MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 35/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 35             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 19 ianuarie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

113. - Decizie pentru numirea domnului Liviu Harbuz în functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

114. - Decizie pentru numirea domnului Ionel Popescu în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

695/2008. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea si portul uniformei personalului medical, paramedical si civil din cadrul serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare, a normelor privind echiparea acestor categorii de personal, precum si a regulilor pentru aplicarea acestora

 

62. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului extrasului situatiilor financiare anuale care se publică de asociatiile, fundatiile si federatiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

1.185/2008. - Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale INSURANCE GROUP - Broker de Asigurare - S.R.L.

 

1.186/2008. - Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale INTERMED ASIG. BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

1.187/2008. - Decizie privind aprobarea cererii de încetare a activitătii si retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale „Adriasig Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

4. - Decizie privind sanctionarea Societătii Comerciale „Grand Garage Broker de Asigurare” - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

 


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Liviu Harbuz în functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 15 lit. d) si art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Liviu Harbuz se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2009.

Nr. 113.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

DECIZIE

privind numirea domnului Ionel Popescu în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ionel Popescu se numeste în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2009.

Nr. 114.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea si portul uniformei personalului medical,

paramedical si civil din cadrul serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare, a normelor

privind echiparea acestor categorii de personal, precum si a regulilor pentru aplicarea acestora

 

Având în vedere prevederile art. 114 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru compunerea si portul uniformei personalului medical, paramedical si civil din cadrul serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Normele privind echiparea personalului medical, paramedical si civil din cadrul serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare si regulile pentru aplicarea acestora, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Ordonatorii de credite răspund de asigurarea drepturilor de echipament prevăzute în Normele privind echiparea personalului medical, paramedical si civil din cadrul serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare, aprobate prin prezentul ordin, în limita fondurilor disponibile.

Art. 4. - Uniformele si echipamentul de protectie sunt unice si obligatorii pentru personalul medical, paramedical si civil care face parte din structura serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare.

Art. 5. - Angajatorii au obligatia să urmărească respectarea de către personalul medical, paramedical s i civil din cadrul serviciilor mobile de urgentă, reanimare i descarcerare a prevederilor regulamentului pentru compunerea si portul uniformei.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 19 decembrie 2008.

Nr. 695.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

pentru compunerea si portul uniformei personalului medical, paramedical si civil

din cadrul serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare

 

PARTEA I

Portul uniformei de către personalul medical, paramedical si civil din cadrul serviciilor mobile de

urgentă, reanimare si descarcerare

 

CAPITOLUL I

Uniforma personalului medical, paramedical si civil din cadrul serviciilor mobile de urgentă, reanimare

si descarcerare

 

Reguli generale

Prezentul regulament stabileste si descrie totalitatea articolelor de echipament ce compun uniforma personalului medical, paramedical si civil din cadrul serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare si reglementează modul de purtare a acestora.

Personalul medical, paramedical si civil este obligat să cunoască regulile privind portul uniformei în care îsi desfăsoară activitatea zilnică si să aibă o uniformă îngrijită, bine întretinută, completă si regulamentară în toate situatiile: în oras, la serviciu, în timpul interventiilor, la ceremonii. Purtarea altor uniforme decât a celor prevăzute în regulament sau executarea de modificări la articolele de echipament este interzisă.

Sefii (conducătorii) institutiilor si unitătilor în organigrama cărora functionează serviciile mobile de urgentă, reanimare si

descarcerare sunt datori să asigure cunoasterea de către întreg personalul medical, paramedical si civil a reglementărilor privind portul uniformei, să controleze si să pretindă acestora să aibă o tinută regulamentară în toate împrejurările.

Introducerea, scoaterea sau înlocuirea din structura normelor de echipare a unor articole de echipament, precum si modificarea regulilor de purtare a acestora se fac numai cu avizul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă si cu aprobarea ministrului internelor si reformei administrative.

Personalul medical, paramedical si civil beneficiază de articolele de echipament din compunerea uniformei numai în perioada în care îsi desfăsoară activitatea în cadrul serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare.

Este interzisă purtarea în orice situatie de către persoane neautorizate a uniformei destinate sau a unor articole din compunerea acesteia.

 

CAPITOLUL II

Reguli referitoare la portul articolelor de echipament

 

A. COIFURA

a) Sapca si pălăria

Se asază pe cap astfel încât să acopere partea superioară a fruntii, iar emblema să fie în mijlocul fruntii. Este interzis portul acestora pe ceafă.


b) Căciula

Se poartă pe timp friguros. În raport de conditiile climaterice si de zona geografică, personalul medical civil poate trece la portul căciulii în mod facultativ.

B. ÎMBRĂCĂMINTEA SI LENJERIA

a) Vestonul

Se poartă numai cu cravată. Clapele buzunarelor vestonului trebuie să fie închise cu nasturi, iar în buzunare nu se vor pune obiecte voluminoase care să le deformeze.

b) Bluzonul

Se poartă cu cămasă si cravată. Se poate purta si în locul vestonului.

c) Scurta cu mesadă si guler din blană naturală

Se poartă în anotimpul rece, cu fular si cu cordonul închis. Se poate purta fără mesadă sau guler în perioadele de trecere de la iarnă la primăvară sau de la toamnă la iarnă.

d) Mantaua pentru ploaie

Se poartă pe timp ploios sau rece, închisă ori deschisă la gât, cu cordon. Gluga se poartă numai când plouă.

e) Cămasa

Se poartă cu veston sau bluzon, cu cravată.

C. ÎNCĂLTĂMINTEA

Pantofii, ghetele si cizmele se poartă corespunzător sezonului.

Este interzis a se purta încăltăminte de altă culoare, alt format ori model decât cele stabilite de prezentul regulament.

