MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 884/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 884         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 17 decembrie 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.701. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

1.862. - Decret privind conferirea unor ordine

 

1.864. - Decret privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Cavaler

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 1.515 din 17 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.545. - Hotărâre pentru aprobarea listei cuprinzând 3 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori", derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii „C.N.I."-S.A., în calitate de agentie de implementare

 

1.546. - Hotărâre privind stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate în administrarea consiliilor locale, precum si amăsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vânzarea acestora

 

1.549.- Hotărâre privind prelungirea până la data de 31 martie 2010 a aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

18. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea zăcământului de nisip si pietris din perimetrul Gelmar, judetul Hunedoara

 

97. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi de către furnizorii de energie electrică, pentru anul 2009

 

1.572. - Ordin al ministrului sănătătii, interimar, privind completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 385/2009 pentru aprobarea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România

 


DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 4 si ale art. 11 pct. IX.4 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerile directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2009 se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2009 se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterului prevăzuti în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2009 se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, subofiterului prevăzut în anexa nr. 3*), care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2009.

Nr. 1.701.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică institutiilor interesate.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor ordine

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere a competentei, loialitătii si profesionalismului dovedite în promovarea si afirmarea intereselor României,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Cavaler.

1. domnului Deaconu Stefan, consilier prezidential;

2. domnului Eckstein-Kovâcs Peter, consilier prezidential;

3. domnului Fota Iulian, consilier prezidential;

4. doamnei Gătej Corina Alexandrina, consilier prezidential;

5. domnului Gussi Alexandru Gheorghe, consilier prezidential;

6. doamnei IIinoiu Anca Ileana, consilier prezidential;

7. domnului Lăzăroiu Sebastian Laurentiu, consilier prezidential;

8. domnului Păunescu Virgil, consilier prezidential;

9. domnului Teodoriu Bujor Bogdan, consilier prezidential.

Art. 2. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Comandor doamnei Bitang Maria, consilier de stat.

Art. 3. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Ofiter.

1. domnului Angelescu Gheorghe, consilier de stat;

2. doamnei Iana Andreia Cristina, consilier de stat;

3. domnului Turcan Valeriu, consilier de stat.

Art. 4. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Cavaler.

1. domnului Avramescu Cătălin Marian, consilier de stat;

2. doamnei Banu Isabela Elena, director de cabinet;

3. doamnei Constantinescu Claudia Mihaela, director de cabinet;

4. domnului Dinu Claudiu Constantin, consilier de stat;

5. doamnei Dinu Delia, consilier;

6. doamnei Ghimisi Elena Eugenia, director de cabinet;

7. domnului Mănoiu Bogdan, consilier de stat;

8. domnului Moldoveanu Daniel-Andrei, consilier de stat;


9. domnului Piscociu Gabriel Cristian, consilier de stat;

10. domnului Tătaru-Cazaban Bogdan Stefanei, consilier de stat.

Art. 5. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, domnului general locotenent Oprisor Ion, consilier de stat.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 14 decembrie 2009.

Nr. 1.862.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la Revolutia din Decembrie 1989, în semn de înaltă apreciere a curajului si demnitătii de care a dat dovadă, declansând, prin exemplul personal, revolta istorică a poporului român împotriva dictaturii comuniste,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Cavaler domnului LâszloTokes.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 14 decembrie 2009.

Nr. 1.864.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.515 din 17 noiembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

            Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu -judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar -judecător

Petre Lăzăroiu -judecător

Ion Predescu -judecător

Puskás Valentin Zoltán -judecător

Tudorel Toader -judecător

Augustin Zegrean -judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie invocată de Luminita Maria Petre în Dosarul nr. 7.643/4/2007 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 3.441 D/2009, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, invocată de Gheorghe Bercuci în Dosarul nr. 10.517/231/2008 al Judecătoriei Focsani.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect a exceptiilor de neconsti­tutionalitate ridicate în dosarele nr. 3.064 D/2009 si nr. 3.441 D/2009, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.


Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite conditiile conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 3.441 D/2009 la Dosarul nr. 3.064 D/2009, care a fost primul înregistrat.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierea din 18 februarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 7.643/4/2007, Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie invocată de Luminita Maria Petre.

Prin încheierea din 18 mai 2009, pronuntată în Dosarul nr. 10.517/231/2008, Judecătoria Focsani a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie invocată de Gheorghe Bercuci.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale întrucât, prin stabilirea instantei pe criterii ce tin de locul săvârsirii faptei, se îndepărtează părtile din plângere de sediul si locul unde există actele doveditoare, se prelungeste nejustificat un proces, părtile fiind puse în situatia de a solicita amânări pentru a se asigura apărarea, si acestea sunt obligate la plăti nerezonabile legate de deplasarea la instantă. În plus, se acceptă o prezumtie de adevăr când locul judecătii se instituie într-o locatie ce poate fi indicată gresit sau voit în altă localitate. Se mai arată că se reglementează probleme ce privesc procedura judiciară si contenciosul administrativ prin alt act normativ decât o lege organica. Potrivit Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, competenta de solutionare a litigiilor revine instantei de la sediul/domiciliul persoanei vătămate/petentului. Argumentul esential al acestei dispozitii legale este acela în sensul accesului liber si neîngrădit la justitie în asemenea cauze. Cum institutia juridică a competentei este reglementată de norme de procedură imperative, de ordine publică, apare evident că derogarea în materie contraventională fată de dreptul comun în materie de contencios administrativ încalcă principiul constitutional al egalitătii în fata legii, al nediscriminării, al liberului acces la justitie, precum si al dispozitiilor art. 1 alin. (5) din Constitutie.

Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Judecătoria Focsani apreciază că exceptia de neconstitutionalitate esteneîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două

Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, citând din jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, consideră că textul de lege criticat este constitutional.

Avocatul Poporului consideră că normele criticate sunt constitutionale, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, având următorul cuprins: „Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată judecătoriei în a cărei circumscriptie a fost săvârsită contraventia."

Se sustine că aceste dispozitii legale încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, ale art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si ale art. 73 alin. (3) lit. k) si I) privind reglementarea, prin lege organică, a contenciosului administrativ, respectiv a organizării si functionării Consiliului Superior al Magistraturii, a instantelor judecătoresti, a Ministerului Public si a Curtii de Conturi.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate în raport de prevederile Legii fundamentale invocate în prezenta cauză.

În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 813 din 27 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 18 octombrie 2007, Decizia nr. 1.128 din 27 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2007, si Decizia nr. 1.117 din 10 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 5 octombrie 2009, prin care Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, pentru motivele acolo arătate.

Solutia adoptată si considerentele deciziilor citate sunt valabile si în prezenta cauză, întrucât nu au apărut elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Luminita Maria Petre în Dosarul nr. 7.643/4/2007 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti si de Gheorghe Bercuci în Dosarul nr. 10.517/231/2008 al Judecătoriei Focsani.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publică din data de 17 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Marieta Safta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea listei cuprinzând 3 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori", derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A., în calitate de agentie de implementare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 din Legea nr. 224/2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori", cu completările ulterioare, al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 44 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă lista cuprinzând 3 obiective de investitii din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori", derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A., în calitate de agentie de implementare, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (1), conform anexelor nr. 2/1-2/3*).

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexa nr. 1, ai cărof indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti în anexele nr. 2/1 - 2/3, se face din credite externe, de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Anexa nr. 1 si anexele nr. 2/1-2/3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

p. Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 9 decembrie 2009.

Nr. 1.545.


*) Anexele nr. 2/1-2/3 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând 3 obiective de investitii din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori", derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A., în calitate de agentie de implementare

 

Nr. crt.

Judetul

Localitatea

1.

Gorj

Turceni

2.

Harghita

Cristuru Secuiesc

3.

Mures

Sâncraiu de Mures si satul Nazna


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate în administrarea consiliilor locale, precum si a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vânzarea acestora

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. II alin. (1) din Legea nr. 89/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, precum si al art. 10 alin. (2) si art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a blocurilor de locuinte pentru tineri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în administrarea consiliilor locale din raza administrativ-teritorială în care sunt amplasate.

(2) Se aprobă trecerea blocurilor de locuinte pentru tineri prevăzute la alin. (1) din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a acestuia.

Art. 2. - (1) Consiliile locale din raza administrativ-teritorială în care sunt amplasate locuintele din blocurile de locuinte pentru tineri prevăzute la art. 1 stabilesc valorile de inventar si efectuează operatiunile de publicitate imobiliară.

(2) Stabilirea valorilor de inventar ale locuintelor prevăzute la alin. (1)se realizează potrivit prevederilor art. 192 alin. (2) si (21) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările si completările ulterioare. La evaluare nu va fi luat în considerare plusul de valoare adus locuintei prin lucrări efectuate de către chirias pe cheltuială proprie, cu respectarea prevederilor legale.

(3) Toate cheltuielile de evaluare se includ în valoarea de inventară locuintei, respectiv în pretul de vânzare al acesteia.

Art. 3. - Terenurile aferente blocurilor de locuinte pentru tineri care fac obiectul prezentei hotărâri rămân sau trec, după caz, în conditiile legii, în proprietatea privată a unitătilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate si în administrarea consiliilor locale din raza administrativ-teritorială în care îsi exercită autoritatea, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Locuintele care fac obiectul prezentei hotărâri sunt administrate potrivit prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată, si se pot vinde, în conditiile prevăzute de această lege si numai cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

p. Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 9 decembrie 2009.

Nr. 1.546.

 

ANEXA

 

LISTA

cuprinzând blocurile de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată, care trec din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului si care rămân în administrarea consiliilor locale în a căror rază administrativ-teritorială sunt amplasate

 

Nr. crt.

Denumirea constructiei, adresa imobilului

Caracteristicile tehnice ale constructiilor/imobilului

1.

JUDETUL ARAD

 

1.1.

Cartier Micalaca, str. Gheorghe Ciuhandru bl. 4, municipiul Arad

Aria desfăsurată construită = 1.760 m2

Total locuinte: 16

Valoare de investitie = 1.930.191,00 lei

 

 

Cartier Micalaca, str. Gheorghe Ciuhandru bl. 5, municipiul Arad

Aria desfăsurată construită = 1.760 m2

Total locuinte: 16

Valoare de investitie = 2.072.116,00 lei

Cartier Micalaca, str. Gheorghe Ciuhandru bl. 6, municipiul Arad

Aria desfăsurată construită = 1.760 m2

Total locuinte: 16

Valoare de investitie = 2.072.702,00 lei

 

Total locuinte judetul Arad

Număr de locuinte: 48

2.

