MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 249/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 249            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 14 aprilie 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

618. - Decret privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn de război

 

619. - Decret privind conferirea Medaliei Nationale Serviciul Credincios, cu însemn de război

 

620. - Decret privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Colan

 

621. - Decret privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 401 din 19 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 27 si art. 28 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

34. - Ordonantă de urgentă cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

35. - Ordonantă de urgentă privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1. - Hotărârea Comisiei Centrale de Rechizitii pentru aprobarea Listei cu preturile principalelor bunuri consumptibile rechizitionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul 2009

 

195. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public, din mediul rural si mic urban - obiectiv reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

 

2.115. - Ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national pentru modificarea Normelor metodologice privind modalitatea de calcul al tarifelor si procedura de plată a sumelor datorate pentru operatiunile efectuate contra cost de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national nr. 2.029/2009

 


DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Steaua României

în grad de Cavaler, cu însemn de război

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. Asi ale art. 75 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, în semn de recunostintă si apreciere pentru devotamentul exceptional dovedit în timpul executării unei misiuni de luptă în teatrul de operatiuni din Afganistan, în care si-a sacrificat viata,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă post-mortem Ordinul National Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn de război, maiorului Unguras Vasile luliu-Vasile.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 8 aprilie 2009.

Nr. 618.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Medaliei Nationale Serviciul Credincios,

cu însemn de război

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război, având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, în semn de recunostintă si apreciere pentru devotamentul exceptional dovedit în timpul executării unei misiuni de patrulare în teatrul de operatiuni din Afganistan, în urma căreia au fost răniti,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Medalia Natională Serviciul Credincios clasa a II-a, cu însemn de război, sergentului Orban Iosif Csaba-Attila.

Art. 2. - Se conferă Medalia Natională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu însemn de război:

- caporalului Cretu Viorel Adrian-Gabriel;

- caporalului Vargău Eugen Eugen;

- fruntasului Lungu Constantin Mădălin.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 8 aprilie 2009.

Nr. 619.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Steaua României

în grad de Coian

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de Înaltă apreciere pentru contributia personală avută la dezvoltarea colaborării pe multiple planuri dintre România si Republica Libaneză,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Colan Excelentei Sale domnului general Michel SIeiman, Presedintele Republicii

Libaneze.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 8 aprilie 2009.

Nr. 620.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios

în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de Înaltă apreciere pentru contributia avută la dezvoltarea relatiilor de colaborare dintre România si Regatul Suediei, pentru sprijinul constant acordat tării noastre în demersurile de integrare europeană,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce domnului Bjorn von Sydow, membru al Parlamentului Regatului Suediei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 8 aprilie 2009.

Nr. 621.

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 401

din 19 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 27 si art. 28 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 27 si art. 28 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare, exceptie ridicată de Ioan Tant si Mariana Tant în Dosarul nr. 8.739/271/2006 al Curtiide Apel Oradea - Sectia civilă mixtă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 26 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 8.739/271/2006, Curtea de Apel Oradea - Sectia civilă mixtă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 27 si art. 28 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare. Exceptia a fost ridicată de Ioan Tant si Mariana Tant într-o cauză ce are ca obiect o actiune în revendicare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia arată că potrivit Codului civil dobândirea dreptului de proprietate pe calea prescriptiei achizitive se face prin exercitarea unei posesii utile de 30 de ani, în vreme ce potrivit Decretului-lege nr. 115/1938 dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune se face numai în conditiile reglementate de art. 27 si art. 28 din actul normativ mentionat. Sustine că posibilitatea cetătenilor români din Transilvania de a dobândi un drept de proprietate prin uzucapiune este limitată raportat la cetătenii din celelalte provincii istorice ale României.

Curtea de Apel Oradea - Sectia civilă mixtă arată că, urmare a mentinerii în vigoare a dispozitiilor Decretului-lege nr. 115/1938 până la momentul finalizării lucrărilor cadastrale si a registrelor de publicitate imobiliară pe întreg teritoriul administrativ al judetelor Bihor si Satu Mare (asa cum prevede art. 72 din Legea nr. 7/1996), se creează o diferentă de regim juridic în ceea ce priveste dobândirea proprietătii prin prescriptie achizitivă între posesorii care îsi au domiciliul situat în zona de aplicare a acestui act normativ si cei care se află în afara acestei zone. Insă, obligativitatea aplicării textelor de lege criticate a fost subliniată si de pozitia constantă a Înaltei Curti de Casatie si Justitie. Asa fiind, apreciază că se impune asigurarea unui regim unic de dobândire a drepturilor reale asupra imobilelor prin posesie de lungă durată, la nivelul întregii tări.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale. în acest sens, arată că reglementarea de către legiuitor a două regimuri diferite pentru uzucapiune, datorită conditiilor istorice diferite din anumite zone ale tării, cel instituit prin Decretul-lege nr. 115/1938 si cel al Codului civil, fiecare cu cerintele sale specifice, nu contravine principiului constitutional al egalitătii în fata legii. Principiul egalitătii nu înseamnă uniformitate, astfel încât, dacă la situatii egale trebuie să corespundă un tratament egal, la situatii diferite, tratamentul nu poate fi decât diferit. Face referire la deciziile Curtii Constitutionale nr. 653/2008 si nr. 23/2009 în care s-a retinut constitutionalitatea textelor de lege criticate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 27 si art. 28 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, având următorul continut:

- Art. 27: „În cazul când s-au înscris, fără cauză legitimă, drepturi reale, care pot fi dobândite în temeiul uzucapiunii, ele vor rămâne valabil dobândite dacă titularul dreptului Ie-a posedat cu bună-credintă, potrivit legii, timp de 10 ani.”;

- Art. 28: „(1) Cel ce a posedat un bun nemiscător în conditiunile legii, timp de 20 ani, după moartea proprietarului înscris în cartea funciară, va putea cere înscrierea dreptului uzucapat.

(2) De asemenea, va putea cere înscrierea dreptului său, cel ce a posedat un bun nemiscător în conditiunile legii, timp de 20 ani, socotiti de la înscrierea în cartea funciară a declaratiunii de renuntare la proprietate.”

Autorii exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi a cetătenilor.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Art. 27 din Decretul-lege nr. 115/1938 reglementează uzucapiunea tabulară, deoarece prin aceasta se va consolida un drept înscris deja în cartea funciară. Astfel, textul de lege mentionat se referă la situatia în care un drept real imobiliar s-a înscris în cartea funciară fără cauză legitimă, deci în temeiul unui titlu nevalabil, în favoarea unei persoane care a posedat cu bună-credintă. Desi înscrierea s-a făcut în temeiul unui titlu nevalabil, după trecerea perioadei prevăzute de lege, starea de aparentă tabulară se va consolida, iar dreptul va fi dobândit cu efect retroactiv de la data înscrierii lui în cartea funciară. Consolidarea dreptului se face fără a fi necesară o hotărâre judecătorească pentru înscrierea dreptului real imobiliar în cartea funciară, întrucât înscrierea este deja efectuată si dreptul consolidat în temeiul legii.

Drepturile reale imobiliare pot fi dobândite si fără înscrierea în cartea funciară, în conditiile art. 28 din Decretul-lege nr. 115/1938, prin uzucapiunea extratabulară. Articolul de lege mentionat reglementează două situatii în care o persoană posedă neîntrerupt un imobil timp de 20 de ani de la decesul titularului înscris în cartea funciară sau a înscrierii declaratiei de renuntare a acestuia la dreptul tabular. În aceste situatii, drepturile reale imobiliare dobândite prin uzucapiune se vor înscrie în cartea funciară numai în baza constatării lor prin hotărâre judecătorească, simpla declaratie dată de persoana interesată si autentificată la notarul public nefiind suficientă pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului său dobândit prin uzucapiune.

Cu privire la aplicabilitatea sistemului de carte funciară reglementat prin Decretul-lege nr. 115/1938 ce consacră cazurile speciale de dobândire a proprietătii prin uzucapiune înscrise în art. 27-28, Curtea retine faptul că, în absenta unor dispozitii cu caracter tranzitoriu, trebuie să se recurgă la interpretarea sistematică a dispozitiilor art. 69 alin. (2) si (3) cu referire la art. 56 alin. (1)si art. 58 alin. (1) din Legea nr. 7/1996, republicată. Sub acest aspect, este de retinut că art. 69 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată, a prevăzut că numai la finalizarea lucrărilor cadastrale si a registrelor de publicitate imobiliară pentru întreg teritoriul administrativ al unui judet îsi încetează aplicabilitatea Decretul-lege nr. 115/1938, iar în conformitate cu dispozitia alin. (3) al aceluiasi articol, doar ca urmare a definitivării cadastrului la nivelul întregii tări se abrogă acest decret. Din această dispozitie a Legii nr. 7/1996, prin care s-a reglementat regimul general al cadastrului si al publicitătii imobiliare, rezultă vointa legiuitorului de a institui o aplicare treptată a noii legi, cu consecinta incidentei, în continuare, a vechilor dispozitii ale Decretului-lege nr. 115/1938 în regimul de carte funciară. în acest sens este si Decizia nr. 86 din 10 decembrie 2007 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 14 octombrie 2008.

Critica de neconstitutionalitate priveste, în esentă, faptul că prin mentinerea în vigoare a prevederilor Decretului-lege nr. 115/1938 se aduce atingere egalitătii în drepturi, aplicându-li-se unor cetăteni un statut juridic discriminatoriu fată de cetătenii care nu cad sub incidenta acestui act normativ.

Curtea retine, însă, că, în jurisprudenta sa, în deplin acord cu aceea a Curtii Europene a Drepturilor Omului, s-a statuat în mod constant faptul că principiul egalitătii în fata legii nu însemnă uniformitate, asa încât, în cazul unor situatii diferite, un tratament diferit este posibil atunci când acesta se justifică în mod obiectiv si rational. Or, aplicabilitatea tranzitorie a dispozitiilor art. 28 din Decretul-lege nr. 115/1938 este justificată obiectiv si rational de procesul de definitivare a lucrărilor de cadastru si a registrelor de publicitate imobiliară pentru întreg teritoriul tării.

Ca efect al aplicării Legii nr. 7/1996 se va realiza, însă, o unificare legislativă a regimului de publicitate imobiliară.

De altfel, Curtea Constitutională a retinut în deciziile nr. 653 din 10 iunie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 7 iulie 2008, si nr. 205 din 9 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 25 iulie 2002, faptul că în dreptul român au existat si mai există norme legale aplicabile doar pe o anumită parte a teritoriului national, de exemplu: Legea nr. LX/1881 privitoare la executarea silită imobiliară în Transilvania, Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, însă existenta unor acte normative diferite pentru anumite zone ale tării nu este de natură să creeze discriminări.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 27 si art. 28 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare, exceptie ridicată de loan Tant si Mariana Tantîn Dosarul nr. 8.739/271/2006 al Curtii de Apel Oradea - Sectia civilă mixtă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 martie 2009.

