MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 922/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 922         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 30 decembrie 2009

 

SUMAR

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

            1. - Decizie privind convocarea Camerei Deputatilor si Senatului în sesiune extraordinară

 

DECIZII

 

            8. - Decizie privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.501. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 5 iunie 2009 si la Washington la 29 iunie 2009 si 10 septembrie 2009 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, pentru finantarea Proiectului de restructurare a transporturilor

 

            1.621. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judetul Bistrita-Năsăud

 

            1.622. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru Secretariatul General al Guvernului

 

            1.624. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru autoritătile administratiei publice locale

 

            1.625. - Hotărâre pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 954/2008 privind rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Inspectoratului de Stat în Constructii si Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pe anul 2008 si acordarea de ajutoare pentru daunele provocate de calamitătile naturale

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            781. - Decizie privind promovarea temporară a domnului Marian Niculescu în functia publică de secretar general al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

 

            782. - Decizie pentru exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante, corespunzătoare categoriei înlatilor functionari publici, de secretar general al Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale de către domnul Caralicea Ciprian- Alexandru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            2.463. - Ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B", a imobilului „Pod de piatră", situat între Str. Cibinului si Str. Râului, municipiul Sibiu, judetul Sibiu

 

            2.467. - Ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B", a imobilului Universitatea „Lucian Blaga", corpurile Asi B, din str. Ion Ratiu nr. 7, municipiul Sibiu, judetul Sibiu

 

            2.468. - Ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B", a imobilului „Casa Demostene M. Cuculi", din str. Jules Michelet nr. 8, sectorul 1, municipiul Bucuresti

 

            2.469. - Ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B", a imobilului Fosta Manutantă, corpurile A si B, din str. Dobrun nr. 1, municipiul Sibiu, judetul Sibiu

 

            2.479. - Ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B", a imobilului „Casa Bobancu", din str. I.C. Brătianu nr. 51, municipiul Pitesti, judetul Arges


 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

DECIZIE

privind convocarea Camerei Deputatilor si Senatului în sesiune extraordinară

 

În temeiul dispozitiilor art. 66 alin. (2) si (3) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 pct. 2 si art. 2 alin. 1 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, cu modificările si completările ulterioare:

 

Camera Deputatilor si Senatul se convoacă în sesiune extraordinară în data de 11 ianuarie 2010, ora 15,00, pentru dezbaterea si adoptarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010 si a proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 29 decembrie 2009.

Nr. 1.

 

DECIZII

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

DECIZIE

privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 

Având în vedere cererea Biroului Permanent al Senatului, în temeiul dispozitiilor art. 63 alin. (2) si (3) din Constitutia României, republicată, si ale art. 81 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare:

 

Se convoacă Senatul în sesiune extraordinară în ziua de 6 ianuarie 2010, ora 9,00, pentru dezbaterea si adoptarea proiectului de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 29 decembrie 2009.

Nr. 8.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 5 iunie 2009 si la Washington la 29 iunie 2009 si 10 septembrie 2009 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, pentru finantarea Proiectului de restructurare a transporturilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, pentru finantarea Proiectului de restructurare a transporturilor, aprobată prin Legea nr. 274/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite prin schimb de scrisori*) semnate la Bucuresti la 5 iunie 2009 si la Washington la 29 iunie 2009 si 10 septembrie 2009 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, pentru finantarea Proiectului de restructurare a transporturilor, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 52/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 16 iunie 2005, aprobată prin Legea nr. 274/2005.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 2 decembrie 2009.

Nr. 1.501.


*) Continutul scrisorilor reprezintă traducere autorizată din limba engleză.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

CABINET SECRETAR DE STAT

 

BANCA MONDIALĂ

 

Dlui Benoît Blarel

 

Director de tară

Biroul Băncii Mondiale

România

 

Referitor la: împrumut nr. 4757 RO - Proiectul de restructurare a transporturilor

 

Stimate domn,

Facem referire la împrumutul nr. 4757 RO privind Proiectul de restructurare a transporturilor, semnat la 28 ianuarie 2005, în sumă de 225 milioane USD. Asa cum se specifică în sectiunea 2.03 a Acordului de împrumut, data de închidere a acestuia este 31 iulie 2009.

