MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 215/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 215             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 3 aprilie 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

468. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informatii

 

469. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informatii

 

470. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Administratiei si Internelor

 

471. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general-maiorcu două stele din Ministerul Apărării Nationale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 86 din 20 ianuarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) lit. f) si alin. (3),art. 23 alin. (3), art. 24 alin. (1) si art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

 

Decizia nr. 289 din 3 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitătii practicienilor în insolventă

 

Decizia nr. 330 din 17 martie 2009 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 156 din Codul de procedură civilă

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

30. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea productiei de apă grea în vederea punerii în functiune si pentru completarea necesarului tehnologic pe duratade viată a unitătilor 3 si 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă

 

370. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică prin mijloace electronice din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006

 

379. - Hotărâre privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Găti Stefan din functia publică de subprefect al judetului Satu Mare în functia publică de inspector guvernamental

 

380. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Satu Mare de către doamna Fedorca Aurelia

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

462. - Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Găti Stefan în functia publică de inspector guvernamental

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

392. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale înregistrate de către acestia, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007

 

505. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin împrumuturi a căror rambursare se asigură din alte surse decât bugetul de Stat

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2008, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 


DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informatii si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 35/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Scornea Constantin Dorel i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 31 martie 2009.

Nr. 468.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informatii si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 35/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Gheorghe Ion Laurian i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 31 martie 2009.

Nr. 469.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului chestor de politie Stoica Ion Mihai-Gheorghe îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Administratiei si Internelor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din  Constitutia României,

republicată,  contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 31 martie 2009.

Nr. 470.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general-maior cu două stele Voinea Constantin Dan trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 31 martie 2009.

Nr. 471.

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 86

din 20 ianuarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) lit. f) si alin. (3), art. 23 alin. (3), art. 24 alin. (1) si art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) lit. f) si alin. (3), art. 23 alin. (3), art. 24 alin. (1) si art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, exceptie ridicată de Gheorghe Contras în Dosarul nr. 1.728/318/2008 al Judecătoriei Târgu Jiu.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că prevederile de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 4 iunie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.728/318/2008, Judecătoria Târgu Jiu a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) lit. f) si alin. (3), art. 23 alin. (3), art. 24 alin. (1) si art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, exceptie ridicată de Gheorghe Contras.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale, întrucât cererea de anulare a hotărârii adunării generale privind modificarea actului constitutiv si a statutului, precum si a sediului asociatiei se solutionează în camera de consiliu a judecătoriei în circumscriptia căreia asociatia îsi are sediul, iar hotărârea instantei este supusă numai recursului. în aceste conditii, posibilitatea administrării probelor este limitată în comparatie cu o actiune în anulare introdusă pe calea dreptului comun. De altfel, însăsi mentiunea că hotărârea instantei este supusă numai recursului, fără a se preciza care sunt termenul de recurs si modalitatea de exercitare a acestuia, creează confuzii, având în vedere că normele juridice trebuie să fie clare si nu eliptice.

Judecătoria Târgu Jiu consideră că textele de lege criticate nu contravin normelor constitutionale.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constitutionale. în acest sens, arată că legiuitorul poate institui în considerarea unor situatii deosebite reguli speciale de procedură, precum si modalitătile de exercitare a drepturilor procedurale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 21 alin. (2) lit. f) si alin. (3), art. 23 alin. (3), art. 24 alin. (1) si art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 25 iulie 2005, care au următoarea redactare:

— Art. 21 alin. (2) lit. f) si alin. (3): „Competenta adunării generale cuprinde:

[...]

f) modificarea actului constitutiv si a statutului; (3) Schimbarea sediului poate fi hotărâtă de către consiliul director, dacă această atributie este prevăzută expres în statut.";

— Art. 23 alin. (3): „Cererea de anulare se solutionează în camera de consiliu de către judecătoria în circumscriptia căreia asociatia îsi are sediul. Hotărârea instantei este supusă numai recursului.";

— Art. 24 alin. (1): „Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El poate fi alcătuit si din persoane din afara asociatiei, în limita a cel mult o pătrime din componenta sa.";


— Art. 33: (1) Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociatiei se face prin înscrierea modificării în Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscriptie teritorială îsi are sediul asociatia, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8-12.

(2) Cererea de înscriere a modificării va fi însotită de hotărârea adunării generale, iar în cazul modificării sediului, de hotărârea consiliului director.

(3) Despre schimbarea sediului se va face mentiune, dacă este cazul, atât în Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecătoriei vechiului sediu, cât si în cel aflat la grefa judecătoriei noului sediu. în acest scop, o copie a încheierii prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicată din oficiu judecătoriei în circumscriptia căreia asociatia urmează să-si aibă noul sediu."

Textele constitutionale invocate ca fiind încălcate sunt cele ale art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 31 privind dreptul la informatie, art. 40 privind dreptul de asociere si art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

în legătură cu încălcarea art. 21 din Constitutie, în jurisprudenta sa anterioară Curtea Constitutională a examinat dacă liberul acces la justitie este compatibil cu instituirea unor proceduri speciale, inclusiv în ceea ce priveste exercitarea căilor de atac. Astfel, prin Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, Curtea Constitutională a statuat că liberul acces la justitie presupune accesul la mijloacele procedurale prin care justitia se înfăptuieste. Instituirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti este de competenta exclusivă a legiuitorului. Această solutie decurge din dispozitiile constitutionale ale art. 126 alin. (3), potrivit cărora „Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege", precum si din cele ale art. 129, în conformitate cu care, „împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii".

De asemenea, Curtea a statuat că semnificatia art. 21 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia accesul la justitie nu poate

fi îngrădit prin lege, este aceea că nu se poate exclude de la exercitiul drepturilor procesuale pe care Ie-a stabilit nicio categorie sau grup social. Legiuitorul însă poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, precum si modalităti de exercitare a drepturilor procedurale, astfel încât accesul liber la justitie nu înseamnă accesul, în toate cazurile, la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac. în acest sens Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Decizia nr. 92 din 11 septembrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 20 noiembrie 1996.

Aceste considerente retinute de Curte în deciziile mentionate sunt pe deplin valabile si în cauza de fată.

În ceea ce priveste critica referitoare la încălcarea art. 40 din Constitutie, Curtea constată, de asemenea, că nu poate fi retinută. Acest text constitutional consacră un drept fundamental cu caracter social-politic, si anume posibilitatea cetătenilor de a se asocia în mod liber în partide sau formatiuni politice, în sindicate, în patronate sau în alte forme de organizare, în scopul de a lua parte la diverse activităti politice, sociale, culturale si altele asemenea. Asa cum a retinut însă Curtea Constitutională în jurisprudenta sa, ca de exemplu în Decizia nr. 168 din 28 octombrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 24 februarie 2000, „în anumite situatii legiuitorul poate institui forme speciale de asociere ce urmăresc salvgardarea unor interese de ordin general si care, în perspectiva scopurilor pe care le urmăresc, nu reprezintă, în realitate, modalităti înscrise în conceptul de liberă asociere, astfel cum acesta este conturat prin prevederile [...] art. 37 din Constitutie" [devenit art. 40].

Din această perspectivă, Curtea constată că prevederile de lege criticate referitoare la modificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei sau fundatiei reprezintă tocmai o modalitate prin care legiuitorul a înteles să garanteze dreptul cetătenilor de a se asocia liber în diverse forme de asociere, astfel că nu poate fi retinută nici critica privind încălcarea art. 53 din Constitutie.

În ceea ce priveste invocarea încălcării art. 31 din Constitutie, referitor la dreptul la informatie, Curtea constată că acest text constitutional nu este incident în cauză.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) lit. f) si alin. (3), art. 23 alin. (3), art. 24 alin. (1) si art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, exceptie ridicată de Gheorghe Contras în Dosarul nr. 1.728/318/2008 al Judecătoriei Târgu Jiu.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 ianuarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Maria Bratu

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 289

din 3 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitătii practicienilor în insolventă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitătii practicienilor în insolventă, exceptie ridicată de Uniunea Natională a Practicienilor în Insolventă din România în dosarele nr. 1.226/2/2008 si nr. 43.039/3/2007 ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde, pentru Uniunea Natională a Practicienilor în Insolventă din România, vicepresedintele acesteia, avocatul Gheorghe Piperea, cu delegatie depusă la dosar. Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul identic al exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 2.126D/2008 si nr. 2.255D/2008, pune în discutie din oficiu problema conexării cauzelor.

Reprezentantul autorului exceptiei nu se opune conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea dispune, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, conexarea Dosarului nr. 2.255D/2008 la Dosarul nr. 2.126D/2008, care este primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea acesteia pentru motivele invocate în fata instantei de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierile din 24 iunie 2008 si 14 octombrie 2008, pronuntate în dosarele nr. 1.226/2/2008 si nr. 43.039/3/2007, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitătii practicienilor în insolventă.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Uniunea Natională a Practicienilor în Insolventă din România, cu ocazia solutionării unor actiuni în contencios administrativ.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 32 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 86/2006 contravin prevederilor art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, coroborate cu prevederilor art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece reglementează posibilitatea dobândirii calitătii de practician în insolventă, cu scutire de examen si de perioada de stagiu, pentru persoanele care au exercitat functia de judecător, procuror, notar sau avocat.

Instanta de judecată consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat este constitutional.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 32 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitătii practicienilor în insolventă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, modificate prin art. I pct. 27 din Legea nr. 254/2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitătii practicienilor în insolventă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 30 iulie 2007, dispozitii care au următorul cuprins: „Pot fi primite în profesie, la cerere, cu scutire de examen si de perioadă de stagiu, persoanele care au exercitat cel putin 5 ani functia de judecător, procuror, notar sau avocat. înscrierea în Tabloul UNPIR se face în termen de cel mult 3 luni de la eliberarea din functia de procuror, judecător sau notar."

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1)si (2) privind egalitatea în drepturi, coroborate cu prevederile art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale referitoare la interzicerea discriminării.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca fiind neîntemeiat argumentul potrivit căruia prin textul de lege criticat s-ar institui o discriminare pozitivă în favoarea unor categorii profesionale. Aceasta deoarece nu orice diferentă de tratament semnifică, în mod automat, un privilegiu sau o discriminare. Pentru ca aceasta să se producă, trebuie ca persoanele aflate în situatii analoage si comparabile să beneficieze de un tratament preferential, fără o justificare ratională si obiectivă.

În cadrul competentei sale, legiuitorul are dreptul de a stabili conditiile specifice, pentru anumite categorii de persoane care au o anumită pregătire profesională, de accedere într-o anumită profesie. Acest fapt nu poate avea însă semnificatia unui privilegiu sau a unei discriminări, fiind destinat doar unei bune si eficiente utilizări a resurselor umane.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

în numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitătii practicienilor în insolventă, exceptie ridicată de Uniunea Natională a Practicienilor în Insolventă din România în dosarele nr. 1.226/2/2008 si nr. 43.039/3/2007 ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef, Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 330

din 17 martie 2009

privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 156 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Claudia Miu - prim-magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 156 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Magda Dumitrescu în Dosarul nr. 27.111/3/2007 al Tribunalului Bucuresti, Sectia a V-a civilă, cauză înregistrată la Curtea Constitutională subnr. 1.866D/2008.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în dosarele nr. 1.986D/2008 si nr. 2.084D/2008, având ca obiect o exceptie de neconstitutionalitate identică cu cea ridicată în Dosarul nr. 1.866D/2008, primul înregistrat.