 

PRESEDINTE, ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent, Mihaela Ionescu

 


ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

Luând în considerare actualul context international, principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada următoare, care vor fi subordonate obiectivelor de sustinere a cresterii economice si de reducere a inflatiei si atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice,

având în vedere opiniile si recomandările Comisiei Europene si ale organismelor financiare internationale, referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare în sensul diminuării cheltuielilor curente de administrare si alocarea cu prioritate a resurselor către proiecte cu efect multiplicator în economie care reprezintă principalul mijloc de limitare a ritmului de scădere economică si de compensare partială a reducerii activitătii din sectorul privat,

pentru păstrarea echilibrelor bugetare sunt necesare unele măsuri menite să reducă volumul cheltuielilor bugetare la un nivel care să permită respectarea angajamentelor interne si internationale asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce priveste nivelul deficitului bugetar.

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă si extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Rectificarea bugetară pe anul 2009

 

Art. 1. - Bugetul de stat pe anul 2009, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 si nr. 121 bis din 27 februarie 2009, se modifică si se completează potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. 2. - (1) Influentele asupra bugetului de stat pe anul 2009, detaliate la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2009 pe titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009, stabilit conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 3/16/13b la bugetul Ministerului Finantelor Publice, se majorează la venituri cu suma de 154.000 mii lei si, în mod corespunzător, la cheltuieli astfel:

a) 94.000 mii lei la titlul „Cheltuieli de capital”, inclusiv pentru finantarea modernizării punctelor de trecere a frontierei la standardele Schengen;

b) 60.000 mii lei la titlul „Bunuri si servicii”.

(2) În bugetul Ministerului Finantelor Publice pe anul 2009, capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale”, titlul 20 „Bunuri si servicii”, la articolul 25 „Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului potrivit dispozitiilor legale” se cuprinde si suma de 1.000 mii lei pentru consultantă juridică în domeniul datoriei publice, care se asigură prin redistribuire în cadrul acestui capitol.

Art. 4. - Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să efectueze modificări în volumul si structura bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, cu încadrare în suma totală aprobată în anexa nr. 3/13/02 la titlul „Transferuri între unităti ale administratiei publice”, precum si redistribuiri de credite bugetare în cadrul titlurilor de cheltuieli ca urmare a bugetului rezultat după punerea în aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiintarea Cancelariei Primului-Ministru si stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 9 martie 2009, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei să suplimenteze veniturile bugetului sumelor alocate pentru activităti finantate integral din venituri proprii pe anul 2009 cu suma de 30.000 mii lei, provenită din repartizarea profitului Companiei Nationale „Loteria Română” - S.A. si în mod corespunzător se majorează cheltuielile prevăzute la capitolul 70.10 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică”, titlul VII „Alte transferuri”, articolul 55 „Alte transferuri”, în anexa nr. 3/15/13.

Art. 6. - Se autorizează Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării să efectueze redistribuiri de credite bugetare între obiectivele de investitii în continuare, obiectivele de investitii noi si „Alte cheltuieli de investitii”, în limita prevederilor bugetare aprobate.

Art. 7. - Se autorizează Ministerul Apărării Nationale să efectueze redistribuiri de sume la veniturile si cheltuielile bugetului sumelor alocate pentru activităti finantate din venituri proprii, prevăzute în anexa nr. 3/18/13.

Art. 8. - Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale să redistribuie în cadrul creditelor bugetare aprobate la capitolul 68.01 „Asigurări si asistentă socială” suma de 3.200 mii lei de la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă” la titlul 71 „Active nefinanciare”, pentru finalizarea sistemului informatic integrat pentru administrarea prestatiilor sociale.

Art. 9. - Se autorizează Ministerul întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri să efectueze redistribuiri de credite bugetare de la alte programe, în vederea finantării în anul 2009 a „Programului privind organizarea Târgului întreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2009”, fără afectarea fondurilor prevăzute pentru stimularea exportului.

Art. 10. - În cazul în care creditele bugetare aferente titlului 56 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale sunt insuficiente, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si Ministerului Finantelor Publice, va aproba finantarea temporară, din veniturile obtinute din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, a proiectelor din cadrul Politici Comune Agricole si de Pescuit.

Art. 11. - Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Ministerului Mediului pe anul 2009 se diminuează la capitolul 74.08 „Protectia mediului”, titlul 56 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” cu suma de 757.675 mii lei.

Art. 12. - În anexa nr. 3/23/02 la bugetul Ministerului Mediului, la asteriscul din subsolul anexei, comuna Seicaia se va citi comuna Sercaia.

Art. 13. - (1) Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2009, de la capitolul 84.01 „Transporturi” alineatul „Subventii pentru transportul de călători cu metroul” se suportă si subventiile aferente lucrărilor executate si neplătite în anul 2008.

(2) Se autorizează Ministerul Transporturilor si Infrastructurii să efectueze următoarele modificări:

a) redistribuirea sumei de 4.918 mii lei de la proiectul 15 ISPA2004/RO/16/P/PA/002 - „Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectelor ce vor fi propuse spre finantare prin Fondul de Coeziune (CNADNR)” la proiectul 65 ISPA2004/RO/16/P/PT/009 - Constructia infrastructurii feroviare si rutiere la cel de-al doilea pod Calafat-Vidin (CNADNR)”, prevăzute în anexa nr. 3/24/21;

b) redistribuirea sumei de 23.000 mii lei de la proiectul 17 ISPA2001/RO/P/PT/005 „Constructia variantei de ocolire a orasului Sibiu (CNADNR)” la proiectul 16 ISPA2001/RO/P/PT/006 „Reabilitarea Sectiunii Drobeta-Turnu Severin—Lugoj, km 332+150—km 495+800”, pe anul 2009 si pe total proiect, prevăzute în anexa nr. 3/24/21;

c) redistribuirea sumei de 23.000 mii lei de la obiectivul de investitii „Constructia variantei de ocolire a orasului Sibiu” la obiectivul de investitii „Reabilitarea Sectiunii Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, km 332+150-km 495+800 (CNADNR)”, pe anul 2009 si pe total, prevăzute în anexa nr. 3/24/29.

Art. 14. - Se autorizează Ministerul Sănătătii să efectueze următoarele modificări:

a) redistribuiri de credite bugetare la capitolul 66.01 „Sănătate”, între titlul 20 „Bunuri si servicii” si titlul 51 „Transferuri între unităti ale administratiei publice”, precum si în cadrul titlului 51 „Transferuri între unităti ale administratiei publice”, inclusiv majorarea alineatului 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate” cu suma de 4.500 mii lei si introducerea alineatului 51.02.08 „Aparatură medicală si echipamente de comunicatii în urgentă” cu suma de 1.415 mii lei;

b) redistribuiri de credite bugetare la capitolul 66.10 „Sănătate”, între si în cadrul titlurilor 20 „Bunuri si servicii”, 51 „Transferuri între unităti ale administratiei publice” si 71 „Active nefinanciare”, cu suplimentarea alineatului 51.01.35 „Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii către Fondul de asigurări sociale de sănătate” cu suma de 25.500 mii lei pentru Programul national de depistare precoce a cancerului;

c) introducerea în programul „Asigurarea dezvoltării capacitătii institutionale a sistemului de sănătate” al capitolului 70.10 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică” a sumei de 901 mii lei, prin diminuarea cu aceeasi sumă a capitolului 66.10 „Sănătate”.

Art. 15. - În bugetul Ministerului Tineretului si Sportului, anexa nr. 3/36/02, textul celui de-al doilea asterisc din subsolul acesteia se modifică si va avea următorul cuprins:

„Din totalul sumei de 135.160 mii lei, suma de 400 mii lei este destinată Federatiei Române de Tenis pentru Cupa Davis”.

Art. 16. - Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2009 pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti se diminuează cu suma de 811,9 milioane lei, potrivit anexei nr 3.

Art. 17. - Bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2009 se modifică după cum urmează:

a) veniturile se diminuează cu suma de 564,5 milioane lei prin diminuarea contributiilor de asigurări cu suma de 594,5 milioane lei, din care: 382,7 milioane lei la contributiile de asigurări sociale de sănătate si 211,8 milioane lei la contributii pentru concedii si indemnizatii si prin majorarea subventiilor cu suma de 30,0 milioane lei, din care: 4,5 milioane lei subventia primită de bugetul fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si cu suma de 25,5 milioane lei sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii;

b) cheltuielile se majorează cu suma de 21,1 milioane lei la capitolul 66.05 „Sănătate”, prin diminuarea cu suma de 8,9 milioane lei a titlului „Cheltuieli de personal” si majorarea cu suma de 30,0 milioane lei a titlului „Bunuri si servicii”;

c) Fondul de rezervă al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate se diminuează cu suma de 3,8 milioane lei;

d) excedentul bugetului se diminuează cu suma de 581,8 milioane lei.

Art. 18. - (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetul asigurărilor pentru somaj pe anul 2009, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 19/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 27 februarie 2009, se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

(2) În bugetul asigurărilor sociale de stat veniturile aferente sistemului public de pensii se diminuează la contributiile de asigurări sociale de stat cu suma de 1.573,0 milioane lei si se majorează la subventii de la bugetul de stat cu suma de 1.347,5 milioane lei, cheltuielile se diminuează cu suma de 4,1 milioane lei la titlul „Cheltuieli de personal” al capitolului 68.03 „Asigurări si asistentă socială”, iar excedentul se diminuează cu suma de 221,4 milioane lei.

(3) Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale să majoreze la capitolul 68.03 „Asigurări si asistentă socială” titlul „Dobânzi” cu suma de 21,1 milioane lei, prin redistribuire de la alte titluri în cadrul aceluiasi capitol.

(4) Veniturile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale se diminuează cu suma de 9,4 milioane lei la contributii de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, iar excedentul acestui sistem se diminuează cu aceeasi sumă.

(5) În bugetul asigurărilor pentru somaj, veniturile aferente sistemului asigurărilor pentru somaj se diminuează la contributii de asigurări pentru somaj cu suma de 110,7 milioane lei, cheltuielile se majorează la capitolul 68.04 „Asigurări si asistentă socială” cu suma de 328,0 milioane lei, prin majorarea cu 240,3 milioane lei la titlul „Asistentă socială”, cu suma de 82,5 milioane lei la titlul „Transferuri între unităti ale administratiei publice”, cu 2,5 milioane lei la titlul „Bunuri si servicii”, cu 7,0 milioane lei prin introducerea titlului „Dobânzi” si prin diminuarea cu 4,3 milioane lei la titlul „Cheltuieli de personal”, iar deficitul se majorează cu suma de 438,7 milioane lei.

(6) În bugetul asigurărilor pentru somaj, la capitolul 80.04 „Actiuni generale economice, comerciale si de muncă”, la titlul „Alte transferuri”, articolul „Transferuri interne”, se introduce alineatul „Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană” cu suma de 0,01 milioane lei, care se asigură prin redistribuire în cadrul acestui titlu.

(7) Veniturile fondului de garantare pentru plata creantelor salariale se diminuează la contributia angajatorilor cu suma de 20,4 milioane lei si se diminuează cu aceeasi sumă excedentul acestui fond.

(8) Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale să detalieze la capitolul 64.04 „Cheltuielile fondului de garantare pentru plata creantelor salariale” alineatele articolului „Cheltuieli salariale în bani” de la titlul „Cheltuieli de personal” din bugetul asigurărilor pentru somaj.

Art. 19. - (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările prevăzute în prezentul capitol în volumul si structura bugetelor acestora si ale bugetului de stat, bugetului sumelor alocate pentru activităti finantate integral din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetului asigurărilor pentru somaj.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, ordonatorii principali de credite comunică Ministerului Finantelor Publice detalierea modificărilor aprobate.

