MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 95/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 95             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 17 februarie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

213. - Decizie privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

214. - Decizie privind desemnarea doamnei Emilia Gane în calitate de agent al Guvernului României pentru Curtea de Justitie a Comunitătilor Europene si pentru Tribunalul de Primă Instantă în Avizul 1/08

 

215. - Decizie privind constatarea încetării efectelor actului de numire a domnului Nicolaie Mircea Sălăgean în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

 

216. - Decizie privind revocarea Deciziei primului-ministru nr. 45/2009 pentru eliberarea doamnei comisar sef de politie Alexe Irina din functia de secretar general adjunct la Ministerul Administratiei si Internelor si încetarea aplicabilitătii Deciziei primului-ministru nr. 55/2009 privind împuternicirea domnului comisar sef de politie Tăgorean Petru de a îndeplini atributiile functiei de secretar general adjunct la Ministerul Administratiei si Internelor

 

217. - Decizie privind modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Decizia primului-ministru nr. 208/2009 pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Corpului de control al primului-ministru

 

218. - Decizie pentru eliberarea domnului Botez C. Constantin din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

219. - Decizie pentru eliberarea domnului Emil Bentan din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

220. - Decizie pentru numirea domnului Ioan Nani în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

221. - Decizie pentru numirea domnului Ion Mînzînă în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

222. - Decizie privind constatarea încetării efectelor actului de numire a domnului Octavian Ioan Atanase Bellu în functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Sport

 

223. - Decizie privind constatarea încetării efectelor actului de numire a domnului Kovács Péter în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Tineret

 

224. - Decizie pentru eliberarea domnului Roatis Chetan Radu din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

225. - Decizie pentru numirea domnului Marian Zlotea în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

8. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea Ordinului pre s edintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare i pentru Siguranta Alimentelor nr. 199/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind interzicerea utilizării în cresterea animalelor de fermă a unor substante cu actiune hormonală sau tireostatică si a celor betaagoniste

 

77. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă pentru anul 2009

 

161. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2009

 

730. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare pentru program, a numărului comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor, a componentei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a cuantumului taxei de participare la program, a modalitătii privind plata acesteia si a calendarului de desfăsurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici 2009

 


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

Având în vedere propunerile făcute de:

- Secretariatul General al Guvernului;

- Ministerul Finantelor Publice, conform Adresei nr. 185.255 din data de 26 ianuarie 2009;

- Ministerul Economiei, conform Adresei nr. XVII 261.145 din data de 20 ianuarie 2009;

- Ministerul Administratiei si Internelor, conform Adresei nr. 195.116/DGRIP din data de 27 ianuarie 2009;

- Ministerul Apărării Nationale, conform Adresei nr. SG 408 din data de 23 ianuarie 2009;

- Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, conform Adresei nr. 3.709 din data de 22 ianuarie 2009;

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, conform Adresei nr. RB/111 din data de 4 februarie 2009;

- Cancelaria Primului-Ministru, conform Adresei nr. 97/CB din data de 27 ianuarie 2009,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 9 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art.1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, componenta Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007, cu modificările si completările ulterioare, este cea prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 160/2007 privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 30 mai 2007.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 16 februarie 2009.

Nr. 213.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Institutia reprezentată

Functia persoanei în cadrul institutiei reprezentate

Functia persoanei în cadrul comisiei

1.

Ion Moraru

Secretariatul General al Guvernului

secretar de stat

presedinte

2.

Ciprian Badea

Ministerul Finantelor Publice

director general al Directiei generale juridice

membru

3.

Ioana Apan

Ministerul Economiei

director general

membru

4.

Constantin Mihart

Ministerul Administratiei si Internelor

director general al Directiei generale pentru relatiile cu institutiile prefectului

membru

5.

Marian Savu

Ministerul Apărării Nationale

Consilier al secretarului de stat si sef al Departamentului pentru armamente

membru

6.

Ragea Radu Constantin

Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti

subsecretar de stat

membru

7.

Doru Radian Tufă

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

secretar general

membru

8.

