MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 397/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 397            LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE            Joi, 11 iunie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

226. - Legea organizării si functionării statisticii oficiale īn Romānia

 

919. - Decret privind promulgarea Legii organizării si functionării statisticii oficiale īn Romānia

 

914. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Sanitan īn grad de Ofiter

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGEA

organizării si functionării statisticii oficiale īn Romānia

 

            Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

Scopul

 

            Prezenta lege reglementează organizarea si functionarea statisticii oficiale īn Romānia, constituirea, dezvoltarea si coordonarea sistemului statistic national, pentru elaborarea sistematică si programată de statistici oficiale īn vederea formulării, implementării, modernizării si evaluării politicilor nationale, a planurilor de dezvoltare nationale si locale, īn conformitate cu principiile fundamentale ale statisticii oficiale, cu prevederile Regulamentului (CE) al Consiliului din 17 februarie 1997 nr. 322/1997 privind statisticile comunitare si ale Codului de practici ale statisticii europene.

 

ARTICOLUL 2

Domeniile si functiile statisticii oficiale

 

Statistica oficială acoperă ansamblul activitătilor organizate pentru colectarea, procesarea, analiza, diseminarea datelor statistice, dezvoltarea culturii statistice, constituirea si administrarea seriilor de date statistice oficiale realizate de:

a) autoritătile si institutiile publice, exclusiv Banca Natională a Romāniei, cuprinzānd date si informatii cu caracter demografic, social, economic, de mediu, financiar si juridic, necesare cunoasterii realitătilor economice si sociale, fundamentării strategiilor de dezvoltare si prognozelor, a deciziilor guvernamentale si ale operatorilor economici, elaborării cercetărilor stiintifice, informării opiniei publice si cooperării internationale īn domeniul statistic;

b) Banca Natională a Romāniei, pentru domeniile īn care are atributii potrivit legii proprii de organizare si functionare.

 

ARTICOLUL 3

Sfera de aplicare

 

            Prezenta lege se aplică tuturor persoanelor fizice si juridice rezidente īn Romānia, precum si celor nerezidente, care desfăsoară activităti pe teritoriul Romāniei.

 

ARTICOLUL 4

Definitiile termenilor de bază

 

Īn īntelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) cercetare statistică - procesul de cunoastere a fenomenelor de masă, realizat cu ajutorul metodelor statistice, īncepānd de la colectarea datelor individuale pānă la centralizarea, procesarea, analiza si diseminarea datelor statistice īn formă agregată;

b) proces statistic - toate activitătile necesare colectării de date, stocării, procesării, compilării, analizei si diseminării datelor statistice;

c) Sistem statistic national- ansamblul producătorilor de statistici oficiale, reuniti īntr-o structură coerentă si unitară, care participă la realizarea statisticilor oficiale;

d) scop statistic - cunoasterea cantitativă a manifestării fenomenelor economice, sociale si de mediu la nivelul ansamblului de unităti statistice simple sau complexe de acelasi fel. Pentru realizarea acestui scop se utilizează metode de colectare si de prelucrare a datelor statistice individuale si agregate;

e) furnizor de date - persoana fizică sau juridică obligată, īn sensul legii, să ofere, exclusiv pentru scopuri statistice, date asupra propriei persoane sau asupra altei unităti statistice supuse observării, fată de care se află īntr-o relatie directă;

f) unitate de raportare - persoana fizică, gospodăria, persoana juridică, īntreprinzătorul particular, operatorul economic, asociatia profesională, institutia publică centrală si locală, precum si oricare altă persoană de pe teritoriul Romāniei care furnizează date, exclusiv pentru scopuri statistice, potrivit continutului, formei, periodicitătii si la termenele stabilite prin Programul statistic national anual;

g) unitate statistică - gospodăria, persoana fizică, persoana juridică sau o structură organizatorică a persoanei juridice, strict definită metodologic, supusă observării statistice directe sau prin intermediul unitătii de raportare;

h) producător de statistici oficiale - institutia publică sau unitatea cu profil statistic īn cadrul unei autorităti ori institutii publice, parte a Sistemului statistic national, care colectează date statistice, procesează si diseminează statistici oficiale;

i) utilizator de date statistice - persoana fizică sau juridică de orice fel care foloseste date statistice oficiale;

j) statistică oficială - activitătile reglementate prin prezenta lege sau prin alte acte normative adoptate īn temeiul acesteia, precum si prin Statutul Băncii Nationale a Romāniei, īn conformitate cu principiile fundamentale ale statisticii nationale;

k) date statistice - datele individuale sau agregate colectate la cerere, īn cadrul unei cercetări statistice, de către un producător de statistici oficiale;

l) date individuale - datele cu caracter personal referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ori datele referitoare la un operator economic cu sau fără personalitate juridică, colectate de serviciile de statistică oficială pe baza programelor statistice, destinate exclusiv prelucrării īn scopuri statistice;

m) date statistice oficiale, denumite īn continuare statistici oficiale - rezultatul obtinut prin procesarea datelor individuale de către producătorul de statistici oficiale. Datele de natură statistică sau de altă natură, elaborate īn afara conditiilor mentionate mai sus, nu sunt date statistice oficiale;

n) sursă de date administrative - datele colectate de autoritătile administratiei publice īn īndeplinirea obiectului propriu de activitate, pe baza legislatiei nationale sau a Uniunii Europene, direct aplicabile acestora, care pot fi accesate si utilizate inclusiv īn scopuri statistice;

o) oficiu statistic - unitatea independentă sau aflată īn structura unei autorităti ori institutii publice, īn al cărei profil se regăsesc activităti statistice de colectare, de procesare si de diseminare a datelor si care poate avea o formă institutională distinctă, cum este cazul Institutului National de Statistică, sau de departament, directie generală, directie, serviciu, birou, compartiment, după caz, īn cadrul structurii organizatorice a autoritătii căreia īi apartine;

p) registru statistic - documentul sinoptic creat si gestionat electronic, utilizat īn scopuri statistice, īn care sunt ordonate nominal sau simbolizate prin coduri, după criterii si caracteristici prestabilite, unităti statistice.

