MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 238/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 238             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 9 aprilie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

383. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 672/2006 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 66 Petrosani-Simeria, între km 131+000 si km 210+516, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare â drumurilor nationale, pe teritoriul judetului Hunedoara”

 

387. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete totale de teren de 14.427 m2, trecute în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Autostrada Arad-Timisoara-Lugoj”, tronsonul „Varianta de ocolire a municipiului Arad”

 

388. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.583/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Varianta de ocolire a municipiului Drobeta-Turnu Severin km 334+635 - km 344+254 pe teritoriul localitătilor Drobeta-Turnu Severin si Simian din judetul Mehedinti”

 

418. - Hotărâre privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Lazin Octavian Ioan Gheorghe din functia publică de subprefect al judetului Satu Mare în functia publică de inspector guvernamental

 

419. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Satu Mare de către domnul Les Gabriel-Beniamin

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

469. - Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Lazin Octavian Ioan Gheorghe în functia publică de inspector guvernamental

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.41. - Ordin al ministrului apărării nationale privind functionarea Companiei Române de Aviatie „Romavia” - R.A. în subordinea nemijlocită a ministrului apărării nationale

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

1. - Hotărâre pentru completarea Deciziei Adunării generale nationale a Colegiului Medicilor din România nr. 3/2005 privind adoptarea Statutului si a Codului de deontologie medicală ale Colegiului Medicilor din România

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 672/2006 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 66 Petrosani-Simeria, între km 131+000 si km 210+516, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor nationale, pe teritoriul judetului Hunedoara”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (4) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 672/2006 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 66 Petrosani-Simeria, între km 131+000 si km 210+516, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor nationale, pe teritoriul judetului Hunedoara”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 6 iunie 2006, cu completările ulterioare, se completează cu pozitiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 66 Petrosani-Simeria, între km 131+000 si km 210+516, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor nationale, pe teritoriul judetului Hunedoara” cu suma globală estimată de 1.223 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii în limita prevederilor anuale aprobate cu această destinatie, din contributia Guvernului României la împrumutul acordat de Banca Europeană de Investitii si Administratia Natională a Drumurilor (A.N.D.) pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000, ratificat prin Legea nr. 527/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 30 octombrie 2001, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexă.

Art. III. - Persoanele fizice/juridice prevăzute în anexa la prezenta hotărâre vor depune cererile pentru plata justei despăgubiri în termen de 10 zile de la data aducerii la cunostinta publică, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 1 aprilie 2009.

Nr. 383.

 

ANEXA

 

Imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 66 Petrosani-Simeria, între km 131+000 si km 210+516, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor nationale, pe teritoriul judetului Hunedoara”

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafata terenului

Suprafata constructiilor

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico-cadastrale

Suprafata rezultată din acte

Suprafata rezultată

din măsurători

1

2

3

4

5

6

7

8

220

Hunedoara

Banita

515

58,00

58,00

0,00

MARC PETRU, MARC VIORICA, NICORICIU NICU, MARC PETRU DORIN

221

Hunedoara

Banita

522

772,00

772,00

0,00

BOTAIACOB, BOTAIOAN, BOTA STEFAN, SCOREI IOAN, BOTASAVETA, VLADISLAV COROANA, POIENAR ILINCA

222

Hunedoara

Banita

568, 569

93,00

93,00

0,00

POENAR VICTORIA

223

Hunedoara

Banita

725

178,00

178,00

0,00

COSTA ZAHARIE, COSTA FLORA VĂD. LUI COSTA IOAN, COSTA ZAHARIE, COSTEA IOAN, DRĂGĂNESC SÎMYIANA, COSTEA MARIA, COSTEAAUREL, COSTEA IANAS II, COSTEA MARIA, COSTEA LUCRETIA, COSTEAANA, COSTEA NICOLAE, COSTEA VIOREL, PAVELANA, CROITORU CORNELIA, CROITORU MARGIT, CAPET VASILE, CAPET MARIA, BÂRNA DUMITRU, BÂRNA DANIELA, PAIS RUSALINA, DENCISOR MARIA