JUDETUL ARGES

 

2.1.

Bloc de locuinte D22, se. B si C, str. Carpati nr. 91, municipiul Câmpulung

Aria desfăsurată construită = 2.735,99 m2

Total locuinte: 28

Valoare de inventar: 2.296.385,00 lei

 

Total locuinte judetul Arges

Număr de locuinte: 28

3.

JUDETUL BOTOSANI

 

3.1.

Amplasament Bucovina, str. Bucovina nr. 46H (fost bl. B8), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 626,32 m2

Total locuinte: 6

Valoare de inventar: 951.470,73 lei

Amplasament Bucovina, str. Bucovina nr. 46I (fost bl. B9), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 626,32 m2

Total locuinte: 6

Valoare de inventar: 951.442,77 lei

Amplasament Bucovina, str. Bucovina nr. 46J (fost bl. B10), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 943,37 m2

Total locuinte: 12

Valoare de inventar: 1.433.562,81 lei

Amplasament Bucovina, str. Bucovina nr. 46K (fost bl. B11), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 943,37 m2

Total locuinte: 12

Valoare de inventar: 1.433.562,81 lei

Amplasament Bucovina, str. Bucovina nr. 46L (fost bl. B12), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 943,37 m2

Total locuinte: 12

Valoare de inventar: 1.433.562,81 lei

Amplasament Bucovina, str. Bucovina nr. 46M (fost bl. B13), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 943,37 m2

Total locuinte: 12

Valoare de inventar: 1.433.562,81 lei

Amplasament Bucovina, str. Bucovina nr. 46N (fost bl. B14), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 626,32 m2

Total locuinte: 6

Valoare de inventar: 949.360,42 lei

Amplasament Bucovina, str. Bucovina nr. 460 (fost bl. B15), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 626,32 m2

Total locuinte: 6

Valoare de inventar: 949.360,42 lei

Amplasament Bucovina, str. Bucovina nr. 46W (fost bl. B22), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 943,37 m2

Total locuinte: 12

Valoare de inventar: 1.465.359,91 lei

Amplasament Bucovina, str. Bucovina nr. 46X (fost bl. B23), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 943,37 m2

Total locuinte: 12

Valoare de inventar: 1.465.016,06 lei

Amplasament Bucovina, str. Bucovina nr. 46Y (fost bl. B24), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 626,32 m2

Total locuinte: 6

Valoare de inventar: 949.114,41 lei

Amplasament Bucovina, str. Bucovina nr. 46Z (fost bl. B25), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 943,37 m2

Total locuinte: 12

Valoare de inventar: 1.433.674,79 lei

Aleea Călugăreni (fostă str. Alba lulia), bl. S5, se. E, municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 1.851,00 m2

Total locuinte: 20

Valoare de inventar: 1.054.144,67 lei

Aleea Călugăreni (fostă str. Alba lulia), bl. S6, se. F, municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 1.280,00 m2

Total locuinte: 15

Valoare de inventar: 834.121,26 lei


Nr. crt.

Denumirea constructiei, adresa imobilului

Caracteristicile tehnice ale constructiilor/imobilului

 

Ansamblu Miorita II, Calea Natională nr. 107, bl. 04, se. A, municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 3.531,22 m2

Total locuinte: 25

Valoare de inventar: 3.060.611,84 lei

 

Cartier Cismea, str. Dimitrie Pompeiu (fostă Dobosari), bl. 1 (fost bl. CI), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 943,37 m2

Total locuinte: 12

Valoare de inventar: 746.625,57 lei

 

Cartier Cismea, str. Dimitrie Pompeiu (fostă Dobosari), bl. 3, se. A (fost bl. C2), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 943,37 m2

Total locuinte: 12

Valoare de inventar: 726.903,71 lei

 

Cartier Cismea, str. Dimitrie Pompeiu (fostă Dobosari), bl. 3, se. B (fost bl. C3), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 943,37 m2

Total locuinte: 12

Valoare de inventar: 730.986,97 lei

 

Cartier Cismea, str. Dimitrie Pompeiu (fostă Dobosari), bl. 5 (fost bl. C4), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 626,32 m2

Total locuinte: 6

Valoare de inventar: 532.098,41 lei

 

Cartier Cismea, str. Dimitrie Pompeiu (fostă Dobosari), bl. 7, se. A (fost bl. C5), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 943,37 m2

Total locuinte: 12

Valoare de inventar: 705.781,61 lei

 

Cartier Cismea, str. Dimitrie Pompeiu (fostă Dobosari), bl. 7, se. B (fost bl. C6), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 943,37 m2

Total locuinte: 12

Valoare de inventar: 719.837,88 lei

 

Cartier Cismea, str. Dimitrie Pompeiu (fostă Dobosari), bl. 9, se. A (fost bl. C7), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 626,32 m2

Total locuinte: 6

Valoare de inventar: 518.917,45 lei

 

Cartier Cismea, str. Dimitrie Pompeiu (fostă Dobosari), bl. 9, se. B (fost bl. C8), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 626,32 m2

Total locuinte: 6

Valoare de inventar: 551.029,77 lei

 

Cartier Cismea, str. Dimitrie Pompeiu (fostă Dobosari), bl. 11, se. A (fost bl. C9), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 626,32 m2

