MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 868/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 868         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 14 decembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.506. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

 

1.531. - Hotărâre privind finantarea în anul 2009, din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării pe anul 2009, a unor cheltuieli de capital pentru unităti de învătământ preuniversitar de stat si alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru finantarea unor cheltuieli de capital pentru autoritătile administratiei publice locale la unităti de învătământ preuniversitar de stat

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURÂRI DE SĂNĂTATE

 

            982. - Ordin pentru modificarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si a posturilor de presedinti-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performantă, încheierea contractelor de management si evaluarea activitătii acestora, aprobată prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

            191. - Hotărâre pentru aprobarea Normei privind derularea activitătii de emitere, în numele si în contul statului, a garantiei pentru proiecte în domenii prioritare (NI-GAR-06-I l/O)


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 4 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Făgăras" la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 si 697 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, după pozitia nr. 882 se introduc 328 de noi pozitii, pozitiile nr. 883-1.210, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul administratiei

si internelor, interimar,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 decembrie 2009.

Nr. 1.506.

 

ANEXA

 

COMPLETĂRI

la „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Făgăras"

 

SECTIUNEA I

BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul

dobândirii

sau, după

caz, al

dării în

folosintă

Valoarea de inventar

-lei-

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

883.

1.8.7.

Clădire post dispecer IASI

clădire

1963

53.397,89

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

884.

1.8.7.

Statie Exploatare Alimentară Apă Pojorta

statie

1981

12.741,27

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

885.

1.8.7.

Retea apă Făgăras

% 50 = 457 m

1993

11,67

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

886.

1.8.7.

Împrejmuire casă dispecer IASI

Împrejmuire

1963

968,22

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

887.

1.8.7.

Linie electrică tensiune sub 1 IASI

Linie electrică

1963

458,32

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

888.

1.8.7.

Rezervor îngropat IASI

100 mc 5 m adâncime

1963

7.477,12

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

889.

1.8.7.

Drum incintă captare IASI

drum

1963

402,22

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

890.

1.8.7.

Conductă apă azb. IASI

% 250 = 857 m % 200 = 405, 4C, 350 = 824MTUB azb.

1963

93,85

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

891.

1.8.7.

Puturi forate IASI

50 m adâncime

1963

299,08

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

892.

1.8.7.

Puturi forate IASI

50 m adâncime

1963

299

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

893.

1.8.7.

Puturi forate IASI

50 m adâncime

1963

299

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

894.

1.8.7.

Puturi forate IASI

50 m adâncime

1963

299

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

895.

1.8.7.

Puturi forate IASI

50 m adâncime

1963

299

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

896.

1.8.7.

Puturi forate IASI

50 m adâncime

1963

299

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

897.

1.8.7.

Puturi forate IASI

50 m adâncime

1963

299

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

898.

1.8.7.

Puturi forate IASI

50 m adâncime

1963

299

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009


0

1

2

3

4

5

6

899.

1.8.7.

Puturi forate IASI

50 m adâncime

1963

299

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

900.

1.8.7.

Linie cablu subteran IASI

Linie cablu

1962

12,52

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

901.

1.8.7.

Conducte apă otel HUREZ-CAST

% 300 = 4.805 m, 9C, TV, 240 m

1963

205,76

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

902.

1.8.7.

Conductă apă azb. IASI-HUR.

% 250 = 5.173 m, 6 cămine

1963

68,04

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

903.

1.8.7.

Conducte apă otel SAV.-IASI

% 100 = 2.300 m, % 80 = 5.662 m

1968

1.048,55

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

904.

1.8.7.

Cămine pentru armături IASI

1,5 m adâncime

1962

13,05

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

905.

1.8.7.

Cămine pentru armături IASI

1,5 m adâncime

1962

13,05

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

906.

1.8.7.

Cămine pentru armături IASI

1,5 m adâncime

1962

13,05

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

907.

1.8.7.

Cămine pentru armături IASI

1,5 m adâncime

1962

13,05

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

908.

1.8.7.

Cămine pentru armături IASI

1,5 m adâncime

1962

13,05

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

909.

1.8.7.

Cămine pentru armături IASI

1,5 m adâncime

1962

13,05

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

910.

1.8.7.

Cămine pentru armături IASI

1,5 m adâncime

1962

13,05

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009


0

1

2

3

4

5

6

911.

1.8.7.

Cămine pentru armături IASI

1,5 m adâncime

1962

13,05

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

912.

1.8.7.

Cămine pentru armături IASI

1,5 m adâncime

1962

10,73

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

913.

1.8.7.

Puturi captare apă tub otel HUREZ

puturi

1970

16.060,72

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

914.

1.8.7.

Puturi captare apă tub otel HUREZ

puturi

1970

16.060,72

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

915.

1.8.7.

Puturi captare apă tub otel HUREZ

puturi

1970

16.060,72

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

916.

1.8.7.

Puturi captare apă tub otel HUREZ

puturi

1970

16.060,72

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

917.

1.8.7.

Puturi captare apă tub otel HUREZ

puturi

1970

16.060,72

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

918.

1.8.7.

Conductă aductiune azb. IASI

% 300 = 9.978 m

1970

8.141,82

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

919.

1.8.7.

Rez. Semiîngropate pentru aduc. HUREZ

1.000 mc

1970

29.908,48

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

920.

1.8.7.

Rez. Semi-îngropate pentru aduc. HUREZ

1.000 mc

1970

29.908,48

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

921.

1.8.7.

