MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 365/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 365            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 1 iunie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

183. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2009 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

 

812. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2009 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

 

191. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 

860. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 

192. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2008 pentru modificarea si completarea titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

861. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2008 pentru modificarea si completarea titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

193. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 193/2008 privind modificarea si completarea art. 37 si 39 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

 

862. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 193/2008 privind modificarea si completarea art. 37 si 39 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

 

194. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

863. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

195. - Lege privind modificarea art. 453 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală

 

864. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 453 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală

 

868. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

625. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.133/2008 privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Muzeul National al Hărtilor si Cărtii Vechi, precum si modificarea unor acte normative

 

639. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Nationale „Loteria Română” - S.A., companie natională aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

547. - Decizie privind încetarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Sorescu Gheorghe din functia de inspector guvernamental

 

548. - Decizie pentru eliberarea doamnei Târlea Rodica din functia publică de inspector guvernamental

 

549. - Decizie privind stabilirea atributiilor domnului Andrei Florin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2009 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10 din 25 februarie 2009 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 26 februarie 2009, cu următoarea modificare:

- articolul unic se modifică si va avea următorul cuprins:

„Articol unic. - Termenul prevăzut la art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008, se prorogă până la data de 30 iunie 2009.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 26 mai 2009.

Nr. 183.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2009 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2009 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2009.

Nr. 812.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă

a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110 din 18 septembrie 2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 22 septembrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 27 mai 2009.

Nr. 191.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2008 pentru modificarea

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2009.

Nr. 860.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2008 pentru modificarea si completarea titlului XI

„Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei,

precum si unele măsuri adiacente

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 24 noiembrie 2008, cu următoarea modificare:

- Alineatul (2) al articolului II se modifică si va avea următorul cuprins: „(2) Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă se aplică si dosarelor aflate în curs de analizare la data intrării în vigoare a acesteia.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României,  republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 27 mai 2009.

Nr. 192.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2008 pentru modificarea

si completarea titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile

proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2008 pentru modificarea si completarea titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2009.

Nr. 861.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 193/2008 privind modificarea

si completarea art. 37 si 39 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 193 din 25 noiembrie 2008 privind modificarea si completarea art. 37 si 39 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul unic punctul 1, litera b) a alineatului (1) al articolului 37 va avea următorul cuprins:

,,b) structuri de primire turistică cu functiuni de cazare turistică, unităti de cult, obiective sociale, sportive si medicale, constructii hidrotehnice de interes local. în întelesul prezentei legi, categoria obiective sociale nu include locuintele individuale si ansamblurile rezidentiale edificate în fondul forestier proprietate publică;”.

2. La articolul unic, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul V, cu următorul cuprins:

„V. La articolul 37 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

c) locuinte sau case de vacantă, numai în fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice si juridice;”.

3. La articolul unic punctul 2, litera e) a alineatului (1) al articolului 37 va avea următorul cuprins:

,,e) retele de surse de apă potabilă si canalizare, retele si sisteme de comunicatii, precum si drumuri de interes judetean si local;”.

4. La articolul unic punctul 4, alineatul (6) al articolului 39 va avea următorul cuprins:

„(6) Este interzisă aprobarea ocupării temporare de terenuri din fondul forestier administrat/pentru care sunt asigurate serviciile silvice de către un ocol silvic pentru operatorii economici si succesorii în drepturi ai acestora, în situatia în care acestia nu au redat circuitului silvic, în conditiile alin. (5), terenurile forestiere ocupate anterior din fondul forestier national, cu exceptia situatiilor de urgentă reglementate în conditiile legii.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 27 mai 2009.

Nr. 193.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 193/2008 privind modificarea

si completarea art. 37 si 39 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 193/2008 privind modificarea si completarea art. 37 si 39 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2009.

Nr. 862.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 19 din 27 februarie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 3 martie 2008, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 16, articolul 1751 se modifică si va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 1751

Cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală

(1) Agentia Natională de Administrare Fiscală poate cesiona creantele fiscale principale si accesorii pe care le are în administrare, datorate de contribuabili, astfel cum acestea sunt individualizate prin titluri de creantă si confirmate prin certificate de atestare fiscală.

(2) Cesiunea creantelor fiscale se face prin licitatie, selectie de oferte sau încredintare directă, după caz.

