MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 65/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 65             LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE            Marti, 3 februarie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

1. - Hotărāre pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Camerei Deputatilor

 

HOTĂRĀRI ALE SENATULUI

 

1. - Hotărāre pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Senatului

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

172. - Decizie pentru eliberarea domnului Cătălin Doica din functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice

 

173. - Decizie pentru numirea doamnei Gratiela Denisa Iordache īn functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice

 

174. - Decizie pentru eliberarea domnului Gelu Stefan Diaconu din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Natională a Vămilor

 

175. - Decizie pentru numirea domnului Radu Traian Mărginean īn functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Natională a Vămilor

 

176. - Decizie pentru eliberarea domnului Bumbu Gruia din func t ia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Ageniei Nationale pentru Romi

 

177. - Decizie pentru numirea domnului Robert Laurentiu Iapornicu īn functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Romi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

257/C. - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti pentru modificarea art. 45 alin. (3) din Regulamentul privind conditiile de participare, organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si avansare, precum si conditiile pentru modificarea si īncetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.854/C/2004

 

406/C. - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind aprobarea renuntării la cetătenia romānă unor persoane

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

50. - Decizie pentru modificarea si completarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

Hotărārea din 17 iunie 2008 īn Cauza Matache si altii īmpotriva Romāniei

 


HOTĂRĀRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRĀRE

pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor

Camerei Deputatilor

 

Īn temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată, si ale art. 23 si 24 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aleg īn functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor următorii deputati:

Ioan Olteanu - Grupul parlamentar al PD-L

Adrian Năstase - Grupul parlamentar al Aliantei politice PSD+PC

Daniela Popa - Grupul parlamentar al Aliantei politice PSD+PC

Bogdan Olteanu - Grupul parlamentar al PNL.

Art. 2. - Se aleg īn functia de secretar al Camerei Deputatilor următorii deputati:

Cezar-Florin Preda - Grupul parlamentar al PD-L

Dumitru Pardău - Grupul parlamentar al PD-L

Valeriu-Stefan Zgonea - Grupul parlamentar al Aliantei politice PSD+PC

Mihai-Alexandru Voicu - Grupul parlamentar al PNL.

Art. 3. - Se aleg īn functia de chestor al Camerei Deputatilor următorii deputati:

Gheorghe Albu - Grupul parlamentar al PD-L

Nicolae Bănicioiu - Grupul parlamentar al Aliantei politice PSD+PC

Dan-Stefan Motreanu - Grupul parlamentar al PNL

Kelemen Hunor - Grupul parlamentar al UDMR.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputatilor īn sedinta din 2 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 2 februarie 2009.

Nr. 1.

 

HOTĂRĀRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Senatului

 

Īn temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) si (5) din Constitutia Romāniei, republicată, precum si ale art. 27 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărārea Senatului nr. 28/2005,

 

Senatul adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aleg īn functia de vicepresedinte al Senatului următorii senatori:

1. Anca-Daniela Boagiu - Grupul parlamentar al PD-L

2. Alexandru Peres - Grupul parlamentar al PD-L


3. Dan Voiculescu - Grupul parlamentar al PSD+PC

4. George-Crin-Laurentiu - Grupul parlamentar al PNL. Antonescu

Art. 2. - Se aleg īn functia de secretar al Senatului următorii senatori:

1. Gheorghe David - Grupul parlamentar al PD-L

2. Orest Onofrei - Grupul parlamentar al PD-L

3. Doina Silistru - Grupul parlamentar al PSD+PC

4. Cornel Popa - Grupul parlamentar al PNL.

Art. 3. - Se aleg īn functia de chestor al Senatului următorii senatori:

1. Constantin Dumitru - Grupul parlamentar al PD-L

2. Ioan Chelaru - Grupul parlamentar al PSD+PC

3. Dan-Radu Rusanu - Grupul parlamentar al PNL

4. Attila Verestóy - Grupul parlamentar al UDMR.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Senat īn sedinta din 2 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 2 februarie 2009.

Nr. 1.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Cătălin Doica din functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice

 

Īn temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Cătălin Doica se eliberează din functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 3 februarie 2009.

Nr. 172.

 


GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Gratiela Denisa Iordache īn functia de secretar de stat la MinisterulFinantelor Publice

 

Īn temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării īn vigoare a prezentei decizii, doamna Gratiela Denisa Iordache se numeste īn functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 3 februarie 2009.

Nr. 173.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Gelu Stefan Diaconu din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat,

al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Natională a Vămilor

 

Īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 12 alin. (5) din Hotărārea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 alin. (1) din Hotărārea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Gelu Stefan Diaconu se eliberează din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Natională a Vămilor.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 3 februarie 2009.

Nr. 174.

 


GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Radu Traian Mărginean īn functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat,

al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Natională a Vămilor

 

Īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 12 alin. (5) din Hotărārea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările i completările ulterioare, si al art. 5 alin. (1) din Hotărārea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Radu Traian Mărginean se numeste īn functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Natională a Vămilor.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 3 februarie 2009.

Nr. 175.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Bumbu Gruia din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat,

al Agentiei Nationale pentru Romi

 

Īn temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2004 pentru īnfiintarea Agentiei Nationale pentru Romi, aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2005, cu modificările ulterioare, precum si al art. 6 alin. (1) din Hotărārea Guvernului nr. 1.703/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Romi, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Bumbu Gruia se eliberează din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Romi.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 3 februarie 2009.

Nr. 176.

 


GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Robert Laurentiu Iapornicu īn functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Romi

 

Īn temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2004 pentru īnfiintarea Agentiei Nationale pentru Romi, aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2005, cu modificările ulterioare, precum si al art. 6 alin. (1) din Hotărārea Guvernului nr. 1.703/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Romi, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Robert Laurentiu Iapornicu se numeste īn functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Romi.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 3 februarie 2009.

Nr. 177.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

pentru modificarea art. 45 alin. (3) din Regulamentul privind conditiile de participare, organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si avansare, precum si conditiile pentru modificarea si īncetarea raporturilor de serviciu

ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare,aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.854/C/2004

 

Īn conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 27 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 45 alineatul (3) din Regulamentul privind conditiile de participare, organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si avansare, precum si conditiile pentru modificarea si īncetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.854/C/2004, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„(3) Agentilor din sistemul administratiei penitenciare li se acordă gradul profesional de ofiter, după promovarea concursului, īn raport cu vechimea ca agent sau subofiter īn institutii publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională ale statului, astfel:

- la o vechime de pānă la 5 ani - subinspector;

- la o vechime īntre 5 si 10 ani - inspector;

- la o vechime īntre 10 si 15 ani - inspector principal;

- la o vechime īntre 15 si 20 de ani - subcomisar;

- la o vechime de peste 20 de ani - comisar.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Gabriel Tănăsescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2009.

Nr. 257/C.

 


MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

privind aprobarea renuntării la cetătenia romānă unor persoane

 

Avānd īn vedere raportul depus īn temeiul art. 30 alin. 4 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatānd īndeplinite conditiile prevăzute de art. 26 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 30 alin. 4 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de renuntare la cetătenia romānă ale persoanelor care au obtinut cetătenia altui stat si care sunt cuprinse īn anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă cererile de renuntare la cetătenia romānă ale persoanelor care au obtinut promisiunea acordării unei alte cetătenii si care sunt cuprinse īn anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2009.

Nr. 406/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

1. Alexandru Marian-Bogdan, fiul lui Alexandru Virgil si Ioana, născut la data de 11 iunie 1989 īn localitatea Bucuresti, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 1140 Viena, Linzerstr. 22-24/2/6, cu ultimul domiciliu din Romānia īn municipiul Bucuresti, Str. Grivitei nr. 74, ap. 3, sectorul 1. (78/2008)

2. Antal Timea, fiica lui Antal Zoltan si Erzsebet, născută la data de 11 martie 1980 īn localitatea Gheorgheni, judetul Harghita, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 6418 UC Heerlen, Peter Schunckstr. 874, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Gheorgheni, Cartierul Florilor bl. 41, sc. B, ap. 9, judetul Harghita. (196/2008)

3. Avrămut Valeriu-Horia, fiul lui Avrămut Horia si Viorica, născut la data de 1 august 1972 īn localitatea Pascani, judetul Iasi, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 2562 KM Den Haag, Newtonstraat 427, cu ultimul domiciliu din Romānia īn municipiul Iasi, str. Zugravi nr. 4, bl. F.6, sc. A, et. 1, ap. 4, judetul Iasi. (86/2008)

4. Baier Georgeta, fiica lui Barica Dumitru si Aneluta, născută la data de 8 martie 1969 īn localitatea Bacău, judetul Bacău, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 8055 Graz, Gadollaweg 38, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Bacău, Str. Mioritei nr. 33, sc. A, ap. 14, judetul Bacău. Dosar nr. 403R/2007. Copii minori: Diosteanu Corina-Georgiana, născută la data de 17 octombrie 1991.