La apelul nominal efectuat în Dosarul nr. 1.986D/2008 se prezintă personal Elena Margareta Dumitru, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită, iar ia apelul efectuat în Dosarul nr. 2.084D/2008 se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere identitatea dintre obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele sus-mentionate, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 1.986D/2008 si nr. 2.084D/2008 la Dosarul nr. 1.866D/2008.

Partea prezentă este de acord cu măsura conexării.

Reprezentantul Ministerului Public este, de asemenea, de acord cu măsura conexării, întrucât dosarele au acelasi obiect.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 14 si ale art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 1.986D/2008 si nr. 2.084D/2008 la Dosarul nr. 1.866D/2008, care este primul înregistrat.

Cauzele fiind în stare de judecată, Elena Margareta Dumitriu, parte în Dosarul nr. 1.986D/2008, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, în sensul jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiilor de neconstitutionalitate ca fiind nefondate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierile din 8 septembrie 2008 si 21 ianuarie 2008, pronuntate în dosarele nr. 3.567/4/2005 si nr. 27.111/3/2007, si prin încheierea din 2 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 7.820/300/2006, Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă si Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 156 din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost ridicată de Asociatia „Anticoruptia" într-o cauză privind o actiune în anulare, de Magda Dumitrescu într-o cauză privind iesirea din indiviziune si de loan Pestritu într-o cauză având ca obiect o actiune în evacuare.


În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, având un continut asemănător, autorii acesteia sustin că prevederile art. 156 din Codul de procedură civilă încalcă dispozitiile art. 21 si 24 din Constitutie, precum si pe cele ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, întrucât dreptul la apărare nu este la dispozitia părtii, ci este lăsat la aprecierea judecătorului care are posibilitatea să acorde un singur termen pentru lipsă de apărare. De aceea, textul criticat limitează si restrânge indirect dreptul la apărare, deoarece „nu permite amânarea judecării cauzei ori de câte ori avocatul uneia dintre părti se află în imposibilitate de prezentare". Totodată, conditionează exercitiul dreptului la apărare prin asistare si reprezentare de un avocat de dovedirea existentei unor motive temeinice pentru obtinerea amânării, desi este imposibilă dovedirea unui eveniment ce survine intempestiv.

Instantele de judecată si-au exprimat opinia că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 156 din Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare, având următorul cuprins: „Instanta va putea da un singur termen pentru lipsă de apărare, temeinic motivată.

Când instanta refuză amânarea judecătii pentru acest motiv, va amâna, la cererea părtii, pronuntarea în vederea depunerii de concluzii scrise."

Exceptia de neconstitutionalitate se raportează la prevederile constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie, ale art. 24 privind dreptul la apărare si ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia, Curtea constată că, în practica sa jurisdictională, s-a mai pronuntat prin numeroase decizii asupra constitutionalitătii dispozitiilor de lege criticate. Astfel, prin Decizia nr. 490 din 8 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 6 iulie 2006, a statuat că dispozitiile art. 156 din Codul de procedură civilă nu constituie o restrângere a dreptului la apărare, ci reprezintă o măsură de descurajare a exercitării cu rea-credintă a drepturilor procesuale prin cereri de amânare a procesului în scopul tergiversării acestuia si al împiedicării înfăptuirii justitiei.

De asemenea, facultatea instituită pentru judecător de a nu acorda un termen pentru lipsă de apărare (caz în care se va amâna pronuntarea, la cererea părtii, pentru depunerea de concluzii scrise) sau de a acorda un singur termen în acest scop implică responsabilitatea acestuia în înfăptuirea actului de justitie, iar pentru eventualele abuzuri sau greseli de judecată datorate încălcării dreptului la apărare, legea prevede remediile necesare.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia si considerentele acestei decizii îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

În ceea ce priveste critica referitoare la contrarietatea prevederilor art. 156 din Codul de procedură civilă fată de dispozitiile art. 21 din Constitutie referitoare la accesul liber la justitie si ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil, apreciem că aceasta este inadmisibilă, fiind nemotivată si, prin urmare, contrară dispozitiilor imperative ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 pentru organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit cărora „Sesizările trebuie făcute în formă scrisă si motivate". încălcarea acestor dispozitii are drept consecintă imposibilitatea exercitării controlului de constitutionalitate, Curtea neputându-se substitui autorului sesizării în ceea ce priveste invocarea unui motiv de neconstitutionalitate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ,

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 156 din Codul de procedură civilă, ridicată de Magda Dumitrescu în Dosarul nr. 27.111/3/2007 si de Asociatia „Anticoruptia" în Dosarul nr. 3.567/4/2005 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă, precum si de loan Pestritu în Dosarul nr. 7.820/300/2006 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Prim-magistrat-asistent, Claudia Miu

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2006

privind asigurarea productiei de apă grea în vederea punerii în functiune

si pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viată a unitătilor 3 si 4

de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă

 

Având în vedere:

- lipsa resurselor pentru finantarea integrală de la bugetul de stat a întregii cantităti de apă grea necesare pentru punerea în functiune a unitătilor 3 si 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, în conditiile actualei crize economico-financiare prin care trece România;

- necesitatea completării resurselor de finantare de la bugetul de stat până la nivelul corespunzător noului pret reglementat, din surse proprii ale Societătii Nationale „Nuclearelectrica" - SA, începând cu productia aferentă lunii februarie 2009, în scopul asigurării productiei de apă grea pentru unitătile 3 si 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, din cadrul obiectivului de investitii „Centrala nuclearo-electrică Cernavodă 5x700 MW", pentru care indicatorii tehnico-economici au fost aprobati prin Hotărârea Guvernului nr. 750/1990;

- riscul sistării productiei de apă grea, efectele negative asupra mediului datorate opririi instalatiilor, implicatiile socioeconomice si strategice la nivel local si national în absenta altei alternative, toate acestea constituind o situatie extraordinară care vizează interesul general si imediat,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Articolul 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea productiei de apă grea în vederea punerii în functiune si pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viată a unitătilor 3 si 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 27 octombrie 2006, aprobată prin Legea nr. 78/2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) va avea următorul cuprins: „Art. 2. - (1) Finantarea productiei de apă grea prevăzute la art. 1 alin. (1), produsă până la 31 ianuarie 2009, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei."

2. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) începând cu productia aferentă lunii februarie 2009, finantarea cantitătii de apă grea rămase de produs se asigură după cum urmează:

- 83,56% din pretul fără TVA, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie;

- 16,44% din pretul fără TVA, din sursele proprii ale Societătii Nationale «Nuclearelectrica» - S.A.".

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 25 martie 2009.

Nr. 30.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea

contractelor de achizitie publică prin mijloace electronice din Ordonanta de urgentă a Guvernului

nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului

nr. 1.660/2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică prin mijloace electronice din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 978 din 7 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 10, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) în cazul în care, din motive de natură tehnică imputabile operatorului SEAP, anterior expirării perioadei de valabilitate, certificatul de înregistrare în SEAP nu mai poate fi utilizat, acesta urmează a fi reînnoit cu respectarea procedurii de reînnoire."

2. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Procedura de reînnoire a înregistrării în SEAP atât a autoritătilor contractante, cât si a operatorilor economici cuprinde următoarele faze:

a) transmiterea unei cereri de reînnoire a înregistrării adresate operatorului SEAP;

b) cererea prevăzută la lit. a) va fi transmisă operatorului SEAP, prin mijloace electronice, utilizându-se formularul de reînnoire publicat în SEAP;

c) transmiterea prin mijloace electronice de către operatorul SEAP a certificatului digital de reînnoire a înregistrării si a instructiunilor de utilizare a acestuia, după finalizarea primei etape."

3. La articolul 50, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Responsabilitatea pentru corecta functionare din punct de vedere tehnic a SEAP revine operatorului acestui sistem."

4. După articolul 55 se introduce un nou articol, articolul 551, cu următorul cuprins:

„Art. 551. - (1) Operatorul SEAP pune la dispozitia operatorilor economici, prin intermediul sistemului, o serie de rapoarte, statistici si alte facilităti configurabile, în functie de natura solicitărilor operatorilor economici si de posibilitătile tehnice ale SEAP.

(2) Tipurile de rapoarte, statistici si facilităti prevăzute la alin. (1), modalitatea de solicitare si furnizare a acestora, precum si tarifele aferente furnizării vor fi stabilite prin decizie a operatorului SEAP, care se va publica în sistem."

5. La articolul 57, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 57. - (1) Cuantumul tarifului de participare este de maximum 40 de lei pentru orice tip de procedură de atribuire aplicată integral prin utilizarea mijloacelor electronice sau pentru

licitatia electronica ca faza finala a unei proceduri de atribuire care nu s-a organizat integral prin mijloace electronice."

6. La capitolul VIII, titlul sectiunii a 2-a se modifică si va fi „Tariful de acces".

7. La articolul 64, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 64. - (1) Orice autoritate contractantă înregistrată în SEAP are obligatia să plătească anual operatorului SEAP un tarif de acces în sistem în cuantum de 2.500 lei."

8. La articolul 64, alineatele (2)—(4) se abrogă.

9. La articolul 64, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) La cuantumul tarifului de acces stabilit potrivit alin. (1) se adaugă taxa pe valoarea adăugată, potrivit legii."

10. La articolul 64, alineatul (6) se abrogă.

11. La articolul 65, alineatele (1), (2) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 65. - (1) Plata tarifului de acces în SEAP se efectuează în baza deciziei titlu de creantă emise de operatorul SEAP si a facturii anexate la aceasta.

(2) Operatorul SEAP are obligatia de a emite decizia titlu de creantă si factura pentru tariful de acces până la data de 15 ianuarie a anului pentru care se datorează tariful de acces.

(4) Autoritătile contractante au obligatia de a plăti tariful de acces în termen de 45 de zile calendaristice de la data emiterii titlului de creantă prevăzut la alin. (1)."

12. Articolul 66 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 66. - (1) Autoritătile contractante nu datorează tarif pentru accesul în SEAP si utilizarea sistemului în primul semestru al anului 2009.

(2) Pentru accesul în sistem în al doilea semestru al anului 2009, autoritătile contractante înregistrate în SEAP vor achita operatorului SEAP un tarif de acces în cuantum de 1.500 lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată, potrivit legii.

(3) Operatorul SEAP are obligatia de a emite decizia titlu de creantă si factura pentru tariful de acces prevăzut la alin. (2) până la data de 15 august 2009.

(4) Deciziile si facturile prevăzute la alin. (3) vor fi transmise autoritătilor contractante în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea acestora, fie prin postă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fie prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia.

(5) Autoritătile contractante au obligatia de a plăti tariful de acces prevăzut la alin. (2) în termen de 45 de zile calendaristice de la data emiterii titlului de creantă prevăzut la alin. (3).

(6) Autoritătile contractante care se înregistrează în SEAP în cursul unui an datorează un tarif de acces în sistem aferent anului în care au efectuat înregistrarea în cuantum de 2.500 lei.

(7) Operatorul SEAP are obligatia de a emite decizia titlu de creantă si factura pentru tariful de acces prevăzut la alin. (6) în


termen de 30 de zile de la data înregistrării autoritătii contractante în sistem.

(8) Deciziile si facturile prevăzute la alin. (7) vor fi transmise autoritătilor contractante în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea acestora, fie prin postă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fie prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia.

