MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 890/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 890         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 18 decembrie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

385. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2009 pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

1.865. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2009 pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

386. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 163/2008 pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale „Oltchim” - S.A. Râmnicu Vâlcea

 

1.866. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 163/2008 pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale „Oltchim” - S.A. Râmnicu Vâlcea

 

1.868. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.869. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.870. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.871. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.872. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.873. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.874. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.875. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.876. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.877. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.878. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.879. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.880. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

 

1.881. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.882. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.883. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.884. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.885. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.886. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.887. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.491. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor

 

1.552. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete totale de teren de 6.649,18 m2, trecute în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Constructia variantei de ocolire Deva si Orăstie la profil de autostradă”

 

1.555. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învătământul preuniversitar, precum si durata de scolarizare

 

1.556. - Hotărâre pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.060/2005 privind aprobarea Schemei de granturi mici pentru implementarea de microproiecte care să îmbunătătească conditiile de viată în special pentru grupurile dezavantajate din localitătile miniere

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            493. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice privind modul de achitare a contributiei de 0,1% fixate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2009 pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56 din 27 mai 2009 pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 4 iunie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

RESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 1 decembrie 2009.

Nr. 385.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2009 pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2009 pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 1.865.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 163/2008 pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale „Oltchim” - S.A. Râmnicu Vâlcea

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163 din 19 noiembrie 2008 pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale „Oltchim” - S.A. Râmnicu Vâlcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 4 decembrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

RESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 17 decembrie 2009.

Nr. 386.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 163/2008 pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale „Oltchim” - S.A. Râmnicu Vâlcea

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 163/2008 pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale „Oltchim” - S.A. Râmnicu Vâlcea si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 1.866.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2.078/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Constantin Georgeta, judecător la Tribunalul Prahova, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 1.868.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2.077/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Roman Marian, presedintele Sectiei civile a Tribunalului Prahova, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 1.869.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2.027/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Niculae Gherghina, judecător la Curtea de Apel Ploiesti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 1.870.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2.031/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Popescu Nicolae, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brezoi, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 1.871.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2.029/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Cotoman Mihaela, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 1.872.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.798/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Marinescu Corneliu, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Corabia, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 1.873.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.795/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Macavei Macavei, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrita-Năsăud, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 1.874.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2.006/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Fischer Jan, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 1.875.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.794/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Brasovean Mircea, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mures, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 1.876.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2.008/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Mănescu Miuta Mariana, prim-procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Moldova Nouă, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 1.877.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.797/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Vîjîiac Ion, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 1.878.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.717/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Oltenceanu Elena, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucuresti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 1 879.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.847/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Ileana-Nită Vali-Stefania se eliberează din functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova si se numeste în functia de judecător la Judecătoria Craiova.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 1.880.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2.076/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Dima Daniela, presedinte, cu delegatie, al Sectiei penale a Tribunalului Vaslui, se eliberează din functie ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 1.881.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2.028/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 ianuarie 2010, doamna Tudor Gherghina, judecător la Judecătoria întorsura Buzăului, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 1.882.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.879/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 ianuarie 2010, doamna Sanfrancisco Camelia, prim-procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Costesti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 1.883.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.961/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 ianuarie 2010, doamna Ciorei Mariana, presedintele Sectiei civile a Tribunalului Vâlcea, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 1.884.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.759/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 ianuarie 2010, domnul Naiba Nicolae, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arges, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 1.885.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.672/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 ianuarie 2010, doamna Trăistaru Nicoleta Măria, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucuresti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 1.886.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.962/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 7 ianuarie 2010, doamna Petrescu Daniela Luminita, judecător la Tribunalul Vâlcea, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 1.887.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al notei din finalul anexei nr. 1 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După punctul 28 din anexa nr. 1 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 4 iunie 2008, se introduce un nou punct, punctul 29, cu următorul cuprins:

„29. Articole pirotehnice”.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

p. Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale,

interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 decembrie 2009.

