MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 667         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 25 septembrie 2008

 

SUMAR

 

DECRETE

 

874. - Decret pentru constatarea vacantei unui post de membru al Guvernului

 

878. - Decret pentru numirea unui membru al Guvernului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.073. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov

 

1.085. - Hotărâre privind modificarea si completarea anexelor nr. I, II, III si IV la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 

1.098. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 677/2001 privind înfiintarea Institutului de Bioresurse Alimentare

 

1.132. - Hotărâre privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

184. - Decizie privind modificarea anexelor nr.1 si 2 la Decizia primului-ministru nr. 15/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Departamentului pentru Afaceri Europene

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

622. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative privind acordarea titlului de parc industrial Asocierii „Parcul Industrial Răcari”

 

624. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre Ministerul Internelor si Reformei Administrative din România si Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii cu privire la cooperarea în domeniul prevenirii traficului ilicit cu substante nucleare si alte materiale radioactive, semriat la Bucuresti la data de 15 septembrie 2008

 

625. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative privind aprobarea modalitătii de desfăsurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici 2008-2009

 

1.272. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Irationale de Administrare Fiscală nr. 1.995/2007 privindconstituirea Comisiei de proceduri fiscale

 

A/7.574. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.822 (2008) privind amenintările aduse păcii si securitătii internationale prin actele teroriste

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

178. - Decizie pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin reproducere si/sau comunicare publică, prin punere la dispozitia publicului prin internet sau alte retele de comunicatii de date, cu fir sau fără fir, si remuneratiile cuvenite în mod corespunzător titularilor de drepturi de autor

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

3. - Hotărâre pentru stabilirea Normelor privind constituirea si restituirea depozitelor pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

3. - Hotărâre privind modalitatea de contestare a candidaturilor unice la nivel national pentru Camera Deputatilor propuse de organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale

 

Lista cuprinzând asociatiile din municipiul Gheorgheni, judetul Harghita, care primesc subventii de la bugetul local în anul 2008, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru constatarea vacantei unui post de membru

al Guvernului

 

În temeiul art. 85 alin. (2), art. 100 alin. (1) si art. 106 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 5 si art. 8 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se ia act de demisia domnului Paul Păcuraru, ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse, si se constată încetarea functiei acestuia de membru al Guvernului.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 874.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui membru al Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 10 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeste în functia de membru al Guvernului doamna Mariana Câmpeanu, ministru al muncii, familiei si egalitătii de sanse.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 septembrie 2008.

Nr. 878.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 11 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Chitila” la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 si 682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se completează la sectiunea „Bunuri imobile” cu pozitiile nr. 137-161, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 septembrie 2008.

Nr. 1.073.

 

ANEXĂ

 

COMPLETAREA

anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele

de identificare

lungime

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

137

1.3.7.1

Str. Ronda

214 ml

2005

27.297,84

Domeniul public al orasului Chitila potrivit H.C.L. nr. 33/2008

138

1.3.7.1

Str. Alunului

140 ml

2005

17.858,40

Domeniul public al orasului Chitila potrivit H.C.L. nr. 33/2008

139

1.3.7.1

Str. Afinului

193 ml

2005

24.619,08

Domeniul public al orasului Chitila potrivit H.C.L. nr. 33/2008

140

1.3.7.1

Str. Ciresului

120 ml

2005

15.307,20

Domeniul public al orasului Chitila potrivit H.C.L. nr. 33/2008

141

1.3.7.1

Str. Mărului

112 ml

2005

14.286,72

Domeniul public al orasului Chitila potrivit H.C.L. nr. 33/2008

142

1.3.7.1

Str. Caisului

161 ml

2005

20.537,16

Domeniul public al orasului Chitila potrivit H.C.L. nr. 33/2008

143

1.3.7.1

Str. Visinului

143 ml

2005

18.241,08

Domeniul public al orasului Chitila potrivit H.C.L. nr. 33/2008

144

1.3.7.1

Str. Piersicului

139 ml

2005

17.730,84

Domeniul public al orasului Chitila potrivit H.C.L. nr. 33/2008

145

1.3.7.1

Str. Nucului

594 ml

2005

75.770,64

Domeniul public al orasului Chitila potrivit H.C.L. nr. 33/2008

146

1.3.7.1

Str. Prunului

114 ml

2005

14.541,84

Domeniul public al orasului Chitila potrivit H.C.L. nr. 33/2008

147

1.3.7.1

Str. Gutuiului

160 ml

2005

20.409,60

Domeniul public al orasului Chitila potrivit H.C.L. nr. 33/2008

148

1.3.7.1

Str. Gorunului

310 ml

2005

32.953,00

Domeniul public al orasului Chitila potrivit H.C.L. nr. 33/2008

 

0

1

2

3

4

5

6

149

1.3.7.1

Str. Vlăsiei

320 ml

2005

40.819,20

Domeniul public al orasului Chitila potrivit H.C.L. nr. 33/2008

150

1.3.7.1

Str. Teilor

320 ml

2005

40.819,20

Domeniul public al orasului Chitila potrivit H.C.L. nr. 33/2008

151

1.3.7.1

Str. Paltinului

170 ml

2005

18.071,00

Domeniul public al orasului Chitila potrivit H.C.L. nr. 33/2008

152

1.3.7.1

Str. Lacului

1.070 ml

2005

113.741,00

Domeniul publical orasului Chitila potrivit H.C.L. nr. 33/2008

153

1.3.7.1

Aleea Artarilor

145 ml

2005

15.413,50

Domeniul public al orasului Chitila potrivit H.C.L. nr. 33/2008

154

1.3.7.1

Str. Rozelor

130 ml

2002

132.620,80

Domeniul public al orasului Chitila potrivit H.C.L. nr. 33/2008

155

1.3.7.1

Str. Cartierului

2.014 ml

2005

1.926.189,60

Domeniul public al orasului Chitila potrivit H.C.L. nr. 33/2008

156

1.3.7.1

Intrarea Dej

86 ml

2006

3.656,72

Domeniul public al orasului Chitila potrivit H.C.L. nr. 33/2008

157

1.3.7.1

Str. Decebal

470 ml

2007

34.972,70

Domeniul public al orasului Chitila potrivit H.C.L. nr. 33/2008

158

1.3.7.1

Str. Macului

400 ml

2007

34.016,00

Domeniul public al orasului Chitila potrivit H.C.L. nr. 33/2008

159

1.3.7.1

Str. Stejarului

150 ml

2007

15.945,00

Domeniul public al orasului Chitila potrivit H.C.L. nr. 33/2008

160

1.3.7.1

Str. Lac de Nuferi

310 ml

2008

23.067,10

Domeniul public al orasului Chitila potrivit H.C.L. nr. 33/2008

161

1.6.2.1

Teren

Str. Păcii nr. 22-28, în suprafată de 35.000 m2

2008

 

Domeniul public al orasului Chitila potrivit H.C.L. nr. 34/2008, Tarlaua nr. 21, parcela 82, 82/1, conform titlului de proprietate nr. 49.593/2001

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea anexelor nr. I, II, III si IV la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexele nr. I, II, III si IV la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 si 468 bis din 12 iulie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. I, partea A sectiunea a II-a litera (a), punctul 3 se abrogă.

2. La anexa nr. II, partea A sectiunea a II-a litera (a), după punctul 6.1 se introduce un nou punct, punctul 6.2, cu următorul cuprins:

 

„6.2 Helicoverpa armigera (Hübner)

Plante de Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait. si de Solanaceae destinate plantării, cu exceptia semintelor”.

 

3. La anexa nr. II, partea A sectiunea a II-a litera (c), punctul 2 se abrogă.

4. La anexa nr. II, partea B litera (a), punctul 8 se abrogă.

5. La anexa nr. II, partea B litera (b) punctul 2, coloana „Zone protejate” se modifică si va avea următorul cuprins:

„E, EE, F (Corsica), IRL, l [(Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinciile Parma si Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (cu exceptia provinciei Mantua), Marche, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle dAosta, Veneto (cu exceptia provinciei Rovigo, a comunelor Castelbaldo, Barbona, Piacenza dAdige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi din provincia Padova si a zonei situate la sud de autostrada A4 din provincia Verona)], LV, LT, A[(Burgenland, Carinthia, Austria de Jos, Tirol (districtul administrativ Lienz), Styria si Viena)], P, SI (cu exceptia regiunilor Gorenjska, Koroska, Notranjska si Maribor), SK [(cu exceptia comunelor Blahovâ, Horne Myto si Okoc (Comitatul Dunajskâ Streda), Hronovce si Hronske Klacany (Comitatul Levice), Velke Ripnany (Comitatul Topolcany), Mâlinec (Comitatul Poltâr), Hrhov (Comitatul Roznava), Kazimîr, Luhyna, Maly Hores, Svătuse si Zatîn (Comitatul Trebisov)], FI, UK (Irlanda de Nord, Isle of Man si Channel Islands)”.

6. La anexa nr. II, partea B litera (d) punctul 1, coloana „Zone protejate” se modifică si va avea următorul cuprins:

„EL, F (Corsica), M, P (exceptând Madeira)”.

7. La anexa nr. III, partea B punctul 1, coloana „Zone protejate” se modifică si va avea următorul cuprins:

„E, EE, F (Corsica), IRL, I [Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinciile Parma si Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (cu exceptia provinciei Mantua), Marche, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle dAosta, Veneto (cu exceptia provinciei Rovigo, a comunelor Castelbaldo, Barbona, Piacenza dAdige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi din provincia Padova si a zonei situate la sud de autostrada A4 din provincia Verona)], LV, LT, A [Burgenland, Carinthia, Austria de Jos, Tirol (districtul administrativ Lienz), Styria si Viena], P, SI (cu exceptia regiunilor Gorenjska, Koroska, Notranjska si Maribor), SK [cu exceptia comunelor Blahovâ, Horne Myto si Okoc (Comitatul Dunajskâ Streda), Hronovce si Hronske Klacany (Comitatul Levice), Velke Ripnany (Comitatul Topolcany), Mâlinec (Comitatul Poltâr), Hrhov (Comitatul Roznava), Kazimîr, Luhyna, Maly Hores, Svătuse si Zatîn (Comitatul Trebisov)], FI, UK (Irlanda de Nord, Isle of Man si Channel Islands)”.

8. La anexa nr. III, partea B punctul 2, coloana „Zone protejate” se modifică si va avea următorul cuprins:

„E, EE, F (Corsica), IRL, I [Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinciile Parma si Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (cu exceptia provinciei Mantua), Marche, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle dAosta, Veneto (cu exceptia provinciei Rovigo, a comunelor Castelbaldo, Barbona, Piacenza dAdige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi din provincia Padova si a zonei situate la sud de autostrada A4 din provincia Verona)], LV, LT, A [Burgenland, Carinthia, Austria de Jos, Tirol (districtul administrativ Lienz), Styria si Viena], P, SI [cu exceptia regiunilor Gorenjska, Koroska, Notranjska si Maribor), SK (cu exceptia comunelor Blahovâ, Horne Myto si Okoc (Comitatul Dunajskâ Streda), Hronovce si Hronske Klacany (Comitatul Levice), Velke Ripnany (Comitatul Topolcany), Mâlinec (Comitatul Poltâr), Hrhov (Comitatul Roznava), Kazimîr, Luhyna, Maly Hores, Svătuse si Zatîn (Comitatul Trebisov)], FI, UK (Irlanda de Nord, Isle of Man si Channel Islands)”.

9. La anexa nr. IV, partea A sectiunea I punctul 26.1, în coloana „Exigente specifice” denumirea „Heliothis armigera Hubner” se înlocuieste cu denumirea „Helicoverpa armigera (Hiibner)”.

10. La anexa nr. IV, partea A sectiunea a II-a punctul 18, în coloana „Exigente specifice” denumirea „Heliothis armigera Hubner” se înlocuieste cu denumirea „Helicoverpa armigera (Hiibner)”.

11. La anexa nr. IV, partea B, punctul 16 se abrogă.

12. La anexa nr. IV, partea B punctul 20:

- în coloana „Exigente specifice”, litera (c) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(c) plantele sunt originare din unul dintre următoarele cantoane ale Elvetiei: Fribourg, Vaud, Valais; sau”;

- coloana „Zone protejate” se modifică si va avea următorul cuprins:

„E, EE, F (Corsica), IRL, I [Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinciile Parma si Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (cu exceptia provinciei Mantua), Marche, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle dAosta, Veneto (cu exceptia provinciei Rovigo, a comunelor Castelbaldo, Barbona, Piacenza dAdige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi din provincia Padova si a zonei situate la sud de autostrada A4 din provincia Verona)], LV, LT, A[Burgenland, Carinthia, Austria de Jos, Tirol (districtul administrativ Lienz), Styria si Viena], P, SI (cu exceptia regiunilor Gorenjska, Koroska, Notranjska si Maribor), SK [cu exceptia comunelor Blahovâ, Horne Myto si Okoc (Comitatul Dunajskâ Streda), Hronovce si Hronske Klacany (Comitatul Levice), Velke Ripnany (Comitatu Topolcany), Mâlinec (Comitatul Poltâr), Hrhov (Comitatul Roznava), Kazimîr, Luhyna, Maly Horea, Svătuse si Zatîn (Comitatul Trebisov)], FI, UK (Irlanda de Nord, Isle of Man si Channel Islands)”.

13. La anexa nr. IV, partea B punctul 20.3:

- în coloana „Exigente specifice”, litera (b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(b) sunt originari din unul dintre următoarele cantoane ale Elvetiei: Fribourg, Vaud, Valais, sau”

- coloana „Zone protejate” se modifică si va avea următorul cuprins:

„E, EE, F (Corsica), IRL, I [Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinciile Parma si Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (cu exceptia provinciei Mantua), Marche, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle dAosta, Veneto (cu exceptia provinciei Rovigo, a comunelor Castelbaldo, Barbona, Piacenza dAdige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi din provincia Padova si a zonei situate la sud de autostrada A4 din provincia Verona)], LV, LT, A [Burgenland, Carinthia, Austria de Jos, Tirol (districtul administrativ Lienz), Styria si Viena], P, SI (cu exceptia regiunilor Gorenjska, Koroska, Notranjska si Maribor), SK [cu exceptia comunelor Blahovâ, Horne Myto si Okoc (Comitatul Dunajskâ Streda), Hronovce si Hronske Klacany (Comitatul Levice), Velke Ripnany (Comitatul Topolcany), Mâlinec (Comitatul Poltâr), Hrhov (Comitatul Roznava), Kazimîr, Luhyna, Maly Horea, Svătuse si Zatîn (Comitatul Trebisov)], FI, UK (Irlanda de Nord, Isle of Man si Channel Islands)”.

14. La anexa nr. IV, partea B punctul 30, coloana „Zone protejate” se modifică si va avea următorul cuprins:

„EL, F (Corsica), M, P (exceptând Madeira)”.

Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei Comisiei 2008/64/CE de modificare a anexelor I, II, III si IV la Directiva Consiliului 2000/29/CE din 8 mai 2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii în Comunitate a organismelor dăunătoare plantelor sau produselor vegetale si împotriva răspândirii lor în Comunitate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 168 din 28 iunie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea,

secretar de stat

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 septembrie 2008.

Nr. 1.085.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 677/2001 privind înfiintarea Institutului de Bioresurse Alimentare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 677/2001 privind înfiintarea Institutului de Bioresurse Alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 30 iulie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Institutul de Bioresurse Alimentare se organizează si functionează ca institutie publică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare si cu regulamentul propriu de organizare si functionare.”

2. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 3. - (1) Institutul de Bioresurse Alimentare are ca obiect de activitate următoarele activităti codificate în baza clasificării CAEN:

a) diviziunea 72 «Cercetare-dezvoltare», grupa 721 «Cercetare-dezvoltare în stiinte naturale si inginerie», clasa 7219 «Cercetare-dezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie»:

- cercetare fundamentală si aplicativă, dezvoltare tehnologică si inovare în domeniile agricol si industrie alimentară;

- cercetări în domeniul sigurantei si securitătii alimentare;

b) diviziunea 71 «Activităti de arhitectură si inginerie; activităti de testări si analize tehnice», grupa 712 «Activităti de testări si analize tehnice», clasa 7120 «Activităti de testări si analize tehnice»:

- evaluarea si testarea alimentelor, ingredientelor si aditivilor alimentari, a materiilor prime agroalimentare, conventionale, ecologice si a celor provenite din organisme modificate genetic;

- certificarea calitătii produselor, tehnologiilor productive si a sistemelor de analiză si control în domeniul productiei agroalimentare;

- testarea si elaborarea de metode analitice noi în vederea certificării calitative a produselor agroalimentare;

c) diviziunea 10 «Industria alimentară», grupa 101 «Productia, prelucrarea si conservarea cărnii si a produselor din carne», clasa 1011 «Prelucrarea si conservarea cărnii», clasa 1012 «Prelucrarea si conservarea cărnii de pasăre», clasa 1013 «Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)», grupa 103 «Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor», clasa 1032 «Fabricarea sucurilor de fructe si legume», clasa 1039 «Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.ca.», grupa 106 «Fabricarea produselor de morărit, a amidonului si produselor din amidon», clasa 1061 «Fabricarea produselor de morărit», clasa 1062 «Fabricarea amidonului si a produselor din amidon», grupa 107 «Fabricarea produselor de brutărie si a produselor făinoase», clasa 1071 «Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor si a produselor proaspete de patiserie», clasa 1072 «Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prăjiturilor si a produselor conservate de patiserie», clasa 1073 «Fabricarea macaroanelor, tăiteilor, cuscusului si a altor produse făinoase similare», grupa 108 «Fabricarea altor produse alimentare», clasa 1085 «Fabricarea de mâncăruri preparate», clasa 1086 «Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice», clasa 1089 «Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.»:

- lucrări de productie privind obtinerea de produse alimentare în vederea valorificării rezultatelor cercetării si a produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare;

d) diviziunea 58 «Activităti de editare», grupa 581 «Activităti de editare a cărtilor, ziarelor, revistelor si alte activităti de editare», clasa 5811 «Activităti de editare a cărtilor», clasa 5812 «Activităti de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare», clasa 5814 «Activităti de editare a revistelor si periodicelor», clasa 5819 «Alte activităti de editare»:

- editare de reviste si cărti de specialitate, ghiduri, studii, volume de comunicări stiintifice cu rezultatele cercetării;

e) diviziunea 63 «Activităti de servicii informatice», grupa 631 «Activităti ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activităti conexe», clasa 6311 «Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activităti conexe»;

f) diviziunea 85 «învătământ», grupa 855 «Alte forme de învătământ», clasa 8559 «Alte forme de învătământ n.c.a.: formare si specializare profesională de nivel mediu, postuniversitar si doctorantura în domeniul propriu de activitate»;

g) diviziunea 82 «Activităti de secretariat, servicii suport si alte activităti de servicii prestate în principal întreprinderilor», grupa 821 «Activităti de secretariat si servicii suport», clasa 8211 «Activităti combinate de secretariat», grupa 823 «Activităti de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor», clasa 8230 «Activităti de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor»:

- activităti si actiuni de informare si diseminare a rezultatelor cercetării din domeniul său de activitate prin expozitii de profil, comunicări stiintifice, simpozioane si congrese;

h) diviziunea 69 «Activităti juridice si de contabilitate», grupa 691 «Activităti juridice», clasa 6910 «Activităti juridice», grupa 692 «Activităti de contabilitate si audit financiar; consultantă în domeniul fiscal», clasa 6920 «Activităti de contabilitate si audit financiar; consultantă în domeniul fiscal»;

i) diviziunea 47 «Comert cu amănuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor», grupa 471 «Comert cu amănuntul în magazine nespecializate», clasa 4711 «Comert cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi si tutun», grupa 472 «Comert cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor si al produselor din tutun, în magazine specializate», clasa 4729 «Comert cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate», grupa 478 «Comert cu amănuntul efectuat prin standuri, chioscuri si piete», clasa 4781 «Comert cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete»:

- valorificarea rezultatelor cercetării si a produselor din activitatea proprie;

j) diviziunea 49 «Transporturi terestre si transporturi prin conducte», grupa 494 «Transporturi rutiere de mărfuri si servicii de mutare», clasa 4941 «Transporturi rutiere de mărfuri»:

- transporturi de bunuri si mărfuri rezultate din activitatea proprie;

k) diviziunea 68 «Tranzactii imobiliare», grupa 682 «închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate»;

l) diviziunea 70 «Activităti ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activităti de management si de consultantă în management», grupa 702 «Activităti de consultantă în management», clasa 7022 «Activităti de consultantă pentru afaceri si management»:

- activitatea de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării din domeniul propriu de activitate, consultantă, marketing si servicii în domeniul de profil;

m) diviziunea 56 «Restaurante si alte activităti de servicii de alimentatie», grupa 562 «Activităti de alimentatie (catering) pentru evenimente si alte servicii de alimentatie», clasa 5621 «Activităti de alimentatie (catering) pentru evenimente», clasa 5629 «Alte servicii de alimentatie n.c.a.»;

n) diviziunea 94 «Activităti asociative diverse», grupa 941 «Activităti ale organizatiilor economice, patronale si profesionale», clasa 9411 «Activităti ale organizatiilor economice si patronale», clasa 9412 «Activităti ale organizatiilor profesionale»;

o) relatii stiintifice internationale, relatii de cooperare si comert interior si exterior cu diferite institutii, organizatii si operatori economici.

(2) În cadrul obiectului său de activitate, Institutul de Bioresurse Alimentare elaborează si realizează programe, studii, teste si evaluări calitative ale produselor agroalimentare, pe bază de contracte.

(3) Institutul de Bioresurse Alimentare este laboratorul de referintă prin care se realizează analize de laborator specifice pentru:

a) analiza calitativă a grânelordin recoltele anuale;

b) analize de laborator determinate de aplicarea măsurii de interventie pe piata cerealelor si orezului;

c) analize de laborator pentru produsele agroalimentare provenite din organisme modificate genetic.”

3. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 4. - Finantarea activitătilor Institutului de Bioresurse Alimentare se asigură din venituri proprii provenite din:

a) contracte de finantare, încheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare finantate în sistem competitiv din programe nationale si internationale;

b) contracte de finantare pentru programe de evaluare a calitătii produselor agroalimentare;

c) contractarea de servicii de cercetare, consultantă, expertiză, inspectare si certificare în domeniul său de activitate cu institutii, operatori economici si persoane fizice din tară si din străinătate;

d) comenzi si contracte de servicii pentru evaluarea calitativă a produselor agroalimentare pentru institutii, operatori economici, organizatii neguvernamentale si alte persoane fizice si juridice din tară si din străinătate;

e) valorificarea rezultatelor cercetării si a produselor din activitatea proprie;

f) redevente asupra creatiilor originale;

g) vânzări de licente, tehnologii si metode;

h) valorificarea activelor fixe proprii disponibile sau a componentelor si materialelor rezultate în urma casării, chirii, dobânzi la disponibilitătile din conturile bancare si Trezoreria Statului;

i) alte venituri, conform obiectului său de activitate si dispozitiilor legale.”

4. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) Veniturile si cheltuielile Institutului de Bioresurse Alimentare sunt cuprinse în bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia, aprobat în conditiile legii.

(2) Excedentele rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli se reportează în anul următor.

(3) Directorul general al Institutului de Bioresurse Alimentare îndeplineste atributiile ordonatorului de credite, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare.

(4) Institutul de Bioresurse Alimentare hotărăste cu privire la cheltuielile de capital pe care le va realiza, finantarea acestora efectuându-se din surse proprii si/sau din credite bancare.”

5. La articolul 5, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 5. - (1) Structura organizatorică a Institutului de Bioresurse Alimentare se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, la propunerea consiliului de administratie.”

6. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

„Art. 61. - Institutul de Bioresurse Alimentare functionează pe bază de autonomie financiară, calculează si înregistrează amortizarea activelor fixe, potrivit legii, si conduce evidenta contabilă potrivit planului de conturi pentru institutii publice.”

7. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 7. - Se transmite imobilul aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Institutului pentru Resurse Agroalimentare în administrarea Institutului de Bioresurse Alimentare.”

8. Articolul 11 se abrogă.

9. Anexa nr. 1 se abrogă.

10. Anexa nr. 2 „Datele de identificare a imobilului care trece din patrimoniul Institutului pentru Resurse Agroalimentare în administrarea Institutului de Bioresurse Alimentare” se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Zvetlana Preoteasa,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.098.

 

ANEXA

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 677/2001)

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului si în administrarea Institutului pentru Resurse Agroalimentare,

care trece în administrarea Institutului de Bioresurse Alimentare

 

Locul unde este situat imobilul

Nr. de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti, str. Dinu Vintilă nr. 6, sectorul 2

107507

Clădire auxiliară pentru laborator (P+1)

• suprafata construită = 200 m2

• suprafata desfăsurată = 400 m2

• suprafata totală a terenului = 273,5 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Obiective

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre are ca scop stabilirea cerintelor privind introducerea pe piată a bateriilor si acumulatorilor si a unor reguli specifice privind colectarea, tratarea, reciclarea si eliminarea deseurilor de baterii si acumulatori, destinate să completeze legislatia natională armonizată privind deseurile si să promoveze un nivel înalt de colectare si reciclare a deseurilor de baterii si acumulatori, precum si reglementarea interzicerii introducerii pe piată a bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase.

(2) Prezenta hotărâre urmăreste îmbunătătirea performantelor de mediu ale bateriilor si acumulatorilor si ale activitătilor aferente tuturor operatorilor economici implicati în ciclul de viată al bateriilor si acumulatorilor, respectiv ale producătorilor, distribuitorilor si utilizatorilor finali si în special ale operatorilor direct implicati în operatiunile de tratare si reciclare a deseurilor de baterii si acumulatori.

Domeniul de aplicare

Art. 2. - (1) Prezenta hotărâre se aplică tuturor tipurilor de baterii si acumulatori, indiferent de forma, volumul, greutatea, materialele componente sau utilizarea acestora, fără a se aduce atingere legislatiei nationale armonizate care transpune Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz si Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deseurile provenite de la echipamente electrice si electronice (DEEE). (2) Prezenta hotărâre nu se aplică bateriilor si acumulatorilor utilizati în:

a) echipamentele asociate protectiei intereselor esentiale ale României, armele, munitiile si materialul de război, cu exceptia produselor care nu sunt destinate unor scopuri specific militare;

b) echipamentele destinate să fie lansate în spatiu.

Definitii

Art. 3. - În sensul prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) baterie sau acumulator - orice sursă de energie electrică generată prin transformarea directă a energiei chimice si constituită din una sau mai multe celule primare (nereîncărcabile) ori din una sau mai multe celule secundare (reîncărcabile);

b) ansamblu de baterii - orice set de baterii sau acumulatori care sunt conectati împreună si/ori sunt încapsulati într-un învelis exterior pentru a forma o unitate completă pe care utilizatorul final nu intentionează să o separe sau să o deschidă;

c) baterie sau acumulator portabil - orice baterie sau acumulator, baterie tip pastilă, ansamblu de baterii care este sigilat, poate fi transportat manual si nu este nici baterie industrială sau acumulator industrial, nici baterie ori acumulator auto;

d) baterie tip pastilă - orice baterie sau acumulator portabil, de dimensiune mică si cu formă rotundă, al cărui diametru este mai mare decât înăltimea si care este utilizat în scopuri specifice, cum ar fi: proteze auditive, ceasuri, echipamente portabile mici si ca rezervă de energie;

e) baterie sau acumulator auto - orice baterie sau acumulator destinat să alimenteze sistemele auto de pornire, iluminat ori de aprindere;

f) baterie sau acumulator industrial - orice baterie sau acumulator proiectat exclusiv pentru utilizare industrială ori profesională sau folosit în orice tip de vehicul electric;

g) deseu de baterie sau acumulator - orice baterie sau acumulator care constituie deseu conform prevederilor lit. b) din anexa nr. IA la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările si completările ulterioare;

h) reciclare - reprelucrarea într-un proces de productie a materialelor continute în deseuri în scopul lor initial sau în alte scopuri, cu exceptia recuperării energiei;

i) eliminare - oricare dintre operatiunile aplicabile prevăzute în anexa nr. NA la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările si completările ulterioare;

j) tratare - orice activitate desfăsurată asupra deseurilor de baterii si acumulatori după ce acestea au fost predate pentru procesare în instalatii de sortare, de pregătire pentru reciclare sau de pregătire pentru eliminare;

k) aparat - orice echipament electric sau electronic, definit conform Hotărârii Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, care este alimentat integral sau partial de baterii ori acumulatori sau poate fi alimentat în acest mod;

l) producător - orice persoană dintr-un stat membru care, cu titlu profesional si indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv tehnicile de comunicare la distantă, definite conform Ordonantei Guvernului nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distantă, republicată, introduce pentru prima dată pe piată în România baterii sau acumulatori, inclusiv cei încorporati în aparate ori vehicule;

m) distribuitor - orice persoană care furnizează baterii si acumulatori, cu titlu profesional, unui utilizator final;

n) introducere pe piată - furnizarea sau punerea la dispozitia unui tert, contra cost sau gratuit, pe teritoriul României, inclusiv importul pe teritoriul vamal al României;

o) operator economic - orice producător, distribuitor, persoană care desfăsoară activităti de colectare, de reciclare sau altă persoană care efectuează operatiuni de tratare;

p) unealtă electrică fără fir - aparat portabil alimentat cu baterii sau acumulatori, destinat pentru activităti din domeniile grădinăritului, constructiilor si întretinerii;

r) rata de colectare pentru un an calendaristic - procentajul obtinut prin împărtirea greutătii deseurilor de baterii portabile si de acumulatori portabili colectati, conform art. 7 alin. (9) sau conform Hotărârii Guvernului nr. 448/2005, pe parcursul anului calendaristic respectiv, la greutatea medie a bateriilor portabile si acumulatorilor portabili pe care producătorii fie îi vând direct utilizatorilor finali, fie îi livrează unor terti pentru a fi vânduti utilizatorilor finali din România pe parcursul anului respectiv si al celor 2 ani calendaristici precedenti;

s) utilizator final - orice persoană fizică, persoană fizică autorizată sau persoană juridică care cumpără ori dobândeste baterii sau acumulatori portabili, baterii ori acumulatori auto, baterii sau acumulatori industriali în scopul utilizării lor, si nu al comercializării;

s) sistem „depozit” - sistemul prin care cumpărătorul, la cumpărarea unei baterii si/sau a unui acumulator pentru autovehicul, plăteste vânzătorului o sumă de bani care îi este rambursată atunci când bateria si/sau acumulatorul uzat cu electrolitul în el este returnat persoanelor juridice care comercializează baterii si/sau acumulatori pentru autovehicule.

