MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 471/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 471            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 8 iulie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            683. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei si documentului de legitimare pentru politisti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

390. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a operatorilor din cadrul sectorului de legume si fructe proaspete, în vederea folosirii regimului de autocontrol si de utilizare a logoului comunitar

 

1.627. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la Sistemul de control al exportului (ECS)


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei si documentului de legitimare pentru politisti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei si documentului de legitimare pentru politisti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 24 octombrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Se aprobă modelul uniformelor pentru efectivele de politisti din aparatul central al Ministerului Administratiei si Internelor si din institutiile si structurile aflate în subordinea sau coordonarea acestuia. Uniforma si echipamentul specific se acordă gratuit, conform prevederilor legale, în conditiile prezentei hotărâri."

2. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Însemnele pentru gradele profesionale si culorile pentru articolele din compunerea uniformelor pentru efectivele mentionate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 1."

3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. -Anexele nr. 1, 2, 3 si 3Afac parte integrantă din prezenta hotărâre."

4. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Modificările intervenite în uniformele functionarilor publici cu statut special se vor realiza esalonat, mentinându-se criteriul de tranzitie până la data de 31 decembrie 2011."

5. Anexa nr. 1 „Descrierea însemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de identificare si a culorilor din compunerea uniformelor pentru Politia Română, Directia Generală de Informatii si Protectie Internă, Academia de Politie, Politia de Frontieră, Oficiul National pentru Refugiati, Directia Generală de Pasapoarte, Autoritatea pentru străini, Directia Regim Permise de Conducere si înmatriculare Vehicule, Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, Inspectoratul

National pentru Evidenta Persoanelor, servicii comunitare" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

6. Anexa nr. 1A „Descrierea însemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de identificare si a culorilor din compunerea uniformelor pentru aparatul central si structurile subordonate acestuia, Agentia Natională Antidrog, Arhivele Nationale, liceele M.I.R.A., Grupul special de Protectie si Interventie «Acvila», Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor, Centrul de Cooperare Politienească Internatională, Clubul sportiv «Dinamo» Bucuresti" se abrogă.

7. Anexa nr. 2 „Norme privind drepturile de echipament pentru efectivele de politie" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

8. Anexa nr. 3 „Legitimatia de serviciu si insignele politistilor" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

9. Figura 1 de la anexa nr. 3A „Legitimatiile de serviciu pentru efectivele din aparatul central al Ministerului Administratiei si Internelor si structurile subordonate acestuia" se înlocuieste cu figura 1 din anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art. II. -Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei si documentului de legitimare pentru politisti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 24 octombrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 3 iunie 2009.

Nr. 683.

 


ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002)

 

DESCRIEREA

însemnelor pentru gradele profesionale si a culorilor din compunerea uniformelor pentru politisti

 

Gradele profesionale ale politistilor sunt reprezentate prin stele în 6 colturi, de diferite mărimi, pentru corpul ofiterilor si barete de formă dreptunghiulară pentru corpul agentilor, brodate pe un suport textil care se aplică pe umăr, precum si prin garnituri de benzi brodate, aplicate pe mânecile sacoului si ale scurtei din stofă.

Suportul de grad pentru mânecă este reprezentant prin 1-3 benzi, de diferite dimensiuni, pentru ofiterii de politie si o bandă pentru agentii de politie, brodate pe suport textil.

Pe gulerul sacourilor se aplică petlite, care reprezintă un număr diferit de ramuri cu frunze stilizate, dispuse în arc de cerc. Sunt realizate prin brodare pe suport textil.

Uniforma de ceremonie

Pentru ofiterii de politie, pe suportul textil de formă dreptunghiulară, confectionat din material tesut cu fir metalizat de culoare argintie, se brodează stele de culoare gri argintiu.

Stelele care definesc gradul profesional sunt de dimensiuni si linii de contur diferite, astfel:

- pentru corpul chestorilor sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare rosie, încadrate în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 30 mm, după cum urmează:

a) chestor de politie - o stea;

b) chestor principal de politie - două stele;

c) chestor sef de politie - 3 stele;

d) chestor general de politie - 4 stele;

- pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră, încadrate în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 20 mm, după cum urmează:

a) subcomisar de politie - o stea;

b) comisar de politie - două stele;

c) comisar sef de politie - 3 stele;

- pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră, încadrate în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm, după cum urmează:

a) subinspector de politie - o stea;

b) inspector de politie - două stele;

c) inspector principal de politie - 3 stele.

Suportul de grad pentru mânecă este reprezentat de 1-3 benzi de culoare argintie brodate pe suport textil bleumarin-indigo.

Dimensiunile benzilor sunt diferite, în functie de categoriile de ofiteri, după cum urmează:

a) corpul chestorilor - 3 benzi, cu lătimea de 3 cm, 2,5 cm si 2 cm;

b) corpul comisarilor - două benzi, cu lătimea de 2,5 cm si 2 cm;

c) corpul inspectorilor - o bandă cu lătimea de 2 cm. Petlitele sunt reprezentate prin ramuri cu frunze stilizate de culoare argintie, dispuse în arc de cerc, brodate pe suport textil bleumarin-indigo.

Numărul ramurilor cu frunze stilizate este diferit, în functie de categoriile de ofiteri, astfel:

a) corpul chestorilor - 5 ramuri;

b) corpul comisarilor - 4 ramuri;

c) corpul inspectorilor - 3 ramuri.

Uniforma de reprezentare si serviciu

Stelele si baretele sunt brodate pe suport textil de culoare bleumarin-indigo, având formă dreptunghiulară, bordurat cu linie de contur.

Pentru corpul chestorilor de politie se brodează si ramuri cu frunze stilizate, care formează o cunună ce încadrează centrul unei stele.

Broderia este de culoare argintie.

