte documente se depun de către ofertant la sediul unitătii organizatoare īntr-un singur exemplar. Ofertantul introduce oferta sa īntr-un plic. Plicul se sigilează si se scrie pe el „LICITATIE PENTRU ĪNCHIRIERE", iar pe verso numele si adresa ofertantului.

Ofertele īmpreună cu celelalte documente se depun la registratură pānă la data si ora indicate īn anuntul publicitar si caietul de sarcini.

Ofertele depuse peste termen se resping si se returnează nedeschise ofertantilor.

Īn situatia īn care ofertele sunt incomplete, comisia acordă un termen de 48 de ore pentru remediere, dacă acestea nu se remediază pe loc.

6. Desfăsurarea licitatiei

Plicurile se deschid la data si ora specificate īn anuntul publicitar, īn prezenta comisiei si a reprezentantilor legali ai ofertantilor, care au asupra lor īmputernicire/delegatie pentru participare la licitatie.

După deschiderea tuturor ofertelor, anuntarea numelor ofertantilor si citirea cererii de ofertă, prin care ofertantii se obligă să plătească cel putin pretul de pornire si valoarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a spatiilor ce se īnchiriază, acolo unde este cazul, precum si să participe la derularea acesteia, comisia verifică documentele si procedează īn consecintă.

Īn situatia īn care ofertele si documentele sunt corespunzătoare si sunt respectate normele privind īnchirierea, se trece efectiv la desfăsurarea licitatiei.

Presedintele anuntă pretul initial de pornire si precizează salturile de supralicitare stabilite de comisia de licitatie, īn functie de valoarea de pornire, īn cuantum de 1-3%, si consemnează preturile oferite pe parcursul licitatiei.

Este declarat cāstigător ofertantul care oferă pretul de īnchiriere cel mai mare la ultima strigare.

Toate activitătile desfăsurate pe parcursul licitatiei se consemnează īntr-un proces-verbal īn care se īnscrie cāstigătorul acesteia si care se semnează de către membrii comisiei si reprezentantii ofertantilor, dacă sunt prezenti.

7. Alte conditii

Documentele licitatiei se pun la dispozitia celor interesati contra cost. Pretul caietului de sarcini este de...............lei.

Īntocmirea documentatiei necesare realizării lucrărilor si solicitarea certificatelor si autorizatiilor necesare potrivit legislatiei īn vigoare cad īn sarcina chiriasului, după obtinerea acordului prealabil al unitătii contractante.

Pentru nerespectarea conditiilor impuse prin caietul de sarcini si contractul de īnchiriere de către ofertant/chirias, acesta pierde garantiile depuse, iar contractul se reziliază cu daune interese.

Prevederile prezentului caiet de sarcini se completează cu cele prevăzute de legislatia īn vigoare la data desfăsurării licitatiei.

 

Presedintele comisiei de licitatie,

....................................................

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

- model -

 

ANUNT PUBLICITAR

 

Ministerul Apărării, prin U.M......................, organizează licitatie publică deschisă cu strigare īn vederea īnchirierii următoarelor imobile (constructii, terenuri etc.)................................................................................................................................

Licitatia are loc īn ziua de........, ora........, la sediul U.M.............................................din str.................................nr....., localitatea...................................................

Īn caz de neadjudecare, licitatia se repetă īn ziua de.................., ora........, si īn ziua de........, ora......, la aceeasi adresă.

Conditiile privind participarea si adjudecarea sunt cuprinse īn caietul de sarcini, care se cumpără de la sediul U.M. ........................, īncepānd cu ziua de......, contra sumei de.......lei si se depune la casieria unitătii.

Informatii suplimentare se obtin la sediul unitătii sau la telefon........................

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

- model -

 

OFERTANTUL

(denumirea/numele, sediul/adresa, telefon, fax)

 

FORMULAR DE OFERTĂ

Data..................

 

Către............................................................................................................................................................................................................................................................

(denumire/numele si sediul, adresa unitătii militare)

Īn urma examinării caietului de sarcini si a anexelor (nr......................), a căror primire este astfel confirmată, noi, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului, conform ............................................, ne angajăm să participăm la licitatia privind īnchirierea ............................................si să oferim cel putin pretul minim de strigare de .....................si să executăm lucrările de reabilitare si modernizare a spatiilor ce se īnchiriază, acolo unde este cazul, īn valoare de....................................

Ne obligăm, īn cazul īn care cāstigăm licitatia, să īncheiem contractul de īnchiriere īn decurs de 10 zile de la desfăsurarea acesteia.

Īn cazul īn care suntem desemnati cāstigătorii licitatiei, ne obligăm să depunem, pānă la īncheierea contractului, scrisoarea de garantie bancară pentru buna executie a contractului īn valoare de 10% din valoarea chiriei anuale, valabilă pe durata contractului, la care se adaugă 90 de zile calendaristice peste termenul de expirare a contractului de īnchiriere, si consimtim să fim verificati din punctul de vedere al păstrării secretului, al intereselor Ministerului Apărării privind apărarea natională, ordinea publică si siguranta natională. īn situatia īn care desfăsurăm activităti contrare celor arătate mai sus acceptăm să fim descalificati fără să avem vreo pretentie.