Prin scrisoarea dumneavoastră din 29 aprilie 2009 mentionati, printre altele, că în vederea minimizării perturbărilor aferente lucrărilor proiectului, aflate în plină desfăsurare, precum si pentru a evita adăugarea unui stres suplimentar unei situatii financiare deja dificile, Banca a acordat o extindere a proiectului până la data de 31 decembrie 2009.

Asa cum o arată ultimele evaluări făcute, dezvoltarea obiectivelor proiectului pot fi realizate numai partial până la data închiderii mentionată mai sus.

În acelasi timp, am dori să subliniem faptul că obiectivele proiectului au o importantă vitală în procesul de dezvoltare economică si socială a tării si de aceea el trebuie să continue.

De aceea Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a decis să solicite Băncii o extindere a datei de închidere cu 2 ani, respectiv de la 31 iulie 2009 până la 31 iulie 2011.


În acest sens am dori să vă rugăm să ne transmiteti acordul dumneavoastră pentru extinderea Acordului de împrumut de la 31 iulie 2009 până la 31 iulie 2011.

 

Cu stimă,

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

 

Banca Mondială

Washington D.C. 20433

S.U.A.

29 iunie 2009

Excelentei Sale

Gheorghe Pogea,

ministrul finantelor publice

Bucuresti, România

Stimate domnule ministru,

 

Referitor la: Proiectul de restructurare a transporturilor (împrumutul nr. 4757 RO) - Extindere partială a datei de închidere

Ne face plăcere să vă informăm că Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) a stabilit data de 31 decembrie 2009 ca ultimă dată pentru realizarea obiectivelor, conform art. II sectiunea 2.03 din Acordul de împrumut privind proiectul mai sus mentionat (Acordul) dintre România si Bancă, din data de 28 ianuarie 2005, ca urmare a: (i) scrisorii dumneavoastră din 5 iunie 2009, semnată de dl Bogdan Drăgoi, secretar de stat din Ministerul Finantelor Publice, prin care se solicită extinderea datei de închidere a împrumutului de mai sus până la 31 iulie 2011, si (ii) scrisorii noastre din 29 aprilie 2009, adresată dumneavoastră si în care indicăm că Banca consideră favorabilă o solicitare pentru o extindere partială a proiectului respectiv până la 31 decembrie 2009, dând posibilitatea finantării acelor contracte existente, deja semnate si care pot fi completate până la această dată.

Extinderea datei de închidere este acordată pentru activitătile proiectului detaliate în anexa la prezenta scrisoare si corespunzătoare activitătilor care fie sunt deja completate, fie sunt în curs de completare în anul 2009. Acele sume din împrumut care nu vor fi solicitate să finanteze cheltuieli pentru activitătile cuprinse în anexă vor fi anulate. Suma ce se va anula si data efectivitătii acestei anulări vă vor fi comunicate prin scrisoare separată după data de 31 iulie 2009.

Noua dată de închidere este stabilită cu întelegerea că vor fi alocate suficiente resurse financiare (locale si din împrumut) în asa fel încât să se poată asigura completarea obiectivelor contractate si care fac obiectul extinderii până la 31 decembrie 2009. Subliniem faptul că Banca nu va mai lua în considerare o altă extindere a datei de închidere a împrumutului. În consecintă, Guvernul va trebui să se asigure că orice alte cheltuieli angajate după 31 decembrie 2009 vor fi finantate din resurse proprii.

 

Cu stimă,

Theodore Ahlers,

director

Europa Centrală si Tările Baltice

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

ANEXĂ

Activitătile proiectului care fac obiectul extinderii partiale a datei de închidere a împrumutului

 

            Partea A: Subsectorul Drumuri

 

Referintă în planul de achizitii

Descriere

Contract nr.

 

BIRD

Contributia Guvernului

Total

BUNURI

 

 

 

 

 

G-1-01

Livrare echipamente pentru CNADNR

3829/30.10.2006

G

1,13

0,21

1,34

 

 

 

Subtotal

1,13

0,21

1,34

SERVICII DE CONSULTANTĂ

 

 

 

 

 

CS-1-01-B

Asistentă tehnică pentru pregătirea specificatiilor pentru sistemul managementului drumuri

3851/28.12.2006

CS

0,09

0,02

0,11

CS-1-01- A1

Asistentă tehnică de urgentă pentru revizuirea managementului CNADNR

107/23.05.2007

CS

0,08

0,01

0,09

CS-1-08-01

Proiectare si supervizare a centurii Brasov

109/28.05.2007

CS

4,49

1,80

6,29

CS-1 -08-02

Proiectare si supervizare a centurii Târgu Mures

145/16.07.2007

CS

4,98

1,99

6,97

CS-1-08-03

Proiectare si supervizare a centurii Bacău

156/27.07.2007

CS

3,83

1,53

5,36

CS-1-08-05

Proiectare si supervizare a centurii Medias

55/7.03.2008

CS

4,08

1,63

5,71


Referintă în planul de achizitii

Descriere

Contract nr.

