MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 576/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 576            LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 19 august 2009

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

177. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, privind acordarea celui de-al treilea titlu de parc industrial Societătii Comerciale „Ploiesti Industrial Parc" - S.A.

 

624. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei privind suspendarea desemnării unor laboratoare de īncercări si organisme de certificare notificate care realizează evaluarea conformitătii produselor pentru constructii

 

637. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate īn cadrul componentei de Asistentă tehnică a Programului operational comun Romānia – Ucraina-Republica Moldova 2007-2013

 

2.199/C. - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMĀN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

            97. - Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneratiile reprezentānd drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate īn cadrul operelor audiovizuale, altele decāt videoclipurile muzicale, concertele si īnregistrările audiovizuale continānd biografii ale unor artisti interpreti sau trupe de muzică

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĆRILOR

 

            610. - Decizie privind suspendarea, la cerere, a desfăsurării activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială ZOE Broker de Asigurare - S.R.L.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind acordarea celui de-al treilea titlu de parc industrial Societătii Comerciale „Ploiesti Industrial Parc" - S.A.

 

Avānd īn vedere prevederile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare īn cadrul administratiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările ulterioare, ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare, si ale art. 2 alin. (2) din Instructiunile de acordare si anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 264/2002,

īn temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acordă cel de-al treilea titlu de parc industrial Societătii Comerciale „Ploiesti Industrial Parc" - S.A., denumită īn continuare societate-administrator, avānd cod unic de īnregistrare 14380546 si sediul social īn municipiul Ploiesti, Str. Sferei nr. 1, pentru parcul industrial constituit pe terenul avānd datele de identificare prevăzute la art. 2.

Art. 2. - Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:

a) este amplasat pe teritoriul administrativ al localitătii Urlati, judetul Prahova;

b) are o suprafată de 35,06 ha;

c) este īnscris īn Cartea funciară a localitătii Urlati cu nr. 3068 la numărul cadastral 10186 si īn Cartea funciară a localitătii Urlati cu nr. 3142 la numărul cadastral 10205.

Art. 3. - Titlul de parc industrial este valabil īn perimetrul prevăzut īn anexa la prezentul ordin, pe perioada de existentă a societătii-administrator, īn conditiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislatia īn vigoare; anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Societatea-administrator transmite Ministerului Administratiei si Internelor:

a) datele de identificare ale fiecărui operator economic cu care a īncheiat contract de amplasare īn parcul industrial, pānă la data publicării prezentului ordin īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I;

b) datele de identificare ale fiecărui operator economic cu care īncheie contract de amplasare īn parcul industrial, īn termen de 7 zile de la data intrării īn vigoare a prezentului ordin;

c) rapoartele semestriale privind activitătile realizate īn parcul industrial.

Art. 5. - Īn baza titlului acordat potrivit prezentului ordin, societătile comerciale pot beneficia de ajutor de stat regional pentru investitiile realizate īn parcul industrial, īn situatia īndeplinirii conditiilor stipulate īn:

a) Regulamentul Comisiei Europene nr. 800/2008 din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comună īn aplicarea art. 87 si 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214 din 9 august 2008;

b) Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 296/2007 privind aprobarea schemei de ajutor de stat regional acordat pentru investitiile realizate īn parcurile industriale.

Art. 6. - Furnizorul ajutorului de stat acordat īn temeiul titlului de parc industrial, potrivit prezentului ordin, este unitatea administrativ-teritorială Urlati, judetul Prahova.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 13 august 2009.

Nr. 177.

 


ANEXĂ*)

 

PARCUL INDUSTRIAL URLATI

 


*) Anexa este reprodusă īn facsimil.


 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINTEI

 

ORDIN

privind suspendarea desemnării unor laboratoare de īncercări si organisme de certificare notificate care realizează evaluarea conformitătii produselor pentru constructii

 

Īn baza constatărilor si propunerilor prevăzute īn Raportul Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii nr. 360 din 10 iulie 2009, precum si a concluziilor din Procesul-verbal nr. 51 din 30 iulie 2009 al Comisiei de recunoastere si desemnare īn vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii si a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene,

avānd īn vedere prevederile art. 8 alin. (1) si (5) coroborate cu prevederile art. 13 din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de īncercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute īn Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 487/2002, republicată,

īn temeiul prevederilor art. 12 alin. (5) din Hotărārea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si locuintei emite următorul ordin:

Art. 1. - La data publicării prezentului ordin se suspendă desemnarea laboratoarelor de īncercări si a organismelor de certificare notificate care realizează evaluarea conformitătii produselor pentru constructii, denumite īn continuare organisme, prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Pe perioada suspendării, Secretariatul Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii:

a) va stabili, īmpreună cu organismele prevăzute la art. 1, īn termen de 3 zile de la data publicării prezentului ordin, măsurile necesare īn vederea aplicării prevederilor acestuia;

b) va monitoriza actiunile organismelor prevăzute la art. 1, īn scopul eliminării neconformitătilor privind valabilitatea certificatelor de acreditare.

(2) Pe perioada suspendării, certificatele de recunoastere a organismelor prevăzute la art. 1 se păstrează de Secretariatul Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii.

Art. 3. - La data prezentării certificatelor de acreditare aflate īn perioada de valabilitate de către organismele prevăzute la art. 1, Secretariatul Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii va declansa procedura de ridicare a suspendării.

Art. 4. - Directia generală tehnică īn constructii, Secretariatul Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii si organismele prevăzute la art. 1 vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 11 august 2009.

Nr. 624.

 

ANEXĂ

 

Laboratoarele de īncercări si organismele de certificare notificate care realizează evaluarea conformitătii produselor pentru constructii, a căror desemnare se suspendă

 

Nr. crt.

Organismul

Functia pentru care se suspendă desemnarea

1.

Institutul de Cercetări īn Transporturi - INCERTRANS S.A.

Certificare produs

Certificare control productie īn fabrică

2.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare īn Constructii si Economia Constructiilor - ĪNCERC - Laboratorul de cercetare si īncercări privind tehnologia si durabilitatea betoanelor si mortarelor

Laborator de īncercări

3.

Societatea Comercială - CEPROCIM S.A.

Laborator de īncercări


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate īn cadrul componentei de Asistentă tehnică a Programului operational comun Romānia-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013

 

Īn conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul (CE) nr. 951/2007 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finantate īn cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a dispozitiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate si parteneriat,

avānd īn vedere art. 11 alin. (1) lit. b) din Hotărārea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare,

īn temeiul art. 12 alin. (5) din Hotărārea Guvernului nr. 33/2009, cu modificările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si locuintei emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin prezentul ordin sunt reglementate categoriile de cheltuieli eligibile efectuate īn cadrul componentei de Asistentă tehnică a Programului operational comun Romānia- Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, denumit īn continuare Program.

Art. 2. - Beneficiarii activitătilor de asistentă tehnică finantate din Program sunt:

a) Autoritatea comună de management pentru Programul operational comun Romānia-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, constituită īn cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei conform Hotărārii Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare, care include Directia cooperare teritorială internatională ca unitate operatională, Directia generală autorizare si plăti programe ca unitate financiară si Directia audit intern ca unitate de audit intern;

b) Secretariatul tehnic comun pentru Programul operational comun Romānia-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, localizat īn cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava si īn cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră lasi si avānd oficii ale Secretariatului tehnic comun īn Ucraina si Republica Moldova;

c) Autoritatea de audit a Programului operational comun Romānia-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 din cadrul Curtii de Conturi a Romāniei.

Art. 3. - Cheltuielile pentru implementarea activitătilor din cadrul componentei de Asistentă tehnică sunt considerate eligibile astfel:

a) de la data aprobării oficiale a Programului de către Comisia Europeană, pentru Autoritatea comună de management;

b) de la data intrării īn vigoare a Acordului de implementare a Programului, īncheiat īntre Autoritatea comună de management si Secretariatul tehnic comun, pentru Secretariatul tehnic comun, inclusiv pentru oficiile acestuia din Ucraina si Republica Moldova;

c) de la data intrării īn vigoare a Contractului de finantare, īncheiat īntre Autoritatea de management si Autoritatea de audit, pentru Autoritatea de audit.

Art. 4. - Cheltuielile pentru implementarea activitătilor din cadrul componentei de Asistentă tehnică sunt considerate eligibile dacă:

a) sunt necesare pentru implementarea Programului īn conformitate cu criteriile definite de Program si de Comitetul comun de monitorizare;

b) sunt conforme cu principiile unui management financiar sănătos;

c) sunt īnregistrate īn contabilitate, sunt identificabile, verificabile si sustinute de documente justificative originale;

d) sunt efectuate cu respectarea procedurilor de achizitii corespunzătoare.

Art. 5. - (1) Pentru toate tipurile de cheltuieli considerate eligibile īn cadrul componentei de Asistentă tehnică a Programului se respectă reglementările prevăzute īn legislatia natională si comunitară īn vigoare.

