MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 480/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 480            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 10 iulie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

256. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

1.137. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

257. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si a Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia

 

1.138. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si a Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia

 

263. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2009 privind abrogarea art. II din Legea nr. 305/2008 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

 

1.144. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2009 privind abrogarea art. II din Legea nr. 305/2008 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

 

1.206. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Industrial si Comercial în grad de Mare Ofiter

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            8. - Ordonantă pentru completarea art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv

 

            781. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 218/2009 privind aprobarea bugetului si a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            144. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri si ale art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29 din 25 martie 2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 27 martie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 7 iulie 2009.

Nr. 256.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2009.

Nr. 1.137.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si a Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27 din 18 martie 2009 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si a Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 24 martie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 7 iulie 2009.

Nr. 257.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si a Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si a Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2009.

Nr. 1.138.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2009 privind abrogarea art. II din Legea nr. 305/2008 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16 din 4 martie 2009 privind abrogarea art. II din Legea nr. 305/2008 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 9 martie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 7 iulie 2009.

Nr. 263.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2009 privind abrogarea art. II din Legea nr. 305/2008 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2009 privind abrogarea art. II din Legea nr. 305/2008 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2009.

Nr. 1.144.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Industrial si Comercial în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru al Guvernului României, cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la înfiintarea statisticii oficiale românesti, în semn de înaltă apreciere pentru profesionalismul si eficienta dovedite de-a lungul timpului în sustinerea eforturilor nationale de realizare a unor reforme structurale, de dezvoltare economico-socială si de modernizare a societătii românesti,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Industrial si Comercial în grad de Mare Ofiter Institutului National de Statistică.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 10 iulie 2009.

Nr. 1.206.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru completarea art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. 1.15 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României emite prezenta ordonantă.

 

Art. I. - La articolul 21 din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 12 noiembrie 2003, cu modificările ulterioare, după alineatul (6) se introduc patru noi alineate, alineatele (7)-(10), cu următorul cuprins:

„(7) Cererile de deschidere a creditelor bugetare prezentate de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale, refuzate total sau partial la viza de control financiar preventiv delegat, vor fi prezentate Ministerului Finantelor Publice împreună cu copii ale refuzului de viză de control financiar preventiv delegat si ale actului de decizie internă prin care ordonatorul de credite si-a asumat răspunderea efectuării operatiunii refuzate la viză.

(8) În cazul cererilor de deschidere a creditelor bugetare prezentate de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale, refuzate partial la viza de control financiar preventiv delegat, Ministerul Finantelor Publice, prin unitătile Trezoreriei Statului, acceptă în vederea decontării numai documentele de plată aferente cheltuielilor care nu au făcut obiectul refuzului de viză. În vederea acceptării documentelor de plată, ordonatorii de credite au obligatia să prezinte unitătilor Trezoreriei Statului copii ale ordonantărilorde plată avizate pentru control financiar preventiv propriu si delegat, după caz, si orice documente justificative solicitate de acestea, din care să rezulte că plătile dispuse nu au făcut obiectul refuzului de viză de control financiar preventiv delegat.

(9) Documentele de plată aferente cheltuielilor care au făcut obiectul refuzului de viză vor fi acceptate de unitătile Trezoreriei Statului numai în cazul în care Curtea de Conturi constată că refuzul de viză de control financiar preventiv delegat nu este întemeiat.

(10) În cazul creditelor bugetare deschise potrivit alin. (7) care se repartizează ordonatorilor de credite ierarhic inferiori, ordonatorul principal de credite va prezenta Ministerului Finantelor Publice situatia creditelor bugetare refuzate la viza de control financiar preventiv delegat, pe ordonatori de credite subordonati."

Art. II. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Gabriel Tănăsescu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 10 iulie 2009.

Nr. 8.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 218/2009 privind aprobarea bugetului si a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 218/2009 privind aprobarea bugetului si a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 12 martie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins:

„Art. 131. - Cheltuielile generate de activitatea de verificare a listelor electorale, utilizate la sectiile de votare la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 7 iunie 2009, precum si de arhivarea electronică a acestora se suportă din bugetul Autoritătii Electorale Permanente."

2. La articolul 14, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Sumele puse la dispozitia Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul National de Statistică, si Ministerului Afacerilor Externe si rămase neutilizate se vor restitui în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, în termen de 60 de zile de la data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I."

3. La anexa nr. 1, punctul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Institutia

Capitol

Cheltuieli

Total

Personal

Bunuri si servicii

Active nefinanciare

„3. Autoritatea Electorală Permanentă

51,01

8

453

4.986

5.447"

 

Art. II. - Se aprobă modificarea destinatiei sumei de 10 mii lei pusă la dispozitia Autoritătii Electorale Permanente prin Hotărârea Guvernului nr. 218/2009 privind aprobarea bugetului si a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009, de la titlul cheltuieli de personal la titlul bunuri si servicii.

Art. III. - (1) În termen de 60 de zile de la expirarea termenului de verificare a listelor electorale utilizate la sectiile de votare la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 7 iunie 2009, prevăzut la art. 21 alin. (5) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările si completările ulterioare, sumele puse la dispozitia Autoritătii Electorale Permanente, potrivit art. II, rămase neutilizate, se vor restitui în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

(2) Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Autoritătii Electorale Permanente pe anul 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Octavian Opris

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 8 iulie 2009.

Nr. 781.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri si ale art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale

 

În scopul desemnării politistilor din cadrul Politiei Române care vor face parte din echipele mixte prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri, precum si a celor care au competente de a constata contraventia si de a aplica sanctiunea contraventională prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. e)din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 93/2009 si al art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Din echipele mixte prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri fac parte politisti specializati în investigarea fraudelor si combaterea criminalitătii organizate, desemnati nominal prin dispozitie a inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei Române, a inspectorilor sefi ai inspectoratelor de politie judetene si a directorului general al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, pentru personalul din subordinea directă.

(2) Oprirea în trafic a mijloacelor de transport marfă, în vederea efectuării controlului de specialitate, se face de către politisti rutieri desemnati potrivit prevederilor art. 177 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - (1) Inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei Române, inspectorii sefi ai inspectoratelor de politie judetene si directorul general al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti desemnează nominal, prin dispozitie, politistii din subordinea directă care au competenta de a constata contraventia si de a aplica sanctiunea contraventională prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Desemnarea potrivit alin. (1) se face din rândul politistilor specializati în investigarea fraudelor, combaterea criminalitătii organizate, ordine publică, politie transporturi si politie rutieră.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 9 iulie 2009.

Nr. 144.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.