MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 523            LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 29 iulie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

            792. - Hotărāre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Autostrada Timisoara-Lugoj" pe teritoriul localitătilor Recas si Topolovătu Mare, judetul Timis


 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Autostrada Timisoara-Lugoj" pe teritoriul localitătilor Recas si Topolovătu Mare, judetul Timis

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării „Autostrada Timisoara-Lugoj" pe teritoriul localitătilor Recas si Topolovătu Mare, judetul Timis, potrivit hărtii topografice prevăzute īn anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul romān, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romānia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt mentionate īn tabelul prevăzut īn anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 3. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul pentru lucrarea prevăzută la art. 1 suma globală estimată de 21.700 mii lei, alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, la capitolul 84.01 „Transporturi", titlul „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare - Programe din Fondul de Coeziune".

Art. 4. - Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, īn termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, īntr-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romānia - S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, īn vederea efectuării despăgubirilor īn cadrul procedurilor de expropriere, īn conditiile legii.

Art. 5. - (1) Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul prevăzut īn anexa nr. 2 se aduc la cunostinta publică prin afisare la sediul consiliilor locale implicate si vor rămāne afisate pānă la finalizarea procedurii de despăgubire.

(2) Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat si īntr-un ziar local, potrivit legii.

Art. 6. - Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, fără a afecta dispozitiile prezentei hotărāri, cu respectarea reglementărilor īn vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 8 iulie 2009.

Nr. 792.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romānia - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.

 

ANEXA Nr. 2

 

TABEL

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Autostrada Timisoara-Lugoj" pe teritoriul localitătilor Recas si Topolovătu Mare, judetul Timis, supuse exproprierii

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafata

rezultată

din acte

(m2)

Suprafata rezultată

din măsurători (necesară

de expropriat) (m2)

Suprafata

constructiilor

(m2)

