MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 246/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 246            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 14 aprilie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

85. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 187/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

 

601. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 187/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

 

86. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a unor centrale termice si electrice de termoficare aflate in proprietatea consiliilor judetene sau locale

 

602. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a unor centrale termice si electrice de termoficare aflate înproprietatea consiliilor judetene sau locale

 

87. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si laregiile autonome

 

603. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome

 

88. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale si a altor acte normative incidente

 

604. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale si a altor acte normative incidente

 

89. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

 

605. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

 

90. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

606. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

91. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

607. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

97. - Lege privind înfiintarea Institutului Cultural al Tătarilor din România „Sebat Husein"

 

613. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Institutului Cultural al Tătarilor din România „Sebat Husein"

 

99. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe pentru precizarea destinatiei sumelor încasate sau recuperate de la beneficiari în conturile aferente împrumuturilor

 

615. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe pentru precizarea destinatiei sumelor încasate sau recuperate de la beneficiari în conturile aferente împrumuturilor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 282 din 26 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            425. - Hotărâre privind acoperirea din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2009 a cheltuielilor pentru achitarea unor drepturi restante legate de derularea procedurilor în fata Curtii Internationale de Justitie, precum si pentru asigurarea respectării hotărârii Curtii în cazul privind delimitarea maritimă în Marea Neagră (România c. Ucraina)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            51. - Ordin al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat privind desemnarea entitătilor evaluatoare si de certificare a containerelor destinate protectiei documentelor clasificate

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 187/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 187 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 2 decembrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

 

 

Bucuresti, 8 aprilie 2009.

Nr. 85.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 187/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 187/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2009.

Nr. 601.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a unor centrale termice si electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judetene sau locale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29 din 19 martie 2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a unor centrale termice si electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judetene sau locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 21 martie 2008.

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a unor centrale termice si electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judetene sau locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 27 iunie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 643/2002, cu modificările ulterioare, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 8 aprilie 2009.

Nr. 86.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a unor centrale termice si electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judetene sau locale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a unor centrale termice si electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judetene sau locale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2009.

Nr. 602.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la rea ii le autonome

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49 din 21 aprilie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 25 aprilie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 8 aprilie 2009.

Nr. 87.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2008 pentru modificarea

si completarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale,

companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2009.

Nr. 603.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale si a altor acte normative incidente

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 82 din 28 iunie 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale si a altor acte normative incidente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 29 iunie 2007, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 21 si 22, cu următorul cuprins:

„21. La articolul 8, litera g1) se modifică si va avea următorul cuprins:

«g1) puterile conferite administratorilor si, după caz, directorilor, respectiv membrilor directoratului, si dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat;».

22. La articolul 8, litera i1) se abrogă."

2. La articolul I, după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 161, cu următorul cuprins:

„161. La articolul 134, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(4) Pretul plătit de societate pentru actiunile celui ce exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel putin două metode de evaluare recunoscute de legislatia în vigoare la data evaluării. Expertul este numit de judecătorul delegat în conformitate cu dispozitiile art. 38 si 39, la cererea consiliului de administratie, respectiv a directoratului.»"

3. La articolul I, după punctul 26 se introduc două noi puncte, punctele 261 si 262, cu următorul cuprins:

„261. La articolul 1538, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(2) Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a actionarilor se pot stabili conditii specifice de profesionalism si independentă pentru membrii consiliului de supraveghere. In aprecierea independentei unui membru al consiliului de supraveghere vor fi avute în vedere criteriile prevăzute la art. 1382 alin. (2).»

262. La articolul 15310, alineatul (4) se abrogă."

4. La articolul I, după punctul 35 se introduce un nou punct, punctul 351, cu următorul cuprins:

„351. La articolul 161 alineatul (2), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

«c) persoanele cărora le este interzisă functia de membru al consiliului de administratie, respectiv al consiliului de supraveghere si al directoratului, în temeiul art. 731;»."

5. La articolul I punctul 38, alineatul (3) al articolului 166 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Dispozitiile art. 73 si 15316 se aplică si cenzorilor."

6. La articolul I, punctul 45 se abrogă.


7. La articolul I, după punctul 45 se introduce un nou punct, punctul 451, cu următorul cuprins:

„451. La articolul 197, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

«(4) Dispozitiile privitoare la administrarea societătilor pe actiuni nu sunt aplicabile societătilor cu răspundere limitată, indiferent dacă sunt sau nu supuse obligatiei de auditare.»"