5. Bandi Aron-Imre, fiul lui Bandi Emeric si Elisabeta, născut la data de 2 ianuarie 1982 īn localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, Romānia, cu domiciliul actual īn Ungaria, Kistarcsa, Pesta, str. Eperjesi nr. 27, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Cluj-Napoca, str. Alex. Vlahută bl. Lamă F, ap. 115, judetul Cluj. Dosar nr. 165R/2007

6. Banyasz Gabriella-Csilla, fiica lui Banyasz Gabor si Maria, născută la data de 16 ianuarie 1985 īn localitatea Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 1210 Viena, Luopoldonerstr. 19/A.4 15, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Odorheiul Secuiesc, Str. Constructorilor nr. 2/11, judetul Harghita. (93/2008)

7. Baumgartner Mircea, fiul lui Popescu Ion si Silvia, născut la data de 22 februarie 1958 īn localitatea Turda, judetul Cluj, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 8010 Graz, Stiftingtalstr. 75, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Baia Mare, Aleea Nouă nr. 2, bl. 2, ap. 9, judetul Maramures. (77/2008)

8. Băducu Elena-Claudia, fiica lui Băducu Niculae si Floarea, născută la data de 21 iulie 1975 īn Bucuresti, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 2013 RW Haarlem, Boterplein 32, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Bucuresti, Sos. Alexandriei nr. 92, bl. L 26, sc. A, et. 9, ap. 49, sectorul 5. Dosar nr. 276R/2007

9. Băltătoiu Ella, fiica lui Băltătoiu Mihai si Greta-Elena, născută la data de 20 februarie 1977 īn localitatea Constanta, judetul Constanta, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 2011 DV Haarlem, De Witstraat 2-B, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Tulcea, Aleea Metalurgistilor nr. 6, bl. Z.6, sc. B, et. 2, ap. 9, judetul Tulcea. Dosar nr. 374R/2007

10. Belciu Ilie, fiul lui Belciu Ilie si Estera, născut la data de 10 august 1976 īn localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 2560 Berndorf, Hirtenbergerstr. 1/4/4, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Caransebes, judetul Caras-Severin. Dosar nr. 1.370R/2006

11. Belciu Sorina-Adriana, fiica lui Mot Gheorghe si Felicia-Dorina, născută la data de 16 iulie 1979 īn localitatea Arad, judetul Arad, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 2560 Berndorf, Hirtenbergerstr. 1/4/4, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Curtici, str. Horia nr. 37, judetul Arad. Dosar nr. 1.369R/2006

12. Bīzgan Gheorghe, fiul lui Bīzgan Nicolae si Elena-Lucica, născut la data de 24 februarie 1974 īn localitatea Bacău, judetul Bacău, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 1606 CN Venhuizen, Zanblyster 45, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Bacău, Str. Stadionului nr. 32, sc. D, ap. 18, judetul Bacău. (148/2008)

13. Blaha Daniela, fiica lui Ichim Constantin si Elena, născută la data de 3 octombrie 1975 īn localitatea Mangalia, judetul Constanta, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 1120 Viena, Lohnergasse 17/1/5, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Neptun, Str. Plopilor nr. 8, bl. B.1, sc. B, ap. 39, judetul Constanta. Dosar nr. 41R/2007

14. Bodor Attila, fiul lui Bodor Vilhelm si Margareta, născut la data de 5 ianuarie 1971 īn localitatea Tārgu Mures, judetul Mures, Romānia, cu domiciliul actual īn Ungaria, 2600 Vac, str. Siraly nr. 12, et. 3, ap. 7 A, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Tārgu Mures, str. Săvinesti nr. 10, ap. 9, judetul Mures. (134/2008)

15. Bogozi Andrea, fiica lui Bogozi Elemer-Endre si Judit, născută la data de 10 februarie 1989 īn localitatea Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 4502 St. Marien, An Der Bahn 9, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Suseni, sat Valea Strāmbă nr. 136, judetul Harghita. Dosar nr. 214R/2007

16. Brutaru Cornelia, fiica lui Brutaru Crăciun si Anica, născută la data de 3 iulie 1967 īn localitatea Medgidia, judetul Constanta, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 4254 BG Sleevmijk, Larikslaan 16, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Medgidia, Str. Independentei nr. 81, bl. D.3, ap. 3, judetul Constanta. (94/2008)

17. Bucur Mihaela-Lucia, fiica lui Blaj Dumitru si Lucia, născută la data de 18 ianuarie 1976 īn localitatea Simleu Silvaniei, judetul Sălaj, Romānia, cu domiciliu actual īn Austria, 7122 Gols, Hauptplatz 34, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Arad, Str. Timisorii nr. 171, judetul Arad. Dosar nr. 1.244R/2006

18. Caliga Tudorel, fiul lui Caliga Gheorghe si Gherghina, născut la data de 25 august 1967 īn localitatea Galati, judetul Galati, Romānia, cu domiciliul actual īn S.U.A., 5695 Sailstone LN, Woodbridge, VA 22193, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Galati, Str. Brăilei nr. 50—52, bl. B.R.1.B, ap. 64, judetul Galati. Dosar nr. 1.487R/2006

19. Călin Ionut, fiul lui Călin Radu si Elisaveta, născut la data de 18 ianuarie 1978 īn localitatea Constanta, judetul Constanta, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 1015 VC Amsterdam, Marnixstraat 65 A, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Cluj-Napoca, Str. Zambilei nr. 21, ap. 34, judetul Cluj. (137/2008)

20. Cerb Bianca, fiica lui Cerb Vetian-Lazăr si Maria, născută la data de 27 martie 1978 īn localitatea Arad, judetul Arad, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 3195 BA Pernis, Boonstraat 30, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Arad, Str. Semănătorilor nr. 4, bl. 254, ap. 8, judetul Arad. Dosar nr. 1.454R/2006

21. Cimpan Claudiu-Francisc, fiul lui Cimpan Florin si Erzsebet, născut la data de 21 octombrie 1984 īn localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, Romānia, cu domiciliul actual īn Germania, 63071 Offenbach am Main, Hauffstr. 1, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Satu Mare, Bd. Muncii bl. H.12, ap. 19, judetul Satu Mare. Dosar nr. 788R/2006

22. Cīndea Gheorghe, fiul lui Cīndea Gheorghe si Anica, născut la data de 15 august 1966 īn localitatea Sălcud, judetul Mures, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 2183 Neusiedl/Zaya, Hauptstr. 97, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Sălcud, Str. Principală nr. 223, judetul Mures. Dosar nr. 1.379R/2006

23. Colceriu Alexandra-Codruta, fiica lui Colceriu Petru-Adrian si Floare, născută la data de 17 ianuarie 1977 īn localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 3533 CK Utrecht, Everard Meysterlaan 53 a, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Cluj-Napoca, str. J.J. Rouseau nr. 7/20, judetul Cluj. (136/2008)

24. Condrea Dragos, fiul lui Condrea Gheorghe si Maria, născut la data de 14 octombrie 1971 īn localitatea Botosani, judetul Botosani, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 2496 RE Den Haag, Bolmanstraat 21, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Botosani, aleea Grivita nr. 14, ap. 5, judetul Botosani. (195/2008)

25. Constantin Simona-Mihaela, fiica lui Constantin Nicusor si Victoria-Viorica, născută la data de 12 februarie 1989 īn localitatea Călinesti, judetul Arges, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 1100 Viena, Reumannplatz 17/2/14, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Pitesti, str. Exercitiu bl. P.20, sc. A, ap. 17, judetul Arges. (114/2008)

26. Costea Eugen-Nicolae, fiul lui Costea Niculae si Ana, născut la data de 2 ianuarie 1957 īn localitatea Ibănesti, judetul Mures, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 6900 Bregenz, Strabonstr. 21/5, cu ultimul domiciliu din Romānia īn municipiul Bucuresti, Str. Uverturii nr. 12, sectorul 6. (178/2008)

27. Csata Edith-Pusa-Maria, fiica lui Cotisel Alexandru-Iosif si Catalina, născută la data de 10 septembrie 1958 īn localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, Romānia, cu domiciliul actual īn Germania, 53347 Alfter, Am Herrenwingert 16, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Sfāntu Gheorghe, str. Nicolae Iorga bl. 4, sc. C, et. 4, ap. 18, judetul Covasna. Dosar nr. 1.113R/2006

28. Demeter Sandor, fiul lui Demeter Sandor si Ildiko, născut la data de 11 ianuarie 1982 īn localitatea Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 2560 Berndorf, Ing. Eugen-Essenther-Str. 56/1/3, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Odorheiu Secuiesc, Str. Croitorilor nr. 24, ap. 11, judetul Harghita. Dosar nr. 967R/2006

29. Dinu Marius-Constantin, fiul lui Dinu Nicolae si Marineta, născut la data de 3 iulie 1988 īn Bucuresti, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 4210 Gallneukirchen, Starhembergstr. 19/4, cu ultimul domiciliu din Romānia īn municipiul Bucuresti, str. Bogdan Gheorghe Tudor nr. 14, bl. 20.A, sc. 1, ap. 28, sectorul 3. (98/2008)

30. Dud Ramona-Maria, fiica lui Dud Constantin-Ioan si Maria, născută la data de 21 februarie 1977 īn localitatea Arad, judetul Arad, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 2622 CV Delft, Cairostraat 20, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Satu Mare, Str. Ostrovului nr. 14, ap. 34, judetul Satu Mare. (74/2008)