Stelele care definesc gradul profesional sunt de dimensiuni si linii de contur diferite, astfel:

- pentru corpul chestorilor sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare rosie, încadrate în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 30 mm, după cum urmează:

a) chestor de politie - o stea;

b) chestor principal de politie - două stele;

c) chestor sef de politie - 3 stele;

d) chestor general de politie - 4 stele;

- pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră, încadrate în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 20 mm, după cum urmează:

a) subcomisar de politie - o stea;

b) comisar de politie - două stele;

c) comisar sef de politie - 3 stele;

- pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră, încadrate în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm, după cum urmează:

a) subinspector de politie - o stea;

b) inspector de politie - două stele;

c) inspector principal de politie - 3 stele;

- pentru corpul agentilor sunt brodate 1-5 barete, după cum urmează:

a) agent de politie - o baretă;

b) agent principal de politie - două barete;

c) agent sef adjunct de politie - 3 barete;

d) agent sef de politie - 4 barete;

e) agent sef principal - 5 barete.

Suportul de grad pentru mânecă este reprezentat de 1-3 benzi de culoare argintie pentru ofiterii de politie si o bandă pentru agentii de politie, brodate pe suport textil bleumarin-indigo.

Dimensiunile benzilor sunt diferite, în functie de categoriile de politisti, după cum urmează:

a) corpul chestorilor - 3 benzi, cu lătimea de 3 cm, 2,5 cm si 2 cm;

b) corpul comisarilor - două benzi, cu lătimea de 2,5 cm si 2 cm;

c) corpul inspectorilor - o bandă cu lătimea de 2 cm;

d) corpul agentilor de politie - o bandă cu lătimea de 0,5 cm. Petlitele sunt reprezentate prin ramuri cu frunze stilizate de culoare argintie, dispuse în arc de cerc, brodate pe suport textil bleumarin- indigo.

Numărul ramurilor cu frunze stilizate este diferit, în functie de categoriile de politisti, după cum urmează:

a) corpul chestorilor - 5 ramuri;

b) corpul comisarilor - 4 ramuri;

c) corpul inspectorilor - 3 ramuri;

d) corpul agentilor de politie - două ramuri.

 


Tabel la anexa nr. 1

 

TABELUL Nr. 1

cuprinzând culorile principalelor articole de echipament

 

 

 

CATEGORII

DE EFECTIVE

TINUTA

ARTICOLE DE ECHIPAMENT

Sapcă, sepcută

Căciulă

Sacou

Scurtă

exterioară,

bluzon

(modul),

bluză

matlasată

Pantalon

Pulover

Cămasă

Cămasă-bluză

Cravată

Fular

Scurtă, imper­meabil

Pantofi, ghete cu siret

Centură, curea

Accesorii

Ofiteri

Cere­monie

Bleumarin-indigo

 

Bleumarin-indigo

 

Bleumarin-indigo

 

Alb

 

Bleumarin-indigo

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Negru

Negru

Argintiu

Ofiteri si agenti

Serviciu

Bleumarin-indigo

Gri

-

Bleumarin-indigo

Bleumarin-indigo

-

-

Bleu

-

-

-

Negru

Negru

Argintiu

Ofiteri si agenti

Repre­zentare

Bleumarin-indigo

Gri

Bleumarin-indigo

-

Bleumarin-indigo

Bleumarin-indigo

Bleu, alb

Bleu

Bleumarin-indigo

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Negru

Negru

Argintiu

 

 

 

 

 

ARMASI SPECIALITATEA

TINUTA

ARTICOLE DE ECHIPAMENT

Sapcă,

sepcută,

basc

Sacou

Complet

modular,

bluză

matlasată,

bluzon

Pantaloni

Pulover

Cămasă

Cămasă-bluză

Cravată

Fular

Scurtă, imper­meabil

Pantofi, ghete cu siret si carâmb înalt

Centură, curea

Accesorii

I. Studenti si elevi

Academia de Politie

Oras

Toate specialitătile

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

-

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Bleu, alb

Bleu

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Negru

Negru

Portocaliu, alb

Clasa

Toate specialitătile

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Bleu

Bleu

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Negru

Negru

Portocaliu, alb

Instruire

Toate specialitătile

Bleu-

marin-

indigo

-

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

-

Bleu

-

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Negru

Negru

Portocaliu, alb

Scoli pentru

formarea

politistilor

Oras

Toate specialitătile

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

-

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Bleu, alb

Bleu

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Negru

Negru

Portocaliu, alb

Instruire

Toate specialitătile

Bleu-

marin-

indigo

-

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Bleu

Bleu

-

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Negru

Negru

Portocaliu, alb


ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002)

 

NORME PRIVIND DREPTURILE DE ECHIPAMENT PENTRU EFECTIVELE DE POLITIE

 

NORMA Nr. 1

pentru asigurarea uniformei de ceremonie

 

Nr. crt.

Denumirea articolelor de echipament

UM

Prevederi

Observatii

Cantitatea

Durata în ani

0

1

2

3

4

5

 

a) Coifură

 

 

 

 

1.

Sapcă din stofă

buc.

2

8

Se asigură una de vară si una de iarnă.

 

b) Îmbrăcăminte

1.

Costum din stofă:

- sacou cu pantalon lung

buc.

2

8

Se asigură unul de vară si unul de iarnă.

2.

Scurtă din stofă

buc.

1

8

 

 

c) Lenjerie

1.

Cămasă albă

buc.

2

8

 

 

d) Încăltăminte

1.

Pantofi din piele

pereche

2

8

Se asigură o pereche pentru vară si o pereche pentru iarnă.

 

e) Echipament divers

1.

Cravată

buc.

1

4

 

 

f) Epoleti si accesorii

1.

Epoleti cu grad profesional

pereche

3

8

 

2.

Petlite

pereche

2

8

 

3.

Suport de grad pentru mânecă

garnitură

3

8

 

4.

Eghilet cu accesorii

buc.

2

8

 

 

notă:

1. De prevederile normei beneficiază ofiterii cu functii de conducere, până la sef de serviciu - similari, inclusiv.

2. Femeile primesc fustă în loc de pantalon lung.

 

NORMA Nr. 2

pentru asigurarea uniformei de reprezentare la ofiterii de politie

 

Nr. crt.

Denumirea articolelor de echipament

UM

Prevederi

Observatii

Cantitatea

Durata în ani

0

1

2

3

4

5

A. ARTICOLE DE ECHIPAMENT CE SE DISTRIBUIE GRATUIT

 

a) Coifură

1.

Sapcă din stofă, pentru iarnă

buc.

