MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 464/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 464            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 6 iulie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 842 din 2 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            711. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti - Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul Bucuresti Rahova în domeniul public al municipiului Turnu Măgurele si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele, judetul Teleorman

 

            755. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

142. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

190. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea si plata impozitului pe veniturile bănesti din agricultura realizate prin valorificarea produselor vândute către unităti specializate pentru colectare, unităti de procesare industrială sau către alte unităti, pentru utilizare ca atare

 

284. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap pentru aprobarea Metodologiei de acordare a subventiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, pentru organizatiile prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

766. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendat, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.240(83) a Comitetului Securitătii Maritime din 12 octombrie 2007

 

767. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul international pentru transportul în sigurantă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului si deseurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.241(83) a Comitetului Securitătii Maritime din 12 octombrie 2007

 

768. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind publicarea acceptării amendamentelor la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.239(83) a Comitetului  Securitătii Maritime din 12 octombrie 2007


 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 842

din 2 iunie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, exceptie ridicată de Uniunea Sindicatelor Libere din învătământ Ialomita în Dosarul nr. 3.294/98/2008 al Tribunalului Ialomita - Sectia civilă.

La apelul nominal răspunde Uniunea Sindicatelor Libere din învătământ Ialomita, prin consilier juridic cu delegatie la dosar, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în dosarele nr. 184D-189D/2009, nr. 295D-300D/2009, nr. 338D/2009, nr. 339D/2009, nr. 346D-nr. 354D/2009, nr. 358D-368D/2009, nr. 375D-377D/2009, nr. 422D/2009, nr. 431D-438D/2009, nr. 474D-476D/2009, nr. 518D-544D/2009, nr. 551 D/2009, nr. 553D-563D/2009, nr. 585D/2009, nr. 586D/2009, nr.600D-602D/2009, nr. 607D-609D/2009, nr. 627D/2009, nr. 629D/2009, nr. 630D/2009, nr. 658D-661 D/2009, nr. 688D/2009, nr. 710D/2009, nr. 742D-760D/2009, nr. 784D-786D/2009, nr. 815D-820D/2009, nr. 859D/2009 si nr. 884D/2009, având ca obiect o exceptie de neconstitutionalitate identică cu cea ridicată în Dosarul nr. 59D/2009.

La apelul nominal răspunde consilier juridic, pentru Uniunea Sindicală Didactică Vaslui, în dosarele nr. 366D-368D/2009, nr. 522D-534D/2009, nr. 743D--746D/2009, nr. 784D/2009 si nr. 818D/2009, pentru Sindicatul învătământului Preuniversitar Buzău, în dosarele nr. 688D/2009, nr. 607D-609D/2009, nr. 553D-558D/2009, nr. 375D-377D/2009, nr. 474D- 476D/2009 si nr. 710D/2009, pentru Sindicatul Liber din învătământ Satu Mare, în dosarele nr. 184D-189D/2009, nr. 629D/2009, nr. 431D^38D/2009 si nr. 346D-354D/2009, pentru Sindicatul Liber din învătământ zona Odorheiu Secuiesc, în Dosarul nr. 627D/2009, pentru Liga Sindicatelor din învătământ din Botosani, în dosarele nr. 422D/2009 si nr. 551 D/2009, pentru Sindicatul Liber din învătământ Călărasi, în dosarele nr. 338D/2009 si nr. 339D/2009, precum si pentru Sindicatul Democratic al Pedagogilor zona Târgu Secuiesc în dosarele nr. 658D-661 D/2009 si nr. 884D/2009. De asemenea, în dosarele nr. 375D/2009 si nr. 556D/2009, răspunde consilierul juridic pentru partea primarul localitătii Movila Banului. Se constată lipsa celorlalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere identitatea dintre obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele sus-mentionate, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 184D- 189D/2009, nr. 295D-300D/2009, nr. 338D/2009, nr. 339D/2009, nr. 346D-nr. 354D/2009, nr. 358D-368D/2009, nr. 375D -377D/2009, nr. 422D/2009, nr. 431D-438D/2009, nr. 474D-476D/2009, nr. 518D-544D/2009, nr. 551 D/2009, nr. 553D-563D/2009, nr. 585D/2009, nr. 586D/2009, nr. 600D-602D/2009, nr. 607D-609D/2009, nr. 627D/2009, nr. 629D/2009, nr. 630D/2009, nr. 658D-661 D/2009, nr. 688D/2009, nr. 710D/2009, nr. 742D-760D/2009, nr. 784D-786D/2009, nr. 815D-820D/2009, nr. 859D/2009 si nr. 884D/2009 la Dosarul nr. 59D/2009.

Reprezentantii părtilor prezente, precum si cel al Ministerului Public sunt de acord cu măsura conexării.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 184D-189D/2009, nr. 295D-300D/2009, nr. 338D/2009, nr. 339D/2009, nr. 346D-nr. 354D/2009, nr. 358D-368D/2009, nr. 375D- 377D/2009, nr. 422D/2009, nr. 431D-438D/2009, nr. 474D-476D/2009, nr. 518D-544D/2009, nr. 551 D/2009, nr. 553D-563D/2009, nr. 585D/2009, nr. 586D/2009, nr. 600D-602D/2009, nr. 607D- 609D/2009, nr. 627D/2009, nr. 629D/2009, nr. 630D/2009, nr. 658D-661 D/2009, nr. 688D/2009, nr. 710D/2009, nr. 742D-760D/2009, nr. 784D-786D/2009, nr. 815D- 820D/2009, nr. 859D/2009 si nr. 884D/2009 la Dosarul nr. 59D/2009, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului autorilor exceptiei, care, în esentă, solicită admiterea acesteia pentru faptul că ordonanta de urgentă adoptată de Guvern contravine vointei Parlamentului asa cum aceasta a fost exprimată prin Legea nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ.

Reprezentantul primarului localitătii Movila Banului lasă la aprecierea Curtii solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate.

