MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 97/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 97             LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 18 februarie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.385 din 16 decembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (1) si (5) si art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate īn mod abuziv īn perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

Decizia nr. 91 din 20 ianuarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului de stabilire a cerintelor tehnice minime de realizare si exploatare a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune

 

498/C. - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.385 din 16 decembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (1) si (5) si art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate īn mod abuziv īn perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskįs Valentin Zoltįn - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (1) si (5) si art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate īn mod abuziv īn perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Anita Schmidt īn Dosarul nr. 5.189/62/2007 al Tribunalului Brasov - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal īndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neīntemeiată.

CURTEA,

avānd īn vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin Īncheierea din 3 aprilie 2008, pronuntată īn Dosarul nr. 5.189/62/2007, Tribunalul Brasov - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 22 alin. (1) si (5) si art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate īn mod abuziv īn perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Anita Schmidt.

Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul arată că dispozitiile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 inserează īn textul legii o limitare inacceptabilă a exercitării dreptului de proprietate. Astfel, procedurile prevăzute de Legea nr. 10/2001 pot fi initiate numai īn termen de 6 luni de la adoptarea legii. Potrivit alin. (5), lipsa de actiune īn acest interval de timp atrage pierderea dreptului de a solicita īn justitie măsuri reparatorii īn natură sau prin echivalent. Practic, această interdicţie vizează nu numai īmpiedicarea folosirii legii, ci si a dispozitiilor din dreptul civil care garantează proprietatea. Pe de altă parte, textele de lege criticate instituie o discriminare īntre fostii proprietari, care au depus notificare īn vederea restituirii, si aceia care nu au respectat acest termen, ceea ce conduce si la o īncălcare a principiului constitutional al garantării proprietătii private. De asemenea, procedura instituită prin art. 22 din lege este o jurisdictie specială, administrativă, facultativă, fiind īn contradictie cu dispozitiile art. 21 alin. (4) din Constitutie, precum si cu cele cuprinse īn art. 16 privitoare la egalitatea cetătenilor īn drepturi si art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, coroborate cu art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Tribunalul Brasov - Sectia civilă consideră exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neīntemeiată.

Īn conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitu ­tionalitate este neīntemeiată, textele de lege criticate fiind īn deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinānd īncheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul īntocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate īl constituie art. 22 alin. (1) si (5) si art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate īn mod abuziv īn perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, texte de lege care au următorul continut:

- Art. 22 alin. (1) si (5): „(1) Persoana īndreptătită va notifica īn termen de 6 luni de la data intrării īn vigoare a prezentei legi persoana juridică detinătoare, solicitānd restituirea īn natură a imobilului. Īn cazul īn care sunt solicitate mai multe imobile, se va face cāte o notificare pentru fiecare imobil.[...]

(5) Nerespectarea termenului de 6 luni prevăzut pentru trimiterea notificării atrage pierderea dreptului de a solicita īn justitie măsuri reparatorii īn natură sau prin echivalent.”;

- Art. 45 alin. (5): „Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la actiune se prescrie īn termen de un an de la data intrării īn vigoare a prezentei legi.”

Īn opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse īn art. 16 alin. (1) care consacră egalitatea īn drepturi a cetătenilor, art. 20 alin. (1) referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 alin. (1) si (4) referitoare la accesul liber la justitie, art. 44 alin. (1) care garantează dreptul de proprietate privată, precum si prevederilor art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Analizānd exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

Art. 22 alin. (1) si (5) din Legea nr. 10/2001 a mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate prin raportare la art. 21 din Constitutie. Astfel, prin Decizia nr. 21 din 27 ianuarie 2004, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 315 din 9 aprilie 2004, si Decizia nr. 99 din 22 februarie 2005, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 345 din 25 aprilie 2005, Curtea Constitutională a constatat că textul de lege criticat nu īncalcă dispozitiile art. 21 din Constitutie privind accesul liber la justitie, ci instituie norme procedurale pentru exercitarea acestui drept, īn conformitate cu dispozitiile art. 126 alin. (2) din Legea fundamentală, potrivit căruia procedura de judecată este prevăzută numai prin lege.

De asemenea, Curtea s-a pronuntat si asupra constitutionalitătii art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, prin raportare la art. 44 alin. (1)—(3) si (8) din Constitutie, prin Decizia nr. 272 din 24 iunie 2004, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 723 din 11 august 2004.

Īn această decizie, Curtea a constatat că sustinerea potrivit căreia art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 īnfrānge dispozitiile art. 44 alin. (1) si (2) din Constitutie porneste de la o premisă gresită, si anume aceea a absolutizării exercitiului prerogativelor dreptului de proprietate, făcāndu-se īnsă abstractie de prevederile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, republicată, potrivit cărora continutul s i limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege, ca i de cele ale art. 136 alin. (5), care consacră caracterul inviolabil al proprietătii private, īn conditiile stabilite de legea organică. Īn lumina acestor prevederi constitutionale, legiuitorul este competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, īn asa fel īncāt să nu vină īn coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept, instituind astfel limitări rezonabile īn valorificarea acestuia, ca drept subiectiv garantat. Prin textul de lege criticat, legiuitorul nu a făcut decāt să dea expresie acestor imperative, īn limitele si potrivit competentei sale constitutionale.

Argumente asemănătoare au fost retinute si pentru a sustine conformitatea art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 cu prevederile constitutionale ale art. 44 alin. (3) si (8). Astfel, textul de lege criticat nu operează o expropriere ori o confiscare, ci doar sanctionarea proprietarului nediligent, care nu a īnteles să īsi exercite dreptul său īn termenul prevăzut de lege. De altfel, imprescriptibilitatea, consfintită īn anumite cazuri cu titlu de principiu īn legislatia civilă, nu este consacrată ca atare de Constitutie. Asa fiind, legiuitorul poate, īn considerarea unor ratiuni majore, să deroge de la acest principiu, asa cum a procedat si īn cazul art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001.

Considerentele si solutiile deciziilor mentionate sunt valabile si īn cauza de fată, īntrucāt nu au intervenit elemente noi, de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii.

Pentru considerentele expuse mai sus, īn temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (1) si (5) si art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate īn mod abuziv īn perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Anita Schmidt īn Dosarul nr. 5.189/62/2007 al Tribunalului Brasov - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată īn sedinta publică din data de 16 decembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 91

din 20 ianuarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskįs Valentin Zoltįn - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, exceptie ridicată de Ioan Itu īn Dosarul nr. 1.841/30/2008 al Tribunalului Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal īndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă, deoarece prevederile legale criticate au fost modificate ulterior sesizării Curtii Constitutionale.


CURTEA,

avānd īn vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Īncheierea din 9 iunie 2008, pronuntată īn Dosarul nr. 1.841/30/2008, Tribunalul Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 94/1992, exceptie ridicată de Ioan Itu īn cauza ce are ca obiect judecarea cererii de despăgubiri civile datorate unitătii administrativ-teritoriale.

Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 16 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 sunt neconstitutionale īn raport cu dispozitiile art. 16 din Constitutie, deoarece adaugă la textul art. 140 alin. (1) din Constitutie, īn sensul că exercitarea controlului asupra modului de gestionare priveste atāt patrimoniul public, cāt si cel privat al statului.

Tribunalul Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ consideră că exceptia este neīntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. Se arată că art. 16 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 nu aduce atingere textului constitutional invocat īn sustinerea exceptiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinānd īncheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul īntocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate īl constituie dispozitiile art. 16 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 116 din 16 martie 2000, cu modificările si completările ulterioare.

Textele constitutionale invocate īn sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 16.

Examinānd exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

La data de 27 octombrie 2008, dispozitiile art. 16 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 au fost modificate, ulterior sesizării Curtii Constitutionale, prin art. I pct. 21 din Legea nr. 217/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 724 din 24 octombrie 2008. Ca urmare a modificării, dispozitiile art. 16 din Legea nr. 94/1992 au următorul continut: „(1) Curtea de Conturi exercită functia de control asupra modului de formare, de administrare si de īntrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public, furnizānd Parlamentului si, respectiv, unitătilor administrativ-teritoriale rapoarte privind utilizarea si administrarea acestora, īn conformitate cu principiile legalitătii, regularitătii, economicitătii, eficientei si eficacitătii.

(2) Curtea de Conturi poate exercita auditul performantei asupra gestiunii bugetului general consolidat, precum si a oricăror fonduri publice.

(3) Activitatea de audit extern exercitată de Curtea de Conturi se desfăsoară cu respectarea normelor proprii, adoptate pe baza standardelor de audit internationale general acceptate.

(4) Prin constatările si recomandările sale, auditul performantei urmăreste diminuarea costurilor, sporirea eficientei utilizării resurselor si īndeplinirea obiectivelor propuse.”

Rezultă că dispozitiile art. 16 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 prevăd exercitarea functiei de control asupra modului de formare, de administrare si de īntrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public, fără să mai mentioneze si sectorul privat al statului. Īn consecintă, exceptia de neconstitutionalitate a rămas fără obiect, devenind inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, īn temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, exceptie ridicată de Ioan Itu īn Dosarul nr. 1.841/30/2008 al Tribunalului Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată īn sedinta publică din data de 20 ianuarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de stabilire a cerintelor tehnice minime de realizare si exploatare a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune

 

Avānd īn vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. d) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, īn temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de stabilire a cerintelor tehnice minime de realizare si exploatare a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorul Sistemului national de transport al gazelor normale, operatorii sistemelor de distributie si societătile comerciale care instalează si exploatează comercial grupuri de producere a energiei electrice/electrice si termice cu turbine cu gaze vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor acestuia.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 5 februarie 2009.

