MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 254/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 254            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 16 aprilie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            361. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mehedinti, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mehedinti

 

            431. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al comunei Avram Iancu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Avram lancu, judetul Bihor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            3.616. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar „Puskas Tivadar” din Sfântu Gheorghe

 

REPUBLICĂRI

 

            Hotărârea Guvernului nr. 731/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

            Rectificări la :

             - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mehedinti, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mehedinti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Drobeta-Turnu Severin” la Hotărârea Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mehedinti, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mehedinti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 si 678 bis din 12 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Pozitiile nr. 46 si 119 se abrogă.

2. Următoarele pozitii se modifică după cum urmează:

- la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Bd. Dunării N - Str. Decebal

E - Str. Independentei

V - Calea Timisoarei

St = 21070 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul continut: „S -Str. Aurelian

N - Str. Unirii+M. Averescu E - Str. Topolnitei

V - Str. Dim. Bolintineanu

St = 49052 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 3, coloana 2 va avea următorul continut: „Str. Maresal Averescu”, coloana 3 va avea următorul continut:

„S - Str. Traian

N - Str. Matei Vasilescu si Piata Radu Negru

E - Str. Topolnitei

V -Str. Unirii

St = 19619 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 4, coloana 3 va avea următorul continut: „S -Bd.Carol I

N - Str. Horia

E - Str. D. Cantemir

V -Str. I.C. Bibicescu

St = 7200 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 5, coloana 3 va avea următorul continut: „S -Bd.Carol I

N - Str. Horia

E - Str. Th. Costescu

V 0- Str. I.St. Paulian

St = 7200 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 6, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. M. Averescu

N - Str. Horia

E - Str. Iulius Cezar

V - Str. Chisinău

St = 5600 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 7, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Horia

N - S.C.P.P

E - Str. Avram Iancu

V - Str. Antonini

ST = 34980 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 8, coloana 3 va avea următorul continut: „S -Bd.Carol

N - Bd. Tudor Vladimirescu E - Str. Eroii de la Cerna

V - Str. Orly

St = 12247 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 9, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. I. Cezar

N - Str. Smârdan E -Str. N. Bălcescu

V - Str. Ghe. Lazăr

St = 4120 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 10, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Mrs. Averescu

N - Str. Adrian E - Str. Smârdan

V - Str. Cicero

St = 16330 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 11, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Domeniu public

N - Bd. Mihai Viteazu

E - Str. I.C. Brătianu

V - Str. Sincai

ST = 21954 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 12, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Bd. T. Vladimirescu

N - Bd. Mihai Viteazu


E - Domeniu public

V - Domeniu public

St = 23228 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 13, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Bd. Carol I

N - Str. Alion

E - Str. G. Cosbuc

V - Str. Eroii de la Cerna

ST = 12160 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 14, coloana 3 va avea următorul continut: „S -Bd. Carol I

N -Str. N. Bălcescu E - Str. Smârdan

V -Str. I. Cezar

St = 4230 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 15, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. T. Vlad 6-Brâncoveanu 333(TS1)

N -Str. T Vlad 1A-261 E - Str. Topolnitei

V - Bd. Alunis

St = 88762 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 16, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Bd. Revolutiei 1989

N -Splai M. Viteazul

E -Str. I.C. Brătianu

V-Al. Privighetorilor

ST = 7000 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 17, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Nicolae Grigorescu

N - Str. Veterani

E - Str. Nicolae Grigorescu 6-Topolnitei 24 (bl. 20)

V - Str. Topolnitei 1-Alion 69 (bl. VT1 j

St = 20119 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 18, coloana 2 va avea următorul continut: „Str. Călărasi”, coloana 3 va avea următorul continut:

„S - Str. Traian N - Str. Veterani E - Str. Topolnitei

V - Str. Oituz+Â. Saligny

St = 11540 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 19, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Smochinului

N - Str. Antonini E - Str. Horia

V - Dr. Saidac

St = 2540 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 20, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Bd. Carol I

N -Str. C. D. lonescu

E - Str. Cicero nr. 2-108 (bl. XF12)

V - Str. Cicero nr. 1-117 (bl. S14)

ST = 30395 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 21, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Teren propr. de stat

N - Bd. Mihai Viteazu E - Str. Nicolae lorga

V - Bd. T. Vladimirescu

St = 8000 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 22, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Traian

N - Str. Smochinului E - Str. St. Paulian

V - Str. Cicero

St = 2920 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 23, coloana 3 va avea următorul continut: „S -Bd. Carol I

N - Str. Brates E - Str. St. Paulian

V - Str. Horatiu

ST = 4280 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 24, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Mrs. Averescu

N - Str. Dr. Saidac E -Str. N. Bălcescu

V - Str. Romană

St = 6990 m”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 25, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Horia

N - Str. Dr. Saidac E -Str. N. Pompiliu

V - Str. Avram lancu

St = 1760 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 26, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Rahovei

N - Str. Dr. Saidac E - Str. Mrs. Averescu

V -Str. N. Pompiliu

St = 1710 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 27, coloana 2 va avea următorul continut: „Str. Decebal”, coloana 3 va avea următorul continut:

„S - Bd. Carol I N - Str. Aurelian E - Str. Smârdan

V - Str. D. Grecescu


ST = 12700 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 28, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Bahna+R. Lepri

N - Str. Calomfirescu E - Str. Topolnitei

V - Str. Bolintineanu

ST = 30500 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 29, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Unirii

N - Str. Smochinului E - Str. Barcacila

V - Str. Cicero

ST = 3070 mp, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 30, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Horia

N -Str. Tabla Butii E - Str.Crisan

V - Str. Sincai

St = 4530 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 31, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Brates

N - Str. Romană E - Str. Barcacila

V - Str. Cicero

St = 4160 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 32, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. becebal

N - Str. Traian E - Str. I. Creangă

V - Str. D. Grecescu

St = 24970 mp, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 33, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Horia

N - Str. Calugăreni E -Str. Gh. Lazăr+Orly

V - Str. Crisan ST = 8200 mp”;

- la pozitia nr. 33, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 34, coloana 3 va avea următorul continut: „S -Str. Âurelian

N - Str. Mrs. Averescu E - Str. Rahovei

V -Str. Th. Costescu ST= 1820 mp”;

- la pozitia nr. 34, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 35, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. becebal

N - Str. Traian

E - Str. Ghe. Bibicescu

V - Str. C. D. Gherea ST= 1920 mp”;

- la pozitia nr. 35, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 36, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Bd. Carol I

N -Str. I. C. Brătianu

E - Str. Kiseleff nr. 2 (bl. B7)-88(bl1)

V - Carol I 20-I.C.Brătianu 12 (bl. 2) ST= 19449 mp”;

- la pozitia nr. 36, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 37, coloana 3 va avea următorul continut: „S - teren propr. de stat

N - teren propr. de stat E -DN

V - Bd. T. Vladimirescu

St = 12600 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 38, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Bd. T. Vladimirescu

N - Ogas Crihala

E - teren propr. de stat

V - Str. Cicero

St = 30000 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 39, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Fluviul Dunărea

N - Versant E - Bd. Carol I

V -DN6

St = 32400 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 40, coloana 3 va avea următorul continut: „S -Bd. Carol I

N - Bd. Mihai Viteazu

E - Muzeu - Stadion Municipal

V - Str. Independentei 1-Independentei 52 (bl. 3)

St = 21766 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 41, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Traian

N - Str. Horia

E - Str. Mrs. Averescu

V -Str. Th. Costescu

St = 2920 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 42, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Transilvanei

N -Splai M. Viteazul E - Str. Independentei

V - Str. Kiseleff

St = 1940 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 43, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Mărăsti

N - Str. Crisana


E -Târg Veterani

V -Str. I.C. Brătianu

St = 11330 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 44, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str.Ghe. I. Sisesti

N -Str. Veterani E - Str. Topolnita

V - Str. Eroii de la Cerna

ST = 11770 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 45, coloana 3 va avea următorul continut: „S -Bd.Carol I

N - Bd. T. Vladimirescu E - Orasul Alunis

V - Versant

ST = 4000 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 47, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Fluviul Dunărea

N - Bd. Carol I E - Ruinele Cetătii

V - Calea Timisoarei

St = 20000 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002” iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 48, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. bitului

N - Str. Dorobanti E - Str. Sincai

V - Str. Cicero

St = 2160 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin “;

- la pozitia nr. 49, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Ghe. Titeica

N -Str. CrihaleV E - Str. Sincai

V - Bd. Alunis

ST = 6910 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 50, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Dr. Saidac

N -Splai M.Viteazul E - Str. Crisan

V - Str. Cicero

ST = 15320 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 51, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Calomfirescu

N - Bd. T Vladimirescu E - Str. Topolnitei

V - Str. Bolintineanu

St = 30000 mp2, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 52, coloana 3 va avea următorul continut: „S -Str. Adrian

N - Str. Brâncoveanu E - Str. Topolnitei

V - Str. Bolintineanu

ST = 30970 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 53, coloana 2 va avea următorul continut: „Str. Orly”, coloana 3 va avea următorul continut:

„S - Str. Dr. Saidac

N - alee asfaltată bl. Z11 -C11

E - Str. Orly 2 -92(bloc M2)

V - Str. Orly 1A- 53(blC11)

St = 15425 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 54, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. N. Cernăianu

N - Str. Adrian E - Str. D. Gheată

V - Str. Smârdan

St = 14910 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 55, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. M.Vasilescu

N - Str. R. Lepri E - Str. Topolnitei

V - Str. Smârdan

ST = 14270 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 56, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Mrs. Averescu

N - Str. N. Cernăianu E - Str. Topolnitei

V - Str. Smârdan

St = 14520 m”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 57, coloana 3 va avea următorul continut: „S -Str. Aurelian

N -Splai M.Viteazul E - Str. Oituz+Călărasi

V - Str. 1 Decembrie

St = 15240 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 58, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Băile Romane

N - Bd. T Vladimirescu E - Str. Kiseleff

V -Str. M. Eminescu

St = 9520 m”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 59, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Petre Severin

N -Str. I.C. Brătianu E - Str. M.Eminescu

V - Str. Smârdan

ST = 11960 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;


- la pozitia nr. 60, coloana 3 va avea următorul continut: „S -Bd. Dunării

N - Bd. T. Vladimirescu E - Str. Cicero

V - Str. V. Alecsandri

St = 9830 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 61, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Bd. Carol I

N - Bd. T. Vladimirescu E - Str. Horatiu

V - Str. D. Grecescu

St = 9680 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 62, coloana 2 va avea următorul continut: „Str. Dimitrie Grecescu”, coloana 3 va avea următorul continut:

„S - Bd. Carol I

N - Bd. T. Vladimirescu

E - Str. V. Alecsandri

V - Str. Bolintineanu

ST = 7380 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 63, coloana 3 va avea următorul continut: „S -Bd. Carol I

N - Bd. T Vladimirescu E - Str. D. Grecescu

V - Str. Carol Davila

St = 8450 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 64, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Dorobanti

N -Str. CD. lonescu E - Str. Cicero

V - Bd. Alunis

St = 4100 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 65, coloana 3 va avea următorul continut: „S -Str. Aurelian

N - Bd. T. Vladimirescu E - Str. Anghel Saligny

V - Str. Independentei

ST = 7890 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 66, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Mrs. Averescu

N - Str. Brâncoveanu E - Str. Călărasi

V -Str. Anghel Saligny

ST = 5930 m”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 67, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Dr. Babes

N - Str. Alion E - Str. Topolnita

V - Str. Eroii de la Cerna

ST = 9860 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 68, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Tabla Butii

N - Str. Soveja E - Str. Sincai

V -Str. Ghe. Anghel

St = 5770 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 69, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Ciresoaia

N - Str. Carpati E - Str. Sincai

V - Bd. Alunis

St = 7250 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 70, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Soveja

N - Str. Mărăsesti E - Str. Sincai

V - Bd. Alunis

St= 7820 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002” iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 71, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Carpati

N - Str. Oltului E - Str. Sincai

V -Str. Ghe. Anghel

ST = 7060 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 72, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Mărăsesti

N - Str. Ghe. Titeica E - Str. Sincai

V -Str. Ghe. Anghel

St = 4880 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 73, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Dorobanti

N -Str. L. Rebreanu E - Str. Sincai

V -Str. Ghe. Anghel

St = 5370 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 74, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Semenic

N - Str. Adrian E - Str. Cicero

V - Str. Bolintineanu

St = 6170 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 75, coloana 3 va avea următorul continut: „S -Str. Unirii

N - Str. Semenic E - Str. Cicero


V - Str. Bolintineanu

St = 6000 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 76, coloana 3 va avea următorul continut: „S -Str. Al ion

N - Str. Mărăsti E - Str. Topolnita

V - Str. Kiseleff

St = 7740 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 77, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Crisana

N - Str. Moldovei E - Str. A. Saligny

V - Str. Kiseleff

ST = 3360 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 78, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. I. Maniu

N - Str. Transilvaniei E - Târg Veterani

V -Str. I.C. Brătianu

ST = 5900 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 79, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Grivitei

N -Bd. Revolutiei 1989 E - Cimitir Ortodox

V - Str. Crisan

St = 3250 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 80, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Tabla Butii

N - Str. Călugăreni E - Cimitir Ortodox

V - Str. Crisan

St = 4200 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 81, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Bd. T. Vladimirescu

N -Str. Tabla Butii E -Str. I.C. Brătianu

V - Str. Crisan

St = 4610 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 82, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Bd. T. Vladimirescu

N -Str. Tabla Butii E - Str. Cicero

V -Str. Ghe. Anghel

ST = 3420 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 83, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Crihalei

N - Str. I. Minulescu

E - Str. Sincai

V - Str. Cicero

St = 2430 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 84, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Bd. T. Vladimirescu

N -Str. Tabla Butii E - Str. Antonini

V - Str. Cicero

ST - 3400 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 85, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. N. Grigorescu

N - Str. Traian

E - S.C. Cildro - S.A.

V - Str. I. Creangă

St = 2370 m”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 86, coloana 3 va avea următorul continut: „S - str. Fluviul Dunărea

N - Str. Panduri

E - S.C. Cildro - S.A.

V - Str. I. Creangă

St = 4500 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 87, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Brates

N - Str. Adrian E - Str. Dr. Saidac

V - Str. Cicero

ST = 600 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 88, coloana 3 va avea următorul continut: „S -Splai M.Viteazul

N - Str. Kogălniceanu E - Str. Pr. Orly

V -Str. Ghe. Anghel

St = 14600 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 89, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Kogălniceanu

N -Str. C.D.Ionescu E - Str. Crisan

V - Str. Cicero

St = 5650 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 90, coloana 2 va avea următorul continut: „Str. Prelungirea Orly”, coloana 3 va avea următorul continut:

„S -Splai M.Viteazul N -Str. CD. lonescu E - Spital Judetean

V - Str. Crisan

St = 6000 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;


- la pozitia nr. 91, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Traian

N - Str. R. Lepri

E -S.C. Celrom -S.A.

