MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 31/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 31             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 15 ianuarie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

100. - Decizie privind eliberarea domnului Vasile Ciurchea din functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

101. - Decizie privind numirea domnului Irinel Popescu în functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

103. - Decizie pentru eliberarea domnului Corneliu Dobritoiu din functia de secretar de stat la Ministerul Apărării Nationale

 

104. - Decizie privind numirea domnului Aurel Ionel Lascu în functia de secretar de stat si sef al Departamentului pentru armamente la Ministerul Apărării Nationale

 

105. - Decizie privind numirea domnului Viorel Oancea în functia de secretar de stat si sef al Departamentului pentru politica de apărare si planificare la Ministerul Apărării Nationale

 

106. - Decizie privind numirea doamnei Stefania Gabriella Ferencz în functia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

107. - Decizie privind numirea domnului Călin Emilian Hintea în functia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

108. - Decizie privind numirea domnului Dan-Tudor Lazăr în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

109. - Decizie privind numirea domnului Cătălin Ovidiu Baba în functia de sef al Cancelariei Primului-Ministru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

706. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind alocarea sumelor în vederea compensării cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei în sistem centralizat, conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

 

707. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru abrogarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 662/2008 privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare pentru program, a numărului comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor, a componentei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a cuantumului taxei de participare la program, a modalitătii privind plata acesteia si a calendarului de desfăsurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici 2009

 


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Vasile Ciurchea din functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte

al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul sănătătii prin Adresa înregistrată sub nr. 117/IM din 5 ianuarie 2009,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 276 alin. (1) lit. a) si al art. 277 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 21 din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Vasile Ciurchea se eliberează din functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2009.

Nr. 100.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Irinel Popescu în functia de membru al consiliului de administratie

si de presedinte al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul sănătătii prin Adresa înregistrată sub nr. 117/IM din 5 ianuarie 2009,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 276 alin. (1) lit. a) i al art. 277 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 17 alin. (3) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Irinel Popescu se numeste în functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2009.

Nr. 101.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Corneliu Dobritoiu din functia de secretar de stat la Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Corneliu Dobritoiu se eliberează din functia de secretar de stat la Ministerul Apărării Nationale.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2009.

Nr. 103.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Aurel Ionel Lascu în functia de secretar de stat si sef al Departamentului pentru

armamente la Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 11 si al art. 32 alin. (4) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Aurel Ionel Lascu se numeste în functia de secretar de stat si sef al Departamentului pentru armamente la Ministerul Apărării Nationale.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2009.

Nr. 104.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Viorel Oancea în functia de secretar de stat si sef al Departamentului pentru politica

de apărare si planificare la Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 11 si al art. 32 alin. (4) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Viorel Oancea se numeste în functia de secretar de stat si sef al Departamentului pentru politica de apărare si planificare la Ministerul Apărării Nationale.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează: p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2009.

Nr. 105.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Stefania Gabriella Ferencz în functia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Stefania Gabriella Ferencz se numeste în functia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Bucuresti, 14 ianuarie 2009.

Nr. 106.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Călin Emilian Hintea în functia

de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Călin Emilian Hintea se numeste în functia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2009.

Nr. 107.


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Dan-Tudor Lazăr în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dan-Tudor Lazăr se numeste în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2009.

Nr. 108.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Cătălin Ovidiu Baba în functia de sef al Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cătălin Ovidiu Baba se numeste în functia de sef al Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 2. - Pe data prevăzută la art. 1 încetează aplicabilitatea dispozitiilor art. 2 din Decizia primului-ministru nr. 262/2008 privind eliberarea, la cerere, a domnului Marian Marius Dorin din functia de sef al Cancelariei Primului-Ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 22 decembrie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2009.

Nr. 109.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind alocarea sumelor în vederea compensării cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatieiîn sistem centralizat, conform Ordonanei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale

de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1)-(3) si ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006, ale Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 19 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si, respectiv, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă alocarea unor sume pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili corespunzător trimestrului I al anului 2009 (transa I - ianuarie 2009), conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Sumele prevăzute la art. 1 se transferă bugetelor locale de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, pentru furnizorii de energie termică destinată populatiei.

Art. 3. - Calculul cuantumurilor sumelor se face în baza ordinelor si deciziilor privind tarifele si preturile locale de referintă emise de autoritătile de reglementare competente, respectiv Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei si Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice.

Art. 4. - Alocarea sumelor se va face cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 125/2007 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a prestării serviciilor de interes economic general de către societătile care produc, transportă, distribuie si furnizează energie termică, continută de Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2009.

Nr. 706.

 

ANEXĂ*)

 

SUME

calculate pentru compensarea cresterilor neprevizonate ale preturilor la combustibilii utilizati

pentru producerea energiei termice furnizate populatiei prin sisteme centralizate, conform Ordonantei Guvernului

nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

crt.