(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influentele aprobate si să introducă modificările prevăzute în prezentul capitolul în bugetele lor si în anexele la acestea.

Art. 20. - Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgentă si până la data de 31 decembrie 2009, dispozitiile art. 21 alin. (4)din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, se suspendă.

 

CAPITOLUL II

Măsuri privind cheltuielile publice

 

Art. 21. - Prevederile prezentului capitol se aplică autoritătilor si institutiilor publice a căror finantare se asigură astfel:

a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;

b) din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;

c) integral din venituri proprii.

Art. 22. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din autoritătile si institutiile publice prevăzute la art. 21. Posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, precum si cele a căror ocupare a fost deja aprobată de Guvern prin memorandum pot fi ocupate în conditiile legii.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite, în cazuri temeinic justificate, pot aproba ocuparea unui procent de maxim 15% din totalul posturilor ce se vor vacanta după data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, numai în conditiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Pentru posturile din sistemul de învătământ de stat, urmărirea încadrării în procentul de maxim 15% se realizează la nivelul întregului sistem de învătământ de stat, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării.

(3) Ocuparea posturilor prevăzute la alin. (2) se va face prin concurs sau examen, în conditiile legii, pe răspunderea ordonatorilor principali de credite.

Art. 23. - (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, ordonatorii principali de credite ai autoritătilor si institutiilor publice prevăzute la art. 21 vor comunica Guvernului propunerile de reorganizare institutională ale acestora si vor transmite Ministerului Finantelor Publice cuantumul sumelor rezultate din economii fată de bugetul aprobat la cheltuielile de personal, altele decât cele rezultate la art. 22.

(2) În termen de 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), Ministerul Finantelor Publice va prezenta Guvernului situatia centralizată a sumelor comunicate de ordonatorii principali de credite, în baza căreia acesta va dispune asupra indexărilor salariale ce pot fi acordate în anul 2009.

Art. 24. - (1) De la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgentă, autoritătilor si institutiilor publice prevăzute la art. 21 li se interzice achizitionarea, preluarea în leasing sau închirierea de:

a) autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la alin. (1) al art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările si completările ulterioare;

b) mobilier si aparatură birotică, asa cum sunt prevăzute la subgrupele 3.1. „Mobilier” si 3.2. „Aparatură birotică” din cadrul grupei 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, precum si obiecte de inventar de natura acestora, în scopul dotării spatiilor cu destinatia de birou.

(2) Asigurarea necesitătilor de bunuri prevăzute la alin. (1) se va putea face numai prin redistribuiri din cadrul aceleiasi institutii sau de la alte institutii publice.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) si (2):

a) autoritătile si institutiile publice nou-înfiintate după data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, numai în primul an de functionare, dacă acestea nu provin din restructurarea si/sau reorganizarea altor institutii publice, deja existente;

b) achizitiile pentru realizarea proiectelor finantate din împrumuturi, din fonduri externe nerambursabile si din fondurile de cofinantare si prefinantare aferente, precum si din fonduri provenite din donatii si sponsorizări;

c) obiectivele de investitii cu punere în functiune după data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, cu conditia ca în devizul general al lucrării acestea să fi fost prevăzute ca primă dotare.

(4) Achizitiile publice aflate în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data initierii procedurilor respective, numai în conditiile în care autoritatea contractantă a transmis deja, până la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, spre publicare anuntul sau invitatia de participare.

Art. 25. - (1) Autoritătile si institutiile publice prevăzute la art. 21 pot acorda tichete-cadou si tichete de vacantă personalului din cadrul acestora, cu conditia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate cu această destinatie.

(2) Autoritătile publice locale pot acorda drepturile prevăzute la alin. (1) numai din veniturile proprii ale acestora.

Art. 26. - Taxa pe valoarea adăugată dedusă potrivit legii pentru realizarea obiectivelor proprii de investitii finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în cursul anului fiscal, se utilizează pentru plăti aferente aceluiasi obiectiv de investitii. La încheierea exercitiului financiar, sumele deduse si neutilizate se virează la bugetul de stat sau la bugetele locale în conturile si la termenele stabilite prin normele metodologice anuale privind încheierea exercitiului financiar-bugetar si financiar-contabil, emise de Ministerul Finantelor Publice.

 

CAPITOLUL III

Monitorizarea operatorilor economici cu capital unic

sau majoritar de stat

 

Art. 27. - Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, va lua măsuri suplimentare pentru monitorizarea operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat si a filialelor acestora, sub aspectul încadrării în programele de reducere a arieratelor, creantelor si pierderilor, precum si a cheltuielilor de personal prevăzute prin bugetele de venituri si cheltuieli aprobate potrivit legii, programe propuse de ministere, autorităti ale administratiei publice centrale si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, în subordinea, coordonarea, autoritatea sau portofoliul cărora se află acestia.

 

CAPITOLUL IV

Fondul social

 

Art. 28. - Se constituie Fondul social din sponsorizarea ce va fi acordată de producătorii interni si distribuitorii de gaze naturale, care contribuie benevol la constituirea acestui fond, în conformitate cu art. 4 alin. (1) din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 29. - (1) Pe bază de protocol încheiat între Guvern, prin Ministerul Economiei si Ministerul Finantelor Publice, si producătorii interni si distribuitorii de gaze naturale care doresc să contribuie la fond, Fondul social se colectează si se distribuie în cursul anului 2009.

(2) Sumele cu care vor sponsoriza si vor contribui la Fondul social producătorii interni si distribuitorii de gaze naturale sunt, de regulă, sume obtinute din majorarea de pret la gazele naturale în cursul anului 2008.

(3) Sumele prevăzute la alin. (1) sunt cheltuieli cu deductibilitate limitată pentru respectivele societăti, prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 30. - Colectarea sumelor se realizează lunar prin virarea în contul de venituri ale bugetului de stat, numărul xxxxxx „Donatii si sponsorizări”, deschis la Trezoreria Statului, pe baza protocoalelor încheiate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. 31. - Sumele colectate se utilizează, prin hotărâre a Guvernului, pentru acordarea de ajutoare sociale persoanelor fizice aflate în dificultate.

 

CAPITOLUL V

Măsuri în domeniul politicii fiscale

 

Art. 32. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Impozit minim

Art. 18. - (1) Contribuabilii care desfăsoară activităti de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere, si în cazul cărora impozitul pe profit datorat pentru activitătile prevăzute în acest articol este mai mic decât 5% din veniturile respective sunt obligati la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri înregistrate.

(2) Contribuabilii, cu exceptia celor prevăzuti la alin. (1), la art. 13 lit. c)-e), art. 15 si 38, în cazul cărora impozitul pe profit este mai mic decât suma impozitului minim pentru transa de venituri totale corespunzătoare, prevăzute la alin. (3), sunt obligati la plata impozitului la nivelul acestei sume.

(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), sumele corespunzătoare impozitului minim, stabilite în functie de veniturile totale înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, sunt următoarele:

 

Venituri totale anuale (lei)

Impozit minim anual (lei)

0-52.000

2.200

52.001-215.000

4.300

215.001-430.000

6.500

430.001-4.300.000

8.600

4.300.001-21.500.000

11.000

21.500.001-129.000.000

22.000

Peste 129.000.001

43.000

 

(4) Pentru încadrarea în transa de venituri totale prevăzută la alin. (3), se iau în calcul veniturile totale, obtinute din orice sursă, înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, din care se scad:

a) veniturile din variatia stocurilor;

b) veniturile din productia de imobilizări corporale si necorporale;

c) veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor;

d) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, conform reglementărilor legale;

e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorărilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementărilor legale;

f) veniturile realizate din despăgubiri de la societătile de asigurare;

g) veniturile prevăzute la art. 20 lit. d).”


2. La articolul 21 alineatul (3), litera n) se modifică si va avea următorul cuprins:

„n) cheltuielile de functionare, întretinere si reparatii, exclusiv cele privind combustibilul, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere si de administrare ale persoanei juridice, deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel de atributii.”

3. La articolul 21 alineatul (4), după litera s) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:

„t) în perioada 1 mai 2009-31 decembrie 2010, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăsească 3.500 kg si care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând si scaunul soferului, aflate în proprietatea sau în folosinta contribuabilului, cu exceptia situatiei în care vehiculele se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, pază si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfăsurare a activitătii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vânzări si de agenti de recrutare a fortei de muncă;

2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;

3. vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv pentru desfăsurarea activitătii de instruire în cadrul scolilor de soferi.”

4. La articolul 22, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuată după data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate, se impozitează concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor mijloace fixe, după caz.”

5. La articolul 34, alineatele (7) si (8) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), contribuabilii prevăzuti la alin. (1) nou-înfiintati efectuează plăti anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul impozitului minim anual aferent primei transe de venituri totale, prevăzută la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentru perioada impozabilă respectivă.

(8) În cazul contribuabililor care în anul precedent au beneficiat de scutiri de la plata impozitului pe profit, conform legii, iar în anul pentru care se calculează si se efectuează plătile anticipate nu mai beneficiază de facilitătile fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plătile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform declaratiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luându-seîn calcul si impozitul pe profit scutit.”

6. La articolul 34, după alineatul (14) se introduc patru noi alineate, alineatele (15)-(18), cu următorul cuprins:

„(15) Pentru anul 2009, contribuabilii prevăzuti la alin. (1) lit. b) aplică următoarele reguli:

a) pentru trimestrul al II-lea se compară impozitul pe profit datorat la sfârsitul trimestrului cu impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentru perioada 1 mai-30 iunie 2009, prin împărtirea impozitului minim anual la 12 luni si înmultirea cu numărul de luni aferent perioadei respective;

b) pentru trimestrele al III-lea si al IV-lea se compară impozitul pe profit datorat la sfârsitul fiecărui trimestru cu impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentru trimestrul respectiv, prin împărtirea impozitului minim anual la 12 luni si înmultirea cu numărul de luni aferent trimestrului respectiv.

(16) Pentru anul 2009, contribuabilii prevăzuti la alin. (1) lit. a) efectuează în continuare plătile anticipate în contul impozitului pe profit stabilite conform prezentului articol.

(17) În situatia în care contribuabilii prevăzuti la alin. (1) lit. a) au înregistrat în anul 2008 pierdere fiscală, acestia efectuează plăti anticipate în contul impozitului pe profit în sumă de o pătrime din impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3).

(18) Pentru anul 2009, contribuabilii prevăzuti la alin. (1) lit. a) si alin. (5), pentru definitivarea impozitului pe profit anual, aplică prevederile art. 18 alin. (2) prin compararea impozitului pe profit datorat la sfârsitul anului fiscal cu impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3).”

7. La articolul 48 alineatul (7), după litera I) se introduce o nouă literă, litera I1), cu următorul cuprins:

,,I1) în perioada 1 mai 2009-31 decembrie 2010, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăsească 3.500 kg si care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând si scaunul soferului, cu exceptia situatiei în care vehiculele se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, pază si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfăsurare a activitătii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vânzări si de agenti de recrutare a fortei de muncă;

2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;

3. vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv pentru desfăsurarea activitătii de instruire în cadrul scolilor de soferi.”

8. Articolul 107 se modifică si va avea următorul cuprins: „Cota de impozitare

Art. 107. - (1) Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este: 2% în anul 2007; 2,5% în anul 2008; 3% în anul 2009.

