MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 57/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 57             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 29 ianuarie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

38. - Hotărâre privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Culetu Dănut din functia publică de prefect al judetului Constanta în functia publică de inspector guvernamental

 

39. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Constanta de către domnul Brăiloiu Tit-Liviu

 

40. - Hotărâre privind aplicarea mobilitătii pentru domnul György Ervin din functia publică de prefect al judetului Covasna în funcia publică de inspector guvernamental

 

41. - Hotărâre privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Munteanu Codrin Dumitru din functia publică de subprefect al municipiului Bucuresti în functia publică de prefect al judetului Covasna

 

42. - Hotărâre privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Dumitru Silviu din functia publică de prefect al judetului Dolj în functia publică de inspector guvernamental

 

43. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al jude .. ului Dolj de către domnul Stancu Florin-Ionut

 

44. - Hotărâre privind încetarea exercitării functiei publice de prefect al judetului Neamt de către doamna Manea Mioara

 

45. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Neamt de către domnul Archip Mihai

 

46. - Hotărâre privind încetarea exercitării functiei publice de prefect al judetului Mures de către doamna Pop Felicia

 

47. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Mures de către domnul Pascan Emil-Marius

 

48. - Hotărâre privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Niculcea Zorinel din functia publică de prefect al judetului Teleorman în functia publică de inspector guvernamental

 

49. - Hotărâre privind repunerea domnului Izină Ionel în functia publică de prefect al judetului Teleorman

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

165. - Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Dumitru Silviu în functia publică de inspector guvernamental

 

166. - Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului György Ervin în functia publică de inspector guvernamental

 

167. - Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Culetu Dănut în functia publică de inspector guvernamental

 

168. - Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Niculcea Zorinel în functia publică de inspector guvernamental

 

169. - Decizie pentru numirea domnului Corneliu Popovici în functia de secretar de stat la Ministerul Turismului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            8. - Ordin al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat pentru aprobarea Procedurii privind atestarea formatorilor care participă la programele de formare profesională în domeniul reglementat de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

            64. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale INSURANCE CONSULTING & SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

            65. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale SIMPLEX BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Culetu Dănut din functia publică de prefect al judetului Constanta în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Culetu Dănut i se aplică mobilitatea din functia publică de prefect al judetului Constanta în functia publică de inspector guvernamental.

Art. 2. - Numirea în functia publică de inspector guvernamental se face prin decizie a primului-ministru.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Liviu Nicolae Dragnea

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2009.

Nr. 38.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Constanta de către domnul Brăiloiu Tit-Liviu

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Brăiloiu Tit-Liviu exercită, cu caracter temporar, functia publică de prefect al judetului Constanta până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Liviu Nicolae Dragnea

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2009.

Nr. 39.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul György Ervin din functia publică de prefect al judetului Covasna în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului György Ervin i se aplică mobilitatea pentru functia publică de inspector guvernamental.

Art. 2. - Numirea în functia publică de inspector guvernamental se face prin decizie a primului-ministru.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Liviu Nicolae Dragnea

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2009.

Nr. 40.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Munteanu Codrin Dumitru din functia publică de subprefect al municipiului Bucuresti în functia publică de prefect al judetului Covasna

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Munteanu Codrin Dumitru i se aplică mobilitatea pentru functia publică de prefect al judetului Covasna.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Liviu Nicolae Dragnea

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2009.

Nr. 41.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Dumitru Silviu din functia publică de prefect al judetului Dolj în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Dumitru Silviu i se aplică mobilitatea pentru functia publică de inspector guvernamental.

Art. 2. - Numirea în functia publică de inspector guvernamental se face prin decizie a primului-ministru.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Liviu Nicolae Dragnea

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2009.

Nr. 42.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Dolj de către domnul Stancu Florin-Ionut

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Stancu Florin-Ionut exercită, cu caracter temporar, functia publică de prefect al judetului Dolj până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Liviu Nicolae Dragnea

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2009.

Nr. 43.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării functiei publice de prefect al judetului Neamt de către doamna Manea Mioara

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea functiei publice de prefect al judetului Neamt de către doamna Manea Mioara.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Liviu Nicolae Dragnea

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2009.