Total locuinte: 6

Valoare de inventar: 512.348,96 lei

 

Cartier Cismea, str. Dimitrie Pompeiu (fostă Dobosari), bl. 11, se. B (fost bl. C10), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 626,32 m2

Total locuinte: 6

Valoare de inventar: 516.135,03 lei

 

Cartier Cismea, str. Dimitrie Pompeiu (fostă Dobosari), bl. 13, se. A (fost bl. C11), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 626,32 m2

Total locuinte: 6

Valoare de inventar: 517.843,75 lei

 

Cartier Cismea, str. Dimitrie Pompeiu (fostă Dobosari), bl. 13, se. B (fost bl. C12), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 626,32 m2

Total locuinte: 6

Valoare de inventar: 518.089,37 lei

 

Cartier Cismea, str. Dimitrie Pompeiu (fostă Dobosari), bl. 15, se. A (fost bl. C13), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 626,32 m2

Total locuinte: 6

Valoare de inventar: 526.290,88 lei

 

Cartier Cismea, str. Dimitrie Pompeiu (fostă Dobosari), bl. 15, se. B (fost bl. C14), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 626,32 m2

Total locuinte: 6

Valoare de inventar: 513.949,65 lei

 

Cartier Cismea, str. Dimitrie Pompeiu (fostă Dobosari), bl. 17, se. A (fost bl. C15), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 626,32 m2

Total locuinte: 6

Valoare de inventar: 517.386,64 lei

 

Cartier Cismea, str. Dimitrie Pompeiu (fostă Dobosari), bl. 17, se. B (fost bl. C16), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 626,32 m2

Total locuinte: 6

Valoare de inventar: 481.371,77 lei

 

Cartier Cismea, str. Dimitrie Pompeiu (fostă Dobosari), bl. 8, se. B (fost bl. C17), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 943,37 m2

Total locuinte: 12

Valoare de inventar: 740.608,23 lei

 

Cartier Cismea, str. Dimitrie Pompeiu (fostă Dobosari), bl. 8, se. A (fost bl. C18), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 943,37 m2

Total locuinte: 12

Valoare de inventar: 741.038,31 lei


Nr. crt.

Denumirea constructiei, adresa imobilului

Caracteristicile tehnice ale constructiilor/imobilului

 

Cartier Cismea, str. Dimitrie Pompeiu (fostă Dobosari), bl. 6 (fost bl. CI 9), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 943,37 m2

Total locuinte: 12

Valoare de inventar: 740.162,09 lei

 

 

Cartier Cismea, str. Dimitrie Pompeiu (fostă Dobosari), bl. 4, se. B (fost bl. C20), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 943,37 m2

Total locuinte: 12

Valoare de inventar: 752.354,14 lei

 

 

Cartier Cismea, str. Dimitrie Pompeiu (fostă Dobosari), bl. 4, se. A (fost bl. C21), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 943,37 m2

Total locuinte: 12

Valoare de inventar: 745.597,05 lei

 

 

Cartier Cismea, str. Dimitrie Pompeiu (fostă Dobosari), bl. 2, se. B (fost bl. C22), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 943,37 m2

Total locuinte: 12

Valoare de inventar: 754.088,58 lei

 

 

Cartier Cismea, str. Dimitrie Pompeiu (fostă Dobosari), bl. 2, se. 2 (fost bl. C23), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 943,37 m2

Total locuinte: 12

Valoare de inventar: 748.029,04 lei

 

 

Ansamblu Piata II, Calea Natională nr. 99 (fostă Str. Victoriei) nr. 4, bl. H4, municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 1.186,84 m2

Total locuinte: 30

Valoare de inventar: 4.083.512,02 lei

 

Total locuinte judetul Botosani

Număr de locuinte: 414

4.

JUDETUL CARAS-SEVERIN

4.1.

Bloc de locuinte Aleea Daliilor nr. 7, se. 1 si 2, municipiul Resita

Aria desfăsurată construită = 7.000,00 m2

Total locuinte: 38

Valoare de inventar: 2.976.173,42 lei

 

Total locuinte judetul Caras-Severin

Număr de locuinte: 38

5.

JUDETUL CONSTANTA

5.1.

Bloc de locuinte, str. G-ral V. Milea nr. 2A, bl. BT 1, orasul Murfatlar

Aria desfăsurată construită = 1.349,02 m2

Total locuinte: 16

Valoare de inventar: 1.258.332,40 lei

 

 

Bloc de locuinte, str. G-ral V. Milea nr. 2A, bl. BT 2, orasul Murfatlar

Aria desfăsurată construită = 1.349,02 m2

Total locuinte: 16

Valoare de inventar: 1.258.332,40 lei

 

Total locuinte judetul Constanta

Număr de locuinte: 32

6.

JUDETUL GORJ

6.1.

Bloc de locuinte, Str. 22 Decembrie 1989 I, bl. P18 (se. 1+2+3), orasul Rovinari

Aria desfăsurată construită = 3.361,30 m2

Total locuinte: 39

Valoare de inventar: 3.049.029,39 lei

 

 

Bloc de locuinte, Str. 22 Decembrie 1989 III, bl. P20, orasul Rovinari

Aria desfăsurată construită = 1.419,30 m2

Total locuinte: 19

Valoare de inventar: 1.447.371,56 lei

 

Total locuinte judetul Gorj

Număr de locuinte: 58

7.