Ministerul Public solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, o atare solutie fiind justificată, pentru identitate de ratiune, de considerentele care au stat la baza Deciziei Curtii Constitutionale nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 10 decembrie 2008, 16 decembrie 2008, 8 ianuarie 2009, 12 ianuarie 2009, 14 ianuarie 2009, 15 ianuarie 2009, 19 ianuarie 2009, 22 ianuarie 2009, 26 ianuarie 2009, 28 ianuarie 2009, 29 ianuarie 2009, 2 februarie 2009, 5 februarie


2009, 9 februarie 2009, 11 februarie 2009, 12 februarie 2009, 19 februarie 2009, 25 februarie 2009 si 26 februarie 2009, pronuntate în dosarele nr. 3.294/98/2008, nr. 4.535/83/2008, nr. 4.537/83/2008, nr. 4.532/83/2008, nr. 4.508/83/2008, nr. 4.506/83/2008, nr. 4.504/83/2008, nr. 3.915/89/2008, nr. 3.918/89/2008, nr. 3.921/89/2008, nr. 3.926/89/2008, nr. 3.945/89/2008, nr. 3.948/89/2008, nr. 3.912/89/2008, nr. 3.942/89/2008, nr. 3.939/89/2008, nr. 3.933/89/2008, nr. 3.951/89/2008, nr. 3.954/89/2008, nr. 3.929/89/2008, nr. 3.928/89/2008, nr. 3.936/89/2008, nr. 3.839/89/2008, nr. 3.841/89/2008, nr. 4.583/83/2008, nr. 4.586/83/2008, nr. 4.588/83/2008, nr. 4.589/83/2008, nr. 4.503/83/2008, nr. 4.592/83/2008, nr. 4.505/83/2008, nr. 4.507/83/2008, nr. 4.579/83/2008, nr. 4.597/83/2008, nr. 4.626/83/2008, nr. 4.678/83/2008, nr. 4.680/83/2008, nr. 4.684/83/2008, nr. 4.687/83/2008, nr. 4.688/83/2008, nr. 4.689/83/2008, nr. 3.931/89/2008, nr. 3.934/89/2008, nr. 3.952/89/2008, nr. 3.955/89/2008, nr. 3.869/89/2008, nr. 3.870/89/2008, nr. 3.872/89/2008, nr. 3.873/89/2008, nr. 3.865/89/2008, nr. 3.866/89/2008, nr. 3.867/89/2008, nr. 3.868/89/2008, nr. 3.859/89/2008, nr. 3.861/89/2008, nr. 3.862/89/2008, nr. 3.863/89/2008, nr. 3.864/89/2008, nr. 3.910/89/2008, nr. 3.913/89/2008, nr. 3.916/89/2008, nr. 3.919/89/2008, nr. 3.925/89/2008, nr. 3.937/89/2008, nr. 3.946/89/2008, nr. 3.949/89/2008, nr. 3.940/89/2008, nr. 3.943/89/2008, nr. 4.808/83/2008, nr. 3.909/89/2008, nr. 4.512/114/2008, nr. 4.612/114/2008, nr. 4.459/114/2008, nr. 4.513/114/2008, nr. 4.484/114/2008, nr. 4.423/114/2008, nr. 5.153/40/2008, nr. 4.457/114/2008, nr. 4.630/114/2008, nr. 4.483/114/2008, nr. 4.613/114/2008, nr. 4.641/114/2008, nr. 4.640/114/2008, nr. 4.636/114/2008, nr. 4.631/114/2008, nr. 10/114/2009, nr. 4.485/114/2008, nr. 5.152/40/2008, nr. 4.724/114/2008, nr. 4.723/114/2008, nr. 4.377/114/2008, nr. 370/114/2009, nr. 4.694/114/2008, nr. 458/114/2009, nr. 3.950/89/2008, nr. 3.842/89/2008, nr. 3.840/89/2008, nr. 3.838/89/2008, nr. 3.837/89/2008, nr. 3.941/89/2008, nr. 3.938/89/2008, nr. 3.944/89/2008, nr. 3.947/89/2008, nr. 3.917/89/2008, nr. 3.920/89/2008, nr. 3.922/89/2008, nr. 3.914/89/2008, nr. 3.911/89/2008, nr. 3.923/89/2008, nr. 3.953/89/2008, nr. 3.930/89/2008, nr. 3.932/89/2008, nr. 3.935/89/2008, nr. 4.086/89/2008, nr. 4.088/89/2008, nr. 4.090/89/2008, nr. 3.871/89/2008, nr. 3.924/89/2008, nr. 3.927/89/2008, nr. 4.085/89/2008, nr.4.087/89/2008, nr. 4.089/89/2008, nr. 2.526/116/2008, nr. 2.527/116/2008, nr. 1.979/119/2008, nr. 1.978/119/2008, nr. 1.977/119/2008, nr. 1.976/119/2008, nr. 3.229/96/2008, nr. 1.975/119/2008, nr. 178/119/2009, nr. 3/119/2009, nr. 177/119/2009, nr. 2/119/2009, nr. 69/99/2009 si nr. 133/119/2009, Tribunalul Ialomita - Sectia civilă, Tribunalul Satu Mare - Sectia civilă, Tribunalul Buzău - Sectia civilă, Tribunalul Botosani - Sectia civilă, Tribunalul Vaslui - Sectia civilă, Tribunalul Călărasi - Sectia civilă, Tribunalul Covasna - Sectia civilă, Tribunalul Harghita - Sectia civilă si Tribunalul lasi - Sectia civilă au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariate ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, exceptie ridicată de Uniunea Sindicatelor Libere din învătământ Ialomita, Sindicatul Liber din învătământ Satu Mare, Sindicatul Liber zona Husi, Uniunea Sindicală Didactică Vaslui, Sindicatul învătământ Tutova din Bârlad, Sindicatul învătământului Preuniversitar Buzău, Uniunea Teritorială a Sindicatelor din învătământul Preuniversitar din Râmnicu Sărat, Liga Sindicatelor din învătământ din Botosani, Conventia Judejeană a Sindicatelor din învătământ Vaslui, Sindicatul Liber din învătământ Călărasi, Sindicatul Democratic al Pedagogilor zona Târgu Secuiesc,

Sindicatul Liber din învătământ zona Odorheiu Secuiesc si Uniunea Sindicală Judeteană - F.E.N. lasi în cauze care au ca obiect pretentii bănesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se apreciază că prin adoptarea acestei ordonante de urgentă Guvernul refuză să aplice o lege adoptată de Parlament, ceea ce încalcă prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (4), precum si ale art. 61 alin. (1). De asemenea, se arată că Guvernul a adoptat ordonanta de urgentă cu încălcarea exigentelor stabilite de art. 115 alin. (4) si (6) din Constitutie, întrucât nu a indicat situatia extraordinară care a stat la baza emiterii acesteia, nu a motivat corespunzător urgenta acestei reglementări si a afectat drepturile constitutionale ale personalului didactic, si anume dreptul la un nivel de trai decent si protectia socială a muncii.

În final, se consideră că au fost încălcate si prevederile art. 102 alin. (1) si (2), precum si cele ale art. 141 din Constitutie, întrucât Guvernul nu a consultat Consiliul Economic si Social atunci când a adoptat această ordonantă de urgentă.

Tribunalul Ialomita - Sectia civilă, Tribunalul Satu Mare - Sectia civilă, Tribunalul Vaslui - Sectia civilă, Tribunalul Buzău - Sectia civilă, Tribunalul Botosani - Sectia civilă, Tribunalul Călărasi - Sectia civilă, Tribunalul Covasna - Sectia civilă si Tribunalul lasi - Sectia civilă apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind întemeiată.

Tribunalul Harghita - Sectia civilă nu si-a exprimat opinia, contrar art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că textele legale criticate sunt neconstitutionale, invocând considerentele de principiu care au stat la baza Deciziei Curtii Constitutionale nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992,să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 11 noiembrie 2008, care au următorul cuprins:

- Art. I: „Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează: [...]

