MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 273/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 273           LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE            Luni, 27 aprilie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            96. - Lege pentru ratificarea Protocolului privind textul autentic īn cinci limbi al Conventiei privind aviatia civilă internatională (Chicago, 1944),semnat la Montreal la 29 septembrie 1995, si a Protocolului privind un amendament la Conventia privind aviatia civilă intematională, semnat la Montreal la 29 septembrie 1995, si, respectiv, a Protocolului privind textul autentic īn sase limbi al Conventiei privind aviatia civilă intematională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 1 octombrie 1998, si a Protocolului privind un amendament la Conventia privind aviatia civilă intematională, semnat la Montreal la 1 octombrie 1998

 

            Protocol privind textul autentic īn cinci limbi al Conventiei privind aviatia civilă internatională (Chicago, 1944)

 

            Protocol privind un amendament la Conventia privind aviatia civilă internatională, semnat la Montreal la 29 septembrie 1995

 

            Protocol privind textul autentic īn sase limbi al Conventiei privind aviatia civilă internatională (Chicago, 1944)

 

            Protocol privind un amendament la Conventia privind aviatia civilă internatională, semnat la Montreal la 1 octombrie 1998

 

            612. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind textul autentic īn cinci limbi al Conventiei privind aviatia civilă internatională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 29 septembrie 1995, si a Protocolului privind un amendament la Conventia privind aviatia civilă internatională, semnat la Montreal la 29 septembrie 1995, si, respectiv, a Protocolului privind textul autentic īn sase limbi al Conventiei privind aviatia civilă internatională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 1 octombrie 1998, si a Protocolului privind un amendament la Conventia privind aviatia civilă internatională, semnat la Montreal la 1 octombrie 1998

 

hotArAri ale guvernului romAniei

 

            439. - Hotărare privind modificarea si completarea anexei nr. 44 la Hotărarea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATE! PUBLICE CENTRALE

 

            53. - Ordin al presedintelui Autorittii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 18/2009 privind aprobarea preturilor pentru fumizarea reglementată a gazelor naturale realizat de S.C. DISTRIGAZ SUD - S.A.

 

            54. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 19/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribute a gazelor naturale realizat de S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE - S.R.L.

 

            55. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 21/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribute a gazelor naturale realizat de S.C. E.ON GAZ DISTRIBUTE - S.A.

 

            56. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 22/2009 privind aprobarea preturilor pentru fumizarea reglementată a gazelor naturale realizat de S.C. E.ON GAZ ROMANIA - S.A..

 

            3.457. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării pentru modificarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si atributiile Colegiului Central de Disciplină de la nivelul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si ale colegiilor de disciplină de la nivelul inspectoratelor scolare judetene, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 847/2007


 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Protocolului privind textul autentic īn cinci limbi al Conventiei privind aviatia civilă internatională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 29 septembrie 1995, si a Protocolului privind un amendament la Conventia privind aviatia civilă internatională, semnat la Montreal la 29 septembrie 1995, si, respectiv, a Protocolului privind textul autentic īn sase limbi al Conventiei privind aviatia civilă internatională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 1 octombrie 1998, si a Protocolului privind un amendament la Conventia privind aviatia civilă internatională, semnat la Montreal la 1 octombrie 1998

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Protocolul privind textul autentic īn cinci limbi al Conventiei privind aviatia civilă internatională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 29 septembrie 1995.

Art. 2. - Se ratifică Protocolul privind un amendament la Conventia privind aviatia civilă internatională, semnat la Montreal la 29 septembrie 1995.

Art. 3. - Se ratifică Protocolul privind textul autentic īn sase limbi al Conventiei privind aviatia civilă internatională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 1 octombrie 1998.

Art. 4. - Se ratifică Protocolul privind un amendament la Conventia privind aviatia civilă internatională, semnat la Montreal la 1 octombrie 1998.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 8 aprilie 2009.

Nr. 96.

 

PROTOCOL

privind textul autentic īn cinci limbi al Conventiei privind aviatia civilă internatională (Chicago, 1944)*)


*) Traducere.

 

Guvernele semnatare,

considerānd că a 29-a sesiune a Adunării, prin Rezolutia A 29-21, a cerut inter alia Consiliului si secretarului general să ia măsurile necesare pentru intensificarea utilizării progresive a limbii arabe la Organizatia Aviatiei Civile Internationale (OACI) si să respecte atent aceste măsuri cu scopul de a se asigura că utilizarea limbii arabe la OACI va ajunge la acelasi nivel cu al celorlalte limbi folosite īn organizatie,

considerānd că textul īn limba engleză al Conventiei privind aviatia civilă internatională a fost deschis spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1994,

considerānd că, potrivit Protocolului semnat la Buenos Aires la 24 septembrie 1968 privind textul autentic trilingv al Conventiei privind aviatia civilă internatională, īncheiată la Chicago la 7 decembrie 1944, textul Conventiei privind aviatia civilă internatională (denumită īn continuare Conventia) a fost adoptat īn limbile franceză si spaniolă si constituie īmpreună cu textul īn limba engleză al Conventiei textul egal autentic cu cel exprimat īn cele trei limbi, asa după cum este prevăzut īn clauza finală a Conventiei,

considerānd că Protocolul referitor la un amendament la Conventia privind aviatia civilă internatională si Protocolul referitor la textul autentic cvadrilingv al Conventiei privind aviatia civilă internatională (Chicago, 1944) au fost adoptate la 30 septembrie 1977, atestānd autenticitatea textului īn limba rusă al Conventiei si amendamentelor sale,

considerānd īn consecintă că se impune să se ia măsurile necesare pentru a exista un text autentic al Conventiei īn limba arabă,

considerānd că pentru adoptarea anumitelor măsuri este necesar a se tine cont de existenta amendamentelor Conventiei īn limbile engleză, franceză, rusă si spaniolă, aceste texte fiind egal autentice si fiecare dintre aceste amendamente neputānd, īn virtutea art. 94 alin. a) din Conventie, să intre īn vigoare decāt pentru statele care l-au ratificat,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL I

