MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 582/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 582            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 21 august 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 1.039 din 9 iulie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Legii de aprobare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2009 pentru modificarea si completarea unor acte normative referitoare la organizarea si functionarea unor structuri din cadrul aparatului delucru al Guvernului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

895. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 26, Galati - Murgeni, km 0+000 - km 94+576; sector km 4+910 - km 94+576, judetele Galati si Vaslui"

 

896. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unei suprafete totale de teren de 1.100 m2, trecută în domeniul public al statului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru finalizarea lucrării „Amenajare intersectie DN 1 km 611+940 cu DJ 767H"

 

897. - Hotărâre privind trecerea unor bunuri aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Zonei Libere Sulina" din domeniul public al statului în domeniul public al judetului Tulcea si trecerea Regiei Autonome „Administratia Zonei Libere Sulina" de sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii sub autoritatea Consiliului Judetean Tulcea

 

899. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, pentru Clubul Sportiv Scolar Rosiori de Vede, a unui teren trecut în proprietatea publică a statului

 

900. - Hotărâre privind preluarea unor sectoare de drum comunal din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, respectiv domeniul publicai comunei Apahida si din administrarea Consiliului Local al Comunei Apahida, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale, precum si încadrarea acestora în categoria functională â drumurilor nationale

 

910. - Hotărâre privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Mediului - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti a unui imobil retrocedat, în conditiile legii

 

911. - Hotărâre privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national „Amenajarea hidroenergetică a râului Siret pe sector Cosmesti - Movileni"

 

912. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor- Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Caras-Severin în domeniul public al comunei Vrani si în administrarea Consiliului Local al Comunei Vrani, judetul Caras-Severin

 

915. - Hotărâre privind darea în administrare Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, pentru Casa de Asigurări de Sănătate Constanta, a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

169. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

226. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă si ale unitătilor subordonate acesteia, structurii si cuantumului tarifelor, precum si a modalitătilor de încasare si de utilizare a fondurilor pentru anul 2009


 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.039

din 9 iulie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Legii de aprobare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2009 pentru modificarea si completarea unor acte normative referitoare la organizarea si functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

 

În temeiul art. 146 lit. a) din Constitutie si al art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, secretarul general al Camerei Deputatilor, cu Adresa nr. 51/3.580 din 23 iunie 2009, a transmis Curtii Constitutionale sesizarea referitoare la neconstitutionalitatea Legii de aprobare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2009 pentru modificarea si completarea unor acte normative referitoare la organizarea si functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, formulată de un grup de 77 de deputati.

Sesizarea de neconstitutionalitate a fost înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 3.029 din 24 iunie 2009, formând obiectul Dosarului nr. 5.006E/2009.

La sesizare au fost anexate listele cuprinzând semnăturile celor 77 de deputati: Cristian Mihai Adomnitei, Marin Almăjanu, Teodor Atanasiu, Mihai Banu, Vasile Berci, Dan Bordeianu, Emil Bostan, Viorel-Vasile Buda, Daniel-Stamate Budurescu, Cristian Buican, Cristian-Ion Burlacu, Mihăită Călimente, Daniel Chitoiu, Tudor-Alexandru Chiuariu, Gheorghe Coroamă, Horia Cristian, Ciprian Minodor Dobre, Cristina Elena Dobre, Victor Paul Dobre, Mihai-Aurel Dontu, Gheorghe Dragomir, George Ionut Dumitrică, Relu Fenechiu, Gheorghe Gabor, Gratiela Leocadia Gavrilescu, Andrei Dominic Gerea, Alina-Stefania Gorghiu, Titi Holban, Pavel Horj, Mihai Lupu, Dan Mihai Marian, Dan Ilie Morega, Dan-Stefan Motreanu, Gheorghe-Eugen Nicolăescu, Bogdan Olteanu, Gabriel Ludovic Orban, Viorel Palască, Dan Păsat, Cornel Pieptea, Gabriel Plăiasu, Cristina- Ancuta Pocora, Virgil Pop, Octavian-Marius Popa, Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, Neculai Rebenciuc, Ana Adriana Săftoiu, Nini Săpunaru, Adrian George Scutaru, lonut Marian Stroe, Gigel-Sorinel Stirbu, Ion Tabugan, Ioan Timis, Adriana-Diana Tusa, Ioan Tintean, Radu Bogdan Tîmpău, Florin Turcanu, Horea-Dorin Uioreanu, Lucia- Ana Varga, Mihai Alexandru Voicu, Kerekes Kâroly, Erdei Doloczki István, Antal István, Beres Stefan Vasile, Derzsi Ákos, Farago Petru, Farkas Anna-Lili, Kelemen Hunor, Edler András Gyorgy, Koto losif, Lakatos Petru, Mârton Ârpad-Francisc, Mate Andrâs-Levente, Olosz Gergely, Pálfi Mozes Zoltân, Peto Csilla-Mâria, Seres Denes si Borbely Lászlo.