Interdictii

Art. 4. - (1) Fără a se aduce atingere legislatiei nationale armonizate care transpune Directiva 2000/53/CE, este interzisă introducerea pe piată a:

a) tuturor bateriilor sau acumulatorilor care contin mercur într-o proportie mai mare de 0,0005% din greutate, indiferent dacă sunt sau nu integrate în aparate;

b) bateriilor si acumulatorilor portabili, inclusiv a celor integrati în aparate, care contin cadmiu într-o proportie mai mare de 0,002% din greutate.

(2) Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplică bateriilor tip pastilă cu un continut de mercur de cel mult 2% din greutate.

(3) Prevederile alin. (1) lit. b) nu se aplică bateriilor si acumulatorilor portabili destinati să fie utilizati în:

a) sisteme de urgentă si de alarmă, inclusiv iluminatul de urgentă;

b) echipamente medicale; sau

c) unelte electrice fără fir.

Îmbunătătirea performantei de mediu

Art. 5. - (1) Ministerul Economiei si Finantelor propune programe de cercetare care încurajează îmbunătătirea performantei de mediu globale a bateriilor si acumulatorilor, pe parcursul întregului ciclu de viată al acestora, precum si dezvoltarea si comercializarea bateriilor si a acumulatorilor care contin cantităti mai mici de substante periculoase sau care contin substante mai putin poluante, în special ca înlocuitori pentru mercur, cadmiu si plumb.

(2) Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile pot folosi instrumente economice pentru a promova utilizarea bateriilor si a acumulatorilor care contin substante mai putin poluante.

(3) Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile notifică Comisiei Europene măsurile cu privire la punerea în aplicare a instrumentelor prevăzute la alin. (2).

Introducerea pe piată

Art. 6. - (1) Este interzisă împiedicarea, limitarea sau restrictionarea introducerii pe piată a bateriilor si acumulatorilor care îndeplinesc cerintele prezentei hotărâri.

(2) Persoanele fizice si juridice nu pot introduce pe piată, după data de 26 septembrie 2008, decât baterii sau acumulatori care îndeplinesc cerintele prezentei hotărâri.

(3) Introducerea pe piată a bateriilor si acumulatorilor se realizează numai de către producătorii înregistrati.

(4) Până la data de 31 decembrie 2008, Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile, prin Agentia Natională pentru Protectia Mediului, întocmeste un registru al producătorilor de baterii si acumulatori în care sunt centralizate anual informatii, inclusiv estimări cu privire la:

a) tipul, numărul si greutatea bateriilor si acumulatorilor introdusi pe piată;

b) tipul, numărul si greutatea deseurilor de baterii si acumulatori care au fost colectate prin toate mijloacele si tratate, reciclate si eliminate;

c) tipul, numărul si greutatea deseurilor de baterii si acumulatori colectate exportate.

(5) Procedura de înregistrare se stabileste prin ordin comun al ministrului mediului si dezvoltării durabile si al ministrului economiei si finantelor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(6) Producătorii existenti pe piată au obligatia de a se înscrie până la data de 30 aprilie 2009 în registrul prevăzut la alin. (4), primind un număr de înregistrare ce va fi comunicat de acestia tuturor retelelor comerciale prin care sunt vândute bateriile si acumulatorii.

(7) Se interzice distribuitorilor să comercializeze baterii si acumulatori proveniti de la producători care nu sunt înregistrati în registrul prevăzut la alin. (4).

(8) Se interzice distribuitorilor să primească în scopul comercializării, după data de 26 septembrie 2008, baterii si acumulatori care nu îndeplinesc cerintele prezentei hotărâri.

Colectarea deseurilor acumulatori de baterii

Art. 7. - (1) Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile calculează pentru prima dată rata de colectare pentru deseuri de baterii si acumulatori portabili, pentru cel de-al treilea an calendaristic complet după intrarea în si vigoare a prezentei hotărâri.

 (2) Fără a aduce atingere Hotărârii Guvernului nr. 448/2005, cifrele anuale privind colectarea si vânzările includ bateriile si acumulatorii încorporati în aparate.

(3) Producătorii de baterii si acumulatori portabili trebuie să realizeze următoarele rate minime de colectare:

a) 25% până la data de 26 septembrie 2012;

b) 45% până la data de 26 septembrie 2016.

(4) Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile si Ministerul Economiei si Finantelor monitorizează anual ratele de colectare, în conformitate cu schema prevăzută în anexa nr. 1.

(5) Metodologia pentru calcularea vânzărilor anuale de baterii si acumulatori portabili se stabileste prin ordin comun al ministrului mediului si dezvoltării durabile si al ministrului economiei si finantelor.

(6) Fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 2.150/2002 al Parlamentului European si al Consiliului referitor la statisticile privind deseurile, Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile transmite Comisiei Europene rapoarte, în termen de 6 luni de la sfârsitul anului calendaristic anterior. Rapoartele indică modul în care au fost obtinute datele necesare pentru a calcula ratele de colectare.

(7) Producătorii de baterii si acumulatori sunt obligati să organizeze colectarea de deseuri de baterii si acumulatori în una dintre următoarele modalităti:

a) individual; sau

b) prin transferarea responsabilitătilor, pe bază de contract, către un operator economic legal constituit, denumit în continuare organizatie colectivă.

(8) Procedura si criteriile de autorizare a organizatiei colective se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului si dezvoltării durabile si al ministrului economiei si finantelor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(9) Producătorii de baterii si acumulatori portabili sau organizatiile colective care actionează în numele lor sunt obligati:

a) să realizeze o evidentă care să cuprindă informatii privind tipul, numărul si greutatea bateriilor si acumulatorilor portabili introdusi pe piată, ale deseurilor de baterii si acumulatori portabili colectate, precum si a punctelor de colectare organizate;

b) să stabilească sisteme de colectare adecvate pentru deseurile de baterii si acumulatori portabili, în vederea îndeplinirii ratelor de colectare prevăzute la alin. (3).

(10) Sistemele de colectare prevăzute la alin. (9) lit. b) trebuie:

a) să permită utilizatorilor finali să se debaraseze de deseurile de baterii sau acumulatori portabili la un punct de colectare accesibil în vecinătatea acestora, tinând seama de densitatea populatiei;

b) să impună distribuitorilor să primească gratuit înapoi deseurile de baterii sau acumulatori portabili, atunci când acestia furnizează baterii sau acumulatori portabili noi;

c) să nu implice niciun cost pentru utilizatorii finali care se debarasează de deseurile de baterii sau acumulatori portabili si nicio obligatie de a cumpăra o baterie nouă sau un acumulator nou;

d) să poată fi utilizate prin corelare cu sistemele de colectare prevăzute la art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 448/2005.

(11) Punctele de colectare stabilite în conformitate cu alin. (10) lit. a) nu se supun cerintelor de înregistrare sau de autorizare prevăzute în legislatia natională armonizată care transpune Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deseurile sau Directiva 91/689/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind deseurile periculoase.

(12) Producătorii de baterii si acumulatori industriali sau tertii care actionează în numele lor sunt obligati:

a) să stabilească sisteme de colectare a deseurilor de baterii sau acumulatori industriali, indiferent de compozitia chimică si de origine, prin care să fie asigurată returnarea acestora de către utilizatorii finali. Tertii independenti pot, de asemenea, să colecteze bateriile si acumulatorii industriali;

b) să asigure predarea deseurilor de baterii si acumulatori industriali colectati unui operator economic care desfăsoară activităti de tratare si/sau reciclare pe bază de contract;

c) să realizeze o evidentă care să cuprindă informatii privind tipul, numărul si greutatea bateriilor si acumulatorilor industriali colectati si predati pentru tratare si/sau reciclare.

(13) Producătorii de baterii si acumulatori auto sau tertii care actionează în numele lor sunt obligati:

a) să predea deseurile de baterii si acumulatori auto unui operator economic care desfăsoară, pe bază de contract, activităti de tratare si/sau reciclare;

b) să realizeze o evidentă care să cuprindă informatii privind tipul, numărul si greutatea bateriilor si acumulatorilor auto introdusi pe piată, precum si tipul, numărul si greutatea bateriilor si acumulatorilor auto colectati si predati pentru tratare si/sau reciclare;

c) să stabilească sisteme de colectare a deseurilor de baterii si acumulatori auto de la utilizatorii finali sau de la un punct de colectare accesibil în vecinătatea acestora, atunci când colectarea nu se desfăsoară în cadrul sistemelor la care se face referire în art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, cu modificările si completările ulterioare.

(14) În cazul bateriilor si acumulatorilor auto provenind de la vehicule particulare care nu sunt utilitare/comerciale, sistemele prevăzute la alin. (13) lit. c) nu implică niciun cost pentru utilizatorii finali la debarasarea de acestea si nicio obligatie din partea lor de a cumpăra o baterie nouă sau un acumulator nou.

(15) Deseurile de baterii si acumulatori auto si industriali care prezintă deteriorări ale carcaselor sau pierderi de electrolit trebuie să fie colectate separat de cele care nu prezintă deteriorări sau pierderi de electrolit, în containere speciale, pentru a fi predate operatorilor economici care desfăsoară, pe bază de contract, o activitate de tratare si/sau reciclare.

(16) Distribuitorii de baterii si acumulatori auto au următoarele obligatii:

a) să colecteze bateriile si acumulatorii auto de la utilizatorii finali;

b) să aplice sistemul „depozit” asupra pretului de vânzare al bateriilor si acumulatorilor auto;

c) să depoziteze în spatii special amenajate, împrejmuite si asigurate pentru prevenirea scurgerilor necontrolate, bateriile si acumulatorii auto primiti în schimbul celor vânduti;

d) să predea bateriile si acumulatorii auto producătorilor sau unui operator economic care este autorizat să execute colectarea în numele producătorului;

e) să afiseze la loc vizibil anuntul cu următorul continut: „Predati bateriile si acumulatorii auto în vederea valorificării”;

f) să afiseze în mod vizibil pretul pentru o baterie sau un acumulator auto si valoarea depozitului corespunzător;

g) să emită cumpărătorului, la vânzarea bateriei sau acumulatorului auto, o chitantă pe care să se specifice valoarea depozitului;

h) să ramburseze cumpărătorului valoarea depozitului, pe baza chitantei emise, în cazul în care în termen de maximum 30 de zile de la data achizitionării cumpărătorul îi predă o baterie sau un acumulator auto.

(17) Sistemul „depozit” se aplică asupra pretului de vânzare de către distribuitorii de baterii si acumulatori auto, la comercializarea către consumatorul final, reprezintă 10% din pretul de vânzare al unei baterii sau al unui acumulator auto si este plătit odată cu achizitionarea unei baterii sau unui acumulator auto, în cazul în care nu se predă o baterie sau un acumulator auto uzat. Sumele încasate din aplicarea sistemului „depozit”, nerambursate conform alin. (16) lit. h), sunt evidentiate separat în contabilitatea persoanei care desfăsoară activitate de comert cu baterii si acumulatori auto si sunt utilizate numai pentru organizarea activitătii de colectare a bateriilor si acumulatorilor auto uzati.

(18) Utilizatorul final de baterii si acumulatori auto si industriali este obligat să predea deseurile de baterii si acumulatori auto si industriale separat de alte deseuri către:

a) distribuitorii de baterii si acumulatori angro si en detail;

b) unitătile care prestează servicii de înlocuire a bateriilor si acumulatorilor;

c) punctele de colectare pentru deseuri de baterii si acumulatori;

d) producător, după caz.

(19) Producătorii de baterii si acumulatori, tertii sau organizatiile colective care actionează în numele lor au următoarele obligatii generale:

a) să elaboreze si să depună la Agentia Natională pentru Protectia Mediului, până la data de 28 februarie a anului următor celui în care a avut loc introducerea pe piată a bateriilor si acumulatorilor, un raport care să cuprindă informatii despre tipul, numărul si greutatea bateriilor si acumulatorilor introdusi pe piată;

b) să elaboreze si să depună la Agentia Natională pentru Protectia Mediului, până la data de 28 februarie a anului următor celui în care a avut loc introducerea pe piată a bateriilor si acumulatorilor, un raport care să cuprindă informatii despre tipul, numărul si greutatea bateriilor si acumulatorilor colectati;

c) să păstreze evidenta datelor mentionate în alin. (9) lit. a), alin. (12) lit. c) si alin. (13) lit. b) timp de 5 ani de la sfârsitul anului calendaristic în care a fost elaborată.

Îndepărtarea deseurilor de baterii si acumulatori

Art. 8. - (1) Producătorii de aparate sunt obligati:

a) să asigure proiectarea si să realizeze aparatele astfel încât deseurile de baterii si acumulatori să poată fi îndepărtate cu usurintă;

b) să se asigure că aparatele în care sunt încorporate baterii si acumulatori sunt însotite de instructiuni în care se arată cum pot fi acestea îndepărtate în sigurantă;

c) după caz, să informeze utilizatorul final cu privire la tipul bateriilor si al acumulatorilor încorporati.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică atunci când, din motive de sigurantă, de functionare, medicale sau de integritate a datelor, continuitatea alimentării cu energie este necesară si impune o conectare permanentă între aparat si baterie sau acumulator.

Tratarea si reciclarea

Art. 9. - (1) Având în vedere potentialul efect al transportului bateriilor si acumulatorilor nesortati asupra mediului, producătorii împreună cu autoritătile administratiei publice locale iau măsurile necesare pentru a optimiza colectarea separată a deseurilor de baterii si acumulatori în vederea minimizării eliminării bateriilor si acumulatorilor ca deseuri municipale nesortate, pentru a atinge un înalt nivel de reciclare.

(2) Până la 26 septembrie 2009:

a) producătorii sau tertii, folosind cele mai bune tehnici disponibile pentru protectia sănătătii populatiei si a mediului, stabilesc sisteme pentru a asigura tratarea si reciclarea deseurilor de baterii si acumulatori;

b) toate bateriile si acumulatorii identificabili colectati în conformitate cu prevederile art. 7 sau ale Hotărârii Guvernului nr. 448/2005 sunt tratati si reciclati prin sistemele care respectă, cel putin, legislatia natională armonizată, în special în ceea ce priveste sănătatea populatiei, siguranta si gestionarea deseurilor.

(3) Operatorii economici care execută activităti de tratare a bateriilor si acumulatorilor de orice tip trebuie să se asigure că procesele de tratare îndeplinesc cerintele minime prevăzute în partea A din anexa nr. 3.

(4) Bateriile sau acumulatorii încorporati în echipamentele electrice si electronice colectati împreună cu deseurile de echipamente electrice si electronice în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 sunt îndepărtati din respectivele deseuri si colectati separat pentru a fi predati operatorilor economici care execută activităti de tratare si/sau reciclare a acestora.

(5) Până la data de 26 septembrie 2011, operatorii economici care execută activităti de reciclare a bateriilor si acumulatorilor de orice tip trebuie să se asigure că procesele de reciclare respectă nivelurile de eficientă a reciclării si cerintele conexe prevăzute în partea B din anexa nr. 3.

(6) Producătorii de baterii sau acumulatori ori tertii predau deseurile de baterii si acumulatori colectate operatorilor economici prevăzuti la alin. (5) si au obligatia să realizeze si să transmită Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului o evidentă care să cuprindă informatii privind tipul, numărul si greutatea bateriilor si acumulatorilor reciclati în tară sau transferati pentru tratare si/sau reciclare în tări ale Uniunii Europene sau în tări terte.

(7) Operatorii economici care desfăsoară activităti de tratare si/sau reciclare sunt obligati să realizeze si să transmită Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului o evidentă care să cuprindă informatii privind tipul, numărul si greutatea bateriilor si acumulatorilor primiti pentru tratare si/sau reciclare.