V - Str. Topolnitei

St = 3950 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 92, coloana 3 va avea următorul continut: „S -Bd. Revolutiei 1989

N -Splai M. Viteazul E - W. Mărăcineanu

V - Str. Orly

ST = 6030 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 93, coloana 3 va avea următorul continut: „S -Bd. Revolutiei 1989

N -Splai M. Viteazul

E - W. Mărăcineanu

V-Al. Privighetorilor

St = 2850 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 94, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Bd.T Vladimirescu

N -Aleea Closani E - Sens giratoriu

V - Str. Topolnita

ST = 3400 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 95, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Nicolae lorga

N - propr. de stat E - propr. de stat

V - propr. de stat

St = 9200 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 96, coloana 3 va avea următorul continut: “S - Str. Nicolae lorga

N - propr. de stat E - Str. Banovitei

V - Sens giratoriu

St = 14000 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 97, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Kogălniceanu

N - Pădurea Crihala E - Str. Pr. Orly-Crisan

V -Str. Ghe. Anghel

ST = 10050 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 98, coloana 3 va avea următorul continut: “S - Teren propr. de stat

N -Teren agricol E - Teren agricol

V -Str. I.C. Brătianu

ST = 2920 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 99, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Cernetiului

N - Teren propr. de stat E - Propr. particulară

V -S.C. IRTA- S.A.

St = 2480 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 100, coloana 3 va avea următorul continut: „S - S.C. Laminor - S.A.

N - Calea ferată

E - S.C. Severnav - S.A.

V - S.C. MECAREX - S.A.

St = 2480 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 101, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Piata Agroalimentară

N - Str. Eugen Mares

E - Str. Walter Mărăcineanu

V-Aleea Privighetorilor

St = 2040 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 102, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Calea ferată

N - Bd. Dunării

E - Fântâna Fratostiteanu

V -Club Patria

S T = 2200 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 103, coloana 3 va avea următorul continut: “S - Fluviul Dunărea

N - Str. Traian E - Str. Topolnitei

V - Str. Anghel Saligny

St = 3090 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 104, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Bd. T. Vladimirescu

N -Str. Ghe. I. Sisesti E - Str. Topolnita

V - Str. Eroii de la Cerna

St = 11300 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 105, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. M. Sadoveanu

N -Splai M. Viteazul E - Str. Cicero

V -Str. Ghe. Anghel

St = 3140 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 106, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. I. L. Caragiale

N - Str. T Arghezi E - Str. Cicero


V -Str. Ghe. Anghel

St = 3130 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 107, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Crihalei

N - Str. M. Sadoveanu E - Str. Cicero

V -Str. Ghe. Anghel

St = 2880 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 108, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. I. Minulescu

N - Str. D-tru Tudor E - Str. Sincai

V - Str. Cicero

St = 2570 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 109, coloana 3 va avea următorul continut: „S -Str. Al. I. Cuza

N -Splai M. Viteazul E - Str. Sincai

V - Str. Cicero

St = 2510 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 110, coloana 3 va avea următorul continut: „S -Bd. Revolutiei 1989

N -Splai M. Viteazul E -Str. I. C. Brătianu

V - W. Mărăcineanu

St = 1950 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”

- la pozitia nr. 111, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Bd. Carol I

N - Str. Aurelian E - Str. M. Eminescu

V - Str. Smârdan

St = 650 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 112, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Traian

N - Penitenciarul E - Str. Bolintineanu

V - Serpentina Rosiori

ST = 3760 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 113, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Mures-Plevnei

N - Str. Grivitei, Ciresoaia E -Str. I. C. Brătianu

V -Str. Ghe. Anghel

St = 12250 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 114, coloana 3 va avea următorul continut: „S - DN 70

N - Teren agricol E - Teren IAS

V - Teren IAS

St = 17600 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 115, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Tudor Arghezi

N - Bloc locuinte B4 E - Str. Cicero

V -Str. Gh. Anghel

St = 1625 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 116, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. L. Rebreanu

N -Str. Al. I.Cuza E - Str. Sincai

V - Str. Cicero

ST = 2450 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 117, coloana 3 va avea următorul continut: „S - Str. Păcii

N -Str. CD. lonescu E - Str. Pr. Orly

V -Str. Ghe. Anghel

ST = 10500 mp”, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”;

- la pozitia nr. 118, coloana 4 va avea următorul continut: „2002”, iar coloana 6 va avea următorul continut: „domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin”.

3. După pozitia nr. 169 se introduc zece noi pozitii, pozitiile nr. 170-179, conform anexei la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 25 martie 2009.

Nr. 361.

 


ANEXĂ

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Drobeta-Turnu Severin

 

Sectiunea 1: Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare (vecinătăti)

Anul

dobândirii

sau, după caz,

al dării

în folosintă

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

CATEGORIA A- STRĂZILE CU TROTUARELE AFERENTE

170

1.3.7.2

Str. Unirii

S - Str. Traian N - C. Rădulescu Motru E - Str. Mrs. Averescu V - Str. Carol Davila ST = 8810 mp

2002

 

Domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin, potrivit H.C.L. nr. 23/2009

171

1.3.7.2

Str. St. Odobleja

S - Bd. Carol I N - Str. Aurelian E - Muzeul V-Str. M. Eminescu ST = 4750 mp

2002

 

Domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin, potrivit H.C.L. nr. 23/2009

172

1.3.7.2

Bd. Alunis

S - Bd. T. Vladimirescu N - Splaiul M. Viteazu E - Str. Ghe. Anghel V - Domeniu public+propr. Particulară ST = 12000 mp

2002

3.708.905,40

Domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin, potrivit H.C.L. nr. 23/2009

173

1.3.7.2

Aleea Migdalului

S - Str. M. Kogălniceanu N - Str. CD. lonescu E - Str. Cicero V - Str. Ghe. Anghel ST = 1940mp

2002

 

Domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin, potrivit H.C.L. nr. 23/2009

174

1.3.7.2

Aleea Violetelor

S - propr. private N - propr. private E - Ogas Crihala V - Str. Prel. Orly ST = 1940mp

2004

104.306,72

Domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin, potrivit H.C.L. nr. 23/2009

175

1.3.7.2

Aleea Busuiocului

S - propr. private N - propr. private E - Ogas Crihala V - Str. Prel. Orly ST = 1940mp

2004

72.270,33

Domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin, potrivit H.C.L. nr. 23/2009

176

1.3.7.2

Aleea Lalelelor

S - propr. private N - propr. private E - Ogas Crihala V - Str. Prel. Orly ST = 1940mp

2004

126.086,5

Domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin, potrivit H.C.L. nr. 23/2009

177

1.3.7.2

Aleea Margaretelor

S - propr. private N - propr. private E - Ogas Crihala V - Str. Prel. Orly ST = 1940mp

2004

 

Domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin, potrivit H.C.L. nr. 23/2009

178

1.3.7.2

Str. Mărăsti

S - Str. Veterani N - Str. I. Maniu E - Str. A. Saligny V - Str. Kiseleff ST = 2510mp

2002

 

Domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin, potrivit H.C.L. nr. 23/2009

179

1.3.7.2

Str. Semenic

S - Rădulescu Motru N - Str. Bahna E - Str. Cicero V - Str. Bolintineanu ST = 6030 mp

2002

 

Domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin, potrivit H.C.L. nr. 23/2009


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al comunei Avram lancu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Avram Iancu, judetul Bihor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil situat în comuna Avram lancu, judetul Bihor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Bihor, în domeniul public al comunei Avram Iancu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Avram Iancu, judetul Bihor, în vederea realizării unui cămin de bătrâni.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 8 aprilie 2009.

Nr. 431.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al comunei Avram lancu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Avram lancu, judetul Bihor

 

Denumirea si locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile imobilului

Număr de inventar si cod de clasificare, conform H.G. nr. 1.705/2006

Localitatea Avram lancu, comuna Avram lancu, judetul Bihor

Statutul român si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Bihor

Comuna Avram lancu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Avram Iancu

Imobil compus din 11 constructii;

Suprafata construită - 840 m2;

Suprafata desfăsurată - 1.186 m2;

Suprafata terenului - 6.864 m2

107.578 8.29.09


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar „Puskas Tivadar” din Sfântu Gheorghe

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 16 din 8 decembrie 2008 privind propunerea de acordare/neacordare a autorizatiei de functionare provizorie, respectiv de acreditare, precum si ridicarea autorizatiei de functionare provizorie pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat si particular evaluate în perioada mai-decembrie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează nivelul de învătământ „an de completare”, domeniul „mecanică”, calificările profesionale „confectioner tâmplărie din aluminiu si mase plastice” si „sudor” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar „Puskas Tivadar” din Sfântu Gheorghe, cu sediul în Str. Pescarilor nr. 35, localitatea Sfântu Gheorghe, judetul Covasna.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar „Puskas Tivadar” din Sfântu Gheorghe este persoană juridică, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010, pentru calificările profesionale mentionate la art. 1.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar „Puskas Tivadar” din Sfântu Gheorghe dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si care va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar „Puskas Tivadar” din Sfântu Gheorghe, destinatia patrimoniului acesteia se stabileste conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar de stat acreditată Grupul Scolar „Puskas Tivadar” din Sfântu Gheorghe.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar „Puskas Tivadar” din Sfântu Gheorghe are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar „Puskas Tivadar” din Sfântu Gheorghe este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării si de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Covasna, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat acreditată Grupul Scolar „Puskas Tivadar” din Sfântu Gheorghe, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Covasna vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 6 aprilie 2009.

Nr. 3.616.

 


REPUBLICĂRI

 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 731/2007

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului*)

 


*) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.669/2008 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 19 decembrie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.

Hotărârea Guvernului nr. 731/2007 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 7 august 2007.

 

            Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

CAPITOLUL I

Categoriile de bunuri ce se valorifică în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 14/2007, declararea si preluarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

Art. 1. - În conditiile Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, denumită în continuare ordonantă, se valorifică următoarele bunuri, dacă prin legi speciale nu se dispune altfel:

a) bunurile confiscate sau intrate în proprietatea privată a statului în temeiul legii, al hotărârilor judecătoresti definitive si irevocabile sau al deciziilor organelor împuternicite să dispună confiscarea, dacă deciziile, respectiv procesele-verbale sau alte acte prin care s-a dispus confiscarea, nu au fost contestate în termenul legal sau au fost contestate si contestatia a fost respinsă prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă;

b) bunurile care provin din succesiuni vacante;

c) bunurile care provin din donatii, cu exceptia celor afectate de clauze derogatorii;

d) bunurile mobile părăsite ai căror proprietari sunt neidentificati, predate pe bază de proces-verbal organelor de politie, sau bunurile mobile descoperite de organele politiei de frontieră în zonele de competentă, care nu au fost reclamate de proprietari timp de un an de la data predării si a căror valorificare nu este reglementată prin alte acte normative specifice. în aceeasi categorie intră si cele prevăzute în cadrul tezei întâi din prezenta literă, ai căror proprietari sunt cunoscuti, însă există indicii temeinice, determinate de natura bunurilor sau a împrejurărilor în care au fost găsite, din care rezultă intentia neechivocă a proprietarului de a renunta la dreptul de proprietate asupra acestora;

e) bunurile considerate abandonate sau fără stăpân prin efectul unor acte normative, precum si cele cărora le sunt aplicabile prevederile art. 477 din Codul civil;

f) bunurile abandonate în favoarea statului la autoritatea vamală;

g) mijloacele de plată în valută convertibilă si în lei, titlurile de valoare si orice active necorporale sau drepturi, inclusiv creante, intrate în proprietatea privată a statului prin modalitătile prevăzute la lit. a)-f);

h) sumele consemnate în orice scop de către persoane fizice sau juridice, la dispozitia organelor judiciare, pentru care s-a dispus restituirea si nu s-a cerut ridicarea de către cei care le-au depus sau care erau îndreptătiti să le ridice, în termenul de prescriptie prevăzut de legislatia în vigoare;

i) orice alte bunuri mobile si imobile intrate în proprietatea privată a statului.

Art. 2. - (1) Detinătorii de bunuri au obligatia să declare bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, în termen de 10 zile de la data primirii documentului care constituie titlu de proprietate a statului asupra acestora, cu exceptia bunurilor care nu îndeplinesc conditiile legale de comercializare si a bunurilor prevăzute la art. 5 alin. (2) din ordonantă.

(2) Bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu îndeplinesc conditiile de comercializare către populatie, ca atare, dar pot face obiectul unor prelucrări ulterioare al căror rezultat poate fi comercializat, nu se distrug, sunt considerate apte a fi valorificate si se declară organelor de valorificare, în conditiile alin. (1).

(3) Bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu îndeplinesc conditiile legale de comercializare, cu exceptia celor care fac obiectul Legii nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operatiunilor de vămuire, se distrug pe cheltuiala persoanelor fizice ori juridice de la care au fost confiscate sau care au abandonat bunurile, în cazul în care sunt cunoscute, ori cheltuielile de distrugere vor fi avansate de institutia detinătoare, urmând a fi recuperate de la aceste persoane.

(4) Sumele reprezentând cheltuieli de distrugere se înscriu, pe bază de documente justificative, în procesul-verbal de distrugere, care constituie titlu executoriu pentru aceste sume, în conditiile legii, si urmează regimul creantelor bugetare prevăzute la art. 136 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(5) În cazul altor categorii de bunuri intrate în proprietatea privată a statului, în afară de cele confiscate sau abandonate de persoane fizice sau juridice cunoscute, cheltuielile de distrugere le suportă detinătorul.

(6) Distrugerea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, care nu îndeplinesc conditiile legale de comercializare, se efectuează în prezenta si cu confirmarea prin semnătură a unei comisii de preluare si distrugere formate din câte un reprezentant desemnat de detinător, de organul de valorificare si de serviciile publice deconcentrate corespunzătoare ale Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Ministerului Administratiei si Internelor si Ministerului Mediului.

Art. 3. - (1) În termen de 10 zile de la data declarării, detinătorii au obligatia de a preda, iar directiile generale ale finantelor publice judetene, a municipiului Bucuresti sau administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, după caz, au obligatia de a prelua bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu exceptia bunurilor prevăzute la art. 6 alin. (6) din ordonantă. Predarea bunurilor are loc la organele de valorificare.

(2) Cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 13 alin. (2) si (3), bunurile prevăzute la art. 6 alin. (6) din ordonantă se predau de către detinători, imediat după intrarea în proprietatea privată a statului, persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate pentru comercializarea acestora către populatie si se declară către organul de valorificare, pentru a urmări încasarea contravalorii acestora.

(3) Comisia prevăzută la art. 2 alin. (6) are ca atributii stabilirea bunurilor care îndeplinesc conditiile de comercializare si distrugerea celor care nu le îndeplinesc. Bunurile care îndeplinesc conditiile de comercializare se predau de detinător organelor de valorificare, pe baza procesului-verbal de predare-primire.

(4) După distrugerea bunurilor comisia de preluare si distrugere încheie un proces-verbal de distrugere, semnat pentru confirmare de membrii acesteia. în cazul distrugerii precursorilor de droguri, procesul-verbal de distrugere se comunică Agentiei Nationale Antidrog în termen de 10 zile de la distrugere.

(5) Membrii comisiei de preluare si distrugere prevăzute la art. 2 alin. (6) pot fi si membri ai comisiei de evaluare prevăzute la art. 6 alin. (4) din ordonantă si sunt numiti prin decizie a detinătorului.