2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 1. - (1) În cursul anului 2008 salariile de bază ale personalului didactic din învătământ, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învătământului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2005, cu modificările ulterioare, se majorează după cum urmează:

a) pentru functia de profesor universitar prevăzută în anexa nr. 1.1, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este următoarea:

- 1 ianuarie - 31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 230,247 lei;

- 1 aprilie - 30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 244,061 lei;

- 1 octombrie - 31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 266,026 lei;

b) coeficientii de multiplicare prevăzuti pentru functiile didactice de predare cu gradul didactic II, definitiv, debutant, cele cu studii de nivel liceal fără pregătire de specialitate si pentru functiile didactice auxiliare se majorează cu 10% începând cu data de 1 ianuarie 2008, fată de nivelul din 31 decembrie 2007;

c) pentru functiile didactice prevăzute în anexele nr. 1.2,2 si 3, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este următoarea:

- 1 ianuarie - 31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 259,593 lei;

- 1 aprilie - 30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 275,168 lei;

- 1 octombrie - 31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 299,933 lei.

(2) Indemnizatiile pentru persoanele care ocupă functii de conducere specifice, precum si indemnizatiile pentru îndeplinirea unor activităti specifice învătământului sunt prevăzute în anexele nr. 4 si 5.»

3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul P, cu următorul cuprins:

«Art. 11. - (1) În cursul anului 2009 salariile de bază ale personalului didactic din învătământ, stabilite potrivit anexelor nr. 1.1, 1.2, 2 si 3, se majorează după cum urmează:

a) pentru perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a si 3a;

b) pentru perioada 1 martie - 31 august 2009 se va acorda o treime din cresterea salariilor de bază obtinute prin aplicarea coeficientilor de multiplicare si a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b;

c) pentru perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b.

(2) Indemnizatiile pentru persoanele care ocupă functii de conducere specifice, precum si indemnizatiile pentru îndeplinirea unor activităti specifice învătământului pentru anul 2009 sunt cele prevăzute în anexele nr. 4 si 5»".

Autorii exceptiei sustin că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (3) privind caracterul de stat de drept, ale art. 1 alin. (4) privind principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat, ale art. 41 alin. (2) privind dreptul salariatilor la măsuri de protectie socială, ale art. 47 privind nivelul de trai, ale art. 61 alin. (1) privind rolul Parlamentului, ale art. 102 alin. (1) si (2) privind rolul Guvernului, ale art. 115 alin. (4) si (6) privind conditiile de adoptare a ordonantelor de urgentă, precum si ale art. 141 privind Consiliul Economic si Social.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea observă că prevederile art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 reduc în mod substantial majorările salariale la care ar fi avut dreptul personalul din învătământ în temeiul Legii nr. 221/2008 de aprobare a Ordonantei Guvernului nr. 15/2008. Curtea Constitutională, prin Decizia nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 2 decembrie 2008, a declarat neconstitutională o reglementare similară adoptată de Guvern tot printr-o ordonantă de urgentă. Astfel, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învătământ în anul 2008 modifica unele prevederi ale Ordonantei Guvernului nr. 15/2008, astfel cum fusese aprobată prin Legea nr. 221/2008, reducând majorările salariale stabilite de Parlament. Curtea, prin decizia mentionată, a statuat că adoptarea ordonantelor de urgentă numai în scopul contracarării unei măsuri de politică legislativă în domeniul salarizării personalului din învătământ adoptate de Parlament încalcă art. 1 alin. (4), art. 61 alin. (1) si art. 115 alin. (4) din Legea fundamentală. Totodată, o asemenea măsură este contrară dispozitiilor art. 115 alin. (6) din Constitutie, coroborate cu cele ale art. 41 si art. 47 alin. (1) din Legea fundamentală. În consecintă, Curtea a constatat si încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (5), potrivit cărora, „în România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie".

Raportând cele retinute prin considerentele care au stat la baza Deciziei nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008 la prezenta cauză, Curtea observă că acestea sunt aplicabile mutatis mutandis si cu privire la situatia creată prin adoptarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 151/2008. Ca urmare, Curtea constată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 încalcă prevederile art. 1 alin. (4) si (5), art. 41, art. 47 alin. (1), art. 61 alin. (1) si art. 115 alin. (4) si (6) din Constitutie.

De asemenea, Curtea retine că, în pofida faptului că unele dispozitii cuprinse în art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 si-au încetat efectele, fiind norme cu aplicare limitată în timp, neconstitutionalitatea constatată loveste actul normativ în ansamblul său, astfel că efectele prezentei decizii se întind si cu privire la dispozitiile legale care nu mai sunt în vigoare. O asemenea concluzie se impune, având în vedere chiar considerentele de principiu ale Deciziei nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008, prin care Curtea a stabilit că neconstitutionalitatea retinută loveste întreaga ordonantă de urgentă, chiar dacă unele prevederi ale sale au fost abrogate anterior pronuntării respectivei decizii.

Mai mult, Curtea constată că ar fi discriminatoriu ca numai unele prevederi dintr-o ordonantă de urgentă să se aplice si să îsi producă efectele pentru perioada de până la 30 aprilie 2009 si celelalte, care vizează perioada de după 1 mai 2009, să fie neconstitutionale si să îsi înceteze aplicabilitatea, prin efectul unei decizii de admitere, în conditiile în care art. I pct. 2 si 3 este lovit de acelasi viciu de neconstitutionalitate extrinsec, întrucât cresterile salariale preconizate prin Legea nr. 221/2008 nu au fost acordate nici pentru anul 2008 si nici pentru anul 2009, contrar vointei Parlamentului.

Cele retinute fac inutilă analiza exceptiei de neconstitutionalitate în raport cu celelalte prevederi constitutionale invocate în sustinerea acesteia.