31. Ekeberg Iulia, fiica lui Pavăl Constantin si Elena, născută la data de 1 iulie 1967 īn localitatea Iasi, judetul Iasi, Romānia, cu domiciliul actual īn Norvegia, 0354 Oslo, Pilestredet 66, cu ultimul domiciliu din Romānia īn municipiul Iasi, str. Băncilă Octav nr. 7, bl. CL. 12—12, judetul Iasi. (99/2008)

32. Ene Cătălin, fiul lui Ene Ion si Elisaveta, născut la data de 13 iulie 1973 īn localitatea Rāmnicu-Vālcea, judetul Vālcea, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 1324 JP Almere, Arnhemplein 26, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Rāmnicu Vālcea, Aleea Teilor nr. 4, bl. C.7, sc. A, ap. 12, judetul Vālcea. (180/2008)

33. Faur Carmen-Daniela, fiica lui Faur Gheorghe si Rodica, născută la data de 3 mai 1977 īn localitatea Timisoara, judetul Timis, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 3038 KP Rotterdam, Neulstraat 100, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Timisoara, str. Cozia nr. 65, judetul Timis. (138/2008)

34. Flechsig Vasilica, fiica lui Dicu Nicolae si Dicu Alexandra, născută la data de 26 mai 1969 īn comuna Dănicei, judetul Vālcea, Romānia, cu domiciliul actual īn Germania, Hamburg, Dierksstr. 16, cod. 21107, cu ultimul domiciliu din Romānia īn comuna Dănicei, sat Bădeni, judetul Vālcea. Dosar nr. 332R/2007

35. Fujiwara Liliana, fiica lui Enache Marin si Floarea, născută la data de 17 octombrie 1971 īn localitatea Oltenita, judetul Călărasi, Romānia, cu domiciliul actual īn Japonia, Aichi-Ken Okazaki-Shi Tatsumi Asahi Machi 7—27 Haitsu Maruko B—102, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Oltenita, str. Alexandru Iliescu nr. 32, bl. H.3, judetul Călărasi. Dosar nr. 238R/2007

36. Gārlea Elena, fiica lui Horvat Augustin si Livia, născută la data de 18 aprilie 1975 īn localitatea Aiud, judetul Alba, Romānia, cu domiciliul actual īn S.U.A., 9924 Misty Grove Lane, Knoxville, TN, Tennessee, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Blaj, str. Poet Andrei Muresanu nr. 2, bl. 2, ap. 38, judetul Alba. Dosar nr. 387R/2007

37. Gavrila Camelia, fiica lui Mihalache Ion si Iuniana, născută la data de 27 ianuarie 1961 īn localitatea Oravita, judetul Caras-Severin, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 2585 VG The Hague, Atjehstraat 11, cu ultimul domiciliu din Romānia īn municipiul Bucuresti, str. Tohani nr. 2, bl. 33, sc. D, ap. 167, sectorul 4. (124/2008)

38. Ghebea Marilena, fiica lui Ghebea Constantin si Elionora, născută la data de 19 august 1968 īn localitatea Iasi, judetul Iasi, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 1442 BZ Purmerend, Burg. D. Kooimanweg 4, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Grajduri, str. Valea Satului, judetul Iasi. (193/2008)

39. Ghenciu Vlad-Raul, fiul lui Ghenciu Eliodor-Gigel si Anca, născut la data de 21 iunie 1986 īn localitatea Timisoara, judetul Timis, Romānia, cu domiciliul actual īn S.U.A., 638 Forge Springs Way, King of Prussia Pensylvania 19406, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Deva, judetul Hunedoara. Dosar nr. 307R/2007

40. Ghenea Vasilica-Valentina, fiica lui Ghenea Dobre si Gabriela, născută la data de 4 noiembrie 1978 īn Bucuresti, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, Eindhoven, Mendelssohnlaan 126, cu ultimul domiciliu din Romānia īn municipiul Bucuresti, str. Nicolae Grigorescu nr. 36, bl. S.1.D, sc. B, ap. 77 sectorul 3. (147/2008)

41. Gherman Sorin, fiul lui Gherman Iacob si Floare, născut la data de 4 iunie 1988 īn localitatea Negresti-Oas, judetul Satu Mare, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 8054 Graz, Korntnerstr. 341, cu ultimul domiciliu din Romānia īn comuna Călinesti-Oas, sat Coca nr. 171, judetul Satu Mare. (125/2008)

42. Ghiorghiu Mirela-Virginica, fiica lui Ghiorghiu Nicolae si —, născută la data de 11 iunie 1975 īn Bucuresti, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 1210 Viena, Ruthnergasse 91/7/3, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Ghimbav, Str. Morii nr. 174, judetul Brasov. Dosar nr. 313R/2007

43. Golosie Andra-Diana, fiica lui Golosie Ioan si Atomei Mihaela-Angela, născută la data de 12 septembrie 1988 īn localitatea Timisoara, judetul Timis, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 2171 Herrnbaumgarten, Poysbrunnerstr. 23, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Buzias, str. Mitropolit Andrei Saguna nr. 23, judetul Timis. (206/2008)

44. Gottert Elena-Cristina, fiica lui Botezatu Constantin si Olga, născută la data de 24 aprilie 1976 īn localitatea Brasov, judetul Brasov, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 9711 Paternion, Dr. Eysnweg 197, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Brasov, str. Calea Bucurestilor nr. 84, sc. B, ap. 7, judetul Brasov. Dosar nr. 16R/2007

45. Gottwald Macrina-Iudita, fiica lui Fodor Alexandru si Rozalia, născută la data de 25 iunie 1978 īn localitatea Medias, judetul Sibiu, Romānia, cu domiciliul actual īn Germania, 84508 Burgkirchen a. d. Alz, Himmelreich 96, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Medias, str. C. Brāncoveanu nr. 7, judetul Sibiu. Dosar nr. 4R/2007

46. Gunther Elida, fiica lui Enache Florea si Marta, născută la data de 12 septembrie 1968 īn localitatea Timisoara, judetul Timis, Romānia, cu domiciliul actual īn Germania, 76437 Rastatt, Leopoldplatz 4, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Sānnicolau Mare, str. Timisoara nr. 2.A, ap. 7, judetul Timis. Dosar nr. 1.202R/2006. Copii minori: Gunther Andreas-Bastian, născut la data de 12 mai 1999.

47. Gunther Siegfried, fiul lui Gunther Manfred-Otto si Elisabeta, născut la data de 26 februarie 1968 īn localitatea Cenad, judetul Timis, Romānia, cu domiciliul actual īn Germania, 76437 Rastatt, Leopoldplatz 4, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Sānnicolau Mare, str. Timisoara nr. 2.A, ap. 7, judetul Timis. Dosar nr. 1.203R/2006

48. Haubenreiber Edit, fiica lui Szilagyi Ioan si Iuliana, născută la data de 9 aprilie 1970 īn localitatea Salonta, judetul Bihor, Romānia, cu domiciliul actual īn Germania, 91729 Haundorf/Obererlbach, Bergstr. 4, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Salonta, Str. Lăutarilor nr. 4, judetul Bihor. Dosar nr. 1.143R/2006

49. Hauptkorn Martin, fiul lui Hauptkorn Martin si Elisabeta, născut la data de 29 martie 1969 īn localitatea Sibiu, judetul Sibiu, Romānia, cu domiciliul actual īn Germania, 90431 Nurnberg, Georg-Hennchstr. 8, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Sibiu, Str. Ogorului nr. 24, judetul Sibiu. Dosar nr. 1.441R/2006

50. Hertea Gheorghe, fiul lui Hertea Gheorghe si Sarlota, născut la data de 24 august 1941 īn localitatea Tārnăveni, judetul Mures, Romānia, cu domiciliul actual īn Germania, 63739 Aschaffenburg, Bayernstr. 27, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Constanta, Str. Arcului nr. 4, bl. A.7, sc. A, et. 1, ap. 8, judetul Constanta. Dosar nr. 150R/2007

51. Holca Gabriel-Ion, fiul lui Holca Vasile si Cutan Elisabeta, născut la data de 4 februarie 1988 īn localitatea Timisoara, judetul Timis, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 2700 Wiener Neustadt, Margaritengasse 9/2/202, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Frasin, judetul Suceava. Dosar nr. 211R/2007

52. Humer Cristina-Ioana, fiica lui Radu Ioan si Eugenia, născută la data de 2 mai 1978 īn localitatea Brasov, judetul Brasov, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, A-4600 Wels, Grieskirchnerstr. 123/2/9, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Rupea, str. Sergent Boieriu Nicolae bl. 4, sc. A, ap. 8, judetul Brasov. Dosar nr. 802R/2006

53. Hunkenschroder Elisabeta, fiica lui Ciubăncan Gavris si Ana, născută la data de 29 iulie 1981 īn localitatea Medias, judetul Sibiu, Romānia, cu domiciliul actual īn Germania, 33442 Herzebrock-Clarholz, Quenhornerstr. 4, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Medias, Aleea Tomis nr. 3, ap. 45, judetul Sibiu. Dosar nr. 574R/2006