224

Hunedoara

Banita

573

603,00

603,00

0,00

CIOARCĂ VASILE DANIEL

225

Hunedoara

Banita

581

467,00

467,00

0,00

DOCEA CĂTĂLIN

226

Hunedoara

Banita

587, 588

572,00

572,00

0,00

DANCIU ALEXANDRU

227

Hunedoara

Banita

648, 649

750,00

750,00

0,00

ISVAN IOAN, POPESCU MARIA, ISFAN FLOARE, IAFAN MARCU, ISFAN PRECUP

228

Hunedoara

Banita

680

96,00

96,00

0,00

DRAGOTĂ GHEORGHE, POPA MARIA, UNGUR STEFAN

229

Hunedoara

Banita

604

594,00

594,00

0,00

DRAGOTĂ PETRU LUI LASC ANUTA

230

Hunedoara

Banita

563, 564

134,00

134,00

0,00

BOTA PETRU

231

Hunedoara

Banita

571

468,00

468,00

0,00

DANCI VASILE

232

Hunedoara

Banita

585

448,00

448,00

0,00

DANCI VASILE

233

Hunedoara

Banita

700

65,00

65,00

0,00

CORBEI IONEL

234

Hunedoara

Banita

611

22,00

22,00

0,00

DANCIU VASILE

235

Hunedoara

Banita

686, 687, 688

155,00

155,00

0,00

BOTA IOANA, FETINCĂ ECATERINA, POPA VICTORIA

236

Hunedoara

Banita

662

1.149,00

1.149,00

0,00

HULPACS GZORGY, ARDELEAN ION (minor), ARDELEAN GHEORGHE (minor)

237

Hunedoara

Banita, Sat Crivadia

511

41,00

41,00

0,00

RUS ANA N. DRAGOTĂ, TIRIAN MARCU PETROI, STOICA PETRU

238

Hunedoara

Banita, Sat Crivadia

545, 546

75,00

75,00

0,00

LUNCAN IOAN

239

Hunedoara

Banita, Sat Crivadia

560

14,00

14,00

0,00

ROMAN MARCUT, ROMAN MARIA căs. TUDOR PETRU, ROMAN GAVRIL, VĂD. LUI ROMAN DUMITRU NASC. SOTÂNGĂ MARIA, ROMAN MARCUT, ROMAN GAVRIL, BROTEI PRECUP, GHEORGHIULESC SAMFIRA, RUS SOFIA, RUSU CLAUDIA

240

Hunedoara

Banita, Sat Crivadia

593, 594

540,00

540,00

0,00

CRĂCIUNESCVALERIA

241

Hunedoara

Banita, Sat Crivadia

599, 600

807,00

807,00

0,00

IONICĂ IOAN LUI IOAN, IONICĂ PETRU LUI IANOS, CIOPLAN VALERIA, SĂLĂSAN IOAN, C.N.A.D.N.R.-D.R.D.P TIMISOARA

242

Hunedoara

Banita, Sat Crivadia

677

74,00

74,00

0,00

STOICA VASILE

243

Hunedoara

Banita, Sat Crivadia

539, 540

379,00

379,00

0,00

PATROI ANA CĂS. MARAAXENTE, SOTÎNGA AURELIA, RUS FLOARE, POPESCU LUCRETIA, ROMAN NICOLAE


1

2

3

4

5

6

7

8

244

Hunedoara

Banita, Sat Crivadia

583

19,00

19,00

0,00

DAVID GABOR, DAVID ALEXA, DAVID ILEANA, DAVID IOSIF, DAVID LUCRETIA, SALASAN IOAN, SALASAN LUCRETIA, AVRAMEL MARIA, AVRAMEL IOAN, AVRAMEL EMIL

245

Hunedoara

Banita, Sat Crivadia

606

136,00

136,00

0,00

VOICAN ANA, STOICA LUCRETIA, ALBU MARINA, DUR MARIOARA, DUR IOAN TRAIAN, D.N.P.

246

Hunedoara

Banita, Sat Crivadia

613

34,00

34,00

0,00

RUS PETRU, CORNEAZANFIRA

247

Hunedoara

Banita, Sat Crivadia

652, 653, 654

425,00

425,00

0,00

BUNEA MARIA, BUNEA DUMITRU, BUNEA CRĂCIUN, BUNEANICOLAE, VĂD. LUI BUNEA DAN LUI MIHAI NASC. JITEA IOANA BUNEA DUMITRU, ONICIU GHEORGHE, BAIA MARIA NASC. DRAGOTA, CONSTANTIN VICTORIA NASC. DRAGOTA, BAIA MARIA NASC. DRAGOTA, CONSTANTIN DUMITRU, DRAGOTA NICOLAE, POPESCU ION, STATUL ROMÂN, POPESCU VERONICA MELINDA

248

Hunedoara

Banita, Sat Crivadia

660

173,00

173,00

0,00

VLADISLAV MARIA

249

Hunedoara

Banita, Sat Crivadia

635

60,00

60,00

0,00

STOICA VASILE

250

Hunedoara

Banita, Sat Crivadia

668

491,00

491,00

0,00

VLADISLAV FĂNUCU

251

Hunedoara

Banita, Sat Crivadia

682

54,00

54,00

0,00

ROMAN MARCUT, ROMAN MARIA CĂS. TUDOR PETRU, ROMAN GAVRIL, VĂD. LUI ROMAN DUMITRU NASC. SOTÂNGĂ MARIA, ROMAN MARCUT, ROMAN GAVRIL, BROTEI PRECUP, GHEORGHIULESC SAMFIRA, RUS SOFIA, RUSU CLAUDIA

