MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 385/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 385            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 9 iunie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

208. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu

 

884. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu

 

209. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

885. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

210. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2009 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de către Ministerul Administratiei si Internelor

 

886. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2009 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de către Ministerul Administratiei si Internelor

 

214. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2009 privind înfiintarea Agentiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale – ARDDZI

 

890. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2009 privind înfiintarea Agentiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale – ARDDZI

 

899. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 

900. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

 

901. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

 

902. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

903. - Decret privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Comandor

 

904. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv

 

905. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv

 

906 - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiter

 

907. - Decret privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Mare Ofiter

 

908. - Decret privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Mare Ofiter

 

909. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Mare Ofiter

 

910. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 

911. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Comandor, cu însemn de război

 

912. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Comandor, cu însemn de război

 

913. - Decret privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            604. - Hotărâre privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 230 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 5 ianuarie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României,republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 2 iunie 2009.

Nr. 208.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 mai 2009.

Nr. 884.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 26 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) indemnizatia de sedintă pentru consilierii locali si judeteni.”

2. La articolul 26, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Sumele asupra cărora nu se datorează contributia de asigurări sociale, prevăzute la alin. (1) lit. b) - d), nu se iau în considerare la stabilirea prestatiilor din sistemul public de pensii.”

3. La articolul 87 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Decizia emisă în conditiile art. 86 alin. (1) poate fi anulată, la cererea titularului, în termen de 45 de zile de la comunicare.”

4. La articolul 92 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) beneficiarul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate partiale se regăseste în una dintre situatiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I si II, cu exceptia persoanelor care exercită functia de consilier local sau consilier judetean;”.

5. La articolul 92 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

„g) beneficiarul unei pensii de invaliditate de gradul I sau II se regăseste în una dintre situatiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II si IV lit. b) - f).”

6. La articolul 92, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Suspendarea plătii pensiei sau a indemnizatiei de însotitor se poate efectua si la cererea pensionarului, începând cu luna următoare înregistrării cererii.”

7. La articolul 93, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Reluarea în plată a pensiei suspendate potrivit art. 92 alin. (3) se face si la cerere, începând cu luna următoare înregistrării cererii.”

8. La articolul 94 alineatul (1), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) si f), cu următorul cuprins:

„e) beneficiarii unei pensii anticipate sau ai unei pensii anticipate partiale care exercită functia de consilier local sau consilier judetean;

f) pensionarii de invaliditate care exercită functia de consilier local sau consilier judetean.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 2 iunie 2009.

Nr. 209.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 mai 2009.

Nr. 885.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2009 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de către Ministerul Administratiei si Internelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 4 din 29 ianuarie 2009 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de către Ministerul Administratiei si Internelor, adoptată în temeiul art. I pct. IV. 2 din Legea nr. 306/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 30 ianuarie 2009, cu următoarea modificare:

- la anexă, punctele 1, 2, 3, 11, 13, 32 si 33 vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea prestatiei

Termenul de efectuare a prestatiei

Cuantumul taxei

Actele normative în baza cărora se efectuează prestatiile reglementate

în regim normal

în regim de urgentă

în regim normal

în regim de urgentă

„1.

Avizarea efectuării lucrărilor care implică închiderea sau crearea de restrictii pentru circulatia pe drumurile publice a vehiculelor si/sau a pietonilor

30 de zile

5 zile

40

100

a) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare - art. 33 alin. (2)

b) Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările ulterioare - art. 4 alin. (1), art. 8 alin. (1) si art. 87

2.

Avizarea proiectelor de instalare a mijloacelor de semnalizare rutieră prin indicatoare, marcaje, semafoare electrice si alte dispozitive speciale

30 de zile

5 zile

40

100

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare - art. 5 alin. (1) si

(3), art. 30 alin. (4) si art. 33 alin. (1)

3.

Avizarea amplasării obiectivelor socialeconomice în zona drumului public si proiectarea, constructia sau amenajarea intersectiilor si a căilor de acces la drumul

Public

30 de zile

5 zile

100

120

Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare - art. 30 si art. 52 alin. (1)

......................................................................................................................................................................................................................................

11 .

Autorizarea desfăsurării operatiunilor cu arme si munitii de către persoanele juridice constituite ca armurieri

15 zile

10 zile

320

530

a) Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare - art. 108

b)  Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările si completările ulterioare - art. 108 alin. (1)

 

 

 

 

 

 

 


 

13.

Acordarea avizului pentru desfăsurarea operatiunilor comerciale de import si export cu arme si munitii de către

armurierii autorizati

30 de zile

10 zile

300

500

a) Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare - art. 110 alin. (3)

b)  Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările si completările ulterioare - art. 121 alin. (1)

..................................................................................................................................................................................................................................................