Mihaela Ionită

Cancelaria Primului-Ministru

consilier în cadrul Directiei generale juridice

membru

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind desemnarea doamnei Emilia Gane în calitate de agent al Guvernului României pentru Curtea de Justitie a Comunitătilor Europene si pentru Tribunalul de Primă Instantă în Avizul 1/08

 

Având în vedere:

- propunerea sefului Departamentului pentru Afaceri Europene, formulată prin Memorandumul nr. 321/VP din 3 februarie 2009;

- prevederile art. 61 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Afaceri Europene în subordinea primului-ministru, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2007, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Emilia Gane se desemnează în calitate de agent al Guvernului României pentru Curtea de Justitie a Comunitătilor Europene si pentru Tribunalul de Primă Instantă în Avizul 1/08.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 16 februarie 2009.

Nr. 214.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind constatarea încetării efectelor actului de numire a domnului Nicolaie Mircea Sălăgean în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

 

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National a fost aprobată structura organizatorică a Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, în care nu se mai regăseste functia de secretar general adjunct,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată încetarea, începând cu data de 21 ianuarie 2009, a efectelor actului de numire a domnului Nicolaie Mircea Sălăgean în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 16 februarie 2009.

Nr. 215.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind revocarea Deciziei primului-ministru nr. 45/2009 pentru eliberarea doamnei comisar sef de politie Alexe Irina din functia de secretar general adjunct la Ministerul Administratiei si Internelor si încetarea aplicabilitătii Deciziei primului-ministru nr. 55/2009 privind împuternicirea domnului comisar sef de politie Tăgorean Petru de a îndeplini atributiile functiei de secretar general adjunct la Ministerul Administratiei si Internelor

 

Având în vedere solicitarea formulată de Ministerul Administratiei si Internelor prin Adresa nr. 15.061/MVF din 11 februarie 2009,

constatând, în considerarea dispozitiilor art. 97 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, că Decizia primului-ministru nr. 45/2009 nu putea să producă efecte juridice si nici nu a produs asemenea efecte,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Decizia primului-ministru nr. 45/2009 pentru eliberarea doamnei comisar sef de politie Alexe Irina din functia de secretar general adjunct la Ministerul Administratiei si Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 9 ianuarie 2009, se revocă.

Art. 2. - Decizia primului-ministru nr. 55/2009 privind împuternicirea domnului comisar sef de politie Tăgorean Petru de a îndeplini atributiile functiei de secretar general adjunct la Ministerul Administratiei si Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2009, îsi încetează aplicabilitatea.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 16 februarie 2009.

Nr. 216.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Decizia primului-ministru nr. 208/2009 pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Corpului de control al primului-ministru

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Anexele nr. 2 si 3 la Decizia primului-ministru nr. 208/2009 pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Corpului de control al primului-ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 12 februarie 2009, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 17 februarie 2009.

Nr. 217.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la Decizia primului-ministru nr. 208/2009)

 

STATUL DE FUNCTII

al Corpului de control al primului-ministru

 

Nr. crt.

Functia

Numărul de posturi

Natura functiei

Studii

I.

Secretar de stat

1

Mandat

 

II.

Directia generală

2

 

 

1.

Director general

1

c.i.m

S

2.

Director general adjunct

1

c.i.m

S

III.

Directia I control

26

 

 

1.

Director

1

c.i.m.

S

2.

Consilier

25

c.i.m.

S

IV.

Directia II control

26

 

 

1.

Director

1

c.i.m

S

2.

Consilier

25

c.i.m.

S

V.

Serviciul juridic si administrativ

12

 

 

1.

Sef serviciu

1

c.i.m.

S

2.

Consilier

11

c.i.m.

S

Total posturi:

67

 

 


ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Decizia primului-ministru nr. 208/2009)

 

Guvernul României

Secretariatul General al Guvernului Corpul de control al primului-ministru (SGG-CCPM)

Nr. înreg. : .....................................

Data : ............................................