În consecintă, exceptia de neconstitutionalitate invocată urmează să fie admisă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicată de Uniunea Sindicatelor Libere din învătământ Ialomita, Sindicatul Liber din învătământ Satu Mare, Sindicatul Liber zona Husi, Uniunea Sindicală Didactică Vaslui, Sindicatul învătământ Tutova din Bârlad, Sindicatul învătământului Preuniversitar Buzău, Uniunea Teritorială a Sindicatelor din învătământul Preuniversitar din Râmnicu Sărat, Liga Sindicatelor din învătământ din Botosani, Conventia Judeteană a Sindicatelor din învătământ Vaslui, Sindicatul Liber din învătământ Călărasi, Sindicatul Democratic al Pedagogilor zona Târgu Secuiesc, Sindicatul Liber din învătământ zona Odorheiu Secuiesc si Uniunea Sindicală Judeteană - F.E.N. lasi în dosarele nr. 3.294/98/2008, nr. 4.535/83/2008, nr. 4.537/83/2008, nr. 4.532/83/2008, nr. 4.508/83/2008, nr. 4.506/83/2008, nr. 4.504/83/2008, nr. 3.915/89/2008, nr. 3.918/89/2008, nr. 3.921/89/2008, nr. 3.926/89/2008, nr. 3.945/89/2008, nr. 3.948/89/2008, nr. 3.912/89/2008, nr. 3.942/89/2008, nr. 3.939/89/2008, nr. 3.933/89/2008, nr. 3.951/89/2008, nr. 3.954/89/2008, nr. 3.929/89/2008, nr. 3.928/89/2008, nr. 3.936/89/2008, nr. 3.839/89/2008, nr. 3.841/89/2008, nr. 4.583/83/2008, nr. 4.586/83/2008, nr. 4.588/83/2008, nr. 4.589/83/2008, nr. 4.503/83/2008, nr. 4.592/83/2008, nr. 4.505/83/2008, nr. 4.507/83/2008, nr. 4.579/83/2008, nr. 4.597/83/2008, nr. 4.626/83/2008, nr. 4.678/83/2008, nr. 4.680/83/2008, nr. 4.684/83/2008, nr. 4.687/83/2008, nr. 4.688/83/2008, nr. 4.689/83/2008, nr. 3.931/89/2008, nr. 3.934/89/2008, nr. 3.952/89/2008, nr. 3.955/89/2008, nr. 3.869/89/2008, nr. 3.870/89/2008, nr. 3.872/89/2008, nr. 3.873/89/2008, nr. 3.865/89/2008, nr. 3.866/89/2008, nr. 3.867/89/2008, nr. 3.868/89/2008, nr. 3.859/89/2008, nr. 3.861/89/2008, nr. 3.862/89/2008, nr. 3.863/89/2008, nr. 3.864/89/2008, nr. 3.910/89/2008, nr. 3.913/89/2008, nr. 3.916/89/2008, nr. 3.919/89/2008, nr. 3.925/89/2008, nr. 3.937/89/2008, nr. 3.946/89/2008, nr. 3.949/89/2008, nr. 3.940/89/2008, nr. 3.943/89/2008, nr. 4.808/83/2008, nr. 3.909/89/2008, nr. 4.512/114/2008, nr. 4.612/114/2008, nr. 4.459/114/2008, nr. 4.513/114/2008, nr. 4.484/114/2008, nr. 4.423/114/2008, nr. 5.153/40/2008, nr. 4.457/114/2008, nr. 4.630/114/2008, nr. 4.483/114/2008, nr. 4.613/114/2008, nr. 4.641/114/2008, nr. 4.640/114/2008, nr. 4.636/114/2008, nr. 4.631/114/2008, nr. 10/114/2009, nr. 4.485/114/2008, nr. 5.152/40/2008, nr. 4.724/114/2008, nr. 4.723/114/2008, nr. 4.377/114/2008, nr. 370/114/2009, nr. 4.694/114/2008, nr. 458/114/2009, nr. 3.950/89/2008, nr. 3.842/89/2008, nr. 3.840/89/2008, nr. 3.838/89/2008, nr. 3.837/89/2008, nr. 3.941/89/2008, nr. 3.938/89/2008, nr. 3.944/89/2008, nr. 3.947/89/2008, nr. 3.917/89/2008, nr. 3.920/89/2008, nr. 3.922/89/2008, nr. 3.914/89/2008, nr. 3.911/89/2008, nr. 3.923/89/2008, nr. 3.953/89/2008, nr. 3.930/89/2008, nr. 3.932/89/2008, nr. 3.935/89/2008, nr. 4.086/89/2008, nr. 4.088/89/2008, nr. 4.090/89/2008, nr. 3.871/89/2008, nr. 3.924/89/2008, nr. 3.927/89/2008, nr. 4.085/89/2008, nr. 4.087/89/2008, nr. 4.089/89/2008, nr. 2.526/116/2008, nr. 2.527/116/2008, nr. 1.979/119/2008, nr. 1.978/119/2008, nr. 1.977/119/2008, nr. 1.976/119/2008, nr. 3.229/96/2008, nr. 1.975/119/2008, nr. 178/119/2009, nr. 3/119/2009, nr. 177/119/2009, nr. 2/119/2009, nr. 69/99/2009 si nr. 133/119/2009 ale Tribunalului Ialomita - Sectia civilă, Tribunalului Satu Mare - Sectia civilă, Tribunalului Buzău - Sectia civilă, Tribunalului Botosani - Sectia civilă, Tribunalului Vaslui - Sectia civilă, Tribunalului Călărasi - Sectia civilă, Tribunalului Covasna - Sectia civilă, Tribunalului Harghita - Sectia civilă si Tribunalului lasi - Sectia civilă si constată că dispozitiile art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ sunt neconstitutionale.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 iunie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Benke Károly

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti - Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul Bucuresti Rahovaîn domeniul public al municipiului Turnu Măgurele si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele, judetul Teleorman

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti - Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul Bucuresti Rahova în domeniul public al municipiului Turnu Măgurele si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele, judetul Teleorman.

(2) Penitenciarul Bucuresti Rahova îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

Art. 2. - Predarea si preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se fac pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Cătălin Marian Predoiu

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 10 iunie 2009.

Nr. 711.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti - Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul Bucuresti Rahovaîn domeniul public al municipiului Turnu Măgurele si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele, judetul Teleorman

 

Nr. M. F.

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

154388

Str. Grivitei nr. 4,

municipiul Turnu Măgurele,

judetul Teleorman

Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti - Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul Bucuresti Rahova

Municipiul Turnu Măgurele si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele, judetul Teleorman

Teren curti constructii: - 2.250 m2;

Constructii - 1558 m2 Valoare - 156 lei

154389

Str. Pompierilor nr.1,

municipiul Turnu Măgurele,

judetul Teleorman

Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti - Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul Bucuresti Rahova

Municipiul Turnu Măgurele si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele, judetul Teleorman

Teren curti constructii - 1.484 m2;

Constructii - 416 m2 Valoare - 11 lei


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 6 ianuarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 24 iunie 2009.

Nr. 755.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Turismului

 

Total: 210, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere art. 15 si art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.120/2009 privind explorarea nisipului si pietrisului din perimetrul Suseni- Luieriu-Brâncovenesti, judetul Mures, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială Geiger Group România - S.R.L. Bucuresti, în calitate de concesionar.

Art. 2. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.121/2009 privind explorarea nisipului si pietrisului din perimetrul Petelea 2, judetul Mures, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială Geiger Group România - S.R.L. Bucuresti, în calitate de concesionar.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gelu Agafiel Mărăcineanu

 

Bucuresti, 24 iunie 2009.

Nr. 142.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea si plata impozitului pe veniturile bănesti din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unităti specializate pentru colectare, unităti de procesare industrială sau către alte unităti, pentru utilizare ca atare

 

În baza Referatului de aprobare nr. 148.787 din data de 9 martie 2009 al Directiei generale buget finante si fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

în temeiul prevederilor art. 71 lit. d) si ale art. 74 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind stabilirea si plata impozitului pe veniturile bănesti din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unităti specializate pentru colectare, unităti de procesare industrială sau către alte unităti, pentru utilizare ca atare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor si Directia generală de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, după caz, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 30 martie 2009.

