MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 225/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 225             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 7 aprilie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

63. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 183/2008 privind facilitarea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie 2008 de către tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 si 25 de ani

 

484. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 183/2008 privind facilitarea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie 2008 de către tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 si 25 de ani

 

64. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2008 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului si a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea în domeniul public al municipiului Oradea, judetul Bihor, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

485. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2008 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului si a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea în domeniul public al municipiului Oradea, judetul Bihor, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

65. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/2008 privind aprobarea participării României, în calitate de „tară parteneră”, la manifestarea expozitională internatională cu specific de turism „Caravan Motor Turism Stuttgart”, în perioada 17-25 ianuarie 2009

 

486. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/2008 privind aprobarea participării României, în calitate de „tară parteneră”, la manifestarea expozitională internatională cu specific de turism „Caravan Motor Turism Stuttgart”, în perioada 17-25 ianuarie 2009

 

66. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 165/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile-Administratia Natională „Apele Române” în domeniul public al comunei Negrilesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Negrilesti, judetul Galati

 

487. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 165/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul publicai statului si din administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile - Administratia Natională „Apele Române” în domeniul public al comunei Negrilesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Negrilesti, judetul Galati

 

67. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 215/2008 privind unele măsuri pentru sustinerea programelor de dezvoltare a constructiei de locuinte la nivel national

 

488. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 215/2008 privind unele măsuri pentru sustinerea programelor de dezvoltare a constructiei de locuinte la nivel national

 

68. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general

 

489. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 267 din 24 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. a) si art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii

 

            Decizia nr. 268 din 24 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 si 4 din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            3.402. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind aprobarea programelor specifice, valabile pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în învătământul preuniversitar pentru profesori la specializările limba japoneză si limba chineză

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

            9. - Lista partidelor politice, aliantelor politice si electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus până la data de 2 aprilie 2009 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 74/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea primarilor în unele circumscriptii electorale

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 183/2008 privind facilitarea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie 2008 de către tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 si 25 de ani

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 183 din 25 noiembrie 2008 privind facilitarea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie 2008 de către tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 si 25 de ani, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 27 noiembrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 1 aprilie 2009.

Nr. 63.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 183/2008 privind facilitarea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie 2008 de către tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 si 25 de ani

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 183/2008 privind facilitarea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie 2008 de către tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 si 25 de ani si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 31 martie 2009.

Nr. 484.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2008 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului si a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea

 

În domeniul public al municipiului Oradea, judetul Bihor, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105 din 10 septembrie 2008 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului si a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea în domeniul public al municipiului Oradea, judetul Bihor, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 7 octombrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 1 aprilie 2009.

Nr. 64.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2008 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului si a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea în domeniul public al municipiului Oradea, judetul Bihor, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2008 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului si a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea în domeniul public al municipiului Oradea, judetul Bihor, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 31 martie 2009.

Nr. 485.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/2008 privind aprobarea participării României, în calitate de „tară parteneră”, la manifestarea expozitională internatională cu specific de turism „Caravan Motor Turism Stuttgart”, în perioada 17-25 ianuarie 2009

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 122 din 1 octombrie 2008 privind aprobarea participării României, în calitate de „tară parteneră”, la manifestarea expozitională internatională cu specific de turism „Caravan Motor Turism Stuttgart”, în perioada 17-25 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 7 octombrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 1 aprilie 2009.

Nr. 65.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/2008 privind aprobarea participării României, în calitate de „tară parteneră”, la manifestarea expozitională internatională cu specific de turism „Caravan Motor Turism Stuttgart”, în perioada 17-25 ianuarie 2009

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/2008 privind aprobarea participării României, în calitate de „tară parteneră”, la manifestarea expozitională internatională cu specific de turism „Caravan Motor Turism Stuttgart”, în perioada 17-25 ianuarie 2009, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 31 martie 2009.

Nr. 486.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 165/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile - Administratia Natională „Apele Române” în domeniul public al comunei Negrilesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Negrilesti, judetul Galati

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 165 din 19 noiembrie 2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile - Administratia Natională „Apele Române” în domeniul public al comunei Negrilesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Negrilesti, judetul Galati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 24 noiembrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 1 aprilie 2009.

Nr. 66.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 165/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile – Administratia Natională „Apele Române” în domeniul public al comunei Negrilesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Negrilesti, judetul Galati

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 165/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile - Administratia Natională „Apele Române” în domeniul public al comunei Negrilesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Negrilesti, judetul Galati, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 31 martie 2009.

Nr. 487.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 215/2008 privind unele măsuri pentru sustinerea programelor de dezvoltare a constructiei de locuinte la nivel national

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 215 din 4 decembrie 2008 privind unele măsuri pentru sustinerea programelor de dezvoltare a constructiei de locuinte la nivel national, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 16 decembrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 1 aprilie 2009.

Nr. 67.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 215/2008 privind unele măsuri pentru sustinerea programelor de dezvoltare a constructiei de locuinte la nivel national

 

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 215/2008 privind unele măsuri pentru sustinerea programelor de dezvoltare a constructiei de locuinte la nivel national si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 31 martie 2009.

