MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 272/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 272           LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE            Luni, 27 aprilie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

            451. - Hotărāre pentru completarea anexei nr. 16 la Hotărārea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui

 

ACTE ALE COLEGIULUI NATIONAL AL ASISTENTILOR SOCIALI

 

            Registrul National al Asistentilor Sociali

 


HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

pentru completarea anexei nr. 16 la Hotărārea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 16 la Hotărārea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I,

nr. 633 si 633 bis din 27 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu 4 noi pozitii, pozitiile nr. 277-280, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 15 aprilie 2009.

Nr. 451.

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bogdănesti

 

ANEXA

 

Poz. īnreg.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobāndirii sau, după caz, al dării īn folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

277

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 1.116

De la pārāul Horoiata pānă la DJ 245 D Lungimea = 300 m Lătimea = 4 m Tarlaua nr. 42

2008

500

Domeniul public al comunei Bogdănesti, conform HCI nr. 27/2008

278

1.8.1.

Teren pentru forare puturi

Adresa: satul Bogdănesti

Suprafata totală = 57.000 m2

Tarlaua 42, Parcela 115A

Vecini: N - DE 1116, E -FN 1115 - Proprietari Ulea, S - (m) Fortu Grigore V -HC1112

2008

100.000

Domeniul public al comunei Bogdănesti, conform HCI nr. 27/2008

279

1.8.1.1.

Teren pentru bazin īnmagazinare apă

Adresa: satul Bogdănesti

Suprafata totală = 2.500 m2

Tarlaua 27, Parcela 925A

Vecini: N - DE 888, E - Mihoci Dănilă, S -De 958/1, V - PS 910 Bandă īnerbată

2008

2.000

Domeniul public al comunei Bogdănesti, conform HCI nr. 27/2008

280

161

Teren păsune

Adresa: satul Bogdănesti

Suprafata totală = 7.200 m2

Tarlaua 16, Parcela 486

Vecini: N - Soitu Vergina, E -Drum E 1/1, V - Mihoci Dănilă, S -DE 1019

2008

5.000

Domeniul public al comunei Bogdănesti, conform HCI nr. 27/2008


ACTE ALE COLEGIULUI NATIONAL AL ASISTENTILOR SOCIALI

 

COLEGIUL NATIONAL AL ASISTENTILOR SOCIALI

 

REGISTRUL NATIONAL AL ASISTENTILOR SOCIALI

 

            PARTEA I

 

Nr. crt.

Numele

Prenumele

Nr. RNAS

Treaptă de competentă profesională

ALBA

1.

Albu

Gabriel Ioan

26

SPECIALIST

2.

Aldea

Adriana Diana

1281

SPECIALIST

3.

Anuscă

Maria Paraschiva

2122

SPECIALIST

4.

Ardeleanu

Livia Stefania

1970

DEBUTANT

5.

Armian

Florin

1442

PRINCIPAL

6.

Atănăsoaie

Elena Cristina

1445

PRINCIPAL

7.

Avram

Claudia Maria

552

SPECIALIST

8.

Avram

Diana

1430

PRINCIPAL

9.

Avram

Camelia

2123

SPECIALIST

10.

Baldea

Mihai Cristian Virgil

1490

PRACTICANT

11.

Baranyi

Maria Cristina

46

SPECIALIST

12.

Bărbăntan

Cosmina Nicoleta

1444

PRINCIPAL

13.

Beldean Rusu

lulia

1434

PRINCIPAL

14.

Berghean

Nicoleta Mariana

2188

PRINCIPAL

15.

Bic

Florina Adina

1299

SPECIALIST

16.

Blaga

Marilena

2120

SPECIALIST

17.

Bleant

Ana Maria

1784

SPECIALIST

18.

Bobar

Mariana Virginia

1302

SPECIALIST

19.

Bodea

Gabriela

1943

DEBUTANT

20.

Bogdan

Maricica

1433

PRINCIPAL

21.

Boghici

Adriana Elena

1307

SPECIALIST

22.

Bortes

Ana Maria

1495

PRINCIPAL

23.

Borza

Irina Aurelia

1443

PRINCIPAL

24.

Bucerzan

Ana

2187

PRINCIPAL

25.

Bugnariu

Anca lulia

1110

DEBUTANT

26.

Burduf

Simina lulia

1874

SPECIALIST

27.

Butuc

Bianca Elena

1291

SPECIALIST

28.

Chiorean

Liana Maria

220

SPECIALIST

29.

Chirilă

Sorin Adrian

550

SPECIALIST

30.

Cioara

Marcela

1437

PRINCIPAL

31.

Ciucă

Simona Dorina

196

PRINCIPAL

32.

Coman

Alina

2013

PRACTICANT

33.

Constantinescu

Dora Gabriela

1107

DEBUTANT

34.

Cordea

Andreea Elena

187

SPECIALIST

35.