ANGAJAMENT DE LOIALITATE

 

Subsemnatul (a)...................................................., născut (ă) în anul........., ziua ...., luna.................., CNP..................................., domiciliat (ă) în...................................., str...................................nr......., sectorul/judetul..................................., mă oblig ca la exercitarea functiei de ................................, din cadrul SGG-CCPM:

1. Să respect cu strictete Constitutia si legile în vigoare, Regulamentul de organizare si functionare al SGG-CCPM si normele emise în temeiul acestuia, precum si orice dispozitie a primului-ministru, a sefului corpului de control si a ordonatorului principal de credite.

2. Să păstrez cu strictete secretul profesional si confidentialitatea activitătilor din cadrul SGG- CCPM.

3. Să îndeplinesc cu bună-credintă si constiincios îndatoririle ce îmi revin, întocmai si la termen, precum si sarcinile încredintate.

4. Să nu iau pozitie publică în afara atributiilor de serviciu sau a sarcinilor încredintate, cu nerespectarea mandatului încredintat si a confidentialitătii, si nici să nu ofer consultatii în probleme privind realizarea controlului dispus de primul-ministru sau informatii în mod neautorizat, cu încălcarea atributiilor care îmi derivă din lege sau din fisa postului.

5. Să mă abtin de la orice activitate sau manifestare contrară demnitătii functiei îndeplinite în cadrul SGG-CCPM.

6. Să nu permit folosirea functiei pe care o detin în scop de propagandă sau reclamă comercială de orice fel.

7. Să comunic de îndată conducătorului ierarhic superior orice activitate, situatie sau conflict de interese care ar putea afecta calitatea de membru al Corpului de control al primului-ministru.

8. În relatiile de serviciu, în societate si familie să am un comportament la nivelul demnitătii functiei pe care o îndeplinesc în cadrul SGG-CCPM.

 

Semnătura

.......................

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Botez C. Constantin din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, si al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Botez C. Constantin se eliberează din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 17 februarie 2009.

Nr. 218.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Emil Bentan din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, si al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Emil Bentan se eliberează din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 17 februarie 2009.

Nr. 219.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Ioan Nani în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, si al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ioan Nani se numeste în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 17 februarie 2009.

Nr. 220.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Ion Mînzînă în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, si al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ion Mînzînă se numeste în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 17 februarie 2009.

Nr. 221.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind constatarea încetării efectelor actului de numire a domnului Octavian Ioan Atanase Bellu în functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Sport

 

Având în vedere:

- prevederile art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 24 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, prin care a fost desfiintată Agentia Natională pentru Sport;

- solicitarea formulată de Ministerul Tineretului si Sportului prin Adresa nr. 49 din 12 februarie 2009,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată încetarea efectelor actului de numire a domnului Octavian Ioan Atanase Bellu în functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Sport, ca urmare a desfiintării Agentiei Nationale pentru Sport prin dispozitiile art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 17 februarie 2009.

Nr. 222.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind constatarea încetării efectelor actului de numire a domnului Kovács Péter în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Tineret

 

Având în vedere:

- prevederile art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 24 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, prin care a fost desfiintată Autoritatea Natională pentru Tineret;

- solicitarea formulată de Ministerul Tineretului si Sportului prin Adresa nr. 48 din 12 februarie 2009,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată încetarea efectelor actului de numire a domnului Kovács Péter în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Tineret, ca urmare a desfiintării Autoritătii Nationale pentru Tineret prin dispozitiile art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 17 februarie 2009.

Nr. 223.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Roatis Chetan Radu din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

În temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 66 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Roatis Chetan Radu se eliberează din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 17 februarie 2009.

Nr. 224.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Marian Zlotea în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

În temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 66 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări s i completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, i al art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marian Zlotea se numeste în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 17 februarie 2009.

Nr. 225.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 199/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind interzicerea utilizării în cresterea animalelor de fermă a unor substante cu actiune hormonală sau tireostatică si a celor betaagoniste

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 68.723 din 17 decembrie 2008, întocmit de Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 199/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind interzicerea utilizării în cresterea animalelor de fermă a unor substante cu actiune hormonală sau tireostatică si a celor betaagoniste, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 1 septembrie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 3 se abrogă.

2. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 4. - Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Consiliului 96/22/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene (JOCE) nr. L 125 din 23 mai 1996, asa cum a fost modificată ultima dată de Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2008/97/CE de modificare a Directivei Consiliului 96/22/CE privind interzicerea utilizării anumitor substante cu efect hormonal sau tireostatic si a substantelor betaagoniste în cresterea animalelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 318 din 28 noiembrie 2008.”

3. La articolul 1 din norma sanitară veterinară, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - (1) În sensul prezentei norme sanitare veterinare, se aplică definitiile cărnii, produselor din carne, produselor de acvacultură prevăzute de Regulamentul Parlamentului si al Consiliului nr. 853/2004/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139 din 30 aprilie 2004, si definitiile produselor medicinale veterinare prevăzute de Norma sanitară veterinară privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 26 noiembrie 2007.”

4. La articolul 1 alineatul (2) din norma sanitară veterinară, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) tratament terapeutic: administrarea, în conformitate cu art. 4, în mod individual, unui animal de fermă a unei substante autorizate, în vederea tratării unei tulburări de fertilitate, inclusiv întreruperea unei gestatii nedorite si, în cazul substantelor betaagoniste, în vederea inducerii tocolizei la vaci în perioada de fătare, precum si în vederea tratării unor tulburări respiratorii, a bolii naviculare si laminitei si inducerea tocolizei la ecvidee;”.

5. Articolul 2 din norma sanitară veterinară se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - Este interzisă comercializarea substantelor enumerate în anexa nr. 2 pentru administrare la animale a căror carne si produse sunt destinate consumului uman în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 4 lit. b) si c).”

6. Articolul 3 din norma sanitară veterinară se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 3. - Sunt interzise, pentru substantele mentionate în anexa nr. 1, si interzise provizoriu, pentru substantele mentionate în anexa nr. 2:

a) administrarea acestor substante la animalele de fermă sau acvacultură, indiferent prin ce mijloace;

b) detinerea, cu exceptia cazurilor controlate oficial, a animalelor mentionate la lit. a) într-o fermă, comercializarea sau tăierea pentru consum uman a animalelor de fermă cărora le-au fost administrate substantele prevăzute în anexele nr. 1 si 2 sau în care a fost decelată prezenta unor astfel de substante, în afara cazului în care se face dovada faptului că animalele în cauză au fost tratate în conformitate cu prevederile art. 4 si 5;

c) comercializarea pentru consum uman a animalelor de acvacultură cărora le-au fost administrate substantele mentionate anterior, precum si a produselor procesate derivate de la astfel de animale;

d) comercializarea cărnii de la animalele mentionate la lit. b);

e) procesarea cărnii de la animalele mentionate la lit. b);”.

7. La articolul 4 alineatul (1) din norma sanitară veterinară, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) administrarea, în scopuri terapeutice, a produselor medicinale veterinare autorizate ce contin alil trenbolon, administrate pe cale orală, sau substante betaagoniste, ecvideelor, cu conditia ca acestea să fie utilizate în conformitate cu indicatiile fabricantului;”.

8. La articolul 5 din norma sanitară veterinară, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

Art. 5. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 3 lit. a) si fără a se aduce atingere prevederilor art. 2, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate autoriza administrarea la animalele de fermă, în scopul tratamentului zootehnic, a produselor medicinale veterinare ce au o actiune estrogenă (altele decât 17 betaestradiol si derivatii esterici ai acestuia), androgenă sau gestagenă, autorizate în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2007. Aceste produse medicinale veterinare trebuie să fie administrate de către un medic veterinar la animalele clar identificate. Tratamentul trebuie să fie înregistrat de către medicul veterinar responsabil în registrul de consultatii si tratamente care trebuie să cuprindă cel putin informatiile prezentate în anexa nr. 3.

......................................................................................

(3) În ceea ce priveste animalele de acvacultură, puietul de peste poate fi tratat în primele 3 luni de viată, în scopul inversiunii sexuale, cu produse medicinale veterinare care au o actiune androgenă si sunt autorizate în conformitate cu Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2007.”

9. Articolul 6 din norma sanitară veterinară se abrogă.

10. La articolul 7 din norma sanitară veterinară, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Produsele hormonale şi betaagoniste, a căror administrare la animalele de fermă este autorizată în conformitate cu prevederile art. 4 si 5, trebuie să îndeplinească cerintele prevăzute de norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2007.”