Nr. 488.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84 din 24 iunie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 26 iunie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 1 aprilie 2009.

Nr. 68.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 31 martie 2009.

Nr. 489.

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 267

din 24 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. a) si art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu -judecător

Aspazia Cojocaru -judecător

Acsinte Gaspar -judecător

Petre Lăzăroiu -judecător

Ion Predescu -judecător

Puskás Valentin Zoltán -judecător

Tudorel Toader -judecător

Augustin Zegrean -judecător

Simona Ricu – procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. a) si art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii, exceptie ridicată de Gheorghe Anton în Dosarul nr. 28.259/3/CA/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei, prin procurator Margareta Stefănescu, si Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, prin consilierul juridic Mihai lonescu.

Autorul exceptiei sustine admiterea criticii de neconstitutionalitate, arătând că textele de lege criticate nu definesc concret notiunea de „lucrător al Securitătii”, astfel că persoanele acuzate de comiterea unor fapte penale nu beneficiază de mijloacele necesare pentru demonstrarea nevinovătiei, deci de dreptul la un proces echitabil.

Reprezentantul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii arată că actiunea în constatare prevăzută de art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 nu tinde la stabilirea vinovătiei, deci a răspunderii penale a persoanei care a avut calitatea de lucrător al Securitătii, si, prin urmare, în spetă nu poate opera prezumtia de nevinovătie, dispozitiile constitutionale referitoare la dreptul la un proces echitabil nefiind aplicabile.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 3 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 28.259/3/CA/2008, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 2 lit. a) si art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii, exceptie ridicată de Gheorghe Anton.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul consideră că textele art. 2 si 11 din Ordonanta de urgentă a

Guvernului nr. 24/2008 sunt neconstitutionale, deoarece încalcă prezumtia de nevinovătie, dreptul la un proces echitabil si solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil. Autorul apreciază că definitia dată notiunii de lucrător al Securitătii îl acuză în mod indirect pe cel în cauză de comiterea unor fapte penale pentru că vorbeste despre desfăsurarea unor activităti prin care a suprimat ori a îngrădit drepturi sau libertăti fundamentale ale omului. A califica o persoană ca fiind lucrător al Securitătii, asa cum îl defineste ordonanta, printr-o simplă actiune în constatare, iar nu în cadrul unui proces penal, reprezintă o gravă încălcare a dreptului la un proces echitabil.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal apreciază exceptia ca fiind neîntemeiată, arătând că în cazul în care pârâtul consideră că probele propuse de reclamant ar fi de natură să dovedească vinovătia sa acesta are la îndemână posibilitatea de a se apăra propunând probe, dreptul său fiind consacrat de art. 24 alin. (1) din Constitutie si de toate prevederile din Codul de procedură civilă.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 2 lit. a) si ale art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 10 martie 2008, texte de lege care au următorul continut:

- Art. 2 lit. a): „În întelesul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificatie:

a) lucrător al Securitătii - orice persoană care, având calitatea de ofiter sau de subofiter al Securitătii sau al Militiei cu atributii pe linie de Securitate, inclusiv ofiter acoperit, în perioada 1945-1989, a desfăsurat activităti prin care a suprimat sau a îngrădit drepturi si libertăti fundamentale ale omului;”;

- Art. 11: „(1) Actiunea în constatarea calitătii de lucrător al Securitătii sau de colaborator al acesteia se introduce la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti, fiind scutită de taxa de timbru.

(2) Hotărârea Curtii de Apel Bucuresti poate fi atacată cu recurs, în conditiile legii.

(3) La dosarul cauzei se depun copii certificate de pe documentele aflate în arhiva Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, documentele originale putând fi consultate la arhiva Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 21 alin. (3) si art. 23 alin. (11) din Constitutie.

Curtea retine că preambulul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 defineste scopul reglementării ca fiind „continuarea, într-un mecanism nou, a procesului de devoalare a activitătilor exercitate de regimul comunist”, care a exercitat, în special prin intermediul Securitătii, „o permanentă teroare împotriva cetătenilor tării, a drepturilor si a libertătilor lor fundamentale”. Aceasta îndreptăteste accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii, prin consemnarea publică a abuzurilor, si contribuie la o mai bună întelegere a prezentului si la o proiectare adecvată a viitorului societătii românesti.

Scopul ordonantei, enuntat în acesti termeni, răspunde unor exigente politice ale societătii românesti si dreptului la informatie consacrat prin art. 31 din Constitutia României.

În considerarea celor enuntate în preambul, art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 reglementează accesul cetătenilor români sau străini care după 1945 au avut cetătenie română, precum si al cetătenilor unei tări membre a Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord sau ai unui stat membru al Uniunii Europene la propriul dosar întocmit de Securitate, precum si la alte documente si informatii care privesc propria persoană, în conformitate cu prevederile legii privind protejarea informatiilor care privesc siguranta natională, precum si dreptul acestor persoane de a afla identitatea lucrătorilor Securitătii si a colaboratorilor acesteia, care au contribuit cu informatii la completarea dosarului. Mai mult, în temeiul art. 1 alin. (7) din ordonantă, persoana, subiect al unui dosar din care rezultă că a fost urmărită de Securitate, are dreptul de a solicita verificarea calitătii de lucrător al Securitătii pentru ofiterii sau subofiterii care au contribuit la instrumentarea dosarului.