(2) În situatia în care impozitul datorat de microîntreprinderi este mai mic decât impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3), acestea sunt obligate la plata impozitului la nivelul acestei sume.

(3) În aplicarea alin. (2), pentru anul 2009 se au în vedere următoarele reguli:

a) pentru trimestrul al II-lea se compară impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat la sfârsitul trimestrului cu impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentru perioada 1 mai-30 iunie 2009, prin împărtirea impozitului minim anual la 12 luni si înmultirea cu numărul de luni aferent perioadei respective;

b) pentru trimestrele al III-lea si al IV-lea se compară impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat la sfârsitul fiecărui trimestru cu impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentru trimestrul respectiv, prin împărtirea impozitului minim anual la 12 luni si înmultirea cu numărul de luni aferent trimestrului respectiv.”

9. La articolul 141 alineatul (2), litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

„g) livrările de bunuri care au fost afectate unei activităti scutite, În temeiul prezentului articol, dacă taxa aferentă bunurilor respective nu a fost dedusă, precum si livrările de bunuri a căror achizitie a făcut obiectul excluderii dreptului de deducere, conform art. 145 alin. (5) lit. b) si art. 1451”.

10. După articolul 145 se introduce un nou articol, articolul 1451 „Limitări speciale ale dreptului de deducere”, cu următorul cuprins:

„Limitări speciale ale dreptului de deducere

Art. 1451. - (1) În cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăsească 3.500 kg si care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând si scaunul soferului, nu se deduce taxa pe valoarea adăugată aferentă achizitiilor acestor vehicule si nici taxa aferentă achizitiilor de combustibil destinat utilizării pentru vehiculele care au aceleasi caracteristici, aflate în proprietatea sau în folosinta persoanei impozabile, cu exceptia vehiculelor care se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, pază si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfăsurare a activitătii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vânzări si de agenti de recrutare a fortei de muncă;

b) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;

c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane, instruirea de către scolile de soferi, transmiterea folosintei în cadrul unui contract de leasing financiar sau operational;

d) vehiculele utilizate în scop comercial, respectiv în vederea revânzării.

(2) Prin achizitie de vehicule, în sensul alin. (1), se întelege cumpărarea unui vehicul din România, importul sau achizitia intracomunitară a vehiculului.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplică pentru avansurile care au fost achitate înainte de data de 1 mai 2009 pentru valoarea totală sau partială a vehiculelor rutiere motorizate, dacă livrarea acestora intervine după data de 1 mai 2009 inclusiv.

(4) Prevederile prezentului articol se aplică până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.

(5) În cazul vehiculelor exceptate potrivit alin. (1) se vor aplica regulile generale de deducere stabilite la art. 145 si art. 146-1471.”

11. La articolul 1561, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (61) si (62), cu următorul cuprins:

„(61) Prin exceptie de la prevederile alin. (2)-(6), pentru persoana impozabilă care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală si care efectuează o achizitie intracomunitară taxabilă în România, perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu:

a) prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine în această primă lună a respectivului trimestru;

b) a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligatia depunerii unui decont de taxă conform art. 1562 alin. (1);

c) prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.

(62) Persoana impozabilă care potrivit alin. (61) este obligată să îsi schimbe perioada fiscală trebuie să depună o declaratie de mentiuni la organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare care generează această obligatie, si va utiliza ca perioadă fiscală luna calendaristică, fără a avea posibilitatea de a reveni la utilizarea trimestrului calendaristic ca perioadă fiscală.”

12. La articolul 2441, după alineatul (7) se introduc cinci noi alineate, alineatele (8)-(12), cu următorul cuprins:

„(8) Operatorii economici care intentionează să comercializeze în sistem angro produse energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) sunt obligati să se înregistreze la autoritatea fiscală teritorială conform procedurii si cu îndeplinirea conditiilor ce vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(9) Operatorii economici care desfăsoară activitatea de comercializare în sistem angro de produse energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) sunt obligati să îndeplinească procedura si conditiile stabilite prin ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală prevăzut la alin. (8), în termen de 90 de zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(10) Nu intră sub incidenta alin. (8) si (9) antrepozitarii autorizati si operatorii înregistrati pentru produse energetice.

(11) Desfăsurarea activitătii de comercializare de către operatorii economici prevăzuti la alin. (8), care nu îndeplinesc procedura si conditiile stabilite potrivit alin. (8), constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei si confiscarea sumelor rezultate din această vânzare.

(12) Desfăsurarea activitătii de comercializare de către operatorii economici prevăzuti la alin. (9), care nu îndeplinesc procedura si conditiile stabilite potrivit alin. (8), după termenul stabilit la alin. (9), constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de ia 50.000 lei la 100.000 lei, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare si oprirea activitătii de comercializare a produselor accizabile pe o perioadă de 1-3 luni.”

Art. 33. - După articolul 219 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 2191, cu următorul cuprins:

„ARTICOLUL 2191

Contraventii în cazul declaratiilor recapitulative

 

(1) Constituie contraventie nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaratiilor recapitulative reglementate la titlul VI din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, sau depunerea de astfel de declaratii cu sume incorecte ori incomplete.

(2) Fapta prevăzută la alin. (1) se sanctionează cu amendă de 2% din suma totală a achizitiilor/livrărilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, după caz, din diferentele nedeclarate rezultate ca urmare a declaratiilor incorecte ori incomplete.

(3) Nu se sanctionează contraventional persoanele care corectează declaratiile recapitulative până la împlinirea termenului legal de depunere a acestora.

(4) Nu se sanctionează contraventional persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează declaratiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.

(5) Amenda prevăzută la alin. (2) se reduce cu 50% în situatia în care persoana impozabilă corectează declaratia recapitulativă până la termenul legal de depunere a următoarei declaratii recapitulative.

(6) Dispozitiile art. 221 alin. (1) si (5) se aplică în mod corespunzător.”


Art. 34. - (1) Prevederile art. 2191 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aplică faptelor constatate după data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) În cazul declaratiilor recapitulative cu termene de depunere anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, dispozitiile art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(3) Nu se sanctionează contraventional persoanele care corectează, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, declaratiile recapitulative cu termene de depunere anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

 

CAPITOLUL VI

Alte dispozitii

 

Art. 35. - (1) Limita valorică a garantiilor de stat pentru anul 2009, în conformitate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, se stabileste în sumă de 6 miliarde lei.

(2) Pentru garantiile de stat emise în valută conversia se efectuează la cursul de schimb valabil la data semnării contractului de împrumut.

(3) Acordarea garantiilor de stat emise în conformitate cu alin. (1) se va realiza pentru finantarea proiectelor prioritare pentru economia românească, derulate de către entităti publice si private nonfinanciare, în conditiile respectării legislatiei privind ajutorul de stat.

Art. 36. - (1) Plata facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau a lucrărilor efectuate se realizează de către institutiile publice în perioada 24-31 a fiecărei luni.

(2) În vederea derulării în conditii de echilibru a cheltuielilor sectorului public, institutiile publice au obligatia de a-si programa plătile efectuate prin virament sau numerar, potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

(3) Institutiile publice si operatorii economici cu capital majoritar de stat au obligatia de a transmite Ministerului Finantelor Publice o programare a operatiunilor de vânzare/cumpărare de valută potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

(4) Prin normele metodologice prevăzute la alin. (2) se pot aproba categorii de plăti exceptate de la prevederile prezentei ordonante de urgentă.

(5) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, termenele de plată aferente angajamentelor legale încheiate se corelează cu termenele de plată prevăzute la alin. (1).

(6) Angajamentele legale încheiate după data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se corelează cu termenele de plată prevăzute la alin. (1).

Art. 37. - Institutiile publice sunt obligate să furnizeze Ministerului Finantelor Publice, la termenele, periodicitătile si în forma solicitată, date si informatii financiar-contabile, în conformitate cu instructiunile si normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 38. - În cazul nerespectării prevederilor art. 35 si 36, Ministerul Finantelor Publice este autorizat să ia următoarele măsuri:

a) blocarea deschiderilor de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurări de sănătate si ai bugetelor locale;

b) blocarea conturilor de disponibilităti deschise la unitătile Trezoreriei Statului pe numele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii;

c) în situatia nerespectării termenului de plată sau a nerespectării graficului de plăti anuntat, Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul de a scoate din decontare sumele neanuntate, iar responsabilitatea pentru nedecontarea documentelor de plată prezentate unitătilor teritoriale ale Trezoreriei Statului revine în totalitate ordonatorilor de credite.

Art. 39. - Alineatul (1) al articolului 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Ordonatorii principali de credite ai autoritătilor si institutiilor publice finantate integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, din venituri proprii si subventii acordate de la aceste bugete si integral din venituri proprii vor depune centralizat la Ministerul Finantelor Publice, până cel târziu în a zecea zi lucrătoare inclusiv a lunii curente pentru luna anterioară, situatii privind monitorizarea derulării programului de investitii publice.”

Art. 40. - Prevederile art. 32 pct. 12 si art. 33 intră în vigoare în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 41. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă art. 1 si alin. (2) si (3) ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 31 decembrie 2008.

Art. 42. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 11 aprilie 2009.

Nr. 34.


*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

 


ANEXA Nr. 1

 

Influentele asupra bugetului de stat pe anul 2009

Pag: 1

 

- mii lei-

Denumire

Cod

Influenta +/-

A

B

1

VENITURI-TOTAL

000101

 

 

 

-12.073.210

I.VENITURI CURENTE

000201

-10.830.910

A.VENITURI FISCALE

000101

-9.073.910

AI.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL

000401

-1.990.615

A11.IMPOZIT PF VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

000501

-1.677.000

IMPOZIT PE PROFIT

0101

-1.677.000

Impozit pe profil de la agentii economici

010101

-1.607.000

Impozit pe profit de la bancile comerciale

010102

-70.000

A12.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE IMPOZIT PE VENIT

030001

0301

-313.615

-1.765.815

Impozit pe venituri din activităti independente

030101

-62.661

Impozit pe venituri din salarii

030102

-1.545.242

Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor

030103

17.690

Impozit pe venituri din dividende

030104

-166.860

Impozit pe venituri din dobânzi

030105

-362

Impozit pe venituri din pensii

030106

65.903

Impozit pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, din premii si din prime in bani si/sau natura

030107

-2.955

Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobânda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane fizice romane rezidente fiscal in România

030108

-436

Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare

030109

-6.460

Impozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare

030110

-23


Anexa nr. I

Pag: 2

 

-mii lei-

Denumire

Cod

Influenta +/-

A

B

l

Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală

030111

-12.511

Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente

030112

-24.295

Impozit pe venituri din activitati agricole

030113

-2.202

Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de bunuri in regim de consignatie si din activităti desfăsurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial

030114

-12.130

Impozit pe veniturile din activitătile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara

030115

-292

Impozit pe venituri din activităti desfăsurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit

Codului civil

030116

-15.970

Impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

030118

-63.587

Sume virate pentru sponsorizarea entitătilor non-profit

030119

1.180

Impozit pe venituri din alte surse

030150

6.890

Regularizari

030160

58.508

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD)

0401

1.452.200

Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)