Nr. 4.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de stabilire a cerintelor tehnice minime de realizare si exploatare a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune

 

CAPITOLUL I

Scop

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste cerintele tehnice minime de realizare si exploatare īn conditii de sigurantă a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale avānd regimul de presiune mai mare de 6 bari, care asigură alimentarea cu gaze naturale a grupurilor de producere a energiei electrice/electrice si termice cu turbine cu gaze.

Art. 2. - (1) Domeniul de aplicare al prezentului regulament īl constituie instalatiile de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune aflate īn aval de SRM.

(2) Prevederile prezentului regulament se aplică:

a) operatorului Sistemului national de transport al gazelor naturale, OST;

b) operatorului de distributie, OSD, dacă instalatia de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune este racordată īntr-un sistem de distributie a gazelor naturale (SD);

c) utilizatorului instalatiei de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune care īndeplineste prevederile art. 4;

d) operatorului economic autorizat care asigură exploatarea instalatiilor prevăzute la alin. (1).

 

CAPITOLUL II

Terminologie

 

Art. 3. - (1) Īn sensul prezentului regulament, termenii marcati cu caractere italice se definesc după cum urmează:

- acord de acces la sistem - documentul eliberat de operatorul de sistem, īn conformitate cu prevederile reglementărilor legale īn vigoare, īn scopul alimentării cu gaze naturale, prin instalatia de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune, a grupurilor de producere a energiei electrice/electrice si termice cu turbine cu gaze;

- utilizatorul instalatiei de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune (utilizatorul) - operatorul economic care intentionează să instaleze si să exploateze comercial grupuri de producere a energiei electrice/electrice si termice cu turbine cu gaze, alimentate printr-o instalatie de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune;

- instalatie de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune - ansamblul compus din conducte, instalatii de reglare, echipamente si accesorii montate īn aval de statia de reglare-măsurare a gazelor naturale (SRM) si care functionează īn regim de presiune mai mare de 6 bari;

- punct de delimitare - locul īn care instalatia de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune a utilizatorului se delimitează de instalatiile operatorului de sistem/instalatia de utilizare care functionează īn regim de presiune de distributie si/sau de instalatia de producere a energiei electrice/electrice si termice. Punctele de delimitare a instalatiei de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune sunt de la robinetul de iesire din SRM apartinānd OST pānă la robinetul si/sau dispozitivul de sigurantă montat la admisia īn instalatia/grupul de producere a energiei electrice/electrice si termice cu turbine cu gaze, īn situatia racordării la SNT, respectiv de la flansa de iesire din compresor pānă la robinetul si/sau dispozitivul de sigurantă montat la admisia īn instalatia/grupul de producere a energiei electrice/electrice si termice cu turbine cu gaze, īn situatia racordării la SD. Pentru punctul de iesire din SD, delimitarea īntre instalatia de utilizare care functionează īn regim de presiune de distributie si instalatiile operatorului de sistem de distributie se face la robinetul de iesire din SRM, iar delimitarea īntre instalatiile de utilizare care functionează īn regim de presiune de distributie fată de instalatia de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune se face la flansa de intrare īn compresor;

- grup de producere a energiei electrice/electrice si termice cu turbine cu gaze - ansamblul echipamentelor care produc energie electrică/electrică si termică, ce include o instalatie de turbine cu gaze;

- sigurantă - asigurarea continuită t ii īn alimentarea cu gaze naturale la parametri optimi de funcionare si securitatea tehnică a instalatiei de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune.

(2) Abrevierile utilizate īn cadrul prezentului regulament sunt prezentate īn anexa nr. 5.

 

CAPITOLUL III

Conditii specifice pentru realizarea si functionarea instalaiilor de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune

 

Art. 4. - (1) Īn vederea asigurării alimentării cu gaze naturale, utilizatorul poate solicita acordul de acces la SNT, dacă, īn urma realizării unui studiu de fezabilitate, demonstrează că sunt īndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) debitul solicitat pentru alimentarea grupurilor de producere a energiei electrice/electrice si termice cu turbine cu gaze este mai mare de 2.500 m3/h;

b) instalatia de turbină cu gaze necesită o presiune mai mare de 6 bari;

c) solutia alimentării cu gaze naturale din sistemul de distributie nu oferă siguranta mentinerii debitului de gaze naturale mentionat la lit. a) īn tot cursul anului;

d) consumul anual de gaze naturale al grupului/centralei depăseste 120.000 MWh.

(2) OST are obligatia de a solicita utilizatorului amplasat īntr-o zonă delimitată pentru care a fost concesionat serviciul public de distributie a gazelor naturale si care solicită racordarea la SNT un document emis de către OSD, din care să reiasă că acesta din urmă nu poate asigura debitul solicitat pentru alimentarea grupurilor de producere a energiei electrice/electrice si termice cu turbine cu gaze.

(3) Documentatia depusă la ANRE de către utilizatorii mentionati la alin. (1) pentru obtinerea autorizatiei de īnfiintare de noi capacităti de producere, conform Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor īn sectorul energiei electrice, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 540/2004, cu modificările si completările ulterioare, va contine si acordul de acces la sistem, studiile si documentele justificative mentionate la alin. (1) si (2).

(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) operatorii economici care la data emiterii prezentului regulament au obtinut autorizatie de īnfiintare a unor grupuri noi de producere a energiei electrice/electrice si termice cu turbine cu gaze.

Art. 5. - Proiectarea si executarea instalatiei de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune se realizează conform prevederilor Normelor tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de alimentare din amonte s i de transport gaze naturale, aprobate prin Decizia preedintelui ANRGN nr. 1.220/2006, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Lucrările de proiectare si executie a instalatiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) se realizează exclusiv de către operatorii economici autorizati de către ANRE pentru categoriile de lucrări specifice regimului de presiune mai mare de 6 bari.

Art. 7. - (1) Amplasarea SRM se stabileste de comun acord cu utilizatorul, cu respectarea prevederilor legale īn vigoare.

(2) Amplasarea instalatiei de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune se face īntotdeauna pe proprietatea utilizatorului, cu asigurarea, după caz, a dreptului de uz si servitute īn favoarea OST pentru terenurile străbătute de instalatia de racordare la SNT, inclusiv SRM.

Art. 8. - Separarea regimurilor de presiune se face īn SRM a OST sau la flansa montată pe conducta de refulare, īn imediata apropiere a compresorului aferent grupului de producere a energiei electrice/electrice si termice cu turbine cu gaze, fiind interzisă reducerea ulterioară a presiunii pentru alimentarea altor aparate de utilizare sau procese tehnologice. Aceste obligatii sunt valabile pe toată durata de functionare a instalatiei de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune, inclusiv īn situatia modificărilor de natură juridică sau administrativă ale proprietarului acesteia.

Art. 9. - (1) Executarea oricăror lucrări noi, precum si modificarea instalatiei de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune existente se fac īn baza proiectelor de executie si sunt permise numai după obtinerea avizului pentru executia lucrărilor.

(2) Avizarea proiectelor men t ionate la alin. (1) se face de către OST, cu respectarea legislaiei īn vigoare si corespunzător caracteristicilor tehnice mentionate īn acordul de acces.

(3) OST are obligatia de a detine un exemplar din documentatia pentru executia instalatiei de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune pe care a avizat-o conform alin. (2).

Art. 10. - (1) Receptia si punerea īn functiune a instalatiei de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune se realizează īn prezenta reprezentantului OST, īn conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de alimentare din amonte si de transport gaze naturale, aprobate prin Decizia presedintelui ANRGN nr. 1.220/2006, cu modificările ulterioare.

(2) OST are obligatia de urmărire a executării lucrărilor aferente instalatiilor de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune, īn conformitate cu documentatia tehnică avizată, si de semnare a proceselor-verbale specifice, cu mentiunea că responsabilitatea executiei lucrărilor cade īn sarcina utilizatorului.

Art. 11. - Exploatarea instalatiei de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune cade īn sarcina utilizatorului.

Art. 12. - Exploatarea curentă a instalatiei de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune constă īn efectuarea următoarelor operatiuni:

a) supravegherea continuă a alimentării cu gaze naturale a grupurilor de producere a energiei electrice/electrice si termice cu turbine cu gaze, prin urmărirea parametrilor de functionare a acestora;

b) supravegherea si controlul elementelor de sigurantă si alarmare;

c) verificarea functionării aparatelor de măsură, de control si de sigurantă;

d) verificarea stării răsuflătorilor si a căminelor īn cazul conductelor montate subteran;

e) controlul eventualelor scăpări de gaze la intervale de cel mult 72 de ore, pe tot traseul instalatiei de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune, precum si īn toate căminele, subsolurile si canalele tehnice amplasate īn vecinătatea conductelor acestei instalatii.

