MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 885/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 885         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 17 decembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Hotărârea nr. 42 din 14 decembrie 2009 privind stabilirea si aducerea la cunostinta publică a rezultatului alegerilor pentru functia de Presedinte al României, în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin desfăsurat la 6 decembrie 2009

 

Hotărârea nr. 43 din 16 decembrie 2009 privind validarea alegerii Presedintelui României

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.540. - Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui imobil situat în municipiul Baia Mare, judetul Maramures

 

1.542. - Hotărâre privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Satu Mare, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării, si privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.547. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 pentru Societatea Comercială OLTCHIM -S.A.

 

Rectificări la:


 - Ordinul ministrului justitiei nr. 3.168/C/2008

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 741/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 865/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 865/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.115/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.115/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.408/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.637/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.782/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.783/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.825/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.825/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.979/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.995/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.196/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.199/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.286/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.429/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.455/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.856/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.857/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.935/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.060/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.062/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.063/C/2009

 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

HOTĂRÂREA Nr. 42

din 14 decembrie 2009

privind stabilirea si aducerea la cunostinta publică a rezultatului alegerilor pentru functia de Presedinte al României, în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin desfăsurat la 6 decembrie 2009

            Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află examinarea procesului-verbal încheiat de Biroul Electoral Central la 9 decembrie 2009 privind rezultatul celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea Presedintelui României si a procesului-verbal încheiat de Biroul Electoral Central la 14 decembrie 2009 privind reexaminarea si renumărarea buletinelor de vot nule la al doilea tur de scrutin pentru alegerea Presedintelui României din 6 decembrie 2009, precum si a dosarelor birourilor electorale judetene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, biroului electoral pentru sectiile de votare din străinătate si birourilor electorale ale sectiilor de votare privind rezultatele alegerilor pentru functia de Presedinte al României, în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin din 6 decembrie 2009.

CURTEA

constată că, în conformitate cu prevederile art. 146 lit. f) din Constitutie, precum si ale art. 25 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare, este competentă să stabilească si să aducă la cunostinta publică rezultatul alegerilor pentru functia de Presedinte al României.

Înainte de a se pronunta asupra rezultatului alegerilor, Curtea Constitutională a examinat 3 cereri de anulare a acestora: una formulată de către Partidul Social Democrat si Partidul Conservator, cerere ce face obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 8.206F/2009, si două formulate de către Alianta Politică P.S.D.+P.C. - Organizatia Judeteană Caras-Severin si Organizatia Judeteană Arad -, cereri care fac obiectul dosarelor Curtii Constitutionale nr. 8.208F/2009 si nr. 8.234F/2009.

Aceste cereri au fost respinse prin Hotărârea nr. 39 din 14 decembrie 2009, prin Hotărârea nr. 40 din 14 decembrie 2009 si prin Hotărârea nr. 41 din 14 decembrie 2009, constatându-se că nu sunt întrunite conditiile prevăzute de art. 24 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu care Curtea Constitutională anulează alegerile în cazul în care votarea si stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea candidatilor care participă la al doilea tur de scrutin.

Din analiza procesului-verbal privind centralizarea rezultatelor celui de-al doilea tur de scrutin încheiat, potrivit art. 23 din Legea nr. 370/2004, de către Biroul Electoral Central la 9 decembrie 2009 si a procesului-verbal încheiat de Biroul Electoral Central la data de 14 decembrie 2009 privind reexaminarea si renumărarea buletinelor de vot nule la al doilea tur de scrutin pentru alegerea Presedintelui României din 6 decembrie 2009, precum si a dosarelor birourilor electorale judetene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, biroului electoral pentru sectiile de votare din străinătate si birourilor electorale ale sectiilor de votare privind alegerile pentru functia de Presedinte al României, transmise Curtii Constitutionale la 9 decembrie 2009, se constată că la alegerile desfăsurate în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin din 6 decembrie 2009 rezultatele au fost următoarele:

- numărul total al alegătorilor înscrisi

în listele electorale permanente: 18.303.224

- numărul total al alegătorilor care

s-au prezentat la urne: 10.620.116

- numărul total al voturilor nule: 136.229

- numărul total al voturilor valabil exprimate: 10.483.815 din care pentru:

a) domnul Traian Băsescu 5.277.068 voturi

b) domnul Mircea-Dan Geoană 5.206.747 voturi Din datele prezentate rezultă că domnul Traian Băsescu a întrunit cel mai mare număr de voturi din cele valabil exprimate si că, prin urmare, este îndeplinită cerinta prevăzută de art. 81 alin. (3) din Constitutie pentru a se putea proceda la validarea sa în functia de Presedinte al României.

Pentru considerentele învederate, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

1. Stabileste si aduce la cunostinta publică rezultatele alegerilor pentru functia de Presedinte al României, în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin din 6 decembrie 2009, după cum urmează:

- numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale permanente: 18.303.224

- numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne: 10.620.116

- numărul total al voturilor nule: 136.229

- numărul total al voturilor valabil exprimate: 10.483.815 din care pentru:

a) domnul Traian Băsescu 5.277.068 voturi

b) domnul Mircea-Dan Geoană 5.206.747 voturi


2. Constată că domnul Traian Băsescu este ales în functia de Presedinte al României, întrunind cel mai mare număr de voturi din cele valabil exprimate.

3. Stabileste validarea alegerii domnului Traian Băsescu în functia de Presedinte al României pentru 16 decembrie 2009, ora 10,00, la sediul Curtii Constitutionale din Palatul Parlamentului.