În motivarea sesizării, autorii acesteia sustin următoarele:

I. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3/2009 îsi fundamentează adoptarea pe urgenta „stabilirii măsurilor care să permită desfăsurarea în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activitătii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului". Potrivit art. 115 alin. (4) din Constitutia României, „Guvernulpoate adopta ordonante de urgentă numai în situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligatia de a motiva urgenta în cuprinsul acestora".

Astfel, Legea fundamentală limitează posibilitatea Guvernului de a adopta ordonante de urgentă numai la situatii extraordinare, iar prezenta ordonantă nu învederează o asemenea situatie, întrucât aparatul de lucru al Guvernului, cadrul organizatoric al acestuia existau la momentul emiterii ordonantei, structurile reglementate prin aceasta fiind noi doar prin denumire, nu si prin continut. Asa fiind, autorii exceptiei consideră că actul normativ criticat este contrar prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia României.

II. Prin rolul său, Guvernul face parte din institutiile fundamentale ale statului, activitatea sa fiind indispensabilă functionării acestuia. Natura Guvernului de institutie fundamentală este deopotrivă subliniată de statutul constitutional al acestuia, cât si de faptul că organizarea si functionarea sa, adică regimul său juridic, se reglementează prin lege organică, potrivit art. 73 alin. (3) lit. e) din Constitutie. Autorii sesizării sustin că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3/2009, modificând o serie de acte normative, afectează regimul acestei institutii fundamentale a statului.

Astfel, ordonanta criticată modifică:

- Ordonanta Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare. Modificările privesc, pe de o parte, încadrarea în categoria demnitarilor si a altor persoane din cadrul administratiei publice si, pe de altă parte, numărul de personal de la cabinetul demnitarului;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici se modifică cu prevederi importante în ceea ce priveste numirea, modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu, precum si sanctionarea disciplinară a înaltilor functionari publici;

- art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 255/2001, se modifică cu privire la înfiintarea de noi functii în structura Secretariatului General al Guvernului si la modificarea rangului secretarului general al Guvernului din înalt functionar public în secretar general cu rang de ministru;


- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Afaceri Europene în subordinea primului-ministru, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică cu prevederi prin care un sef de departament este avansat la rang de ministru;

- art. 18 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 98/2008, se modifică în ceea ce priveste functionarea Secretariatului General al Guvernului;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2008, se completează cu prevederi referitoare la Secretariatul General al Guvernului, care prevede desfiintarea Departamentului de Control al Guvernului si înfiintarea Corpului de control al primului-ministru si măsuri pentru trecerea Departamentului pentru Lupta Antifraudă din structura Cancelariei Primului-Ministru în cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

Autorii sesizării învederează un aspect formal, considerat foarte important, si anume faptul că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3/2009 care a operat toate modificările expuse mai sus nu a fost contrasemnată de ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti si nici de ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, pentru acesta din urmă semnând un secretar de stat care nu are atributii privind legislatia muncii.

Fată de cele arătate, autorii sesizării apreciază că ordonanta contravine prevederilor art. 115 alin. (6) din Constitutie, conform cărora ordonantele de urgentă nu pot afecta regimul institutiilor fundamentale ale statului.

III. Prin nerespectarea drepturilor fundamentale amintite se încalcă si prevederile art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală, care instituie obligatia respectării Constitutiei si a suprematiei sale.

IV. În ceea ce priveste continutul reglementării, autorii consideră că actul normativ este contrar prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora „Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări". În acest sens, art. VII din ordonantă stipulează că, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, se înfiintează Corpul de control al primului ministru, ca departament fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru si în coordonarea, din punct de vedere administrativ-financiar, a secretarului general al Guvernului. Corpul de control al primului-ministru preia toate reprezentările si competentele fostului Departament de Control al Guvernului din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, stabilite prin actele normative în vigoare. Încadrarea personalului Corpului de control numai în baza încrederii acordate de primul-ministru, pe de o parte, si revocarea încadrării ca efect al retragerii acestei încrederi, pe de altă parte, contravin dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie. Aceste atributii ale primului-ministru conferă nesigurantă aparatului de lucru al Guvernului, determinată de schimbări intempestive ce pot fi datorate revocărilor, schimbărilor ce ar putea avea loc în fruntea Guvernului.

În opinia autorilor, aceste prevederi contravin principiilor de organizare si functionare a statului de drept, deoarece Corpul de control al primului-ministru este un departament în subordinea primului-ministru si în coordonarea secretarului general al Guvernului, prin aceasta întelegându-se că persoanele încadrate desfăsoară o activitate de interes public, iar nu o activitate în interesul personal al primului-ministru. Astfel, o structură cu misiune de control din cadrul unei institutii a statului nu poate servi unei persoane, pentru că aceasta ar însemna personalizarea puterii, ori puterea nu apartine persoanei, ci autoritătii statului.