(2) Cheltuielile deja finantate integral sau partial prin alte instrumente financiare nationale, europene sau internationale nu reprezintă cheltuieli eligibile.

Art. 6. - (1) Sunt considerate eligibile numai acele cheltuieli care sunt īnsotite de facturi, īn conformitate cu prevederile legislatiei nationale, sau de alte documente contabile cu valoare probantă, echivalente facturilor, pe baza cărora cheltuielile să fie īnregistrate īn contabilitatea beneficiarului, certificate si identificate.

(2) Īn vederea certificării conformitătii cu originalul, beneficiarii vor prezenta controlorilor de prim nivel toate documentele originale.

Art. 7. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contributiile salariale suportate de către angajator, ale personalului de conducere si de executie īncadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă partială sau īntreagă de lucru, avānd atributii īn procesul de gestionare si implementare a Programului, īncadrat īn Secretariatul tehnic comun pentru Programul operational comun Romānia - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013, dacă sunt respectate prevederile legislatiei nationale.

(2) Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contributiile salariale suportate de către angajator, ale personalului īncadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă partială sau īntreagă de lucru, pentru activitătile adiacente de natură tehnică, financiar contabilă, juridică, resurse umane sau audit cu atributii īn implementarea Programului, īncadrat īn structura Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava si a Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră lasi.

(3) Primele si orele suplimentare sunt considerate eligibile dacă sunt respectate prevederile legislatiei nationale īn vigoare si sunt acordate/efectuate cu acordul prealabil al Autoritătii comune de management.

(4) Cheltuielile de personal prevăzute la alin. (1) si (2) se decontează conform contractului individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată sau proportional cu timpul efectiv lucrat pentru Program. Acesta reiese din fisa de pontaj aferent atributiilor specifice gestionării si implementării Programului sau activitătilor adiacente gestionării si implementării Programului.

Art. 8. - Cheltuielile pentru transport international, inclusiv taxe de aeroport, transport national, transport local, cazare si diurnă/indemnizatie zilnică de delegare, īn conformitate cu baremurile stabilite prin legislatia natională privind institutiile publice si aprobate de Comitetul comun de monitorizare, sunt eligibile astfel:

a) pentru personalul Autoritătii comune de management, precum si pentru invitatii acestora pentru participarea la reuniunile Comitetului comun de monitorizare, īntālniri de lucru, alte tipuri de reuniuni, conferinte, colocvii, mese rotunde, seminarii, alte evenimente de informare si comunicare aferente Programului, activităti de instruire, vizite de monitorizare la proiecte si la Secretariatul tehnic comun;

b) pentru personalul Secretariatului tehnic comun si al oficiilor acestuia pentru participarea la reuniunile Comitetului comun de monitorizare, īntālniri de lucru, alte tipuri de reuniuni, conferinte, colocvii, mese rotunde, seminarii, alte evenimente de informare si comunicare aferente Programului, activităti de instruire, vizite de monitorizare la proiecte si la Secretariatul tehnic comun;

c) pentru personalul Autoritătii de audit pentru participarea la activităti de instruire, misiuni de audit la proiecte si la Secretariatul tehnic comun;

d) pentru membrii Comitetului comun de monitorizare sau supleantii ori delegatii acestora pentru participarea la reuniunile Comitetului comun de monitorizare, īntālniri de lucru, alte tipuri de reuniuni, conferinte, colocvii, mese rotunde, seminarii, activităti de instruire, alte evenimente de informare si comunicare aferente Programului;

e) pentru membrii Comitetului de evaluare care participă la sedintele acestuia.

Art. 9. - Categoriile de cheltuieli eligibile pentru servicii sunt următoarele:

a) cheltuielile pentru efectuarea de studii, analize, rapoarte īn concordantă cu obiectivele Programului;

b) cheltuielile cu auditul, īn cazul externalizării acestor servicii;

c) cheltuielile cu publicitatea si informarea - organizarea de evenimente, conferinte, colocvii, mese rotunde, seminarii, prezentări si alte asemenea evenimente, campanii publicitare, cheltuieli aferente paginii de internet a Programului, cheltuielile cu publicatiile si materialele promotionale, īn scopul implementării Programului;

d) cheltuielile efectuate pentru organizarea de reuniuni de lucru ale Comitetului comun de monitorizare, Comitetului de evaluare, grupurilor de lucru, precum si ale altor comitete īnfiintate pentru gestionarea Programului, īntālniri de lucru, alte tipuri de reuniuni;

e) cheltuielile cu īnchirierea de mijloace de transport īn scopul implementării Programului;

f) cheltuielile efectuate cu instruirea personalului, implicat īn gestionarea si implementarea Programului;

g) cheltuielile efectuate cu traduceri si interpretariat necesare gestionării si implementării Programului;

h) cheltuielile pentru consultantă si expertiză tehnică, economico-financiară, contabilă, fiscală, juridică, īn domeniile necesare gestionării si implementării Programului;

i) cheltuielile de postă si curierat pentru documentele aferente Programului;

j) cheltuielile pentru servicii informatice: īntretinere si reparare echipamente informatice, de comunicatii si periferice; īntretinere, actualizare si dezvoltare de aplicatii informatice ale echipamentelor folosite īn gestionarea si implementarea Programului;

k) cheltuieli pentru īnchirierea de săli si spatii;

l) cheltuieli pentru servicii de catering;

m) cheltuielile de arhivare a documentelor aferente Programului;

n) alte cheltuieli cu servicii necesare gestionării si implementării Programului.

Art. 10. - (1) Īn categoria cheltuielilor eligibile pentru achizitia de active fixe corporale se includ cheltuielile pentru achizitia de echipamente de tehnologia informatiilor si comunicatiilor, birotică, mobilier, autoturisme, inclusiv serviciile de īntretinere si reparatii echipamente si autoturisme; asigurările obligatorii pentru autoturisme achizitionate din fondurile Programului.

(2) Achizitia de autoturisme este eligibilă īn următoarele conditii:

a) este justificată de necesităti derivate din implementarea Programului;

b) valoarea cheltuielilor eligibile nu poate depăsi echivalentul īn lei a 15.000 euro pentru fiecare autoturism achizitionat;

c) sunt respectate obligatiile beneficiarului privindinformarea si publicitatea.

(3) Īn categoria cheltuielilor eligibile pentru achizitia de active fixe necorporale se includ cheltuielile pentru achizitia de aplicatii informatice, brevete, licente si mărci.

(4) Cheltuielile pentru achizitia obiectelor de inventar sunt eligibile.

(5) Sunt eligibile cheltuielile cu materialele consumabile necesare desfăsurării īn bune conditii a activitătii beneficiarilor.

Art. 11. - Cheltuielile cu lucrările, īn scopul igienizării si amenajării, sunt considerate eligibile pentru sediile Secretariatului tehnic comun si Autoritătii comune de management.

Art. 12. - (1) Sunt eligibile cheltuielile cu comisioanele bancare la deschiderea si administrarea conturilor separate necesare pe perioada implementării Programului conform solicitării Autoritătii comune de management, precum si cele aferente transferurilor bancare transnationale.

(2) Sunt eligibile cheltuielile cu taxele aferente participării personalului implicat īn gestionarea si implementarea Programului la sesiuni de instruire si evenimente direct legate de implementarea Programului.

(3) Sunt eligibile cheltuielile cu taxele notariale, dacă acestea sunt efectuate īn legătură directă cu operatiunea si sunt necesare pentru implementarea activitătilor eligibile ale Programului.

(4) Taxa pe valoarea adăugată, aferentă cheltuielilor efectuate, este eligibilă cu conditia ca beneficiarul să dovedească prin mijloace legale faptulcă nu o recuperează din alte surse.

(5) Sunt eligibile cheltuielile cu taxele de viză si asigurările de sănătate, dacă acestea sunt efectuate īn legătură directă cu operatiunea si sunt necesare pentru implementarea activitătilor eligibile ale Programului.

Art. 13. - (1) Īn categoria cheltuielilor generale de administratie se includ cheltuielile efectuate pentru: īnchirierea sediului Secretariatului tehnic comun; plata utilitătilor: apă curentă, energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale; birotică, multiplicare si fotocopiere, servicii postale si de curierat, telefon, fax, internet; achizitionarea materialelor si serviciilor de īntretinere a sediului; cheltuielile de protocol, precum si alte cheltuieli absolut necesare pentru implementarea proiectului.

(2) Cheltuielile generale de administratie sunt eligibile după cum urmează:

a) īn cuantum de maximum 10% din totalul costurilor eligibile rambursate ale contractului pentru Secretariatul tehnic comun;

b) īn cuantum de maximum 5% din totalul costurilor eligibile rambursate pentru Autoritatea comună de management.

(3) Metoda de calcul folosită pentru calculul pro-ratei pentru decontarea cheltuielilor generale de administratie se va stabili de către Autoritatea comună de management si se va atasa ca anexă la contractul de finantare, respectiv decizia de finantare.