(9) Autoritătile contractante au obligatia de a plăti tariful de acces prevăzut la alin. (6) în termen de 45 de zile calendaristice de la data emiterii titlului de creantă prevăzut la alin. (7)."

13. După articolul 663 se introduce un nou articol, articolul 664, cu următorul cuprins:

„Al. 664. - (1) Nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 661 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la

10.000 lei la 35.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispozitiile sectiunii a 2-a «Sanctionarea contraventiilor» a cap. X «Contraventii si sanctiuni» din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, si dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

Presedintele Autoritătii Nationale pentru

Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice,

Cristina Trăilă

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 25 martie 2009.

Nr. 370.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Găti Stefan din functia publică de subprefect al judetului Satu Mare în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 33 alin. (1) lit. c)din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Găti Stefan i se aplică mobilitatea din functia publică de subprefect al judetului Satu Mare în functia publică de inspector guvernamental.

Art. 2. - Numirea în functia publică de inspector guvernamental se face prin decizie a primului-ministru.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul

administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 1 aprilie 2009.

Nr. 379.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Satu Mare de către doamna Fedorca Aurelia

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Fedorca Aurelia exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Satu Mare până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul

administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 1 aprilie 2009.

Nr. 380.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL – MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea prin mobilitate a domnului Găti Stefan

în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Găti Stefan se numeste în functia publică de inspector guvernamental, în aplicarea mobilitătii înaltilor functionari publici.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2009.

Nr. 462.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale înregistrate de către acestia, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si ale art. 114 alin. (24)din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale înregistrate de către acestia, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 13 va avea următorul cuprins:

„13. în situatia în care contribuabilii efectuează o plată în contul unic în cuantum mai mare decât cel al obligatiilor fiscale datorate, curente si/sau restante, distribuirea sumei se efectuează conform prevederilor prezentei metodologii, până la limita obligatiilor fiscale înregistrate de către acestia, iar pentru diferenta rămasă se procedează astfel:

a) în cazul în care suma a fost virată în contul unic 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire», diferenta rămâne înregistrată în acest cont;

b) în cazul în care suma a fost virată în contul unic de disponibilităti 55.02 «Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale si fondurilor speciale, în curs de distribuire», diferenta se distribuie de organul fiscal competent, în ultima zi lucrătoare a lunii, în contul 22.47.03.02 «Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - contributii către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire»."

2. Punctul 16 va avea următorul cuprins:

„16. Sumele reprezentând obligatii fiscale existente în conturile 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire» si 22.47.03.02 «Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - contributii către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire», după data efectuării de către organul fiscal competent a compensării prevăzute la art. 116 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, vor fi restituite la cerere, în conditiile prevăzute de art. 117 alin. (1) si (8) din acelasi act normativ."

3. Punctul 31 va avea următorul cuprins:

„31. Sumele existente la data de 31 martie 2009 în contul 55.02 «Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale si fondurilor speciale, în curs de distribuire» vor fi transferate de organele fiscale, în sistem electronic, în contul 22.47.03.02 «Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - contributii către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire»."

4. Punctul 32 se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se aplică de către directiile din Ministerul Finantelor Publice, Agentia Natională de Administrare Fiscală, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si de organele lor subordonate.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 31 martie 2009.

Nr. 392.

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin împrumuturi a căror rambursare se asigură din alte surse decât bugetul de stat

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, ale prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d) coroborat cu alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, si ale pct. 3.2.1 lit. a), b) si c), ale pct. 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2 si 4.2.3 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă procedurile privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin împrumuturi a căror rambursare se asigură din alte surse decât bugetul de stat, prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, cu atributii în operatiunile de administrare a datoriei publice, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 16 martie 2009.

Nr. 505.

 

ANEXA Nr. 1

 

Procedura contractării de către Ministerul Finantelor Publice a unui împrumut de la institutii financiare românesti/străine sau prin emisiuni de titluri de stat, subîmprumutat unui operator economic

 

Contractarea unui împrumut de la institutii financiare românesti sau străine presupune parcurgerea următoarelor etape:

1. în vederea obtinerii avizului de principiu din partea Ministerului Finantelor Publice (MFP), ministerul coordonator al sectorului de activitate sau operatorul economic va transmite solicitarea cu privire la contractarea unui împrumut, în cuprinsul căreia vor fi fundamentate necesitatea si oportunitatea promovării cu prioritate a programului/proiectului ce se doreste a fi finantat, necesitatea interventiei statului, precum si principalele elemente privind selectarea finantatorului proiectului, însotită, după caz, de următoarele documente:

• hotărârea Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici si a surselor de finantare a respectivului proiect, indiferent dacă este o investitie nouă sau în continuare;

• document de sustinere din partea ministerului coordonator al sectorului de activitate respectiv, încadrarea proiectului în strategia sectorială, precum si informatii cu privire la valoarea estimată a proiectului;

• documentatie financiară - cash-flow aferent perioadei de rambursare a împrumutului, oferte indicative de finantare etc.

2. Pe baza avizului de principiu al MFP, operatorul economic solicită avizul Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări (CIFGA) privind contractarea împrumutului, în baza unei cereri depuse la Banca de Export-lmport a României Eximbank - S.A., însotită de documentatia si fundamentările necesare efectuării analizei, în strictă concordantă cu normele si procedurile de lucru aprobate de CIFGA pentru astfel de solicitări. Ulterior obtinerii avizului CIFGA, acesta va fi remis prin intermediul Băncii de Export-lmport a României Eximbank - S.A. operatorului economic, în vederea prezentării MFP.

3. în urma obtinerii avizului favorabil al CIFGA, ministerul coordonator al sectorului de activitate împreună cu MFP elaborează proiectul de lege privind autorizarea MFP pentru contractarea împrumutului si subîmprumutarea acestuia operatorului economic, în care se va preciza că măsură de sprijin din partea statului (în cazul în care constituie o măsură de ajutor de stat) se va acorda după emiterea deciziei de autorizare/aprobare de către Comisia Europeană; documentul va fi transmis pentru analiză si aviz directiilor si institutiilor implicate, după caz.

4. După adoptarea legii si intrarea ei în vigoare:

• în cazul împrumuturilor contractate de la institutii financiare românesti sau străine, MFP selectează institutia/institutiile

finantatoare în conformitate cu prevederile legislatiei privind achizitiile publice, precum si cu respectarea prevederilor pct. 3.2.5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările si completările ulterioare. Din comisia de selectie a finantatorului vor face parte si reprezentanti ai autoritătii administratiei publice centrale coordonatoare a sectorului de activitate al operatorului economic, precum si ai operatorului economic beneficiar al subîmprumutului;

• în cazul împrumuturilor contractate prin emisiuni de titluri de stat, MFP organizează licitatia în conformitate cu regulamentele si procedurile specifice pietei titlurilor de stat.

5. Transmiterea cererii către Directia generală ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate în vederea stabilirii caracterului de ajutor de stat si, după caz, a elaborării de către aceasta a notificării/informării privind măsura de ajutor de stat către Comisia Europeană.

6. În cazul măsurilor de natura ajutorului de stat, după obtinerea deciziei de autorizare/aprobare de la Comisia Europeană, directia de specialitate din MFP si ministerul coordonator, după caz, supun spre avizare directiilor implicate în procesul de avizare documentatia si, pe baza avizelor, prezintă spre aprobare si semnare conducerii MFP documentul juridic ce guvernează împrumutul, în forma negociată si acceptată de banca finantatoare.

7. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din subîmprumutarea de către stat a împrumutului, MFP procedează, conform legislatiei în vigoare, la determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, suportat si acceptat de către beneficiar.

8. După semnarea documentului juridic ce guvernează împrumutul, MFP încheie cu beneficiarul final un acord de împrumut subsidiar (/A/S), prin care părtile convin asupra obligatiilor si drepturilor acestora în contextul dat si conform prevederilor documentelor juridice care guvernează împrumutul, în AIS se va face referire - fără a se limita la acestea - la elemente precum: alocarea sumelor în cadrul proiectului si finantarea obiectivelor acestuia, legătura functională în cadrul compartimentelor (dacă este cazul), modalitătile de raportare etc. Continutul clauzelor AIS, precum si clauzele în sine pot fi adaptate în functie de prevederile documentului juridic ce guvernează derularea împrumutului si în care sunt prevăzute drepturile si obligatiile părtilor cu privire la implementarea fizică si financiară a proiectului. Semnarea AIS, avizat în prealabil de către directiile de specialitate din MFP, controlul financiar preventiv si delegat se vor face de către reprezentantii autorizati ai MFP si ai operatorului economic.

 

ANEXA Nr. 2

 

Procedura contractării de către Ministerul Finantelor Publice a unui împrumut de la institutii financiare internationale (IFI) sau pe relatii bilaterale (de la guverne străine ori agentii guvernamentale), subîmprumutat unui operator economic

 

Contractarea unui împrumut de la institutii financiare internationale (IFI), guverne străine sau agentii guvernamentale presupune parcurgerea următoarelor etape:

1. Ministerul coordonator al sectorului de activitate sau operatorul economic va transmite Ministerului Finantelor Publice (MFP) solicitarea cu privire la contractarea unui împrumut, în cuprinsul căreia vor fi fundamentate necesitatea si oportunitatea promovării cu prioritate a programului/proiectului ce se doreste a fi finantat, necesitatea interventiei statului, precum si principalele elemente privind selectarea finantatorului proiectului, însotită, după caz, de următoarele documente:

• hotărârea Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii si a surselor de finantare a acestuia, indiferent dacă este o investitie nouă sau în continuare;

• document de sustinere a proiectului din partea ministerului coordonator al sectorului economic în care activează operatorul economic solicitant, în baza strategiei sectoriale, aprobată de Guvern, dacă este cazul;

• documentatie financiară - cash-flow aferent perioadei de rambursare a împrumutului, oferte indicative de finantare etc.

2. MFP, împreună cu ministerul coordonator al sectorului de activitate, după caz, elaborează si supune aprobării Guvernului si Presedintelui României un memorandum cu tema: „Acord de principiu privind contractarea împrumutului si aprobarea mandatului de negociere". în cuprinsul acestuia se vor preciza elemente tehnice si financiare propuse de finantator, precum si faptul că măsura de sprijin din partea statului (în cazul în care constituie o măsură de ajutor de stat) nu poate fi acordată decât după emiterea deciziei de autorizare/aprobare de către Comisia Europeană a măsurii de ajutor de stat.

3. Ca urmare a aprobării memorandumului de la etapa precedentă, MFP transmite operatorului economic si Băncii de Export-lmport a României Eximbank - S.A. avizul de principiu necesar luării în analiză de către Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări (CIFGA) privind emiterea documentului juridic ce guvernează împrumutul.

Pe baza avizului de principiu, operatorul economic depune o cerere la Banca de Export-lmport a României Eximbank - SA, însotită de documentatia si fundamentările necesare efectuării analizei, în strictă concordantă cu normele si procedurile de lucru aprobate de CIFGA pentru astfel de solicitări. Ulterior obtinerii avizului CIFGA, acesta va fi remis prin intermediul Băncii de Export-lmport a României Eximbank - S.A. operatorului economic, în vederea prezentării MFP.

4. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din contractarea de către stat a împrumutului si subîmprumutarea acestuia, în baza avizului CIFGA, MFP procedează, conform legislatiei în vigoare, la determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, suportat si acceptat de către beneficiar.