 

BIRD

Contributia Guvernului

Total

CS-1-08-04

Proiectare si supervizare a centurii Reghin

244/5.09.2007

CS

3,28

1,31

4,59

CS-1-10-10

Supervizarea lucrărilor de reabilitare a podului

701/11.03.2003

CS

2,45

0,98

3,43

CS-1-12/-1

Servicii de audit financiar

3223/8.12.2005 3922/15.02.2007

 

0,16

0,16

0,55

 

 

 

Subtotal

23,66

9,43

33,08

 

 

 

 

 

 

 

LUCRĂRI DE REABILITARE A PODURILOR

 

 

 

 

 

BW-1-01

Reabilitare pod pe DN 1A km 40+676 la Cătunu

18

CW

2,22

0,42

2,64

 

Reabilitare pod pe DN 1 km 49+398 la Păstârnacu

18°

CW

3,48

0,66

4,14

 

Reabilitare pod pe DN 2 km 51+551 la Cosereni

19

CW

1,99

0,38

2,37

 

Reabilitare pod pe DN 7 km 214+012 la Albioara

29

CW

0,82

0,15

0,97

 

Reabilitare pod pe DN 7 A km 25+417 la Malaia

29°

CW

0.48

0.09

0.58

 

Reabilitare pod pe DN 17C km 25+850 la Salva

45

CW

0,81

0,15

0,96

 

Reabilitare pod pe DN 14 km 36+610 la Agârbiciu

56

CW

0,92

0,18

1,10

 

Reabilitare pod pe DN 15 km 182+880 la Toplita

57

CW

0,73

0,14

0,87

 

Reabilitare pod pe DN 12Akm 70+235 Ciobănus si 12° km 70+820 la Ciobănus

69

CW

1,03

0,20

1,23

 

Reabilitare pod pe DN 12Akm 71+592 la Ciobănus si 12° km 74+315 Straja

69A

CW

1,64

0,31

1,95

 

 

 

Subtotal

14,12

2,68

16,81

 

 

 

 

38,91

12,32

51,24

 

 

 

 

 

 

 

REPARAREA DE URGENTĂ A PODURILOR DISTRUSE DE INUNDATII

 

 

 

 

 

CS-1-11/1

Supervizarea podurilor distruse de inundatii la Bucuresti si Craiova

258

CS

1,47

0,59

2,06

CS-1-11/2

Supervizarea podurilor distruse de inundatii la Timisoara

259

CS

2,06

0,82

2,88

CS-1-11/3

Supervizarea podurilor distruse de inundatii la Cluj si Brasov

269

CS

0,75

0,30

1,05

CS-1-11/4

Supervizarea podurilor distruse de inundatii la Iasi si Constanta

270

CS

2,35

0,94

3,29

BW-1-02

Reabilitarea podului distrus de inundatii

75 contracte (tabelul de mai jos)

CW

38,95

20,64

59,59

 

 

 

Subtotal

45,57

23,29

68,86

 

 

 

 

84,49

35,61

120,10

TOTAL

 

 

 

 

 

 

Supervizarea părtilor din contract pentru proiectarea si supervizarea bypassurilor (vor fi scoase)

 

 

11,70

4,68

16,39

TOTAL:

 

 

 

72,78

30,93

103,71


            Detalii asupra activitătilor de lucrări pentru urgentarea reparatiilor podurilor distruse de inundatii (BW-1-02)

 

 

Regiunea

Descriere

Contract nr.