Nr. 190.

 


ANEXA

 

PROCEDURĂ

privind stabilirea si plata impozitului pe veniturile bănesti din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unităti specializate pentru colectare, unităti de procesare industrială sau către alte unităti, pentru utilizare ca atare

 

1. Contribuabili, în sensul art. 74 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, sunt următorii:

- persoanele fizice,

- arendasii persoane fizice,

care realizează venituri din valorificarea produselor agricole obtinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităti specializate pentru colectare, unităti de procesare industrială sau către alte unităti, pentru utilizare ca atare.

2. Contribuabilii impusi pe bază de norme de venit sau în sistem real pe baza contabilitătii în partidă simplă, care realizează venituri din valorificarea produselor agricole obtinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităti specializate pentru colectare, unităti de procesare industrială sau către alte unităti, pentru utilizare ca atare, nu datorează impozitul de 2% prevăzut la art. 74 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Unitătile de colectare, unitătile de procesare industrială sau celelalte unităti mentionate la art. 74 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, vor solicita contribuabililor respectivi, în vederea neimpozitării veniturilor cu cota de 2% prevăzută mai sus, o copie a formularului 260 „Decizie de impunere pentru plăti anticipate cu titlu de impozit" - cod 14.13.02.13/3a, în cazul contribuabililor impusi în sistem real sau pe bază de norme de venit.

3. În sensul prezentei proceduri, expresiile folosite au următorul înteles:

a) unităti specializate pentru colectare - unitătile în care se stochează, punându-se la păstrare în bune conditii produsele agricole, asigurându-se integritatea principalelor calităti ale acestora, în functie de diferitele utilizări tehnologice, si mentinerea valorii lor igienice si nutritionale. Exemple: magazii, depozite si silozuri;

b) unităti de procesare industrială a produselor vegetale - unitătile tehnologice în care produsele agricole sunt transformate prin procese ce modifică substantial produsul initial în alimente sau furaje. Exemple: unităti de procesare industrială pentru cereale pentru boabe, leguminoase boabe uscate, rădăcinoase, legume cultivate în câmp, plante industriale, furaje verzi din teren arabil, fructe;

c) alte unităti, pentru utilizare ca atare - unitătile care achizitionează produse agricole vegetale si le folosesc ca furaje pentru animale. Exemple: complexele zootehnice etc;

d) produse agricole - produsele agricole vegetale obtinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole. Exemple: cereale pentru boabe (grâu, secară, orz, ovăz, orez, porumb etc), leguminoase boabe uscate (mazăre boabe, năut boabe, fasole boabe, etc), rădăcinoase (cartofi, sfeclă de zahăr, sfeclă furajeră etc), plante industriale (rapită, floarea-soarelui, soia boabe, in pentru ulei - seminte, tutun etc), furaje verzi din teren arabil (porumb verde furajer, trifoi, lucerna etc), legume cultivate în câmp (varză, spanac, salată verde, pepeni, vinete, castraveti, ardei, dovlecei, morcovi etc), fructe (piersici, caise, struguri, cirese, visine, nuci, gutui, zmeură, mere, pere etc).

4. Impozitul se calculează prin retinere la sursă la momentul plătii veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 2% asupra venitului brut.

Impozitul calculat si retinut reprezintă impozit final.

Termenul de virare a impozitului retinut potrivit prevederilor art. 74 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost retinut.

5. Unitătile specializate pentru colectare, cele de procesare industrială, precum si celelalte unităti mentionate la art. 74 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, plătesc impozitul pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului în contul unic de venituri ale bugetului de stat 20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire", deschis la unitătile Trezoreriei Statului în a căror rază unitătile în cauză sunt înregistrate fiscal.

În cazul nerespectării termenului de plată a impozitului, contribuabilii datorează obligatii fiscale accesorii stabilite în conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

6. Documentul contabil care stă la baza calculării impozitului de 2% asupra valorii produselor livrate către unităti specializate pentru colectare, unităti de procesare industrială sau către alte unităti, pentru utilizare ca atare, este borderoul de achizitie cod 14-4-13/b, prevăzut la pct. 39 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile.

7. Impozitul retinut la sursă se declară până la termenul de plată a acestuia inclusiv, în formularul 100 „Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs, la pozitia „Impozitul pe veniturile din activităti agricole" din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat.

Unitătile achizitoare au obligatia să depună o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, până la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul fiscal anterior.


 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de acordare a subventiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, pentru organizatiile prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

Având în vedere prevederile art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 54 din Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.239/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de acordare a subventiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, pentru organizatiile prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap,

Doina Micsunica Dretcanu

 

Bucuresti, 22 iunie 2009.

Nr. 284.

 

ANEXA

 

METODOLOGIE

de acordare a subventiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, pentru organizatiile prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie stabileste modalitatea de acordare a subventiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, denumită în continuare Autoritate, următoarelor organizatii neguvernamentale, denumite în continuare organizatii: Asociatia Nevăzătorilor din România, Asociatia Invalizilor de Război Nevăzători din România, Asociatia Natională a Surzilor din România, Liga Natională a Organizatiilor cu Personal Handicapat din Cooperatia Mestesugărească, Consiliul National al Dizabilitătii din România.

(2) Subventiile se acordă exclusiv în completarea veniturilor proprii ale organizatiilor respective.

Art. 2. - Sumele provenite din subventii de la bugetul de stat se utilizează pentru următoarele cheltuieli:

a) cheltuieli de administrare, respectiv cheltuieli de personal si de întretinere, cu exceptia chiriilor;

b) cheltuieli pentru activităti specifice de interes general ale organizatiei.

Art. 3. - (1) În vederea obtinerii subventiilor, organizatiile depun la registratura Autoritătii, în fiecare an, după aprobarea bugetului acesteia, un dosar care cuprinde, obligatoriu, următoarele documente:

a) statutul organizatiei, însotit de actele aditionale;

b) raportul de activitate pe anul anterior, aprobat de adunarea generală a membrilor organizatiei;

c) statul de functii;

d) executarea bugetului de venituri si cheltuieli;

e) bilantul contabil, avizat de administratia financiară;

f) proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul în curs;

g) cererea de obtinere a subventiei, adresată presedintelui Autoritătii;

h) proiectul programelor organizatiei, care cuprinde o descriere detaliată a activitătilor specifice de interes general ale acesteia, propuse a fi subventionate, denumit în continuare proiectul;

i) centralizator cu privire la repartizarea cheltuielilor aprobate prin buget pe cheltuieli administrative si cheltuieli cu activitătile specifice de interes general.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) documentele mentionate la lit. b) si e), care trebuie depuse la registratura Autoritătii până la data de 15 mai a anului pentru care s-a solicitat subventia.

(3) Documentele enuntate la alin. (1) lit. a)-f) se depun în copii certificate, iar cele mentionate la lit. g)-h) se depun în original.