040101

1.452.200

A2.IMPOZIT PE SALARII - TOTAL

060001

-5.185

IMPOZIT PE SALARII - TOTAL

0601

-5.185

Impozit pe salarii

060101

-5.185

A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

070001

-69.000

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0701

-69.000

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

070103

-69.000


Anexa nr. I

Pag: 3

 

-mii lei-

Denumire

Cod

Influenta +/-

A

B

1

 

 

 

A4.IMP0ZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

100001

-6.684.110

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATA

1001

-4.944.000

Taxa pe valoarea adăugata încasată

100101

-4.944.0O0

SUME DEFALCATE DIN TVA

1101

811.890

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)

110102

811.890

ACCIZE

1401

-2.552.000

A5.IMPOZIT PE COMERTUL EXTERIOR SI TRANZACTIILE INTERNATIONALE

170001

-325.000

VENITURI ÎNCADRATE IN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE

1701

-325.000

Taxe vamale (altele decât în sectorul agricol)

170101

-264.734

Taxe vamale legale de sectorul agricol

170102

-60.266

C.VENITURi NEFISCALE

290001

-1.757.000

CI.VENITURI DIN PROPRIETATE

300001

-1.757.000

VENITURI DIN PROPRIETATE

3001

-1.757.000

Venituri din concesiuni si inchirieri

300105

-1.164.000

Veniuri din dividende

300108

-593.000

SUME PRIMITE DE LA UE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE

4501

-1.242.300

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001

-1.827.081

CHELTUIELI CURENTE

01

-768.314

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-667.146

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

-544,625

TITLUL III DOBÂNZI

30

1.820.990

TITLUL IV SUBVENTII

40

-36.860

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

417.025

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂTI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

1.007.875

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

-693.234

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

-2.042.325

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

-30.014

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

-1.058.767

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

-1.058.767

DEFICIT

9901

-10.246.129


ANEXA Nr. 2

 

Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2009 pe titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

 

- mii lei -

 

 

 

Nr.crt

ORDONATORI PRINCIPALI DE CREDITE

TOTAL INFLUENTE

din care:

Cheltuieli de personal

Bunuri si

servicii

Dobânzi

Subventii

Fonduri de rezerva

Transferuri intre

unităti ale

administratiei

publice

Alte transferuri

Proiecte cu

finantare din

FEN

Asistenta sociala

Alte

cheltuieli

Cheltuieli de capital

 

TOTAL

-2.584.756

-667.146

-544.625

1.820.990

-36.860

417.025

1.007.875

-693.234

-2.800.000

 

-30.014

-1.058.767

 

BUGET DE STAT

-1.827.081

-667.146

-544.625

1.820.990

-36.860

417.025

1.007.875

-693.234

-2.042.325

 

-30.014

-1.058.767

1.

Administratia Prezidentiala

-6.103

-420

-5.300

 

 

 

-25

 

 

 

 

-358

2.

Senatul României

-15.361

-10.368

-4.660

 

 

 

-57

 

 

 

 

-276

3.

Camera Deputatilor

-36.014

-20.133

-9.831

 

 

 

 

-50

 

 

 

-6.000

4.

Înalta Curte de Casatie si Justitie

-6.255

-4.965

-1.090

 

 

 

 

 

 

 

 

-200

5.

Curtea Constitutionala

-1.020

-430

-550

 

 

 

 

 

 

 

 

-40

6.

Consiliul Legislativ

-383

-243

-130 -

 

 

 

 

 

 

 

 

-10

7.

Curtea de Conturi

 -8437

-6.049

2.050

 

 

 

 

 

 

 

 

-338

8.

Consiliul Concurentei

-2.591

-1.238

-1.070

 

 

 

 

 

 

 

 

-283

9.

Avocatul Poporului

-843

-557

-260

 

 

 

 

 

 

 

 

-26

10.

Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii

-669

-359

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-310

11.

Consiliul National al Audiovizualului

-540

-219

-230

 

 

 

 

 

 

 

 

-91

12.

Secretariatul General al Guvernului

-18.802

-725

-300

 

 

 

 

-3.416

 

 

-12.480

-1.881

13.

Ministerul Afacerilor Externe

-47.818

-13.233

-30.090

 

 

 

-135

-110

 

 

-2.550

-1.700

14.

Ministerul Dezvoltării Regionale si

-87.484

-2.538

-1.061

 

 

 

 

-68.707

 

 

 

-15.178

15.

Ministerul Finantelor Publice

-95.491

-49.914

-37.237

 

 

 

 

 

 

 

 

-8.340

16

Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti

-61.253

-21.345

-20.370

 

 

 

-14.538

 

 

 

 

-5.000

17.

Ministerul Apărării Nationale

-696.424

-196.441

-161.240

 

-1.560

 

-17.441

 

 

 

-142

-319.600

18.

Ministerul Administratiei si Internelor

-427.037

-190.383

-90.080

 

 

 

-6.464

-510

 

 

-900

-138 700

19.

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei

Sociale

1.337.564

-2.640

-4.840

 

 

 

1.347.515

-210

-1.657

 

 

-604

20.

Ministerul Întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

-7.249

-1.161

-3.028

 

 

 

-2.980

 

 

 

 

-80

21

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

-2.006.525

-17.900

-19.300

70

-26.000

 

-6.500

-18.100

-1.890.668

 

 

-28.127

22

Ministerul Mediului

-139 380

-4.900

-10.600

1.420

 

 

-24.800

-100

 

 

 

-100 400

23.

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

-203.736

-1.582

-1.858

33.980

 

 

-46.826

-184.486

 

 

-710

-2.254


- mii lei -

Nr.

crt.

 

 

ORDONATORI PRINCIPALI DE CREDITE

 

 

TOTAL INFLUENTE

 

 

din care:

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

Dobânzi

Subventii

Fonduri de rezerva

Transferuri intre

unităti ale

administratiei

publice

Alte transferuri

Proiecte cu

finantare din

FEN

Asistenta sociala

Alte

cheltuieli

Cheltuieli de capital

24

Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării

-676.046

-59.739

-47.180

 

 

 

-113.967

 

-150.000

 

 

-305.160

25.

Ministerul Sănătătii

-22.513

-5.464

-11.470

100

 

 

 

 

 

 

 

-5.679

26

Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului

National

-28.535

-1.059

-4.770

 

 

 

-9.878

 

 

 

-10.682

-2.146

27.

Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale

-19.530

 

-300

 

 

 

 

 

 

 

 

-19.230

28.

Ministerul Public

-27.974

-16.494

-8.430

 

 

 

 

 

 

 

 

-3.050

29.

Agentia Nationala de Integritate

-1.897

-684

-900

 

 

 

-580

 

 

 

 

-313

30.

Serviciul Roman de Informatii

-53.056

-12.316

-160

 

 

 

 

 

 

 

 

-40.000

31.

Serviciul de Informatii Externe

-8.912

-3.568

-105

 

 

 

-89

 

 

 

 

-5.150

32.

Serviciul de Protectie si Paza

-8.424

-2.954

-2.470

 

 

 

 

 

 

 

 

-3.000

33.

Serviciul de Telecomunicatii Speciale

-53.353

-3.405

-9.320

 

 

 

 

 

 

 

 

-40.628

34.

Ministerul Economiei

-47.568

-924

-1.249

10.440

-9.300

 

-2.698

-43.028

 

 

 

-809

35.

Ministerul Tineretului si Sportului

-32.084

-997

-590

 

 

 

-30.497

 

 

 

 

 

36.

Academia Romana

-10.483

-4.103

-2.680

 

 

 

-220

 

 

 

-1.640

-1.840

37.

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor

-20.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

-139

-59

-76

 

 

 

-20.000

 

 

 

 

-4

39.

Oficiul National de Prevenire si Combaterea Spălării Banilor

-593

-395

-170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

Oficiul Registrului National al Informatiilor

Secrete de Stat

-614

-244

-350

 

 

 

 

 

 

 

 

-28

41.

Consiliul National pentru Combaterea Discriminării

-358

-118

-150

 

 

 

 

 

 

 

-90

-20

42

 

 

Agentia Nationala de Presa

 

-120

 

 

 

-21.980

 

 

 

-120

-2.790

 

 

 

-690

43

AGERPRES

Institutul Cultural Roman

-3.675

 

 

 

 

 

-3.675

 

 

 

 

 

44

Societatea Romana de Radiodifuziune

-25.460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

Societatea Romana de Televiziune

-23.860

 

-23.030

 

 

 

 

 

 

 

 

-830

46.

 

Consiliul Superior al Magistraturii

-6.803

-3.811

-2.770

 

 

 

-13

 

 

 

-820

-209

47.

Autoritatea Electorala Permanenta

-1.615

-230

-400

 

 

 

 

 

 

 

 

-165

48.

 

Agentia Nationala pentru Resurse Minerale

-253

-176

-120

60

 

 

 

 

 

 

 

-17

49.

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

-645

-282

-360

 

 

 

 

 

 

 

 

-3

50.

Consiliul Economic si Social

-267

-157

-110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.

Academia Oamenilor de Stiinta din România

-700

 

 

 

 

 

-700

 

 

 

 

 


- mii lei -

Nr.

crt.

 

 

ORDONATORI PRINCIPALI DE CREDITE

 

 

TOTAL INFLUENTE

 

 

din care:

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

Dobânzi

Subventii

Fonduri de rezerva

Transferuri intre

unităti ale

administratiei

publice

Alte transferuri

Proiecte cu

finantare din

FEN

Asistenta

sociala

Alte

cheltuieli

Cheltuieli de capital

52. 53.

Ministerul Turismului

-39.971

-2.224

-310

1.774.920

 

417.025

-37.437

-371.727

 

 

 

 

Ministerul Finantelor Publice

- Actiuni Generale, din care:

bunuri si servicii

1.820.218

 

 

 

 

 

 

 

 

 417.025

 

 

 

 

 

 

dobânzi

1.774.920

 

 

1.774.920

 

 

 

 

 

 

 

 

contributia României la bugetul UE

-371.727

 

 

 

 

 

 

 

-371.727

 

 

 

 

cheltuieli de capital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fondul de rezerva bugetara

417 025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDURI EXTERNE NERAM-BURSABILE

-757 675

 

 

 

 

 

 

 

-757.675

 

 

 

Ministerul Mediului

-757 675

 

 

 

 

 

 

 

-757.675

 

 

 

 

NOTA: Diminuările prevăzute la nr. crt. 24 nu se operează la capitolul 53.01 Cercetare fundamentală si cercetare dezvoltare.

 

ANEXA Nr. 3

 

I. Program actualizat

II. Influente

III. Program rectificat

 

SUME

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,

municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti, pe anul 2009

 

- mii lei -


Nr. crt.