252

Hunedoara

Banita, Sat Crivadia

702, 703

1.053,00

1.053,00

0,00

PANTILIE IOAN, VOICAN IOAN, IONICĂ IOSIF

253

Hunedoara

Banita, Sat Crivadia

720

50,00

50,00

0,00

ASOCIATIA COMPOSESORALĂ CRIVADIA

254

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

518,519

328,00

328,00

0,00

VLADISLAV PETRU IONEL, VLADISLAV ILEANA

255

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

527

379,00

379,00

0,00

DRAGOTA VALERIA, DRAGOTA GHEORGHE, VOICAN LETITIA, HULPACI LUCRETIA, DRAGOTA LUCRETIA, DRAGOTA MARINA, DRAGOTA ILINA, CRĂCIUNESC ADRIAN MARCEL

256

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

536, 537

352,00

352,00

0,00

URICAN ANCUTA, LUNCAN GHEORGHE, RUS IANOS, RUS GHEORGHE, ALBU MARIA, BURLEC MARTIN IONEL, BURLEC MARTIN GEANINALAVINIA

257

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

513

199,00

199,00

0,00

SZUCS MIHĂITĂ,ANGHELION, PANTILIMON ILEANA EUGENIA

258

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

529,530,531, 532

407,00

407,00

0,00

DRAGOTA PETRU

259

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

1861, 1862, 1863

145,00

145,00

0,00

MARC PETRU, MARC VIORICA, NICORICIU NICU, MARC PETRU DORIN


1

2

3

4

5

6

7

8

260

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

543

24,00

24,00

0,00

BROTEI IOAN PETRU, LASC IONITĂ, LASC ANITA MINOR, DRAGOTĂANA, DIATCANA, MARK MARCU CĂS. LASCANICA, LASC ANDRITALUI PETRU, LASC PETRU CĂS. FILIPANUTA, LASC PETRU A LUI IANAS, LASCU MÂRINCANĂS. LASCU

261

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

549

130,00

130,00

0,00

URICAN IOAN, MICLES ILINA, MIRĂUTĂ DORIN VASILE, MIRĂUTĂ MARIANA

262

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

551,552

348,00

348,00

0,00

CRACIUNESC VIOREL FLORIN, CRACIUNESC MARIANA DORINA, CRACIUNESC LUCRETIA

263

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

576

203,00

203,00

0,00

MARC GHEORGHE, MARC DAN JUNIOR, MARC GHEORGHE, MARC MARIOARA

264

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

566

1.145,00

1.145,00

0,00

DANCIU VASILE

265

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

579

262,00

262,00

0,00

NISTOR GHEORGHE LUI IANAS, DANCI ANCA, NISTOR GHEORGHE LUI ION LUI GHEORGHE, NISTOR TITA, NISTOR EVA, CIOARCĂ MARIA, ANDRITĂ LUCRETIA, BAIA FLOAREA, NISTOR PETRU, NISTOR DORINA, STOICA IOAN

266

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

602

600,00

600,00

0,00

TOROANCĂ IOAN

267

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

615,616

193,00

193,00

0,00

DAMIANANA, DAMIAN GHEORGHE, DAMIAN LUCRETIA, VOLINTIRU COROANA

268

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

666

48,00

48,00

0,00

MICLĂUS IOAN

269

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

658

239,00

239,00

0,00

MICLĂUSANCA, MICLĂUS MANUTA, MICLĂUS IOAN, MARC DANIELA

270

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

631,632

234,00

234,00

0,00

DANCIU VASILE

271

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

624

58,00

58,00

0,00

NISTOR ANA, SAS ION

272

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

619

59,00

59,00

0,00

CARPENEAN MARIOARA

273

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

621,622

345,00

345,00

0,00

MINOR DRAGOTĂ DUMITRU, DRAGOTĂ IOAN, DRAGOTĂ FLOAREA, DRAGOTĂ IOAN, STOICA MARIOARA

274

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

591

12,00

12,00

0,00

SAS ION

275

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

626, 627, 628

1.187,00

1.187,00

0,00

ISTVAN PRECUP, POPESCU MARIA, ISTVAN FLOAREA, SÎN AUREL, ISTVAN MARCU, ISTVAN PRECUP, POENAR ION

276

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

645, 646

57,00

57,00

0,00

CARPENEAN MARIOARA

277

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

664

165,00

165,00

0,00

MICLĂUS IOAN


1

2

3

4

5

6

7

8

278

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

670

677,00

677,00

0,00

ISTVAN AUREL, ISTVAN GHEORGHE

279

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

672

193,00

193,00

0,00

STOICA MARIANA

280

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

728

573,00

573,00

0,00

DRAGOTĂ IOAN PRECUP, DRAGOTĂ GZORGY, ISTVAN MARIA, PĂTROI MARCU, PĂTROI MARCU, DRAGOTĂ RITA, DRAGOTĂ RUSALIN, BARB ELEONORA, TĂMAS ANA, TOMA CLAUDISA RUSALINA POENAR PETRU, POENARIOAN