54. Iosim Ivanca, fiica lui Iosim Lazăr si Cornelia-Gabriela, născută la data de 2 octombrie 1988 īn localitatea Arad, judetul Arad, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 4161 Ulrichsberg, Steinwande 7/5, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Arad, str. General Traian Mosoiu nr. 18—26, bl. C, sc. A, et. 3, ap. 15, judetul Arad.(90/2008)


55. Kaindel Mihaela, fiica lui Bledea Ioan si Olga, născută la data de 4 mai 1977 īn localitatea Baia Mare, judetul Maramures, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 2601 Sollenau, Feldgasse 1b/1, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Baia Mare, str. Dragos-Vodă nr. 2/6, judetul Maramures. Dosar nr. 130R/2007

56. Kloft Daniel-Ionut, fiul lui Kloft Jacobus-Christianus-Petrus si Florenta, născut la data de 6 ianuarie 1980 īn localitatea Brasov, judetul Brasov, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 5701 TK Helmond, Teen van de Laarstraat 10, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Brasov, str. Mihai Viteazu nr. 19, judetul Brasov. Dosar nr. 280R/2007

57. Kloss Ulrike, fiica lui Kloss Karol si Anemarie, născută la data de 20 noiembrie 1981 īn localitatea Medias, judetul Sibiu, Romānia, cu domiciliul actual īn Germania, 71665 Vaihingen/Enz, Rosswagerstr. 50, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Medias, str. Doftana nr. 2, bl. 74, sc. A, ap. 14, judetul Sibiu.(121/2008)

58. Kornacker Heinrich-Adam, fiul lui Kornacker Adam si Elena, născut la data de 18 noiembrie 1973 īn localitatea Arad, judetul Arad, Romānia, cu domiciliul actual īn Germania, 73614 Schorndorf, Schlichtenerstr. 86, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Curtici, str. Hasdeu nr. 12, judetul Arad. (72/2008)

59. Langa Iulian, fiul lui Langa Romeo si Cornelia-Daniela, născut la data de 27 ianuarie 1985 īn Bucuresti, Romānia, cu domiciliul actual īn S.U.A., 22405 Fredericksburg Virginia, 22 Rubinis Walk, cu ultimul domiciliu din Romānia īn municipiul Bucuresti, str. Frumusani nr. 4, bl. 41, ap. 70, sectorul 4. (70/2008)

60. Lungu Constantin, fiul lui Lungu Vasile si Victoria, născut la data de 20 aprilie 1965 īn localitatea Tārgu Jiu, judetul Gorj, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 6411 HP Heerlen, Geleenstr. 5A, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Drobeta-Turnu Severin, str. Cicero nr. 112, judetul Mehedinti. Dosar nr. 128R/2007

61. Lungu Maria-Violeta, fiica lui Lungu Todor-Mihai si Marea-Solomia, născută la data de 2 martie 1990 īn localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 1160 Viena, Wichelgasse 39 b/3/20, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Caransebes, Aleea Liliacului bl. 5, sc. A, ap. 8, judetul Caras-Severin. (132/2008)

62. Marinescu Lori, fiica lui Mihu Constantin si Maria, născută la data de 15 martie 1954 īn localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 9360 Friesach, Hubert-Hauserstr. 17/4, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Hunedoara, bd. Dacia nr. 38, ap. 7, judetul Hunedoara. Dosar nr. 1.035R/2006

63. Marinoiu Grigore, fiul lui Marinoiu Grigore si Valeria, născut la data de 5 octombrie 1970 īn localitatea Bălcesti, judetul Vālcea, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 8051 Graz-Gosting, Gostingerstr. 189, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Craiova, str. Rovine bl. 21—42, sc. 1, ap. 5, judetul Dolj. Dosar nr. 1.249R/2006. Copii minori: Marinoiu Stefan Alexander, născut la 23 mai 2002; Marinoiu Philipp Gregor, născut la 3 martie 2005.

64. Melinte Dragos-Bogdan, fiul lui Melinte Dragos si Nuta, născut la data de 31 martie 1981 īn localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 2500 Baden, Emil-Kraft-Gasse 11/12, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Resita, bd. Revolutia din Decembrie nr. 5, sc. 2, ap. 16, judetul Caras-Severin. Dosar nr. 1.514R/2006

65. Mititelu George-Mugur, fiul lui Mititelu Traian si Eftica, născut la data de 2 iulie 1978 īn localitatea Craiova, judetul Dolj, Romānia, cu domiciliul actual īn Norvegia, Lillestrom, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Calafat, str. Traian bl. B.4.A, ap. 19, judetul Dolj. (146/2008)

66. Moldovan Corina-Mihaela, fiica lui Florescu-Minciu Aurel-Adrian si Florescu-Minciu Maria, născută la data de 8 martie 1975 īn localitatea Brasov, judetul Brasov, Romānia, cu domiciliul actual īn Norvegia, Hauketoaasen nr. 13, 1266 Oslo, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Brasov, str. Mihai Viteazu nr. 40, bl. 60, sc. D, apt. 4, judetul Brasov. (156/2008)

67. Nae Marinela, fiica lui Nae Ion si Chicos Elena, născută la data de 19 septembrie 1975 īn Bucuresti, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 3602 XR Maarssen, Ijsvogel 102, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Rāmnicu Sărat, str. Piata Halelor bl. 12, ap. 2, judetul Buzău. Dosar nr. 203R/2007

68. Nykaas Elena-Daniela, fiica lui Ganu Ioan si Iolanda, născută la data de 25 mai 1984 īn localitatea Onesti, judetul Bacău, Romānia, cu domiciliul actual īn Norvegia, Raskenlundvn. 60 nr. 3928 Porsgrunn, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Onesti, str. Venus nr. 1, ap. 1, judetul Bacău. (46/2008)

69. Oroian Paula-Ramona, fiica lui Oroian Valentin si Gabriela, născută la data de 3 martie 1988 īn localitatea Săcele, judetul Brasov, Romānia, cu domiciliul actual īn Germania, 88367 Hohentengen, St. Antoniusstr. 2, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Săcele, str. Timis nr. 54, judetul Brasov. Dosar nr. 1.420R/2006

70. Ostapov Anuta, fiica lui Ostapov Gheorghe si Paloghia, născută la data de 29 noiembrie 1947 īn localitatea Arad, judetul Arad, Romānia, cu domiciliul actual īn Germania, 40479 Dusseldorf, Sternstr. 31, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Timisoara, Str. Dorobantilor bl. D.7, ap. 8, judetul Timis. Dosar nr. 1.430R/2006

71. Otīnjac Adina-Gabriela, fiica lui - si Almăjan Elena, născută la data de 25 iunie 1970 īn localitatea Comlosu-Mare, judetul Timis, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 2532 SR Den-Haag, Grovestinstraat 43, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Comlosu-Mare nr. 181, judetul Timis. (85/2008)

72. Otte Ana-Maria, fiica lui Konyak Stefan si Maria, născută la data de 20 august 1967 īn localitatea Baia Mare, judetul Maramures, Romānia, cu domiciliul actual īn Germania, 82433 Bad Kohlgrub, Saulgruberstr. 5, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Baia Mare, Str. Independentei nr. 8/47, judetul Maramures. Dosar nr. 792R/2006.

73. Peterca Mihaela-Simona, fiica lui Peterca Ioan si Ana-Maria, născută la data de 8 decembrie 1971 īn localitatea Timisoara, judetul Timis, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 4196 HV Tricht, Roemershof 5, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Timisoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 34, ap. 81, judetul Timis. Dosar nr. 364R/2007

74. Petrica Adrian, fiul lui Petrica Iosif si Maria, născut la data de 31 octombrie 1967 īn localitatea Corabia, judetul Olt, Romānia, cu domiciliul actual īn Regatul Norvegiei, Batsfjord, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Craiova, Bd. 1 Mai bl. 11, sc. A, ap. 3, judetul Dolj. (109/2008)

75. Pintea Gabriela, fiica lui Pintea Gavrilă si Călina, născută la data de 16 noiembrie 1989 īn localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 2500 Baden, Helenenstr. 40/14, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Bistrita, str. Andrei Muresanu nr. 6, sc. B, ap. 34, judetul Bistrita-Năsăud. (91/2008)

76. Pīrlogea Carmen-Luminita, fiica lui Pīrlogea Vasile si Veronica, născută la data de 8 aprilie 1971 īn localitatea Brasov, judetul Brasov, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 6037 SP Kelpen-Oler, Wessemerven 3 B, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Brasov, Str. Lacurilor nr. 7, bl. 7, sc. B, ap. 3, judetul Brasov. (87/2008)

77. Pop Alice-Maria, fiica lui Pop Solomon si Maria, născută la data de 9 iulie 1967 īn localitatea Cāmpia Turzii, judetul Cluj, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 1030 Viena, Schlachthausgasse 18/34, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Cāmpia Turzii, str. Piata Mihai Viteazu nr. 11, ap. 62, judetul Cluj. Dosar nr. 1.184R/2006

78. Pop Ecaterina-Rozalia, fiica lui Pop Alexandru si Ecaterina, născută la data de 28 iulie 1976 īn localitatea Viseu de Sus, judetul Maramures, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 8051 Graz-Gosting, Gostingerstr. 189, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Viseu de Sus, str. Prislop nr. 21, judetul Maramures. Dosar nr. 1.250R/2006