Retea electrică IASI

retea

1970

610,30

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

922.

1.8.7.

Retea apă tub azbociment IASI

% 150 = 100 m, % 200 = 100 m

1971

12.101,63

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009


0

1

2

3

4

5

6

923.

1.8.7.

Cond. apă tv. otel capt. IASI

% 273/8 = 220 m, 325/9 = 225 m % 426/10 = 82 m

1971

31.860,05

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

924.

1.8.7.

Cond. alim. apă teava ZN HUREZ

% 9" SI 4" = 3.540 m, aductiune

1971

81.903,54

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

925.

1.8.7.

Hidranti de incendiu din metal HUREZ

hidranti

1971

220,41

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

926.

1.8.7.

Hidranti de incendiu din metal HUREZ

hidranti

1971

220,41

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

927.

1.8.7.

Hidranti de incendiu din metal HUREZ

hidranti

1971

220,41

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

928.

1.8.7.

Hidranti de incendiu din metal HUREZ

hidranti

1971

220,41

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

929.

1.8.7.

Hidranti de incendiu din metal HUREZ

hidranti

1971

220,41

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

930.

1.8.7.

Hidranti de incendiu din metal HUREZ

hidranti

1971

220,41

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

931.

1.8.7.

Hidranti de incendiu din metal HUREZ

hidranti

1971

220,41

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

932.

1.8.7.

Hidranti de incendiu din metal HUREZ

hidranti

1971

220,41

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

933.

1.8.7.

Hidranti de incendiu din metal HUREZ

hidranti

1971

220,41

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

934.

1.8.7.

Hidranti de incendiu din metal HUREZ

hidranti

1971

220,41

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009


0

1

2

3

4

5

6

935.

1.8.7.

Hidranti de incendiu din metal HUREZ

hidranti

1971

220,41

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

936.

1.8.7.

Hidranti de incendiu din metal HUREZ

hidranti

1971

220,41

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

937.

1.8.7.

Hidranti de incendiu din metal HUREZ

hidranti

1971

220,41

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

938.

1.8.7.

Hidranti de incendiu din metal HUREZ

hidranti

1971

220,41

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

939.

1.8.7.

Hidranti de incendiu din metal HUREZ

hidranti

1971

220,41

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

940.

1.8.7.

Hidranti de incendiu din metal HUREZ

hidranti

1971

220,41

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

941.

1.8.7.

Hidranti de incendiu din metal HUREZ

hidranti

1971

220,41

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

942.

1.8.7.

Hidranti de incendiu din metal HUREZ

hidranti

1971

220,41

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

943.

1.8.7.

Hidranti de incendiu din metal HUREZ

hidranti

1971

220,41

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform  Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

944.

1.8.7.

Hidranti de incendiu din metal HUREZ

hidranti

1971

220,41

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

945.

1.8.7.

Hidranti de incendiu din metal HUREZ

hidranti

1971

220,41

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

946.

1.8.7.

Hidranti de incendiu din metal HUREZ

hidranti

1971

220,41

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009


0

1

2

3

4

5

6

947.

1.8.7.

Hidranti de incendiu din metal HUREZ

hidranti

1971

220,41

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

948.

1.8.7.

Hidranti de incendiu din metal HUREZ

hidranti

1971

220,41

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

949.

1.8.7.

Hidranti de incendiu din metal HUREZ

hidranti

1971

220,41

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

950.

1.8.7.

Cămine vizitare pentru armături HUREZ

cămine

1971

519,60

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

951.

1.8.7.

Cămine vizitare pentru armături HUREZ

cămine

1971

519,60

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

952.

1.8.7.

Cămine vizitare pentru armături HUREZ

cămine

1971

519,60

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

953.

1.8.7.

Cămine vizitare pentru armături HUREZ

cămine

1971

519,60

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

954.

1.8.7.

Cămine vizitare pentru armături HUREZ

cămine

1971

519,60

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

955.

1.8.7.

Cămine vizitare pentru armături HUREZ

cămine

1971

519,60

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

956.

1.8.7.

Cămine vizitare pentru armături HUREZ

cămine

1971

519,60

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

957.

1.8.7.

Cămine vizitare pentru armături HUREZ

cămine

1971

519,60

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009

958.

1.8.7.

Puturi forate captare apă IASI

puturi

1971

17.691,54

Domeniul public al municipiului Făgăras, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2009


0

1

2

3

4

5

6

959.

1.8.7.

Puturi forate captare apă IASI

puturi

1971

17.691,54

Domeniul public al municipiului Făgăras

960.

1.8.7.

Puturi forate captare apă IASI

puturi

1971

17.691,54

Domeniul public al municipiului Făgăras

961.

1.8.7.

Puturi forate captare apă IASI

puturi

1971

17.691,54

Domeniul public al municipiului Făgăras

962.

1.8.7.

Puturi forate captare apă IASI

puturi

1971

17.691,54

Domeniul public al municipiului Făgăras

963.

1.8.7.

Drumuri int. la puturi IASI

drumuri

1974

1,20

Domeniul public al municipiului Făgăras

964.

1.8.7.

Instalatie electrică îngropată IASI

instalatie

1974

1.175,97

Domeniul public al municipiului Făgăras

965.

1.8.7.

Puturi pentru alimentare apă POJORTA

puturi

1976

46.537,91

Domeniul public al municipiului Făgăras

966.

1.8.7.

Puturi pentru alimentare apă POJORTA

puturi

1976

46.537,91

Domeniul public al municipiului Făgăras

967.

1.8.7.