Costea

Claudia Monica

1424

PRINCIPAL

36.

Cozma

Elena Ioana

2118

SPECIALIST

37.

Cristea

Pompilia Camelia

1420

PRINCIPAL

38.

Cristescu

Adela Tania

311

SPECIALIST

39.

Crisan

Ionela Marinela

1151

DEBUTANT

40.

Crisan

Daniela Anamaria

1649

DEBUTANT

41.

Crocos

Livia Cezaria

2117

SPECIALIST


42.

Cucerzan

Cornelia Alina

1388

SPECIALIST

43.

Dahinten Pavel

Anca Laura

537

SPECIALIST

44.

Dan

Cristina Mihaela

553

PRINCIPAL

45.

Dan

Ioan Mihail

554

PRINCIPAL

46.

Dan

Nicolae Ilie

175

SPECIALIST

47.

Dicoi

Monica Cristina

2121

SPECIALIST

48.

Dobra

Elena

1947

DEBUTANT

49.

Domsa

Mihaela

1473

PRINCIPAL

50.

Drimbe

Adina Monica

1651

DEBUTANT

51.

Duda

Maria Teodora

1306

SPECIALIST

52.

Duma

Teodor

1106

DEBUTANT

53.

Dumitru

Mihaela Laura

1104

DEBUTANT

54.

Dusa

Ioan Claudiu

45

PRINCIPAL

55.

Dusa

Ioana Camelia

1308

SPECIALIST

56.

Făt

Gabriela Corina

1280

SPECIALIST

57.

Fekete

Margareta

1288

SPECIALIST

58.

Filip

Adriana

1285

SPECIALIST

59.

Filipescu

Oana Liana

1282

SPECIALIST

60.

Fleseriu

Manuela Doina

2104

SPECIALIST

61.

Frăcea

Valentin Ioan

1425

PRINCIPAL

62.

Gărdus

Maria Florina

1174

PRACTICANT

63.

Geogean

Ioana Cristina

1286

SPECIALIST

64.

Gherman

Adriana Maria

2010

PRACTICANT

65.

Gligor

Gavril

2181

PRINCIPAL

66.

Gotia

Ramona Maria

237

SPECIALIST

67.

Gruian

lulia Mirela

1423

PRINCIPAL

68.

Grunvald

Paula Maria

234

SPECIALIST

69.

Hārceagă

Simona Mariana

1436

PRINCIPAL

70.

Hăbean

Antoniu Sorin

2101

SPECIALIST

71.

Hădărig

Vasile

919

SPECIALIST

72.

Hătisi

Alexandra Simona

1422

PRINCIPAL

73.

Hirean

Simona Roxana

1287

SPECIALIST

74.

Hrineac

Ionela Elena

1439

PRINCIPAL

75.

Huciu

Nicuta Nicoleta

1421

PRINCIPAL

76.

Humuzău

Maria

1438

PRINCIPAL

77.

lonescu

Domninca

1786

SPECIALIST

78.

lonescu

Alexandru

2189

PRINCIPAL

79.

lonită

Maria

1277

SPECIALIST

80.

Irimie

Arabela Maria

1969

DEBUTANT

81.

Jakubinyi

Beatrice

1303

SPECIALIST

82.

Jurca

Marinela

1300

SPECIALIST

83.

Jurju

Daniela

1492

SPECIALIST

84.

Lasca

Romina Alina

1965

DEBUTANT

85.

Lascu

Loredana Mariana

1301

PRINCIPAL

86.

Lazăr

Natalia Maria

869

DEBUTANT

87.

Lăpădat

Monica

2014

PRACTICANT

88.

Leah

luliana Cornelia

1415

PRINCIPAL

89.

Leterna

Simona Elena

1416

PRINCIPAL

90.

Lopazan

Iulian

1304

SPECIALIST

91.

Luca

Natalia Alina

1278

SPECIALIST

92.

Lungoci

Cristina

1309

SPECIALIST

93.

Magda

Sabina

970

DEBUTANT


94.

Maier

Crinuta Mirabela

1968

DEBUTANT

95.

Man

Monica Alina

1292

SPECIALIST

96.

Marcu

Valerica Dorina

2028

PRACTICANT

97.

Marin

Gheorghe Ioan

1079

PRACTICANT

98.

Marina

Alina Marinela Bianca

310

SPECIALIST

99.

Marta

Aurora

2031

PRACTICANT

100.

Mărginean

Liliana Lăcrimioara

300

SPECIALIST

101.

Mărginean

Elena

1172

PRINCIPAL

102.

Med rea

Mariana

1471

PRINCIPAL

103.

Med rea

Sorin Narcis

1472

PRINCIPAL

104.

Moga

Stanca

312

SPECIALIST

105.

Mogosan

Mariana

2174

PRINCIPAL

106.