79. Pop Gabor, fiul lui Pop Vasile si Eva-Ana, născut la data de 2 octombrie 1974 īn localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, Romānia, cu domiciliul actual īn Ungaria, Budapesta, str. Attila nr. 63, ap. 13, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Satu Mare, Str. Păstrăvului nr. 2, ap. 7, judetul Satu Mare. (135/2008)

80. Pop Simona-Alina, fiica lui Pop Gavril si Elena, născută la data de 30 septembrie 1974 īn localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 8915 AZ Leeuwarden, Raneaustraat 2, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Dej, Str. Unirii nr. 12, bl. B4, sc. A, ap. 9, judetul Cluj. Dosar nr. 249R/2007

81. Popa Andrei-Constantin, fiul lui Popa Sorin-Constantin si Mihaela, născut la data de 24 iulie 1986 īn localitatea Făgăras, judetul Brasov, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 3361 XO Sliedrecht, Havenstraat 31, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Victoria, Str. Pietii bl. 3, ap. 19, judetul Brasov. (117/2008)

82. Ratiu Marina-Paula, fiica lui Ratiu Marin si Mariana, născută la data de 27 aprilie 1984 īn localitatea Reghin, judetul Mures, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 9761 EV Eelde, Burgemeester Strubenweg 6, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Reghin, Bd. Libertătii bl. 8, sc. 1, ap. 2, judetul Mures. (75/2008)

83. Rădulescu Georgeta, fiica lui Murtaza Constantin si Ecaterina, născută la data de 28 aprilie 1963 īn localitatea Pielesti, judetul Dolj, Romānia, cu domiciliul actual īn S.U.A., 11963 Raceland Way, Knoxville, TN 37934, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Pitesti, Str. Petrochimistilor nr. 37, bl. B, sc. A, et. 10, ap. 64, judetul Arges. (151/2008)

84. Rusi Mircea, fiul lui Rusi Cezar si Stefania, născut la data de 29 octombrie 1974 īn localitatea Rădăuti, judetul Suceava, Romānia, cu domiciliul actual īn Norvegia, Oslo, Flekkefjord 4400, str. Fjellveien nr. 10, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Botosani, str. Calea Natională nr. 56, bl. 7.A, et. 4, ap. 12, judetul Botosani. (157/2008) Copii minori: Rusi Ana Stephanie, născută la data de 7 septembrie 2004.

85. Sătmărean Marius-Daniel, fiul lui Sătmărean Dorut si Rafila, născut la data de 19 mai 1988 īn localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 1030 Viena, Wassergasse 18/3 a, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Bistrita, Aleea Trandafirilor nr. 43, judetul Bistrita-Năsăud. (205/2008)

86. Schuller Iudith, fiica lui Gherman Iosif si Ana, născută la data de 1 februarie 1975 īn localitatea Medias, judetul Sibiu, Romānia, cu domiciliul actual īn Germania, 72461 Albstadt-Onstmettingen, Allenbergstr. 20, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Medias, str. Mihail Sadoveanu nr. 27, judetul Sibiu. Dosar nr. 1.074R/2006

87. Soimu Cornelius, fiul lui Soimu Gheorghe si Elisabeta, născut la data de 9 februarie 1953 īn localitatea Timisoara, judetul Timis, Romānia, cu domiciliul actual īn Germania, 97070 Wurzburg, Kardinal-Faulhaber-Platz 1, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Timisoara, Str. Colaborării nr. 1, sc. A, judetul Timis. (131/2008)

88. Soyer Gyongyi, fiica lui Geczi-Bandi Samuilă si Gyongyi-Sara, născută la data de 2 mai 1965 īn localitatea Tărlungeni, judetul Brasov, Romānia, cu domiciliul actual īn Norvegia, 4007 Stavanger, Dusavikveien 118, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Deva, Aleea Panselutelor nr. 30, bl. 30, ap. 13, judetul Hunedoara. (192/2008)

89. Stoia Mariana-Nicoleta, fiica lui Stoia Gheorghe si Nicoleta, născută la data de 7 august 1985 īn localitatea Sibiu, judetul Sibiu, Romānia, cu domiciliul actual īn Germania, 97762 Hammelburg, Eschenthalstr. 28, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Sibiu, str. Negoveanu nr. 4, bl. 4, et. 4, ap. 77, judetul Sibiu. Dosar nr. 119R/2007

90. Soimu Angela, fiica lui Seculin Bogdan si Ecaterina, născută la data de 12 mai 1952 īn localitatea Giulvăz, judetul Timis, Romānia, cu domiciliul actual īn Germania, 97070 Wurzburg, Kardinal-Faulhaber Platz 1, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Timisoara, Str. Colaborării nr. 1, sc. A, judetul Timis. (53/2008)

91. Stefan Luminita-Mihaela, fiica lui Ciur Vasile si Ecaterina, născută la data de 26 decembrie 1969 īn localitatea Ploiesti, judetul Prahova, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 2993 MA Barendrecht, str. Avenue Carnisse nr. 11, cu ultimul domiciliu din Romānia īn municipiul Ploiesti, str. Mărăsesti nr. 41.A, judetul Prahova. (73/2008)

92. Stefan Paul, fiul lui Stefan Dănut si Alexandra, născut la data de 12 iulie 1983 īn localitatea Tārgu Bujor, judetul Galati, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 1702 BW Heerhugowaard, Oberonlaan 22, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Tārgu Bujor, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 76, bl. 2, sc. 1, et. 1, ap. 7, judetul Galati. (194/2008)

93. Stefīrcă Cătălina, fiica lui Stefīrcă Sandu si Paraschiva, născută la data de 9 octombrie 1974 īn localitatea Laza, judetul Vaslui, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 6932 AB Westervoort, Lange Maat 61, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Vaslui, Str. Castanilor nr. 5, bl. C.2, sc. A, ap. 77, judetul Vaslui. Dosar nr. 32R/2007

94. Telehoi Nilsen Lăcrămioara, fiica lui Telehoi Florea si Neaga, născută la data de 21 iulie 1971 īn localitatea Constanta, judetul Constanta, Romānia, cu domiciliul actual īn Norvegia, 6030 Langevag, Petterholen 4, Sula, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Constanta, Str. Chiliei nr. 6, bl. B, sc. B, ap. 23, et. 2, judetul Constanta. (105/2008)

95. Tepes Iulia-Adelina, fiica lui Dandu Ion si Angela, născută la data de 5 iunie 1987 īn localitatea Lugoj, judetul Timis, Romānia, cu domiciliul actual īn Germania, 78647 Trossingen, Holzlestr. 2, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Darova, Str. Căminului nr. 326, judetul Timis. Dosar nr. 1.513R/2006

96. Vallant Simona, fiica lui Ardelean Vasile si Floare, născută la data de 3 ianuarie 1979 īn localitatea Bogdand, judetul Satu Mare, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 9064 Pischeldorf, Pischeldorf 156, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Saravale nr. 676, judetul Timis. Dosar nr. 1.154R/2006

97. Verbeek Carmen-Gabriela, fiica lui Goroi Ioan si Vica, născută la data de 20 martie 1978 īn localitatea Bacău, judetul Bacău, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, 1475 JE Poscode, Beets 68, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Bacău, Str. Garofitei nr. 5, sc. A, ap. 19, judetul Bacău. Dosar nr. 281R/2007

98. Veres Adorian-Jeno, fiul lui Veres Stefan si Olga, născut la data de 6 mai 1973 īn localitatea Brasov, judetul Brasov, Romānia, cu domiciliul actual īn Germania, 86399 Bobingen, Birkenweg 1, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Săcele, str. Cartier 11 Iunie bl. 37, sc. B, ap. 10, et. 2, judetul Brasov. Dosar nr. 523R/2006

99. Wilkowsky Tunde, fiica lui Tordai Calman si Maria, născută la data de 1 iulie 1978 īn localitatea Sighisoara, judetul Mures, Romānia, cu domiciliul actual īn Germania, 42651 Solingen, Kolnerstr. 92, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Albesti, Str. Cooperatiei nr. 12, judetul Mures. Dosar nr. 573R/2006

100. Wittmann Monika, fiica lui Schirkonger Gheorghe si Katarina, născută la data de 27 martie 1977 īn localitatea Laslea, judetul Sibiu, Romānia, cu domiciliul actual īn Germania, 85077 Manching, Ingolstadterstr. 11, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Laslea, satul Mălāncrav, Str. Crisului nr. 408, judetul Sibiu. Dosar nr. 177R/2007

101. Zajzon Clara, fiica lui - si Zajzon Ileana-Maria, născută la data de 12 martie 1974 īn localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, Romānia, cu domiciliul actual īn Olanda, Heerenveen, str. Weegbree 2, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Tārgu Mures, Str. Măgurei nr. 11, et. 3, ap. 13, judetul Mures. (76/2008)

102. Zechner Camelia, fiica lui - si Giurca Ana, născută la data de 18 martie 1973 īn localitatea Cisnădie, judetul Sibiu, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 9064 Pischeldorf, Magdalensberg 9, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Cisnădie, Str. Florilor bl. 3, ap. 413, judetul Sibiu. Dosar nr. 1.096R/2006