281

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

713

400,00

400,00

0,00

PĂTROI MARIA, PĂTROI MARCU

282

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

707, 708, 709

2.092,00

2.092,00

0,00

CIOARCĂ IANOS, CIOARCĂ ION, MARC MĂRIUTA, BOANTĂ ANCA, BOANTĂ MARIA, BOANTA VALERIA

283

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

723

1.170,00

1.170,00

0,00

PĂTROI MARIA, PĂTROI MARCU

284

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

721

97,00

97,00

0,00

VĂLEAN FLOAREA LUI IOAN, OPREAN LUCRETIANĂSC POENARU, BROTEI IOAN PETRU,CNADNR S.A, DIRECTIA REGIONALĂ DE DRUMURI Sl PODURI TIMISOARA, DRAGOTĂ ANA

285

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

715

367,00

367,00

0,00

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT

286

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

697

73,00

73,00

0,00

SAS ION, NISTORANA

287

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

693, 694

406,00

406,00

0,00

BOATAANCACĂS. NAGARA GHEORGHE, BOATA MARIA I. PETRU, BOATA VALERIA CĂS. MARC ION, CIOARCĂ LILIANA, CIOARCĂ ANA, CIOARCĂ FLOAREA, CIOARCĂ MARIANA, CIOARCĂ PETRU, DANCI ILINANĂSC. CIOARCĂ, BARBETE LUCRETIA, SASC ANISOARA, RAMBETEA ILIE, RAMBETEA LUCRETIA

288

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

691

558,00

558,00

0,00

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT

289

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

641

239,00

239,00

0,00

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT

290

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

684

707,00

707,00

0,00

CARPENEAN MARIOARA

291

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

(982-985, 1120-1125)/2,

(982-985, 1120-1125)/3

1.553,89

1.553,89

0,00

BARB ELEONORA, DRAGOTĂ IOAN CRĂCIUN, DRAGOTĂ GHEORGHE I. IOAN CRĂCIOUN, ISTVAN MARIA, PĂTROI MARCU SI SOTIA, PĂTROI MARIA, DRAGOTĂ TITA, DRAGOTĂ RUSALIN, TĂMASANA, TOMA CLAUDIA RUSALINA, POENAR PETRU, POENARION

292

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

(931-933)/2

393,35

393,35

0,00

NISTOR GHEORGHE LUI IONOS, DANCI ANCA, NISTOR GHEORGHE IOAN LUI GHEORGHE, NISTOR TITA, STOICA IOAN, NISTOR EVA, CIOARCĂ MARIA, ANDRITĂ LUCRETIA, BAIA FLOAREA