1

3

 

2.

Sapcă din stofă, pentru vară

buc.

1

3

 

3.

Căciulă din blană naturală

buc.

1

6

Pentru comisari-sefi si chestori se asigură din blană caracul.

 

b) Îmbrăcăminte

1.

Costum din stofă, pentru iarnă:

- sacou cu 2 pantaloni lungi

buc.

1

3

 

2.

Costum din stofă, pentru vară:

- sacou cu 2 pantaloni lungi

buc.

1

3

 

3.

Pulover cu ancheor

buc.

1

3

 

4.

Scurtă pentru iarnă, cu mesadă si guler din blană naturală

buc.

1

6

Pentru comisari-sefi si chestori se asigură cu guler din blană caracul.

5.

Impermeabil pentru ploaie

buc.

1

4

 

 

c) Lenjerie

1.

Cămasă

buc.

4

2

 

2.

Cămasă albă

buc.

2

8

Se asigură numai ofiterilor fără drept de uniformă de ceremonie.

3.

Cămasă-bluză cu mânecă scurtă

buc.

4

4

 

4.

Cămasă-bluză cu mânecă lungă

buc.

2

2

 

 

d) Încăltăminte

1.

Pantofi din piele, pentru iarnă

pereche

1

2

 

2.

Pantofi din piele, pentru vară

pereche

1

2

 

3.

Gheată scurtă cu siret

pereche

1

3

Pentru femei se distribuie o pereche de cizme scurte.

 

e) Echipament divers

1.

Cravată

buc.

2

4

 

2.

Fular din lână

buc.

1

6

 

3.

Mănusi din piele

pereche

1

2

 

4.

Curea din piele, pentru pantaloni

buc.

1

6

 

5.

Ciorapi

pereche

6

1

 

 

f) Accesorii

1.

Suport cu grad profesional

pereche

5

3

 

2.

Ecuson pentru mânecă

cpl.

7

3

 

3.

Ecuson nominal

buc.

1

10

 

4.

Suport de grad pentru mânecă

garnitură

2

3

 

5.

Epoleti cu grad profesional

pereche

1

3

Pentru fiecare sacou

6.

Petlite

pereche

1

3

7.

Eghilet cu accesorii

buc.

1

3

Se asigură numai ofiterilor fără drept de uniformă de ceremonie.

B. ARTICOLE DE ECHIPAMENT CE SE ACHIZITIONEAZĂ CONTRA COST

1.

Scurtă din piele

buc.

1

-

Aceste articole se confectionează în acelasi model si se achizitionează contra cost, la pret de aprovizionare, de către politisti, în afara prevederilor normei.

2.

Bluzon din piele

buc.

1

-

 

NOTĂ:

1. Femeile primesc o fustă în loc de un pantalon lung.

2. Uniformele de vară si de iarnă se poartă în perioadele stabilite prin ordin.

3. La prima încadrare-acordare a gradului se distribuie o singură dată, indiferent de numărul încadrărilor ulterioare în sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională: o sapcă din stofă pentru iarnă, un costum cu 2 pantaloni din stofă pentru iarnă, o scurtă îmblănită, 4 cămăsi, 6 perechi de ciorapi, 4 cearsafuri, două fete de pernă, o pătură, o geantă pentru transportul echipamentului si accesoriile aferente (suport cu grad profesional, suport de grad pentru mânecă, epoleti, petlite, ecusoane eto).

 

NORMA Nr. 3

pentru asigurarea uniformei de serviciu la ofiterii de politie

 

Nr. crt.

Denumirea articolelor de echipament

UM

Prevederi

Observatii

Cantitatea

Durata în ani

0

1

2

3

4

5

 

a) Coifură

1.

Sepcută de vară

buc.

1

3

 

2.

Sapcă din tercot

buc.

1

4

 

3.

Căciulă

buc.

1

6

Pentru politia rutieră se poate asigura de culoare albă.

 

b) Îmbrăcăminte

 

 

 

 

1.

Complet modular din tesătură impermeabilă: - scurtă exterioară si bluzon interior

buc.

1

3

Părtile componente se pot asigura si separat.

2.

Bluză matlasată cu mâneci detasabile

buc.

1

3

 

3.

Pantalon din tercot pentru vară

buc.

2

3

 

4.

Pantalon din tercot, cu mesadă, pentru iarnă

buc.

2

3

 

 

c) Lenjerie

 

 

 

 

1.

Tricou cu mânecă scurtă

buc.

2

2

 

2.

Cămasă-bluză

buc.

4

2

Se asigură două cu mânecă lungă si două cu mânecă scurtă.


 

d) Încăltăminte

1.

Pantofi din piele, pentru iarnă

pereche

1

2

 

2.

Pantofi din piele, pentru vară

pereche

1

1

 

3.

Ghete cu siret, pentru iarnă

pereche

1

3

 

4.

Ghete cu siret, pentru vară

pereche

1

3

 

 

e) Echipament divers

1.

Centură

buc.

1

6

Se poate asigura din piele sau tip chingă, în functie de nevoi.

2.

Ciorapi

pereche

6

1

 

 

f) Accesorii

1.

Suport cu grad profesional

pereche

6

3

 

2.

Ecuson pentru mânecă

cpl.

7

3

 

 

NOTĂ:

Sapca din tercot pentru serviciu se poate utiliza cu două coafe, în functie de nevoile activitătii desfăsurate.

 

NORMA Nr. 4

pentru asigurarea uniformei de reprezentare la agentii de politie

 

Nr. crt.

Denumirea articolelor de echipament

UM

Prevederi

Observatii

Cantitatea

Durata în ani

0

1

2

3

4

5

A. ARTICOLE DE ECHIPAMENT CE SE DISTRIBUIE GRATUIT

 

a) Coifură

1.

Sapcă din stofă, pentru iarnă

buc.

1

4

 

2.

Sapcă din stofă, pentru vară

buc.

1

4

 

3.

Căciulă din blană naturală

buc.

1

6

 

 

b) Îmbrăcăminte

1.

Costum din stofă pentru iarnă:

- sacou cu 2 pantaloni lungi

buc.

1

4

 

2.