Nr. 1.491.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete totale de teren de 6.649,18 m2, trecute în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Constructia variantei de ocolire Deva si Orăstie la profil de autostradă”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete totale de teren de 6.649,18 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Orasului Simeria nr. 29/2009, completată prin Hotărârea Consiliului Local al Orasului Simeria nr. 97/2009, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Constructia variantei de ocolire Deva si Orăstie la profil de autostradă”.

(2) Suprafetele de teren transmise potrivit alin. (1) nu pot primi altă destinatie.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetelor de teren prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

p. Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 9 decembrie 2009.

Nr. 1.552.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor suprafete de teren trecute în domeniul public al statului si care se dau în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Constructia variantei de ocolire Deva si Orăstie la profil de autostradă”

 

Nr. crt.

Locul unde este situată suprafata de teren care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite suprafata de teren

Persoana juridică la care se transmite suprafata de teren

Caracteristicile tehnice si categoria de folosintă a suprafetelor de teren care se transmit

1.

Orasul Simeria, judetul Hunedoara,

extravilan

Orasul Simeria - Consiliul Local al Orasului Simeria

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 229,38 m2; Cod de clasificare - 1.3.7.1;

Număr cadastral 1191/2; Drum exploatare

2.

Orasul Simeria, judetul Hunedoara,

extravilan

Orasul Simeria - Consiliul Local al Orasului Simeria

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 364,12 m2; Cod de clasificare - 1.3.7.1;

Număr cadastral 1187/2; Drum exploatare

3.

Orasul Simeria, judetul Hunedoara,

extravilan

Orasul Simeria - Consiliul Local al Orasului Simeria

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 265,86 m2; Cod de clasificare - 1.3.7.1;

Număr cadastral 1188/2; Drum exploatare

4.

Orasul Simeria, judetul Hunedoara,

extravilan

Orasul Simeria - Consiliul Local al Orasului Simeria

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri  Nationale din România - S.A.

Suprafata: 168,85 m2; Cod de clasificare - 1.3.7.1;

Număr cadastral 1190/2; Drum exploatare

5.

Orasul Simeria, judetul Hunedoara,

extravilan

Orasul Simeria - Consiliul Local al Orasului Simeria

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 322,03 m2; Cod de clasificare - 1.3.7.1;

Număr cadastral 1183; Drum exploatare

6.

Orasul Simeria, judetul Hunedoara,

extravilan

Orasul Simeria - Consiliul Local al Orasului Simeria

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 157,04 m2; Cod de clasificare - 1.3.7.1;

Număr cadastral 1182/2; Drum exploatare

7.

Orasul Simeria, judetul Hunedoara,

extravilan

Orasul Simeria - Consiliul Local al Orasului Simeria

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 963,09 m2; Cod de clasificare - 1.3.7.1;

Număr cadastral 1222; Drum exploatare

8.

Orasul Simeria, judetul Hunedoara,

extravilan

Orasul Simeria - Consiliul Local al Orasului Simeria

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 219,57 m2; Cod de clasificare - 1.3.7.1;

Număr cadastral 1189/2; Drum exploatare

9.

Orasul Simeria, judetul Hunedoara,

extravilan

Orasul Simeria - Consiliul Local al Orasului Simeria

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 424,11 m2; Cod de clasificare - 1.3.7.1;

Număr cadastral 1189/4; Drum exploatare

10.

Orasul Simeria, judetul Hunedoara,

extravilan

Orasul Simeria - Consiliul Local al Orasului Simeria

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 299,22 m2; Cod de clasificare - 1.3.7.1;

Număr cadastral 1268; Canal

11.

Orasul Simeria, judetul Hunedoara,

extravilan

Orasul Simeria - Consiliul Local al Orasului Simeria

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 610,40 m2; Cod de clasificare - 1.3.7.1;

Număr cadastral 1219; Drum exploatare

12.