4. Prezenta hotărâre este definitivă, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aduce la cunostintă prin presă.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

HOTĂRÂREA Nr. 43

din 16 decembrie 2009

privind validarea alegerii Presedintelui României

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

În îndeplinirea atributiilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 82 alin. (1) si ale art. 146 lit. f) din Constitutie, precum si cu dispozitiile art. 25 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare, Curtea Constitutională s-a întrunit în plenul său, potrivit art. 37 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, în vederea validării alegerii Presedintelui României.

Examinând dosarul candidaturii, procesele-verbale încheiate de Biroul Electoral Central, dosarele birourilor electorale judetene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, biroului electoral pentru sectiile de votare din străinătate si birourilor electorale ale sectiilor de votare si hotărârile acestei Curti, prin care s-au stabilit rezultatele celor două tururi de scrutin, care au avut loc la 22 noiembrie 2009 si, respectiv, la 6 decembrie 2009,

constatând că au fost respectate dispozitiile art. 81 din Constitutie si ale Legii nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de faptul că la al doilea tur de scrutin, care a avut loc la 6 decembrie 2009, domnul Traian Băsescu a obtinut cel mai mare număr de voturi din cele valabil exprimate, precum si de faptul că prin Hotărârea nr. 42 din 14 decembrie 2009 Curtea Constitutională a constatat că domnul Traian Băsescu este ales în functia de Presedinte al României,

în temeiul art. 82 alin. (1) din Constitutie, precum si al art. 25 din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Validează alegerea domnului Traian Băsescu în functia de Presedinte al României.

Un exemplar al hotărârii se prezintă Parlamentului în vederea depunerii jurământului prevăzut la art. 82 alin. (2) din Constitutie, un exemplar al acesteia se înmânează Presedintelui ales al României, domnul Traian Băsescu, iar un alt exemplar rămâne la sediul Curtii Constitutionale.

Hotărârea este definitivă si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui imobil situat în municipiul Baia Mare, judetul Maramures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului, format din constructie si terenul aferent, proprietate publică a statului, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Institutiei Prefectului Judetului Maramures în administrarea Consiliului Judetean Maramures, în scopul reabilitării acestuia.

Art. 2. - Spatiile din imobilul prevăzut la art. 1, utilizate de serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte autorităti ale administratiei publice, rămân în continuare în folosinta gratuită a Institutiei Prefectului Judetului Maramures.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile resedinte de judet în administrarea prefecturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 11 noiembrie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 9 decembrie 2009.

Nr. 1.540.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în proprietatea publică a statului, care se transmite din administrarea Institutiei Prefectului Judetului Maramures în administrarea Consiliului Judetean Maramures

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică din administrarea căreia se transmite imobilul

Persoana juridică în administrarea căreia se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de inventar atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Sincai nr. 46, judetul Maramures

Ministerul Administratiei si Internelor - Institutia Prefectului Judetului Maramures

Consiliul Judetean Maramures

- demisol si patru corpuri birouri, un corp arhivă, un corp bufet si cantină

- suprafata construită = 1.796 m2

nr. M.F.P 111.891


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor-Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Satu Mare, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării, si privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii situate în localitatea Halmeu, str. Nicolae Titulescu nr. 89, judetul Satu Mare, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor- Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Satu Mare, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor se face în vederea scoaterii din functiune si casării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si împreună cu Ministerul Finantelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

heorghe Pogea

 

Bucuresti, 9 decembrie 2009.

Nr. 1.542.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Satu Mare, care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării acestora

 

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Numărul de înregistrare atribuit de M.F.P.

Localitatea Halmeu, str. Nicolae Titulescu nr. 89, judetul Satu Mare

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Satu Mare

Pavilion administrativ (copertină sens intrare) Suprafata construită = 195 m2 Valoarea contabilă = 20.948 lei

105.124 (partial)

 

 

Pavilion administrativ (copertină sens iesire) Suprafata construită = 195 m2 Valoarea contabilă = 20.948 lei


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 pentru Societatea Comercială OLTCHIM - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Societătii Comerciale OLTCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexă se aprobă de Ministerul Economiei.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială OLTCHIM - S.A. poate efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelatiei dintre cresterea câstigului mediu lunar brut si cea a productivitătii muncii.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 9 decembrie 2009.

Nr. 1.547.

 


ANEXĂ1)

MINISTERUL ECONOMIEI

SOCIETATEA COMERCIALĂ OLTCHIM - S.A.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2009

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2009

 

 

0

1

2

3

4

I.

 

VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)

1

1.075.500

 

1.

Venituri din exploatare-total, din care:

2

1.054.600

 

 

a) productia vândută

3

1.014.620

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

35,000

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

- subventii, cf.preved.legale în vigoare

6

 

 

 

- transferuri, cf.preved.legale în vigoare

7

 

 

 

d) productia imobilizata

S

4.980

 

 

e)alte venituri din exploatare

9

 

 

2.

Venituri financiare-total, din care:

10

20.900

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

250

 

 

d) alte venituri financiare

14

20.650

 

3

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)

16

1.075.471

 

1.

Cheltuieli de exploata re-total, din care:

17

980.856

 

 

a) cheltuieli materiale

18

408.879

 

 

b) alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

213.221

 

 

c}cheltuieli privind mărfurile

20

33.250

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

128.655

 

 

- salarii

22

90.241

 

 

- contracte de mandat (doua contracte)

23

162

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

24

30.684

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

25.532

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pt. somaj

26

452

 

 

- cheltuieli privind contributia ta asigurări sociale de sănătate

27

4.701

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

7.568

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările st completările ulterioare, din care:

29

235

 

 

- tichete de cresă potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările si completenle ulterioare

31

 

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

994

 

 

- tichete de masă

33

6 339

 

 

- tichete de vacanta

34

 

 

 

e) amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

35

99.655

 

 

- ajustări de valoare privind activele circulante

35a

 

 

 

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

36

97.196


0

1

2

3

4

 

 

- cheltuieli privind prestatiile externe, din care:

37

65.820

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

38

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

39

 

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate

40

9.500

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate potrivit Legii nr. 193/200, .cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pielei, promovarea pe piete existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

42

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

43

 

 

 

- alte cheltuieli, din care:

44

31 376

 

 

- taxă pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

45

 

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

46

 

 

2.