293

Hunedoara

Banita, Sat Merisor

639

7.110,00

7.110,00

0,00

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT


1

2

3

4

5

6

7

8

294

Hunedoara

Bretea Română

422/2

255,78

255,78

0,00

BLAGAG. DANIEL-GAVRIL, ANCI V. LAZAR

295

Hunedoara

Bretea Română

425/2

163,25

163,25

0,00

RADU I. LUCIA, CIMPONIERTIRON si ERONIM

296

Hunedoara

Bretea Română

428/2

212,60

212,60

0,00

CIMPONERI T IOAN

297

Hunedoara

Bretea Română

427/2

44,02

44,02

0,00

CIMPONIER G. IONEL, OPRITESCU I. LUCIA

298

Hunedoara

Bretea Română

426/2

163,26

163,26

0,00

CIMPONIER I. TIBERIA, CINPONERI I. TIBI-IOAN

299

Hunedoara

Bretea Română

424/2

64,43

64,43

0,00

DRIGAC. AURORA

300

Hunedoara

Bretea Română

423/2

86,86

86,86

0,00

RADU L. EMILIA

301

Hunedoara

Petrosani

1519

20,62

20,62

0,00

BLAJ I. RAFILA

302

Hunedoara

Petrosani

1854

37,00

37,00

0,00

BUZĂ DUMITRU LUI DUMITRU, JITEARUSU LUI PETRU, JITEAGHEORGHE LUI PETRU, JITEAILINALUI IOAN, JITEASAVETALUI ION, JITEA DUMITRU LUI IOAN, GALATAN PETRU LUI PETRU, GALATAN RUSU LUI PETRU, GALATAN MIRON LUI PETRU, GALATAN LUCRETIA LUI PETRU, BUZĂ MARIA INCAPABILA, NOVAC PARTENIE, BOTA CONSTANTIN SENIOR, BOTA CONSTANTIN AL ILINEI, VĂD. BUZĂ SAVETA NĂS. ARAD, BUZĂ LUCRETIA, BUZĂ PETRU, BUZĂ GHEORGHE, BUZĂ IONEL, BUZĂ MĂRIOARA, BUZĂ ELISABETA, VALVARESC LUCRETIA NĂS. BIRLIDA, VALVARESC LUCRETIA, GAITĂ BURLIDA LEONTINA, GAITĂ ELENA

303

Hunedoara

Petrosani

1858, 1859

60,00

60,00

0,00

NEGOI ANA, ARAD ANA n. NEGOI, ARAD O

304

Hunedoara

Petrosani

1848, 1850, 1851, 1852

698,00

698,00

0,00

BLAJ SIMION,ALIONESC D. DUMITRU, ALIONESC LUCRETIA, GALATAN NEMES MARIA LELIOARA, POP IULIAN, ALIONESC VASILE, CURELAR MARIA, POPAZENOVIDA, CIORNEI OLGA, BLAJ RAFILA (NĂS. STOICA), VILVARESC LAZĂR

305

Hunedoara

Petrosani

1895

50,00

50,00

0,00

BLAJ EFTIMIE, BLAJ ILEANA CĂS. ARAD DUMITRU, SPORE ION, SPORE PETRU, SPORE LAZĂR, SPORE SOFIA, SPORE DAN, VĂD. BLAJ ILEANA, JITEA ILEANA NĂS. BLAJ, BLAJ PATALUCA, CIMPOIER ILINA, STANCĂU VICTORIA NĂS. BOLEA, BOLEA IOAN, JITEA ILEANA, BLASIU ION, BLASIU MARIA

306

Hunedoara

Petrosani

1891,1893

112,00

112,00

0,00

BLAJ RAFILA, OLARU PETRONEL

307

Hunedoara

Petrosani

1929

46,00

46,00

0,00

DARONI DUMITRU, DARONI ION, DARONI TRAIAN, DANCIU DOREL

308

Hunedoara

Petrosani

1942

65,00

65,00

0,00

GAITĂ ELENA

309

Hunedoara

Petrosani

1949, 1950

921,00

921,00

0,00

VĂD. LUI TĂNASE NASC. SILA EVA, ANGHEL PETRU, ALIONESC NESIA, ALIONESC DUMITRU, STOICA MARIA, ALIONESC VASILE, ALIONESC LUCRETIA, BLAJ SIMION, GALATAN NEMES, MARIA LILIOARA, CURELAR MARIÂ