Art. 13. - Personalul autorizat care asigură exploatarea instalatiei de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune are responsabilitatea de a īntocmi si completa registrele si fisele de evidentă necesare exploatării acestor instalatii, conform anexelor nr. 1-3.

Art.14. - (1) Revizia instalatiei de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune constă din efectuarea cel putin a următoarelor operatii:

a) verificarea si, după caz, refacerea izolatiei anticorozive deteriorate;

b) verificarea si, după caz, refacerea protectiei exterioare pentru conductele montate suprateran;


c) verificarea statiilor si instalatiilor de protectie catodică;

d) repararea/īnlocuirea armăturilor, răsuflătorilor, aparatelor de măsură, control, reglare, sigurantă si de alarmare defecte sau deteriorate;

e) efectuarea probelor de presiune si etanseitate conform cerintelor prevăzute īn Normele tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de alimentare din amonte si de transport gaze naturale, aprobate prin Decizia presedintelui ANRGN nr. 1.220/2006, cu modificările ulterioare;

f) verificarea si, după caz, īnlocuirea filtrelor;

g) verificarea stabilitătii instalatiilor montate aparent pe suporturi.

(2) Operatiunile mentionate la alin. (1) se completează corespunzător cu specificatiile tehnice ale furnizorilor echipamentelor/dispozitivelor montate īn instalatia de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune, cu privire la operatiile ce trebuie efectuate pentru buna functionare a acesteia.

 

CAPITOLUL IV

Obligatii ale utilizatorului instalatiei de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune

 

Art. 15. - (1) Utilizatorul are obligatia să asigure exploatarea si īntretinerea instalatiei de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune, astfel:

a) cu personal propriu autorizat de către ANRE pentru executia si exploatarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functionează īn regim de presiune mai mare de 6 bari; sau

b) pe bază de contract, cu operatori economici autorizati de către ANRE pentru executia categoriilor de lucrări specifice regimului de presiune mai mare de 6 bari, respectiv pentru exploatarea acestora.

(2) Pentru cazul prezentat la alin. (1) lit. a), utilizatorul are obligativitatea mentinerii permanente a cel putin 2 instalatori autorizati de ANRE, pe perioada functionării acestei instalatii.

Art. 16. - Utilizatorul are următoarele obligatii:

a) să asigure efectuarea anuală a reviziei instalatiei de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune; revizia se realizează de către operatori economici autorizati de ANRE pentru categoriile de lucrări specifice regimurilor de presiune mai mare de 6 bari;

b) să detină si să actualizeze cartea tehnică a instalatiei de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune, precum si toate documentele necesare exploatării īn conditii de sigurantă a acesteia;

c) să solicite OST sau OSD sistarea alimentării cu gaze naturale īn orice situatie de natură să pericliteze functionarea īn conditii de sigurantă a instalatiei de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune si să informeze furnizorul de gaze naturale īn acest sens.

Art. 17. - (1) Utilizatorul are obligatia de a transmite către OST rapoartele cu privire la verificarea instalatiei de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune, conform modelului prevăzut īn anexa nr. 4.

(2) Rapoartele mentionate la alin. (1) se īntocmesc bilunar de personalul care asigură exploatarea instalatiei de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune, iar după primul an de functionare a acesteia, rapoartele se īntocmesc lunar.

(3) OST are obligatia de a păstra evidenta rapoartelor mentionate la alin. (1).

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 18. - Īncălcarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea contraventională īn conditiile legii.

Art. 19. - Īn termen de cel mult un an de la data intrării īn vigoare a prezentului regulament, ANRE elaborează si aprobă normele tehnice pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune.

Art. 20. - (1) Īn vederea asigurării conditiilor de sigurantă, pānă la aparitia normelor mentionate la art. 19, se respectă cerintele tehnice minime prevăzute pentru clasa de locatie 4 īn Normele tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de alimentare din amonte si de transport gaze naturale, aprobate prin Decizia presedintelui ANRGN nr. 1.220/2006, cu modificările ulterioare.

(2) Pe perioada functionării instalatiei de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune, utilizatorul acesteia este obligat să respecte zonele de protectie si sigurantă instituite prin proiectul tehnic.

Art. 21. - Utilizatorul asigură pe durata de functionare a instalatiei de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune īndeplinirea cerintelor legale pentru alimentarea cu gaze naturale īn conditii de sigurantă si securitate.

Art. 22. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Utilizatorul....................................

Localitatea....................................

 

REGISTRUL DE EVIDENTĂ

a defectelor si a incidentelor tehnice din instalatia de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune

 

Instalatia de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune functionează.............................................................................

...............................................................................................................................................................................

Data punerii īn functiune ............

 

Nr. crt.

Data1

Ora

Descrierea defectului/incidentului

Măsurile luate, data si ora repunerii īn functiune

Responsabilul cu exploatarea2

 

 

 

 

 

 

 


1 Ziua, luna si anul īntocmirii.

2 Personalul responsabil, conform prevederilor art. 15 din Regulamentul de stabilire a cerintelor tehnice minime de realizare si exploatare a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune.


 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Utilizatorul....................................

Localitatea....................................

 

REGISTRUL DE EVIDENTĂ ZILNICĂ

a parametrilor de functionare a instalatiei de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune

 

            Instalatia de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune functionează.............................................................................

........................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Data1

Parametrii

U.M.

Ora īnregistrării

Responsabilul cu exploatarea2

6,00

10,00

14,00

18,00

22,00

2,00

Schimbul I

Schimbul II

Schimbul III

 

 

Presiune intrare

bar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presiune iesire

bar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierderea de sarcină filtre

mbar

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Ziua, luna si anul īntocmirii.

2 Personalul responsabil, conform prevederilor art. 15 din Regulamentul de stabilire a cerintelor tehnice minime de realizare si exploatare a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune.

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

FISA DE EVIDENTĂ

a lucrărilor periodice de revizie tehnică a instalatiei de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune

 

Instalatia de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune functionează.................................................................................

Data punerii īn functiune: ...............

Data reviziei instalatiei: ..............

Operatiile executate:

...................................................................................................................................................................................

S-au constatat următoarele defectiuni:

-..................................................................................................................................................................................

Măsuri de remediere a defectelor constatate:

-....................................................................................................................................................................................

Instalatia īndeplineste/nu īndeplineste conditiile de functionare īn sigurantă prevăzute īn Regulamentul de stabilire a cerintelor tehnice minime de realizare si exploatare a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune.

Date de identificare a instalatorului autorizat si a operatorului economic autorizat care a efectuat revizia instalatiei de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune:

-..................................................................................................................................................................................

Date de identificare a personalului responsabil cu exploatarea instalatiei de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune:

-..................................................................................................................................................................................

Utilizatorul:

-..................................................................................................................................................................................

 


ANEXA Nr. 4

la regulament

 

RAPORT BILUNAR

cu privire la functionarea instalatiei de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune din data de.......................

 

Instalatia de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune functionează..............................................................................

......................................................................................................................................................................................

Data punerii īn functiune: ..............

 

Date cu privire la exploatarea curentă a instalatiei de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune si operatiile efectuate:

 

Operatia efectuată

Realizat (da/nu)

Responsabilul cu exploatarea1

Supravegherea si controlul elementelor de sigurantă si alarmare

 

 

Verificarea functionării aparatelor de măsură, control, reglare si de sigurantă

 

 

Verificarea stării răsuflătorilor si a căminelor īn cazul conductelor montate subteran

 

 

Controlul eventualelor scăpări de gaze2

 

 

 

S-au constatat următoarele defectiuni:

-..................................................................................................................................................................................

Măsuri de remediere a defectelor constatate:

-..................................................................................................................................................................................

Instalatia īndeplineste/nu īndeplineste conditiile de functionare īn sigurantă prevăzute īn Regulamentul de stabilire a cerintelor tehnice minime de realizare si exploatare a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune.

Utilizatorul:

-..................................................................................................................................................................................


1 Personalul responsabil, conform prevederilor art. 15 din Regulamentul de stabilire a cerintelor tehnice minime de realizare si exploatare a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune.

2 La interval de cel mult 72 de ore, pe tot traseul instalatiei de utilizare a gazelor naturale de īnaltă presiune, precum si īn toate căminele, subsolurile si canalele tehnice amplasate īn vecinătatea conductelor acestei instalatii.

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

ABREVIERI

 

ANRE - Autoritatea Natională de Reglementare īn Domeniul Energiei, care este organizată si functionează īn temeiul prevederilor Legii energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările si completările ulterioare.

ANRGN - Autoritatea Natională de Reglementare īn Domeniul Gazelor Naturale, care a functionat īn temeiul Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, si care a fost desfiintată īn temeiul dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora se constituie o autoritate unică de reglementare īn sectorul energiei si gazelor naturale, respectiv ANRE.

OST - operatorul Sistemului national de transport al gazelor naturale - SNT (titularul licentei de transport gazenaturale).

OSD - operator de distributie (distribuitor) - persoana juridică titulară a licentei de distributie, īn conditiile Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, care are ca specific activitatea de distributie a gazelor naturale īn una sau mai multe zone delimitate.

SD - sistem de distributie - retea de distributie, respectiv ansamblul compus din conducte, instalatii de reglare-măsurare, aparate si accesorii, care functionează la presiunea de lucru de pānă la 6 bari inclusiv, cu exceptia instalatiei de utilizare.