Nr. 44.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

Hotărâre

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Neamt de către domnul Archip Mihai

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Archip Mihai exercită, cu caracter temporar, functia publică de prefect al judetului Neamt, până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Liviu Nicolae Dragnea

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2009.

Nr. 45.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării functiei publice de prefect al judetului Mures de către doamna Pop Felicia

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea functiei publice de prefect al judetului Mures de către doamna Pop Felicia.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Liviu Nicolae Dragnea

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2009.

Nr. 46.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

Hotărâre

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Mures de către domnul Pascan Emil-Marius

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Pascan Emil-Marius exercită, cu caracter temporar, functia publică de prefect al judetului Mures, până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Liviu Nicolae Dragnea

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2009.

Nr. 47.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Niculcea Zorinel din functia publică de prefect al judetului Teleorman în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si art. 99 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Niculcea Zorinel i se aplică mobilitatea din functia publică de prefect al judetului Teleorman în functia publică de inspector guvernamental.

Art. 2. - Numirea în functia publică de inspector guvernamental se face prin decizie a primului-ministru.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Liviu Nicolae Dragnea

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2009.

Nr. 48.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind repunerea domnului Izină Ionel în functia publică de prefect al judetului Teleorman

 

Având în vedere Sentinta civilă nr. 162/2008 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a Contencios Administrativ s i Fiscal, coroborată cu Decizia nr. 4.375/2008 a Înaltei Curti de Casatie i Justitie a României, precum si prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnul Izină Ionel se repune în functia publică de prefect al judetului Teleorman.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Liviu Nicolae Dragnea

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2009.

Nr. 49.

 


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea prin mobilitate a domnului Dumitru Silviu în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dumitru Silviu se numeste în functia publică de inspector guvernamental, în aplicarea mobilitătii înaltilor functionari publici.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2009.

Nr. 165.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea prin mobilitate a domnului György Ervin în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul György Ervin se numeste în functia publică de inspector guvernamental, în aplicarea mobilitătii înaltilor functionari publici.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2009.

Nr. 166.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea prin mobilitate a domnului Culetu Dănut în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Culetu Dănut se numeste în functia publică de inspector guvernamental, în aplicarea mobilitătii înaltilor functionari publici.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2009.

Nr. 167.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea prin mobilitate a domnului Niculcea Zorinel în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Niculcea Zorinel se numeste în functia publică de inspector guvernamental, în aplicarea mobilitătii înaltilor functionari publici.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2009.

Nr. 168.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Corneliu Popovici în functia de secretar de stat la Ministerul Turismului

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Corneliu Popovici se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Turismului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2009.

Nr. 169.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI

INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,

RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind atestarea formatorilor care participă la programele de formare profesională în domeniul reglementat de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat

 

Având în vedere prevederile Referatului nr. 16/2008 emis de centrul de formare profesională si aprobat de inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

tinând cont de dispozitiile Legii nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modifcările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetării si al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 3.328/80/2005 pentru modificarea si completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adultilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 353/5.202/2003,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei,

în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 143/2005,

inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin prezentul ordin se aprobă Procedura privind atestarea formatorilor care participă la programele de formare profesională în domeniul reglementat de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă modelul atestatului pentru formatorii din domeniul reglementat de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Persoanele fizice care doresc să obtină atestatul de formator în domeniul reglementat de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat vor respecta procedura aprobată prin prezentul ordin.

Art. 4. - Prescriptiile tehnice ce reglementează domeniile de activitate pentru care este necesară obtinerea atestatului din partea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat sunt prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Persoanele fizice atestate ca formatori în baza procedurii aprobate prin prezentul ordin vor putea preda în cadrul programelor de formare profesională pentru ocupatiile supuse reglementărilor Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, care sunt prevăzute în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - (1) Persoanele fizice care doresc să dobândească atestatul si dreptul de a participa ca formator la activitătile de formare profesională din domeniul reglementat de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat se vor adresa acestei institutii, în vederea programării la cursul de perfectionare si examenul sustinut la Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat.