În continuare, autorii sesizării analizează ordinele prin care au fost concediati salariatii fostului Departament de Control al Guvernului, arătând că nu au fost respectate procedurile stabilite de Codul muncii, astfel că sanctiunea care se impune pentru neîndeplinirea acestor formalităti este nulitatea absolută a măsurii de concediere. Potrivit art. 30 alin. (1) din Codul muncii, modalitătile de încadrare la institutiile si autoritătile publice sunt concursul sau examenul, Codul muncii neprevăzând printre cazurile de modificare si încetare a raportului de muncă institutia acordării/retragerii încrederii angajatorului ca motiv de nastere/încetare a contractului de muncă. Sub acest aspect, autorii consideră că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2009 afectează în substanta lor dreptul la muncă si la alegerea liberă a profesiei, meseriei sau ocupatiei, precum si a locului de muncă, prevăzute de art. 41 din Constitutie. Asa fiind, ordonanta contravine, o dată în plus, dispozitiilor art. 115 alin. (6) din Constitutie, potrivit cărora ordonantele de urgentă nu pot afecta drepturile, libertătile si îndatoririle cetătenilor, prevăzute de Constitutie.

În concluzie, autorii consideră că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3/2009 încalcă următoarele prevederi:

- art. 1 alin. (3) si (5), art. 11 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 41 alin. (1), art. 115 alin. (4) si (6) din Constitutia României;

- art. 12 si 61 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

- art. 7 din Conventia Natiunilor Unite împotriva coruptiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003, ratificată prin Legea nr. 365/2004;

- art. 39 alin. (1) lit. d) si art. 64 alin. (1) si (2) din Codul muncii;

- art. 26 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, adoptat de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite si ratificat de România prin Decretul nr. 212/1974.

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, sesizarea a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a comunica punctele lor de vedere.

În punctul său de vedere înregistrat la Curtea Constitutională sub nr. 9.961 din 8 iulie 2009, Guvernul sustine următoarele:

Preambulul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2009 prevede că urgenta adoptării măsurilor propuse este impusă de necesitatea îmbunătătirii activitătii la nivelul Guvernului, iar neadoptarea acestor măsuri „ar conduce la dificultăti în ceea ce priveste o functionare optimă, la cel mai înalt nivel, a aparatului de lucru al Guvernului, elemente care vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare". Structurile nou-apărute nu sunt noi doar prin denumire, ci si prin continut. Astfel, Corpul de control al primului-ministru are natură juridică diferită de cea a fostului Departament de Control al Guvernului si are, potrivit legii, atributii si competente noi.

Guvernul apreciază că actul normativ criticat nu afectează regimul său juridic, în sensul vizat de art. 115 alin. (6) din Constitutie, anume organizarea si functionarea Guvernului ca atare, regim juridic stabilit prin legi organice, ci modifică si completează acte normative referitoare la organizarea si functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, acestea din urmă nefiind incluse în categoria de institutii fundamentale ale statului.

Cu privire la sustinerile referitoare la încălcarea art. 16 alin. (1) din Constitutie, Guvernul consideră că acestea nu vizează argumente de neconstitutionalitate, ci de interpretare si aplicare a legii tuturor celor prevăzuti de ipoteza normei legale, fără privilegii si discriminări.

În ceea ce priveste introducerea conditiei „încrederii acordate de primul-ministru si semnării unui angajament de loialitate" la încadrarea personalului Corpului de control al primului-ministru, aceasta nu încalcă prevederile art. 41 coroborate cu art. 115 alin. (6) din Legea fundamentală, legiuitorul fiind în drept să reglementeze pentru o anumită categorie de personal, în functie de aspecte concrete luate în considerare, conditii speciale pentru ocuparea unor functii.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând sesizarea de neconstitutionalitate, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, prevederile legii de aprobare si cele ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2009, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si prevederile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutie si ale art. 1, 10, 15, 16 si 18 din Legea nr. 47/1992, Curtea a fost legal sesizată si este competentă să solutioneze sesizarea de neconstitutionalitate.

Obiectul sesizării îl constituie prevederile Legii de aprobare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2009 pentru modificarea si completarea unor acte normative referitoare la organizarea si functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, ordonantă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 11 februarie 2009.

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile acestui act normativ contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 1 alin. (3) si (5), art. 11 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 41 alin. (1), precum si în art. 115 alin. (4) si (6).

Din formularea si motivarea sesizării rezultă explicit vointa autorilor acesteia de a supune controlului de constitutionalitate, pe lângă legea de aprobare, însăsi ordonanta. Sub acest aspect, Curtea, în conformitate cu jurisprudenta sa - Decizia nr. 95 din 8 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 177 din 23 februarie 2006 -, a stabilit că ordonantele Guvernului aprobate de Parlament prin lege încetează să mai fie acte normative de sine stătătoare si devin, ca efect al aprobării de către autoritatea legiuitoare, acte normative cu caracter de lege, chiar dacă, din ratiuni de tehnică legislativă, alături de datele legii de aprobare, conservă si elementele de identificare atribuite la adoptarea lor de către Guvern.

Examinând criticile formulate, Curtea constată următoarele:

Relatia dintre puterea legislativă si cea executivă se exprimă prin competenta conferită Guvernului de a adopta ordonante de urgentă în conditiile stabilite de art. 115 alin. (4) din Constitutie. Astfel, ordonanta de urgentă, ca act normativ ce permite Guvernului, sub controlul Parlamentului, să facă fată unei situatii extraordinare, se justifică prin necesitatea si urgenta reglementării acestei situatii, care, datorită circumstantelor sale, impune adoptarea de solutii imediate în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public.