Pānă la īncheierea contractului, oferta, inclusiv strigările de pret, constituie un acord de principiu īntre noi.

Īn cazul īn care contractul nu se īncheie din culpa noastră, suntem de acord cu sanctiunea pierderii garantiei de participare.

 

Astăzi...........................

....................................

(semnătura si stampila)

īn calitate de...................................., deplin autorizat să semneze oferta pentru si īn numele.....................................................

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

- model -

 

OFERTANTUL

(denumirea/numele, sediul/adresa, telefon, fax)

 

INFORMATII GENERALE

despre ofertant

 

1. Denumirea/Numele si sediul/adresa

2. Numărul si data īnregistrării la registrul comertului

3. Codul fiscal

4. Capital social

5. Obiectul de activitate

6. Principalele contracte de livrări de bunuri/servicii si, după caz, servicii auxiliare

7. Service (propriu sau pe bază de contract)

8. Alte date

 

Data completării

.............................

Ofertant,

...................................

(semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

- model –

 

BANCA

(denumirea, sediul, telefon, fax)

 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARĂ

pentru oferta depusă īn vederea participării la licitatie

 

Īn cazul īn care ofertantul īnaintează oferta sa, datată..................................., īn vederea participării la licitatie pentru adjudecarea ofertei de īnchiriere ce are loc la data de....................., vă facem cunoscut că noi..........................garantăm īn favoarea ................................., pentru suma de ....................., sumă pe care ne angajăm ca, īn caz de insolvabilitate a ofertantului, să o plătim la prima dumneavoastră cerere scrisă si fără altă procedură, īn cazul īn care ofertantul se află īn una dintre situatiile următoare:

- revocă oferta după deschiderea acesteia si īnainte de adjudecare;

- revocă oferta după adjudecare;

- fiind cāstigătorul licitatiei, nu semnează contractul de īnchiriere īn termenul de valabilitate al ofertei;

- fiind cāstigătorul licitatiei, nu constituie depozitul de garantie.

Prezenta garantie este valabilă pānă la data de.................., ea devine nulă īn cazul neacceptării ofertei depuse sau dacă licitatia este adjudecată de un alt ofertant.

Valabilitatea garantiei se extinde, īn cazul īn care este necesar, la cererea unitătii militare, cu acordul prealabil al ofertantului.

 

..............................

(denumirea băncii)

Director,

...................................

(semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 6

la norme

 

- model –

 

ROMĀNIA

MINISTERULAPĂRĂRII

Unitatea Militară.........

 

PROCESUL-VERBAL

al licitatiei din data de...............ora

 

1. Licitatia a fost anuntată īn (publicatia)......................................................................................din..................................

2. Bunul īnchiriat...................................................................................................................................................................

3. Comisia de licitatie numită prin OZU nr............................din...............al U.M..............................este constituită din:

 

Presedinte:

(gradul, numele si prenumele) din U.M.......................

Membri:

(gradul, numele si prenumele) din U.M.......................

 

(gradul, numele si prenumele) din U.M.......................

 

(gradul, numele si prenumele) din U.M.......................

Secretar:

(gradul,numele si prenumele) din U.M.......................

 

4. La licitatie au participat ca reprezentanti ai esaloanelor superioare: (se va completa cu gradul, numele si prenumele) din U.M...............................

5. La licitatie au participat persoanele mentionate īn tabelul anexat care au documentele conform caietului de sarcini.

6. Pretul initial al licitatiei bunului............................................lei, iar valoarea lucrărilor....................................................

Preturile oferite pe parcursul licitatiei si persoanele care le-au oferit sunt mentionate īn tabelul anexat, īntocmit pe timpul desfăsurării acesteia.

7. Bunul a fost īnchiriat de...................................................................................., la valoarea de....................................lei.

 

Comisia de licitatie

Presedinte:......................................

Membri:...........................................

........................................................

........................................................

Secretar:..........................................

 

ANEXA Nr. 7

la norme

 

- model –

 

ROMĀNIA

MINISTERULAPĂRĂRII

Unitatea Militară.......................

NESECRET

Exemplar nr.........

 

CONTRACT DE ĪNCHIRIERE

nr.................... din....................

 

I. Părtile contractante

īntre Ministerul Apărării, prin Unitatea Militară nr...................., denumită īn continuare administrator, avānd contul de virament nr................................., deschis laTrezoreria............................., reprezentată de domnul .........................., comandant/sef,

si ......................., cu sediul īn localitatea ............................, ......................str.........................nr. ..., bl......., et. ..., ap. ..., sectorul ......., īnregistrată īn oficiul registrului comertului cu numărul ............., avānd contul de virament nr................, deschis la.................., reprezentată de domnul ..................., director, si domnul (doamna)..............................., contabil sef,

denumită īn continuare chirias, a intervenit următorul contract de īnchiriere.

II. Obiectul contractului

Art. 1. - Primul, īn calitate de administrator, īnchiriază, iar al doilea, īn calitate de chirias, preia īn folosintă imobilul format din constructie īn suprafată desfăsurată de ...... m2 si terenul īn suprafată de.......m2, situat īn...................., identificat conform schitei anexate, care face parte din contract.