Costum din stofă pentru vară:

- sacou cu 2 pantaloni lungi

buc.

1

4

 

3.

Scurtă pentru iarnă, cu mesadă si guler din blană

buc.

1

6

 

4.

Pulover cu ancheor

buc.

1

3

 

5.

Impermeabil pentru ploaie

buc.

1

4

 

 

c) Lenjerie

 

 

 

 

1.

Cămasă

buc.

2

3

 

2.

Cămasă albă

buc.

2

8

Se asigură pentru constituirea unei uniforme de ceremonie.

3.

Cămasă-bluză cu mânecă lungă

buc.

3

2

 

4.

Cămasă-bluză cu mânecă scurtă

buc.

3

2

 

 

d) Încăltăminte

 

 

 

 

1.

Pantofi din piele, pentru iarnă

pereche

1

2

 

2.

Pantofi din piele, pentru vară

pereche

1

2

 

3.

Ghete scurte cu siret

pereche

1

3

Pentru femei se distribuie o pereche de cizme scurte.

 

e) Echipament divers

 

 

 

 

1.

Cravată

buc.

2

4

 

2.

Fular din lână

buc.

1

6

 

3.

Mănusi din piele

pereche

1

2

 

4.

Curea din piele, pentru pantaloni

buc.

1

6

 

5.

Ciorapi

pereche

6

1

 

 

f) Accesorii

 

 

 

 

1.

Suport cu grad profesional

pereche

5

4

 

2.

Ecuson pentru mânecă

cpl.

7

4

 

3.

Ecuson nominal

buc.

1

10

 

4.

Epoleti cu grad profesional

pereche

1

4

Pentru fiecare sacou

5.

Petlite

pereche

1

4

6.

Suport de grad pentru mânecă

garnitură

2

4

 

7.

Snur pentru ceremonie

buc.

1

3

Se asigură pentru constituirea unei uniforme de ceremonie.

B. ARTICOLE DE ECHIPAMENT CE SE ACHIZITIONEAZĂ CONTRA COST

1.

Scurtă din piele

buc.

1

-

Aceste articole se confectionează în acelasi model si se achizitionează contra cost, la pret de aprovizionare, de către politisti, în afara prevederilor normei.

2.

Bluzon din piele

buc.

1

-

 

NOTĂ:

1. Femeile primesc o fustă în loc de un pantalon lung.

2. Uniformele de vară si de iarnă se poartă în perioadele stabilite prin ordin.

3. La prima încadrare-acordare a gradului se distribuie o singură dată, indiferent de numărul încadrărilor ulterioare în sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională: o sapcă din stofă pentru iarnă, un costum cu 2 pantaloni din stofă pentru iarnă, o scurtă îmblănită, 4 cămăsi, 6 perechi de ciorapi, 4 cearsafuri, două fete de pernă, o pătură, o geantă pentru transportul echipamentului si accesoriile aferente (suport cu grad profesional, epoleti, petlite, ecusoane etc).

 

NORMA Nr. 5

pentru asigurarea uniformei de serviciu la agentii de politie

 

Nr. crt.

Denumirea articolelor de echipament

UM

Prevederi

Observatii

Cantitatea

Durata în ani

0

1

2

3

4

5

 

a) Coifură

 

 

 

 

1.

Sepcută de vară

buc.

2

3

 

2.

Sapcă din tercot

buc.

1

4

 

3.

Căciulă

buc.

1

5

Pentru politia rutieră se poate asigura de culoare albă.

 

b) Îmbrăcăminte

 

 

 

 

1.

Complet modular din tesătură impermeabilă: - scurtă exterioară si bluzon interior

buc.

1

2

Părtile componente se pot asigura si separat.

2.

Bluză matlasată cu mâneci detasabile

buc.

1

2

 

3.

Pantalon din tercot pentru vară

buc.

2

3

 

4.

Pantalon din tercot, cu mesadă, pentru iarnă

buc.

2

4

 

 

c) Lenjerie

 

 

 

 

1.

Tricou cu mânecă scurtă

buc.

2

1

 

2.

Cămasă-bluză cu mânecă scurtă

buc.

6

2

 

3.

Cămasă-bluză cu mânecă lungă

buc.

6

2

 

 

d) Încăltăminte

1.

Pantofi din piele, pentru iarnă

pereche

1

2

 

2.

Pantofi din piele, pentru vară

pereche

1

1

 

3.

Ghete cu siret, pentru iarnă

pereche

1

3

 

4.

Ghete cu siret, pentru vară

pereche

1

2

 

 

e) Echipament divers

1.

Centură

buc.

1

6

Se poate asigura din piele sau tip chingă, în functie de nevoi.

2.

Ciorapi

pereche

10

1

 

 

f) Accesorii

1.

Suport cu grad profesional

pereche

6

2

 

2.

Ecuson pentru mânecă

cpl.

7

2

 

 

NOTĂ:

Sapca din tercot pentru serviciu se poate utiliza cu două coafe, în functie de nevoile activitătii desfăsurate.

 

NORMA Nr. 6

pentru echiparea politistilor după încetarea raporturilor de serviciu

 

Nr. crt.

 

 

Denumirea articolelor de echipament

 

 

UM

 

 

Prevederi

Observatii

 

 

Cantitatea

Durata în ani

0

1

2

3

4

5

a) Pentru echiparea chestorilor si ofiterilor care au avut functii de conducere la data încetării raporturilor de serviciu

1.

Sapcă pentru ceremonie

buc.

2

10

Se asigură una de vară si una de iarnă.

2.

Căciulă din blană naturală

buc.

1

-

 

3.

Costum din stofă pentru ceremonie - sacou cu un pantalon lung

buc.

2

10

Se asigură unul de vară si unul de iarnă.

4.

Scurtă din stofă

buc.

1

-

 

5.

Cămăsi albe

buc.

3

10

 

6.

Pantofi pentru ceremonie

pereche

2

10

 

7.

Cravată pentru ceremonie

buc.

2

10

 

8.

Fular

buc.

1

10

 

9.

Eghilet cu accesorii

buc.

1

10

 

b) Pentru echiparea politistilor care au făcut parte din corpul ofiterilor sau agentilor

1.