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico-cadastrale

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Timis

Recas

Ps3617/1/2

1465

1465

-

Consiliul Local al Orasului Recas

2

Timis

Recas

Pdt3616/2/2

831

831

-

Consiliul Local al Orasului Recas

3

Timis

Recas

P3615/1/2

12116

12116

-

Consiliul Local al Orasului Recas

4

Timis

Recas

A 3693/1/1/2

1325

1325

-

Miron Ioan

5

Timis

Recas

A 3693/1/2/2

608

608

-

Diaconu Stela Minerva, Carciuc Hortenzia Aurelia

6

Timis

Recas

A 3693/1/3/2

573

573

-

Cheveresan luliu, Cheveresan Lucica-Marioara

7

Timis

Recas

A 3693/1/4/2

38

38

-

Miclosoni Adrian-Romulus, Miclosoni Lenuta-Daniela

8

Timis

Recas

P3588/2

507

507

-

Consiliul Local al Orasului Recas

9

Timis

Recas

P3585/2

14716

14716

-

Consiliul Local al Orasului Recas

10

Timis

Recas

P3569/2

18446

18446

-

Consiliul Local al Orasului Recas

11

Timis

Recas

A3536/3/1/2

25

25

-

Damian Gheorghe

12

Timis

Recas

A3536/1/26/2

4552

4552

-

Răcariu luliu

13

Timis

Recas

A3536/1/25/2

4759

4759

-

Răcariu Ion

14

Timis

Recas

A3536/1/24/2

6086

6086

-

Lăzi loan, llie Marioara Domnica

15

Timis

Recas

A3536/1/23/2

2695

2695

-

Beche Gheorghe

16

Timis

Recas

A3536/1/22/2

331

331

-

Peptănar Teodor

17

Timis

Recas

A3531/5/2

12282

12282

-

Horvat Veronica Genoveva

18

Timis

Recas

A3524/1/3/2

512

512

-

Bariu Dumitrie

19

Timis

Recas

A3524/1/4/2

557

557

-

Popovici Sabina

20

Timis

Recas

A3524/1/5/2

803

803

-

Ardelean Dorel

21

Timis

Recas

A3524/1/6/2

327

327

-

Stefoni loan

22

Timis

Recas

A3524/1/7/2

266

266

-

Suman loan

23

Timis

Recas

A3524/1/8/2

406

406

-

Ususan Gheorghe

24

Timis

Recas

A3524/1/9/2

973

973

-

Ranisav Ana

25

Timis

Recas

A3524/1/10/2

461

461

-

Marcu Dumitru, Cinca Emil

26

Timis

Recas

A3524/1/11/2

857

857

-

Galea Ana, Marcu Barbara, Cohert Gheorghe

27

Timis

Recas

A3524/1/12/2

319

319

-

Pistrit Elena

28

Timis

Recas

A3524/1/13/2

263

263

-

Pistrit Elena

29

Timis

Recas

A 3524/1/14/4

762

762

-

Pistrit Elena

30

Timis

Recas

A 3524/1/14/2

5272

5272

-

Pistrit Elena

31

Timis

Recas

A3524/1/15/2

19162

19162

-

Ranisav Ana

32

Timis

Recas

A3524/1/16

15600

15600

-

Sipos Gheorghe

33

Timis

Recas

A3524/1/17/2

3684

3684

-

Petcu Ana

34

Timis

Recas

A3524/1/18/2

2417

2417

-

Drăgan Viorica

35

Timis

Recas

A3524/1/18/3

1044

1044

-

Drăgan Viorica

36

Timis

Recas

A 3524/1/19/2

550

550

-

Popovici Petru

37

Timis

Recas

A3524/1/19/3

252

252

-

Popovici Petru

38

Timis

Recas

A 3524/1/20/2

631

631

-

Popovici Georgia

39

Timis

Recas

A 3524/1/20/3

744

744

-

Popovici Georgia

40

Timis

Recas

A 3524/1/21/2

544

544

-

Popovici Nicolaie

41

Timis

Recas

A 3524/1/22/2

578

578

-

Boscu Nicolae

42

Timis

Recas

A 3524/1/23/2

225

225

-

Tīrziu Viorica, Lobonea Teodor, Lobonea Viorel

43

Timis

Recas

A 3524/1/24/2

1158

1158

-

Prihoi luliana, Pīrvu Domnica

44

Timis

Recas

A 3524/1/25/2

137

137

-

Bogdan lanos

45

Timis

Recas

A 3524/1/26/2

246

246

-

Achimescu Viorelia Cornelia

46

Timis

Recas

A 3524/1/27/2

74

74

-

Ursu loan

47

Timis

Recas

Pdt3438/1/2

512

512

-

Consiliul Local al Orasului Recas

48

Timis

Recas

Pdt3438/1/4

1161

1161

-

Consiliul Local al Orasului Recas


0

1

2

3

4

5

6

7

49

Timis

Recas

Pdt3438/2/2

670

670

-

Consiliul Local al Orasului Recas

50

Timis

Recas

A 3118/1/2

654

654

-

Meimeth Stefan

51

Timis

Recas

A 3118/2/2

2755

2755

-

lankulov Matei Ivan

52

Timis

Recas

A 3118/3/2

1795

1795

-

lankulov Matei Ivan

53

Timis

Recas

A 3118/4/2

1378

1378

-

Dukai Andrei

54

Timis

Recas

A 3118/5/2

561

561

-

lankulov Matei Ivan

55

Timis

Recas

A 3118/6/2

1713

1713

-

lankulov Matei Ivan

56

Timis

Recas

A 3118/7/2

2899

2899

-

lankulov Matei Ivan

57

Timis

Recas

A 3118/8/2

1197

1197

-

Katin Ecaterina, Balechici Maria

58

Timis

Recas

A 3118/9/2

1635

1635

-

lankulov Matei Ivan

59

Timis

Recas

A3118/10/2

1183

1183

-

Gruin Agapia

60

Timis

Recas

A3118/11/2

1646

1646

-

Stoica Gheorghe

61

Timis

Recas

A3118/12/2

1469

1469

-

lankulov Matei Ivan

62

Timis

Recas

A3118/13/2

1878

1878

-

Gruin Agapia

63

Timis

Recas

A3118/14/2

2922

2922

-

Stanici Ivan Draxler

64

Timis

Recas

A3118/15/1/2

1365

1365

-

Tomin Anastasia, Kris Vilhelmina Tereza Augustina

65

Timis

Recas

A 3118/15/2/2

264

264

 

Tomin Anastasia, Kris Vilhelmina Tereza Augustina

66

Timis

Recas

A 3118/16/2

2900

2900

-

Lengyel Prisca

67

Timis

Recas

A 3118/17/2

1567

1567

-

Stampar Terezia

68

Timis

Recas

A 3118/18/2

2447

2447

-

Kovacs Ghizela

69

Timis

Recas

A3118/19/1/2

1829

1829

-

Pelici Albert

70

Timis

Recas

A3118/19/2/2

623

623

 