Art. 2. - Scopul īnchirierii imobilului este desfăsurarea activitătilor..........................., conform certificatului eliberat de oficiul registrului comertului.

Art. 3. - Predarea-primirea imobilului este consemnată īn procesul-verbal anexat la contract (anexa nr............).

III. Termenul

Art. 4. -Termenul īnchirierii este de.....ani si īncepe cu data de....................pānă la...........................

Art. 5. - La expirarea termenului, contractul se reīnnoieste, dacă este cazul, cu acordul administratorului, pentru o nouă perioadă de ... ani, prin act aditional, la cererea scrisă a chiriasului, făcută cu cel putin 30 de zile calendaristice īnainte de expirare, īn aceleasi conditii privind chiria si lucrările de reabilitare si modernizare a spatiilor (acolo unde este cazul), īn situatia īn care chiriasul si-a īndeplinit īn totalitate obligatiile din contractul initial.

Cānd nevoile Ministerului Apărării o impun (īnfiintarea de noi unităti, redislocarea sau reorganizarea acestora), īn termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării scrise din partea administratorului, chiriasul se obligă să elibereze imobilul īnchiriat, cu plata despăgubirilor neamortizate constatate īn baza unei expertize tehnice.

IV. Plata chiriei

Art. 6. - Chiria lunară este de ................., calculată ca urmare a derulării licitatiei, asa cum rezultă din fisa anexată (anexa nr................), care face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 7. - Plata chiriei se face lunar, pānă cel mai tārziu la data de 15 a lunii īn curs pentru luna expirată, īn contul administratorului, fără acceptare.

Art. 8. - Valoarea chiriei se actualizează semestrial, cu indicele de inflatie comunicat de Institutul National de Statistică.

V Obligatii ale administratorului

Art. 9. - Să predea imobilul īnchiriat cu proces-verbal de predare-primire, conform art. 3.

Art. 10. - Să asigure folosinta imobilului īnchiriat īn tot timpul contractului, garantānd chiriasul contra pierderii totale sau partiale a bunului ori contra tulburării folosintei imobilului.

Să verifice periodic ca spatiile īnchiriate să fie folosite doar pentru destinatia dată prin prezentul contract.

VI. Obligatii ale chiriasului

Art. 11. - Chiriasul are obligatia să achite chiria lunar si să asigure paza juridică si īntretinerea imobilului, potrivit prevederilor legale, si să apere pe administrator īmpotriva oricăror uzurpări.

Paza juridică este īn sarcina chiriasului, conform prevederilor legale.

Chiriasul are obligatia să execute lucrările pentru reabilitarea si modernizarea spatiilor (acolo unde este cazul) īnscrise īn caietul de sarcini si acceptate prin ofertă, īn valoare de ..., la data perfectării contractului, conform graficului anexat, care se finalizează cu cel putin un an īnainte de expirarea contractului initial (dacă este cazul).

Īntocmirea documentatiei, precum si solicitarea certificatelor si avizelor necesare, potrivit legii, pentru realizarea de lucrări de reabilitare si modernizare cad īn sarcina chiriasului, după obtinerea aprobării prealabile a unitătii contractante (dacă este cazul).

De asemenea, chiriasul prezintă la data īncheierii contractului scrisoarea de garantie bancară pentru bună executie a contractului īn valoare de 10% din valoarea chiriei anuale, valabilă pe durata contractului, la care se adaugă 90 de zile calendaristice peste termenul de expirare al contractului de īnchiriere, pentru acoperirea obligatiilor neexecutate.

Art. 12. - Să nu schimbe destinatia imobilului si să nu efectueze lucrări care duc la schimbarea structurii sau configuratiei spatiilor construite, fără acordul administratorului.

Art. 13. - Să comunice administratorului orice fel de modificare intervenită, care influentează cuantumul chiriei.

Art. 14. - Să comunice administratorului, cu cel putin 30 de zile calendaristice īnainte, dacă intentionează să elibereze imobilul si să-l predea īn bună stare de folosintă si curătenie, liber de orice sarcină.

Art. 15. - Sunt interzise, sub sanctiunea rezilierii de plin drept, fără somatie si fără a apela la instantele judecătoresti, īnstrăinarea sub orice formă, concesionarea, ipotecarea, contractul de leasing, precum si subīnchirierea bunurilor.

Art. 16. - Odată cu preluarea imobilului, chiriasul preia si obligatiile prevăzute de lege īn sarcina sa privind apărarea īmpotriva incendiilor, securitatea si sănătatea īn muncă, protectia mediului, supravegherea tehnică si metrologia legală, precum si ecologizarea zonei, inclusiv cota-parte de.............. din taxa de igienizare pentru īntreaga suprafată desfăsurată de.......m2, impozitul pe teren si clădiri si altele.

Art. 17. - Să nu folosească īn mod gratuit efective ale Ministerului Apărării īn operatiuni de manipulare, distribuire si depozitare a produselor comercializate.

Pentru aceste operatiuni se īncheie contracte de prestări de servicii, potrivit reglementărilor īn vigoare.

