MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 60/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 60             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 30 ianuarie 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

232. - Decret pentru numirea unui procuror

 

233. - Decret pentru numirea unui procuror

 

234. - Decret pentru numirea unui procuror

 

235. - Decret pentru numirea unui procuror

 

236. - Decret pentru numirea unui procuror

 

237. - Decret pentru numirea unui procuror

 

238. - Decret pentru numirea unui procuror

 

239. - Decret privind chemarea din rezervă în activitate a unui general-locotenent cu trei stele în rezervă din Ministerul Apărării Nationale

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 

3. - Ordonantă privind unele măsuri fiscale în domeniul taxelor consulare

 

4. - Ordonantă pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de către Ministerul Administratiei i Internelor

 

5. - Ordonantă privind înfiintarea Agentiei de Credite pentru Studentii din Institutiile de Învătământ Superior de Stat si Particular Acreditate

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            164. - Decizie pentru numirea domnului Iuliu Cosmin Coman în functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            67. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi

 

            713. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1.497/2006 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din 15 ianuarie 2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Botoghină Săndel se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitesti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2009.

Nr. 232.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din 15 ianuarie 2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Buruiană Vitu se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2009.

Nr. 233.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din 15 ianuarie 2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Macasoiu Cosmin se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Chisineu-Cris.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2009.

Nr. 234.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din 15 ianuarie 2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Codreanu Alexandru se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brasov.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2009.

Nr. 235.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din 15 ianuarie 2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Antăloae Ionut-Cristian se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2009.

Nr. 236.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din 15 ianuarie 2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Mânzu Aurelian se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2009.

Nr. 237.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din 15 ianuarie 2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Bazeliuc Dumitru se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2009.

Nr. 238.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind chemarea din rezervă în activitate a unui general-locotenent cu trei stele în rezervă din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 43 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 februarie 2009, domnul general-locotenent cu trei stele în rezervă Oprisor Gheorghe Ion se cheamă din rezervă în activitate.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 28 ianuarie 2009.

Nr. 239.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 

Având în vedere faptul că actele normative care reglementează salarizarea categoriilor de personal din sectorul bugetar îsi încetează aplicabilitatea la 31 decembrie 2008, este necesară prelungirea termenului de aplicabilitate prevăzut de aceste acte normative până la 31 martie 2009.

Tinând cont de faptul că prin prelungirea termenului se pot realiza salarizarea si încadrarea personalului din sectorul bugetar în perioada 1 ianuarie-31 martie 2009,

se impune promovarea în regim de urgentă a unei ordonante de urgentă, prin care să se prelungească termenul de aplicabilitate prevăzut de actele normative care reglementează salarizarea categoriilor de personal din sectorul bugetar, pentru a putea realiza mecanismul de salarizare si încadrare a personalului din sectorul bugetar în perioada 1 ianuarie-31 martie 2009.

Având în vedere numeroasele categorii de persoane care fac obiectul acestor acte normative,

luând în considerare faptul că situatiile expuse mai sus constituie situatii extraordinare ce vizează elemente de interes public, se impune promovarea prezentei ordonante de urgentă.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

Art. 1. - Sunt si rămân în vigoare până cel mai târziu la data de 31 martie 2009 următoarele acte normative:

a) Ordonanta Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, precum si unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările si completările ulterioare.


b) Ordonanta Guvernului nr. 9/2008 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, si pentru acordarea unor cresteri salariale pentru functionarii publici în anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 1 februarie 2008, aprobată prin Legea nr. 238/2008.

c) Ordonanta Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 304/2008.

d) Ordonanta Guvernului nr. 16/2008 privind nivelul salariilor de bază si al altor drepturi ale personalului care îsi desfăsoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 272/2008.

e) Ordonanta Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor si a Ordonantei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2008.

f) Ordonanta Guvernului nr. 13/2008 privind cresterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei pentru anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2008, aprobată prin Legea nr. 209/2008.

g) Ordonanta Guvernului nr. 14/2008 privind cresterile salariale care se vor acorda în anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, salarizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2008, aprobată prin Legea nr. 237/2008.

Art. 2. - La articolul 11 alineatul (1), literele a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 si în anul 2009 personalului din învătământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 30 ianuarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

„a) pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a si 3a;

b) pentru perioada 1 aprilie-31 august 2009 se va acorda o treime din cresterea salariilor de bază obtinute prin aplicarea coeficientilor de multiplicare si a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b;”.

