MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 550/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 550            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 7 august 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.240. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului încheiat prin schimb de note verbale, efectuat între Ministerul Afacerilor Externe al României si Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare la25 septembrie 2008 si 10 aprilie 2009, privind modificarea si completarea Conventiei consulare dintre Republica Socialistă Româniasi Republica Populară Ungaria, semnată la Bucuresti la 28 noiembrie 1973

 

1.241. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de politie cu Ministerul Administratiei si Internelor

 

1.242. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informatii si trecerea sa în rezervă cu noul grad

 

1.243. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si trecerea sa în rezervă cu noul grad

 

1.244. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si trecerea sa în rezervă cu noul grad

 

1.245. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea sa în rezervă cu noul grad

 

1.246. - Decret privind numirea unui procuror

 

1.247. - Decret privind numirea unui procuror

 

1.248. - Decret privind numirea unui procuror

 

1.249. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.250. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.251. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.252. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.253. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.254. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.255. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.256. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.257. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.258. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.259. - Decret privind numirea unui procuror

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

862. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National

 

878. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, în vederea scoaterii din functiune si desfiintării acestora

 

880. - Hotărâre privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum vicinal, a unui sector de drum judetean si a unui drum judetean, situate în judetul Satu Mare

 

885. - Hotărâre privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, ca urmare a retrocedării acestora fostilor proprietari

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            2.435. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al obligatiunilor de stat cu dobândă denominate în euro, lansate în luna august 2009

 

            Rectificări la:

 - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 150/2009;

 - Ordinul ministrului finantelor publice si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 1.517/9.574/2009

 


DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului încheiat prin schimb de note verbale, efectuat între Ministerul Afacerilor Externe al României si Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare la 25 septembrie 2008 si 10 aprilie 2009, privind modificarea si completarea Conventiei consulare dintre Republica Socialistă România si Republica Populară Ungaria, semnată la Bucuresti la 28 noiembrie 1973

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 134 din 17 iunie 2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul încheiat prin schimb de note verbale, efectuat între Ministerul Afacerilor Externe al României si Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare la 25 septembrie 2008 si 10 aprilie 2009, privind modificarea si completarea Conventiei consulare dintre Republica Socialistă România si Republica Populară Ungaria, semnată la Bucuresti la 28 noiembrie 1973, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 3 august 2009.

Nr. 1.240.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de politie cu Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului chestor principal de politie Geantă Petre Zamfir îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Administratiei si Internelor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 3 august 2009.

Nr. 1.241.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informatii si trecerea sa în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informatii si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 82/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Troncotă Gheorghe Cristian i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 3 august 2009.

Nr. 1.242.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si trecerea sa în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 91/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Lazăr Stefan Octavian i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 3 august 2009.

Nr. 1.243.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si trecerea sa în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 91/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Georgescu Cristache Stelian i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 3 august 2009.

Nr. 1.244.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea sa în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 82/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Sighinas Ion Constantin i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 3 august 2009.

Nr. 1.245.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.407 din 9 iulie 2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Cojocariu F. Marius Florentin se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gurahont.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 august 2009.

Nr. 1.246.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.407 din 9 iulie 2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Bolos T. Ioana se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Negresti-Oas.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 august 2009.

Nr. 1.247.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.407 din 9 iulie 2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Pamfil E. Mihaela Laura se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Deta.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 august 2009.

Nr. 1.248.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.407 din 9 iulie 2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Sima M. Elena Măria se numeste în functia de judecător la Judecătoria Dragomiresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 august 2009.

Nr. 1.249.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.407 din 9 iulie 2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Gheorghe S. Ana Măria se numeste în functia de judecător la Judecătoria Viseu de Sus.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 august 2009.

Nr. 1.250.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.407 din 9 iulie 2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Cojocaru F. Vanessa Georgina se numeste în functia de judecător la Judecătoria Sighetu Marmatiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 august 2009.