Art. 18. - Să achite lunar contravaloarea utilitătilor consumate stabilite īn baza aparatelor de măsură, pe care chiriasul este obligat să le monteze. īn situatia īn care conditiile tehnice nu permit acest lucru, contravaloarea utilitătilor consumate se stabileste de comun acord cu administratorul.

Art. 19. - Să nu folosească spatiile Ministerului Apărării decāt pentru scopurile pentru care au fost īnchiriate.

Art. 20. - Să respecte regulile de ordine interioară, normele de apărare īmpotriva incendiilor, securitate si sănătatea īn muncă, protectie a mediului, supraveghere tehnică si metrologie legală, precum si cele privind accesul īn unitate.

Art. 21. - La expirarea termenului contractual, chiriasul se obligă să predea administratorului imobilul īn bună stare, inclusiv cu īmbunătătirile aduse prin lucrări de reparatii executate pentru reabilitarea si modernizarea acestuia (dacă a fost cazul) pe perioada derulării contractului, liber de orice sarcini.

VII. Răspunderi contractuale

Art. 22. - Pentru neīndeplinirea obligatiei de plată a chiriei timp de două luni consecutiv, contractul de īnchiriere se consideră reziliat de plin drept fără somatie si fără a apela la instantele judecătoresti, iar chiriasul pierde depozitul de garantie, datorānd eventuale daune īn completare.

Art. 23. - Pentru īntārzierea la plata chiriei se percep majorări de īntārziere, conform legislatiei īn vigoare.

Art. 24. - Cauzele de fortă majoră, constatate conform legii si comunicate īn termen de 10 zile calendaristice de la producerea lor, exonerează părtile de răspundere.

VIII. Litigii

Art. 25. - Litigiile de orice fel decurgānd din executarea prezentului contract de īnchiriere, care nu se rezolvă pe cale amiabilă, sunt de competenta instantei de judecată de drept comun.

Art. 26. - Prezentul contract s-a īncheiat īn ........ exemplare, avānd valoarea de original si aceeasi fortă juridică.

 

ADMINISTRATOR

Comandantul/Seful U.M.,

...........................................

CHIRIAS

Vizat pentru control financiar preventiv

..........................................................

 

Consilier juridic

........................

 

 

ANEXA Nr. 8

la norme

 

- model -

 

ROMĀNIA

MINISTERUL APĂRĂII

Structurile mentionate īn ordin

nr...............din...................

NESECRET

Exemplar nr..................

 

SITUATIE CENTRALIZATOARE

privind īnchirierea unor imobile sau părti din acestea aflate īn administrarea Ministerului Apărării la data de......................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Garnizoana

Indicativ cazarmă

Litera pavilionului

Chiriasul

imobilului

(denumirea,

adresa)

Suprafata īnchiriată

Contractul de

īnchiriere (nr. si data)

Termen de īnchiriere

Data īnchirierii

Chiria (valoare)

Aprobarea

īnchirierii

(felul si nr.

documentului)

Contract reziliat (data,

motivul)

Observatii

Constructii - m2 -

Teren - -m2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comandantul/Seful U.M...............,

.......................................................

 

ANEXA Nr. 9

la norme

 

- model -

 

TABEL

cu circuitul parcurs de situatiile centralizatoare privind īnchirierea unor imobile sau părti din acestea aflate īn administrarea Ministerului Apărării

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea lucrării

Frecventa si data īnaintării

Detalii privind circuitul informational

Centrele de domenii si infrastructuri

Directia domenii si infrastructuri

1.

Situatie centralizatoare privind īnchirierea unor imobile sau părti din acestea aflate īn administrarea Ministerului Apărării

semestrial

31 ianuarie

31 iulie

elaborare

sintetizare

 

MINISTERUL PENTRU ĪNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, COMERT, TURISM SI PROFESII LIBERALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistică

 

Īn temeiul Hotărārii Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru īntreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, cu modificările ulterioare, si al Hotărārii Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice,

ministrul pentru īntreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistică, prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul pentru īntreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 1.096.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistică

 

1. Dispozitii generale

1.1. Prezentele norme metodologice, elaborate īn conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice, stabilesc metodologia si criteriile de acreditare a centrelor nationale de informare si promovare turistică.

1.2. Prezentele norme metodologice sunt obligatorii pentru toate consiliile locale si consiliile judetene īn subordinea cărora functionează centrele nationale de informare si promovare turistică.

1.3. Īn scopul īmbunătătirii activitătii de promovare a potentialului turistic, de prezentare a tuturor ofertelor turistice si a atractiilor turistice locale, regionale si nationale, consiliile locale si judetene, după caz, organizează centre nationale de informare si promovare turistică.

Centrele nationale de informare si promovare turistică sunt servicii specializate care functionează īn subordinea consiliilor locale si judetene, după caz, si īn colaborare cu Ministerul pentru īntreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale.

Acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistică se face de Ministerul pentru īntreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, la cererea consiliilor locale si consiliilor judetene īn subordinea cărora functionează acestea.