Art. 14. - (1) Bugetul anual de Asistentă tehnică al Programului aferent Autoritătii comune de management si Secretariatului tehnic comun poate cuprinde o rezervă īn cuantum de maximum 5% din suma totală alocată pentru fiecare dintre acesti beneficiari, care va putea fi utilizată numai pentru cheltuielileeligibile stipulate īn prezentul ordin.

(2) Rezerva stipulată la alin. (1) poate fi cheltuită de către Secretariatul tehnic comun numai cu aprobarea prealabilă a Autoritătii comune de management.

Art. 15. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 12 august 2009.

Nr. 637.

 


MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

Avānd īn vedere rapoartele depuse īn temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatānd īndeplinite conditiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 13 din Hotărārea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu mentinerea domiciliului īn străinătate, si care sunt prevăzute īn anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu stabilirea domiciliului īn Romānia, si care sunt prevăzute īn anexa nr. 2, ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 august 2009.

Nr. 2.199/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu mentinerea domiciliului īn străinătate

 

1. Alcaz Efrosinia, fiica lui Mihai Nicolae (fiul lui Dumitru si Claudia, născută la 25.02.1928 īn localitatea Zagarancea) si Zinaida, născută la data de 28 februarie 1981 īn localitatea Zagarancea, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sinesti. (3.539/2008) Copii minori: Alcaz Nina, născută la data de 27.01.2002, si Alcaz Vasile, născut la data de 7.08.2003.

2. Alcaz Vasile, fiul lui Gheorghe si Măria (fiica lui Dumitras Tudor si Sofia, născută la 19.02.1929 īn localitatea Cetireni), născut la data de 3 ianuarie 1977 īn localitatea Cetireni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Bernardazzi nr. 9, ap. 25. (3.613/2008) Copii minori: Alcaz Nina, născută la data de 27.01.2002, si Alcaz Vasile, născut la data de 7.08.2003.

3. Alexeeva Violeta, fiica lui Victor si Natalia (fiica lui Grigore, născut la 7.02.1932 īn localitatea Molovata), născută la data de 14 ianuarie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 69/1, ap. 55. (1.445/2009)

4. Apostol Adela, fiica lui Turcan Boris si Zinaida (fiica lui Oprea Vasile si Claudia, născută la 14.03.1911 īn localitatea Antonesti), născută la data de 12 octombrie 1975 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 26, bl. 3, cămin. (4.068/2008) Copii minori: Apostol Bogdan, născut la data de 4.12.2002.

5. Asargiu Nicolae, fiul lui Constantin si Alexandra (născută la 26.03.1920 īn localitatea Dolinskoe), născut la data de 28 iulie 1951 īn localitatea Dolinskoe, raionul Reni, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, Str. Fătărilor nr. 17. (3.540/2008)

6. Axenti Adrian, fiul lui Anatolie (fiul lui Mihail si Măria, născută la 26.10.1915 īn localitatea Zberoaia) si Tatiana, născut la data de 19 aprilie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Zberoaia. (4.194/2008)

7. Băiesu Nina, fiica lui Mălai Petru si Domnica, născută la data de 20 august 1939 īn localitatea Mălăiesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Russo nr. 2, ap. 12. (3.838/2008)

8. Baltag Adrian, fiul lui Valentin (fiul lui Vasile si Elena, născută la 14.05.1927 īn localitatea Sălcuta) si Parascovia, născut la data de 18 mai 1986 īn localitatea Cuhurestii de Sus, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căinări, str. 31 August nr. 12. (3.561/2008)

9. Baltag Ion, fiul lui Valentin (fiul lui Vasile si Elena, născută la 14.05.1927 īn localitatea Sălcuta) si Parascovia, născut la data de 7 iunie 1984 īn localitatea Cuhurestii de Sus, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sīngera, str. B. Vodă nr. 48/A. (3.562/2008)

10. Baltag Valentin, fiul lui Vasile si Elena (născută la 14.05.1927 īn localitatea Sălcuta), născut la data de 22 februarie 1959 īn localitatea Sălcuta, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căinări, str. Chircăestii Noi nr. 12. (3.560/2008)

11. Bărbău loan, fiul lui Esanu Ion si Măria (fiica lui Ion si Nina, născută la 14.10.1923 īn Romanovca), născut la data de 18 septembrie 1973 īn localitatea Pīrlita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. Mitropolit Varlaam nr. 12. (3.563/2008) Copii minori: Bărbău Vasile, născut la data de 25.04.1998, si Bărbău Ariadna, născută la data de 17.11.2005.

12. Belei Igor, fiul lui Mihail si Eudochia (fiica lui Musteată Vladimir si Zinovia, născută la 9.09.1930 īn localitatea Chetrosica Nouă), născut la data de 10 septembrie 1976 īn localitatea Cupcini, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cupcini, str. P. Movilă nr. 18. (3.616/2008) Copii minori: Belei Marcu-Bogdan, născut la data de 13.07.2003, si Belei Mihai-Alexandru, născut la data de 6.06.2005.

13. Belei Mihaela, fiica lui Ghindă Vasile si Anastasia (fiica lui Vătămănescu Afanasie si Feonia, născută la 2.09.1921 īn localitatea Nemteni), născută la data de 6 octombrie 1980 īn localitatea Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nemteni. (3.617/2008)

14. Boldurescu Zinaida, fiica lui Vasile (fiul lui Tudor si Daria, născută la 6.04.1930 īn localitatea Călărasi) si Silvia, născută la data de 22 octombrie 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str.-la Studentilor nr. 11, bl. 3, ap. 53. (4.003/2008)

15. Borsci lurie, fiul lui Anatolie si Zinovia (fiica lui Chivu Iustin si Liuba, născută la 1.05.1922 īn localitatea Pīrjolteni), născut la data de 15 iulie 1968 īn localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Matei Basarb nr. 5, bl. 5, ap. 17. (4.069/2008) Copii minori: Borsci lulia, născută la data de 1.11.1998.

16. Bosīi Svetlana, fiica lui Vladimir (născut la 22.02.1935 īn localitatea Pīrlita) si Valentina, născută la data de 3 iunie 1969 īn localitatea Pīrlita, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, Str. Romană nr. 9, ap. 505. (4.054/2008)

17. Braga Svetlana, fiica lui Ciobanu Gheorghe si Eudochia (născută la 30.01.1925 īn localitatea Tătăresti), născută la data de 29 noiembrie 1964 īn localitatea Tătăresti, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. M. Viteazu nr. 51, ap. 39. (4.182/2008)

18. Budescu Gheorghe, fiul lui Alexandru si Elena, născut la data de 24 mai 1937 īn localitatea Vīnători, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, Str. Biruintei nr. 8, ap. 28. (3.592/2008)

19. Butnaru Alexandru, fiul lui Ion (născut la 1.11.1918 īn localitatea Vărzăresti) si Tatiana, născut la data de 22 octombrie 1953 īn localitatea Miesti, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Nisporeni, Str. Marii Adunări Nationale nr. 8. (4.183/2008)

20. Buza Nona, fiica lui Mihail si Larisa (născută la 27.09.1936 īn localitatea Rădenii-Vechi), născută la data de 28 februarie 1964 īn localitatea Sipoteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 11, bl. 3, ap. 74. (4.209/2008) Copii minori: Buza Larisa, născută la data de 16.02.2002.

21. Calmīs Ghenadie, fiul lui Ion si Olga (fiica lui Mīndrilă Constantin si Elena, născută la 7.02.1937 īn localitatea Pănăsesti), născut la data de 1 februarie 1980 īn localitatea Pănăsesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pănăsesti. (4.184/2008)

22. Căruntu Nina, fiica lui Vīlcu Constantin si Liuba (născută la 1.12.1934 īn localitatea Untesti), născută la data de 16 februarie 1958 īn localitatea Milesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Vlaicu Pīrcălab nr. 31, ap. 1. (4.222/2008)

23. Cigoreanu Damian, fiul lui Constantin (fiul lui Ion si Sofia, născută la 16.09.1920 īn localitatea Coseni) si Ana, născut la data de 15 noiembrie 1973 īn localitatea Coseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Brătuleni. (3.610/2008)

24. Cigoreanu Ion, fiul lui Constantin (fiul lui Ion si Sofia, născută la 16.09.1920 īn localitatea Coseni) si Ana, născut la data de 9 martie 1980 īn localitatea Coseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Valea-Trestieni. (3.566/2008) Copii minori: Cigoreanu Maxim, născut la data de 3.02.2006, si Cigoreanu Diodor, născut la data de 6.11.2003.

25. Cigoreanu Violina, fiica lui Bicinev Fiodor si Măria (născută la 8.09.1939 īn localitatea Ungheni), născută la data de 29 august 1972 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Brătuleni. (3.609/2008) Copii minori: Cigoreanu Nadejda, născută la data de 5.03.1996, Cigoreanu Felicia, născută la data de 28.10.1997, Cigoreanu Damian, născut la data de 12.05.2000, Cigoreanu lustinian, născut la data de 29.11.2001, si Cigoreanu Daniela, născută la data de 17.03.2006.