Potrivit prevederilor ordonantei criticate, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului s-a înfiintat Corpul de control al primului-ministru, ca departament fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru si în coordonarea, din punct de vedere administrativ-financiar, a secretarului general al Guvernului. Corpul de control al primului-ministru preia toate reprezentările si competentele fostului Departament de Control al Guvernului din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, stabilite prin actele normative în vigoare. Personalul Corpului de control al primului-ministru este încadrat numai pe baza încrederii acordate de primul-ministru si cu conditia semnării unui angajament de loialitate. Retragerea încrederii are ca efect revocarea încadrării, precum si eliberarea sau destituirea din functie ori desfacerea contractului de muncă, după caz.

Pe de altă parte, Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF a trecut din structura Cancelariei Primului-Ministru în cadrul aparatului de lucru al Guvernului. Departamentul functionează ca structură fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru si în coordonarea viceprim-ministrului, finantată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Departamentul este condus de un secretar de stat, ajutat de unul sau mai multi subsecretari de stat. Personalul Departamentului este încadrat numai pe baza încrederii acordate de primul-ministru, cu avizul viceprim-ministrului si cu conditia semnării unui angajament de loialitate. Retragerea încrederii de către primul-ministru, cu avizul viceprim-ministrului, are ca efect revocarea încadrării, precum si eliberarea sau destituirea din functie ori desfacerea contractului de muncă, după caz.

Curtea constată că personalul încadrat în fostul Departament de Control al Guvernului si în Departamentul pentru Lupta Antifraudă este, potrivit legii, personal contractual, cu exceptia functiilor de demnitate publică. Prin urmare, raporturile de muncă stabilite sunt guvernate de Codul muncii - Legea nr. 53/2003, reglementarea de drept comun în această materie. Asa fiind, regimul juridic aplicabil nasterii, modificării ori stingerii raporturilor de muncă trebuie să respecte legea mentionată, orice modificare cu privire la aceste aspecte fiind necesar a se încadra în conditiile expres si limitativ prevăzute de Codul muncii. Curtea constată că unul dintre principiile care stau la baza dreptului la muncă este stabilitatea raporturilor juridice care iau nastere odată cu încheierea contractului individual de muncă, acest principiu decurgând din obligatia statului de a crea cadrul legislativ menit să asigure salariatilor siguranta si garantia păstrării locului de muncă. Mai mult, Constitutia prevede expres dreptul persoanei de a-si alege în mod liber locul de muncă, ceea ce implică obligatia corelativă a statului de a reglementa conditii obiective si nediscriminatorii, de natură a garanta accesul la un loc de muncă. Or, conditia introdusă prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3/2009, care prevede încadrarea numai pe baza încrederii acordate de primul-ministru, cu avizul viceprim-ministrului, după caz, este una esentialmente subiectivă, care reprezintă rezultatul optiunii necenzurabile a unei persoane. Prevederea legală criticată constituie premisele încheierii sau încetării unor contracte individuale de muncă pe baza unor criterii aleatorii, pur subiective, desi ceea ce trebuie să guverneze aceste raporturi este competenta profesională care întotdeauna poate fi evaluată pe criterii obiective.

Dispozitiile art. VII alin. (12) si art. VIII alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3/2009 încalcă, pe lângă dispozitiile art. 41 din Constitutie, si principiul constitutional al egalitătii cetătenilor în drepturi, de vreme ce acestea introduc o conditie care se constituie într-o derogare nejustificată de la prevederile Codului muncii, pozitionând persoanele vizate într-o situatie de vădită inegalitate juridică în raport cu ceilalti angajati.

În aceeasi ordine de idei, Curtea constată că textele criticate instituie o prezumtie de culpă profesională în sarcina personalului căruia i se retrage încrederea primului-ministru sau nu i se acordă încrederea primului-ministru pentru reîncadrare, contrar principiului legalitătii care guvernează concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului, consacrat prin art. 61-64 din Codul muncii.

Prin urmare, Curtea constată că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2009 înfrâng prevederile art. 115 alin. (6) din Constitutie, deoarece afectează drepturi fundamentale, precum egalitatea în drepturi a cetătenilor si dreptul la muncă si la protectia socială a muncii, asa cum sunt consfintite în prevederile constitutionale ale art. 16 si 41.

Având în vedere argumentele expuse, Curtea retine că nerespectarea acestor norme constitutionale atrage si înfrângerea prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (5), potrivit cărora „în România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie".

Întrucât ordonanta de urgentă, aprobată prin legea dedusă controlului, nu satisface aceste exigente constitutionale, continând norme care afectează sfera garantiilor legale ale drepturilor si libertătilor fundamentale, consacrate prin Constitutie, Curtea constată că întreaga ordonantă de urgentă, aprobată prin lege, este lovită de neconstitutionalitate.