 

CAPITOLUL II

Principiile fundamentale ale statisticii oficiale

 

ARTICOLUL 5

Semnificatia si aplicarea principiilor fundamentale

 

Principiile fundamentale pe care se bazează statistica oficială sunt următoarele:

a) independenta profesională - a Institutului National de Statistică si a celorlalti producători de statistici oficiale fată de alte departamente si organisme legislative, administrative sau avānd competentă īn formularea de politici, precum si fată de operatorii din sectorul privat, asigură credibilitatea statisticilor oficiale;

b) autoritate īn materie de culegere a datelor- Institutul National de Statistică si ceilalti producători de statistici oficiale trebuie să detină o īmputernicire legală clară pentru culegerea informatiilor īn vederea elaborării de statistici europene. La cererea autoritătilor statistice, administratiile, īntreprinderile si gospodăriile, precum si populatia īn general pot fi obligate prin lege să permită accesul la date sau să furnizeze date pentru elaborarea statisticilor oficiale;

c) adecvarea resurselor - resursele aflate la dispozitia Institutului National de Statistică si a celorlalti producători de statistici oficiale trebuie să fie suficiente pentru a răspunde cerintelor statisticilor oficiale;

d) angajamentul privind calitatea īn statistici - toti membrii Institutului National de Statistică si ai celorlalti producători de statistici oficiale se angrenează să lucreze si să coopereze īn conformitate cu principiile stabilite īn Declaratia privind calitatea Sistemului statistic european;

e) confidentialitate īn statistică - confidentialitatea informatiilor pe care le furnizează repondentii (gospodării, īntreprinderi, administratii etc.) si utilizarea lor numai īn scopuri statistice trebuie să fie pe deplin garantate;

f) impartialitate si obiectivitate - Institutul National de Statistică si ceilalti producători de statistici oficiale trebuie să producă si să disemineze statistici oficiale respectānd independenta stiintifică si īntr-o manieră obiectivă, profesionistă si transparentă, prin care toti utilizatorii sunt tratati echitabil;

g) metodologia solidă - statisticile de calitate trebuie să se bazeze pe o metodologie solidă. Aceasta necesită instrumente, proceduri si cunostinte de specialitate adecvate;

h) proceduri statistice adecvate - statisticile de calitate trebuie să se bazeze pe proceduri statistice adecvate, implementate de la culegerea datelor pānă la validarea acestora;

i) sarcină de răspuns adecvată pentru repondenti - sarcina de răspuns trebuie să fie proportională cu nevoile utilizatorilor si să nu se dovedească exercitivă pentru repondenti. Institutul National de Statistică si ceilalti producători de statistici oficiale monitorizează sarcina de răspuns si stabilesc tinte pentru reducerea sa īn timp;

j) eficienta sub raportul costurilor- resursele trebuie utilizate eficient;

k) relevantă - statisticile oficiale trebuie să īndeplinească nevoile utilizatorilor;

l) precizie si fiabilitate (credibilitate) - statisticile oficiale trebuie să reflecte realitatea cu precizie si fiabilitate (să fie demne de īndreptare);

m) promptitudine si punctualitate - statisticile oficiale trebuie să fie diseminate īntr-o manieră promptă si punctuală;

n) coerentă si comparabilitate - statisticile oficiale trebuie să aibă coerentă internă si īn timp si să fie comparabile īntre regiuni si tări; trebuie să fie posibilă combinarea si folosirea comună a datelor din diferite surse;

o) accesibilitate si claritate - statisticile oficiale trebuie să fie prezentate īntr-o formă clară si usor de īnteles, să fie diseminate īntr-o manieră adecvată si convenabilă, să fie disponibile si accesibile, respectāndu-se impartialitatea, si să fie īnsotite de metadate si linii directoare.

 

CAPITOLUL III

Sistemul statistic national

 

ARTICOLUL 6

Componenta si structura Sistemului statistic national

 

(1) Din Sistemul statistic national fac parte:

a) Institutul National de Statistică, directiile sale teritoriale si alte institutii din subordine;

b) oficiile de statistică ale administratiei publice centrale guvernamentale;

c) oficiile de statistică ale administratiei publice locale;


d) oficiile de statistică ale altor autorităti si institutii publice, altele decāt cele existente īn structura Băncii Nationale a Romāniei;

e) Banca Natională a Romāniei.

(2) Oficiile de statistică prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) sunt autorizate ca producători de statistici oficiale, īn conditiile īn care activitătile pe care le desfăsoară respectă integral prevederile prezentei legi si sunt incluse īn programele statistice nationale aprobate prin hotărāri ale Guvernului Romāniei.