JUDETUL HARGHITA

7.1.

Str. Izvoarelor, bl. B, se. 1, municipiul Toplita

Aria desfăsurată construită = 1.454,75 m2

Total locuinte: 15

Valoare de investitie: 288.976,78 lei

 

Total locuinte judetul Harghita

Număr de locuinte: 15

8.

JUDETUL HUNEDOARA

8.1.

Bloc de locuinte, corp A, str. Nestor Lupei, f.n., municipiul Brad

Aria desfăsurată construită = 170,00 m2

Total locuinte: 3

Valoare de inventar: 416.081,95 lei

 

 

Bloc de locuinte, corp B, str. Nestor Lupei nr. 3, municipiul Brad

Aria desfăsurată construită = 1.708,00 m2

Total locuinte: 30

Valoare de inventar: 1.045.099,95 lei


Nr. crt.

Denumirea constructiei, adresa imobilului

Caracteristicile tehnice ale constructiilor/imobilului

 

Bloc de locuinte, corp C, str. Nestor Lupei nr. 5, municipiul Brad

Aria desfăsurată construită = 333,00 m2

Total locuinte: 5

Valoare de inventar: 815.031,11 lei

 

Total locuinte judetul Hunedoara

Număr de locuinte: 38

9.

JUDETUL IALOMITA

9.1.

Bloc de locuinte U4, str. Grâusor nr. 15, municipiul Fetesti

Aria desfăsurată construită = 704,00 m2

Total locuinte: 12

Valoare de inventar: 785.043,57 lei

 

Bloc de locuinte U5, str. Grâusor, nr. 17, municipiul Fetesti

Aria desfăsurată construită = 704,00 m2

Total locuinte: 12

Valoare de inventar: 779.631,16 lei

 

Bloc de locuinte U6, str. Grâusor, nr. 19, municipiul Fetesti

Aria desfăsurată construită = 704,00 m2

Total locuinte: 12

Valoare de inventar: 768.877,34 lei

 

Bloc de locuinte U7, str. Grâusor, nr. 21, municipiul Fetesti

Aria desfăsurată construită = 704,00 m2

Total locuinte: 12

Valoare de inventar: 772.220,90 lei

 

Bloc de locuinte U8, str. Grâusor, nr. 23, municipiul Fetesti

Aria desfăsurată construită = 704,00 m2

Total locuinte: 12

Valoare de inventar: 745.037,21 lei

 

Total locuinte judetul Ialomita

Număr de locuinte: 60

10.

JUDETUL IASI

10.1.

Bloc de locuinte T1, str. Vasile Gheorghiu nr. 10, orasul Hârlău

Aria desfăsurată construită = 1.147,53 m2

Total locuinte: 12

Valoare de inventar: 1.362.238,00 lei

 

 

Bloc de locuinte T2, str. Vasile Gheorghiu nr. 10, orasul Hârlău

Aria desfăsurată construită = 1.147,53 m2

Total locuinte: 12

Valoare de inventar: 1.362.238,00 lei

10.2.

Bloc de locuinte F1, Str. Grădinitei nr. 18, municipiul Pascani

Aria desfăsurată construită = 2.750,90 m2

Total locuinte: 30

Valoare de inventar: 2.755.313,54 lei

 

 

Bloc de locuinte F2, Str. Grădinitei nr. 18, municipiul Pascani

Aria desfăsurată construită = 2.344,50 m2

Total locuinte: 26

Valoare de inventar: 3.458.441,23 lei

 

 

Bloc de locuinte F3, str. Stefan cel Mare nr. 22 (fosta

Str. Grădinitei nr. 18-20, bl. F1+F2+F3), municipiul Pascani

Aria desfăsurată construită = 1.802,50 m2

Total locuinte: 23

Valoare de inventar: 2.475.362,17 lei

 

Total locuinte judetul lasi

Număr de locuinte: 103

11.

JUDETUL ILFOV

11.1.

Bloc D 7, Sos. Alexandriei nr. 247, orasul Bragadiru

Aria desfăsurată construită = 5.359,68 m2

Total locuinte: 54

Valoare de inventar: 4.654.397,00 lei

 

 

Total locuinte judetul Ilfov

Număr de locuinte: 54

12.

JUDETUL MURES

12.1.

Bloc de locuinte Z 601, Str. Libertătii nr. 20, municipiul Reghin

Aria desfăsurată construită = 1.615,00 m2

Total locuinte: 18

Valoare de inventar: 1.665.487,83 lei


Nr. crt.

Denumirea constructiei, adresa imobilului

Caracteristicile tehnice ale constructiilor/imobilului

 

Bloc de locuinte Z 602, Str. Libertătii nr. 21, municipiul Reghin

Aria desfăsurată construită = 1.615,00 m2

Total locuinte: 18

Valoare de inventar: 1.665.487,83 lei

 

 

Bloc de locuinte Z 603, Str. Libertătii nr. 22, municipiul Reghin

Aria desfăsurată construită = 1.615,00 m2

Total locuinte: 18

Valoare de inventar: 1.582.437,05 lei

 

Total locuinte judetul Mures

Număr de locuinte: 54

13.

JUDETUL NEAMT

 

13.1.