SNT - Sistemul national de transport al gazelor naturale.

SRM - statie de reglare-măsurare, respectiv ansamblul instalatiilor de reducere si reglare a presiunii, măsurare a debitului, filtrare si odorizare, conectate printr-un racord la conducte colectoare, de transport sau distributie si care alimentează un sistem de distributie, un consumator sau un grup de consumatori.


 

MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

Avānd īn vedere rapoartele depuse īn temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatānd īndeplinite conditiile prevăzute la art. 10 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne de către persoanele prevăzute īn anexa nr. 1, care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu mentinerea domiciliului īn străinătate.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne de către persoanele prevăzute īn anexa nr. 2, care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu stabilirea domiciliului īn Romānia.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 februarie 2009.

Nr. 498/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care au solicitat redobāndirea cetăteniei romāne, cu mentinerea domiciliului īn străinătate

 

1. Abrhamov Noa, fiica lui Amiel si Tauber Yehudit, născută la data de 25 mai 1989 īn localitatea Ramat Gan - Tel Aviv, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Moshav Mishmeret. (1.587/2007)

2. Alecu Stato, fiica lui Miti Costas si Maria, născută la data de 15 august 1940 īn localitatea Zerma, Grecia, cetătean american, cu domiciliul actual īn S.U.A., NY 11385, Ridgewood, 1690 Gates Avenue, ap. 1L. (2/2007)

3. Altshuler Itzhak, fiul lui Altschuller Eugeniu si Chane, născut la data de 1 noiembrie 1955 īn Bucuresti, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, str. Nir nr. 18, 49554 Petach-Tiqwa. (3.477/2006) Copii minori: Altshuler Tal, născut la data de 15 iulie 1992.

4. Andres Titus, fiul lui Carabasiu Dumitru si Magdalena, născut la data de 30 septembrie 1930 īn localitatea Oravita, judetul Caras-Severin, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, 45699 Herten, Ewaldstr. 25. (147/2007)

5. Anton Elisabeth, fiica lui Neisser Ioan si Ecaterina, născută la data de 16 ianuarie 1933 īn localitatea Sānpetru Mare, judetul Timis, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, Karl-Theodor Strase 4, 82140 Olching. (717/2008)

6. Anton Johann, fiul lui Petru si Elisabeta, născut la data de 16 octombrie 1926 īn localitatea Lenauheim, judetul Timis, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, Kart-Theodor Strase 4, 82140 Olching. (716/2008)

7. Apostol Mauno Marcel, fiul lui Grigore si Ileana, născut la data de 28 septembrie 1954 īn Bucuresti, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, 80804 Munchen, Dusseldorferstr. nr. 10/202. (3.136/2006)

8. Arieli Iona, fiul lui Herescu Martin si Lucia, născut la data de 31 ianuarie 1935 īn Bucuresti, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, 59446 Batyam, str. Jabotinski nr. 8/19. (2.423/2008)

9. Barak Ram, fiul lui Barac Marc si Zita, născut la data de 15 iunie 1953 īn localitatea Cāmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Haifa, str. Derech Hayam nr. 133B. (1.640/2008)

10. Barbiro Eliyahu, fiul lui Bărbieru Dughel si Malca, născut la data de 21 martie 1939 īn localitatea Iasi, judetul Iasi, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Natania, str. Hapardes nr. 3. (1.657/2008)

11. Barkan Benjamin, fiul lui Berkovits Ludovic si Ida, născut la data de 29 octombrie 1946 īn localitatea Cluj, judetul Cluj, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Haifa, D’Israeli 12. (786/2007)

12. Barkay Avishag, fiica lui Ilan si Malca, născută la data de 19 septembrie 1990 īn localitatea Ierusalim, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Ierusalim, str. Efrata nr. 20. (1.656/2008)

13. Barkay Malca, fiica lui Starusta Zeev si Clarisa, născută la data de 13 februarie 1962 īn localitatea Iasi, judetul Iasi, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Ierusalim, str. Efrata nr. 20. (1.656/2008) Copii minori: Barkay Sagiv, născut la data de 4 august 1994.

14. Barmak Emilian, fiul lui Barmac Itic si Eva, născut la data de 1 iunie 1952 īn localitatea Roman, judetul Neamt, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Ioseftal 4, Afula. (2.438/2007)

15. Bar-On Dorit, fiica lui Aizic Elias si Frida, născută la data de 19 iunie 1945 īn localitatea Dorohoi, judetul Botosani, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Tel Aviv, str. Yakov Meridor nr. 14/8. (2.922/2005)


16. Ben Dayan Marianne, fiica lui Lindenfeld Alexandru-Iosif si Eleonora, născută la data de 20 octombrie 1956 īn localitatea Carei, judetul Satu Mare, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Cesaria, str. Tarsish nr. 7. (3.113/2007)

17. Bercovici Esther, fiica lui Tinichigiu Strul si Roza, născută la data de 25 noiembrie 1948 īn localitatea Fălticeni, judetul Suceava, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Kiriat-Tivon, str. Hashkedim nr. 68. (886/2007)

18. Berdugo Hedva, fiica lui Rozemberg Smil-Leb si Sali, născută la data de 5 mai 1951 īn localitatea Viseu de Sus, judetul Maramures, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, str. Alexander Zaid nr. 84, Kiriat Haim. (890/2007)

19. Berkovits Otilia, fiica lui Rosenberger Simion si Ileana, născută la data de 3 aprilie 1941 īn localitatea Sāmboleni, judetul Cluj, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Ashkelon, str. Hatamar nr. 4. (1.644/2008)

20. Blond Hanita, fiica lui Eskenasy Alexandru si Gertrude, născută la data de 10 decembrie 1947 īn localitatea Craiova, judetul Dolj, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Holon, str. Mifratz Salomon nr. 25. (1.653/2008)

21. Bogokowsky Nadia, fiica lui Hary si Bianca, născută la data de 14 octombrie 1953 īn Bucuresti, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Ramat-Gan, str. Herzl nr. 24. (1.660/2008)

22. Bot Birca, fiica lui Gheorghe si Paulina, născută la data de 23 iulie 1975 īn localitatea Timisoara, judetul Timis, Romānia, apatrid, cu domiciliul actual īn Franta, 25 Rue Sabran de Ponteves, 93240 Stains. (186/2008) Copii minori: Bot Sara, născută la data de 8 iunie 2006.

23. Braun Stefan, fiul lui David si Ana, născut la data de 28 august 1951 īn localitatea Oradea, judetul Bihor, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Netanja, str. Weitzman nr. 42/B-1. (196/2008)

24. Brădescu Mircea, fiul lui Vasile si Maria, născut la data de 10 august 1953 īn Bucuresti, Romānia, cetătean american, cu domiciliul actual īn S.U.A. 920 N. Philadelphia, Anaheim 92805 California. (3.585/2005)

25. Brychcy Mihai Constantin, fiul lui Călăras Constantin si Mihaela, născut la data de 26 aprilie 1973 īn localitatea Resita, judetul Caras-Severin, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, Zollernstrasse 11, 73240 Wendlingen Am Neckar. (729/2008)

26. Buium Dorina, fiica lui Groper Herman si Toni, născută la data de 8 mai 1938 īn localitatea Dorohoi, judetul Botosani, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Haifa, str. Keren Haysod 27/20. (1.115/2005)

27. Bujor Elena, fiica lui Andreescu Vasile si Alexandrina, născută la data de 18 martie 1947 īn localitatea Zărăfoaia, judetul Dāmbovita, Romānia, cetătean american, cu domiciliul actual īn S.U.A., 1771 Stearns Road, Paradise State California, 95969. (2.630/2005)

28. Caranica Mihai, fiul lui Nicolae si Georgina, născut la data de 13 decembrie 1943 īn localitatea Deva, judetul Hunedoara, Romānia, cetătean american, cu domiciliul actual īn S.U.A., 11377 New York, 48 53 44th St. Woodside. (1.125/2006)

29. Cioca Ion, fiul lui Milos Ioan si Mihai Doina, născut la data de 26 octombrie 1963 īn localitatea Liubcova, judetul Caras-Severin, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, Grundenseestrabe nr. 31, 60386 Frankfurt am Main. (307/2008)

30. Clurdar Alexandru, fiul lui Alexandru si Valeria, născut la data de 27 octombrie 1950 īn localitatea Oradea, judetul Bihor, Romānia, apatrid, cu domiciliul actual īn S.U.A., 80—42, 234 ST. Queens, Village, NY, 11427. (3.078/2007)

31. Cīrpaci Livia, fiica lui Cīrpaci Toni si Stancu Maria, născută la data de 18 februarie 1975 īn localitatea Gătaia, judetul Timis, Romānia, apatrid, cu domiciliul actual īn Germania, Rofanstr. 37, 81825 Munchen. (2.131/2006)

32. Cīrpaci Polonia, fiica lui - Miliard si - Sora, născută la data de 20 decembrie 1959 īn localitatea Gătaia, judetul Timis, Romānia, apatrid, cu domiciliul actual īn Franta, 17B BD Pierre Curie, ap. 104, 31200 Toulose. (880/2008)

33. Clonda Stefan Mircea, fiul lui Stefan si Rozalia, născut la data de 21 decembrie 1936 īn localitatea Arad, judetul Arad, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, Roseggerstrase 11 a, 90765 Furth. (1.675/2008)