5. MFP emite, după caz, acordul de principiu către IFI pentru împrumutul ce urmează a fi contractat si subîmprumutat operatorului economic.

6. Negocierea împrumutului si a documentului juridic ce guvernează împrumutul se va desfăsura în limita mandatului aprobat; negocierea poate fi efectuată direct sau prin corespondentă.

7. Transmiterea cererii către Directia generală ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate în vederea stabilirii caracterului de ajutor de stat si, după caz, a elaborării de către aceasta a notificării/informării privind măsura de ajutor de stat către Comisia Europeană.

8. După negocierea împrumutului si a documentului juridic ce guvernează împrumutul si după primirea deciziei Comisiei Europene privind măsura de ajutor de stat (dacă este cazul), MFP si ministerul coordonator, după caz, initiază un memorandum pentru aprobarea raportului de negociere si aprobarea acordării deplinelor puteri în vederea semnării documentului juridic ce guvernează împrumutul.

9. În baza aprobării memorandumului de către Guvern si Presedintele României, Ministerul Afacerilor Externe emite deplinele puteri în vederea semnării documentului juridic ce guvernează împrumutul de către reprezentantul autorizat al României.


10. În mod exceptional, datorită urgentei semnării documentului juridic ce guvernează împrumutul si numai dacă există suficiente elemente să se considere că textul convenit sau adoptat al acestuia nu va contine diferente substantiale de fond fată de propunerea de text a părtii române, se poate elabora un memorandum comun pentru aprobarea negocierii si semnării, care va fi supus aprobării Guvernului si Presedintelui României, după caz.

11. Documentul juridic ce guvernează împrumutul, astfel semnat, va fi ratificat sau aprobat printr-un act normativ cu fortă juridică de lege. Traducerea autorizată a documentatiei aferente împrumutului va fi asigurată de către o firmă autorizată, angajată în conditiile legii de MFP.

12. Procedura de contractare prevăzută la pct. 1—11 se va adapta în functie de specificul fiecărui finantator extern.

13. în baza documentului de ratificare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, MFP încheie cu operatorul economic un acord de împrumut subsidiar (/A/S), prin care părtile convin asupra obligatiilor si drepturilor acestora în contextul dat si conform prevederilor documentelor juridice care guvernează împrumutul. în AIS se va face referire - fără a se limita la acestea - la elemente precum: alocarea sumelor în cadrul proiectului si finantarea obiectivelor acestuia, legătura functională în cadrul compartimentelor (dacă este cazul), modalitătile de raportare etc. Continutul clauzelor AIS, precum si clauzele în sine pot fi adaptate în functie de prevederile documentului juridic ce guvernează derularea împrumutului si în care sunt prevăzute drepturile si obligatiile părtilor cu privire la implementarea fizică si financiară a proiectului. Semnarea AIS, avizat în prealabil de către directiile de specialitate din MFP, controlul financiar preventiv si delegat se vor face de către reprezentantii autorizati ai MFP si ai operatorului economic.

14. În vederea intrării în efectivitate a documentului juridic care guvernează împrumutul, dacă este cazul, se va proceda la emiterea avizului juridic, în conditiile stabilite cu finantatorul extern, precum si a tuturor celorlalte documente solicitate de finantatorul extern.

 

ANEXA Nr. 3

 

Procedura contractării de către Ministerul Finantelor Publice a unui împrumut de la institutii financiare românesti/străine sauprin emisiuni de titluri de stat, subîmprumutat unei unităti administrativ-teritoriale ori unui operator economic/serviciu public din subordinea unei unităti administrativ-teritoriale

 

1. În baza:

• hotărârii autoritătii deliberative a unitătii administrativ-teritoriale privind justificarea necesitătii si oportunitătii realizării unui proiect de investitii finantat integral sau în completare din împrumuturi contractate de stat si însusirea indicatorilor tehnico-economici si a surselor de finantare a respectivului proiect;

• hotărârii adunării generale a actionarilor sau a consiliului de administratie, în cazul unui operator economic;

• unei fundamentări întocmite de unitatea administrativ-teritorială, însusită de Ministerul Administratiei si Internelor, prin care se justifică prioritatea la nivel national a unui program/proiect, valoarea împrumutului, a surselor de plată a serviciului datoriei publice aferent împrumutului, precum si a plătii oricăror impozite si taxe aferente realizării investitiei;

• avizului favorabil al Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, Ministerul Finantelor Publice (MFP) emite avizul de principiu.

2. Ca urmare a obtinerii avizului de principiu al MFP, unitatea administrativ-teritorială si/sau, după caz operatorul economic/serviciul public de subordonare locală solicită avizul Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări (CIFGA) privind contractarea împrumutului, în baza unei cereri depuse la Banca de Export-lmport a României Eximbank - S.A., însotită de documentatia si fundamentările necesare efectuării analizei, în strictă concordantă cu normele si procedurile de lucru aprobate de CIFGA pentru astfel de solicitări. Ulterior obtinerii avizului CIFGA, acesta va fi remis prin intermediul Băncii de Export-lmport a României Eximbank - S.A. unitătii administrativ-teritoriale, în vederea prezentării MFP.

3. În urma obtinerii avizului favorabil al CIFGA, Ministerul Administratiei si Internelor împreună cu MFP elaborează proiectul de lege privind autorizarea MFP pentru contractarea împrumutului si subîmprumutarea acestuia unitătii administrativ-teritoriale si/sau, după caz, operatorului economic/serviciului public de subordonare locală, în care se va preciza că măsura de sprijin din partea statului (în cazul în care constituie o măsură de ajutor de stat) se va acorda după emiterea deciziei de autorizare/aprobare de către Comisia Europeană; documentul va fi transmis pentru analiză si aviz directiilor si institutiilor implicate, după caz.

4. După adoptarea legii si intrarea ei în vigoare:

• în cazul împrumuturilor contractate de la institutii financiare românesti sau străine, MFP selectează institutia/institutiile finantatoare în conformitate cu prevederile legislatiei privind achizitiile publice, precum si cu respectarea prevederilor pct. 3.2.5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările si completările ulterioare. Din comisia de selectie a finantatorului vor face parte si reprezentanti ai Ministerului Administratiei si Internelor, ai unitătii administrativ-teritoriale si/sau, după caz, ai operatorului economic/serviciului public de subordonare locală, beneficiar al subîmprumutului;

• în cazul împrumuturilor contractate prin emisiuni de titluri de stat, MFP organizează licitatia în conformitate cu regulamentele si procedurile specifice pietei titlurilor de stat.

5. Transmiterea cererii către Directia generală ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate în vederea stabilirii caracterului de ajutor de stat si, după caz, a elaborării, în colaborare cu directia de specialitate în domeniul ajutorului de stat din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, a notificării/informării privind măsura de ajutor de stat către Comisia Europeană.

6. În cazul măsurilor de natura ajutorului de stat, după obtinerea deciziei de autorizare/aprobare de la Comisia Europeană, directia de specialitate din MFP si ministerul coordonator, după caz, supun spre avizare directiilor implicate în procesul de avizare documentatia si, pe baza avizelor, prezintă spre aprobare si semnare conducerii MFP documentul juridic ce guvernează împrumutul, în forma negociată si acceptată de banca finantatoare.

7. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din subîmprumutarea de către stat a împrumutului, MFP procedează, conform legislatiei în vigoare, la determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, suportat de beneficiarul subîmprumutului.

8. După semnarea documentului juridic ce guvernează împrumutul, MFP încheie cu unitatea administrativ-teritorială si/sau, după caz, cu operatorul economic sau serviciul public de subordonare locală un acord de împrumut subsidiar (AIS) sau un acord de împrumut subsidiar si garantie (AISG), prin care părtile convin asupra obligatiilor si drepturilor acestora în contextul dat si conform prevederilor documentelor juridice care guvernează împrumutul. în AIS sau AISG se va face referire - fără a se limita la acestea - la elemente precum: alocarea sumelor în cadrul proiectului si finantarea obiectivelor acestuia, legătura functională în cadrul compartimentelor (dacă este cazul), modalitătile de raportare etc. Continutul clauzelor AIS sau AISG, precum si clauzele în sine pot fi adaptate în functie de prevederile documentului juridic ce guvernează derularea împrumutului si în care sunt prevăzute drepturile si obligatiile părtilor cu privire la implementarea fizică si financiară a proiectului. Semnarea AIS sau AISG, avizat în prealabil de către directiile de specialitate din MFP, controlul financiar preventiv si delegat se vor face de către reprezentantii autorizati ai MFP si ai unitătii administrativ-teritoriale si/sau, după caz, ai operatorului economic sau serviciului public de subordonare locală.

 

ANEXA Nr. 4

 

Procedura contractării de către Ministerul Finantelor Publice a unui împrumut de la institutii financiare internationale (IFI) sau pe relatii bilaterale (de la guverne străine ori agentii guvernamentale), subîmprumutat unei unităti administrativ-teritoriale sau unui operator economic/serviciu public din subordinea unei unităti administrativ-teritoriale

 

1. În baza:

• hotărârii autoritătii deliberative a unitătii administrativ-teritoriale privind justificarea necesitătii si oportunitătii realizării unui proiect de investitii finantat integral sau în completare din împrumuturi contractate de stat si însusirea indicatorilor tehnico-economici si a surselor de finantare a respectivului proiect;

• hotărârii adunării generale a actionarilor sau a consiliului de administratie, în cazul unui operator economic;

• unei fundamentări întocmite de unitatea administrativ-teritorială, însusită de Ministerul Administratiei si Internelor, prin care se justifică prioritatea la nivel national a unui program/proiect, valoarea împrumutului, a surselor de plată a serviciului datoriei publice aferent împrumutului, precum si a plătii oricăror impozite si taxe aferente realizării investitiei;

• avizului favorabil al Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, Ministerul Finantelor Publice (MFP) si Ministerul Administratiei si Internelor elaborează si supun aprobării Guvernului si Presedintelui României un memorandum cu tema: „Acord de principiu privind contractarea împrumutului si aprobarea mandatului de negociere". în cuprinsul acestuia se vor preciza elemente tehnice si financiare propuse de finantator, precum si faptul că măsura de sprijin din partea statului (în cazul în care constituie o măsură de ajutor de stat) nu poate fi acordată decât după emiterea deciziei de autorizare/aprobare de către Comisia Europeană a măsurii de ajutor de stat.

2. Ca urmare a aprobării memorandumului de la etapa precedentă, MFP transmite unitătii administrativ-teritoriale si/sau, după caz, operatorului economic/serviciului public de subordonare locală si Băncii de Export-lmport a României Eximbank - S.A. avizul de principiu necesar luării în analiză de către Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări (CIFGA) privind emiterea documentului juridic ceguvernează împrumutul.

3. Pe baza avizului de principiu, unitatea administrativ-teritorială si/sau, după caz, operatorul economic sau serviciul public de subordonare locală depun/depune o cerere la Banca de Export-lmport a României Eximbank - S.A., însotită de documentatia si fundamentările necesare efectuării analizei, în strictă concordantă cu normele si procedurile de lucru aprobate de CIFGA pentru astfel de solicitări. Ulterior obtinerii avizului CIFGA, acesta va fi remis prin intermediul Băncii de Export-lmport a României Eximbank - S.A. unitătii administrativ-teritoriale, în vederea prezentării MFP.

4. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din contractarea de către stat a împrumutului si subîmprumutarea acestuia, în baza avizului CIFGA, MFP procedează, conform legislatiei în vigoare, la determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, suportat de către beneficiarul subîmprumutului.