(3) Īn cadrul Sistemului statistic national, Banca Natională a Romāniei, institutie publică independentă, este producător de statistici oficiale si are competente si responsabilităti numai pentru domeniile īn care are atributii potrivit legii proprii de organizare si functionare.

(4) Institutul National de Statistică si Banca Natională a Romāniei sunt īmputernicite, pentru domeniile īn care au atributii potrivit legii, să īsi stabilească metodologiile privind colectarea, procesarea, analiza, difuzarea si constituirea seriilor de date statistice īn domeniile lor de competentă, cu respectarea principiilor fundamentale ale statisticii oficiale prevăzute la cap. II.

(5) Banca Natională a Romāniei, membră a Sistemului European al Băncilor Centrale, institutie publică independentă, poate elabora strategii de dezvoltare si programe statistice de implementare, pentru dezvoltarea statisticilor oficiale īn domeniile īn care are atributii potrivit legii proprii de organizare si functionare.

 

ARTICOLUL 7

Coordonarea si functionarea Sistemului statistic national

 

(1) Fără a aduce atingere statutului Băncii Nationale a Romāniei īn calitate de producător de statistici oficiale din domeniile specifice de competentă, Institutul National de Statistică coordonează activitătile statistice ale autoritătilor si institutiilor publice cuprinse īn Sistemul statistic national.

(2) Īn raport cu producătorii de statistici oficiale prevăzuti la art. 6 alin. (1) lit. b)-d), Institutul National de Statistică exercită prerogative de monitorizare, coordonare si asistentă tehnică, pentru a asigura caracterul unitar al metodologii lor, clasificărilor, metodelor si al tehnicilor de colectare, de procesare si de diseminare a datelor statistice oficiale produse, īn conformitate cu Programul statistic national anual si cu cerintele Sistemului statistic european.

(3) Institutul National de Statistică, membru al Sistemului statistic european, si Banca Natională a Romāniei, membră a Sistemului European al Băncilor Centrale, cooperează si īsi coordonează activitătile pentru cresterea eficientei, reducerea sarcinii de răspuns a furnizorilor de date primare, pentru īmbunătătirea calitătii datelor statistice si pentru diseminarea acestora pe plan national si international.

(4) Pentru organizarea si functionarea Sistemului statistic national si īn vederea implementării si monitorizării strategiei acestuia si a programelor statistice nationale, se īnfiintează Comitetul Sistemului statistic national, denumit īn continuare COMSTAT.

(5) Īn cadrul COMSTAT, reprezentantul Băncii Nationale a Romāniei este consultat, īn vederea adoptării si utilizării conceptelor, clasificărilor, celor mai bune metode si tehnici de colectare, procesare si diseminare, pentru asigurarea unei mai mari coerente si a unei mai bune comparabilităti īntre statisticile realizate.

(6) COMSTAT este organul cu rol consultativ, format din reprezentanti ai producătorilor de statistici oficiale.

(7) Componenta COMSTAT se stabileste prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistică.

(8) Īn termen de 90 de zile de la intrarea īn vigoare a prezentei legi, COMSTAT īsi aprobă regulamentul propriu de organizare si functionare.

(9) Reprezentantii Institutului National de Statistică sunt membri de drept ai COMSTAT.

(10) Conducerea COMSTAT este asigurată de către presedintele Institutului National de Statistică, asistat de un secretariat tehnic format din personal din cadrul Institutului National de Statistică.

 

CAPITOLUL IV

Strategia si programele statistice nationale

 

ARTICOLUL 8

Strategia Sistemului statistic national

 

(1) Institutul National de Statistică, īn cooperare cu ceilalti producători de statistici oficiale prevăzuti la art. 6 alin. (1) lit. b)-d), elaborează Strategia Sistemului statistic national, denumită īn continuare Strategia.

(2) Strategia constituie cadrul de consolidare institutională, destinat construirii si dezvoltării durabile a capacitătilor statistice nationale prin asigurarea resurselor umane si tehnologice si prin adoptarea practicilor manageriale moderne si a standardelor statistice internationale.

(3) Strategia stabileste obiectivele si actiunile necesare functionării si dezvoltării Sistemului statistic national, pe o perioadă de maximum 7 ani, īn concordantă cu perioada definită īn programul statistic al Comunitătilor Europene.

(4) Strategia stă la baza elaborării programelor statistice nationale multianuale si anuale si urmăreste:

a) satisfacerea cerintelor utilizatorilor de date statistice oficiale;

b) asigurarea de date statistice actuale, relevante si de calitate, necesare fundamentării, evaluării si monitorizării politicilor nationale de dezvoltare, precum si īndeplinirii obligatiilor internationale ale Romāniei;

c) racordarea Sistemului statistic national la Sistemul statistic european;

d) stabilirea domeniilor prioritare de dezvoltare pe termen mediu si lung a Sistemului statistic national;

e) perfectionarea metodelor si tehnicilor de colectare, de procesare si de diseminare a datelor, īn concordantă cu progresele īnregistrate, īn domeniul statisticii, pe plan international;


f) stabilirea prioritătilor īn utilizarea resurselor pentru īndeplinirea obiectivelor strategice;

g) promovarea culturii statistice si cresterea gradului de utilizare a datelor statistice oficiale;

h) cresterea credibilitătii si a transparentei procesului statistic.

(5) Strategia se elaborează prin consultarea utilizatorilor de date statistice oficiale si a furnizorilor de date.

(6) Strategia se avizează de Consiliul Statistic National si se aprobă de Guvern, ca document de politici publice.