34. Constantin Aurelia, fiica lui Toader Constantin si Elena, născută la data de 12 octombrie 1955 īn localitatea Ciorani, judetul Prahova, Romānia, apatrid, cu domiciliul actual īn Austria, 8611 St. Katharein an. der. Laming, Untertal 38. (844/2007)

35. Cotter Gad, fiul lui Leizărică si Sylvia, născut la data de 2 ianuarie 1964 īn Bucuresti, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn S.U.A., 3645 Grassy Greek Virgilina Rd., Bullok, NC 27507. (38/2006)

36. Dascălu Avi, fiul lui Herscu si Hana, născut la data de 19 februarie 1958 īn localitatea Iasi, judetul Iasi, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Tel Aviv, str. Matmon Cohen 6/2. (5.430/2004)

37. Dascălu Daphne, fiica lui Avi si Dana Irena, născută la data de 12 ianuarie 1989 īn localitatea Tel Aviv-Yafo, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Tel Aviv, str. Matmon Cohen 6/2. (5.430/2004)

38. Dascălu Joel, fiul lui Avi si Dana Irena, născut la data de 10 mai 1990 īn localitatea Tel Aviv-Yafo, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Tel Aviv, str. Matmon Cohen 6/2. (5.430/2004)

39. David Sharon, fiul lui Isidor si Ghizi, născut la data de 21 iulie 1959 īn localitatea Iasi, judetul Iasi, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Tchernichovski nr. 12, Hod Hasharon. (3.784/2005) Copii minori: David Shahar, născută la data de 27 ianuarie 1992.

40. Deac Izidor, fiul lui Horatiu si Alexandrina, născut la data de 22 octombrie 1941 īn localitatea Săcălaia, judetul Cluj, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, 45881 - Gelsenkirchen, Ruhrstr. nr. 46. (86/2006)

41. Diamant Michal, fiica lui Ciubotariu Aurel si Fani, născută la data de 9 octombrie 1955 īn localitatea Bacău, judetul Bacău, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Ashdod, str. Johana Jabotinsky nr. 20. (1.649/2008)

42. Dlujnewsky Hernandez Igor Daniel, fiul lui Dlujnewsky Lew si Hernandez de Dlujnewsky Mariela, născut la data de 15 decembrie 1973 īn localitatea Caracas, Venezuela, cetătean venezuelean, cu domiciliul actual īn Venezuela, Caracas, Cale Avila con Av. Estello, San Bernardino, Edificio Izarra, et. 1, ap. 7. (1.755/2004) Copii minori: Duljnewsky Garcia Sophia Valerie, născută la data de 30 ianuarie 2008.

43. Doron Idan, fiul lui Doron Săndulescu Ron Eliezer si Andrea Jardena, născut la data de 26 septembrie 1988 īn localitatea Tel Aviv-Jafo, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, 62261 Tel Aviv, str. 54 Pinkas. (1.993bis/2005)

44. Dută Dumitra Maria, fiica lui Dumitra Gheorghe si Filofteia, născută la data de 30 ianuarie 1938 īn localitatea Drăghici, judetul Arges, Romānia, apatrid, cu domiciliul actual īn Germania, Auf Dem Scheid 4, 42929 Wermelskirchen. (2.417/2008)

45. El Khouri Georgica, fiica lui Ciocea Gheorghe si Zanfira, născută la data de 2 februarie 1959 īn localitatea Tāmboesti, judetul Vrancea, Romānia, cetătean suedez, cu domiciliul actual īn Suedia, str. Hagav nr. 6, 23133 Trelleborg. (2.732/2007)

46. El Khouri Ramzy Francis, fiul lui George si Georgica, născut la data de 28 ianuarie 1990 īn localitatea Trelleborg, Suedia, cetătean suedez, cu domiciliul actual īn Suedia, str. Hagav nr. 6, 23133 Trelleborg. (2.732/2007)

47. Elias Roni, fiica lui Vladimir si Nehama, născută la data de 13 aprilie 1989 īn localitatea Petah Tikva, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, 49462 Petah Tikva, str. Bilu nr. 19, ap. 11. (3.728 bis/2005)

48. Eschenbacher Ioana Mihaela, fiica lui Zidaru Benoni-Ioan si Polexenia, născută la data de 15 iunie 1970 īn Bucuresti, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, Seeshaupter Str. 51, 82393 Iffeldorf. (730/2008)

49. Even Rina, fiica lui Cohn Emil si Jeaneta, născută la data de 22 septembrie 1925 īn Bucuresti, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Haifa, str. Jaupez nr. 43. (1.641/2008)

50. Eytan Mihaela, fiica lui Lowenton Meer-Lipa si Sofia, născută la data de 1 septembrie 1944 īn localitatea Brăila, judetul Brăila, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, 69016 Tel-Aviv, str. Omri nr. 10A. (293/2008)

51. Farkas Maria Felicia, fiica lui Farkas Arpad si Margit, născută la data de 13 ianuarie 1944 īn localitatea Odorhei, judetul Harghita, Romānia, cetătean maghiar, cu domiciliul actual īn Ungaria, 8200, Veszprem, str. Cserhat u 5/C III/14. (200/2008)

52. Feder Arthur-Eduard, fiul lui Arpad si Elisabeta-Tamara, născut la data de 7 decembrie 1981 īn localitatea Brasov, judetul Brasov, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, Hamburger Str. 14, 80809 Munchen. (2.414/2008)

53. Ferester Hedva, fiica lui Benny si Mara, născută la data de 4 martie 1989 īn localitatea Petah Tikva, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Petah Tikva, str. Sirat Ester 4/18. (5.976 bis/2008)

54. Fischer Erwin, fiul lui Alexandru si Elisabeta, născut la data de 5 februarie 1946 īn localitatea Deva, judetul Hunedoara, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Mevasseret Zion, str. Sheshet Hayamim nr. 22. (2.137/2006)

55. Fischer Paula, fiica lui Butnaru Titi si Sprinta, născută la data de 2 iulie 1949 īn Bucuresti, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Mevasseret Zion, str. Sheshet Hayamim nr. 22. (2.138/2006)

56. Florian Ittai, fiul lui Shaul-Paul si Yael, născut la data de 22 aprilie 1989 īn Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Haifa, str. Suedia nr. 9. (5.960/2004)

57. Florian Shaul-Paul, fiul lui Aron si Ema, născut la data de 12 noiembrie 1953 īn Bucuresti, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Haifa, str. Suedia nr. 9. (5.960/2004) Copii minori: Florian Adi, născută la data de 13.09.1993.

58. Friedman Alexander, fiul lui Friedmann Ludovic si Ileana, născut la data de 28 septembrie 1946 īn localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Ungaria, Budapesta, str. Telki Szilfa nr. 6. (1.105/2006)

59. Fuerniss Mihaela, fiica lui Dumitrescu Vasile si Maria, născută la data de 14 noiembrie 1957 īn Bucuresti, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, Krautstuckerweg 1, 76706 Dettenheim. (2.645/2007)

60. Fuhrer Chaim, fiul lui Leon si Ietty, născut la data de 14 august 1940 īn localitatea Suceava, judetul Suceava, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Tel Aviv, str. Yakov Meridor nr. 14. (2.921/2005)

61. Garoflid-Oprescu Nicolas-Alexandre, fiul lui Oprescu Ion si Sanda, născut la data de 14 decembrie 1957 īn Bucuresti, Romānia, cetătean elvetian, cu domiciliul actual īn Elvetia, Chemin des Orchez nr. 9, 1066 Epalinges. (311/2008)

62. Georgescu Ecaterina Sanda, fiica lui Constantin si Tereza, născută la data de 3 decembrie 1939 īn Bucuresti, Romānia, cu domiciliul actual īn Italia, Roma, Via Monte Soprano 20. (1.187/2007)

63. Goldner Mara, fiica lui Iosef si Fani, născută la data de 16 ianuarie 1970 īn localitatea Iasi, judetul Iasi, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Tel Aviv, str. Abba Arazot nr. 9/10. (2.606/2007)

64. Gratz Adrian, fiul lui Moritz si Suzana, născut la data de 21 iulie 1937 īn localitatea Iasi, judetul Iasi, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Haifa, str. Wingate nr. 35. (1.646/2008)

65. Grunfeld Suzana, fiica lui Peretz Jacques si Taube, născută la data de 26 august 1945 īn localitatea Brăila, judetul Brăila, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Haifa, Kiriat-Motzkin 26261, str. Tamari Nehemia nr. 11, ap. 21. (1.678/2008)

66. Hablizel Ioana Geanina, fiica lui Lupu Ion si Silvia, născută la data de 4 septembrie 1977 īn localitatea Dej, judetul Cluj, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, Untere Neue Strase 1/1, 73257 Kongen. (731/2008)

67. Hamou Gluck Adriana Gratiela, fiica lui Gluck Andreiu si Viorica, născută la data de 15 septembrie 1968 īn localitatea Cluj, judetul Cluj, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Gedera, str. Hazela, nr. 23/11. (1654/2008) Copii minori: Hamou Gal, născută la data 16 mai 1994, Hamou Idan Shlomo, născut la data 18 mai 1997, Hamou Alona-Miriam, născută la data de 4 noiembrie 2003.