310

Hunedoara

Petrosani

1962

36,00

36,00

0,00

CSUCUTERI IOSIFARMANCO MARIA

311

Hunedoara

SântăMaria-Orlea

226/1

193,50

193,50

75,02

GARDEAN C. DANIEL, GARDEAN D. ELVIRA


1

2

3

4

5

6

7

8

312

Hunedoara

Baru

873

22,00

22,00

0,00

PINTILIE IOAN

313

Hunedoara

Baru

813

282,00

282,00

0,00

DEATC LUCRETIA

314

Hunedoara

Baru

815

43,00

43,00

0,00

TAMAS SAMFIRA

315

Hunedoara

Baru

822

44,00

44,00

0,00

DEATC GAVRIL

316

Hunedoara

Baru

826

118,00

118,00

0,00

SOTÎNGĂV.ANA

317

Hunedoara

Baru

833

24,00

24,00

0,00

TAMAS IOAN

318

Hunedoara

Baru

810

29,00

29,00

0,00

POPESCU GAVRILĂ

319

Hunedoara

Baru

818

8,00

8,00

0,00

CRISTEAA. MARIA

320

Hunedoara

Baru

828, 829

88,00

88,00

0,00

TAMAS A. ION

321

Hunedoara

Baru

876

75,00

75,00

0,00

NECS I. CONSTANTIN

322

Hunedoara

Baru

847

19,00

19,00

0,00

TAMAS IOAN

323

Hunedoara

Baru

824

12,00

12,00

0,00

DEATC LUCRETIA

324

Hunedoara

Baru

845

16,00

16,00

0,00

AVRAM VIOREL

325

Hunedoara

Baru

854

21,00

21,00

0,00

TAMAS IOAN

326

Hunedoara

Baru

850

164,00

164,00

0,00

TAMAS C. SAMFIRA, TAMAS C. PAVEL

327

Hunedoara

Baru

860

26,00

26,00

0,00

MUNTEANU MARIA

328

Hunedoara

Baru

862

14,00

14,00

0,00

TAMAS C. SAMFIRA

329

Hunedoara

Baru

857

19,00

19,00

0,00

GHEORGHIULESC IOAN

330

Hunedoara

Baru

838

19,00

19,00

0,00

DEATC LUCRETIA

331

Hunedoara

Baru

836

9,00

9,00

0,00

TAMAS C. SAMFIRA, TAMAS C. PAVEL

332

Hunedoara

Baru

842

8,00

8,00

0,00

TAMAS MARIA

333

Hunedoara

Baru

840

7,00

7,00

0,00

TAMAS MARIA

334

Hunedoara

Baru

865, 866

600,00

600,00

0,00

DAN P SILVIU

335

Hunedoara

Baru

895

18,00

18,00

0,00

PANTILIE GH. IOAN

336

Hunedoara

Baru

893

18,00

18,00

0,00

ARINGHE MARTINIAN

337

Hunedoara

Baru

891

57,00

57,00

0,00

PANATIE P MARIA

338

Hunedoara

Baru

888

22,00

22,00

0,00

PANTILIE GH. IOAN

339

Hunedoara

Baru

880

19,00

19,00

0,00

ALBU MARINA

340

Hunedoara

Baru

885

156,00

156,00

0,00

BOTAM. MARCU

 

 

 

 

 

 

 

 

Total suprafată expropriată: 40.038,58 m2


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete totale de teren de 14.427 m2, trecute în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Autostrada Arad-Timisoara-Lugoj”, tronsonul „Varianta de ocolire a municipiului Arad”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete totale de teren de 14.427 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 307 din 24 noiembrie 2008 în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Autostrada Arad-Timisoara-Lugoj”, tronsonul „Varianta de ocolire a municipiului Arad”.

(2) Suprafetele de teren transmise potrivit alin. (1) nu pot primi altă destinatie.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetelor de teren prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 1 aprilie 2009.

Nr. 387.

 


ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale suprafetelor de teren, trecute în domeniul public al statului, care se dau în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Autostrada Arad-Timisoara-Lugoj”, tronsonul „Varianta de ocolire a municipiului Arad”

 

Nr. crt.

Locul unde este situat

terenul care se dă

în administrare

Persoana juridică de la care

se dă în administrare

terenul

Persoana juridică la care se dă în administrare terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului si nr. cadastral

1.

Judetul Arad

Consiliul Local al Municipiului Arad

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 1.969 m2

Categoria de folosintă: Ce

Nr. cadastral: 13181

2.

Judetul Arad

Consiliul Local al Municipiului Arad

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 1.639 m2

Categoria de folosintă: Ce

Nr. cadastral: 13148 13149

3.

Judetul Arad

Consiliul Local al Municipiului Arad

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 308 m2

Categoria de folosintă: Ce

Nr. cadastral: 13358

4.

Judetul Arad

Consiliul Local al Municipiului Arad

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 437 m2

Categoria de folosintă: Ce

Nr. cadastral: 13345

5.

Judetul Arad

Consiliul Local al Municipiului Arad

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 175 m2

Categoria de folosintă: Ce

Nr. cadastral: 13300

6.

Judetul Arad

Consiliul Local al Municipiului Arad

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 3.424 m2

Categoria de folosintă: Ce

Nr. cadastral: 13319

7.

Judetul Arad

Consiliul Local al Municipiului Arad

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 525 m2

Categoria de folosintă: Ce

Nr. cadastral: 13303

8.

Judetul Arad

Consiliul Local al Municipiului Arad

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 1.425 m2

Categoria de folosintă: Ce

Nr. cadastral: 13260

9.

Judetul Arad

Consiliul Local al Municipiului Arad

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 812 m2

Categoria de folosintă: Ce

Nr. cadastral: 13160

10.

Judetul Arad

Consiliul Local al Municipiului Arad

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 903 m2

Categoria de folosintă: Ce

Nr. cadastral: 13283

11.

Judetul Arad

Consiliul Local al Municipiului Arad

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 352 m2

Categoria de folosintă: Ce

Nr. cadastral: 13306

12.

Judetul Arad

Consiliul Local al Municipiului Arad

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 380 m2

Categoria de folosintă: Ce

Nr. cadastral: 13168

13.

Judetul Arad

Consiliul Local al Municipiului Arad

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 658 m2

Categoria de folosintă: Ce

Nr. cadastral: 13262

14.