Pelici Albert

71

Timis

Recas

A 3118/20/2

2993

2993

-

Pelici loan

72

Timis

Recas

A 3118/21/2

3879

3879

-

Katalinics Elisabeta

73

Timis

Recas

A 3118/22/1/2

2952

2952

-

Deak Francisc

74

Timis

Recas

A 3118/22/2/2

329

329

-

Biacsi Ana, Deak Veronica

75

Timis

Recas

A 3118/23/1/2

6737

6737

-

lankulov Matei Ivan

76

Timis

Recas

A 3118/23/2/2

1381

1381

-

lankulov Matei Ivan

77

Timis

Recas

A 3118/24/2

1699

1699

-

Grek Ludovic

78

Timis

Recas

A 3118/25/2

2115

2115

-

lankulov Ecaterina Maria

79

Timis

Recas

A 3118/26/2

2834

2834

-

lanculov loan

80

Timis

Recas

A 3118/27/2

2893

2893

-

lankulov Matei Ivan

81

Timis

Recas

A 3118/28/2

1925

1925

-

Stanici Ivan Draxler

82

Timis

Recas

A 3118/29/1/2

1209

1209

-

lankulov Matei Ivan

83

Timis

Recas

A 3118/29/2/2

827

827

-

lankulov Matei Ivan

84

Timis

Recas

A 3114/5/2

11

11

-

Bodo Zoltan

85

Timis

Recas

A 3114/6/2

48

48

-

Nemet Etel Ester, Lukacs Eva

86

Timis

Recas

A 3114/7/2

118

118

-

Kohaida Elena

87

Timis

Recas

A 3114/8/2

208

208

-

Trezak Elena

88

Timis

Recas

A 3114/9/1/2

272

272

-

Nemeth Etel

89

Timis

Recas

A 3114/9/2/2

103

103

-

Nemet Etel Ester, Lukacs Eva

90

Timis

Recas

A 3114/10/2

459

459

-

Gherman Ileana

91

Timis

Recas

A 3114/11/2

332

332

-

Gherman Vasile

92

Timis

Recas

A 3114/12/1/2

804

804

-

Ambrus Matei, lanculov Matei Ivan, lankulov Matei Ivan

93

Timis

Recas

A 3114/12/2/2

1857

1857

-

lankulov Matei Ivan


0

1

2

3

4

5

6

7

94

Timis

Recas

A 2969/2/2

3657

3657

-

Pasca Marinei, Pasca Marioara

95

Timis

Recas

A 2969/3/2

5437

5437

-

Bresan Mihai Alexandru, Bresan Dan Constantin

96

Timis

Recas

A 2969/4/2

751

751

-

Ardelean Joldea-Vasile

97

Timis

Recas

A 2969/5/2

1498

1498

-

Pasca Marinei, Pasca Marioara

98

Timis

Recas

A 2969/6/2

1492

1492

-

Pasca Marinei, Pasca Marioara

99

Timis

Recas

A 2969/7/2

1481

1481

-

Pasca Marinei, Pasca Marioara

100

Timis

Recas

A 2969/8/2

2094

2094

-

Pasca Marinei, Pasca Marioara

101

Timis

Recas

A2969/9/a/2

1414

1414

-

Pasca Marinei, Pasca Marioara

102

Timis

Recas

A2969/9/b/2

745

745

-

Bite Cornel, Bite Maria

103

Timis

Recas

A 2969/10/2

1418

1418

-

Babalean Titus

104

Timis

Recas

A 2969/11/2

1405

1405

-

Becheru Cornelia

105

Timis

Recas

A 2969/12/2

1254

1254

-

Pasca Marinei, Pasca Marioara

106

Timis

Recas

A 2969/13/2

1932

1932

-

Pasca Marinei, Pasca Marioara

107

Timis

Recas

A 2969/14/2

1235

1235

-

Pasca Marinei, Pasca Marioara

108

Timis

Recas

A 2969/15/2

686

686

-

Burz Teodor

109

Timis

Recas

A 2969/16/2

2737

2737

-

Pasca Marinei, Pasca Marioara

110

Timis

Recas

A 2969/17/2

842

842

-

Petrea Stefan, Petrea Elisaveta

111

Timis

Recas

A2969/18/2

2006

2006

-