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 8 aprilie 2009.

Nr. 88.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale si a altor acte normative incidente

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale si a altor acte normative incidente si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2009.

Nr. 604.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 157 din 12 noiembrie 2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 28 noiembrie 2008.

 

Aceasta lege a tost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 7b alin. (I) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 8 aprilie 2009.

Nr. 89.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2009.

Nr. 605.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91 din 24 iunie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 30 iunie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 8 aprilie 2009.

Nr. 90.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2009.

Nr. 606.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98 din 27 august 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 29 august 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 8 aprilie 2009.

Nr. 91.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2009.

Nr. 607.


 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea Institutului Cultural al Tătarilor din România „Sebat Husein"

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se înfiintează Institutul Cultural al Tătarilor din România „Sebat Husein".

Art. 2. - Institutul Cultural al Tătarilor din România „Sebat Husein" are sediul central în municipiul Constanta, judetul Constanta.

Art. 3. - Institutul Cultural al Tătarilor din România „Sebat Husein" îsi propune să promoveze valorile culturale ale tătarilor din România.

Art. 4. - Cheltuielile necesare desfăsurării activitătii în cadrul Institutului Cultural al Tătarilor din România „Sebat Husein" se asigură din bugetul propriu al Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România, precum si din sponsorizări, potrivit legii.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 8 aprilie 2009.

Nr. 97.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Institutului Cultural al Tătarilor din România „Sebat Husein"

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea Institutului Cultural al Tătarilor din România „Sebat Husein" si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2009.

Nr. 613.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe pentru precizarea destinatiei sumelor încasate sau recuperate de la beneficiari în conturile aferente împrumuturilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 21 din 13 august 2008 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe pentru precizarea destinatiei sumelor încasate sau recuperate de la beneficiari în conturile aferente împrumuturilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 20 august 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 8 aprilie 2009.

Nr. 99.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe pentru precizarea destinatiei sumelor încasate sau recuperate de la beneficiari în conturile aferente împrumuturilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe pentru precizarea destinatiei sumelor încasate sau recuperate de la beneficiari în conturile aferente împrumuturilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI\

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2009.

Nr. 615.


 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 282

din 26 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu – judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei, exceptie ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel Timisoara - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale în Dosarul nr. 329.1/115/2008, cauză înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 2.664D/2008.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în dosarele nr. 2.665D-2.685D/2008, nr. 2.837D-2.883D/2008 si nr. 70D-71D/2009, având ca obiect o exceptie de neconstitutionalitate identică cu cea ridicată în Dosarul nr. 2.664D/2008, primul înregistrat.

La apelul nominal răspunde consilierul juridic Gabriela Sârbu pentru Ministerul Apărării Nationale, parte în dosarele nr. 2.837D/2008, nr. 2.841 D/2008 si nr. 2.868D/2008. Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul identic al exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele sus-mentionate, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul părtii prezente nu se opune conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea dispune, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, conexarea dosarelor nr. 2.665D-2.685D/2008, nr. 2.837D-2.883D/2008 si nr. 70D-71 D/2009 la Dosarul nr. 2.664D/2008, care este primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Apărării Nationale solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, concretizată prin Decizia nr. 104 din 20 ianuarie 2009, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin încheierile din 3 si 16 decembrie 2008, pronuntate în dosarele nr. 329.1/115/2008, nr. 2.572/108/2008, nr. 2.904.1/30/2008, nr. 8.242.1/30/2007, nr. 9.163.1/30/2007, nr. 5.708/30/2008, nr. 1.044/59/2008, nr. 882/59/2008, nr. 2.907.1/30/2008, nr. 785/59/2008, nr. 1.024/59/2008, nr. 5.498.2/30/2007, nr. 2.905/30/2008, nr. 2.573.1/30/2008, nr. 35.683.1/3/2007, nr. 975/59/2008, nr. 2.427.1/30/2008, nr. 1.052/59/2008, nr. 1.735/108/2008, nr. 1.025/59/2008, nr. 4.529/30/2008, nr. 881/59/2008, nr. 9.000/30/2007, nr. 4.348/30/2008, nr. 7.843.1/30/2007, nr. 4.540/30/2008, nr. 3.795/30/2008, nr. 885/115/2008, nr. 2.112/108/2008, nr. 4.258.3/108/2007, nr. 1.387/115/2008, nr. 2.916/30/2008, nr. 2.906/30/2008, nr. 2.765/108/2008, nr. 404.1/115/2008, nr. 1.164/115/2008, nr. 1.189/115/2008, nr. 764/59/2008, nr. 1.023/59/2008, nr. 1.045/59/2008, nr. 396.1/108/2008, nr. 1.734/108/2008, nr. 1.705/115/2008, nr. 1.714/108/2008, nr. 1.281/59/2008, nr. 1.234D/108/2008, nr. 1.294/59/2008, nr. 1.255/59/2008, nr. 1.808/115/2008, nr. 912.1/30/2007, nr. 7.301.3/30/2007, nr. 1.292/59/2008, nr. 1.288/59/2008, nr. 3.753/30/2008, nr. 1.254/59/2008, nr. 4.302.2/108/2007, nr. 4.118.3/108/2007, nr. 2.556/30/2008, nr. 4.201/30/2008, nr. 907/59/2008, nr. 843/59/2008, nr. 1.246/59/2008, nr. 8.884.1/30/2007, nr. 1.293/59/2008, nr. 1.282/59/2008, nr. 1.253/59/2008, nr. 7.117.3/30/2007, nr. 1.247/59/2008, nr. 7.056/30/2008, nr. 3.413/30/2008 si nr. 3.708/30/2008, Curtea de Apel Timisoara - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei.