 

ANEXA Nr. 2

 

1. Abraham Hajnalka, fiica lui Abraham Francisc si Susana, născută la data de 24 aprilie 1973 īn localitatea Chisineu-Cris, judetul Arad, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 7022 Loipersbach im Burgenland, Feldgasse 16, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Oradea, str. Octavian Goga nr. 67, judetul Bihor. (161/2008)

2. Andreasen Alina, fiica lui Dragomir Marin si Elena, născută la data de 21 octombrie 1977 īn Bucuresti, Romānia, cu domiciliul actual īn Danemarca, 6000 Kolding, Hans Becks Vej 13, cu ultimul domiciliu din Romānia īn municipiul Bucuresti, str. Ilie Mihail Sold. nr. 2, bl. M.123, sc. A, ap. 20, sectorul 5. (158/2008)

3. Apati Sandor, fiul lui Apati Francisc si Ana, născut la data de 28 august 1968 īn localitatea Sibiu, judetul Sibiu, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 1170 Viena, Veronikagasse 36/8, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Sibiu, Str. Lungă nr. 7, judetul Sibiu. Dosar nr. 216R/2007

4. Bakeroot Teodora-Simona, fiica lui Croitoru Aurel si Constanta, născută la data de 8 iunie 1970 īn localitatea Brasov, judetul Brasov, Romānia, cu domiciliul actual īn Luxemburg, L-6950 Olingen, 42 Rue de Rodenbourg, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Brasov, Str. Īnfrătirii nr. 21, ap. 18, judetul Brasov. (189/2008)

5. Bălău Ramona-Diana, fiica lui Bălău Gheorghe si Ivanca, născută la data de 16 martie 1989 īn localitatea Timisoara, judetul Timis, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 2452 Mannersdorf am Leithagebirge, Jagerzeile 10/3, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Timisoara, str. Mart. Elena Nicoară nr. 1, sc. A, ap. 2, judetul Timis. Dosar nr. 399R/2007

6. Bălău Gheorghe, fiul lui Bălău Gheorghe si Maria, născut la data de 19 aprilie 1960 īn localitatea Petrova, judetul Maramures, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 2452 Mannersdorf am Leithagebirge, Jagerzeile 10/3, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Timisoara, str. Mart. Elena Nicoară nr. 1, sc. A, ap. 2, judetul Timis. Dosar nr. 400R/2007

7. Bortos Iosif, fiul lui Bortos Ludovic si Ileana, născut la data de 13 septembrie 1976 īn localitatea Roman, judetul Neamt, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 1090 Viena, Boltzmanngasse 7/126, cu ultimul domiciliu din Romānia īn comuna Sagna, judetul Neamt. (207/2008)

8. Cosarba Sorin, fiul lui Cosarba Gheorghe si Maria, născut la data de 1 aprilie 1974 īn localitatea Arad, judetul Arad, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 4060 Leonding, Grundbachstr. 35/4, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Arad, Str. Ciobanului nr. 22.A, judetul Arad. Dosar nr. 1.183R/2006

9. Damian Daniel, fiul lui Damian Vasile si Aglaea, născut la data de 4 septembrie 1972 īn localitatea Medgidia, judetul Constanta, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 3500 Krems an der Donau, Landersdorferstr. 25/15/6, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Deleni, judetul Vaslui. (144/2008)

10. Danci Loredana, fiica lui Danci Vasile si Rozica, născută la data de 2 aprilie 1986 īn localitatea Borsa, judetul Maramures, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 4614 Marchtrenk, Kneippstr. 32, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Ghiroda, Str. Lugojului nr. 10, judetul Timis. Dosar nr. 161R/2007

11. Djuric Eli, fiica lui Gogoase Nicolae si Ecaterina, născută la data de 15 iunie 1969 īn localitatea Vānju Mare, judetul Mehedinti, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 1150 Viena, Goldschlagstr. 2/24, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Drobeta-Turnu Severin, str. Orly nr. 63, bl. M.4, sc. 1, ap. 3, judetul Mehedinti. (183/2008)

12. Dumitrache Ion, fiul lui Sultan Gheorghe si Gherghina, născut la data de 11 noiembrie 1976 īn Bucuresti, Romānia, cu domiciliul actual īn Danemarca, 8520 Lystrup, Elstedhoj 19, 2 mf, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Bucuresti, str. Precupetii Vechi nr. 34, sectorul 3. Dosar nr. 111R/2007

13. Ferk Ana-Maria, fiica lui Ecsedi Stefan si Maria, născută la data de 27 octombrie 1980 īn localitatea Marghita, judetul Bihor, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 8041 Graz-Liebenau, Andersengasse 52/10, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Marghita, Str. Īnfrătirii nr. 7, sc. A, ap. 29, judetul Bihor. (191/2008)

14. Georgescu Daniela, fiica lui Nistor Mihai si Marinescu Tudora, născută la data de 13 septembrie 1965 īn localitatea Istria, judetul Constanta, Romānia, cu domiciliul actual īn Luxemburg, L-4525 Niedercorn, 19 rue de Castel, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Năvodari, Str. Rāndunelelor nr. 20, bl. R.A.4, sc. B, ap. 33, judetul Constanta. Dosar nr. 433R/2007. Copii minori: Georgescu Cătălin, născut la data de 24 iulie 1998.

15. Georgescu Gabriel, fiul lui Georgescu Valeriu si Lidia, născut la data de 12 noiembrie 1968 īn localitatea Orbeasca, judetul Teleorman, Romānia, cu domiciliul actual īn Luxemburg, L-4525 Niedercorn, 19 rue de Castel, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Năvodari, Str. Rāndunelelor nr. 20, bl. R.A.4, sc. B, ap. 33, judetul Constanta. Dosar nr. 434R/2007

16. Grădinaru Coloman-Romulus, fiul lui Grădinaru Constantin si Maria, născut la data de 1 martie 1968 īn localitatea Timisoara, judetul Timis, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 1100 Viena, Zur Spinnerin 41/21, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Timisoara, Str. Minotaurului nr. 21, judetul Timis. Dosar nr. 293R/2007

17. Hraball Ioana, fiica lui Nica Vasile si Lucretia, născută la data de 12 octombrie 1961 īn Bucuresti, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 2640 Gloggnitz, Zenzi Holzl-Str. 2/13, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Bucuresti, Str. Siriului nr. 37- 39, bl. 19.D, sc. 2, et. 2, ap. 22, sectorul 1. Dosar nr. 397R/2007

18. Ionce Magda, fiica lui Porczan Nistor si Porczan Florica, născută la data de 30 aprilie 1975 īn localitatea Timisoara, judetul Timis, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, str. Miesbachgasse nr. 12/12, 1020 Viena, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Pincota, Str. Calvariei nr. 44, judetul Arad. (155/2008)

19. Ionce Ovidiu Augustin, fiul lui Ionce Ioan si Rozalia, născut la data de 4 iunie 1971 īn localitatea Tārgu Lăpus, judetul Maramures, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, str. Miesbachgasse nr. 12/12, 1020 Viena, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Sāntana, Str. Zarandului nr. 54, judetul Arad. (154/2008) Copii minori: Ionce Marta Anita, născută la data de 19 iulie 1995; Ionce Marcus, născut la data 6 aprilie 1997; Ionce Patrick Oliver, născut la data de 12 iulie 1998.

20. Jensen Liliana, fiica lui Surdu Ioan si Aurelia, născută la data de 20 noiembrie 1967 īn localitatea Brăila, judetul Brăila, Romānia, cu domiciliul actual īn Danemarca, 6690 Gording, Dr Jensens Alle 4, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Brăila, str. Neagoe Basarab nr. 51, judetul Brăila. (179/2008)

21. Mares Tabita-Cosmina, fiica lui Mares Ioan si Maria, născută la data de 12 aprilie 1970 īn localitatea Cugir, judetul Alba, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 4061 Pasching, Horschingerstr. 35/3, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Deva, Aleea Muncii bl. E.21, ap. 18, judetul Hunedoara. Dosar nr. 1.321R/2006

22. Misrahi Tia, fiica lui Cojocariu Ioan si Profira, născută la data de 8 martie 1968 īn localitatea Negresti, judetul Vaslui, Romānia, cu domiciliul actual īn Danemarca, 5230 Odense M, Ahlefeldtsvej 16, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Cāmpulung Moldovenesc, str. Cezar Boliac nr. 2, judetul Suceava. Dosar nr. 151R/2007

23. Māsu Alexandru, fiul lui Māsu Vasile si Anica, născut la data de 11 februarie 1960 īn localitatea Olteni, judetul Constanta, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 2542 Kottingbrunn, Johann-Sebastian-Bach-Gasse 4, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Cobadin, judetul Constanta. Dosar nr. 423R/2007

24. Moldoveanu Codruta-Luminita, fiica lui Moldoveanu Gheorghe si Eugenia, născută la data de 11 martie 1965 īn Bucuresti, Romānia, cu domiciliul actual īn Luxemburg, L – 6960 Senningen, 106 Route de Treves, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Bucuresti, str. Vasile Gherghel nr. 100, sectorul 1. Dosar nr. 243R/2007. Copii minori: Panaitescu Maya, născută la data de 3 februarie 1998.