 

            Textul īn limba arabă al Conventiei si al amendamentelor sale anexate la prezentul protocol constituie, īmpreună cu textele īn limbile engleză, franceză, rusă si spaniolă ale Conventiei si amendamentelor sale, un text egal autentic īn cinci limbi.

 

ARTICOLUL II

 

            Īn cazul īn care un stat parte la prezentul protocol a ratificat sau ratifică ulterior un amendament adus la Conventie, īn conformitate cu dispozitiile art. 94 alin. a) din aceasta, textul īn limbile engleză, arabă, franceză, rusă si spaniolă al acestui


amendament se ratifică simultan īn cele cinci limbi ale acestui protocol.

 

ARTICOLULUI

 

1. Statele membre ale Organizatiei Aviatiei Civile Internationale pot să devină părti la prezentul protocol fie:

a) semnāndu-l, fără rezerva acceptării; sau

b) semnāndu-l, cu rezerva acceptării, urmat de acceptare; sau

c) acceptāndu-l.

2. Prezentul protocol va rămāne deschis spre semnare la Montreal pānă la data de 10 octombrie 1995 si după aceasta la Washington D.C.

3. Acceptarea este efectuată prin depunerea unui instrument de acceptare pe lāngă Guvernul Statelor Unite ale Americii.

4. Aderarea la prezentul protocol, ratificarea sa ori aprobarea sa este considerată ca acceptare a protocolului.

 

ARTICOLUL IV

 

1. Prezentul protocol va intra īn vigoare īn cea de-a 30-a zi după ce 12 state l-au semnat fără rezerva acceptării sau l-au acceptat, īn conformitate cu dispozitiile art. III, si după intrarea īn vigoare a amendamentului clauzei finale a Conventiei, adoptat la 29 septembrie 1995, conform căruia textul Conventiei īn limba arabă este egal autentic.

2. Īn ceea ce priveste orice stat care va deveni ulterior parte la prezentul protocol, īn conformitate cu dispozitiile art. III, protocolul va intra īn vigoare la data semnării sale fără rezerve sau la data acceptării sale.

 

ARTICOLUL V

 

            Aderarea unui stat la Conventie după intrarea īn vigoare a prezentului protocol va fi considerată ca acceptare a prezentului protocol.

 

ARTICOLUL VI

 

            Acceptarea prezentului protocol de un stat nu este considerată ca ratificare de către acel stat a unui amendament oarecare la Conventie.

 

ARTICOLUL VII

 

            Imediat după intrarea sa īn vigoare, prezentul protocol va fi īnregistrat de către Guvernul Statelor Unite ale Americii la Organizatia Natiunilor Unite si la Organizatia Aviatiei Civile Internationale.

 

ARTICOLUL VIII

 

            1. Prezentul protocol rămāne īn vigoare atāt timp cāt Conventia este īn vigoare.

            2. Prezentul protocol īncetează a fi īn vigoare pentru un stat numai īn momentul īn care acel stat īncetează a fi parte la Conventie.

 

ARTICOLUL IX

 

Guvernul Statelor Unite ale Americii notifică tuturor statelor membre ale Organizatiei Aviatiei Civile Internationale si organizatiei īn sine următoarele:

a) orice semnare a prezentului protocol si data semnării, indicānd dacă semnarea a fost dată fără sau sub rezerva acceptării;

b) depunerea oricărui instrument de acceptare si data acestei depuneri;

c) data la care prezentul protocol a intrat īn vigoare, īn conformitate cu dispozitiile prevăzute la art. IV paragraful 1.

 

ARTICOLUL X

 

Prezentul protocol, redactat īn limbile engleză, arabă, franceză, rusă si spaniolă, fiecare fiind egal autentic, va fi depus la arhivele Guvernului Statelor Unite ale Americii, care va transmite copii legalizate guvernelor statelor membre ale Organizatiei Aviatiei Civile Internationale.

Drept care plenipotentiarii subsemnati, pe deplin īmputerniciti, au semnat prezentul protocol.

Īncheiat la Montreal la 29 septembrie 1995.

 

PROTOCOL

privind un amendament la Conventia privind aviatia civilă internatională, semnat la Montreal la 29 septembrie 1995*)

 


*) Traducere.