26. Ciobanu Nicolae, fiul lui Efim si Măria (fiica lui Delev Ion si Elisaveta, născută la 3.03.1927 īn Slobozia), născut la data de 19 decembrie 1977 īn localitatea Baimaclia, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Văratic. (4.053/2008) Copii minori: Ciobanu Cristina, născută la data de 22.07.1998.

27. Ciubotaru Veronica, fiica lui Stratulea Ion si Eleonora (fiica lui Nisfoian Damian si Victoria, născută la 21.04.1927 īn localitatea Călmătui), născută la data de 5 noiembrie 1982 īn localitatea Călmătui, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călmătui. (4.185/2008)

28. Cladicov Anatolie, fiul lui Mihail si Valentina (fiica lui Rudico Lazăr si Ana, născută la 28.08.1932 īn localitatea Costuleni), născut la data de 28 mai 1987 īn localitatea Costuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Costuleni. (3.983/2008)

29. Cobzaru Mihail, fiul lui Nicolae si Măria (născută la 27.01.1928 īn localitatea Căpriana), născut la data de 16 iulie 1949 īn localitatea Lozova, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, localitatea Vadul lui Vodă, Str. Florilor nr. 38. (4.186/2008)

30. Costas-Harea Natalia, fiica lui Tudor (fiul lui Tudor si Zinovia, născută la 1.08.1929 īn localitatea Busila) si Elisaveta, născută la data de 15 iunie 1978 īn localitatea Ratus, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Grătiesti, str. Stefan Gratie nr. 10. (16.931/003) Copii minori: Harea Bianca Felicia, născută la data de 31.05. 2006.

31. Culava Vădim, fiul lui Grigore si Nadejda (fiica lui Rată lacob, născut la 24.06.1913 īn localitatea Chisinău, si Varvara), născut la data de 7 mai 1978 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, Bd. Victoriei nr. 12, ap. 14. (15.311/2003) Copii minori: Culava Nicolae, născut la data de 3.11.2001.

32. Cumpăna Margareta, fiica lui Gavrilită Simion si Anastasia (născută la 18.10.1903 īn localitatea Nescani), născută la data de 30 august 1939 īn localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Călărasi, str. Cehov, str. -La 31 August nr. 5. (3.574/2008)

33. Danilov Angela, fiica lui Vasile (născut la 12.04.1938 īn localitatea Căinări) si Efrosinia, născută la data de 28 august 1973 īn localitatea Batīr, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tohatin, str. I. Creangă nr. 3. (4.010/2008)

34. Danu Nicolae, fiul lui Petru si Ecaterina (fiica lui Muntean Nicolae si Xenia, născută la 19.10.1939 īn localitatea Horodiste), născut la data de 2 octombrie 1981 īn localitatea Horodiste, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Horodiste. (4.067/2008) Copii minori: Danu lāna, născută la data de 15.07.2005.

35. Dimitrova lulia, fiica lui Turcan Gheorghe si Elena (născută la 14.05.1931 īn localitatea Revaca), născută la data de 9 aprilie 1966 īn localitatea Sīngera, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Revaca, str. Mateevici nr. 34. (4.203/2008)

36. Enachi Maxim, fiul lui Alexandru (fiul lui Mihail, născut la 22.07.1930 īn localitatea Cucuietii Vechi) si Stepanida, născut la data de 23 iunie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Valea Crucii nr. 4, ap. 240. (1.444/2009)

37. Ermurachi Valentina, fiica lui Pruteanu Gheorghi si Elena (născută la 1.10.1936 īn localitatea Voinova), născută la data de 26 mai 1968 īn localitatea Voinova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Malcoci. (4.188/2008)

38. Frecăutanu Ion, fiul lui Grigore si Nadejda (născută la 6.01.1932 īn localitatea Ochiul Alb), născut la data de 25 august 1958 īn localitatea Ochiul Alb, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ciorescu, str. Mihai Eminescu nr. 1. (4.190/2008)

39. Frecăutanu Vitalie, fiul lui Ion (fiul lui Grigore si Nadejda, născută la 6.01.1932 īn localitatea Ochiul Alb) si Ana, născut la data de 22 iunie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ciorescu, str. Mihai Eminescu nr. 1. (4.189/2008)

40. Garbuzaru Inga, fiica lui Cuculescu Nicolae si Galina (fiica lui Mazur Vasile si Haritina, născută la 12.01.1927 īn localitatea Soroca), născută la data de 27 iunie 1976 īn localitatea Pelivan, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. Scrisul Latin nr. 6, ap. 40. (4.191/2008) Copii minori: Garbuzaru Cristina, născută la data de 3.09.1998.

41. Gheorghită Mihail, fiul lui Filip (născut la 12.11.1914 īn localitatea Floresti) si Sofia, născut la data de 4 iulie 1948 īn localitatea Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. B. Bodoni nr. 11, ap. 7. (1.446/2009)

42. Gliga Ludmila, fiica lui Mihail si Tamara (fiica lui Erhan Alexei si Tatiana, născută la 24.02.1929 īn localitatea Budăi), născută la data de 9 aprilie 1978 īn localitatea Step-Soci, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Step-Soci. (4.217/2008) Copii minori: Galbură Gheorghe, născut la data de 27.04.2005.

43. Golban Dina, fiica lui Ivan (fiul lui Grigore si Elena, născută la 1.06.1937 īn localitatea Bilicenii Vechi) si Nina, născută la data de 12 mai 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Drumul Crucii nr. 97, bl. 2, ap. 59. (4.196/2008)

44. Grama Monica, fiica lui Romeo si Lidia (fiica lui Mortīniuc Alexei si Vasilisa, născută la 1.03.1917 īn localitatea Pelinia), născută la data de 26 martie 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Zăbriceni. (3.584/2008)

45. Grecu Sergiu, fiul lui Ion (fiul lui Stefan si Efimia, născută la 14.05.1906 īn localitatea Cociulia) si Vera, născut la data de 21 iunie 1984 īn localitatea Cociulia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cociulia. (4.199/2008)

46. Grier Valentin, fiul lui Valeriu si Nadejda (născută la 29.09.1929 īn localitatea Chirileni), născut la data de 26 mai 1970 īn localitatea Chirileni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chirileni. (4.008/2008)

47. Grosu Alexandru, fiul lui Ion (fiul lui Olga, născută la 10.07.1924 īn localitatea Tighina) si Lidia, născut la data de 21 iunie 1972 īn localitatea Leninsk, Kzīl-Ordī, Kazahstan, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Olănesti, Str. Nistreană nr. 42. (4.483/2004)

48. Grosu Gheorghe, fiul lui Ion (fiul lui Olga, născută la 10.07.1924 īn localitatea Tighina) si Lidia, născut la data de 21 iunie 1972 īn localitatea Leninsk, Kzīl-Ordī, Kazahstan, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Olănesti, Str. Victoriei nr. 36. (4.482/2004)

49. Grosu Ion, fiul lui Olga (născută la 10.07.1924 īn localitatea Tighina), născut la data de 28 martie 1948 īn localitatea Olănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Cuza Vodă nr. 23, ap. 9. (4.477/2004)

50. Harea Boris, fiul lui Efim (fiul lui Mihail, născut la 18.09.1904 īn localitatea Orhei) si Ana, născut la data de 5 noiembrie 1971 īn localitatea Hiriseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Spătarul Milescu nr. 19, bl. 3, cămin. (17.123/2003)

51. Ipati Vădim, fiul lui Anatolie si Liuba (fiica lui Bătrīnica Trofim, născut īn anul 1906 īn localitatea Puhăceni, si Eudochia), născut la data de 28 iulie 1976 īn localitatea Delacău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Delacău. (6.177/2003) Copii minori: Ipati Dinu, născut la data de 5.06.2005.


52. Mereacre Olivia, fiica lui Boboc Tudor (născut la 30.10.1935 īn localitatea Bocsa) si Tamara, născută la data de 11 noiembrie 1972 īn localitatea Risipeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cornova. (3.619/2008) Copii minori: Mereacre Dimitrion, născut la data de 3.07.1995, Mereacre Vorfolomei, născut la data de 6.09.1997, si Mereacre Sebastian, născut la data de 26.06.2002.

53. Mereacre Sergiu, fiul lui Victor (fiul lui Ivan si Măria, născută la 1.05.1900 īn localitatea Costesti) si Nina, născut la data de 25 iulie 1972 īn localitatea Costesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cornova. (3.612/2008)

54. Mereută Fedora, fiica lui Antoci Constantin (născut la 24.06.1939 īn localitatea Musteata) si Vera, născută la data de 25 martie 1973 īn localitatea Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rădenii Vechi. (3.521/2008) Copii minori: Mereută Veaceslav, născut la data de 8.06.1995, si Mereută Patricia, născută la data de 22.11.2000.