(6) Membrii comisiei de preluare si distrugere primesc fiecare, în conditiile legii, o indemnizatie lunară fixă, stabilită prin ordin al ministrului finantelor publice, cu conditia întrunirii comisiei cel putin o dată pe lună. Indemnizatia se indexează anual cu indicele de inflatie si se acoperă din veniturile încasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

Art. 4. - (1) Detinătorii bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului au obligatia să inventarieze bunurile respective, luând în acelasi timp si măsurile de păstrare si de conservare corespunzătoare a acestora.

(2) Până la predarea bunurilor către organele de valorificare, detinătorii acestora le înregistrează în evidenta tehnico-operativă.

(3) Arondarea teritorială a detinătorilor de bunuri intrate în proprietatea privată a statului, din punctul de vedere al organului de valorificare căruia au obligatia de a-i preda bunurile, se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 5. - (1) Declararea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se face, pe bază de borderou, la directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori la administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.

(2) Predarea si preluarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se consemnează într-un proces-verbal de predare-primire. Procesul-verbal de predare-primire si borderoul prevăzut la alin. (1) cuprind datele de identificare a acestora, după caz:

a) numărul procesului-verbal, data, ora si locul încheierii acestuia;

b) numărul curent;

c) denumirea, felul si natura fiecărui bun, descrierea amănuntită;

d) unitatea de măsură;

e) cantitatea;

f) provenienta - din import sau indigen;

g) marca, seria, anul de fabricatie;

h) starea fizică - bun nou sau utilizat;

i) baza legală de trecere în proprietatea privată a statului; j) numărul actului de trecere în proprietatea privată a statului; k) semnăturile de predare-primire.

(3) Procesul-verbal de predare-primire se întocmeste în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la detinătorul bunurilor, iar celălalt exemplar se predă organului de valorificare.

(4) Bunurile prevăzute la art. 6 alin. (6) si (7) din ordonantă se declară, în termen de 48 de ore de ia ridicare, directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. Aceste bunuri se predau de către detinător, de îndată după ridicarea în vederea confiscării, persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate să comercializeze aceste bunuri către populatie, în baza procesului-verbal de predare-primire în care se înscrie cantitatea de bunuri predată. Procesul-verbal de predare-primire se înaintează, în termen de 48 de ore, organelor de valorificare, însotit de o copie de pe nota de intrare-receptie întocmită de persoanele juridice specializate sau de persoanele fizice autorizate să comercializeze aceste bunuri către populatie.

(5) Bunurile care provin din donatii făcute statului intră, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, în baza unui act autentic întocmit de donator si a acceptului, prin ordin al ministrului finantelor publice.

(6) Creantele devenite ale statului în conditiile prevăzute la art. 1 urmează regimul mijloacelor de plată în lei. Creantele care nu se recuperează prin plăti voluntare, la scadentă, se transmit organelor de executare silită, împreună cu documentele doveditoare ale dreptului de creantă al statului. Acestea devin titluri executorii pentru sumele scadente, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(7) Pentru bunurile provenind din succesiuni vacante, titlul de proprietate al statului asupra acestora este certificatul de vacantă succesorală emis de notarul public, care se transmite directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti.

(8) În succesiunile ce urmează a fi declarate vacante, directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti reprezintă statul ca subiect de drepturi si obligatii si sunt citate de notarii publici în cadrul procedurii succesorale. Reprezentarea acestora în cadrul procedurii succesorale se face prin serviciul (biroul) juridic din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti.


(9) Sumele consemnate, potrivit legii, în orice scop, pe numele persoanelor fizice sau juridice, la dispozitia organelor judiciare, pentru care s-a dispus restituirea si nu s-a cerut ridicarea de către cei care le-au depus ori de către cei care erau îndreptătiti să le ridice în termenul de prescriptie prevăzut de legislatia în vigoare, se virează la bugetul de stat de către persoanele juridice care le au spre consemnare. Organele care au dispus consemnarea sumelor au obligatia să le declare directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, în termen de 30 de zile de la împlinirea termenului legal de prescriptie.

 

CAPITOLUL II

Mijloacele de plată intrate în proprietatea privată a statului

 

Art. 6. - (1) Mijloacele de plată în valută liber convertibilă intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se depun de către detinătorii acestora, în termen de 48 de ore de la ridicare, în conturile în valută deschise pe seama organelor de valorificare la băncile comerciale selectate de acestea si se declară organelor de valorificare în cadrul aceluiasi termen, împreună cu o copie a actului de confiscare sau intrare în proprietatea privată a statului. Selectarea băncilor se face de către organele de valorificare, în functie de facilitătile oferite, care vor fi stabilite prin protocol.

(2) Valorificarea mijloacelor de plată în valută liber convertibilă intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se realizează prin virarea de către băncile comerciale, în contul 50.85 „Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului”, deschis pe numele organelor de valorificare la unitătile trezoreriei statului ale municipiilor resedintă de judet si la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, a contravalorii în lei a mijloacelor de plată în valută, în baza ordinului de vânzare de valută emis de organul de valorificare.

Art. 7. - (1) Mijloacele de plată în lei intrate în proprietatea privată a statului se depun în contul 50.85 „Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului”, deschis pe numele organelor de valorificare la unitătile Trezoreriei Statului ale municipiilor resedintă de judet si la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti în termen de 48 de ore de la ridicare.

(2) După depunere, sumele se declară lunar de către detinător la organul de valorificare, pe bază de borderou până pe data de 5 a lunii următoare celei în care s-a făcut depunerea.

 

CAPITOLUL III

Bunurile mobile părăsite

 

Art. 8. - (1) Persoana care găseste un bun mobil care nu îi apartine si nu are posibilitatea să îl predea proprietarului este obligată să îl predea în termen de 10 zile unitătii de politie pe a cărei rază teritorială a fost găsit bunul respectiv.

(2) Bunurile mobile părăsite în incinta punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat sau în apropierea acestora, precum si cele găsite în apropierea incintei acestora, în zona frontierei de stat, se predau de către persoana care Ie-a găsit organelor politiei de frontieră, pe bază de proces-verbal de predare-primire, cu exceptia celor abandonate la autoritatea vamală.

(3) Procesul-verbal de predare-primire întocmit de organul de politie competent va cuprinde următoarele elemente:

a) data, locul întocmirii, numele, prenumele si gradul lucrătorului de politie, precum si unitatea din care acesta face parte;

b) datele de identificare ale persoanei care a găsit bunul;

c) descrierea amănuntită a bunului si a împrejurărilor în care acesta a fost găsit;

d) datele de identificare ale proprietarului bunului găsit, atunci când acesta este cunoscut.

(4) Procesul-verbal de predare-primire prevăzut la alin. (3) se întocmeste si în situatia în care organele de politie se sesizează din oficiu cu privire la existenta unui bun mobil părăsit în raza teritorială de competentă.

Art. 9. - (1) Bunurile mobile prevăzute la art. 8 alin. (1) si (2) se păstrează pe o perioadă de un an, în încăperi special amenajate, în incinta unitătilor de politie, luându-se măsuri de păstrare si de conservare corespunzătoare a acestora, până la predarea lor efectivă spre valorificare.

(2) Termenul de un an în care bunurile părăsite trebuie păstrate de către organele de politie competente curge de la data întocmirii procesului-verbal de predare-primire a acestora.

(3) În situatia în care proprietarul sau mostenitorii legali ai acestuia se prezintă la unitatea de politie competentă înainte de expirarea termenului de un an, acestia intră în posesia bunului reclamat, pe baza unui proces-verbal de predare-primire în care se vor consemna si împrejurările în care bunul a fost părăsit.

(4) Bunurile mobile abandonate, ai căror proprietari au fost identificati, dar au renuntat, printr-o declaratie scrisă pe propria răspundere, la exercitarea dreptului de proprietate asupra acestora, se predau de îndată directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, în vederea valorificării. Fac exceptie bunurile mobile abandonate la autoritatea vamală, susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, al căror regim este reglementat prin Legea nr. 344/2005.

(5) Bunurile mobile, aflate la organele de valorificare sau la detinător, pentru care s-a dispus restituirea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă si irevocabilă sau prin ordonanta procurorului se consideră abandonate dacă proprietarul sau persoana îndreptătită nu se prezintă pentru a ie ridica în termen de un an de la data comunicării. Bunurile respective se predau, după expirarea termenului, unitătilor prevăzute la alin. (4).

 

CAPITOLUL IV

Bunurile aflate în situatia prevăzută la art. 7 din Legea nr. 314/2001 pentru reglementarea situatiei unor societăti comerciale

 

Art. 10. - Bunurile, inclusiv mijloacele de plată în lei sau valută convertibilă, titlurile de valoare, orice active necorporale sau drepturi, aflate în situatia prevăzută la art. 7 din Legea nr. 314/2001, cu modificările si completările ulterioare, intră sub incidenta prevederilor art. 1 lit. e).

Art. 11. - (1) Lichidatorii sau, în cazul societătilor radiate fără lichidare, administratorii acestora la data radierii predau bunurile, pe bază de proces-verbal de predare-primire, directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, în termen de 10 zile de la data comunicării încheierii de radiere.

(2) Bunurile de natura drepturilor, inclusiv dreptul de creantă, precum si activele necorporale si titlurile de valoare se comunică, de către lichidatori sau, în cazul societătilor radiate fără lichidare, de către administratorii acestora la data radierii, organelor prevăzute la alin. (1) si se predau pe bază de proces-verbal de predare-primire toate documentele, în original, care atestă dreptul de proprietate al persoanei juridice radiate asupra acestora, precum si orice alte documente detinute cu privire la acestea, în termenul prevăzut la alin. (1).

(3) Bunurile imobile aflate în situatia prevăzută la art. 10 se predau, de către lichidatori sau, în cazul societătilor radiate fără lichidare, de către administratorii acestora la data radierii, organelor prevăzute la alin. (1), împreună cu documentele care atestă dreptul de proprietate al persoanei juridice radiate asupra acestora, precum si orice alte documente relevante cu privire la acestea, în termenul prevăzut la alin. (1).

(4) Mijloacele de plată în lei aflate în situatia prevăzută la art. 10 se depun sau se virează, după caz, de către lichidatori sau, în cazul societătilor radiate fără lichidare, de către administratorii acestora la data radierii, în contul 50.85 „Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului”, deschis pe numele organelor de valorificare la unitătile trezoreriei statului ale municipiilor resedintă de judet si la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, în termenul prevăzut la alin. (1).

(5) Mijloacele de plată în valută convertibilă aflate în situatia prevăzută la art. 10 se depun sau, după caz, se virează de către lichidatori sau, în cazul societătilor radiate fără lichidare, de către administratorii acestora la data radierii, în conturile în valută deschise pe seama organelor de valorificare la băncile comerciale selectate de acestea, în termenul prevăzut la alin. (1), si se valorifică în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2).

(6) Mijloacele de plată în valută neconvertibilă aflate în situatia prevăzută la art. 10 se depun de către lichidatori sau, în cazul societătilor radiate fără lichidare, de către administratorii acestora la data radierii, în termenul prevăzut la alin. (1), la Banca Natională a României. Mijloacele de plată în valută neconvertibilă cotată de Banca Natională a României se valorifică în conformitate cu prevederile art. 49.

(7) Pentru preluarea bunurilor prevăzute la art. 10 nu este necesară constituirea comisiei de preluare si distrugere.

Art. 12. - (1) Lichidatorii sau, în cazul societătilor radiate fără lichidare, administratorii acestora la data radierii răspund material individual sau, în cazul societătilor cu mai multi administratori, solidar, pentru bunurile devenite proprietate a statului în conditiile art. 7 din Legea nr. 314/2001, cu modificările si completările ulterioare, care, din vina lor, nu se predau în termen de 10 zile organelor competente prevăzute la art. 11.

(2) Directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti reprezintă statul în calitate de proprietar al bunurilor devenite ale statului conform art. 7 din Legea nr. 314/2001, cu modificările si completările ulterioare, si sunt abilitate să ia toate măsurile legale necesare pentru a intra în posesia acestor bunuri, dacă acestea nu sunt predate conform art. 11.

(3) Creantele persoanelor juridice radiate, devenite ale statului în conditiile art. 7 din Legea nr. 314/2001, cu modificările si completările ulterioare, se transmit de către organul de valorificare spre executare silită, împreună cu încheierea judecătorului delegat prin care se dispune radierea persoanei juridice si cu documentele doveditoare cu privire la dreptul de creantă al persoanei juridice radiate, în conditiile prevăzute la art. 5 alin. (6).

(4) În cazul bunurilor rămase în patrimoniu după lichidare sau radiere, care nu pot fi recuperate, contravaloarea acestora sau valoarea lor, în cazul mijloacelor de plată în lei, se recuperează de la lichidator sau, după caz, de la administratori.

 

CAPITOLUL V

Evaluarea si valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

SECTIUNEA 1

Atestarea calitătii bunurilor

 

Art. 13. - (1) Bunurile de consum alimentar si materiile prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate, precum si cele care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare se supun valorificării fără a fi necesar avizul de calitate, în conditiile în care se încadrează în termenul de valabilitate mentionat pe ambalaj. în situatia în care pentru aceste bunuri se depăseste termenul de valabilitate mentionat pe ambalaj, este interzisă valorificarea lor pentru consumul uman.

(2) În situatia în care există incertitudini privind calitatea sau termenul de valabilitate a bunurilor, se obtine de către detinător avizul de calitate prin care se atestă că acestea sunt apte pentru a fi comercializate.

(3) Pentru bunurile pe al căror ambalaj nu este înscris termenul de valabilitate, detinătorul solicită avizul de calitate prin care se atestă că acestea sunt apte pentru a fi comercializate.

(4) Avizul de calitate prevăzut la alin. (2) si (3) se emite de îndată de institutiile care detin laboratoare de specialitate si care sunt autorizate în acest sens.

(5) Prin bun cu grad ridicat de perisabilitate se întelege bunul care înregistrează scăzăminte în timpul transportului, depozitării si desfacerii, determinate de procese naturale, cum sunt: uscare, evaporare, scurgeri, spargeri, fărâmitare, refrigerare, congelare, decongelare, fermentare sau alte procese biofizice asemănătoare în procesul de comercializare.

(6) Institutiile abilitate prin lege să ateste calitatea bunurilor în vederea comercializării sunt obligate să emită avizul de calitate în termen de maximum 15 zile de la data solicitării acestuia, cu exceptia situatiei prevăzute la alin. (4).

 

SECTIUNEA a 2-a

Evaluarea bunurilor

 

Art. 14. - (1) După preluarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, comisia de evaluare procedează la evaluarea acestora în maximum 21 de zile, cu exceptia bunurilor care necesită expertizarea în vederea evaluării.

(2) Rezultatele evaluării sunt consemnate într-un proces-verbal de evaluare întocmit de comisia de evaluare în 3 exemplare, semnat de membrii acesteia si avizat de directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori, în cazul administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, de sefii acestora.

(3) Activitatea de ansamblu a comisiei de evaluare este coordonată de directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori de sefii administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, care solutionează si eventualele probleme divergente care pot apărea pe parcurs între membrii comisiei de evaluare.