Moldovan

Raluca Cristina

551

PRACTICANT

107.

Moldovan

Delia Cornelia

1417

PRINCIPAL

108.

Moldovan

lulia Maria

1418

PRINCIPAL

109.

Moldovan

Alexandra

1441

PRINCIPAL

110.

Moldovan

Nicoleta Maria

2027

PRACTICANT

111.

Morar

Irina Mihaela

1296

SPECIALIST

112.

Muntean

Adriana

1419

PRINCIPAL

113.

Muntean

Raluca Adriana

1305

SPECIALIST

114.

Muresan

Ioana Cosmina

1108

DEBUTANT

115.

Muresan

Dorina Gabriela

2009

PRACTICANT

116.

Neagu

Floarea Maria

1279

SPECIALIST

117.

Nedel

Daniela

1951

DEBUTANT

118.

Nedela

luliana

2106

SPECIALIST

119.

Nicusan

lldikoAna

2185

PRINCIPAL

120.

Olariu

Simona Mariana

1295

SPECIALIST

121.

Oprita

Viorica Elena

549

PRACTICANT

122.

Otoiu

Veturia

1967

DEBUTANT

123.

Panczel

Judit Katalin

1392

SPECIALIST

124.

Pantea

Adina

1284

PRINCIPAL

125.

Pārvu

Andreia

42

SPECIALIST

126.

Pascu

Cristina Nicoleta

1792

PRINCIPAL

127.

Pasca

Nicoleta

197

SPECIALIST

128.

Pasca

Carmen Monica

1109

DEBUTANT

129.

Paul

Elena Mihaela

1426

PRINCIPAL

130.

Păcurariu

Anamaria Elisabeta

1105

DEBUTANT

131.

Petcovschi

Anamaria Rodica

1950

DEBUTANT

132.

Piesa

Maria Nadia

2180

PRINCIPAL

133.

Piesa

La ura

51

SPECIALIST

134.

Polhac

luliana Victoria

2186

PRINCIPAL

135.

Popa

Cristina Ileana

1283

SPECIALIST

136.

Popa

Andreea Cosmina

1173

PRACTICANT

137.

Popa

Carolina Ana

1298

SPECIALIST

138.

Popa

Ana Claudia

2030

PRACTICANT

139.

Popescu

Ana

1431

PRINCIPAL

140.

Popescu

Teodora Casāndra

2103

SPECIALIST

141.

Popescu

Silvia Maria

2015

PRACTICANT

142.

Prodan

Liliana

201

SPECIALIST

143.

Radu

Diana Nicoleta

1949

DEBUTANT

144.

Răhăian

Sorina Adriana

1429

PRINCIPAL

145.

Romcea

Cosmina Olimpia

1785

PRINCIPAL


146.

Rotche

Horiana

2175

PRINCIPAL

147.

Ruja

Adriana

1435

PRINCIPAL

148.

Rusu

Alina Ligia

185

PRINCIPAL

149.

Sabău

Sebastian Ciprian

2176

PRINCIPAL

150.

Sălcudean

Ancuta Maria

1787

PRINCIPAL

151.

Seres

Angela

2029

PRACTICANT

152.

Spīnu

Ana Maria

1971

DEBUTANT

153.

Sta mate

Ioana

1297

SPECIALIST

154.

Stan

Adela Sabina

1948

DEBUTANT

155.

Stīnea

Amalia Maria Antonela

1293

SPECIALIST

156.

Suciu

Maria

1294

SPECIALIST

157.

Sulincean

Carmen Livia

2011

PRACTICANT

158.

Serban

Carmen Georgeta

1427

PRINCIPAL

159.

Soit

Elena Monica

1440

PRINCIPAL

160.

Tamas

Nastasia

186

PRINCIPAL

161.

Tecsa

Mihaela Gabriela

1111

DEBUTANT

162.

Tiron

Mirela Cristina

1428

SPECIALIST

163.

Todea

Emilia

53

SPECIALIST

164.

Todea

Angela

1289

SPECIALIST

165.

Todor

Ileana

2102

SPECIALIST

166.

Togoe

Lucia Cosmina

1432

PRINCIPAL

167.

Uritescu

Cristian Vasile

1290

SPECIALIST

168.

Vintilă

Maria

131

SPECIALIST

169.

Voina

Daniela

47

SPECIALIST

170.

Voj

Ioan Marius

110

PRINCIPAL

171.

Voj

Nicoleta

111

SPECIALIST

 

ARAD

172.

Andres

La ura

1605

SPECIALIST

173.

Ardelean

Alina Lucia

418

SPECIALIST

174.

Ban

Emilian

419

SPECIALIST

175.

Barbu

Nicoleta

421

SPECIALIST

176.

Băbutău

Carmen Cristina

422

SPECIALIST

177.

Bele

Lenuta

519

SPECIALIST

178.