 

Adunarea Organizatiei Aviatiei Civile Internationale, īntrunită īn cea de-a 31-a sesiune la Montreal la 22 septembrie 1995,

luānd notă că este dorinta generală a statelor contractante de a prevedea existenta Conventiei privind aviatia civilă internatională, īncheiată la 7 decembrie 1944, cu textul autentic īn limba arabă,

considerānd necesar să amendeze această conventie, īn scopul sus-mentionat:

1. aprobă, īn conformitate cu prevederile art. 94 alin. a) din contractante a căror ratificare a amendamentului propus mai sus conventia sus-mentionată, următorul amendament propus la Conventie, care īnlocuieste prezentul text al ultimului paragraf al Conventiei cu:

„īncheiată la Chicago la 7 decembrie 1944, īn limba engleză. Textele redactate īn limbile engleză, arabă, franceză, rusă si spaniolă sunt egal autentice. Aceste texte vor fi depuse īn arhivele Guvernului Statelor Unite ale Americii, care va transmite copii certificate pentru conformitate guvernelor tuturor statelor care ar semna prezenta conventie sau ar adera la această conventie. Această conventie va fi deschisă semnării la Washington, DC";

2. stabileste, conform prevederilor art. 94 alin. a) din conventia sus-mentionată, că 122 este numărul statelor este necesară pentru ca acesta să intre īn vigoare; si

3. hotărăste ca secretarul general al Organizatiei Aviatiei Civile Internationale să redacteze un protocol īn limbile engleză, arabă, franceză, rusă si spaniolă, fiecare dintre acestea fiind egal autentic, cuprinzānd amendamentul propus sus-mentionat si elementele care apar mai jos.

Īn consecintă, ca urmare a actiunii amintite mai sus a Adunării:

Acest protocol a fost redactat de către secretarul general al Organizatiei Aviatiei Civile Internationale.

Prezentul protocol va fi deschis ratificării de către orice stat care a ratificat sau a aderat la Conventia privind aviatia civilă internatională.


Instrumentele de ratificare vor fi depozitate la Organizatia Aviatiei Civile Internationale.

Prezentul protocol va intra īn vigoare īn ceea ce priveste statele care l-au ratificat la data la care al 122-lea instrument de ratificare va fi depozitat.

Secretarul general va notifica imediat tuturor statelor contractante la numita conventie data la care prezentul protocol intră īn vigoare.

Īn ceea ce priveste orice stat contractant care ratifică prezentul protocol după data sus-amintită, protocolul va intra īn vigoare după depozitarea instrumentului său de ratificare la Organizatia Aviatiei Civile Internationale.

 

 

 

Drept care presedintele a sus-amintitei a 31-a sesiuni a Adunării si secretarul general al organizatiei, pe deplin īmputerniciti de către Adunare, au semnat prezentul protocol.

Īncheiat la Montreal la 29 septembrie 1995, īntr-un singur document īn limbile engleză, arabă, franceză, rusă si spaniolă, fiecare dintre acestea fiind egal autentic. Acest protocol va rămāne depozitat īn arhivele Organizatiei Aviatiei Civile Internationale si copii certificate ale acestuia vor fi transmise de secretarul general al organizatiei tuturor statelor părti la Conventia privind aviatia civilă internatională, īncheiată la Chicago la 7 decembrie 1944.

 

Thorgheir Palsson,

presedinte al celei de-a 31-a sesiuni a Adunării

Philippe Rochat,

secretar general

 

PROTOCOL

privind textul autentic īn sase limbi al Conventiei privind aviatia civilă internatională (Chicago, 1944)*)


*) Traducere.

 

Guvernele semnatare,

considerānd că a 31-a sesiune a Adunării, prin Rezolutia A 31-16, a cerut inter alia Consiliului si secretarului general să ia măsurile necesare pentru intensificarea utilizării limbii chineze la Organizatia Aviatiei Civile Internationale (OACI) si să respecte atent aceste măsuri cu scopul de a se asigura că utilizarea limbii chineze la OACI va ajunge la acelasi nivel cu al celorlalte limbi folosite īn organizatie,

considerānd că textul īn limba engleză al Conventiei privind aviatia civilă internatională (denumită īn continuare Conventia) a fost deschis spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944,

considerānd că, potrivit Protocolului semnat la Buenos Aires la 24 septembrie 1968 privind textul autentic trilingv al Conventiei privind aviatia civilă internatională, īncheiată la Chicago la 7 decembrie 1944, textul acestei conventii a fost adoptat īn limbile franceză si spaniolă si constituie īmpreună cu textul īn limba engleză al Conventiei textul egal autentic cu cel exprimat īn cele 3 limbi, asa după cum este prevăzut īn clauza finală a Conventiei,

considerānd că Protocolul referitor la un amendament la Conventia privind aviatia civilă internatională si Protocolul referitor la textul autentic cvadrilingv al Conventiei privind aviatia civilă internatională (Chicago, 1944) au fost adoptate la 30 septembrie 1977, atestānd autenticitatea textului īn limba rusă al Conventiei si amendamentelor sale;

considerānd că Protocolul referitor la un amendament la Conventia privind aviatia civilă internatională si Protocolul privind textul autentic īn cinci limbi al Conventiei privind aviatia civilă internatională (Chicago, 1944) au fost adoptate la 29 septembrie 1995, atestānd autenticitatea textului īn limba arabă al Conventiei si amendamentelor sale,

considerānd īn consecintă că se impune să se ia măsurile necesare pentru a exista un text autentic al Conventiei īn limba chineză,

considerānd că pentru adoptarea anumitelor măsuri este necesar a se tine cont de existenta amendamentelor Conventiei īn limbile engleză, arabă, franceză, spaniolă si rusă, aceste texte fiind egal autentice si fiecare dintre aceste amendamente neputānd, īn virtutea art. 94 alin. a) din Conventie, să intre īn vigoare decāt pentru statele care l-au ratificat,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL I

 

            Textul īn limba chineză al Conventiei si al amendamentelor sale anexate la prezentul protocol constituie, īmpreună cu textele īn limbile engleză, arabă, franceză, rusă si spaniolă ale Conventiei si amendamentelor sale, un text egal autentic īn sase limbi.

 

ARTICOLUL II

 

            Īn cazul īn care un stat parte la prezentul protocol a ratificat sau ratifică ulterior un amendament adus la Conventie, īn conformitate cu dispozitiile art. 94 alin. a) din acesta, textul īn limbile engleză, arabă, franceză, chineză, rusă si spaniolă al acestui amendament se ratifică simultan īn cele sase limbi ale acestui protocol.

 

ARTICOLUL III

 

1. Statele membre ale Organizatiei Aviatiei Civile Internationale pot să devină părti la prezentul protocol fie:

a) semnāndu-l, fără rezerva acceptării; sau

b) semnāndu-l, cu rezerva acceptării, urmat de acceptare; sau

c) acceptāndu-l.

2. Prezentul protocol va rămāne deschis spre semnare la Montreal pānă la data de 16 octombrie 1998 si după aceasta la Washington D.C.

3. Acceptarea este efectuată prin depunerea unui instrument de acceptare pe lāngă Guvernul Statelor Unite ale Americii.

4. Aderarea la prezentul protocol, ratificarea sa sau aprobarea sa este considerată ca acceptare a protocolului.

 

ARTICOLUL IV

 

            1. Prezentul protocol va intra īn vigoare īn cea de-a 30-a zi după ce 12 state l-au semnat fără rezerva acceptării sau l-au acceptat, īn conformitate cu dispozitiile art. III, si după intrarea īn vigoare a amendamentului clauzei finale a Conventiei, adoptat la 1 octombrie 1998, conform căruia textul Conventiei īn limba chineză este egal autentic.

            2. Īn ceea ce priveste orice stat care va deveni ulterior parte la prezentul protocol, īn conformitate cu dispozitiile art. III, protocolul va intra īn vigoare la data semnării sale fără rezerve sau la data acceptării sale.


 

ARTICOLUL V

 

            Aderarea unui stat la Conventie după intrarea īn vigoare a prezentului protocol va fi considerată ca acceptare a prezentului protocol.

 

ARTICOLUL VI

 

            Acceptarea prezentului protocol de un stat nu este considerată ca ratificare de către acel stat a unui amendament oarecare al Conventiei.

 

ARTICOLUL VII

 

            Imediat după intrarea sa īn vigoare, prezentul protocol va fi īnregistrat de către Guvernul Statelor Unite ale Americii la Organizatia Natiunilor Unite si la Organizatia Aviatiei Civile Internationale.

 

ARTICOLUL VIII

 

            1. Prezentul protocol rămāne īn vigoare atāt timp cāt Conventia este īn vigoare.

            2. Prezentul protocol īncetează a fi īn vigoare pentru un stat numai īn momentul īn care acel stat īncetează a fi parte la Conventie.

 

ARTICOLUL IX

 

Guvernul Statelor Unite ale Americii notifică tuturor statelor membre ale Organizatiei Aviatiei Civile Internationale si organizatiei īn sine următoarele:

a) orice semnare a prezentului protocol si data semnării, indicānd dacă semnarea a fost dată fără sau sub rezerva acceptării;

b) depunerea oricărui instrument de acceptare si data acestei depuneri;

c) data la care prezentul protocol a intrat īn vigoare, īn conformitate cu dispozitiile prevăzute la art. IV paragraful 1.

 

ARTICOLUL X

 

Prezentul protocol, redactat īn limbile engleză, arabă, franceză, chineză, rusă si spaniolă, fiecare text fiind egal autentic, va fi depus la arhivele Guvernului Statelor Unite ale Americii, care va transmite copii legalizate guvernelor statelor membre ale Organizatiei Aviatiei Civile Internationale.

Drept care plenipotentiarii subsemnati, pe deplin īmputerniciti, au semnat prezentul protocol.

Īncheiat la Montreal la 1 octombrie 1998.

 

PROTOCOL

privind un amendament la Conventia privind aviatia civilă internatională, semnat la Montreal la 1 octombrie 1998*)

 

Adunarea Organizatiei Aviatiei Civile Internationale, īntrunită īn cea de-a 32-a sesiune la Montreal la 22 septembrie 1998,

luānd notă că este dorinta generală a statelor contractante de a lua măsuri pentru a asigura existenta Conventiei privind aviatia civilă internatională, īncheiată la 7 decembrie 1944, cu textul autentic īn limba chineză, considerānd necesar să amendeze această conventie, īn scopul sus-mentionat:

1. aprobă, īn conformitate cu prevederile art. 94 alin. a) din Prezentul protocol va fi deschis ratificării de către orice stat

conventia sus-mentionată, următorul amendament propus la care a ratificat sau a aderat la Conventia privind aviatia civilă

Conventie, care să īnlocuiască prezentul text al ultimului paragraf al Conventiei:

„Īncheiată la Chicago la 7 decembrie 1944, īn limba engleză. Textele redactate īn limbile engleză, arabă, chineză, franceză, rusă si spaniolă sunt egal autentice. Aceste texte vor fi depuse īn arhivele Guvernului Statelor Unite ale Americii, care va transmite copii certificate pentru conformitate guvernelor tuturor statelor care ar semna prezenta conventie sau ar adera la această conventie. Această conventie va fi deschisă semnării la Washington, DC";

2. stabileste, conform prevederilor art. 94 alin. a) din conventia sus-mentionată, că 124 este numărul statelor contractante a căror ratificare a amendamentului propus mai sus este necesară pentru ca acesta să intre īn vigoare; si

3. hotărăste ca secretarul general al Organizatiei Aviatiei Civile Internationale să redacteze un protocol īn limbile engleză, arabă, chineză, franceză, rusă si spaniolă, fiecare dintre acestea fiind egal autentic, cuprinzānd amendamentul propus sus­mentionat si elementele care apar mai jos.

Īn consecintă, ca urmare a actiunii amintite mai sus a Adunării:

Acest protocol a fost redactat de către secretarul general al Organizatiei Aviatiei Civile Internationale.

Instrumentele de ratificare vor fi depozitate la Organizatia Aviatiei Civile Internationale.

Prezentul protocol va intra īn vigoare īn ceea ce priveste statele care l-au ratificat la data la care al 124-lea instrument de ratificare va fi depozitat.

Secretarul general va notifica imediat tuturor statelor contractante la numita conventie data la care prezentul protocol intră īn vigoare.

Īn ceea ce priveste orice stat contractant care ratifică prezentul protocol după data sus-amintită, protocolul va intra īn vigoare după depozitarea instrumentului său de ratificare la Organizatia Aviatiei Civile Internationale.

Drept care presedintele a sus-amintitei a 32-a sesiuni a Adunării si secretarul general al organizatiei, pe deplin īmputerniciti de către Adunare, au semnat prezentul protocol.

Īncheiat la Montreal la 1 octombrie 1998, īntr-un singur document īn limbile engleză, arabă, chineză, franceză, rusă si spaniolă, fiecare dintre acestea fiind egal autentic. Acest protocol va rămāne depozitat īn arhivele Organizatiei Aviatiei Civile Internationale si copii certificate ale acestuia vor fi transmise de secretarul general al organizatiei tuturor statelor părti la Conventia privind aviatia civilă internatională, īncheiată la Chicago la 7 decembrie 1944.

 

H.S. Khola,

presedinte al celei de-a 32-a sesiuni a Adunării

internatională.

C. Costa Pereira,

secretar general


PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind textul autentic īn cinci limbi al Conventiei privind aviatia civilă internatională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 29 septembrie 1995, si a Protocolului privind un amendament la Conventia privind aviatia civilă internatională, semnat la Montreal la 29 septembrie 1995, si, respectiv, a Protocolului privind textul autentic īn sase limbi al Conventiei privind aviatia civilă internatională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 1 octombrie 1998, si a Protocolului privind un amendament la Conventia privind aviatia civilă internatională, semnat la Montreal la 1 octombrie 1998

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Protocolului privind textul autentic īn cinci limbi al Conventiei privind aviatia civilă internatională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 29 septembrie 1995, si a Protocolului privind un amendament la Conventia privind aviatia civilă internatională, semnat la Montreal la 29 septembrie 1995, si, respectiv, a Protocolului privind textul autentic īn sase limbi al Conventiei privind aviatia civilă internatională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 1 octombrie 1998, si a Protocolului privind un amendament la Conventia privind aviatia civilă internatională, semnat la Montreal la 1 octombrie 1998, si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2009.

Nr. 612.

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind modificarea si completarea anexei nr. 44 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Īn temeiul art. 108 alin. (4) din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

Art. I. -Anexa nr. 44 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Valoarea de inventar a bunurilor imobile apartinānd domeniului public al statului se modifică corespunzător datelor prevăzute īn anexa nr. 1.

2. Se introduc īn inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului imobilele prevăzute la anexa nr. 2.

Art. II. -Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Directorul Serviciului

de Telecomunicatii Speciale,

Marcel Opris

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 aprilie 2009.

Nr. 439.

 


ANEXA Nr. 1

 

1. Ordonator principal de credite

4267230

Serviciul de Telecomunicatii Speciale

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator tertiar de credite

 

 

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute nationale de cercetare-dezvoltare si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au īn administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

            Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

 

Nr. M.F.

Codul

de

clasificare

 

 

Denumirea

 

 

Datele de identificare

Anul dobāndirii/

dării

in

folosintă

 

 

Valoarea

de inventar

- lei -

 

 

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Concesiune/

īnchiriat/

Dat cu titlu

gratuit

Tipul bunului

 

 

 

 

Descrierea tehnică (pe scurt)

Vecinătătile

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

Īn administrare/ concesiune

35517

8.15.02

Retele telefonice de transport si distributie

Cabluri de cupru si fibră optică īn canalizatie

 

Tara: Romānia

1998

34.814.682

- H.G.nr. 808/2.12.1997 - RV. nr. 35873/31.12.2008

īn administrare

 

Imobil

35518

8.15.02

Imobil 1

Constructie beton, cărămidă, terasă

 

Tara: Romānia;

Judet: Bucuresti;

Mun. Bucuresti

1984

37.892.050

Decizia C.P.B. nr. 1653/17.11.1981

Act aditional nr. 1/1994

īn administrare

 

Imobil

35519

8.29.19

Teren 1

S=22.072,5 m2 + 26.000 m2

 

Tara: Romānia;

Judet: Bucuresti;

Mun. Bucuresti

1984

3.861.697

Decizia C.P.B. nr. 1658/17.11.1981,

Act aditional nr. 1/1994, H.G. nr. 258/1996, H.G.nr. 229/2006

īn administrare

 

Imobil

35520

8.29.19

Imobil 2

Constructie beton, cărămidă, tablă

 

Tara: Romānia;

Judet: Bucuresti;

Mun. Bucuresti

1994

488.361

Decret prezidential nr. 218/1960,

Act aditional nr. 1/1994

īn administrare

 

Imobil

35521

8.29.19

Teren 2

S=10.684 m2

 

Tara: Romānia;

Judet: Bucuresti;

Mun. Bucuresti

1979

831.992

Decret prezidential nr. 218/1960 Act aditional nr. 1/1994

īn administrare

 

Imobil

35522

8.29.19

Imobil 3

Constructie beton, cărămidă, terasă

 

Tara: Romānia;

Judet: Ilfov

1980

1.916.831

Decret prezidential nr. 216/13.07.1979

īn administrare

 

Imobil

35523

8.29.11

Teren 3

S=18.735 m2

 

Tara: Romānia;

Judet: Ilfov

1980

476.095

Decret prezidential nr. 216/13.07.1979

īn administrare

 

Imobil

35526

8.29.11

Imobil 6

Constructie beton, cărămidă, terasă

 

Tara: Romānia;

Judet: Dāmbovita;

Comuna Ciocănesti

1980

6.145.605

Decizia nr. 554/10.12.1979 Act aditional nr. 1/1994

īn administrare

 

Imobil

35527

8.29.11

Teren 6

S=3.380 m2

 

Tara: Romānia;

Judet: Dāmbovita;

Comuna Ciocănesti

1980

85.893

Decizia nr. 554/10.12.1979 Act aditional nr. 1/1994

īn administrare

 

Imobil


35528

8.29.11

Imobil 7

Constructie beton, cărămidă, terasă

 

Tara: Romānia;

Judet: Giurgiu;

Comuna Singureni

1994

575.732

Decret prezidential nr. 290/25.10.1978

īn administrare

 

Imobil

35529

8.29.11

Teren 7

S=10.000 m2

 

Tara: Romānia;

Judet: Giurgiu;

Comuna Singureni

1994

254.120

Decret prezidential nr. 290/25.10.1978

īn administrare

 

Imobil

35532

8.29.11

Imobil 9

Constructie beton, pereti cărămidă, piatră, beton, tablă

 

Tara: Romānia;

Judet: Dāmbovita;

Comuna Moroeni

1978

93.742

Decizia CP. Dāmbovita nr. 419/1978

īn administrare

 

Imobil

35533

8.29.11

Teren 9

S=4.910 m2

 

Tara: Romānia;

Judet: Dāmbovita;

Comuna Moroeni

1978

106.975

Decizia CP. Dāmbovita nr. 419/1978

īn administrare

 

Imobil

35541

8.29.11

Imobil 14

Constructie beton, cărămidă

 

Tara: Romānia;

Judet: Botosani;

Comuna Dumesti

1974

28.206

Decret prezidential nr. 243/1974, Decizia CP. Botosani nr. 553/1974

īn administrare

 

Imobil

35542

8.29.11

Teren 13

5=171,63 m2

 

Tara: Romānia;

Judet: Botosani;

Comuna Dumesti

1974

2.568

Decret prezidential nr. 243/74, Decizia CP Botosani nr. 553/1974

īn administrare

 

Imobil

35543

8.29.11

Imobil 15

Constructie beton, cărămidă

 

Tara: Romānia;

Judet: Botosani;

Oras Darabani

1973

28.206

Decret prezidential nr. 243/74, Decizia CP Botosani nr. 553/1974

īn administrare

 

Imobil

35544

8.29.11

Teren 14

S=287,13m2

 

Tara: Romānia;

Judet: Botosani;

Oras Darabani

1973

4.296

Decret prezidential nr. 243/74, Decizia CP Botosani nr. 553/1974

īn administrare

 

Imobil

35547

8.29.11

Imobil 17

Constructie beton cărămidă, tablă

 

Tara: Romānia;

Judet: Prahova;

Oras Sinaia

1975

1.469.594

Decret prezidential nr. 170/29.08.1975

īn administrare

 

Imobil

35548

8.29.11

Teren 16

S=2.600m2

 

Tara: Romānia;

Judet: Prahova;

Oras Sinaia

1975

42.624

Decret prezidential nr. 170/29.08.1975

īn administrare

 

Imobil

35553

8.29.11

Imobil 20

Constructie beton, cărămidă

 

Tara: Romānia;

Judet: Alba;

Comuna Vintu de Jos

1987

130.961

Decizia CP Alba nr. 308/18.08.87

īn administrare

 

Imobil


35554

8.29.11

Teren 19

S=268m2

Proprietar

Secasiu

Sălisteanu

Ion si

Secasiu

Sălisteanu

Viorica

Tara: Romānia;

Judet: Alba;

Comuna Vintu de Jos

2007

1.070

CV nr. 3534/15.11.2007, CF nr. 6428/2007, imobil arabil număr cadastral nr. 904 nr. topografic 2359/2

īn administrare

 

Imobil

35555

8.29.11

Imobil 21

Constructie beton, cărămidă, terasă

 

Tara: Romānia;

Judet: Gorj;

Sat Runcurel

1981

173.562

Dec. CP Gorj nr. 89/1980, PVnr. 491163/2005

īn administrare

 

Imobil

35556

8.29.11

Teren 20

S=1.100 m2

 

Tara: Romānia;

Judet: Gorj;

Sat Runcurel

1980

28.574

Decizia CP Gorj nr. 89/1980

īn administrare

 

Imobil

35558

8.29.11

Teren 21

S=144 m2

 

Tara: Romānia;

Judet: Vaslui;

Localitatea Bahnari

1976

3.439

Decizia CP Vaslui 11.11.1975

īn administrare

 

Imobil

35559

8.29.11

Imobil 23

Constructie beton cărămidă

 

Tara: Romānia;

Judet: Arges;

Oras Stefănesti

1975

6.534

Decret prezidential nr. 170/29.08.1975

īn administrare

 

Imobil

35560

8.29.11

Teren 22

S=60m2

 

Tara: Romānia;

Judet: Arges;

Oras Stefănesti

1975

1.093

Decret prezidential nr. 170/29.08.1975

īn administrare

 

Imobil

35561

8.29.11

Imobil 24

Constructie beton, cărămidă

 

Tara: Romānia;

Judet: Bihor;

Comuna Sinteu

1975

16.008

Decret prezidential nr. 170/29.08.1975

īn administrare

 

Imobil

35562

8.29.11

Teren 23

S=187 m2

 

Tara: Romānia;

Judet: Bihor;

Comuna Sinteu

1975

1.525

Decret prezidential nr. 170/29.08.1975, PV nr. 340901/2005

īn administrare

 

Imobil

35564

8.29.11

Imobil 25

Constructie beton, cărămidă, novaglas

 

Tara: Romānia;

Judet: Brasov;

Mun. Brasov

1993

108.311

H.G. nr. 775/30.12.1993

īn administrare

 

Imobil

35567

8.29.11

Imobil 27

Constructie beton, cărămidă

Ocolul Silvic Sălaj

Tara: Romānia;

Judet: Sălaj

1999

31.222

Decizia Regiei Nationale a Pădurilor nr. 307/21.09.1999

īn administrare

 

Imobil

35568

8.29.11

Teren 26

S=300 m2

Ocolul Silvic Sălaj

Tara: Romānia;

Judet: Sălaj;

Muntele Mezes

1999

521

Decizia Regiei Nationale a Pădurilor nr. 307/21.09.1999

īn administrare

 

Imobil

121048

8.29.11

Imobil 30

Constructie metalică

 

Tara: Romānia;

Judet: Bucuresti;

Mun. Bucuresti

1999

120.148

Autorizatie constructie nr. 004/9.09.1998

īn administrare

 

Imobil

121049

8.29.11

Imobil 31

Constructie metalică

 

Tara: Romānia;

Judet: Ilfov

1996

180.223

Autorizatie constructie nr. 71/3.09.1996

īn administrare

 

Imobil


121050

8.29.11

Imobil 32

Constructie beton si cărămidă

 

Tara: Romānia;

Judet: Ilfov;

Oras Măgurele

2000

240.610

Autorizatie constructie nr. 46895/20.10.2000

īn administrare

 

Imobil

121051

8.29.11

Imobil 33

Constructie beton si cărămidă

 

Tara: Romānia;

Judet: Constanta;

Localitatea Neptun

2000

374.641

HG nr. 1246/29.11.2000

īn administrare

 

Imobil

121052

8.29.11

Teren 28

S=944,37 m2

 

Tara: Romānia;

Judet: Constanta;

Localitatea Neptun

2000

305.200

HG nr. 1246/29.11.2000

īn administrare

 

Imobil

121053

8.29.11

Imobil 34

Constructie metalică

 

Tara: Romānia;

Judet: Bucuresti;

Mun. Bucuresti

1985

521.444

Dec. C.P.B. nr. 1653/1981; Act. ad. nr. 1/1994

īn administrare

 

Imobil

121054

8.29.11

Imobil 35

Constructie metalică

 

Tara: Romānia;

Judet: Giurgiu;

Comuna Singureni

1978

72.089

Decret prezidential nr. 290/1978

īn administrare

 

Imobil

121055

8.29.11

Imobil 36

Constructie metalică

 

Tara: Romānia;

Judet: Giurgiu;

Sat Săbăreni

1978

72.089

Decret prezidential nr. 216/1979

īn administrare

 

Imobil

121056

8.29.11

Imobil 37

Constructie metalică

 

Tara: Romānia;

Judet: Dāmbovita;

Comuna Ciocănesti

1980

228.281

Decizia nr. 554/1979, Act. ad. nr. 1/1994

īn administrare

 

Imobil

144475

8.29.11

Imobil 38

Constructie beton si cărămidă

 

Tara: Romānia;

Judet: Brasov;

Comuna Cristian

2002

24.270.597

H.G. nr. 114/7.02.2002, H.G nr. 943/14.08.2003

īn administrare

 

Imobil

144476

8.29.11

Teren 30

S=36.331 m2 + 1.367,2 m2 + 2.008,73 m2

 

Tara: Romānia;

Judet: Brasov;

Comuna Cristian

2002

1.481.150

H.G. nr. 114/7.02.2002, H.C.L.C nr. 43/2003, H.C.L.C nr. 25/2006

īn administrare

 

Imobil

152112

8.29.11

Teren 31

S=92,4 m2 (provine din nr. MF 104136)

 

Tara: Romānia;

Judet: Arad;

Mun. Arad

2006

10.021

H.G. nr. 19/2006

īn administrare

 

Imobil


1. Ordonator principal de credite

4267230

Serviciul de Telecomunicatii Speciale

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator tertiar de credite

 

 

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute nationale de cercetare-dezvoltare si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au īn administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

            Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

 

Nr. M.F.

 

 

Codul

de

clasificare

 

 

Denumirea

 

 

Datele de identificare

Anul dobāndirii/

dării

īn

folosintă

 

 

Valoarea

de inventar

- lei -

 

 

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Tipul bunului

 

 

Descrierea tehnică (pe scurt)

Vecinătătile

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

īn administrare/ concesiune

Concesiune/

īnchiriat/

Dat cu titlu

gratuit

 

8.29.11

Teren 32

225 m2

 

Tara: Romānia;

Judet: Arad;

Localitatea Ineu

2008

9.936

- Hotărārea C.L. Ineu nr. 54/2008

īn administrare

 

Imobil

 

8.29.11

Imobil 40

Constructie metalică H=52,50 m

 

Tara: Romānia;

Judet: Arad;

Localitatea Ineu

2008

95

- Hotărārea C.L. Ineu nr. 54/2008

īn administrare

 

Imobil

 

8.29.11

Imobil 41

Constructie metalică H=52,50 m

 

Tara: Romānia;

Judet: Arad;

Localitatea Chisineu-Cris

2008

20.000

- Hotărārea C.L. Chisineu-Cris nr. 24/2008

īn administrare

 

Imobil

 

8.29.11

Imobil 42

Constructie metalică

 

Tara: Romānia;

Judet: Olt;

Mun. Slatina

2008

49.056

- P.V. nr. 580403 din 2008

īn administrare

 

Imobil


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 18/2009 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. DISTRIGAZ SUD - S.A.

 

Avānd īn vedere dispozitiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) si cu prevederile art. 17 lit. g) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 18/2009 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. DISTRIGAZ SUD - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 197 din 30 martie 2009, se modifică si se īnlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - S.C. DISTRIGAZ SUD - S.A. va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. III. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, si intră īn vigoare la data de 1 mai 2009.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 22 aprilie 2009.

Nr. 53.

 

ANEXA (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 18/2009)

 

PRETURILE FINALE

reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. DISTRIGAZ SUD - S.A.

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

79,95

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

78,90

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

78,44

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

101,56

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

101,39

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

99,41

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

98,36

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

96,88

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

95,47

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 19/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de S.C.  DISTRIGAZ SUD RETELE - S.R.L.

 

Avānd īn vedere dispozitiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) si cu prevederile art. 17 lit. g) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 19/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE -S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 197 din 30 martie 2009, se modifică si se īnlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE - S.R.L. va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. III. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, si intră īn vigoare la data de 1 mai 2009.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 22 aprilie 2009.

Nr. 54.

 

ANEXA

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 19/2009)

 

TARIFELE

reglementate pentru activitatea de distributie a gazelor naturale realizată de S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE - S.R.L.

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

25,03

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

24,99

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

23,35

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

22,30

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

20,79

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

19,59

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 21/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de S.C. E.ON GAZ DISTRIBUTIE - S.A.

 

Avānd īn vedere dispozitiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) si cu prevederile art. 17 lit. g) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 21/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de S.C. E.ON GAZ DISTRIBUTIE - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 197 din 30 martie 2009, se modifică si se īnlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - S.C. E.ON GAZ DISTRIBUTIE - S.A. va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. III. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, si intră īn vigoare la data de 1 mai 2009.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 22 aprilie 2009.

Nr. 55.

 

ANEXA

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 21/2009)

 

TARIFELE

reglementate pentru activitatea de distributie a gazelor naturale realizată de S.C. E.ON GAZ DISTRIBUTIE - S.A.

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

26,24

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

26,08

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

25,94

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

24,92

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

24,41

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

23,65


ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 22/2009 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. E.ON GAZ ROMĀNIA- S.A.

 

Avānd īn vedere dispozitiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) si cu prevederile art. 17 lit. g) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 22/2009 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. E.ON GAZ ROMĀNIA- SA, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 197 din 30 martie 2009, se modifică si se īnlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - S.C. E.ON GAZ ROMĀNIA - S.A. va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. III. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, si intră īn vigoare la data de 1 mai 2009.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 22 aprilie 2009.

Nr. 56.

 

ANEXA

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 22/2009)

 

PRETURILE FINALE

reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. E.ON GAZ ROMĀNIA - S.A.

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

79,26

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

79,04

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

78,86

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati īn sistemul de distributie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

101,28

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh si 116,28 MWh

98,32

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

97,72

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

97,19

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

96,50

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

94,91


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII Sl INOVĂRII

 

ORDIN

pentru modificarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si atributiile Colegiului Central de Disciplină de la nivelul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si ale colegiilor de disciplină de la nivelul inspectoratelor scolare judetene, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 847/2007

 

Īn baza Hotărārii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, īn temeiul prevederilor art. 121 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. I. - Alineatul (2) al articolului 7 din Regulamentul privind organizarea, functionarea si atributiile Colegiului Central de Disciplină de la nivelul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si ale colegiilor de disciplină de la nivelul inspectoratelor scolare judetene, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 847/2007, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 283 din 27 aprilie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Componenta Colegiului este următoarea: a) 4 reprezentanti desemnati de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, unul dintre acestia īndeplinind si functia de secretar al Colegiului;

b) cāte un reprezentant desemnat de fiecare federatie sindicală din īnvătămāntul preuniversitar, reprezentativă la nivel de ramură de īnvătămānt."

Art. II. - Īn cuprinsul ordinului si al anexei nr. 1, sintagma „Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului" se īnlocuieste cu sintagma „Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării".

Art. III. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. IV. - Cabinetul secretarului de stat, Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe, Directia generală juridică si control si inspectoratele scolare vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 23 martie 2009.

Nr. 3.457.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.