Cheltuieli financiare-total, din care:

47

94.615

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

48

94.615

 

 

- alte cheltuieli financiare

49

 

 

3.

Cheltuieli extraordinare

50

 

III.

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

51

29

IV.

 

IMPOZIT PE PROFIT

52

29

V.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

53

 

 

1.

Rezerve legale

54

 

 

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

55

 

 

3

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

56

 

 

4.

Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

57

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

58

 

 

6.

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55.56,57 si 58

59

 

 

7.

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiului financiar de referintă

60

 

 

8.

Minim 50% vărsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

61

 

 

9.

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pe1.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

62

 

VI.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

63

219.775

 

1.

Surse proprii

64

99.655

 

2

Alocatii de la buget

65

 

 

3

Credite bancare

66

120 120

 

 

- interne

67

120 120

 

 

- externe

68

 

 

4.

Alte surse

69

 

VII.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

70

219.775

 

1.

Cheltuieli aferente Investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor in curs la finele anului

71

191.918


0

1

2

3

4

 

2.

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

72

27.857

 

 

- interne

73

7.345

 

 

- externe

74

20513

VIII.

 

REZERVE, din care:

75

 

 

1.

Rezerve legale

76

 

 

2

Rezerve statutare

77

 

 

3

Alte rezerve

78

 

IX.

 

DATE DE FUMDAMENTARE

79

 

 

1.

Venituri totale

80

1.075.500

 

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

81

1.075.471

 

3,

Număr prognozat de personal la finele anului

82

3.900

 

4.

Număr mediu de salariati total

83

3.793

 

5.

Fond de salarii, din care:

84

90.241

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

85

90.051

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

86

190

 

6.

Câstigul mediu lunar pe salariat* (lei/pers.)

87

1.978

 

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu ( mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preturi curente

88

284

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preturi comparabile

89

284

 

9.

Productivitatea muncii in unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

90

 

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1000) (rd.16/rd.1)

91

1.000

 

11

Ptăti restante - total

92

 

 

 

- preturi curente

93

708,909

 

 

- preturi comparabile

94

708.909

 

12

Creante restante - total

95

 

 

 

- preturi curente

96

87.027

 

 

- preturi comparabile

97

87.027


* Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor CA, Comisiei de cenzori, AGA

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 3.168/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 23 decembrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 7*), în loc de: „7. Bunescu Ion, fiul lui Andrei si Reveca (născută la 10.07.1939 în localitatea Coscodeni), născut la data de 9 februarie 1967 în localitatea Coscodeni, raionul Lazovsc, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. M. Spătaru nr. 21, bl. 1, ap. 61. (13.167/2003) Copii minori: Bunescu Diana, născută la data de 18.08.1991, Bunescu Ana, născută la data de 23.08.1992, si Bunescu Rebeca, născută la data de 4.02.2006." se va citi: „7. Bunescu Ion, fiul lui Andrei si Reveca (născută la 30.07.1939 în localitatea Flămânzeni, judetul Bălti, Republica Moldova), născut la data de 9 februarie 1967 în localitatea Coscodeni, raionul Lazovsc, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. M. Spătaru nr. 21, bl. 1, ap. 61. (13.167/2003) Copii minori: Bunescu Diana, născută la data de 18.08.1991, Bunescu Ana, născută la data de 23.08.1992, si Bunescu Rebeca, născută la data de 4.02.2006."


*) A se vedea si rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 17 august 2009.


 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 741/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 25 martie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 2, la pozitia 74, în loc de: „74. Măgari Mihai, fiul lui Dumitru (fiul lui Elena, născută la 3.06.1922 în localitatea Chisinău) si Efimia, născut la data de 21 decembrie 1977 în localitatea Recea, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Recea, raionul Străseni. (8.251/2003)" se va citi: „74. Măgari Mihail, fiul lui Dumitru (fiul lui Elena, născută la 3.06.1922 în localitatea Chisinău) si Efimia, născut la data de 21 decembrie 1977 în localitatea Recea, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Recea, raionul Străseni. (8.251/2003)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 865/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 27 martie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 91, în loc de: „91. Florea Irina, fiica lui Vasile si Ana (fiica lui Timofti Petru si Eudochia, născută în anul 1936 în localitatea Durlesti), născută la data de 11 ianuarie 1981 în localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. M. Sadoveanu nr. 113. (10.126/2003) Copii minori: Florea Felicia, născută la data de 21 ianuarie 2001."se va citi: „91. Florea Irina, fiica lui Vasile siAnna (fiica lui Timofti Petru si Eudochia, născută în anul 1936 în localitatea Durlesti), născută la data de 11 ianuarie 1981 în localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. M. Sadoveanu nr. 113. (10.126/2003) Copii minori: Florea Felicia, născută la data de 21 ianuarie 2001.";

- în anexa nr. 1, la pozitia 193, în loc de: „193. Soitu Ecaterina, fiica lui Caduc Grigore si Ana (născută la 6.02.1921 în localitatea Grimăncăuti, raionul Briceni), născută la data de 17 iulie 1952 în localitatea Grimăncăuti, raionul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Valea Dicescu nr. 49, ap. 7. (3.172/2004)" seva c\\\: „193. Soitu Ecaterina, fiica lui Caduc Grigore si Ana (născută la 23.11.1921 în localitatea Grimăncăuti, raionul Briceni), născută la data de 17 iulie 1952 în localitatea Grimăncăuti, raionul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Valea Dicescu nr. 49, ap. 7. (3.172/2004)";