Boitiu

Corina

423

SPECIALIST

179.

Breaz

Maria Alina

424

SPECIALIST

180.

Budiu

Daniela Magdalena

425

SPECIALIST

181.

Călăcean

Mirela Veronica

426

SPECIALIST

182.

Cioba

Mihaela Elisabeta

1112

PRACTICANT

183.

Ciorobitca

Maria

1606

DEBUTANT

184.

Ciupuligă

Adina Violeta

427

SPECIALIST

185.

Cod rea nu

Mihaiela

428

SPECIALIST

186.

Col ceriu

Marinei Nelu

390

SPECIALIST

187.

Costut

Simona Georgiana

429

PRACTICANT

188.

Cret Schmidt

Crina Ecaterina

322

SPECIALIST

189.

Dascăl

Iulian Mircea

430

SPECIALIST

190.

Dehelean

Ionela Mariana

431

SPECIALIST

191.

Dincă

Carmen Ramona

432

SPECIALIST

192.

Fugătă

Angelica

433

SPECIALIST

193.

Gherda

Ionela

314

SPECIALIST

194.

Goddert

Marilena Emilia

434

SPECIALIST

195.

Grapini

Ioan

435

SPECIALIST

196.

Gurban

Marta Rebeka

758

SPECIALIST

197.

Hubert Szabo

Mariana Florentina

315

SPECIALIST

198.

Jucan

Stefan ia

180

SPECIALIST

199.

Lux

Ramona Corina

1527

SPECIALIST

200.

Macavei

Sorin Leontin

316

SPECIALIST

201.

Macavei

Gyongyi Katalin

992

SPECIALIST

202.

Maczej

Angela

436

SPECIALIST

203.

Marin

Violeta

1894

DEBUTANT

204.

Medves

Agnes

437

SPECIALIST

205.

Meszaros

Andrea Monika

438

SPECIALIST

206.

Mihăicuta

Lucia Emilia

439

SPECIALIST

207.

Morcan

Oana Alexandra

323

SPECIALIST

208.

Mosincat

Daciana

440

SPECIALIST

209.

Mot

Melinda lliana

441

SPECIALIST

210.

Mustea

Andreea Cătălina

844

SPECIALIST

211.

Ortolf

Mihaela Olimpia

1873

SPECIALIST

212.

Pap

Casilda Luciana

442

SPECIALIST

213.

Parasca

Maria Daniela

443

SPECIALIST

214.

Peste

Cristina Petronela

1120

SPECIALIST

215.

Porumbel

Ramona

221

SPECIALIST

216.

Predit

Nonnie

1925

SPECIALIST

217.

Rosu

Erika

444

SPECIALIST

218.

Sala

Andreea

445

DEBUTANT

219.

Sferdian

Florica Mihaela

317

SPECIALIST

220.

Stepan

Rāul Cristian

1603

PRACTICANT

221.

Susan

Monica

1098

SPECIALIST

222.

Siclovan

Emanuela

446

SPECIALIST

223.

Sipos

Flavius Bogdan

447

SPECIALIST

224.

Talpos

Adriana Elena

878

SPECIALIST

225.

Toderici

Mihaela

2018

PRACTICANT

226.

Tomuta

Horia Bogdan

1587

PRINCIPAL

227.

Tudorache

Raluca

318

SPECIALIST

228.

Tulcan

Livia

555

PRACTICANT

229.

Ungur

Daniela Magdalena

319

SPECIALIST

230.

Varga

Ramona Daniela

448

SPECIALIST

231.

Varga

Sida Lucia

320

SPECIALIST

232.

Vasi

Nicoleta Adina

449

SPECIALIST

233.

Vīrtaci

Adriana Rozalia

450

SPECIALIST

234.

Vladu

Gabriel Ioan

321

SPECIALIST

235.

Vlasin

Alexandru

166

SPECIALIST

236.

Zeleneac

Florina

757

PRACTICANT

 

ARGES

237.

Anghel

Vasilica Violeta

1921

SPECIALIST

238.

Balas

Lavinia Florina

2223

SPECIALIST

239.

Barbu

Maria

2059

PRACTICANT

240.

Bălasa

Gabriela

2050

PRACTICANT

241.

Băluică

Claudia Florentina

2168

SPECIALIST

242.

Bīrdici

Ligia Bianca

122

SPECIALIST

243.

Boboc

Elena Monica

1310

SPECIALIST

244.

Boian

Daniela

2171

SPECIALIST

245.

Calancea

Daniela Maria

1998

DEBUTANT

246.

Caplan

Geta Mihaela

833

DEBUTANT

247.

Constantin

Elena Irina

2058

PRACTICANT

248.

Dicu

Nicoleta Alina

2167

SPECIALIST

249.

Dobrin

Liliana

2049

PRACTICANT

250.