Stiop Olimpia, Stiop Olimpia, Stiop Roman

112

Timis

Recas

A 2969/19/2

2600

2600

-

Gligor Avram

113

Timis

Recas

A 2969/20/2

1149

1149

-

Pasca Marinei, Pasca Marioara

114

Timis

Recas

A 2969/21/2

641

641

-

Torok Francisc

115

Timis

Recas

A 2969/22/2

2800

2800

-

Petrovici Birnstill Ana-Maria, Szablyar losif lacob

116

Timis

Recas

A2950/2

39206

39206

-

Consiliul Local al Orasului Recas

117

Timis

Recas

A2943/1/1/1/1/ 1/2

8832

8832

-

Consiliul Local al Orasului Recas

118

Timis

Recas

A2943/1/1/1/1/ 1/3

41262

41262

-

Consiliul Local al Orasului Recas

119

Timis

Recas

NMS 2944/2

1855

1855

-

Consiliul Local al Orasului Recas

120

Timis

Recas

A2943/1/1/1/1/ 2/2

2516

2516

-

Consiliul Local al Orasului Recas

121

Timis

Recas

Vn2336/32/1/2

457

457

-

Mittler Paraschiva, Mittler Lia

122

Timis

Recas

Vn2336/32/2/2

310

310

-

Szablyar Elisaveta, Szablyar Walter Petru

123

Timis

Recas

Vn2336/32/3/2

76

76

-

Szablyar Elisabeta

124

Timis

Recas

P2941/2

5205

5205

-

Consiliul Local al Orasului Recas

125

Timis

Recas

Ps 2933/2

3979

3979

-

Consiliul Local al Orasului Recas

126

Timis

Recas

P 2934/2/2

6399

6399

-

Consiliul Local al Orasului Recas

127

Timis

Recas

P 2886/2

3165

3165

-

Consiliul Local al Orasului Recas

128

Timis

Recas

A2888/1/26/2

538

538

-

Bite Cornel, Bite Maria

129

Timis

Recas

A2888/1/25/2

2813

2813

-

Pavel Corneliu

130

Timis

Recas

A2888/1/24/2

4787

4787

-

Adam Paraschiva, Ferkel Dorina, Vislochi Silvia, Cazan Dionisie

131

Timis

Recas

A2888/1/23/2

7008

7008

-

Cazan Paraschiva

132

Timis

Recas

A2888/1/22/4/ 2

243

243

-

Pelici loan


0

1

2

3

4

5

6

7

133

Timis

Recas

A2888/1/22/3/2

4375

4375

-

Pelici loan

134

Timis

Recas

A2888/1/22/2/2

6182

6182

-

Todor Dorin Nicolae, Todor Octavian, Todor Mircea Ion, Todor Pavel

135

Timis

Recas

A2888/1/22/1/2

1069

1069

-

Maier Elisabeta

136

Timis

Recas

A2888/1/21/2

2164

2164

-

Maier Elisabeta, Szabonyri loan, Vekony losif

137

Timis

Recas

A2888/1/20/2

2193

2193

 

Bortes Florea, Bortes Ana, Babuta Aurica, Babuta loan, Vacariu Mircea, Vacariu Elisabeta

138

Timis

Recas

A2888/1/19/2

2458

2458

-

lambric luliana

139

Timis

Recas

A2888/1/18/2

2517

2517

-

Fekete Mihai

140

Timis

Recas

A2888/1/17/2

5004

5004

-

Fekete Ana

141

Timis

Recas

A2888/1/16/2

6437

6437

-

Pasca Marinei, Pasca Marioara

142

Timis

Recas

A2888/1/15/2

2626

2626

-

Kovacs Stefan

143

Timis

Recas

A2888/1/14/2

4338

4338

-

Pasca Marinei, Pasca Marioara

144

Timis

Recas

A2888/1/13/2

2738

2738

-

Koszo Adam

145

Timis

Recas

A2888/1/12/2

2007

2007

-

Pasca Marinei, Pasca Marioara

146

Timis

Recas

A2888/1/11/2

4197

4197

 

Stanciu Traian, Stanciu Elisabeta, Stanciu Remus, Stanciu Ana, Stanciu Titus, Stanciu Simion