(4) Comisia de evaluare se întruneste ori de câte ori este necesar.

(5) Directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori, după caz, seful administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti stabileste prin decizie componenta comisiei de evaluare, inclusiv membrii supleanti, în scopul înlocuirii operative a membrilor comisiei în cazul absentei acestora. Prezenta membrilor comisiei de evaluare este obligatorie.

(6) În cazul bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care sunt valorificate de administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, comisia de evaluare, inclusiv membrii supleanti, se constituie în baza deciziei sefului administratiei finantelor publice de sector.

(7) Comisia de evaluare este formată din 5 membri: 3 reprezentanti ai organului de valorificare, un reprezentant al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorului si unul al detinătorului bunurilor. Organul de valorificare este reprezentat în comisie de:

a) directorul executiv adjunct al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, care coordonează activitatea de valorificare, ori, în cazul administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, seful adjunct al administratiei - presedintele comisiei;

b) 2 salariati din cadrul compartimentului, biroului sau serviciului valorificare bunuri, dintre care unul este desemnat secretarul comisiei. în cazul în care în cadrul compartimentului, biroului sau serviciului nu sunt încadrati cel putin 2 salariati, directorul executiv sau seful administratiei va desemna un salariat din cadrul altui compartiment, birou sau serviciu din institutie.

Art. 15. - (1) La evaluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, comisia de evaluare va avea în vedere pretul actual pentru produse identice sau similare, în care se includ, după caz, taxa pe valoarea adăugată, comisionul consignatarului în cazul bunurilor valorificate în regim de consignatie si drepturile de import în cazul bunurilor necomunitare intrate în proprietatea privată a statului prin autoritatea vamală. Pretul rezultat se corectează, după caz, în functie de următoarele criterii:

a) gradul de uzură fizică si morală a bunurilor respective;

b) utilitatea bunurilor pentru potentialii cumpărători - în cazul bunurilor utilizabile ca materii prime în procesul tehnologic, evaluarea se poate face la preturile cu ridicata practicate în zonă;

c) cantitatea (volumul) bunurilor respective - în cazul loturilor mari de bunuri, se pot utiliza preturile cu ridicata practicate în zonă;

d) caracterul sezonier al bunurilor;

e) termenul de valabilitate.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică tuturor bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, inclusiv celor pentru care prin legi speciale se stabilesc preturi impuse.

(3) În cazul bunurilor necomunitare intrate în proprietatea privată a statului prin autoritatea vamală, pentru care aceasta comunică drepturi de import în sume fixe aplicate la unitatea de cantitate, potrivit art. 58, pretul stabilit trebuie să asigure cel putin plata acestora si a celorlalte cheltuieli de valorificare preconizate.

(4) În situatia prevăzută la alin. (3), dacă unitatea de măsură în care autoritatea vamală comunică drepturile de import unitare diferă de unitatea de măsură în care se face evaluarea, serviciul, biroul sau compartimentul valorificare calculează drepturile de import unitare corespunzătoare unitătii de măsură în care se face evaluarea.

(5) La evaluarea produselor aflate în situatia prevăzută la art. 2 alin. (2), pretul stabilit potrivit alin. (1) se poate diminua cu valoarea estimată a cheltuielilor ulterioare de prelucrare.

(6) În cazul produselor accizabile care se pot valorifica numai către antrepozitari autorizati, pretul stabilit de comisia de evaluare nu cuprinde accizele.

Art. 16. - (1) Pentru buna desfăsurare a activitătii de evaluare, prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori a sefului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, după caz, pot fi numite subcomisii ale comisiei de evaluare, care asigură informatii scrise privind preturile actuale pentru produse identice sau similare, în vederea evaluării bunurilor.

(2) În situatii justificate, în functie de natura bunurilor, comisia de evaluare poate apela la serviciile unor evaluatori specializati, valoarea stabilită de către acestia putând fi acceptată sau corectată de comisia de evaluare.

(3) Membrii comisiei de evaluare primesc fiecare o indemnizatie lunară fixă, stabilită prin ordin al ministrului finantelor publice, cu conditia întrunirii comisiei de evaluare cel putin o dată pe lună. Indemnizatia se indexează anual cu indicele de inflatie si se acoperă din veniturile încasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

(4) În situatia în care comisia de evaluare se întruneste de mai multe ori pe lună, iar la aceasta participă atât membrul plin, cât si membrul supleant, membrul supleant va primi o indemnizatie lunară la nivelul celei stabilite pentru membrul plin prin ordin al ministrului finantelor publice, cu conditia motivării absentei membrului plin.

(5) Membrii comisiei de evaluare nu pot face parte din comisia de licitatie.

Art. 17. - (1) Bunurile de consum alimentar si materiile prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele, păsările vii sau plantele, precum si bunurile al căror termen de valabilitate expiră înainte de data rămânerii definitive a hotărârii ce se pronuntă în litigiul al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare sunt valorificate de persoanele juridice specializate sau de persoanele fizice autorizate să comercializeze aceste bunuri către populatie.

(2) Valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face la pretul cu ridicata practicat în zonă, care poate fi pretul stabilit pentru ultima intrare, după caz, fără efectuarea procedurilor de evaluare.

(3) Valorificarea acestora se face en detail sau angro, cu plata integrală în maximum 5 zile lucrătoare de la data vânzării.

Art. 18. - (1) În cazul bunurilor care nu au putut fi valorificate prin magazinele proprii, direct de la locul de depozitare sau de ia locul de detinere, precum si în regim de consignatie, în termen de 30 de zile de la data punerii în vânzare, comisia de evaluare poate proceda la reducerea preturilor stabilite initial cu până la 30% din valoarea stabilită.

(2) În intervalul de 150 de zile de la data primei evaluări se pot face mai multe reevaluări succesive, în sensul majorării sau al reducerii pretului bunurilor, în functie de decizia comisiei de evaluare. Reducerea preturilor bunurilor poate fi făcută până la 75% din pretul stabilit initial.

(3) După expirarea termenului de 180 de zile de la data punerii în vânzare, cu aprobarea directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv a sefului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, bunurile pot fi valorificate la un pret care nu poate fi mai mic decât cel oferit de unitătile de colectare si valorificare a deseurilor.

Art. 19. - în cazul bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care contin copii ilegale ale operelor prevăzute la art. 7 si 8 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, organele detinătoare au obligatia să depună bunurile respective la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în vederea distrugerii de către comisia de distrugere constituită în conformitate cu prevederile art. 5 din Normele metodologice privind modul de depunere si de distrugere a suporturilor, materialelor, fonogramelor, marcajelor holografice sau a copertelor confiscate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.095/2000.

 

SECTIUNEA a 3-a

Valorificarea bunurilor

 

Art. 20. - (1) Bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică de către organele de valorificare prin magazine proprii, direct de la locul de depozitare sau de la locul la care acestea se află, prin licitatie publică, în regim de consignatie ori prin bursele de mărfuri, după caz.

(2) Alegerea metodei de valorificare se face de către directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv seful administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, înainte de evaluarea bunurilor sau cu ocazia avizării procesului-verbal de evaluare.

(3) Bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu se află pe teritoriul României, se valorifică în conformitate cu prevederile ordinului ministrului afacerilor externe emis în conditiile art. 13 alin. (2) din ordonantă.

Art. 21. - (1) Magazine proprii se pot organiza de către organul de valorificare în conditiile în care volumul bunurilor ce urmează să fie vândute asigură continuitate în functionarea acestora.

(2) Vânzarea bunurilor prin magazine proprii se poate face en detail si/sau angro, la valoarea stabilită de comisia de evaluare.

(3) Vânzarea bunurilor de la locul de depozitare sau de la locul unde acestea se află, în sistem angro, se face pe bază de factură.

(4) Vânzarea bunurilor în sistem angro se poate face cu plata integrală sau esalonat pe o perioadă de maximum 12 luni. în cazul vânzării în rate persoana fizică sau juridică prezintă o garantie bancară sau scrisoare de garantie bancară reprezentând contravaloarea a 3 rate lunare si plăteste, în momentul ridicării bunurilor, minimum 50% din valoarea acestora. Ratele lunare se actualizează în functie de taxa oficială a scontului stabilită de Banca Natională a României.

(5) Contravaloarea bunurilor prevăzute la art. 13, mai putin adaosul comercial, se virează de persoanele juridice specializate sau de persoanele fizice autorizate în contul 50.85 „Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului”, în maximum 5 zile lucrătoare de ia data încasării.

Art. 22. - (1) Bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică numai prin licitatie publică.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1):

a) bunurile imobile grevate de datorii înscrise în pasivul succesoral;

b) bunurile imobile constând în locuinte, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, dacă apartin statului, care nu se valorifică în termen de 180 de zile de la data evaluării;

c) bunurile imobile detinute de stat în cotă indiviză;

d) bunurile imobile pentru care exista un contract de închiriere în vigoare în momentul intrării acestora în proprietatea privată a statului.

(3) Bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, grevate de datorii înscrise în pasivul succesoral, pot fi valorificate direct către titularul dreptului de

creantă, cu conditia ca acesta să îsi exprime optiunea de cumpărare si să ofere pretul stabilit de comisia de evaluare în baza raportului de expertiză tehnică sau de evaluare, în termen de 30 de zile de la data primirii înstiintării în acest sens din partea organului de valorificare. în acest caz, creanta asupra statului, atestată de certificatul de vacantă succesorală, se stinge prin compensare cu creanta statului asupra cumpărătorului, reprezentând contravaloarea imobilului, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, după achitarea de către cumpărător a diferentei în contul 50.85 „Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului”.

(4) Diferenta dintre contravaloarea imobilului si datoria care grevează imobilul se achită în termen de 60 de zile de la depunerea ofertei de cumpărare. în caz contrar, precum si în cazul în care titularul dreptului de creantă nu si-a exprimat optiunea de cumpărare în conditiile si termenul de mai sus, se procedează la valorificarea imobilului prin licitatie publică. în acest caz, termenul prevăzut la alin. (2) lit. b) curge de la data la care se trece la valorificarea prin licitatie publică. Contractul de vânzare-cumpărare se încheie în formă autentică, în termen de 30 de zile de la data achitării diferentei prevăzute mai sus.

(5) Bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, ce provin din succesiuni vacante, constând în locuinte, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, care nu se valorifică în termen de 180 de zile de la data evaluării, cu respectarea procedurii de valorificare prin licitatie publică, pot fi atribuite cu titlu gratuit ministerelor, altor autorităti publice centrale si organelor deconcentrate ale acestora, precum si autoritătilor administratiei publice locale, prin hotărâre a Guvernului initiată de Ministerul Finantelor Publice, la propunerea organelor de valorificare, însotită de solicitarea institutiilor interesate, sau direct la solicitarea institutiilor interesate.

(6) Bunurile imobile detinute de stat în cotă indiviză se valorifică direct către coproprietari, dacă acestia oferă cel putin pretul stabilit de comisia de evaluare pe baza raportului de expertiză tehnică sau de evaluare, în termen de 30 de zile de la data înstiintării în acest sens de către organele de valorificare, si achită integral suma în termen de 60 de zile de la data depunerii ofertei de cumpărare. în caz contrar, se procedează la valorificarea imobilului prin licitatie publică.

(7) În cazul în care unii dintre coproprietari nu depun oferta de cumpărare în termenul de mai sus, vânzarea directă a cotei detinute de stat se face către cei care au depus oferta. în cazul acestor bunuri imobile nu se aplică termenul prevăzut la alin. (5). Contractul de vânzare-cumpărare se încheie în formă autentică în termen de cel mult 30 de zile de la data achitării sumei prevăzute mai sus.

(8) Bunurile imobile intrate în proprietatea privată a statului, pentru care la data intrării în proprietatea privată a statului exista un contract de închiriere în vigoare, pot fi valorificate prin vânzarea directă către chiriasi, dacă oferă cel putin pretul stabilit de comisia de evaluare pe baza raportului de expertiză tehnică sau de evaluare, în termen de 30 de zile de la data notificării în acest sens de către organele de valorificare, si achită integral suma în termen de 60 de zile de la data depunerii ofertei de cumpărare.

(9) În cazul în care chiriasii aflati în situatia prevăzută la alin. (8) nu îsi exprimă oferta de cumpărare sau nu achită suma datorată în termenele precizate la alin. (8), se procedează la valorificarea bunurilor prin licitatie publică. în acest caz, termenul prevăzut la alin. (2) lit. b) curge de la data la care se trece la valorificarea prin licitatie publică.

Art. 23. - (1) Valoarea de pornire a licitatiei este stabilită de comisia de evaluare.


(2) În vederea organizării licitatiei se publică în presă anunturi de vânzare, care trebuie să cuprindă următoarele informatii privind organizarea licitatiei:

a) data, ora si locul organizării licitatiei;

b) valoarea de pornire a licitatiei;

c) descrierea bunurilor supuse licitatiei;

d) pasul licitatiei, stabilit procentual sau valoric. Se pot utiliza în plus si alte forme de publicitate.

(3) Publicarea anuntului de vânzare se face în cel mult 10 zile lucrătoare după evaluarea bunurilor.

(4) Licitatia publică se desfăsoară în minimum 5 zile si maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării anuntului de vânzare.

(5) Lista cuprinzând bunurile ce fac obiectul licitatiei publice se afisează la sediul directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv al administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, începând cu data publicării anuntului de vânzare, iar alte informatii necesare se pun la dispozitie celor interesati de către serviciile sau birourile de valorificare.

(6) Lista cuprinzând bunurile care fac obiectul licitatiei publice poate fi publicată si în presa centrală sau locală, precum si prin internet, pe site-ul Ministerului Finantelor Publice.

(7) Licitatia publică are loc în prezenta unei comisii formate din 3 membri, desemnati prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti si, respectiv, prin decizie a sefului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.

(8) Comisia de licitatie verifică îndeplinirea conditiilor de participare la licitatie si întocmeste lista cuprinzând persoanele acceptate la licitatie. Garantia de participare la licitatie se depune de către participantii la licitatie în contul 50.05 „Disponibil din sume de mandat si sume în depozit ale ministerelor si institutiilor subordonate”, deschis la unitătile Trezoreriei Statului pe seama directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv a administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.

Art. 24. - (1) La licitatia publică pot participa atât persoanele fizice, cât si juridice, cu următoarele conditii:

a) înscrierea la licitatie pe baza unei cereri;

b) plata unei garantii de participare la licitatie, reprezentând cel putin 10% din valoarea de pornire a licitatiei;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice de nationalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română si legalizat;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe pasaport sau carte de identitate, după caz;

h) dovada emisă de creditorii fiscali că nu are obligatii fiscale restante.

(2) Licitatia publică se desfăsoară în locul, la data si la ora indicate în anuntul de vânzare, dacă sunt cel putin 2 ofertanti.

(3) Licitatia publică se reia în situatia în care nu se prezintă 2 ofertanti sau nu se obtine valoarea de pornire a licitatiei. în aceste situatii se întocmeste un proces-verbal de desfăsurare, semnat de toti membrii comisiei de licitatie, iar comisia de evaluare va proceda la reducerea pretului bunurilor licitate, în termen de cel mult 10 zile de la data licitatiei, prin reducerea pretului de vânzare cu cel mult 50% din cel stabilit initial.