Dragomirescu

Alina Mihaela

2225

PRACTICANT

251.

Dumitrache

Georgeta Monica

520

SPECIALIST

252.

Dumitrescu

Ana Maria

521

SPECIALIST

253.

Durdui

Cristina Adeluta

2220

PRINCIPAL

254.

Enescu

George Gabriel

1543

PRINCIPAL

255.

Fi Iote

Alina

1636

PRINCIPAL

256.

Floroaica

Decebal Marius

1882

PRINCIPAL

257.

Ghitulescu

Nelida Marinela

17

PRINCIPAL

258.

lonescu

Adelina

1505

SPECIALIST

259.

losif

Cristina Roberta

638

SPECIALIST

260.

Lută

Valerica

1099

PRACTICANT

261.

Manga

Mihaela Ileana

2046

PRACTICANT

262.

Mānu

Floarea

2216

PRINCIPAL

263.

Marin

Mihaela

2166

SPECIALIST

264.

Marinescu

Natalia

2213

PRINCIPAL

265.

Marinescu

Floarea

1545

SPECIALIST

266.

Mocanu

Elena

2221

SPECIALIST

267.

Moraru

Cristina Maria

2164

SPECIALIST

268.

Neacsu

lonut Cristian

2214

PRINCIPAL

269.

Neacsu

Florin

2222

PRACTICANT

270.

Nitu

Elena

1982

DEBUTANT

271.

Oancea

Liliana

2219

DEBUTANT

272.

Olteanu

Alina Gabriela

2226

SPECIALIST

273.

Orăseanu

Ramona Maria

2137

SPECIALIST

274.

Popescu

Felicia

2048

PRACTICANT

275.

Popescu

Carmen Georgeta

2051

PRACTICANT

276.

Preda

Carmen Stefania

324

SPECIALIST

277.

Preda

Cornelia Silvia

1311

SPECIALIST

278.

Rădescu

Cristina Mihaela

1999

DEBUTANT

279.

Sandu

Cristina Elena

2224

DEBUTANT

280.

Sima

Ion Mihai

1113

DEBUTANT

281.

Solomon

Andreea

2097

PRACTICANT

282.

Stefănescu

Marinela

1313

SPECIALIST

283.

Tache

Elena Alina

1937

PRACTICANT

284.

Trască

Tudora

2047

PRACTICANT

285.

Tudor

Maria Magdalena

2217

PRINCIPAL

286.

Tintea Karaghiaur

Gheorghe Valentin

1648

PRINCIPAL

287.

Titirigă

Ileana

2095

PRACTICANT

288.

Vasile

Mariana

1100

DEBUTANT

289.

Vasile

Ionela Nicoleta

2098

PRACTICANT

290.

Văduva

Elena Florentina

1803

PRACTICANT

291.

Veres

Roxana Gabriela

1930

DEBUTANT

292.

Voicu

Elena Irina

2169

SPECIALIST

293.

Voiculescu

Eugenia

1312

SPECIALIST

 

BACĂU

294.

Afrentoaie

Marioara Laura

1802

DEBUTANT

295.

Ailenei

lulia

2154

SPECIALIST

296.

Alexandrescu

Elena Magdalena

1991

DEBUTANT

297.

Anghel

Alexandrina

1861

SPECIALIST

298.

Anton

Mihaela

1889

SPECIALIST

299.

Ardei

Angela

150

SPECIALIST

300.

Ardei

Paulina

759

SPECIALIST

301.

Bălan

Dragos Gelu

2210

PRINCIPAL

302.

Bandraburu

Mihai Adrian

855

DEBUTANT

303.

Bălan

Corina

1653

SPECIALIST

304.

Bodor

Lucian

2156

SPECIALIST

305.

Boghiu

Simona

2083

PRACTICANT

306.

Botezatu

Valeru

641

PRACTICANT

307.

Botezatu

Georgeta Vasilica

875

SPECIALIST

308.

Bucioacă

Elisabeta

112

SPECIALIST

309.

Budău Rosu

losif

124

SPECIALIST

310.

Bulai

Irina

325

SPECIALIST

311.

Ciciu

Roxana Liliana

1379

SPECIALIST

312.

Ciciu

Gheorghe Ion

1380

SPECIALIST

313.

Ciubotaru

Mihaela

198

SPECIALIST

314.

Diaconita

Irina

1414

SPECIALIST

315.

Drăgoi

Mihaela

152

SPECIALIST

316.

Duman

Mioara

2158

SPECIALIST

317.

Farcas

Veronica Cornelia

176

SPECIALIST

318.

Gavrilă

Rodi ca

751

SPECIALIST

319.

Gavrilescu

Stefan ia

522

SPECIALIST

320.

Godoi

Gabriela

2084

PRACTICANT

321.

Hulută

Elena

851

PRACTICANT

322.

Ilie

Aida Marilena

2081

PRACTICANT

323.