Puturi pentru alimentare apă POJORTA

puturi

1976

46.537,91

Domeniul public al municipiului Făgăras

968.

1.8.7.

Puturi pentru alimentare apă POJORTA

puturi

1976

46.537,91

Domeniul public al municipiului Făgăras

969.

1.8.7.

Puturi pentru alimentare apă POJORTA

puturi

1976

46.537,91

Domeniul public al municipiului Făgăras

970.

1.8.7.

Puturi pentru alimentare apă POJORTA

puturi

1976

46.537,91

Domeniul public al municipiului Făgăras


0

1

2

3

4

5

6

971.

1.8.7.

Puturi pentru alimentare apă POJORTA

puturi

1976

46.537,91

Domeniul public al municipiului Făgăras

972.

1.8.7.

Puturi pentru alimentare apă POJORTA

puturi

1976

46.537,91

Domeniul public al municipiului Făgăras

973.

1.8.7.

Puturi pentru alimentare apă POJORTA

puturi

1976

46.537,91

Domeniul public al municipiului Făgăras

974.

1.8.7.

Puturi pentru alimentare apă POJORTA

puturi

1976

46.537,91

Domeniul public al municipiului Făgăras

975.

1.8.7.

Puturi pentru alimentare apă POJORTA

puturi

1976

46.537,91

Domeniul public al municipiului Făgăras

976.

1.8.7.

Cabină put beton Bl. SERCAIA

cabină

1969

338,25

Domeniul public al municipiului Făgăras

977.

1.8.7.

Devieri el. cablu subteran IASI

cablu

1977

381,92

Domeniul public al municipiului Făgăras

978.

1.8.7.

Puturi forate POJORTA

puturi

1981

33.491,89

Domeniul public al municipiului Făgăras

979.

1.8.7.

Puturi forate POJORTA

puturi

1981

33.491,89

Domeniul public al municipiului Făgăras

980.

1.8.7.

Puturi forate POJORTA

puturi

1981

33.491,89

Domeniul public al municipiului Făgăras

981.

1.8.7.

Puturi forate POJORTA

puturi

1981

33.491,89

Domeniul public al municipiului Făgăras

982.

1.8.7.

Puturi forate POJORTA

puturi

1981

33.491,89

Domeniul public al municipiului Făgăras


0

1

2

3

4

5

6

983.

1.8.7.

Puturi forate POJORTA

puturi

1981

33.491,89

Domeniul public al municipiului Făgăras

984.

1.8.7.

Puturi forate POJORTA

puturi

1981

33.491,89

Domeniul public al municipiului Făgăras

985.

1.8.7.

Puturi forate POJORTA

puturi

1981

33.491,89

Domeniul public al municipiului Făgăras

986.

1.8.7.

Puturi forate POJORTA

puturi

1981

33.491,89

Domeniul public al municipiului Făgăras

987.

1.8.7.

Puturi forate POJORTA

puturi

1981

33.491,89

Domeniul public al municipiului Făgăras

988.

1.8.7.

Puturi forate POJORTA

puturi

1981

33.491,89

Domeniul public al municipiului Făgăras

989.

1.8.7.

Puturi forate POJORTA

puturi

1981

33.491,89

Domeniul public al municipiului Făgăras

990.

1.8.7.

Puturi forate POJORTA

puturi

1981

33.491,89

Domeniul public al municipiului Făgăras

991.

1.8.7.

Puturi forate POJORTA

puturi

1981

33.491,89

Domeniul public al municipiului Făgăras

992.

1.8.7.

Puturi forate POJORTA

puturi

1981

33.491,89

Domeniul public al municipiului Făgăras

993.

1.8.7.

Puturi forate POJORTA

puturi

1981

33.491,89

Domeniul public al municipiului Făgăras

994.

1.8.7.

Puturi forate POJORTA

puturi

1981

33.491,89

Domeniul public al municipiului Făgăras


0

1

2

3

4

5

6

995.

1.8.7.

Puturi forate POJORTA

puturi

1981

33.491,89

Domeniul public al municipiului Făgăras

996.

1.8.7.

Puturi forate POJORTA

puturi

1981

33.491,89

Domeniul public al municipiului Făgăras

997.

1.8.7.

Cabine pref. din beton POJORTA

cabine

1982

14.406,91

Domeniul public al municipiului Făgăras

998.

1.8.7.

Cabine pref. din beton POJORTA

cabine

1982

14.406,91

Domeniul public al municipiului Făgăras

999.

1.8.7.

Cabine pref. din beton POJORTA

cabine

1982

14.406,91

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.000.

1.8.7.

Cabine pref. din beton POJORTA

cabine

1982

14.406,91

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.001.

1.8.7.

Cabine pref. din beton POJORTA

cabine

1982

14.406,91

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.002.

1.8.7.

Cabine pref. din beton POJORTA

cabine

1982

14.406,91

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.003.

1.8.7.

Cabine pref. din beton POJORTA

cabine

1982

14.406,91

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.004.

1.8.7.

Cabine pref. din beton POJORTA

cabine

1982

14.406,91

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.005.

1.8.7.

Cabine pref. din beton POJORTA

cabine

1982

14.406,91

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.006.

1.8.7.

Cabine pref. din beton POJORTA

cabine

1982

14.406,91

Domeniul public al municipiului Făgăras


0

1

2

3

4

5

6

1.007.

1.8.7.

Cabine pref. din beton POJORTA

cabine

1982

14.406,91

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.008.

1.8.7.