Judetul

 

TOTAL

din care, pentru :

finantarea cheltuielilor de personal din

institutiile de învătământ preuniversitar

de stat ale comunelor, oraselor si

municipiilor

 

TOTAL

I

II

III

12.136.598

-811 890

11.324.708

10.246.847

-811.890

9.434.957

1

ALBA

I

II

III

236.586

-16.273

220.313

205.376

-16.273

189.103

2

ARAD

I

II

III

249257

-17.054

232.203

215.241

-17.054

198.187

3

ARGES

I

II

III

372.916

-25.544

347.372

322.393

-25.544

296.849

4

BACĂU

I

II

III

418223

-28303

389.920

357.215

-28.303

328.912

5

BIHOR

I

II

III

385.620

-25.152

360.468

317.448

-25.152

292.296

6

BISTRITA-NASAUD

I

II

III

192.769

-13.704

179.065

172.952

-13.704

159.248

7

BOTOSANI

I

II

III

268 532

-18 232

250300

230.104

-18.232

211.872

8

BRASOV

I

II

III

310.372

-21.119

289.253

266.546

-21.119

245.427

9

BRĂILA

I

II

III

192.005

-13.006

178.999

164.149

-13.006

151.143

10

BUZĂU

I

II

III

283.211

-18755

264 456

236.711

-18.755

217.956

11

CARAS-SEVERIN

I

II

III

179560

-11.864

167.696

149.729

-11.864

137,865

12

CĂLĂRASI

I

II

III

166.035

-10.495

155540

132.462

-10.495

121.967

 

- mii lei -


Nr.

crt.

Judetul

 

TOTAL

din care, pentru :

finantarea cheltuielilor de personal din

institutiile de învătământ preuniversitar

de stat ale comunelor, oraselor si municipiilor

13

CLUJ

I

II

III

371.566

-25.548

346.018

322.437

 -25.548

296.889

14

CONSTANTA

I

II

III

342.356

-23 581

318.775

297.614

-23.581

274.033

15

COVASNA

I

II

III

151.428

-10.522

140.806

134.066

-10.622

123.444

16

DAMBOVITA

I

II

III

297.519

-19.214

278.305

242.501

-19 214

223.287

17

DOLJ

I

II

III

402.910

-26.027

376883

328.482

-26.027

302,455

18

GALATI

I

II

III

345.234

-23.483

321.751

296.378

-23.483

 272 895

19

GIURGIU

I

II

III

125.806

-8236

117.570

103.950

-8.236

 95.714

20

GORJ

I

II

III

232.062

-15.845

216.217

199.980

-15.845

184.135

21

HARGHITA

I

II

III

235.900

-17.009

218.891

214.664

-17.009

197.655

22

HUNEDOARA

I

II

III

276.289

-18.558

257.731

234.225

 -18.558

215667

23

IALOMITA

I

II

III

154.700

-10.092

144.608

127.377

 -10.092

117.285

24

tASI

I

II

III

482.502

-32 995

449.507

416.429

-32.995

383.434

25

ILFOV

I

II

III

109.043

-7.138

101.905

90.090

-7.138

82.952

26

MARAMURES

I

II

III

327.696

-22649

305.047

285851

-22.649

263.202

27

MEHEDINTI

I

II

III

185.965

-11.665

174.300

147,223

-11.665

135.558

28

MURES

I

II

III

364.295

-25220

339.075

318.307

-25.220

293.087

- mii lei -


Nr.

crt.

 

Judetul

 

TOTAL

din care, pentru :

finantarea cheltuielilor de personal din

institutiile de învătământ preuniversitar

de stat ale comunelor, oraselor si

municipiilor

29

NEAMT

I

II

III

300.880

-20,501

280.379

258.740

-20.501

238.239

30

OLT

I

II

III

274.842

-18.588

256.254

234.598

-18.588

216.010

31

PRAHOVA

I

II

III

411.373

-28.402

382.971

358.456

-28.402

330054

32

SATU MARE

I

II

III

256.950

-18075

238.875

228.124

-18.075

210049

33

SĂLAJ

I

II

III

172.447

-11.615

160.832

146.593

-11.615

134.978

34

SIBIU

I

II

III

235.350

-15.930

219.420

201.048

-15.930

185.118

35

SUCEAVA

I

II

III

408.841

-28 004

380.837

353439

-28.004

325.435

36

TELEORMAN

I

II

III

226.285

-14.835

211.450

187.227

-14.835

172.392

37

TIMIS

I

II

III

342.266

-23.741

318.525

299.640

-23.741

275.899

38

TULCEA

I

II

III

138.768

-9.540

129.228

120.398

-9.540

110.858

39

VASLUI

I

II

III

289.410

-18166

271.244

229 275

-18.166

211.109

40

VÂLCEA

I

II

III

240.995

-16.348

224.647

206.330

-16.348

189.982

41

VRANCEA

I

II

III

218.088

-13 540

204.548

170.884

-13.540

157.344

42

MUN. BUCURESTI

I

II

III

959.746

-57.222

902.524

722.195

-57.222

664.973


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal

în sectorul bugetar

 

Luând în considerare presiunile si riscurile determinate de evolutiile economice interne si externe, necesitatea sustinerii cresterii economice si reducerii inflatiei, precum si asigurarea cu prioritate a sumelor destinate finantării proiectelor de infrastructură si cofinantării proiectelor finantate din fonduri europene si a contributiei României la bugetul comunitar,

având în vedere opiniile si recomandările Comisiei Europene si ale organismelor financiare internationale referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare, rezultă că, pentru evitarea riscurilor semnalate si, implicit, a riscului declansării procedurii de deficit excesiv, este necesară adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare si de abordare mai prudentă a deficitului bugetar.

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.096 din 24 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Personalul de specialitate care are si îndeplineste efectiv atributii în cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare comunitare acordate României prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPAsi SAPARD, prin Fondul European pentru Garantare în Agricultură, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală si prin fondurile structurale si de coeziune este constituit din personal contractual sau, după caz, functionari publici.

(2) Prin personalul de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare comunitare acordate României se întelege personalul încadrat pe functii publice sau pe functii contractuale bugetare, altul decât cel încadrat pe functii comune din sectorul bugetar.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Salariile de bază corespunzătoare functiilor în care este încadrat personalul prevăzut la art. 1 pot fi majorate cu până la 75% în functie de îndeplinirea criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(2) Evaluarea activitătii personalului prevăzut la alin. (1) se face cel putin o dată pe an, ocazie cu care procentul de majorare a salariului de bază se poate modifica în functie de rezultatele activitătii proprii.”

Art. II. - În termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonante de urgentă în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin hotărâre a Guvernului, initiată de Ministerul Finantelor Publice sau, după caz, de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, se vor stabili structurile din cadrul ministerelor si institutiilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare comunitare, numărul si structura posturilor, criteriile de încadrare a personalului pe functii specifice si procentul ce urmează a fi acordat personalului potrivit art. 1 si 2 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, în functie de rezultatele activitătii proprii, corespunzător atributiilor din fisa postului.

Art. III. - Alineatul (1) al articolului 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacitătii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2008, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. IV. - Legea nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale judetene si locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 7 decembrie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 10, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru activitatea desfăsurată, specialistii pregătiti în managementul de proiect prevăzuti la alin. (1) cu finantare internatională beneficiază de salarii de bază corespunzătoare functiilor în care sunt încadrati si beneficiază de o majorare cu până la 75% a salariilor de bază, în functie de îndeplinirea criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului.”

2. La articolul 10, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) si (32), cu următorul cuprins:

„(31) Pentru a beneficia de majorarea prevăzută la alin. (3), ordonatorii de credite vor stabili prin act administrativ persoanele beneficiare.

(32) Evaluarea activitătii personalului prevăzut la alin. (3) se face cel putin o dată pe an, ocazie cu care procentul de majorare a salariului de bază se poate modifica în functie de rezultatele activitătii proprii.”

Art. V. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, prin hotărâre a Guvernului se vor stabili criteriile si procentul ce urmează a fi acordat personalului, potrivit art. 10 alin. (3) din Legea nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale judetene si locale, în functie de rezultatele activitătii proprii, corespunzător atributiilor din fisa postului.

Art. VI. - Articolul 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. VII. - Articolul 7 din Legea nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Functionarii publici si personalul contractual, altul decât cel încadrat pe functii comune din sectorul bugetar, din cadrul Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură si al sucursalelor judetene ale acesteia beneficiază de salarii de bază corespunzătoare functiilor în care sunt încadrati, la care se adaugă o majorare a salariilor de bază cu până la 75% din acestea.

(2) Evaluarea activitătii personalului prevăzut la alin. (1) se face cel putin o dată pe an, ocazie cu care procentul de majorare a salariului de bază se poate modifica în functie de rezultatele activitătii proprii.”

Art. VIII. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, prin hotărâre a Guvernului se vor stabili criteriile si procentul ce urmează a fi acordat personalului, potrivit art. 7 alin. (1) din Legea nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, în functie de rezultatele activitătii proprii, corespunzător atributiilor din fisa postului.

Art. IX. - Ordonanta Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, precum si unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - Presedintele, vicepresedintele si membrii comisiilor pentru protectia copilului, precum si secretarul acestora, constituite potrivit legii, au dreptul la o indemnizatie de sedintă al cărei cuantum se stabileste prin hotărâre a consiliului judetean sau prin hotărâre a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si va fi de 1% din indemnizatia presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarului de sector.”

2. La articolul 30, alineatul (3) va avea următorul cuprins: „(3) Consilierii pentru afaceri europene, pe lângă salariul de bază, stabilit în conditiile legii, beneficiază si de spor de vechime si majorările prevăzute de dispozitiile legale aplicabile personalului contractual din autorităti si institutii publice si, după caz, prevăzute în mod expres de dispozitiile legale speciale aplicabile în autoritatea sau institutia publică în care îsi desfăsoară activitatea.”

Art. X. - Indemnizatiile de conducere pentru personalul bugetar, atât contractual cât si functionari publici, prevăzute în actele normative, reprezintă limite maxime până la care conducătorii autoritătilor sau institutiilor publice, având calitatea de ordonatori de credite, pot stabili nivelurile individuale.

Art. XI. - Alineatul (2) al articolului 37 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul functionarului public denumit manager public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 30 iunie 2008, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru activitatea desfăsurată, managerii publici beneficiază de un spor de manager public de până la 55% aplicat la salariul de bază si care nu face parte din acesta, precum si de prime, spor de vechime si alte drepturi salariale, în conditiile legii. Nivelul individual al sporului de manager public se stabileste de conducătorii autoritătilor sau institutiilor publice.”

Art. XII. - Alineatul (7) al articolului 9 din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 12 noiembrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(7) Prin decizie internă a conducătorului entitătii publice, persoanele desemnate să efectueze controlul financiar preventiv propriu pot beneficia de un spor pentru complexitatea muncii de până la 25% aplicat la salariul de bază brut lunar, în măsura în care functia pe care o detin nu este incompatibilă cu activitatea de control financiar preventiv.”

Art. XIII. - Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (7) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si până la data de 31 decembrie 2009, membrii Comitetului pentru Audit Public Intern vor primi o indemnizatie de sedintă egală cu 1% din nivelul echivalent salariului brut al secretarilor de stat; indemnizatia se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice.

Art. XIV. - Articolul 14 din Legea nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Membrii Corpului diplomatic si consular al României care lucrează în centrala Ministerului Afacerilor Externe si cunosc una sau mai multe limbi străine rare, altele decât cele de circulatie internatională, pe care le folosesc în exercitarea functiei diplomatice sau consulare, beneficiază de un spor de 10% calculat asupra salariului de bază corespunzător functiei de încadrare, în conditiile prevăzute prin ordin al ministrului afacerilor externe.”

Art. XV. - Alineatul (3) al articolului 18 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„(3) Auditorii interni au un nivel de salarizare corespunzător ierarhiei acestei functii în cadrul sistemului de salarizare a functionarilor publici; totodată, auditorii interni beneficiază de un spor pentru complexitatea muncii de până la 25% aplicat la salariul de bază brut lunar.”