(4) În vederea planificării bugetare, organizatiile depun proiectul si estimarea cheltuielilor de administrare pentru anul următor, până la data de 31 iulie a fiecărui an, la sediul Autoritătii.

(5) Descrierea activitătilor specifice de interes general cuprinde obligatoriu următoarele puncte, pentru fiecare activitate:

a) denumirea activitătii;

b) obiectivele urmărite;

c) o scurtă motivatie a organizării/derulării activitătii respective;

d) rezultatele asteptate;

e) costurile implicate de activitatea respectivă, atât cele suportate de organizatie, cât si cele solicitate din subventie, defalcate pe tipuri de cheltuieli;

f) perioada de desfăsurare a activitătii;

g) statul de functii pentru fiecare dintre activitătile specifice de interes general, după caz.

 

CAPITOLUL II

Acordarea subventiilor

 

SECTIUNEA 1

Cheltuieli de administrare

 

Art. 4. - Acordarea subventiilor pentru cheltuieli de administrare se face pentru următoarele cheltuieli eligibile:

1. cheltuieli de personal - cheltuieli cu salariile pentru 5 persoane la nivel central si două persoane la nivel de filială; nu este permisă cumularea functiilor subventionate de către Autoritate;

2. cheltuieli de întretinere - cheltuieli cu utilităti: energie electrică, apă, canal, salubrizare, energie termică, cablu TV si internet, două abonamente de telefonie la nivel central si câte unul pentru fiecare filială.

 

SECTIUNEA a 2-a

Cheltuieli pentru activităti specifice de interes general

 

Art. 5. - (1) Cheltuielile pentru activităti specifice de interes general sunt aprobate prin ordin al presedintelui Autoritătii, la solicitarea motivată a organizatiei.

(2) Ordinul este aprobat în baza evaluării proiectului de către directiile de specialitate din cadrul Autoritătii.

Art. 6. - (1) Evaluarea cuprinde două etape distincte: evaluarea din punct de vedere metodologic a continutului si relevantei activitătilor specifice de interes general propuse de organizatii si evaluarea din punct de vedere economico-financiar a tipurilor de cheltuieli si sumelor solicitate pentru subventionare.

(2) În urma evaluării se poate decide subventionarea tuturor activitătilor propuse de organizatii, a unora dintre ele sau se poate decide să nu fie subventionată niciuna.

Art. 7. - (1) Evaluarea din punct de vedere metodologic foloseste ca reper definitia activitătii specifice de interes general.

(2) În sensul prezentei metodologii, termenul activităti specifice de interes general are următoarea semnificatie:

„activitatea de importantă socială sau utilă unei colectivităti/unui grup, desfăsurată în conformitate cu misiunea, scopul si obiectivele stabilite prin statutul organizatiei sau în interesul membrilor pe care aceasta îi reprezintă."

(3) Caracteristicile activitătii specifice de interes general sunt următoarele:

- este definitorie pentru organizatia care solicită subventia, conform statutului său;

- concură la îndeplinirea obiectivelor proprii;

- se adresează unui anumit tip de beneficiari reprezentativi pentru grupul-tintă specificat în statutul organizatiei care solicită subventia;

- satisface nevoile si interesele acestor beneficiari, este utilă celor cărora îi este destinată;

- diminuează riscul de excludere socială a acestora si creste gradul de incluziune socială;

- implică beneficiarii directi si membrii comunitătii în organizare si derulare, facilitând coeziunea si solidaritatea socială;

- nu urmăreste obtinerea unui profit.

Art. 8. - (1) Evaluarea din punct de vedere economico-financiar urmăreste corelarea tipurilor de cheltuieli propuse pentru derularea activitătilor specifice cu cheltuielile mentionate în prevederile legale în vigoare.

(2) Fiecare dintre cele două etape ale evaluării este eliminatorie în vederea decontării cheltuielilor prevăzute la art. 5 alin. (1).

(3) În urma evaluării se vor deconta următoarele cheltuieli pentru activitătile specifice de interes general, în functie de tipul activitătii, astfel:

1. pentru activităti educative, culturale, sportive, concursuri si seminarii:

a) transport si cazare numai pentru persoanele cu handicap si însotitorii acestora, în conformitate cu limitele stabilite pentru personalul bugetar;

b) taxe de participare, pentru persoanele cu handicap;

c) taxe de intrare la muzee si săli de spectacol, pentru persoanele cu handicap si însotitorii acestora, în străinătate;

d) plata arbitrului, instructorului sau contravaloarea închirierii sălii, amenajării si sonorizării;

e) mediatizarea activitătii - afise, pliante si anunturi;

f) materiale consumabile necesare desfăsurării activitătii;

g) combustibilul pentru transportul persoanelor si/sau al materialelor necesare desfăsurării activitătii, cu autoturismul aflat în dotarea organizatiei, conform limitelor de consum stabilite potrivit legislatiei în vigoare;

2. pentru activităti de informare si crestere a gradului de accesibilizare la mediul informational si comunicational - publicatii, interpreti de limbaj mimico-gestual si surdocecitate:

a) materiale consumabile necesare realizării obiectivelor activitătii - hârtie, carton, cleiuri, hârtie specială Braille, sisteme de legătorie, casete video, casete audio, CD-uri, DVD-uri, cerneluri;

b) servicii si materiale de întretinere pentru aparatura de tipografie;

c) taxe postale în vederea transmiterii publicatiilor către membrii organizatiei;

d) servicii prestate de către persoane fizice sau juridice autorizate, în scopul realizării obiectivelor acestor activităti;

e) salarii pentru persoanele care participă la realizarea obiectivelor acestor activităti, precum si pentru interpretii de limbaj mimico-gestual, cu conditia ca acestia să fie autorizati sau calificati.

(4) Achizitia bunurilor si serviciilor trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a) să fie indispensabilă desfăsurării activitătilor respective;


b) să aibă o valoare în conformitate cu pretul de pe piată al bunului/serviciului respectiv;

c) să respecte prevederile legale în vigoare pentru sistemul bugetar.

 

CAPITOLULUI

Decontarea cheltuielilor

 

Art. 9. - (1) Decontarea cheltuielilor de administrare se face lunar, iar decontarea cheltuielilor pentru activitătile specifice de interes general ale organizatiei se face pe măsura realizării lor, conform anexei la ordinul mentionat la art. 5 alin. (1).

(2) Acordarea subventiilor se face pe bază de decont, în luna următoare depunerii documentelor justificative, în functie de deschiderile de credite aprobate de ordonatorul principal de credite.

(3) Solicitările pentru decontare se vor depune până la data de 14 a lunii în curs pentru luna precedentă.

(4) Pentru cheltuielile de personal, decontarea se face pe baza copiilor statelor de plată si a centralizatorului acestora. Atât statele de plată, cât si centralizatorul trebuie să fie semnate si stampilate „conform cu originalul".