Cabine pref. din beton POJORTA

cabine

1982

14.406,91

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.009.

1.8.7.

Cabine pref. din beton POJORTA

cabine

1982

14.406,91

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.010.

1.8.7.

Cabine pref. din beton POJORTA

cabine

1982

14.406,91

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.011.

1.8.7.

Cabine pref. din beton POJORTA

cabine

1982

14.406,91

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.012.

1.8.7.

Cabine pref. din beton POJORTA

cabine

1982

14.406,91

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.013.

1.8.7.

Cabine pref. din beton POJORTA

cabine

1982

14.406,91

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.014.

1.8.7.

Cabine pref. din beton POJORTA

cabine

1982

14.406,91

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.015.

1.8.7.

Cabine pref. din beton POJORTA

cabine

1982

14.406,91

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.016.

1.8.7.

Cabine pref. din beton POJORTA

cabine

1982

14.406,91

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.017.

1.8.7.

Cabine pref. din beton POJORTA

cabine

1982

14.406,91

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.018.

1.8.7.

Conducte refulare la puturi POJORTA

% 300 = 825 m, 350 = 564 m, 150 = 120 % 250 = 602, 100 = 80, 200 = 100 m, capt.

1982

3.835,58

Domeniul public al municipiului Făgăras


0

1

2

3

4

5

6

1.019.

1.8.7.

Conductă refulare la puturi POJORTA

% 108 = 147 m

1982

33.038,71

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.020.

1.8.7.

Conductă aductiune azbociment POJORTA

% 500 = 9.750 m, PREMO % 600 = 1.970 m

1982

1.526.276,30

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.021.

1.8.7.

Cond. ad. tub otel POJORTA

% 521 = 1.573 m, 810 = 83 m % 600 = 1.666 m

1982

13.746,57

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.022.

1.8.7.

Platformă beton incintă statie POJORTA

platformă

1982

74.771,2

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.023.

1.8.7.

Rezervoare semiîngropate POJORTA

1.000 mc

1982

74.771,2

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.024.

1.8.7.

Rezervoare semiîngropate POJORTA

1.000 mc

1982

74.771,2

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.025.

1.8.7.

Rezervoare semiîngropate POJORTA

1.000 mc

1982

74.771,2

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.026.

1.8.7.

Rezervoare semiîngropate POJORTA

1.000 mc

1982

74.771,2

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.027.

1.8.7.

Retele electrice la rezervoare POJORTA

retele

1982

68,05

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.028.

1.8.7.

Retea el. la puturi (subteran) POJORTA

retea

1982

2.408,38

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.029.

1.8.7.

Retea el. exterioară  POJORTA

retea

1982

3.352,08

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.030.

1.8.7.

Împrejmuire stâlpi beton POJORTA

Împrejmuire

1982

14.954,24

Domeniul public al municipiului Făgăras


0

1

2

3

4

5

6

1.031.

1.8.7.

Drum acces la puturi IASI

drum

1982

1.314,82

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.032.

1.8.7.

Cămine din beton pentru vane POJORTA

cămine

1982

953,10

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.033.

1.8.7.

Cămine din beton pentru vane POJORTA

cămine

1982

953,10

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.034.

1.8.7.

Cămine din beton pentru vane POJORTA

cămine

1982

953,10

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.035.

1.8.7.

Cămine din beton pentru vane POJORTA

cămine

1982

953,10

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.036.

1.8.7.

Cămine din beton pentru vane POJORTA

cămine

1982

953,10

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.037.

1.8.7.

Cămine din beton pentru vane POJORTA

cămine

1982

953,10

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.038.

1.8.7.

Cămine din beton pentru vane POJORTA

cămine

1982

953,10

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.039.

1.8.7.

Cămine din beton pentru vane POJORTA

cămine

1982

953,10

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.040.

1.8.7.

Cămine din beton pentru vane POJORTA

cămine

1982

953,10

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.041.

1.8.7.

Cămine din beton pentru vane POJORTA

cămine

1982

953,10

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.042.

1.8.7.

Cămine din beton pentru vane POJORTA

cămine

1982

953,10

Domeniul public al municipiului Făgăras


0

1

2

3

4

5

6

1.043.

1.8.7.

Cămine din beton pentru vane POJORTA

cămine

1982

953,10

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.044.

1.8.7.

Cămine din beton pentru vane POJORTA

cămine

1982

953,10

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.045.

1.8.7.

Cămine din beton pentru vane POJORTA

cămine

1982

953,10

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.046.

1.8.7.

Cămine din beton pentru vane POJORTA

cămine

1982

953,10

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.047.

1.8.7.

Cămine din beton pentru vane POJORTA

cămine

1982

953,10

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.048.

1.8.7.

Cămine din beton pentru vane POJORTA

cămine

1982

953,10

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.049.

1.8.7.

Cămine din beton pentru vane POJORTA

cămine

1982

953,10

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.050.

1.8.7.

Cămine din beton pentru vane POJORTA

cămine

1982

953,10

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.051.

1.8.7.

Cămine din beton pentru vane POJORTA

cămine

1982

953,10

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.052.

1.8.7.

Cămine din beton pentru vane POJORTA

cămine

1982

953,10

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.053.

1.8.7.

Cămine din beton pentru vane POJORTA

cămine

1982

953,10

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.054.

1.8.7.

Cămine din beton pentru vane POJORTA

cămine

1982

953,10

Domeniul public al municipiului Făgăras


0

1

2

3

4

5

6

1.055.

1.8.7.