- în anexa nr. 2, la pozitia 82*), în loc de: „82. Niculită Diana, fiica lui Vladimir (fiul lui Anton, născut la 15.09.1930 în localitatea Zîrnesti, raionul Cahul) si Tamara, născută la data de 3 decembrie 1983 în localitatea Barisovca, raionul Tatarbunari, regiunea Odesa, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, or. Cahul, str. Matei Basarab nr. 28, ap. 76. (1.030/2004)"se va citi: „82. Niculită Diana, fiica lui Vladimir (fiul lui Anton, născut la 15.09.1930 în localitatea Zîrnesti, raionul Cahul) si Tamara, născută la data de 3 decembrie 1983 în localitatea Borisovka, raionul Tatarbunar, regiunea Odesa, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, or. Cahul, str. Matei Basarab nr. 28, ap. 76. (1.030/2004)".


*) A se vedea si rectificările publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 12 mai 2009 si nr. 628 din 22 septembrie 2009.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.115/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 14 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 2, la pozitia 67, în loc de: „67. Roscan Timur, fiul lui Ghenadie si Vera, născut la data de 1.01.1987 în localitatea Olcinesti, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Crocmaz, str. Studentilor, raionul Stefan Vodă. (959/2003)" se va citi: „67. Roscan Timur, fiul lui Ghenadie si Vera, născut la data de 1.01.1987 în localitatea Olănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Crocmaz, Str. Studentilor, raionul Stefan Vodă. (959/2003)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.408/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 20 mai 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 48, în loc de: „48. Muszkal lehuda, fiul lui Eugen si Janca, născut la data de 1 ianuarie 1950 în localitatea Baia Mare, judetul Maramures, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le Zion, str. Hapardes Harishon nr. 3. (2.150/2007) Copii minori: Muszkal Dvir Shmuel, născut la data de 8 ianuarie 1993." se va citi: „48. Muszkal lehuda (Tiberiu), fiul lui Eugen si Janca, născut la data de 1 ianuarie 1950 în localitatea Baia Mare, judetul Maramures, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le Zion, str. Hapardes Harishon nr. 3. (2.150/2007) Copii minori: Muszkal Dvir Shmuel, născut la data de 8 ianuarie 1993."


 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.637/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 25 iunie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 97, în loc de: „97. Crihan Ecaterina, fiica lui Daraban Alexandru (născut la 3.09.1928 în localitatea Bilicenii Vechi) si Maria, născută la data de 22 august 1961 în localitatea Bilicenii Vechi, judetul Sîngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sîngerei, str. Alexandru cel Bun nr. 20A. (3.656/2002)" se va citi: „97. Crihan Ecaterina, fiica lui Daraban Alexandru (născut la 3.09.1928 în localitatea Bilicenii Vechi) si Marina, născută la data de 22 august 1961 în localitatea Bilicenii Vechi, judetul Sîngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sîngerei, str. Alexandru cel Bun nr. 20A. (3.656/2002)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 121, în loc de: „121. Gabura Anatolie, fiul lui Vasile (născut la 11.04.1938 în localitatea Todiresti) si Nadejda, născut la data de 4 iunie 1964 în localitatea Anenii Noi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bulboaca, raionul Anenii Noi. (3.300/2004)"seva citi:,,-/ 21. Gabura Anatolie, fiul lui Vasile (născut la 11.04.1938 în localitatea Todiresti) si Nadejda, născut la data de 4 iunie 1964 în localitatea Bulboaca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bulboaca, raionul Anenii Noi. (3.300/2004)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 122, în loc de: „ 122. Gabura Vasile, fiul luiAnatoli si Ana, născut la data de 1 august 1989 în localitatea Tvardita, raionul Taraclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bulboaca, raionul Anenii Noi. (3.300/2004)" se va citi: „122. Gabura Vasile, fiul lui Anatolie siAnna, născut la data de 1 august 1989 în localitatea Tvardita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bulboaca, raionul Anenii Noi. (3.300/2004)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 203, în loc de: „203. Muntean Boris, fiul lui Andrei si Maria (născută la 15.10.1935 în localitatea Staroselie), născut la data de 6 noiembrie 1961 în localitatea Staroselie, judetul Sărata, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Stăuceni, Str. Florilor nr. 2, ap. 50, raionul Criuleni. (15.773/2003)"se va citi: „203. Muntean Boris, fiul lui Andrei si Maria (născută la 15.10.1935 în localitatea Staroselie), născut la data de 6 noiembrie 1961 în localitatea Saratski, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Stăuceni, Str. Florilor nr. 2, ap. 50, raionul Criuleni. (15.773/2003)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 286, în loc de: „286. Straistari Fiodor, fiul lui Grigore (născut la 8.03.1927 în localitatea Onitcani) si Olga, născut la data de 23 iunie 1952 în localitatea Soian, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Onitcani, raionul Criuleni. (3.263/2002)" se va citi: „286. Straistari Fiodor, fiul lui Grigore (născut la 8.03.1927 în localitatea Onitcani) si Olga, născut la data de 23 iunie 1952 în localitatea Goian, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Onitcani, raionul Criuleni. (3.263/2002)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.782/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 22 iulie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 82, în loc de: „82. Cornea Mihail, fiul lui Nicolae (născut la 26.11.1928 în localitatea Bagrinovka) si Veronica, născut la data de 12 mai 1959 în localitatea Slobozia, judetul Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Slobozia, str. Rudco nr. 91, raionul Stefan Vodă. (3.240/2008) Copii minori: Cornea Mihail, născut la data de 27.06.1991, Cornea Eugenii, născut la data de 3.01.1993, Cornea Victor, născut la data de 28.03.1999, Cornea Gheorghe, născut la data de 7.04.1997, si Cornea Maria, născută la data de 8.01.2003." se va citi: „82. Cornea Mihail, fiul lui Nicolae (născut la 26.11.1928 în localitatea Bagrinovka) si Veronica, născut la data de 12 mai 1959 în localitatea Bagrinovka, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Slobozia, str. Rudco nr. 91, raionul Stefan Vodă. (3.240/2008) Copii minori: Cornea Mihail, născut la data de 27.06.1991, Cornea Eugenii, născut la data de 3.01.1993, Cornea Victor, născut la data de 28.03.1999, Cornea Gheorghe, născut la data de 7.04.1997, si Cornea Maria, născută la data de 8.01.2003."