Art. XVI. - Alineatele (1) si (2) ale articolului 17 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplină, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 13 noiembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:


„Art. 17. - (1) Pentru activitatea desfăsurată în cadrul comisiei de disciplină, membrii, secretarul acesteia, precum si persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă în conditiile prevăzute la art. 31 au dreptul la o indemnizatie lunară de 1%, care se aplică la salariul de bază al fiecăruia si se acordă în lunile în care comisia de disciplină îsi desfăsoară activitatea, respectiv în lunile în care persoanele din cadrul corpului de control au efectuat cercetarea administrativă. Sporul lunar se acordă de autoritatea sau institutia publică în cadrul căreia îsi desfăsoară activitatea persoanele mentionate, pe baza certificării de către presedintele comisiei a desfăsurării activitătii comisiei pe luna respectivă.

(2) Pentru participarea la lucrările comisiei de disciplină pentru Înaltii functionari publici, membrii si persoanele care asigură secretariatul tehnic au dreptul la o indemnizatie reprezentând 1% din salariul de bază prevăzut de lege pentru functia publică de secretar general din cadrul ministerelor.”

Art. XVII. - Articolul 42 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 42. - (1) Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs, precum si la cele ale comisiei de solutionare a contestatiilor, membrii acestora au dreptul la o indemnizatie reprezentând 1% din salariul de bază, stabilit conform legii.

(2) Persoanele care asigură secretariatul comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor au dreptul la o indemnizatie de 1% din salariul de bază, stabilit conform legii.”

Art. XVIII. - Articolul 33 din Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor paritare si încheierea acordurilor colective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - Pentru activitatea desfăsurată în cadrul comisiei paritare, presedintele, membrii si secretarul comisiei paritare au dreptul la un spor lunar de 1%, care se aplică la salariul de bază al fiecăruia si se acordă doar în lunile în care comisia paritară îsi desfăsoară activitatea, pe baza proceselor-verbale ale sedintelor acesteia.”

Art. XIX. - Ordonatorii principali de credite au obligatia de a se încadra în limitele de cheltuieli cu personalul, asa cum sunt acestea prevăzute în legea bugetară anuală.

Art. XX. - Alineatul (5) al articolului 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 1 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Membrii Comisiei speciale de retrocedare, precum si persoanele din cadrul Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor, care asigură secretariatul tehnic al acesteia, beneficiază de indemnizatie de sedintă reprezentând 1% din salariul de încadrare sau, după caz, din indemnizatia lunară; într-o lună se poate acorda o singură indemnizatie, indiferent de numărul sedintelor de lucru.”

Art. XXI. - Litera d) a articolului 15 din titlul VII „Regimul stabilirii si plătii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv”, capitolul IV „Măsuri anticoruptie”, din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) membrii Comisiei Centrale beneficiază de indemnizatie de sedintă reprezentând 1% din salariul de încadrare sau, după caz, din indemnizatia lunară; într-o lună se poate acorda o singură indemnizatie, indiferent de numărul sedintelor de lucru;”.

Art. XXII. - Articolul 42 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici în anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 42. - Presedintele, vicepresedintele si membrii comisiilor pentru protectia copilului, precum si secretarul acestora, constituite potrivit legii, au dreptul la o indemnizatie de sedintă al cărei cuantum se stabileste prin hotărâre a consiliului judetean sau prin hotărâre a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si este de 1% din indemnizatia presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarului de sector.”

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 11 aprilie 2009.

Nr. 35.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA CENTRALĂ DE RECHIZITII

OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Listei cu preturile principalelor bunuri consumptibile rechizitionabile,

necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul 2009

 

Având în vedere dispozitiile art. 22 alin. (3) si ale art. 24 alin. (2), (3) si (5) din Legea nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestările de servicii în interes public, cu modificările si completările ulterioare, si ale Precizărilor privind stabilirea limitelor preturilor pentru principalele bunuri consumptibile rechizitionabile, aprobate prin Hotărârea Comisiei Centrale de Rechizitii nr. 1.285/2005,

Comisia Centrală de Rechizitii adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Lista cu preturile principalelor bunuri consumptibile rechizitionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul 2009, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, prin Comisia Centrală de Rechizitii si prin comisiile mixte de rechizitii, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. - Secretariatul tehnic permanent al Comisiei Centrale de Rechizitii va actualiza trimestrial preturile cuprinse în lista prevăzută la art. 1, pe baza indicilor de preturi stabiliti de Institutul National de Statistică si publicati în Buletinul Statistic de Preturi.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Seful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale,

presedintele Comisiei Centrale de Rechizitii,

Adrian Mironescu

 

Bucuresti, 3 aprilie 2009.

Nr. 1.

 

ANEXA

 

LISTA

cu preturile principalelor bunuri consumptibile rechizitionabile,

necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Bunuri consumptibile rechizitionabile

Nr. crt. sortiment

Bunuri rechizitionabile

U/M

Pretul de productie (mediu) la nivelul lunii 12/2008

- lei 0

Taxa pe valoarea adăugată -%-

Cota medie de adaos comercial în veriga comertului cu ridicata -%-

Cota medie de adaos comercial în veriga comertului

cu amănuntul -%-

Cod produs statistic CPSA

Denumirea produsului

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Pâine

concentratie

făină 76%

1

1581.11

Pâine albă

kg

2,00

19

15,70

32,00

2

1581.11

Pâine semialbă

kg

1,90

19

15,70

32,00

3

1581.11

Pâine neagră

kg

2,25

19

15,70

32,00

4

1581.11

Pâine albă simplă fără adaosuri0indigenă

kg

2,10

19

15,70

32,00

2.

Carne de consum

5

1511.13

Carne de porcine proaspătă sau refrigerată în carcasă (inclusiv grăsimi)

kg

8,90

19

15,70

32,00

6

1511.14

Carne de porcine congelată în carcasă (inclusiv grăsimi)

kg

10,20

19

15,70

32,00

7

1511.13

Carne porc, fără os si slănină cal. I (pulpă)

kg

10,80

19

15,70

32,00

8

1511.13

Carne porc, cu os, fără slănină cal. I (ceafă, antricot cu coastă, pulpă, spată)

kg

10,70

19

15,70

32,00

9

1511.13

Carne porc, cu os, fără slănină cal. I (ceafă, antricot cu coastă, pulpă, spată)

kg

10,15

19

15,70

32,00


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

10

1511.13

Carne porc, cu slănină cal. II (fleică, piept, rasol)

kg

8,10

19

15,70

32,00

 

 

11

1511.11

Carne de bovine proaspătă sau refrigerată, dezosată, transată

kg

10,50

19

15,70

32,00

 

 

12

1511.12

Carne de bovine congelată transată si sferturi

kg

16,80

19

15,70

32,00

 

 

13

1511.11

Carne vită, mânzat fără os cal. I - pulpă

kg

11,40

19

15,70

32,00

 

 

14

1511.11

Carne vită, mânzat fără os cal. II (cap de piept cu mugur, greabăn, piept biet cu si fără fată, fleică, rasol cu cheie)

kg

8,10

19

15,70

32,00

 

 

15

1511.11

Carne vită, mânzat cu os cal. I (antricot, vrăbioare, pulpă, spată)

kg

9,75

19

15,70

32,00

 

 

16

1512.11

Cocosi, găini sau pui întregi, proaspeti sau refrigerati

kg

7,20

19

15,70

32,00

 

 

17

1512.11

Cocosi, găini sau pui transati în părti si organe, proaspeti sau refrigerati

kg

8,00

19

15,70

32,00

 

 

18

1512.12

Cocosi, găini sau pui întregi congelati

kg

6,50

19

15,70

32,00

 

 

19

1512.12

Cocosi, găini sau pui transati în părti si organe, congelati

kg

8,10

19

15,70

32,00

3.

Preparate din carne (consum)

20

1513.12

Cârnati, cârnăciori uscati si produse similare din carne

kg

12,00

19

15,70

32,00

 

 

21

1513.12

Altă carne de porc uscată, sărată sau afumată (inclusiv specialităti)

kg

14,50

19

15,70

32,00

 

 

22

1513.12

Alte specialităti de mezeluri (salamuri, tobe, caltabosi, parizer, crenvursti, polonezi)

kg

12,80

19

15,70

32,00

 

 

23

1513.12

Suncă de porc presată

kg

13,10

19

15,70

32,00

 

 

24

1513.12

Salam de porc

kg

12,50

19

15,70

32,00

 

 

25

1513.12

Salam de vară

kg

13,50

19

15,70

32,00

 

 

26

1513.12

Salam tip Sibiu

kg

22,50

19

15,70

32,00

 

 

27

1513.12

Conserve din carne de vită

kg

10,20

19

15,70

32,00

 

 

28

1513.12

Carne de vită, în suc propriu (cutie de 300 gr)

cutie

3,80

19

15,70

32,00

 

 

29

1513.12

Conserve din carne de porc

kg

9,20

19

15,70

32,00

 

 

30

1513.12

Carne de porc, în suc propriu (cutie de 300 gr)

cutie

3,50

19

15,70

32,00

4.

Lapte

31

1551.11

Lapte neconcentrat, neîndulcit, pasteurizat cu un continut >1% dar <3% de materii grase

I

1,70

19

15,70

32,00

 

 

32

1551.11

Lapte vacă degresat (1,8%), nepasteurizat (pungă 1.000 ml)

I

1,90

19

15,70

32,00

 

 

33

1551.11

Lapte vacă cu grăsime (2,5%), nepasteurizat (pungă 1.000 ml)

I

2,15

19

15,70

32,00

 

 

34

1551.11

Lapte vacă cu grăsime (3^%), pasteurizat tip „Dorna”, „Brenac” - cutie de carton de 1.000 ml)

I

3,05

19

15,70

32,00

5.

Ulei comestibil

35

1542.11

Ulei în amestec

I

3,10

19

15,70

32,00

 

 

36

1542.11

Ulei de floarea soarelui, rafinat

I

4,05

19

15,70

32,00

 

 

37

1542.11

Ulei de floarea soarelui, dublu rafinat tip („Muntenia”, „Argus”, „Ulcom”, „Horea”) sticle de plastic de 1.000 ml

I

4,65

19

15,70

32,00

6.

Zahăr

38

1583.12

Zahăr cristal tos - vrac

kg

2,35

19

15,70

32,00

 

 

39

1583.12

Zahăr cristal tos - preambalat

kg

2,65

19

15,70

32,00

7.

Cartofi

40

1531.12

Cartofi deshidratati

kg

7,50

19

15,70

32,00

 

 

41

0111.12

Cartofi timpurii de vară

kg

0,95

19

15,70

32,00

 

 

42

0111.12

Cartofi de toamnă

kg

0,85

19

15,70

32,00


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor

de constructie a asezămintelor culturale de drept public, din mediul rural si mic urban - obiectiv reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

 

Având în vedere prevederile pct. 8.6 din Ghidul operational pentru Programul prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului culturii si cultelor nr. 851/2.446/2008,

în temeiul art. 9 alin (2) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - SA, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si locuintei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public, din mediul rural si mic urban - obiectiv reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 26 martie 2009.