(3) Procedura de cesiune a creantelor fiscale este demarată la initiativa Agentiei Nationale de Administrare Fiscală sau a unitătilor sale subordonate si începe prin transmiterea spre publicare a unui anunt de intentie.

(4) Publicarea anuntului de intentie nu creează Agentiei Nationale de Administrare Fiscală obligatia de a efectua respectiva cesiune de creante.

(5) Intentia de cesionare a creantei fiscale se va notifica debitorului fiscal. începând cu data eliberării certificatului de atestare fiscală, orice plată efectuată de debitor sau în numele său se consideră a fi efectuată în contul obligatiilor fiscale curente sau viitoare. în cazul în care nu se realizează procedura cesiunii creantelor fiscale, organul fiscal va proceda la stingerea creantelor fiscale cu sumele achitate în conditiile prezentului alineat, cu respectarea prevederilor art. 114 si 115 din prezentul cod.

(6) Agentia Natională de Administrare Fiscală poate cesiona creantele fiscale principale si accesorii pe care le administrează, ale debitorilor prevăzuti la alin. (1), la un pret care nu va putea fi mai mic decât valoarea creantelor fiscale principale, parcurgând următoarele etape:

a) se publică anuntul de participare la cesionarea creantelor fiscale prin licitatie publică cu strigare, la un pret ce nu va putea fi mai mic decât valoarea creantelor fiscale astfel cum acestea sunt individualizate prin titlurile de creantă si confirmate prin certificate de atestare fiscală;

b) în situatia în care există un singur ofertant pentru care oferta a fost declarată calificată, Agentia Natională de Administrare Fiscală poate să treacă la încredintarea directă, cu conditia ca pretul din ofertă să nu fie mai mic decât valoarea totală a creantelor fiscale. în situatia în care există mai multe oferte declarate calificate este declarată câstigătoare oferta cea mai avantajoasă;

c) în cazul în care nu există nicio ofertă, licitatia în vederea cesiunii creantelor fiscale se va organiza la un alt termen, pentru care se va publica un nou anunt în care pretul nu va putea fi mai mic decât valoarea creantelor fiscale principale plus 75% din valoarea creantelor fiscale accesorii;

d) în cazul în care nu există nicio ofertă, licitatia în vederea cesiunii creantelor fiscale se va organiza la un alt termen, pentru care se va publica un nou anunt în care pretul nu va putea fi mai mic decât valoarea creantelor fiscale principale la care se adaugă 50% din valoarea creantelor fiscale accesorii;

e) în cazul în care în cadrul etapei prevăzute la lit. c) sau d) există un singur ofertant, Agentia Natională de Administrare Fiscală poate să treacă la încredintarea directă, cu conditia ca pretul din ofertă să nu fie mai mic decât valoarea creantelor fiscale înscrisă în anunt. Dacă există mai multe oferte calificate, este declarată câstigătoare oferta cea mai avantajoasă;

f) dacă nu se obtine pretul înscris în anunt, cesiunea creantelor fiscale va fi făcută la cel mai mare pret oferit, dacă acesta depăseste valoarea creantelor fiscale principale.

(7) Distribuirea pretului cesiunii creantelor fiscale se face de organul fiscal competent, mai întâi pe obligatiile fiscale principale si apoi, după caz, diferenta se va distribui pe obligatiile fiscale accesorii, în ordinea vechimii acestora.

(8) Cesionarul creantei fiscale preia ca urmare a cesiunii de creantă toate drepturilecedentului, inclusiv garantiile detinute de creditorul bugetar.

(9) Contractul de cesiune a creantelor încheiat în aplicarea prezentului articol constituie titlu executoriu, fără a fi necesară transmiterea titlurilor de creantă si a titlurilor executorii.

(10) După realizarea cesiunii creantelor fiscale, acestea devin creante comerciale.

(11) Cesiunea creantelor fiscale nu poate fi făcută persoanelor afiliate cu debitorul cedat. Creantele fiscale cesionate în conditiile prezentului cod nu pot fi cesionate de către cesionar către debitorul cedat sau persoanelor afiliate cu debitorul cedat, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

(12) În situatia în care ulterior realizării cesiunii creantelor fiscale, potrivit prezentului cod, au fost încălcate prevederile alin. (11), cesionarul are obligatia de plată a diferentei dintre creanta fiscală totală cesionată si valoarea la care s-a realizat cesiunea. Această diferentă se stabileste prin decizie întocmită de organul fiscal competent în administrarea cesionarului, dispozitnle art. 28 aplicându-se în mod corespunzător.