5. MFP emite, după caz, acordul de principiu către IFI pentru împrumutul ce urmează a fi contractat si subîmprumutat unitătii administrativ-teritoriale si/sau, după caz, operatorului economic ori serviciului public de subordonare locală.

6. Negocierea împrumutului, care se poate desfăsura atât direct, cât si prin corespondentă, se va desfăsura în conformitate cu mandatul aprobat.

7. Transmiterea cererii către Directia generală ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate în vederea stabilirii caracterului de ajutor de stat si, după caz, a elaborării, în colaborare cu directia de specialitate în domeniul ajutorului de stat din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, a notificării/informării privind măsura de ajutor de stat către Comisia Europeană.

8. După negocierea împrumutului si a documentului juridic ce guvernează împrumutul si după primirea deciziei Comisiei Europene privind măsura de ajutor de stat (dacă este cazul), MFP si Ministerul Administratiei si Internelor, după caz, initiază un memorandum pentru aprobarea raportului de negociere si aprobarea acordării deplinelor puteri în vederea semnării documentului juridic ce guvernează împrumutul.

9. În baza aprobării memorandumului de către Guvern si Presedintele României, Ministerul Afacerilor Externe emite deplinele puteri în vederea semnării documentului juridic ce guvernează împrumutul de către reprezentantul autorizat al României.

10. În mod exceptional, datorită urgentei semnării documentului juridic ce guvernează împrumutul si numai dacă există suficiente elemente să se considere că textul convenit sau adoptat al acestuia nu va contine diferente substantiale de fond fată de propunerea de text a părtii române, se poate elabora un memorandum comun pentru aprobarea negocierii si semnării, care va fi supus aprobării Guvernului si Presedintelui României, după caz.

11. Documentul juridic ce guvernează împrumutul, astfel semnat, va fi ratificat sau aprobat printr-un act normativ cu fortă juridică de lege. Traducerea autorizată a documentatiei aferente împrumutului va fi asigurată de către o firmă autorizată, angajată în conditiile legii de MFP.

12. Procedura de contractare prevăzută la pct. 1-11 se va adapta în functie de specificul fiecărui finantator extern.

13. În baza documentului de ratificare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, MFP încheie cu unitatea administrativ-teritorială si/sau, după caz, cu operatorul economic sau serviciul public de subordonare locală un acord de împrumut subsidiar (AIS) sau un acord de împrumut subsidiar si garantie (AISG), prin care părtile convin asupra obligatiilor si drepturilor acestora în contextul dat si conform prevederilor documentelor juridice care guverneazăîmprumutul. în AIS sau AISG se va face referire - fără a se limita la acestea - la elemente precum: alocarea sumelor în cadrul proiectului si finantarea obiectivelor acestuia, legătura functională în cadrul compartimentelor (dacă este cazul), modalitătile de raportare etc. Continutul clauzelor AIS sau AISG, precum si clauzele în sine pot fi adaptate în functie de prevederile documentului juridic ce guvernează derularea împrumutului si în care sunt prevăzute drepturile si obligatiile părtilor cu privirela implementarea fizică si financiară a proiectului. Semnarea AIS sau AISG, avizat în prealabil de către directiile de specialitate din MFP, controlul financiar preventiv si delegat se vor face de către reprezentantii autorizati ai MFP si ai unitătii administrativ-teritoriale si/sau, după caz, ai operatorului economic sau serviciului public de subordonare locală.

14. În vederea intrării în efectivitate a documentului juridic care guvernează împrumutul, dacă este cazul, se va proceda la emiterea avizului juridic, în conditiile stabilite cu finantatorul extern, precum si a tuturor celorlalte documente solicitate de finantatorul extern.


 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2008, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 
Partidul Social Democrat

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizatii: 17.930.524 lei.

2. Suma totală a donatiilor confidentiale: 555.770 lei.

3. Cuantumul total al veniturilor din alte surse: 314.142 lei,

din care, conform art. 13 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare: 14.222 lei.

1.      Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2008 cotizatii a căror valoarea cumulată depăseste 10 salarii de bază minime brute pe tară:

 

 

Nr. crt.

Judetul

Numele si prenumele

Cetătenia

CNP

Valoarea (lei)

Data

1.

ALBA

DIRZU IOAN

română

1670201014311

17 279,00

7.01;29.02;24.04;12,18.07; 12.08;12,25.09;12,17, 23.10;7,12.11;12.12.2008

BREAZ DANIEL VALER

română

1750323015151

12 170,00

2,29.02;25,29.04;12,23.09; 12,23.10;7,12.11;12.12. 2008

CONTAN NICOLAE

română

1490619013524

8 590,00

14.02;12,24.04;7.11.2008

SANDEA DORIN GHEORGHE

română

1500129011109

7 329,00

13,17.01;12,25,26.02;10, 11.03;18,23.04;13,17.06; 16.07;12.08;12.09;12,23.10; 7,12.11;12,19.12.2008

CIUTRILA CRISTIAN IOAN

română

1740829013605

6 850,00

2008

DUMITREAN CAMELIA

română

2660803013538

6 350,00

10.01;17.06;7,26.11;16.12. 2008

NISTOREMANOIL CRĂCIUN EMIL

română

1841224011160

5 805,00

10.04.2008

MURG CORNEL

română

1510627013525

5 517,00

14.02;12,16.04;7.11;26.12. 2008

ROTCHE HORIA

română

1480221013525

5 605,00

2008

HARDA DOINA EMILIA

română

2510525011110

5 400,00

29.02;12.03;19,29.04;3.06; 10.09;13.11.2008

PASTINAAUREL CORNEL

română

1510616013543

5 350,00

2008

NARITA VIRGIL NICOLAE

română

1611209010017

5 238,00

26.01;24.04;12.09;12,17. 10;12.11;12.12.2008

PUSCA NICOLAE

română

1660124011856

5 100,00

23.09;17.10;7.11.2008

2.

ARAD

CHIPER GHEORGHE

română

1391008020010

7 800,00

2008

UNGUREANU DAN

română

1600508020031

13 875,00

2008

HERLO RODICA

română

2440819020022

6 250,00

2008

DAT IONEL

română

1570730020024

6 000,00

2008

REMETAN FLORIN

română

1690303323912

8 500,00

2008

LAZAR MARIUS

română

1650825020085

13 288,00

2008

BIRIS IOAN

română

1481014400519

9 400,00

2008

CRĂCIUN AVRAM

română

1450622020028

7 450,00

2008

LUCA CIPRIAN

română

1790328057054

5 700,00

2008

ARDELEAN LIA

română

2590120020017

5 700,00

2008

IUCINU ANDREI

română

1851121460081

5 760,00

2008

MARIS SABIN

română

1480325020021

5 700,00

2008


3.

ARGES

BURNEI ION

română

1500904034960

20 950,00

11.01;10.05;30.06; 29.08.2008

BUCURA OPRESCU SIMONA

română

2800402030015

23 000,00

15.05.2008

CHELARU EUGEN

română

1550714034970

10 600,00

11.01;21.05.2008

COSTACHE AUREL

română

1610408038626

9 550,00

31.01;1,14.04;5,16,19,28, 30.05;20.11.2008

COSTACHE FLOREA

română

1540718034973

23 200,00

11.01:5,8,16.05; 21.10.2008

DRAGNEAEMILIAN

română

1551215034976

10 240,00

11.01;22.05;21.10.2008

DRAGHICI MIRCEA

română

1660408151770

20 080,00

17.01;13.10.2008

DUVAZ NICULESCU BOGDAN

română

1481214400145

12 400,00

17.11.2008

GEORGESCU FILIP

română

1461114034971

24 000,00

17.11;14,21.05; 28.10.2008

GEORGESCU ION

română

1600420033070

8 600,00

31.01;1,14.04;5,12,28, 30.05.2008

GEORGESCU MIRCEA

română

1420906034977

22 540,00

25.01;14.02;22.05;28.10; 27.11.2008

GINGARAS GEORGIU

română

1590521090048

20 500,00

3.03;8.10;13,14.11.2008

MÂNU CONSTANTIN DAN

română

1560706035006

5 300,00

17.01;16.05.2008

MARIN GHEORGHE

română

1521001080109

20 000,00

9.10;5.11.2008

NICOLESCU CONSTANTIN

română

1450901034986

22 000,00

18.01;9,11.04;21,28.05; 9,28.07;29.08;19.09; 13.10.2008

OLTEANU DUMITRU

română

1630923038628

5 250,00

31.01;14.04;12,16,19, 28.05;20.11.2008

PANDELICA BOGDAN

română

1670902035031

20 000,00

14,25.11.2008

PROCA MARCEL

română

1510831034966

22 600,00

14.02;14.05.2008

STANESCU ALEXANDRU

română

1460618400266

11 310,00

14.02;13.06.2008

STEFANESCU DANIEL

română

1790921035008

6 000,00

12.06.2008

STIREANU OCTAVIAN

română

1520625400312

24 000,00

27.11.2008

TAMAGA CONSTANTIN

română

1481121034983

24 000,00

7.03;22.05;9,17.07; 21.10.2008

TECAU FLORIN

română

1571123034987

11 700,00

25.04;26.06;20.11.2008

TUDOSE NICOLAE

română

1680103035068

5 350,00

31.01;2,14.04;28,30.05; 5.06;20.11.2008

VALECA SERBAN

română

1560623034961

20 720,00

25.01;21.05;9,28.10; 3.11.2008

VASILICA RADU

română

1760602035039

20 300,00

30.01:9.10.2008

VACAROIU NICOLAE

română

1431205400272

14 900,00

31.01;18.03;11.05;26.06; 29.08.2008

VALIMAREANU JAN

română

1570912038634

5 150,00

31.01;14.04;19,28.05; 20.11.2008

4.

BACĂU

STOICA DAN

română

1591026040031

24 000,00

14.07;23.11;8.12.2008

MARDARE RADU

română

1591129040058

18 400,00

29.05:23.11.2008

MITREA ELENA

română

2611206043528

20 000,00

23.11.2008

ZAHARIAZVETLANA

română

2550825040027

20 000,00

24.11.2008

CLIVETI MINODORA

română

2551024040025

20 684,00

24.11;8.12.2008


Nr. crt.

Judetul

Numele si prenumele

Cetătenia

CNP

Valoarea (lei)

Data

 

 

BRANEANU DUMITRU

română

1531026040129

12 500,00

29.05.2008

DUNAVACOSTEL

română

1780301040027

20 000,00

26.11.2008

ANTOCHI GHEORGHE

română

1421121040011

24 000,00

26.11;8.12.2008

VINTILA CRISTIAN

română

1700812040037

17 500,00

30.05;26.11.2008

BERECZKI ENDRE

română

1560623044422

22 150,00

27.11:8.12.2008

IANCU IULIAN

română

1601006332237

24 000,00

27.11.2008

5.