Potrivit art. 2 lit. a) din ordonantă, se circumscrie notiunii de „lucrător al Securitătii” acea persoană care, având calitatea de ofiter sau de subofiter al Securitătii ori al Militiei cu atributii pe linie de Securitate, inclusiv ofiter acoperit, în perioada 1945-1989, a desfăsurat activităti prin care „a suprimat sau îngrădit drepturi si libertăti fundamentale ale omului, în scopul sustinerii puterii totalitar comuniste”.

Asa fiind, Curtea observă că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 urmăreste scopul de deconspirare, enuntat în preambul, a persoanelor care au contribuit la instrumentarea dosarului întocmit de Securitate, prin consemnarea publică - publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a lll-a, si punerea la dispozitia mijloacelor de informare în masă de către Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, în temeiul art. 12 alin. (1) din ordonantă - a celor care ocupă demnitătile sau functiile enumerate în art. 3, precum si a celor care îsi manifestă intentia de a candida pentru alegerea ori numirea în aceste demnităti sau functii.

Sub acest aspect, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 operează o modificare substantială a regimului juridic aplicabil persoanelor constatate ca fiind „lucrătoare ale Securitătii” fată de prevederile Legii nr. 187/1999, declarată neconstitutională prin Decizia nr. 51 din 31 ianuarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 6 februarie 2008. Astfel, reglementarea anterioară nu a urmărit doar deconspirarea persoanelor care au participat la activitatea de politie politică comunistă, ci a promovat răspunderea juridică si politică a acestora, cu scopul îndepărtării lor din anumite functii si împiedicării lor de a candida pentru alegerea sau numirea în acele functii. Mai mult, asa cum a retinut Curtea Constitutională prin decizia mentionată, legea crea premisele unei forme de răspundere morală si juridică colectivă, pentru simpla participare la activitatea serviciilor de informatii, fără vinovătie si fără existenta unei fapte de încălcare a drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ce face obiectul prezentului dosar, Curtea constată că prevederile art. 2 lit. a) din ordonantă definesc notiunea de „lucrător al Securitătii” si explicitează în concret semnificatia termenului. Astfel, detin calitatea de lucrători ai Securitătii persoanele care, pe de o parte, au fost încadrate ca ofiteri ori subofiteri ai Securitătii sau ai Militiei cu atributii pe linie de Securitate, inclusiv ofiteri sub acoperire, în perioada 1945-1989, si care, pe de altă parte, au desfăsurat activităti prin care au suprimat sau îngrădit drepturi si libertăti fundamentale ale omului, în scopul sustinerii puterii totalitar comuniste.

Întrunirea cumulativă a celor două conditii prevăzute de textul de lege criticat este constatată de instanta judecătorească - Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti, în baza copiilor certificate de pe documentele aflate în arhiva Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii.

Asa fiind, în conditiile în care actiunea în constatarea calitătii de lucrător al Securitătii este introdusă la o instantă de judecată, a cărei hotărâre poate fi atacată cu recurs, potrivit art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008, Curtea retine că dispozitiile procedurale criticate nu sunt de natură a încălca dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, ci constituie o garantie a aplicării principiului prevăzut de art. 21 alin. (3) din Constitutie si de art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Astfel, procedura de judecată respectă principiile fundamentale privind oralitatea, contradictorialitatea, publicitatea si dreptul la apărare, părtile având, deopotrivă, posibilitatea de a uza de garantiile prevăzute de legea procesual civilă pentru a-si sustine pozitia asupra problemelor de fapt si de drept.

În ceea ce priveste critica potrivit căreia dispozitiile art. 2 lit. a) si ale art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 nesocotesc prevederile art. 23 alin. (11) din Constitutie, Curtea constată că domeniul de aplicare a prezumtiei de nevinovătie vizează materia penală, respectiv situatiile în care fapta atribuită unei persoane are conotatii penale, care angajează răspunderea penală a acesteia. Astfel, prezumtia constituie suportul dreptului la apărare si, implicit, al drepturilor procesuale acordate învinuitului sau inculpatului, în cadrul procesului penal. Or, în conditiile în care procedura prin care se constată calitatea de lucrător al Securitătii se desfăsoară potrivit regulilor procedurii civile si are ca finalitate exclusiv deconspirarea persoanelor care au contribuit la instrumentarea dosarelor întocmite de Securitate, prin consemnarea publică a activitătii acestora, iar nu stabilirea vreunei răspunderi juridice,


Curtea constată că prevederile art. 23 alin. (11) din Constitutie, respectiv institutia prezumtiei de nevinovătie, nu este aplicabilă procesului declansat în temeiul dispozitiilor ordonantei.