(13) În situatia în care nu se realizează cesiunea de creantă, debitorul va fi notificat asupra acestui fapt, prevederile art. 114 si 115 aplicându-se în mod corespunzător.

(14) Procedura si conditiile de realizare a cesiunii creantelor fiscale se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.”

2. La articolul I punctul 21, partea introductivă a alineatului (21) al articolului 220 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(21) Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei următoarele fapte:”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 27 mai 2009.

Nr. 194.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea

si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală si se dispune publicarea aceste legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2009.

Nr. 863.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea art. 453 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 453 din Codul de procedură penală, republicai în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificările si completările ulterioare, litera a) a alineatului 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) când se constată, pe baza unei expertize medico-legale, că ce condamnat suferă de o boală gravă, care face imposibilă executarea pedepsei iar instanta apreciază că amânarea executării si lăsarea în libertate nu prezintă un pericol concret pentru ordinea publică. în acest caz, executarea pedepsei se amână până când starea de sănătate a condamnatului se va ameliora, astfel încât pedeapsa să poată fi pusă în executare. Cererea de amânare a executări pedepsei nu poate fi admisă dacă se constată că tratamentul condamnatului se poate efectua sub pază permanentă, în conditiile prevăzute de art. 1391, care se aplică în mod corespunzător;”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 27 mai 2009.

Nr. 195.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 453 alin. 1

lit. a) din Codul de procedură penală

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea art. 453 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2009.

Nr. 864.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 si 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înfiintarea Societătii Române de Urologie, în semn de recunoastere a valorii profesionale si a rolului deosebit în progresul urologiei si promovării cercetării medicale românesti pe plan international,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Mare Ofiter domnului prof. dr. Ioanei Sinescu, presedintele Asociatiei Române de Urologie.

Art. 2. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Comandor domnului acad. Laurentiu M. Popescu, presedintele Academiei de Stiinte Medicale.

Art. 3. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Cavaler domnului prof. dr. Florian Popa, rectorul Universitătii de Medicină si Farmacie „Carol Davila”.

Art. 4. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Comandor:

- domnului prof. dr. Per-Anders Abrahamsson, secretar general, Asociatia Europeană de Urologie, Regatul Suediei;

- domnului prof. dr. Frans Debruyne, fost secretar general, Asociatia Europeană de Urologie, Regatul Tărilor de Jos;

- domnului prof. dr. Pierre Teillac, fost secretar general, Asociatia Europeană de Urologie, Republica Franceză.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 26 mai 2009.

Nr. 868.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.133/2008 privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor,

pentru Muzeul National al Hărtilor si Cărtii Vechi, precum si modificarea unor acte normative

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2008 privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Muzeul National al Hărtilor si Cărtii Vechi, precum si modificarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 29 septembrie 2008, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome

«Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat» în administrarea Ministerului Culturii, Cultelor

si Patrimoniului National, pentru Muzeul National al Hărtilor si Cărtii Vechi, precum si modificarea

unor acte normative”

2. Articolul I va avea următorul cuprins:

„Art. I. - (1) Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat» în administrarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, pentru Muzeul National al Hărtilor si Cărtii Vechi, cu destinatia de sediu al acestei institutii.

(2) Predarea-primirea imobilului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.”

3. Anexa „Datele de identificare a imobilului, aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat» în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Muzeul National al Hărtilor si Cărtii Vechi” se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 20 mai 2009.

Nr. 625.

 

ANEXĂ (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2008)

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Regiei Autonome „Administratia

Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National,

pentru Muzeul National al Hărtilor si Cărtii Vechi

 

Denumirea imobilului si adresa

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti,

str. Londra nr. 39, sectorul 1

1. Imobil cu garaj si teren aferent

- Corp A - suprafata construită = 293 m2

- Corp B - suprafata construită = 66 m2

2. Teren aferent în suprafată totală de 852,60 m2 Numărul de identificare atribuit de M.F.: 147.210


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Nationale „Loteria Română” - S.A.,

companie natională aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

 

Având în vedere prevederile art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Nationale „Loteria Română” - S.A., companie natională aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale „Loteria Română” - S.A. se va face de către Ministerul Finantelor Publice, cu aprobarea secretarului de stat coordonator.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale „Loteria Română” - S.A., prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Natională „Loteria Română” - S.A. va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei

sociale,

Mariana Nedelcu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 mai 2009.