Art. 3. - Valorile coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzute în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a, 3a, 1.1b, 1.2b, 2b si 3b la Ordonanta Guvernului nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările si competările ulterioare, se aplică corespunzător perioadelor stabilite la art. 2 din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 4. - (1) Persoanele care ocupă functii de conducere în institutiile si autoritătile publice care sunt supuse restructurării vor fi trecute pe un post vacant în cadrul structurii organizatorice aprobate potrivit legii.

(2) În cazul în care postul vacant este inferior postului aferent functiei de executie a persoanei care a ocupat functia de conducere, postul vacant va fi transformat la acel nivel.

(3) În situatia în care în cadrul structurii organizatorice, aprobată potrivit legii, nu există un post vacant, se transformă postul propriu al persoanei care a ocupat functia de conducere la nivelul functiei de executie avute de aceasta.

Art. 5. - Personalul care beneficiază de salariul de merit se stabileste o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, cu respectarea si a celorlalte prevederi din actele normative care

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2009.

Nr. 1.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind unele măsuri fiscale în domeniul taxelor consulare

 

Întrucât de la 1 ianuarie 2007 România a devenit stat membru al Uniunii Europene, dispozitiile Deciziei Consiliului 2006/440/CE din 1 iunie 2006 de modificare a anexei 12 la Instructiunile consulare comune, precum si a anexei 14a la Manualul comun privind taxele care urmează să se perceapă, corespunzătoare cheltuielilor administrative de procesare a cererilor de vize, au devenit obligatorii si pentru statul român, conform prevederilor art. 4 alin. 2 din Protocolul privind conditiile si aranjamentele referitoare la admiterea Republicii Bulgaria si a României în Uniunea Europeană, urmând a intra în vigoare de la data aplicării de către România în totalitate a acquis-ului Schengen,

luând în considerare necesitatea unor măsuri pentru armonizarea dispozitiilor Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României în străinătate, cu prevederile Deciziei Consiliului 2006/440/CE până la data aderării României la spatiul Schengen,

având în vedere că în cadrul procesului de evaluare a României cu privire la aderarea la spatiul Schengen, prevăzut a începe în primul semestru al anului 2009, este cuprins si nivelul taxelor de vize practicate de România,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I.14 din Legea nr. 306/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Taxele percepute pentru vize nu se restituie.”

2. În anexă, numărul curent 7 de la litera D „Servicii diverse” se abrogă.

3. În anexă, punctul 2 din notă va avea următorul cuprins:

„2. Contravaloarea colantelor de viză si a taxelor de urgentă aferente este inclusă în taxa percepută potrivit lit. B din tabel sau în situatiile prevăzute la pct. 3 din prezenta notă.”

Art. II. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Mazuru,

secretar de stat Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2009.

Nr. 3.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de către Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. I pct. IV.2 din Legea nr. 306/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de către Ministerul Administratiei si Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 570/2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 1 - (1) Pentru serviciile prestate către persoanele fizice si/sau juridice de Ministerul Administratiei si Internelor prin unitătile, institutiile si structurile din subordine se instituie taxele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă.”

2. Anexa se înlocuieste cu anexa la prezenta ordonantă.

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de către Ministerul Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 570/2002, cu modificările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege.

Art. III. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Liviu Nicolae Dragnea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2009.

Nr. 4.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordonanta Guvernului nr. 128/2000)

 

LISTA

cuprinzând serviciile prestate către persoanele fizice si/sau juridice de Ministerul Administratiei si Internelor prin unitătile, institutiile si structurile din subordine si taxele percepute pentru desfăsurarea acestor activităti

 

Nr. crt.

Denumirea prestatiei

Termenul de efectuare a prestatiei

Cuantumul taxei (lei)

Actele normative în baza cărora se efectuează prestatiile reglementate

în regim

normal

în regim

de urgentă

în regim

normal

în regim

de urgentă

1.

Avizarea efectuării lucrărilor care implică închiderea sau crearea de restrictii pentru circulatia pe drumurile publice a vehiculelor si/sau a pietonilor

30 de zile

5 zile

100

200

a) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare - art. 33 alin. (2)

b) Regulamentul de aplicare a Ordonantei de

urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările ulterioare - art. 4 alin. (1), art. 8 alin. (1) si art. 87

2.

Avizarea proiectelor de instalare a

mijloacelor de semnalizare rutieră prin

indicatoare, marcaje, semafoare electrice si alte dispozitive speciale

30 de zile

5 zile

100

200

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002,

republicată, cu modificările si completările ulterioare -

art. 5 alin. (1) si (3), art. 30 alin. (4) si art. 33 alin. (1)

3.