În fine, Curtea retine că în jurisprudenta sa (Decizia nr. 95 din 8 februarie 2006 si Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 26 ianuarie 1995), a statuat că declararea ca neconstitutională a unei legi de aprobare a unei ordonante a Guvernului include si ordonanta la care se referă, aceasta încetând să mai producă efecte juridice, în conditiile prevăzute de dispozitiile art. 147 alin. (1) din Constitutie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. a) si al art. 147 alin. (4) din Constitutia României, precum si al art. 15 alin. (1) si al art. 18 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Constată că Legea de aprobare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2009 pentru modificarea si completarea unor acte normative referitoare la organizarea si functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului este neconstitutională.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică Presedintelui României, presedintelui Camerei Deputatilor, presedintelui Senatului, primului-ministru si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Dezbaterea a avut loc la data de 9 iulie 2009 si la aceasta au participat: Ioan Vida, presedinte, Nicolae Cochinescu, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Petre Lăzăroiu, Puskâs Valentin Zoltân, Tudorel Toader si Augustin Zegrean, judecători.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 26, Galati - Murgeni, km 0+000 - km 94+576; sector km 4+910 - km 94+576, judetele Galati si Vaslui"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 26, Galati - Murgeni, km 0+000 - km 94+576; sector km 4+910 - km 94+576, judetele Galati si Vaslui", prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii. Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 5 august 2009.

Nr. 895.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unei suprafete totale de teren de 1.100 m2, trecută în domeniul public al statului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru finalizarea lucrării „Amenajare intersectie DN 1 km 611+940 cu DJ 767H"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unei suprafete totale de teren de 1.100 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecută în domeniul public al statului prin Hotărârea nr. 11 din 23 februarie 2009 a Consiliului Local al Comunei Sacadat, judetul Bihor, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru finalizarea lucrării „Amenajare intersectie DN 1 km 611+940 cu DJ 767H".

(2) Suprafata de teren transmisă potrivit alin. (1) nu poate primi altă destinatie.


Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetei de teren prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 5 august 2009.

Nr. 896.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unei suprafete totale de teren de 1.100 m2, trecută în domeniul public al statului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România -S.A. pentru finalizarea lucrării „Amenajare intersectie DN 1 km 611+940 cu DJ 767H"

 

Locul unde este situat terenul care se dă în administrare si categoria de folosintă

Persoana juridică de la care se dă în administrare terenul

Persoana juridică la care se dă în administrare terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Comuna Sacadat, judetul Bihor, păsune

Consiliul Local al Comunei Sacadat

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1.100 m2 Nr. topografic 2012/4

 

 

 

TOTAL = 1.100  m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor bunuri aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Zonei Libere Sulina" din domeniul public al statului în domeniul public al judetului Tulcea si trecerea Regiei Autonome „Administratia Zonei Libere Sulina" de sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii sub autoritatea Consiliului Judetean Tulcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2008 pentru aprobarea Strategiei sectoriale pe termen mediu privind descentralizarea în cadrul Ministerului Transporturilor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Zonei Libere Sulina", din domeniul public al statului în domeniul public al judetului Tulcea.

Art. 2. - Se aprobă trecerea Regiei Autonome „Administratia Zonei Libere Sulina" de sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii sub autoritatea Consiliului Judetean Tulcea.

Art. 3. - În Zona Liberă Sulina se mentine regimul de zonă liberă prevăzut de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările si completările ulterioare.


Art. 4. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 5 august 2009.

Nr. 897.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Zonei Libere Sulina" care trec din domeniul public al statului în domeniul public al judetului Tulcea

 

Adresa imobilelor care se transmit

Persoana juridică de la care se transmite proprietatea imobilelor

Persoana juridică la care se transmite proprietatea

imobilelor

Numărul M.F.P din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilelor care se transmit

Orasul Sulina, judetul Tulcea

Statul român, în administrarea Regiei Autonome „Administratia Zonei Libere Sulina"

Judetul Tulcea, în administrarea Regiei Autonome „Administratia Zonei Libere Sulina"

153850

Teritoriu delimitat de Perimetrul I, cu suprafata de 34.607 m2

Orasul Sulina, judetul Tulcea

Statul român, în administrarea Regiei Autonome „Administratia Zonei Libere Sulina"

Judetul Tulcea, în administrarea Regiei Autonome „Administratia Zonei Libere Sulina"

153851

Teritoriu delimitat de Perimetrul II, cu suprafata de 1.720.510 m2, inclusiv teritoriile aferente bazinelor maritim si fluvial

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, pentru Clubul Sportiv Scolar Rosiori de Vede, a unui teren trecut în proprietatea publică a statului

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, pentru Clubul Sportiv Scolar Rosiori de Vede, în vederea construirii sediului si a unei săli de sport, a unui teren situat în municipiul Rosiori de Vede, str. Sf. Vineri nr. 10, judetul Teleorman, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Rosiori de Vede nr. 38 din 31 martie 2008, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 29 mai 2009, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - După preluarea în administrare a terenului, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării va actualiza în mod corespunzător anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 5 august 2009.

Nr. 899.