Cămine din beton pentru vane POJORTA

cămine

1982

953,10

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.056.

1.8.7.

Retea energie electrică POJORTA

retea

1983

5.906,68

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.057.

1.8.7.

Retele electrice exterioare POJORTA

Retele

1983

680,08

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.058.

1.8.7.

Rezervor apă azbociment SÂMBĂTA DE SUS

% 100 = 496 m

1984

11.210,33

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.059.

1.8.7.

Rezervor apă azbociment LISA

% 100 = 1.790 m

1984

47.240,59

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.060.

1.8.7.

Rezervor apă azbociment VOIVODENI

% 250 = 1.716 m

1984

89.059,81

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.061.

1.8.7.

Cămine pentru retea alimentare  apă FGS-SÂMBATA

cămine

1984

443,19

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.062.

1.8.7.

Cămine pentru retea alimentare  apă FGS-SÂMBATA

cămine

1984

443,19

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.063.

1.8.7.

Cămine pentru retea alimentare  apă FGS-SÂMBATA

cămine

1984

443,19

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.064.

1.8.7.

Cămine pentru retea alimentare apă FGS-LISA

cămine

1984

360,14

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.065.

1.8.7.

Cămine pentru retea alimentare apă FGS-LISA

cămine

1984

360,14

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.066.

1.8.7.

Cămine pentru retea alimentare apă FGS-LISA

cămine

1984

360,14

Domeniul public al municipiului Făgăras


0

1

2

3

4

5

6

1.067.

1.8.7.

Cămine pentru retea alimentare apă FGS-LISA

cămine

1984

360,14

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.068.

1.8.7.

Cămine pentru retea alimentare  apă FGS-VOIVODENI

cămine

1984

1.360,13

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.069.

1.8.7.

Cămine pentru retea alimentare  apă FGS-VOIVODENI

cămine

1984

1.360,13

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.070.

1.8.7.

Cămine pentru retea alimentare  apă FGS-VOIVODENI

cămine

1984

1.360,13

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.071.

1.8.7.

Cămine pentru retea alimentare  apă FGS-VOIVODENI

cămine

1984

1.360,13

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.072.

1.8.7.

Cămine pentru retea alimentare  apă FGS-VOIVODENI

cămine

1984

1.360,13

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.073.

1.8.7.

Cămine pentru retea alimentare  apă FGS-VOIVODENI

cămine

1984

1.360,13

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.074.

1.8.7.

Cămine pentru retea alimentare  apă FGS-VOIVODENI

cămine

1984

1.360,13

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.075.

1.8.7.

Cămine pentru retea alimentare  apă FGS-VOIVODENI

cămine

1984

1.360,13

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.076.

1.8.7.

Cămine pentru retea alimentare  apă FGS-VOIVODENI

cămine

1984

1.360,13

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.077.

1.8.7.

Cămine pentru retea alimentare  apă FGS-VOIVODENI

cămine

1984

1.360,13

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.078.

1.8.7.

Puturi forate 11 buc.  POJORTA

puturi

1992

114.021,06

Domeniul public al municipiului Făgăras


0

1

2

3

4

5

6

1.079.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I IASI

1971 1"= 10 m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.080.

1.8.7

Bransamente apă TR. I IASI

1971 1" = 6m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.081.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I IASI

1971 1" = 6m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.082.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I IASI

1971 1"= 12 m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.083.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I IASI

1971 1"= 12 m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.084.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I IASI

1971 1"= 14 m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.085.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I IASI

1971 1" = 7m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.086.

1.8.7

Bransamente apă TR. I IASI

1971 1" = 9m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.087.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I IASI

1971 1"= 10 m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.088.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I IASI

1971 1"= 10 m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.089.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I IASI

1971 1" = 4m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.090.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I IASI

1971 1" = 5m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras


0

1

2

3

4

5

6

1.091.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I IASI

1971 1" = 6m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.092.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I IASI

1971 1" = 4m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.093.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I IASI

1971 3/4" = 6 m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.094.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I IASI

1971 1" = 5m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.095.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I IASI

1971 1" = 9m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.096.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I IASI

1971 1"= 12 m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.097.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I IASI

1971 11/2" = 42 m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.098.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I IASI

1971 1"= 10 m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.099.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I IASI

1971 1" = 45m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.100.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I IASI

1971 1"= 13 m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.101.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I IASI

1971 1" = 62m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.102.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I IASI

1971 1" = 7m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras


0

1

2

3

4

5

6

1.103.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I IASI

1971 1" = 4m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.104.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I IASI

1971 1" = 7m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.105.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I IASI

1971 1" = 7m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.106.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I IASI

1971 3/4" = 6 m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.107.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I IASI

1971 1" = 6m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.108.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I IASI

1971 3/4"= 18 m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.109.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I IASI

1971 3/4"= 18 m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.110.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I IASI

1971 1" = 7m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.111.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I IASI

1971 1/2" = 5 m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.112.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I IASI

1971 1"= 10 m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.113.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I IASI

1971 1"= 10 m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.114.

1.8.7.

Bransamente apă TR. i SASCIORI

1971 3/4" = 6 m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras


0

1

2

3

4

5

6

1.115.

1.8.7.

Bransamente apă TR. i SASCIORI

1971 3/4" = 6 m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.116.

1.8.7.

Bransamente apă TR. i SASCIORI

1971 3/4" = 9 m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.117.

1.8.7.

Bransamente apă TR. i SASCIORI

1971 3/4" = 5 m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.118.

1.8.7.