25. Panaitescu Claudius-Ion, fiul lui Panaitescu Ionel si Frida, născut la data de 20 ianuarie 1956 īn localitatea Petrosani, judetul Hunedoara, Romānia, cu domiciliul actual īn Luxemburg, L - 6960 Senningen, 106 Route de Treves, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Sibiu, str. Piata Armelor nr. 7, judetul Sibiu. Dosar nr. 242R/2007

26. Paul Mariana, fiica lui Paul Mihai si Ienciu Maria, născută la data de 1 martie 1969 īn localitatea Timisoara, judetul Timis, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 4040 Linz, Linke Bruckenstr. 50/S.1/3a, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Timisoara, Str. Dacilor nr. 6, judetul Timis. Dosar nr. 425R/2007. Copii minori: Paul Darian-Dănut, născut la data de 6 iunie 2001; Paul Dorotaea, născută la data de 23 octombrie 2003.

27. Pennerup-Murariu Gabriela, fiica lui Murariu Mihai si Silvia, născută la data de 10 martie 1969 īn localitatea Cāmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, Romānia, cu domiciliul actual īn Danemarca, DK-8700 Horsens, Enebaervej 1, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Cāmpulung Moldovenesc, str. Miron Costin nr. 1, judetul Suceava. Dosar nr. 157R/2007

28. Petre Oana-Cristina, fiica lui Petre Fănelut-Surulet si Carmen-Daniela, născută la data de 12 septembrie 1986 īn Bucuresti, Romānia, cu domiciliul actual īn Germania, 63739 Aschaffenburg, Leinwanderstr. 2 B, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Vaslui, str. Stefan cel Mare bl. 93, sc. A, ap. 12, judetul Vaslui. Dosar nr. 178R/2007

29. Pocian Valentina, fiica lui Hermann Kurt si Viorica, născută la data de 27 august 1975 īn Bucuresti, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 1020 Viena, Engerthstr. 161/109, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Timisoara, Str. Bogdănestilor nr. 32, sc. B, ap. 40, judetul Timis. Dosar nr. 421R/2007

30. Popovici Felicia, fiica lui Popovici Mihai si Felicia, născută la data de 26 iunie 1981 īn localitatea Timisoara, judetul Timis, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, Viena 1070, Leschenfelderstr. 139/19, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Timisoara, Str. Teiului nr. 1, bl. 7/1, sc. A, ap. 13, judetul Timis. (190/2008)

31. Porosnicu Mihaela, fiica lui Porosnicu Dumitru si Porosnicu Paulina, născută la data de 1 martie 1974 īn localitatea Petrosani, judetul Hunedoara, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, Mandellstraße 21 8010 Graz, cu ultimul domiciliu din Romānia īn Petrosani, Str. Independentei bl. 23, ap. 29, judetul Hunedoara. Dosar nr. 1.006R/2006. Copii minori: Rock Enva, născută la data de 19 noiembrie 1995.

32. Prunster Aurica, fiica lui Lăcătus Filip si Covaci Cornelia, născută la data de 27 octombrie 1979 īn localitatea Siria, judetul Arad, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 5204 Strasswalchen, Irrsdorf 105, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Siria, str. Stefan cel Mare nr. 761, judetul Arad. (184/2008)

33. Schmidt-Keresztes Dumitru, fiul lui Stoica Leon si Aurora, născut la data de 9 septembrie 1975 īn localitatea Brasov, judetul Brasov, Romānia, cu domiciliul actual īn Austria, 4020 Linz, Schickmayrstr. 24/7/43, cu ultimul domiciliu din Romānia īn localitatea Brasov, str. Vladimirescu Tudor nr. 28, bl. 10, sc. B,  ap. 7, judetul Brasov. (159/2008)

34. Spitel Bieta, fiica lui Cotva Frant si Sofia, născută la data de 28 aprilie 1949 īn localitatea Ravensca, judetul Caras-Severin, Romānia, cu domiciliul actual īn Republica Cehă, 403 31 Usti nad Labem, Peskova 528, cu ultimul domiciliu din Romānia īn comuna Sopotu Nou, satul Ravensca nr. 25, judetul Caras-Severin. (103/2008)

35. Spitel Ian, fiul lui Spitel Stefan si Bieta, născut la data de 25 ianuarie 1970 īn localitatea Sopotu Nou, judetul Caras-Severin, Romānia, cu domiciliul actual īn Republica Cehă, 403 31 Usti nad Labem, Peskova 528, cu ultimul domiciliu din Romānia īn comuna Sopotu Nou, satul Ravensca nr. 25, judetul Caras-Severin. (102/2008)

36. Spitel Stefaan, fiul lui Spitel Stefan si Maria, născut la data de 30 decembrie 1947 īn localitatea Ravensca, judetul Caras-Severin, Romānia, cu domiciliul actual īn Republica Cehă, 403 31 Usti nad Labem, Peskova 528, cu ultimul domiciliu din Romānia īn comuna Sopotu Nou, satul Ravensca nr. 25, judetul Caras-Severin. (104/2008)

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

pentru modificarea si completarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 187/2006

privind Codul de reglementare a continutului audiovizual

 

Avānd īn vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare īn domeniul programelor audiovizuale,

īn temeiul art. 3 alin. (1), al art. 10 alin. (3), al art. 17 alin. (1) lit. d) si al art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Articol unic. - Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 338 din 14 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 99, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

„(11) Este interzisă solicitarea insistent adresată publicului de a participa la joc sau la concurs ori mentionarea pe post că nicio persoană nu apelează numerele de telefon indicate.

(12) La īnceputul emisiunii de jocuri si concursuri, precum si pe parcursul desfăsurării acesteia publicul va fi informat, vizual si auditiv, despre conditiile de tarifare si despre faptul că participă la un joc de noroc īn care modalitatea de acces la concurs este aleatorie.”

2. După articolul 100 se introduce un nou articol, articolul 1001, cu următorul cuprins:

„Art. 1001. - (1) Emisiunile de jocuri si concursuri interactive cu premii īn bani sau īn contravaloarea īn bani a unor bunuri, la care participarea publicului este conditionată de plata unui apel telefonic cu valoare adăugată, pot fi difuzate numai īn direct si doar īn intervalul orar 22,00-6,00.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), emisiunile de jocuri si concursuri interactive cu premii numai īn bunuri pot fi difuzate īn afara intervalului orar 22,00-6,00, cu conditia de a respecta regulile de difuzare, semnalizare si avertizare corespunzătoare categoriei de vārstă īn care se īncadrează respectiva productie audiovizuală; astfel de emisiuni pot fi difuzate numai īn direct.

(3) Participarea minorilor la emisiunile de jocuri si concursuri interactive precizate la alin. (1) si (2) este interzisă; interdictia de participare sau de vizionare fără acordul părintilor va fi mentionată explicit pe ecran pe toată durata desfăsurării acestora.”

3. La articolul 101 alineatul (1), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 101. - (1) Comunicarea īn cadrul unei emisiuni sau al unui program a numerelor de apel ale serviciilor de telefonie, īn scopul invitării publicului de a participa la un joc sau concurs cu premii, trebuie să respecte următoarele cerinte:”.

4. La articolul 101, alineatele (6) si (7) se abrogă.

5. După articolul 101 se introduce un nou articol, articolul 1011, cu următorul cuprins:

„Art. 1011. - Comunicarea īn cadrul unei emisiuni sau al unui program a numerelor de apel ale serviciilor de telefonie īn alte scopuri decāt cele specificate la art. 101 trebuie să respecte cerintele stabilite la art. 101 alin. (1) lit. a) si c), alin. (2) si (3).”

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Răsvan Popescu

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2009.

Nr. 50.

 


ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

 

HOTĂRĀREA

din 17 iunie 2008

īn Cauza Matache si altii īmpotriva Romāniei

(Reparatie echitabilă) (Cererea nr. 38.113/02)

 

Īn Cauza Matache si altii īmpotriva Romāniei,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Sectia a treia), statuānd īn cadrul unei camere formate din: Josep Casadevall, presedinte, Elisabet Fura-Sandström, Corneliu Bīrsan, Boštjan M. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, judecători, si Santiago Quesada, grefier de sectie,

după ce a deliberat īn camera de consiliu la data de 27 mai 2008,

pronuntă următoarea hotărāre, adoptată la această dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 38.113/02) īndreptată īmpotriva Romāniei, prin care 3 cetăteni ai acestui stat, domnul Constantin Matache si doamnele Elena Matache si Zenovia Sprīnceană (reclamantii), au sesizat Curtea la data de 14 octombrie 2002 īn temeiul art. 34 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale (Conventia).

2. Prin Hotărārea din 19 octombrie 2006 (hotărārea cu privire la fondul cauzei), Curtea a statuat că a avut loc īncălcarea art. 6 § 1 din Conventie si art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie din cauza neexecutării de către autoritătile administrative a hotărārii judecătoresti definitive din 23 mai 2002, prin care cuantumul despăgubirilor datorate reclamantilor ca urmare a nationalizării bunurilor lor a fost stabilit la suma de 13.233.970.592 lei vechi, precum si din cauza ineficientei legilor de retrocedare (Matache si altii īmpotriva Romāniei, nr. 38.113/02, 19 octombrie 2006).