(4) Data reluării licitatiei publice se stabileste de către comisia de licitatie, în termen de maximum 30 de zile de la data primei licitatii.

(5) După reevaluarea bunurilor noua valoare stabilită de comisia de evaluare constituie valoarea de pornire a licitatiei.

(6) Dacă la a doua licitatie publică nu se prezintă niciun ofertant, bunurile pot fi supuse valorificării prin celelalte metode de valorificare.

(7) Dacă la a doua licitatie publică se prezintă un singur ofertant si acesta îndeplineste conditiile de participare, el este admis si are loc negocierea pretului de vânzare a bunurilor.

(8) În situatia în care nu se obtine valoarea de pornire a celei de-a doua licitatii publice, inclusiv în cazul negocierii cu un singur ofertant, se întocmeste un proces-verbal de desfăsurare, semnat de toti membrii comisiei de licitatie, si licitatia se reia. în această situatie comisia de evaluare procedează la reducerea pretului bunurilor supuse licitatiei, în termen de 10 zile de la data licitatiei, astfel încât reducerea totală a pretului de vânzare, după cele 3 licitatii, să nu depăsească 75% din valoarea initială. Comisia de licitatie stabileste data celei de-a treia licitatii publice, în termen de cel mult 30 de zile de la data licitatiei anterioare. în cazul în care la cea de-a treia licitatie publică se prezintă un singur ofertant, se procedează la negocierea pretului de vânzare cu acesta, care nu poate fi mai mic de 25% din valoarea stabilită initial de comisia de evaluare.

(9) În cazul în care bunurile nu se valorifică nici în urma celei de-a treia licitatii publice, se pot utiliza alte metode de valorificare.

(10) Publicarea anuntului de vânzare este obligatorie înaintea fiecărei licitatii publice, în aceleasi conditii ca si în cazul primei licitatii.

(11) Pasul de licitare se stabileste înaintea fiecărei licitatii publice, în sumă absolută sau în procente din valoarea de pornire a licitatiei, de serviciul, biroul sau compartimentul de valorificare din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori al administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.

(12) Plata contravalorii bunurilor se face integral la preluarea acestora de către câstigătorul licitatiei. în cazul negocierii pretului de vânzare cu un singur ofertant, conform alin. (7) si (8), vânzarea se poate face si în rate, cu garantie bancară reprezentând contravaloarea a trei rate lunare, câstigătorul licitatiei plătind în momentul preluării bunurilor minimum 50% din valoarea adjudecată. Rata dobânzii se actualizează în functie de nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României.

(13) După fiecare licitatie publică se întocmeste un proces-verbal de licitatie în care se consemnează rezultatele acesteia si care se semnează de toti membrii comisiei de licitatie si de ofertanti. Adjudecatarul primeste din partea comisiei de licitatie procesul-verbal de licitatie.

(14) Garantia depusă de participantii la licitatie se restituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii licitatiei. în cazul adjudecatarului, aceasta se retine în contul pretului sau al sumei de minimum 50% din pret datorate la preluarea bunurilor, în cazul vânzării în rate, organul de valorificare virând garantia în contul 50.85 „Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului”, deschis la unitătile Trezoreriei Statului ale municipiilor resedintă de judet si la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

(15) În cazul neprezentării la licitatie, precum si al ofertantilor care refuză semnarea procesului-verbal de licitatie, garantia nu se restituie, devine venit la bugetul de stat si se virează în contul 20.35.01.03 „încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii”.

(16) Adjudecatarul este obligat să plătească pretul, diminuat cu contravaloarea garantiei, în termen de cel mult 5 zile de la data licitatiei.

(17) În cazul vânzării în rate conform alin. (12), adjudecatarul este obligat la plata sumei de minimum 50% din pret, diminuată cu valoarea garantiei depuse, în termen de cel mult 5 zile de la data licitatiei.

(18) Procesul-verbal de licitatie constituie titlu de creantă asupra adjudecatarului, pentru suma datorată, respectiv pretul diminuat cu garantia depusă. Termenul de plată a obligatiei este de maximum 5 zile de la data licitatiei sau termenele stabilite prin procesul-verbal de licitatie, în cazul vânzării în rate.

(19) După plata pretului diminuat cu garantia, adjudecatarul preia bunurile în baza documentului „factură”, care constituie si titlu de proprietate asupra acestora, în cazul bunurilor mobile.

(20) În cazul bunurilor imobile, adjudecatarul le preia pe bază de factură după plata pretului, diminuat cu garantia, dar titlul de proprietate îl constituie contractul de vânzare-cumpărare încheiat în formă autentică, în termen de 30 de zile de la plata sumei.

(21) În cazul în care adjudecatarul nu achită suma datorată în vederea preluării bunurilor în maximum 5 zile lucrătoare de la adjudecarea bunurilor, acesta pierde dreptul la restituirea garantiei, iar licitatia se reia în cel mult 15 zile lucrătoare de la data adjudecării, cu aceeasi valoare de pornire ca si licitatia anterioară.

(22) În situatia prevăzută la alin. (21), din garantia depusă se vor acoperi, în ordine, cheltuielile ocazionate de organizarea unei noi licitatii si diferenta de pret, în cazul în care pretul obtinut la noua licitatie va fi mai mic.

(23) În cazul în care garantia depusă depăseste sumele prevăzute la alin. (22), suma rămasă din garantie după acoperirea acestora se virează la bugetul de stat, în contul 20.35.01.03 „încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii”. în caz contrar, fostul adjudecatar este obligat la plata cheltuielilor ocazionate de organizarea unei noi licitatii publice si, după caz, a diferentei de pret rămase neacoperite din garantia depusă.

(24) În situatia prevăzută la alin. (21), adjudecatarul datorează majorări de întârziere pentru neachitarea obligatiei fată de bugetul de stat, stabilită prin procesul-verbal de licitatie, conform alin. (18), până la stingerea creantei. În acest caz, creanta se stinge prin achitarea contravalorii bunurilor de către noul adjudecatar, precum si a diferentei de pret de către vechiul adjudecatar, dacă este cazul.

(25) În situatia prevăzută la alin. (21), adjudecatarul poate intra în posesia bunurilor achitând suma prevăzută la alin. (16), împreună cu majorările de întârziere aferente si cheltuielile ocazionate de organizarea următoarei licitatii, rămase neacoperite din garantie, dacă este cazul, până cu o zi înainte de data organizării acesteia. în acest caz noua licitatie nu va mai avea loc.

(26) Dacă adjudecatarul care nu a achitat în termen suma datorată nu procedează conform alin. (25), nu are dreptul de a participa la următoarea licitatie.

(27) În cazul reluării licitatiei conform alin. (21), comisia de licitatie stabileste sumele datorate de primul adjudecatar, respectiv diferenta de pret si cheltuielile ocazionate de organizarea licitatiei, rămase neacoperite de garantia depusă. Aceste sume se consemnează în procesul-verbal de licitatie, care se comunică si primului adjudecatar.

(28) Majorările de întârziere prevăzute la alin. (24) se stabilesc conform prevederilor Ordonantei Guvernului

nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 25. - (1) Bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică si în regim de consignatie, precum si prin societăti comerciale tip consignatie, pe baza principiului licitării comisionului în cadrul limitei de 0,5-25% din valoarea bunurilor.

(2) Licitarea comisionului se poate face la începutul anului sau ori de câte ori este necesar, cu conditia ca la stabilirea acestuia comisia de licitatie să aibă în vedere criteriile stabilite la alin. (3).

(3) La stabilirea comisionului comisia de licitatie trebuie să aibă în vedere următoarele criterii, după caz:

a) volumul de marfă care poate fi preluat pentru valorificare;

b) vadul comercial al consignatarului;

c) respectarea obligatiilor privind plata contravalorii bunurilor sau plata în avans.

(4) Consignatarul vinde bunurile preluate la pretul stabilit de comisia de evaluare fără TVA, care include si comisionul, la care se adaugă TVA-ul aferent.

(5) Plata contravalorii bunurilor vândute se face integral sau pe măsura vânzării, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data vânzării.

(6) Pentru nevărsarea la termen a sumelor încasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, organele de valorificare calculează majorări de întârziere, potrivit legislatiei fiscale în materie.

Art. 26. - (1) Bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică si prin intermediul burselor de mărfuri, în baza prevederilor legale în acest sens.

(2) Titlurile de valoare intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică pe piata valorilor mobiliare conform legislatiei în vigoare.

Art. 27. - Dacă în termen de 150 de zile de la prima reevaluare a bunurilor acestea nu se valorifică prin modalitătile prevăzute la art. 8 din ordonantă sau nu se atribuie cu titlu gratuit, se poate proceda la:

a) valorificarea prin unitătile de colectare si valorificare a deseurilor;

b) dezmembrarea bunurilor si valorificarea componentelor rezultate, inclusiv a ambalajelor, după caz;

c) distrugerea bunurilor sau a componentelor acestora.

Art. 28. - (1) Bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului pot fi valorificate prin intermediul altor organe de valorificare din structura Ministerului Finantelor Publice, la propunerea serviciului sau a biroului de valorificare, în baza deciziei directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori a sefului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.

(2) Lista bunurilor greu vandabile, cuprinzând denumirea, felul si natura fiecărui bun, unitatea de măsură, cantitatea, valoarea stabilită de comisia de evaluare, provenienta, marca, seria, anul de fabricatie, starea fizică si baza legală de trecere în proprietatea privată a statului, se transmite trimestrial spre analiză organelor de valorificare din structura Ministerului Finantelor Publice.

(3) În cazul în care alte organe de valorificare îsi manifestă interesul fată de preluarea, în vederea valorificării, a bunurilor respective, se încheie un protocol între conducătorii organelor de valorificare respective. Din sumele încasate din valorificarea acestor bunuri se acoperă toate cheltuielile aferente valorificării, iar diferenta se varsă la bugetul de stat de către organul de valorificare.


 

CAPITOLUL VI

Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

Art. 29. - (1) Ministerul Finantelor Publice poate transmite sau, după caz, poate propune Guvernului transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri intrate în proprietatea privată a statului unor persoane fizice sau juridice, astfel:

a) Secretariatului General al Guvernului - autovehicule, ambulante sanitare cu dotările aferente, ambarcatiuni si motoare atasabile acestora.

Repartizarea acestor bunuri se face de către o comisie interministerială care va functiona pe lângă Secretariatul General al Guvernului, constituită prin decizie a primului-ministru, formată din reprezentanti ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si ai Cancelariei Primului-Ministru.**)

Transmiterea cu titlu gratuit a acestor bunuri se face prin comunicare periodică Secretariatului General al Guvernului, pe baza datelor centralizate de la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si de la administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.

Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti au obligatia de a comunica lunar Ministerului Finantelor Publice situatia nominală privind autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotările aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, până la data de 5 a lunii următoare, conform anexei nr. 1.

Înscrierea în situatia lunară înaintată Ministerului Finantelor Publice trebuie să cuprindă numai autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotările aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, care au o situatie clară din punct de vedere juridic, în sensul că au intrat definitiv în proprietatea privată a statului. Situatiile lunare cuprind autovehiculele care sunt în stare de functionare si corespund din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, conform legislatiei în vigoare. Se înscriu în situatiile lunare si autovehiculele care nu se încadrează în prevederile privind emisiile poluante, dar îndeplinesc celelalte conditii prevăzute de lege pentru a circula pe drumurile publice.

În raportul de expertiză tehnică se precizează în mod expres dacă autovehiculul corespunde din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice si dacă se încadrează în prevederile legale privind emisiile poluante, precum si gradul de uzură.

Cererile de atribuire cu titlu gratuit a autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotările aferente, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora se depun la Secretariatul General al Guvernului.

Comisia interministerială va elabora un regulament de organizare si functionare a acesteia, în care să se prevadă atributiile ce îi revin cu privire la repartizarea cu titlu gratuit a autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotările aferente, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora.

Comisia interministerială analizează cererile de atribuire gratuită a autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotările aferente, ambarcatiunilor si a motoarelor atasabile acestora si repartizează aceste bunuri în administrarea ministerelor, autoritătilor publice centrale si locale, în limita normativelor de dotare a acestora, precum si unitătilor de cult si Societătii Nationale de Cruce Rosie din România.

Prin regulamentul de organizare si functionare a comisiei interministeriale se stabileste modul de solutionare a cererilor de atribuire gratuită a autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotările aferente, ambarcatiunilor si a motoarelor atasabile, nerezolvate.

Secretariatul General al Guvernului comunică Ministerului Finantelor Publice, după fiecare sedintă a comisiei interministeriale, situatia privind autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotările aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, care au fost atribuite gratuit, precum si situatia celor neatribuite gratuit.

Predarea autovehiculelor către institutiile cărora le-au fost atribuite si valorificarea celor neatribuite de către organul de valorificare se efectuează pe baza comunicării exprese a Ministerului Finantelor Publice.

Transmiterea comunicărilor de Ministerul Finantelor Publice atât către beneficiari, cât si către organele de valorificare se va face în termen de 15 zile de la data primirii comunicării de la Secretariatul General al Guvernului.

Transmiterea de către beneficiari a acceptului sau refuzului se va face în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării, în caz contrar, bunurile se consideră refuzate.

Pentru autovehiculele intrate în proprietatea privată a statului, repartizate cu titlu gratuit, care nu se încadrează în prevederile legale privind emisiile poluante, omologarea individuală se face prin exceptare individuală, conform prevederilor Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.132/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărtii de identitate si certificarea autenticitătii vehiculelor rutiere - RNTR 7.

Datele tehnice care trebuie comunicate Ministerului Finantelor Publice pentru autovehicule, ambulante sanitare cu dotările aferente, ambarcatiuni si motoare atasabile acestora sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Expertiza tehnică si evaluarea autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotările aferente, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, se efectuează de către experti tehnici sau evaluatori autorizati;

b) creselor, unitătilor si institutiilor de învătământ, bibliotecilor, centrelor de plasament, centrelor de primire a copilului în regim de urgentă, căminelor pentru persoane vârstnice, unitătilor de asistentă medico-socială (centre medico-sociale preluate), persoanelor cu handicap, institutiilor de cult, Societătii Nationale de Cruce Rosie din România, precum si persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma calamitătilor naturale, la propunerea organelor de valorificare.

Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti pot atribui cu titlu gratuit bunuri în valoare de până la 10.000 lei/beneficiar.

Pentru bunurile ce sunt atribuite cu titlu gratuit, în valoare de peste 10.000 lei/beneficiar, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti înaintează Ministerului Finantelor Publice propuneri concrete si motivate, care vor cuprinde beneficiarii bunurilor si lista bunurilor atât cantitativ, cât si valoric. în vederea atribuirii cu titlu gratuit, bunurile vor fi retrase de la valorificare.