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.783/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 15 iulie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 2, la pozitia 26, în loc de: „26. Chirită Alexandru, fiul lui Sergiu si Maria (fiica luiAbabii Dumitru, născut la 3.11.1933 în localitatea Chircăiestii Noi, raionul Căuseni, si Anastasia), născut la data de 14 iunie 1984 în localitatea Bender, judetul Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Cetatea Albă nr. 170, ap. 104. (1.643/2005)" se va citi: „26. Chirita Alexandru, fiul lui Sergiu si Maria (fiica luiAbabii Dumitru, născut la 3.11.1933 în localitatea Chircăiestii Noi, raionul Căuseni, si Anastasia), născut la data de 14 iunie 1984 în localitatea Bender, judetul Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Cetatea Albă nr. 170, ap. 104. (1.643/2005)".


 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.825/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 23 iulie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 99, în loc de: „99. Cozonac Serghei, fiul lui Mihail (fiul lui Stefan, născut la 28.07.1920 în localitatea Răzeni, raionul laloveni) siAnna, născut la data de 10 februarie 1979 în localitatea Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Anenii Noi, str. Coroliov nr. 35. (3.651/2008)"se va citi: „99. Cozonac Serghei, fiul lui Mihail siAnna (fiica lui Stefan, născut la 28.07.1920 în localitatea Răzeni, raionul laloveni), născut la data de 10 februarie 1979 în localitatea Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Anenii Noi, str. Coroliov nr. 35. (3.651/2008)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 129, în loc de: „129. Focsa Maria, fiica lui Nicoară Gheorghe (născut la 10.06.1920 în localitatea Sărătenii Vechi) si Feodora, născută la data de 13 iulie 1964 în localitatea Sărăteni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Diminetii nr. 63, ap. 98. (7.067/2003) Copii minori: Focsa Irina, născută la data de 11.01.1992, si Focsa Veronica, născută la data de 19.11.1993." se va citi: „129. Focsa Maria, fiica lui Nicoară Gheorghe (născut la 10.06.1920 în localitatea Sărătenii Vechi) si Feodora, născută la data de 13 iulie 1964 în localitatea Sărătenii Vechi, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Diminetii nr. 63, ap. 98. (7.067/2003) Copii minori: Focsa Irina, născută la data de 11.01.1992, si Focsa Veronica, născută la data de 19.11.1993.";

- în anexa nr. 1, la pozitia 327, în loc de: „327. Ungureanu Ludmila, fiica lui Ion si Maria (fiica lui Alexandra, născută la 27.04.1930 în localitatea Ivanovca Nouă, raionul Cimislia), născută la data de 28 mai 1978 în localitatea Ivanovca, raionul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. T. Vladimirescu, bl. 1/4, ap. 48. (3.795/2008)"se va citi: „327. Ungureanu Ludmila, fiica lui Ion si Maria (fiica lui Alexandra, născută la 27.04.1930 în localitatea Ivanovca Nouă, raionul Cimislia), născută la data de 28 mai 1978 în localitatea Ivanovca Nouă, raionul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. T. Vladimirescu, bl. 1/4, ap. 48. (3.795/2008)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.979/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 29 iulie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 48, în loc de: „48. Candu Maria, fiica lui Vasile (născut la 1.01.1921 în localitatea Scumpia) si Teodora, născută la data de 8 decembrie 1964 în localitatea Scumpia, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Eminescu nr. 28, ap. 6. (7.855/2003) Copii minori: Candu Maria Lucia, născută la data de 9.09.1994." se va citi: „48. Candu Maria, fiica lui Pasat Vasile (născut la 1.01.1921 în localitatea Scumpia) si Feodora, născută la data de 8 decembrie 1964 în localitatea Scumpia, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Eminescu nr. 28, ap. 6. (7.855/2003) Copii minori: Candu Maria Lucia, născută la data de 9.09.1994.";

- în anexa nr. 1, la pozitia 139, în loc de: „139. Fusa Constantin, fiul lui Ion (născut la 17.09.1925 în localitatea Sărata Nouă) si Ana, născut la data de 16 iulie 1966 în localitatea Sărata Nouă, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Dobrogea, str. I. Creangă nr. 1, bl. 2, ap. 22, judetul Chisinău. (1.309/2003) Copii minori: Fusa Dion, născut la data de 29.07.1991, si Fusa Radu, născut la data de 24.10.1996." se va citi: „ 139. Fusa Constantin, fiul lui Ion (născut la 17.09.1925 în localitatea Sărata Nouă) si Ana, născut la data de 16 iulie 1966 în localitatea Sărata Nouă, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Dobrogea, str. I. Creangă nr. 1, bl. 2, ap. 22, judetul Chisinău. (1.309/2003) Copii minori: Fusa Dionis, născut la data de 29.07.1991, si Fusa Radu, născut la data de 24.10.1996";