32.

Aviz pentru desfăsurarea activitătii de vânătoare organizate de-a lungul frontierei de stat pe adâncimea de 500 m de la fâsia de protectie a frontierei de stat către interior, pentru frontiera de uscat, si de la limita terenului inundabil, pentru frontiera de apă

30 de zile

10 zile

50

100

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările si completările ulterioare - art. 44 alin. (2)

33.

Aviz pentru desfăsurarea, în punctele de trecere a frontierei de stat a altor activităti decât efectuarea controlului de frontieră

30 de zile

15 zile

60

120

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările si completările ulterioare - art. 45 alin. (1)”

 

            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 2 iunie 2009.

Nr. 210.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2009 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de către Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2009 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de către Ministerul Administratiei si Internelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 mai 2009.

Nr. 886.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2009 privind înfiintarea Agentiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale – ARDDZI

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14 din 25 februarie 2009 privind înfiintarea Agentiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 5 martie 2009, cu următoarea modificare:

- La articolul 1, alineatul (7) va avea următorul cuprins:

„(7) Personalul Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere - ANDZM va fi preluat, în conditiile legii.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 2 iunie 2009.

Nr. 214.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2009 privind înfiintarea Agentiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale – ARDDZI

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2009 privind înfiintarea Agentiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 mai 2009.

Nr. 890.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), art. 8 lit. A si art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la înfiintare, pentru rezultatele remarcabile obtinute de personalul unitătii în procesul de operationalizare si crestere a nivelului de interoperabilitate cu structurile similare ale armatelor statelor membre NATO,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn de pace, Drapelului de luptă al „Centrului 105 Comunicatii RMNC”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 31 mai 2009.

Nr. 899.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art.100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (3) si art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

cu ocazia împlinirii a 90 de ani de viată, în semn de înaltă apreciere pentru contributia personală la îmbogătirea patrimoniului cultural românesc si universal,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiter, categoria A „Literatură”, domnului Stefan Vasile Andrei de Fay (Stefan J. Fay), scriitor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 31 mai 2009.

Nr. 900.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art.100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1) si art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national,

în semn de apreciere deosebită pentru întreaga sa activitate literară, pentru contributia personală la îmbogătirea patrimoniului cultural românesc si universal,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiter, categoria A „Literatură”, domnului Hans Bergel, scriitor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 31 mai 2009.

Nr. 901.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art.100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), art. 6 lit. A si B si art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru contributia avută la recunoasterea incontestabilă a cercetării românesti actuale prin proiectarea si producerea celui mai avansat sistem de radiografiere cu raze gama a containerelor si camioanelor (ROBOSCAN 1M),

obtinând marele premiu la Salonul International al Inventiilor de la Geneva (2009),

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Cavaler:

1. domnului Adrian Bîzgan, director de cercetare-dezvoltare;

2 domnului Andrei Iacobită, manager sisteme de automatizare;

3. domnului Emilian Mircea Mieilică, manager tehnologia informatiilor;

4. domnului Constantin Sima, director executiv;

5. domnului Mircea Tudor, presedinte.

Art. 2. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Cavaler:

1. domnului Cristian Grechi, inginer programator;

2. domnului Daniel Ionescu, inginer mecanic;

3. domnului Răsvan Iulian Ionescu, manager Departamentul asamblare si service;

4. domnului Adrian Osvat, inginer automatist;

5. domnului Ilie Cristian Prioteasa, inginer automatist;

6. domnului Sergiu Semenescu, inginer programator;

7. doamnei Alina Gabriela Stroe, programator.

Art. 3. - Se conferă Crucea Natională Serviciul Credincios clasa a III-a:

1. domnului Sile Ionel Chirită, sef atelier mecanică;

2. domnului Tudor Gheorghe, sef Compartiment electromecanică;

3. domnului Mihai Spătărescu, specialist structuri autoportante;

4. domnului Cristian Teodorescu, specialist electronică;

5. domnului Iosif Marius Tiberiu, specialist electromecanică.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 31 mai 2009.

Nr. 902.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), art. 6 lit. A si art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea presedintelui Academiei Române,

la împlinirea vârstei de 80 de ani, în semn de înaltă apreciere pentru îndelungata activitate pusă în slujba cercetării aprofundate a stiintelor matematice, pentru rezultatele remarcabile obtinute în activitatea didactică,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Comandor domnului academician Nicolae Dan Cristescu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 31 mai 2009.

Nr. 903.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), art. 7 lit. A si art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere a contributiei avute în planul pregătirii mai multor generatii de campioni, pentru abnegatia si profesionalismul cu care au stiut să imprime spiritul de fair-play în scoala românească de handbal, contribuind la succesul acesteia în lume,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa I:

1. domnului Niculae Nedeff, antrenor;

2. domnului Constantin Popescu (Pilică), antrenor;

3. domnului Oprea Vlase, antrenor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 31 mai 2009.