(2) Candidatii la obtinerea atestatului de formator vor fi examinati de o comisie din care vor face parte reprezentanti din cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat.

Art. 7. - Aprobarea pentru deschiderile de curs solicitate de persoanele juridice se va elibera în termenul legal numai persoanelor juridice care fac dovada că au ca angajati formatori atestati conform prezentului ordin.

Art. 8. - Persoanele juridice care sunt autorizate să organizeze cursuri în domeniul reglementat de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat si care beneficiază de deschiderea de curs din partea acestei institutii sunt obligate să asigure înaintea începerii cursurilor accesul tuturor cursantilor la bibliografia de specialitate avizată de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, punând la dispozitie lucrările necesare în vederea asigurării conditiilor pentru ca acestia să detină cele mai utile surse în domeniul tehnic.

Art. 9. - Orice dispozitie contrară prezentului ordin se abrogă cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

Szilveszter Alexandru

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2009.

Nr. 8.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURĂ

privind atestarea formatorilor care participă la programele de formare profesională în domeniul reglementat de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta procedură stabileste conditiile si modul de dobândire a atestatului de formator pentru ocupatiile reglementate prin lege si prin prescriptiile tehnice elaborate de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR.

Art. 2. - ISCIR este organul de specialitate responsabil cu reglementarea si controlul în domeniul autorizării formatorilor care desfăsoară activităti în domeniul stabilit prin Legea nr. 64/2008 privind funcionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările si completările ulterioare, si prescriptiile tehnice.

Art. 3. - Prezenta procedură se aplică pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 64/2008, cu modificările si completările ulterioare, a prescriptiilor tehnice si a ordinelor inspectorului de stat sef al ISCIR, precum si a celorlalte dispozitii legale în vigoare, legate de persoanele care doresc să dobândească calitatea de formator pentru a preda la programele de formare profesională în domeniul reglementat de ISCIR.

Art. 4. - Atestatele de formator sunt eliberate si pot fi retrase de ISCIR.

Art. 5.  - Ordinele inspectorului de stat sef al ISCIR referitoare la formatorii din acest domeniu, coroborate cu celelalte dispozitii legale în vigoare, precum si cu prevederile prezentei proceduri, au ca scop prevenirea accidentelor si avariilor produse la echipamentele/instalatiile din domeniul ISCIR, prin cresterea si verificarea nivelului de pregătire al formatorilor care predau la programele de formare profesională în domeniul reglementat de ISCIR.

Art. 6. - Persoanele care doresc să dobândească dreptul de a preda ca formator conform prezentei proceduri trebuie să participe la un curs de perfectionare în acest domeniu, organizat de ISCIR prin centrul de formare profesională, după care vor sustine un examen în vederea obtinerii unui atestat.

 

CAPITOLUL II

Conditiile de participare la curs în vederea obtinerii atestatului de formator

 

Art. 7. - (1) Persoanele care doresc să urmeze un curs de perfectionare organizat de ISCIR pentru a deveni formatori trebuie să aibă studii superioare tehnice sau universitare, de lungă sau de scurtă durată, din care să reiasă că au absolvit o formă de învătământ care le permite să îsi desfăsoare activitatea într-un domeniu reglementat de ISCIR.

(2) Pentru a fi atestate ca formatori, persoanele specificate la alin. (1) trebuie să aibă si o vechime în munca de specialitate de minimum 2 ani, care să fie dovedită prin înscrisuri.

Art. 8. - (1) Documentatia care va trebui depusă într-un exemplar la ISCIR va contine următoarele acte:

a) cerere depusă de solicitant, cu mentionarea modulului pentru care doreste obtinerea atestatului (vezi anexa nr. 4)*;

b) copie de pe actul de identitate al solicitantului (carte/buletin de identitate, adeverintă de identitate);

c) copie de pe diploma de studii a solicitantului;


d) înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea conditiei de vechime de către solicitant;

e) CV-ul solicitantului;

f) adeverintă medicală eliberată de un medic de medicina muncii, din care să reiasă că solicitantul este apt pentu a desfăsura activităti de predare;

g) chitantă/ordin de plată din care să reiasă că a fost achitată de către solicitant contravaloarea cursului si a examinării/ reexaminării;

h) declaratie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu a fost condamnat pentru fapte legate de desfăsurarea activitătii didactice sau pentru fapte legate de activitatea supusă reglementărilor ISCIR.