(8) Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile elaborează raportul privind nivelurile de reciclare realizate în fiecare an calendaristic si îndeplinirea nivelurilor de eficientă prevăzute în partea B din anexa nr. 3. Raportul este transmis Comisiei Europene de către Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile în termen de 6 luni de la sfârsitul anului calendaristic anterior.

(9) Modul de evidentă si de raportare a informatiilor prevăzute la alin. (6) se stabileste prin ordin comun al ministrului mediului si dezvoltării durabile si al ministrului economiei si finantelor în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(10) Autoritătile administratiei publice si operatorii economici care efectuează activităti de tratare si reciclare încurajează, pentru toate tipurile de baterii si acumulatori, dezvoltarea de noi tehnologii de reciclare si de tratare si promovează cercetarea în domeniul metodelor de reciclare eficiente din punctul de vedere al costurilor si al protectiei mediului.

(11) Se recomandă ca instalatiile de tratare să introducă sisteme de management de mediu certificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 martie 2001 privind participarea voluntară a organizatiilor la un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS).

Eliminarea

Art. 10. - (1) Se interzice eliminarea deseurilor de baterii si acumulatori industriali si auto prin depozitare în depozite de deseuri si prin incinerare.

(2) Pot fi eliminate prin depozitare sau incinerare reziduurile bateriilor si acumulatorilor care au fost supusi atât tratării, cât si reciclării în conformitate cu art. 9 alin (2).

Exporturi

Art. 11. - (1) Tratarea si reciclarea deseurilor de baterii si acumulatori pot fi efectuate în afara teritoriului României sau al Comunitătii Europene, cu conditia ca transportul de deseuri să îndeplinească cerintele Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri.

(2) Deseurile de baterii si acumulatori exportate în afara Comunitătii Europene în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 sunt luate în considerare la îndeplinirea obligatiilor si nivelurilor de eficientă prevăzute în anexa nr. 3 numai în cazul în care există dovezi clare că operatiunea de reciclare a avut loc în conditii echivalente cu cerintele prezentei hotărâri.

(3) Sunt acceptate la transfer sau export în scopul tratării si/sau reciclării ori eliminării, în afara României, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006, numai acele deseuri de baterii si acumulatori auto si industriale din care nu s-a extras electrolitul, care nu prezintă deteriorări, scurgeri de electrolit sau de alte substante periculoase.

Finantarea

Art. 12. - (1) Producătorii sau tertii care actionează în numele acestora finantează toate costurile nete care decurg din:

a) colectarea, tratarea si reciclarea tuturor deseurilor de baterii si acumulatori portabili colectate în conformitate cu art. 7 alin. (7)-(11); si

b) colectarea, tratarea si reciclarea tuturor deseurilor de baterii si acumulatori industriali si auto colectate în conformitate cu art. 7 alin. (12) lit. a) si alin. (13) lit. c).

(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se realizează evitându-se orice dublă taxare a producătorilor în cazul bateriilor sau acumulatorilor colectati conform legislatiei nationale armonizate care transpune Directiva 2000/53/CE sau Directiva 2002/96/CE.

(3) Producătorii sau tertii care actionează în numele acestora asigură finantarea costurilor nete necesare campaniilor de informare publică privind colectarea, tratarea si reciclarea tuturor deseurilor de baterii si acumulatori portabili.

(4) Costurile colectării, tratării si reciclării nu sunt prezentate separat utilizatorilor finali în momentul vânzării noilor baterii si acumulatori portabili.

(5) Producătorii si utilizatorii de baterii si acumulatori industriali si auto pot încheia acorduri care să prevadă alte metode de finantare decât cele prevăzute la alin. (1).

(6) Prevederile acestui articol se aplică tuturor deseurilor de baterii si acumulatori, indiferent de data introducerii lor pe piată.

Participarea la sistemele de colectare, tratare si reciclare

Art. 13. - (1) Operatorii economici al căror obiect de activitate intră sub incidenta prevederilor prezentei hotărâri si autoritătile publice competente pot participa la sistemele de colectare, de tratare si de reciclare prevăzute la, art. 7 si 9.

(2) Aceste sisteme se aplică, de asemenea, bateriilor si acumulatorilor importati din tări terte în conditii nediscriminatorii si sunt concepute astfel încât să evite barierele în calea comertului sau denaturarea concurentei.

Informatii pentru utilizatorii finali

Art. 14. - (1) Producătorii furnizează utilizatorilor finali, în special prin campanii de informare, informatii complete privind:

a) efectele potentiale ale substantelor utilizate în baterii si acumulatori asupra mediului si sănătătii umane;

b) interesul de a nu se elimina deseurile de baterii si acumulatori ca deseuri municipale nesortate si posibilitatea de participare la colectarea lor separată, astfel încât să se faciliteze tratarea si reciclarea;

c) sistemele de colectare si de reciclare disponibile pentru acestia;

d) rolul pe care trebuie să îl aibă în reciclarea deseurilor de baterii si acumulatori;

e) semnificatia simbolului pubelei cu roti, barată cu două linii în formă de X, prevăzut în anexa nr. 2, si a simbolurilor chimice Hg, Cd si Pb.

(2) Distribuitorii informează utilizatorii finali cu privire la posibilitatea de a se debarasa de deseurile de baterii sau acumulatori portabili la punctele de vânzare a acestora.

Etichetarea

Art. 15. - (1) Producătorii sunt obligati să marcheze cu simbolul prezentat în anexa nr. 2 toate bateriile acumulatorii si ansamblurile de baterii.

(2) Până ia data de 26 septembrie 2009, producătorii sunt obligati să indice pe suprafata bateriilor si acumulatorilor portabili si auto, în mod vizibil, lizibil si de nesters, capacitatea acestora.

(3) Bateriile, acumulatorii si bateriile de tip pastilă care contin mai mult de 0,0005% mercur, mai mult de 0,002% cadmiu sau mai mult de 0,004% plumb sunt marcate cu simbolul chimic pentru metalul respectiv: Hg, Cd sau Pb. Simbolul indicând continutul de metal greu se tipăreste sub simbolul prevăzut în anexa nr. 2 si acoperă o suprafată de cel putin un sfert din mărimea simbolului respectiv.

(4) Simbolul prevăzut în anexa nr. 2 acoperă cel putin 3% din suprafata părtii celei mai mari a bateriei, a acumulatorului sau a ansamblului de baterii, până la o dimensiune maximă de 5 x 5 cm. în cazul celulelor cilindrice, simbolul acoperă cel putin 1,5% din suprafata bateriei sau a acumulatorului si are o dimensiune maximă de 5 x5 cm.

(5) Atunci când, dată fiind dimensiunea bateriei, a acumulatorului sau a ansamblului de baterii, simbolul ar fi mai mic de 0,5 x 0,5 cm, nu este necesar ca bateria, acumulatorul sau ansamblul de baterii să fie marcat, însă pe ambalaj se tipăreste un simbol de cel putin 1 x 1 cm.

(6) Simbolurile se tipăresc în mod vizibil, lizibil si de nesters.

(7) În functie de evolutia acquis-ului comunitar, prin ordin comun al ministrului mediului si dezvoltării durabile si al ministrului economiei si finantelor, se pot stabili exceptări de la aplicarea prevederilor alin. (1)-(6).

Rapoarte nationale de implementare

Art. 16. - (1) Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile transmite Comisiei Europene, la fiecare 3 ani, un raport privind punerea în aplicare a prezentei hotărâri. Primul raport acoperă perioada până la data de 26 septembrie 2012.

(2) Rapoartele sunt elaborate pe baza unui chestionar sau a unui sistem stabilit conform procedurii reglementate la art. 24.2 din Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile si acumulatorii si deseurile de baterii si acumulatori si de abrogare a Directivei 91/157/CEE.

(3) Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile împreună cu Ministerul Economiei si Finantelor elaborează, de asemenea, un raport cu privire la măsurile luate pentru a încuraja procedurile inovatoare care permit diminuarea impactului bateriilor si al acumulatorilor asupra mediului, în special cu privire la:

a) realizările, inclusiv măsurile voluntare luate de către producători, care permit reducerea cantitătilor de metale grele si de alte substante periculoase continute în baterii si acumulatori;

b) noi tehnici de reciclare si tratare;

c) participarea operatorilor economici la programele de management de mediu;

d) cercetarea în domeniile respective; si

e) măsurile adoptate pentru încurajarea limitării generării de deseuri.

(4) Raportul prevăzut la alin. (3) se transmite Comisiei Europene în termen de 9 luni de la sfârsitul perioadei de 3 ani prevăzute la alin. (1) sau, în cazul primului raport, până la data de 26 iunie 2013.

Control si sanctiuni

Art. 17. - (1) Următoarele fapte constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) si ale art. 6 alin. (6), cu amendă de la 25.000 la 30.000 lei pentru persoane juridice si de la 2.500 la 3.000 lei pentru persoane fizice;

b) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (7) si alin. (9) lit. b), cu amendă de la 15.000 la 20.000 lei pentru persoane juridice si de la 1.500 la 2.000 lei pentru persoane fizice;

c) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (3), cu amendă de la 15.000 la 20.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (16) lit. e), f), g), h), si ale art. 15 alin. (1),(2), (3), (4), (5), (6), cu amendă de la 2.000 la 6.000 lei;

e) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (12), (13), (15), alin. (16) lit. a), b), c), d), alin. (17), (18), (19), ale art. 8 alin. (1) si ale art. 9 alin. (6) si (7), cu amendă de la 5.000 la 7.500 iei pentru persoane juridice si de la 1.000 la 1.200 lei pentru persoane fizice;

f) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (7) si ale art. 9 alin. (2), (3) si (5), cu amendă de la 15.000 la 20.000 lei;

g) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) si ale art. 11 alin. (3), cu amendă de la 25.000 la 30.000 lei; h) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (2), cu amendă de la 25.000 la 30.000 lei pentru persoane juridice

si de la 2.500 lei la 3.000 lei pentru persoane fizice si cu retragerea de pe piată a bateriilor si acumulatorilor; i) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (8), cu amendă de la 25.000 la 30.000 lei si cu retragerea de pe piată a bateriilor si acumulatorilor comercializati.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) lit. d) se fac de către personalul împuternicit al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), e), f), g), h) si i) se fac de către personalul împuternicit al Gărzii Nationale de Mediu si al Ministerului Economiei si Finantelor.

(4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

(5) Prevederile alin. (1)-(4) se transmit de către Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile Comisiei Europene până la data de 26 septembrie 2008.

(6) Dispozitiile referitoare la contraventii, prevăzute la alin. (1), (2), (3) si (4), se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Anexe

Art. 18. - (1) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr. 3 se actualizează prin ordin comun al ministrului mediului si dezvoltării durabile si al ministrului economiei si finantelor în functie de evolutia acquis-ului comunitar.

Dispozitii finale

Art. 19. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.057/2001 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 5 noiembrie 2001.

(2) Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile comunică Comisiei Europene textele principalelor dispozitii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat prin prezenta hotărâre.

Prezenta hotărâre transpune în legislatia natională Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile si acumulatorii si deseurile de baterii si acumulatori si de abrogare a Directivei 91/157/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L266 din 26 septembrie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia

Consumatorilor,

Dan Vlaicu

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.132.

 

ANEXA Nr. 1

 

MONITORIZAREA

respectării ratelor de colectare stabilite la art. 7 alin. (3)

 

Anul

Data colectării

Calcul

Cerintă de raportare

X[*]+1

Vânzări în anul 1 (S1)

 

 

 

X + 2

Vânzări în anul 2 (S2)

 

-

-

X + 3

Vânzări în anul 3 (S3)

Colectare în anul 3 (C3)

Rata de colectare (RC3) = 3*C3/(S1 + S2 + S3)

 

X + 4

Vânzări în anul 4 (S4)

Colectare în anul 4 (C4)

Rata de colectare (RC4) = 3*C4/(S2 + S3 + S4) (Obiectiv stabilit la 25%)

 

X + 5

Vânzări în anul 5 (S5)

Colectare în anul 5 (C5)

Rata de colectare (RC5) = 3*C5/(S3 + S4 + S5)

RC4

X + 6

Vânzări în anul 6 (S6)

Colectare în anul 6 (C6)

Rata de colectare (RC6) = 3*C6/(S4 + S5 + S6)

RC5

X + 7

Vânzări în anul 7 (S7)

Colectare în anul 7 (C7)

Rata de colectare (RC7) = 3*C7/(S5 + S6 + S7)

RC6

X + 8

Vânzări în anul 8 (S8)

Colectare în anul 8 (C8)

Rata de colectare (RC8) = 3*C8/(S6 + S7 + S8) (Obiectiv stabilit la 45%)

RC7

X + 9

Vânzări în anul 9 (S9)

Colectare în anul 9 (C9)

Rata de colectare (RC9) = 3*C9/(S7 + S8 + S9)

RC8

X+ 10

Vânzări în anul 10 (S10)

Colectare în anul 10 (C10)

Rata de colectare (RC10) = 3*C10/(S8 + S9 + S10)

RC9

X+ 11

Etc.

Etc.

Etc.

RC10

Etc.

 

 

 

 

[*] Anul X este anul 2008.

 

ANEXA Nr. 2

 

SIMBOLURI

pentru baterii, acumulatori si ansambluri de baterii în vederea colectării separate

 

Simbolul care indică faptul că toate bateriile si acumulatorii fac obiectul unei „colectări separate” reprezintă o pubelă cu roti, barată cu două linii în formă de X, ca în imaginea de mai jos:

 

ANEXA Nr. 3

 

CERINTE DETALIATE

privind tratarea si reciclarea

 

Partea A: Tratarea

1. Tratarea include, cel putin, îndepărtarea tuturor fluidelor si acizilor.

2. Tratarea si orice depozitare, inclusiv depozitarea temporară, în instalatiile de tratare se desfăsoară în amplasamente cu suprafete impermeabile si acoperis adecvat rezistent la intemperii sau în containere corespunzătoare.

Partea B: Reciclarea

3. Procesele de reciclare trebuie să realizeze următoarele niveluri minime de eficientă privind reciclarea:

a) reciclarea a 65% din greutatea medie a bateriilor si acumulatorilor cu plumb acid, inclusiv reciclarea continutului de plumb la cel mai înalt nivel care este fezabil tehnic, evitându-se în acelasi timp costurile excesive;

b) reciclarea a 75% din greutatea medie a bateriilor si acumulatorilor cu nichel-cadmiu, inclusiv reciclarea continutului de cadmiu la cel mai înalt nivel care este fezabil tehnic, evitându-se în acelasi timp costurile excesive; si

c) reciclarea a 50% din greutatea medie a celorlalte deseuri de baterii si acumulatori.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind modificarea anexelor nr.1 si 2 la Decizia primului-ministru nr. 15/2007

pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Departamentului pentru Afaceri Europene

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Afaceri Europene, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2007,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Anexele nr. 1 si 2 la Decizia primului-ministru nr. 15/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Departamentului pentru Afaceri Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 24 ianuarie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 23 septembrie 2008.

Nr. 184.

 

ANEXA Nr. 1*)

(Anexa nr. 1 la Decizia primului-ministru nr. 15/2007)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Departamentului pentru Afaceri Europene

 

Numărul maxim de posturi: 131 (exclusiv demnitarii)

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Decizia primului-ministru nr. 15/2007)

 

STATUL DE FUNCTII

al Departamentului pentru Afaceri Europene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Functia

Număr de posturi

Natura functiei

Nivel studii

I

Secretar de stat

1

mandat

 

Cabinet secretar de stat

2

 

 

1

Director cabinet

1

C.I.M.