Exceptia a fost ridicată din oficiu de instanta de judecată. în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor art. 115 alin. (4) si (6) din Constitutie, deoarece, pe de o parte, adoptarea pe calea ordonantei de urgentă a normelor privind competenta instantelor judecătoresti de a solutiona cererile având ca obiect acordarea unor drepturi salariale, formulate de diverse categorii de personal din sistemul justitiei - norme care formează obiectul ordonantei - nu a fost determinată de existenta unei situatii extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată, iar, pe de altă parte, reglementarea afectează regimul instantelor judecătoresti, care fac parte din categoria institutiilor fundamentale ale statului.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că adoptarea ordonantei de urgentă a fost determinată de existenta unui număr mare de litigii având ca obiect pretentii bănesti ale personalului din sistemul justitiei si de imposibilitatea în care a fost pusă, în aceste conditii, autoritatea competentă de a executa voluntar hotărârile judecătoresti pronuntate. Modificarea de urgentă a competentei de solutionare a litigiilor având ca obiect drepturi salariale pentru personalul din sistemul justitiei apare astfel pe deplin justificată, fiind o măsură ce vizează asigurarea premiselor de solutionare în mod unitar a acestor litigii, în vederea asigurării stabilitătii raporturilor juridice.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate a art. I si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 a devenit inadmisibilă.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosare, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. I si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 20 iunie 2008, dispozitii care au următorul cuprins:

„Art. I

(1) Cererile având ca obiect acordarea unor drepturi salariale, formulate de personalul salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si potrivit Ordonantei Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, precum si din cadrul altor unităti din sistemul justitiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2007, cu modificările ulterioare, sunt solutionate, în primă instantă, de curtile de apel.

(2) Recursul împotriva hotărârilor pronuntate în primă instantă de curtile de apel se judecă de înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. II

(1) Dispozitiile art. I se aplică si proceselor în curs de judecată, având ca obiect solutionarea cererilor privind acordarea unor drepturi salariale formulate de personalul din sistemul justitiei, începute sub legea anterioară.

(2) Cauzele prevăzute la alin. (1) aflate în curs de judecată în fond la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă vor fi trimise de îndată spre solutionare curtilor de apel, prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac.

(3) Recursurile împotriva hotărârilor pronuntate cu privire la cererile prevăzute la alin. (1) aflate pe rolul curtilor de apel la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se trimit de îndată la înalta Curte de Casatie si Justitie, prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac."

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale atacate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 104 din 20 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 6 februarie 2009, Curtea Constitutională a constatat că dispozitiile art. I si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 sunt neconstitutionale.