D. ECHIPAMENT DIVERS

a) Cravata

Se poartă la cămasă si veston. Nodul cravatei va avea dimensiuni potrivite si va fi asezat la mijlocul deschizăturii gulerului cămăsii.

b) Fularul

Se poartă numai la scurta cu mesadă si guler din blană naturală, fără nod în fată.

E. ÎNSEMNE DE GRAD PROFESIONAL SI ACCESORII

a) Însemnele de grad profesional

Se poartă aplicate la terminatia mânecilor de la veston, bluzon, manta pentru ploaie si scurtă cu mesadă si guler din blană naturală.

b) Emblema pentru coifură

Se fixează cu respectarea simetriei, astfel:

- la sapcă: în fată, la centru, pe bandă;

- la pălărie: în fată, la centru, pe bandă;

- la căciulă: în centrul clapei frontale.

F. ECUSONUL DE MÂNECĂ

Se fixează pe axul mânecii stângi a articolelor de echipament (cu exceptia cămăsii), la 4-6 cm distantă de cusătura umărului, prin coasere pe întreaga margine cu ată la culoare.

G. ECUSONUL DE PIEPT

Se poartă pe pieptul stâng, deasupra buzunarului de sus, la veston si la bluzon.

 

PARTEA a II-a

Descrierea uniformei personalului medical, paramedical si civil din cadrul serviciilor mobile de urgentă,

reanimare si descarcerare

 

CAPITOLUL I

Coifura

A. SAPCA

Sapca este realizată din stofă si se compune din calotă, bandă, cozoroc, snur si emblemă.

Sapca pentru medici are brodate pe cozoroc două rânduri de frunze de stejar cu fir metalizat de culoare argintie.

Sapca pentru paramedici are cozorocul simplu.

Calota este rotundă, iar pe partea inferioară a calotei se montează o bandă, ajurată pe margini cu rosu.

Cozorocul este de culoare neagră, de forma ovală si se îngustează spre capete. Se fixează la sapcă putin înclinat.

Sapca are aplicată în fată - la centru - pe bandă emblema pentru coifură.

Culoarea accesoriilor de la sapcă este alb-argintiu.

Sapca se confectionează din stofă de culoare bleu-navy/ultramarin. Deasupra cozorocului se montează un accesoriu realizat prin împletirea a două grupuri formate din snur parmac dublu.

B. PĂLĂRIA

Se confectionează din tesătură fetru de culoare bleu-navy/ultramarin.

Deasupra borului pălăriei se montează o bandă de culoare bleu-navy/ultramarin ajurată pe margini cu fir rosu.

În fată, pe bandă, se aplică emblema pentru coifură.

C. CĂCIULA

Pentru bărbati căciula se compune din calotă, bordură, clape si partea frontală, confectionate din stofă de culoare bleu-navy/ultramarin.

Bordura, clapele si partea frontală sunt dublate cu blană de ovine nutriet de culoare neagră.

Calota are o formă ovală si este căptusită în interior cu material textil netesut, termoizolant. Pe partea frontală, la mijloc, se aplică emblema pentru coifură.

Pentru femei căciula se realizează sub formă de tocă si se compune din calotă si bordură dublate cu blană.

Căciula se confectionează din postav de culoare bleu-navy/ultramarin, are formă semiovală, bordura este dreaptă de jur împrejurul calotei si este prevăzută la partea din fată cu emblemă brodată. Blana este croită dintr-o singură bucată unită la spate si fixată de calotă de jur-împrejur.

Căciula este dublată pe interior cu căptuseală matlasată pe material netesut termoizolant.

 

CAPITOLUL II

Îmbrăcămintea si lenjeria

 

A. VESTONUL

Vestonul se realizează în varianta la două rânduri de nasturi pentru medici si la un rând de nasturi pentru paramedici.

Vestonul la două rânduri de nasturi pentru medici se confectionează din stofă de culoare bleu-navy/ultramarin.

Se încheie la două rânduri de nasturi din metal de culoare alb-argintiu, imprimati cu însemnul heraldic specific structurii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, alti doi nasturi fiind montati mai sus, putin lateral, simetric.

Pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept, pentru bărbati.

Pieptul drept este petrecut peste pieptul stâng, pentru femei.

Ambii piepti sunt prevăzuti, sub talie, cu câte un buzunar ascuns, iar pe pieptul stâng, în partea de sus, se află un buzunar fals.

Spatele este confectionat din două bucăti, având cusătură pe mijloc.

Mâneca este formată dintr-o bucată, fără mansetă, iar la terminatia fiecărei mâneci sunt montati 3 nasturi.

Pe axul mânecii stângi se montează ecusonul de mânecă.

Vestonul la un rând de nasturi pentru paramedici se confectionează din stofă de culoare bleu-navy/ultramarin.

Se încheie la un rând de nasturi din metal de culoare alb-argintiu, imprimati cu însemnul heraldic specific structurii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă.


Pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept, pentru bărbati.

Pieptul drept este petrecut peste pieptul stâng, pentru femei.

Ambii piepti sunt prevăzuti, sub talie, cu câte un buzunar ascuns, iar pe pieptul stâng, în partea de sus, se află un buzunar fals.

Spatele este confectionat din două bucăti, având cusătură pe mijloc.

Mâneca este formată dintr-o bucată, fără mansetă, iar la terminatia fiecărei mâneci sunt montati 3 nasturi.

Pe axul mânecii stângi se montează ecusonul de mânecă.

Umărul este prevăzut cu epoleti din material fond.

B. PANTALONUL

Se confectionează din stofă de culoare bleu-navy/ultramarin. Pantalonul este drept, fără mansetă. Pantalonul este prevăzut cu 3 buzunare, două pe părtile laterale si unul cu clapă pe partea dreaptă a spatelui.