(2) Nu vor fi înscrise la cursul de perfectionare si sustinere a examenului de formator persoanele care au fost condamnate pentru una dintre faptele prevăzute la alin. (1) lit. h).

Art. 9. - Informatiile privind desfăsurarea acestor cursuri pot fi obtinute de la ISCIR.


*Candidatii pot opta prin cererea de înscriere la participarea la cursurile de perfectionare si examinare pentru mai multe module, în vederea obtinerii atestatului care să le permită să predea la cursurile organizate pentru mai multe ocupatii. Tarifarea se va achita distinct pentru fiecare modul.

 

CAPITOLUL III

Organizarea programului de formare profesională

 

Art. 10. - ISCIR verifică dosarele candidatilor înscrisi si publică pe site-ul ISCIR: www.iscir.ro programarea acestora, precum si evidenta formatorilor atestati în conditiile prezentei proceduri.

Art. 11. - Durata zilnică a de cursurilor este de 8 ore si se desfăsoară pe parcursul a două zile.

Art. 12. - (1) Sesiunea de examinare a candidatilor se va desfăsura în două etape:

- etapa nr. 1 - sesiunea teoretică, ce constă în testarea cunostintelor cu întrebări tip grilă la care răspunsurile se vor da în scris;

- etapa nr. 2 - sesiunea-interviu, la care răspunsurile se vor da oral si care constă în testarea abilitătilor specifice activitătii de formare profesională a adultilor.

(2) Conditia de promovabilitate a sesiunii teoretice este obtinerea cel putin a notei 7 (sapte), după care candidatul este admis la sustinerea examinării la sesiunea-interviu.

(3) Conditia de promovabilitate a sesiunii-interviu este obtinerea cel putin a notei 7 (sapte), după care candidatul se declară „Admis”, putându-se elibera atestatul.

Art. 13. - (1) Rezultatul final al examinării este de forma „Admis/Respins”.

(2) Rezultatul „Admis” este obtinut atunci când candidatul a obtinut la sesiunea teoretică nota minimă 7 (sapte), iar la sesiunea-interviu a obtinut nota minimă 7 (sapte).

Art. 14. - La încheierea examenului, Comisia de examinare va comunica rezultatele finale prin afisare.

Art. 15. - (1) Candidatilor declarati admisi în urma examinării li se va elibera de către ISCIR un atestat cu o valabilitate de 4 ani.

(2) Durata de valabilitate a atestatului începe de la data emiterii acestuia.

Art. 16. - Centrul de formare profesională din cadrul ISCIR va detine, va înregistra si va arhiva, conform prevederilor legale, un exemplar din dosarele cu lucrările depuse de solicitanti.

Art. 17. - (1) Contestatiile privind rezultatele obtinute se pot face de către orice candidat declarat „Respins” după sesiunea teoretică, acestea depunându-se în scris la Comisia de examinare în termen de maximum 3 ore de la comunicarea rezultatelor.

(2) Contestatiile privind rezultatele obtinute se pot face de către orice candidat declarat „Respins” după sesiunea-interviu, acestea depunându-se în scris la Comisia de examinare în termen de maximum 3 ore de la comunicarea rezultatelor.

Art. 18. - Eliberarea atestatelor se face pe bază de semnătură în Registrul de evidentă a atestatelor detinut de Centrul de formare profesională din cadrul ISCIR.

Art. 19. - Solicitantul care doreste ulterior obtinerii primului atestat obtinerea atestării si pentru alte module aferente altor ocupatii reglementate de ISCIR trebuie să respecte conditiile stabilite la art. 8.

Art. 20. - Candidatii care sustin examenul în vederea obtinerii atestatului si care obtin calificativul „Respins” vor primi o adeverintă eliberată de Centrul de formare profesională din cadrul ISCIR, din care va rezulta că au urmat cursul de perfectionare.