Valoarea contractului

(mii. lei fără TVA)

1

Bucuresti

Reparatie pod pe DN 1B km 11+296 la Bucov

125/4.10.2007

7,414

2

Bucuresti

Reparatie pod pe DN 1 km 133+941 peste râul Prahova si Azuga

131/9.10.2007

0,922

3

Craiova

Pod pe DN 7 km 157+016 Is Milcoiu

325/5.01.2007

7,417

4

Craiova

Pod pe DN 64 km 13+914 la Fălciu

325/5.01.2007

0,036

5

Craiova

Pod pe DN 67 km 152+394 la Horezu

310/19.12.2006

0,925

6

Craiova

Pod pe DN 67 km 179+072 Is Govora sat

310/19.12.2006

0,822

7

Craiova

Pod DN 67 B km 111+465 la Sutesti

361/23.05.2007

1,906

8

Craiova

Pod DN 67B km 122+970 la Dumitresti

361/23.05.2007

0,236

9

Craiova

Pod DN 55a km 6+451 la Ostroveni

389/4.06.2007

2,097

10

Craiova

Pod DN 55a km 11+077 la Zaval

390/4.06.2007

2,695

11

Timisoara

Curătare pat râu pe DN 7 km 479+867 la Căpruta

111/1511/31.05.2007

0,290

12

Timisoara

Pod pe DN 7 km 489+185 Is Conop

111/1900/23.06.2008

1,371

13

Timisoara

Pod pe DN 79 A km 29+119 la Cil

111/1507/31.05.2007

0,928

14

Timisoara

Pod pe DN 57 km 143+159 la Răcăjdia

111/510/12.03.2007

0,774

15

Timisoara

Pod pe DN 57 km 173+596 la Comorâste

111/160/6.02.2007

1,608

16

Timisoara

Pod pe DN 57 km 188+363 la Jamu Mare

111/1479/4.09.2006

0,698

17

Timisoara

Consolidare pod DN 57 km 198+649 la Moravita

111/1512/31.05.2007

1,505

18

Timisoara

Pod pe DN 57 B km 28+121 la Bozovici

111/163/6.02.2007

1,734

19

Timisoara

Consolidare pod DN 57 km 47+104 la Bozovici

111/1510/31.05.2007

0,720

20

Timisoara

Consolidare pod DN 57 km 59+070 la Bozovici

111/1506/31.05.2007

1,567

21

Timisoara

Consolidare pod DN 57 km 59+226 la Prilipet

111/1964/25.06.2007

0,269

22

Timisoara

Consolidare pod DN 57 km 62+967 la Prigor

111/1502/31.05.2007

0,587

23

Timisoara

Consolidare pod DN 57 km 66+274 la Prigor

111/3253/18.10.2007

1,192

24

Timisoara

Pod pe DN 57 B km 66+715 la Prigor

111/1513/31.05.2007

0,375

25

Timisoara

Consolidare pod DN 57 km 82+798 la Globu Craiovei

111/1509/31.05.2007

0,935

26

Timisoara

Pod pe DN 57 B km 89+224 la Petnic

111/1868/6.11.2006

3,422

27

Timisoara

Pod pe DN 66 A km 2+178 la Aninoasa

111/1849/19.06.2008

0,774

28

Timisoara

Pod pe DN 66° km 25+925 la Câmpu lui Neag

111/162/6.02.2007

1,330

29

Timisoara

Consolidare pod DN 57 km 31+976 la Dubova

111/1498/31.05.2007

0,475

30

Timisoara

Pod pe DN 57 B km 37+517 la Dubova

111/1499/31.05.2007

0,847

31

Timisoara

Consolidare pod DN 57 km 43+830 la Svinita

111/1484/4.09.2006

0,602

32

Timisoara

Consolidare pod DN 57 km 44+540 la Svinita

111/1483/4.09.2006

0,417

33

Timisoara

Consolidare pod DN 57 km 45+138 la Svinita

111/1481/4.09.2006

0,683

34

Timisoara

Consolidare pod DN 57 km 46+603 la Svinita

111/1482/4.09.2006

0,424

35

Timisoara

Consolidare pod DN 57 km 48+410 la Svinita

111/1480/4.09.2006

0,370

36

Timisoara

Consolidare pod DN 57 km 57+588 la Svinita

111/1500/31.05.2007

0,443

37

Timisoara

Pod pe DN 58 B km 46+711 la Gătaia

111/1508/31.05.2007

0,997

38

Timisoara

Pod pe DN 58 B km 47+656 la Gătaia

111/1753/2.07.2007

2,441

39

Timisoara

Consolidare pod DN 59 B km 8+501 la Cenei

111/1501/31.05.2007

0,425

40

Timisoara

Consolidare pod DN 59 B km 44+177 la Cruceni

111/1693/25.06.2007

2,572

41

Cluj

Reabilitare si consolidare pod DN 1 km 356+936 podet la Sebes 3014/4.10.20060.284