Având în vedere că decizia mentionată a fost pronuntată ulterior sesizării Curtii Constitutionale cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate în prezentele dosare, urmează ca, în temeiul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit căruia „Nu pot face obiectul exceptiei prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară [...]", aceasta să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei, exceptie ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel Timisoara - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale în dosarele nr. 329.1/115/2008, nr. 2.572/108/2008, nr. 2.904.1/30/2008, nr. 8.242.1/30/2007, nr. 9.163.1/30/2007, nr. 5.708/30/2008, nr. 1.044/59/2008, nr. 882/59/2008, nr. 2.907.1/30/2008, nr. 785/59/2008, nr. 1.024/59/2008, nr. 5.498.2/30/2007, nr. 2.905/30/2008, nr. 2.573.1/30/2008, nr. 35.683.1/3/2007, nr. 975/59/2008, nr. 2.427.1/30/2008, nr. 1.052/59/2008, nr. 1.735/108/2008, nr. 1.025/59/2008, nr. 4.529/30/2008, nr. 881/59/2008, nr. 9.000/30/2007, nr. 4.348/30/2008, nr. 7.843.1/30/2007, nr. 4.540/30/2008, nr. 3.795/30/2008, nr. 885/115/2008, nr. 2.112/108/2008, nr. 4.258.3/108/2007, nr. 1.387/115/2008, nr. 2.916/30/2008, nr. 2.906/30/2008, nr. 2.765/108/2008, nr. 404.1/115/2008, nr. 1.164/115/2008, nr. 1.189/115/2008, nr. 764/59/2008, nr. 1.023/59/2008, nr. 1.045/59/2008, nr. 396.1/108/2008, nr. 1.734/108/2008, nr. 1.705/115/2008, nr. 1.714/108/2008, nr. 1.281/59/2008, nr. 1.234D/108/2008, nr. 1.294/59/2008, nr. 1.255/59/2008, nr. 1.808/115/2008, nr. 912.1/30/2007, nr. 7.301.3/30/2007, nr. 1.292/59/2008, nr. 1.288/59/2008, nr. 3.753/30/2008, nr. 1.254/59/2008, nr. 4.302.2/108/2007, nr. 4.118.3/108/2007, nr. 2.556/30/2008, nr. 4.201/30/2008, nr. 907/59/2008, nr. 843/59/2008, nr. 1.246/59/2008, nr. 8.884.1/30/2007, nr. 1.293/59/2008, nr. 1.282/59/2008, nr. 1.253/59/2008, nr. 7.117.3/30/2007, nr. 1.247/59/2008, nr. 7.056/30/2008, nr. 3.413/30/2008 si nr. 3.708/30/2008.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acoperirea din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2009 a cheltuielilor pentru achitarea unor drepturi restante legate de derularea procedurilor în fata Curtii Internationale de Justitie, precum si pentru asigurarea respectării hotărârii Curtii în cazul privind delimitarea maritimă în Marea Neagră (România c. Ucraina)

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acoperirea din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2009 a cheltuielilor pentru achitarea unor drepturi restante legate de derularea procedurilor în fata Curtii Internationale de Justitie, precum si pentru asigurarea respectării hotărârii Curtii în cazul privind delimitarea maritimă în Marea Neagră (România c. Ucraina), cu încadrare în limita aprobată de Guvernul României pentru perioada 2004-2008.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 8 aprilie 2009.

Nr. 425.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

 

ORDIN

privind desemnarea entitătilor evaluatoare si de certificare a containerelor destinate protectiei documentelor clasificate

 

În temeiul art. 1 alin. (4) lit. b) si g) si alin. (5), precum si al art. 3 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003, cu modificările si completările ulterioare,

directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul ordin stabileste regulile de desemnare a entitătilor evaluatoare pentru a realiza sarcini specifice privind atestarea conformitătii containerelor destinate protectiei documentelor clasificate.

Art. 2. - Entitătile evaluatoare se desemnează de către institutiile cu atributii legale de coordonare si control al activitătilor referitoare la protectia informatiilor secrete de stat sau de către Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, denumit în continuare ORNISS.

Art. 3. - Entitătile desemnate în conditiile prevăzute la art. 2 evaluează modul în care containerele corespund cerintelor minime pentru containerele destinate protectiei documentelor clasificate, pentru mecanismele de închidere, sistemele cu cifru si încuietorile acestora si eliberează certificate de conformitate.

Art. 4. - Pe baza certificatelor de conformitate, ORNISS autorizează utilizarea containerelor pentru păstrarea informatiilor clasificate.