Ionică

Doru

2087

PRACTICANT

324.

Isac

Alina Mihaela

1857

PRACTICANT

325.

Jalbă

Ana

2155

SPECIALIST

326.

Lăzăroiu

Gabriela

2079

PRACTICANT

327.

Lovin

Mariana

1145

DEBUTANT

328.

Lupascu

Camelia Daniela

52

SPECIALIST

329.

Macovei

Liliana

1413

SPECIALIST

330.

Marinoiu

Rodi ca

2193

PRINCIPAL

331.

Mateiu

Ana-Gabriela

326

SPECIALIST

332.

Maxim

Lorena

1381

SPECIALIST

333.

Modiga

Elena

1652

SPECIALIST

334.

Moneagă

Brīndusa Carmen

2090

PRACTICANT

335.

Munteanu

Elena

1935

PRINCIPAL

336.

Onulescu

Cristina

1012

SPECIALIST

337.

Orban

Marinela Gianina

244

SPECIALIST

338.

Panianopol

Luiza

2086

PRACTICANT

339.

Pascal

Liliana Gabriela

2085

PRACTICANT

340.

Pavel

Marius Liviu Nerva

1856

PRINCIPAL

341.

Păun

Monica Eugenia

1897

PRINCIPAL

342.

Piscu

Caria Livia

1629

PRINCIPAL

343.

Prichici

Florentina

2209

PRINCIPAL

344.

Puscasu

George

1146

DEBUTANT

345.

Roca

Monica

245

SPECIALIST

346.

Rosca

Cecilia

2089

PRACTICANT

347.

Rugină

Florina Corina

2091

PRACTICANT

348.

Spătaru

Daniela

2088

PRACTICANT

349.

Ta mas

Lenuta Ramona

1896

SPECIALIST

350.

Tanase

Carmen Mihaela

2082

PRACTICANT

351.

Tīrnăcop

Petronela

1175

PRACTICANT

352.

Tudosă

Ciprian

2157

SPECIALIST

353.

Tirică

Paula Adriana

1259

PRACTICANT

354.

Tītaru

Daniela

2080

PRACTICANT

355.

Zugravu

Mihaela

1252

PRACTICANT

 

BIHOR

356.

Abrudan

Camelia Liana

1620

PRINCIPAL

357.

Andor

Aurelia Florica

1706

SPECIALIST

358.

Ardelean

Mărioara

251

PRINCIPAL

359.

Balog

lldiko

1714

SPECIALIST

360.

Bancse

Camelia Anita

1701

SPECIALIST

361.

Bara

Daniel

1721

PRINCIPAL

362.

Bara

Bianca Maria

1734

PRINCIPAL

363.

Bathori

Emese Erika

1743

PRINCIPAL

364.

Bejan

Florina Diana

1727

PRINCIPAL

365.

Blenessy

Beata Elisabeta

1564

SPECIALIST

366.

Bob

Eva

1669

PRACTICANT

367.

Bodea

Claudia Cosmina

1661

DEBUTANT

368.

Bodi

Ileana

1657

PRACTICANT

369.

Bodiu

Gilda Ioana

1915

SPECIALIST

370.

Bodogai

Simona Ioana

1911

PRINCIPAL

371.

Bordas

Erika Maria

1914

PRINCIPAL

372.

Borlea

Daniela

1737

PRINCIPAL

373.

Borza

Ioana Silvia

1689

SPECIALIST

374.

Bungău

Mirela Carmen

1688

SPECIALIST

375.

Bunta

Lidia Florica

1692

SPECIALIST

376.

Bunta

Neolina Aurelia

1673

PRACTICANT

377.

Bunta

Cristian

1738

PRINCIPAL

378.

Burescu

Monica

1115

PRACTICANT

379.

Buzlea

Lavinia Mihaela

1696

SPECIALIST

380.

Caba

Diana Rozica

760

PRACTICANT

381.

Caba

Corina Sefora

1718

PRINCIPAL

382.

Caba

Adina Claudia

1687

SPECIALIST

383.

Călinescu

Maria Florica

1824

DEBUTANT

384.

Chirilă

Daniela

1317

SPECIALIST

385.

Cioara

Caria Fabiola

1315

SPECIALIST

386.

Ciobanu

Estera

1658

DEBUTANT

387.

Cionfi

Marcela Gabriela

1678

SPECIALIST

388.

Coita

Aurelia

1694

SPECIALIST

389.

Cozman

Gabriela Florentina

1703

SPECIALIST

390.

Dan

Simona Valentina

1708

SPECIALIST

391.

Daragiu

Leontina Ana

8

PRINCIPAL

392.

Daroczi

Iren

1695

SPECIALIST

393.

Doba

Ana

1748

PRINCIPAL

394.

Drăgan

Didina Viorica

879

SPECIALIST

395.