- în anexa nr. 1, la pozitia 233, în loc de: „233. Plotnic Vladimir, fiul lui Feodosie si Elena (fiica lui Budeci Haralampie, născut la 14.02.1936 în localitatea Donici, raionul Orhei), născut la data de 19 aprilie 1983 în localitatea Donici, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Mălăiesti, raionul Orhei. (4.731/2008)" se va citi: „233. Plotnic Vladimir, fiul lui Fedosie si Elena (fiica lui Budeci Haralampie, născut la 14.02.1936 în localitatea Donici, raionul Orhei), născut la data de 19 aprilie 1983 în localitatea Donici, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Mălăiesti, raionul Orhei. (4.731/2008)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 255, în loc de: „255. Rotundu Ala, fiica lui Cretu Constantin si Ecaterina (fiica lui Simanscaia losif si Natalia, născută la 12.10.1921 în localitatea Temeleuti), născută la data de 19 august 1970 în localitatea Dăscăuti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Colina Puschin nr. 20, ap. 4. (7.122/2003) Copii minori: Rotundu Corina, născută la data de 15.07.1994." se va citi: „255. Rotundu Ala, fiica lui Cretu Constantin si Ecaterina (fiica lui Simanscaia losif si Natalia, născută la 12.10.1921 în localitatea Temeleuti), născută la data de 19 august 1970 în localitatea Dărcăuti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Colina Puschin nr. 20, ap. 4. (7.122/2003) Copii minori: Rotundu Corina, născută la data de 15.07.1994."


 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.995/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 7 august 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 97, în loc de: „97. Druta Vera, fiica lui Dumitru (născut la 10.10.1925 în localitatea Inesti, raionul Telenesti) si Ecaterina, născută la data de 28 martie 1961 în localitatea Inesti, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Gh. Casu nr. 20/1, ap. 43. (4.870/2008)"se va citi: „97. Drută Vera, fiica lui Dumitru (născut la 10.10.1925 în localitatea Inesti, raionul Telenesti) si Ecaterina, născută la data de 28 martie 1961 în localitatea Inesti, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Gh. Casu nr. 20/1, ap. 43. (4.870/2008)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 135, în loc de: „135. Ivanov Maria, fiica lui Dimitri (născut la 24.10.1918 în localitatea Isacova, raionul Orhei) si Ioana, născută la data de 22 ianuarie 1951 în localitatea Isacova, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Traian nr. 23/1, ap. 105. (4.800/2008)" se va citi: „135. Ivanov Maria, fiica lui Badareu Dimitrii (născut la 24.10.1918 în localitatea Isacova, raionul Orhei) si Ioana, născută la data de 22 ianuarie 1951 în localitatea Isacova, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Traian nr. 23/1, ap. 105. (4.800/2008)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 194, în loc de: „194. Plesca Elena, fiica lui Mocan Ion (născut la 5.11.1926 în localitatea Pănăsesti, raionul Străseni) si Maria, născută la data de 14 martie 1957 în localitatea Vărzărestii Noi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Tănăsesti, raionul Străseni (4.807/2008)" se va citi: „194. Plesca Elena, fiica lui Mocan Ion (născut la 6.11.1926 în localitatea Vărzărestii Noi, judetul Ungheni) si Maria, născută la data de 14 martie 1957 în localitatea Vărzărestii Noi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Tănăsesti, raionul Străseni (4.807/2008)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.196/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 18 august 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 44, în loc de: „44. Catăl Vasile, fiul lui Dumitru (născut la 16.06.1936 în localitatea Bucova, Cernăuti) si Leontina, născut la data de 21 iunie 1963 în localitatea Terebleci, judetul Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Independentei nr. 5, ap. 25. (854/2004)" se va citi: „44. Catăl Vasile, fiul lui Dumitru (născut la 16.06.1936 în localitatea Bucova, Cernăuti) si Leontina, născut la data de 21 iunie 1963 în localitatea Terebleci, judetul Glîboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Independentei nr. 5, ap. 25. (854/2004)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 120, în loc de:„ 120. Kopanoi Stela, fiica lui Mihai (fiul lui Stefan si Ioana, născută la 19.08.1922 în localitatea Orlovca) si Ana, născută la data de 1 februarie 1981 în localitatea Reni, Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Plavni, str. Gagarina nr. 22.(923/2004)" se va citi: „120. Kopanoi Stella, fiica lui Mihai (fiul lui Stefan si Ioana, născută la 19.08.1922 în localitatea Orlovca) si Ana, născută la data de 1 februarie 1981 în localitatea Reni, Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Plavni, str. Gagarina nr. 22.(923/2004)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 151, în loc de: „ 151. Onufriev Andrei, fiul lui Ion (născut la 21.03.1938 în localitatea Odesa) si Vera, născut la data de 15 decembrie 1959 în localitatea Lipetscoie, raionul Cotovsc, Odesa, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Vasile Lupu nr. 59, bl. 1, ap. 21. (1.531/2004)" se va citi: „151. Onufriev Andrei, fiul lui Ion (născut la 21.03.1938 în localitatea Odesa) si Vera, născut la data de 15 decembrie 1959 în localitatea Lipetkoe, regiunea Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Vasile Lupu nr. 59, bl. 1, ap. 21. (1.531/2004)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.199/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 19 august 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 44, în loc de: „44. Grama Monica, fiica lui Romeo si Lidia (fiica lui Mortîniuc Alexei si Vasilisa, născută la 1.03.1917 în localitatea Pelinia), născută la data de 26 martie 1981 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Zăbriceni. (3.584/2008)" se va citi: „44. Grama Monica, fiica lui Romeo si Lidia (fiica lui Martîniuc Alexei si Vasilissa, născută la 1.03.1917 în localitatea Pelinia), născută la data de 26 martie 1981 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Zăbriceni. (3.584/2008)";