Avizarea amplasării obiectivelor social-economice în zona drumului public si proiectarea, constructia sau amenajarea intersectiilor si a căilor de acces la drumul public

30 de zile

5 zile

40

100

Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare - art. 30 si art. 52 alin. (1)

4.

Eliberarea autorizatiei pentru procurarea armei letale sau a armei neletale supuse autorizării

45 de zile

30 de zile

100

300

a) Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, cu modificările si completările ulterioare - art. 12

b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările si completările ulterioare - art. 5 alin. (1) si art. 48 alin. (1)

5.

Eliberarea autorizatiei pentru procurarea armei letale sau a armei neletale supuse autorizării titularului de permis (a doua armă si următoarele)

30 de zile

10 zile

50

100

a) Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare - art. 12

b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările si completările ulterioare - art. 5 alin. (3) si art. 48 alin. (1)

6.

Acordarea atestatului de colectionar

30 de zile

15 zile

20

50

a) Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare - art. 12

b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările si completările ulterioare - art. 22 alin. (1)


7.

Eliberarea cărtii de identitate a armei

15 zile

10 zile

20

40

a) Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare - art. 98

b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările si completările ulterioare - art. 97 alin. (1)

8.

Eliberarea unui nou permis de armă

15 zile

5 zile

20

40

Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare - art. 51

9.

Eliberarea unei noi cărti de identitate a armei

15 zile

5 zile

20

40

Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare - art. 100 alin. (2)

10.

Înscrierea armei în permisul de armă la titularul de permis după procurarea acesteia sau radierea armei din permisul de armă după înstrăinarea acesteia

10 zile

5 zile

-

10

a) Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare - art. 13, art. 24 alin. (1) si art. 581 alin. (1)

b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările si completările ulterioare - art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1) si art. 481 alin. (3)

11 .

Autorizarea desfăsurării operatiunilor cu arme si munitii de către persoanele

juridice constituite ca armurieri

15 zile

10 zile

300

500

a) Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare - art. 108

b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările si completările ulterioare - art. 108 alin. (1)

12.

Avizarea societătilor comerciale în

vederea constituirii ca armurieri si includerea în obiectul de activitate a

operatiunilor cu arme si munitii

15 zile

10 zile

100

200

a) Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare - art. 106

b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările si completările ulterioare - art. 106 alin. (2) lit. c)

13.

Acordarea avizului pentru desfăsurarea operatiunilor comerciale de import si export cu arme si munitii de către armurierii autorizati

30 de zile

10 zile

500

1000

a) Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare - art. 110 alin. (3)

b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările si completările ulterioare - art. 121 alin. (1)

14.

Eliberarea autorizatiei de detinere arme letale si munitii de către persoanele juridice

30 de zile

10 zile

500

700

a) Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare - art. 80

b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările si completările ulterioare - art. 56 alin. (2) lit. j)

15.

Eliberarea certificatului de detinător pentru arme si munitii neletale către persoanele juridice care si-au notificat intentia

30 de zile

10 zile

200

300

a) Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare - art. 82

b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările si completările ulterioare - art. 65 alin. (1)

16.

Preschimbarea autorizatiei de detinere de arme letale si munitii de către persoane juridice, de folosire a acestora, de efectuare a operatiunilor cu arme letale si munitii

10 zile

-

300

-

Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare - art. 75


17.

Eliberarea autorizatiei de functionare a poligonului de tragere

30 de zile

10 zile

300

500

a) Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare - art. 85

b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările si completările ulterioare - art. 73

18.

Preschimbarea autorizatiei de functionare pentru poligoanele de tragere autorizate

10 zile

-

100

-

Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare - art. 75

19.

Eliberarea autorizatiei pentru organizarea si desfăsurarea cursului de initiere si pregătire teoretică si practică pentru cunoasterea legislatiei si a modului de folosire a armelor si munitiilor

15 zile

10 zile

300

500

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările si completările ulterioare - art. 79

20.

Eliberarea atestatului de instructor în poligonul de tragere

15 zile

10 zile

50

100

a) Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare - art. 72 alin. (3)

b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările si completările ulterioare - art. 84

21.

Eliberarea autorizatiei de detinere a materiilor explozive

30 de zile

15 zile

200

500

Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările si completările ulterioare - art. 8

22.