(7) Pe perioada acoperită de Strategie, aceasta poate fi actualizată, cu respectarea prevederilor alin. (1)-(6).

 

ARTICOLUL 9

Programul statistic national multianual

 

(1) Institutul National de Statistică elaborează, pentru perioada acoperită de Strategie, programe statistice nationale multianuale, īn scopul definirii obiectivelor si măsurilor necesare īndeplinirii Strategiei.

(2) Programul statistic national multianual se elaborează pe o perioadă de maximum 4 ani, tināndu-se seama de obiectivele Strategiei si de stadiul īndeplinirii acestora, de programul statistic al Comunitătilor Europene, cu consultarea utilizatorilor, a producătorilor si a furnizorilor de date.

(3) Programul statistic national multianual contine măsuri, actiuni, termene, resurse si responsabilităti asumate īn cadrul Sistemului statistic national, necesare īndeplinirii obiectivelor strategice, dezvoltării infrastructurii statistice si a procesului statistic īn ansamblul său, minimizării sarcinii de răspuns al furnizorilor de date si cresterii gradului de satisfacere a cerintelor utilizatorilor, initiate sau implementate īn perioada acoperită de program.

(4) Programul statistic national multianual se avizează de Consiliul Statistic National si se aprobă prin hotărāre a Guvernului.

 

ARTICOLUL 10

Programul statistic national anual

 

(1) Institutul National de Statistică, īn cooperare cu ceilalti producători de statistici oficiale prevăzuti la art. 6 alin. (1) lit. b)-d), elaborează programul statistic national anual, īn scopul detalierii si operationalizării programului statistic national multianual.

(2) Programul statistic national anual reprezintă instrumentul de bază prin care Institutul National de Statistică si ceilalti producători de statistici oficiale sunt autorizati să realizeze colectarea, stocarea, procesarea, analiza si diseminarea datelor statistice oficiale, īn vederea asigurării informatiilor necesare utilizatorilor interni, precum si a celor ce decurg din legislatia Uniunii Europene si din recomandările altor organizatii internationale.

(3) Programul statistic national anual cuprinde informatii, responsabilităti, resurse si termene de realizare, cu privire la:

a) cercetări statistice;

b) lucrări de sinteză, studii si analize statistice;

c) publicatii statistice.

(4) Pentru cercetările statistice, programul statistic national anual precizează obiectivul cercetării, producătorul responsabil, categoriile de unităti statistice incluse īn cercetare, sursa datelor si suportul de colectare a acestora, termenele, periodicitatea, responsabilitătile unitătilor statistice cercetate privind furnizarea si transmiterea datelor, tipul datelor statistice, tipul observărilor statistice, termenele si formatul de diseminare a datelor statistice, nivelul de agregare si de prezentare, costul si sursa de finantare, precum si alte elemente.

(5) Cercetările statistice prevăzute īn directive, regulamente si decizii ale Uniunii Europene sunt incluse īn programul statistic national anual.

(6) Programul statistic national anual se avizează de Consiliul Statistic National si se aprobă prin hotărāre a Guvernului.

(7) Realizarea programului statistic national anual se finantează de la bugetul de stat, precum si din alte surse.

(8) Pentru realizarea programului statistic national anual producătorii de statistici oficiale vor include īn bugetul propriu resursele financiare necesare.

(9) Programul statistic national anual aprobat poate fi modificat, la propunerea justificată a Institutului National de Statistică, numai prin hotărāre a Guvernului, cu rectificarea corespunzătoare a bugetelor alocate.

(10) Cercetările statistice de interes national de tipul recensămintelor populatiei si locuintelor, recensămintelor din agricultură, ale īntreprinderilor, patrimoniului sau al altor cercetări statistice de mare volum, al căror program se derulează pe o perioadă mai mare de un an si care necesită alocarea de resurse suplimentare, se aprobă prin lege specială.

(11) Institutul National de Statistică, īmpreună cu ceilalti producători de statistici oficiale, elaborează īn prima jumătate a anului următor celui de referintă un raport de īndeplinire a programului statistic national anual.

(12) Raportul prevăzut la alin. (11) este supus avizului Consiliului Statistic National, după care se dă publicitătii.

 

CAPITOLUL V

Consiliul Statistic National

 

ARTICOLUL 11

Scopul si functiile Consiliului Statistic National

 

(1) Pentru reflectarea īn programele Sistemului statistic national a cerintelor tuturor categoriilor de utilizatori de date, īn vederea asigurării caracterului obiectiv, transparent si stiintific al activitătii de statistică oficială si pentru minimizarea eforturilor de raportare a furnizorilor de date, se īnfiintează, pe lāngă Institutul National de Statistică, Consiliul Statistic National, organ consultativ, denumit īn continuare Consiliul.

(2) Consiliul are următoarele atributii:

a) dezbate si formulează recomandări privind dezvoltarea si perfectionarea sistemului informational statistic, īn scopul cresterii gradului de satisfacere a cerintelor utilizatorilor de date;


b) dezbate, formulează recomandări si avizează proiectul strategiei si proiectele programelor statistice nationale;

c) dezbate si formulează recomandări īn legătură cu planurile de elaborare a metodologiilor, a sistemelor de indicatori, a nomenclatoarelor si clasificărilor utilizate īn Sistemul statistic national;

d) dezbate si formulează recomandări asupra tuturor planurilor de organizare si de desfăsurare a cercetărilor statistice de importantă natională, elaborate īn cadrul Sistemului statistic national;

e) dezbate si formulează recomandări asupra perfectionării instrumentelor si mecanismelor de implementare a principiilor de functionare a Sistemului statistic national;

f) dezbate, formulează recomandări si avizează proiectele de acte normative care privesc Sistemul statistic national;

g) semnalează si dezbate disfunctionalitătile din cadrul Sistemului statistic national si formulează recomandări pentru prevenirea si corectarea acestora.