Judetul Arad

Consiliul Local al Municipiului Arad

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 1.420 m2

Categoria de folosintă: Ce

Nr. cadastral: 13178

 

 

 

Suprafata totală: 14.427 m2


GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.583/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Varianta de ocolire a municipiului Drobeta-Turnu Severin km 334+635 - km 344+254 pe teritoriul localitătilor Drobeta-Turnu Severin si Simian din judetul Mehedinti”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (4) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.583/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Varianta de ocolire a municipiului Drobeta-Turnu Severin km 334+635 - km 344+254 pe teritoriul localitătilor Drobeta-Turnu Severin si Simian din judetul Mehedinti”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu pozitiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării „Varianta de ocolire a municipiului Drobeta-Turnu Severin km 334+635 - km 344+254 pe teritoriul localitătilor Drobeta-Turnu Severin si Simian din judetul Mehedinti” cu suma globală estimată de 910 mii lei alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita prevederilor anuale aprobate cu destinatia cheltuieli aferente costurilor neeligibile incluse în planul de finantare prevăzut în Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura „Reabilitarea sectiunii Drobeta-Turnu Severin- Lugoj a drumului national DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova - Lugoj), România”, semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2001 si la Bucuresti la 17 aprilie 2002, ratificat prin Legea nr. 154/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 13 mai 2003, cu modificările ulterioare.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexă.

Art. III. - Persoanele fizice/juridice prevăzute în anexa la prezenta hotărâre vor depune cererile pentru plata justei despăgubiri în termen de 10 zile de la data aducerii la cunostinta publică, prin afisare la sediul consiliului local pe raza căruia se află imobilul.

 

PRIM-MINISTRU EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 1 aprilie 2009.

Nr. 388.

 


ANEXA

 

TABEL

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării

„Varianta de ocolire a municipiului Drobeta-Turnu Severin”

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea administrativ-teritorială

Nr. cadastral

Suprafata terenului

Suprafata constructiei

Numele proprietarului

conform documentatiilor

tehnico-cadastrale

Suprafata rezultată din acte

Suprafata rezultată

din măsurători

(m2)

1

2

3

4

5

6

7

8

233

Mehedinti

Drobeta-Turnu Severin

7390

57204

50

 

Enescu Haralambie, Enescu Maria

234

7386

57204

53

 

Enescu Haralambie, Enescu Maria

235

7419

57204

57

 

Enescu Haralambie, Enescu Maria

236

7367

57204

68

 

Toma Florică, Toma Verginia

237

7378

57204

20

 

Cernica Marcel, Cernica Elisabeta

238

7365

57204

31

 

Serban Ilie, Serban Ileana

239

7417

57204

3

 

Cernica Marcel, Cernica Elisabeta

240

7363

57204

11

 

Cernica Marcel, Cernica Elisabeta

241

7370

5000

79

 

Mucioniu Constantin

242

4650/3/1

10000

4

 

Mucioniu Alexandra

243

7447

20000

193

 

Cârtoi Ion, Cîrtoi Adi

244

7448

20000

48

 

Cârtoi Ion, Cîrtoi Adi

245

4721/1/1

11473

511

 

Ilinca Gheorghe, Ilinca Marta

246

4721/3/1

49000

908

 

Ilinca Gheorghe, Ilinca Marta

247

7465

49000

652

 

Ilinca Gheorghe, Ilinca Marta

248

7450

49000

441

 

Ilinca Gheorghe, Ilinca Marta

249

7470

5000

17

 

Dragotoniu Pantele, Dragotoniu Gheorghe, Dragotoniu I. Ion, Stanomir Alexandra

250

7445

5000

61

 

Dragotoniu Pantele, Dragotoniu Gheorghe, Dragotoniu I. Ion, Stanomir Alexandra

251

7388

12600

97

 

Surdu Alexandra

252

7421

9298

27

 

Koszeghi losif, Koszechi Lia

253

7455

9447

24

 

Cârtoi Ion, Cîrtoi Adi


1

2

3

4

5

6

7

8

254

 

 

7380

11500

56

 

Badea I. Nicolae

255

7396

11500

54

 

Badea I. Nicolae

256

7463

45000

164

 

Negrescu Alexandru, Negrescu Mariana

257

7394

10000

70

 

Tărăbâc Ion

258

7392

9928

47

 

Vulpe Valeria

259

5590/1/1

265000

236

 

PriMaria Drobeta-Turnu Severin

260

5590/9/1

12379

4

 

PriMaria Drobeta-Turnu Severin

261

963/1/1

5000

4

 

Negrea Nicolae

262

963/3/1

5000

4

 

Negrea Nicolae

263

6451

8885

2.425

 

Tomescu Alexandrina

264

6454

8885

73

 

Tomescu Alexandrina

265

6446

8885

30

 

Tomescu Alexandrina

266

6455

8885

4

 