Drăgan

Florina Ioana

1645

PRINCIPAL

396.

Ducz

Sanda Maria

1693

SPECIALIST

397.

Dudas

Floarea Ghiorghina

1114

DEBUTANT

398.

Dume

Florica

1663

DEBUTANT

399.

Ferencz

Stefan

1907

PRINCIPAL

400.

Ferencz

lldiko

1908

PRINCIPAL

401.

Fetea

Angela Liana

149

SPECIALIST


402.

Fildan

Livia Rebeca

1717

PRINCIPAL

403.

Foltut

Marilena

1314

SPECIALIST

404.

Fum

Monica Maria

1912

SPECIALIST

405.

Galea

Livia Monica

1675

PRACTICANT

406.

Gergely

Anna Maria

1880

PRINCIPAL

407.

Gherghel

Alina Florina

1705

SPECIALIST

408.

Ghitea

Adriana Monica

1731

PRINCIPAL

409.

Gotia

Stefan Anton

1916

PRINCIPAL

410.

Gozman Pop

Mariana

1742

PRINCIPAL

411.

Gug

Lavinia Veronica

1713

SPECIALIST

412.

Hanga

Florica

1795

PRACTICANT

413.

Hanis

Ana Adriana

834

PRACTICANT

414.

Has

Camelia

1685

SPECIALIST

415.

Hategan

Ileana Lăcrimioara

1670

PRACTICANT

416.

Hexan

Olimpia Ioana

1732

PRINCIPAL

417.

Horvath

lldiko

1744

PRINCIPAL

418.

lancu

Dana Mihaela

1730

PRINCIPAL

419.

Indrie

Maria Felicia

1739

PRINCIPAL

420.

Jurcut

Teodora Natalia Elisabeta

1666

PRACTICANT

421.

Kiss

Elena Gabriela

1568

SPECIALIST

422.

Koncsek-Vadnai

Zita Ileana

1910

PRACTICANT

423.

Kuzsma

Tunde

1630

SPECIALIST

424.

Lazar

Lavinia

1697

SPECIALIST

425.

Lazăr

Ana Maria

1660

DEBUTANT

426.

Locse

Erica

1681

SPECIALIST

427.

Luca

Claudia Dorina

1725

PRINCIPAL

428.

Lunca

Ramona Florica

1749

PRINCIPAL

429.

Lutas

Anca Felicia

1711

SPECIALIST

430.

Maga

Cristian Horatiu

1602

SPECIALIST

431.

Makai Dimeny

Judit Katalin

1733

PRINCIPAL

432.

Malita

Gabriela Mihaela

1740

PRINCIPAL

433.

Marc

Erika

173

PRACTICANT

434.

Marian

Mirela Roxana

34

SPECIALIST

435.

Marian

Marius Sorin

1446

PRINCIPAL

436.

Mate a

Nicoleta Emanuela

1707

SPECIALIST

437.

Mateas

Mirela Anca

1680

SPECIALIST

438.

Măduta

Ana

291

SPECIALIST

439.

Mălan

Natalia

1724

PRINCIPAL

440.

Memete

Mirela Lavinia

1884

DEBUTANT

441.

Mierlut

Maria

290

SPECIALIST

442.

Mierlut

Dana Florentina

1715

SPECIALIST

443.

Mihut

Monica

1671

PRACTICANT

444.

Milian

Costel Dumitru

1682

SPECIALIST

445.

Mitrasca

Mihaela Anca

1723

PRINCIPAL

446.

Mitrască

Emanuil Ioan

1726

PRINCIPAL

447.

Moldovan

Aurelia Rodica

1686

SPECIALIST

448.

Monenciu

Daliana Valeria

1720

PRINCIPAL

449.

Motoc

Dorina Elisabeta

863

SPECIALIST

450.

Murg

Marinela

236

SPECIALIST

451.

Negru

Ancuta Rodica

1656

PRACTICANT

452.

Negrutiu

Maria

1729

PRINCIPAL

453.

Nemtut

Simona

1664

DEBUTANT


454.

Oana

Florentina

1679

SPECIALIST

455.

Ostafi

Jenica

174

SPECIALIST

456.

Osvat

Claudia Nastasia

1736

PRINCIPAL

457.

Pal

Rita

1676

SPECIALIST

458.

Pavel

Laura Marita

1746

PRINCIPAL

459.

Păcurar

Florica Violeta

1698

SPECIALIST

460.

Pirtea

Rodi ca

1662

DEBUTANT

461.

Pontos

Mihaela Andreea

1621

SPECIALIST

462.

Pop

Marius Ludovic

147

SPECIALIST

463.

Popa

Mariana Ana

1683

SPECIALIST

464.

Pricop

Ioana Lia

1745

PRINCIPAL

465.

Puscas

Ileana

1716

PRINCIPAL

466.