Judetul

Localitatea

Cantitate energie

termică furnizată

populatiei în

ianuarie 2008

(Gcal.)

Cantitate anuală de

energie termică

estimată a fi

furnizată populatiei

conform A.N.R.S.C.

(Gcal.)

Compensare

combustibil 2009

(conform A.N.R.S.C.)

Repartizare

sume ianuarie

2009

lei

unitar lei/

G cal

lei

1.

Alba

1-Alba Iulia

578

1.280

85,41

109.325

40.300

2.

Arad

2-Arad

54.265

272.151

51,23

13.942.296

2.275.000

3-Chisineu Cris

208

1.100

79,84

87,824

13.500

4-Ineu

319

1.450

78,43

113.724

20.400

3.

Arges

5-Pitesti

73.308

324.577

83.97

27.254.731

5.237.600

6-Bascov

1.033

3.978

83.98

334.072

70.900

7-Mărăcineni

344

1.839

69,77

128.307

19.600

8-Stefănesti

359

1.272

82,85

105.335

24.300

9-Topoloveni

785

3.639

100.05

364.082

64.200

 

Bacău

10-Bacău

37.590

234.366

72.79

17.059.501

2.239.000

11-Onesti

11.113

61.703

81.87

5.051.625

744 500

5.

Botosani

12 -Botosani

18.903

92.000

79.23

7.289,160

1.225.600

6.

Bihor

13-Oradea

74.586

483.000

47.38

23.126.040

2.925.000

14-Sînmartin

1.280

6.693

43,83

293.354

46.000

7.

Brasov

15-Brasov

49.326

233.125

54,00

12.588.750

2.179.800

16-Fâgâras

5.779

31.500

82,47

2.597.805

390.000

8

Brăila

17-Brăila

35.312

150,335

99,90

15.018.467

2.887.000

9.

Buzău

18-Buzău

29.193

149.537

101,31

15,149.593

2.420.000

19-Râmnicu Sărat

875

3.900

98,98

386.022

70.800


Nr. crt.

 

 

Judetul

 

 

Localitatea

 

 

Cantitate energie

termică furnizată

populatiei în

ianuarie 2008

(Gcal.)

 

 

Cantitate anuală de

energie termică

estimată a fi

furnizată populatiei

conform A.N.R.S.C.

(Gcal.)

 

 

Compensare

combustibil 2009

(conform A.N.R.S.C.)

Repartizare sume ianuarie

20D9

lei

unitar

lei/Gcal

lei

 

 

10.

Caras Severin

20-Resita

5.441

28.020

108,32

3.035.126

482.000

11.

 

 

Călărasi

 

 

21-Călărasi

1.190

4.836

85.97

415.751

83.500

22-Lehliu Gară

385

2.148

148,90

319.837

46.900

23-Oltenita

7.981

28.371

88,84

2.520.480

580.000

12.

Cluj

24-Ctuj Napoca

65.136

389.500

96,75

37.684.125

5.057.400

13.

 

 

 

 

Constanta

 

 

 

 

25-Constanta

126,603

637.636

70,99

45.265.780

7.455.000

26-Medgidia

6.055

30.500

85,23

2.599.515

422.300

27-Eforie

589

2.600

136,02

353.652

65 500

28-Mangalia

11.687

50.000

177,57

8.878.500

1.698.000

29-Năvodari

10.485

54.707

59,27

3 242 484

508.500

14.

Dâmbovita

30-Târgoviste

12.718

67.000

97.21

6.513.07G

1 011.700

15.

Dolj

 

31-Craiova

109.728

460.000

33.77

15.534.200

3.032.000

32-Calafat

4.25C

15.000

114.60

1.719,000

960.000

16.

Galati

33-Galati

102.096

447.109

59,61

26.652.167

4.980.500

17.

 

Giurgiu

 

34-Giurgiu

23.805

89.406

86,57

7.739.877

1686.000

35-Bolintin Vale

747

3.956

81,47

322.295

49.800

18.

Gorj

36-Motru

9.477

55.045

19,00

1.045.855

147.000

19.

 

 

 

Harghita

 

 

 

37-Cristuru Secuiesc

947

4.400

61,52

270.688

47.500

38-Gheorgheni

5.576

29.000

61,80

1.792.200

282.000

39-Miercurea Ciuc

13.483

70.000

101,29

7,090.300

1.117.500

40-Odorheiu Secuiesc

5.122

28.244

93.53

2.641.661

392,000

20.

 

 

 

 

 

Hunedoara

 

 

 

 

 

 

 

41-Deva

17.328

110.000

37,04

4.074.400

525.000

42-Brad

4.010

19.205

117,59

2.258.316

1.400.000

43-Petrila

309

3.000

52.97

158.910

13.400

44-Aninoasa

30

300

26.95

8.085

0

45-Vuican

5.006

21.200

27,86

590.632

114.000

46-Petrosani

4.697

21.000

27.86

585.060

107.000

47-Lupeni

5.303

21.500

29,10

625.650

126.000

48-Criscior

157

785

117,59

92.308

15.000

21.