(5) Pentru cheltuielile de întretinere, decontarea se face pe baza unui centralizator al documentelor justificative, semnat si stampilat de conducerea organizatiei, la care se anexează copii ale documentelor justificative, semnate si stampilate „conform cu originalul".

(6) Pentru cheltuielile privind activitătile specifice de interes general, decontul se întocmeste pe baza unui centralizator pentru fiecare dintre activitătile desfăsurate, semnat si stampilat de conducerea organizatiei, la care se anexează copii ale documentelor justificative semnate si parafate „conform cu originalul", precum si copie de pe tabelul participantilor.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

            Art. 10. - Autoritatea îsi rezervă dreptul de a executa misiuni de audit si control referitoare la modul în care sunt cheltuite sumele obtinute din subventii.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendat, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.240(83) a Comitetului Securitătii Maritime din 12 octombrie 2007

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. b) si m) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 pct. 18, art. 4 alin. (1) pct. 15 si art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendat, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.240(83) a Comitetului Securitătii Maritime din 12 octombrie 2007, amendamente intrate în vigoare pentru România la data de 1 iulie 2009, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor cuprinse în anexa la prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anton Marin,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iunie 2009.

Nr. 766.

 

ANEXA

 

REZOLUTIA M S C . 240(83)

(adoptată la 12 octombrie 2007)

 

Adoptarea amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendat

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b) din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale, referitor la functiile Comitetului,

amintind, de asemenea, art. VIII (b) din Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Conventia) si art. VI din Protocolul din 1988 privind Conventia (denumit în continuare Protocolul din 1988 la SOLAS), cu privire la procedura de amendare aplicabilă Protocolului din 1988 la SOLAS,


luând in considerare, la cea de-a optzeci si treia sesiune a sa, amendamentele la Protocolul din 1988 la SOLAS, propuse si difuzate în conformitate cu art. VIII (b)(i) din Conventie si cu art. VI din Protocolul din 1988 la SOLAS,

1. adoptă, în conformitate cu art. VIII (b)(iv) din Conventie si cu art. VI din Protocolul din 1988 la SOLAS, amendamentele la apendicele anexei la Protocolul din 1988 la SOLAS, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezolutie;

2. stabileste, în conformitate cu art. VIII (b)(vi)(2)(bb) din Conventie si cu art. VI din Protocolul din 1988 la SOLAS, că amendamentele mentionate se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2009, cu exceptia cazului în care înainte de această dată mai mult de o treime din părtile la Protocolul din 1988 la SOLAS sau părtile ale căror flote comerciale reprezintă în total cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiectiile lor la aceste amendamente;

3. invită părtile interesate să noteze că, în conformitate cu art. VIII (b)(vii)(2) din Conventie si cu art. VI din Protocolul din 1988 la SOLAS, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2009, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. recomandă părtilor interesate să emită certificate conform amendamentelor anexate la prima inspectie de reînnoire care va fi efectuată după 1 iulie 2009;

5. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII (b)(v) din Conventie si cu art. VI din Protocolul din 1988 la SOLAS, să transmită tuturor părtilor la Protocolul din 1988 la SOLAS copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor continute în anexă;

6. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezolutii si ale anexei sale membrilor Organizatiei care nu sunt părti la Protocolul din 1988 la SOLAS.

 

ANEXĂ

la Rezolutia MSC. 240(83)

 

AMENDAMENTE

la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendat

 

APENDICE

Modificări si completări la apendicele anexei la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare

 

Model de Certificat de sigurantă pentru navele de pasageri

1. Următoarele noi paragrafe 2.10 si 2.11 se adaugă după paragraful 2.9 din sectiunea care începe cu cuvintele „SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL CĂ:" :

„2.10 nava a făcut/nu a făcut1 obiectul unor metode de proiectare si dispozitive alternative în conformitate cu cerintele regulii 11-2/17 din Conventie;

2.11 un document de aprobare a unor metode de proiectare si dispozitive alternative pentru protectia contra incendiului este/nu este1 anexat prezentului certificat.


1 Stergeti, după caz."

 

2. În tabelul din paragraful 2.1.3 din sectiunea care începe cu cuvintele „SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL CĂ:", referirea la „regula 11-1/13" se înlocuieste cu referirea la „regula II-1/184", notatiile „C.1, C.2, C.3" se înlocuiesc cu „P.1, P.2, P.3" si se adaugă următoarea notă de subsol:


4 Pentru navele construite înainte de 1 ianuarie 2009 se foloseste notatia corespunzătoare de compartimentare «C.1, C.2 si C.3»."

 

Model de Certificat de sigurantă a constructiei pentru navele de marfă

3. Următoarele noi paragrafe 5 si 6 se adaugă după paragraful 4 din sectiunea care începe cu cuvintele „SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL CĂ:":

„5 nava a făcut/nu a făcut4 obiectul unor metode de proiectare si dispozitive alternative în conformitate cu cerintele regulii 11-2/17 din Conventie;

6 un document de aprobare a unor metode de proiectare si dispozitive alternative pentru protectia contra incendiului este/nu este4 anexat prezentului certificat.


4 Stergeti, după caz."

 

Model de Certificat de sigurantă a echipamentului pentru navele de marfă

4. Următoarele noi paragrafe 2.7 si 2.8 se adaugă după paragraful 2.6 din sectiunea care începe cu cuvintele „SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL CĂ:" :

„2.7 nava a făcut/nu a făcut4 obiectul unor metode de proiectare si dispozitive alternative în conformitate cu cerintele regulii 11-2/17 din Conventie;

2.8 un document de aprobare a unor metode de proiectare si dispozitive alternative pentru protectia contra incendiului este/nu este4 anexat prezentului certificat.


4 Stergeti, după caz."

 

Model de Certificat de sigurantă pentru navele de marfă

5. Următoarele noi paragrafe 2.11 si 2.12 se adaugă după paragraful 2.10 din sectiunea care începe cu cuvintele „SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL CĂ:" :

„2.11 nava a făcut/nu a făcut4 obiectul unor metode de proiectare si dispozitive alternative în conformitate cu cerintele regulii 11-2/17 din Conventie;

2.12 un document de aprobare a unor metode de proiectare si dispozitive alternative pentru protectia contra incendiului este/nu este4 anexat prezentului certificat.


4 Stergeti, după caz."


 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul international pentru transportul în sigurantă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului si deseurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF),

adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.241(83) a Comitetului Securitătii Maritime din 12 octombrie 2007

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. b) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 pct. 18 si art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Codul international pentru transportul în sigurantă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului si deseurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.241(83) a Comitetului Securitătii Maritime din 12 octombrie 2007, amendamente intrate în vigoare pentru România la data de 1 iulie 2009, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor cuprinse în anexa la prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anton Marin,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iunie 2009.

Nr. 767.