Eliberarea autorizatiei de depozitare a materiilor explozive

30 de zile

15 zile

200

500

Legea nr. 126/1995, cu modificările si completările ulterioare - art. 9

23.

Eliberarea vizei anuale a autorizatiilor de detinere si de depozitare a materiilor explozive

30 de zile

15 zile

100

200

Legea nr. 126/1995, cu modificările si completările ulterioare - art. 11

24.

Eliberarea autorizatiilor de transfer sau tranzit explozivi de uz civil

30 de zile

15 zile

200

500

Hotărârea Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale explozivilor de uz civil si a conditiilor pentru introducerea lor pe piată - art. 18 alin. (1) si art. 23 alin. (3)

25.

Avizări artificieri

30 de zile

15 zile

5

10

Normele tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea si folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operatiuni specifice în activitătile detinătorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 536/2002, cu modificările si completările ulterioare - art. 115 alin. (1)

26.

Avizări pirotehnisti

30 de zile

15 zile

5

10

Normele tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea si folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operatiuni specifice în activitătile detinătorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 536 /2002, cu modificările si completările ulterioare - art. 115 alin. (1).

27.

Eliberarea unui certificat de cazier judiciar pentru persoane fizice

10 zile

3 zile

-

10

Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, cu modificările si completările ulterioare - art. 21

28.

Eliberarea unui certificat de cazier judiciar pentru persoane juridice

10 zile

3 zile

-

20

Legea nr. 290/2004, cu modificările si completările ulterioare - art. 21


29.

Obtinerea unui certificat de cazier judiciar dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, pentru persoane fizice

20 de zile

 

20

 

Legea nr. 290/2004, cu modificările si completările ulterioare - art. 213

30.

Aviz pentru desfă s urarea activitătilor de pescuit industrial i sportiv organizate în apele de frontieră, apele maritime interioare si în marea teritorială

15 zile

2 zile

50

100

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările si completările ulterioare - art. 40

31.

Aviz pentru desfăsurarea unor activităti de agrement si sportive, altele decât pescuitul sportiv, organizate în apele de frontieră, apele maritime interioare si în marea teritorială

15 zile

2 zile

50

100

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.105/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările si completările ulterioare - art. 42 alin. (1)

32.

Aviz pentru desfăsurarea activitătii de vânătoare organizate de-a lungul frontierei de stat pe adâncimea de 500 m de la fâsia de protectie a frontierei de stat către interior, pentru frontiera de uscat, si de la limita terenului inundabil, pentru frontiera de apă

30 de zile

5 zile

20

30

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările si completările ulterioare - art. 44 alin. (2)

33.

Aviz pentru desfăsurarea, în punctele de trecere a frontierei de stat, a altor activităti decât efectuarea controlului de frontieră

30 de zile

15 zile

50

100

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările si completările ulterioare - art. 45 alin. (1)

34.

Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor fizice

-

-

22

-

Ordonanta Guvernului nr. 66/1999, pentru aderarea României la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare - art. 2

35.

Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor juridice si în cazul reprezentării titularului actului de către un avocat

-

-

44

-

Ordonanta Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare - art. 2

36.

Înregistrarea cererii pentru aplicarea apostilei

-

-

3

-

Ordonanta Guvernului nr. 66/1999 aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare - art. 2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind înfiintarea Agentiei de Credite pentru Studentii din Institutiile de Învătământ Superior de Stat si Particular Acreditate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. XI din Legea nr. 306/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Studentii din institutiile de învătământ superior de stat si particular acreditate, care urmează studii universitare de licentă si studii universitare de masterat la zi, pot beneficia, la cerere, de credite bancare pentru acoperirea taxelor de studii si pentru alte cheltuieli legate de desfăsurarea studiilor.

Art. 2. - Se înfiintează Agentia de Credite pentru Studentii din Institutiile de Învătământ Superior de Stat si Particular Acreditate, denumită în continuare Agentia, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. G-ral Berthelot nr. 28-30, sectorul 1, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 3. - Agentia îndeplineste următoarele atributii principale:

1. Elaborează si propune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării:

a) normele metodologice de constituire a fondului de creditare;

b) metodologia privind cuantumul si conditiile de acordare si rambursare a creditelor;


c) alte reglementări necesare organizării si functionării sistemului de creditare.

2. Asigură managementul sistemului de creditare pentru studenti.

Art. 4. - (1) Conducerea Agentiei este asigurată de un director executiv.

(2) Directorul executiv este numit prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, pe bază de concurs organizat în conditiile legii, si are calitatea de ordonator tertiar de credite.