Sapcă din stofă pentru iarnă

buc.

1

10

 

2.

Sapcă din stofă pentru vară

buc.

1

10

 

3.

Căciulă din blană naturală

buc.

1

---

 

4.

Costum din stofă pentru iarnă

- sacou cu un pantalon lung

buc.

1

10

 

5.

Costum din stofă pentru vară

- sacou cu un pantalon lung

buc.

1

10

 

6.

Scurtă pentru iarnă, cu mesadă si guler din blană naturală

buc.

1

 

 

7.

Cămasă

buc.

3

10

La cerere, se poate asigura de culoare albă.

8.

Pantofi

pereche

2

10

 

9.

Cravată

buc.

2

10

 

10.

Fular

buc.

1

10

 

11.

Eghilet cu accesorii

buc.

1

10

Pentru agenti se asigură snur pentru ceremonie.

 

NOTĂ:

1. Prezenta normă se aplică pentru echiparea politistilor din corpul ofiterilor si agentilor de politie, după încetarea raporturilor de serviciu, cu drept de a purta uniformă - cu asigurarea gratuită a articolelor de echipament. Articolele de echipament prevăzute în prezenta normă se asigură după 8 ani de la încetarea raporturilor de serviciu.

2. Odată cu echipamentul prevăzut de prezenta normă se distribuie toate accesoriile de îmbrăcăminte si însemnele gradelor profesionale aferente (epoleti cu grad profesional, suporturi de grad pentru mânecă, ecusoane pentru mânecă, petlite).

3. Cu ocazia acordării gradului profesional următor celui avut la data încetării raporturilor de serviciu se distribuie gratuit accesoriile necesare pentru două uniforme.

4. Comisarii-sefi avansati chestori după data încetării raporturilor de serviciu primesc în dotare numai o singură dată următoarele accesorii: 4 perechi de epoleti cu grad profesional, două perechi de petlite, paspoal pentru vipuscă si lampas pentru două costume, două sepci complete.

5. Accesoriile de îmbrăcăminte si însemnele de grad profesional necesare pentru înlocuirea celor uzate, precum si alte articole de echipament se pot asigura la cerere, contra cost, la pretul de achizitie. Femeile primesc fustă în loc de pantalon lung.

 


NORMA Nr. 7

pentru echiparea studentilor din Academia de Politie „ALEXANDRU IOAN CUZA"

 

Nr. crt.

 

 

Denumirea articolelor de echipament

 

 

U.M.

 

 

Prevederi

Observatii

 

 

Cantitatea

Durata în ani

0

1

2

3

4

5

a) Coifură

1.

Sepcută cu cozoroc, completă

buc.

2

3

 

2.

Sapcă completă

buc.

2

3

Se asigură 1 buc. din stofă de iarnă si 1 buc. din stofă de vară.

3.

Basc complet

buc.

2

3

 

4.

Căciulă completă

buc.

1

3

 

b) Îmbrăcăminte

1.

Costum pentru instruire: - bluză cu 2 pantaloni

buc.

1

3

 

2.

Costum pentru clasă: - bluzon din tercot cu 2 pantaloni lungi

buc.

1

3

Se asigură un pantalon din stofă pentru iarnă si un pantalon din stofă pentru vară.

3.

Costum de oras:

- sacou cu un pantalon

buc.

2

3

Se asigură un costum din stofă pentru iarnă si un costum din stofă pentru vară.

4.

Pulover

buc.

1

3

 

5.

Scurtă îmblănită pentru oras

buc.

1

3

 

6.

Scurtă pentru instruire

buc.

1

3

 

7.

Manta pentru ploaie

buc.

1

3

 

c) Lenjerie

1.

Batistă

buc.

3

3

 

2.

Cămasă

buc.

3

3

 

3.

Cămasă-bluză

buc.

6

3

Se asigură 3 buc. cu mânecă lungă si 3 buc. cu mânecă scurtă.

4.

Chiloti

buc.

3

3

 

5.

Izmene flanelate

buc.

3

3

 

6.

Bluză flanelată

buc.

3

3

 

7.

Tricou (maiou)

buc.

3

3

 

8.

Sosete

pereche

3

1

 

9.

Ciorapi

pereche

6

1

Pentru studente se pot distribui ciorapi cu chilot (dresuri).

10.

Pijama

buc.

3

3

 


d) Încăltăminte

1.

Pantofi pentru oras

pereche

4

3

Se asigură două perechi de vară si două perechi de iarnă.

2.

Ghete cu fermoar

pereche

1

3

Pentru studente se asigură cizme scurte.

3.

Bocanci cu siret

pereche

2

3

Pentru studente se asigură ghete.

4.

Papuci

pereche

1

3

 

e) Echipament divers

1.

Cravată

buc.

3

3

 

2.

Centură din piele

buc.

1

6

 

3.

Curea din piele pentru pantaloni

buc.

1

3

 

4.

Fular

buc.

1

3

 

5.

Mănusi din lână pentru oras

pereche

1

3

 

6.

Mănusi din pânză căptusite

pereche

2

3

 

7.

Prosop

buc.

3

3

 

f) Cazarmament

1.

Cearsaf

buc.

3

3

 

2.

Cearsaf plic

buc.

3

3

Se poate asigura si cearsaf simplu.

3.

Pătură (pled)

buc.

2

6

 

4.

Fată de pernă

buc.

3

3

 

5.

Saltea

buc.

1

6

După folosirea a 1/2 din durata de serviciu se pot reconditiona.

6.

Pernă

buc.

1

6

După folosirea a 1/2 din durata de serviciu se pot reconditiona.

g) Accesorii

1.

însemne an de studiu

pereche

1

 

De fiecare sacou, scurtă, manta ploaie, bluzon, cămasă bluză, pulover

2.

Ecuson pentru mânecă

buc.

1

-

3.

Ecuson nominal

buc.

1

-

4.

Eghilet cu accesorii

buc.

1

3

 

 

NOTĂ:

Conform acestei norme se echipează si studentele, cu următoarea deosebire: la costumul de oras se asigură în plus câte o fustă din stofă pentru iarnă si din stofă pentru vară.