2. Documentatia necesară pentru eliberarea certificatului de acreditare

2.1. Īn vederea obtinerii certificatului de acreditare, consiliile locale si consiliile judetene īn subordinea cărora functionează centrele nationale de informare si promovare turistică vor īntocmi o documentatie cu următorul continut:

a) cerere-tip de eliberare a certificatului de acreditare, conform modelului prezentat in anexa nr. 1;

b) fisa centrului national de informare si promovare turistică, conform modelului prevăzut īn anexa nr. 2;

c) copia hotărārii consiliului local sau a consiliului judetean de īnfiintare a centrului national de informare si promovare turistică;

d) documente care atestă calificarea angajatilor si copia contractului individual de muncă, īnregistrat conform prevederilor legale, al directorului centrului national de informare si promovare turistică;

e) o fotografie cu exteriorul si o fotografie cu interiorul centrului national de informare si promovare turistică;

f) act doveditor privind detinerea spatiului aferent centrului national de informare si promovare turistică;

g) dovada emisă de autoritatea administratiei publice locale privind orarul de functionare a centrului national de informare si promovare turistică.

2.2. Īn termen de 90 de zile de la eliberarea certificatului de acreditare, centrul national de informare si promovare turistică are obligatia de a depune la autoritatea publică centrală pentru turism cel putin un exemplar al hărtilor si planurilor orasului realizate īn conditiile pct. 5.1 lit. e) si cāte un exemplar al materialelor de promovare proprii realizate īn conditiile pct. 4.1 lit. b).

3. Eliberarea certificatului de acreditare

3.1. Documentatia de acreditare se transmite Ministerului pentru īntreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale - Directia generală autorizare si post-privatizare, care verifică īndeplinirea criteriilor de acreditare si īntocmeste certificatul de acreditare, conform modelului prezentat īn anexa nr. 3.

3.2. Eliberarea certificatului de acreditare se face īn termen de cel mult 30 de zile de la data īnregistrării documentatiei complete. īn cazul īn care centrul national de informare si promovare turistică nu īntruneste toate criteriile pentru a fi acreditat, Ministerul pentru īntreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale - Directia generală autorizare si post-privatizare va informa īn scris, īn acelasi termen, consiliul local sau judetean, după caz, interesat.

3.3. Consiliile locale sau consiliile judetene au obligatia să respecte, pe toată perioada de functionare a centrelor nationale de informare si promovare turistică, conditiile si criteriile care au stat la baza acreditării acestora.

3.4. Ministerul pentru īntreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale verifică periodic respectarea conditiilor si criteriilor care au stat la baza acreditării.

3.5. Certificatele de acreditare sunt valabile 5 ani de la data emiterii.

4. Atributiile centrelor nationale de informare si promovare turistică

4.1. Atributiile centrelor nationale de informare si promovare turistică sunt următoarele:

a) informarea generală asupra ofertei turistice si a atractiilor turistice locale, regionale sau nationale;

b) punerea la dispozitia turistilor de materiale de promovare locale, regionale sau nationale;

c) informarea privind oferta locală de cazare, ca serviciu cu titlu gratuit;

d) informare cu privire la posibilitătile de rezervare a biletelor de transport, precum si cu privire la ghizi turistici locali, nationali si specializati;

e) organizarea de manifestări expozitionale de turism pe plan local si regional si de activităti generale de marketing intern si extern cu rol īn cresterea circulatiei turistice locale si regionale;

f) consilierea cu privire la alegerea diverselor produse turistice locale, regionale si nationale, ca serviciu cu titlu gratuit;

g) cooperarea cu institutiile locale si regionale pe probleme de turism (autorităti ale administratiei publice locale, camere de comert, Agentia pentru Dezvoltare Regională eto);

h) cooperarea cu autoritatea publică centrală pentru turism si furnizarea, la cererea acesteia, de date statistice referitoare la circulatia turistică locală si regională, de date referitoare la evenimente cu rol īn cresterea circulatiei turistice care se realizează pe plan local si regional, precum si furnizarea altor informatii referitoare la activitătile turistice si oferta turistică pe plan local si regional;

i) efectuarea de activităti de cercetare de piată pe plan local si regional, de analiză, planificare, structurare si elaborare de propuneri de dezvoltare turistică locală si regională si marketing turistic, īn colaborare cu autorităti ale administratiei publice locale si cu autoritatea publică centrală pentru turism;

j) oferirea de informatii cu privire la autoritătile competente īn solutionarea reclamatiilor care se īnregistrează pe plan local cu privire la calitatea serviciilor turistice.

4.2. Centrele nationale de informare si promovare turistică pot comercializa produse si servicii de tipul: bilete la evenimente culturale si sportive, materiale informationale (hărti, planuri ale

localitătilor, ghiduri turistice, cărti, casete video, CD-uri, DVD-uri, postere, ilustrate, brosuri ale oraselor), suveniruri (stegulete, esarfe, saluri, tricouri, umbrele, insigne, obiecte din ceramică, produse artizanale si altele asemenea).