S

2

Consilier personal

1

C.I.M.

S

 

Subsecretar de stat

2

mandat

 

II

Compartimentul audit public intern

1

 

 

1

Auditor superior 2

1

F.P.

S

III

Compartiment juridic

2

 

 

1

Consilier evaluare examinare/grad superior

1

F.P.

S

2

Consilier juridic asistent 3

1

F.P.

S

IV

Biroul economic

6

 

 

1

Sef birou-consilier superior 1

1

F.P.

S

2

Expert principal 1

1

F.P.

S

3

Expert principal 3

1

F.P.

S

4

Consilier superior 1

1

F.P.

S

5

Consilier

1

C.I.M.

S

6

Expert

1

C.I.M.

S

V

Biroul resurse umane, documente secrete, informatizare

7

 

 

1

Sef birou consilier superior 1

1

F.P.

S

2

Expert principal 1

2

F.P.

S

3

Consilier

1

C.I.M.

S

4

Expert

2

C.I.M.

S

5

Referent principal 3

1

F.P.

M

VI

Compartimentul achizitii publice, administrativ

7

 

 

1

Consilier superior 3

1

F.P.

S

2

Expert principal 2

1

F.P.

S

3

Expert

1

C.I.M.

S

4

Referent

1

C.I.M.

M

5

Sofer IA

3

C.I.M.

M

VII

Directia strategii UE si monitorizare postaderare

23

 

 

1

Director consilier superior 1

1

F.P.

S

2

Consilier evaluare examinare/grad superior

1

F.P.

S

3

Expert evaluare examinare/grad superior

1

F.P.

S

4

Expert evaluare examinare/grad principal

1

F.P.

S

5

Expert principal 1

2

F.P.

S

6

Consilier

2

C.I.M.

S

7

Referent

1

C.I.M.

M

8

Consilier pentru afaceri europene

3

C.I.M.

S

Serviciul coordonare strategii UE

11

 

 

9

Sef serviciu consilier superior 1

1

F.P.

S

10

Consilier superior 1

1

F.P.

S

11

Consilier evaluare examinare/grad superior

2

F.P.

S

12

Consilier armonizare legislativă/grad superior

1

F.P.

S

13

Expert evaluare examinare/grad superior

1

F.P.

 

14

Expert armonizare legislativă/grad asistent

1

F.P.

S

15

Analist armonizare legislativă/grad asistent

1

F.P.

S

16

Consilier

1

C.I.M.

S

17

Consilier pentru afaceri europene

2

C.I.M.

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Functia

Număr de posturi

Natura functiei

Nivel studii

VIII

Directia drept european, armonizare legislativă

22

 

 

1

Director - consilier armonizare legislativă/grad superior

1

FP.

S

2

Consilier superior 1

1

FP.

S

3

Consilier juridic principal 1

1

FP.

S

4

Expert negociator/grad asistent

1

FP

S

5

Expert armonizare legislativă/grad principal

2

FP

S

6

Consilier armonizare legislativă/grad superior

1

FP

S

7

Expert armonizare legislativă/grad asistent

1

FP

S

8

Analist armonizare legislativă/grad asistent

3

FP

S

9

Consilier negociator/grad asistent

1

FP

S

10

Referent superior 2

1

FP

M

11

Consilier pentru afaceri europene

9

C.I.M.

S

IX

Serviciul SOLVIT si contencios comunitar

9

 

 

1

Sef serviciu - consilier armonizare legislativă asistent

1

FP

S

2

Consilier armonizare legislativă/grad superior

1

FP

S

3

Consilier pentru afaceri europene

7

C.I.M.

S

X

Directia pentru relatia cu Parlamentul, comunicare si relatii publice

17

 

 

1

Director - consilier superior 1

1

FP

S

 

Serviciul pentru relatia cu Parlamentul

 

 

 

2

Sef serviciu - consilier negociator/grad principal

1

FP

S

3

Analist negociator/grad asistent

1

FP

S

4

Consilier

4

C.I.M.

S

5

Consilier pentru afaceri europene

3

C.I.M.

S

 

Compartimentul comunicare si relatii publice

 

 

 

6

Consilier

1

C.I.M.

S

7

Consilier evaluare examinare/grad asistent

1

FP

S

8

Consilier superior 1

1

FP

S

9

Expert principal 1

2

FP

S

10

Consilier pentru afaceri europene

2

C.I.M.

S

XI

Directia coordonare pozitii piată internă

18

 

 

1

Director - consilier negociator/grad superior

1

FP

S

2

Manager public principal

2

MP

S

3

Manager public asistent

1

MP

S

4

Consilier superior 1

3

FP

S

5

Consilier superior 3

1

FP

S

6

Expert principal 1

3

FP

S

7

Consilier negociator/grad superior

2

FP

S

8

Consilier negociator/grad principal

1

FP

S

9

Expert negociator/asistent

2

FP

S

10

Consilier pentru afaceri europene

2

C.I.M.

S

XII

Directia coordonare pozitii politici comunitare

17

 

 

1

Director - consilier superior 1

1

FP

S

2

Consilier asistent 2

1

FP

S

3

Consilier superior 1

1

FP

S

4

Consilier evaluare examinare/grad principal

1

FP

S

5

Consilier evaluare examinare/grad superior

1

FP

S

6

Consilier negociator/grad superior

2

FP

S

7

Consilier negociator/grad principal

1

FP

S

8

Analist negociator/grad asistent

1

FP

S

9

Analist armonizare legislativă/grad asistent

1

FP

S

10

Consilier pentru afaceri europene

7

C.I.M.

S

 

TOTAL POSTURI:

134

 

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

privind acordarea titlului de parc industrial Asocierii „Parcul Industrial Răcari”

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) lit. h) si ale art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 18 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 98/2008, ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare, si ale art. 2 alin. (2) din Instructiunile de acordare si anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 264/2002,

constatând, sub rezerva rezultatelor verificării de detaliu, că proiectul depus îndeplineste, în principiu, conditiile de eligibilitate stabilite în Schema de ajutor de stat regional acordat pentru investitiile realizate în parcurile industriale, aprobată prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 296/2007,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acordă titlul de parc industrial Asocierii „Parcul Industrial Răcari”, alcătuită din următorii membri:

1. Societatea Comercială „Avalon Consulting Management” - S.R.L., având numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti J40/1481/25.01.2007, cod unic de înregistrare 20795645;

2. Societatea Comercială „Avalon Parc Industrial” - S.R.L., având numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti J40/11302/12.06.2007, cod unic de înregistrare 21913277.

Art. 2. - Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:

a) este amplasat pe teritoriul administrativ al orasului Răcari, judetul Dâmbovita, si este înscris în următoarele cărti funciare ale orasului Răcari: CF nr. 1.546, nr. cad. 304/2; CFnr. 1.547, nr. cad. 304/3; CF nr. 1.548, nr. cad. 304/6; CF nr. 1.867, nr. cad. 304/5; CF nr. 3.050, nr. cad. 304/1; CF nr. 3.051, nr. cad. 304/4; CF nr. 3.052, nr. cad. 304/7;

b) are o suprafată de 236.866 m2;

c) este administrat de Societatea Comercială „Avalon Parc Industrial” - S.R.L., denumită societate-administrator.

Art. 3. - Titlul de parc industrial este valabil pe durata de 30 de ani, în conditiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute în legislatia în vigoare si în perimetrul prevăzut în anexa la prezentul ordin, care se comunică celor interesati de către directia de specialitate din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 4. - Societatea-administrator sau, după caz, proprietarul terenului aferent parcului industrial transmite Ministerului Internelor si Reformei Administrative:

a) datele de identificare ale fiecărui operator economic cu care a încheiat contract de amplasare în parcul industrial, până la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I;

b) datele de identificare ale fiecărui operator economic cu care încheie contract de amplasare în parcul industrial, în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a acestuia;

c) rapoartele privind activitătile realizate în parcul industrial. Art. 5. - în baza titlului acordat potrivit prezentului ordin, societătile comerciale pot beneficia de ajutor de stat regional pentru investitiile realizate în parcul industrial, cu respectarea îndeplinirii conditiilor prevăzute de:

a) Regulamentul Comisiei Europene nr. 800/2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comună în aplicarea art. 87 si 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214 din 9 august 2008;

b) Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 296/2007 privind aprobarea schemei de ajutor de stat regional acordat pentru investitiile realizate în parcurile industriale.

Art. 6. - Furnizorul ajutorului de stat acordat în temeiul prezentului ordin este unitatea administrativ-teritorială Răcari, judetul Dâmbovita.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 622.

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre Ministerul Internelor si Reformei Administrative din România si Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii cu privire la cooperarea în domeniul prevenirii traficului ilicit

cu substante nucleare si alte materiale radioactive, semnat la Bucuresti la data de 15 septembrie 2008

 

În baza art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor si reformei administrative emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre Ministerul Internelor si Reformei Administrative din România si Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii cu privire la cooperarea în domeniul prevenirii traficului ilicit cu substante nucleare si alte materiale radioactive, semnat la Bucuresti la data de 15 septembrie 2008, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 septembrie 2008.

Nr. 624.

 

ANEXĂ

 

ACORD

între Ministerul Internelor si Reformei Administrative din România si Departamentul Energiei

din Statele Unite ale Americii cu privire la cooperarea în domeniul prevenirii traficului ilicit cu substante nucleare

si alte materiale radioactive

 

Ministerul Internelor si Reformei Administrative din România si Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii (D.E. - SUA), în calitate de părti contractante, din dorinta de a implementa Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă si promovarea relatiilor militare si de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, asa cum a fost modificat prin Acordul încheiat prin schimb de note verbale la 17 iunie 2004, denumit în continuare Acordul de neproliferare,

din dorinta de a coopera în vederea prevenirii traficului ilicit cu substante nucleare si alte materiale radioactive prin intermediul cooperării tehnice si metodologice, inclusiv prin îmbunătătirea sistemelor de detectare si identificare a acestor materiale în cadrul punctelor de trecere a frontierei pe intrare/iesire,

luând în consideratie obligatiile României, asa cum derivă ele din calitatea de membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007 si de parte la Tratatul de instituire a Comunitătii Europene a Energiei Atomice,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

1. Prezentul acord si toate activitătile realizate în conformitate cu acesta vor constitui subiectul si vor fi reglementate de prevederile Acordului de neproliferare. în cazul existentei unei incompatibilităti între prezentul acord si Acordul de neproliferare, prevederile acestuia din urmă vor prevala.

2. Prezentul acord va fi implementat de fiecare dintre părtile contractante în conformitate cu legislatia internă si cu tratatele internationale la care statul părtii contractante este parte.

 

ARTICOLUL 2

 

1. Pentru a sprijini România în prevenirea proliferării armelor si materialelor nucleare si pentru exercitarea controlului eficient în ceea ce priveste traficul ilicit cu materiale nucleare si materiale radioactive, printr-o detectare îmbunătătită si sisteme de identificare în cadrul punctelor de trecere a frontierei pe intrare/iesire, D.E. - SUA, prin Administratia Natională pentru Securitate Nucleară, poate furniza asistentă Ministerului Internelor si Reformei Administrative, prin intermediul Inspectoratului General al Politiei de Frontieră (I.G.P.F.), sub formă de echipament, materiale, pregătire si servicii, conform termenilor prezentului acord.

2. I.G.P.F. va folosi echipamentele si materialele primite potrivit prezentului acord, precum si instruirea si serviciile exclusiv pentru a implementa măsuri eficiente de detectare si de identificare a materialelor nucleare speciale si a altor materiale radioactive, în scopurile specificate la pct. 1.

3. Pentru scopurile prezentului acord:

- materiale nucleare speciale reprezintă plutoniu si uraniu îmbogătit până la nivelul de 20% sau mai mult al izotopului U-235;

- alte materiale radioactive includ, dar nu se limitează la acestea, surse radioactive necesare dispozitivelor de dispersie radiologice.

 

ARTICOLUL 3

 

1. Fiecare parte contractantă poate, după notificarea în scris a celeilalte părti contractante, delega si altor ministere sau agentii din cadrul Guvernului responsabilităti pentru implementarea prezentului acord.

2. Fiecare parte contractantă poate, după notificarea scrisă adresată celeilalte părti contractante, desemna reprezentanti de legătură pe probleme tehnice pentru echipament, materiale, pregătire si servicii furnizate în baza prezentului acord.

 

ARTICOLUL 4

 

1. Asistenta acordată I.G.RF în ceea ce priveste furnizarea echipamentului si a materialelor, precum si în efectuarea instruirii si livrărilor prevăzute în prezentul acord poate include ajutor tehnic si consultări în următoarele domenii:

a) crearea si implementarea regulamentului si a altor programe în domeniul prevenirii traficului ilicit cu materiale nucleare speciale si alte materiale radioactive;

b) dezvoltarea mijloacelor tehnice si a metodelor de detectare si identificare a materialelor nucleare speciale si a altor materiale radioactive, precum si a procedurilor si capacitătilor de răspuns;

c) livrarea si instalarea în anumite puncte de trecere a frontierei la intrarea/iesirea în/din România a echipamentului si dispozitivelor adaptate pentru conditiile existente la punctele de trecere a frontierei din România (inclusiv testarea, configurarea si demonstratiile cu aceste echipamente si dispozitive);

d) livrarea de seturi de piese de schimb, echipament de testare si alte echipamente, în vederea întretinerii utilajelor si dispozitivelor furnizate de D.E. - SUA;

e) pregătirea politistilor de frontieră români si a altor categorii de personal pentru detectarea materialelor speciale nucleare si a materialelor radioactive, precum si pentru utilizarea adecvată a echipamentului furnizat de D.E. - SUA;

f) sprijin pentru întretinerea echipamentului furnizat de D.E. - SUA, conform unui plan de întretinere si sustinere, stabilit reciproc de părtile contractante;

g) domeniile aditionale de cooperare conform celor convenite în scris de părtile contractante.

2. Părtile contractante pot realiza ateliere tehnice de lucru, consultatii, inspectii pe teren, verificări ale operabilitătii aparaturii si teste de acceptare a materialelor si echipamentului furnizat si instalat de D.E. - SUA prin acordul părtilor contractante, pot forma grupuri mixte de lucru alcătuite din experti în domeniul tehnic, pentru a schimba informatii tehnice si pentru a face propuneri privind probleme tehnice si de pregătire pentru implementarea cu eficacitate a prezentului acord.

3. I.G.P.F va furniza D.E. - SUA, într-un format si conform unei planificări agreate mutual de părtile contractante, date referitoare la orice detectare sau confiscare de materiale nucleare speciale ilicite/neautorizate si alte materiale radioactive ilicite/neautorizate, care au rezultat ca urmare a folosirii echipamentelor si materialelor furnizate de D.E. - SUA.

4. Termenii si conditiile în care poate fi acordată asistenta în cadrul prezentului acord vor fi definite prin contracte separate sau alte aranjamente în scris între părtile contractante sau între agentii lor de implementare desemnati. în cazul oricărei neconcordante între aceste contracte si aranjamente si prezentul acord, vor prevala prevederile prezentului acord.

 

ARTICOLUL 5

 

1. I.G.P.F sau agentii săi de implementare îsi vor coordona activitatea cu alte agentii si organizatii corespunzătoare ale Guvernului României implicate, pentru a se asigura că utilajelor, materialelor, serviciilor si instruirii furnizate I.G.P.F în temeiul prezentului acord le este acordată prioritate în procesul de obtinere a aprobărilor tehnice si în executarea livrărilor de utilaje si materiale, cu promptitudine, la destinatia lor finală de pe teritoriul României.