 


NORMA Nr. 8

pentru asigurarea uniformei la efectivele unitătilor de învătământ pentru formarea politistilor

 

Nr. crt.

Denumirea articolelor de echipament

U.M.

Prevederi

Observatii

Cantitatea

Durata în ani

0

1

2

3

4

5

a) Coifură

1.

Sepcută

buc.

2

2

Se asigură una de vară si una de iarnă.

2.

Sapcă de oras

buc.

1

2

 

3.

Capelă pentru iarnă

buc.

1

2

 

4.

Căciulă

buc.

1

4

 

b) Îmbrăcăminte

1.

Complet modular din tesătură impermeabilă: - scurtă exterioară si bluzon interior

buc.

1

4

 

2.

Bluză matlasată, cu mâneci detasabile

buc.

1

4

 

3.

Pantalon din tercot pentru vară

buc.

2

4

 

4.

Pantalon din tercot, cu mesadă, pentru iarnă

 

2

4

 

5.

Pulover

buc.

1

2

 

6.

Costum (sacou cu un pantalon lung) pentru oras

buc.

1

2

 

7.

Scurtă îmblănită pentru oras

buc.

1

6

 

8.

Impermeabil pentru ploaie

buc.

1

4

 

c) Lenjerie

1.

Batistă

buc.

3

2

 

2.

Cămasă albă

buc.

1

2

 

3.

Cămasă

buc.

4

2

Se poate asigura tricou pe gât cu mânecă.

4.

Cămasă-bluză

buc.

4

2

 

5.

Chiloti

buc.

3

1

 

6.

Izmene

buc.

3

2

 

7.

Maiou

buc.

2

1

 

8.

Sosete

pereche

4

1

 

9.

Ciorapi

pereche

10

1

Pentru eleve se pot distribui ciorapi cu chilot (dresuri).

10.

Pijama

buc.

2

2

 


d) Încăltăminte

1.

Pantofi din piele, pentru oras

pereche

2

2

Se asigură o pereche pentru vară si o pereche pentru iarnă.

2.

Ghete din piele, cu siret

pereche

2

2

 

3.

Papuci

pereche

1

2

 

e) Echipament divers

1.

Cravată

buc.

 

2

 

2.

Centură din piele

buc.

 

6

 

3.

Curea din piele pentru pantaloni

buc.

 

6

 

4.

Fular

buc.

 

4

 

5.

Mănusi din lână pentru oras

pereche

 

2

 

6.

Mănusi din pânză căptusite

pereche

 

2

 

7.

Prosop

buc.

2

1

 

f) Cazarmament

1.

Cearsaf

buc.

4

4

 

2.

Cearsaf plic

buc.

4

4

Se poate asigura si cearsaf simplu.

3.

Pătură

buc.

1

6

 

4.

Fată de pernă

buc.

4

4

 

5.

Saltea

buc.

1

10

După folosirea a 1/2 din durata de serviciu se pot reconditiona.

6.

Pernă

buc.

1

5

După folosirea a 1/2 din durata de serviciu se pot reconditiona.

g) Accesorii

1.

însemne an de studiu

pereche

6

1

 

2.

Ecuson pentru mânecă

buc.

6

1

 


NORMA Nr. 9

pentru asigurarea echipamentului specific formatiunilor de politie

 

Nr. crt.

Denumirea articolelor de echipament

U.M.

Prevederi

Observatii

Cantitatea

Durata în ani

0

1

2

3

4

5

1. Pentru politistii din structurile M.A.I.

1.

Insignă cu număr de identificare

buc.

1

inventar

 

II. Politia rutieră (inclusiv politistii care execută ocazional controlul si dirijarea circulatiei, personalul din structurile de trafic international de autoturisme, prinderi în flagrant, furturi auto, personalul de supraveghere operativă care actionează ca agenti de politie rutieră)

1.

Sapcă albă cu trei coafe

buc.

1

inventar

 

2.

Vestă pentru protectie împotriva frigului

buc.

1

inventar

Numai pentru politistii din formatiunile de politie rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme si prinderi în flagrant. Se asigură câte 3 buc. la fiecare post de politie.

3.

Scurtă reflectorizantă

buc.

1

inventar

Numai pentru politistii din formatiunile de politie rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme si prinderi în flagrant. Se asigură câte 3 buc. la fiecare post de politie. Se asigură în sezonul rece si pe timp ploios.

4.

Vestă (ham) cu elemente reflectorizante

buc.

1

inventar

Se asigură câte o buc. pentru politistii din formatiunile politie rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme si prinderi în flagrant si câte 3 buc. la fiecare post de politie.

5.

Costum (bluză + pantalon) de protectie împotriva ploii, cu elemente reflectorizante

buc.

1

inventar

Numai pentru politistii din formatiunile de politie rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme si prinderi în flagrant.

6.

Mănusi albe

pereche

4

inventar

Numai pentru politistii din formatiunile politie rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme si prinderi în flagrant. Se asigură două perechi pentru vară si două perechi pentru iarnă.

7.

Ochelari de soare

buc.

1

inventar

Numai pentru politistii din formatiunile de politie rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme si prinderi în flagrant.

8.

Pantaloni scurti - tip bermude

buc.

1

inventar

Se asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul estival.

9.

Tricou cu mânecă scurtă

buc.

1

inventar

Se asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul estival.

10.

Pantofi sport

pereche

1

inventar

Se asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul estival.

11.

Fluier

buc.

1

inventar

Numai pentru politistii din formatiunile politie rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme si prinderi în flagrant. Se asigură câte 3 buc. la fiecare post de politie.

12.

Port carnet

buc.

1

inventar

Numai pentru politistii din formatiunile de politie rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme si prinderi în flagrant.

III. Politia de ordine publică

1.

Sepcută

buc.

1

inventar

Se asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul estival pe litoral.

2.

Pantaloni scurti - tip bermude

buc.

1

inventar

Se asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul estival pe litoral.


3.

Tricou cu mânecă scurtă

buc.

 

inventar

Se asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul estival pe litoral.

4.

Pantofi sport

pereche

 

inventar

Se asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul estival pe litoral.

5.

Fluier

buc.

 

inventar

 

6.

Portcătuse

buc.