55. Mereută Veaceslav, fiul lui Mihail (născut la 3.06.1936 īn localitatea Opaci) si Vera, născut la data de 25 ianuarie 1974 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rădenii Vechi. (3.522/2008)

56. Mihai Dumitru, fiul lui Nicolae (fiul lui Dumitru si Claudia, născută la 25.02.1928 īn localitatea Zagarancea) si Zinaida, născut la data de 2 ianuarie 1987 īn localitatea Zagarancea, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. M. Eminescu nr. 28, ap. 68. (3.591/2008)

57. Mihai Nicolae, fiul lui Dumitru (născut la 28.01.1926 īn localitatea Semeni) si Claudia, născut la data de 17 februarie 1955 īn localitatea Morenii Vechi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Morenii Vechi. (3.520/2008)

58. Mihai Zinaida, fiica lui Perdeleanu Sergiu (născut la 10.03.1926 īn localitatea Victoria) si lulia, născută la data de 18 septembrie 1958 īn localitatea Valea Jdanului, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Zagarancea. (3.565/2008)

59. Mutu Angela, fiica lui Gavrilită Ion si Ana (fiica lui Gutanu Gheorghe, născut la 27.01.1931 īn localitatea Sadova, si Vera), născută la data de 25 septembrie 1969 īn localitatea Vorniceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Răciula. (3.596/2008) Copii minori: Mutu Grigore, născut la data de 27.01.1993, si Mutu Sergiu, născut la data de 18.09.2001.

60. Nedelcu Marcela, fiica lui Dobos Vasile si Agafia (fiica lui Gheorghe si Elena, născută la 1.05.1920 īn localitatea llenuta), născută la data de 28 ianuarie 1980 īn localitatea Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Horesti. (3.583/2008)

61. Nedelcu Mihail, fiul lui Piotr si Vera (fiica lui Neamtu Stefan si Nadejda, născută la 12.07.1915 īn localitatea Mihăileni), născut la data de 20 februarie 1975 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Horesti. (3.593/2008) Copii minori: Nedelcu Alexandru, născut la data de 19.08.1999, Nedelcu Petru, născut la data de 4.05.2001, si Nedelcu Mihail, născut la data de 1.12.2003.

62. Negru Tatiana, fiica lui Damaschin Timofei (fiul lui Ion si Alexandra, născută la 13.04.1932 īn localitatea Opaci) si Liuba, născută la data de 9 octombrie 1980 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vălcinet. (3.586/2008) Copii minori: Negru loan, născut la data de 22.05.2002, Negru Nicolae, născut la data de 22.05.2002, si Negru Teodora, născută la data de 10.06.2005.

63. Negru Vasile, fiul lui Alexandru (născut la 18.12.1937 īn localitatea Vălcinet) si Claudia, născut la data de 14 mai 1972 īn localitatea Vălcinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vălcinet, str. Dacia nr. 32. (3.587/2008)

64. Niculescu Natalia, fiica lui Simion (fiul lui Afanasie si Alexandra, născută la 25.11.1930 īn localitatea Grădiste) si Nina, născută la data de 1 septembrie 1983 īn localitatea Moscova, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Zăbriceni. (3.585/2008)

65. Nour Vasile, fiul lui llie si Natalia (născută la 20.08.1927 īn localitatea Molovata), născut la data de 11 aprilie 1949 īn localitatea Molovata, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P Zadnipru nr. 19, ap. 11. (3.582/2008)

66. Oboroceanu Valeriu, fiul lui Grigore si Ana (născută la 2.02.1926 īn localitatea Coscalia), născut la data de 24 aprilie 1972 īn localitatea Baimaclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căuseni, str. Dacia nr. 32. (4.218/2008) Copii minori: Oboroceanu Valeria, născută la data de 26.09.1996, si Oboroceanu Marian, născut la data de 31.08.2003.

67. Odainīi Alexei, fiul lui Andrei (născut la 2.12.1927 īn localitatea Vrănesti) si Liuba, născut la data de 26 iunie 1959 īn localitatea lascobeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Zagarancea. (3.576/2008)

68. Odainīi Andrei, fiul lui Alexei (fiul lui Andrei si Liuba, născută la 16.01.1931 īn localitatea Vrănesti) si Măria, născut la data de 12 septembrie 1985 īn localitatea Zagarancea, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Zagarancea. (3.567/2008)

69. Odainīi Măria, fiica lui Sanduleac Feodosii si Vera (născută la 14.12.1923 īn localitatea Ungheni), născută la data de 9 septembrie 1959 īn localitatea Zagarancea, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Zagarancea. (3.575/2008)

70. Odainīi Marina, fiica lui Alexei (fiul lui Andrei si Liuba, născută la 16.01.1931 īn localitatea Vrănesti) si Măria, născută la data de 30 mai 1987 īn localitatea Zagarancea, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Zagarancea. (3.611/2008)

71. Osipova Svetlana, fiica lui Costetchii Nicolai si Măria (născută la 4.05.1936 īn localitatea Gura Bīcului), născută la data de 12 ianuarie 1968 īn localitatea Gura Bīcului, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Gura Bīcului. (4.000/2008) Copii minori: Osipova Daniela, născută la data de 2.01.1994, si Osipov Vădim, născut la data de 20.04.1999.

72. Pancu Aurel, fiul lui Vasile si Lidia (născută la 31.07.1935 īn localitatea Tescureni), născut la data de 17 octombrie 1974 īn localitatea Tīghira, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Rediul de Jos. (3.578/2008)

73. Papuc Claudia, fiica lui Marin Dumitru si Ecaterina (născută la 21.04.1918 īn localitatea Cahul), născută la data de 11 noiembrie 1948 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova,


localitatea Chisinău, str. Mircesti nr. 23, bl. 1, ap. 44. (4.055/2008)

74. Pascari Galina, fiica lui Echim Ion si Măria (fiica lui Grusca Vasile si Ana, născută la 24.03.1924 īn localitatea Floritoaia Nouă), născută la data de 25 iulie 1972 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Blindesti. (3.589/2008) Copii minori: Pascari Mihail, născut la data de 20.11.1991, Pascari Gheorghe, născut la data de 3.05.1993, si Pascari Marina, născută la data de 1.11.1997.

75. Pascari Serghei, fiul lui Grigori (născut la 8.04.1937 īn localitatea Petresti) si Măria, născut la data de 20 martie 1968 īn localitatea Chirileni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Blindesti. (3.590/2008)

76. Petrov Oxana, fiica lui Cucuietu Alexandru si Tatiana (fiica lui Spīnu Vasile si Tamara, născută la 18.02.1930 īn localitatea Coscodeni), născută la data de 27 august 1976 īn localitatea Calininsc, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Tecuci nr. 2. (3.528/2008)

77. Plugaru Liliana, fiica lui Vasile (fiul lui Nicolae si Zinaida, născută la 21.01.1926 īn localitatea Bardar)si Nadejda, născută la data de 29 decembrie 1975 īn localitatea Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. V Belinski nr. 69, ap. 1. (4.206/2008)

78. Poiană Vladimir, fiul lui Constantin si Agafia (născută la 7.02.1928 īn localitatea Codreanca), născut la data de 6 aprilie 1969 īn localitatea Codreanca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. 28 Iunie nr. 7, ap. 48. (3.614/2008)

79. Polisciuc Petru, fiul lui Mihail si Nina (născută la 12.12.1929 īn localitatea Tīrsitei), născut la data de 8 iulie 1969 īn localitatea Tīrsitei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Coseni. (3.525/2008)

80. Popa Lidia, fiica lui Bragarenco Spiridon si Zinovia (născută la 20.10.1916 īn localitatea Volintiri), născută la data de 1 decembrie 1959 īn localitatea Volintiri, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bender, str. Chisiniovscaia nr. 37. (3.620/2008)

81. Popa Victor, fiul lui Simion (născut la 2.05.1923, īn localitatea Năpădeni) si Măria, născut la data de 15 aprilie 1949 īn localitatea Poiana, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. G. Alexandrescu nr. 17, ap. 91. (1.447/2009)

82. Popov Victoria, fiica lui OrlovAnatolie si Zinovia (fiica lui Crăciun Alexandru si Măria, născută la 10.05.1922īn localitatea Bălănesti), născută la data de 15 octombrie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Liviu Deleanu nr. 5, ap. 602. (3.618/2008) Copiiminori: Popov Mădălina, născută la data de 18.08.2007.

83. Popovici Andrei, fiul lui Ion (născut la 26.03.1930 īn localitatea Scumpia) si Evghenia, născut la data de 30 iunie 1968 īn localitatea Scumpia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Coscalia. (3.527/2008)

84. Postovanu Dumitru, fiul lui Vasile si Ludmila (fiica lui Dumitrascu Dumitru si Elena, născută la 17.01.1922 īn localitatea Horesti), născut la data de 5 decembrie 1987 īn localitatea Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Fălesti, str. Miron Costin nr. 39. (4.210/2008)

85. Prepelita Angela, fiica lui Dobrovschii Ion (fiul lui Piotrsi Parascovia, născută la 12.03.1908 īn localitatea Vadul Rascov) si Nina, născută la data de 26 octombrie 1978 īn localitatea Vadul Rascov, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mihălasa. (3.523/2008)

86. Prepelita Marin, fiul lui Vladimir si Zinaida (fiica lui Creciun Vasile si Agafia, născută la 5.05.1927 īn localitatea Frăsinesti), născut la data de 22 iulie 1976 īn localitatea Costuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mihălasa. (3.524/2008) Copii minori: Prepelita Valeria, născută la data de 26.04.2001, si Prepelita Neonila, născută la data de 31.03.2006.