Art. 21. - (1) Persoanele care au obtinut calificativul „Respins” pot fi reexaminate fără a urma încă o dată cursul, în termen de maximum un an de la data primei examinări, la solicitarea scrisă a acestora.

(2) Reexaminările solicitantilor se fac cu achitarea în prealabil de către acestia la ISCIR a contravalorii reexaminării.

(3) Contravaloarea examinării/reexaminării candidatilor este stabilită prin Prescriptia tehnică PT CR1-2003, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 27/2003,cu modificările si completările ulterioare.

(4) Participarea directă la reexaminare fără a urma cursul se face o singură dată.

Art. 22. - ISCIR va organiza periodic cursuri de perfectionare profesională pentru formatorii atestati, în vederea asimilării legislatiei din domeniul supus reglementărilor cuprinse în prescriptiile tehnice.

 

CAPITOLUL IV

Atributiile Comisiei de examinare

 

Art. 23. - (1) Comisia de examinare este alcătuită din 3 membri, dintre care un membru va avea obligatoriu calitatea de presedinte si un alt membru va avea calitatea de secretar.

(2) Secretarul si membrii Comisiei de examinare sunt subordonati presedintelui, toti fiind numiti din cadrul ISCIR.

Art. 24. - Membrii Comisiei de examinare sunt numiti prin ordin al inspectorului de stat sef al ISCIR.

Art. 25. - Comisia de examinare organizează si efectuează examinarea prin verificarea si notarea lucrărilor participantilor.

Art. 26. - (1) Atributiile principale ale Comisiei de examinare sunt următoarele:

- verifică conditiile de desfăsurare a examenului;

- întocmeste subiectele si baremele de evaluare;

- ia măsuri de excludere a candidatilor care încearcă să comită acte de fraudă în timpul examenului;

- evaluează lucrările conform baremului;

- anuntă si întocmeste lista cu rezultatele examenului;

- analizează contestatiile si întocmeste răspunsurile către candidati.

(2) Comisia de examinare exercită orice alte activităti necesare bunei desfăsurări a examinării.

(3) Comisia de examinare transmite conducerii ISCIR lista cu rezultatele examinării, în vederea eliberării atestatelor.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

            Art. 27. - După intrarea în vigoare a prezentei proceduri, avizarea de către ISCIR a deschiderii cursurilor de formare profesională în vederea autorizării personalului de exploatare se va face numai dacă sunt respectate si prezentele dispozitii.

 


ATESTAT

 

 


ANEXA Nr. 3

 

PRESCRIPTIILE TEHNICE

care reglementează domeniile de activitate pentru care este necesară obtinerea autorizatiei din partea ISCIR

 

1. Prescriptia tehnică PT C 2-2003 - pct. A.10, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 333/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 29 ianuarie 2004, pentru ocupatia de laborant - operator tratarea apei din cazane

2. Prescriptia tehnică PT R 6-2002 - anexa P, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 577/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 14 decembrie 2002, precum si conform PT R 15-2003, pentru ocupatia de liftier

3. Prescriptia tehnică PT C 1-2003 - anexa L, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 304/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 din 20 decembrie 2003, pentru ocupatia de fochist clasele A, B si D

4. Prescriptia tehnică PT C 9-2003 - aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 310/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 din 20 decembrie 2003, pentru ocupatia de fochist cazane clasa C

5. Prescriptia tehnică PT R 1-2003 - anexa P, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 144/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 13 mai 2003, pentru ocupatia de macaragiu grupele A, B, C, D si E

6. Prescriptia tehnică PT CR 9/1-2003 -anexele F, G si H, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 374/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 5 februarie 2004, si anexa E din Prescriptia tehnică PT CR 9/2-2003, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 375/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 5 februarie 2004, pentru ocupatiile de sudor cu arc electric, sudor în mediu de gaz protector, sudor sub strat de flux, sudor cu flacără oxiacetilenică

7. Prescriptia tehnică PT CR 9/3-2003 - anexa B, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 376/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din