147

Timis

Recas

A2888/1/10/2

1796

1796

-

Stanciu Hildegard Elisabeta

148

Timis

Recas

A2888/1/9/2

3654

3654

-

Stanciu Traian

149

Timis

Recas

A2888/1/8/2

1112

1112

-

Albu Ileana

150

Timis

Recas

A2888/1/7/2

1784

1784

-

Todor Maria, Dughir Emilia

151

Timis

Recas

A2888/1/6/2

1783

1783

-

Muresan Alexandru

152

Timis

Recas

A2888/1/5/2

2950

2950

-

MogaAna

153

Timis

Recas

A2888/1/4/2

4982

4982

-

Ciucur Emilia, Dura Ana, Chirilă Maria

154

Timis

Recas

A2888/1/3/2

2092

2092

-

Tăran Saveta Maria, Galea Monica, Petrascu Radu Simion

155

Timis

Recas

A2888/1/2/2

3461

3461

-

Bresan Mihai Alexandru, Bresan Dan Constantin

156

Timis

Recas

A2888/1/1/2

1385

1385

-

Pasca Marinei, Pasca Marioara

157

Timis

Recas

A 2892/15/2

1509

1509

-

Kohonit luliana

158

Timis

Recas

A 2892/16/2

578

578

-

Horvath losif

159

Timis

Recas

A 2892/17/2

1792

1792

-

Ostoici Ecaterina

160

Timis

Recas

A 2892/18/2

458

458

-

Olteanu Elena

161

Timis

Recas

A 2892/19/2

747

747

-

Nagy loan

162

Timis

Recas

A 2892/20/2

1330

1330

-

Gurzo loan

163

Timis

Recas

A 2892/21/1/2

531

531

-

Baba Eva

164

Timis

Recas

A 2892/21/2/2

1521

1521

-

Daczin Ludovic, Daczin Ecaterina, Bociort Ecaterina

165

Timis

Recas

A 2892/22/2

5473

5473

-

Daczin Vilma

166

Timis

Recas

A2833/46/2

2946

2946

-

Brancov Ana

167

Timis

Recas

A2833/45/2

778

778

-

Novacov lota

168

Timis

Recas

A2833/44/2

629

629

-

Andreici Gheorghe

169

Timis

Recas

A2833/43/2

670

670

-

Andreici Velco

170

Timis

Recas

A2833/42/2

289

289

-

Cheveresan Gheorghe

171

Timis

Recas

A2833/41/2

240

240

-

Rotari Nicolae


0

1

2

3

4

5

6

7

172

Timis

Recas

A2833/40/2

489

489

-

Belin Eva

173

Timis

Recas

A2833/39/2

497

497

-

Krsytin Gheorghe

174

Timis

Recas

A2833/38/2

580

580

-

Bogunovici Angelina

175

Timis

Recas

A2833/37/2

512

512

-

Andreici Jiva

176

Timis

Recas

A2833/36/2

514

514

-

Andreici Nevenca

177

Timis

Recas

A2833/35/2

974

974

-

Pelici Marta

178

Timis

Recas

A2833/34/2

150

150

-

Belici Gheorghe

179

Timis

Recas

A 2823/1/19/2

1476

1476

-

Savin Domnica

180

Timis

Recas

A 2823/1/18/2

2355

2355

-

GiuchiciAna

181

Timis

Recas

A 2823/1/17/2

1100

1100

-

Maxim Maximilian Vasile, Maxim Mihaela Eugenia

182

Timis

Recas

A2823/1/16/2/2

88

88

-

Jaici Nicolae

183

Timis

Recas

A2823/1/16/1/2

624

624

-

Jaici Milenco

184

Timis

Recas

A 2823/1/15/2

1189

1189

-

Maxim Maximilian Vasile, Maxim Mihaela Eugenia

185

Timis

Recas

A 2823/1/14/2

2205

2205

-

Cheveresan Gheorghe

186

Timis

Recas

A 2823/1/13/2

1450

1450

-

Momirov Gheorghe

187

Timis

Recas

A 2823/1/12/2

1432

1432

-

Jarcov Voislav

188

Timis

Recas

A 2823/1/11/2

1196

1196

-

Maxim Maximilian Vasile, Maxim Mihaela Eugenia

189

Timis

Recas

A 2823/1/10/2/2

1564

1564

-

Bogunovici Angelina

190

Timis

Recas

A2823/1/10/1/2

603

603

-

Suici Danita

191

Timis

Recas

A 2823/1/9/2

2254

2254

-

Vuc Vasile

192

Timis

Recas

A2823/1/8/1/2

1695

1695

-

Szīrbovan loan

193

Timis

Recas

A2823/1/7/2

1382

1382

-

Szuics Emilia

194

Timis

Recas

A2823/1/6/2

1632

1632

-