3. Invocānd art. 41 din Conventie, reclamantii au solicitat o reparatie echitabilă īn sumă de 2.234.850 euro (EUR) pentru daunele materiale. Acestia au considerat că au suferit un prejudiciu moral, īnsă au lăsat la latitudinea Curtii să stabilească valoarea reparatiei.

4. Problema aplicării art. 41 din Conventie neaflāndu-se īn stare de judecată, Curtea a rezervat-o si a invitat Guvernul si reclamantii să īi trimită īn scris, īn termen de cel mult 6 luni, observatiile lor scrise asupra acestei chestiuni si, īn special, să īi aducă la cunostintă orice eventuală īntelegere la care vor ajunge (ibidem, paragraful 47 si pct. 4 din dispozitiv).

5. Atāt reclamantii, cāt si Guvernul au depus observatii.

ĪN DREPT

6. Conform art. 41 din Conventie, „Dacă Curtea declară că a avut loc o īncălcare a Conven t iei sau a protocoalelor sale si dacă dreptul intern al īnaltei pări contractante nu permite decāt o īnlăturare incompletă a consecintelor acestei īncălcări, Curtea acordă părtii lezate, dacă este cazul, o reparatie echitabilă.”

A. Prejudiciu

1. Argumentele părtilor

a) Pozitia reclamantilor

7. Reclamantii au solicitat suma de 2.234.850 euro (EUR) cu titlu de daune materiale, din care 1.124.857 EUR pentru lipsa de folosintă īncepānd de la data nationalizării bunurilor lor si pānă īn luna mai 2002, 934.992 EUR pentru valoarea reactualizată a sumei stabilite prin sentinta din data de 23 mai 2002 pentru perioada 2002-2004, si suma de 175.000 EUR pentru bunurile mobile din moară ce au fost distruse.

8. Īn observatiile lor, formulate după pronuntarea hotărārii privind fondul cauzei, reclamantii au solicitat reactualizarea sumelor de mai sus, tinānd cont de dobānda pentru anii 2004-2007, pentru a ajunge la suma de 2.406.515 EUR.

9. De asemenea, ei au solicitat suma de 500.000 EUR cu titlu de daune morale.

b) Pozitia Guvernului

10. Invocānd Cauza Constandache īmpotriva Romāniei [(dec), nr. 46.312/99, 11 iunie 2002], Guvernul a considerat că reclamantii nu aveau dreptul să primească contravaloarea imobilului confiscat si a lipsei de folosintă. Īn orice caz, acesta a contestat modalitătile de calcul al daunelor de către reclamanti. Īn opinia Guvernului, suma stabilită de instantă la data de 23 mai 2002, reactualizată conform datelor furnizate de Institutul National de Statistică, se ridica la 641.783,61 EUR si nu era scadentă decāt după adoptarea legii speciale īn materie de reparatie pentru bunurile nationalizate.

11. Īn observatiile sale din data de 31 august 2007, Guvernul a arătat că Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate īn mod abuziv īn perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 de către stat fusese modificată si că, din acel moment, reclamantii aveau posibilitatea fie să opteze pentru o nouă evaluare a bunurilor lor nationalizate, fie să accepte plata sumei ce figurează īn sentinta din 23 mai 2002. De asemenea, acesta a informat Curtea că cererea formulată de reclamanti īn temeiul Legii nr. 10/2001 era analizată de comisia centrală constituită īn baza acestei legi, care hotărāse să o trateze cu prioritate.

12. Guvernul a mai făcut cunoscut faptul că cererile suplimentare ale reclamantilor trebuiau respinse de Curte, dat fiind faptul că scrisoarea ce cuprindea pretentiile exprimate īn cifre nu a fost semnată de toti reclamantii.

13. Īn ceea ce priveste suma solicitată cu titlu de daune morale, Guvernul a evidentiat faptul că īntre īncălcările constatate de Curte si sus-amintitele pretentii nu putea fi stabilită nicio legătură de cauzalitate si a considerat că, īn orice caz, această sumă este excesivă.

2. Aprecierea Curtii

14. Curtea reaminteste, īn primul rānd, că semnătura reclamantilor pe cererea formulată īn temeiul art. 41 nu este prevăzută la art. 60 din Regulamentul Curtii. Prin urmare, argumentul Guvernului nu poate fi retinut.

15. Aceasta nu a fost convinsă nici de afirmatiile Guvernului privind posibilitatea ca reclamantii să obtină plata sumei respectānd procedura prevăzută de Legea nr. 10/2001, īn ultima sa versiune.

16. Fată de acest lucru, Curtea reaminteste că regula epuizării căilor de atac interne nu este valabilă īn privinta art. 41 [De Wilde, Ooms si Versyp īmpotriva Belgiei (art. 50), Hotărārea din 10 martie 1972, seria A, nr. 14, pp. 7-9, § 15-16, Guzzardi īmpotriva Italiei, Hotărārea din 6 noiembrie 1980, seria A, nr. 39, p. 41, § 113, si Bozanr. īmpotriva Frantei, Hotărārea din 18 decembrie 1986, seria A, nr. 111, pp. 28-29, § 66].

17. Īn orice caz, chiar dacă am presupune că reclamantii ar ajunge īn situatia de a utiliza procedura indicată de Guvern, Curtea are īndoieli īn ceea ce priveste eficienta celor două optiuni oferite părtilor interesate, din următoarele motive (pentru o descriere detaliată a procedurii īn fata comisiei centrale stabilite īn temeiul Legii nr. 10/2001, vezi Tudor īmpotriva Romāniei, nr. 29.035/05, §§ 15-20, 11 decembrie 2007).

18. Pe de o parte, reclamantii ar putea solicita plata sumei stabilite prin sentinta din 23 mai 2002. Or, Guvernul nu a putut să precizeze termenul īn care reclamantii ar primi efectiv această sumă. Pe deasupra, nu este prevăzută nicio reactualizare a sumei stabilite īn 2002 pentru a tine cont de rata inflatiei. Or, dacă reclamantii ar accepta plata valorii nominale, ei ar suferi devalorizarea sumei fără să li se poată imputa vreo vină pentru īntārzierea de peste 6 ani īn efectuarea acestei plăti.

19. Pe de altă parte, Curtea observă că reclamantilor nu li se oferă nicio garantie īn ceea ce priveste durata sau rezultatul reevaluării bunurilor, propuse de această procedură ca optiune secundară.

20. Īn fine, Curtea observă că, desi au trecut 8 luni de la data la care comisia a hotărāt să trateze cu prioritate dosarul reclamantilor, Curtii nu i-a fost furnizată nicio informatie privind demersurile concrete efectuate de autorităti.

21. Asadar, aceasta nu poate decāt să concluzioneze că reclamantii au suferit un prejudiciu material care nu a fost reparat de autoritătile romāne.

22. Mai mult, Curtea apreciază că reclamantii au suferit un prejudiciu moral īn special din cauza frustrării provocate de imposibilitatea de a obtine executarea sentintei pronuntate īn favoarea lor si că acest prejudiciu nu este compensat suficient printr-o constatare a īncălcării.

23. Īn aceste circumstante, tinānd cont de totalitatea elementelor aflate īn posesia sa si statuānd īn echitate, conform art. 41 din Conventie, Curtea le alocă reclamantilor, īmpreună, suma totală de 650.000 EUR, incluzānd toate prejudiciile.

B. Cheltuieli de judecată

24. Reclamantii nu au solicitat sume suplimentare pentru cheltuielile angajate după hotărārea pronuntată pe fondul cauzei.

25. Prin urmare, Curtea nu le alocă nicio sumă cu acest titlu.

C. Dobānzi moratorii

26. Curtea consideră potrivit ca rata dobānzii moratorii să se bazeze pe rata dobānzii facilitătii de īmprumut marginal a Băncii Centrale Europene, majorată cu 3 puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

Īn unanimitate,

CURTEA

1. hotărăste:

a) ca statul pārāt să le plătească īmpreună reclamantilor, īn cel mult 3 luni de la data rămānerii definitive a prezentei hotărāri conform art. 44 § 2 din Conventie, suma de 650.000 EUR (sase sute cincizeci mii euro), incluzānd toate prejudiciile, la care se adaugă orice sumă ce ar putea fi datorată cu titlu de impozit, ce va fi convertită īn moneda statului pārāt la cursul de schimb valabil la data plătii;

b) ca, īncepānd de la expirarea termenului mentionat mai sus si pānă la efectuarea plătii, această sumă să se majoreze cu o dobāndă simplă avānd o rată egală cu cea a facilitătii de īmprumut marginal a Băncii Centrale Europene valabilă īn această perioadă, majorată cu 3 puncte procentuale;

2. respinge cererea de reparatie echitabilă īn rest.

Īntocmită īn limba franceză, apoi comunicată īn scris la data de 17 iunie 2008, īn aplicarea art. 77 §§ 2 si 3 din Regulament.

 

Josep Casadevall,

presedinte

Santiago Quesada,

grefier

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.