Bransamente apă TR. i SASCIORI

1971 1"= 18 m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.119.

1.8.7.

Bransamente apă TR. i SASCIORI

1971 1" = 8m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.120.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I SAVASTRENI

1971 1" = 8m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.121.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I SAVASTRENI

1971 1" = 8m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.122.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I SAVASTRENI

1971 1"= 16 m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.123.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I SAVASTRENI

1971 1" = 9m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.124.

1.8.7.

Bransamente apă TR. ISC. HUREZ

1971 1" = 3m

1970

4,00

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.125.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I HUREZ

1971 1" = 5m

1971

244,21

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.126.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I HUREZ

1971 1" = 5m

1971

244,21

Domeniul public al municipiului Făgăras


0

1

2

3

4

5

6

1.127.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I HUREZ

1971 1"= 13 m

1971

244,21

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.128.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I HUREZ

1971 1" = 3m

1971

244,21

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.129.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I HUREZ

1971 1" = 5m

1971

244,21

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.130.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I HUREZ

1971 1" = 4m

1971

244,21

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.131.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I HUREZ

1971 1"= 17 m

1971

244,24

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.132.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I HUREZ

1971 1"= 15 m

1971

244,21

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.133.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I HUREZ

1971 1" = 4m

1971

244,21

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.134.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I HUREZ

1971 1" = 6m

1971

244,21

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.135.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I HUREZ

1971 1" = 6m

1971

244,21

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.136.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I HUREZ

1971 1"= 10 m

1971

244,21

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.137.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I HUREZ

1971 1" = 5m

1971

244,21

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.138.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I HUREZ

1971 1"= 10 m

1970

244,21

Domeniul public al municipiului Făgăras


0

1

2

3

4

5

6

1.139.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I HUREZ

1971 1" = 6m

1971

244,21

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.140.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I HUREZ

1971 1" = 5m

1971

244,21

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.141.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I HUREZ

1971 1" = 8m

1971

244,21

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.142.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I HUREZ

1971 1" = 5m

1971

244,21

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.143.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I HUREZ

1971 1" = 3m

1971

244,21

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.144.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I HUREZ

1971 1"= 12 m

1971

244,21

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.145.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I HUREZ

1971 1" = 9m

1971

244,21

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.146.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I HUREZ

1971 1" = 9m

1971

244,21

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.147.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I HUREZ

1971 1" = 5m

1971

244,21

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.148.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I HUREZ

1971 1"= 19 m

1971

244,21

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.149.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I HUREZ

1971 1" = 6m

1971

244,21

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.150.

1.8.7.

Bransamente apă TR. I HUREZ

1971 1" = 7m

1971

244,21

Domeniul public al municipiului Făgăras


0

1

2

3

4

5

6

1.151.

1.8.7.

Bransamente apă TR. II SASCIORI

1971 1" = 34m

1971

135,09

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.152.

1.8.7.

Bransamente apă TR. II SASCIORI

1971 1" = 9m

1971

135,09

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.153.

1.8.7.

Bransamente apă TR. II SASCIORI

1971 1" = 4m

1971

135,09

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.154.

1.8.7.

Bransamente apă TR. II SASCIORI

1971 1" = 6m

1971

135,09

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.155.

1.8.7.

Bransamente apă TR. II SASCIORI

1971 1" = 6m

1971

135,09

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.156.

1.8.7.

Bransamente apă TR. II SASCIORI

1971 1"= 18 m

1971

135,09

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.157.

1.8.7.

Bransamente apă TR. II SASCIORI

1971 1" = 6m

1971

135,09

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.158.

1.8.7.

Bransamente apă TR. II SASCIORI

1971 1"= 18 m

1971

135,09

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.159.

1.8.7.

Bransamente apă TR. II SASCIORI

1971 1" = 11 m

1971

135,09

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.160.

1.8.7.

Bransamente apă TR. II HUREZ

1971 1" = 4m

1971

135,09

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.161.

1.8.7.

Bransamente apă TR. II HUREZ

1971 1"= 12 m

1971

135,09

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.162.

1.8.7.

Bransamente apă TR. II HUREZ

1971 1"= 12 m

1971

135,09

Domeniul public al municipiului Făgăras


0

1

2

3

4

5

6

1.163.

1.8.7.

Bransamente apă TR." II HUREZ

1971 1"= 15 m

1971

135,09

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.164.

1.8.7.

Bransamente apă TR. II HUREZ

1971 1"= 12 m

1971

135,09

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.165.

1.8.7.

Bransamente apă TR. II HUREZ

1971 1"= 12 m

1971

135,09

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.166.

1.8.7.

Bransamente apă TR. II HUREZ

1971 1"= 12 m

1971

135,09

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.167.

1.8.7.

Bransamente apă TR. II HUREZ

1971 1" = 5m

1971

135,09

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.168.

1.8.7.

Bransamente apă TR. II HUREZ

1971 1" = 8m

1971

135,09

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.169.

1.8.7.

Bransamente apă TR. II HUREZ

1971 1" = 7m

1971

135,09

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.170.

1.8.7.

Bransamente apă TR. II HUREZ

1971 1" = 9m

1971

135,09

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.171.

1.8.7.

Bransamente apă TR. II HUREZ

1971 1" = 8m

1971

135,09

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.172.

1.8.7.

Bransamente apă TR. II HUREZ

1971 1" = 3m

1971

135,09

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.173.

1.8.7.

Bransamente apă TR. II HUREZ

1971 1" = 7m

1971

135,09

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.174.

1.8.7.