3015/5.10.2006

0,157


42

Cluj

Reabilitare si consolidare pod DN 1 km 416+305 podet la Miraslau

3014/4.10.2006

0,284

43

Cluj

Reabilitare si consolidare pod DN 70.1224 km 183/1.11.2006 55+017 la Poiana Ampoiului

3018/12.10.2006

0,746

44

Brasov

Pod pe DN 11 km 143+673 la Gătaia

179/1.11.2006

1,685

45

Brasov

Reabilitare si consolidare pod DN 13 C km 28+052 la Morăreni

183/1.11.2006

0,122

46

Brasov

Reabilitare si consolidare pod DN 13 C km 23+853 la Morăreni

183/1.11.2006

0,118

47

Brasov

Reabilitare si consolidare pod DN 13 C km 30+347 la Morăreni

183/1.11.2006

0,087

48

Brasov

Reabilitare pod DN 10 km 107+149

180/1.11.2006

0,917

49

Brasov

Reparatie si reabilitare pe DN 10 km 109+543 la Sita Buzăului

180/1.11.2006

0,779

50

Brasov

Reabilitare pod DN 15 km 214+480 la Corbu

182/1.11.2006

0,464

51

Brasov

Reabilitare pod DN 15 km 220+265 la Tulghes

182/1.11.2006

2,133

52

Brasov

Reabilitare pod DN 12Akm 11+068 Frumoasa

181/1.11.2006

0,826

53

Brasov

Reabilitare pod DN 12 km 30+565 la Lacu Rosu

184/1.11.2006

0,289

54

Brasov

Reabilitare pod DN 12 km 30+990 la Lacu Rosu

184/1.11.2006

0,554

55

Brasov

Reabilitare pod DN 12 km 31+387 la Lacu Rosu

184/1.11.2006

0,559

56

Iasi

Reabilitare pod DN 11 km 140+944 la Helegiu

60/20.06.2007

2,741

57

Iasi

Reabilitare pod DN 11 km 146+175 la Bălăneasa

60/20.06.2007

0,835

58

Iasi

Reabilitare pod DN 11 km 153+900 Sănduleni

60/20.06.2007

2,523

59

Iasi

Reabilitare pod DN 2F km 3+412 la Hoit

46/21.03.2008

8,035

60

Iasi

Reabilitare pod DN 1G km 31+000 la Floresti

47/26.03.2008

5,157

61

Iasi

Reabilitare pod DN 28 km 111+915 la Răducăneni

61/5.07.2007

0,373

62

Iasi

Reabilitare pod DN 28 km 112+337 la Răducăneni

61/5.07.2007

1,077

63

Iasi

Reabilitare pod DN 28 km 131+306 la Osoi

61/5.07.2007

0,420

64

Iasi

Reabilitare pod DN 24C km 54+750 la Sânta Mare

61/5.07.2008

0,422

65

Iasi

Reabilitare pod DN 22B km 13+440 la Galati

28/26.02.2007

1,591

66

Iasi

Reabilitare pod DN 2F k40+890 la Vladia

62/5.07.2007

5,931

67

Iasi

Reabilitare pod DN 2L km 56+800 la Soveja

81/27.08.2007

2,936

68

Iasi

Reabilitare pod DN 2L km 74+000 la Lepsa

79/21.04.2008

1,287

69

Iasi

Reabilitare pod DN 11 km 26+650 la Căiuti

79/21.04.2008

1,444

70

Iasi

Reabilitare pod DN 10 km

34/4.03.2008

4,925

71

Constanta

Reabilitare si consolidare pod pe DN 2Akm 160+481 la Gălbiori

42/28126/7.09.2006

1,812

72

Constanta

Reabilitare si consolidare pod pe DN 23 km 60+580 la Latinu

41/28113/7.09.2006

1,938

73

Constanta

Reabilitare si consolidare pod pe DN 31 km 11+214 la Bogata

43/28124/7.09.2006

0,757

74

Constanta

Reabilitare si consolidare pod pe DN 3 km 163+480 la Lipnita

54/34630/20.10.2006

1,092

75

Constanta

Reabilitare si consolidare pod pe DN 22 km 162+650 la Samova

21/2527/12.09.2007

0,987

 