 

ANEXĂ

 

REZOLUTIA MSC.241(83)

(adoptată la 12 octombrie 2007)

 

Adoptarea amendamentelor la Codul international pentru transportul în sigurantă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului si deseurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (codul INF)

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b) din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale, referitor la functiile comitetului,

notând Rezolutia MSC.88(71), prin care s-a adoptat Codul international pentru transportul în sigurantă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului si deseurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (denumit în continuare Codul INF), care a devenit obligatoriu conform cap. VII din Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (denumită în continuare Conventia),

notând si art.VIII (b) si regula VII/14.1 din Conventie, referitoare la procedura de amendare a Codului INF,

luând în considerare, la cea de-a optzeci si treia sesiune a sa, amendamentele la Codul INF, propuse si difuzate în conformitate cu art. VIII (b)(i) din Conventie,

1. adoptă, în conformitate cu art. VIII (b)(iv) din Conventie, amendamentele la Codul INF, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezolutie;

2. stabileste, în conformitate cu art. VIII (b)(vi)(2)(bb) din Conventie, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2009, în afară de cazul în care înainte de această dată mai mult de o treime din guvernele contractante la Conventie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiectiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante să noteze că, în conformitate cu art. VIII (b)(vii)(2) din Conventie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2009, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII (b)(v) din Conventie, să transmită tuturor guvernelor contractante la Conventie copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor continute în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezolutii si ale anexei sale membrilor Organizatiei care nu sunt guverne contractante la Conventie.


 

ANEXA

la Rezolutia MSC.241(83)

 

AMENDAMENTE

la Codul international pentru transportul în sigurantă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului si deseurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (codul INF)

 

CAPITOLUL 2

Stabilitatea după avarie

 

1. În paragraful 2.2.1, cuvintele „Partea B" se înlocuiesc cu cuvintele „Partea B-1".

2. În paragrafele 2.2.2 si 2.3.2, următoarea nouă propozitie se introduce la sfârsitul paragrafelor:

„La navele cu lungimea mai mică de 80 m, trebuie să fie utilizat indicele de compartimentare R la 80 m."

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind publicarea acceptării amendamentelor la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.239(83)

a Comitetului Securitătii Maritime din 12 octombrie 2007

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. b) si m) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 pct. 18, art. 4 alin. (1) pct. 15 si art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.239(83) a Comitetului Securitătii Maritime din 12 octombrie 2007, amendamente intrate în vigoare pentru România la data de 1 iulie 2009, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor specifice cuprinse în anexa la prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anton Marin,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iunie 2009.

Nr. 768.

 

ANEXĂ

 

REZOLUTIA MSC.239(83)

(adoptată la 12 octombrie 2007)

 

Adoptarea amendamentelor la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b) din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale, referitor la functiile Comitetului,

amintind, de asemenea, art. VIII (b) din Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Conventia), cu privire la procedura de amendare aplicabilă anexei la Conventie, cu exceptia prevederilor cap. I al acesteia,

luând în considerare, la cea de-a optzeci si treia sesiune a sa, amendamentele la Conventie, propuse si difuzate în conformitate cu art. VIII (b)(i) din aceasta,

1. adoptă, în conformitate cu art. VIII (b)(iv) din Conventie, amendamentele la Conventie, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezolutie;

2. stabileste, în conformitate cu art. VIII (b)(vi)(2)(bb) din Conventie, că amendamentele mentionate se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2009, cu exceptia cazului în care înainte de această dată mai mult de o treime din guvernele contractante la Conventie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiectiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante la SOLAS să noteze că, în conformitate cu art. VIII (b)(vii)(2) din Conventie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2009, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII (b)(v) din Conventie, să transmită tuturor guvernelor contractante la Conventie copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor continute în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezolutii si ale anexei sale membrilor Organizatiei care nu sunt guverne contractante la Conventie.

 

ANEXA

la Rezolutia MSC. 239(83)

 

AMENDAMENTE

la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată

 

CAPITOLUL IV

Radiocomunicatii

 

PARTEA A

Generalităti

 

            1. Următoarea nouă regulă 4-1 se adaugă după regula 4 existentă:

 

„Regula 4-1

Prestatori de servicii prin satelit în cadrul GMDSS

 

            Comitetul Securitătii Maritime stabileste criteriile, procedurile si modalitătile de aplicare pentru evaluarea, recunoasterea, examinarea si verificarea prestării serviciilor mobile de comunicare prin satelit în cadrul Sistemului mondial pentru caz de sinistru si pentru siguranta navigatiei pe mare (GMDSS) conform prevederilor prezentului capitol."

 

CAPITOLUL VI

Transportul mărfurilor

 

            2. Următoarea nouă regulă 5-1 se adaugă după regula 5 existentă:

 

„Regula 5-1

Formulare de date privind siguranta materialului

 

            Navele care transportă mărfuri prevăzute în anexa I la MARPOL, asa cum sunt definite în apendicele I la anexa I la Protocolul din 1978 referitor la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, si combustibili lichizi marini trebuie să primească un formular de date privind siguranta materialului, înaintea începerii încărcării acestor mărfuri, pe baza recomandărilor elaborate de Organizatie*.

 

APENDICE

 

Certificate

 

Model de Certificat de sigurantă pentru nava nucleară de pasageri

3. La tabelul din paragraful 2.1.3,1a sectiunea care începe cu cuvintele „SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL CĂ:", referirea la „regula 11-1/13" se înlocuieste cu referirea la „regula II-1/183", notatiile „C.1, C.2, C.3" seînlocuiesc cu „P.1, P.2, P.3" si se adaugă următoarea notă de subsol:

 

3 Pentru navele construite înainte de 1 ianuarie 2009 se foloseste notatia corespunzătoare de compartimentare «C.1, C.2 si C.3»."

 

4. După paragraful 2.10 din sectiunea care începe cu cuvintele „SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL CĂ:" se adaugă următoarele noi paragrafe 2.11 si 2.12:

„2.11 nava a făcut/nu a făcut1 obiectul unor metode de proiectare si dispozitive alternative în conformitate cu cerintele regulii 11-2/17 din Conventie;

2.12 un document de aprobare a unor metode de proiectare si dispozitive alternative pentru protectia contra incendiului este/nu este1 anexat prezentului certificat.

 


1 Stergeti, după caz."

 

Model de Certificat de sigurantă pentru nava nucleară de marfă

5. După paragraful 2.9 din sectiunea care începe cu cuvintele „SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL CĂ:" se adaugă următoarele noi paragrafe 2.10 si 2.11:

„2.10 nava a făcut/nu a făcut3 obiectul unor metode de proiectare si dispozitive alternative în conformitate cu cerintele regulii 11-2/17 din Conventie;

2.11 un document de aprobare a unor metode de proiectare si dispozitive alternative pentru protectia contra incendiului este/nu este3 anexat prezentului certificat.


3 Stergeti, după caz."

* Se face referire la Recomandarea pentru formularele de date privind siguranta materialului (MSDS) pentru mărfuri prevăzute în anexa I la MARPOL si combustibili lichizi marini, adoptată de Organizatie prin Rezolutia MSC.150(77), asa cum poate fi amendată."


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.