(3) Atributiile directorului executiv si ale consiliului de conducere se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al Agentiei, aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării.

Art. 5. - (1) Finantarea Agentiei se asigură din venituri proprii si alocatii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării.

(2) Veniturile proprii ale Agentiei se obtin din: prestări de servicii, realizarea de programe din fonduri externe, donatii, sponsorizări si alte venituri legal constituite.

(3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru Agentie este de 30, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, pentru institutiile din subordine finantate din venituri proprii si din alocatii

de la bugetul de stat. În cadrul acestui număr de posturi, prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, se pot înfiinta, în centrele universitare, filiale fără personalitate juridică ale Agentiei.

(4) În îndeplinirea atributiilor sale, Agentia poate să utilizeze colaboratori externi, specialisti în domeniu, în calitate de experti, remunerati în conditiile legii.

Art. 6. - În anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 25 aprilie 2007, cu modificările si completările ulterioare, după punctul XX se introduce un nou punct, punctul XXI, cu următorul cuprins:

„XXI. - Agentia de Credite pentru Studentii din Institutiile de Învătământ Superior de Stat si Particular Acreditate - Venituri proprii si alocatii de la bugetul de stat.”

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă Ordonanta Guvernului nr.105/1998 privind acordarea de credite bancare pentru studentii din institutiile de învătământ superior de stat si particular, acreditate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 28 august 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 193/1999.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2009.

Nr. 5.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Iuliu Cosmin Coman în functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Iuliu Cosmin Coman se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 28 ianuarie 2009.

Nr. 164.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 78 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 29 mai 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 4 se introduc trei noi articole, articolele 41, 42 si 43, cu următorul cuprins:

„Art. 41. - Se aprobă Procedura de scoatere din evidenta contribuabililor inactivi a contribuabililor care au fost declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 42. - Se aprobă modelul si continutul formularului «Notificare», cod MFP 14.13.07.99/2, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 43. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare a formularului prevăzut la art. 42 sunt prevăzute în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.”

2. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - Pe perioada cât contribuabilii figurează în lista contribuabililor inactivi, le sunt aplicabile procedurile de administrare referitoare la declararea, stabilirea, verificarea si colectarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat.

Prin exceptie de la prevederile alineatului precedent, contribuabilii inclusi în lista contribuabililor inactivi nu vor fi supusi procedurilor curente de notificare si de impunere din oficiu pentru nedepunerea declaratiilor.”

3. După anexa nr. 1 se introduc anexele nr. 2-4, al căror continut este prevăzut în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de tehnologia informatiei si Directia generală de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2009.

Nr. 67.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 819/2008)

 

PROCEDURA

de scoatere din evidenta contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale

 

1. Contribuabilii declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale se scot din evidenta contribuabililor inactivi, din oficiu, de către organul fiscal competent sau la solicitarea scrisă a reprezentantului legal al contribuabilului declarat inactiv, după caz.


2. În cazul în care un contribuabil constată că, din eroare materială, a fost înscris în lista contribuabililor declarati inactivi, poate solicita eliminarea din listă, prin depunerea la organul fiscal competent, direct sau prin împuternicit, a unei cereri.

3. După primirea cererii, organul fiscal competent verifică în evidentele fiscale proprii dacă respectivul contribuabil a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori materiale a organului fiscal.

4. Dacă între datele si documentele furnizate de contribuabil prin cerere si datele din evidenta fiscală există neconcordante privitoare la conditiile pe baza cărora contribuabilul a fost declarat inactiv, organul fiscal competent solicită prezenta contribuabilului la sediul său, în vederea clarificării situatiei fiscale, prin transmiterea notificării prevăzute în anexa nr. 3.

4.1. Notificarea se întocmeste în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

4.2. În cazul în care contribuabilul notificat nu se prezintă, pentru clarificarea situatiei fiscale în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, solicitarea de eliminare din lista contribuabililor declarati inactivi se respinge.

4.3. În acest caz, compartimentul de specialitate întocmeste o notă care cuprinde în mod obligatoriu motivatia respingerii si la care se anexează notificarea transmisă contribuabilului. Nota se supune aprobării conducătorului organului fiscal competent.

4.4. Motivatia respingerii cererii de eliminare din lista contribuabililor declarati inactivi se comunică, în scris, contribuabilului.

4.5. În cazul în care contribuabilul revine cu o nouă cerere, se reia procedura prevăzută la pct. 1-4.