Nr. 195.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind derularea Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile

unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor

de constructie a asezămintelor culturale de drept public, din mediul rural si mic urban - obiectiv reabilitarea,

modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban,

realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public, din mediul rural si mic urban - obiectiv reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., denumit în continuare Program, este instituit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006. Programul se realizează de Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., societate pe actiuni, sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, în conformitate cu obiectul său de activitate si cu atributiile stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

(2) În cadrul Programului se are în vedere realizarea următoarelor obiective de investitii:

a) reabilitarea si dotarea asezămintelor culturale;

b) modernizarea si dotarea asezămintelor culturale;

c) reabilitarea, modernizarea si dotarea asezămintelor culturale.

(3) În sensul prezentelor norme metodologice, expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) beneficiari - autoritătile administratiei publice locale ale localitătilor din mediul mic urban;

b) comisia pentru evaluarea si selectia proiectelor- comisia instituită prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006, care aprobă cererile de reabilitare, modernizare a infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale, depuse de aplicanti, pe baza criteriilor stabilite prin Ghidul operational pentru Programul prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului culturii si cultelor nr. 851/2.446/2008, denumit în continuare Ghid;


c) asezăminte culturale - persoanele juridice de drept public sau privat, indiferent de forma de organizare si finantare, care desfăsoară activităti în domeniul cultural, de informare si de educatie permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale si a accesului la informatie, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006.

Art. 2. - (1) Asezămintele culturale care necesită reabilitare, modernizare si dotare sunt amplasate pe terenuri proprietate privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Asezămintele culturale si terenurile aferente, apartinând domeniului privat al statului sau unitătilor administrativ-teritoriale se preiau în folosintă gratuită, potrivit legii, de către Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., denumită în continuare „C.N.I.”- S.A., pe perioada realizării investitiei, în baza unui protocol încheiat cu beneficiarii, cu specificatia expresă că asezămintele culturale si terenurile aferente sunt libere de orice sarcini si că nu se află în litigiu.

(3) Modelul declaratiei pe propria răspundere referitoare la faptul că asezământul cultural si terenul aferent sunt libere de orice sarcini si că nu se află în litigiu este prevăzut în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Promovarea investitiilor

 

Art. 3. - (1) Comisia pentru evaluarea si selectia proiectelor întocmeste lista solicitantilor selectati, listă ce se transmite Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei în vederea publicării pe site si comunicării către „C.N.I.” - S.A., care întocmeste lista-sinteză a asezămintelor culturale propuse a fi finantate, potrivit anexei nr. 2. În vederea întocmirii listei-sinteză, „C.N.I.” - S.A. solicită beneficiarilor eligibili elaborarea si transmiterea expertizei tehnice, a expertizei energetice si a releveului clădirii asezământului cultural.

(2) Propunerea pentru lista-sinteză este transmisă Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei în vederea aprobării prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei.

(3) Lista-sinteză astfel aprobată este documentul care stă la baza întocmirii listei obiectivelor de investitii propuse a fi finantate anual privind reabilitarea, modernizarea si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban si a fundamentării alocatiilor bugetare necesare în vederea finantării acestora, conform prevederilor legale în vigoare. în conformitate cu alocările bugetare anuale, „C.N.I.” - S.A. declansează procedurile de atribuire a serviciilor de proiectare pentru studiile de fezabilitate, cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice. Studiile de fezabilitate se supun avizării Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici.

(4) După avizarea studiilor de fezabilitate în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, obiectivele de investitii propuse a fi finantate sunt preluate si cuprinse în lista de investitii a „C.N.I.” - S.A.

Art. 4. - (1) Pentru obiectivele de investitii propuse a fi finantate anual, „C.N.I.” - S.A. preia de la beneficiari, pe durata de realizare a investitiei, potrivit legii, asezămintele culturale si terenurile aferente, conform protocolului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Protocolul prevăzut în anexa nr. 3 cuprinde în mod explicit si imperativ obligativitatea beneficiarului de a asigura, în conditiile legii, suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea santierului, precum si racordurile pentru utilităti (apă, energie, canalizare etc), aferente constructiei, până la limita amplasamentului santierului, conform graficului de executie, anexă la contractul de executie a lucrărilor.

(3) Beneficiarii obiectivelor de investitii au obligatia de a pune la dispozitia „C.N.I.” - S.A. autorizatia de construire, necesară demarării lucrărilor.

 

CAPITOLUL III

Derularea finantării si realizării investitiilor

 

Art. 5. - (1) Pentru asigurarea optimă a finantării, „C.N.I.” - S.A. întocmeste lista obiectivelor de investitii, care sunt defalcate pe surse de finantare, esalonate pe fiecare obiectiv în parte. Lista este înaintată directiei coordonatoare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, în vederea supunerii spre aprobare ordonatorului principal de credite.

(2) „C.N.I.” - S.A. comunică beneficiarilor obiectivul/ obiectivele de investitii care urmează a fi finantat/finantate în anul în curs si solicită transmiterea asezămintelor culturale si a terenurilor aferente, conform protocolului încheiat în conditiile art. 4.

Art. 6. - „C.N.I.” - S.A. declansează procedurile de atribuire a contractelor de prestări de servicii (proiectele tehnice si detaliile de executie) si de executie de lucrări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizitiile publice.

Art. 7. - „C.N.I.” - S.A. comunică Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei - Directia economică si financiară numărul de cont deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, în vederea virării sumelor destinate finantării obiectivelor de investitii.

Art. 8. - (1) „C.N.I.” - S.A. asigură urmărirea si supravegherea tehnică a lucrărilor, receptia la terminarea lucrărilor, conform graficului de executie, anexă la contractul de executie a lucrărilor, participă împreună cu reprezentantii beneficiarilor si ai Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei la receptia la terminarea lucrărilor si la receptia finală la expirarea perioadei de garantie.

(2) Supravegherea tehnico-economică a lucrărilor se realizează de „C.N.I.” - S.A. prin personal atestat, conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Decontarea lucrărilor se face pe stadii fizice pe baza situatiilor de lucrări prezentate de operatorul economic care realizează investitia în conditiile legii, confirmată în scris de „C.N.I.” - S.A.

Art. 9. - Finantarea proiectării si a executiei obiectivelor de investitii se efectuează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 10. - (1) După efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor, „C.N.I.” - S.A. predă beneficiarului, pe bază de protocol, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, obiectivul de investitii realizat si terenul aferent, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Protocolul prevăzut în anexa nr. 4 cuprinde în mod expres obligativitatea transmiterii cu titlu gratuit a obiectivului de investitii realizat si a terenului aferent către beneficiar.

(3) Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National urmăreste ca beneficiarii să păstreze în timp destinatia obiectivului de investitii.

Art. 11. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 


ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

 

DECLARATIE

pe propria răspundere

 

Beneficiarul, ........................................, cu sediul în ....................................., reprezentat prin .........................., declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că asezământul cultural si terenul aferent, situate în..................................., predate către Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., sunt libere de orice sarcini si

nu se află în litigiu.

 

Data completării

..............................................

Declarant,

..........................................

(semnătură autorizată)

 

ANEXA Nr. 2 la

normele metodologice

 

LISTA-SINTEZĂ*) a asezămintelor culturale propuse a fi finantate în anul................................

 

Nr. crt.

Judetul

Localitatea

Amplasamentul

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Lista-sinteză se întocmeste de către Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A. si este aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei.

 

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

 

Beneficiar.......................

Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A

Nr........./.......

Nr........./.........

 

PROTOCOL încheiat astăzi,........................

 

1. Beneficiarul,.........................................., cu sediul în........................................., reprezentat prin................................., în calitate de predător, si Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, în calitate de primitor, în baza Hotărârii ....................................nr................/............, am procedat la predarea-primirea unui număr de....... amplasamente, compuse din asezământ cultural si terenul aferent, în suprafată totală de......m2, identificate potrivit Cărtii funciare

nr............................., nr. topo............................., după cum urmează:

 

Nr. crt.

Amplasamentul

Suprafata (m2)

Categoria de folosintă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

2. Asezământul cultural si terenul aferent ce se predau Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A. sunt destinate reabilitării, modernizării si dotării asezământului cultural si se dau în folosintă gratuită pe durata realizării lucrărilor.

3. Beneficiarul,.................., se obligă să asigure suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea santierului, precum si racordurile pentru utilităti (apă, energie, canalizare etc), aferente lucrării, până la limita amplasamentului santierului, conform graficului de executie, anexă la contractul de executie a lucrărilor, libere de orice sarcini.

4. Asezământul cultural si terenul aferent, identificate la pct. 1, fac parte din domeniul privat al statului/unitătii administrativ-teritoriale, fiind administrate de..........., si sunt libere de orice sarcini.

Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

 

Am predat

Beneficiar,

..............................................

Am primit

Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

Director general,

..............................................

Conducătorul unitătii,

..............................................

 

 


ANEXA Nr. 4 la normele metodologice

 

Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

Beneficiarul..................................

Nr.............../....................

Nr.............../....................

 

PROTOCOL încheiat astăzi,.......................

 

1. Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, reprezentată prin  ........................................................, în calitate de predător,

si

2. Beneficiar,......................................................, reprezentat prin................................................., în calitate de primitor, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A., aprobată cu modificări prin Legea hr. 117/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale Normelor privind derularea Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public, din mediul rural si mic urban - obiectiv reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuintei nr. 195/2009, am procedatla predarea-primirea imobilului situat în........................, compus din asezământ cultural siterenul aferent, în suprafată de.......................m2.

Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A. transmite în mod gratuit asezământul cultural si terenul aferent ........................................... (Se mentionează beneficiarul.)

Beneficiarul are obligatia de a mentine destinatia de asezământ cultural o perioadă de minimum 15 ani.

Beneficiarul,..........................., se angajează sa întretină asezământul cultural, pe perioada de functionare.

Beneficiarul, ..........................., se angajează să asigure realizarea activitătilor prevăzute în planul de activitate aprobat odată cu depunerea cererii de finantare pentru realizarea obiectivului de investitii.

Prezentul protocol s-a încheiat ca urmare a Procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr................din............. si anulează orice documente încheiate anterior între părti.

Odată cu predarea-primirea efectuată pentru imobilul sus-mentionat s-a predat beneficiarului......................................... si cartea tehnică a constructiei.

Prezentul protocol de predare-primire, în conformitate cu legislatia în vigoare, a fost încheiat în 4 exemplare cu valoare juridică egală, câte două exemplare pentru fiecare parte.

 

Am predat Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

Director general,

..............................................

 

 

 

Am primit

Beneficiar,

..............................................

Conducătorul unitătii,

..............................................

 

 

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor metodologice privind modalitatea de calcul al tarifelor si procedura de plată a sumelor datorate pentru operatiunile efectuate contra cost de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii,

cultelor si patrimoniului national nr. 2.029/2009

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind modalitatea de calcul al tarifelor si procedura de plată a sumelor datorate pentru operatiunile efectuate contra cost de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national nr. 2.029/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 17 februarie 2009, se modifică după cum urmează:

- La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „Art. 10. - (1) Sumele datorate si calculate conform prezentelor norme metodologice se plătesc în numerar la casieria ORDAdin municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 91-93, sectorul 1, în ziua de luni, între orele 9,00 si 16,00, si în zilele de marti, miercuri si joi, între orele 13,30 si 16,00, sau în contul RO67TREZ7015005XXX000157, deschis de ORDA la Trezoreria Sectorului 1 Bucuresti.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

 

Bucuresti, 13 martie 2009.

Nr. 2.115.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.