 

ARTICOLUL 12

Componenta si numirea membrilor Consiliului

 

(1) Consiliul are următoarea componentă:

a) 2 reprezentanti ai Academiei Romāne;

b) 4 reprezentanti ai unitătilor de īnvătămānt superior de specialitate;

c) 3 reprezentanti ai institutelor de cercetare;

d) 6 reprezentanti ai ministerelor si/sau ai organelor de specialitate din subordinea Guvernului;

e) un reprezentant al Băncii Nationale a Romāniei;

f) 2 reprezentanti ai organismelor sindicale;

g) 2 reprezentanti ai organizatiilor patronale;

h) 3 reprezentanti ai mijloacelor de informare īn masă; i) 2 reprezentanti ai asociatiilor profesionale;

j) un reprezentant al structurilor asociative ale administratiei publice locale.

(2) Presedintele Institutului National de Statistică este membru de drept.

(3) Membrii Consiliului sunt propusi de organismele si institutiile prevăzute la alin. (1), din cadrul structurilor de conducere a acestora, si sunt numiti pe o perioadă de 2 ani, prin decizie a primului-ministru.

(4) Membrii Consiliului beneficiază de o indemnizatie de participare la sedintă egală cu 25% din salariul mediu lunar brut pe economie.

 

ARTICOLUL 13

Reguli de functionare

 

(1) Conducerea Consiliului este asigurată de către un presedinte si 3 vicepresedinti, alesi prin vot deschis, cu majoritate simplă, din rāndul membrilor acestuia.

(2) Consiliul elaborează si aprobă regulamentul propriu de functionare.

(3) Consiliul se īntruneste trimestrial sau ori de cāte ori este necesar, la convocarea presedintelui acestuia, si īsi poate constitui grupe de lucru pe domenii statistice, potrivit atributiilor sale.

(4) Īn activitatea sa, Consiliul este asistat de un secretariat asigurat de Institutul National de Statistică din personalul său de specialitate.

(5) Consiliul elaborează un raport anual asupra activitătii desfăsurate, pe care īl dă publicitătii pe pagina proprie de internet a Institutului National de Statistică sau īntr-un cotidian national de mare tiraj.

 

CAPITOLUL VI

Institutul National de Statistică

 

ARTICOLUL 14

Organizarea

 

(1) Institutul National de Statistică este principalul producător de date statistice oficiale ale statului, avānd, īn această calitate, rolul de coordonator al Sistemului statistic national, īn conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1).

(2) Institutul National de Statistică este organizat si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, īn subordinea Guvernului, īn coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

(3) Īn subordinea Institutului National de Statistică functionează, ca institutii publice cu personalitate juridică:

a) directiile regionale de statistică si directiile judetene de statistică, corespunzător structurii teritoriale a Romāniei, finantate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Institutului National de Statistică;

b) Centrul National de Pregătire īn Statistică si Centrul de Conferinte, finantate integral din venituri proprii.

(4) Organizarea si functionarea Institutului National de Statistică se aprobă prin hotărāre a Guvernului.

(5) Īn scopul asigurării unui nivel corespunzător de acoperire statistică a teritoriului tării, prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistică se pot crea compartimente, birouri sau servicii pentru colectarea si diseminarea datelor statistice si īn alte orase decāt cele resedintă de judet, precum si īn sectoarele municipiului Bucuresti, cu īncadrarea īn numărul maxim de posturi aprobat.

 

ARTICOLUL 15

Functii si atributii

 

(1) Institutul National de Statistică exercită, īn domeniile sale de competentă, următoarele atributii principale:

a) realizează programarea strategică de dezvoltare a Sistemului statistic national;

b) defineste si implementează, īn domeniul său de activitate, cadrul normativ si institutional necesar realizării obiectivelor strategice;

c) elaborează sistemul de indicatori statistici, metodologiile de calcul, clasificările si nomenclatoarele de interes national, pe baza cerintelor nationale si a normelor si standardelor internationale, si aplică tehnologiile si tehnicile specifice de obtinere si de procesare a datelor;


d) asigură absorbtia acquis-ului comunitar si transpunerea īn practică a acestuia;

e) asigură transpunerea directivelor comunitare īn domeniul statisticii si notificarea acestora către Comisia Europeană. Suplimentar fată de procesul de notificare a măsurilor nationale care transpun directive comunitare, Institutul National de Statistică notifică Comisiei Europene toate măsurile legislative adoptate īn domeniile guvernate de directivele comunitare transpuse īn legislatia autohtonă, potrivit domeniilor sale de responsabilitate;

f) stabileste forma de prezentare, termenele si periodicitătile de furnizare a datelor statistice solicitate;

g) colectează date statistice, produce si diseminează statistici oficiale;

h) realizează studii metodologice, analize statistice si interpretări ale statisticilor oficiale;

i) organizează si administrează registrele si bazele de date statistice;