2. I.G.P.F sau agentii săi de implementare îsi vor coordona activitătile cu celelalte agentii si organizatii guvernamentale corespunzătoare, în scopul de a lua măsurile de securitate adecvate pentru a asigura protectia personalului si a contractorilor Guvernului Statelor Unite ale Americii, precum si protectia împotriva furtului sau distrugerii echipamentelor si materialelor la acele instalatii corelate cu activitatea desfăsurată în temeiul prezentului acord.

 

ARTICOLUL 6

 

1. I.G.P.F va facilita inspectia de către ministerele si alte agentii guvernamentale române a tuturor materialelor si echipamentelor primite în baza prezentului acord si va înainta către D.E. - SUA, în termen de 10 zile de la data receptiei, confirmarea scrisă a acceptabilitătii acestor echipamente si materiale si a conformării acestora cu specificatiile transmise în prealabil I.G.P.F. De asemenea, I.G.P.F. va confirma sosirea echipamentului si a materialelor la destinatiile lor convenite. Termenii si conditiile pentru repararea sau înlocuirea echipamentului ori a materialelor necorespunzătoare vor fi stabilite în contract sau în alte documente scrise în baza cărora se furnizează echipamente si materiale prevăzute de prezentul acord.

2. Costurile de întretinere a echipamentului vor fi suportate de I.G.P.F sau de agentii săi de implementare desemnati.

 

ARTICOLUL 7

 

Pe lângă drepturile de audit si examinare prevăzute la art. XII din Acordul de neproliferare, reprezentantii D.E. - SUA au dreptul de a monitoriza implementarea termenilor contractelor si a celorlalte aranjamente scrise, precum si evolutia activitătii realizate în conformitate cu prevederile prezentului acord, în cadrul facilitătilor de pe teritoriul României.

 

ARTICOLUL 8

 

Toate chestiunile privind interpretarea si aplicarea prezentului acord vor fi solutionate exclusiv prin consultări între părtile contractante.

 

ARTICOLUL 9

 

1. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării si va rămâne în vigoare pe durata Acordului de neproliferare. Prezentul acord poate fi modificat prin acordul scris al părtilor contractante si poate fi denuntat prin notificarea, în scris, a celeilalte părti contractante, cu cel putin 90 de zile în prealabil.

2. Activitătile aflate în desfăsurare la încetarea valabilitătii prezentului acord pot continua, până la finalizarea lor, în conformitate cu termenii prezentului acord.

Semnat la Bucuresti la 15 septembrie 2008, în două exemplare originale, în limbile română si engleză, toate textele fiind egal autentice.

 

Pentru Ministerul Internelor si Reformei Administrative din România,

Cristian David,

ministrul internelor si reformei administrative

Pentru Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii,

Nicholas F. Taubman,

ambasadorul Statelor Unite ale Americii

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

privind aprobarea modalitătii de desfăsurare a Programului de formare specializată

pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici

2008-2009

 

Având în vedere prevederile art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2001 privind înfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.083/2004 privind organizarea si functionarea Institutului National de Administratie si a centrelor regionale de formare continuă pentru administratia publică locală, ale art. 26 din Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modalitatea de desfăsurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici 2008-2009, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 23 septembrie 2008.

Nr. 625.

 

ANEXĂ

 

MODALITATEA DE DESFĂSURARE

a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, 2008-2009

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea modului

Perioada

1.

Managementul resurselor umane în administratia publică

24-26 septembrie 2008

2.

Management strategic

1-3 octombrie 2008

3.

Management de proiect

3-5 noiembrie 2008

4.

Administratie modernă si eficientă

19-21 noiembrie 2008

5.

Abilităti manageriale

10-12 decembrie 2008

6.

Implicatiile aderării la Uniunea Europeană

12-14 ianuarie 2009

7.

Fonduri structurale

28-30 ianuarie 2009

8.

Comunicare externă

9-10 februarie 2009

9.

Management financiar si bugetar

25-27 februarie 2009

10.

Politici publice

9-11 martie 2009

11.

Evaluarea finală

30 martie-1 aprilie 2009

6-8 aprilie 2009

12.

Reevaluare

27-28 aprilie 2009

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale

de Administrare Fiscală nr. 1.995/2007 privind constituirea Comisiei de proceduri fiscale

 

În temeiul art. 6 coroborat cu art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.995/2007 privind constituirea Comisiei de proceduri fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 26 octombrie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică si va avea următorul continut:

Art. 3. - (1) Deciziile Comisiei se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia deciziilor prin care s-a solutionat un conflict de competentă, care se comunică părtilor interesate.”

2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) La lucrările Comisiei vor participa în calitate de invitati permanenti, 2 consultanti fiscali desemnati de Camera Consultantilor Fiscali, care nu au drept de vot. în calitate de participanti fără drept de vot pot fi invitati la sedinte si alti specialisti din cadrul directiilor de specialitate ale Ministerului Economiei si Finantelor si Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.”

3. Anexa „Componenta Comisiei de proceduri fiscale în cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală” la ordin se completează cu două noi pozitii, pozitiile 10 si 11, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Componenta

Calitatea în cadrul comisiei

„10.

Secretarul de stat cu atributii în domeniul politicii si legislatiei fiscale

Membru

11.

Directorii directiilor de specialitate, în functie de problematica discutată

Membru”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 15 septembrie 2008.

Nr. 1.272.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.822

(2008) privind amenintările aduse păcii si securitătii internationale prin actele teroriste

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale,

în temeiul art. 4 alin (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.822 (2008) privind amenintările aduse păcii si securitătii internationale prin actele teroriste, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucuresti, 26 august 2008.

Nr. A/7.574.

 

ANEXĂ

 

REZOLUTIA NR. 1.822 (2008)

adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 5.928-a întruniri la 30 iunie 2008

 

Consiliul de Securitate,

amintind rezolutiile sale 1.267 (1999), 1.333 (2000), 1.363 (2001), 1.373 (2001), 1.390 (2002), 1.452 (2002), 1.455 (2003), 1.526 (2004), 1.566 (2004), 1.617 (2005), 1.624 (2005), 1.699 (2006), 1.730 (2006), 1.735 (2006) si declaratiile relevante ale presedintelui Consiliului,

reafirmând că terorismul, sub toate formele si în toate manifestările sale, constituie una dintre cele mai serioase amenintări la adresa păcii si securitătii si că toate actele de terorism sunt criminale si nejustificabile, indiferent de motivatiile lor, indiferent când si de către cine ar fi comise, reiterând condamnarea categorică a grupării Al-Qaida, a lui Usama bin Laden, a talibanilor si a altor persoane, grupări, întreprinderi sau entităti asociate acestora, din cauza continuării săvârsirii numeroaselor acte teroriste criminale, cu scopul de a provoca moartea unor civili nevinovati si a altor victime, de a distruge proprietatea si de a submina grav stabilitatea,

reafirmând necesitatea de a combate prin toate mijloacele, respectând Carta Organizatiei Natiunilor Unite si dreptul international, inclusiv dreptul international al drepturilor omului aplicabil, dreptul international al refugiatilor si dreptul international umanitar, amenintările la adresa păcii si securitătii internationale provocate de actele teroriste, subliniind, în această privintă, rolul important jucat de Organizatia Natiunilor Unite în conducerea si coordonarea acestui efort,

salutând adoptarea de către Adunarea generală a Strategiei Globale Antiterorism a Organizatiei Natiunilor Unite (A/60/288) la 8 septembrie 2006 si crearea Grupului de Actiune pentru Combatearea Terorismului (CTITF), pentru a asigura coordonarea de ansamblu si coerenta eforturilor antiteroriste ale Organizatiei Natiunilor Unite,

reiterându-si profunda îngrijorarea fată de actiunile teroriste de o violentă sporită din Afganistan ale talibanilor si grupării Al-Qaida si ale altor persoane, grupări, întreprinderi sau entităti asociate acestora,

amintind Rezolutia sa 1.817 (2008) si reiterându-si sprijinul pentru lupta împotriva productiei ilicite si traficului de droguri dinspre Afganistan si a precursorilor chimici către Afganistan, în tările vecine, tările aflate pe rute de trafic, tările de destinatie a drogurilor si tările producătoare de precursori,

exprimându-si profunda îngrijorare fată de utilizarea ilicită a internetului de către Al-Qaida, Usama bin Laden, talibani si alte persoane, grupări, întreprinderi si entităti asociate acestora, în scopul promovării actelor teroriste,

subliniind că terorismul nu poate fi înfrânt decât printr-o abordare globală si sustinută, implicând participarea activă si colaborarea tuturor statelor si organizatiilor internationale si regionale, pentru a contracara, diminua, izola si neutraliza amenintarea teroristă,

accentuând faptul că sanctiunile reprezintă un instrument important, prevăzut de Carta Organizatiei Natiunilor Unite, vizând mentinerea si restaurarea păcii si securitătii internationale si subliniind, în acest sens, necesitatea unei implementări viguroase a măsurilor din paragraful 1 al prezentei rezolutii ca instrumente importante vizând combaterea terorismului,

îndemnând toate statele membre, organizatiile internationale si regionale să aloce suficiente resurse pentru a face fată amenintării directe si permanente reprezentate de Al-Qaida, Usama bin Laden, talibani si alte persoane, grupări, întreprinderi sau entităti asociate acestora, inclusiv prin participarea activă la identificarea acelor persoane, grupări, întreprinderi sau entităti care trebuie să constituie subiectul măsurilor la care se face referire în paragraful 1 al prezentei rezolutii,

reiterând ideea că dialogul dintre Comitetul înfiintat potrivit Rezolutiei 1.267 (1999) (Comitetul) si statele membre este vital pentru implementarea completă a măsurilor,

luând notă de dificultătile în aplicarea de către statele membre a măsurilor implementate în acord cu măsurile la care se face referire în paragraful 1 al acestei rezolutii si recunoscând eforturile permanente ale statelor membre si ale Comitetului de a asigura existenta unor proceduri juste si clare pentru plasarea persoanelor, grupurilor, întreprinderilor si entitătilor pe lista creată potrivit Rezolutiei 1.267 (1999) si Rezolutiei 1.333 (2000) (Lista consolidată), pentru scoaterea lor de pe această listă si pentru acordarea de derogări umanitare,

reiterând faptul că măsurile la care se face referire în paragraful 1 al prezentei rezolutii sunt de natură preventivă si nu se bazează pe standardele penale stabilite potrivit dreptului national,

subliniind obligatia tuturor statelor membre de a implementa în totalitate Rezolutia 1.373 (2001), inclusiv cu privire la talibani sau Al-Qaida si la toate persoanele, grupurile, întreprinderile sau entitătile asociate cu Al-Qaida, Usama bin Laden ori talibani, care au participat la finantarea, planificarea, facilitarea, recrutarea de adepti, pregătirea, executarea sau sprijinirea în alt mod a activitătilor ori actelor teroriste, precum si de a facilita implementarea obligatiilor de combatere a terorismului potrivit rezolutiilor relevante ale Consiliului de Securitate,

salutând înfiintarea de către secretarul general în cadrul Secretariatului, potrivit Rezolutiei 1.730 (2006), a Punctului central pentru primirea cererilor de delistare si luând notă cu apreciere de continuarea cooperării dintre Punctul central si Comitet,

salutând continuarea cooperării dintre Comitet si INTERPOL, în special în privinta elaborării de avize speciale, ceea ce constituie un sprijin pentru statele membre în implementarea măsurilor, si recunoscând rolul Echipei de monitorizare a implementării sanctiunilor si de suport analitic (Echipa de monitorizare) în această privintă,

salutând continuarea cooperării dintre Comitet si Oficiul Organizatiei Natiunilor Unite privind Drogurile si Infractionalitatea, în special în ceea ce priveste asistenta tehnică si cresterea capacitătii, vizând sprijinirea statelor membre în implementarea obligatiilor impuse de prezenta rezolutie si de alte rezolutii si instrumente internationale relevante,

luând notă cu îngrijorare de amenintarea permanentă la adresa păcii si securitătii internationale reprezentată de Al-Qaida, Usama bin Laden, talibani si de alte persoane, grupuri, întreprinderi si entităti asociate cu acestia, reafirmându-si hotărârea de a lua măsuri vizând toate aspectele acestei amenintări,

actionând potrivit cap. VII din Carta Organizatiei Natiunilor Unite,

Măsuri

1. hotărăste ca toate statele să adopte măsurile impuse anterior de paragraful 4(b) al Rezolutiei 1.267 (1999), paragraful 8(c) al Rezolutiei 1.333 (2000) si paragrafele 1 si 2 ale Rezolutiei 1.390 (2002) împotriva Al-Qaida, împotriva lui Usama bin Laden, a talibanilor si a altor persoane, grupuri, întreprinderi si entităti asociate cu acestia, după cum se mentionează în lista creată potrivit Rezolutiei l .267 (1999) si potrivit Rezolutiei 1.333 (2000) - Lista consolidată:

(a) să înghete fără întârziere fondurile si celelalte bunuri financiare sau resurse economice ale acestor persoane, grupuri, întreprinderi si entităti, inclusiv fondurile provenite de la proprietăti detinute sau controlate, direct ori indirect, de către acestea sau de către persoane care actionează în numele lor ori conform instructiunilor lor si să se asigure că nici acestea, nici alte fonduri, bunuri financiare sau resurse economice nu sunt puse, direct sau indirect, la dispozitia unor asemenea persoane, fie de către cetătenii lor, fie de către persoane aflate pe teritoriul lor;

(b) să împiedice intrarea pe teritoriile lor sau tranzitarea teritoriilor lor de către aceste persoane, cu conditia ca nimic din acest paragraf să nu oblige vreun stat să refuze intrarea cetătenilor săi sau să ceară cetătenilor săi să plece de pe teritoriul său, iar prezentul paragraf nu se va aplica în cazul în care intrarea ori tranzitarea este necesară în vederea realizării procesului judiciar sau în cazul în care Comitetul stabileste, numai pentru fiecare caz în parte, că intrarea ori tranzitarea este necesară;

(c) să împiedice furnizarea directă sau indirectă, vânzarea sau transferul către aceste persoane, grupuri, întreprinderi ori entităti de pe teritoriile lor sau de către cetătenii lor aflati în afara teritoriilor lor, folosind vasele sau aeronavele aflate sub pavilionul lor, de arme si material auxiliar de orice tip, inclusiv arme si munitie, vehicule si echipament militar, echipament paramilitar si piese de schimb pentru cele mentionate anterior si consiliere si asistentă tehnică sau instruire legată de activitătile militare;

2. reafirmă că actele sau activitătile care indică faptul că o persoană, un grup, o întreprindere sau o entitate sunt „asociate cu” Al-Qaida, Usama bin Laden sau talibanii includ următoarele:

(a) participarea la finantarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau săvârsirea de acte ori activităti de către acestia, în legătură cu acestia, sub numele, în numele sau în vederea sprijinirii acestora;

(b) furnizarea, vânzarea sau transferul de arme si material auxiliar către acestia;

(c) recrutarea pentru acestia;

(d) sustinerea în alt mod a Al-Qaida, a lui Usama bin Laden ori a talibanilor sau a oricăror celule, filiale ori grupuri derivate din acestia;