4.3. Produsele si serviciile prevăzute la pct. 4.2 pot fi oferite si cu titlu gratuit.

5. Criterii obligatorii de acreditare a centrelor nationale de informare si promovare turistică

5.1. Amplasarea si semnalizarea:

a) sediile centrelor nationale de informare si promovare turistică trebuie să fie situate īn centrul localitătilor, pe străzi cu circulatie intensă, īn apropierea obiectivelor de interes turistic, īn clădiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turisti;

b) semnalizarea centrelor nationale de informare si promovare turistică īn Romānia se face prin simbolul „i" scris cu alb pe fond albastru;

c) folosirea simbolului prevăzut la lit. b) este obligatorie pentru centrele nationale de informare si promovare turistică acreditate si acesta va fi realizat sub formă de panou/firmă luminoasă cu următoarele dimensiuni recomandate: 500 mm x 500 mm, amplasat/amplasată obligatoriu la intrarea īn centrul national de informare si promovare turistică;

d) folosirea simbolului prevăzut la lit. b) se poate face numai de către centrele nationale de informare si promovare turistică acreditate de autoritatea publică centrală pentru turism;

e) centrele nationale de informare si promovare turistică sunt semnalizate corespunzător īn hărti si planuri ale oraselor prin utilizarea simbolului prevăzut la lit. b);

f) drumul spre centrele nationale de informare si promovare turistică este semnalizat corespunzător cu panouri, indicatoare si altele asemenea prin utilizarea simbolului prevăzut la lit. b);

g) īn fata sau īn imediata apropiere a centrului national de informare si promovare turistică trebuie amenajate locuri de parcare gratuită, minimum 10 locuri pentru autoturisme si minimum două locuri pentru autocare. īn cazul īn care acest lucru nu este posibil, centrul national de informare si promovare turistică trebuie amplasat la o distantă de maximum 500 m fată de locul de parcare, cu facilitătile īn cauză;

h) centrul national de informare si promovare turistică trebuie amplasat, pe cāt posibil, pe traseul mijloacelor de transport īn comun si īn apropierea statiilor acestora.

5.2. Dotări administrative si tehnice:

a) spatiu minim de primire a publicului: 30 m2;

b) mijloace de telecomunicatie: telefon direct si fax;

c) minimum un fotocopiator;

d) acces la internet;

e) instalatii, echipamente si dotări pentru asigurarea conditiilor de climatizare, sigurantă la foc si antiefractie;

f) grup sanitar;

g) mijloace fixe de tipul mobilier, dotări de uz gospodăresc si de protectie a muncii, de bună calitate;

h) utilizarea exclusivă a spatiului pentru activitatea centrului national de informare si promovare turistică si intrarea separată, cu acces facil, pentru turisti;

i) posibilităti de expunere corespunzătoare a materialelor de promovare;

j) bază de date si site propriu de promovare si informare, conectat obligatoriu la sistemul national integrat cu acces on-line pentru colectarea si diseminarea informatiilor turistice, ce va fi realizat de autoritatea publică centrală pentru turism. Realizarea bazei de date si a site-ului se face īn maximum un an de la data emiterii certificatului de acreditare;

k) amenajarea īn interiorul centrului national de informare si promovare turistică a unui ministand de prezentare a produselor mestesugăresti si de artizanat cu specific local, a mostrelor de floră reprezentative pentru aria geografică īn cauză si/sau a materialelor de promovare privind fauna, flora si gastronomia specifică locală, precum si a altor elemente de atractie turistică cu specific local si regional.

5.3. Personalul si programul de functionare:

a) cel putin o persoană care conduce centrul national de informare si promovare turistică, calificată ca director de centru de informare turistică conform Standardelor ocupationale, Sectiunea turism, hoteluri, restaurante, pozitia S28, si Clasificării ocupatiilor din Romānia, cod ocupatie 131513, si angajată cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

Cursul de director de centru de informare turistică poate fi realizat īn termen de un an de la data acreditării;

b) asigurarea de personal calificat ca agent de turism sau ghid de turism, īn proportie de 50% din totalul personalului;

c) programul minim de functionare este de luni pānă duminică īntre orele 10,00 si 17,00.

6. Retragerea certificatului de acreditare

6.1. Certificatul de acreditare este suspendat pe o perioadă de 30 de zile de către personalul de specialitate din cadrul Ministerului pentru īntreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, īn situatia īn care se constată că centrul national de informare si promovare turistică nu respectă prevederile prezentelor norme metodologice.

6.2. Īn perioada suspendării, centrul national de informare si promovare turistică are obligatia de a remedia deficientele care au determinat suspendarea.

6.3. Īn cazul īn care aceste deficiente nu sunt remediate, certificatul de acreditare este retras si acreditarea centrului national de informare si promovare turistică se poate realiza numai după reluarea procedurii de acreditare.

7. Dispozitii finale

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

CERERE-TIP

de eliberare a certificatului de acreditare

 

Către

Ministerul pentru īntreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale - Directia generală autorizare si post-privatizare

Consiliul Local /Consiliul Judetean..........................................., judetul..................., vă īnaintează documentatia prevăzută la pct. 2.1 din Normele metodologice privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistică, aprobate prin Ordinul ministrului pentru īntreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 1.096/2008, īn vederea eliberării certificatului de acreditare a Centrului national de informare si promovare turistică din localitatea.....................

 

Reprezentant legal al consiliului local/judetean,

(nume si prenume)

 

Semnătura

................................

Data........................