- în anexa nr. 1, la pozitia 67*), în loc de: „67. Odainîi Alexei, fiul lui Andrei (născut la 2.12.1927 în localitatea Vrănesti) si Liuba, născut la data de 26 iunie 1959 în localitatea Tascobeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Zagarancea. (3.576/2008)" seva citi: „67. Odainîi Alexei, fiul lui Andrei (născut la 2.12.1927 în localitatea Vrănesti) si Liuba, născut la data de 26 iunie 1959 în localitatea Taxobeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Zagarancea. (3.576/2008)";


*) A se vedea si rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 16 octombrie 2009.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.286/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 1 octombrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 53, în loc de: „53. Damian Sergiu, fiul lui Dumitru si Maria, născut la data de 2 mai 1974 în localitatea Cărpineni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Hîncesti, satul Mingir. (4.022/2008) Copii minori: Damian Maria, născută la data de 2.01.1997, si Damian Simona, născută la data de 20.01.1999." se va citi: „53. Damian Sergiu, fiul lui Dumitru si Marina, născut la data de 2 mai 1974 în localitatea Cărpineni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Hîncesti, satul Mingir. (4.022/2008) Copii minori: Damian Maria, născută la data de 2.01.1997, si Damian Simona, născută la data de 20.01.1999."

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.429/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 7 octombrie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 114, în loc de: „114. Helbetii Ecaterina, fiica lui Andrei si Vera, născută la data de 2 februarie 1985 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, sos. Muncesti nr. 652. (17.441/2003)" se va citi: „114. Bagrin Ecaterina, fiica lui Andrei si Vera, născută la data de 2 februarie 1985 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, sos. Muncesti nr. 652. (17.441/2003)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 128, în loc de: „128. Mamalîga Alexandru, fiul lui Vasile si Eudochia, născut la data de 8 iunie 1961 în localitatea Ciobrucin, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Varnita, str. Cotovschi nr. 97. (2.756/2003)"se va citi: „128. Mamalîga Alexandru, fiul lui Vasile si Eudochia, născut la data 8 iunie 1961 în localitatea Ciobruciu, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Varnita, str. Cotovschi nr. 97. (2.756/2003)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 161, în loc de: „161. Plughean Ecaterina, fiica lui Drozdov Leonid si Lidia, născută la data de 23 octombrie 1958 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Spătarul nr. 13, ap. 200. (17.066/2003)" se va citi: „161. Plunghean Ecaterina, fiica lui Drozdov Leonid si Lidia, născută la data de 23 octombrie 1958 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Spătarul nr. 13, ap. 200. (17.066/2003)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.455/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 septembrie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 29, în loc de: „29. Drassinower Igel, fiul lui Alexandru si Hermina, născut la data de

28 martie 1957 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le Zion, str. Hankin nr. 13. (1.797/2009) Copii minori: Drasinover Shany, născută la data de 22.04.1995, si Drasinover Dana, născută la data de 16.05.1997. "se va citi: „29. Drassinower Igal, fiul lui Alexandru si Hermina, născut la data de 28 martie 1957 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le Zion, str. Hankin nr. 13. (1.797/2009) Copii minori: Drasinover Shany, născută la data de 22.04.1995, si Drasinover Dana, născută la data de 16.05.1997.";

- în anexa nr. 1, la pozitia 44, în loc de: „44. Goldis Ileana, fiica lui Herer Volf si Haica, născută la data de

29 noiembrie 1949 în localitatea Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, România, cu domiciliul în Israel, Givataiim, Derech Itzhak Rabin 84. (1.463/2006)" se va citi: „44. Goldis Lena, fiica lui Herer Volf si Haica, născută la data de 29 noiembrie 1949 în localitatea Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Israel, Givataiim, Derech Itzhak Rabin 84. (1.463/2006)".


 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.856/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 27 octombrie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 49, în loc de: „49. Clipa Vadilena, fiica lui Dulap Mihail si Clipa Elena, născută la data de 1 ianuarie 1988 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Fălesti, str. Minai Eminescu nr. 43/A, ap. 17. (7.668/2003)" se va citi: „49. Clipa Vladilena, fiica lui Dulap Mihail si Clipa Elena, născută la data de 1 ianuarie 1988 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Fălesti, str. Mihai Eminescu nr. 43/A, ap. 17. (7.668/2003)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 115, în loc de: „115. Mitcul Pavel, fiul lui Timofei si Maria, născut la data de 10 octombrie 1950 în localitatea Cocieri, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 22, ap. 56. (4.389/2003)" seva citi: „115. Mitcul Pavel, fiul lui Timofei si Maria, născut la data de 10 noiembrie 1950 în localitatea Cocieri, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 22, ap. 56. (4.389/2003)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 121, în loc de: „ 121. Nagrudnîi Zinaida, fiica lui Bodean Sergiu si Eugenia, născută la data de 24 august 1960 în localitatea Nesvoia, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Eminescu nr. 12, ap. 5. (11.151/2003)" se va citi: „121. Nagrudnîi Zinaida, fiica lui Bodean Serghei si Eugenia, născută la data de 24 august 1960 în localitatea Nesvoia, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Eminescu nr. 12, ap. 5. (11.151/2003)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 124, în loc de: „124. Oboroceanu Dumitru, fiul lui Anatolie si Lucia, născut la data de 27 mai 1990 în localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alba-lulia nr. 89, bl. 2, ap. 11. (2.945/2006)"se va citi: „124. Oboroceanu Dumitru, fiul lui Anatolie si Lucia, născut la data de 27 mai 1990 în localitatea Baimaclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alba-lulia nr. 89, bl. 2, ap. 11. (2.945/2006)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 125, în loc de: „125. Oboroceanu Lucia, fiica lui Bojoga Andrei si Smaranda, născută la data de 22 mai 1964 în localitatea Puschino, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alba-lulia nr. 89, bl. 2, ap. 11. (2.945/2006) Copii minori: Oboroceanu Alina, născută la data de 21.12.1996." se va citi: „125. Oboroceanu Lucia, fiica lui Bojoga Andrei si Smaranda, născută la data de 22 mai 1964 în localitatea doresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alba-lulia nr. 89, bl. 2, ap. 11. (2.945/2006) Copii minori: Oboroceanu Alina, născută la data de 21.12.1996."