Orasul Simeria, judetul Hunedoara,

extravilan

Orasul Simeria - Consiliul Local al Orasului Simeria

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 263,63 m2; Cod de clasificare 1.3.7.1;

Număr cadastral 1220; Drum exploatare

13.

Orasul Simeria, judetul Hunedoara,

extravilan

Orasul Simeria - Consiliul Local al Orasului Simeria

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 248,94 m2; Cod de clasificare - 1.3.7.1;

Număr cadastral 1213; Drum exploatare

14.

Orasul Simeria, judetul Hunedoara,

extravilan

Orasul Simeria - Consiliul Local al Orasului Simeria

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 193,65 m2; Cod de clasificare - 1.3.7.1;

Număr cadastral 1184; Drum exploatare

15.

Orasul Simeria, judetul Hunedoara,

extravilan

Orasul Simeria - Consiliul Local al Orasului Simeria

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 439,71 m2; Cod de clasificare - 1.3.7.1;

Număr cadastral 1214; Drum exploatare

16.

Orasul Simeria, judetul Hunedoara,

extravilan

Orasul Simeria - Consiliul Local al Orasului Simeria

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 461,62 m2; Cod de clasificare - 1.3.7.1;

Număr cadastral 1185; Canal

17.

Orasul Simeria, judetul Hunedoara,

extravilan

Orasul Simeria - Consiliul Local al Orasului Simeria

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 219,75 m2; Cod de clasificare - 1.3.7.1;

Număr cadastral 1266; Canal

18.

Orasul Simeria, judetul Hunedoara,

extravilan

Orasul Simeria - Consiliul Local al Orasului Simeria

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 176,21 m2; Cod de clasificare 1.3.7.1;

Număr cadastral 1186/2; Drum exploatare

19.

Orasul Simeria, judetul Hunedoara,

extravilan

Orasul Simeria - Consiliul Local al Orasului Simeria

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 379,00 m2; Cod de clasificare 1.3.7.1;

Număr cadastral 1280/2; Canal

20.

Orasul Simeria, judetul Hunedoara,

extravilan

Orasul Simeria - Consiliul Local al Orasului Simeria

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 243,00 m2; Cod de clasificare - 1.3.7.1;

Număr cadastral 1277; Pârâu

 

Suprafata totală supusă transferului: 6.649,18 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învătământul preuniversitar, precum si durata de scolarizare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La Hotărârea Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învătământul preuniversitar, precum si durata de scolarizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 23 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, după articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Absolventii ciclului inferior al liceului care sustin si promovează examenul de certificare a competentelor profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 2.


(2) Calificările profesionale care pot fi dobândite de către absolventii claselor a X-a de liceu, filiera tehnologică si vocatională, începând cu promotia 2011, sunt prevăzute în anexa nr. 2.”

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

interimar,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 9 decembrie 2009.

Nr. 1.555.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.060/2005 privind aprobarea Schemei de granturi mici pentru implementarea de microproiecte care să îmbunătătească conditiile de viată în special pentru grupurile dezavantajate din localitătile miniere

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.060/2005 privind aprobarea Schemei de granturi mici pentru implementarea de microproiecte care să îmbunătătească conditiile de viată în special pentru grupurile dezavantajate din localitătile miniere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 22 septembrie 2005, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 4. - Valoarea maximă a grantului acordat prin SGM este de 60.000 lei.”

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 9 decembrie 2009.