87. Purcel Oleg, fiul lui Petru si Olga (fiica lui Burca Nichifor si Anna, născută la 15.10.1912 īn localitatea Chisinău), născut la data de 15 mai 1977 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stăuceni, Str. Studentilor nr. 3, ap. 28. (4.211/2008) Copii minori: Purcel Cristian, născut la data de 28.03.2002.

88. Purcel Valeria, fiica lui lovdii Ivan si Nina (fiica lui Rotari Arsenie si Vasilisa, născută la 21.08.1921 īn localitatea Visoca), născută la data de 21 septembrie 1976 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stăuceni, str. Stefan cel Mare nr. 19. (4.214/2008)

89. Racioc Alexandru, fiul lui Petru si Galina (fiica lui Colta Vasilii siAntonina, născută la 3.06.1928 īn localitatea Navīrnet), născut la data de 22 august 1974 īn localitatea Călinesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sīngerei, str. A. Crihan nr. 4. (4.204/2008)

90. Rotaru Dorin, fiul lui Gheorghe (fiul lui Vasilii si Măria, născută la 28.03.1919 īn localitatea Mīndic) si Măria, născut la data de 29 martie 1973 īn localitatea Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Octeabriscoe. (3.568/2008) Copii minori: Rotaru Elena-Mădălina, născută la data de 15.07.2001, si Rotaru Măria, născută la data de 1.08.2002.

91. Rusu Dumitru, fiul lui Pantelimon (născut la 7.10.1922 īn localitatea Niscani) si Ecaterina, născut la data de 23 octombrie 1980 īn localitatea Niscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Niscani. (3.580/2008)

92. Rusu Nina, fiica lui Stratan Petru (fiul lui Feodosii si Nina, născută la 18.09.1923 īn localitatea Niscani) si Măria, născută la data de 12 ianuarie 1981 īn localitatea Niscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Niscani. (3.581/2008) Copii minori: Rusu Ecaterina, născută la data de 22.03.2003, si Rusu Măria, născută la data de 19.06.2007.

93. Siloci Alexandru, fiul lui Mihail (fiul lui Ion si Liuba, născută la 2.06.1930 īn localitatea Calfa) si Zinaida, născut la data de 10 noiembrie 1981 īn localitatea Calfa, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Calfa. (3.531/2008)

94. Siloci Mihail, fiul lui Ion si Liuba (născută la 2.06.1930 īn localitatea Calfa), născut la data de 18 octombrie 1956 īn localitatea Calfa, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Calfa. (3.533/2008)


95. Siloci Sergiu, fiul lui Mihail (fiul lui Ion si Liuba, născută la 2.06.1930 īn localitatea Calfa) si Zinaida, născut la data de 23 septembrie 1987 īn localitatea Calfa, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Calfa. (3.530/2008)

96. Siloci Zinaida, fiica lui Mitrofan Zaharia si Măria (născută la 15.02.1926 īn localitatea Cioburciu), născută la data de 4 iulie 1959 īn localitatea Talmaza, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Calfa. (3.534/2008)

97. Sīrghi Anatolie, fiul lui Pantelimon (născut la 27.07.1926 īn localitatea Susleni) si Eudochia, născut la data de 6 februarie 1966 īn localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Costuleni. (3.529/2008)

98. Sodrīnga Gheorghe, fiul lui Nicolae si Eleonora (născută la 16.03.1921 īn localitatea Bairachi), născut la data de 11 noiembrie 1955 īn localitatea Bairachi, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Cernăuti, str. Dragomanova nr. 15, ap. 3. (7.488/2003) Copii minori: Sodrīnga Alexandru, născut la data de 7.12.1994.

99. Sologub Oleg, fiul lui Mihail (fiul lui Silvestru si Uliana, născută la 1.01.1903 īn localitatea Ciopleni) si Nadejda, născut la data de 6 aprilie 1980 īn localitatea Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hrusova. (4.205/2008)

100. Starciuc Grigore, fiul lui Alexei si Feodora (născută īn anul 1927 īn localitatea Samalia), născut la data de 7 noiembrie 1955 īn localitatea Samalia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. lazului nr. 72, bl. 1, ap. 6. (4.007/2008)

101. Starciuc Igor, fiul lui Grigore (fiul lui Alexei si Feodora, născută īn anul 1927 īn localitatea Samalia) si Olga, născut la data de 24 aprilie 1978 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. lazului nr. 72, bl. 1, ap. 6. (3.996/2008)

102. Starciuc Natalia, fiica lui Grigore (fiul lui Alexei si Feodora, născută īn anul 1927 īn localitatea Samalia) si Olga, născută la data de 23 ianuarie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. lazului nr. 72, bl. 1, ap. 6. (3.997/2008)

103. Starciuc Olga, fiica lui Bivol Filip si Ecaterina (născută la 15.02.1926 īn localitatea laloveni), născută la data de 4 octombrie 1957 īn localitatea Tipala, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. lazului nr. 72, bl. 1, ap. 6. (3.992/2008)

104. Stoica Tatiana, fiica lui Pervulesco Ion si Măria (fiica lui Vasilisa, născută la 18.05.1923 īn localitatea Mitoc), născută la data de 7 februarie 1969 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălăbănesti. (3.571/2008) Copii minori: Stoica Tatiana, născută la data de 21.06.1996, Stoica Daniel, născut la data de 16.11.1997, Stoica lonut, născut la data de 29.05.1999, si Stoica Gabriel, născut la data de 19.11.2003.

105. Svitic Dorel, fiul lui Ion si Larisa (fiica lui Mahu Chirii si Valentina, născută la 10.10.1929 īn localitatea Gherman), născut la data de 5 februarie 1974 īn localitatea Gherman, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Gherman. (3.615/2008)

106. Tăuleanu Irina, fiica lui Starasciuc David (născut la 29.03.1937 īn localitatea Petresti) si lulia, născută la data de 2 noiembrie 1973 īn localitatea Petresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cetireni. (3.532/2008)

107. Tăuleanu Lilian, fiul lui Pavel (născut la 24.08.1939 īn localitatea Floritoaia Veche) si Ioana, născut la data de 30 mai 1969 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cetireni. (3.569/2008) Copii minori: Tăuleanu Varvara, născută la data de 20.12.1992, Tăuleanu Daniel, născut la data de 26.10.1996, Tăuleanu Ecaterina, născută la data de 23.04.1999, Tăuleanu Maxim, născut la data de 26.01.2001, si Tăuleanu Alexandra, născută la data de 12.09.2002.

108. Timcov Eugenia, fiica lui Sergiu (fiul lui Boris si Eugenia, născută la 28.09.1939 īn localitatea Orhei) si Lidia, născută la data de 27 martie 1984 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. Alecu Russo nr. 8. (4.201/2008)

109. Timcov Lidia, fiica lui Fala Ion si Natalia (născută la 18.04.1940 īn localitatea Flămīnzeni), născută la data de 7 octombrie 1964 īn localitatea Coscodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. Alecu Russo nr. 8. (4.200/2008)

110. Timcov Sergiu, fiul lui Boris si Eugenia (născută la 28.09.1939 īn localitatea Orhei), născut la data de 14 septembrie 1962 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. Alecu Russo nr. 8. (4.202/2008)

111. Tuchilus Maia, fiica lui Ipati Anatolie si Liuba (fiica lui BătrīnceaTrofim, născut īn anul 1906 īn localitatea Anenii Noi), născută la data de 3 mai 1972 īn localitatea Delacău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Anenii Noi. (7.550/2003)

112. Tugulschi Sergiu, fiul lui Gheorghe (fiul lui Andrei si Măria, născută la 12.08.1922 īn localitatea Chistelnita) si Alexandra, născut la data de 2 februarie 1985 īn localitatea Băcioi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Băcioi. (4.220/2008)

113. Tverdostup Vladimir, fiul lui Nicolae (fiul lui Vladimir si Efrosinia, născută īn anul 1923 īn localitatea Petresti) si Ludmila, născut la data de 1 octombrie 1988 īn localitatea Petresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Petresti. (3.570/2008)

114. Untilă Măria, fiica lui Seremet Gheorghe si Ecaterina (născută la 14.05.1921 īn localitatea Vadul lui Isac), născută la data de 25 august 1952 īn localitatea Vadul lui Isac, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. C. Negruzzi nr. 137, ap. 60. (3.573/2008)

115. Ursu Olga, fiica lui Colin Grigore si Ana (născută la 15.02.1927 īn localitatea Podoima), născută la data de 28 iulie 1958 īn localitatea Podoima, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Podoima. (4.192/2008) Copii minori: Ursu Diana, născută la data de 20.09.1991.