68. Harisan Arie, fiul lui Herisan Willi si Elisabeta, născut la data de 13 ianuarie 1952 īn Bucuresti, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Kfar-Saba, Haemak 8/4. (3.119/2007)

69. Hochman Batia, fiica lui Morgenstern Iosef si Dora, născută la data de 10 septembrie 1954 īn localitatea Buzău, judetul Buzău, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Ramat Gan, str. Hazeitim nr. 20. (128/2005)

70. Iancu Moris, fiul lui Solomon si Blima, născut la data de 23 noiembrie 1942 īn localitatea Roman, judetul Neamt, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Kiriat Bialic, str. Habanim nr. 4/26. (1.655/2008)

71. Ilies Saul, fiul lui Goldenberg Sapsa si Rifca, născut la data de 13 decembrie 1927 īn localitatea Iasi, judetul Iasi, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Haifa, str. Bar Rav Hai David nr. 35/30. (1.663/2008)

72. Iosepovici Izu, fiul lui Saul si Fani, născut la data de 20 februarie 1932 īn localitatea Bacău, judetul Bacău, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Rehovot, str. Levin Epstein 44/29. (118/2005)

73. Iosif Mirica, fiica lui Schor Iancu si Hinda, născută la data de 14 iulie 1937 īn localitatea Stefănesti, judetul Botosani, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, str. Hanof nr. 25, Savion 56540. (3.886/2006)

74. Kamer Anna-Maria, fiica lui Rottenstein Edmund si Ghizela, născută la data de 20 martie 1947 īn localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Ramat-Gan, str. San Martin nr. 5. (728/2008)

75. Kamer Nomi, fiica lui Deutsch Francisc si Livia-Lili, născută la data de 4 martie 1955 īn localitatea Oradea, judetul Bihor, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Petah-Tiqwa, str. Salomon nr. 2B. (1.651/2008)

76. Keren Arie, fiul lui Cojocaru Moise si Sluva, născut la data de 4 aprilie 1946 īn localitatea Iasi, judetul Iasi, Romānia, cetătean israel, cu domiciliul actual īn Israel, Kfar-Saba, str. Hacarmel nr. 18, ap. 18. (700/2008)

77. Kieltsch Johann, fiul lui Gheorghe si Ecaterina, născut la data de 26 februarie 1944 īn localitatea Noistat, judetul Sibiu, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, str. Hereschinger nr. 8, 82229 Seefeld. (1.683/2008)

78. Koren Anat, fiica lui Herschkovits Alfred si Agneta, născută la data de 20 noiembrie 1949 īn localitatea Tārgu


Mures, judetul Mures, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Nahariya, str. Balfour nr. 109/1. (883/2008)

79. Koren Robert, fiul lui Csillag Ladislau si Agneta, născut la data de 9 decembrie 1947 īn localitatea Oradea, judetul Bihor, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Nahariya, str. Balfour nr. 109/1. (881/2008)

80. Koresh Michael, fiul lui Charas Avram si Sima, născut la data de 9 decembrie 1950 īn localitatea Bacău, judetul Bacău, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Tel Aviv, str. Netzah Israel nr. 6. (122/2008)

81. Lang Yehudith, fiica lui Reisberg Rolf si Elza, născută la data de 25 mai 1957 īn localitatea Arad, judetul Arad, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Kiriat Ono, str. Levi Eshkol nr. 127. (2.681/2007) Copii minori: Lang Adi, născută la data de 13 septembrie 1996.

82. Laub Felix, fiul lui Arthur si Erna, născut la data de 21 mai 1946 īn localitatea Arad, judetul Arad, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Rehovot, str. Hadar nr. 12. (718/2008)

83. Leron Sylviu, fiul lui Leron Gustav si Eva, născut la data de 15 august 1968 īn Bucuresti, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Shoham, str. Nurit nr. 6. (286/2008)

84. Levcovici Sofia, fiica lui Tar Ion si Veada, născută la data de 7 decembrie 1945 īn localitatea Costesti, judetul Arges, Romānia, cetătean american, cu domiciliul actual īn S.U.A., 240 East Madison Avenue Dumont, New Jersey 07628. (4.428/2004)

85. Levy Judith, fiica lui Schilder Samuel si Suzi, născută la data de 20 noiembrie 1947 īn Bucuresti, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Raanana, str. Hamayan 29. (5.961/2004)

86. Liba Israel Sorin, fiul lui Leiba Avram si Freida-Minta, născut la data de 26 iunie 1956 īn Bucuresti, Romānia, cetătean isrealian, cu domiciliul actual īn Israel, Shoham, str. Bosmat nr. 41. (76/2006)

87. Lippet-Velciov Magdalena Hilde, fiica lui Ioan si Margareta, născută la data de 5 decembrie 1956 īn localitatea Periam, judetul Timis, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, Friederich Schanzlin str. 19 a, 67227 Frankenthal (Pfalz). (1.682/2008)

88. Lissauer Ada, fiica lui Iancu Mircea si Mirla, născută la data de 24 martie 1957 īn localitatea Roman, judetul Neamt, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Haifa, str. Giborei Geto Varsh nr. 13. (1.679/2008)

89. Lissauer Ervin, fiul lui Arthur si Vera, născut la data de 15 august 1952 īn localitatea Medias, judetul Sibiu, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Haifa, str. Giborei Geto Varsh nr. 13. (1.680/2008)

90. Livant Mordechai, fiul lui Weiss Heinrich si Rozalia, născut la data de 20 ianuarie 1942 īn localitatea Blaj, judetul Alba, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Givataim, str. Mosada nr. 4. (1.648/2008)

91. Lukhaup Maria, fiica lui Balint Gyula si Marta, născută la data de 1 august 1969 īn localitatea Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, Berberitzenstr. 30, 80935 Munchen. (733/2008)

92. Lupu Lucian, fiul lui David si Silvia, născut la data de 22 februarie 1975 īn localitatea Slatina, judetul Olt, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Nazaret Illit, str. Savion nr. 18/1. (719/2008)

93. Marinescu George, fiul lui Gheorghe si Mariana, născut la data de 13 noiembrie 1990 īn localitatea Ploiesti, judetul Prahova, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, Raismeser Str. 43, 06295 Lutherstadt Eisleben. (302/2008)

94. Marinescu Gheorghe, fiul lui Mircea si Antoana, născut la data de 13 septembrie 1959 īn localitatea Ploiesti, judetul Prahova, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, Raismeser Str. 43, 06295 Lutherstadt Eisleben. (302/2008)

95. Mayer Hilda, fiica lui Danilov Ber-Leib si Liza, născută la data de 31 mai 1940 īn localitatea Dărăbani, judetul Botosani, Romānia, cetătean brazilian, cu domiciliul actual īn Brazilia, Sao-Paulo, str. Tuim nr. 210, ap. 41, CEP 04514.100. (299/2008)

96. Mazilu Stefan, fiul lui Ion si Elena, născut la data de 19 decembrie 1949 īn localitatea Tārgoviste, judetul Dāmbovita, Romānia, cetătean american, cu domiciliul actual īn S.U.A., 1877 Putnam Avenue, Ridgewood, New York. (5.152/2004)

97. Măndoiu Anca Liana, fiica lui Dumitru si Elena, născută la data de 4 februarie 1974 īn localitatea Medias, judetul Sibiu, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, 80636 Munchen, Funkerstr. nr. 11. (1.173/2008)

98. Medelson Eti, fiica lui Schwartz Bernard si Freida, născută la data de 8 septembrie 1939 īn localitatea Iasi, judetul Iasi, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, str. Armonim nr. 1/21, Kiriat Bialik, Haifa. (1.563/2006)

99. Menashe Anuta, fiica lui Blum Burach si Eva, născută la data de 20 februarie 1932 īn localitatea Buhusi, judetul Bacău, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Haifa, str. Hes nr. 18. (532/2008)

100. Menczel Robert, fiul lui Adalbert si Sidonia, născut la data de 19 mai 1947 īn localitatea Cluj, judetul Cluj, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Rishon Lezion 75270, Shishonstr. nr. 7. (1.442/2006)

101. Mendelson Arie, fiul lui Eli-Haim si Eti, născut la data de 1 octombrie 1959 īn localitatea Gura Humorului, judetul Suceava, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, str. Gazit Gilon, Haifa. (1.562/2006)

102. Messinger Miriam, fiica lui Storch Armin si Elvira, născută la data de 2 februarie 1947 īn localitatea Brasov, judetul Brasov, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Haifa 32983, str. Igal Alon nr. 35, ap. 33. (2.370/2006)

103. Moldovan Dan Flaviu, fiul lui Eugen-Claudiu si Viorica, născut la data de 22 septembrie 1951 īn localitatea Pitesti, judetul Arges, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, Konigstr. 53, 47051 Duisburg. (1.681/2008)

104. Moscovici Paul, fiul lui Leon si Jeana, născut la data de 8 februarie 1937 īn Bucuresti, Romānia, cetătean venezuelean, cu domiciliul actual īn Venezuela, Caracas, statul Miranda, Baruta, Manzanares, str. Est, Bl. Mediterraneo, et. 15, apt. 15-B. (1.162/2008)

105. Moshe Yitzchak, fiul lui Iosef si Ester, născut la data de 2 august 1960 īn localitatea Yafo, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Tzoran, str. Adolev nr. 17B. (2.778/2005)