 

inventar

 

7.

Portcarnet

buc.

 

inventar

 

8.

Vestă (ham) cu elemente reflectorizante

buc.

 

inventar

Se asigură câte două buc. pentru patrulele constituite la nivelul politiilor orăsenesti si câte 3 pentru patrulele constituite la nivelul politiilor municipale si câte două la fiecare post de politie.

IV. Personalul care participă la cercetări la fata locului faptei sau alte evenimente similare, din formatiunile: judiciar, crimă organizată, inclusiv laboratoare foto, chimie si droguri, politie economico-financiară, cercetări penale, arme explozivi si substante toxice, criminalistic, pirotehnic, politia de ordine publică, inclusiv instructori si conductori câini.

1.

Costum de protectie pentru iarnă (scurtă matlasată si pantalon)

buc.

1

inventar

Numai pentru cei care execută misiuni în teren.

2.

Costum de protectie pentru vară (bluză + pantalon)

buc.

1

inventar

Numai pentru cei care execută misiuni în teren.

3.

Bluză cu elemente reflectorizante, inscriptionată cu denumirea formatiunii.

buc.

1

inventar

Se poate asigura si confectionată din tercot.

4.

Pantaloni din tercot

buc.

2

inventar

Pentru instructorii si conductorii câini. Se asigură 1 buc. pentru iarnă si 1 buc. pentru vară.

5.

Ghete cu siret si carâmb înalt

pereche

2

inventar

Se asigură o pereche de vară si o pereche de iarnă.Se distribuie pentru folosintă numai pe timpul misiunilor în teren.

6.

Ecuson specific formatiunilor

buc.

1

inventar

Pentru fiecare scurtă si bluză.

V. Pentru formatiunile de politie transporturi feroviare, navale, aeriene si metrou

1.

Costum de protectie pentru iarnă (scurtă matlasată si pantalon)

buc.

1

inventar

Numai pentru cei care execută misiuni în teren. Scurta este inscriptionată cu elemente de identificare a formatiunii.

2.

Costum de protectie pentru vară (bluză + pantalon)

buc.

1

inventar

Numai pentru cei care execută misiuni în teren. Bluza este inscriptionată cu elemente de identificare a formatiunii.

3.

Bluză reflectorizantă, inscriptionată cu elemente de identificare a formatiunii

buc.

1

inventar

 

4.

Mănusi din pânză căptusite

pereche

1

inventar

 

5.

Ghete cu siret si carâmb înalt

pereche

2

inventar

Se asigură o pereche de vară si o pereche de iarnă. Se distribuie pentru folosintă numai pe timpul misiunilor în teren.

6.

Ecuson specific

buc.

1

inventar

Pentru fiecare scurtă si bluză.

7.

Capison

buc.

1

inventar

Se asigură la efectivele care execută misiuni de gardare trenuri de marfă.


8.

Costum flanelat de corp

buc.

1

inventar

Se asigură la efectivele care execută misiuni de gardare trenuri de marfă.

9.

Scurtă pentru iarnă

buc.

1

inventar

Se asigură la efectivele care execută misiuni de gardare trenuri de marfă.

10.

Cizme

buc.

1

inventar

Se asigură la efectivele care execută misiuni de gardare trenuri de marfă.

VI. Pentru personalul din structurile de combatere a crimei organizate

1.

Bluză reflectorizantă, inscriptionată cu elemente de identificare a formatiunii

buc.

2

inventar

De fiecare cadru. Se poate asigura si confectionată din tercot, pentru vară si iarnă.

2.

Combinezon - Costum de interventie pentru iarnă,inscriptionat cu elemente de identificare a formatiunii (bluză + pantalon)

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

3.

Combinezon - Costum de interventie pentru vară, inscriptionat cu elemente de identificare a formatiunii (bluză + pantalon)

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

4.

Cagulă de mascare

buc.

2

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent. Se asigură una de vară si una de iarnă.

5.

Trening de antrenament

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

6.

Pantofi - ghete pentru antrenament

pereche

1

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

7.

Ciorapi

pereche

4

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

8.

Ghete cu carâmb înalt, cu siret, pentru interventii

pereche

2

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent. Se asigură 1 pereche de vară si 1 pereche de iarnă. Se distribuie pentru folosintă la antrenament si pe timpul misiunilor în teren.

VII. Pentru personalul din Serviciul de interventii si actiuni speciale, inclusiv serviciile judetene de politie de interventie rapidă

1.

Bluză reflectorizantă, inscriptionată cu elemente de identificare a formatiunii

buc.

2

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent. Se poate asigura si confectionată din tercot, pentru vară si iarnă.

2.

Combinezon - Costum de interventie pentru iarnă, cu sepcută

buc.

2

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent. Se asigură 1 buc. ignifugat.

3.

Combinezon - Costum de interventie pentru vară, cu sepcută

buc.

2

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent. Se asigură 1 buc. ignifugat.

4.

Combinezon - Costum pentru lunetist, diferite culori

buc.

2

inventar

Pentru fiecare lunetist. Se poate asigura de vară sau de iarnă.

5.

Costum de camuflaj, diferite culori

buc.

2

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

6.

Vestă multifunctională

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent


7.

Cămasă-bluză cu mânecă lungă

buc.

2

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

8.

Cămasă-bluză cu mânecă scurtă

buc.

2

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

9.

Tricou inscriptionat

buc.

2

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent. Se poate realiza si ignifugat.

10.

Costum flanelat de corp

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

11.

Trening de antrenament

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

12.

Tricou de antrenament

buc.

6

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

13.

Sort de antrenament

buc.

2

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

14.

Mănusi de antrenament

pereche

1

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

15.

Mănusi pentru interventie

pereche

2

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent o pereche se poate realiza ignifugată.

16.

Ghete cu carâmb înalt, cu siret, pentru interventii

pereche

2

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent . Se asigură o pereche de vară si o pereche de iarnă. Se pot realiza ignifugate, cu talpă antistatică.

17.

Centură pentru interventie

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

18.

Pantofi - ghete pentru antrenament

pereche

1

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

19.

Mănusi din piele, pentru coborâre pe coardă

pereche

1

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

20.