116. Zbīrciog Nina, fiica lui Rotari Arsenie si Vasilisa (născută la 21.08.1921 īn localitatea Visoca), născută la data de 1 martie 1948 īn localitatea Visoca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stăuceni, str. Stefan cel Mare nr. 19. (4.207/2008)


 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu stabilirea domiciliului īn Romānia

 

1. Bernic Luminita, fiica lui Ene Serghei si Tamara (fiica lui Cosciug Stefan si Ecaterina, născută la 26.02.1920 īn localitatea Măgurele), născută la data de 11 mai 1978 īn localitatea Măgurele, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Săseni. (3.541/2008)

2. Cimpoeru Mihaela, fiica lui Untilă Gheorghe si Măria (fiica lui Seremet Gheorghe si Ecaterina, născută la 14.05.1921 īn localitatea Vadul lui Isac), născută la data de 28 septembrie 1984 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Cahul, str. C. Negruzzi nr. 137, ap. 60. (3.577/2008)

3. Filip Alic, fiul lui Loghin (născut la 3.05.1939 īn localitatea Băxani) si Agafia, născut la data de 22 februarie 1974 īn localitatea Băxani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sīngera, str. Miorita nr. 35, bl. A. (4.195/2008) Copii minori: Filip Dorin, născut la data de 10.03.2005.

4. Tanasī Constantin, fiul lui Vasile (fiul lui Ion, născut la 23.04.1937 īn localitatea Brīnza) si Tatiana, născut la data de 12 mai 1987 īn localitatea Brīnza, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Brīnza. (4.052/2008)

5. Tanasī Tatiana, fiica lui Bulat Stefan (născut la 25.08.1925 īn localitatea Burlacu) si Alexandra, născută la data de 25 aprilie 1969 īn localitatea Tărăncuta, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Brīnza. (4.005/2008)

6. Tanasī Vasile, fiul lui Ion (născut la 23.04.1937 īn localitatea Brīnza) si Ioana, născut la data de 15 septembrie 1964 īn localitatea Brīnza, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Brīnza. (3.985/2008) Copii minori: Tanasī Sofia, născută la data de 29.06.1992.

7. Tanasī Vasile, fiul lui Vasile (fiul lui Ion, născut la 23.04.1937 īn localitatea Brīnza, si Ioana) si Tatiana, născut la data de 12 mai 1990 īn localitatea Brīnza, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Brīnza. (3.989/2008).

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMĀN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneratiile reprezentānd drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate īn cadrul operelor audiovizuale, altele decāt videoclipurile muzicale, concertele si īnregistrările audiovizuale continānd biografii ale unor artisti interpreti sau trupe de muzică

 

Avānd īn vedere prevederile art. 138 alin. (1) lit. a), aleart. 130 alin. (1) lit. b) si aleart. 131 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 alin. (2) lit. a) din Hotărārea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare īndeplinirii atributiilor Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

tinānd cont de cererea formulată de Societatea Comercială TVR MEDIA- S.R.L., Societatea Comercială PROOPTIKI ROMĀNIA- S.R.L., Societatea Comercială PRO VIDEO - S.R.L. si Societatea Comercială ODEON CINEPLEX - S.R.L., īnregistrată la Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor cu nr. RG 11/7.591 din 10 august 2009, precum si Referatul nr. RG M/7.598 din 11 august 2009 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

īn temeiul prevederilor art. 6 alin. (1)si ale art. 7 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 401/2006, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie Comisia pentru negocierea Metodologiei privind remuneratiile reprezentānd drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate īn cadrul operelor audiovizuale, altele decāt videoclipurile muzicale, concertele si īnregistrările audiovizuale continānd biografii ale unor artisti interpreti sau trupe de muzică, după cum urmează:

- un reprezentant al UCMR-ADA (Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romānia -Asociatia pentru Drepturi de Autor), pe de o parte, si

- un reprezentant al Societătii Comerciale PRO VIDEO - S.R.L., al Societătii Comerciale PROOPTIKI ROMĀNIA - S.R.L. si al Societătii Comerciale TVR MEDIA- S.R.L., pe de altă parte.

Art. 2. - Comisia constituită potrivit art. 1 are obligatia să desfăsoare negocierile īn conformitate cu dispozitiile art. 1311 si art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.


Art. 3. - Comisia īsi va stabili programul īntālnirilor, pe care īl va comunica Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor.

Art. 4. - Propunerea de metodologie privind remuneratiile reprezentānd drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate īn cadrul operelor audiovizuale, altele decāt videoclipurile muzicale, concertele si īnregistrările audiovizuale continānd biografii ale unor artisti interpreti sau trupe de muzică, depusă odată cu cererea de negociere, este prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, īn conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, si intră īn vigoare la data publicării.

 

p. Directorul general al Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor,

Eugen Vasiliu

 

Bucuresti, 11 august 2009.

Nr. 97.

 

ANEXĂ

 

PROPUNERE DE METODOLOGIE

privind remuneratiile reprezentānd drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate īn cadrul operelor audiovizuale, altele decāt videoclipurile muzicale, concertele si īnregistrările audiovizuale continānd biografii ale unor artisti interpreti sau trupe de muzică

 

1. Producătorii de videograme care reproduc, pe suporturi tangibile, īn vederea comercializării, cu autorizarea producătorilor de opere audiovizuale sau a unui tert autorizat de acestia, odată cu reproducerea de opere audiovizuale, si opere muzicale utilizate īn mod legal īn cadrul operei audiovizuale, pentru care drepturile patrimoniale nu au fost achitate anterior, sunt obligati să obtină din partea organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical, īn temeiul mandatelor prezentate de acesta, autorizatii - licentă neexclusivă, prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.

2. Īn aplicarea prezentei metodologii se vor utiliza următoarele definitii:

a) prin producător de videograme se īntelege orice persoană juridică sau persoană fizică, autorizată de producătorul operei audiovizuale sau de un tert autorizat de acesta, care realizează ori organizează realizarea de copii pe videograme, suporturi tangibile (CD, DVD, VHS, BlueRay), ale uneia sau mai multor opere muzicale, legal utilizate īn cadrul unei opere audiovizuale, pentru care drepturile nu au fost achitate anterior, īn vederea comercializării acestora odată cu comercializarea operei audiovizuale pe teritoriul Romāniei.

Īn sensul prezentei metodologii, pentru clarificare, vor fi asimilati producătorilor de videograme si importatorii sau distribuitorii care au realizat videogramele īri afara Romāniei pe baza unui drept de reproducere pe videograme de opere audiovizuale, ce contin opere muzicale, care a fost cesionat īn favoarea acestora pentru teritoriul Romāniei.

Īn această situatie importatorii si distribuitorii vor fi exonerati de plată, la cerere, numai dacă dovedesc pentru evitarea dublei plăti fie plata remuneratiei la organismul competent din teritoriul īn care s-a realizat reproducerea efectivă, plata fiind efectuată pe acel teritoriu datorită legislatiei din respectiva jurisdictie, fie faptul că remuneratiile nu sunt datorate īn Romānia fiindcă drepturile de reproducere īn ipoteza dată beneficiază de confirmarea autorizării sau acoperirii, asumării la sursă;

b) prin reproducere se īntelege realizarea uneia sau a mai multor copii integrale ale operei audiovizuale si īn acelasi timp a operelor muzicale utilizate legal īn cadrul acesteia, pe videograme, inclusiv realizarea de copii ale unor secvente de imagini īn miscare din cadrul operei audiovizuale, īnsotite defragmente din operele muzicale utilizate īn opera audiovizuală finită; reproducerile partiale nu privesc si muzica din trailere de promovare a filmului;

c) PPD - reprezintă pretul net de vānzare al fiecărei videograme, conform facturi lor prin care s-a operat vānzarea;

d) prin videogramă se īntelege orice copie a unei opere audiovizuale sau a unor secvente de imagini īn miscare, īnsotite de opere muzicale, pe suporturi CD, DVD, VHS, BlueRay, oricare ar fi metoda utilizată pentru realizarea copiei.

3. Autorizatiile īmbracă forma unei licente neexclusive, privesc numai operele din repertoriu, sunt emise de organismul

de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical, mandatat direct de autorii nationali sau prin contractele de reprezentare cu organismele similare din străinătate, si au ca obiect colectarea remuneratiilor aferente dreptului de reproducere pe videograme a operelor muzicale utilizate legal īn cadrul operelor audiovizuale, acolo unde nu există contracte directe cu autorii sau clauză contractuală ori scrisoare de confirmare care atestă autorizarea sau asumarea drepturilor la sursă de către licentiatorul ori producătorul operei audiovizuale.

4. Autorizatiile - licentă neexclusivă, prevăzute la pct. 3, se eliberează pentru fiecare operă muzicală sau grup de opere utilizate īn opera audiovizuală si au ca obiect numai operele muzicale din repertoriul organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical, īn limitele mandatelor de gestiune acordate de autorii nationali, precum si ale contractelor de reprezentare īncheiate cu organisme similare din străinătate si confirmate de Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor, prin confirmarea repertoriului organismului conform dispozitiilor legale.