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

FISA

centrului national de informare si promovare turistică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Criterii obligatorii de acreditare a centrelor nationale de informare si promovare turistică

Sunt īndeplinite DA/NU

Amplasarea si semnalizarea

1.

Sediul centrului national de informare si promovare turistică este situat:

īn centrul localitătii

 

 

pe stradă cu circulatie intensă

 

 

īn apropierea obiectivelor de interes turistic

 

 

īn clădire independentă

 

 

la parterul unui imobil cu acces facil pentru turisti

2.

Semnalizarea centrului national de informare si promovare turistică este realizată prin utilizarea simbolului „i" scris cu alb pe fond albastru, realizat sub formă de panou/firmă luminoasă, cu următoarele dimensiuni: 500 mm x 500 mm, amplasat/amplasată la intrarea īn centrul national de informare si promovare turistică.

 

 

3.

Semnalizarea centrului national de informare si promovare turistică se face īn mod corespunzător īn hărti si planuri ale oraselor prin utilizarea acestui simbol.

 

 

4.

Drumul spre centrul national de informare si promovare turistică este semnalizat corespunzător prin panouri, indicatoare si altele asemenea, cu utilizarea simbolului prevăzut la pct. 2.

 

 

5.

Centrul national de informare si promovare turistică dispune de:

locuri de parcare gratuită, minimum 10 locuri pentru autoturisme si minimum două locuri pentru autocare, īn fată sau īn imediata apropiere

 

loc de parcare cu facilitătile īn cauză ia o distantă de maximum 500 m

 

6.

Centrul national de informare si promovare turistică este amplasat pe traseul mijloacelor de transport īn comun si īn apropierea statiilor.

 

 

Dotări administrative si tehnice minime

 

7.

Spatiu de primire a publicului: 30 m2

 

 

8.

Mijloace de telecomunicatie: telefon direct si fax Nr. de telefon................

 

 

Nr. de fax......................

 

 

 

9.

Fotocopiator

 

 

10.

Acces la internet

Adresa de e-mail...................

Web site.........................

 

 

 

 

11.

Instalatii, echipamente si dotări pentru asigurarea conditiilor de climatizare, sigurantă la foc si antiefractie

 

 

12.

Grup sanitar

 

 

13.

Mijloace fixe de tipul mobilier, dotări de uz gospodăresc si de protectie a muncii, de bună calitate

 

 

14.

Spatiul este utilizat exclusiv pentru activitatea centrului national de informare si promovare turistică si asigură accesul facil pentru turisti.

 

 

15.

Posibilităti de expunere corespunzătoare a materialelor de promovare: vitrine, panouri exterioare, suporti, materiale de promovare etc.

 

 

16.

Ministand de prezentare a produselor mestesugăresti si de artizanat cu specific local, a mostrelor de floră reprezentative pentru aria geografică īn cauză si a materialelor de promovare privind fauna, flora si gastronomia specifică locală, precum si a altor elemente de atractie turistică cu specific local si regional

 

 

Personalul si programul de functionare

 

17.

Persoana care conduce centrul national de informare si promovare turistică este calificată ca director de centru de informare turistică conform Standardelor ocupationale si Clasificării ocupatiilor din Romānia si este angajată cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Cursul de director de centru de informare turistică poate fi realizat īn termen de un an de la acreditare.

 

 

18.

Număr total de personal angajat īn centrul national de informare si promovare turistică, număr de personal calificat

Total personal.........

Personal calificat.........

19.

Programul de functionare este de luni pānă duminică, īntre orele 10,00 - 17,00

 

 

Declar pe propria răspundere că īndeplinim criteriile de acreditare obligatorii sus-prezentate.

 

Reprezentant legal al consiliului local/judetean

.......................................................................

(nume si prenume)

 

Semnătura

...........................

Data...................

 

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

STEMA

ROMĀNIA

MINISTERUL PENTRU ĪNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, COMERT, TURISM SI PROFESII LIBERALE

 

SIGLA

 

CERTIFICAT DE ACREDITARE

valabil pānă la data:

 

Se acreditează Centru National de Informare si Promovare Turistică......................................................................,

situat la adresa..........................................................................................................................................................,

apartinānd de....................................................................

 

Prezentul certificat de acreditare a fost eliberat īn baza Ordinului ministrului pentru īntreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 1.096/2008.

 

Ministru,

..........................

Director general,

...........................

 

Nr............

Bucuresti,...............

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

 

Avānd īn vedere:

- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 79/2004 pentru īnfiintarea Agentiei Nationale de Transplant, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile art. 146 din titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- dispozitiile Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.290/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VI „Efectuarea prelevării si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umană īn scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătătii;

- prevederile Ordinului ministrului sănătătii nr. 534/2005 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de declarare a donatorilor, de testare, prelevare, coordonare si transplant, cu modificările ulterioare;

- prevederile Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 722/2006 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane īn scop terapeutic, cu modificările ulterioare;

- prevederile Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.076/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiei de avizare a donării de la donatorul viu;

- prevederile Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu, cu modificările ulterioare;

- prevederile Hotărārii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Referatul de aprobare al Directiei generale politici, strategii si managementul calitătii īn sănătate si al Agentiei Nationale de Transplant nr. E.N. 9.520 din 11 septembrie 2008,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. -Anexa la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2007, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 16, cu următorul cuprins:

„Art. 16. - Comisia de avizare a donării de la donatorul viu īnfiintată de Societatea Comercială GENESYS FERTILITY CENTER - S.R.L. Bucuresti are următoarea componentă:

- membri titulari:

a) dr. Marius Litu;

b) psiholog Petrisor Tepurlui;

c) dr. Mihai Cristian Dumitrascu;

- membri suplinitori:

a) dr. Emanuil Grigore Stoicescu;

b) psiholog Mihai Puiu;

c) dr. Daniela Florentina Lebit."