Bloc de locuinte, str. Izvoare, bl. H2, municipiul Piatra-Neamt

Aria desfăsurată construită = 2.093,60 m2

Total locuinte: 31

Valoare de inventar: 1.702.833,22 lei

 

 

Bloc de locuinte, str. Izvoare, bl. H3, municipiul Piatra-Neamt

Aria desfăsurată construită = 2.093,60 m2

Total locuinte: 31

Valoare de inventar: 1.702.833,22 lei

 

 

Bloc de locuinte, str. Izvoare, bl. H4, municipiul Piatra-Neamt

Aria desfăsurată construită = 2.093,60 m2

Total locuinte: 31

Valoare de inventar: 1.702.833,22 lei

 

 

Bloc de locuinte, str. Izvoare, bl. H5, municipiul Piatra-Neamt

Aria desfăsurată construită = 2.093,60 m2

Total locuinte: 31

Valoare de inventar: 1.702.833,22 lei

 

 

Bloc de locuinte, str. G-ral Dăscălescu, bl. T1, municipiul Piatra-Neamt

Aria desfăsurată construită = 3.849,90 m2

Total locuinte: 32

Valoare de inventar: 5.355.886,44 lei

 

 

Bloc de locuinte, str. Mihai Viteazu nr. 27, tronson C1, C2, municipiul Piatra-Neamt

Aria desfăsurată construită = 5.970,00 m2

Total locuinte: 74

Valoare de inventar: 5.403.760,46 lei

 

 

Bloc de locuinte, str. Izvoare, bl. H13, municipiul Piatra-Neamt

Aria desfăsurată construită = 3.151,92 m2

Total locuinte: 35

Valoare de inventar: 3.091.054,88 lei

 

 

Bloc de locuinte, str. Izvoare, bl. H14, municipiul Piatra-Neamt

Aria desfăsurată construită = 3.151,92 m2

Total locuinte: 35

Valoare de inventar: 2.999.410,88 lei

 

 

Bloc de locuinte, str. Izvoare, bl. H15, municipiul Piatra-Neamt

Aria desfăsurată construită = 3.151,92 m2

Total locuinte: 47

Valoare de inventar: 3.633.210,88 lei

 

 

Bloc de locuinte, str. Izvoare, bl. H16, municipiul Piatra-Neamt

Aria desfăsurată construită = 3.151,92 m2

Total locuinte: 47

Valoare de inventar: 3.900.266,88 lei

 

 

Bloc de locuinte, str. Izvoare, bl. H17, municipiul Piatra-Neamt

Aria desfăsurată construită = 3.151,92 m2

Total locuinte: 47

Valoare de inventar: 3.896.385,88 lei

 

 

Bloc de locuinte, Str. Ulmilor nr. 40, bl. E1, municipiul Piatra-Neamt

Aria desfăsurată construită = 4.431,12 m2

Total locuinte: 81

Valoare de inventar: 3.694.850,37 lei

13.2.

Str. Stefan cel Mare bl. 15, se. C, municipiul Roman

Aria desfăsurată construită = 2.608,52 m2

Total locuinte: 31

Valoare de inventar: 3.028.365,00 lei

 

 

Str. Stefan cel Mare, bl. 15, se. D, municipiul Roman

Aria desfăsurată construită = 3.010,45 m2

Total locuinte: 38

Valoare de inventar: 3.494.969,10 lei

 

 

Str. Tudor Vladimirescu, bl. 9, municipiul Roman

Aria desfăsurată construită = 2.656,65 m2

Total locuinte: 44

Valoare de inventar: 2.340.480,70 lei

 

 

Total locuinte judetul Neamt

Număr de locuinte: 635


Nr. crt.

Denumirea constructiei, adresa imobilului

Caracteristicile tehnice ale constructiilor/imobilului

14.

JUDETUL SUCEAVA

14.1.

Bloc de locuinte, Str. 2 Grăniceri, bl. 51, municipiul Fălticeni

Aria desfăsurată construită = 3.286,14 m2

Total locuinte: 48

Valoare de inventar: 2.985.023,66 lei

 

 

Bloc de locuinte, Str. Topitoriei, bl. 2, municipiul Fălticeni

Aria desfăsurată construită = 1.848,37 m2

Total locuinte: 33

Valoare de inventar: 2.721.000,00 lei

14.2.

Bloc de locuinte, Str. Gării nr. 4, se. A+B+C, municipiul Rădăuti

Aria desfăsurată construită = 2.349,00 m2

Total locuinte: 36

Valoare de inventar: 2.034.397,03 lei

 

Total locuinte judetul Suceava

Număr de locuinte: 117

15.

JUDETUL TELEORMAN

15.1.

Str. Dunării, bl. S1, municipiul Alexandria

Aria desfăsurată construită = 3.533,40 m2

Total locuinte: 46

Valoare de inventar = 2.984.648,46 lei

 

 

Str. Dunării, bl. S2, municipiul Alexandria

Aria desfăsurată construită = 3.024,69 m2

Total locuinte: 44

Valoare de inventar = 2.732.156,98 lei

 

 

Str. Dunării, bl. S3, municipiul Alexandria

Aria desfăsurată construită = 3.002,32 m2

Total locuinte: 44

Valoare de inventar = 2.711.950,50 lei

 

 

Str. Dunării, bl. S4, municipiul Alexandria

Aria desfăsurată construită = 3.252,32 m2

Total locuinte: 41

Valoare de inventar = 2.747.137,27 lei

 

 

Str. Ion Creangă, bl. D+E, municipiul Alexandria

Aria desfăsurată construită = 3.137,35 m2

Total locuinte: 41

Valoare de inventar = 4.347.754,13 lei

15.2.