Nr. 904.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), art. 7 lit. A si art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere a rezultatelor handbalistice de exceptie, pentru contributia la prestigiul scolii românesti de handbal, pentru dăruirea si spiritul de fair-play prin care au promovat valorile sportului de performantă si imaginea României în lume,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa I:

1. doamnei Victorita Dumitrescu, sportivă;

2. domnului Cristian Gatu, sportiv, presedintele Federatiei Române de Handbal;

3. domnului Cornel Otelea, sportiv;

4. doamnei Aurelia Sălăgean-Tudor, sportivă;

5. doamnei Maria Scheip-Constantinescu, sportivă;

6. doamnei Anna Stark-Stanisel, sportivă;

7. doamnei Iozefina Ugron-Stefănescu, sportivă.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a cu 1 baretă:

1. doamnei Aurora Bran-Alexandrescu, sportivă;

2. domnului Mircea Costache II, sportiv;

3. domnului Alexandru Dincă, sportiv;

4. domnului Gheorghe Gruia, sportiv;

5. domnului Gheorghe Roland Gunnesch, sportiv;

6. domnului Petre Ivănescu, sportiv;

7. domnului Gavril Emeric Kicsid, sportiv;

8. domnului Ghită Licu, sportiv;

9. domnului Hans Moser, sportiv;

10. domnului Cezar Nica, sportiv;

11. doamnei Aurora Niculescu-Leonte, sportivă;

12. domnului Olimpiu Nodea, sportiv;

13. domnului Stefan Orban, sportiv;

14. domnului Corneliu Penu, sportiv;

15. domnului Ion Popescu, sportiv;

16. doamnei Elena Rado-Jianu, sportivă;

17. domnului Michael Redl, sportiv;

18. doamnei Elena Stefănescu-Pădureanu, sportivă;

19. doamnei Mora Windt Martini, sportivă.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a:

1. doamnei Liliana Borcea-Biro, sportivă;

2. domnului Liviu Bota, sportiv;

3. doamnei Felicia Ghiorghita Bâtlan, sportivă;

4. doamnei Cornelia Constantinescu, sportivă;

5. domnului Gheorghe Covaci, sportiv;

6. doamnei Martha Drasser Haberpursch, sportivă;

7. doamnei Constanta Dumitrescu Popa, sportivă;

8. doamnei Edeltraut Franz Sauer, sportivă;

9. domnului Gheorghe Goran, sportiv;

10. domnului Mircea Grabovski, sportiv;

11. doamnei Elena Hedesiu Draghici, sportivă;

12. domnului Iosef Jakob, sportiv;

13. doamnei Ileana Giulescu Kolesnicov, sportivă;

14. domnului Dan Marin, sportiv;

15. domnului Mihail Marinescu, sportiv;

16. domnului Titus Mihai Moldoveanu, sportiv;

17. doamnei Anna Nemetz-Schauberger, sportivă;

18. doamnei Elena Rosu Tellmann, sportivă;

19. domnului Valentin Samungi, sportiv;

20. domnului Werner Stöckl, sportiv;

21. domnului Mircea Irimie Stef, sportiv;

22. domnului Otto Tellmann, sportiv;

23. domnului Constantin Tudosie, sportiv;

24. domnului Radu Voina, sportiv.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 31 mai 2009.

Nr. 905.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 9 lit. A si art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

în semn de recunostintă si apreciere pentru înaltul profesionalism dovedit în procesul pregătirii de luptă, precum si pentru îndeplinirea cu devotament a misiunilor încredintate în teatrul de operatii din Irak, pentru promovarea unei imagini profesioniste a Armatei Române,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Ofiter, cu însemn de război pentru militari, Drapelului de luptă al Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 3 iunie 2009.

Nr. 906.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), art. 6 lit. A si art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

în semn de înaltă recunostintă si apreciere pentru sprijinul constant acordat autoritătilor române si dezvoltării relatiilor româno-irakiene,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Mare Ofiter, cu însemn pentru militari, domnului Dr. Abdul Al-Qadir Jasim Al Mufriji, ministrul apărării irakiene.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 3 iunie 2009.

Nr. 907.

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), art. 9 lit. A si art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

în semn de recunostintă si apreciere pentru sprijinul si colaborarea deosebite avute cu autoritătile si militarii români prezenti în Irak,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Mare Ofiter, cu însemn de război pentru militari, domnului general Odierno T. Raymond, Comandantul Fortei Multinationale Irak.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 3 iunie 2009.