Popovici loan

195

Timis

Recas

A2823/1/5/2

1502

1502

-

Cosar Zorea

196

Timis

Recas

A2823/1/4/2

1043

1043

-

Pelici Ana

197

Timis

Recas

A2823/1/3/2/2

2681

2681

-

Maxim Maximilian Vasile, Maxim Mihaela Eugenia

198

Timis

Recas

A2823/1/3/1/2

919

919

-

Maxim Maximilian Vasile, Maxim Mihaela Eugenia

199

Timis

Recas

A2823/1/2/3/2

1103

1103

-

Vidac Miroslava

200

Timis

Recas

A2823/1/2/2/2

629

629

-

Florea Vasile

201

Timis

Recas

A2823/1/2/2

3157

3157

-

Markov Maria

202

Timis

Recas

A2823/1/2/4

1688

1688

-

Markov Maria

203

Timis

Recas

A2823/1/1/2

2785

2785

-

Despot Jiva

204

Timis

Recas

A 2821/1/13/2

524

524

-

Andreici Nevenca

205

Timis

Recas

A 2821/1/13/3

2839

2839

-

Andreici Nevenca

206

Timis

Recas

A 2821/1/12/2

2976

2976

-

Bundaci Zorea

207

Timis

Recas

A 2821/1/12/5

2032

2032

-

Bundaci Zorea

208

Timis

Recas

A2821/1/11/2

518

518

-

Pavlov Jiva

209

Timis

Recas

A2821/1/11/3

6856

6856

-

Pavlov Jiva

210

Timis

Recas

A 2821/1/10/2

1976

1976

-

Chitarici Gheorghe

211

Timis

Recas

A 2821/1/9/2

1946

1946

-

Maxim Maximilian Vasile, Maxim Mihaela Eugenia

212

Timis

Recas

A 2821/1/8/2

1605

1605

-

Jaici Milita

213

Timis

Recas

A2821/1/7/2/2

773

773

-

Vulpe Alexandru, Vulpe Claudia Adriana


0

1

2

3

4

5

6

7

214

Timis

Recas

A2821/1/6/2

2386

2386

-

Pelici Gheorghe

215

Timis

Recas

A2821/1/5/2

1457

1457

-

Radin Maria

216

Timis

Recas

A2821/1/4/2

1470

1470

-

Velin Iva

217

Timis

Recas

A2821/1/3/2/2

1319

1319

-

Tomici Gheorghe si Elita

218

Timis

Recas

HB 2820/2

1490

1490

-

Consiliul Local al Orasului Recas

219

Timis

Recas

A2823/2/1/2

349

349

-

Giuchici Doina

220

Timis

Recas

A2823/2/2/2

357

357

-

Brancov Gheorghe

221

Timis

Recas

A2823/2/3/2

365

365

-

Tomici Zorea

222

Timis

Recas

A2823/2/4/2

372

372

-

Miucin Angelina

223

Timis

Recas

A2823/2/5/2

189

189

-

Andreici Milicza

224

Timis

Recas

A2823/2/6/2

390

390

-

Calotescu Dumitru, Calotescu Ramona Floriana

225

Timis

Recas

A2823/2/7/2

406

406

-

Milutin Paraschiva

226

Timis

Recas

A2823/2/8/2

79

79

-

Kadar Jiva

227

Timis

Recas

A 2821/2/1/2

2303

2303

-

Radin Maria

228

Timis

Recas

A2821/2/2/2

823

823

-

Pelici Gheorghe

229

Timis

Recas

A2817/3/1/2

4897

4897

-

Migălea Mihai, Cristin Domnica

230

Timis

Recas

A2817/1/18/2

33

33

-

lancovici Ana

231

Timis

Recas

A2817/1/19/2

405

405

-

Roman Costel

232

Timis

Recas

A2817/1/20/2

766

766

-

Manea Zorea

233

Timis

Recas

A2817/1/21/2

1809

1809

-

Floriei Jiva

234

Timis

Recas

A2817/1/22/2

2609

2609

-

Vuc Vasile

235

Timis

Recas

A2817/1/23/2

15152

15152

-

Savin Nicolae

236

Timis

Recas

Apj 2814/5/2

6077

6077

-

Consiliul Local al Orasului Recas

237

Timis

Recas

F 2814/4/12/2

34

34

-

Brancov loan

238

Timis

Recas

F 2814/4/11/2

785

785

-

Brancov Gheorghe

239

Timis

Recas

F 2814/4/10/2

2042

2042

-

Topici Zorka

240

Timis

Recas

F 2814/4/9/2

1834

1834

-

Jarcov Voislav

241

Timis

Recas

F 2814/4/8/2

763

763

-

Velin Zdravco

242

Timis

Recas

F2807/2/9/2

374

374

-

Jarco Voislav

243

Timis

Recas

F 2807/2/8/2

3974