Bloc de locuinte P1, Str. Abatorului, municipiul Turnu Măgurele

Aria desfăsurată construită = 1.682,00 m2

Total locuinte: 16

Valoare de inventar: 1.353.345,79 lei

 

 

Bloc de locuinte P2, Str. Abatorului, municipiul Turnu Măgurele

Aria desfăsurată construită = 1.682,00 m2

Total locuinte: 16

Valoare de inventar: 1.223.868,37 lei

 

 

Bloc de locuinte P3, Str. Abatorului, municipiul Turnu Măgurele

Aria desfăsurată construită = 1.682,00 m2

Total locuinte: 16

Valoare de inventar: 1.398.344,40 lei

 

 

Bloc de locuinte P4, Str. Abatorului, municipiul Turnu Măgurele

Aria desfăsurată construită = 1.682,00 m2

Total locuinte: 16

Valoare de inventar: 1.258.832,09 lei

 

 

Bloc de locuinte P5, Str. Abatorului, municipiul Turnu Măgurele

Aria desfăsurată construită = 1.682,00 m2

Total locuinte: 16

Valoare de inventar: 1.390.449,78 lei

 

 

Bloc de locuinte P6, Str. Abatorului, municipiul Turnu Măgurele

Aria desfăsurată construită = 1.682,00 m2

Total locuinte: 16

Valoare de inventar: 1.242.263,66 lei

 

 

Bloc de locuinte P7, Str. Abatorului, municipiul Turnu Măgurele

Aria desfăsurată construită = 1.682,00 m2

Total locuinte: 16

Valoare de inventar: 1.331.574,59 lei

 

 

Bloc de locuinte P8, Str. Abatorului, municipiul Turnu Măgurele

Aria desfăsurată construită = 1.682,00 m2

Total locuinte: 16

Valoare de inventar: 1.206.700,21 lei


Nr. crt.

Denumirea constructiei, adresa imobilului

Caracteristicile tehnice ale constructiilor/imobilului

 

Bloc de locuinte G1, Str. Chimiei, municipiul Turnu Măgurele

Aria desfăsurată construită = 1.280,40 m2

Total locuinte: 16

Valoare de inventar: 1.096.449,00 lei

 

Bloc de locuinte G2, Str. Chimiei, municipiul Turnu Măgurele

Aria desfăsurată construită = 1.280,40 m2

Total locuinte: 16

Valoare de inventar: 1.128.690,53 lei

 

Bloc de locuinte G3, Str. Chimiei, municipiul Turnu Măgurele

Aria desfăsurată construită = 1.280,40 m2

Total locuinte: 16

Valoare de inventar: 1.107.079,89 lei

 

Bloc de locuinte G4, Str. Chimiei, municipiul Turnu Măgurele

Aria desfăsurată construită = 1.280,40 m2

Total locuinte: 16

Valoare de inventar: 1.119.739,00 lei

 

Total locuinte judetul Teleorman

Număr de locuinte: 408

16.

JUDETULTULCEA

 

16.1.

Str. Lopătarului nr. 10, bl. 1, municipiul Tulcea

Aria desfăsurată construită = 917,10 m2

Total locuinte: 12

Valoare de inventar = 754.906,52 lei

 

Str. Lopătarului nr. 8, bl. 2, municipiul Tulcea

Aria desfăsurată construită = 917,10 m2

Total locuinte: 12

Valoare de inventar = 753.960,67 lei

 

Str. Lopătarului nr. 6, bl. 3, municipiul Tulcea

Aria desfăsurată construită = 917,10 m2

Total locuinte: 12

Valoare de inventar = 674.643,71 lei

 

Str. Călifarului nr. 2, bl. 4, municipiul Tulcea

Aria desfăsurată construită = 458,55 m2

Total locuinte: 6

Valoare de inventar = 346.624,21 lei

 

Str. Călifarului nr. 1, bl. 5, municipiul Tulcea

Aria desfăsurată construită = 486,42 m2

Total locuinte: 6

Valoare de inventar = 356.997,72 lei

 

Str. Cormoranului nr. 2, bl. 6, municipiul Tulcea

Aria desfăsurată construită = 917,10 m2

Total locuinte: 12

Valoare de inventar = 732.103,79 lei

 

Str. Cormoranului nr. 1, bl. 7, municipiul Tulcea

Aria desfăsurată construită = 486,42 m2

Total locuinte: 6

Valoare de inventar = 347.056,28 lei

 

Str. Cormoranului nr. 5, bl. 8, municipiul Tulcea

Aria desfăsurată construită = 486,42 m2

Total locuinte: 6

Valoare de inventar = 350.151,23 lei

 

Str. Cormoranului nr. 7, bl. 9, municipiul Tulcea

Aria desfăsurată construită = 486,42 m2

Total locuinte: 6

Valoare de inventar = 360.394,94 lei

 

Str. Cormoranului nr. 9, bl. 10, municipiul Tulcea

Aria desfăsurată construită = 486,42 m2

Total locuinte: 6

Valoare de inventar = 354.244,93 lei

 

Str. Cormoranului nr. 11, bl. 11, municipiul Tulcea

Aria desfăsurată construită = 486,42 m2

Total locuinte: 6

Valoare de inventar = 353.798,56 lei

 

Str. Cormoranului nr. 4, bl. 12, municipiul Tulcea

Aria desfăsurată construită = 917,10 m2

Total locuinte: 12

Valoare de inventar = 724.373,58 lei

 

Str. Lopătarului nr. 2, bl. 13, municipiul Tulcea

Aria desfăsurată construită = 486,42 m2

Total locuinte: 6

Valoare de inventar = 357.484,24 lei


Nr. crt.