Betelia are găici pentru curea.

Pantalonii pentru femei nu au buzunar la spate.

C. FUSTA

Se confectionează din stofă de culoare bleu-navy/ultramarin.

Fusta se compune din: fată, spate, betelie si căptuseală.

Fata fustei se croieste dintr-o singură bucată si este prevăzută la partea superioară cu două pense.

Spatele fustei este din două bucăti, având cusătura de încheiere pe mijloc, la partea inferioară se termină cu o cută dublă, iar la partea superioară are un slit care se încheie cu fermoar si două pense pentru ajustare.

Fusta este dublată cu căptuseală.

D. BLUZONUL

Se confectionează din tesătură imperrespirantă, de culoare bleu-navy/ultramarin.

Partea superioară a pieptilor si a spatelui se dublează cu platcă din material fond, fixată prin tighele duble la capete.

Pieptii se încheie cu fermoar, iar foranul cu butoni metalici.

Pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept, pentru bărbati.

Pieptul drept este petrecut peste pieptul stâng, pentru femei.

Pe partea superioară a pieptilor sunt două buzunare aplicate. Buzunarele de la partea inferioară a pieptilor sunt tăiate oblic.

Mâneca este formată din două bucăti si este prevăzută cu mansetă.

La terminatia inferioară, bluzonul este prevăzut cu o bandă elastică, realizată din material fond si elastic.

Umărul este prevăzut cu epoleti din material fond.

E. SCURTA CU MESADĂ SI GULER DIN BLANĂ NATURALĂ

Se confectionează din tesătură imperrespirantă, de culoare bleu-navy/ultramarin, dublată cu mesadă detasabilă din material netesut termoizolant, si guler din blană de ovine nutriet de culoare neagră.

Scurta este prevăzută cu 4 buzunare. Buzunarele din partea superioară sunt aplicate si se închid cu clape si butoni. Buzunarele din partea inferioară sunt oblice, cu laist.

Pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept, pentru bărbati.

Pieptul drept este petrecut peste pieptul stâng, pentru femei.

Mâneca este dreaptă, fără mansetă. În talie, scurta este prevăzută cu cordon din material fond.

Umărul este prevăzut cu epoleti din material fond.

F. MANTAUA PENTRU PLOAIE

Se confectionează din tesătură imperrespirantă, de culoare bleu-navy/ultramarin. Este deschisă la gât, cu posibilitatea de a fi încheiată, si este prevăzută cu glugă.

Se închide în fată cu un rând de nasturi ascunsi în sublaist si este prevăzută în talie cu un cordon din material fond. În partea superioară a spatelui are platcă.

Mâneca este dreaptă, fără mansetă, iar la 5 cm de terminatie este prevăzută cu o bridă care se închide cu buton.

La partea inferioară a pieptilor, lateral sub linia taliei, sunt pozitionate două buzunare asezate oblic.

Pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept, pentru bărbati.

Pentru femei, se încheie partea dreaptă peste partea stângă si pe piepti are două pense.

Umărul este prevăzut cu epoleti din material fond.

G. CĂMASA

Se confectionează din tercot de culoare albă si de culoare bleu-ciel.

Pieptii se încheie cu nasturi, iar mâneca este prevăzută cu mansetă.

La cămasa pentru bărbati, pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept.

La cămasa pentru femei, pieptul drept este petrecut peste pieptul stâng.

 

CAPITOLUL III

Încăltămintea

 

A. PANTOFII

Se confectionează din piele box, fată naturală, de culoare neagră. Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri.

B. GHETELE

Se confectionează din piele box, fată naturală, de culoare neagră.

Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri, sistemul de încheiere este cu siret si sunt căptusite cu mesină.

C. CIZMELE SCURTE PENTRU FEMEI

Se confectionează din piele box, fată naturală, de culoare neagră. Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri, au carâmbi înalti, iar sistemul de încheiere este cu fermoar.

Cizmele sunt căptusite cu blană sau cu mesină.

 

CAPITOLUL IV

Echipament divers

 

A. CRAVATA

Se confectionează din tesătură sintetică de culoare bleu-navy/ultramarin.

B. FULARUL

Se confectionează prin tricotare din fire tip lână/acrilice de culoare bleu-navy/ultramarin.

Este de formă dreptunghiulară, cu franjuri la capete.

C. MĂNUSILE

Se confectionează din piele de culoare neagră. Au format obisnuit, cu 5 degete. Pot fi căptusite cu tricot sau blană naturală.

D. CIORAPII

Se confectionează prin tricotare din fire naturale sau sintetice de culoare bleu-navy/ultramarin, tratate antimicotic si antibacterian, cu carâmbi înalti, având la terminatie mansetă cu fire elastomer.

Pentru femei, ciorapii sunt tricotati din fire sintetice sub formă de dres.

E. CUREAUA

Se confectionează din piele de culoare neagră. Sistemul de închidere este prin cataramă metalică de culoare alb-argintiu.

F. NASTURII

Se confectionează din metal alb-argintiu, ambutisat, si sunt prevăzuti cu anou.

Calota este putin bombată, are bordură pe margine si are stantate elemente din însemnul heraldic al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă - casca dispusă pe două toporase încrucisate.

 


CAPITOLUL V

Semnele distinctive ale gradelor

 

A. EMBLEMA PENTRU COIFURĂ

Emblema pentru coifură se realizează prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintiu pe un suport textil de culoare bleu-navy.

Emblema pentru coifură contine elemente din însemnul heraldic al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă - casca dispusă pe două toporase încrucisate, având la bază grenada explodând.