5. Dacă organul fiscal competent constată, din oficiu sau ca urmare a solicitării contribuabilului, că un contribuabil a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori materiale, compartimentul de specialitate întocmeste un referat, care contine în mod obligatoriu:

- datele de identificare ale contribuabilului (denumire, domiciliu fiscal, cod de identificare fiscală);

- numărul si data Monitorului Oficial al României, Partea I, în care a fost publicat ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală prin care respectivul contribuabil a fost declarat inactiv;

- dacă propunerea de scoatere din evidenta contribuabililor inactivi este făcută, din oficiu, de către organul fiscal sau ca urmare a unei cereri a contribuabilului (numărul si data cererii);

- descrierea situatiei care a condus la înscrierea contribuabilului în evidenta contribuabililor declarati inactivi din eroare materială;

- propunerea de scoatere din evidenta contribuabililor declarati inactivi din eroare materială.

6. Referatul se semnează de către persoana care l-a întocmit, se vizează de conducătorul compartimentului de specialitate si de către conducătorul organului fiscal.

7. Referatul vizat de către conducătorul organului fiscal si, după caz, cererea contribuabilului se înaintează spre aprobare directorului executiv al directiei generale a finantelor publice coordonatoare.

8. În cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili referatul se aprobă de către directorul general.

9. Pe baza referatelor aprobate se întocmesc listele cuprinzând datele de identificare ale contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale.

10. Listele si propunerea de eliminare din lista contribuabililor inactivi, semnate de directorul executiv/directorul general, se transmit în format electronic, scanate, de directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si de Directia generală de administrare a marilor contribuabili către Directia generală de tehnologia informatiei.

11. Procedura prevăzută la pct. 5-10 se desfăsoară în maximum 3 zile lucrătoare.

12. Zilnic, Directia generală de tehnologia informatiei transmite Directiei generale proceduri pentru administrarea veniturilor lista cuprinzând datele de identificare ale contribuabililor eliminati din lista contribuabililor inactivi, în vederea parcurgerii etapelor de aprobare si publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru eliminarea din listă a contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale.

13. Regimul stabilit pentru contribuabil la îndreptarea erorii materiale referitoare la înscrierea în lista contribuabililor inactivi, prevăzut la pct. 10, se aplică în mod corespunzător sediilor secundare înfiintate de contribuabilul respectiv.

14. Contribuabilii declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale se elimină din listă si îsi păstrează calitatea de contribuabili activi pe toată perioada de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală prin care au fost declarati inactivi si până la eliminarea din lista contribuabililor inactivi.

15. În cazul contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale si eliminati din listă, se anulează si scoaterea din evidenta persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA. În acest caz, se mentine data înregistrării în scopuri de TVA initială, contribuabilul păstrându-si această calitate inclusiv pe perioada cuprinsă între data înscrierii în lista contribuabililor inactivi si data eliminării din această listă.

16.1. Dacă, în urma solicitării depuse de contribuabil, organul fiscal constată că respectivul contribuabilul nu a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori materiale compartimentul de specialitate întocmeste o notă care va cuprinde în mod obligatoriu motivatia respingerii cererii. Nota se supune aprobării conducătorului organului fiscal competent.

16.2. Motivatia respingerii cererii de eliminare din lista contribuabililor declarati inactivi se comunică, în scris, contribuabilului.

17. Documentatia care a stat la baza aprobării/respingerii cererii de eliminare din lista contribuabililor inactivi se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.


 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 819/2008)

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A...........................................................

Administratia Finantelor Publice a............................................

Directia generală de administrare a marilor contribuabili

 

APROBAT

Directorul executiv/Directorul general,

Numele si prenumele ........................................................

Semnătura si stampila unitătii ...........................................

 

NOTIFICARE

 

Către: Denumire .................................................................................................................................

Cod de identificare fiscală ................................................................................................................

Judet ...................................................................................................................................................

Localitate ................................................................................... Cod postal ....................................

Strada ............................................................................................. Număr .......................................

Bloc .................... Scara ................ Etaj ................. Apartament ....................... Sector .................