3974

-

Velin Zdravco

244

Timis

Recas

F 2807/2/7/2

957

957

-

Tomici Milorad

245

Timis

Recas

A 2804/3/2

637

637

-

llie Jiva

246

Timis

Recas

A 2804/2/2

3168

3168

-

Velin Zdravco

247

Timis

Recas

F 2807/3/2

1671

1671

-

Belentan Dumitru

248

Timis

Recas

F 2806/3/1/2

221

221

-

Belentan Dumitru

249

Timis

Recas

A 2977/1/1/2

3199

3199

-

Jarcov Cosmin George, Jarcov Cristina Veturica

250

Timis

Topolovătu Mare

F 1215/1

191

191

-

Consiliul Local al Comunei Topolovătu Mare

251

Timis

Topolovătu Mare

P 1212/1/2

240

240

-

Consiliul Local al Comunei Topolovătu Mare

252

Timis

Topolovătu Mare

A 1211/1/2

4970

4970

-

Marcu Maria

253

Timis

Topolovătu Mare

A 1211/2/2

2672

2672

-

Uza Marius Constantin

254

Timis

Topolovătu Mare

A 1211/3/2

793

793

-

Colicoe Ion


0

1

2

3

4

5

6

7

255

Timis

Topolovătu Mare

A 1211/4/2

916

916

-

Stefanei Aurica

256

Timis

Topolovătu Mare

A 1211/5/2

1144

1144

-

Jichita Ileana

257

Timis

Topolovătu Mare

A 1211/6/2

484

484

-

Belintan Petru

258

Timis

Topolovătu Mare

A 1211/7/2

528

528

-

lanosivici Petru

259

Timis

Topolovătu Mare

A 1211/8/2

1005

1005

-

Miclăescu Maria

260

Timis

Topolovătu Mare

A 1211/9/2

2

2

-

Roman Ion

261

Timis

Topolovătu Mare

A1206/2/12/2

615

615

-

S.C. J.F.Agro - S.R.L.

262

Timis

Topolovătu Mare

A1206/2/11/2

353

353

-

Gurban Petru

263

Timis

Topolovătu Mare

A1206/2/10/2

1170

1170

-

Miuta Petru

264

Timis

Topolovătu Mare

A 1206/2/9/2

2868

2868

-

Miuta loan

265

Timis

Topolovătu Mare

A1206/2/8/2

4424

4424

-

Trion C. Ionel Cornel

266

Timis

Topolovătu Mare

A1206/2/7/2

4544

4544

-

Cralocian Nicolae

267

Timis

Topolovătu Mare

A1206/2/6/2

2276

2276

-

Caracioni Mircea

268

Timis

Topolovătu Mare

A1206/2/5/2

3114

3114

-

Nicolin Veselin, Nicolin Alma-Liora

269

Timis

Topolovătu Mare

A1206/2/4/2

1108

1108

-

Sīrbu loan

270

Timis

Topolovătu Mare

A1206/6/1/2

1903

1903

-

Ranisav loan

271

Timis

Topolovătu Mare

A1206/6/2/2

1918

1918

-

Nicolin Veselin, Nicolin Alma-Liora

272

Timis

Topolovătu Mare

A1206/6/3/2

4055

4055

-

Colicoe Ion

273

Timis

Topolovătu Mare

A1206/6/4/2

3511

3511

-

Stefanei Aurica

274

Timis

Topolovătu Mare

A1206/6/5/2

1655

1655

-

Gruia loan

275

Timis

Topolovătu Mare

A1206/6/6/2

125

125

-

Marta-Ciucu Mirela-Liliana

276

Timis

Topolovătu Mare

A1206/7/8/2

172

172

-

Sirbovan Cornelia

277

Timis

Topolovătu Mare

A1206/7/9/2

906

906

-

Sirbovan Lutian

278

Timis

Topolovătu Mare

A1206/7/10/2

2720

2720

-

Sirbovan Emil

279

Timis

Topolovătu Mare

A1206/7/11/2

512

512

-

Nicolin Veselin, Nicolin Alma-Liora

280

Timis

Topolovătu Mare

A1206/9/15/2

20

20

-

Sztebel Dănilă

281

Timis

Topolovătu Mare

PD 1201/2

689

689

-

Consiliul Local al Comunei Topolovătu Mare


0

1

2

3

4

5

6

7

282

Timis

Topolovătu Mare

F 1203/1/2

1112

1112

-

Consiliul Local al Comunei Topolovătu Mare

283

Timis

Topolovătu Mare

F 1187/2

690

690

-

Consiliul Local al Comunei Topolovătu Mare

284

Timis

Topolovătu Mare

A548/3/9/2

39

39

-

Zdrentoiu Ana

285

Timis

Topolovătu Mare

A548/3/10/1

2814

2814

-

S.C. J.F.Agro - S.R.L.