 


ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenului, trecut în proprietatea publică a statului, care se dă în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării pentru Clubul Sportiv Scolar Rosiori de Vede

 

Locul unde este situat terenul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se dă în administrare terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Str. Sf. Vineri nr. 10, municipiul Rosiori de Vede,

judetul Teleorman

Consiliul Local al Municipiului Rosiori de Vede

Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, pentru Clubul Sportiv Scolar Rosiori de Vede

Suprafata de teren = 1.861 m2

N = proprietate privată V = proprietate privată

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind preluarea unor sectoare de drum comunal din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca

si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, respectiv domeniul public al comunei Apahida si din administrarea Consiliului Local al Comunei Apahida, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale, precum si încadrarea acestora în categoria functională a drumurilor nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 12, 13, 20 si 221 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 privind înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă preluarea unor sectoare de drum comunal, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, respectiv domeniul public al comunei Apahida si din administrarea Consiliului Local al Comunei Apahida, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale.

(2) Sectoarele de drum preluate potrivit alin. (1) se încadrează în categoria functională a drumurilor nationale.

Art. 2. - Predarea-preluarea sectoarelor de drum prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, Consiliul Local al Comunei Apahida si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată, deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător,

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 5 august 2009.

Nr. 900.

 


ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a sectoarelor de drum comunal care se preiau din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, respectiv domeniul public al comunei Apahida si din administrarea Consiliului Local al Comunei Apahida, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale, si care se încadrează în categoria functională a drumurilor nationale

 

Denumirea sectorului de drum

Persoana juridică

de la care

se transmite sectorul de drum

Persoana juridică

la care

se transmite sectorul de drum

Lungime (km)

Indicativ vechi

Indicativ nou

Drum comunal DC 142 C,

km 0+000-3+600

Municipiul Cluj-Napoca, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, judetul Cluj

Statul român, în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii – Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

3,6

DC 142 C

Varianta de ocolire Cluj Nord-Est

Drum comunal DC 142 C,

km 3+600-7+600

Comuna Apahida, din administrarea Consiliului Local al Comunei Apahida, judetul Cluj

Statul român, în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii – Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

4,0

DC 142 C

Varianta de ocolire Cluj Nord-Est

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Mediului - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti a unui imobil retrocedat, în conditiile legii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Mediului - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptătite, în conditiile legii.

Art. 2. - Ministerul Mediului si Ministerul Finantelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 12 august 2009.

Nr. 910.

 


ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Mediului - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, ca urmare a retrocedării, în conditiile legii

 

Nr. MEF

Cod clasificare

Denumirea bunului imobil

Adresa

Persoana juridică de la care se scoate terenul

Caracteristicile imobilului care se scoate din domeniul public

al statului

149.641 (partial)

8.29.06

Teren INC-DPM-IVIM Bucuresti

Municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei

nr. 294, sectorul 6

Statul român - proprietar Ministerul Mediului - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti - administrator

Suprafata - 4.038,93 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national „Amenajarea hidroenergetică a râului Siret pe sector Cosmesti - Movileni"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se numeste Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national „Amenajarea hidroenergetică a râului Siret pe sector Cosmesti - Movileni", având componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 12 august 2009.

Nr. 911.

 


ANEXA

 

COMISIA

pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national „Amenajarea hidroenergetică a râului Siret pe sector Cosmesti - Movileni"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedinte:

Ioan Andreica

secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei

Membri:

Alexandru Săndulescu

director general, Directia generală energie, petrol si gaze, Ministerul Economiei

Ciprian Badea

director general, Directia generală juridică, Ministerul Finantelor Publice

AltanAbdulamit

director, Directia amenajarea si protectia apelor, Ministerul Mediului

Eugen Chebac

presedintele Consiliului Judetean Galati

Marian Oprisan

presedintele Consiliului Judetean Vrancea

Mărioara Dumitrescu

arhitect-sef, Consiliul Judetean Galati

Daniela Olaru

arhitect-sef, Consiliul Judetean Vrancea

Nicolae Reti

director general, Oficiul Judetean de Cadastru si Publicitate Imobiliară Galati

Horia Dragos Frâncu

director, Oficiul Judetean de Cadastru si Publicitate Imobiliară Vrancea

Eduard Finkelstain

primarul municipiului Tecuci, judetul Galati

Constantin Vlase

primarul orasului Mărăsesti, judetul Vrancea

Marcel Tudose

primarul comunei Movileni, judetul Galati

Ion Tuchilus

primarul comunei Cosmesti, judetul Galati

Ionel Boghiu

primarul comunei Nicoresti, judetul Galati

Gheorghe Maghiaru

primarul comunei Garoafa, judetul Vrancea

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Caras-Severin în domeniul public al comunei Vrani si în administrarea Consiliului Local al Comunei Vrani, judetul Caras-Severin

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Caras-Severin în domeniul public al comunei Vrani si în administrarea Consiliului Local al Comunei Vrani, judetul Caras-Severin, în vederea amenajării ca depozite pentru produse alimentare, provenite din stocurile de interventie comunitare destinate persoanelor celor mai defavorizate, în localitatea Vrani, si amenajării unei case de bătrâni pentru pensionari, în localitatea Ciortea.