Denumirea constructiei, adresa imobilului

Caracteristicile tehnice ale constructiilor/imobilului

 

Str. Călifarului nr. 3, bl. 14, municipiul Tulcea

Aria desfăsurată construită = 486,42 m2

Total locuinte: 6

Valoare de inventar = 364.519,03 lei

 

 

Str. Lopătarului nr. 4, bl. 15, municipiul Tulcea

Aria desfăsurată construită = 486,42 m2

Total locuinte: 6

Valoare de inventar = 361.600,26 lei

 

 

Str. Cormoranului nr. 6, bl. 16, municipiul Tulcea

Aria desfăsurată construită = 486,42 m2

Total locuinte: 6

Valoare de inventar = 345.499,61 lei

 

 

Str. Lopătarului nr. 1, bl. 17, municipiul Tulcea

Aria desfăsurată construită = 486,42 m2

Total locuinte: 6

Valoare de inventar = 346.388,07 lei

 

 

Str. Lopătarului nr. 3, bl. 18, municipiul Tulcea

Aria desfăsurată construită = 486,42 m2

Total locuinte: 6

Valoare de inventar = 353.871,26 lei

 

 

Str. Lopătarului nr. 5, bl. 19, municipiul Tulcea

Aria desfăsurată construită = 486,42 m2

Total locuinte: 6

Valoare de inventar = 351.876,78 lei

 

 

Str. Lopătarului nr. 9, bl. 20, municipiul Tulcea

Aria desfăsurată construită = 1.237,92 m2

Total locuinte: 16

Valoare de inventar =1.030.280,05 lei

 

 

Str. Cocorului nr. 4, bl. 21, municipiul Tulcea

Aria desfăsurată construită = 1.856,88 m2

Total locuinte: 24

Valoare de inventar = 1.219.541,93 lei

 

 

Str. Cocorului nr. 2, bl. 22, municipiul Tulcea

Aria desfăsurată construită = 1.237,92 m2

Total locuinte: 16

Valoare de inventar = 892.543,56 lei

 

Total locuinte judetul Tulcea

Număr de locuinte: 200

17.

JUDETUL VASLUI

17.1.

Bloc de locuinte N2, Str. Unirii nr. 17, orasul Negresti

Aria desfăsurată construită = 2.536,50 m2

Total locuinte: 36

Valoare de inventar: 2.651.541,09 lei

 

Total locuinte judetul Vaslui

Număr de locuinte: 36

 

TOTAL GENERAL LOCUINTE

2.338

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind prelungirea până la data de 31 martie 2010 a aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se prelungeste până la data de 31 martie 2010 aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 29 decembrie 2008, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare si a dispozitivelor medicale contractate în trimestrul I al anului 2010 prin acte aditionale la contractele încheiate în anul 2009 de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii acestora se va face din sumele prevăzute pe domeniile de asistentă medicală corespunzătoare, prevăzute în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2010.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii, interimar,

Adriean Videanu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Irinel Popescu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 9 decembrie 2009.

Nr. 1.549.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea zăcământului de nisip si pietris din perimetrul Gelmar, judetul Hunedoara

 

Având în vedere:

- Referatul Directiei generale gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve minerale, integrare europeană nr. 405.524 din 20 noiembrie 2009;

- art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră pentru exploatarea zăcământului de nisip si pietris din perimetrul Gelmar, judetul Hunedoara, convenită prin Licenta de concesiune nr. 371/1999 încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „TC IND" - S.A., cu sediul în municipiul Orăstie, judetul Hunedoara, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

Bucuresti, 9 decembrie 2009.

Nr. 18.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi de către furnizorii de energie electrică, pentru anul 2009

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (8) si (9) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (5) si (7) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.538/2008 privind modificarea art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie,

în temeiul art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Cota obligatorie, pentru anul 2009, de achizitie de certificate verzi de către furnizori se stabileste la 0,589% din energia electrică furnizată clientilor finali.


Art. 2. - Furnizorii de energie electrică prevăzuti la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Departamentul reglementare piată de energie electrică, preturi si tarife din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 10 decembrie 2009.

Nr. 97.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 385/2009 pentru aprobarea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România

 

Văzând Referatul Directiei generale strategii si politica medicamentului nr. A.V. 2.278 din 15 decembrie 2009,

în baza prevederilor art. 851 al titlului XVII „Medicamentul" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 22 alin. (2) din Normele privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 75/2009,

în conformitate cu prevederile art. 140 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii, interimar, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 385/2009 pentru aprobarea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2009, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 1, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:

„(22) Se completează Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România cu preturile produselor nou-avizate/reavizate în perioada 10 septembrie - 10 decembrie 2009."

Art. II. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2010.

            Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii, interimar,

Cristian- Anton Irimie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 1.572.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.