286

Timis

Topolovătu Mare

A548/3/11/2

2004

2004

-

Zelei Monica, Zelei Robert

287

Timis

Topolovătu Mare

A548/3/12/2

3423

3423

-

Cinca Nicolae, Muller Carmen Lucia

288

Timis

Topolovătu Mare

A548/3/13/2

5971

5971

-

Ciusa Eugenia

289

Timis

Topolovătu Mare

A548/3/14/2

1469

1469

-

Chida Maria

290

Timis

Topolovătu Mare

A548/1/15/2

370

370

-

Zelei Monica, Zelei Robert

291

Timis

Topolovătu Mare

A548/1/16/2

650

650

-

S.C. J.F.Agro - S.R.L.

292

Timis

Topolovătu Mare

A548/1/17/2

1223

1223

-

Miuta Petru

293

Timis

Topolovătu Mare

A548/1/18/2

6466

6466

-

Chida Maria

294

Timis

Topolovătu Mare

A548/1/19/2

3405

3405

-

Cralovicean Lucian

295

Timis

Topolovătu Mare

A548/1/20/2

3211

3211

-

Sīrbu loan

296

Timis

Topolovătu Mare

A548/1/21/2

1516

1516

-

Cheveresan Nicolae

297

Timis

Topolovătu Mare

A548/1/22/2

1453

1453

-

Sirbovan Claudia

298

Timis

Topolovătu Mare

A548/1/23/2

1387

1387

-

Zelei Monica, Zelei Robert

299

Timis

Topolovătu Mare

A548/1/24/2

2565

2565

-

Jichita Ileana

300

Timis

Topolovătu Mare

A548/1/25/2

1053

1053

-

Heinrich Ana

301

Timis

Topolovătu Mare

A548/1/26/2

2294

2294

-

Todor Petru

302

Timis

Topolovătu Mare

A548/1/27/2

1183

1183

-

Zelei Monica, Zelei Robert

303

Timis

Topolovătu Mare

A548/1/28/2

1148

1148

-

Zelei Monica, Zelei Robert

304

Timis

Topolovătu Mare

A548/1/29/2

944

944

-

Oprea Nicolae

305

Timis

Topolovătu Mare

A548/1/30/2

688

688

-

Caracioni Mircea

306

Timis

Topolovătu Mare

A548/1/31/2

632

632

-

Stefanei Aurica

307

Timis

Topolovătu Mare

A548/1/32/2

10

10

-

Stanici Ionel

308

Timis

Topolovătu Mare

A 550/6/2

571

571

-

Bosica D. loan


0

1

2

3

4

5

6

7

309

Timis

Topolovătu Mare

A 550/7/2

3945

3945

-

Marta-Ciucu Felicia, Marta-Ciucu loan

310

Timis

Topolovătu Mare

A 550/8/2

4092

4092

-

Zelei Monica, Zelei Robert

311

Timis

Topolovătu Mare

A 550/9/2

2842

2842

-

lancovici Ion

312

Timis

Topolovătu Mare

A 550/10/2

4837

4837

-

Ghiciulescu Maria

313

Timis

Topolovătu Mare

A 550/11/2

3904

3904

-

Miclăescu Maria

314

Timis

Topolovătu Mare

A 550/12/2

1642

1642

-

Sārbovan Elena

315

Timis

Topolovătu Mare

A 550/13/2

18

18

-

Dumitru loan

316

Timis

Topolovătu Mare

F 558/1/2

1757

1757

-

Consiliul Local al Comunei Topolovătu Mare

317

Timis

Topolovătu Mare

F558/1/4

1131

1131

-

Consiliul Local al Comunei Topolovătu Mare

318

Timis

Topolovătu Mare

PD560

500

500

-

Consiliul Local al Comunei Topolovătu Mare

319

Timis

Topolovătu Mare

LPJ 561

600

600

-

Consiliul Local al Comunei Topolovătu Mare

320

Timis

Topolovătu Mare

A 565/1/3/2

1591

1591

-

S.C. J.F.Agro - S.R.L.

321

Timis

Topolovătu Mare

A 565/1/4/2

1634

1634

-

Zelei Monica, Zelei Robert

322

Timis

Topolovătu Mare

A 565/1/5/2

3660

3660

-

Nicolin Veselinco, Nicolin Alma-Lioara

323

Timis

Topolovătu Mare

A 565/1/6/2

2487

2487

-

Ghelesian Petru

324

Timis

Topolovătu Mare

A 565/1/7/2

3168

3168

-

Găescu C. Maria, Găescu I. loan