Art. 2. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Anexa nr. 76 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vrani" la Hotărârea Guvernului nr. 532/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Caras-Severin, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Caras-Severin, cu modificările si completările ulterioare, se va modifica în mod corespunzător.

Art. 4. - Predarea-primirea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 12 august 2009.

Nr. 912.

 


ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Caras-Severin, care se transmit în domeniul public al comunei Vrani si în administrarea Consiliului Local al Comunei Vrani, judetul Caras-Severin

 

Locul unde este

situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Date de identificare

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Localitatea Vrani,

comuna Vrani,

judetul Caras-Severin

Ministerul Administratiei si Internelor -

Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Caras-Severin

Domeniul public al comunei Vrani si în administrarea Consiliului Local al Comunei Vrani, judetul Caras-Severin

- Denumire: 49-322 fost post de grăniceri;

- teren intravilan;

- nr. cadastral: 787;

- nr. C.F: 396;

- valoarea de inventar = 375.572,51 lei

Suprafata terenului = 4.126 m2

Suprafata construită = 507 m2

Suprafata desfăsurată = 971 m2

Nr. constructii = 6:

- suprafatad = 232 m2;

- suprafata C2 = 68 m2;

- suprafata C3 = 28 m2;

- suprafata C4 = 128 m2;

- suprafata C5 = 49 m2;

- suprafata C6 = 2 m2.

Localitatea Ciortea,

comuna Vrani,

judetul Caras-Severin

Ministerul Administratiei si Internelor -

Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Caras-Severin

Domeniul public al comunei Vrani si în administrarea Consiliului Local al Comunei Vrani, judetul Caras-Severin

- Denumire: 49-321 fost post de grăniceri;

- teren intravilan;

- nr. cadastral: 611;

- nr. C.F: 204;

- valoarea de inventar = 747.053,09 lei

Suprafata terenului = 15.100 m2

Suprafata construită = 991 m2

Suprafata construită = 991 m2

Nr. constructii = 5:

- suprafatad = 688 m2;

- suprafata C2 = 95 m2;

- suprafata C3 = 153 m2;

- suprafata C4 = 48 m2;

- suprafata C5 = 7 m2.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrare Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, pentru Casa de Asigurări de Sănătate Constanta, a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicasi regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 175 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrare Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, pentru Casa de Asigurări de Sănătate Constanta, a unor bunuri imobile - constructii si terenul aferent - proprietate publică a statului, situate în municipiul Constanta, bd. Aurel Vlaicu nr. 4-6, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

Presedintele Casei Nationale

de Asigurări de Sănătate,

Irinel Popescu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 12 august 2009.

Nr. 915.

 


ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile*) care se dau în administrare Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, pentru Casa de Asigurări de Sănătate Constanta

 

Adresa bunurilor imobile

Modul de preluare a imobilelor

Caracteristicile tehnice ale bunurilor imobile

Nr. din inventarul bunurilor care

fac parte din domeniul public al statului

Municipiul Constanta,

bd. Aurel Vlaicu nr. 4-6

Administrare

Teren intravilan curti constructii, în suprafată totală a terenului de 3.205 m2, cu destinatia terenuri aflate în intravilan, cu următoarele specificatii: Lot 11/1 - C1: statie carburanti în suprafată construită de 26 m2, platformă betonată - suprafată construită 1.808 m2, total teren 1.834 m2; Lot 11/2 - C2: constructii magazie în suprafată construită de 211,88 m2, platformă betonată - suprafată construită - 1.159,12 m2, total teren 1.371 m2; înscris în Cartea funciară cu nr. 100244, nr. cadastral vechi: 488/11, nr. cadastral nou: 101754

Urmează a se atribui.


*) Bunurile imobile au fost trecute în proprietatea publică a statului prin Procesul-verbal nr. 19.306 din 13 decembrie 2007, emis de Ministerul Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Directia Generală a Finantelor Publice Constanta, în temeiul dispozitiilor art. 175 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere art. 15 alin. (1) si art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.245/2009 privind explorarea resurselor de granodioritdin perimetrul Dealul Brazi, judetul Arad, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială PERGER BAU - S.R.L., cu sediul în municipiul Timisoara, judetul Timis, în calitate de concesionar.

Art. 2. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.246/2009 privind explorarea resurselor de argilă comună din perimetrul Valea Boghiu, judetul lasi, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială WIENERBERGER SISTEME DE CĂRĂMIZI - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, în calitate de concesionar.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gelu-Agafiel Mărăcineanu

 

Bucuresti, 10 august 2009.

Nr. 169.

 


MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă si ale unitătilor subordonate acesteia, structurii si cuantumului tarifelor, precum si a modalitătilor de încasare si de utilizare a fondurilor pentru anul 2009

 

Văzând Referatul de aprobare al Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă nr. 2.037 din 6 aprilie 2009,

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activitătii

de consultantă agricolă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 77/2005, cu modificările ulterioare,

- în temeiul art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă structura serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă si ale unitătilor subordonate acesteia, structura si cuantumul tarifelor, modalitătile de încasare si de utilizare a fondurilor pentru anul 2009, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă structura tarifelor percepute pentru acordarea unor servicii operatorilor economici care îsi desfăsoară activitatea în domeniul agriculturii, pisciculturii, alimentatiei, silviculturii si dezvoltării rurale, în vederea constituirii veniturilor proprii ale Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă si ale unitătilor subordonate acesteia, în anul 2009, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Agentia Natională de Consultantă Agricolă si unitătile subordonate acesteia vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 15 aprilie 2009.