Elementele din însemnul heraldic sunt încadrate de 3 rânduri de frunze de stejar dispuse în evantai, pentru medici, si de două ramuri de frunze de stejar dispuse în evantai, pentru asistentii medicali si paramedici.

Frunzele de stejar, casca, toporasele si grenada sunt de culoare alb-argintiu, iar fondul emblemei este de culoare rosie.

Deasupra emblemei, pe coifură, se montează un caduceu (sarpe încolăcit pe un toiag cu aripi deasupra) realizat din tablă de alamă ambutisată.

B. SUPORTUL CU ÎNSEMNE DE GRAD PROFESIONAL

1. Însemn de grad profesional pentru medici Se confectionează sub formă de suport de grad/manson dreptunghiular, din paspoal de culoare bleu-navy/ultramarin, ajurat la ambele capete cu fir de culoare rosu-purpuriu. Însemnele de grad profesional pentru medici sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

Pe suporturile de grad se aplică un caduceu metalic si se brodează trese sau romburi, astfel:

- pentru medicul debutant: pe suportul de grad se aplică caduceul metalic încadrat cu lauri;

- pentru medicul sef de echipaj: pe suportul de grad se aplică caduceul metalic deasupra unei barete brodate cu fir de viscoză alb;

- pentru medicul sef gardă: sub caduceul metalic montat pe manson se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb două barete;

- pentru medicul sef interventie gradul I: sub caduceul metalic montat pe manson se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb 3 barete;

- pentru medicul sef interventie gradul II: sub caduceul metalic montat pe manson se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb 4 barete;

- pentru medicul sef serviciu gradul I: sub caduceul metalic montat pe manson se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb un romb;

- pentru medicul sef serviciu gradul II: sub caduceul metalic montat pe manson se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb un romb deasupra unei barete;

- pentru medicul sef serviciu gradul III: sub caduceul metalic montat pe manson se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb un romb deasupra a două barete;

- pentru medicul comandant regional gradul I: sub caduceul metalic montat pe manson se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb un romb încadrat între două barete;

- pentru medicul comandant regional gradul II: sub caduceul metalic montat pe manson se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb două romburi încadrate între două barete;

- pentru medicul comandant regional gradul III: sub caduceul metalic montat pe manson se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb 3 romburi încadrate între două barete.

2. Însemn de grad profesional pentru asistenti medicali si paramedici

Se confectionează sub formă de suport de grad/manson dreptunghiular, din paspoal de culoare bleu-navy/ultramarin, ajurat la ambele capete cu fir de culoare rosu-purpuriu. Însemnele de grad profesional pentru asistenti medicali si paramedici sunt prezentate în anexă.

Pe suporturile de grad se aplică un caduceu metalic si se brodează cu fir de viscoză alb-argintiu elemente unghiulare, romburi si barete dispuse oblic, astfel:

- pentru asistentul medical debutant: pe suportul de grad se aplică caduceul metalic;

- pentru asistentul medical gradul I: sub caduceul metalic montat pe manson se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb un element unghiular;

- pentru asistentul medical gradul II: sub caduceul metalic montat pe manson se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb două elemente unghiulare;

- pentru asistentul medical gradul III: sub caduceul metalic montat pe manson se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb 3 elemente unghiulare;

- pentru asistentul medical gradul IV: sub caduceul metalic montat pe manson se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb 4 elemente unghiulare;

- pentru asistentul medical sef la nivel judetean sau al municipiului Bucuresti: sub caduceul metalic montat pe manson se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb un romb;

- pentru asistentul medical sef la nivel judetean sau al municipiului Bucuresti cu atributii pe plan regional: sub caduceul metalic montat pe manson se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb două romburi;

- pentru paramedicul debutant: pe suportul de grad se aplică caduceul metalic;

- pentru paramedicul gradul I: sub caduceul metalic montat pe manson se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb o baretă înclinată;

- pentru paramedicul gradul II: sub caduceul metalic montat pe manson se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb două barete înclinate;

- pentru paramedicul gradul III: sub caduceul metalic montat pe manson se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb 3 barete înclinate;

- pentru paramedicul gradul IV: sub caduceul metalic montat pe manson se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb 4 barete înclinate.

C. ECUSOANE

1. Ecusonul de mânecă

Este format din ecuson sub formă de scut, care se confectionează pe suport textil de culoare bleu-navy/ultramarin pe care este brodat, în centru, însemnul heraldic sub care este inscriptionată deviza specifică, si din segmentul circular care se confectionează pe suport textil de culoare bleu-navy/ultramarin pe care este brodată inscriptia „I.G.S.U.” Se aplică pe mâneca stângă la 4-6 cm de cusătura umărului.

2. Ecusonul de piept

Este de formă circulară si se confectionează pe un suport de culoare bleu-navy pe care se brodează cu fire de viscoză elemente din însemnul heraldic al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă si elemente specifice serviciului de asistentă medicală (caduceu si semnul vietii), având înscriptionat prin brodare „S.M.U.R.D.”


 

ANEXĂ*) la regulament

 

ÎNSEMNE DE GRAD PENTRU PERSONALUL MEDICAL - S.M.U.R.D.

 

Pagina 1

Pagina a 2-a


ANEXA Nr. 2

 

NORME

privind echiparea personalului medical, paramedical si civil din cadrul serviciilor mobile de urgentă,

reanimare si descarcerare, precum si regulile pentru aplicarea acestora

Norma nr. 1 pentru echiparea personalului medical, paramedical si civil din cadrul serviciilor mobile de urgentă,

reanimare si descarcerare (S.M.U.R.D.)

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea articolelor de echipament

U.M.

Prevederi

Observatii

Cantitate

Durata (ani)

0

1

2

3

4

5

 

A. COIFURĂ

 

 

 

 

1.