BIHOR

BAR MIHAI

română

1540708054657

23 500,00

23.05.2008

COPIL OVIDIU

română

1680412054662

11 450,00

15.05.2008

CORB DOINA

română

2670514051117

10 000,00

7.05.2008

DOCAGEORGE

română

1800311080035

6 750,00

10.11.2008

DRAGHICI SONIA MĂRIA

română

2560715054674

5 620,00

20.11.2008

FERICIAN TEODOR

română

1570518054676

12 000,00

16.11.2008

HOSSU BOGDAN

română

1791029054692

8 100,00

15.05.2008

IUHASVIOREL

română

1540330051109

16 240,00

14.11.2008

MANG IOAN

română

1580715054702

17 936,00

8.11.2008

MIARAHORIA

română

1750420052142

6 500,00

5.05.2008

MINTAS IOAN

română

1551201054691

12 660,00

16.11.2008

ODOBASIAN SILVIU

română

1481111051100

16 811,00

11.11.2008

PAVEL FLORIAN

română

1550721054737

18 941,00

11.11.2008

POP CLAUDIU ADRIAN

română

1741022054651

21 466,00

10.11.2008

POP MĂRIA LIA

română

2540510054727

7 100,00

6.11.2008

RADU IOAN

română

1570319054727

12 100,00

5.05.2008

RETEGAN ALEXANDRU

română

1510613054677

12 000,00

7.05.2008

ROMAN IOAN

română

1700703057069

11 800,00

20.11.2008

6.

BOTOSANI

ADASCALITEI CLAUDIU

română

1582603075083

15 500,00

3,18.10.2008

ALEXANDRESCU DORIN

română

1560611073528

13 000,00

2.05.2008

CIOFU TAMARA

română

2571230070017

7 361,00

14.01;20,28.02;26.03; 2.05.2008

CONTAC BOGDAN

română

1820122070035

14 500,00

3,15,18.04.2008

CONTAC CONSTANTIN

română

1450814070013

22 645,00

15,21.01;14.02;20,27.03; 17.04;17,25.0601,31.07; 27.08;20.09;29.12.2008

CONTAC LIVIU

română

1690526070035

22 800,00

24.03;5.05;9,31.07;27.08; 20,23.09;29.12.2008

CRETU GEORGETA

română

2680908075096

8 200,00

11,21.01;19,21,24,26.03; 14.04.2008

DANUTAMIRCEA

română

1390901070028

23 700,00

9.01;18,31.03;23.04;1, 3.10.2008

DARIE MIHAI

română

1520604400060

10 000,00

27.03.2008

DOLINEASCHI ANDREI

română

1750621073536

20 000,00

27.03;2,4.10.2008

DRELCIUC SIMION

română

1550101070053

7 610,00

1,15.02;15.04;21.11.2008

DRETCANU DOINA

română

2571229070024

23 900,00

21.01;1.02;21.03;4.04;1.05; 13.06;8.07;27.08;18,26.09; 29.10.2008


Nr. crt.

Judetul

Numele si prenumele

Cetătenia

CNP

Valoarea (lei)

Data

 

 

DRETCANU RALUCA

română

2830915070053

15 100,00

3,30.10;22.11.2008

GHEORGHIU MIHAIL

română

1560114070012

22 560,00

13.03;17.04;2.10; 21.11.2008

HALASANU VASILE

română

1581026070000

7 884,31

23.01;1.02;7,31.05;2.10; 14.11.2008

HUTU CONSTANTIN

română

1490523070018

15 300,00

1.02;1.04;2.10;21.11.2008

JITARASU MIHAI

română

1330615070016

5 600,00

1,16,23.04;17,25.06;27.08; 9.12.2008

LAZARUC DANA

română

2860712070052

22 415,52

14.03;16,29,31.10;10, 14.11.2008

LAZARUC ELENA

română

2580718070048

17 210,00

1.02;14.03;3,25,30.10;10,1 7.11;29.12.2008

MACALETI COSTICA

română

1550906070048

22 562,00

11,28.01;4.02;23.04;9.06; 3.07;27.08;27.10.2008

MACALETI MĂRIA

română

2561002070045

21 574,47

7.05;1,27.10;7,28.11.2008

MARCU GHEORGHE

română

1580415070039

22 800,00

21.01;25.02;28.03;4.04; 19.07;12,23,24.09; 1,3.10.2008

MARCU LUMINITA

română

2650607070031

20 035,00

9,26.05;11.10;12.11.2008

MARIAN SERGIU

română

1670920073526

20 630,00

1.02;4.05;2,3.10.2008

MUNTEANU CRISTINA

română

2680412070081

17 725,85

3,18,24.10.2008

NEGRU VIOREL

română

1570430070038

15 100,00

9.01;31.10;20.11.2008

POPA PAUL

română

1560423070033

21 250,00

15.02;18.07;6,11.2008

ROTARU RAZVAN

română

1771028070033

22 800,00

7.01;31.10;1.11.2008

SMÂNTÂNĂ MARICEL

română

1742808075032

15 500,00

21,22.11.2008

TANASA ALBERT

română

1740613070057

16 158,20

11.01;1,9.02;25.03;11.04; 16,31.10.2008

TUDORACHE SILVANA

română

2571003070021

15 530,00

1.02;14.04;17,25.06;27.08; 20.11:29.12.2008

VAZDOAGA GHEORGHE

română

1480822070050

17 759,80

10.01;1,2,25.02;6.03; 1,12.04;1.05;11.06; 16,19.07;27.08;20.09; 11.10:13,28.11.2008

ZARUG MANUELA

română

2541003070021

5 600,00

19.03;14.04;27.08.2008

7.

BRASOV

SERBAN TODORICA

română

1631126080064

11 147,00

15.01:25,29.04.2008

NITA CONSTANTIN

română

1551127080067

12 400,00

16.01;26.02;29.03; 9,14.10.2008

ENACHE PAUL

română

1510901080073

11 500,00

7,28.02;24.04.2008

TARAS RAZVAN

română

1700126080049

14 000,00

7.02:22,30.04.2008

DUTU GHEORGHE

română

1550419080040

9 000,00

25.02;29,30.04.2008

MOHACI MIHAI

română

1570502080070

19 950,00

28.02:14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23.10.2008

OCHI IOAN

română

1640302080067

12 000,00

21.04;18.06.2008

NITA EMIL

română

1560115080081

6 000,00

22,25.04.2008

ROSCULETCLAUDIU

română

1561229084459

8 100,00

22,30.04.2008


Nr. crt.

Judetul

Numele si prenumele

Cetătenia

CNP

Valoarea (lei)

Data

 

 

CORLATEAN TITUS

română

1680111134011

24 000,00

29.05;24.06;22.08; 10.10.2008

RAHOTA IULIAN

română

1640416080032

18 000,00

25,29.04.2008

LUPU LIVIU

română

1640413080034

9 000,00

28.04.2008

ADAM IOAN

română

1521201080034

7 300,00

29.04.2008

DUGULEANA CONSTANTIN

română

1580705080058

20 300,00

22,25.10.2008

LEONTE CĂTĂLIN

română

1720412080041

7 908,00

4,5,6,10,11,20.10.2008

GRIGORESCU DAN

română

1600316080124

11 859,00

13,22,25.10.2008

BARBUTI IOAN

română

1580905082411

7 700,00

11,12,13,14,23,24, 25.10.2008

PRUNARIU DUMITRU

română

1520927400626

10 000,00

29.10.2008

BUKSA IOAN

română

1540110080012

11 780,00

4,22.10.2008

8.

BRĂILA

MANEA MIHAI

română

1560713090067

20 000,00

16.04.2008

LEPADATU VICTOR

română

1500329090049

10 260,00

16.04;23,25.09.2008

CHIRITAGEORGE

română

1570320090017

10 150,00

24.04;22.06;19.11.2008

MIRCEA FLORIN

română

1800401360016

10 100,00

15.02;10,12.04.2008

COADAALEXANDRU

română

1380811090026

10 000,00

22.06;19.11.2008

TUDOSE MIHAI

română

1670306090027

12 400,00

22.06.2008

CARAGATA STEFAN

română

1540425090028

10 000,00

15,27.10.2008

GUTATITISOR

română

1600519090100

10 000,00

31.10.2008

BOSNEAG SORIN

română

1550127090039

8 700,00

16.02;15.03;11.04; 7.11.2008

SIMIONESCU AUREL

română

1551209090054

7 140,00

15.02;28.03;16.07; 16.08.2008

DINISOAIE STANCU

română

1461203090025

6 000,00

24.06;7.08;17.11.2008

TEODORESCU ALIN

română

1510330400382

6 250,00

17.01;14.02;21.03;10.04; 22.05;19.06;25.07;12.09; 10.10;12.11.2008

9.

CĂLĂRASI

DRAG AN MARIAN

română

1530322510014

9 486,00

25.02;4.04;3,4.06;19.07; 2.10;25.11.2008

FILIMON CARMEN

română

2530502400395

6 492,00

5,6,12.05;1,20.08.2008

SARBU MARIAN

română

1580112400627

5 873,00

2008

10.

CLUJ

DANCU VASILE

română

1611125062961

16 650,00

2008

SOPORAN VASILE

română

1540330120716

24 000,00

2008

ITU CORNEL

română

1551017120704

5 650,00

2008

POP LAURA

română

2740222120671

10 500,00

2008

RUS IOAN

română

1550221120718

24 000,00

2008

MEDREA LIVIU

română

1460428120679

10 400,00

2008

11.

CARAS-SEVERIN

MOCIOALCA ION

română

1580101110649

24 000,00

15.02;7.05;3.11.2008

ONETE FLORIAN

română

1470828113671

9 500,00

14.02;21.04;2.05.2008

BĂLAN GHEORGHE PAVEL

română

1470804113678

24 000,00

15.05:3.11.2008

CHISALITA IOAN NARCIS

română

1731214113687

6 703,05

13.05:1.11.2008

MUSTACILA ILIE

română

1511130113684

6 944,72

22.01;14.02;31.03;19.06; 22.07;4.09;24.10;1, 17.11.2008


Nr. crt.

Judetul

Numele si prenumele

Cetătenia

CNP

Valoarea (lei)

Data

 

 

STEFANESCU NICOLAE

română

15410619113714

5 400,00

15.02;5.05.2008

SPINU ION

română

1530311113718

6 600,00

15.02;20.03;7,9.05.2008

AVRAM DAN

română

1531201110642

6 400,00

10.01;14.02;6.03;1.04; 5,22.05;24.09;17.11.2008

BALACI PETRU

română

1670222110070

5 500,00

26.05;30.09

GRINDEANU NICOLAE

română

1470916110650

12 100,00

22.01;14.02;1,21.04;24.09; 19.11;23.12.2008

12.

CONSTANTA

COMANESCU GRIGORE

română

1580804131219

20 000,00

12.05.2008

13.

COVASNA

CALINIC SABIN

română

1530902141037

5 492,00

5.02;19.04;31.05.2008

BANCILA LECA

română

1560626140700

8 294,30

29.05;9,17.06.2008

14.

DÂMBOVITA

NICAMIREL

română

160021251875

5 169,00

21.02;7.04;16,21.05.2008

NICOLAESCU SACHE

română

1460919151774

6 420,00

7,22.02;15.04.2008

STAN ION

română

1550813151801

10 232,00

22.02;27.05.2008

TUTU IANU ADRIAN

română

1650801151786

5 356,00

31.01;27.02;31.03;4.04; 14.08.2008

15.

DOLJ

MANDACLAUDIU

română

1751220163190

11 400,00

18.01;31.10.2008

PETRESCU PETRE

română

1560629163231

12 800,00

22.04;10.11.2008

DEGERATU NICOLAE

română

1530405163190

6 000,00

30.04;9.05.2008

16.