Nr. 1.251.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.407 din 9 iulie 2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Blaga I. Cristina se numeste în functia de judecător la Judecătoria Târgu Lăpus.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 august 2009.

Nr. 1.252.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.407 din 9 iulie 2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Miu N. Lavinia Nusa se numeste în functia de judecător la Judecătoria Sighetu Marmatiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 august 2009.

Nr. 1.253.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.407 din 9 iulie 2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Nedelcea G. Laura se numeste în functia de judecător la Judecătoria Bârlad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 august 2009.

Nr. 1.254.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.407 din 9 iulie 2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Rusu L. Laura se numeste în functia de judecător la Judecătoria Orăstie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 august 2009.

Nr. 1.255.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.407 din 9 iulie 2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Herman I. Daniel loan se numeste în functia de judecător la Judecătoria Deta.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 august 2009.

Nr. 1.256.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.407 din 9 iulie 2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Dicu S. Răzvan se numeste în functia de judecător la Judecătoria Galati.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 august 2009.

Nr. 1.257.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.407 din 9 iulie 2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Zbranca I. Dorin se numeste în functia de judecător la Judecătoria Beclean.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 august 2009.

Nr. 1.258.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.407 din 9 iulie 2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Beteringhe T. Sorin Daniel se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cărei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 august 2009.

Nr. 1.259.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 24 septembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea institutiilor si autoritătilor administratiei publice care au obligatia de a se înregistra în Sistemul Electronic National, a serviciilor publice, a formularelor disponibile în format electronic, precum si stabilirea conditiilor si a procedurii de înregistrare în acest sistem."

2. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, institutiile si autoritătile administratiei publice prevăzute în anexa nr. 1 au obligatia să solicite înregistrarea în Sistemul Electronic National.

(2) Agentia pentru Serviciile Societătii Informationale are obligatia de a realiza, până la data de 31 decembrie 2009, registrul electronic al institutiilor si autoritătilor administratiei publice din România.

(3) Orice modificare survenită asupra denumirii, datelor de contact ori asupra statutului institutiei sau autoritătii administratiei publice va fi comunicată în termen de 3 zile Agentiei pentru Serviciile Societătii Informationale în scopul actualizării registrului electronic prevăzut la alin. (2).

(4) Institutiile si autoritătile administratiei publice nou-înfiintate au obligatia de a solicita înregistrarea în Sistemul Electronic National în termen de 30 de zile de la data înfiintării.

(5) Neînregistrarea de către institutiile si autoritătile administratiei publice mentionate în anexa nr. 1 în Sistemul Electronic National, precum si nerespectarea obligatiilor prevăzute la alin. (3) si (4) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei."

3. La articolul 3 alineatul (2), partea introductivă si litera a) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) De la data înregistrării în Sistemul Electronic National, toate institutiile si autoritătile administratiei publice mentionate în anexa nr. 1 au obligatia:

a) să publice pe site-urile proprii toate formularele utilizate în relatia cu persoanele fizice si persoanele juridice într-un format care să permită folosirea acestora în versiune printabilă;".

4. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) si (32), cu următorul cuprins:

„(31) Serviciile publice prevăzute în anexa nr. 2 pot fi utilizate, în baza detinerii unui certificat electronic valid, emis de către

operatorul sistemului, de către toti contribuabilii la nivel national si reprezintă singura modalitate legală de transmitere în format electronic a declaratiilor prevăzute în anexa nr. 2.

(32) Institutiile si autoritătile administratiei publice prevăzute în anexa nr. 2 au obligatia de a accepta declaratiile depuse de către orice contribuabil prin Sistemul Electronic National, ca singură modalitate legală de transmitere în format electronic a acestora."

5. La articolul 3, alineatele (4), (5) si (6) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(4) Neelaborarea de către institutiile si autoritătile administratiei publice de proceduri interne de preluare si prelucrare a datelor cuprinse în formularele prevăzute în anexa nr. 2 sau neaplicarea acestor proceduri în termenul prevăzut la alin. (1), precum si nerealizarea interfetei cu Sistemul Electronic National constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de ia 5.000 lei la 10.000 lei.