Sapcă din stofă, completă

buc.

1

4

Pentru bărbati

2.

Pălărie completă

buc.

1

4

Pentru femei

3.

Căciulă din blană naturală

buc.

1

6

 

 

B. ÎMBRĂCĂMINTE

 

 

 

 

1.

Costum din stofă (veston cu 2 pantaloni lungi)

buc.

1

4

Femeile primesc costum format din veston, un pantalon si o fustă

2.

Scurtă cu mesadă si guler din blană naturală

buc.

1

6

 

3.

Bluzon

buc.

1

4

 

4.

Manta pentru ploaie

buc.

1

6

 

 

C. LENJERIE

 

 

 

 

1.

Cămasă

buc.

2

2

 

 

D. ÎNCĂLTĂMINTE

 

 

 

 

1.

Pantofi din piele

pereche

1

2

 

2.

Ghete din piele

pereche

1

4

Pentru bărbati

3.

Cizme scurte

pereche

1

4

Pentru femei

 

E. ECHIPAMENT DIVERS

 

 

 

 

1.

Cravată

buc.

2

6

 

2.

Fular

buc.

1

6

 

3.

Mănusi din piele

pereche

1

4

 

4.

Curea pentru pantaloni, din piele

buc.

1

8

 

5.

Ciorapi

pereche

3

1

Pentru femei se asigură 3 perechi de ciorapi dres.

 

F. ÎNSEMNE DE GRAD PROFESIONAL SI ACCESORII

 

 

 

 

1.

Emblemă pentru coifură

buc.

1

6

Pentru fiecare căciulă

2.

Însemne de grad profesional

pereche

4

5

 

3.

Ecuson mânecă

buc.

4

5

 

4.

Ecuson piept

buc.

4

5

 

 

Norma nr. 2

pentru asigurarea echipamentului special personalului medical, paramedical si civil

din cadrul serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare (S.M.U.R.D.)

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea articolelor de echipament

U.M.

Prevederi

Observatii

Cantitate

Durata (ani)

0

1

2

3

4

5

I. Pentru fiecare medic si paramedic civil de pe ambulantele serviciului mobil de urgentă, reanimare si descarcerare (S.M.U.R.D.)

1.

Sapcă completă pentru vară

buc.

1

2

 

2.

Sapcă completă pentru iarnă

buc.

1

2

 

3.

Combinezon (salopetă) special

buc.

2

2

 

4.

Complet modular

buc.

1

3

 

5.

Tricou

buc.

2

1

 

6.

Costum flausat (bluză + pantalon)

buc.

2

2

 

7.

Ghete unice (vară - iarnă)

pereche

1

1

 


REGULI

pentru aplicarea Normelor privind echiparea personalului medical, paramedical si civil

din cadrul serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare

 

Art. 1. - Echiparea personalului medical, paramedical si civil, precum si asigurarea cu echipament special de protectie se fac potrivit prevederilor normelor de echipament nr. 1 si 2 din prezenta anexă.

Art. 2. - Norma nr. 1 cuprinde articolele de echipament din compunerea uniformei care se asigură de către angajator, contra cost, la pretul de achizitie.

Art. 3. - Norma nr. 2 cuprinde articolele de echipament special de protectie care se asigură gratuit de către angajator.

Art. 4. - Personalul medical, paramedical si civil beneficiază de articolele de echipament prevăzute în normele nr. 1 si 2 din prezenta anexă doar pentru perioada în care desfăsoară activităti specifice în cadrul serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare.

Art. 5. - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă poate elabora dispozitii în legătură cu uniforma si drepturile de echipament special de protectie ale personalului medical civil din cadrul serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare, cu respectarea prevederilor legale si ale prezentelor reguli de aplicare a normelor.

Art. 6. - Articolele din compunerea uniformei efectivelor din cadrul serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare si echipamentul specific se achizitionează conform legislatiei privind achizitiile publice de bunuri si servicii.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului extrasului situatiilor financiare anuale care se publică de asociatiile,

fundatiile si federatiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică

 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial,

în temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, s i ale art. 41 lit. f) si art. 45 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări i completări prin Legea nr. 246/2005,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul extrasului situatiilor financiare anuale ale asociatiilor, fundatiilor si federatiilor recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum si în Registrul national al persoanelor juridice fără scop patrimonial, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar 2008.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor publice nr. 330/2003 pentru aprobarea modelului extrasului situatiilor financiare anuale care se publică de asociatiile si fundatiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 28 martie 2003, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2009.

Nr. 62.

 

ANEXĂ

 

EXTRASUL

situatiilor financiare anuale care se publică de asociatiile, fundatiile si federatiile recunoscute, potrivit legii,

ca fiind de utilitate publică

- model -

 

Judetul...................................................................

Entitate....................................................................

Adresa: localitatea........................................, sectorul.........., str.............. nr.........., bl........., sc.........., ap.........., telefon..................., fax............., codul postal.........................

Numărul si data înscrierii în Registrul asociatiilor si fundatiilor.......................................................................................

Numărul si data înscrierii în Registrul federaiilor...........................................................................................................

Actul normativ, nr., dată, de recunoastere a utilitătii publice:.........................................................................................