5. Autorizatiile - licentă neexclusivă, prevăzute la pct. 3, sunt emise pe īntreaga durată a licentei/cesiunii operei audiovizuale īn favoarea producătorului de videograme si sunt valabile numai pe teritoriul Romāniei.

6. Producătorii vor elabora cataloage ale videogramelor reproduse īn Romānia sau sub dreptul de reproducere cesionat īn favoarea lor pentru teritoriul Romāniei, īn scopul comercializării īn Romānia, care privesc situatiile de licentiere, īn sensul prezentei metodologii, īn care vor evidentia următoarele:

a) titlul operei audiovizuale si categoria - artistic, documentar, concert si alte productii muzicale cu imagini īn miscare;

b) producătorul operei audiovizuale;

c) durata operei audiovizuale;

d) titlul operei/operelor muzicale, pe baza cue-sheet-ului;

e) autorul/autorii muzicii si al/ai textului, pe baza cue-sheet-ului;

f) durata operei/operelor muzicale, conform cue-sheet-ului;

g) cue-sheet-ul;

h) tipul suportului (CD, DVD, VHS, BlueRay).

Producătorii vor īntocmi catalogul organizat pe criteriul producătorului operei audiovizuale si vor evidentia operele audiovizuale cu privire la care drepturile muzicale beneficiază de clauza contractuală care atestă autorizarea sau asumarea drepturilor la sursă de către licentiatorul ori producătorul operei audiovizuale īntr-o sectiune separată, fără a fi necesară īntocmirea de evidente pe criteriile prevăzute la lit. a)-h).

7. Pentru fiecare operă audiovizuală, odată cu solicitarea īn scris a autorizatiei - licentă neexclusivă, vor fi prezentate īn scris, īn formă tabelară, organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical fie următoarele informatii: denumirea videogramei si a operei muzicale ori a fiecărei opere muzicale ce face parte din opera audiovizuală, unde se aplică, numele compozitorului, numele textierului, numele artistului interpret, dacă există interpretarea vocală, durata operei/operelor muzicale, fie cue-sheet-ul aferent operei audiovizuale, dacă este cazul, īn forma transmisă de licentiator/cedent, fie ambele. Fiecare solicitare va primi un număr de ordine unic care va fi si numărul licentei.

8. Transmiterea cue-sheet-ului sau a listei tabelare īn vederea obtinerii autorizatiei - licentă neexclusivă se va face īn maximum 21 de zile lucrătoare de la data lansării operei audiovizuale. Licentele vor fi eliberate īn maximum 21 de zile lucrătoare de la data primirii cue-sheet-ului muzical sau a datelor tabelare precizate mai sus. Dacă organismul de gestiune colectivă īntārzie eliberarea licentei neexclusive sau eliberează licentă neīnsotită de documentele oficiale care certifică existenta si valabilitatea mandatarii sale cu privire la operele mentionate īn cue-sheet sau īn lista tabelară si care fac parte din repertoriul confirmat de Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor al organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical, producătorii sunt exonerati de obligatia de plată a remuneratiilor aferente solicitate.

9. Producătorii au obligatia să transmită semestrial, corespunzător numărului de ordine unic prevăzut la pct. 7, către organismul de gestiune colectivă lista operelor audiovizuale per titlu reproduse pentru comercializare, numărul suporturilor vāndute pe teritoriul Romāniei si PPD-ul pentru care a fost emisă autorizatia - licentă neexclusivă.

10. Īn temeiul listei prevăzute la pct. 9 si a cue-sheet-urilorsi pe baza certificării existentei operei/operelor muzicale īn repertoriul propriu al organismului, conform art. 1232 alin. (3) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, emisă conform pct. 8, organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical va emite către utilizatori o solicitare de plată a remuneratiilor datorate conform formulei de calcul si criteriilor stabilite la pct. 11, īnsotită de factură.

11. Remuneratiile datorate potrivit prezentei metodologii se vor calcula pe baza numărului de unităti vāndute către consumatorul final si a următoarei formule de calcul:

„2% x PPD x durata muzicii din durata operei audiovizuale īn cotă procentuală x numărul de unităti vāndute către consumatorul final".

12. Plata remuneratiilor datorate de producătorii de videograme se face īn termen de 45 de zile de la primirea facturilor. Lipsa documentelor certificatoare ale mandatului, prevăzute la pct. 8, īnlătură obligatia de plată a remuneratiilor facturate.

13. Īn situatia īn care un produs contine si opere ce nu apartin repertoriului organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical, procentele aplicabile vor fi proportionale numai cu durata procentuală a operelor din repertoriu, raportată la durata totală a operelor muzicale cuprinse īn opera audiovizuală.

14. Pentru īntārzierile la plată se datorează si se vor plăti penalităti īn cuantum de 0,01% pe zi de īntārziere, iar valoarea cumulată a penalitătilor datorate nu poate depăsi valoarea sumelor restante.

15. Cu o notificare prealabilă de 15 zile, organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor īn domeniul muzical sau auditorii desemnati de acesta pot solicita la fiecare 18 luni examinarea situatiilor contabile - respectiv a documentelor justificative, rapoarte de vānzări si facturi - ale producătorilor de videograme privind operele audiovizuale pentru care s-a emis licentă neexclusivă. Examinarea se va desfăsura pe cheltuiala organismului de gestiune colectivă si nu va putea dura mai mult de 5 zile lucrătoare. In cazul descoperirii de nereguli, care nu reflectă volumul real comercializat, la solicitarea expresă a organismului de gestiune, sumele rezonabile si corespunzătoare onorariilor de audit ale pietei romānesti privind cheltuielile de audit vor fi suportate de producătorul de videograme īn culpă. Organismul de gestiune a drepturilor de autor īn domeniul muzical se obligă să asigure confidentialitatea deplină a tuturor documentelor puse la dispozitie de producătorii de videograme sub sanctiunile legislatiei aplicabile.

16. Metodologia va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, conform Legii nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind suspendarea, la cerere, a desfăsurării activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială ZOE Broker de Asigurare - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul īn municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de īnregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de presedinte, īn temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

īn baza hotărārii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată īn procesul-verbal al sedintei din data de 28 iulie 2009, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, īn cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Referatului de constatare nr. X.5.050 din 27 iulie 2009, s-a hotărāt suspendarea desfăsurării activitătii de broker de asigurare, la cerere, a Societătii Comerciale ZOE Broker de Asigurare - S.R.L., cu sediul īn Constanta, Str. Unirii nr. 22, bl. IR1, se. B, ap. 17, judetul Constanta, J13/229/28.01.2008, CUI 23131684/29.01.2008, autorizată prin Decizia nr. 598 din 9 iulie 2008, RBK-490/09.07.2008, reprezentată legal de domnul Bacula Constantin, īn calitate de administrator,

constatānd următoarele:

1. Societatea Comercială ZOE Broker de Asigurare - S.R.L. nu a īnceput activitatea de broker de asigurare īn termen de 6 luni de la data eliberării autorizatiei de functionare - Decizia nr. 598 din 9 iulie 2008.

2. Prin cererea īnregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 21.530 din 23 iulie 2009, Societatea Comercială ZOE Broker de Asigurare - S.R.L. a solicitat suspendarea activitătii societătii pentru o perioadă de 3 ani.


Fată de motivele arătate, īn scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare īn Romānia, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărāt, īn sedinta din data de 28 iulie 2009, suspendarea pentru o perioadă de 3 ani a activitătii Societătii Comerciale ZOE Broker de Asigurare - S.R.L., īn conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, drept care decide:

Art. 1. - Se suspendă, la cerere, pentru o perioadă de 3 ani, activitatea Societătii Comerciale ZOE Broker de Asigurare - S.R.L., cu sediul īn Constanta, Str. Unirii nr. 22, bl. IR1, se. B, ap. 17, judetul Constanta, J13/229/28.01.2008, CUI 23131684/ 29.01.2008, autorizată prin Decizia nr. 598 din 9 iulie 2008, RBK-490/09.07.2008, reprezentată legal de domnul Bacula Constantin, īn calitate de administrator, īncepānd cu data publicării prezentei decizii īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, conform art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si art. 4 alin. (4) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse īn aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de suspendare a activitătii de broker de asigurare prevăzută la art. 1, societătii comerciale i se interzic desfăsurarea activitătii de intermediere īn asigurări, respectiv negocierea, īncheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare ori acordarea de asistentă īnainte si pe durata derulării contractelor ori īn legătură cu regularizarea daunelor, după caz, precum si desfăsurarea oricăror altor operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite īn Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Cu cel putin 30 de zile īnainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea Comercială ZOE Broker de Asigurare - S.R.L. este obligată să comunice Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor fie reluarea activitătii de asigurare, fie īncetarea activitătii de broker de asigurare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a) si art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 11 august 2009.

Nr. 610.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.