TOTAL:

 

 

111,249


            Partea B: Subsectorul Căi ferate

 

Referintă contract

 

Valoarea contractului (mii. USD)

BIRD (mii. USD)

Contributia Guvernului (mii. USD)

Status

BUNURI

 

 

 

 

G 2 02/2

Achizitie de hard si soft pentru cresterea accesului control al utilizatorilor si nivelelor serviciu pentru reteaua de transmisie a informatiilor IRIS

1,68

1,41

0,27

finalizat

G2 03

Achizitie de hard pentru cresterea capacitătii de procesare a serverelor de bază date pentru sistemul central IRIS

3,34

2,67

0,67

în curs

G 2 05 1/2

Achizitie masină profilare balast - 4 unităti

4,74

4,74

 

finalizat

G 2 05 1/3

Achizitie masină curătare balast - 2 unităti

13,03

13,03

 

în curs

G2061

276,175

1,12

1,12

 

finalizat

G2063

192,760

0,07

0,06

0,02

finalizat

G 2 02/2

495,250

0,05

0,04

0,01

finalizat

 

20,000

24,04

23,08

0,96

 

 

984,185

 

 

 

 

 

SERVICII DE CONSULTANTĂ

 

 

 

 

CS2 01

Dezvoltarea managementului pentru CFR/Marfă/Călători

1,17

0,99

0,18

 

CS2 02

Modelarea procesului de business, proiectare si implementarea managementului

3,45

2,59

0,86

 

CS2 05

Survey piata pentru cererile de servicii pentru pasageri

0,84

0,71

0,13

 

CS2 06

Scolarizări pentru domeniul achizitiilor

0,22

0,22

 

 

CS2 07

Asistentă tehnică pentru îmbunătătirea calitătii si mediului

0,24

0,20

0,04

 

CS 2 08/1

Servicii de audit pentru CFR 2005-2006

0,33

0,25

0,08

 

CS 2 08/2

Servicii de audit pentru CFR 2007-2009

0,67

0,50

0,17

 

 

TOTAL SERVICII DE CONSULTANTĂ

6,92

5,46

1,46

 

 

TOTAL:

30,96

28,54

2,42

 

 

PARTEA C: Subsectorul Transport urban (Metrorex)

 

Referintă

Descriere

Valoarea contractului

(USD)

BIRD

(USD)

126/20

înfiintarea Autoritătii Metropolitane de Transport Bucuresti

276,175

276,175

125/15

Reorganizarea structurii institutionale Metrorex pentru îmbunătătirea eficientei si efectivitătii

192,760

192,760

31/02.06.2008

Extinderea serviciilor Metrorex în cadrul districtelor metropolitane Bucuresti

495,250

495,250

 

Servicii de audit ce acoperă anii fiscali pe durata de implementare a proiectului (estimativ)

20,000

20,000

 

TOTAL:

984,185

984,185


Banca Mondială

Washington D.C. 20433

S.U.A.

 

10 septembrie 2009

 

Excelentei Sale

Gheorghe Pogea,

ministrul finantelor publice

Bucuresti, România

 

Stimate domnule ministru,

Referitor la: Proiectul de restructurare a transporturilor (împrumutul nr. 4757 RO) -Anulare partială si realocare a sumelor împrumutului

 

Ne referim la Acordul de împrumut privind Proiectul de restructurare a transporturilor dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), semnat la 28 ianuarie 2005. După cum cunoasteti, Banca a acordat pe 29 iunie 2009 o extindere partială a datei de închidere a împrumutului, respectiv până la 31 decembrie 2009 pentru activitătile care fie sunt completate, fie sunt pe cale a fi completate până la finele anului 2009. Suma estimativă din împrumut corespunzătoare acestor activităti este de 105 milioane USD si suma de 120 milioane USD din împrumut nu va fi solicitată pentru acoperirea costurilor de proiect ce pot fi finantate din sumele împrumutului si va rămâne netrasă din contul de împrumut. Prin urmare, în conformitate cu sectiunea 6.03 din Conditii generale, Banca anulează începând cu data de 31 iulie 2009 suma de 120 milioane USD din împrumut si comisioanele de angajament aferente vor înceta asupra acestei sume începând cu data de 31 iulie 2009, după cum urmează:

- 74.850.000 USD de la categoria (1) „Lucrări", aferente părtii A a Proiectului;

- 42.500.000 USD de la categoria (2) b) „Bunuri", aferente părtii B a Proiectului;

- 2.025.000 USD de la categoria (3) b) „Servicii de consultantă", inclusiv audit, aferente părtii B a Proiectului;

- 150.000 USD de la categoria (5) a) „Nealocate", aferente părtii A a Proiectului; si

- 475.000 USD de la Categoria (5) b) „Nealocate", aferente părtii B a Proiectului.