Cu toate acestea, desi prezumtia nu cunoaste o consacrare expresă în materie civilă, dispozitiile art. 1169 din Codul civil prevăd că „Cel ce face o propunere înaintea judecătii trebuie să o dovedească”. Astfel, legea asigură echilibrul procesual al părtilor în litigiu si dă expresie unui principiu fundamental al dreptului procesual - principiul aflării adevărului, statuat de art. 129 alin. 5 din Codul de procedură civilă, potrivit căruia: „Judecătorii au îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greseală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor si prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronuntării unei hotărâri temeinice si legale. Ei vor putea ordona administrarea probelor pe care le consideră necesare, chiar dacă părtile se împotrivesc.”

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. a) si art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii, exceptie ridicată de Gheorghe Anton în Dosarul nr. 28.259/3/CA/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 268

din 24 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 si 4 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu -judecător

Aspazia Cojocaru -judecător

Acsinte Gaspar -judecător

Petre Lăzăroiu -judecător

Ion Predescu -judecător

Puskás Valentin Zoltán -judecător

Tudorel Toader -judecător

Augustin Zegrean -judecător

Simona Ricu – procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 si 4 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Krasniqi Ileana si Krasniqi Bashkihm în Dosarul nr. 13.996/215/2008 al Judecătoriei Craiova - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 30 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 13.996/215/2008, Judecătoria Craiova - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 si 4 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Krasniqi Ileana si Krasniqi Bashkihm.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile criticate contravin principiului privind egalitatea în drepturi a cetătenilor si dreptului de proprietate, întrucât lasă la aprecierea instantei posibilitatea suspendării executării silite în derulare la momentul introducerii contestatiei la executare. A lăsa să se finalizeze o executare pornită, dar contestată, poate să producă vătămări ce nu mai pot fi reparate ulterior. Întoarcerea executării nu poate garanta conservarea bunului în natura sa până la admiterea eventualei contestatii si, pe cale de consecintă, restabilirea situatiei anterioare.

Judecătoria Craiova - Sectia civilă consideră exceptia ca fiind neîntemeiată.


În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 403 alin. 1 si 4 din Codul de procedură civilă, texte de lege care au următorul continut: „Până la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanta competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cautiune în cuantumul fixat de instantă, în afară de cazul în care legea dispune altfel. [...]

În cazuri urgente, dacă s-a plătit cautiunea, presedintele instantei poate dispune, prin încheiere si fără citarea părtilor, suspendarea provizorie a executării până la solutionarea cererii de suspendare de către instantă. Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac. Cautiunea care trebuie depusă este în cuantum de 10% din valoarea obiectului cererii sau de 500 lei pentru cererile neevaluabile în bani. Cautiunea depusă este deductibilă din cautiunea stabilită de instantă, dacă este cazul.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1) si (2) referitoare la egalitatea în drepturi si în art. 44 cu privire la dreptul de proprietate, precum si în art. 1 si 41 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că s-a pronuntat în numeroase cazuri asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 din Codul de procedură civilă - raportate la prevederile art. 16, ale art. 21 si 24 din Constitutie. Astfel, prin Decizia nr. 540 din 7 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 15 august 2007, Curtea a retinut că dispozitiile de lege criticate prevăd, pe de o parte, posibilitatea instantei de a suspenda executarea silită până la solutionarea contestatiei la executare, dacă se depune o cautiune al cărei cuantum este fixat de instantă, si, pe de altă parte, posibilitatea de a dispune, pe calea ordonantei presedintiale, suspendarea provizorie a executării până la solutionarea cererii de suspendare, care se judecă potrivit regulilor de procedură din dreptul comun.

Instituirea obligatiei de plată a cautiunii ca o conditie a suspendării executării are o dublă finalitate, si anume, pe de o parte, aceea de a constitui o garantie pentru creditor în ceea ce priveste acoperirea eventualelor daune suferite ca urmare a întârzierii executării silite, prin efectul suspendării acesteia, si, pe de altă parte, de a preveni si limita eventualele abuzuri în valorificarea unui atare drept de către debitorii rău-platnici.

Suspendarea provizorie se dispune ca o măsură vremelnică, în scopul păstrării unui drept care s-ar păgubi prin întârziere ori al prevenirii unei pagube iminente care nu s-ar putea repara, împrejurarea că împotriva încheierii instantei prin care s-a dispus o asemenea suspendare provizorie nu se poate promova nicio cale de atac nu este de natură să înfrângă dispozitiile constitutionale referitoare la accesul liber la justitie, la folosirea căilor de atac si la înfăptuirea justitiei, deoarece legiuitorul, în virtutea prerogativelor conferite de art. 126 alin. (2) din Constitutie, poate stabili reguli de procedură diferite, adecvate fiecărei situatii juridice, iar, pe de altă parte, prevederile constitutionale nu garantează folosirea tuturor căilor de atac.

În ceea ce priveste critica referitoare la încălcarea dispozitiilor constitutionale privind ocrotirea în mod egal a dreptului de proprietate privată, Curtea retine că prevederea art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă reprezintă o măsură cu caracter vremelnic, dispusă tocmai în scopul protejării acestui drept.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, atât considerentele, cât si solutia deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 si 4 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Krasniqi Ileana si Krasniqi Bashkihm în Dosarul nr. 13.996/215/2008 al Judecătoriei Craiova - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea programelor specifice, valabile pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în învătământul preuniversitar pentru profesori la specializările limba japoneză si limba chineză

 

În conformitate cu prevederile art. 154 alin. (1) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si în baza prevederilor art. 5, 7, art. 9 alin. (2) si art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă programele specifice, valabile pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în învătământul preuniversitar pentru specializările limba japoneză si limba chineză.