106. Motet Dan, fiul lui Motet-Grigoras Anton si Constanta, născut la data de 25 iunie 1930 īn localitatea Lupeni, judetul Hunedoara, Romānia, cetătean american, cu domiciliul actual īn S.U.A., 9868 Rangeview Dr. Santa Ava, CA 92105. (1.930/2006)

107. Motet Grigoras Cristiana-Nicole, fiica lui Dan si Elisabeta-Maria, născută la data de 30 iunie 1958 īn Bucuresti, Romānia, cetătean american, cu domiciliul actual īn S.U.A., 9868 Rangeview Dr. Santa Ava, CA 92105. (1.929/2006)

108. Muller Maria, fiica lui Wagner Mihail si Ecaterina, născută la data de 17 octombrie 1929 īn localitatea Mălāncrav, judetul Sibiu, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, 64579 Gernsheim, Breslauerstr. 45. (1.505/2006)

109. Muller Michael, fiul lui Ioan si Maria, născut la data de 15 septembrie 1956 īn localitatea Mălāncrav, judetul Sibiu, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, 64342 Seeheim-Jugenheim, Tannenstrasse 5. (1.504/2006)

110. Nasipali Mevaziye, fiica lui Nasip-Ali Geuget si Becte Mir Miliva, născută la data de 11 ianuarie 1959 īn localitatea Nicolae Bălcescu, judetul Constanta, Romānia, cetătean turc, cu domiciliul actual īn Turcia, Instanbul, str. Kizil Elma Cad nr. 14, D5, Fīndik Zade. (1.052/2006) Copii minori: Nasipali Resul, născut la data de 5 februarie 1992.

111. Neacsa George, fiul lui Alexandru si Eugenia, născut la data de 10 aprilie 1960 īn Bucuresti, Romānia, cetătean australian, cu domiciliul actual īn Australia, Unit 19, 6—10 Minogue Crescent, Glebe, NSW, 2037. (1.112/2006)

112. Nelhiebel Brigitte, fiica lui Pesch Iacob si Ioana, născută la data de 1 ianuarie 1944 īn localitatea Timisoara, judetul Timis, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, Dilsberger str. 3, 81245 Munchen. (1.684/2008)

113. Nelhiebel Johanna Wilhelmina, fiica lui Pesch Iacob si Ioana, născută la data de 30 iunie 1936 īn localitatea Timisoara, judetul Timis, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, Dilsberger str. 3 a, 81245 Munchen. (1.685/2008)

114. Nistor Alexandru, fiul lui Stefan si Lidia, născut la data de 17 mai 1967 īn localitatea Călan, judetul Hunedoara, Romānia, apatrid, cu domiciliul actual īn Portugalia, Rua De Mocambique nr. 4, 1 ESO Olival Basto, 2675-000 Odivelas. (2.403/2007)

115. Novacoviciu Cristina, fiica lui - si Novacoviciu Rita, născută la data de 14 decembrie 1988 īn localitatea Bonn, R.F. Germania, apatrid, cu domiciliul actual īn Germania, Luthmerstrase 55, 65934 Frankfurt am Main. (2.624/2007)

116. Oelgiesser Dan, fiul lui Ohlgiesser Isac si Hana, născut la data de 15 iunie 1952 īn Bucuresti, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Tel Aviv, str. Tabenkin nr. 46. (534/2008)

117. Okman Helli Rachel, fiica lui Ciausu Aron si Mariem, născută la data de 11 august 1955 īn localitatea Botosani, judetul Botosani, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, str. Haneghev - 78 Yavne. (465/2006)

118. Okman Ophir Israel, fiul lui David si Helli Rachel, născut la data de 3 martie 1988 īn localitatea Rehovot, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, str. Haneghev - 78 Yavne. (465/2006)

119. Oprea Viorel Nicolae, fiul lui Nicolae si Floarea, născut la data de 28 august 1939 īn localitatea Tebea, judetul Hunedoara, Romānia, cetătean australian, cu domiciliul actual īn Australia, str. Denision nr. 14, Ruse NSW 2560. (1.185/2007)

120. Oshri Ilanit, fiica lui Birjar Bercu si Sophie, născută la data de 24 mai 1966 īn localitatea Dorohoi, judetul Botosani, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, str. Shimshon nr. 28 Pardes/Hanna/Karkur. (2.917/2005)

121. Peer Yosef, fiul lui Palanchievici Aurelian si Lia, născut la data de 5 aprilie 1943 īn Bucuresti, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Arad, str. Hapalman nr. 46, ap. 1. (2.532/2007)

122. Peleg Koren Hava, fiica lui Csillag Robert si Ana, născută la data de 1 octombrie 1973 īn localitatea Oradea, judetul Bihor, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Shoham, str. Hachoshen nr. 28. (882/2008) Copii minori: Peleg Tal, născut la data de 26 aprilie 1998, Peleg Raz, născut la data de 24 iunie 2001.

123. Peri Emanuel, fiul lui Froimescu Adrian-Nanu si Sanda-Cornelia, născut la data de 27 ianuarie 1975 īn Bucuresti, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Givataim, str. Shenkin nr. 2. (1.647/2008)

124. Pogorelik Pepi, fiul lui David si Regina, născut la data de 21 noiembrie 1961 īn localitatea Rădăuti, judetul Suceava, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, In den Blamusen 33, 40489 Dusseldorf. (737/2008)

125. Popa Florin Ilie, fiul lui Ilie si Garofita, născut la data de 31 decembrie 1955 īn localitatea Zlatna, judetul Alba, Romānia, cetătean australian, cu domiciliul actual īn Australia, 26 Maher Close, Beecroft, NSW 2119. (1.909/2006). Copii minori: Popa Edward James, născut la data de 5 ianuarie 1993.

126. Popescu Elisabeta, fiica lui Nedu Neculai si Maria, născută la data de 18 decembrie 1939 īn localitatea Constanta, judetul Constanta, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, Julicher Strase 55, 41464 Neuss. (1.658/2008)

127. Proksch Emanuel Aristide, fiul lui Gabriel si Stefania, născut la data de 25 martie 1965 īn localitatea Bacău, judetul Bacău, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, Eiswerderstr. 2, 13585 Berlin Spandau. (734/2008)

128. Puha Cecilia, fiica lui Bălici Gheorghe si Militina, născută la data de 9 decembrie 1946 īn localitatea Vicovu de Sus, judetul Suceava, Romānia, cetătean american, cu domiciliul actual īn S.U.A., 6795 SW 188TH Ave. Aloha, OR 97007. (2.628/2005)

129. Rafael Magda, fiica lui Ionas Lipa si Tony, născută la data de 1 ianuarie 1949 īn Bucuresti, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Haifa, str. Allenby nr. 127/13. (1.662/2008)

130. Rizenbah Silvia, fiica lui Iteanu Misu si Adela, născută la data de 20 mai 1950 īn Bucuresti, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, 43587 Raanana, str. Wingate Word nr. 24. (1.181/2008)

131. Rocsin Maria-Roxana, fiica lui Aurel si Florica, născută la data de 9 martie 1947 īn Bucuresti, Romānia, cetătean american, cu domiciliul actual īn S.U.A., La 66 Tennis PL. Forest Hills, NY 11375. (1.403/2007)

132. Romer Ana-Maria, fiica lui - si Dora, născută la data de 24 decembrie 1947 īn localitatea Niconor, U.R.S.S., cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, Manteuffelstr. nr. 15, 12203 Berlin Steglitz Zehlendorf. (93/2008)

133. Romer Volker Daniel, fiul lui Nagy Daniel si Klara, născut la data de 7 martie 1956 īn localitatea Ghimbav, judetul Brasov, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, Manteuffelstr. nr. 15, 12203 Berlin Steglitz Zehlendorf. (94/2008)

134. Rosenzweig Maricica, fiica lui Ursachi Neculai si Margareta, născută la data de 18 aprilie 1957 īn localitatea Lipovăt, judetul Vaslui, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Tel Aviv, str. Pinkas nr. 50, ap. 8, et. 2. (758/2008)

135. Rosner Joseph, fiul lui Jaques si Matilda, născut la data de 25 ianuarie 1938 īn localitatea Copou-Iasi, judetul Iasi, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, K. Motzkin str. Rav Kuk nr. 26. (3.705/2005)

136. Rudich Iulius, fiul lui Isidor si Anuta-Fany, născut la data de 25 iunie 1962 īn localitatea Botosani, judetul Botosani, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Rehovat, str. Chen nr. 41/2. (1.650/2008) Copii minori: Rudich Hilla-Shulamit, născută la data de 19 ianuarie 2001, Rudich Ron-Moshe, născut la data de 20 septembrie 2002, Rudich Omer David, născut la data de 21 aprilie 2007.