Suplimentar, în conformitate cu discutiile asupra tragerilor din împrumut, discutii purtate cu ocazia ultimei misiuni de supervizare efectuate de către Bancă, se realocă sumele împrumutului, după cum se vede în tabelul din paragraful 1 din anexa nr. 1 la Acordul de împrumut, si anume:

- 1.850.000 USD de la categoria (5) a) „Nealocate" pentru partea A a Proiectului către:

- categoria (2) a) „Bunuri" aferente părtii A a Proiectului - suma de 50.000 USD;

- categoria (3) a) „Servicii de consultantă", inclusiv audit, aferente părtii A a Proiectului - suma de 1.785.000 USD; si

- categoria (4) a) „Instruire" aferentă părtii A a Proiectului - suma de 15.000 USD;

- 25.000 USD de la categoria (5) b) „Nealocate" pentru partea B a Proiectului la categoria (4) b) „Instruire" aferentă părtii B a Proiectului.

În conformitate este indicat tabelul revizuit în paragraful 1 din anexa nr. 1 la Acordul de împrumut din anexa la această scrisoare. Graficul reflectă realocarea, precum si suma anulată de 120.000.000 USD (o sută douăzeci de milioane USD) din împrumut.

Anexa nr. 3 „Graficul de rambursare" revizuit este în proces de elaborare ca rezultat al anulării sumei de mai sus si va fi remis în curând către dumneavoastră.

 

Cu stimă,

Penny WiIIiams,

director executiv

Europa Centrală si Tările Baltice

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

Anexe:

- Anexa: Tabelul revizuit în paragraful 1 din anexa nr. 1 la Acordul de împrumut.


 

ANEXA

 

Categoria

Suma alocată din împrumut în urma realocării (în USD)

% cheltuieli de finantat

(1) Lucrări aferente părtii A a Proiectului

54.000.000

100% cheltuieli externe

80% cheltuieli locale

(2) Bunuri

 

100% cheltuieli externe

100% cheltuieli locale (costuri ex-factory)

si 80% cheltuieli locale pentru celelalte bunuri achizitionate pe plan local

a) Partea A a Proiectului

1.150.000

b) Partea B a Proiectului

24.000.000

(3) Servicii de consultantă, inclusiv audit:

 

75% pentru consultantii individuali locali si firme locale

85% pentru consultantii străini si firme străine

a) aferente părtii A a Proiectului

18.775.000

b) aferente părtii B a Proiectului

5.775.000

c) aferente părtii C a Proiectului

1.000.000

(4) Instruire

 

100%

a) aferente părtii A a Proiectului

75.000

b) aferente părtii B a Proiectului

225.000

(5) Nealocate

 

 

a) aferente părtii A a Proiectului

0

b) aferente părtii B a Proiectului

0

Subtotal

105.000.000

 

Anulare începând cu 31 iulie 2009

120.000.000

 

TOTAL

225.000.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judetul Bistrita-Năsăud

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009, cu suma de 600 mii lei, pentru judetul Bistrita-Năsăud, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, si alocarea acesteia bugetului local al comunei Budacu de Jos, judetul Bistrita-Năsăud, pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2009.

Nr. 1.621.

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru Secretariatul General al Guvernului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2009, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, cu suma de 2.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru continuarea lucrărilor de constructii la Catedrala Episcopală din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2009.

Nr. 1.622.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru autoritătile administratiei publice locale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea privind finantele publice nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, cu suma de 12.800 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, si alocarea acesteia bugetelor proprii ale unor unităti administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru finantarea cheltuielilor privind asistenta socială.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2009.

Nr. 1.624.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

sumei alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pe unităti administrativ-teritoriale, pentru finantarea cheltuielilor privind asistenta socială

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Suma - mii lei -

1.

Judetul Brăila

1.000

2.

Judetul Giurgiu

800

3.

Judetul Maramures

1.000

4.