Tomescu Alexandrina

267

6464

2822

119

 

Moraru Cornel

268

6457

115708

973

 

PriMaria Drobeta-Turnu Severin

269

6458

115708

4

 

PriMaria Drobeta-Turnu Severin

270

7423

5000

229

 

Negrea Nicolae

271

7437

5000

163

 

Negrea Nicolae

272

7411

6264

119

 

Iovănică Elisabeta

273

7425

4176

209

 

Iovănică I. Dumitru

274

7427

4176

204

 

Milcu Barbu Milcu Gheorghe

275

7382

1084

50

 

Iovănică St. Barbu

276

7384

1500

89

 

Bită Alexandrina lovănică Constantin

277

7372

4165

227

 

PriMaria Drobeta-Turnu Severin

278

7472

5000

4

 

Rosea Constantin Cristian Rosea Simona Diana

279

6448

1084

4

 

Muschici Barbu

280

7475

1084

95

 

Muschici Maria

281

Simian

424/1/2

3375

4

 

S.C. Corn Prodaliment - S.R.L.

282

424/1/3

3375

4

 

S.C. Corn Prodaliment - S.R.L.

283

3911/2

5200

355

 

Ciolan Lută Ciolan Maria

284

1623

112091

359

 

Primăria Simian

285

1624

112091

48

 

Primăria Simian

286

1625

112091

48

 

Primăria Simian

287

1176/2/1

802

4

 

Primăria Simian

288

1284/1/1

30495

411

 

Primăria Simian

 

Total suprafată de expropriat = 10.248 m2


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Lazin Octavian loan Gheorghe din functia publică de subprefect al judetului Satu Mare în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 33 alin. (1) lit. c)din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Lazin Octavian loan Gheorghe i se aplică mobilitatea din functia publică de subprefect al judetului Satu Mare în functia publică de inspector guvernamental.

Art. 2. - Numirea în functia publică de inspector guvernamental se face prin decizie a primului-ministru.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 8 aprilie 2009.

Nr. 418.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Satu Mare de către domnul Les Gabriel-Beniamin

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Les Gabriel-Beniamin exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Satu Mare până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 8 aprilie 2009.

Nr. 419.


 

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea prin mobilitate a domnului Lazin Octavian loan Gheorghe în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.


            Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Lazin Octavian loan Gheorghe se numeste în functia publică de inspector guvernamental, în aplicarea mobilitătii înaltilor functionari publici.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 8 aprilie 2009.

Nr. 469.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

privind functionarea Companiei Române de Aviatie „Romavia” - R.A. în subordinea nemijlocită a ministrului apărării nationale

 

Pentru aplicarea dispozitiilor art. 6 alin. (2) si ale art. 32 alin. (3) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Pentru realizarea activitătilor din obiectul de activitate, Compania Română de Aviatie „Romavia” - R.A. functionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării nationale.

Art. 2. - Rapoartele si orice alte documente ale regiei sunt promovate ministrului apărării nationale pentru informare/ aprobare, prin intermediul cabinetului ministrului.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă dispozitiile referitoare la Compania Română de Aviatie „Romavia” - R.A. prevăzute la art. 2 lit. c) din Ordinul ministrului apărării nr. M.176/2006* privind functionarea unor structuri în subordinea nemijlocită a ministrului apărării, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

 

Bucuresti, 1 aprilie 2009.
Nr. M.41.


* Ordinul ministrului apărării nr. M.176/2006 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.

 


ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Deciziei Adunării generale nationale a Colegiului Medicilor din România nr. 3/2005 privind adoptarea Statutului si a Codului de deontologie medicală ale Colegiului Medicilor din România

 

În temeiul art. 425 lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

Adunarea generală natională a Colegiului Medicilor din România hotărăste:

Art. I. - Statutul Colegiului Medicilor din România, aprobat prin Decizia Adunării generale nationale a Colegiului Medicilor din România nr. 3/2005 privind adoptarea Statutului si a Codului de deontologie medicală ale Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 mai 2005, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 8 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Membrii Colegiului Medicilor din România au obligatia de a participa la alegerea organelor de conducere. Alegerile vor fi organizate conform Regulamentului electoral aprobat de Consiliul national al Colegiului Medicilor din România, fiind acceptate cele 3 variante de vot, respectiv votul direct, votul prin postă si votul electronic.”

2. La articolul 37, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Pe lângă Consiliul national se vor organiza si vor functiona, cu rol consultativ, două noi comisii: comisia formată din presedintii colegiilor teritoriale si comisia formată din presedintii societătilor medicale stiintifice agreate de Colegiul Medicilor din România.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Colegiului Medicilor din România,

Vasile Astărăstoae

 

Bucuresti, 27 martie 2009.

Nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.