11. La articolul 8 din norma sanitară veterinară, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Atunci când conditiile prevăzute la art. 4 sau 5, precum si perioadele de asteptare prevăzute pentru obtinerea autorizatiei de comercializare sunt îndeplinite, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate autoriza comercializarea animalelor pentru reproductie si a animalelor de reproductie aflate la sfârsitul vietii lor reproductive si care, pe durata vietii reproductive a acestora, au fost tratate conform prevederilor art. 4 sau 5 si poate autoriza aplicarea pe carnea provenită de la astfel de animale a stampilei comunitare.”

12. La articolul 9 din norma sanitară veterinară, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Detinerea substantelor prevăzute la art. 2 si 3, în timpul importului, fabricării, depozitării, distributiei, vânzării si utilizării acestora, este restrictionată la persoanele autorizate prin legislatia natională, în conformitate cu prevederile art. 72 din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2007.

(2) În afara controalelor prevăzute de norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2007, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor efectuează controalele oficiale conform art. 11 din Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor privind măsurile de supraveghere si control al unor substante si al reziduurilor acestora la animalele vii si la produsele de origine animală, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 95/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 24 aprilie 2007, fără notificarea prealabilă a acestor controale. În cadrul operatiunilor de control se verifică următoarele aspecte:

a) detinerea sau prezenta substantelor ori a produselor interzise conform prevederilor art. 2 si 3, destinate administrării animalelor în scopul îngrăsării;

b) tratamentele ilegale la animale;

c) respectarea timpului de asteptare prevăzut la art. 7;

d) respectarea restrictiilor privind utilizarea anumitor substante sau produse prevăzute la art. 4 si 5.”

13. La articolul 10 din norma sanitară veterinară, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor normei sanitare veterinare aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 197/2007, persoanele care achizitionează sau produc substante ce au actiune tireostatică, estrogenă, androgenă si betaagonistă, persoanele autorizate să comercializeze astfel de substante si cele care achizitionează sau produc produse medicinale veterinare si produse farmaceutice din astfel de substante trebuie să tină un registru de eviden t ă detaliat în care să fie notate, în ordine cronologică, cantităile produse sau achizitionate, livrate ori utilizate pentru producerea produselor medicinale veterinare si a produselor farmaceutice, numele persoanelor cărora le-au fost livrate astfel de cantităti sau de la care au fost achizitionate aceste cantităti.”

14. La articolul 12 din norma sanitară veterinară, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Tările terte, a căror legislatie autorizează comercializarea si administrarea de stilbene, de derivati de stilbene, de săruri si esteri ai acestora, precum si de substante tireostatice animalelor din toate speciile, ale căror carne şi produse sunt destinate consumului uman, nu pot figura pe nici s listă a tărilor prevăzute de legislatia comunitară din care România autorizează importul de animale de fermă sau de acvacultură, de carne ori de produse obtinute de la astfel de animale.”

15. La articolul 12 din norma sanitară veterinară, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Controalele privind activitătile de import din tări terte se efectuează în conformitate cu art. 4 alin. (2) lit. c) din norma sanitară veterinară privind stabilirea principiilor care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intră în Comunitatea Europeană din tări terte, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 243/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 6 noiembrie 2006, care transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 91/496/CE si cu art. 4 alin. (4) lit. b) din Norma sanitară veterinară care stabileste principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din tări terte, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 206/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 4 septembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 97/78/CE.”

16. După articolul 13 din norma sanitară veterinară se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins:

„Art. 131. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative si la cele administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.”

17. Anexele nr. 1 si 3 la norma sanitară veterinară se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin transpune Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2008/97/CE de modificare a Directivei Consiliului 96/22/CE privind interzicerea utilizării anumitor substante cu efect hormonal sau tireostatic si a substantelor betaagoniste în cresterea animalelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 318 din 28 noiembrie 2008.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2009.

Nr. 8.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară)

LISTA

substantelor interzise

 

Lista A - substante interzise:

- substantele tireostatice;

- stilbenele, derivatii de stilbene, sărurile si esterii acestora;

- 17β-estradiolul si derivatii esterificati ai acestuia.