Nr. 908.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), art. 9 lit. A si art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

în semn de recunostintă si apreciere pentru sprijinul constant acordat autoritătilor române aflate în Irak,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Mare Ofiter, cu însemn de război pentru militari, domnului general Babakir Baderkan Shawkt Zibari, Seful Statului Major General Întrunit Irakian.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 3 iunie 2009.

Nr. 909.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 9 lit. A si art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

în semn de recunostintă si apreciere pentru înaltul profesionalism dovedit în procesul pregătirii de luptă, precum si pentru îndeplinirea cu devotament a misiunilor încredintate în teatrul de operatii din Afganistan, pentru promovarea unei imagini profesioniste a Armatei Române,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn de război pentru militari, Drapelului de luptă al Batalionului 21 Vânători de Munte „General Leonard Mociulschi”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 3 iunie 2009.

Nr. 910.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Comandor, cu însemn de război

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), art. 9 lit. A si art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război, având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

în semn de recunostintă si apreciere pentru înaltul profesionalism dovedit în teatrul de operatii din Afganistan pe timpul misiunilor comune sub mandatul unor organisme sau coalitii internationale la care tara noastră este parte,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Comandor, cu însemn de război, domnului locotenent-colonel Stan Gheorghe Florin, comandantul Batalionului 21 Vânători de Munte „General Leonard Mociulschi”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 3 iunie 2009.

Nr. 911.

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Comandor, cu însemn de război

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art.100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), art. 9 lit. A si art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

în semn de recunostintă si apreciere pentru înaltul profesionalism dovedit în teatrul de operatii din Afganistan pe timpul misiunilor comune sub mandatul unor organisme sau coalitii internationale la care tara noastră este parte,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Comandor, cu însemn de război, domnului maior Gregory A. Cannata, comandantul Companiei BRAVO-U.S.A.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 3 iunie 2009.

Nr. 912.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), art. 6 lit. A si art. 75 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,

în semn de recunostintă si apreciere pentru întreaga activitate diplomatică, pentru contributia sa la promovarea si mentinerea unui standard de excelentă profesională în rândul tinerei generatii de diplomati,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă post-mortem Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Cavaler fostului ambasador al României în Regatul Thailandei, Radu Gabriel Mateescu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 3 iunie 2009.

Nr. 913.

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, situate în municipiile Călărasi si Oltenita, judetul Călărasi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si desfiintării acestora, în conditiile legii.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si desfiintarea constructiilor, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativvalorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la imobilele cu nr. M.F.P. 101.902, 101.903, 101.904 si 101.905.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 13 mai 2009.

Nr. 604.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Nr.

crt.

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică care

Caracteristicile tehnice

Nr. de identificare

M.F. P.

1.

Str Prelungirea Bucuresti nr 344

municipiul Călărasi

judetul Călărasi

Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă al  Judetului Călărasi

Pavilion „Porumbar”

Suprafata construită = 41,06 m2

Suprafata desfăsurată = 41,06 m2

Valoarea de inventar = 3.020 lei

101.902 (partial)

2.

Str. Portului nr. 1,

Municipiul Oltenita

judetul Călărasi

Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă al  Judetului Călărasi

Pavilion „Porumbar”

Suprafata construită = 17,47 m2

Suprafata desfăsurată = 17,47 m2

Valoarea de inventar = 3.020 lei

101.905 (partial)

3.

Sos Călărasi-Slobozia

municipiul Călărasi

judetul Călărasi - extravilan

Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă al  Judetului Călărasi

Pavilion „Adăpost animale”

Suprafata construită = 66,15 m2

Suprafata desfăsurată = 66,15 m2

Valoarea de inventar =10.603,82 lei

101.904 (partial)

4.

Sos Călărasi-Slobozia

municipiul Călărasi

judetul Călărasi - extravilan

Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă al  Judetului Călărasi

Pavilion „Depozit materiale”

Suprafata construită = 70 m2

Suprafata desfăsurată = 70 m2

Valoarea de inventar = 594,15 lei

101.904 (partial)

5.

Sos Călărasi-Slobozia

municipiul Călărasi

judetul Călărasi - extravilan

Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă al  Judetului Călărasi

Pavilion „Adăpost animale”

Suprafata construită = 37,94 m2

Suprafata desfăsurată = 37,94 m2

Valoarea de inventar = 7.069,22 lei

101.904 (partial)

6.

Str. Portului,

Municipiul Oltenita

judetul Călărasi

extravilan T 2

Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă al  Judetului Călărasi

Pavilion 48-42-01 - „Casă îngrijitor”

Suprafata construită = 33,39 m2

Suprafata desfăsurată = 66,78 m2

Valoarea de inventar = 2.827,68 lei

101.903 (partial)

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.