(5) Nerespectarea de către institutiile si autoritătile administratiei publice prevăzute în anexa nr. 1 a prevederilor alin. (2) lit. a) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

(6) Nerespectarea de către un functionar public sau de către o persoană încadrată cu contract individual de muncă în institutiile si autoritătile administratiei publice prevăzute în anexa nr. 1 a prevederilor alin. (2) lit. b) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei."

6. Articolul 4 se abrogă.

7. La articolul 6, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Necomunicarea de către utilizatorii înregistrati a modificărilor datelor si documentelor prevăzute la alin. (1) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei."

8. La articolul 61, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Nerespectarea de către o institutie sau o autoritate a administratiei publice a prevederilor alin. (1) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei"

9. Articolul 71 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 71. - Neacceptarea efectuării plătilor prin intermediul mijloacelor electronice, de către un functionar public sau de către o persoană încadrată cu contract individual de muncă în cadrul unei institutii sau autorităti a administratiei publice, care are pus în functiune un sistem de încasare prin plată electronică a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume colectate, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei."

10. Anexele nr. 1 si 2 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotărâre.


11. Anexa nr. 3 se abrogă.

12. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 8. -Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 24 septembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

p. Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Fifor Mihai Viorel,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 iulie 2009.

Nr. 862.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003)

 

LISTA

institutiilor si autoritătilor administratiei publice care au obligatia de a utiliza procedura electronică pentru furnizarea serviciilor si informatiilor publice

 

a) Parlamentul României;

b) Administratia Prezidentială;

c) Secretariatul General al Guvernului;

d) ministerele si institutiile subordonate acestora;

e) serviciile publice deconcentrate ale ministerelor;

f) agentiile nationale si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;

g) alte autorităti ale administratiei publice centrale, indiferent de modul de finantare a acestora;

h) institutiile prefectului;

i) consiliile judetene;

j) consiliile locale municipale;

k) Consiliul General al Municipiului Bucuresti;

l) consiliile locale orăsenesti;

m) consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti;

n) consiliile locale comunale;

o) institutii subordonate ale consiliilor locale cu sau fără personalitate juridică;

p) alte institutii ale administratiei publice locale, indiferent de modul de finantare a acestora.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003)

 

LISTA

serviciilor publice furnizate prin procedura electronică prin intermediul Sistemului Electronic National

 

Nr. crt.

Serviciul public furnizat

Autoritatea publică

1.

Declaratie privind obligatiile de plată către bugetul asigurărilor sociale

Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi Sociale de Asigurări

2.

Declaratie privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor pentru somaj

Agentia Natională pentru Ocuparea Forte de Muncă

3.

Declaratie privind contributia de asigurări sociale de sănătate

Casa Natională de Asigurări de Sănătate

4.

Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat (100)

Ministerul Finantelor Publice

5.

Declaratie privind impozitul pe profit (101)

Ministerul Finantelor Publice

6.

Decont privind taxa pe valoarea adăugată (300)

Ministerul Finantelor Publice

7.

Declaratie privind obligatiile de plată la bugetele asigurărilor sociale si fondurilor speciale (102)

Ministerul Finantelor Publice

8.

Declaratie privind accizele (103)

Ministerul Finantelor Publice

9.

Declaratie recapitulativă privind livrările/achizitiile intracomunitare de bunuri (390)

Ministerul Finantelor Publice


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, în vederea scoaterii din functiune si desfiintării acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, precum si al art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul de Jandarmi Judetean Maramures, situate în comuna Somcuta Mare, judetul Maramures, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si desfiintării acestora, în conditiile legii.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 29 iulie 2009.