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.857/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 28 octombrie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 70, în loc de: „70. Creciun Nadejda, fiica lui Meleca Stepan si Ana, născută la data de 16 august 1964 în localitatea Serpeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. V. Belinski nr. 65, bl. A, ap. 6. (5.515/2003)" se va citi: „70. Creciun Nadejda, fiica lui Meleca Stefan si Ana, născută la data de 16 august 1964 în localitatea Serpeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. V. Belinski nr. 65, bl. A, ap. 6. (5.515/2003)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 87, în loc de: „87. Gînceru Alecsandru, fiul lui Valentin si Tamara, născut la data de 16 ianuarie 1990 în localitatea Vstrecinîi, Rusia, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. A. Pann nr. 9, ap. 2. (16.203/2003)" se va citi: „87. Gînceru Alexandr, fiul lui Valentin si Tamara, născut la data de 16 ianuarie 1990 în localitatea Vstrecinîi, Rusia, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. A. Pann nr. 9, ap. 2. (16.203/2003)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 134, în loc de: „734. Postica Lilia, fiica lui Lupu Alexandru si Zinovia, născută la data de 27 ianuarie 1973 în localitatea Alexandru cel Bun, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. P Zadnipru nr. 4, bl. 3, ap. 602. (940/2004) Copii minori: Postica Vădim, născut la 21.02.1996, si Postica Cătălin, născut la 29.04.2005." se va citi: „134. Postica Lilia, fiica lui Lupu Alexandru si Zinovia, născută la data de 27 ianuarie 1973 în localitatea Alexandru cel Bun, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. P Zadnipru nr. 4, bl. 3, ap. 602. (940/2004) Copii minori: Postica Vădim, născut la 21.02.1996, si Postica Călin, născut la 29.04.2005."

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.935/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 5 noiembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 71, în loc de: „71. Hleihil Dana-Maria, fiica lui Stanislav Constantin si Ana-Maria, născută la data de 11 septembrie 1967 în localitatea Deva, judetul Hunedoara, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Zefat, str. Akbara nr. 64. (2.896/2009) Copii minori: Hleihil Sofian Dan, născut la data de 22.03.1999, si Hleihil Diana, născută la data de 1.12.1999." se va citi: „71. Hleihil Dana-Maria, fiica lui Stanislav Constantin si Ana-Maria, născută la data de 11 septembrie 1967 în localitatea Deva, judetul Hunedoara, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Zefat, str. Akbara nr. 64. (2.896/2009) Copii minori: Hleihil Sofian Dan, născut la data de 5.04.1996, si Hleihil Diana, născută la data de 1.12.1999."


 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.060/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 16 noiembrie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 124, în loc de: „124. Paiu Maria, fiica lui Smoleac Vasile si Maria, născută la data de 8 noiembrie 1955 în localitatea Copăcani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Bălti, bd. Eminescu nr. 1, ap. 89. (10.878/2003)" se va citi: „124. Paiu Maria, fiica lui Smoleac Vasile si Maria, născută la data de 8 noiembrie 1955 în localitatea Copăceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Bălti, bd. Eminescu nr. 1, ap. 89. (10.878/2003)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 155, în loc de: „ 155. Stegarescu Svetlana, fiica lui Nagît Teodosie si Zinavia, născută la data de 8 septembrie 1963 în localitatea laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul laloveni, Str. Fructelor nr. 33. (839/2006)" se va citi: „155. Stegarescu Svetlana, fiica lui Nagît Teodosie si Zinovia, născută la data de 8 septembrie 1963 în localitatea laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Ialoveni, Str. Fructelor nr. 33. (839/2006)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.062/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 12 noiembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 5, în loc de: „5. Barbacaru Dionis, fiul lui Minai si Lidia, născut la data de 20 septembrie 1984 în localitatea Bălăbănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Vadul lui Vodă, str. Stefan cel Mare nr. 73. (1.563/2005)" se va citi: „5. Barbacaru Dionis, fiul lui Mihail si Lidia, născut la data de 20 septembrie 1984 în localitatea Bălăbănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Vadul lui Vodă, str. Stefan cel Mare nr. 73. (1.563/2005)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.063/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 16 noiembrie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 161, în loc de: „767. Rusu Victor, fiul lui Grigore si Maria, născut la data de 21 august 1953 în localitatea Vărzăreuca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Nisporeni, Str. Tîrguluinr. 9, ap. 48. (15.247/2003)" se va citi: „161. Rusu Victor, fiul lui Grigore si Maria, născut la data de 21 august 1953 în localitatea Vărvăreuca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Nisporeni, Str. Tîrgului nr. 9, ap. 48. (15.247/2003)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 165, în loc de: „165. Taran Elena, fiica lui Sumleanschi Timofei si Eudochia, născută la data de 2 iunie 1957 în localitatea Săiti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul laloveni, str. Toma Ciorbă nr. 12. (16.607/2003)" se va citi: „165. Taran Elena, fiica lui Sumleanschi Timofei si Eudochia, născută la data de 2 iunie 1957 în localitatea Săiti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul laloveni, str. Toma Ciorbă nr. 12. (16.607/2003)".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.