Art. 2. - Programele mentionate la art. 1 sunt prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directia acreditarea, evaluarea si performanta în cariera didactică, Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar si inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti vor asigura aplicarea prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 16 martie 2009.

Nr. 3.402.

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

 

PROGRAMA PENTRU LIMBA JAPONEZĂ

 

NOTA DE PREZENTARE

Programa examenului de ocupare a posturilor vacante/ catedrelor didactice din învătământul preuniversitar pentru specializarea limba si cultura japoneză se adresează absolventilor învătământului superior de specialitate (forma cursuri de zi, 3-4 ani de studii).

Obiectivul general al programei constă în actualizarea cunostintelor fundamentale din sfera disciplinei si raportarea lor creatoare la exigentele activitătii didactice, asa cum sunt acestea definite în programele curriculare nationale si recomandate de către Japan Foundation, institutie specializată în predarea si promovarea limbii japoneze ca limbă străină la nivel mondial.

Se urmăreste cu precădere constituirea si structurarea unor competente în interiorul specialitătii si a unor competente psihopedagogice si metodice.

Continuturile prevăzute de prezenta programă de examen reprezintă:

- elemente care vor fi predate (si însusite de către elevi) pentru achizitionarea competentelor prevăzute de programele scolare pentru trunchiul comun;

- elemente suplimentare, care vor putea fi oferite elevilor în cadrul unor cursuri optionale (CDS).

Bibliografia contine un număr minim de titluri recomandate si nu constituie în niciun caz o listă exhaustivă. Ea poate fi completată de către candidati cu alte titluri, în functie de domeniile în care acestia doresc să aprofundeze aspectele studiate.

NB: Subiectele vor fi tratate în special din perspectiva aplicării la clasă.


A. COMPETENTE VIZATE

Candidatii vor dovedi capacitatea:

- de a utiliza corect si adecvat contextual limba japoneză;

- de a realiza proiectare didactică în conformitate cu curriculumul national;

- de a folosi proceduri diverse si adecvate de sprijinire, facilitare si stimulare a învătării;

- de a folosi metode variate si adecvate pentru formarea la elevi a competentelor de receptare si producere a mesajelor orale si scrise;

- de a folosi proceduri diverse si adecvate pentru formarea de competente de comunicare si de interactiune orală si în scris;

- de a constientiza si transmite atitudini culturale (constientizarea valorilor culturale);

- de a folosi metode variate si adecvate de evaluare a competentelor de receptare si producere a mesajelor scrise si orale si de interactiune în diverse contexte de comunicare formate în cadrul orelor de limba japoneză.

B. CONTINUTURI

I. LIMBA JAPONEZĂ

1. Fonetică si fonologie

Sunetele si fonemele limbii japoneze

2. Morfologie

Substantivul Adjectivul

Adjectivul substantival Numeralul Pronumele

Verbul (forme verbale; timpul si aspectul, diateze; verbe auxiliare; verbe tranzitive si intranzitive) Adverbul Conjunctia Interjectia Onomatopeele Particule (cazuale, tematice si finale)

3. Sintaxă

Sintaxa propozitiei

Particularităti ale subiectului, complementului direct, complementului indirect, complemente circumstantiale Predicatul Determinanti Sintaxa frazei

A. Coordonare

Conjunctii specifice si forme verbale de legătură

B. Subordonare Propozitia atributivă Propozitia temporală Propozitia conditională Propozitia finală Propozitia cauzală

4. Semantică, pragmatică si sociolingvistică

Keigo

Verbe de dare/primire

Limbajul masculin si feminin

Bibliografie:

1. Seichi Makino, Michio Tsutsui, A Dictionary of Basic Japanese Grammar, The Japan Times, Tokyo, 1995

2. Seichi Makino, Michio Tsutsui, A Dictionary of Intermediate Japanese Grammar, The Japan Times, Tokyo, 1996

3. Natsuko Tsujimura, Introduction to Japanese Linguistics, Blackwell Publishers, London, 1999

4. Francis Drohan, A Handbook of Japanese Usage, Tuttle Language Library, Tokyo, 1992

5. Yoko Matsuoka McCIain, Handbook of Japanese Grammar, Hokuseido Press, Tokyo, 1981

6. Masuoka Takahashi, Kiso Nihongo Bunpo, Kuroshio, Tokyo, 1992

7. Anthony Alfonso, Japanese Language Patterns, Sophia Univ., Tokyo, 1983

8. Satoru Koyama, J Bridge to Intermediate Japanese, Bonjinsha, Tokyo, 2002

9. Anca Focseneanu, Andrei Avram, Exercitii de gramatică japoneză, Editura Universitătii din Bucuresti, Bucuresti, 2005

10. Raluca Nicolae, Limba japoneză - Introducere în scrierea kana, Editura Fundatiei România de Mâine, Bucuresti, 2005

11. Angela Hondru, Raluca Nicolae, Ghid de conversatie român-japonez, Editura Polirom, lasi, 2005

12. Emma Tămâianu Morita, Tomo Morita, Structuri gramaticale în limba japoneză - Functii intrapropozitionale, voi. 1-2, Presa Universitară Clujană, Cluj-Napoca, 2005