Codul de înregistrare fiscală |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Indicatorii din situatiile financiare anuale depuse pentru anul : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

I. Indicatorii din bilant (în lei):

A. Active imobilizate

B. Active circulante

C. Cheltuieli în avans


D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an

E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete

F. Total active minus datorii curente

G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an

H. Provizioane

I. Venituri în avans

J. Capitaluri proprii

Total capitaluri

II. Indicatorii din contul rezultatului exercitiului (în lei):

- Venituri din activitătile fără scop patrimonial, din care:

- Resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale si subventii pentru venituri

- Cheltuieli privind activitătile fără scop patrimonial, din care:

- Cheltuieli din resursele de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale si din subventii pentru venituri

- Excedent din activitătile fără scop patrimonial

- Deficit din activitătile fără scop patrimonial

- Venituri din activitătile cu destinatie specială

- Cheltuieli privind activitătile cu destinatie specială

- Excedent din activitătile cu destinatie specială

- Deficit din activitătile cu destinatie specială

- Venituri din activitătile economice

- Cheltuieli privind activitătile economice

- Excedent din activitătile economice

- Deficit din activitătile economice

- Venituri totale

- Cheltuieli totale

- Excedent

- Deficit

III. Activităti desfăsurate:

- Fără scop patrimonial, cod clasă CAEN |_|_|_|_|_|

Efectivul de personal în anul |_|_|_|_|_|

- Economică sau financiară, cod clasă CAEN |_|_|_|_|_|

Efectivul de personal în |_|_|_|_|_|

- Durata efectivă de functionare în anul .............. (în luni) |_|_|

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea autorizatiei de functionare

a Societătii Comerciale INSURANCE GROUP - Broker de Asigurare - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor adoptate în sedinta din data de 16 decembrie 2008, conform art. 4 alin. (22)—(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia, ca urmare a analizării documentatiei aferente Notei nr. IX.573 din 11 decembrie 2008, s-a hotărât retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale INSURANCE GROUP - Broker de Asigurare - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Călărasilor nr. 166, bl. 54, sc. 1, et. 9, ap. 37, sectorul 3, înmatriculată la oficiul registrului comertului cu numărul de ordine J40/14642/04.11.2003, cod unic de înregistrare 12587171 si înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK - 164/13.05.2003, reprezentată legal de domnul Politis Alexandros, în calitate de administrator unic si conducător executiv,

avându-se în vedere următoarele motive de drept si de fapt:

1. Societatea nu a prezentat Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, până la termenele prevăzute prin Adresa nr. V.21719 din 2 noiembrie 2007, Decizia nr. 988 din 16 noiembrie 2007, Decizia nr. 95 din 4 februarie 2008 si Adresa nr. 18.391 din 1 august 2008, documentele privind înregistrarea la Oficiul registrului comertului a modificărilor aduse actului constitutiv al societătii, referitoare la schimbarea sediului social, revocarea din functia de administrator a doamnei Marin Beatrice-Ileana si recodificarea codului CAEN, fapte ce constituie contraventie conform art. 39 alin (2) lit. a) si c) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

2. Societatea a transmis cu întârziere raportările trimestrelor 1, 2 si 4/2007, 1/2008 si nu a transmis raportările semestrului 1/2008, trimestrelor 2 si 3/2008, raportările lunare aferente lunii februarie, perioadei mai - octombrie 2008, încălcând prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu prevederile lit. A pct. 3 din Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare/reasigurare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 11/2008, respectiv prevederile art. 3 alin. (3), (4) si pct. IV lit. a) din Normele privind forma si continutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006, cu modificările si completările ulterioare, rezultând astfel că într-o perioadă mai mare de 4 luni societatea nu a transmis nicio raportare.

3. Societatea nu a transmis dovada plătii ratelor 3 si 4 scadente, aferente politei de răspundere civilă profesională seria G 692990/31.05.2007, precum si a politei aferente perioadei 1 iunie 2008-31 mai 2009, astfel că Societatea Comercială INSURANCE GROUP - Broker de Asigurare - S.R.L. a încălcat prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 3 alin. (6) din Normele privind forma si continutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Faptele sus-mentionate constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), c), f) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Pentru aceste motive, în temeiul prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a), ale art. 35 alin. (7) lit. a) si d) si ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările si completările ulterioare, se decide:

Art. 1. - Se retrage autorizatia de functionare a brokerului de asigurare Societatea Comercială INSURANCE GROUP - Broker de Asigurare S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Călărasilor nr. 166, bl. 54, sc.1, et. 9, ap. 37, sectorul 3, înmatriculată la oficiul registrului comertului cu numărul de ordine J40/14642/04.11.2003, cod unic de înregistrare 12587171 si înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK - 164/13.05.2003, reprezentată legal de domnul Politis Alexandros, în calitate de administrator unic si conducător executiv, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (7) lit. a) si d) si ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societătii Comerciale INSURANCE GROUP - Broker de Asigurare - S.R.L. i se interzice, de la data primirii prezentei decizii, desfăsurarea activitătii de broker de asigurare în România, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor date în aplicarea acesteia.

Art. 3. - Brokerul de asigurare are obligatia să îsi schimbe denumirea prin eliminarea sintagmei „broker de asigurare”.

Art. 4. - (1) Brokerul de asigurare are obligatia să rezilieze toate contractele de colaborare încheiate cu societătile de asigurare, societatea rămânând răspunzătoare de îndeplinirea obligatiilor ce decurg din aceste contracte.

(2) În termen de 60 de zile de la data publicării deciziei de retragere a autorizatiei în Monitorul Oficial al României, Partea I, societatea va transmite la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor dovada rezilierii contractelor încheiate cu societătile de asigurare.

Art. 5. - Societatea are obligatia să îsi notifice clientii, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării platii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, ramânând direct raspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare la data emiterii prezentei decizii.

Art. 6. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială INSURANCE GROUP - Broker de Asigurare - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă pe timpul solutionării acesteia executarea deciziei emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 7. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

Bucuresti, 23 decembrie 2008.