Lista B - substante interzise cu derogări:

- substante betaagoniste

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la norma sanitară veterinară)

 

REGISTRUL DE CONSULTATII SI TRATAMENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Crt.

Data

Numele si prenumele proprietarului

Adresa proprietarului

Identificarea animalului

(specia, rasa, vârsta, sexul,

nr. matricol)

Simptomatologia

Diagnosticul

Tratament

Durata tratamentului

Rezultatul tratamentului (vindecat, tăiat, mort)

Observatii

Semnătura

Denumirea produsului

medicinal veterinar

administrat

Seria si valabilitatea produsului medicinal veterinar administrat

Doza si calea de administrare

Timpul de asteptare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă pentru anul 2009

 

Având în vedere dispozitiile art. 55 alin. (3) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările ulterioare,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Cuantumul taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă se stabileste, pentru anul 2009, la valoarea de 245,50 lei.

Art. 2. - Taxa se achită pentru fiecare serviciu prestat.

Art. 3. - Sumele încasate din taxa prevăzută la art. 1 se fac venit la bugetul asigurărilor pentru somaj.

Art. 4. - Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

 

Dumitru-Nicu Cornoiu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 februarie 2009.

Nr. 77.

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2009

 

În temeiul:

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobată prin Legea nr. 154/2007;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, aprobată prin Legea nr. 187/2006;

- art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, cu modificările ulterioare;

- art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru semestrul I 2009, începând cu luna martie, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 alin. (3) teza a II-a si alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, cu modificările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, aprobată prin Legea nr. 187/2006, si ale prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobată prin Legea nr. 154/2007, este de 8,48 lei.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Dumitru-Nicu Cornoiu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 februarie 2009.

Nr. 161.

 


MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare pentru program, a numărului comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor, a componentei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a cuantumului taxei de participare la program, a modalitătii privind plata acesteia si a calendarului de desfăsurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici 2009

 

Având în vedere prevederile art. 5 si ale art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2001 privind înfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 106/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.083/2004 privind organizarea si functionarea Institutului National de Administratie si a centrelor regionale de formare continuă pentru administratia publică locală, ale art. 2 alin. (1) lit. a) din Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Consiliului stiintific al Institutului National de Administratie nr. 198 din 21 august 2008 privind aprobarea bugetului programului de formare specializată destinat înaltilor functionari publici pentru anul 2009,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă 250 de locuri, reprezentând cifra anuală de scolarizare în cadrul Programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici 2009.

Art. 2. - Se aprobă constituirea unei comisii de concurs si a unei comisii de solutionare a contestatiilor. Componenta nominală a celor două comisii este cuprinsă în anexa nr. 1.

Art. 3. - Se aprobă tematica pentru concursul national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, potrivit anexei nr. 2.

Art. 4. - Taxa de participare la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici 2009, compusă din taxa de înscriere la concurs si taxa de scolarizare, se stabileste de Institutul National de Administratie la nivelul cheltuielilor previzionate sau efective, ocazionate de organizarea si desfăsurarea programului.

Art. 5. - Plata taxei de participare la program se va face la casieria Institutului National de Administratie sau printr-un cont ce va fi publicat pe pagina de internet a acestei institutii.

Art. 6. - Se aprobă calendarul de desfăsurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici 2009, potrivit anexei nr. 3.

Art. 7. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 13 februarie 2009.

Nr. 730.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici 2009

 

1. Comisia de concurs este constituită din reprezentanti desemnati de:

• Institutul National de Administratie - I.N.A.;

• Agentia Natională a Functionarilor Publici - A.N.F.P;

• Ministerul Administratiei si Internelor - M.A.I.

 

Comisia de concurs - membri titulari:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Institutia

Calitatea

0

1

2

3

1.

Dragos Dincă

I.N.A.

presedinte

2.

Marian Niculescu

A.N.F.P.

membru

3.

Daniel Iustin Marinescu

M.A.I.

membru


Comisia de concurs - membri supleanti:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Institutia

Calitatea

0

1

2

3

1.