13. Minna no nihongo (voi. 1-2), Surî E, Tokyo, 1998

14. Minna no nihongo - Translation and Grammatical Notes (voi. 1-2), Suri E, Tokyo, 1998

15. Nihongo Shoho, The Japan Foundation, Japanese Language Institute, Urawa, 1981

16. Nihongo Chukyu, The Japan Foundation, Japanese Language Institute, Urawa

17. Angela Hondru, Curs practic de limba japoneză, Editura Polirom, lasi, 2002

18. Chieko Kano, Yuri Shimizu, Basic Kanji Book (voi. 1-2), Bonjinsha, Tokyo, 1991

19. Chieko Kano, Yuri Shimizu, Intermediate Kanji Book, voi. 1, Bonjinsha, Tokyo, 1993

II. ELEMENTE DE CULTURĂ SI CIVILIZATIE

1. Notiuni de geografie generală - nasterea Japoniei (mitologie)/caracteristici climatice si geografice ce duc la particularităti culturale; prefecturi; puncte turistice; festivaluri; traditii zonale; mâncăruri specifice zonei

2. Castele japoneze (date istorice despre împărati, legende, codul bushido, caste si familii)

3. Familia japoneză (femeia, copilul, sotul, casa traditională japoneză, relatii interumane)

4. Educatie (sistemul de învătământ, tinerii în Japonia de azi, muzică, karaoke, hobby-uri)

5. Arte traditionale [ikebana (aranjamentul floral), chado (ceremonia ceaiului), shodo (caligrafie), origami (arta împăturirii hârtiei), arta grădinăritului]

6. Sporturi traditionale japoneze (sumo, kendo, kyudo, karate, aikido)

7. Sărbători traditionale (matsuri, obiceiuri legate de anotimpuri, folclor, superstitii)

8. Religie (budism, sintoism, căsătorii, înmormântări, festivalul O-Bon)

9. Introducere în cultura pop: manga, anime, emisiuni TV, modă

Bibliografie:

1. Japan - Eyes on the Country (Views ofthe 47 Prefectures), Foreign Press Center, Japan, 1997

2. Kisetsu de manabu Nihongo (Japanese Through the Seasons), Ale, Japan, 2000

3. Nihon no kurashi 12 kagetsu (Moons, Months and Seasons), Apricot, Japan, 1992

4. Pictorial Encyclopedia of Japanese Life and Events, Gakken, Japan, 1993


5. Pictorial Encyclopedia of Japanese Culture, Gakken, Japan,1987

6. Vadime si Danielle Elisseeff, Civilizatia japoneză, Editura Meridiane, Bucuresti, 1996

7. Eisenstandt S.N., Japanese Civilization. A Comparative View, University of Chicago Press, Chicago, 1996

8. Henshall K., O /sfor/e a Japoniei. De la epoca de piatră la superputere, Editura Artemis, Bucuresti, 2002

9. Matsui Yoshikazu, îndreptar de întelegere a poporului si culturii japoneze, Universitatea Bucuresti, Bucuresti, 1982

10. Angela Hondru, Mituri si legende japoneze, Editura Victor, Bucuresti, 2000

III. DIDACTICA DE SPECIALITATE

1. Metode si procedee didactice în predarea limbii japoneze

2. Formarea competentelor de receptare a mesajelor orale si de comunicare orală

3. Formarea competentelor de receptare si elaborare a mesajelor scrise

4. Predarea comunicativă - metode, procedee si tehnici moderne de învătare a unei limbi străine

5. Predarea si însusirea silabarelor, a lexicului, gramaticii, a elementelor de cultură si civilizatie

6. Strategii si tehnici de proiectare si structurare a predării: structurarea continuturilor didactice în relatie cu obiectivele particulare ale procesului; stabilirea relatiei progresive între diversele etape ale învătării; adaptarea procesului la caracteristicile preliminate ale subiectilor învătării

7. Predarea continuturilor de cultură si civilizatie japoneză. Exploatarea didactică a documentului autentic

8. Tehnici de evaluare

9. Elaborarea de proiecte didactice

Bibliografie:

1. Măria E. Dulama, Strategii didactice, Cluj-Napoca, 2000

2. M.E.C., C.N.C., Ghid metodologic. Aria curiculară - Limbă si comunicare, liceu, 2002

3. S.N.E.E., Ghid de evaluare - Limbi moderne, Editura Aramis, Bucuresti, 2001

4. Sunagawa Yuriko (etal.), Nihongo Bunkei Jiten, Kuroshio, Tokyo, 1998

5. Ogawa Y. (et al.), Nihongo Kyoiku Jiten, Daishukan, Tokyo, 1982

6. Shokyu o Oshieru Hito no Tame no Nihongo Bunpo Handobukku (Matsuoka Hiroshi, ed.), Suri E, Tokyo, 2001

7. Chukyu o Oshieru Hito no Tame no Nihongo Bunpo Handobukku (Shirokawa Hiroyuki, ed.), Suri E, Tokyo, 2004

8. Ichigawa Yasuko, Shokyu Nihongo Bunpo to Oshiekata no Pointo, Suri E, Tokyo, 2006

MANUALE SCOLARE

Clasa a IX-a

Minna no nihongo 1, Surî E, Tokyo, 1998

Minna no nihongo - Translation and Grammatical Notes, voi. 1, Surî E, Tokyo, 1998