Bransamente apă HUREZ

1" = 6m

1971

145,71

Domeniul public al municipiului Făgăras


0

1

2

3

4

5

6

1.175.

1.8.7.

Bransamente apă HUREZ

1" = 6m

1971

145,71

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.176.

1.8.7.

Bransamente apă HUREZ

1" = 7m

1971

145,71

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.177.

1.8.7.

Bransamente apă HUREZ

1" = 18 m

1971

186,98

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.178.

1.8.7.

Bransamente apă HUREZ

1" = 12 m

1971

186,98

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.179.

1.8.7.

Bransamente apă HUREZ

1" = 4 m

1971

186,98

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.180.

1.8.7.

Bransamente apă HUREZ

1" = 5m

1971

186,98

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.181.

1.8.7.

Bransamente apă HUREZ

1" = 12 m

1971

186,98

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.182.

1.8.7.

Bransamente apă HUREZ

1" = 12 m

1971

186,98

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.183.

1.8.7.

Bransamente apă HUREZ

1" = 6m

1971

186,98

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.184.

1.8.7.

Bransamente apă HUREZ

1" = 12 m

1971

186,98

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.185.

1.8.7.

Bransamente apă HUREZ

1" = 6m

1971

186,98

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.186.

1.8.7.

Bransamente apă HUREZ

1" = 12 m

1971

186,98

Domeniul public al municipiului Făgăras


0

1

2

3

4

5

6

1.187.

1.8.7.

Bransamente apă HUREZ

1" = 12 m

1971

186,98

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.188.

1.8.7.

Bransamente apă HUREZ

1" = 12 m

1971

186,98

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.189.

1.8.7.

Bransamente apă HUREZ

1" = 8 m

1971

186,98

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.190.

1.8.7.

Bransamente apă HUREZ

1" = 5m

1971

186,98

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.191.

1.8.7.

Bransamente apă HUREZ

1" = 18 m

1971

186,98

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.192.

1.8.7.

Bransamente apă HUREZ

1" = 12 m

1971

186,98

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.193.

1.8.7.

Bransamente apă HUREZ

1" = 6m

1971

186,98

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.194.

1.8.7.

Bransamente apă HUREZ

1" = 12 m

1971

186,98

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.195.

1.8.7.

Bransamente apă HUREZ

1" = 13 m

1971

186,98

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.196.

1.8.7.

Bransamente apă HUREZ

1" = 6m

1971

186,98

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.197.

1.8.7.

Bransamente apă  IASI

1" = 10 m

1971

186,98

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.198.

1.8.7.

Bransamente apă  IASI

1" = 5m

1971

186,98

Domeniul public al municipiului Făgăras


0

1

2

3

4

5

6

1.199.

1.8.7.

Bransamente apă  IASI

1" = 6m

1971

186,98

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.200.

1.6.2.

Scoala Generală nr. 1

Str. Scolii nr. 15 - corpul nou Constructie din cărămidă: P+1E (partial P+2), cu destinatie scoală generală, cu o suprafată construită de 1.134,35 m2 si terenul aferent cu o suprafată de 3.897,88 m2 CF 1964 Nr. top 1512/2/1 Parter:

- 4 săli de clasă si cabinete

- 1 sală de sport cu 2 vestiare si sală de materiale

- 1 cancelarie

- 1 secretariat

- 1 birou directiune

- 1 vestiar personal îngrijire

- 1 hol

- 1 coridor

- 1 sală pentru corn si lapte

- 2 grupuri sanitare pentru copii

- 1 grup sanitar pentru personal Etaj:

- 10 săli de clasă si cabinete

- 1 laborator fizică-chimie

- 1 laborator informatică

- 1 bibliotecă

- 1 arhivă

- 1 grup sanitar

- 1 coridor

- 1 sală materiale biologice Mansardă:

- 14 săli de clasă

- 2 holuri

- 2 grupuri sanitare

E, V, S - proprietate privată N - proprietate publică

2000

2.877.200,40

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.201.

1.6.2.

Scoala Generală nr. 2

Str. Vasile Alecsandri nr. 13; CF 4697

Nr. top 788/2, 789, 792/2, 790/2

CF 6086 Nr. top 790/6, 791/2, 790/1/1

Corp Acu destinatia de săli de clasă si laborator (S+P+2)

Corp B cu destinatia de sală de sport, ateliere si săli de clasă (P+1E) si curte cu o suprafată de 5.500 m2

Teren de constructii cu o suprafată de 2.190 m2

E, V, S, N -proprietate publică

2000

3.847.719,85

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.202.

1.6.2.

Scoala Generală nr. 3

Str. Extavilan nr. 1 -Cartier Combinat Constructie din cărămidă: P+1 cu o suprafată construită de 672 m2 si terenul aferent de 10.000 m2

- 9 săli de clasă

- 1 laborator fizică-chimie

- 1 laborator informatică

- 1 sală de clasă pentru sport

- 1 sală profesorală

- 1 secretariat

2000

792.852,70

Domeniul public al municipiului Făgăras


0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

- 1 birou directiune

- 2 grupuri sanitare pentru elevi

- 1 grup social pentru personal E, S, N - proprietate privată

V - proprietate publică

 

 

 

1.203.

1.6.2.