Nr. 878.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale constructiilor care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul de Jandarmi Judetean Maramures, în vederea scoaterii din functiune si desfiintării acestora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea contabilă

- lei -

Numărul de inventar, conform

Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006

Comuna Somcuta-Mare,

Str. Cioltului,

judetul Maramures

Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul de Jandarmi Judetean Maramures

Pavilion 45-63-01 - Cazare G.A.Z.:

- suprafata construită = 64,00 m2;

- suprafata desfăsurată = 64,00 m2

5.765,67

101.254 (partial)

Pavilion 45-63-02 - Padoc porci:

- suprafata construită = 486,00 m2;

- suprafata desfăsurată = 486,00 m2

22.523,37

Pavilion 45-63-03 -Adăpost păsări:

- suprafata construită = 242,00 m2;

- suprafata desfăsurată = 242,00 m2

31.374,52

Pavilion 45-63-04 - Grajd G.A.Z.:

- suprafata construită = 110,00 m2;

- suprafata desfăsurată = 110,00 m2

13.402,80

Pavilion 45-63-05 - Patul:

- suprafata construită = 111,00 m2;

- suprafata desfăsurată = 111,00 m2

1.293,75


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum vicinal, a unui sector de drum judetean si a unui drum judetean, situate în judetul Satu Mare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum vicinal, a unui sector de drum judetean si a unui drum judetean, situate în judetul Satu Mare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexele nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iulie 2009.

Nr. 880.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumului vicinal, a sectorului de drum judetean si a drumului judetean, situate în judetul Satu Mare, care se încadrează în categoria functională a drumurilor comunale

 

Nr. crt.

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Pozitia kilometrică (origine - destinatie)

Lungimea (km)

Provine din:

1.

DC 48

Berveni (DJ 108 M)- frontieră Ungaria (Tiborszallas)

0+000^+93

4,931

Drum vicinal, identificat prin nr. cadastrale:

De 233, De 218, De 158 si De 40 Comuna Berveni

2.

DC 85

lojib (DN 1C) - Mediesu Aurit - Potău

0+000-7+760

7,760

DJ 195 (km 26+657- 34+417)

Comuna Mediesu Aurit

3.

DC 14

Satu Mare (DN 19)-Odorheu -Apa - DN 1C

0+000-25+652

25,652

DJ 192(0+000- 1+760) stradă, municipiul Satu Mare (1+760-13+085) Comuna Odorheu (13+085- 20+359)

Comuna Mediesu Aurit (20+359-25+652) Comuna Apa


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, ca urmare a retrocedării acestora fostilor proprietari

 

Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicasi regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor înregistrate la pozitiile cu nr. M.F.P. 101.230 si 104.952, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării acestora fostilor proprietari, în conditiile legii.

Art. 2. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 29 iulie 2009.

Nr. 885.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se scad din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării acestora fostilor proprietari

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se scade imobilul

Caracteristicile imobilului

Număr de identificare atribuit de către

Ministerul Finantelor Publice

Satul Mintia, comuna Vetel, judetul Hunedoara

Ministerul Administratiei si Internelor

Suprafata terenului = 49.685,00 m2; Castel = 945,00 m2; Garaj = 77,00 m2; Foisor = 128 m2;

101.230

Satul Mintia, comuna Vetel, judetul Hunedoara

Ministerul Administratiei si Internelor

Suprafata terenului = 10.680,00 m2; Grajd (puiernită) = 365,00 m2;

104.952


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al obligatiunilor de stat cu dobândă denominate în euro, lansate în luna august 2009

 

În temeiul prevederilor:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, ale normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.509/2008, ale Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, ale Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 12/2005 privind piata secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României si ale Conventiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice se aprobă prospectul de emisiune al obligatiunilor de stat cu dobândă denominate în euro, lansate în luna august 2009, în valoare nominală totală de 300.000.000 euro, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de trezorerie si datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 august 2009.

Nr. 2.435.

 

ANEXA

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat cu dobândă denominate în euro, lansate în luna august 2009

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei obligatiuni de stat cu dobândă, denominate în euro, publice, Ministerul Finantelor Publice anuntă lansarea de astfel:

 

Cod ISIN*)

Data subscriptiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de ani

Rata cuponului

%

Valoarea emisiunii

- euro -

RO0913DBE024

14 august 2009

19 august 2009

19 august 2013

4

5,25

300.000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzactionate si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucuresti" - SA, această serie se poate tranzactiona simultan pe piata secundară administrată de Banca Natională a României si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucuresti" - S.A.

 

Art. 2. -Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat cu dobândă este de 1.000.000 euro.

Art. 3. - Metoda de vânzare este subscriptia publică, care va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus.

Art. 4. - Ofertele de cumpărare vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 3 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Dobânda (cuponul) se plăteste anual la datele de 19 august 2010, 19 august 2011, 19 august 2012, respectiv 19 august 2013, prin creditarea conturilor de corespondent în euro ale dealerilor primari si/sau ale institutiilor de credit, asa cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari, detinători înregistrati, comunicate oficial de către acestia Băncii Nationale a României cu cel putin două zile lucrătoare anterior datei plătii cuponului.

Dobânda se va determina conform formulei:

D = VN x r/frecventa anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cupon); VN = valoarea nominală; r = rata cuponului.

Art. 6. - Obligatiunile de stat cu dobândă denominate în euro pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor, institutii de credit rezidente si nerezidente.

Art. 7. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, ce actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua subscriptiei publice, până la ora 12,00.

Art. 8. - Rezultatul subscriptiei publice se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către comisia de subscriptie publică constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 9. - Plata obligatiunilor de stat cu dobândă denominate în euro se va efectua la data emisiunii, prin transferarea de către dealerul primar si/sau de către institutiile de credit, asa cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari, detinători înregistrati, în contul de euro număr 0D al Băncii Nationale a României

(BIC: NBORROBU) deschis la Bank for International Settlements, Basle (BIC: BISBCHBB), via Banque de France Paris (Safire) Paris (BIC: BDFEFRPPCCT), IBAN: FR7630001000640000005532338, a sumei reprezentând valoarea nominală a obligatiunilor de stat cu dobândă denominate în euro adjudecate.

Art. 10. - Răscumpărarea obligatiunilor de stat cu dobândă denominate în euro se va efectua la data scadentei, prin creditarea conturilor corespondente în euro ale dealerilor primari si/sau ale institutiilor de credit, asa cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari, detinători înregistrati, comunicate oficial Băncii Nationale a României cu cel putin două zile lucrătoare anterior datei scadentei, cu suma reprezentând valoarea nominală a obligatiunilor de stat cu dobândă denominate în euro, inclusiv dobânda aferentă acestora.

Art. 11. - Evenimentele de plată aferente obligatiunile de stat cu dobândă denominate în euro se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 12. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 13. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

RECTIFICĂRI

 

În Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 150/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spatii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobate prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 538/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 28 iulie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la art. I pct. 9 [cu referire la art. 14 alin. (1) din anexă], în loc de: „...undei are valori de la 1 si 3... "se va citi: „... unde i are valori de la 1 la 5...".

 

În Ordinul ministrului finantelor publice si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 1.517/9.574/2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice si servicii în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 27 iulie 2009, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la nota de subsol, în loc de: „Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome «Monitorul Oficial», Bucuresti, sos. Panduri nr. 7."se va citi: „Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome «Monitorul Oficial», Bucuresti, sos. Panduri nr. 1, si este pusă la dispozitie gratuit de către Ministerul Finantelor Publice, la sediul Unitătii Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat, bd. Mircea Vodă nr. 44, intr. C, sectorul 3, Bucuresti, precum si pe site-ul institutiei www.mfinante.ro, sectiunea Parteneriat Public-Privat".


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.