3. afirmă în continuare că orice întreprindere sau entitate detinută, controlată, direct ori indirect, sau care sustine în alt mod asemenea persoane, grupuri, întreprinderi ori entităti asociate cu Al-Qaida, Usama bin Laden sau talibanii este eligibilă pentru desemnare;

4. confirmă că cerintele din paragraful 1(a) de mai sus se aplică resurselor financiare si economice de orice tip, inclusiv, dar nu limitându-se la cele folosite pentru furnizarea de servicii de hosting pe internet sau de servicii auxiliare, folosite pentru sustinerea Al-Qaida, a lui Usama bin Laden ori a talibanilor si a altor persoane, grupuri, întreprinderi sau entităti asociate acestora;

5. încurajează statele membre să îsi continue eforturile viguroase si hotărâte în vederea stopării transferului de fonduri si alte bunuri financiare sau resurse economice către Al-Qaida, Usama bin Laden si talibani ori către alte persoane, grupuri, întreprinderi si entităti asociate acestora;

6. hotărăste ca statele membre să poată permite adăugarea la conturile înghetate potrivit prevederilor paragrafului 1 de mai sus a oricăror plăti în favoarea persoanelor, grupurilor sau entitătilor de pe listă, cu conditia ca orice astfel de plăti să continue să facă obiectul prevederilor paragrafului 1 de mai sus si să fie înghetate;

7. reafirmă prevederile privind posibilele derogări de la măsurile prevăzute în paragraful 1(a) de mai sus, în paragrafele 1 si 2 ale Rezolutiei 1.452 (2002), conform amendării de către Rezolutia 1.735 (2006), si aminteste statelor membre să utilizeze procedurile pentru derogări prevăzute de recomandările Comitetului;

8. reiterează obligatia tuturor statelor membre de a implementa si aplica măsurile stabilite în paragraful 1 de mai sus si îndeamnă toate statele să îsi intensifice eforturile în acest sens;

Includerea pe listă

9. încurajează toate statele membre să ofere Comitetului, în vederea includerii pe Lista consolidată, numele persoanelor, grupurilor, întreprinderilor si entitătilor care participă, prin orice mijloace, la finantarea sau sprijinirea actelor ori activitătilor Al-Qaida, ale lui Usama bin Laden, ale talibanilor si ale altor persoane, grupuri, întreprinderi si entităti asociate cu acestia, conform paragrafului 2 al Rezolutiei 1.617 (2005), reafirmat în paragraful 2 de mai sus;

10. ia notă de faptul că asemenea mijloace de finantare sau sprijin includ, dar nu se limitează la utilizarea încasărilor provenite din cultivarea ilicită, producerea si traficul de droguri narcotice provenind din Afganistan si de precursori ai acestora;

11. îsi reiterează cererea de continuare a cooperării dintre Comitet, guvernul din Afganistan si Misiunea de Asistentă a Organizatiei Natiunilor Unite în Afganistan (UNAMA), inclusiv prin identificarea persoanelor si entitătilor care participă la finantarea sau sprijinirea actelor si activitătilor Al-Qaida si ale talibanilor, după cum sunt descrise în paragraful 30 al Rezolutiei 1.806(2008);

12. reafirmă că, atunci când vor propune Comitetului nume pentru includerea pe Lista consolidată, statele membre vor actiona potrivit paragrafului 5 din Rezolutia 1.735 (2006) si vor furniza o expunere de motive detaliată si hotărăste în continuare ca statele membre să identifice, pentru fiecare astfel de propunere, acele părti ale expunerii de motive care pot fi făcute publice, inclusiv pentru utilizarea de către Comitet în vederea elaborării descrierii succinte mentionate în paragraful 13 de mai jos sau în vederea notificării si informării persoanelor ori entitătilor incluse pe listă, precum si acele părti care pot fi făcute publice la cererea statelor interesate;

13. îndeamnă Comitetul, cu sprijinul Echipei de monitorizare si în colaborare cu statele desemnante relevante, ca, după ce se adaugă un nume pe Lista consolidată, să afiseze pe website-ul Comitetului o descriere succintă a motivelor includerii pe listă a numelor corespunzătoare adăugate pe Lista consolidată si îndeamnă în continuare Comitetul, cu sprijinul Echipei de monitorizare si în colaborare cu statele desemnante relevante, să afiseze pe website-ul Comitetului descrieri succinte ale motivelor pentru includerea pe listă a numelor adăugate pe Lista consolidată înainte de data adoptării prezentei rezolutii;

14. solicită statelor membre ca, atunci când propun Comitetului nume pentru includerea pe Lista consolidată, să folosească foaia aditională din anexa I ia Rezolutia 1.735 (2006) si cere ca acestea să furnizeze Comitetului cât mai multe informatii privind numele propus, mai ales suficiente date de identificare în vederea identificării certe de către statele membre a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor si entitătilor, si îndeamnă Comitetul să actualizeze foaia aditională potrivit prevederilor paragrafelor 12 si 13 de mai sus;

15. hotărăste că, după publicare, dar în termen de o săptămână de la adăugarea unui nume pe Lista consolidată, Secretariatul va notifica Misiunea permanentă a tării sau tărilor în care se crede că se află persoana ori entitatea, iar în cazul persoanelor, tara lor de cetătenie (în cazul în care este cunoscută această informatie), potrivit paragrafului 10 din Rezolutia 1.735(2006);

16. subliniază necesitatea actualizării prompte a Listei consolidate de pe website-ul Comitetului;

17. cere ca statele membre care primesc notificarea potrivit paragrafului 15 de mai sus să ia, conform legilor si practicilor lor interne, toate măsurile pentru a notifica sau informa rapid persoana ori entitatea inclusă pe listă în legătură cu desemnarea si să ataseze acestei notificări o copie a părtii accesibile publicului din expunerea de motive, toate informatiile legate de motivele includerii pe listă disponibile pe website-ul Comitetului, o descriere a consecintelor desemnării, conform prevederilor rezolutiilor relevante, regulamentul Comitetului pentru analizarea cererilor de scoatere de pe listă si prevederile Rezolutiei 1.452 (2002) privind derogările disponibile;

18. încurajează statele membre care primesc notificarea conform paragrafului 15 de mai sus să informeze Comitetul privind actiunile întreprinse în vederea implementării măsurilor stabilite în paragraful 1 de mai sus si privind măsurile adoptate potrivit paragrafului 17 de mai sus si îndeamnă în continuare statele membre să utilizeze instrumentele oferite pe website-ul Comitetului pentru a furniza aceste informatii;

Scoaterea de pe listă

19. salută înfiintarea în cadrul Secretariatului, conform Rezolutiei 1.730 (2006), a Punctului focal care oferă persoanelor, grupurilor, întreprinderilor sau entitătilor incluse pe listă optiunea de a înmâna o cerere de delistare direct la Punctul focal;

20. îndeamnă statele desemnante si statele de cetătenie si resedintă ale persoanelor listate să analizeze cererile de delistare primite prin Punctul focal, potrivit procedurilor descrise în anexa la Rezolutia 1.730 (2006), într-un mod rapid si să indice dacă sustin sau se opun cererii, pentru a facilita analiza Comitetului;

21. îndeamnă Comitetul să continue să lucreze, potrivit recomandărilor ce îi revin, pentru a analiza cererile de scoatere de pe Lista consolidată a membrilor si/sau persoanelor asociate Al-Qaida, lui Usama bin Laden si talibanilor care nu mai îndeplinesc criteriile stabilite în rezolutiile relevante;

22. îndeamnă Comitetul să ia în considerare o revizuire anuală a numelor de pe Lista consolidată ale persoanelor al căror deces a fost confirmat, revizuire prin care numele să fie transmise statelor relevante conform procedurilor stabilite în recomandările Comitetului, pentru a se asigura că Lista consolidată este actualizată si cât mai exactă si că înregistrarea pe listă rămâne în continuare adecvată;

23. hotărăste că, în termen de o săptămână de la scoaterea unui nume de pe Lista consolidată, Secretariatul va notifica Misiunea permanentă a tării sau tărilor în care se presupune că este localizată persoana sau entitatea si, în cazul persoanelor, tara de cetătenie a persoanei (în măsura în care această informatie este cunoscută) si cere ca statele care primesc o asemenea notificare să adopte măsuri, conform dreptului si practicilor nationale, în vederea avizării sau informării cu promptitudine a persoanei sau entitătii în legătură cu scoaterea de pe listă;

Revizuirea si actualizarea Listei consolidate

24. încurajează toate statele membre, în special statele desemnante si statele de resedintă sau nationalitate, să ofere Comitetului informatii suplimentare de identificare si de alt tip, pe lângă documentatia aferentă privind persoanele, grupurile, întreprinderile si entitătile incluse pe listă, inclusiv informatii actualizate privind statutul operativ al persoanelor, grupurilor, întreprinderilor si entitătilor incluse pe listă, miscările, starea de detentie ori decesul persoanelor incluse pe listă si alte evenimente semnificative, pe măsură ce aceste informatii devin disponibile;

25. îndeamnă Comitetul să realizeze, până la 30 iunie 2010, o revizuire a tuturor numelor existente pe Lista consolidată la data adoptării prezentei rezolutii, prin care numele relevante să fie transmise statelor desemnante si statelor de resedintă si/sau cetătenie, atunci când acestea sunt cunoscute, potrivit procedurilor stabilite în recomandările Comitetului, pentru a se asigura că Lista consolidată este actualizată si cât mai exactă si că includerea pe listă rămâne adecvată;

26. îndeamnă în continuare Comitetul, la finalizarea revizuirii descrise în paragraful 25 de mai sus, să realizeze o revizuire anuală a tuturor numelor de pe Lista consolidată care nu au fost revizuite de 3 ani sau de peste 3 ani, prin care numele relevante să fie transmise statelor desemnante si statelor de resedintă si/sau de cetătenie, acolo unde acestea sunt cunoscute, potrivit procedurilor stabilite în recomandările Comitetului, pentru a se asigura că Lista consolidată este actualizată si cât mai exactă si pentru a confirma că înregistrarea pe listă rămâne adecvată;

Implementarea măsurilor

27. reitereză necesitatea ca toate statele să identifice si, dacă este necesar, să introducă proceduri adecvate pentru implementarea completă a tuturor măsurilor descrise în paragraful 1 de mai sus;

28. încurajează Comitetul să continue să asigure existenta unor proceduri juste si clare pentru includerea persoanelor si entitătilor pe Lista consolidată, pentru scoaterea lor de pe listă, precum si pentru acordarea de derogări umanitare si îndeamnă Comitetul să îsi reanalizeze în mod activ recomandările, în vederea atingerii acestor obiective;

29. îndeamnă Comitetul, ca prioritate, să îsi revizuiască recomandările respectând prevederile prezentei rezolutii, în special paragrafele 6, 12, 13, 17, 22 si 26 de mai sus;

30. încurajează statele membre să trimită reprezentanti la întâlniri cu Comitetul, pentru discutarea detaliată a problemele relevante, si salută informările voluntare din partea statelor membre interesate privind eforturile lor de a implementa măsurile la care se face referire în paragraful 1 de mai sus, inclusiv obstacolele care împiedică implementarea completă a măsurilor;

31. solicită Comitetului să prezinte rapoarte Consiliului privind eforturile de implementare ale statelor membre si să identifice si să recomande actiuni care să faciliteze implementarea;

32. îndeamnă Comitetul să identifice posibilele cazuri de nerespectare a măsurilor prevăzute de paragraful 1 de mai sus si să stabilească actiunile care se impun în fiecare caz si solicită presedintelui să prezinte progresele înregistrate în activitatea Comitetului legată de această problemă, prin rapoarte periodice, prezentate Consiliului potrivit paragrafului 38 de mai jos;

33. îndeamnă toate statele membre ca, la implementarea măsurilor stabilite în paragraful 1 de mai sus, să asigure cât mai curând invalidarea si scoaterea din circulatie a tuturor pasapoartelor si a altor documente de călătorie pierdute, furate, falsificate si frauduloase, potrivit legilor si practicilor interne, si să schimbe informatii privind aceste documente cu alte state membre prin baza de date INTERPOL;

34. îndeamnă statele membre ca, potrivit legilor si practicilor interne, să ofere sectorului privat informatii din bazele lor de date nationale legate de documentele de călătorie sau identitate pierdute, furate, falsificate si frauduloase din jurisdictia lor si, dacă se dovedeste că o persoană inclusă pe listă foloseste o identitate falsă inclusiv pentru a-si procura credit sau documente de călătorie frauduloase, să furnizeze Comitetului informatii în această privintă;

Coordonare si actiuni de proximitate

35. reiterează necesitatea de a intensifica cooperarea permanentă dintre Comitet, Comitetul Antiterorism (CAT) si Comitetul înfiintat potrivit Rezolutiei 1.540 (2004), precum si dintre grupurile de experti ale acestora, inclusiv, după caz, printr-un schimb de informatii mai bun, prin colaborarea vizând vizitele în tările care fac obiectul mandatelor acestora, privind asistenta tehnică, relatiile cu organizatiile si agentiile internationale si regionale si alte probleme relevante pentru toate cele 3 comitete, si îsi exprimă intentia de a face recomandări comitetelor în zonele de interes comun, în vederea unei mai bune coordonări a eforturilor lor;

36. încurajează Echipa de monitorizare si Oficiul Organizatiei Natiunilor Unite privind Drogurile si Infractionalitatea să asiste statele membre în eforturile lor de a-si respecta obligatiile potrivit rezolutiilor relevante, inclusiv prin organizarea de ateliere subregionale;

37. solicită Comitetului să ia în considerare posibilitatea unor vizite în tări selectate de presedinte si/sau de membrii Comitetului, la momentul si locul potrivit, vizând intensificarea implementării totale si eficiente a măsurilor la care se face referire în paragraful 1 de mai sus, pentru a încuraja statele să respecte în totalitate prezenta rezolutie si rezolutiile 1.267 (1999), 1.333 (2000), 1.390 (2002), 1.455 (2003), 1.526 (2004), 1.617 (2005) si 1.735(2006);

38. cere Comitetului să prezinte un raport oral Consiliului, prin presedintele său, cel putin la fiecare 180 de zile, privind activitatea de ansamblu a Comitetului si Echipei de monitorizare si, după necesitate, alături de rapoartele presedintilor CAT si Comitetului înfiintat potrivit Rezolutiei 1.540 (2004), si să realizeze reuniuni de informare pentru toate statele membre interesate;

Echipa de monitorizare

39. hotărăste, pentru a asista Comitetul în îndeplinirea mandatului său, să extindă mandatul actualei Echipe de monitorizare cu sediul la New York, numită de secretarul general în conformitate cu paragraful 20 din Rezolutia 1.617 (2005), pentru o perioadă suplimentară de 18 luni, sub conducerea Comitetului, cu responsabilitătile descrise în anexa I, si cere secretarului general să ia toate măsurile necesare în acest scop;

Revizuiri

40. hotărăste să revizuiască măsurile descrise în paragraful 1 de mai sus, având în vedere o posibilă consolidare a acestora în termen de 18 luni sau mai curând, dacă este necesar;

41. hotărăste să rămână activ sesizat cu această chestiune.