 

Din analiza cererii dumneavoastră de scoatere din evidenta contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale, înregistrată sub nr. . .................... din data .............................. , a rezultat că există neconcordante între datele furnizate de dumneavoastră în cerere si în evidentele fiscale, privind depunerea formularelor:

 

- 100 „Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat”



- 102 „Declaratie privind obligatiile de plată la bugetele asigurărilor sociale si fondurilor speciale”



- 103 „Declaratie privind accizele”



- 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”



- 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”



- 390 VIES „Declaratie recapitulativă privind livrările/achizitiile intracomunitare de bunuri”



- 394 „Declaratie informativă privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national”



 

            Vă rugăm ca, în termen de 15 zile de la data primirii prezentei notificări, să vă prezentati la sediul nostru, în vederea clarificării acestei situatii.

            În cazul în care nu veti da curs solicitării în termenul mentionat mai sus, cererea dumneavoastră de eliminare din lista contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale va fi respinsă.

 

Conducătorul unitătii fiscale,

Numele si prenumele .................................................

Semnătura si stampila unitătii ....................................

 

Întocmit

 

Numele si prenumele .........................................

Functia ...............................................................

Semnătura .........................................................

Cod.MFP 14.13.07.99/2


 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 819/2008)

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare ale formularelor

 

Notificare

1. Denumire: Notificare

2. Cod: 14.13.07.99/2

3. Format: A4/t1

4. Se tipăreste              - într-o singură culoare

                                    - se utilizează echipament informatic pentru editare

5. U.M.: set (două file)

6. Se difuzează: gratuit

7. Se utilizează: pentru notificarea contribuabililor care solicită scoaterea din evidenta contribuabililor inactivi ca urmare a unei erori materiale

8. Se întocmeste în:       două exemplare

                                    de: organul fiscal competent

9. Circulă: - originalul la contribuabil

                                    - copia la organul fiscal

10. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1.497/2006 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere

 

În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.497/2006 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 17 noiembrie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 12 alineatul (3) litera c), după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:

„4. securitate rutieră în tunele.”

2. Articolul 22 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Proba practică de conducere a autovehiculelor din categoria A si subcategoria A1 se realizează în poligoane special amenajate conform schitei prevăzute în anexa nr. 5. Mijloacele logistice necesare examinării la proba practică sunt asigurate de scoala unde au fost efectuate cursurile de pregătire a candidatului.

(2) Candidatii minori, cu vârsta cuprinsă între 16 si 18 ani, sunt examinati în prezenta unui martor, care poate fi si unul dintre părinti, tutore, curator sau persoana în îngrijirea ori supravegherea căruia/căreia acesta se află.

(3) Proba practică realizată în poligon cuprinde următoarele manevre:

a) coborârea motocicletei de pe cric cu motorul pornit si deplasarea acesteia pe o distantă de 5 m într-un spatiu cu lătimea de 0,5 m, fără ajutorul motorului, mergând alături de vehicul până la locul de plecare. Neîncadrarea în spatiul delimitat de marcajul lateral sau nementinerea în pozitie verticală pe cele două roti se penalizează;

b) mersul sinuos printre jaloane, constând în parcurgerea continuă cu ajutorul motorului a unui traseu printre 5 jaloane. Atingerea unuia dintre jaloane, neîncadrarea în spatiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează;

c) executarea de opturi printre 4 jaloane, constând în efectuarea continuă a 6 astfel de manevre, câte 3 manevre într-un sens si în celălalt, cu începerea executiei din partea stângă a ultimului jalon. Atingerea unuia dintre jaloane, neîncadrarea în spatiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează;

d) deplasarea în linie dreaptă, constând în parcurgerea cu ajutorul motorului a unei distante de 50 m într-un spatiu cu lătimea de 0,5 m, cu bratul stâng ridicat orizontal. Neîncadrarea în spatiul delimitat de marcajul lateral sau sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează;

e) urcarea motocicletei pe cric. Neefectuarea acestei manevre se penalizează.

(4) Proba practică de conducere a motocicletei în poligon este promovată de candidatii care într-un interval de 4 minute nu au cumulat mai mult de 3 greseli.

(5) Candidatul este declarat respins, indiferent de numărul greselilor acumulate sau de timpul scurs pentru efectuarea probelor, dacă:

- a căzut cu motocicleta;

- nu a respectat «traseul» în poligon.