j) cooperează cu ceilalti producători de statistici oficiale la elaborarea, implementarea si monitorizarea realizării programelor statistice nationale;

k) acordă asistentă tehnică si metodologică celorlalti producători de statistici oficiale īn proiectarea si realizarea cercetărilor statistice specifice, precum si īn administrarea bazelor de date statistice;

l) colaborează cu ministerele si cu alte institutii de specialitate ale administratiei publice, īn vederea compatibilizării Sistemului statistic national cu celelalte sisteme informationale;

m) monitorizează aplicarea unitară a principiilor fundamentale de functionare a Sistemului statistic national si respectarea reglementărilor legale īn domeniul statisticii oficiale;

n) implementează conceptele privind managementul calitătii īn statistică si ale Codului de practici al statisticii europene, īn Sistemul statistic national;

o) initiază programe deformare profesională continuă pentru personalul propriu si al celorlalti producători de statistici oficiale, prin Centrul National de Pregătire īn Statistică si prin alte institutii de specialitate;

p) promovează cultura statistică īn Romānia si desfăsoară activităti de cercetare stiintifică īn domeniul statisticii;

q) administrează bunurile si gestionează bugetele si fondurile alocate;

r) realizează si alte sarcini specifice domeniului său de activitate.

(2) Īn īndeplinirea atributiilor prevăzute la alin. (1), Institutul National de Statistică este autorizat:

a) să solicite si să obtină gratuit date statistice de la toate persoanele fizice si juridice rezidente īn Romānia sau nerezidente care īsi desfăsoară activitatea pe teritoriul Romāniei;

b) să utilizeze, īn afara personalului propriu, operatori statistici pentru colectarea datelor de la gospodăriile populatiei si de la persoanele juridice cuprinse īn cercetările statistice; īn categoria operatorilor statistici se cuprind persoanele atrase temporar, pe bază de conventii civile, pentru colectarea datelor, precum si gospodăriile populatiei, īn cazul īn care acestea constituie unităti de observare statistică;

c) să contracteze, īn conditiile legii, servicii specializate, potrivit prevederilor art. 31, pentru realizarea cercetărilor, analizelor si studiilor statistice.

 

ARTICOLUL 16

Resurse

 

(1) Nivelul fondurilor si numărul de posturi necesare realizării activitătilor ce revin Institutului National de Statistică prin programele statistice nationale se stabilesc anual, īn limita fondurilor si a numărului de posturi aprobate Secretariatului General al Guvernului, prin legea bugetului de stat.

(2) Institutul National de Statistică si directiile sale teritoriale gestionează fondurile obtinute, potrivit art. 34, prin activităti īnfiintate īn conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare.

(3) Institutul National de Statistică este autorizat să gestioneze fonduri externe, īn conformitate cu prevederile legale, si să utilizeze personal suplimentar de specialitate pe perioada derulării activitătilor finantate din aceste fonduri.

(4) Institutul National de Statistică poate atrage si angaja, cu avizul prealabil al Ministerului Finantelor Publice, fonduri externe nerambursabile, altele decāt cele prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romāniei de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Fondurile externe nerambursabile prevăzute la alin. (4) si fondurile reprezentānd contributia părtii romāne aferentă acestora sunt cuprinse īn bugetul Institutului National de Statistică.

(6) Īn situatia īn care se obtin fonduri externe nerambursabile după aprobarea legii bugetului de stat, acestea se utilizează conform destinatiei primite si urmează a fi cuprinse īn buget, cu prilejul rectificărilor bugetare.

(7) Contributia părtii romāne aferentă fondurilor prevăzute la alin. (6) se asigură din creditele bugetare aprobate si urmează a fi cuprinsă īn bugetul de stat, cu ocazia rectificării bugetare, si se utilizează conform legislatiei īn domeniul finantelor publice.

(8) Pentru realizarea proiectelor finantate din fondurile externe nerambursabile atrase si, după caz, din fondurile reprezentānd contributia părtii romāne, Institutul National de Statistică si unitătile sale subordonate utilizează personalul propriu si personal suplimentar de specialitate, precum si operatori statistici, pe perioada derulării proiectelor.

(9) Personalul propriu prevăzut la alin. (8) beneficiază de stimulente de pānă la 3 salarii de bază, pe lună, pe perioada derulării proiectelor si īn limita cheltuielilor de personal prevăzute īn fiecare proiect, potrivit acordului de finantare.

(10) Criteriile, nivelul si modul de acordare a stimulentelor prevăzute la alin. (9) sunt stabilite prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistică.


(11) Personalul angajat īn cadrul Institutului National de Statistică, inclusiv cel din directiile teritoriale, beneficiază de un spor de stabilitate de pānă la 20%, calculat la salariul de bază, după cum urmează:

 

Transa de vechime neīntreruptă īn institutie

% din salariul de bază

- de la unu pānă la 5 ani

10

- de la 5 ani pānă la 10 ani

12

- de la 10 ani pānă la 20 de ani

15

- peste 20 de ani

20

 

(12) Sporul prevăzut la alin. (11) se plăteste de la īnceputul lunii următoare celei īn care s-a īmplinit transa de vechime neīntreruptă īn institutie.

(13) Activitatea personalului implicat īn realizarea programelor statistice nationale se desfăsoară īn conformitate cu prevederile Codului de etică profesională a statisticianului, care asigură cadrul necesar exercitării sarcinilor care īi revin, cu profesionalism, loialitate, corectitudine si promptitudine.