Nr. 226.

 

ANEXA Nr. 1

 

            I. Structura serviciilor specifice si a tarifelor prin care se constituie veniturile proprii ale Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă si ale unitătilor subordonate acesteia, cuantumul tarifelor, modalitătile de încasare si utilizare a fondurilor pentru anul 2009

 

Nr. crt.

Servicii

Tarif

- lei -

1.

Servicii acordate operatorilor economici:

- participare la târguri si expozitii

- organizare de loturi demonstrative si ferme-pilot

- popularizarea si promovarea de produse si tehnologii prin mass-media (ziare, reviste, radio-tv etc.)

- contractarea, administrarea si concesionarea terenurilor agricole de către oficiile judetene de consultantă agricolă, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.100/2008 privind schimbarea administratorilor unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

- elaborarea si multiplicarea de materiale informative (pe suport hârtie sau pe suport magnetic)

între 100 si 1.200

2.

Elaborarea de proiecte pentru accesare de fonduri comunitare sau cofinantare publică

până la 6% din valoarea proiectului

3.

Organizarea de cursuri de pregătire profesională*:

- cursuri de calificare

- cursuri de perfectionare

(cuprinde taxa de înscriere, taxa de eliberare a certificatului de calificare, taxa de eliberare a carnetului de conducere a tractorului agricol)

între 100 si 500/cursant


* Pensionarii si persoanele care primesc ajutor social, conform Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social, cu modificările ulterioare, beneficiază de gratuitate.


 

II. Modalitătile de încasare a tarifelor percepute pentru serviciile prestate sunt în conformitate cu Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, respectiv factură fiscală si chitantă fiscală

III. Modalităti de utilizare a fondurilor rezultate din veniturile proprii ale Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă si ale unitătilor subordonate acesteia, în anul 2009

1. alocarea sumelor pentru derularea actiunilor de consultantă agricolă si formare profesională se va face conform Ordonantei Guvernului nr. 61/1998 privind finantarea actiunilor de consultantă si formare profesională destinate agricultorilor, aprobată prin Legea nr. 222/1998;

2. cheltuieli curente si de capital în limita sumelor neacoperite din bugetul de stat, conform legilor în vigoare;

3. cheltuieli de personal, deplasări în tară si în străinătate.

Utilizarea fondurilor se va face în ordinea prioritătilor propuse de către fiecare oficiu judetean de consultantă agricolă, priorităti care vor fi analizate si aprobate de către conducerea Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă, care va dispune alocarea acestor fonduri în baza documentatiei prezentate.

 

ANEXA Nr. 2

 

Structura tarifelor

 

Structura tarifelor percepute pentru acordarea unor servicii specifice operatorilor economici si/sau în parteneriat privat, care îsi desfăsoară activitatea în domeniul agriculturii, pisciculturii, alimentatiei, silviculturii si dezvoltării rurale, în vederea constituirii veniturilor proprii ale Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă si ale unitătilor subordonate acesteia, va avea următorul continut:

1. Structura tarifelor percepute pentru serviciile acordate operatorilor economici care comercializează input-uri în agricultură, pentru participare la târguri si expozitii, organizare de loturi demonstrative si ferme-pilotsi promovare a produselor în ziare editate în reteaua teritorială a Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă, serviciile acordate societătilor comerciale si institutiilor distribuitoare de input-uri va avea următorul continut:

a) cheltuieli pentru închirierea de spatii pentru organizarea de târguri si expozitii;

b) cheltuieli pentru efectuarea lucrărilor mecanice de întretinere si recoltare a culturilor;

c) cheltuieli pentru efectuarea lucrărilor manuale de întretinere si recoltare a culturilor;

d) cheltuieli cu materiile prime si materialele pentru înfiintarea, întretinerea si recoltarea culturilor.

2. Structura tarifelor percepute pentru multiplicarea de materiale informative, elaborarea documentatiei pentru accesarea de fonduri comunitare sau cofinantare publică este reglementată de Ghidul solicitantului la măsura pentru care se întocmeste proiectul.

3. Cheltuielile pentru organizarea si realizarea de cursuri de pregătire profesională a adultilor se stabilesc după cum urmează:

a) cheltuieli de personal - pentru personalul care desfăsoară activităti didactice în regimul plata cu ora si pentru membrii comisiilor de examinare;

b) alte cheltuieli cu personalul: cazare, transport;

c) costul înscrierii la curs si eliberării certificatului de calificare profesională;

d) cheltuieli efectuate pentru închirierea spatiilor si a sălilor de curs;

e) cheltuieli materiale: rechizite si furnituri de birou, elemente de papetărie si birotică, servicii de întretinere si reparatii ale tehnicii de calcul, materii prime si materiale, alte asemenea cheltuieli.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.