Se pot atribui cu titlu gratuit bunuri în valoare de peste 10.000 lei/ beneficiar si în baza unei cereri înaintate direct Ministerului Finantelor Publice. în această situatie Ministerul Finantelor Publice va solicita listele cu bunuri, atât cantitativ, cât si valoric, de la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si de la administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti;

c) ministerelor, altor autorităti publice centrale, inclusiv organelor deconcentrate ale acestora, precum si autoritătilor administratiei publice locale - echipamente de comunicatie, tehnică de calcul si birotică, rechizite, bunuri de folosintă îndelungată, inventar gospodăresc, materiale de întretinere si reparatii, cu respectarea procedurilor de declarare si de evaluare.

Atribuirea cu titlu gratuit, pentru unitătile administrativ-teritoriale, se face în baza unei cereri adresate directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, pentru bunuri în valoare de până la 10.000 lei/ beneficiar, iar pentru bunuri în valoare de peste 10.000 lei/ beneficiar, cererea va fi adresată Ministerului Finantelor Publice.

Atribuirea cu titlu gratuit, pentru ministere si alte autorităti publice centrale, precum si pentru organele deconcentrate ale acestora, se face în baza unei cereri adresate Ministerului Finantelor Publice;

d) Ministerului Afacerilor Externe - bunuri mobile si imobile aflate în străinătate, prin hotărâre a Guvernului;

e) persoanelor juridice - bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care au fost achizitionate din import, în baza unui contract de credit garantat de stat, prin hotărâre a Guvernului;

f) persoanelor juridice care administrează case memoriale, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice.

(2) Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) si c) se face cu aprobarea, prin ordin, a ministrului finantelor publice, pentru cele care intră în competenta Ministerului Finantelor Publice, sau prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ori prin decizie a sefului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, pentru cele care intră în competenta acestora.

(3) Atribuirea cu titlu gratuit beneficiarilor prevăzuti la alin. (1) lit. b), în cazul în care acestia nu au personalitate juridică, se poate face organelor sau persoanelor juridice în cadrul sau în subordinea cărora îsi desfăsoară activitatea.

Art. 30. - (1) Autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotările aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, care nu îndeplinesc conditiile pentru a fi atribuite cu titlu gratuit Secretariatului General al Guvernului, cele care nu sunt repartizate de comisia interministerială sau cele refuzate de beneficiari, explicit sau prin netransmiterea în termen de 15 zile a acceptului sau refuzului de a le prelua, se valorifică de către directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si de administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, astfel:

a) prin licitatie publică;

b) prin vânzare directă de la locul de depozitare sau de la locul unde acestea se află;

c) prin atribuire cu titlu gratuit;

d) ca piese componente;

e) prin unitătile de colectare si valorificare a deseurilor;

f) prin distrugere.

(2) Atribuirea cu titlu gratuit în conditiile art. 29 alin. (1) lit. b), c), d), e), f) si ale art. 30 alin. (1) lit. c) se poate face direct, fără parcurgerea etapelor de valorificare, dar cu respectarea procedurii de evaluare a bunurilor.

(3) Dacă bunurile nu sunt preluate în termen de 60 de zile de la data aprobării atribuirii cu titlu gratuit, vor urma procedura de valorificare sau pot fi atribuite unui alt beneficiar.


**) A se vedea Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiintarea Cancelariei Primului-Ministru si stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 9 martie 2009.

 

CAPITOLUL VII

Competentele si obligatiile organelor de valorificare, obligatiile persoanelor juridice sau fizice care primesc spre valorificare bunuri intrate în proprietatea privată a statului

 

Art. 31. - Organele de valorificare au următoarele competente si obligatii:

a) propun Ministerului Finantelor Publice transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, pentru valori mai mari de 10.000 lei/beneficiar;

b) verifică dacă sumele rezultate din valorificarea bunurilor se varsă în termen la bugetul de stat; în caz contrar se iau măsuri de realizare a creantelor bugetare, conform legislatiei fiscale în vigoare;

c) transmit debitele constatate organelor de executare silită în vederea aplicării măsurilor de executare silită, în baza titlurilor executorii care sunt, în conditiile legii, după caz:

1. procesul-verbal al comisiei de inventariere, în cazul bunurilor găsite lipsă la inventar la consignatari;

2. procesul-verbal de constatare în cazul bunurilor lăsate în custodie, găsite lipsă;

3. procesul-verbal al comisiei de licitatie în cazul neachitării la termen a obligatiilor rezultate din adjudecarea bunurilor la licitatie;

4. actele de constatare a majorărilor de întârziere, pentru obligatiile neachitate la termen;

5. contractul de vânzare-cumpărare, în cazul neachitării la termen a ratelor rezultate din vânzarea în rate a bunurilor;

6. alte documente care atestă dreptul de creantă al statului si depăsirea termenelor de plată, conform art. 5 alin. (6) si (7) si art. 11, inclusiv contractele de împrumut sau alte acte atestând drepturi de creantă, precum si certificatele de vacantă succesorală, în baza cărora creantele devin ale statului;

d) întocmesc documentatia în vederea valorificării bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, prin bursele de mărfuri si pe piata valorilor mobiliare;

e) controlează dacă persoanele juridice si fizice care au preluat spre valorificare bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului le păstrează în bune conditii;

f) asigură, la preluarea autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotările aferente, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora, sigilarea acestor bunuri;

g) raportează lunar Ministerului Finantelor Publice situatia privind autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotările aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, conform anexei nr. 1;


h) raportează trimestrial Agentiei Nationale de Administrare Fiscală situatia generală privind bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, conform anexei nr. 2, până la data de 20 a lunii următoare încheierii trimestrului. Anexa nr. 2 va fi însotită de o informare privind următoarele aspecte: modul de functionare a comisiilor de evaluare si a comisiilor de distrugere a bunurilor, vărsarea în termen la bugetul de stat a sumelor datorate, penalizări de întârziere calculate pentru nevărsarea în termen a sumelor la bugetul de stat, nivelul TVA-ului si al drepturilor vamale de import, aferente bunurilor valorificate, după caz, nivelul comisioanelor negociate cu societătile tip consignatie pentru valorificarea bunurilor, lista detaliată cuprinzând bunurile greu vandabile si categoriile de cheltuieli, precum si alte aspecte semnificative privind actiunea de valorificare;

i) organizează evidenta bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului si a sumelor obtinute din valorificarea acestora, potrivit normelor legale în vigoare;

j) organizează evidenta strictă a proceselor-verbale de predare-primire pe detinătorii de la care s-au primit bunurile si pe persoanele fizice sau juridice prin care se face valorificarea;

k) organizează evidenta proceselor-verbale de evaluare întocmite de comisia de evaluare.

Art. 32. - Persoanele juridice sau fizice care primesc spre valorificare bunuri intrate în proprietatea privată a statului au următoarele obligatii:

a) să trimită reprezentantul lor pentru a prelua bunurile ori de câte ori sunt înstiintate de organele de valorificare;

b) să semneze de primirea bunurilor avizul de însotire a mărfii, aplicând si stampila unitătii, după caz;

c) să înregistreze în evidentele proprii bunurile respective în ziua primirii;

d) să organizeze evidenta bunurilor primite pe fiecare aviz de însotire a mărfii;

e) să anexeze documentului de plată un borderou cuprinzând lista cu bunurile vândute, pretul unitar, cantitatea, valoarea, seria si numărul avizului de însotire a mărfii pe baza căruia au preluat bunurile;

f) să asigure conservarea bunurilor în cele mai bune conditii, având grijă să nu fie înlocuite până la vânzare cu altele de calitate inferioară si să nu se altereze sau să se deterioreze din cauza conditiilor de întretinere necorespunzătoare;

g) să expună în permanentă bunurile respective spre vânzare si să ia cele mai eficiente măsuri pentru ca aceste bunuri să fie vândute în cel mai scurt timp;

h) să vireze sau să depună în numerar contravaloarea bunurilor, respectiv pretul stabilit de comisia de evaluare, din care se deduce comisionul, în termen de cel mult 5 zile de la vânzarea bunurilor, în contul 50.85 „Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului”.

 

CAPITOLUL VIII

Procedura de distrugere a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

Art. 33. - (1) Bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului si preluate de organele de valorificare, care în intervalul celor 180 de zile au devenit necomercializabile, precum si cele care nu au putut fi valorificate sau atribuite cu titlu gratuit, inclusiv componentele rezultate din dezmembrare, care nu au fost predate unitătilor de colectare si de valorificare a deseurilor, se pot distruge sub supravegherea comisiei de distrugere.

(2) De asemenea, pot fi distruse si bunurile pentru care volumul acestora (valoric) nu justifică angajarea cheltuielilor în vederea valorificării.

(3) În cazul bunurilor necomunitare intrate în proprietatea privată a statului prin autoritatea vamală, pentru care aceasta comunică drepturi de import în sume fixe aplicabile la unitatea de cantitate, dacă pretul stabilit conform art. 15 alin. (1) nu asigură cel putin plata drepturilor de import si a celorlalte cheltuieli de valorificare preconizate, bunurile se distrug.

(4) Comisia de distrugere este formată din 5 membri: 2 reprezentanti ai organului de valorificare, desemnati din cadrul compartimentului, biroului sau al serviciului valorificare bunuri, un reprezentant din partea inspectoratului judetean de politie sau al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, un reprezentant al oficiului judetean pentru protectia consumatorilor sau al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti si un reprezentant al agentiei judetene pentru protectia mediului.

(5) În cazul în care în cadrul compartimentului, biroului sau serviciului nu sunt încadrati cel putin 2 salariati, directorul executiv sau seful administratiei vor desemna un salariat din cadrul altui compartiment, birou sau serviciu din institutie.

Art. 34. - (1) Distrugerea bunurilor dovedite că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală se efectuează în prezenta si cu confirmarea comisiei de preluare si distrugere prevăzute la art. 2 alin. (6).

(2) Convocarea comisiei de preluare si distrugere se face de către detinător.

Art. 35. - (1) Comisia de distrugere stabileste, în functie de natura bunurilor respective, locul unde urmează să fie distruse acestea, putându-se apela si la serviciile unor unităti specializate în acest gen de activitate.

(2) După distrugerea bunurilor comisia de distrugere încheie un proces-verbal de distrugere, în 3 exemplare semnate de toti membrii comisiei, precum si de unitatea specializată, după caz.

(3) Data întrunirii comisiei de distrugere se stabileste prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori a sefului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.

(4) Prezenta tuturor membrilor comisiei de distrugere la operatiunea de distrugere este obligatorie, iar dacă un membru este absent, înlocuitorul acestuia este numit prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori, după caz, a sefului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.

(5) Procesul-verbal de distrugere este avizat de directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori, după caz, de seful administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Bucuresti.

(6) În functie de importanta operatiunii de distrugere se pot efectua înregistrări video fie cu aparatura proprie, fie prin apelarea la serviciile unor persoane fizice sau juridice specializate.

(7) Membrii comisiei de distrugere primesc, fiecare, o indemnizatie lunară fixă, stabilită prin ordin al ministrului finantelor publice, cu conditia întrunirii comisiei cel putin o dată pe lună. Indemnizatia se indexează anual cu indicele de inflatie si se acoperă din veniturile încasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

(8) În situatia în care comisia de distrugere se întruneste de mai multe ori pe lună, iar la aceasta participă atât membrul plin, cât si membrul supleant, membrul supleant va primi o indemnizatie lunară la nivelul stabilit pentru membrul plin prin ordin al ministrului finantelor publice, cu conditia motivării absentei membrului plin.


 

CAPITOLUL IX

Veniturile încasate si cheltuielile aferente bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

Art. 36. - (1) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum si veniturile încasate în urma valorificării bunurilor confiscate de către autoritătile administratiei publice locale se colectează în contul 50.85 „Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului”, deschis pe numele directiilor generale ale finantelor publice judetene la unitătile Trezoreriei Statului ale municipiilor resedintă de judet si pe numele Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti. în cazul încasării contravalorii bunurilor respective în numerar sumele se depun la casieria Trezoreriei Statului în prima zi lucrătoare de la încasare.

(2) Din sumele colectate directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti acoperă, pe bază de documente legale, cheltuielile efectuate în vederea valorificării bunurilor respective si retin cota de 1% aferentă bunurilor confiscate de organele de politie, care se virează Ministerului Administratiei si Internelor pentru recompensarea politistilor, potrivit dispozitiilor art. 54 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare, având obligatia ca în termen de 5 zile lucrătoare de la încasare să vireze disponibilitătile rămase, după caz:

a) în contul bugetului de stat 20.35.01.03 „încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii”;

b) în contul bugetului de stat 20.35.01.06 „încasări din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilor”;

c) în contul 21.35.02.03 „încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii” pentru sumele destinate bugetelor locale.

Art. 37. - (1) Pentru cheltuielile efectuate în vederea valorificării bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului după virarea la bugetul de stat a disponibilitătilor rezultate din valorificare sau pentru care sumele disponibile în contul 50.85 nu sunt suficiente, se prezintă documente justificative, procedându-se astfel:

a) directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti întocmesc un referat în care vor fi consemnate, pe bază de documente justificative, sumele care urmează să fie restituite din contul bugetului de stat în contul 50.85 „Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului”. Referatul este semnat de directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si de seful administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si va purta viza de control financiar preventiv propriu;

b) unitătile Trezoreriei Statului restituie suma totală aprobată în referat din contul bugetului de stat 20.35.01.03 „încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii” sau, după caz, 20.35.01.06 „încasări din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilor” în contul 50.85 „Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului”; c) după alimentarea contului 50.85 „Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului”, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti dispun plătile legale către beneficiari.

(2) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor confiscate de către autoritătile administratiei publice locale se fac venit la bugetul local, după deducerea cheltuielilor cu valorificarea efectuate conform legislatiei în vigoare si a unui comision de 20% din veniturile rămase după deducerea cheltuielilor cu valorificarea. Comisionul se virează în contul bugetului statului 20.35.01.03, în termen de 5 zile de la încasare.

(3) În situatia în care nivelul veniturilor încasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului nu asigură acoperirea cheltuielilor necesare în vederea valorificării acestora, diferenta va fi acoperită de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor Publice.

(4) În situatia în care nivelul veniturilor încasate din valorificarea bunurilor confiscate de către autoritătile administratiei publice locale nu asigură acoperirea cheltuielilor necesare în vederea valorificării acestora, diferenta este acoperită din veniturile datorate bugetului local.

Art. 38. - (1) Diferenta de cheltuieli neacoperită din veniturile încasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se acoperă din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor Publice, respectiv de la capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale”, subcapitolul 54.01.50 „Alte servicii publice generale”.

(2) Cheltuielile de delegare (transport, cazare si indemnizatia de delegare) pentru membrii comisiilor de distrugere, preluare si distrugere, evaluare vor fi plătite de institutia care i-a desemnat.