Art. 5. - În sensul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au următorul înteles:

a) autoritate competentă - ORNISS si institutiile cu atributii de coordonare si control a activitătilor referitoare la protectia informatiilor secrete de stat, conform legii;

b) cerinte minime - cerintele minime pentru containerele destinate protectiei informatiilor clasificate, pentru mecanismele de închidere, sistemele cu cifru si încuietorile acestora, aprobate prin Ordinul directorului general al ORNISS nr. 443/2003, cu modificările si completările ulterioare;

c) container - dulap metalic special destinat păstrării documentelor clasificate si protectiei acestora împotriva accesului neautorizat;

d) certificat de conformitate - document eliberat de entitatea evaluatoare prin care se atestă că produsul corespunde cerintelor minime;

e) conformitate - îndeplinirea de către un container a conditiilor specificate în cerintele minime;

f) desemnare - procedura prin care autoritatea competentă confirmă că un organism satisface conditiile pentru evaluarea conformitătii, finalizată prin emiterea unui certificat de recunoastere;

g) entitate evaluatoare - persoană juridică sau structură specializată a unei institutii, care are capabilitatea de a efectua evaluarea conformitătii;

h) evaluarea conformitătii - activitate prin care se determină în mod direct sau indirect că sunt îndeplinite cerintele minime;

i) persoana interesată - persoană juridică sau structură specializată din cadrul unei institutii publice care solicită desemnarea.

 

CAPITOLUL II

Solicitarea desemnării

 

Art. 6. - Pentru dobândirea calitătii de entitate evaluatoare, persoana interesată trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie persoană juridică cu sediul în România sau o structură din cadrul unei institutii publice;

b) să facă dovada implementării unui sistem de management al calitătii;

c) să dispună de personal competent si echipamente adecvate pentru evaluarea conformitătii;

d) să elaboreze si să detină o procedură de evaluare a conformitătii pentru containere, avizată de ORNISS;

e) să poată asigura confidentialitatea si păstrarea secretului profesional si să încheie un angajament în acest sens.

Art. 7. - (1) în vederea obtinerii calitătii de entitate evaluatoare, persoana interesată trebuie să depună o cerere de desemnare însotită de documentatia din care să reiasă modul în care sunt îndeplinite conditiile de desemnare.

(2) Cererea de desemnare se depune la o autoritate competentă si trebuie să corespundă modelului prevăzut în anexa nr. 1.

 

CAPITOLULUI

Certificatul de recunoastere

 

Art. 8. - Conducătorul autoritătii competente numeste o comisie de desemnare care analizează cererea persoanei interesate si verifică documentatia privind modul de îndeplinire a conditiilor de desemnare.

Art. 9. - În vederea solutionării cererii de desemnare, comisia poate solicita persoanei interesate si alte documente relevante si poate face verificări la fata locului.

Art. 10. - După finalizarea verificărilor, comisia întocmeste un raport de evaluare în care face propuneri privind aprobarea sau respingerea cererii de desemnare, după caz.

Art. 11. - (1) În baza raportului întocmit de comisia de desemnare autoritatea competentă emite certificatul de recunoastere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) O copie a certificatului de recunoastere se transmite de autoritatea competentă emitentă la ORNISS, care tine lista centralizată a certificatelor de recunoastere.


Art. 12. - (1) Certificatul de recunoastere se acordă pentru o perioadă de cel mult 3 ani si se poate prelungi, la solicitarea entitătii, în conditiile stabilite de prezentul ordin.

(2) Solicitarea de prelungire trebuie făcută cu cel putin o lună înainte de expirarea valabilitătii certificatului de recunoastere.

Art. 13. - (1) în perioada de valabilitate a certificatului de recunoastere supravegherea activitătii entitătii evaluatoare se realizează prin inspectii efectuate de către comisii formate din reprezentanti ai ORNISS sau, după caz, ai autoritătii competente care a eliberat certificatul de recunoastere.

(2) Dacă se constată nerespectarea conditiilor care au stat la baza emiterii certificatului de recunoastere, comisia face propuneri de suspendare sau de retragere a acestuia.

Art. 14. - Autoritatea competentă care a emis un certificat de recunoastere poate să suspende sau să retragă acest certificat în cazul nerespectării conditiilor care au stat la baza eliberării ori în situatia în care entitatea evaluatoare solicită acest lucru.

Art. 15. - Solicitarea entitătii evaluatoare de suspendare ori retragere a certificatului de recunoastere trebuie înaintată autoritătii competente care l-a emis cu minimum 3 luni înainte de încetarea activitătii de evaluare.