Cătălin Câmpeanu

I.N.A.

supleant al presedintelui

2.

Dragos Drăgulănescu

A.N.F.P.

membru supleant

3.

Mihai Grosan

M.A.I.

membru supleant

 

2. Comisia de solutionare a contestatiilor este constituită din reprezentanti desemnati de:

• Institutul National de Administratie - I.N.A.;

• Agentia Natională a Functionarilor Publici - A.N.F.P.;

• Ministerul Administratiei si Internelor - M.A.I.

 

Membri titulari:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Institutia

Calitatea

0

1

2

3

1.

Iulia Cîrcei

I.N.A.

presedinte

2.

Xenia Teodorescu

A.N.F.P.

membru

3.

Ruxandra Popovici

M.A.I.

membru

 

Membri supleanti:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Institutia

Calitatea

0

1

2

3

1.

Dumitru Maxim

I.N.A.

supleant al presedintelui

2.

Monica Nicolle Dimitriu

A.N.F.P.

membru supleant

3.

Claudia Lung

M.A.I.

membru supleant

 

ANEXA Nr. 2

 

TEMATICA

pentru concursul national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici 2009

 

• Constitutia României, republicată

• Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare

• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a functionarilor publici, republicată

• Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare

• Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare s i functionare a comisiilor de disciplină, cu modificările i completările ulterioare

• Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare

• Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare

• Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, republicată

• Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor paritare si încheierea acordurilor colective

• Hotărârea Guvernului nr. 832/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, cu modificările ulterioare

• Tratatul de instituire a Comunitătii Economice Europene (Tratatul de la Roma)

• Tratatul de instituire a Comunitătii Europene a Energiei Atomice (Tratatul Euratom)

• Tratatul de instituire a unui Consiliu unic si a unei Comisii Europene unice ale Comunitătilor Europene (Tratatul de fuziune)

• Tratatul de modificare a anumitor dispozitii bugetare ale tratatelor de instituire a Comunitătilor Europene si a Tratatului de instituire a unui Consiliu unic si a unei Comisii unice ale Comunitătilor Europene

• Tratatul de modificare a anumitor dispozitii bugetare ale tratatelor de instituire a Comunitătilor Europene si a Tratatului de instituire a unui Consiliu unic si a unei Comisii unice ale Comunitătilor Europene

• Tratatul de modificare a anumitor dispozitii financiare ale Tratatelor de instituire a Comunitătilor Europene si ale Tratatului de instituire a unui Consiliu unic si a unei Comisii unice ale Comunitătilor Europene

• Actul privind alegerea reprezentantilor în adunare prin vot universal direct

• Actul Unic European


• Tratatul privind Uniunea Europeană (Tratatul de la Maastricht)

• Tratatul de la Amsterdam de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană, a tratatelor de instituire a Comunitătilor Europene si a altor acte conexe

• Tratatul de la Nisa de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană, a tratatelor de instituire a Comunitătilor Europene si a altor acte conexe

• Tratatul de instituire a unei constitutii pentru Europa

• Tratatul de aderare a Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană

• Tratatul de la Lisabona

 

ANEXA Nr. 3

 

CALENDARUL

de desfăsurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici 2009

 

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăsurare

1.

Înscrierea candidatilor

18-21 martie 2009

2.

Prima probă a concursului - selectarea dosarelor de concurs

22-25 martie 2009

3.

Afisarea rezultatelor

26 martie 2009

4.

Contestarea rezultatelor

27 martie 2009

5.

Afisarea:

- rezultatelor contestatiilor

- listelor nominale ale candidatilor admisi

- programului desfăsurării interviului

28 martie 2009

6.

A doua probă a concursului - interviul

29 martie-3 aprilie 2009

7.

Afisarea rezultatelor

4 aprilie 2009

8.

Contestarea rezultatelor

5 aprilie 2009

9.

Afisarea:

- rezultatelor contestatiilor

- rezultatelor finale ale concursului

7 aprilie 2009

10.

Candidatii declarati admisi îsi completează dosarul si achită taxa de scolarizare, sub sanctiunea eliminării din program.

18 aprilie 2009

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.