GALATI

NICA DAN

română

1600702170357

5 500,00

12,25.01;31.03;18.07.2008

SANDU VIORICA

română

2620424170406

20 050,00

25.01;29.02;15.04;10,28, 29.10.2008

BACALBASA NICOLAE

română

1440329170311

20 700,00

25.01;29.02;31.03;15, 30.04;25.07;20,30.08; 29.10.2008

MANZU VIOREL

română

1561224170383

21 750,00

25.01;31.03;30.04;28, 29.10.2008

CRIVASUTA LAURENTIU

română

1650105173157

23 500,00

30.04;28.10.2008

ZAHARIA EUGEN

română

1500417170420

5 650,00

15,25.01;29.02;31.03; 15.04;18.07;30.08;10, 29.10.2008

NECHITAAUREL

română

1510414170383

24 000,00

22,25.01;31.03;15,20, 30.04;28.10.2008

SAGHIAN GHEORGHE

română

1500604173155

11 900,00

29.02;31.03;15,30.04; 18.07;12.10.2008

TICAU ADRIANA

română

2701114170363

8 200,00

25.01;31.03;15,20,30.04; 21.07;30.08;28,29.10.2008

CHIBAC EUGEN

română

1510722170333

9 500,00

25.01;31.03;21.07.2008

STEFAN VIOREL

română

1540726170400

9 700,00

25.01;15,29.02;31.03; 15,30.04;18.07.2008

BRANZAN CLAUDIU

română

1670518170324

7 750,00

25.01;31.03;15,30.04.2008

COMAN CLAUDIU

română

1650101170345

9 240,00

30.04;30.08.2008

PETREA IONEL

română

1630626040046

5 700,00

31.03;15,20.04;21.07; 20,30.08;25.10.2008

TEODORESCU ALIN

română

1540219170384

20 000,00

21.07.2008

OANCEA NICOLAE

română

1611204030034

5 250,00

18.07.2008

MOCANU ION

română

1490727170379

6 500,00

30.04.2008


Nr. crt.

Judetul

Numele si prenumele

Cetătenia

CNP

Valoarea (lei)

Data

 

 

SANTION ALEX

română

1641029174901

9 054,00

30.04;10.10.2008

PODARU TINCA

română

2550211170411

7 400,00

18.07;30.08.2008

ROMILANICOLAE

română

1551108170373

7 650,00

18.07.2008

GROZACIPRIAN

română

1760614170341

8 500,00

25.01;15.04;18.07; 30.08.2008

ISTUDORGIGEL

română

1641115400424

6 400,00

18.07.2008

GROSU ELENA

română

2550720170340

9 400,00

25.01;31.03;15,20,30.04; 18.07.2008

HARTAN CONSTANTIN

română

1530826170385

8 000,00

30.04.2008

17.

GIURGIU

MAROIU MARIAN

română

1650514520021

13 035,00

17.01;17,18.04;1.05;2.06; 8.07.2008

MARCIU CRISTIAN

română

1530613520036

5 250,00

15.02;14.08;24.10.2008

RADOI ION

română

1620417400442

11 100,00

30.10.2008

VOICU MADALIN

română

1520710400253

10 000,00

30.10.2008

18.

GORJ

CALINOIU ION

română

1541128182772

5 400,00

2008

POPESCU CORNELIU

română

1500410182780

5 400,00

2008

IRIZA SCARLAT

română

1561104182785

7 550,00

2008

POPESCU MARIN

română

1561104182785

6 805,00

2008

RIBU VASILE

română

1570224180011

6 060,00

2008

19.

HUNEDOARA

RUS I IOAN

română

1520406201010

14 500,00

17.04;8.07.2008

RUS LUCIAN

română

1790710201010

19 900,00

18.04;10.10.2008

NICULA VASILE COSMIN

română

1730125201019

24 000,00

18,24,30.04.2008

RUDEANU ANGELA

română

2530731201030

5 800,00

22.10.2008

STAICU MIHAELA

română

2790516201046

5 500,00

22.10.2008

CAZACU FLORIN

română

1650218200013

6 000,00

22.01;13.11.2008

INTOTERO NATAL IA

română

2760114204403

6 400,00

18.04;19.05.2008

GAITA DORU

română

1460805203143

5 500,00

18.04:8.05.2008

VASILESCU SORIN

română

1640524204106

17 200,00

8.02;21.03;18.04; 13.05.2008

RESMERITA CRISTIAN

română

1800126204094

6 750,00

8.02;21.03;20.06.2008

VALEAN IOAN

română

1570718201012

7 000,00

23.04;20.06;23.12.2008

MARICA SORIN

română

1630923202268

10 000,00

9.05;13.10;18.12.2008

20.

IALOMITA

CIUPERCA SILVIAN

română

1490714216190

16 900,00

9.01;5.02;4.03;1,14.04; 19,29.05;2.07;20.08;4.09; 21.10;3,17.11;5.12.2008

ANGHELCORNEL

română

1530224212956

11 600,00

17.01;25.02;6.03;1.04; 2,22.05;25.07;8.08;25.09; 5.11:5,23.12.2008

GĂINA MIHAITA

română

1610917212954

12 900,00

28.01;11.03;17.04;30.05; 25.06;4.07;5.08;6, 30.10.2008

MORARU VICTOR

română

1671124212987

10 200,00

28.01;6.03;24,29.04; 21,30.05;23.07;18.09.2008

SAVA VASILE

română

1550301216196

9 980,00

6.02;13.03;14,22.04;9.05; 11.06;22.07;3.11.2008


Nr. crt.

Judetul

Numele si prenumele

Cetătenia

CNP

Valoarea (lei)

Data

 

 

NICA VIOREL

română

1520912111670

9 500,00

31.01;20.02;29.04;30.05; 16.07;3,17.11.2008

STIUCA ALEXANDRU

română

1460724212987

11 500,00

14.01;14.02;17.03;18.04; 19.05;30.10;26.11.2008

PETCU OLGA

română

2510204211676

7 300,00

31.01;14.03;10.04;19.05; 25.06;1.08;5.11.2008

NEACSU MARIAN

română

1640527212951

6 980,00

17.01;14.02;13.03;18, 24.04;9.06;25.07;22.08; 10.11.2008

GHIBANU STEFAN

română

1530521212983

5 800,00

9;25.03;24.04;3,17.06; 5.08;28.11;31.12.2008

IONASCU GABI

română

1570421212958

5 650,00

6.02;20.03;1,24.04;30.05; 6.11.2008

STAN MARIAN

română

1580119400263

5 500,00

18.09;24.10.2008

MUSOIU STEFAN

română

1750616212968

5 300,00

18.04;30.05;6.10; 17.11.2008

STANCIU COSMIN

română

1771011214605

5 120,00

17.01;14.02;28.03;24.04; 21.05.2008

21.

IASI

OLARU ECATERINA

română

2481128221171

5 500,00

23.04;19.05.2008

IACOBAN SORIN

română

1691015335025

5 400,00

23.04;19.05;15.11.2008

CATEA VASILE

română

1630725221131

9 920,00

23.04;13.05;23.09;18.11; 18.12.2008

TIMOFTE IOANA

română

2810107226713

7 550,00

10.03;19.05;21.11.2008

OSTAFICIUC MARIUS

română

1771217221205

5 500,00

23.04;19.05;30.07.2008

TOMPEA DORU

română

1501122227802

8 500,00

23.04;12,21.11.2008

STANCIU ANGHEL

română

1490815227786

7 000,00

11.08;13.11.2008

22.

MEHEDINTI

BABONIU SANDA

română

2680727253194

5 105,00

7.04.2008

BUTUSINA ELENA

română

2471015250520

6 220,00

9,21.04.2008

23.

MURES

BOLOS VASILE

română

1471118264361

15 100,00

4,18.01;6.02;5.03; 2,6,18.04;3.06;8.07.2008

CĂLUGĂR CALIN

română

1730602264375

5 300,00

3.04;24.09;25.10.2008

FRATEAN PETRU ALEXANDRU

română

1530909163202

23 976,00

31.01;6.02;29.07; 4,25.10.2008

SANDRU IOAN

română

1780207264367

21 200,00

4.01;5.03;6.05.2008

NATEAOVIDIU

română

1381211264371

21 000,00

4.01;6.02;5.03;31.05.2008

VLAS FLORIN

română

1540301264430

5 250,00

1.08;16.09;21.10; 15.12.2008

PAPUC VASILE

română

1551218264385

23 400,00

28.04;26.07;1.08;6,25.10; 5.11.2008

LUNGU CORNEL

română

1560605264420

23 300,00

12.10;5.11.2008

GEORGESCU CRISTIAN

română

1700628264441

18 800,00

4.01;5.03.2008

DANESCU TATIANA

română

2600314264368

9 000,00

6.02;2.04;31.05.2008

SOCACIU VICTOR

română

1530114400648

10 000,00

25.10.2008

ANTONIE MIHAIL

română

154090826436

12 000,00

25.10.2008

PAPUC VASILE SERGIU

română

1850303260057

10 000,00

6.11.2008

GROSU CORNELIU

română

1490401264375

9 000,00

25.10.2008

GARBOVAN OVODIU

română

1630816250521

23 745,00

13.03;5.06;22.09;25.10; 20.11:1.12.2008

TIMAR LIVIU

română

1541024264392

10 300,00

2,28.04;1.08:4.11.2008

24.

NEAMT

ARSENE IONEL

română

1720911274802

23 500,00

15.09:10,17,24.10.2008

CONSTANTIN DAN

română

1570101270737

23 000,00

16.09:10,17,24,27.10.2008

SURDU SOREANU RAUL VICTOR

română

1470711227806

23 000,00

26.09:10,17,24.27.10.2008


Nr. crt.

Judetul

Numele si prenumele

Cetătenia

CNP

Valoarea (lei)

Data

 

 

TARATA CULITA

română

1521206272631

22 500,00

15.09;10,17,24,27.10.2008

CHELARU IOAN

română

1530210272646

21 700,00

16,26.09;17,24,27.10.2008

ANTOHIALIN

română

1721210272668

20 370,00

20.03;25,26.09;10, 24.10.2008

MUNTEANU ION

română

1490807270587

22 300,00

05.02;01.04;26.09;10, 24.10.2008

LICIU CRISTIAN

română

1690818270625

19 500,00

14.03;01.04;26.09;10, 24.10.2008

MUNTEANU MARIUS

română

1560815270626

19 072,00

04.07;15.08;15.09;17, 24,27.10.2008

BOBEANU RAZVAN

română

1770128270641

17 303,00

14,15,16.03;15.09; 24.10.2008

TOCU IULIAN

română

1591001270618

10 300,00

21.05;15.09;24.10.2008

MANOLIU DAN

română

1621223272630

9 700,00

01,11;.04;11.07;25.08; 24.10;11,21.11;14.12.2008

CORDUNEANU EDUARD

română

1560804272621

8 500,00

01,11.04;17.11;11, 14.12.2008

BALCAN VASILE

română

1561005272626

8 300,00

01,12.04;07.11;11.12.2008

TANASE NECULAI

română

1500213270603

6 600,00

17.01;08,10,16.04;21.07; 15.08;24.10;10.11.2008

IACOBAN CONSTANTIN

română

1570912270590

6 350,00

18,20,28.01;24.03;01,14.04; 15.08;15.10;10.11.2008

ROTARU ROMI CA

română

1580807272650

6 350,00

14.03;01,13.04;14.12.2008

FARCAS GABRIEL

română

1680728272657

6 100,00

17,21.04;14.12.2008

CIRLIGEANU MĂRIA

română

2580801270611

5 900,00

22,28.01;16.03;09,12.04; 06.09:25.10.2008

CARPUSOR IOAN

română

1560209272631

5 500,00

03.02;04.04;08.05.2008

CHIRIAC ELENA

română

2620101272641

5 240,00

10.01;08.05;04.10; 07.11.2008

VORNICU SORIN

română

1480118270610

5 050,00

24.03:26.10.2008

RADU TUDOREL

română

1560926270601

5 510,00

28.01;01,14.04;15.08; 01.10.2008

MARCU FLORIN

română

1521102045042

5 200,00

01,06.09;06.10;10, 19.11.2008

IFTIMIE MARIAN

română

176051139067

5 700,00

28.01;06,15.10;14.11.2008

25.