Nr. 1.185.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea autorizatiei de functionare

a Societătii Comerciale INTERMED ASIG. BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor adoptată în sedinta din data de 9 decembrie 2008, conform art. 4 alin. (22)—(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia, ca urmare a analizării documentatiei aferente Notei nr. IX.534/20.11.2008, s-a hotărât retragerea autorizatiei de functionare a Societătii


Comerciale INTERMED ASIG. BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, str. Nicolae Bălcescu nr. 18, judetul Dolj, înmatriculată în registrul comertului cu numărul de ordine J16/1132/14.06.2007, cod unic de înregistrare 21927434, reprezentată legal de domnul Vasile Claudiu Florin, în calitate de administrator, Avându-se în vedere următoarele motive de drept si de fapt:

1. Societatea nu a făcut dovada existentei politei de răspundere civilă a brokerului de asigurare pentru perioada 13 decembrie 2007—5 august 2008, încălcând prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. Societatea a încheiat un contract de muncă pe perioadă nedeterminată cu o persoană înregistrată deja în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări ca agent de asigurare-persoană fizică, a încheiat un contract de asistent în brokeraj cu o persoană fizică înregistrată deja ca agent de asigurare—persoană fizică la o societate de asigurare si a încheiat două contracte de asistent în brokeraj cu două societăti care erau deja agenti de asigurare—persoane juridice la societăti de asigurare, încălcând prevederile art. 35 alin. (11) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Societatea nu a adus la cunostinta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor modificarea adresei sediului social prin renumerotarea străzii sediului social, ceea ce constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. q) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

4. Societatea nu a transmis situatiile financiare anuale aferente anului 2007, situatiile financiare aferente semestrului I/2008, raportările aferente trimestrului IV/2007 si trimestrului II/2008, a transmis doar în format electronic raportările aferente trimestrului III/2008 si nu a transmis raportările lunare aferente lunii decembrie 2007 si perioadei ianuarie-august 2008, încălcând prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare; rezultă astfel că societatea nu a transmis în interval de 4 luni nicio raportare la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

5. Societatea nu a desfăsurat activitate de asigurare timp de 9 luni, de la data autorizării (12 noiembrie 2007) si până la data de 1 septembrie 2008.

6. Până la data controlului, conducerea societătii nu a efectuat actualizarea obiectului de activitate al societătii, conform Clasificării activitătilor din aconomia natională - CAEN Rev.2.

Pentru aceste motive, în temeiul prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a), ale art. 35 alin. (7) lit. c) si d) si ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare, se decide:

Art. 1. - Se retrage autorizatia de functionare a brokerului de asigurare Societatea Comercială INTERMED ASIG. BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, str. Nicolae Bălcescu nr. 18, judetul Dolj, înmatriculată în registrul comertului cu numărul de ordine J16/1132/14.06.2007, cod unic de înregistrare 21927434, reprezentată legal de domnul Vasile Claudiu Florin, în calitate de administrator, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (7) lit. c) si d) si ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societătii Comerciale INTERMED ASIG. BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. i se interzice, de la data primirii prezentei decizii, desfăsurarea activitătii de broker de asigurare în România, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor date în aplicarea acesteia.

Art. 3. - Brokerul de asigurare are obligatia să îsi schimbe denumirea prin eliminarea sintagmei „broker de asigurare”.

Art. 4. - (1) Brokerul de asigurare are obligatia să rezilieze toate contractele de colaborare încheiate cu societătile de asigurare.

(2) În termen de 60 de zile de la data publicării deciziei de retragere a autorizatiei în Monitorul Oficial al României, Partea I, societatea va transmite la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor dovada rezilierii contractelor încheiate cu societătile de asigurare.

Art. 5. - Societatea are obligatia să îsi notifice clientii, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare la data emiterii prezentei decizii.

Art. 6. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială INTERMED ASIG. BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă pe timpul solutionării acesteia executarea deciziei emise de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 7. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2008.

Nr. 1.186.

 


COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea cererii de încetare a activitătii si retragerea autorizatiei de functionare

a Societătii Comerciale „Adriasig Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu atributiile prevăzute de Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în urma controlului efectuat de organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în baza Deciziei nr. 1.005 din 7 noiembrie 2008, la Societatea Comercială „Adriasig Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în municipiul Târgu Jiu, Str. Unirii bl. 23, sc. 1, et. 2, ap. 10, judetul Gorj, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J18/742/07.09.2007, cod unic de înregistrare 22377460/07.09.2007, si înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK 446/29.11.2007, reprezentată legal de domnul Danut Sârbu, în calitate de administrator,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor adoptate în sedinta din data de 9 decembrie 2008, conform art. 4 alin. (22)—(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia, ca urmare a analizării documentatiei aferente Notei nr. IX.550 din 25 noiembrie 2008 privind controlul efectuat la Societatea Comercială „Adriasig Broker de Asigurare” - S.R.L., au rezultat următoarele: prin Adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 19.694 din 11 august 2008, Societatea Comercială „Adriasig Broker de Asigurare” - S.R.L. a solicitat aprobarea, la cerere, a încetării activitătii ca urmare a retragerii autorizatiei de functionare.

Controlul a fost efectuat de organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor la sediul societătii si a avut ca obiect verificarea situatiei financiare la data controlului, precum si modul de respectare a conditiilor aprobate prin autorizatia de functionare a Societătii Comerciale „Adriasig Broker de Asigurare” - S.R.L., conform tematicii de control, în vederea încetării activitătii, la cerere, conform prevederilor art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia.

Rezultatele actiunii de analiză si control au fost consemnate în procesul-verbal semnat fără obiectii de către reprezentantul brokerului, încheiat în 2 (două) exemplare, dintre care un exemplar a fost înregistrat sub nr. 10 din 24 noiembrie 2008 la societatea sus-mentionată, celălalt fiind preluat de echipa de control a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor si înregistrat sub nr. 30.393 din 25 noiembrie 2008.