Shokyu Nihongo Bunpo Renshucho, Bonjinsha, Tokyo, 2002

Bunka Shokyu Nihongo 1, Bonjinsha, Tokyo, 1998

Tanoshiku Kiko 1, Bonjinsha, Tokyo, 1998

Tanoshiku Yomo 1, Bonjinsha, Tokyo, 1998

Hoshino Keiko (et al.), Nihongo 90 nichi 1, Unicom, Tokyo, 2006

Kobayashi Noriko (et al.), Waku-waku bunpo Risuningu 99, Bonjinsha, Tokyo, 2000

Angela Hondru, Curs practic de limba japoneză, Editura Polirom, lasi, 2002

Raluca Nicolae, Limba japoneză - Introducere în scrierea kana, Editura Fundatiei România de Mâine, Bucuresti, 2005

Raluca Nicolae, Dictionar de ideograme japoneze - Joyo Kanji, Editura Universal Dalsi, Bucuresti, 2003

Clasa a X-a

Minna no nihongo 1, Surî E, Tokyo, 1998

Minna no nihongo - Translation and Grammatical Notes, voi. 1, Surî E, Tokyo, 1998

Tanoshiku Kiko 1, Bonjinsha, Tokyo, 1998

Tanoshiku Yomo 1, Bonjinsha, Tokyo, 1998

Hoshino Keiko (et al.), Nihongo 90 nichi 1, Unicom, Tokyo, 2006

Hoshino Keiko (et al.), Nihongo 90 nichi 2, Unicom, Tokyo, 2006

Kobayashi Noriko, Waku-waku bunpo Risuningu 99, Bonjinsha, Tokyo, 2000

Mikami Kyoko, Goi, bunpo 20 no tema, Bonjinsha, Tokyo, 1992

Kobeni Sawako (etal.), Japanese in Modules 1, Aruku, 1999

Angela Hondru, Curs practic de limba japoneză, Editura Polirom, lasi, 2002

Raluca Nicolae, Dictionar de ideograme japoneze - Joyo Kanji, Editura Universal Dalsi, Bucuresti, 2003

Clasa a Xl-a

Minna no nihongo 2, Surî E, Tokyo, 1998

Minna no nihongo - Translation and Grammatical Notes (voi. 1-2), Surî E, Tokyo, 1998

Nihongo no Kiso 2, Surî E, Tokyo, 1997

Shoho, The Japan Foundation, Japanese Language Institute, Urawa, 1981

Tanoshiku Kiko 2, Bonjinsha, Tokyo, 1998

Hoshino Keiko (et al.), Nihongo 90 nichi 2, Unicom, Tokyo, 2006

Oide Keiichi, Nihongo o tanoshiku yomu hon, Sho-chukyu, Bonjinsha, Tokyo, 1998

Angela Hondru, Curs practic de limba japoneză, Editura Polirom, lasi, 2002

Chieko Kano, Yuri Shimizu, Basic Kanji Book (voi. 1-2), Bonjinsha, Tokyo, 1991 Nihongo

Clasa a XII-a

Minna no nihongo 2, Surî E, Tokyo, 1998

Minna no nihongo - Translation and Grammatical Notes, voi. 2, Surî E, Tokyo, 1998

Nihongo Shoho, The Japan Foundation, Japanese Language Institute, Urawa, 1981

Ota Yoshiko (et al.), Shokyu Mainichi no kikitori 50 nichi 1, Bonjinsha, Tokyo, 2005

Ota Yoshiko (et al.), Shokyu Mainichi no kikitori 50 nichi 2, Bonjinsha, Tokyo, 2006

Chieko Kano, Yuri Shimizu, Basic Kanji Book (voi. 1-2), Bonjinsha, Tokyo, 1991

            Chieko Kano, Yuri Shimizu, Intermediate Kanji Book, voi. 1, Bonjinsha, Tokyo, 1993


ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

 

PROGRAMA PENTRU LIMBA CHINEZĂ

NOTA DE PREZENTARE

Examenul de titularizare pe posturi didactice de limba chineză are scopul de a evalua competentele didactice generale si de specialitate. Examinarea se va axa pe evaluarea capacitătii candidatilor de a utiliza cunostintele de specialitate în mod adecvat sub aspect didactic.

Programa examenului se adresează absolventilor învătământului superior de specialitate, forma cursuri de zi, durata studiilor 3 sau 4 ani.

Continuturile prevăzute de prezenta programă de examen reprezintă:

- elementele care vor fi predate (si însusite de către elevi) pentru achizitionarea competentelor de limbă ce vor fi prevăzute în programele scolare pentru trunchiul comun sau în cadrul cursurilor optionale (CDS).

Bibliografia contine un număr minim de titluri recomandate si nu constituie în niciun caz o listă exhaustivă.