OLT

TOMA ION

română

1501201284413

24 000,00

05,26.05.2008

STANESCU PAUL

română

1570825282217

6 400,00

22.01 ;28.02;23.04.2008

BELINSKI PAVEL

română

1440728284361

11 500,00

28.02;17.03;05.05; 15.07.2008

NEDELEAIOAN

română

1500124284370

12 700,00

01.03;11,15,17.04.2008

DIACONESCU RENICA

română

1571022284361

23 450,00

31.10:15.11.2008

GUBANDRUAUREL

română

1550529100011

24 000,00

13,14,15,17,26.11.2008

SOVA DAN

română

1730409416023

21 330,00

05,15,20.11.2008

FRUNZULICA DORU

română

1590708400548

23 655,00

25.10:19,20.11.2008

BOZGA ION

română

1501015284412

10 618,00

07.02;20.03;14.04;05.09; 10.11.2008

IORDACHE FLORIN

română

1601214280790

15 718,00

07,17,18.2008

STERIU VALERIU

română

1650924400127

9 975,00

19.11.2008


Nr. crt.

Judetul

Numele si prenumele

Cetătenia

CNP

Valoarea (lei)

Data

 

 

OPRESCU MARIUS

română

1780706287725

13 695,00

03,22.05;26.08;02.09.2008

BOBES MARIN

română

1530815284361

10 300,00

26.08;02.09;07.10; 12.11.2008

OPROIU EMIL

română

1810518180042

16 633,00

07,21.02;03.04;08,20,30.05; 09.06.2008

STANCIU ELENA

română

2580101284416

8 400,00

07.02;18.03;16,28.05; 26.08.2008

POSTELNICU DORU

română

1580203163228

6 000,00

06,30.05.2008

UTAALEXANDRU

română

1631507284365

5 580,00

26.08;05.09;30.10.2008

26.

PRAHOVA

ENACHE MARIN

română

1530707293101

6 302,45

07,18,22.01;04,15.03;22.04; 18,20.06;03.09;30.10; 11.11.2008

DRAGUSIN ION

română

1520705293149

5 563,03

07.01;15.02;15.03;09,24.04; 17,20.06;18.08;16.09; 06,23.10.2008

CHIVU SORIN SERIOJA

română

1600423293119

13 350,00

29.02;10,29.04;10.06; 08.12.2008

MOROIANU GEAMĂN TUDOR ADRIAN

română

1530901293143

21 750,00

22.04;10,20.06;02.07; 26.08;22,30.10;22.11.2008

PAUSAN ANDA

română

2620314293110

14 190,00

11,17,18.04;10.06; 29.08.2008

NEAGA GHEORGHE

română

1500303293126

6 615,00

29.02;10,17.06;30.10.2008

SAVU DANIEL

română

1601213400254

15 200,00

08,15.02;19.04.2008

SIRETEANU MIHAIL

română

1470615293102

14 695,00

14.02;12.03;16,30.04; 19,26,28,31.05;13, 25.06.2008

MITRAN CONSTANTIN

română

1400513293106

13 300,00

11,17.04;12.06.2008

SFARLOAGALUDMILA

română

2600527293131

19 700,00

09,10.04;10.06;02.07; 18,24.11.2008

NEMES CONSTANTIN

română

1600326293113

19 590,00

07,08.01 ;04.02; 17,25,31.03; 18,22,25.04;30.10;20, 22.11.2008

ALBULESCU MIHAIL

română

1541208293090

18 200,00

10,28.03;10.04;10.06; 01.07.2008

IONESCU FABIOARA

română

2600310293131

13 700,00

23.01;09,10.04;18.11.2008

IONITA TOMA

română

1490501293125

15 300,00

18.01;20.03;05,10.04; 26.06.2008

MÂNDRU VIRGIL

română

1681010040153

18 100,00

11.04;23.06;26.11.2008

DIACONU GEORGICA

română

1560726290908

6 300,00

30.01;29.04;30.06;28.08; 22.11.2008

CALOTA EMIL

română

1520505293109

10 360,00

28.03;19.06;01.07.2008

DUMITRU MIHAELA CARMEN

română

2560526293104

11 780,00

27.03;22.04;19.06;28.08; 14,26.11.2008

EPURARU ION

română

1520606293129

16 390,00

04.01;13.02;20.03;19.04; 06,19.06;14.08;20.11;08, 10.12.2008

IANCU ION

română

1501026293141

10 580,00

10.01;14.04;19.06;12.08; 08.12.2008

IONESCU GABRIEL

română

1680301292120

15 380,00

24,26.03;20.04;19.06; 21.07.2008


Nr. crt.

Judetul

Numele si prenumele

Cetătenia

CNP

Valoarea (lei)

Data

 

 

AVRAMESCU GHEORGHE TUDOR

română

1751203293161

10 720,00

20.04;19.06;17,21.11.2008

POPA CONSTANTIN

română

1520403293134

10 980,00

24.03;22.04;19.06;17.09; 21.11.2008

MITUAUGUSTIN CONSTANTIN

română

1700128293118

14 550,00

07,10.01;29.02;10.04;04.07; 03.10.2008

STANCIU STEFAN

română

1370604293116

5 445,00

05.02;14,21.03;16.06;19, 23.09.2008

GHEORGHE ION

română

1571104293111

7 138,00

31.03;30.04;06.06;30.08; 28.10.2008

ANGHELACHE RALUCA

română

2640110293119

5 100,00

18,24.04.2008

MORARU GHEORGHE

română

1471028293113

10 027,00

16.09;15.12.2008

BARTOS ALEXANDRU

română

1800816297255

13 000,00

29.08.2008

OPREA NICOLAE

română

1430175293115

10 200,00

07,21.04.2008

RADAN CONSTANTIN

română

1470975293117

10 060,00

21,27.04.2008

GEORGESCU SILVIU DAN

română

1550223293124

7 059,00

12.06;29.08;26.09.2008

CONSTANTINESCU DUMITRU

română

1420408293107

8 409,00

21.03;13.06;28.10.2008

ALBU AURELIA

română

2581105293114

5 509,00

13.06;12.08;23.09.2008

ANA NICOLAE

română

1470222293092

5 870,00

30.08;22,28.10.2008

CHIURAN CONSTANTIN

română

1690928297306

16 150,00

10,11.04;01.07;21.10; 26.11.2008

ILIE COLORIAN

română

1580811290570

6 705,76

07,15.01;22.03;09.06; 23,27,30.10.2008

27.

SATU MARE

GOVOR MIRCEA

română

1601116301970

5 500,00

13.05;09.06;18.07.2008

28.

SIBIU

CINDREAIOAN

română

1570925323926

21 100,00

2008

SUDITU GHEORGHE

română

1490423323957

16 500,00

2008

BANCIU GHEORGHE

română

1590308323911

12 000,00

2008

BARBU EUGEN

română

1770906324009

24 000,00

2008

29.

SUCEAVA

POPOVICI CORNELIU

română

1640131335019

5 756,25

03.10.2008

STAN IOAN

română

1560303330761

5 400,00

2008

HUTANU CONSTANTIN

română

1520711336051

10 000,00

04.10.2008

FRUNZA MIHAI

română

1420514333191

6 000,00

04.10.2008

TITI PETREA

română

1520723335042

20 000,00

16.09.2008

DONTU OVIDIU

română

1690326334996

15 000,00

01.10.2008

30.

TELEORMAN

CARCIUMARU GHEORGHE VALERICA

română

1560924341694

8 600,00

07.03;31.05;27.10.2008

DANCILAVASILICA VIORICA

română

2631216293103

14 000,00

03.03;27.10.2008

DRAGNEALIVIU NICOLAE

română

1621028282204

20 000,00

22.04.2008

DRAGUSIN VICTOR

română

1621121340016

19 300,00

01.03:02,15.04.2008

FISCUCI MARIAN

română

1620608340021

23 000,00

11.08.2008

MANEA STEFAN

română

1501212345381

5 500,00

12,24.03:24.04.2008

MOHANU NICOLAE

română

1461102343224

5 300,00

21.02;01.03;18.12.2008

RADU MARIN

română

1531027341691

10 600,00

07.04;27.10.2008

SIMIONESCU ADRIAN CONSTANTIN

română

1650625343225

11 300,00

28.04;17.07;11.08.2008

SLABESCU CONSTANTIN

română

1510513340023

21 000,00

24.04;27.10.2008


Nr. crt.

Judetul

Numele si prenumele

Cetătenia

CNP

Valoarea (lei)

Data

 

 

STUPARU TIMOTEI

română

1510527340021

10 000,00

27.10.2008

TATU NICOLAE

română

1671219340033

20 000,00

25.04.2008

VLAD EUGEN OVIDIU

română

1461124341691

6 600,00

07.03;04.09.2008

31.

TIMIS

ANTON CRISTIAN

română

1680518354738

22 650,00

15,28.03;30.04;04.11.2008

ARDELEAN MARIOARA

română

2660613352625

10 400,00

23.01;03,28.03;17, 30.04.2008

BACANU HOREA GHEORGHE

română

1710808354759

14 595,00

02,07,30.04.2008

BOJIN TITU

română

1530518354829

8 900,00

24.01:07.04.2008

BRANZAN OVIDIU

română

1590416354730

7 900,00

07.04.2008

BUNGAU IONEL

română

1470924364736

20 300,00

22.04:08.07.2008

CIANCA DANIEL

română

1720406353958

8 600,00

03,28.03:14,30.04; 04.11.2008

CHIRILA ALEXANDRU

română

1630811354781

7 570,00

25,30.04.2008

CRACIUNESCUADAM

română

1540724354757

24 000,00

24.01;07.03;10.04; 07.07.2008

DOGARIU EUGEN

română

1770421354755

20 300,00

28.03:14.07.2008

JUMANCA ROMÂNITĂ ADINA DELIA

română

2780407354742

17 600,00

08.03;22.04;15.07; 29.08.2008

KASAI PAVEL

română

1570725354762

5 273,41

08.03;08.07;01.09; 04.11.2008

MATEI VIOREL

română

1490809353959

5 700,00

20.03;30.04.2008

MAZILU OCTAVIAN

română

1650630250541

7 400,00

17,24.03;01.04;25.08; 04.11.2008

MIHOC MARCEL

română

1640528352358

24 000,00

24.01;12.03;29.04;24.06; 09.07.2008

MILUTINOVICI VALENTINA EMILIA

română

2580702354760

16 000,00

25.01:08.04.2008

PUSCAS FLORICA MĂRIA

română

2550312354890

11 075,00

11.02;30.03:07,22.04.2008

RADUCANUION

română

1490624354790

23 710,00

17.03;30.04.2008

RADUCANU SEBASTIAN

română

1810619350118

16 300,00

30.04.2008

RITIVOIU MIHAI

română

1800812350062

13 065,34

08,24,25,28.03.2008

ROTARESCU VASILE

română