Art. 39. - (1) În categoria cheltuielilor prevăzute la art. 36 alin. (2) si la art. 37 si 38 se cuprind cheltuielile efectuate în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, de la preluarea acestora până la valorificarea, atribuirea gratuită sau distrugerea lor, respectiv cheltuielile privind sortarea, manipularea, transportarea, depozitarea, conservarea, analiza, fotografierea, filmarea, marcarea, etichetarea si expertizarea, inclusiv cele efectuate pentru stabilirea bunurilor care îndeplinesc conditiile de comercializare, asigurarea garantiei pentru bunurile de folosintă îndelungată, evaluarea, licitatiile, publicitatea, dezmembrarea, distrugerea, cheltuielile cu dotarea cu mijloace auto pentru desfăsurarea în conditii optime a activitătii de valorificare, restituirea sumelor încasate gresit sau fără bază legală, a contravalorii bunurilor intrate gresit sau fără bază legală în proprietatea privată a statului, indemnizatiile membrilor comisiilor prevăzute la art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) si art. 7 alin. (2) din ordonantă si cotele de contributii aferente acestor indemnizatii, datorate potrivit legii de angajator, precum si cotele pentru constituirea fondului de stimulente, conform reglementărilor în vigoare. Cotele pentru constituirea fondului de stimulente conform reglementărilor în vigoare se aplică asupra sumelor rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, exclusiv TVA si celelalte cheltuieli de valorificare.

(2) În categoria cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se cuprind si cheltuielile efectuate cu valorificarea bunurilor prin magazine proprii, respectiv: cheltuieli cu pregătirea magazinului conform cerintelor legale în vigoare, cheltuieli cu dotarea magazinului, respectiv cu mobilier, casă de marcat, obiecte de inventar, cheltuieli cu întretinerea, paza sau cu sistemele de asigurare a pazei, cu mijloacele de transport ale magazinului, precum si cheltuielile cu salarizarea si scolarizarea personalului care deserveste activitatea magazinului.

(3) În categoria cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se cuprind si următoarele categorii de cheltuieli privind valorificarea bunurilor imobile care provin din succesiuni fără mostenitori legali sau testamentari:

a) cheltuieli privind inventarierea si preluarea acestor bunuri;

b) cheltuieli ce grevează asupra bunurilor în momentul preluării acestora în vederea valorificării (impozite, taxe, cheltuieli de întretinere, energie, telefon, gaze naturale, datorii înscrise în pasivul succesoral si altele asemenea);

c) taxe si onorarii plătite persoanelor fizice si/sau juridice autorizate;

d) cheltuieli judiciare;

e) cheltuieli pentru îndeplinirea conditiilor de publicitate imobiliară.

(4) În categoria cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se cuprind si cheltuielile ocazionate de deschiderea conturilor în valută, de transformarea în lei a sumelor în valută si de restituirea acestora.

(5) În categoria cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se cuprind si următoarele categorii de cheltuieli ocazionate de valorificarea metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase:

a) cheltuieli privind inventarierea cu ocazia preluării în tezaurul Trezoreriei Statului, analiza, expertizarea si marcarea obiectelor din metale si pietre pretioase;

b) cheltuieli cu procurarea de bunuri care asigură desfăsurarea în bune conditii a activitătii de valorificare, păstrarea în conditii de sigurantă a metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, precum si a celorlalte valori (cântare electronice, casă de bani, cameră de luat vederi, aparat foto digital pentru întocmirea albumului de prezentare a metalelor pretioase etc).

(6) În categoria cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se cuprind si cheltuieli cu procurarea de bunuri pentru aplicarea si buna functionare a pachetului de programe destinat informatizării activitătii de valorificare (dotarea serviciilor, birourilor, compartimentelor de valorificare a bunurilor cu echipamente de comunicatii, tehnică de calcul si birotică si altele asemenea).

 

CAPITOLUL X

Restituiri

 

Art. 40. - (1) Organele de valorificare restituie bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau contravaloarea acestora, în baza hotărârilor judecătoresti rămase definitive si irevocabile.

(2) În cazul bunurilor trecute în proprietatea statului în baza unei ordonante emise de procuror, restituirea se poate face si în baza unei ordonante emise de procuror.

(3) În cazul bunurilor valorificate, restituirea contravalorii acestora se face la nivelul valorii recuperate în urma valorificării.

(4) În cazul bunurilor atribuite cu titlu gratuit, distruse sau al bunurilor care nu se mai află în posesia organului de valorificare si pentru care s-a întocmit documentatia în vederea recuperării creantelor, restituirea contravalorii acestora se face la nivelul valorii stabilite de comisia de evaluare, în vigoare la data atribuirii cu titlu gratuit sau distrugerii, ori al valorii bunurilor pentru care s-a întocmit documentatia pentru recuperarea creantelor.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), în cazul autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotările aferente, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora, repartizate cu titlu gratuit ministerelor, autoritătilor publice centrale si locale, în conditiile art. 29 alin. (1), pentru care se constată, ulterior repartizării, că sunt furate si sunt solicitate de proprietarii de drept, si care se mai află în posesia institutiilor beneficiare ale

repartizării cu titlu gratuit la data solicitării, procedura de restituire se stabileste prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului administratiei si internelor.

(6) Sumele prevăzute la alin. (3) si (4) pot fi actualizate numai pe bază de hotărâre judecătorească rămasă definitivă si irevocabilă, care precizează suma de restituit, din care se scad cheltuielile cu valorificarea acestora, cu exceptia situatiei prevăzute la art. 6 alin. (8) din ordonantă.

(7) Restituirea sumelor în valută liber convertibilă confiscate se face de către organele de valorificare, în baza hotărârilor judecătoresti rămase definitive si irevocabile sau a unei ordonante emise de procuror, însotite de o cerere de restituire depusă la organul de valorificare în contul căruia detinătorii au depus sumele care urmează a fi restituite si de certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că persoana fizică sau juridică de la care s-a dispus confiscarea nu are obligatii bugetare neachitate. Sumele în valută liber convertibilă confiscate se restituie în lei, la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Natională a României la data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii judecătoresti prin care se dispune restituirea sau a ordonantei emise de procuror.

(8) Contravaloarea sumelor în valută neconvertibilă cotată de Banca Natională a României si depozitată la sucursalele acesteia se restituie de către unitătile Trezoreriei Statului la care a fost virată suma respectivă, pe baza hotărârii judecătoresti rămase definitive si irevocabile sau a ordonantei emise de procuror, însotite de cererea de restituire, precum si de certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că persoana fizică sau juridică de la care s-a dispus confiscarea nu are obligatii bugetare neachitate. Restituirea sumei în lei încasate de la Banca Natională a României se efectuează, după caz:

a) din contul 20.35.01.03 „încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii”;

b) din contul bugetului de stat 20.35.01.06 „încasări din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilor”;

c) din contul 21.35.02.03 „încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii”, în cazul mijloacelor de plată în valută neconvertibilă cotată de Banca Natională a României, confiscate de organele administratiei publice locale.

(9) Contravaloarea în lei a mijloacelor de plată în valută neconvertibilă cotată, care fac obiectul restituirii, se calculează la cursul de referintă al pietei valutare comunicat de Banca Natională a României, de la data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii judecătoresti prin care se dispune restituirea sau a ordonantei emise de procuror.

(10) Valuta neconvertibilă necotată de Banca Natională a României, depozitată la sucursalele Băncii Nationale a României, care nu a putut fi valorificată de Banca Natională a României, poate fi restituită ca atare.

(11) Restituirea mijloacelor în lei intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se face de către organele de valorificare, în baza hotărârilor judecătoresti rămase definitive si irevocabile sau a unei ordonante emise de procuror, însotite de o cerere de restituire depusă la organul de valorificare în contul căruia detinătorii au depus sumele care urmează a fi restituite si de certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că persoana fizică sau juridică de la care s-a dispus confiscarea nu are obligatii bugetare neachitate.

Art. 41. - (1) Organele de valorificare restituie bunurile sau contravaloarea acestora numai în cazul bunurilor care le-au fost predate de către detinători. în celelalte cazuri, restituirea este de competenta detinătorilor.


(2) Restituirea contravalorii în lei a sumelor confiscate în valută liber convertibilă este de competenta organelor de valorificare numai în cazul depunerii lor în conturile deschise pe seama acestora si declarării de către detinători conform art. 6 alin. (1). în caz contrar, restituirea sumelor este de competenta detinătorilor.

(3) Restituirea mijloacelor de plată în lei este de competenta organelor de valorificare numai în cazul depunerii lor în contul 50.85 „Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului”, deschis la unitătile Trezoreriei Statului ale municipiilor resedintă de judet si la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, si declarării acestora potrivit art. 7. în caz contrar, restituirea sumelor este de competenta detinătorilor.

(4) Contravaloarea în lei a bunurilor si a sumelor în valută liber convertibilă, precum si mijloacele de plată în lei intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se restituie din contul 50.85 „Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului”, deschis la unitătile Trezoreriei Statului ale municipiilor resedintă de judet si la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, si intră în categoria cheltuielilor de valorificare.

(5) În cazul în care beneficiarul restituirii înregistrează obligatii restante fată de bugetele ale căror creante sunt administrate de Ministerul Finantelor Publice, acestea se vor compensa cu suma de restituit, până la concurenta celei mai mici sume, conform prevederilor art. 116 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Diferentele de curs nefavorabile aferente sumelor în valută confiscate restituite, precum si sumele rezultate din actualizarea prin hotărâri judecătoresti sau ordonante emise de procurori a valorii bunurilor si sumelor confiscate se asigură de ia bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor Publice, respectiv de la capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale”, subcapitolul 54.01.50 „Alte servicii publice generale”, în situatia neacoperirii acestora din veniturile încasate.

(7) Sumele incluse în fondul de stimulare, aferente contravalorii bunurilor valorificate, restituite în temeiul hotărârilor judecătoresti rămase definitive si irevocabile sau al ordonantelor emise de procurori, se deduc din fondul de stimulare constituit în perioada următoare pentru acelasi beneficiar.

 

CAPITOLUL XI

Preluarea, evaluarea, utilizarea, valorificarea, casarea sau distrugerea, după caz, a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, cuprinse în art. 5 alin. (2) din ordonantă

 

Art. 42. - (1) Detinătorii bunurilor prevăzute la art. 5 alin. (2) din ordonantă vor proceda la inventarierea acestora si vor lua măsuri de păstrare si de conservare corespunzătoare până la predarea lor efectivă organelor specializate ale statului.

(2) Predarea-primirea bunurilor prevăzute la alin. (1) se va face de îndată, în baza unui proces-verbal încheiat în două exemplare, dintre care unul se păstrează de către detinător, iar celălalt se predă organului specializat al statului.

Art. 43. - Medicamentele, materialele consumabile de utilitate medicală, materialele de natura obiectelor de inventar medicale si aparatura medicală se pun de către detinător la dispozitia Ministerului Sănătătii, care stabileste, prin ordin al ministrului, modul de preluare, evaluare, transmitere cu titlu gratuit, comercializare sau, după caz, casarea ori distrugerea acestor bunuri.

Art. 44. - Substantele si preparatele toxice si foarte toxice se predau gratuit unitătilor specializate ale ministerelor cu atributii si răspunderi legale privind regimul acestor bunuri sau, după caz, operatorilor economici autorizati prin lege să desfăsoare activitate cu astfel de substante si produse. Valorificarea sau, după caz, distrugerea acestora se face în conformitate cu prevederile actelor normative care reglementează regimul acestor substante.

Art. 45. - Materialele nucleare si radioactive se predau imediat, cu titlu gratuit, unitătilor specializate, stabilite de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare.

Art. 46. - (1) Bunurile, documentele sau valorile susceptibile să facă parte din patrimoniul cultural national sau care prezintă valoare documentară, stiintifică, artistică sau muzeistică se predau de îndată, cu titlu gratuit, Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, pentru a fi repartizate institutiilor specializate, potrivit avizului Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

(2) Cărtile, publicatiile si alte bunuri culturale de această natură, cu exceptia celor prevăzute la alin. (1), se predau de îndată, cu titlu gratuit, Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, pentru a fi repartizate bibliotecilor publice.

Art. 47. - (1) Documentele si materialele de arhivă se depun de îndată, cu titlu gratuit, la Arhivele Nationale sau la directiile judetene ori a municipiului Bucuresti, după caz.

(2) Aprecierea apartenentei documentelor prevăzute la alin. (1) la Fondul Arhivistic National al României se realizează, în conditiile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare, de către reprezentantii Arhivelor Nationale, la solicitarea detinătorilor acestor documente.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1), care nu fac parte din Fondul Arhivistic National al României, se transmit de Arhivele Nationale unitătilor de profil.

(4) Predarea documentelor prevăzute la alin. (1) se va realiza în baza unui proces-verbal de predare-primire care va cuprinde:

a) numărul din registrul de evidentă curentă al unitătilor arhivistice, al detinătorului, unde figurează înscrise documentele;

b) provenienta documentelor - cu trimitere la actele întocmite cu acea ocazie;

c) descrierea amănuntită a documentelor, realizată de către reprezentantul Arhivelor Nationale, care se poate constitui ca inventar anexat la procesul-verbal;

d) specificarea principalelor elemente cuprinse în inventar - totalitatea documentelor cuprinse, datele extreme, felul acestora si denumirea creatorului, după caz, denumirile creatorilor;

e) baza legală de trecere a documentelor în proprietatea privată a statului.

(5) Procesul-verbal se întocmeste în două exemplare, dintre care unul rămâne la detinătorul documentelor, iar celălalt se predă unitătii din structura Arhivelor Nationale, unde se depun documentele, ambele exemplare fiind semnate, parafate pe toate filele si înregistrate la predător si primitor.

Art. 48. - Mijloacele de plată în valută neconvertibilă intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se depun de către detinătorii acestora, în termen de 48 de ore, la Banca Natională a României.

Art. 49. - Valorificarea mijloacelor de plată în valută neconvertibilă cotată de Banca Natională a României intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, preluate de Banca Natională a României, se realizează prin virarea contravalorii în lei a acestora, calculată la cursul de referintă al pietei valutare comunicat de Banca Natională a României la data decontării, după deducerea cheltuielilor efectuate în vederea valorificării, în termen de 5 zile de la depunerea acestora, după caz:

a) în contul bugetului de stat 20.35.01.03 „încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii”;


b) în contul bugetului de stat 20.35.01.06 „încasări din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilor”;

c) în contul 21.35.02.03 „încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii”, în cazul mijloacelor de plată în valută neconvertibilă cotată de Banca Natională a României, confiscate de organele administratiei publice locale.

Art. 50. - (1) Armele de foc, munitiile, materiile explozive si bunurile cu specific militar intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se predau imediat, cu titlu gratuit, inspectoratelor de politie judetene si Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, fie pentru completarea dotării unitătilor Ministerului Administratiei si Internelor - prin organele centrale de planificare a înzestrării - sau a institutiilor publice asigurate gratuit cu arme de foc si munitii de către Ministerul Administratiei si Internelor- prin Inspectoratul General al Politiei -, fie, după caz, pentru valorificare, potrivit legii, prin unitătile autorizate să le comercializeze ori pentru casare.

(2) Se predau Ministerului Apărării Nationale numai armele militare si munitiile aferente acestora, materiile explozive si bunurile cu specific militar care fac obiectul înzestrării exclusive a unitătilor din structura acestui minister.

(3) Materiile explozive care nu fac obiectul atribuirii, cu titlu gratuit, Ministerului Administratiei si Internelor sau Ministerului Apărării Nationale se predau operatorilor economici autorizati să desfăsoare activităti cu astfel de bunuri, în vederea utilizării, valorificării sau distrugerii conform legii.