Art. 16. - Suspendarea sau retragerea certificatului de recunoastere nu afectează rapoartele de încercări sau certificatele de conformitate emise de către entitatea evaluatoare anterior datei la care s-a luat decizia privind suspendarea ori retragerea desemnării.

Art. 17. - (1) În situatia retragerii certificatului de recunoastere, entitatea evaluatoare trebuie să asigure păstrarea în mod corespunzător a documentelor si înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate ori în curs de realizare din perioada în care a fost desemnată.

(2) În cazul în care entitatea evaluatoare nu poate păstra în mod corespunzător documentele si înregistrările prevăzute la alin. (1), acestea sunt predate producătorilor de containere care au solicitat evaluarea conformitătii sau unei autorităti competente.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 18. - Termenul de solutionare a cererii de desemnare este de 30 de zile de la data depunerii la autoritatea competentă.

Art. 19. - În perioada suspendării valabilitătii sau după anularea certificatului de recunoastere, entitătile titulare sunt radiate din lista centralizată a certificatelor de recunoastere tinută de ORNISS.

Art. 20. - Modelul certificatului de conformitate eliberat de entitatea evaluatoare este cel prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 21. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 22. - Pe data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat nr. 174/2004 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea entitătilor evaluatoare a conformitătii containerelor destinate protectiei informatiilor clasificate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 21 aprilie 2004, si Ordinul directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat nr. 26/2008 pentru modificarea Procedurii privind desemnarea entitătilor evaluatoare a conformitătii containerelor destinate protectiei informatiilor clasificate, aprobată prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat nr. 174/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 26 martie 2008.

Art. 23. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu

 

Bucuresti, 2 aprilie 2009.

Nr. 51.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERERE DE DESEMNARE

 

1)..........................................., cu sediul în 2).........................................................................................., reprezentat (ă) prin 3).............................., solicităm eliberarea certificatului de recunoastere, în conformitate cu prevederile Ordinului directorului general al ORNISS privind desemnarea entitătilor evaluatoare si de certificare a containerelor destinate protectiei documentelor clasificate.

 

4).............................


1) Denumirea persoanei interesate.

2) Localitatea si adresa sediului social.

3) Numele, prenumele si functia reprezentantului legal.

4) Numele, prenumele, functia si semnătura reprezentantului legal.


 

ANEXA Nr. 2

 

Autoritatea competentă (antet)

 

CERTIFICAT DE RECUNOASTERE

Nr......./data emiterii

 

            Ca urmare a Cererii de desemnare nr................./....................si în baza Raportului de evaluare nr...............întocmit de Comisia de desemnare, se emite prezentul certificat de recunoastere, prin care se atestă că 1)..............................................., cu sediul în 2) .................................................................., are capacitatea, competenta si capabilitatea de a realiza sarcinile specifice privind evaluarea conformitătii containerelor destinate protectiei informatiilor clasificate.

            Certificatul este valabil până la data de....................................

 

Conducătorul autoritătii competente3),

.......................................................

Presedintele comisiei de desemnare4),

.......................................................

 


1) Denumirea entitătii.

2) Localitatea si adresa sediului social.

3) Numele, prenumele, functia si semnătura.

4) Numele, prenumele si semnătura.

 

ANEXA Nr. 3

 

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr........din.......

 

Numele entitătii evaluatoare............................................................................................

Adresa .............................................................................................................................

Nr. certificatului de recunoastere......................, eliberat de...........................................

la data de................................cu valabilitatea până la data de.....................................

Numele producătorului....................................................................................................

Adresa producătorului.....................................................................................................

Denumirea produsului...................................model/tip..................................................

Marcajul produsului.........................................................................................................

Evaluarea conformitătii s-a efectuat în perioada............................................................,

la solicitarea....................................................................................................................

Produsul corespunde Cerintelor minime pentru containerele destinate protectiei informatiilor clasificate, pentru mecanismele de închidere, sistemele cu cifru si încuietorile acestora, aprobate prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat nr. 443/2003, cu modificările si completările ulterioare, si se încadrează în clasa......., cu timp de rezistentă la efractie de.......*) minute.

 

.........................................................................

(functia, numele, prenumele, si semnătura persoanei abilitate)

L.S.

 


*) Se completează doar în cazul aplicării art. 18 din Cerintele minime pentru containerele destinate protectiei informatiilor clasificate, pentru mecanismele de închidere, sistemele cu cifru si încuietorile acestora, aprobate prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat nr. 443/2003, cu modificările si completările ulterioare.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.