Nr. 639.

 


ANEXĂ*)

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Compania Natională „Loteria Română” - S.A. Sediul/Adresa: str. Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4

Codul fiscal R012397185

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

 

mii lei

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2009 Propuneri

0

1

2

3

5

I

 

VENITURI TOTALE (rd.2 + 10 + 15)

1

1.332.550,00

*

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

1.304.550,00

*

*

a) productia vândută

3

1.297.222,00

*

*

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

28,00

*

*

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

 

*

*

- subventii, cf. preved. legale in vigoare

6

 

*

*

- transferuri, cf. preved. legale in vigoare

7

 

*

*

d) productia imobilizată

8

1.100,00

*

*

e) alte venituri din exploatare

9

6.200,00

*

2

Venituri financiare-total, din care :

10

28.000,00

*

*

a) venituri din interese de participare

11

 

*

*

b) venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

*

*

c) venituri din dobânzi

13

28.000,00

*

*

d) alte venituri financiare

14

 

*

3

Venituri extraordinare

15

 

II

*

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)

16

1.187.021,00

*

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

1.004.134,00

*

a

a) cheltuieli materiale

18

9.235,00

*

*

b) alte cheltuieli externe (cu energia si apa)

19

4.724,53

*

*

c) cheltuieli privind mărfurile

20

28,00

*

*

d) cheltuieli cu personalul, din care :

21

88.305,59

*

*

- salarii

22

63.472,12

 

 

- contracte de mandat / contracte de performanta

23

301,29

*

*

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

24

17.573,34

*

*

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

13.237,59

*

*

- cheltuieli privind contributia de asigurări ptr somaj

26

477,46

 


*

*

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

27

3.858,29

*

*

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

6.958,85

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute la a/t. 21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modif. si complet. ulterioare, din care:

29

 

 

 

- tichete de cresa (cf.art. 3 Legea nr. 193/2006)

30

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006}

31

 

*

*

- fonduri speciale aferente fondului de salarii:

32

1.569,60

*

*

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

32 bis

195,78

*

*

- tichete de masa

33

5.389,25

*

*

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale, din care:

34

57.891,00

 

 

- ajustări de valoare privind activele circulante

34 bis

 

 

 

- ajustări privind provizioanele

34 bis

 

*

*

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

843.948,88

*

*

- cheltuieli privind prestatiile externe, din care:

36

79.209,42

*

*

- cheltuieli de protocol, din care:

37

42,00

*

*

- Tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din legea nr. 193/2006)

38

 

*

*

- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

39

77,00

*

*

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (cf. Art. 2 din legea nr. 193/2006)

40

 

*

*

-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea de piete existente sau noi (cf. art.2 din legea nr. 193/2006)

41

 

*

*

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

500,00

*

*

- alte cheltuieli, din care :

43

764.739,46

 

 

- cheltuieli cu câstigurile aferente produselor loteristice

43 bis

764.214,91

*

*

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

 

*

*

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

45

 

*

2

Cheltuieli financiare-total, din care :

46

182887,00

*

*

- cheltuieli privind dobânzile

47

 

*

*

- alte cheltuieli financiare

48

182887,00

*

3

Cheltuieli extraordinare

49

 


III

*

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere):

50

145.529,00

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) din exploatare:

50 bis

300.416,00

IV

*

IMPOZIT PE PROFIT

51

57.494,90

V

*

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care :

52

88.034,10

*

1

Rezerve legale

53

 

*

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

54

36.551,04

*

3

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

55

 

*

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi

56

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege, din care:

57

3.873,50

*

6

Alte repartizări prevăzute de lege (art. 23 din Legea nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise)

58

352,14

 

7

Contributie 4% din profitul anual cf. Art. 13 lit. f din O.G. nr. 39/2005 modificata prin legea nr.328/2006 privind cinematografia

59

3521,36

*

8

Profitul net anual aferent activitătii de pronosticuri sportive, O.U.G. nr.69/1998

60

 

*

9

Minimum 60% pentru finantarea constructiei de locuinte pentru tineret si Săli de sport si a următoarelor constructii: Arena Sportiva Polivalenta si Sala Nationala Sportiva Polivalenta, O.U.G. nr.20/2005

61

28.565,74

*

10

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-9 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

62

19.043,82

VI.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :

63

76.934,82

*

1

Surse proprii

64

76.934,82

*

2

Alocatii de la buget

65

 

*

3

Credite bancare

66

 

*

 

- interne

67

 

*

 

- externe

68

 

*

4

Alte surse

69

 

VII.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care :

70

76.934,82


*

1

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

71

76.934,82

*

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

72

 

*

*

- interne

73

 

*

*

- externe

74

 

VIII.