(14) Plata persoanelor atrase temporar īn activitatea de colectare a datelor statistice se realizează pe bază de tarife stabilite īn functie de complexitatea cercetărilor efectuate; tarifele se stabilesc prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistică, iar veniturile astfel obtinute se impozitează potrivit legii.

(15) Gospodăriile populatiei, care constituie unităti de cercetare statistică, sunt plătite pentru completarea formularelor aferente cercetărilor statistice la care participă, pe baza unei indemnizatii stabilite prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistică, impozitate potrivit legii.

(16) Īn cazul deplasărilor pentru colectarea datelor īn altă localitate decāt cea de domiciliu, operatorii statistici beneficiază si de decontarea cheltuielilor de transport; la aceste cheltuieli se adaugă cheltuielile de transport efectuate pentru instruire, precum si cele pentru primirea si predarea chestionarelor.

 

ARTICOLUL 17

Conducerea

 

(1) Institutul National de Statistică este condus de un presedinte cu rang de secretar de stat, ordonator secundar de credite, ajutat de trei vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.

(2) Vicepresedintii au următoarele atributii:

a) coordonează activitatea de organizare a sistemului statistic national si cooperarea internatională īn domeniul statistic, īn conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1);

b) coordonează activitatea de statistică economică si socială;

c) coordonează infrastructura statistică.

(3) Īn exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine si instructiuni.

(4) Presedintele Institutului National de Statistică reprezintă institutia īn raporturile cu Administratia prezidentială, Parlamentul Romāniei, Guvernul Romāniei, cu alte autorităti publice, cu terte persoane juridice, cu persoane fizice, precum si cu organizatii din tară si din străinătate. Presedintele poate da īmputernicire de reprezentare specifică si altor persoane din cadrul Institutului National de Statistică.

(5) Presedintele īndeplineste, īn domeniul său de activitate, următoarele atributii principale:

a) organizează, coordonează si controlează aplicarea legilor, ordonantelor si a hotărārilor Guvernului, a ordinelor si a instructiunilor emise potrivit legii, cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei locale a institutiilor publice si a operatorilor economici;

b) initiază si avizează proiecte de lege, de ordonante si de hotărāri ale Guvernului, īn conditiile stabilite de metodologia aprobată de Guvern;

c) reprezintă interesele statului īn diferite organe si organisme internationale īn probleme de statistică, īn conformitate cu acordurile si conventiile la care Romānia este parte, precum si cu alte īntelegeri stabilite īn acest scop, si dezvoltă relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state, precum si cu organizatii internationale al căror domeniu de activitate interesează;

d) cooperează cu institutiile de īnvătămānt superior de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul statisticii oficiale;

e) numeste si eliberează din functie, īn conditiile legii, personalul din aparatul propriu al institutului, precum si directorul si directorul adjunct, după caz, al unitătilor sale subordonate;

f) Īndeplineste alte atributii specifice, īn domeniul său de activitate.

(6) Atributiile specifice vicepresedintilor sunt stabilite prin ordin al presedintelui.

(7) Secretarul general al Institutului National de Statistică, īnalt functionar public, numit īn conditiile legii, este subordonat presedintelui.

 

ARTICOLUL 18

Centrul National de Pregătire īn Statistică

 

(1) Centrul National de Pregătire īn Statistică, denumit īn continuare C.N.P.S., este organizat īn subordinea Institutului National de Statistică, ca institutie cu personalitate juridică finantată integral din venituri proprii, īn scopul promovării stiintei si practicii statistice, prin organizarea de cursuri de scurtă durată, seminarii, conferinte interne si internationale, prin participarea la activităti de cercetare stiintifică si prin acordarea de asistentă tehnică īn domeniul statistic, pe plan national si international.

(2) C.N.P.S. organizează si promovează activităti de formare profesională continuă, prin sistemul educational, pentru personalul de specialitate din Institutul National de Statistică si pentru personalul de specialitate al celorlalti producători de statistici oficiale.

(3) C.N.P.S. eliberează, īn conditiile legii, diplome educationale sau certificate de absolvire, după caz, cu evidentierea competentelor dobāndite, cu valabilitate natională, īn următoarele domenii: statistică, economie, econometrie, demografie si sociologie cantitativă, tehnologia informatiei, precum si īn alte domenii conexe activitătii statistice.


(4) Formarea profesională continuă prin C.N.P.S. este asigurată de către formatori, specialisti īn domeniile prevăzute la alin. (3) din administratia publică sau de colaboratori din tară ori din străinătate, remunerati potrivit legislatiei īn vigoare.

(5) Organizarea si functionarea C.N.P.S. se aprobă prin hotărāre a Guvernului.

 

ARTICOLUL 19

Centrul de conferinte

 

(1) Īn subordinea Institutului National de Statistică se īnfiintează Centrul de conferinte, institutie publică cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii, īn scopul utilizării eficiente a sălii de conferinte si a spatiilor adiacente acesteia, existente īn cadrul sediului administrativ al Institutului National de Statistică.

(2) Organizarea si functionarea Centrului de conferinte se aprobă prin hotărāre a Guvernului.

 

CAPITOLUL VII

Oficiile de statistică ale autoritătilor si institutiilor publice

 

ARTICOLUL 20

Organizarea

 

(1) Oficiile de statistică prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b)-d) sunt structuri distincte, organizate īn cadrul autoritătilor de care apartin, autorizate să colecteze, să producă si să disemineze date statistice oficiale, pe baza programelor statistice nationale si potrivit normelor, tehnicilor si standardelor elaborate īn conformitate cu prevederile prezentei legi.