5 februarie 2004, pentru ocupatia de sudor în polietilenă de înaltă densitate

8. Prescriptia tehnică PT CR 11-2003 - anexa nr. 1, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 379/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 11 februarie 2004, pentru ocupatia de operator pentru controlul nedistructiv: cu radiatii penetrante, cu ultrasunete, cu lichide penetrante, cu particule magnetice, cu curenti turbionari pentru verificarea etanseitătii

9. Prescriptia tehnică PT R 3-2003 - anexa N, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 146/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 15 mai 2003, pentru ocupatia de stivuitorist

10. Prescriptia tehnică PT R 7-2003 - anexa I, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 108/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 18 aprilie 2003, precum si prescriptiile tehnice PT R 8-2003, PT R 9-2003, PT R 10-2003, PT R 11-2003, PT R 12-2003, PT R 16-2003, pentru ocupatia de funicularist (mecanic trolist)

11. Prescriptia tehnică PT C 8-2003 - anexa Q, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 309/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 19 decembrie 2003, pentru ocupatia de operator umplere recipiente GPL

12. Prescriptia tehnică PT C 3-2003, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 86/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 13 martie 2003, pentru ocupatia de îmbuteliator fluide sub presiune

13. Prescriptia tehnică PT C 11-2003 - anexa E, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 336/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 29 ianuarie 2004, pentru ocupatia de ASI - automatist pentru supraveghere si întretinere

 

ANEXA Nr. 4

 

MODULE

cu tipurile de ocupatii pentru care se solicită dobândirea atestatului de formator

 

Module cu tipurile de ocupatii

Cod COR

Optiunea Da/Nu

Modulul nr. 1 Sudor electric

7212.1.1

 

Modulul nr. 2 Sudor oxi-gaz

7212.1.2

 

Modulul nr. 3 Brazor

721201

 

Modulul nr. 4 Sudor cu flacără de gaze oxiacetilenică

721202

 

Modulul nr. 5 Sudor cu arc electric

721203

 

Modulul nr. 6 Sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux

721204

 

Modulul nr. 7 Operator tăiere

721205

 

Modulul nr. 8 Sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector

721206

 

Modulul nr. 9 Sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de gaz protector

721207

 

Modulul nr. 10 Fochist cazane de abur si de apă fierbinte

816103

 

Modulul nr. 11 Fochist cazane mici de abur

816105

 

Modulul nr. 12 Fochist cazane de apă caldă si cazane de abur de joasă presiune

816106

 

Modulul nr. 13 Fochist cazane conduse de calculator

816107

 

Modulul nr. 14 Automatist pentru supraveghere si întretinere cazane

816116

 

Modulul nr. 15 Operator la tratarea apei tehnologice

816307

 

Modulul nr. 16 Macaragiu

8333.2.1

 

Modulul nr. 17 Funicularist (mecanic trolist)

8333.1.2

 

Modulul nr. 18 Liftier

833310

 

Modulul nr. 19 Stivuitorist

833403

 

Modulul nr. 20 Operator umplere recipiente GPL

932009

 

Modulul nr. 21 Îmbuteliator fluide sub presiune

932002

 

Modulul nr. 22 Operator sudare tevi si fitinguri din PEHD

823208

 

Modulul nr. 23 Operator control nedistructiv cu radiatii penetrante

315212

 

Modulul nr. 24 Operator control nedistructiv cu ultrasunete

315213

 

Modulul nr. 25 Operator control nedistructiv cu lichide penetrante

315214

 

Modulul nr. 26 Operator control nedistructiv cu particule magnetice

315215

 

Modulul nr. 27 Operator control nedistructiv prin curenti turbionari

315216

 

Modulul nr. 28 Operator control nedistructiv pentru verificarea etanseitătii

315217

 


COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale SIMPLEX BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 13 ianuarie 2009, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale SIMPLEX BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială SIMPLEX BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Ploiesti, str. Soldat Erou Arhip Nicolae nr. 3, bl. 99, sc. D, et. 1, ap. 67, judetul Prahova, nr. de ordine în registrul comertului J29/3142/13.11.2008, cod unic de înregistrare 24742171/14.11.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicarea a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2009.

Nr. 65.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.