137. Saraga Asaf Yakov, fiul lui Saraga Sulăm si Aurelia, născut la data de 2 iulie 1942 īn Bucuresti, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Kiriat Haim, str. Alexandru Zaid nr. 70. (402/2008)

138. Schnitzer Bruno, fiul lui Solomon si Maria, născut la data de 27 ianuarie 1937 īn localitatea Iasi, judetul Iasi, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Kiriat Onu, str. Hasikma nr. 6/3. (724/2008)

139. Schnitzer Odette, fiica lui Guttman Pincu si Estera, născută la data de 24 martie 1939 īn localitatea Bacău, judetul Bacău, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Kiriat Onu, str. Hasikma nr. 6/3. (723/2008)

140. Schonfeld Michael, fiul lui Otto si Nesea, născut la data de 4 octombrie 1945 īn Bucuresti, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, str. Hakinor nr. 7/11, Rishon Le Zion. (775/2008)

141. Shafrir Asher, fiul lui Stern Maxmilian si Charlotta, născut la data de 7 octombrie 1943 īn localitatea Brasov, judetul Brasov, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Netanya, str. Olesh Matzui nr. 16. (3.919/2006)

142. Shanny Annat, fiica lui Steiner Zoltan si Jolana, născută la data de 16 mai 1946 īn localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Hofit 40295, P. O. Box 274. (2.691/2007)

143. Solomon David, fiul lui Ioina si Tony, născut la data de 17 aprilie 1948 īn localitatea Suceava, judetul Suceava, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Askelon, Afridar, str. Havradim nr. 2. (114/2008)

144. Solomon Ester, fiica lui Lebovici Eugen si Stein Rozalia, născută la data de 3 august 1946 īn localitatea Viseu de Sus, judetul Maramures, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Kiriat-Yam, str. Zalman Shazar nr. 18/6. (3.114/2007)

145. Solomon Monica-Mihaela, fiica lui Herman Horatiu si Sylva, născută la data de 10 decembrie 1947 īn Bucuresti, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Ierusalim, str. Kiriat Yam nr. 29/21. (1.661/2008)

146. Stern Hava, fiica lui Grunberg Avram si Bella, născută la data de 4 august 1946 īn Bucuresti, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Netanya, str. Olesh Matzui nr. 16. (3.918/2006)

147. Stern Zvi, fiul lui David si Maria, născut la data de 27 septembrie 1950 īn localitatea Arad, judetul Arad, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Hod-Hasharon, str. Sitvanit nr. 11. (1.645/2008)

148. Sterner Eitan, fiul lui Avrum-Mendel si Tilia, născut la data de 24 decembrie 1958 īn Bucuresti, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Rosh Haaiya, str. Paamon nr. 69. (535/2008) Copii minori: Sterner Avishag, născută la data de 29 decembrie 1995, Sterner Ariel, născută la data de 25 februarie 1993.

149. Talpalaru Adriana, fiica lui Simion Martin si Rozalia, născută la data de 7 august 1949 īn localitatea Baia Mare, judetul Maramures, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, Heinrich-Muller-Steig 15, 22041 Hamburg. (2.634/2007)

150. Tănase Alexandru, fiul lui Stefan si Chiriachita, născut la data de 7 iunie 1947 īn localitatea Brăila, judetul Brăila, Romānia, cetătean suedez, cu domiciliul actual īn Suedia, Trastvagen 2, 152 70 Sodertalje, Stockholm. (5.154/2004)

151. Tănase Magdalena, fiica lui Pascale Ion si Georgeta, născută la data de 22 aprilie 1951 īn localitatea Brăila, judetul Brăila, Romānia, cetătean suedez, cu domiciliul actual īn Suedia, Trastvagen 2, 152 70 Sodertalje, Stockholm. (5.155/2004)

152. Teleman Efraim, fiul lui Iancu si Maria, născut la data de 14 septembrie 1938 īn localitatea Galati, judetul Galati, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Beer Sheva, str. Mishol Hefer nr. 19. (1.639/2008)

153. Tsalik Dov Berko, fiul lui Talic Avram si Haimovici Riva, născut la data de 15 aprilie 1947 īn Bucuresti, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Tel Aviv, str. Halapid nr. 5. (194/2008)

154. Waldman Marta, fiica lui Tejghetaru Haim si Sali, născută la data de 22 septembrie 1948 īn localitatea Tārgu Frumos, judetul Iasi, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Ganel-Tiqwa, str. Hagalil nr. 91. (1.642/2008)

155. Westfried Alice, fiica lui Kahn Mendel si Rachelle, născută la data de 4 aprilie 1956 īn Bucuresti, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, str. Haim Zakai 2/24, Petah Tickva. (294/2008)

156. Wirsz Nikolaus Walter, fiul lui Nicolae si Ecaterina, născut la data de 15 mai 1938 īn localitatea Lovrin, judetul Timis, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, Elisabethenstrase 4, 76744 Worth am Rhein. (715/2008)

157. Yancu Leivi, fiul lui Moisi si Clara, născut la data de 4 iunie 1942 īn localitatea Iasi, judetul Iasi, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Rishon Lezion, str. Azmura nr. 11. (725/2008)

158. Yehezkel Gluck Gabriella Ghizella, fiica lui Gluck Andreiu si Viorica, născută la data de 23 septembrie 1961 īn localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Rehovat, str. Bustan nr. 2/8. (1.652/2008)

159. Zaidman Moshe, fiul lui Beno si Leontina, născut la data de 11 mai 1962 īn Bucuresti, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Ierusalim, str. Palmach nr. 52A. (1.643/2008)

160. Zeides Harild-Marianne, fiica lui Bruss Vilhem si Marianne, născută la data de 4 februarie 1944 īn localitatea Brasov, judetul Brasov, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, Weserstr. 11, 41366 Schwalmtal. (1.659/2008)

161. Zelig Eva, fiica lui Goldstein Eugen si Irina, născută la data de 2 septembrie 1939 īn localitatea Medias, judetul Sibiu, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Haifa, str. Simkin nr. 4. (147/2006)

162. Zelig Filip, fiul lui Samoile si Ester, născut la data de 7 iulie 1925 īn localitatea Sighisoara, judetul Mures, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, Haifa, str. Simkin nr. 4. (148/2006)

163. Ziegler Clarisa, fiica lui Haimsohn Leon si Ana, născută la data de 29 septembrie 1947 īn localitatea Bacău, judetul Bacău, Romānia, cetătean israelian, cu domiciliul actual īn Israel, 96757 Ierusalim, str. Kubovi nr. 54, Ramat Denia. (220/2007)

164. Zlătaru Viorica, fiica lui - si Zlătaru Mărioara, născută la data de 4 aprilie 1949 īn localitatea Făget - Bichigi, judetul Timis, Romānia, apatrid, cu domiciliul actual īn Franta, 25 Rue Sabran de Ponteves, 93240 Stains. (185/2008)

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care au solicitat redobāndirea cetăteniei romāne, cu stabilirea domiciliului īn Romānia

 

1. Bara Dorineta, fiica lui Clapon Ion si Victoria, născută la data de 29 iunie 1967 īn localitatea Anina, judetul Caras-Severin, Romānia, cetătean american, cu domiciliul actual īn Romānia, Oradea, str. Gheorghe Doja nr. 58/B, judetul Bihor. (2.465/2008)

2. Ciucure Daniel, fiul lui - si Ciucure Eugenia-Lămīita, născut la data de 19 iulie 1970 īn localitatea Craiova, judetul Dolj, Romānia, apatrid, cu domiciliul actual īn Franta, 90 AV Victor Hugo, 93300 Aubervilliers. (3.173/2007)

3. Dootz Gerhild, fiica lui Gerhart si Sara, născută la data de 7 mai 1968 īn localitatea Rupea, judetul Brasov, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Germania, Am Oberholz 3, 82449 Uffing a. Staffelsee. (539/2008)


4. Gall Tiberiu, fiul lui Tibor si Etelka, născut la data de 29 august 1967 īn localitatea Oradea, judetul Bihor, Romānia, apatrid, cu domiciliul actual īn Oradea, Aleea Călinului nr. 3, bl. X3, sc. A, ap. 1, judetul Bihor. (3.693/2006)

5. Jivcovici Petrica, fiul lui Dimitrie si Casandra, născut la data de 4 mai 1955 īn localitatea Hisias, judetul Timis, Romānia, cetătean american, cu domiciliul actual īn S.U.A., 143N, 4 th street Reading, PA 19601. (3.686/2005)

6. Lorinczy Emil, fiul lui Eugen si Zita, născut la data de 20 aprilie 1946 īn localitatea Hateg, judetul Hunedoara, Romānia, cetătean suedez, cu domiciliul actual īn Suedia, 40644 Boras, str. Lindormsgatan 8. (85/2006)

7. Mader-Muntean Maria, fiica lui Muntean Stefan si Maria, născută la data de 12 decembrie 1937 īn localitatea Straja, judetul Alba, Romānia, cetătean elvetian, cu domiciliul actual īn Elvetia, 1752 Villars-sur-Glane, Rte. de Cormanon 33. (2.352/2007)

8. Moissiu Constantin-Ion, fiul lui Ioan si Ana, născut la data de 17 decembrie 1941 īn Bucuresti, Romānia, cetătean american, cu domiciliul actual īn S.U.A., 7950 W. Flamingo Rd # 2135, Las Vegas, Nevada 89147. (2.083/2006)

9. Sillo Maria Magdalena, fiica lui Szabo Iosif si Sara, născută la data de 16 ianuarie 1948 īn localitatea Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, Romānia, cetătean german, cu domiciliul actual īn Austria, 1210 Viena, str. Kalser nr. 33. (1.167/2008)


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.