Fată de solicitarea Societătii Comerciale „Adriasig Broker de Asigurare” - S.R.L. Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 9 decembrie 2008, aprobarea cererii societătii prin care solicită încetarea activitătii ca urmare a retragerii autorizatiei de functionare, drept care se decide:

Art. 1. - Se aprobă încetarea activitătii, ca urmare a retragerii autorizatiei de functionare, la cerere, a Societătii Comerciale „Adriasig Broker de Asigurare” - S.R.L. cu sediul în municipiul Târgu Jiu, Str. Unirii bl. 23, sc. 1, et. 2, ap. 10, judetul Gorj, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J18/742/07.09.2007, cod unic de înregistrare 22377460/07.09.2007, si înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK 446/29.11.2007, potrivit dispozitiilor art. 5 lit. g) si art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (4) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare, începând de la data comunicării prezentei decizii.

Art. 2. - Se interzice Societătii Comerciale „Adriasig Broker de Asigurare” - S.R.L., de la data primirii prezentei decizii, desfăsurarea activitătii de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia.

Art. 3. - (1) Brokerul de asigurare are obligatia să rezilieze toate contractele de colaborare încheiate cu societătile de asigurare.

(2) Societatea are obligatia să îsi notifice clientii, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare, până la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Societatea are obligatia să schimbe denumirea societătii prin eliminarea sintagmei „broker de asigurare-reasigurare”.

Art. 4. - Societatea, în termen de 60 zile de la primirea prezentei decizii, are obligatia să transmită la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor dovada înregistrării la oficiul registrului comertului a modificărilor mentionate.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2008.

Nr. 1.187.

 


COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea Societătii Comerciale „Grand Garage Broker de Asigurare” - S.R.L.

cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr.18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/1.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu atributiile prevăzute de Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în urma controlului efectuat, în baza Deciziei nr. 1.038 din 21 noiembrie 2008, de organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor la Societatea Comercială „Grand Garage Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Valea Cascadelor nr. 3-5, sectorul 6, J40/11567/20.07.2004, CUI 16611990, RBK-237/20.10.2004,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în procesul-verbal al sedintei din data de 9 decembrie 2008, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. IX.560 din 2 decembrie 2008 privind controlul inopinat efectuat la Societatea Comercială „Grand Garage Broker de Asigurare” - S.R.L., au rezultat următoarele:

Obiectul controlului a constat în verificarea respectării conditiilor aprobate prin autorizatia de functionare, precum si a modului de îndeplinire a acestora, a aplicării prevederilor Normelor privind forma si continutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006, cu modificările si completările ulterioare, si a prevederilor Precizărilor privind încheierea exercitiului financiar 2007 pentru societătile din domeniul asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 19/2008.

Constatările echipei de control au fost consemnate în Nota unilaterală de control, înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 30.850 din 28 noiembrie 2008, având în vedere faptul că la data efectuării controlului societatea nu are nicio persoană cu functia de director executiv si administrator.

1. Prin Adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 30.767 din 28 noiembrie 2008, domnul Daniel Scărlătescu, administrator si director general la Societatea Comercială „Grand Garage Broker de Asigurare” - S.R.L., si-a anuntat demisia, precum si faptul că renuntă la calitatea de administrator al societătii, începând cu data de 15 februarie 2008. După data respectivă societatea nu a transmis documentatia în vederea aprobării unei noi persoane semnificative.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare. Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. m2) din lege.

2. Situatiile financiare anuale aferente anului 2007 au fost transmise cu întârziere, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 alin. (2) din Normele privind forma si continutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale pct. 12.2 din Precizările privind încheierea exercitiului financiar 2007 pentru societătile din domeniul asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.19/2008.

Situatiile financiare aferente semestrului I/2008 nu au fost transmise, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 pct. II din Normele privind forma si continutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale lit. A pct. 3 din Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare/reasigurare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 11/2008.

Situatiile financiare aferente trimestrului IV/2007 si trimestrului I/2008 au fost transmise cu întârziere, iar cele aferente trimestrului II/2008 nu au fost transmise, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 pct. III si alin. (4) din Normele privind forma si continutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Situatiile financiare aferente lunilor decembrie 2007 si februarie-martie 2008 au fost transmise cu întârziere, iar cele aferente lunilor iunie—septembrie 2008 nu au fost transmise, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 pct. IV din Normele privind forma si continutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Faptele constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), f) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. În perioada 6 mai 2008-15 mai 2008, Societatea Comercială „Grand Garage Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a avut încheiată polita de asigurare obligatorie de răspundere civilă profesională, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), f) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, pentru faptele nelegale retinute în sarcina Societătii Comerciale „Grand Garage Broker de Asigurare” - S.R.L., în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în temeiul art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Comisiei de


Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 9 decembrie 2008, sanctionarea societătii comerciale cu interzicerea temporară a exercitării activitătii, până la data numirii noii conduceri executive a societătii, cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, drept care se decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează Societatea Comercială „Grand Garage Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Valea Cascadelor nr. 3-5, sectorul 6, J40/11567/20.07.2004, CUI 16611990, RBK-237/20.10.2004, cu interzicerea temporară a exercitării activitătii, până la data numirii noii conduceri executive, cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 2. - Societatea Comercială „Grand Garage Broker de Asigurare” - S.R.L. are obligatia să denunte, pe perioada interzicerii temporare a activitătii, toate contractele încheiate cu clientii si cu societătile de asigurare si/sau de reasigurare, societatea rămânând răspunzătoare de îndeplinirea obligatiilor ce decurg din aceste contracte.

Art. 3. - (1) Împotriva prezentei decizii persoana sanctionată poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

Bucuresti, 13 ianuarie 2009.

Nr. 4.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.