Nr. 1.556.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂTI PUBLICE

 

ORDIN

privind modul de achitare a contributiei de 0,1% fixate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

 

Având în vedere dispozitiile:

- art. 15 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 16 alin. (1), (2) si (3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice, cu modificările ulterioare;

- art. 10 din anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.156/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obtinute de autoritătile si institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International;

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 671/2007, cu modificările ulterioare, si ale art. 16 alin. (9) din Legea nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Contributia de 0,1% se datorează după cum urmează:

a) de către furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilităti publice, din veniturile înregistrate ca urmare a furnizării/prestării serviciilor/activitătilor aflate în sfera de reglementare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice (A.N.R.S.C.) sau din fondurile bănesti alocate de autoritătile administratiei publice locale pentru desfăsurarea acestor activităti;

b) de către operatorii economici si institutiile publice care prestează activităti specifice serviciului de alimentare cu apă si de canalizare si serviciului public de alimentare cu energie termică si care nu exploatează sisteme publice, din veniturile înregistrate ca urmare a furnizării serviciilor.

Art. 2. - (1) Contributia prevăzută la art. 1 se achită lunar, până la data de 25 a lunii curente pentru luna precedentă, în contul A.N.R.S.C - cod IBAN RO59TREZ7025032XXX011111, deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 2.

(2) Întârzierea în achitarea sumelor datorate după expirarea termenului prevăzut la alin. (1) atrage majorări de întârziere conform legii.

Art. 3. - (1) Furnizorii/Prestatorii de servicii comunitare de utilităti publice, precum si operatorii economici si institutiile publice care prestează activităti specifice serviciului de alimentare cu apă si de canalizare si serviciului public de alimentare cu energie termică si care nu exploatează sisteme publice sunt obligati să transmită lunar Declaratia privind contributia datorată la bugetul de stat, prevăzută în anexă, denumită în continuare declaratia.

(2) Declaratia se depune la registratura A.N.R.S.C. sau prin postă cu confirmare de primire, până la data de 25 a lunii curente pentru luna precedentă.

(3) În situatia nedepunerii declaratiei la termenul prevăzut la alin. (2), A.N.R.S.C, prin organele de control, poate stabili nivelul contributiei datorate de către persoanele juridice mentionate la art. 1, luând în considerare veniturile realizate din desfăsurarea activitătilor aflate în sfera de reglementare a autoritătii sau, după caz, fondurile bănesti alocate de autoritătile administratiei publice locale pentru desfăsurarea acestor activităti. Actul constatator constituie titlu de creantă, iar prin neachitare devine titlu executoriu.

(4) Nedepunerea declaratiei constituie refuz de a pune la dispozitia A.N.R.S.C. datele si informatiile solicitate si se sanctionează potrivit prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Declaratia constituie titlu executoriu prin neachitare la scadentă, iar executarea silită se va face conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Persoanele juridice mentionate la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice nr. 108/2007 privind modul de achitare a contributiei datorate la bugetul Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 26 iulie 2007.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice,

Eduard Nicusor Manea

 

Bucuresti, 10 decembrie 2009.

Nr. 493.

 

ANEXĂ

 

DECLARATIE

privind contributia datorată la bugetul de stat pe luna ..................... anul................

 

Denumirea contribuabilului ........................................, codul fiscal ................................., localitatea ......................................, str. .................................................nr. ........, bl. ........, sc. ......., ap. .......Judetul/sectorul ..................................., codul postal ............, telefon/fax ....................., e-mail ..................................., conturi bancare ................................................, Banca .......................,

conturi bancare................................................, Banca.......................

I. Contributia datorată la bugetul de stat, potrivit art. 1 din prezentul ordin:

a) venituri înregistrate/fonduri bănesti alocate pe luna................................................................................lei;

b) contributia datorată pe luna................................................................................lei.

 

II. Documentul de plată

 

Nr. crt.

Nr. documentului de plată

Data debitării contului plătitorului

Suma achitată

Defalcarea sumei:

Contributia aferentă lunii curente

Sume restante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

Prezenta declaratie constituie titlu executoriu prin neachitare la scadentă, iar executarea se va face conform prevederilor legale în vigoare.

Sub sanctiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinat această declaratie si, în conformitate cu informatiile furnizate, o declar corectă si completă.

 

Numele.................Prenumele...................Data.....................

Functia............................................................

(director general sau altă persoană autorizată)

 

Semnătura si stampila

........................................................


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.