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 11 septembrie 2008.

Nr. 1.557.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind aplicarea prevederilor legale referitoare la īnfiintarea si organizarea programelor universitare de masterat

 

Avānd īn vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii īnvătămāntului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, si ale Hotărārii Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referintă si a listei indicatorilor de performantă a Agentiei Romāne de Asigurare a Calitătii īn īnvătămāntul Superior,

īn conformitate cu prevederile Legii īnvătămāntului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul Hotărārii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de masterat si al Hotărārii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Institutiile de īnvătămānt superior acreditate pot īnfiinta prin hotărāre a senatului sau, după caz, pot solicita īnfiintarea de programe de studii universitare de masterat numai īn domeniile de studii universitare de licentă īn care functionează programe de studii universitare de licentă acreditate īn institutia respectivă.

Art. 2. - Domeniile īn care o institutie de īnvătămānt superior poate organiza studii universitare de masterat sunt domeniile studiilor universitare de licentă, precum si alte domenii stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului.

Art. 3. - Organizarea programelor de studii universitare de masterat īnfiintate prin hotărāri ale senatelor institutiilor de īnvătămānt superior evaluate cu calificativul „grad de īncredere ridicat" de către Agentia Romānă de Asigurare a Calitătii īn īnvătămāntul Superior se face prin hotărāre a senatului, pe perioada legală de evaluare academică periodică apreciată cu acest calificativ. Hotărārile senatului, pentru fiecare program de studii universitare de masterat astfel īnfiintat, vor fi īnaintate Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pentru aprobare prin ordin.

Art. 4. - Organizarea si īnfiintarea programelor de studii universitare de masterat de către institutiile de īnvătămānt superior acreditate care nu au fost evaluate de Agentia Romānă de Asigurare a Calitătii īn īnvătămāntul Superior sau care au fost evaluate, dar nu au obtinut calificativul „grad de īncredere ridicat", se fac cu aprobarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, la propunerea Agentiei Romāne de Asigurare a Calitătii īn īnvătămāntul Superior.

Art. 5. - Pentru anul universitar 2008-2009, admiterea la studiile postuniversitare de masterat si studiile aprofundate se organizează conform legii.

Art. 6. - īncepānd cu data prezentului ordin se abrogă prevederile art. 2 alin. (2) si (3) din Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 3.315/2008 privind criteriile generale de organizare si desfăsurare a admiterii īn ciclul de studii universitare de licentă, de masterat si de doctorat pentru anul universitar 2008-2009, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 215 din 20 martie 2008.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 8. - Directia generală strategii si programe universitare, Directia generală managementul finantării īnvătămāntului, Cabinetul secretarului general din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si senatele institutiilor de īnvătămānt superior acreditate vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 5.056.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMĀNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMĀNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobānzilor plătite la rezervele minime obligatorii īncepānd cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2008

 

Īn baza art. 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a Romāniei,

īn aplicarea prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a Romāniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a Romāniei hotărăste:

īncepānd cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2008, ratele dobānzilor plătite la rezervele minime obligatorii sunt următoarele:

- 3,95% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite īn lei;

- 1,90% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite īn euro;

- 0,80% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite īn dolari SUA.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a Romāniei,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 12 septembrie 2008.

Nr. 28.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărārea Guvernului nr. 688/1993 privind acordarea cetăteniei romāne, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 291 din 15 decembrie 1993, se face următoarea rectificare:

- īn anexă, la nr. 136, īn loc de: „136. Al Kawardi Mohamed Nasser, cetătean sirian, născut la 18 august 1958 īn Damasc, Siria, fiul luiAssaad si Lamia..." se va citi: „136. Al Kawadri Mohamad Nasser, cetătean sirian, născut la 18 august 1958 īn Damasc, Siria, fiul lui Assad si Lamya...".

La Hotărārea Guvernului nr. 1.287/2005 privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 975 din 2 noiembrie 2005, se face următoarea rectificare:

- īn anexă, la nr. 139, īn loc de: „139. Sprinceană Petru, fiul lui Mihail (n. la 01.06.1928 īn Suhuluceni) si lurco Măria, născut la data de 12 iulie 1956 īn localitatea Teren Nuzec, judetul Czīl-Orda,..." se va citi: „139. Sprinceană Petru, fiul lui Mihail (n. la 01.06.1928 īn Suhuluceni) si lurco Măria, născut la data de 12iulie 1956 īn localitatea Kaz Kzīl-Ordī Teren-Uzek,...".