(6) În timpul probei practice, examinatorul verifică următoarele aptitudini si mod de comportare, specifice pentru categoria A, respectiv pentru subcategoria A1:

a) Pregătirea si controlul vehiculului din punctul de vedere al sigurantei circulatiei. Candidatii trebuie să facă dovada capacitătii de a se pregăti să conducă în sigurantă, prin respectarea următoarelor cerinte:

1. să îsi pună în ordine echipamentul de protectie, cum ar fi mănusile, cizmele, îmbrăcămintea si căstile de protectie;

2. să efectueze un control sumar al stării pneurilor, frânelor, directiei, comutatorului de oprire în caz de urgente (în cazul în care există), lanturilor, fluidelor (de exemplu, uleiul de motor, lichidul de răcire), luminilor, dispozitivelor reflectorizante, indicatoarelor de directie si dispozitivului de avertizare sonoră.

b) Manevre speciale ce urmează să fie testate în ceea ce priveste siguranta rutieră:

1. asezarea motocicletei pe suportul de sprijin sau coborârea ei de pe suport si deplasarea sa fără motor, mergând pe lângă vehicul;

2. parcarea motocicletei pe suportul său de sprijin;

3. executarea a cel putin două manevre cu viteză mică, dintre care un slalom; aceasta ar trebui să permită evaluarea manevrării ambreiajului în combinatie cu frâna, echilibrul, directia vizuală si pozitia pe motocicletă si pozitia picioarelor pe rezemătoarele de picior;

4. executarea a cel putin două manevre cu viteză mare, dintre care una în viteza a doua sau a treia, de cel putin 30 km/h, si o manevră de evitare a unui obstacol la o viteză minimă de 50 km/h; aceasta ar trebui să permită evaluarea competentei privind pozitia pe motocicletă, directia vizuală, echilibrul, tehnici de mentinere a directiei si de schimbare a vitezelor;

5. frânare: se execută cel putin două exercitii de frânare, inclusiv frânarea de urgentă la o viteză minimă de 50 km/h; aceasta ar trebui să permită evaluarea competentei privind manevrarea frânei din fată si a frânei din spate, directia vizuală si pozitia pe motocicletă.”

3. La articolul 23 capitolul A „Aptitudini si mod de comportare supuse testării, specifice pentru categoriile B si BE, respectiv pentru subcategoria B1” litera d), punctul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„8. să respecte regulile instituite în zona amenajărilor rutiere speciale, dacă este cazul: intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, statii de tramvai/autobuz, treceri de pietoni, rampe/pante prelungite la urcare/coborâre, precum si în tunele;”.

4. La articolul 23 capitolul B „Aptitudini si mod de comportare supuse testării, specifice pentru categoriile C, CE, D si DE, respectiv pentru subcategoriile C1,C1E, D1 si D1E” litera c), punctul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„8. să respecte regulile instituite în zona amenajărilor rutiere speciale, dacă este cazul: intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, statii de tramvai/autobuz, treceri de pietoni, rampe/pante prelungite la urcare/coborâre, precum si în tunele;”.

5. La articolul 29, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) În cazul în care candidatul este declarat admis la proba de verificare a deprinderilor si a comportamentului pe un vehicul fără pedală de ambreiaj sau fără manetă, în cazul vehiculelor din categoria A si subcategoria A1, se face mentiune în acest sens în permisul de conducere, care poate fi utilizat numai pentru conducerea unui vehicul fără pedală de ambreiaj sau fără manetă, în cazul vehiculelor din categoria A si subcategoria A1. Vehicul cu transmisie automată este un vehicul care nu are pedală de ambreiaj sau manetă, în cazul vehiculelor din categoria A si subcategoria A1.”

6. La anexa nr. 6 „Codurile comunitare armonizate” capitolul „Adaptări ale vehiculului”, punctul 10.02 se modifică si va avea următorul cuprins:

„10.02. Vehicule fără pedală de ambreiaj sau fără manetă în cazul vehiculelor din categoria A si subcategoria A1.”

7. La anexa nr. 6 „Codurile comunitare armonizate” capitolul „Probleme administrative”, punctul 78 se modifică si va avea următorul cuprins:

„78. Valabil numai pentru vehiculele fără pedală de ambreiaj sau fără manetă în cazul vehiculelor din categoria A si subcategoria A1.”

Art. II. - Vehiculele de examen din categoriile BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 si D1E, care nu sunt conforme cu criteriile minime mentionate în anexa nr. 4 „Conditiile pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele folosite pentru examinarea la proba practic㔠la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.497/2006 si care au fost utilizate până la data de 18 iulie 2008, mai pot fi utilizate până la data de 30 septembrie 2013.

Art. III. - Prezentul ordin transpune prevederile Directivei 2008/65/CE a Comisiei din 27 iunie 2008 de modificare a Directivei 91/439/CEE privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 168/36 din 28 iunie 2008.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2009.

Nr. 713.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.