Ciorapi pentru interventie si antrenament

pereche

10

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent. Câte două perechi se pot realiza ignifugate.

21.

Ciorapi din lână

pereche

4

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

22.

Ochelari pentru interventie

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

23.

Cagulă de mascare

buc.

2

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent. Se asigură una de vară si una de iarnă. Se poate realiza si ignifugată.

24.

Capison pentru iarnă, diferite culori

buc.

2

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent. Se poate realiza ignifugat.

25.

Complet apărătoare articulatii pentru interventii (apărătoare gambă, genunchi, cotieră)

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

26.

Complet apărătoare articulatii pentru antrenament

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

27.

Costum judo

buc.

1

inventar

Pentru 50% din efectiv

28.

Scurtă de iarnă pentru interventie

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

29.

Pâslari

pereche

5

inventar

Pentru fiecare detasament sau serviciu judetean

30.

Rucsac

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

31.

Foaie de cort

buc.

1

inventar

Pentru 50% din efectiv


32.

Pătură

buc.

1

inventar

Pentru 50% din efectiv

33.

Pernă

buc.

1

inventar

Pentru 50% din efectiv

34.

Cearsaf

buc.

3

inventar

Pentru 50% din efectiv

35.

Fată pernă

buc.

3

inventar

Pentru 50% din efectiv

36.

Sac dormit

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

37.

Saltea pneumatică

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

38.

Mănusi de box

pereche

5

inventar

Pentru fiecare detasament sau serviciu judetean

39.

Mănusi pentru sac de box

pereche

5

inventar

40.

Sac de box

buc.

1

inventar

41.

Piesă de coborâre tip 8

buc.

2

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

42.

Coardă coborâre ultrausoară

buc.

10

inventar

Pentru fiecare detasament sau serviciu judetean

43.

Cordelină asigurare

ml

50

inventar

44.

Carabiniere cu asigurare

buc.

3

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

45.

Carabiniere alpinism, cu buclă

buc.

10

inventar

Pentru fiecare detasament sau serviciu judetean

46.

Cască alpinism

buc.

10

inventar

47.

Ham salvare, dintr-o bucată

buc.

2

inventar

48.

Blocatoare

buc.

5

inventar

49.

Ham pentru alpinism

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

50.

Troliu

buc.

1

inventar

Pentru fiecare detasament sau serviciu judetean

51.

Coardă statică

m.l.

200

inventar

52.

Coardă tip Himalaya (sau echivalent), diametru 11,5 mm

m.l.

2500

inventar

53.

Manson protectie coardă

buc.

15

inventar

54.

Funie octogonală

m.l.

200

inventar

55.

Demultiplicator forte

buc.

2

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

56.

Scară alpinism

buc.

5

inventar

Pentru fiecare detasament sau serviciu judetean

57.

Dispozitiv urcare

buc.

5

inventar

58.

Ham debarcare elicopter

buc.

5

inventar

59.

Placă multicarabinieră

buc.

5

inventar

60.

Dispozitiv antisoc pentru rapel automat

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

61.

Dispozitiv cu role pentru protectie coardă

buc.

5

inventar

Pentru fiecare detasament sau serviciu judetean


62.

Tandem coborâre funicular

buc.

5

inventar

Pentru fiecare detasament sau serviciu judetean

63.

Sac portcoardă

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

64.

Sac portcoardă pentru picior

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

65.

Coltar de trecere

buc.

5

inventar

Pentru fiecare detasament sau serviciu judetean

66.

Complet schi de tură

cpl.

1

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

67.

Schiuri cu bete

pereche

10

inventar

Pentru fiecare detasament sau serviciu judetean

68.

Clăpari

pereche

1

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

69.

Costum de schi

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

70.

Mănusi de schi

pereche

1

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

71.

Ochelari de schi

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

72.

Capison din lână

buc.

5

inventar

Pentru fiecare detasament sau serviciu judetean

73.

Rachete de zăpadă

pereche

15

inventar

74.

Ecuson specific

buc.

1

inventar

Pentru fiecare combinezon, costum, bluză, tricou

75.

Geantă transport echipament

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiter si agent

VIII. Motociclisti - pentru politistii care au în primire si exploatare motociclete, ATV-uri

1.

Costum moto

buc.

2

inventar

Se asigură 1 buc. de iarnă si 1 buc. de vară.

2.

Cască protectie motociclisti

buc.

1

inventar

 

3.

Cagulă

buc.

1

inventar

 

4.

Cizme moto

pereche

2

inventar

Se asigură o pereche de iarnă si o pereche de vară.

5.

Ochelari moto

buc.

1

inventar

 

6.

Mănusi moto

pereche

1

inventar

Se asigură o pereche de iarnă si o pereche de vară.

7.

Ochelari protectie solară

buc.

1

inventar

 

8.

Fluier

buc.

1

inventar

 

IX. Pentru personalul care deserveste navele si bărcile cu motor, din dotarea unitătilor

1.

Pălărie impermeabilă

buc.

1

inventar

Se asigură pentru folosintă pe timpul misiunilor.

2.

Costum cu mesadă detasabilă

buc.

1

inventar

Se asigură pentru folosintă pe timpul misiunilor.

3.

Costum impermeabil cu glugă, neîmblănit

buc.

1

inventar

Se asigură pentru folosintă pe timpul misiunilor.

4.

Pulover cu guler înalt

buc.

1

inventar

Se asigură pentru folosintă pe timpul misiunilor.

5.

Mănusi impermeabile îmblănite

pereche

1

inventar

Se asigură pentru folosintă pe timpul misiunilor.

6.

Combinezon îmblănit

buc.

1

inventar

Se asigură pentru folosintă pe timpul misiunilor.


X. Politia călare

1.

Cască protectie cu vizor

buc.

 

inventar

 

2.

Pelerină pentru ploaie

buc.

 

inventar

 

3.

Vestă reflectorizantă

buc.

 

inventar

 

4.

Cizme din piele

pereche

 

inventar

 

5.

Mânusi tip muschetar

pereche

 

inventar

 

6.

Pinteni

pereche

 

inventar

 

7.

Apărătoare pentru genunchi

pereche