 

ANEXA I

 

În conformitate cu paragraful 39 al prezentei rezolutii, Echipa de monitorizare va functiona sub conducerea Comitetului înfiintat potrivit Rezolutiei 1.267 (1999) si va avea următoarele responsabilităti:

(a) să predea Comitetului două rapoarte scrise complete, independente, unul pe 28 februarie 2009, iar al doilea pe 31 iulie 2009, privind implementarea de către state a măsurilor la care se face referire în paragraful 1 al acestei rezolutii, incluzând recomandări specifice pentru o implementare îmbunătătită a măsurilor si posibile noi măsuri;

(b) să analizeze rapoartele predate conform paragrafului 6 al Rezolutiei 1.455 (2003), listele de verificare predate potrivit paragrafului 10 al Rezolutiei 1.617 (2005) si alte informatii prezentate Comitetului de către statele membre, potrivit instructiunilor Comitetului;

(c) să asiste Comitetul în monitorizarea cererilor de informatii adresate statelor membre, inclusiv cu privire la implementarea măsurilor la care se face referire în paragraful 1 al prezentei rezolutii;

(d) să prezinte Comitetului un program complet de lucru, pentru a fi analizat si aprobat, după necesitate, program în care Echipa de monitorizare să detalieze activitătile pe care si le propune în vederea îndeplinirii responsabilitătilor sale, inclusiv călătoriile planificate, bazate pe colaborarea strânsă cu Directia executivă a CAT (DEAT) si cu grupul de experti 1540 al Comitetului, pentru a evita duplicarea si pentru a consolida cooperarea;

(e) să colaboreze strâns si să ofere informatii DEAT si grupului de experti 1540 al Comitetului pentru a identifica zone

de convergentă si suprapunere si să faciliteze colaborarea concretă între cele 3 comitete, inclusiv în zona raportării;

(f) să participe activ si să sprijine toate activitătile relevante din cadrul Strategiei Globale Antiterorism a Organizatiei Natiunilor Unite, precum si din cadrul Fortei de Actiune pentru Implementarea Antiterorismului înfiintate pentru a asigura coordonarea generală si coerenta eforturilor antiteroriste ale Organizatiei Natiunilor Unite;

(g) să sprijine analizarea de către Comitet a nerespectării măsurilor la care se face referire în paragraful 1 al prezentei rezolutii, prin strângerea de informatii de la statele membre si prezentarea de studii de caz Comitetului, pentru a fi analizate de acesta, atât la initiativa proprie, precum si la cererea Comitetului;

(h) să prezinte Comitetului recomandări care ar putea fi folosite de statele membre pentru a le sprijini în implementarea măsurilor la care se face referire în paragraful 1 al prezentei rezolutii si în pregătirea propunerilor de includeri suplimentare pe Lista consolidată;

(i) să sprijine Comitetul în strângerea de informatii care pot fi făcute publice, informatii la care se face referire în paragraful 13;

(j) să consulte statele membre înaintea călătoriilor în statele membre selectate, pe baza programului de lucru propriu, conform aprobării de către Comitet;

(k) să încurajeze statele membre să ofere nume si informatii de identificare suplimentare în vederea includerii pe Lista consolidată, conform instructiunilor Comitetului;

(l) să prezinte Comitetului informatii suplimentare de identificare sau de alt tip, pentru a sprijini eforturile Comitetului de a mentine Lista consolidată actualizată si cât mai exactă;

(m) să studieze si să prezinte Comitetului rapoarte privind natura fluctuantă a amenintării reprezentate de Al-Qaida si de talibani si cele mai eficiente măsuri pentru a o contracara, inclusiv prin elaborarea unui dialog cu expertii si institutiile academice relevante, în consultare cu Comitetul;

(n) să strângă, să evalueze, să monitorizeze, să raporteze si să facă recomandări în legătură cu implementarea măsurilor, inclusiv implementarea măsurilor din paragraful 1(a) al prezentei rezolutii în ceea ce priveste prevenirea utilizării ilicite a internetului de către Al-Qaida, Usama bin Laden, talibani si alte persoane, grupuri, întreprinderi si entităti asociate cu acestia; să realizeze studii de caz, după necesitate, si să investigheze în detaliu toate celelalte chestiuni relevante, conform îndrumării Comitetului;

(o) să se consulte cu statele membre si cu celelalte organizatii relevante, inclusiv prin dialoguri regulate cu reprezentantii din New York si din capitale, luând în considerare comentariile lor, în special în ceea ce priveste chestiunile care ar putea figura în rapoartele Echipei de monitorizare, la care se face referire în paragraful (a) al prezentei anexe;

(p) să consulte serviciile de securitate si informatii ale statelor membre, inclusiv la reuniunile regionale, pentru a facilita schimbul de informatii si pentru a consolida aplicarea măsurilor;

(q) să consulte reprezentantii relevanti ai sectorului privat, inclusiv institutiile financiare, pentru a afla informatii despre implementarea la nivel practic a înghetării bunurilor si pentru a elabora recomandări în vederea consolidării acestei măsuri;

(r) să colaboreze cu organizatiile regionale si internationale relevante pentru a promova cunoasterea si respectarea acestor măsuri;

(s) să colaboreze cu INTERPOLUL si statele membre pentru a obtine fotografii ale persoanelor de pe listă, în vederea unei posibile includeri a acestora în notificările speciale ale INTERPOLULUI;

(t) să sprijine alte organisme subsidiare ale Consiliului de Securitate si comisiile lor de experti, la cerere, în ceea ce priveste îmbunătătirea cooperării lor cu INTERPOLUL, la care se face referire în Rezolutia 1.699 (2006);

(u) să prezinte Comitetului rapoarte, în mod regulat sau la cererea Comitetului, prin notificări orale sau scrise, despre activitatea Echipei de monitorizare, inclusiv privind vizitele sale în statele membre si activitătile sale;

(v) oricare altă responsabilitate identificată de Comitet.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale

prin reproducere si/sau comunicare publică, prin punere la dispozitia publicului prin internet

sau alte retele de comunicatii de date, cu fir sau fără fir, si remuneratiile cuvenite

în mod corespunzător titularilor de drepturi de autor

 

Având în vedere cererea Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturile de Autor (UCMR-ADA), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.480 din 16 septembrie 2008, precum si Referatul nr. SG/2.444 din 22 septembrie 2008 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

conform dispozitiilor art. 13lit. a) si f) coroborat cu art. 1231 alin. (1)lit. e), art. 1232 alin. (1)lit. a) si art. 131 alin. (1)-(3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie, începând cu data de 29 septembrie 2008, Comisia de negociere a Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin reproducere si/sau comunicare publică, prin punere la dispozitia publicului prin internet sau alte retele de comunicatii de date, cu fir sau fără fir, si remuneratiile cuvenite în mod corespunzător titularilor de drepturi de autor, după cum urmează:

• un reprezentant al UCMR-ADA (Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturile de Autor), pe de o parte; si

• câte un reprezentant al Asociatiei pentru Tehnologie si Internet (A.P.T.I.), al Asociatiei Operatorilor Mobili din România (A.O.M.R.), al Asociatiei Nationale a Internet Service Providerilor din România (A.N.I.S.P), al Societătii Comerciale VODAFONE ROMÂNIA- SA, al Societătii Comerciale ORANGE ROMÂNIA-SA. si al Societătii Comerciale ARHEXIM - S.R.L., pe de altă parte.

Art. 2. - Comisia constituită potrivit art. 1 are obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 3. - Comisia îsi va stabili programul întâlnirilor pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

Eugen Vasiliu

 

Bucuresti, 22 septembrie 2008.

Nr. 178.

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea Normelor privind constituirea si restituirea depozitelor pentru alegerea

Camerei Deputatilor si a Senatului

 

Având în vedere dispozitiile art. 29 alin. (5)-(7) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 29 alin. (71) si ale art. 65 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Normele privind constituirea si restituirea depozitelor pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Octavian Opris

Contrasemnează:

Vicepresedinte,

Marian Muhulet

Vicepresedinte,

Ana Maria Patru

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 3.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind constituirea si restituirea depozitelor pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

Art. 1. - (1) Pentru fiecare candidat se depun în contul Autoritătii Electorale Permanente 5 salarii minime brute pe tară.

(2) Pentru organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care propun un singur candidat la nivel national pentru Camera Deputatilor se depun în contul Autoritătii Electorale Permanente 5 salarii minime brute pe tară.

(3) Valoarea salariului minim brut pe tară este cea în vigoare la data de 1 ianuarie a anului în care au loc alegeri pentru Camera Deputatilor si Senat.

Art. 2. - (1) Sumele prevăzute la art. 1 alin. (1) se pot depune în numerar sau prin virament.

(2) Încasările prin virament se vor efectua pentru fiecare candidat în baza ordinului de plată, pe care emitentul va mentiona numărul si denumirea contului deschis de Autoritatea Electorală Permanentă, precum si informatiile prevăzute la art. 3 alin. (1).

(3) Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunostintă publică, în termen util, contul în care se depun sumele prevăzute la art. 1 alin. (1).

Art. 3. - (1) La fiecare depunere efectuată, plătitorii furnizează următoarele date:

a) numele si prenumele candidatului pentru care se constituie depozitul;

b) codul numeric personal al candidatului;

c) partidul politic sau organizatia cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care a propus candidatul. În cazul aliantelor politice sau electorale se indică membrul aliantei care a propus candidatul, iar în cazul candidatilor independenti se trece mentiunea „candidat independent”;

d) circumscriptia electorală. Se trec numărul circumscriptiei si judetul sau mentiunea „circumscriptia externă”, iar în cazul candidatului la nivel national pentru Camera Deputatilor al organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, mentiunea „nivel national”;

e) numărul colegiului pentru Camera Deputatilor, respectiv pentru Senat, iar în cazul candidatului la nivel national pentru Camera Deputatilor al organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, mentiunea „nivel national”;

f) candidatul independent, în plus fată de elementele prevăzute la lit. a)-e), va preciza si numele, prenumele si codul numeric personal ale persoanei împuternicite de acesta să solicite restituirea depozitului în caz de deces.

(2) În situatia depunerilor individuale, datele prevăzute la alin. (1) vor fi înscrise pe formularul de depunere numerar.

(3) În situatia depunerilor în numerar, pe bază de tabel, efectuate de către reprezentantul partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale sau al organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, informatiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) vor fi cuprinse într-un tabel nominal înregistrat la partidul politic, alianta politică, alianta electorală, organizatia cetătenilor apartinând minoritătilor nationale si se eliberează chitante individuale care vor contine informatiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e).

Art. 4. - În cel mult 5 zile de la publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunostintă publică lista competitorilor electorali care au îndeplinit conditiile prevăzute de Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, pentru restituirea depozitelor.

Art. 5. - În cel mult 10 zile de la aducerea la cunostintă publică a listei prevăzute la art. 4, competitorii electorali care au îndeplinit conditiile prevăzute de Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare, solicită în scris Autoritătii Electorale Permanente restituirea depozitelor constituite potrivit art. 1, indicând totodată dacă aceasta se va face prin virament bancar sau în numerar.

Art. 6. - Autoritatea Electorală Permanentă restituie depozitele prin virament bancar numai competitorilor electorali care au indicat conturile în care se face restituirea. în cazul candidatilor propusi de aliante politice si aliante electorale, depozitele pentru candidati se restituie membrului aliantei care i-a propus.

Art. 7. - (1) În cazul respingerii unei candidaturi, al renuntării la candidatură sau al retragerii unei candidaturi până la data imprimării buletinelor de vot, la solicitarea competitorilor electorali, însotită de documente care atestă una dintre situatiile sus-mentionate, Autoritatea Electorală Permanentă restituie depozitele în cel mult 14 zile de la solicitare.

(2) În cazul decesului unui candidat, inclusiv în ziua votării, la solicitarea partidului politic, a aliantei politice, aliantei electorale sau a organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care l-a propus, însotită de o copie a certificatului de deces, Autoritatea Electorală Permanentă restituie depozitul în cel mult 14 zile de la solicitare.

(3) În cazul decesului unui candidat independent, inclusiv în ziua votării, la solicitarea persoanei nominalizate potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) lit. f), însotită de o copie a certificatului de deces, Autoritatea Electorală Permanentă restituie depozitul în cel mult 14 zile de la solicitare.

Art. 8. - (1) Autoritatea Electorală Permanentă virează la bugetul de stat depozitele constituite de către competitorii electorali care nu au îndeplinit conditiile prevăzute de Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare, în vederea restituirii depozitelor, si care nu se încadrează în dispozitiile art. 7.

(2) În cazul în care persoanele care aveau dreptul la restituirea depozitelor nu solicită restituirea sumelor depuse în termen de 60 de zile de la data alegerilor, acestea sunt virate de către Autoritatea Electorală Permanentă la bugetul de stat.

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRÂRE

privind modalitatea de contestare a candidaturilor unice la nivel national pentru Camera Deputatilor propuse de organizatiile cetătenilor

apartinând minoritătilor nationale

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (11) si art. 29 alin. (4) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare,

luând în considerare faptul că dispozitiile art. 32 din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare, nu stabilesc instanta competentă să solutioneze contestatiile privind admiterea sau respingerea de către Biroul Electoral Central a candidaturilor unice la nivel national pentru Camera Deputatilor propuse de organizatiile cetătenilor apartinînd minoritătilor nationale,

tinând cont de faptul că dispozitiile art. 32 alin. (5) din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare, stabilesc că instanta competentă să solutioneze contestatiile privind admiterea sau respingerea candidaturilor este tribunalul în a cărui rază teritorială se află circumscriptia electorală,

văzând că prin sintagma „circumscriptie electorală” se întelege, în cazul candidaturilor unice la nivel national pentru Camera Deputatilor propuse de organizatiile cetătenilor apartinînd minoritătilor nationale, teritoriul întregii tări,

având în vedere faptul că, prin admiterea sau respingerea candidaturilor unice la nivel national pentru Camera Deputatilor propuse de organizatiile cetătenilor apartinînd minoritătilor nationale, Biroul Electoral Central îndeplineste o atributie rezervată birourilor electorale de circumscriptie,

dată fiind necesitatea de a asigura caracterul efectiv al principiului liberului acces la justitie,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăste:

Art. 1. - (1) În cazul candidaturilor unice la nivel national pentru Camera Deputatilor propuse de organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, două exemplare ale propunerii de candidatură se păstrează la Biroul Electoral Central, iar celelalte două, certificate de Biroul Electoral Central prin semnătura presedintelui acestuia, cu mentionarea datei, orei si a numărului de înregistrare si prin aplicarea stampilei, se restituie depunătorului; unul dintre exemplarele restituite depunătorului se înregistrează de către acesta, în termen de 48 de ore de la restituire, la Tribunalul Bucuresti.

(2) Dispozitiile art. 32 alin. (1) - (21), (3) si (4) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător în cazul candidaturilor unice la nivel national pentru Camera Deputatilor propuse de organizatiile cetătenilor apartinînd minoritătilor nationale.

Art. 2. - (1) Contestatiile privind admiterea sau respingerea candidaturilor se solutionează în termen de 48 de ore de la înregistrare de către Tribunalul Bucuresti.

(2) Împotriva hotărârii date în contestatie se poate face recurs, în termen de 24 de ore de la pronuntare, la Curtea de Apel Bucuresti. Recursul se solutionează în termen de 24 de ore de la înregistrare.

(3) Hotărârea pronuntată în recurs este definitivă si irevocabilă.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Stefan Ciontu

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 3.

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHEORGHENI

 

LISTA

cuprinzând asociatiile din municipiul Gheorgheni, judetul Harghita, care primesc subventii de la bugetul local în anul 2008, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

Denumirea asociatiei

Sediul

Valoarea subventiei

- lei -

Asociatia „Napsugár az Esoben”

535500 Gheorgheni, Cartierul Florilor bl. 49/C/20, judetul Harghita

34.500

 

Primar,

p. Secretar,

Mezei János

Kovács Éva-Mária