N.B.: Subiectele vor fi tratate în special din perspectiva aplicării la clasă.

A. COMPETENTE VIZATE

Candidatii vor dovedi capacitatea:

- de a utiliza corect si adecvat contextual limba chineză;

- de a realiza proiectarea didactică în conformitate cu curriculumul national;

- de a folosi proceduri diverse si adecvate de sprijinire, facilitare si stimulare a învătării;

- de a folosi metode variate si adecvate pentru formarea la elevi a competentelor de receptare si producere a mesajelor orale sau scrise;

- de a constientiza si transmite atitudini culturale;

- de a folosi metode variate si adecvate de evaluare a competentelor deprinse de elevi.

B. CONTINUTURI

Morfologie

1. Substantivul (definitie, caracterizarea si clasificarea după sens, categoriile gramaticale, substantivele speciale de timp si de loc)

2. Numeralul (definitie, numerale cardinale si ordinale, numerale cu valori speciale, caracteristici gramaticale)

3. Clasificatorii (definitie, relatia clasificator - substantiv, caracteristici gramaticale, subcategorii)

4. Pronumele (definitie, clasificare)

5. Verbul (definitie, clasificare după criteriul predicatiei, valentei, naturii obiectului, tranzitivitătii, aspectului; aspectul, timpul)

6. Adjectivul (definitie, clasificare)

7. Adverbul (definitie, combinarea adverbelor cu verbele, clasificare)

8. Prepozitia (definitie, caracteristicile sintagmelor prepozitionale, principalele prepozitii în limba contemporană)

9. Conjunctia

10. Particulele

Sintaxă

1. Tipurile de fraze conform modalitătilor de exprimare

2. Structurile subiect - predicat, grup nominal si grup verbal

3. Structura de determinare nominal-verbală (determinanti verbali circumstantiali si complementari - elementele complementare de directie, posibilitate, grad, cantitate, rezultat si durată)

4. Tipuri speciale de fraze (fraza cu predicate verbe serializate, fraza pivotală, fraza cu predicat structura S-P, fraza comparativă, fraza prezentativă, fraza pasivă, fraza cu morfemul ba, fraza de emfatizare)

5. Fraza complexă (prin coordonare si subordonare)

Lexicologie

1. Procedee de formare a cuvintelor

2. Vocabularul de bază si vocabularul general

3. Arhaismele, neologismele si împrumuturile

4. Tipuri de dictionare

Bibliografie:

Visan, Florentina, Gramatica limbii chineze, voi. I - Morfologia, Editura Universitătii Bucuresti, 1997

Visan, Florentina, Gramatica limbii chineze, voi. II - Sintaxa, Editura Universitătii Bucuresti, 1999

Bălan, Luminita, Lexicologie chineză, Editura Universitătii Bucuresti, 2002

Visan Florentina, Bălan Luminita, Lingvistica chineză, Editura Universitătii Bucuresti, 2005

Manuale recomandate pentru utilizarea la clasă:

* * * Practicai Chinese Readers, voi. I si II, Editura Universitătii de Limbă si Cultură din Beijing, 1986

Hogea-Veliscu Ileana, Ren Yuan, Limba chineză pentru români, voi. I, Editura Universitătii de Limbă si Cultură din Beijing, 1996

METODOLOGIE

1. Metode si procedee didactice în predarea limbii chineze

2. Formarea competentelor de receptare a mesajelor orale si de comunicare orală

3. Formarea competentelor de receptare si elaborare a mesajelor scrise

4. Predarea comunicativă - metode, procedee si tehnici moderne de învătare a unei limbi străine

5. Predarea si însusirea lexicului, gramaticii, a elementelor de cultură si civilizatie chineză

6. Strategii si tehnici de proiectare si structurare a predării: structurarea continutului didactic în relatie cu obiectivele particulare ale procesului, stabilirea relatiilor progresive între diverse etape ale învătării, adaptarea procesului la caracteristicile subiectilor învătării

7. Tehnici de evaluare

8. Elaborare de proiecte didactice

Bibliografie:

Măria E. Dulama, Strategii didactice, Cluj-Napoca, 2000

M.E.C., C.N.C., Ghid metodologic. Aria curiculară - Limbă si comunicare, liceu, 2002

S.N.E.E., Evaluare curentă si examinare, coord. Adrian Stoica, Editura ProGnosis, 2001

S.N.E.E., Ghid de evaluare - Limbi moderne, Editura Aramis, Bucuresti, 2001

 


ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, aliantelor politice si electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus până la data de 2 aprilie 2009 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 74/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea primarilor în unele circumscriptii electorale

 

1. Judetul Arad, orasul Pecica:

- Partidul Democrat Liberal;

- Partidul National Liberal;

- Partida Romilor „Pro-Europa”;

- Partidul Conservator;

- Partidul Social Democrat;

- Uniunea Democrată Maghiară din România;

- Ribovici Stanislav - independent.

2. Judetul Iasi, comuna Strunga:

- Partidul Social Democrat.

3. Judetul Bihor, comuna Cefa:

- Partidul Social Democrat.

 

Bucuresti, 2 aprilie 2009.

Nr. 9.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.