(4) Armele de vânătoare, de tir, cu gaze nocive, iritante sau de neutralizare, armele de recuzită, munitiile acestora si armele de panoplie, care nu fac obiectul dotării sau casării, se valorifică prin unitătile autorizate să le comercializeze, după evaluare, conform legii.

(5) Evaluarea bunurilor mentionate la alin. (4) se efectuează de comisii numite prin dispozitie a inspectorului general al politiei române, a sefului inspectoratului de politie judetean sau al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, după caz, din care face parte si un reprezentant al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti.

(6) Armele care prezintă valoare istorică, documentară, stiintifică, artistică sau muzeistică se predau gratuit de către unitătile de politie care le-au preluat institutiilor muzeale specializate, potrivit avizului Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

(7) În cazurile în care organele Ministerului Administratiei si Internelor identifică ori sunt sesizate despre existenta unor materii explozive, dispozitive cu încărcătură explozivă - bombe, mine, grenade, proiectile si altele - sau mijloace de initiere a acestora, pot solicita sprijinul organelor de specialitate ale Ministerului Apărării Nationale pentru executarea, după caz, a operatiunilor de ridicare, de transport sau de distrugere a acestor materiale, conform dispozitiilor legale.

(8) Obiectele, vesmintele si cărtile de cult se valorifică de institutiile de cult, conform prevederilor legale în vigoare.

(9) Materialele lemnoase, asa cum sunt definite în Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, confiscate, se valorifică de către unitătile silvice si/sau de structurile silvice private, legal autorizate să functioneze, în conformitate cu prevederile legale în domeniu.

Art. 51. - (1) Sumele obtinute ca urmare a valorificării bunurilor prevăzute la art. 5 alin. (2) din ordonantă sunt virate, în termen de 5 zile de la încasare, la bugetul de stat în conturile 20.35.01.03 „încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii” sau 20.35.01.06 „încasări din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilor”, după caz, sau la bugetul local în contul 21.35.02.03 „încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii”, în cazul bunurilor confiscate de organele administratiei publice locale, după deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale în vigoare si a cotei de 1% aplicate asupra disponibilitătilor rămase care se virează Ministerului Administratiei si Internelor pentru recompensarea politistilor, potrivit dispozitiilor art. 54 alin. (3) din Legea nr. 360/2002, cu modificările si completările ulterioare, aferentă bunurilor confiscate de politisti.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) sumele rezultate din valorificarea bunurilor ce intră sub incidenta legislatiei în vigoare privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, care rămân la dispozitia cultelor religioase.

 

CAPITOLUL XII

Valorificarea metalelor pretioase si pietrelor pretioase, intrate în proprietatea privată a statului

 

Art. 52. - Sunt supuse valorificării metalele pretioase si pietrele pretioase intrate în proprietatea privată a statului, pentru care există un document care atestă intrarea, cu titlu definitiv, în proprietatea privată a statului.

Art. 53. - (1) Obiectele din metale si/sau pietre pretioase vor fi evaluate de către comisia de evaluare constituită în baza prevederilor art. 6 alin. (4) din ordonantă.

(2) Reprezentantul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor în comisia de evaluare va fi un specialist în metale pretioase sau, după caz, pietre pretioase desemnat de către aceasta, care va întocmi un raport de evaluare a obiectelor din metale si/sau pietre pretioase evaluate, în care se vor prezenta si fotografii ale acestora.

(3) Evaluarea obiectelor din metale si/sau pietre pretioase prevăzute la alin. (1) se va face la unitătile Trezoreriei Statului unde au fost depuse, în functie de preturile pietei libere, tinându-se seama de vechimea si prelucrarea acestora, în maximum 21 de zile de la data expertizării lor.

(4) În scopul evaluării, obiectele din metale si/sau pietre pretioase vor fi preluate temporar din tezaurul unitătilor Trezoreriei Statului, pe bază de proces-verbal de predare-primire a gropurilor, care va fi semnat astfel:

a) de comisia constituită la nivelul unitătilor Trezoreriei Statului;

b) de comisia de evaluare.

(5) Unitătile Trezoreriei Statului vor asigura spatiile corespunzătoare desfăsurării activitătii de evaluare.

(6) Obiectele din metale si/sau pietre pretioase evaluate se depun la tezaurul Trezoreriei Statului în gropuri sigilate, pe bază de proces-verbal de predare-primire a gropurilor, care se semnează de către comisia de evaluare, pentru predare, si de către comisia constituită la nivelul unitătilor Trezoreriei Statului, pentru primire.

Art. 54. - În vederea valorificării, obiectele din metale si/sau pietre pretioase se predau comisiei de evaluare de către comisia constituită la nivelul unitătilor Trezoreriei Statului, pe bază de proces-verbal de predare-primire. Comisia de evaluare predă pe bază de proces-verbal de predare-primire obiectele din metale sau pietre pretioase reprezentantilor persoanelor fizice sau juridice autorizate care le-au achizitionat, care asigură si transportul la sediul acestora.

Art. 55. - (1) Pentru valorificarea obiectelor din metale sau pietre pretioase prevăzute la art. 52 se utilizează metoda vânzării directe.

(2) Obiectele din metale si/sau pietre pretioase prevăzute la art. 52 se valorifică numai către persoanele fizice sau juridice autorizate de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

(3) Valorificarea prin metoda directă se poate face cu plata integrală sau esalonat, pe o perioadă de maximum 12 luni. în cazul vânzării în rate persoana fizică sau juridică va prezenta o garantie bancară sau scrisoare de garantie bancară reprezentând contravaloarea a 3 rate lunare si va plăti, în momentul ridicării bunurilor, minimum 50% din valoarea acestora. Ratele lunare se actualizează în functie de dobânda de referintă stabilită de Banca Natională a României.

(4) În cazul în care nu se reuseste valorificarea bunurilor în urma publicării cel putin a două anunturi de vânzare în presă, comisia de evaluare poate proceda la reducerea pretului de vânzare cu cel mult 25%.

(5) În cazul în care după reducerea de pret nu se reuseste valorificarea bunurilor în aceleasi conditii ca cele prevăzute la alin. (4), comisia de evaluare poate proceda la noi reduceri de pret, cu conditia repetării procedurii prevăzute la alin. (4) înainte de fiecare reducere, până când pretul de vânzare ajunge la 25% din pretul initial stabilit de comisia de evaluare.

Art. 56. - Organele de valorificare restituie obiectele din metale si/sau pietre pretioase intrate în proprietatea privată a statului sau contravaloarea acestora, la nivelul valorii stabilite de comisia de evaluare în baza unei hotărâri judecătoresti rămase definitivă si irevocabilă sau a unei ordonante emise de procuror.

Art. 57. - Metalele pretioase, aliajele acestora si pietrele pretioase intrate în proprietatea privată a statului se valorifică de către directiile generale ale finantelor publice judetene în cadrul cărora functionează unitătile Trezoreriei Statului depozitare, prevăzute în anexa nr. 1 la Normele metodologice privind procedurile de depunere, manipulare si depozitare a metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, considerate bunuri fără stăpân, precum si a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în conditiile prevăzute de lege, la unitătile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 526/2004, cu modificările ulterioare, si se evaluează de către comisiile de evaluare care functionează în cadrul acestora.

 

CAPITOLUL XIII

Procedura privind calculul si virarea drepturilor de import aferente bunurilor necomunitare intrate în proprietatea privată a statului prin autoritatea vamală

 

Art. 58. - (1) În cazul bunurilor prevăzute la art. 11 din ordonantă, autoritatea vamală detinătoare va preciza în borderoul privind bunurile trecute în proprietatea statului, prevăzut la art. 5 alin. (1), pe care îl transmite organelor de valorificare, ratele drepturilor de import aplicabile bunurilor cuprinse în borderou (procentual), precum si, dacă este cazul, sumele în lei datorate în valoare absolută, pe unitate de cantitate, conform prevederilor legale în domeniu.

(2) În cazul în care legislatia în domeniu prevede drepturi de import sub forma unor sume fixe în valută, pe unitate de cantitate, autoritatea vamală are obligatia să calculeze sumele în lei datorate pe unitate de cantitate si să le comunice organelor de valorificare.

(3) Odată cu borderoul, autoritatea vamală comunică organului de valorificare conturile deschise la Trezoreria Statului, în care acesta să vireze sumele datorate cu titlu de drepturi de import si cota destinată, potrivit legii, constituirii fondului de stimulare a personalului vamal.

Art. 59. - (1) În termen de 10 zile de la încasarea contravalorii bunurilor, organele de valorificare calculează sumele datorate cu titlu de drepturi de import, aplicând, prin procedeul sutei mărite, rata comunicată de autoritatea vamală la valoarea rezultată din valorificarea bunurilor (exclusiv TVA-ul aferent, în cazul organelor de valorificare plătitoare de TVA), si le virează în contul indicat de autoritatea vamală.

(2) În cazul în care drepturile de import comunicate de autoritatea vamală reprezintă o sumă fixă în lei pe unitatea de cantitate, organele de valorificare calculează suma datorată pentru cantitatea valorificată si o virează în contul indicat de autoritatea vamală, în cel mult 10 zile de la încasarea contravalorii bunurilor.

(3) În cazul în care drepturile de import au o componentă procentuală aplicabilă valorii încasate din valorificarea bunurilor si una în sumă absolută pe unitate de cantitate, se procedează astfel:

a) pentru partea care se calculează procentual, se aplică prevederile alin. (1);

b) pentru partea care se calculează pe baza unei sume fixe pe unitatea de cantitate, organele de valorificare calculează suma datorată pentru cantitatea valorificată, o deduc din suma rămasă după deducerea sumei calculate conform lit. a) si virează ambele sume, în cadrul aceluiasi termen de 5 zile, în contul indicat de autoritatea vamală.

(4) În acelasi timp organele de valorificare transmit autoritătii vamale un borderou cuprinzând lista de bunuri valorificate, contravaloarea încasată si drepturile de import aferente, precum si numărul si data borderoului cu care autoritatea vamală a declarat bunurile.

(5) Valoarea rezultată din valorificarea bunurilor, căreia i se aplică, prin procedeul sutei mărite, rata drepturilor de import, nu include taxa pe valoarea adăugată.

Art. 60. - Drepturile de import aferente bunurilor necomunitare intrate în proprietatea privată a statului, inclusiv cele aplicate în cazul bunurilor atribuite cu titlu gratuit, potrivit art. 11 alin. (4) din ordonantă, intră în categoria cheltuielilor de valorificare si se plătesc din contul 50.85 „Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului”.

Art. 61. - După retinerea drepturilor de import din sumele încasate din valorificarea bunurilor, din suma rămasă se suportă celelalte cheltuieli de valorificare, iar sumele rămase se virează la bugetul statului în contul 20.35.01.03.

Art. 62. - (1) Nu se datorează drepturi de import pentru bunurile necomunitare intrate în proprietatea privată a statului prin organele autoritătii vamale care au fost distruse.


(2) Pentru bunurile necomunitare provenind de la autoritatea vamală, distruse în prezenta comisiei de distrugere prevăzute la art. 33 alin (4), organul de valorificare transmite autoritătii vamale un exemplar al procesului-verbal de distrugere.

 

CAPITOLUL XIV

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 63. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Art. 64. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, comisiile de evaluare prevăzute la art. 14 alin. (7) vor proceda, după caz, la recalcularea pretului de vânzare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, aflate în stoc la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, astfel încât pretul de vânzare al bunurilor către consumator, inclusiv TVA-ul si drepturile de import în cazul bunurilor necomunitare intrate în proprietatea privată a statului prin autoritatea vamală, să fie egal cu nivelul anterior al pretului de vânzare.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Autovehicule, ambulante sanitare cu dotările aferente

Nr.

crt.

Locul unde se află

autovehiculul,

ambulantele

sanitare cu dotările

aferente, tipul

Marca

 

 

Capacitatea

cilindrică a

motorului

(cm3)

Anul

de

fabricatie

Numărul

de kilometri

înregistrati

la bord

Carburantul

folosit

Gradul

de uzură

Valoarea

stabilită de

comisia de

evaluare

Alte elemente specifice autovehiculului,

ambulantelor sanitare cu dotările aferente

(SS - serie sasiu; SM - serie motor;

SC - serie caroserie; culoare etc.)

Observatii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Ambarcatiuni

Nr.

crt.

Locul unde se află

ambarcatiunea

si tipul acesteia

Numărul

de bucăti

Lungime

(m)

Lătime

(m)

înăltime

(m)

Crevace

(bucăti)

Gradul

de uzură

Valoarea stabilită

de comisia de evaluare

Observatii

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Motoare atasabile ambarcatiunilor

Nr. crt.

Locul unde se află motoarele atasabile ambarcatiunilor

Denumirea motorului

CP

Seria motorului

Gradul de uzură

Starea tehnică

conform

fisei tehnice

Valoarea stabilită de comisia

de evaluare

Observatii

1

2

3

4

5

6

7

8

9


ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Judetul............

Trimestrul................

- mii lei -

Categorii de bunuri

Sold la începutul trimestrului

Intrări în

cursul

trimestrului

Reduceri/ majorări de pret

+/-

Total

bunuri

de

valorificat

din care valorificate prin:

Total bunuri valorificate

Restituiri

de bunuri

Distrugeri

de

bunuri

Atribuiri gratuite

Sold la sfârsitul trimestrului

Alte date

magazine proprii

consignatii

vânzare directă

licitatie publică

burse de

mărfuri/

piata valori

mobiliare

valoare adjudecată

din care:

+/-

0

1

2

3**

4=1+2+3

5

6

7

8

9**

10

11=5+6+7+8+10

12

13

14

15=4+9-11-12-13-14

16***

a) Produse alimentare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Confectii si încăltăminte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Aparatură electronică (audio, video etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Bunuri de uz casnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Echipamente de comunicatii, tehnică de calcul si birotică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Succesiuni vacante/donatii,

din care:

- bunuri mobile

- bunuri imobile

- titluri de valoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Autovehicule, ambarcatiuni si motoare atasabile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Materiale refolosibile si piese de schimb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Mijloace de plată în lei****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j) Metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k) Mijloace de plată în valută liber convertibilă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Alte bunuri*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venituri încasate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli efectuate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunuri greu vandabile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Se nominalizează bunurile cu pondere semnificativă.

** Se completează cu diferenta în +/- fată de valoarea stabilită de comisia de evaluare.

*** Se completează cu veniturile încasate (ct. 50.85) si cheltuielile efectuate în cursul trimestrului de raportat, precum si valoarea stocului de bunuri greu vandabile.

**** Se includ si sumele consemnate si sumele încasate se înscriu pe coloana (7).

 

notă:

1. La coloanele (5), (6), (7), (8) si (10) se va include si valoarea bunurilor găsite lipsă în gestiune, dacă este cazul.

2. Se raportează valorile bunurilor, în care se includ, după caz, TVA, drepturile de import si comisionul consignatarului.


 

RECTIFICĂRI

 

În Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la art. 40, în loc de: „Art. 40. - Prevederile art. 32 pct. 12 si art. 33 intră în vigoare în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.”se va citi: „Art. 40. - Prevederile art. 32-34 intră în vigoare la data de 1 mai 2009.”


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.