Restea

Ionela Adina

1702

SPECIALIST

467.

Serecut

Dana

1699

SPECIALIST

468.

Serecut

Ioana

1709

SPECIALIST

469.

Simion

Luminita Loredana

1677

SPECIALIST

470.

Spită

Adriana Florica

1659

PRINCIPAL

471.

Stance

Mihaela Ana

1674

PRACTICANT

472.

Straie

Saveta Rodica

153

SPECIALIST

473.

Sturz

Paula Maria

1741

PRINCIPAL

474.

Suciu

Traian Sorin

1909

SPECIALIST

475.

Szanto

lldiko

1913

SPECIALIST

476.

Szondi

Berta Andrea

1316

SPECIALIST

477.

Tanc

Delia Ileana

1712

SPECIALIST

478.

Tarsi

lozefina Mona

1722

PRINCIPAL

479.

Tărău

Mioara Florentina

1700

SPECIALIST

480.

Toader

Luminita Georgeta

1672

PRACTICANT

481.

Todea

Alexandra Maria

1704

SPECIALIST

482.

Tonceanu

Mirela

1691

SPECIALIST

483.

Torje

Claudia

1719

PRINCIPAL

484.

Tripa

Mariana

1690

SPECIALIST

485.

Trucza

Reka Zsuzsanna

1684

SPECIALIST

486.

Tepele

Livia

1728

PRINCIPAL

487.

Ti ca

Alina Ioana

1735

PRINCIPAL

488.

Urechiatu

Emilia

1710

SPECIALIST

489.

Vaida

Livia Florentina

1668

PRACTICANT

490.

Vasile

Paula Ramona

1665

PRACTICANT

491.

Veres

Daniela

128

SPECIALIST

492.

Veres

Ligia

129

SPECIALIST

493.

Volosincu

Elena Mihaela

1667

PRACTICANT

494.

Zefer

Elisabeta

1747

PRINCIPAL

495.

Zsirka

Daniela

212

SPECIALIST

 

BISTRITA-NASAUD

496.

Ababi

Olimpia Carmen

1839

PRACTICANT

497.

Abrudean

Georgeta Ramona

1847

PRACTICANT

498.

Ardelean

Mihaela Noemi

1845

PRINCIPAL

499.

Ariesan

Nazarica Mirela

1850

PRINCIPAL

500.

Arte ne

Lenuta

1511

SPECIALIST

501.

Barbu

Lucretia Nicoleta

988

SPECIALIST

502.

Bercea

Flaviu

16

PRINCIPAL

503.

Boca

Adriana lolanda

2170

SPECIALIST

504.

Bozbici

Adriana Mariana

1826

SPECIALIST

505.

Bulbuc

Ioan Anton

1844

PRINCIPAL

506.

Bulcu

Daniela

1833

PRINCIPAL

507.

Bulz

Mihaela Alina

1615

PRACTICANT

508.

Cārcu

Adela Marieta

1852

PRACTICANT

509.

Chiorean

Ileana Simona

1831

PRACTICANT

510.

Chitac

Alexandru Bela

1616

SPECIALIST

511.

Cifor

Ana Viorica

1835

SPECIALIST

512.

Cionca

Terezia Tanta

1551

PRINCIPAL

513.

Covaci

Irenke Eva

295

SPECIALIST

514.

Dănilă

Ligia Violeta

1808

PRINCIPAL

515.

Deac

Ana

54

SPECIALIST

516.

Dreptate

Radu Ioan

1552

PRINCIPAL

517.

Duda

Narcisa Maria

1553

PRINCIPAL

518.

Dumitru

Augustina

1843

PRINCIPAL

519.

Frătilă

Huta Claudia

1617

PRACTICANT

520.

Gabrian

Daniela Cristina

1318

SPECIALIST

521.

Găzdac

Codruta Sorina

397

SPECIALIST

522.

Georgiu

Adriana lulia

1851

SPECIALIST

523.

Hertanu

Floarea

1846

SPECIALIST

524.

Hognogi

Ioan Macedon

1447

PRINCIPAL

525.

Hognogi

Ioana

1549

DEBUTANT

526.

Hunyadi

Tiberiu

1842

PRACTICANT

527.

Liczkay

Doina

1840

SPECIALIST

528.

Lup

Simona

1834

SPECIALIST

529.

Marian

Simona Nicoleta

1825

SPECIALIST

530.

Mesaros

Maria Simona

1550

PRACTICANT

531.

Mic

Marin

1545

PRINCIPAL

532.

Moldovan

Smaranda Rodica

1614

PRINCIPAL

533.

Moldovan

Margit

1849

PRACTICANT

534.

Muresan

Andreea Ioana

1838

SPECIALIST

535.

Muscan

Carmen Maria

1828

PRINCIPAL

536.

Nechita

Claudia

1642

SPECIALIST

537.

Nistor

Raveca