Judetul Satu Mare

4.500

5.

Judetul Sibiu

2.000

6.

Judetul Suceava

2.500

7.

Judetul Sălaj

1.000

 

Total:

12.800

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 954/2008 privind rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Inspectoratului de Stat în Constructii si Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pe anul 2008 si acordarea de ajutoare pentru daunele provocate de calamitătile naturale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După alineatul (2) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 954/2008 privind rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Inspectoratului de Stat în Constructii si Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pe anul 2008 si acordarea de ajutoare pentru daunele provocate de calamitătile naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 28 august 2008, cu completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Pe data de 30 decembrie 2009, suma prevăzută la alin. (2) si neutilizată până la această dată se virează ca venit la bugetul de stat, iar contul Secretariatului General al Guvernului prevăzut la art. 1 alin. (3) se închide."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2009.

Nr. 1.625.

 


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind promovarea temporară a domnului Marian Niculescu în functia publică de secretar general al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

 

Având în vedere Avizul favorabil nr. 1.920.425 din 22 decembrie 2009 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar, începând cu data de 1 ianuarie 2010, a functiei publice vacante, corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, de secretar general al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 92 alin. (1i)si alin. (2) lit.a)din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administratiei publice, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 ianuarie 2010, domnul Marian Niculescu se promovează temporar în functia publică de secretar general al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2009.

Nr. 781.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante, corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, de secretar general al Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale de către domnul Caraliceâ Cipriân- Alexandru

 

Având în vedere Avizul favorabil nr. 1.918.619 din 24 decembrie 2009 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante, corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, de secretar general al Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 92 alin. (11) si alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administratiei publice, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Caraliceâ Ciprian- Alexandru exercită, cu caracter temporar, functia publică vacantă, corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, de secretar general al Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2009.

Nr. 782.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B", a imobilului „Pod de piatră", situat între Str. Cibinului si Str. Râului, municipiul Sibiu, judetul Sibiu

 

În conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare, tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 178/E din 27 mai 2009,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Pod de piatră", situat între Str. Cibinului si Str. Râului, municipiul Sibiu, judetul Sibiu, se clasează ca monument istoric, grupa valorică „B", cod în Lista monumentelor istorice SB-II-m-B-20966.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului Sibiu va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2009.

Nr. 2.463.

 

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B", a imobilului Universitatea „Lucian Blaga", corpurile Asi B, din str. Ion Ratiu nr. 7, municipiul Sibiu, judetul Sibiu

 

În conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare, tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 176/E din 27 mai 2009,

În temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul Universitatea „Lucian Blaga", corpurile Asi B, din str. Ion Ratiu nr. 7, municipiul Sibiu, judetul Sibiu, se clasează ca monument istoric, grupa valorică „B", cod în Lista monumentelor istorice SB-II-m-B-20965.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului Sibiu va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2009.

Nr. 2.467.

 

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B", a imobilului „Casa Demostene M. Cuculi", din str. Jules Michelet nr. 8, sectorul 1, municipiul Bucuresti

 

În conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare, tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 181/E din 29 iulie 2009,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Casa Demostene M. Cuculi", din str. Jules Michelet nr. 8, sectorul 1, municipiul Bucuresti, se clasează ca monument istoric, grupa valorică „B", cod în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-20974.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Municipiului Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2009.

Nr. 2.468.

 

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B", a imobilului Fosta Manutantă, corpurile A si B, din str. Dobrun nr. 1, municipiul Sibiu, judetul Sibiu

 

În conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare, tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 180/E din 27 mai 2009,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. e) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul Fosta Manutantă, corpurile A si B, din str. Dobrun nr. 1, municipiul Sibiu, judetul Sibiu, se clasează ca monument istoric, grupa valorică „B", cod în Lista monumentelor istorice SB-II-m-B-20967.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului Sibiu va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2009.

Nr. 2.469.

 

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B", a imobilului „Casa Bobancu", din str. I.C. Brătianu nr. 51, municipiul Pitesti, judetul Arges

 

În conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare, tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 179/E din 29 iulie 2009,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Casa Bobancu", din str. I.C. Brătianu nr. 51, municipiul Pitesti, judetul Arges, se clasează ca monument istoric, grupa valorică „B", cod în Lista monumentelor istorice AG-II-m-B-20973.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului Arges va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2009.

Nr. 2.479.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.