Ialomita

49-Fetesti

504

2.300

152,60

350.980

62,900

22.

 

Iasi

 

50-Iasi

89536

406.707

60,01

24.406.487

4.397.000

51-Pascani

8.244

41.693

90,65

3.779,470

611.500

23.

Ilfov

52-Chitila

850

3.672

58,11

213.380

40.000

24.

Maramures

53-Baia Mare

920

5.000

86,66

433.300

65.000

25.

Mehedinti

54-Dr. Turnu Severin

44.463

209.000

27,16

5.676.440

1.388.000

26.

Mures

 

 

55-Targu Mures

35.597

192.047

101,49

19.490.850

2.956.000

5 6-Reghin

413

3.000

57,80

173.400

19.500

57-Sighisoara

215

1.250

51.60

64.500

9.000

27.

 

 

Neamt

 

 

58-Piatra Neamt

17.393

100.000

103,33

10.333.000

1.470.700

59-Târgu Neamt

94

800

62,60

50.080

4.800

60-Roman

85

1.000

75.84

75.840

0

28.

 

 

 

Olt

 

 

 

61 Bals

380

1.200

81,68

98.016

25.300

62-Drăgănesti-Olt

41

650

64,57

41.971

2.000

63-Caracal

8.882

43.000

91,26

3.924.180

663.000

64-Corabia

70

550

131,09

72.100

7.500

29.

 

Prahova

 

55-Ploiesti

86.746

392.434

56.78

22.282.403

4.030.800

66-Mizil

1.653

7.500

101,17

758.775

0

30.

Sălaj

57-Zalau

1.023

5.400

94,16

508.464

78.800

31.

 

Sibiu

 

6S-Copsa Mică

84

480

39.36

18.893

2.700

60-Sibiu

2.198

11.662

23.91

278.838

43 000

32.

Suceava

 

 

70-Suceava

39.581

210.000

64.65

13.576.500

2.094.000

71-Rădăuti

8.685

58.000

68.01

3.944.580

483.300

72-Siret

1.279

6.000

82,30

493.800

86.000

33.

Teleorman

 

 

73-Turnu Măgurele

B.557

36.000

78,57

2.828.520

0

74-Alexandria

19.236

97.093

61.22

5.944.033

963.700

75-Rosiorii de Vede

5.690

20.000

84,51

1.690.200

0

34.

Timis

 

 

76-Timisoara

138.896

735,235

71,37

52.841.339

7.849.000

77-Lovrin

87

350

68,15

23.853

4.600

78-Sannicolau Mare

1.573

8.380

78,76

660.009

101.300

35.

 

Tulcea

 

79-Tulcea

23.319

109.850

94,91

10.425.864

1.811.000

80-Măcin

345

1.220

68,40

83.448

19.300

36.

 

 

Vâlcea

 

 

 

81-Rm. Vâlcea

48.115

250.000

34,99

8.747.500

1.377.700

82-Horezu

250

1.560

150,14

234.218

30.400

83-Călimănesti

1.200

5.680

5,61

31.865

10.900

84-Baile Olanesti

275

1.800

133,72

240.696

30.000

37.

 

Vaslui

 

 

 

85-Bârlad

272

2.200

80,25

176.550

17.800

86-Husi

1.276

6 450

84.19

543.026

87.900

87-Vaslui

5.200

22.203

127.65

2.834.213

543.000

88-Negresti

51

500

89.45

44.725

3.700

38,

Vrancea

89-Focsani

31.573

146.697

70,24

10.303.997

1.814.800

39.

Bucuresti

90-Bucuresti

815.993

4.343.336

75.57

328.225.901

49.494.900

 

TOTAL

 

2.404.439

12.243.812

 

B61.956.191

133.000.000


MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 662/2008 privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare pentru program, a numărului comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor, a componentei nominale a acestora,

a tematicii pentru concurs, a cuantumului taxei de participare la program,a modalitătii privind plata acesteia si a calendarului de desfăsurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice

corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici 2009

 

Având în vedere prevederile art. 5 si 10 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2001 privind înfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.083/2004 privind organizarea si functionarea Institutului National de Administratie si a centrelor regionale de formare continuă pentru administratia publică locală, ale art. 2 alin. (1) lit. a) din Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se abrogă Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 662/2008 privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare pentru program, a numărului comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor, a componentei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a cuantumului taxei de participare la program, a modalitătii privind plata acesteia si a calendarului de desfăsurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 3 decembrie 2008.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul interimar al administratiei si internelor,

Dan Nica

Bucuresti, 14 ianuarie 2009.

Nr. 707.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.