*

REZERVE, din care :

75

8.522,35

*

1

Rezerve legale

76

8.522,35

*

2

Rezerve statutare

77

 

*

3

Alte rezerve

78

 

IX

*

DATE DE FUNDAMENTARE

79

 

*

1

Venituri totale:

80

1.332.550,00

 

 

Venituri din exploatare:

80 bis

1.304.550,00

*

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale:

81

1.187.021,00

 

 

Cheltuieli din exploatare:

81 bis

1.004.134,00

*

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

82

3187

*

4

Nr. mediu de personal total

83

3026

*

5

Fond de salarii, din care :

84

63.472,12

*

*

a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

85

63.359,85

*

*

b) alte cheltuieli cu personalul

86

112,27

*

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)

87

1.744,87

*

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.80/83) - în preturi curente

88

440,37

*

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd. 80/83) - în preturi comparabile)

89

440,37

*

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

90

 

*

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x1000] = (rd.16/rd.1]x1000

91

890,79

*

11

Plăti restante

92

-

*

*

- preturi curente

93

-

*

*

- preturi comparabile

94

-

*

12

Creante restante

95

-

*

*

- preturi curente

96

-

*

*

- preturi comparabile

97

-

 

NOTĂ:

Rd. 22 „salarii” în sumă de 63.472,12 mii lei cuprinde suma de 63.359,85 mii lei reprezentând fond salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă, suma de 6,43 mii lei indemnizatii A.G.A., CA. si suma de 105,84 mii lei alte drepturi bănesti asimilate salariilor, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Rd. 86 „alte cheltuieli cu personalul” în sumă de 112,27 mii lei cuprinde suma de 2,41 mii lei indemnizatie A.G.A., suma de 4,02 mii lei indemnizatii CA. si alte drepturi bănesti asimilate salariilor, în sumă de 105,84 mii lei.

Potrivit CCM în vigoare, principala formă de salarizare în cadrul companiei este acordul direct.

Tarifele medii prognozate în anul 2009 sunt aceleasi ca în anul 2008.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL – MINISTRU

 

DECIZIE

privind încetarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Sorescu Gheorghe din functia

de inspector guvernamental

 

Având în vedere Cererea înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/9.838 din 26 mai 2009, prin care domnul Sorescu Gheorghe solicită încetarea pe data de 1 iunie 2009 a raportului de serviciu,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) si art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data de 1 iunie 2009, încetează, prin acordul părtilor, raportul de serviciu al domnului Sorescu Gheorghe din functia de inspector guvernamental.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 29 mai 2009.

Nr. 547.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea doamnei Târlea Rodica

din functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere Adresa Consiliului Judetean Sibiu nr. 6.182 din 26 mai 2009, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/9.852/D.N.A. din 29 mai 2009, prin care se solicită transferul în interesul serviciului al doamnei Târlea Rodica, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului,

tinând cont de prevederile art. 90 alin. (1) lit. a) si alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) si art. 97 lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data de 1 iunie 2009, doamna Târlea Rodica se eliberează din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 29 mai 2009.

Nr. 548.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL - MINISTRU

 

DECIZIE

privind stabilirea atributiilor domnului Andrei Florin,

inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Andrei Florin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească atributii ce intră în sfera de competentă a Ministerului Administratiei si Internelor. Fisa de descriere a atributiilor si responsabilitătilor si a modului de raportare a activitătii desfăsurate se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental si a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în conditiile legii, pe bază de pontaj si raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activitătii, aprobat de ordonatorul de credite si/sau reprezentantul Ministerului Administratiei si Internelor. Evaluarea anuală se realizează, în conditiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activitătii desfăsurate.

Art. 2. - Decizia primului-ministru nr. 233/2008 privind stabilirea atributiilor domnului Andrei Florin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 21 noiembrie 2008, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 29 mai 2009.

Nr. 549.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.