Scoala Generală nr. 4

Str. Gheorghe Doja - Cartier Galati

CF269

Nr. top 353/1, 353/2, 354

Scoală si curte cu o suprafată de 1.432 m2

Grădină cu o suprafată de 533 m2

Corpul A (corp vechi din cărămidă)

S construită = 716 m2

- 4 săli de clasă

- 1 birou directiune

- 1 secretariat

- 1 cancelarie

- 1 sală material didactic

- 1 grup social

- hol + coridor

Corpul B (corp nou din prefabricat): S construită = 356 m2

- 4 săli de clasă

- 1 birou directiune

- 1 secretariat

- 1 bibliotecă

- 2 grupuri sociale pentru elevi

- 1 grup social pentru personal

- 1 centrală termică

E, V, S, N -proprietate privată

2000

1.431.058,92

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.204.

1.6.2.

Scoala Generală nr. 5

Str. Negoiu, Cartier zona Gării

CF 5641

Clădire din cărămidă: P+2E si sală de sport cu o suprafată construită de 1.313 m2 si terenul aferent cu o suprafată de 6.516,82 m2

Parter:

- 4 săli de clase

- 1 atelier mecanică

- 1 bibliotecă

- 1 cancelarie

- 1 birou directiune

- 1 secretariat

- 1 grup social elevi

- 1 grup social cadre

- 3 coridoare si casa scării Sală de sport:

- 2 vestiare

- 1 birou

- 2 grupuri sanitare

- 1 garaj

- 1 hol Etaj 1:

- 5 săli de clasă

- 1 laborator chimie

- 1 grup social elevi

- 3 coridoare Etaj 2:

- 5 săli de clasă

- 1 laborator fizică

- 1 cabinet elevi CES

- 1 grup social

- 3 coridoare

E, V, S, N - proprietate publică

2000

2.044.146,04

Domeniul public al municipiului Făgăras


0

1

2

3

4

5

6

1.205.

1.6.2.

Scoala Generală nr. 7

Str. Dr. loan Senchea nr. 104 B Constructie din cărămidă: P+2 cu 14 săli de clasă cu o suprafată construită de 2.740 m2 si terenul aferent cu o suprafată de 7.880 m2

Parter:

- sală de sport

- sală pentru corn si lapte

- 4 spatii administrative

- 3 grupuri sociale Etaj 1:

- 1 laborator fizică-chimie

- 1 cabinet bifonic

- 2 grupuri sociale

- 3 spatii administrative Etaj 2:

- 1 cabinet informatică

- 2 grupuri sociale

- 1 bibliotecă

E, V, S, N - proprietate publică

2000

1.999.615,41

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.206.

1.6.2.

Colegiul Tehnic Aurel Vijoli

Str. Extravilan nr. 1

Teren construit cu destinatie ateliere scoală, laboratoare si terenul aferent cu o suprafată de 1.633,58 m2 Proprietari municipiul Făgăras CF 8997 Nr. top 2460/28/2/2/2/2 Constructie din cărămidă: P+2

- 33 de săli de clasă si cabinete

- 1 sală de sport

- 12 laboratoare

- 9 ateliere scoală

- cabinet medical

- 1 teren sport

- 2 terenuri de sport

- 1 platou festivităti

- 1 bibliotecă

- grupuri sanitare

- magazii

- holuri

- coridoare

E, V, S, N - proprietate publică Cantina:

- 1 bloc alimentar cu anexe

- 1 sală de mese

- 1 vestiar

- 1 grup sanitar personal Internat: P+3

- 40 de dormitoare

- 1 izolator cu 8 paturi

- 4 grupuri sanitare (câte 1 pe nivel) E, V, S, N - proprietate publică

2000

16.859.952,31

Domeniul public al municipiului Făgăras

1.207.

1.6.2.

Colegiul National Doamna Stanca

Str. Dna Stanca nr. 14 Constructie din cărămidă S+P+1 si curte, cu suprafată totală de 4.573 m2 CF 100792 (1392) Corp A - parter:

- 1 birou directiune

- 1 secretariat

- 1 cancelarie

- 1 bibliotecă

- 4 săli de clasă

- arhivă

- laborator chimie + anexă

2000

6.666.948,81

Domeniul public al municipiului Făgăras


0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

- birou contabilitate

- dispensar medical

- 2 grupuri sociale

- punct termic Corp A - etaj:

- 7 săli de clasă

- 1 cabinet limbi străine

- 1 cabinet limba română

- 1 cabinet matematică

- 1 cabinet medical

- 1 laborator fizică cu anticameră

- 2 grupuri sociale

Corp B (sală sport) - parter:

- 9 săli de clasă

- sală dusuri

- 1 magazie

- 1 bucătărie

- 1 vestiar profesori

- 3 grupuri sociale

- 1 atelier mecanic

- 1 cabinet informatică + anexă

- 1 cabinet psihologie

- 1 punct termic

Corp B (sală sport)-etaj:

- 1 sală sport

- 1 cameră alimente

- 1 vestiar

- 1 punct termic

- 1 grup social

Suprafată corp A = 1.096,5 m2 Suprafată corp B = 1.194,83 m2 Suprafată wc curte A = 43,45 m2 Suprafată curte AB = 2.110,77 m2 E, S- proprietate publică V, N- proprietate privată

 

 

 

1.208.

1.6.2.

Colegiul National Radu Negru

Str. Scolii nr. 1

Clădire din cărămidă: S+P+2 si curte

cu o suprafată de 13.046 m2

CF 9839 Nr. top 1676/1/2

Corp A:

- săli de clasă

- 1 sală de sport

- laboratoare

- dispensar medical

- spatii administrative Corp B:

- săli de clasă

- laboratoare

- spatii de cazare (la etaj 2) Cantină: