MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 62/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 62             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 2 februarie 2009

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

74. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.803/2008 privind stabilirea preturilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, precum si bolnavii inclusi în programele nationale de sănătate, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

75. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman

 

76. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 169/2008 privind înfiintarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătătii Publice

 

79. - Ordin al ministrului sănătătii privind prelungirea valabilitătii Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 884/2007 pentru ajustarea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, cu modificările si completările ulterioare

 

138. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de garantii de stat


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.803/2008 privind stabilirea preturilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, precum si bolnavii inclusi în programele nationale de sănătate, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale strategii si politica medicamentului si al Directiei generale de sănătate publică, asistentă medicală si programe nr. I.B. 959 din 30 ianuarie 2009, având în vedere prevederile:

- art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

- art. 140 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.803/2008 privind stabilirea preturilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, precum si bolnavii inclusi în programele nationale de sănătate, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 si 737 bis din 30 octombrie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Cursurile de schimb valutar utilizate în calcularea preturilor de desfacere angro si en détail, precum si în metodologia de calcul al preturilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinsi în cadrul programelor nationale de sănătate sunt cele comunicate de Comisia Natională de Prognoză, pentru anul 2009, si sunt prevăzute în anexa nr. 6.”

2. Articolul 7 se abrogă.

3. La anexa nr. 1 „Metodologia de calcul al preturilor de desfacere angro si en détail pentru produsele medicamentoase de uz uman corespunzătoare DCI-urilor din sublistele A, B, C1 si C3 de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescripie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate”, lit. A „Modalitatea de calcul al pretului cu ridicata maximal”, după teza „Adaosul de distribuie va fi unic, în procent de 14%”, se introduce o nouă teză, cu următorul cuprins:

„Modalitatea de calcul al preturilor cu ridicata maximale pentru medicamentele românesti

Preturile cu ridicata pentru medicamentele de uz uman, corespunzătoare DCI-urilor din sublistele A, B, C1 si C3 de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, se determină pe baza următoarei formule:

 

FORMULA

 

în care:

- PRmax = pretul cu ridicata maximal actualizat;

- PRant. = preul cu ridicata maximal anterior;

- Cv = cursul de schimb valutar actualizat;

- CvP = cursul de schimb valutar anterior.

Adaosul de distributie va fi unic, în procent de 7,5%, si este cuprins în pretul cu ridicata maximal.”

4. La anexa nr. 1 lit. B „Modalitatea de calcul al pretului cu amănuntul maximal” se abrogă teza:

„Cursul de schimb valutar utilizat este de 3,6388 lei/euro si a fost stabilit în baza negocierii dintre Ministerul Sănătătii Publice, producătorii internationali de medicamente si distribuitorii si importatorii de medicamente. Cursurile de schimb valutar utilizate sunt - cele comunicate de Autoritatea Natională a Vămilor, valabile pentru perioada în care cursul de schimb leu- euro a fost de 3,6388 (conform anexei nr. 6).”

5. La anexa nr. 1, lit. B „Modalitatea de calcul al pretului cu amănuntul maximal” se completează cu următorul cuprins:

„Preturile cu amănuntul maximale se rotunjesc pe unităti comerciale la moneda divizionară existentă în derulare pe piată, în favoarea sau în defavoarea pretului cu ridicata, în conformitate cu Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările si completările ulterioare.

Preturile cu ridicata maximale se calculează prin exonerarea TVA deductibilă si a cotei de adaos de farmacie din pretul cu amănuntul maximal rotunjit.”

6. La anexa nr. 2 „Metodologia de calcul al preturilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinsi în cadrul programelor nationale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2008, cu modificările si completările ulterioare” lit. A „Modalitatea de calcul al pretului cu ridicata maximal”, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

„11. Modalitatea de calcul al preturilor cu ridicata maximale pentru medicamentele românesti

Preturile cu ridicata pentru medicamentele de uz uman, corespunzătoare DCI-urilor din sublistele A, B, C1 si C3 de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, se determină pe baza următoarei formule:

 

FORMULA

 

în care:

- PRmax = pretul cu ridicata maximal actualizat;

- PRant. = pretul cu ridicata maximal anterior;

- Cv = curs de schimb valutar actualizat;

- CvP = curs de schimb valutar anterior.


Adaosul de distributie va fi unic, în procent de 7,5%, si este cuprins în pretul cu ridicata maximal.”

7. La anexa nr. 2, lit. B „Modalitatea de calcul al pretului cu amănuntul maximal” se completează cu următorul cuprins:

„Preturile cu amănuntul maximale se rotunjesc pe unităti comerciale la moneda divizionară existentă în derulare pe piată, în favoarea sau în defavoarea pretului cu ridicata în conformitate cu Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările si completările ulterioare.

Preturile cu ridicata maximale se calculează prin exonerarea TVA deductibilă si a cotei de adaos de farmacie din pretul cu amănuntul maximal rotunjit.”

8. Anexa nr. 3 „Lista denumirilor comerciale si a preturilor produselor medicamentoase de uz uman corespunzătoare denumirilor comune internationale (DCI) din sublistele A, B, C1 si C3 ale anexei la Hotărârea de Guvern nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate”, se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin si cuprinde si preturile medicamentelor nou-autorizate de punere pe piaă, corespunzătoare denumirilor comune internationale (DCI) din sublistele A, B, C1 si C3 a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, avizate până la 31 decembrie 2008.

9. Anexa nr. 4 „Lista denumirilor comerciale si a preturilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinsi în cadrul programelor nationale de sănătate, corespunzătoare denumirilor comune internationale (DCI) cuprinse în sublista C2 a anexei la Hotărârea de Guvern nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu exceptia medicamentelor derivate din sânge si plasmă umană”, se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin si cuprinde si preturile medicamentelor nou-autorizate de punere pe piată, corespunzătoare denumirilor comune internationale (DCI) cuprinse în sublista C2 a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, avizate până la 31 decembrie 2008.

10. Anexa nr. 5 „Lista denumirilor comerciale si a preturilor de decontare pentru medicamentele derivate din sânge si plasmă umană, corespunzătoare denumirilor comune internationale (DCI) din sublista C2 a anexei la Hotărârea de Guvern nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate”, se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 3*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

11. Anexa nr. 6 „Cursul de schimb valutar utilizat în metodologia de calcul al preturilor de desfacere angros si en détail pentru produsele medicamentoase de uz uman, precum si în metodologia de calcul al preturilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinsi în cadrul programelor nationale de sănătate”, se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 februarie 2009.

Art. III. - Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.803/2008 privind stabilirea preturilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, precum si bolnavii inclusi în programele nationale de sănătate, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentul ordin, se aplică până la data de 31 martie 2009.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2009.

Nr. 74.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr.6 la Ordinul nr. 1.803/2008)

 

CURSUL DE SCHIMB VALUTAR

utilizat în Metodologia de calcul al preturilor de desfacere angros si en détail pentru produsele medicamentoase de uz uman, precum si în Metodologia de calcul al preturilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinsi în cadrul

programelor nationale de sănătate

 

Valută

Lei/valută

EUR

 

4,00

USD

 

2,90

CHF

 

2,52

DKK

 

0,54

GBP

 

5,02

100 JPY

 

2,82

PLN

 

1,14


*) Anexele nr. 1-3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman

 

Văzând Referatul Directiei generale strategii si politica medicamentului nr. 960 din 30 ianuarie 2009,

în baza prevederilor titlului XVII „Medicamentul”, art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 140 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 612/2002 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 22 august 2002, cu modificările ulterioare, precum si orice altă dispozitie contrară.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Prezentul ordin transpune art. 1-5 din Directiva Consiliului nr. 89/105/CEE din 21 decembrie 1988 privind transparenta măsurilor care guvernează stabilirea preturilor medicamentelor de uz uman si includerea lor în sfera de aplicare a sistemului national de asigurări de sănătate, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 40 din 11 februarie 1989.

 

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2009.

Nr. 75.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul ordin se aplică tuturor medicamentelor de uz uman pentru care a fost emisă o autorizatie de punere pe piată, denumită în continuare APP, valabilă pe teritoriul României si care se comercializează pe teritoriul României în conformitate cu prevederile legii.

Art. 2. - (1) Sunt supuse avizării ministerului, în ceea ce priveste pretul, medicamentele care se eliberează pe bază de prescriptie medicală, a căror punere pe piată este autorizată de Agentia Natională a Medicamentului sau pe baza deciziei Comisiei Europene acordate conform procedurii centralizate în conditiile legii.

(2) Pretul medicamentelor OTC se stabileste si se modifică în mod liber. Pretul medicamentelor OTC nou-autorizate pentru punere pe piată, precum si pretul modificat, stabilit de detinătorul APP sau de reprezentant, se notifică la minister în termen de 30 de zile de la momentul punerii pe piată.

(3) Pretul medicamentelor magistrale si oficinale se stabileste în mod liber.

Art. 3. - În întelesul prezentului ordin, termenii si notiunile folosite au următoarele semnificatii:

a) minister- Ministerul Sănătătii;

b) medicament OTC - medicamentul care se eliberează fără prescriptie medicală (over the counter);

c) medicament inovativ - medicamentul autorizat în conformitate cu prevederile art. 700 si 702 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, sau un medicament autorizat în Uniunea Europeană prin procedura centralizată, pe bază de studii clinice proprii. În scopul aplicării prezentelor norme, medicamentele pentru care s-a acordat o autorizatie de uz pediatric (PUMA) sunt considerate medicamente inovative;

d) medicament orfan - medicamentul definit conform art. 2 lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 141/2000 privind medicamentele orfane. În scopul aplicării prezentelor norme, medicamentele orfane sunt considerate medicamente inovative;

e) medicament princeps - medicamentul inovativ pentru care în România poate fi comercializat primul medicament generic în conditii legale;

f) medicament generic - medicamentul definit conform art. 704 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, titlul XVII „Medicamentul”;

g) primul medicament generic- primul medicament generic care a obţinut primul aprobarea pretului în România;

h) pret de referintă generic - pretul maximal aprobat de minister pentru primul medicament generic, în conformitate cu prevederile prezentului ordin;

i) reprezentant - persoana fizică sau juridică desemnată de către detinătorul APP sau, după caz, al autorizatiei de import să îl reprezinte în relatia cu ministerul în legătură cu oricare dintre aspectele privind stabilirea preturilor la medicamente de uz uman;

j) înghetare a preturilor - mentinerea nemodificată a preturilor pe o anumită perioadă;

k) tară de origine - tara unde se află locul de productie a unui medicament de uz uman. Când productia are loc în două sau mai multe tări, toate aceste tări sunt considerate tări de origine.

Art. 4. - În cuprinsul prezentelor norme, prin pret notificat sau supus avizării ministerului se întelege exclusiv pretul de producător, adică pretul CIP conform INCOTERMS 2000.


 

CAPITOLUL II

Procedura privind avizarea preturilor medicamentelor de uz uman

 

Art. 5. - (1) Decizia de avizare privind pretul medicamentului se adoptă si se comunică solicitantului în termen de 90 de zile de la primirea cererii depuse de detinătorul APP sau de reprezentant, inclusiv toată documentatia aferentă, conform prezentelor norme.

(2) Dacă informatiile din cadrul cererii sunt incomplete, Ministerul Sănătătii înstiintează solicitantul asupra acestui aspect, în maximum 30 de zile de la depunere, si solicită completarea dosarului cu informatiile necesare, urmând a da o decizie finală în termen de 90 de zile de la primirea informatiilor solicitate.

(3) În lipsa acestei decizii, în cadrul perioadei mai sus mentionate, solicitantul devine împuternicit să comercializeze produsele la pretul propus fără a putea fi inclus în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piaă în România, denumit în continuare Catalogul national, cu respectarea adaosurilor stabilite prin prezentele norme pentru activitătile de comercializare angro si en détail.

(4) Pretul de producător este propus de detinătorul APP sau de reprezentant, în lei.

(5) Pretul trebuie să fie mai mic sau cel mult egal cu cel mai mic pret al aceluiasi medicament din lista tărilor cu care se efectuează comparatia, prevăzute la art. 6. Pentru efectuarea analizei comparative, transformarea preturilor de producător din alte valute în lei se face luându-se în considerare cursul de schimb valutar folosit la alcătuirea bugetului pe anul în curs. Pentru alte valute decât euro se foloseste cursul de schimb mediu prognozat de Comisia Natională de Prognoză.

(6) În situatia în care pretul de producător în tările de comparatie este înregistrat la altă formă de ambalare, se va lua în analiză forma de ambalare cea mai apropiată de cea solicitată pentru avizarea pretului în România.

(7) Anual, Ministerul Sănătătii poate modifica prin ordin al ministrului sănătătii lista tărilor luate ca etalon de comparatie, în functie de posibilitatea culegerii datelor necesare.

(8) Pretul se avizează pentru o perioadă limitată de un an, calculată de la data avizării.

(9) Cu 60 de zile înainte de data expirării termenului de un an pentru care a fost aprobat pretul, detinătorul APP sau reprezentantul este obligat să transmită ministerului noua documentatie de avizare a pretului, conform art. 6, în vederea reavizării pretului de către minister.

Art. 6. - (1) În vederea avizării preturilor medicamentelor de uz uman, solicitantul trebuie să depună la Ministerul Sănătătii - Directia generală strategii si politica medicamentului următoarele documente, cu respectarea prevederilor prezentelor norme:

a) cerere-tip, conform anexei nr. 1, prin care detinătorul de APP sau reprezentantul solicită avizarea în conditiile prezentelor norme a nivelului de pret de producător propus în lei, împreună cu o declaratie pe propria răspundere privind conformitatea pretului propus cu prezentele norme, inclusiv sub aspectul nivelului minim de comparatie prevăzut la art. 5 alin. (5), sub sanctiunea prevăzută de art. 292 din Codul penal (Falsul in declaratii). Cererea este semnată de către reprezentantul legal al detinătorului de APP sau al reprezentantului;

b) copie a APP sau a deciziei Comisiei Europene emise în cadrul procedurii centralizate;

c) copie de pe anexele APP sau ale deciziei Comisiei Europene emise în cadrul procedurii centralizate;

d) comparatia cu pretul de producător autorizat în: - Republica Cehă;

- Republica Bulgaria;

- Republica Ungară;

- Republica Polonă;

- Republica Slovacă;

- Republica Austria;

- Regatul Belgiei;

- Republica Italiană;

- Lituania;

- Spania;

- Grecia;

- Germania,

cu prezentarea de către detinătorul APP sau reprezentant de copii de pe cataloagele existente pe pietele respective, în vigoare la data depunerii documentatiei;

e) declaratie pe propria răspundere a detinătorului APP sau a reprezentantului, conform anexei nr. 2.

(2) Când medicamentul nu are pret în niciuna dintre tările prevăzute la alin. (1), pretul se compară cu cel din tara de origine; în acest caz, documentatia depusă include si o copie de pe catalogul de preturi de pe piata respectivă.

(3) Solicitarea avizării preturilor de producător pentru produsele autorizate de punere pe piată se face în conformitate cu APP eliberată de Agentia Natională a Medicamentului, respectiv cu decizia Comisiei Europene emise în cadrul procedurii centralizate, sub aspectul identificării produsului.

(4) În cazul în care pretul propus de către detinătorul de APP sau reprezentantul acestuia nu este în conformitate cu prezentele norme, inclusiv sub aspectul nivelului minim de comparatie prevăzut la art. 5 alin. (5), detinătorul de APP va fi sanctionat prin excluderea medicamentului respectiv din lista denumirilor comerciale ale medicamentelor de uz uman de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Excluderea are efect pentru o perioadă de un an de la emiterea deciziei luate la nivelul ministerului.

(5) Ministerul Sănătătii face publice sanctiunile aplicate conform alin. (4) prin înregistrarea unei mentiuni în acest sens, la adresa www.ms-ro.preturi.ro, sectiunea „Sanctiuni”, si informează în acest sens Casa Natională de Asigurări de Sănătate.

(6) Reincluderea în lista denumirilor comerciale a medicamentelor de uz uman se face de drept la expirarea termenului de un an, cu conditia avizării pretului în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

(7) Dacă medicamentul nu a fost inclus încă pe lista medicamentelor de uz uman de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, sanctiunea constă în neincluderea pe lista mentionată pe o perioadă de un an, calculată de la data la care acesta ar îndeplini conditiile legale de includere.

Art. 7. - (1) Pretul medicamentelor inovative nou-autorizate de punere pe piată, inclusiv cele orfane sau pentru care s-a acordat o autorizatie de uz pediatric, este propus de către detinătorul APP sau de către reprezentant prin comparatie cu preturile acestor medicamente în tările de referintă.

(2) În cazul în care în urma verificărilor comparative se constată că medicamentul nu are pret înregistrat în tările din lista de comparatie, se avizează pretul propus, iar la expirarea termenului de un an se verifică situatia comparativă prin depunerea de către detinătorul APP sau de către reprezentant a documentatiei, în conformitate cu prevederile art. 6.

(3) În cazul în care, ca urmare a reanalizării produselor ce intră sub incidenta alin. (2), se constată că pretul propus pentru România este mai mare decât în celelalte tări de comparatie, detinătorul APP sau reprezentantul este înstiintat pentru diminuarea pretului conform art. 5 alin. (5), în termen de 60 de zile.

(4) În lipsa acceptului detinătorului APP sau al reprezentantului de a diminua pretul la nivel minim de comparatie, produsul este exclus din Catalogul national, cu drept de circulatie până la epuizarea stocurilor, dar nu mai mult de un an.

(5) Oricând în cursul termenului pentru care pretul este valabil, detinătorul APP sau reprezentantul poate diminua, pentru medicamentele inovative, pretul de producător avizat initial de către minister. Pretul de producător diminuat se comunică Ministerului Sănătăii pentru stabilirea pretului cu ridicata si a pretului cu amănuntul corespunzător, în vederea includerii în Catalogul national.

Art. 8. - (1) Pretul de referintă generic se propune de către detinătorul APP sau reprezentantul primului medicament generic, prin comparatie cu preturile acestor medicamente în tările de comparatie, fără a putea însă depăsi 65% din pretul medicamentului inovativ al cărui generic este, asa cum acesta a fost avizat de către minister, în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

(2) În cazul în care în urma verificărilor comparative se constată că medicamentul nu are pret înregistrat în tările din lista de comparatie, pretul se aprobă conform solicitării, fără însă a depăsi 65% din pretul medicamentului inovativ, iar la expirarea termenului de un an se verifică situatia comparativă după depunerea de către detinătorul APP sau de reprezentant a documentatiei, în conformitate cu prevederile art. 6.

Art. 9. - (1) Pentru medicamentele princeps, în termen de 60 de zile de la publicarea pe pagina de web a ministerului, la adresa www.ms-preturi.ro, a pretului de referintă generic, în cazul în care pretul de referintă generic este mai mic de 65% din cel al medicamentului princeps, pretul medicamentelor princeps se stabileste de detinătorul APP sau de reprezentant prin comparatie cu preturile acestor medicamente în tările de referintă, fără a putea depăsi cu mai mult de 35% pretul de referintă generic, astfel cum acesta a fost avizat de către minister în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

(2) Oricând în cursul termenului pentru care pretul este valabil, detinătorul APP sau reprezentantul poate diminua pentru medicamentele princeps pretul de producător avizat initial de către minister. Pretul de producător diminuat se comunică Ministerului Sănătăii pentru stabilirea pretului cu ridicata si a pretului cu amănuntul corespunzător, în vederea includerii în Catalogul national.

Art. 10. - (1) Pretul pentru medicamentele generice se propune de deţinătorul APP sau de reprezentant, prin comparatie cu preturile acestor medicamente în tările din lista de comparatie, fără a putea depăsi pretul de referintă generic, astfel cum acesta a fost avizat de către minister, în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

(2) În cazul în care medicamentul generic nu are pret avizat în niciuna dintre tările din lista de comparatie, pretul propus de către detinătorul APP sau de reprezentant nu poate depăsi pretul de referintă generic, astfel cum acesta a fost avizat de către minister în conformitate cu prevederile prezentelor norme. (3) În cazul în care pretul de referintă generic a fost avizat pentru o perioadă limitată de un an, pretul medicamentelor generice se revizuieste în mod corespunzător în urma revizuirii pretului de referintă generic.

(4) Oricând în cursul termenului pentru care pretul este valabil, detinătorul APP sau reprezentantul poate diminua, pentru medicamentele generice, pretul de producător avizat initial de către minister. Pretul de producător diminuat se comunică Ministerului Sănătătii pentru stabilirea pretului cu ridicata si a pretului cu amănuntul corespunzător, în vederea includerii în Catalogul national.

Art. 11. - Ministerul publică în mod transparent pretul avizat, precum si data la care expiră termenele relevante pentru fiecare medicament pe pagina de web www.ms-preturi.ro.

Art. 12. - (1) În cazul schimbării detinătorului APP fără schimbarea locului de fabricatie, analiza de pret se face în limita maximă a pretului de producător avizat anterior schimbării, fără a putea fi depăsită.

(2) În această situatie, pretul se avizează conform art. 5 alin. (5).

Art. 13. - (1) În situatia în care detinătorul APP sau reprezentantul consideră că poate să î s i diminueze pretul de producător maximal fată de cel declarat i avizat initial, aceasta se va face pentru o perioadă de minimum un an.

(2) În cazul unei solicitări de crestere a pretului medicamentului, aceasta se poate efectua numai în cadrul prevederilor art. 5 si 6.

(3) Solicitantul pune la dispozitia Ministerului Sănătătii datele necesare, inclusiv detalii asupra modificărilor intervenite de la ultimul pret al medicamentului si care, în opinia sa, justifică pretul mai mare solicitat.

(4) În cazul unui număr mare de cereri, termenul de avizare prevăzut la art. 5 alin. (1) poate fi prelungit cu încă 60 de zile.

(5) În situatia în care Ministerul Sănătătii nu validează majorarea de pret solicitată, decizia contine motivele de refuz ce vor fi comunicate solicitantului. În lipsa acestei decizii, în cadrul mai sus mentionatei perioade, solicitantul are dreptul să comercializeze produsele la pretul de producător maximal propus, conform art. 5 alin. (3).

(6) În cazul înghetării preturilor, impusă asupra tuturor medicamentelor sau numai unei categorii de medicamente, Ministerul Sănătătii efectuează cel putin o dată pe an o analiză pentru a stabili dacă conditiile macroeconomice impun mentinerea înghetării. În termen de 90 de zile de la începutul acestei analize, Ministerul Sănătătii anuntă majorările sau micsorările de pret, dacă există.

(7) În mod exceptional, detinătorii APP pot cere o derogare de la înghetarea pretului, din motive particularizate. Cererea contine o declarare a acestor motive.

(8) Ministerul Sănătătii se asigură că deciziile privind aceste cereri sunt adoptate si comunicate solicitantului în termen de 90 de zile. Dacă informatiile cuprinse în cerere sunt neadecvate, Ministerul Sănătătii înstiintează solicitantul asupra informatiilor necesare si emite o decizie finală în termen de 90 de zile de la primirea acestor informatii.

(9) Dacă se aprobă derogarea, Ministerul Sănătătii transmite detinătorului APP sau reprezentantului avizul de pret cu privire la majorarea de pret aprobată.

(10) În cazul unui număr mare de cereri, termenul prevăzut la alin. (8) poate fi prelungit cu încă 60 de zile. Solicitantul este înstiintat despre prelungire înainte de expirarea perioadei initiale.

Art. 14. - (1) Deciziile ministerului în privinta stabilirii preturilor pot fi atacate de persoanele care se consideră vătămate în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Deciziile ministerului în privinta stabilirii preturilor sunt motivate, pe baza criteriilor obiective si justificabile prevăzute de prezentele norme.

(3) Odată cu comunicarea deciziilor în privinta stabilirii preturilor, solicitantii sunt informati si asupra căilor de atac conform legislatiei în vigoare si asupra termenului în care pot fi exercitate acestea.

Art. 15. - Preturile medicamentelor autorizate în conditiile legii sunt examinate anual sau când conditiile macroeconomice o impun. De asemenea, pot fi revizuite preturile produselor atunci când se constată că apar modificări în preturile tărilor de comparatie prevăzute la art. 6.

 

CAPITOLUL III

Modul de calcul al preturilor medicamentelor de uz uman

 

            Art. 16. - (1) Modul de calcul al pretului cu amănuntul maximal va fi unitar pentru toate medicamentele de uz uman eliberate pe bază de prescriptie medicală, conform următoarei formule:

 

FORMULA

 

            1.a) Pentru pret producător/pret cu ridicata până la 300,00 lei, în conformitate cu grilele prezentate la art. 20 si 21 din prezentele norme, pe intervalele între 0-300,00 lei formula de calcul este:

 

FORMULA

 

            1.b) Pentru pret producător/pret cu ridicata peste 300,00 lei, în conformitate grilele prezentate la art. 20 si 21 din prezentele norme, peste 300,00 lei formula de calcul este:

 

PR = PP + 30 lei

PA = PR + 35 lei,

în care:

- PAmax = pretul cu amănuntul maximal, inclusiv TVA;

- PP = pretul de producător;

- PR = pretul cu ridicata ;

- PA = pretul cu amănuntul fără TVA;

- Ad.D = cota maximă a adaosului de distributie,

conform art. 21;

- Ad.F = cota maximă a adaosului de farmacie

conform art. 20;

- TVA = nivelul cotei de TVA conform reglementărilor

în vigoare. 2. Actualizarea preturilor de producător în lei pentru toate medicamentele existente în Catalogul national se determină pe baza următoarei formule:

 

FORMULA

 

în care:

- PPmax = pretul de producător maximal actualizat;

- PP ant. = pretul de producător maximal anterior;

- Cv = curs de schimb valutar utilizat în alcătuirea bugetului pentru anul următor actualizat;

- CvP = curs de schimb valutar utilizat în alcătuirea bugetului pentru anul în curs.

(2) Preturile cu amănuntul maximale se rotunjesc pe unităti comerciale la moneda divizionară existentă în derulare pe piată, în favoarea sau în defavoarea pretului cu ridicata, în conformitate cu Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Preturile cu ridicata maximale se calculează prin exonerarea TVA deductibilă si a cotei de adaos de farmacie din pretul cu amănuntul maximal rotunjit conform alin. (2).

(4) Preturile de producător maximale se calculează prin exonerarea cotei de adaos de distributie din pretul cu ridicata maximal rotunjit conform alin. (2).

(5) Ministerul Sănătătii comunică oficial ratele de schimb între valute pentru calculul preturilor.

Art. 17. - (1) Actualizarea preturilor de producător în lei pentru toate medicamentele existente în Catalogul national se face anual, în ultima săptămână a lunii noiembrie, în functie de cursul valutar utilizat în alcătuirea bugetului pentru anul următor.

(2) Calculul preturilor cu ridicata si cu amănuntul maximale după actualizarea preturilor de producător se face în conformitate cu prevederile art.16 din prezentele norme.

Art. 18. - Preturile de producător cu ridicata si cu amănuntul înscrise în Catalogul national sunt preturi maximale si nu pot fi depăsite.

Art. 19. - Reevaluarea stocurilor la medicamentele de uz uman se va face în conformitate cu normele legale existente în vigoare.

Art. 20. - Adaosul comercial de farmacie pentru medicamentele de uz uman este calculat după cum urmează:

 

 

 

- lei -

Nivelul valoric al pretului cu ridicata

Cota de adaos comercial maxim

- în farmacie -

0-25,00

24%

peste 25,00-50,00

20%

peste 50,00-100,00

16%

peste 100,00-300,00

12%

peste 300,00

35,00 lei noi


            Art. 21. - Adaosul de distributie se calculează asupra pretului de producător, după cum urmează:

 

 

- lei noi -

Nivelul valoric al pretului de producător

Cota de adaos de distributie maxim

0-50,00

14%

peste 50,00-100,00

12%

Peste 100,00-300,00

10%

Peste 300,00

30,00 lei noi

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 22. - (1) Preturile de producător cu ridicata si cu amănuntul maximale pentru medicamentele autorizate de punere pe piată, ale căror preturi au fost avizate ulterior aparitiei Catalogului national, vor putea fi vizualizate odată cu aparitia următoarei editii de catalog pe site-ul www.ms-preturi.ro

(2) Trimestrial, în temeiul prezentelor norme, Catalogul national este adus la zi cu modificările si completările ulterioare.

(3) Preturile medicamentelor avizate ulterior aparitiei editiei de catalog pot fi practicate numai în temeiul avizului de pret comunicat de către Ministerul Sănătătii.

(4) Comunicarea preturilor pentru medicamentele prevăzute la alin. (3) către Casa Natională de Asigurări de Sănătate se face de către Ministerul Sănătătii trimestrial, în vederea actualizării aplicatiei informatice. Informarea operatorilor economici distribuitori si detailisti se face de către detinătorul APP sau de reprezentant.

(5) Anual, Ministerul Sănătătii publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în scop informativ, o listă a medicamentelor al căror pret a fost aprobat în anul precedent.

(6) Anual, Ministerul Sănătătii publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în scop informativ, o listă a medicamentelor pentru care s-au acordat cresteri ale preturilor în cursul perioadei precedente, împreună cu noul pret care poate fi perceput pentru acestea.

(7) Listele prevăzute la alin. (5) si (6) se comunică si Comisiei Europene, în termen de 15 zile de la publicare.

Art. 23. - Practicarea altor preturi decât cele stabilite prin prezentele norme se constată si se sanctionează de autoritătile competente.

Art. 24. - (1) În termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme, detinătorii APP sau reprezentantii pentru medicamentele pentru care preturile au fost deja avizate sunt obligati să depună la minister documentatia de pret conform art. 6, în vederea reavizării preturilor în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

(2) În termen de 3 zile de la expirarea perioadei de 30 de zile prevăzute la alin. (1), ministerul publică pe site-ul www.ms-preturi.ro noile preturi.

(3) În termen de 7 zile de la publicarea pe site a noilor preturi, persoanele interesate pot depune contestatii la Directia de strategii si politica medicamentului. Contestatiile vor fi solutionate în termen de 10 zile, iar deciziile adoptate pot fi atacate de persoanele interesate, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Obligatia prevăzută la alin. (1) revine si detinătorilor APP sau reprezentantilor pentru medicamentele pentru care documentatia completă a fost depusă înainte de data publicării prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, Partea I, dar pentru care nu a fost emisă o decizie până la această dată, urmând ca preturile pentru aceste medicamente să fie avizate conform prezentelor norme.

(5) Pentru medicamentele prevăzute la alin. (1) si (4), detinătorii APP sau reprezentantii nu pot propune un pret mai mare decât cel deja propus, respectiv avizat de către minister în baza prevederilor legale în vigoare anterior.

(6) Pretul se avizează pentru o perioadă limitată de un an.

(7) Cu 60 de zile înainte de data expirării termenului de un an pentru care a fost aprobat pretul, detinătorul APP sau reprezentantul este obligat să transmită ministerului noua documentatie de pret, conform art. 6, în vederea reavizării pretului de către minister.

(8) În termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme, preturile publicate pe site-ul www.ms-preturi.ro conform alin. (2) se includ în Catalogul national si sunt aplicabile imediat.

(9) În cazul în care detinătorul APP sau reprezentantul nu depune la minister documentatia de pret în vederea reavizării pretului unui anumit medicament, în termenul prevăzut la alin. (1), la expirarea termenului prevăzut la alin. (8) medicamentul respectiv nu va mai putea fi comercializat. Detinătorul APP sau reprezentantul va putea solicita reavizarea preturilor ulterior expirării termenului prevăzut la alin. (1), în conditiile art. 24, urmând însă ca decizia de reavizare privind pretul medicamentului să se adopte si să se comunice solicitantului în termen de 90 de zile de la primirea cererii depuse de detinătorul APP.

Art. 25. - Actualizarea în lei a preturilor de producător pentru medicamentele cuprinse în Catalogul national, editia XXV, se realizează la cursul valutar utilizat în alcătuirea bugetului pentru anul în curs.

Art. 25. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme.

 


ANEXA Nr. 1

la norme

 

CERERE DE AVIZARE A PRETURILOR LA MEDICAMENTE

 

I. Detinătorul/Reprezentantul deţinătorului ....................................................................................................................

al Autorizatiei de punere pe piată/Decizia Comisiei Europene nr.......................................................................................

solicit avizarea/reavizarea pretului maximal de producător al pretului maximal cu ridicata si cu amănuntul pentru produsul/produsele, după cum urmează:

Denumirea produsului*)

Forma farmaceutică*)

Forma de ambalare*)

D.C.I. *)

Pretul la producător

- lei -

Pretul cu ridicata

- lei -

Pretul cu amănuntul

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

*) Datele vor fi trecute în tabel în conformitate cu autorizatia de punere pe piată sau cu Decizia Comisiei Europene.

 

Declar că nivelul/nivelurile pretului/preturilor de producător respectă prevederile Normelor privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman.

 

II. Produsul/produsele se regăseste/se regăsesc în următoarele tări de comparatie, precum si în tara de origine, cu următoarele niveluri ale pretului de producător înregistrate:

Tara de origine, tările de comparatie si sursa informatiei pentru fiecare tară

Denumirea produsului

Forma farmaceutică

Formă de ambalare

Pretul la producător

- lei -

 

 

 

 

 

Anexez în sustinerea datelor prezentate copii de pe cataloagele existente în derulare în tările mentionate mai sus, precum si din tara de origine.

Anexez dovada calitătii de reprezentant al detinătorului  (Se bifează doar dacă cererea este depusă de reprezentant.)

 

 

III. Prezint anexat, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. b) si c) din Normele privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman, copia de pe următoarele documente:

Denumirea produsului

Nr. APP/Nr. deciziei Comisiei Europeane

Anexe

 

 

 

 

IV. Produsul/produsele se încadrează în categoria medicamentelor:

 

 inovative

 

 orfane

 

 princeps

 

 generice

 

 PUMA (autorizatie de uz pediatric)

 

Date de contact

(Compania) Nume:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Numele persoanei de contact pe probleme de preturi:

 

Data:

Semnătura:


ANEXA Nr. 2

la norme

 

DECLARATIE

 

Subsemnata/Subsemnatul, ................................................, detinătoare/detinător a/al CI/BI/P............................., cu domiciliul în ............................................................................................................, în calitate de reprezentant împuternicit al.........................................., cu sediul în ................................................................................................,

în calitate de:

 

 detinător al autorizatiei de punere pe piată

 reprezentant al detinătorului autorizatiei de punere pe piată

(Se bifează în mod corespunzător.),

 

declar pe propria răspundere, sub sanctiunea aplicată faptei de fals în înscrisuri si declaratii, conform art. 288-292 din Codul penal, ca toate informatiile cuprinse în documentatia de avizare a pretului, în special informatiile utilizate la calculul pretului medicamentului respectiv, sunt complete si corecte, precum si faptul că respectă integral modul de calcul al pretului prevăzut în Normele privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman.

Subsemnata/Subsemnatul declar că am luat cunostintă de faptul că sanctiunea administrativă a declarării în fals a celor mentionate mai sus este excluderea pe o perioadă de un an a medicamentului respectiv din lista denumirilor comerciale ale medicamentelor de uz uman de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate sau, după caz, neincluderea pe lista medicamentelor de uz uman de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, conform art. 6 alin. (4) si (7) din Normele privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman.

Prezenta declaratie face parte din documentatia de avizare prevăzută în Normele privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman.

 

Semnătura

................................

L.S.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 169/2008 privind înfiintarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătătii Publice

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale strategii si politica medicamentului nr. IB 964 din 30 ianuarie 2009, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 169/2008 privind înfiintarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătătii Publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 27 februarie 2008, se modifică după cum urmează:

1. Pe tot cuprinsul ordinului se înlocuieste sintagma „Comisia natională de transparent㔠cu sintagma „Comisia de transparentă”.

2. La anexa nr. 1 „Regulament de organizare si functionare a comisiilor consultative ale Ministerului Sănătătii Publice” articolul 2, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Comisia de transparentă este formată din 9 membri, reprezentanti de marcă ai lumii medicale românesti.”

3. Anexa nr. 2 „Componenta nominală a Comisiei nationale de transparent㔠se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2009.

Nr. 76.

 


ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 169/2008)

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Comisiei de transparentă

 

Presedinte - acad. prof. dr. Victor Voicu

Membri:

- prof. dr. Teodor Ciuleanu

- prof. dr. Rodica Anghel

- prof. dr. Dan Cheta

- prof. dr. Dragos Vinereanu

- prof. dr. Dragos Marinescu

- conf. dr. Liviu Miclea

- farm. pr. Rodica Bădescu

- farm. Ancamaria Negru

Secretar - dr. Bogdan Grigore.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind prelungirea valabilitătii Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 884/2007 pentru ajustarea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, cu modificările si completările ulterioare

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale strategii si politica medicamentului nr. IB 981 din 30 ianuarie 2009, având în vedere prevederile art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 140 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se prelungeste valabilitatea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 884/2007 pentru ajustarea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 1 iunie 2007, cu modificările si completările ulterioare, până în data de 31 martie 2009.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2009.

Nr. 79.

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de garantii de stat

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, ale prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d) coroborat cu alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, si ale pct. 3.2.1 lit. h), 4.1.6, 4.2.1 si 4.2.2 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă procedurile privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de garantii de stat, prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, cu atributii în operatiunile de administrare a datoriei publice, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2009.

Nr. 138.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

emiterii scrisorii de garantie pentru contractarea de către operatorii economici a unui împrumut cu garantia statului de la bănci comerciale

 

1. În vederea obtinerii avizului de principiu din partea Ministerului Finantelor Publice (MFP), operatorul economic prezintă directiei de specialitate următoarele documente, fără a se limita la acestea:

- hotărârea Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a surselor de finantare ale respectivului proiect;

- scrisoarea de sustinere din partea ministerului coordonator al sectorului de activitate respectiv si încadrarea proiectului în strategia sectorială, în măsura existentei acesteia, precum si informatii cu privire la valoarea estimată a proiectului, după caz;

- documentatia financiară - cash-flow.

2. Pe baza avizului de principiu al MFP, operatorul economic solicită avizul Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări (CIFGA) privind emiterea garantiei de stat, în baza unei cereri depuse la Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., însotită de documentatia si fundamentările necesare efectuării analizei, în strictă concordantă cu normele si procedurile de lucru aprobate de CIFGA pentru astfel de solicitări. Ulterior obtinerii avizului CIFGA, acesta va fi remis prin intermediul Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. operatorului economic, în vederea prezentării MFP.

3. În urma obtinerii avizului favorabil al CIFGA ministerul coordonator împreună cu MFP elaborează proiectul de lege privind autorizarea MFP pentru emiterea garantiei, în care se va preciza că măsura de sprijin din partea statului sub formă de garantie (în cazul în care constituie o măsură de ajutor de stat) se va acorda după emiterea deciziei de autorizare/aprobare de către Comisia Europeană; documentul va fi transmis pentru analiză si aviz directiilor si institutiilor implicate, după caz.

4. După adoptarea legii si intrarea ei în vigoare, entitatea beneficiară a garantiei depune la MFP o solicitare în scris, prin care propune caracteristicile aferente finantării (maturitate, perioadă de gratie, tipul ratelor de dobândă etc), precum si alte date ce ar putea fi solicitate de MFP, în conditiile legii, si solicită punctul de vedere al MFP asupra acestor caracteristici, precum si nominalizarea unui reprezentant al directiei de specialitate din cadrul MFP în Comisia de selectie a finantatorului, acesta urmând a fi desemnat prin ordin al ministrului finantelor publice.

5. Comisia de selectie a finantatorului, formată din reprezentanti ai entitătii beneficiare de garantie de stat, ai autoritătii administratiei publice centrale coordonatoare si ai MFP, va parcurge etapele necesare alegerii finantatorului.

6. MFP, prin directia de specialitate, analizează documentatia împrumutului si întocmeste o notă-mandat de negociere, în care se cuprind propunerile de negociere, pe care o prezintă spre aprobare secretarului de stat coordonator.

7. În urma negocierii documentatiei împrumutului, Comisia de selectie a finantatorului, prin directia de specialitate din cadrul MFP, întocmeste o notă-rezultat a negocierilor, pe care o prezintă spre aprobare secretarului de stat coordonator.

8. Transmiterea cererii către Directia generală ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate în vederea stabilirii caracterului de ajutor de stat si, după caz, a elaborării notificării/informării privind măsura de ajutor de stat către Comisia Europeană.

9. În cazul măsurilor de natura ajutorului de stat, după obtinerea deciziei de autorizare/aprobare de la Comisia Europeană, directia de specialitate din cadrul MFP supune spre avizare directiilor implicate în procesul de avizare documentatia si, pe baza avizelor, prezintă spre aprobare si semnare conducerii MFP scrisoarea de garantie împreună cu documentatia aferentă, în forma negociată si acceptată de banca finanatoare.

10. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumutului, MFP procedează, conform legislatiei în vigoare, la determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, suportat si acceptat de către beneficiar.

11. Conventia de garantare ce se va încheia între MFP, în calitate de garant, si operatorul economic, în calitate de garantat, în care sunt stipulate drepturile si obligatiile părtilor semnatare, inclusiv cele referitoare la plata comisionului de risc, va fi semnată la nivel de secretar de stat coordonator, fiind în prealabil avizată de directiile de specialitate din cadrul MFP si de controlul financiar preventiv si delegat.

12. În conventie se includ, fără a se limita la acestea, următoarele obligatii:

- utilizarea împrumutului garantat în numele si în contul statului numai pentru destinatiile stabilite prin acordul/contractul de împrumut încheiat între operatorul economic si creditor;

- achitarea la scadentă a obligatiilor ce decurg din acordul de împrumut încheiat cu creditorul în favoarea căruia MFP a emis scrisoarea de garantie;

- plata, la scadentele si în conditiile prevăzute în conventie, a comisionului de risc, precum si a majorărilor de întârziere calculate pentru plata cu întârziere a comisionului de risc;

- înstiintarea în scris a MFP, cu 10 zile calendaristice înainte de data scadentei, asupra imposibilitătii constituirii partiale sau totale a sumelor necesare pentru plata obligatiilor care decurg din acordul de împrumut, cu motivatiile si fundamentările corespunzătoare;

- achitarea, la termenele si în conditiile care vor fi stabilite împreună cu garantul, a sumelor plătite de acesta ca urmare a executării partiale sau totale a garantiei, precum si a majorărilor de întârziere calculate potrivit dispozitiilor legale în vigoare;

- informarea MFP asupra intentiei de divizare, privatizare sau asupra oricăror modificări în statutul juridic, pentru a adapta în comun prevederile conventiei la situatiile intervenite, si solicitarea avizului acestuia pentru a proceda la amendarea conventiei, după caz;

- comunicarea listei cuprinzând conturile si băncile la care are deschise acele conturi, anuntarea în prealabil si obtinerea acordului MFP în cazul în care garantatul intentionează să îsi transfere si/sau să îsi deschidă un nou cont la o altă bancă decât banca si/sau băncile la care îsi are deschise conturile la data încheierii conventiei;

- prezentarea MFP a unor informări în legătură cu angajarea împrumutului garantat de stat si cu modul în care se derulează acesta, precum si cu privire la modul în care a efectuat plata serviciului datoriei publice creat ca urmare a împrumutului contractat cu garantia statului, la termenele si în conditiile stabilite prin formularele de raportare aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea si raportarea datoriei publice, cu modificările si completările ulterioare.

13. Scrisoarea de garantie se remite în original operatorului economic după semnarea conventiei de garantare pentru împrumutul contractat cu garantia statului, de către persoanele împuternicite ale celor două pări, cu îndeplinirea următoarelor obligatii:

- obtinerea în prealabil a vizei controlului financiar preventiv si delegat, pe copia scrisorii de garantie, de la organul sau persoana desemnată ori împuternicită, în conditiile legii, pentru a exercita această functie;

- înregistrarea garantiei emise în subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate.

 

ANEXA Nr. 2

 

Procedura

contractării de către operatori economici a unui împrumut cu garantia statului de la institutii financiare internationale (IFI) sau pe bază de acorduri bilaterale (de la guverne străine ori agentii guvernamentale)

 

În vederea finantării proiectelor de investitii sau a altor necesităti considerate prioritare pentru economia românească, operatorii economici pot beneficia de împrumuturi contractate cu garantia statului de la IFI, guverne străine sau agentii guvernamentale. În vederea sustinerii acestor proiecte de investitii sau necesităti considerate prioritare pentru economia românească, Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice (MFP), va încheia un acord de garantie cu o instituie financiară internatională.

Prin acord de garantie se întelege actul juridic guvernat de dreptul international public sau legea tării de rezidentă a IFI care consemnează în scris angajamentul asumat în contul si în numele statului, prin MFP, în calitate de garant, de a plăti la scadentă obligatiile neonorate ale garantatului, în conditiile legii.

În vederea contractării unui împrumut cu garantia statului de la IFI-uri, guverne străine sau agentii guvernamentale se vor parcurge următoarele etape:

1. Operatorul economic va transmite MFP solicitarea cu privire la acordarea garantiei, în cuprinsul căreia va fi fundamentată necesitatea interventiei statului, precum si principalele elemente privind selectarea finantatorului proiectului care se doreste a fi realizat, însotită, după caz, de următoarele documente:

- hotărârea Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii si a surselor de finantare ale acestuia, indiferent dacă este o investitie nouă sau în continuare; în cazul în care proiectarea este finantată din împrumutul extern, ministerul coordonator al sectorului economic în care activează operatorul economic va initia proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii si a surselor de finantare ale acestuia, după contractarea acestuia si finalizarea studiilor de fezabilitate;

- document de sustinere a proiectului din partea ministerului coordonator al sectorului economic în care activează operatorul economic solicitant, în baza strategiei sectoriale aprobate de Guvern;

2. MFP împreună cu ministerul coordonator al operatorului economic, după caz, elaborează si supune aprobării Guvernului si Presedintelui României un memorandum cu tema: Acord de principiu privind încheierea unui acord de garantie cu o institutie financiară internatională, precum si aprobarea mandatului de negociere. În cuprinsul acestuia se vor preciza elementele tehnice si financiare propuse de finantator, precum si faptul că măsura de sprijin din partea statului sub formă de garantie (în cazul în care constituie o măsură de ajutor de stat) nu poate fi acordată decât după emiterea deciziei de autorizare/aprobare de către Comisia Europeană a măsurii de ajutor de stat.

3. Ca urmare a aprobării memorandumului de la etapa precedentă, MFP transmite operatorului economic si Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. avizul de principiu necesar efectuării analizei de către Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări (CIFGA), în vederea emiterii acordului de garantie.


Pe baza avizului de principiu, operatorul economic depune o cerere la Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., însotită de documentatia si fundamentările necesare efectuării analizei, în strictă concordantă cu normele si procedurile de lucru aprobate de CIFGA pentru astfel de solicitări. Ulterior obtinerii avizului CIFGA, acesta va fi remis prin intermediul Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. operatorului economic, în vederea prezentării MFP.

4. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumutului în baza avizului CIFGA, MFP procedează, conform legislatiei în vigoare, la determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, suportat si acceptat de către beneficiar.

5. MFP emite, după caz, acordul de principiu către IFI pentru împrumutul ce urmează a fi contractat de operatorul economic cu garantia statului.

6. Negocierea împrumutului si a acordului de garantie se va efectua în limita mandatului aprobat; negocierea poate fi efectuată direct sau prin corespondentă. În cazul în care negocierea va fi efectuată între părti în mod direct, minuta negocierii va fi semnată de conducătorul delegatiei române si de reprezentantul MFP, în calitate de reprezentant al garantului.

7. Transmiterea cererii către Directia generală ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate în vederea stabilirii caracterului de ajutor de stat si, după caz, a elaborării notificării/informării privind măsura de ajutor de stat către Comisia Europeană.

8. După negocierea împrumutului si a acordului de garantie, precum si a deciziei Comisiei Europene privind măsura de ajutor de stat (dacă este cazul), MFP si ministerul coordonator, după caz, initiază un memorandum pentru aprobarea raportului de negociere si aprobarea acordării deplinelor puteri în vederea semnării acordului de garantie.

9. În baza aprobării memorandumului de către Guvern si Presedintele României, Ministerul Afacerilor Externe emite deplinele puteri în vederea semnării acordului de garantie de către reprezentantul autorizat al României.

10. Semnarea acordului de garantie si a conventiei de garantare. Conventia de garantare, prin care MFP transferă partial sau total obligatiile preluate de stat de la finantatorul extern, se va încheia între MFP, în calitate de garant, si operatorul economic, în calitate de garantat. Conventia de garantare va cuprinde drepturile si obligatiile părtilor semnatare, inclusiv pe cele referitoare la plata comisionului de risc, si va fi semnată la nivel de secretar de stat coordonator, fiind în prealabil avizată de directiile de specialitate din cadrul MFP si de controlul financiar preventiv si delegat.

11. În conventie se includ, fără a se limita la acestea, următoarele obligatii:

- utilizarea împrumutului garantat în numele si în contul statului numai pentru destinatiile stabilite prin acordul/contractul de împrumut încheiat între operatorul economic si creditor;

- achitarea la scadentă a obligatiilor ce decurg din acordul de împrumut încheiat cu creditorul în favoarea căruia MFP a emis scrisoarea de garantie;

- plata, la scadentele si în conditiile prevăzute în conventie, a comisionului de risc, precum si a majorărilor de întârziere calculate pentru plata cu întârziere a comisionului de risc;

- înstiintarea în scris a MFP, cu 10 zile calendaristice înainte de data scadentei, asupra imposibilitătii constituirii partiale sau totale a sumelor necesare pentru plata obligatiilor care decurg din acordul de împrumut, cu motivatiile si fundamentările corespunzătoare;

- achitarea, la termenele si în conditiile care vor fi stabilite împreună cu garantul, a sumelor plătite de acesta ca urmare a executării partiale sau totale a garantiei, precum si a majorărilor de întârziere calculate potrivit dispozitiilor legale în vigoare;

- informarea MFP asupra intentiei de divizare, privatizare sau asupra oricăror modificări în statutul juridic, pentru a adapta în comun prevederile conventiei la situatiile intervenite, si solicitarea avizului acestuia pentru a proceda la amendarea Conventiei, după caz;

- comunicarea listei cuprinzând conturile si băncile la care are deschise acele conturi, anuntarea în prealabil si obtinerea acordului MFP în cazul în care garantul intentionează să îsi transfere si/sau să îsi deschidă un nou cont la o altă bancă decât banca si/sau băncile la care îsi are deschise conturile la data încheierii conventiei;

- prezentarea MFP a unor informări în legătură cu angajarea împrumutului garantat de stat si cu modul în care se derulează acesta, precum si cu privire la modul în care a efectuat plata serviciului datoriei publice creat ca urmare a împrumutului contractat cu garantia statului, la termenele si în conditiile stabilite prin formularele de raportare aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea si raportarea datoriei publice, cu modificările si completările ulterioare.

12. Acordul de garantie va fi ratificat prin lege. Traducerea autorizată a documentatiei aferente se va asigura de către o firmă specializată autorizată, angajată în conditiile legii de MFP sau de operatorul economic.

13. În vederea intrării în efectivitate a acordului de garantie se va proceda la emiterea avizului juridic (în conditiile stabilite împreună cu finantatorul extern), precum si a celorlalte documente solicitate de finantatorul extern.

 

ANEXA Nr. 3

 

PROCEDURA

emiterii scrisorilor de garantie pentru împrumuturi contractate de unitătile administrativ-teritoriale de la bănci comerciale

 

1. Unitatea administrativ-teritorială, în calitate de beneficiar al unui împrumut garantat de stat, obtine avizul favorabil al Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

2. Unitatea administrativ-teritorială, prin Ministerul Administratiei si Internelor, în conformitate cu legislatia în vigoare, initiază si promovează un proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii, indiferent dacă este o investitie nouă sau aflată în continuare.

3. După parcurgerea celor două etape, pe baza avizului de principiu al Ministerului Finantelor Publice (MFP), unitatea administrativ-teritorială, prin autoritatea executivă a administratiei publice locale, solicită avizul Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări (CIFGA) privind emiterea garantiei de stat, în baza unei cereri depuse la Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., însotită de documentatia si fundamentările necesare efectuării analizei, în strictă concordantă cu normele si procedurile de lucru aprobate de CIFGA pentru astfel de solicitări. Ulterior obtinerii avizului CIFGA, acesta va fi remis prin intermediul Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. autoritătii executive a administratiei publice locale, în vederea prezentării MFP.

4. Pe baza documentelor prevăzute la pct. 1, 2 si 3, autoritatea administratiei publice locale, prin ministerul de resort, împreună cu MFP elaborează proiectul de lege privind emiterea garantiei, în care se va preciza că măsura de sprijin din partea statului sub formă de garantie (în cazul în care constituie o măsură de ajutor de stat) nu poate fi acordată decât după emiterea deciziei de autorizare/aprobare de către Comisia Europeană, si îl supun spre analiză si avizare altor institutii implicate, după caz.

5. După adoptarea legii si intrarea ei în vigoare, autoritatea executivă a administratiei publice locale depune la MFP o solicitare în scris prin care propune caracteristicile aferente finantării (maturitate, perioadă de gratie, tipul ratelor de dobândă), precum si alte date ce ar putea fi solicitate de MFP, în conditiile legii, si solicită punctul de vedere al MFP asupra acestor caracteristici, precum si nominalizarea unui reprezentant al directiei de specialitate din MFP în Comisia de selectie a finantatorului, acesta urmând a fi desemnat prin ordin al ministrului finantelor publice.

6. Comisia de selectie a finantatorului, formată din reprezentanti ai entitătii beneficiare de garantie de stat, ai autoritătii administratiei publice centrale coordonatoare si ai MFP, va parcurge etapele necesare alegerii finantatorului.

7. Directia de specialitate din cadrul MFP analizează documentatia împrumutului, pe baza căreia întocmeste si prezintă spre aprobare secretarului de stat coordonator nota-mandat de negociere.

8. În urma negocierii documentatiei împrumutului, Comisia de selectie a finantatorului, prin directia de specialitate din cadrul MFP, întocmeste nota-rezultat al negocierilor, pe care o prezintă spre aprobare secretarului de stat coordonator.

9. Transmiterea cererii către Directia generală ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate în vederea stabilirii caracterului de ajutor de stat si, după caz, a elaborării notificării/informării privind măsura de ajutor de stat către Comisia Europeană.

10. În cazul măsurilor de natura ajutorului de stat, după obtinerea deciziei de autorizare/aprobare a Comisiei Europene, directia de specialitate din cadrul MFP supune spre avizare direciilor implicate în procesul de avizare documentatia si, pe baza avizelor, prezintă spre aprobare si semnare conducerii MFP scrisoarea de garantie împreună cu documentatia aferentă.

11. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumutului CIFGA, MFP procedează, conform legislatiei în vigoare, la determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, suportat si acceptat de către beneficiar.

12. Conventia de garantare ce se va încheia între MFP, în calitate de garant, si unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garantat, în care sunt stipulate drepturile si obligatiile părtilor semnatare, inclusiv cele referitoare la plata comisionului de risc, va fi semnată la nivel de secretar de stat coordonator, fiind în prealabil avizată de directiile de specialitate din cadrul MFP si de controlul financiar preventiv si delegat.

13. În conventie se includ, fără a se limita la acestea, următoarele obligaii:

- utilizarea împrumutului garantat în numele si în contul statului numai pentru destinatiile stabilite prin acordul/contractul de împrumut încheiat între unitatea administrativ-teritorială si creditor;

- achitarea la scadentă a obligatiilor ce decurg din acordul de împrumut încheiat cu creditorul în favoarea căruia MFP a emis scrisoarea de garantie;

- plata, la scadentele si în conditiile prevăzute în conventie, a comisionului de risc, precum si a majorărilor de întârziere calculate pentru plata cu întârziere a comisionului de risc;

- înstiintarea în scris a MFP, cu 10 zile calendaristice înainte de data scadentei, asupra imposibilitătii constituirii partiale sau totale a sumelor necesare pentru plata obligatiilor care decurg din acordul de împrumut, cu motivatiile si fundamentările corespunzătoare;

- achitarea, la termenele si în conditiile care vor fi stabilite împreună cu garantul, a sumelor plătite de acesta ca urmare a executării partiale sau totale a garantiei, precum si a majorărilor de întârziere calculate potrivit dispozitiilor legale în vigoare;

- comunicarea listei cuprinzând conturile si băncile la care are deschise acele conturi, anuntarea în prealabil si obtinerea acordului MFP în cazul în care garantul intentionează să îsi transfere si/sau să îsi deschidă un nou cont la o altă bancă decât banca si/sau băncile la care îsi are deschise conturile la data încheierii conventiei;

- prezentarea MFP a unor informări în legătură cu angajarea împrumutului garantat de stat si cu modul în care se derulează acesta, precum si cu privire la modul în care a efectuat plata serviciului datoriei publice creat ca urmare a împrumutului contractat cu garantia statului, la termenele si în conditiile stabilite prin formularele de raportare aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea si raportarea datoriei publice, cu modificările si completările ulterioare.

14. Scrisoarea de garantie se remite în original împrumutatorului după semnarea conventiei de garantare pentru împrumutul contractat cu garantia statului, de către persoanele împuternicite ale celor două părti, cu îndeplinirea următoarelor obligatii:

- obtinerea în prealabil a vizei controlului financiar preventiv si delegat pe copia scrisorii de garantie de la organul sau persoana desemnată ori împuternicită, în conditiile legii, pentru a exercita această functie;

- înregistrarea garantiei emise în subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate.

 

ANEXA Nr. 4

 

PROCEDURA

contractării de către unitătile administrativ-teritoriale a unui împrumut cu garantia statului de la institutii financiare internationale (IFI) sau pe bază de acorduri bilaterale (de la guverne străine ori agentii guvernamentale)

 

1. Unitatea administrativ-teritorială, în calitate de beneficiar al unui împrumut garantat de stat, obtine avizul favorabil al Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

2. După avizarea contractării împrumutului de către Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, Ministerul Finantelor Publice (MFP) împreună cu ministerul coordonator al

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor beneficiarului elaborează si supune aprobării Guvernului si Presedintelui României un memorandum cu tema: Acord de principiu privind încheierea unui acord de garantie cu o institutie financiară internatională, precum si aprobarea mandatului de negociere. În cuprinsul acestuia se vor preciza elementele tehnice si financiare propuse de finantator, precum si faptul că măsura de sprijin din partea statului sub formă de garantie (în cazul în care constituie o măsură de ajutor de stat) nu poate fi acordată decât după emiterea deciziei de autorizare/aprobare de către Comisia Europeană a măsurii de ajutor de stat. Pentru elaborarea si promovarea acestui memorandum este necesară si hotărârea Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii, indiferent dacă este o investitie nouă sau în continuare.

3. Ca urmare a aprobării memorandumului prevăzut la pct. 2, unitatea administrativ-teritorială, prin autoritatea executivă a administratiei publice locale, solicită avizul Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări (CIFGA) privind emiterea garantiei de stat, în baza unei cereri depuse la Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., însotită de documentatia si fundamentările necesare efectuării analizei, în strictă concordantă cu normele si procedurile de lucru aprobate de CIFGA pentru astfel de solicitări. Ulterior obtinerii avizului CIFGA, acesta va fi remis prin intermediul Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. autoritătii executive a administratiei publice locale, în vederea prezentării MFP.

4. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumutului în baza avizului CIFGA, MFP procedează, conform legislatiei în vigoare, la determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, suportat si acceptat de către beneficiar.

5. MFP emite, după caz, acordul de principiu către IFI pentru împrumutul ce urmează a fi contractat de operatorul economic cu garantia statului.

6. Negocierea împrumutului si a acordului de garantie se va efectua în limita mandatului aprobat; negocierea poate fi efectuată direct sau prin corespondentă. În cazul în care negocierea va fi efectuată între părti în mod direct, minuta negocierii va fi semnată de conducătorul delegatiei române si de reprezentantul MFP, în calitate de reprezentant al garantului.

7. Transmiterea cererii către Directia generală ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate în vederea stabilirii caracterului de ajutor de stat si, după caz, a elaborării notificării/informării privind măsura de ajutor de stat către Comisia Europeană.

8. După negocierea împrumutului si a acordului de garantie, precum si a deciziei Comisiei Europene privind măsura de ajutor de stat (dacă este cazul), MFP si ministerul coordonator, după caz, initiază un memorandum pentru aprobarea raportului de negociere si aprobarea acordării deplinelor puteri în vederea semnării acordului de garantie.

9. În baza aprobării memorandumului de către Guvern si Presedintele României, Ministerul Afacerilor Externe emite deplinele puteri în vederea semnării acordului de garantie de către reprezentantul autorizat al României.

10. Semnarea acordului de garantie si a conventiei de garantare. Conventia de garantare, prin care MFP transferă partial sau total obligatiile preluate de stat de la finantatorul extern, se va încheia între MFP, în calitate de garant, si unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garantat. Conventia de garantare va cuprinde drepturile si obligatiile părtilor semnatare, inclusiv pe cele referitoare la plata comisionului de risc, si va fi semnată la nivel de secretar de stat coordonator, fiind în prealabil avizată de directiile de specialitate din cadrul MFP si de controlul financiar preventiv si delegat.

11. În conventie se includ, fară a se limita la acestea, următoarele obligatii:

- utilizarea împrumutului garantat în numele si în contul statului numai pentru destinatiile stabilite prin acordul/contractul de împrumut încheiat între unitatea administrativ-teritorială si creditor;

- achitarea la scadentă a obligatiilor ce decurg din acordul de împrumut încheiat cu creditorul în favoarea căruia MFP a emis scrisoarea de garantie;

- plata, la scadentele si în conditiile prevăzute în conventie, a comisionului de risc, precum si a majorărilor de întârziere calculate pentru plata cu întârziere a comisionului de risc;

- înstiintarea în scris a MFP, cu 10 zile calendaristice înainte de data scadentei, asupra imposibilitătii constituirii partiale sau totale a sumelor necesare pentru plata obligatiilor care decurg din acordul de împrumut, cu motivatiile si fundamentările corespunzătoare;

- achitarea, la termenele si în conditiile care vor fi stabilite împreună cu garantul, a sumelor plătite de acesta ca urmare a executării partiale sau totale a garantiei, precum si a majorărilor de întârziere, calculate potrivit dispozitiilor legale în vigoare;

- comunicarea listei cuprinzând conturile si băncile la care are deschise acele conturi, anuntarea în prealabil si obtinerea acordului MFP în cazul în care garantul intentionează să îsi transfere si/sau să îsi deschidă un nou cont la o altă bancă decât banca si/sau băncile la care îsi are deschise conturile la data încheierii conventiei;

- prezentarea MFP a unor informări în legătură cu angajarea împrumutului garantat de stat si cu modul în care se derulează acesta, precum si cu privire la modul în care a efectuat plata serviciului datoriei publice creat ca urmare a împrumutului contractat cu garantia statului, la termenele si în conditiile stabilite prin formularele de raportare aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea si raportarea datoriei publice, cu modificările si completările ulterioare.

12. Acordul de garantie va fi ratificat prin lege. Traducerea autorizată a documentaiei aferente se va asigura de către o firmă specializată autorizată, angajată în conditiile legii de MFP sau de beneficiarul garantiei.

13. În vederea intrării în efectivitate a acordului de garantie se va proceda la emiterea avizului juridic (în conditiile stabilite împreună cu finantatorul extern), precum si a celorlalte documente solicitate de finantatorul extern.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.