(2) Pentru īndeplinirea atributiilor si sarcinilor statisticii oficiale, autoritătile si institutiile publice care nu au structuri de statistică organizate īn conformitate cu prevederile alin. (1) pot crea, īn limita numărului de posturi si a bugetelor aprobate, oficii de statistică.

(3) Autoritătile si institutiile publice īn structura cărora functionează oficiile de statistică prevăzute la alin. (1) si (2) sunt obligate să asigure resursele necesare desfăsurării activitătilor de statistică oficială, ce le revin īn cadrul Sistemului statistic national.

(4) Oficiile de statistică organizate īn conformitate cu alin. (1) si (2) se dimensionează, din punctul de vedere al resurselor financiare si de personal, īn functie de importanta, volumul si complexitatea activitătilor statistice specifice autoritătilor cărora le apartin, astfel īncāt să satisfacă nevoile proprii de informare statistică, precum si cerintele Sistemului statistic national.

(5) Oficiile de statistică organizate īn conformitate cu alin. (1) si (2) sunt incluse īn Sistemul statistic national si sunt supuse dispozitiilor prezentei legi.

(6) Oficiile de statistică functionează īn cadrul autoritătilor cărora le apartin si īsi exercită atributiile de statistică oficială, īn domeniul lor de activitate, sub īndrumarea stiintifică si tehnico-metodologică a Institutului National de Statistică.

(7) Consiliile locale din municipii si din orase cu peste 100.000 de locuitori pot crea oficii de statistică, īn conditiile alin. (2).

 

ARTICOLUL 21

Functii si atributii

 

(1) Oficiile de statistică organizate īn conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) si (2) īndeplinesc următoarele atributii principale:

a) promovează si realizează colectarea, procesarea si diseminarea datelor statistice care privesc autoritătile publice īn structura cărora functionează, īn conformitate cu normele, tehnicile si standardele statistice emise de Institutul National de Statistică, īn cooperare cu ceilalti producători de statistici oficiale, īn cadrul Sistemului statistic national;

b) cooperează cu ceilalti producători de statistici oficiale pentru efectuarea cercetărilor statistice prevăzute īn programul statistic national anual;

c) actionează pentru armonizarea sistemelor informationale ale autoritătilor cărora le apartin cu Sistemul statistic national, īn scopul reducerii gradului de solicitare a furnizorilor de date; actiunile concrete de armonizare a sistemelor informationale se realizează prin acorduri specifice, protocoale, conventii īncheiate īntre Institutul National de Statistică si autoritătile publice īn care sunt organizate oficii de statistică;

d) contribuie la promovarea si dezvoltarea sistemului informatic statistic, inclusiv prin transmiterea fisierelor de date statistice īn sistem interconectat, īn cadrul Sistemului statistic national;

e) prezintă Institutului National de Statistică si autoritătii publice căreia īi apartin un raport anual privind activitătile desfăsurate, raport ce va fi parte integrantă a raportului anual al Sistemului statistic national.

(2) Oficiile de statistică ce organizează cercetări statistice cuprinse īn programul statistic national anual sunt obligate:

a) să transmită spre avizare Institutului National de Statistică metodologia cercetărilor statistice;

b) să furnizeze Institutului National de Statistică rezultatele cercetărilor statistice proprii prevăzute īn programul statistic national anual, inclusiv date individuale, īn scopul procesării statistice ulterioare, al analizei si diseminării prin publicatii statistice de interes national.

 

CAPITOLUL VIII

Colectarea datelor, sursele de date, procesarea si stocarea datelor statistice

 

ARTICOLUL 22

Autorizarea colectării datelor statistice

 

(1) Institutul National de Statistică, directiile teritoriale din subordinea acestuia si ceilalti producători de statistici oficiale sunt autorizati să colecteze date statistice din orice sursă disponibilă, īn conformitate cu activitătile prevăzute īn programul statistic national anual, cu respectarea prevederilor cap. X.

(2) Pentru asigurarea calitătii datelor statistice colectate, personalul Institutului National de Statistică, al directiilor sale teritoriale si al celorlalti producători de statistici oficiale, pe baza unei notificări prealabile, are dreptul să verifice modul de determinare a datelor raportate si corespondenta lor cu evidentele furnizorilor de date.

 

ARTICOLUL 23

Metode de colectare a datelor statistice

 

(1) Datele pot fi colectate direct de la furnizorii de date prin:

a) postă;

b) internet;

c) telefon;

d) interviuri fată īn fată, prin intermediul operatorilor statistici special acreditati īn acest scop;

e) alte mijloace de comunicare directă īntre furnizorii de date si producătorii de statistici oficiale.

(2) Datele pot fi colectate indirect, pentru a fi prelucrate īn scopuri statistice, prin:

a) preluarea datelor continute īn sursele administrative;

b) metode si mijloace tehnice de teledetectie sau prin alte metode de colectare a datelor de la distantă.

(3) Īn functie de scopul activitătilor statistice, producătorii de statistici oficiale pot utiliza īn colectare si metode mixte.

(4) Datele solicitate, īn conformitate cu programul statistic national anual, pot fi furnizate pe suport hārtie, pe suport magnetic sau prin alt procedeu necesar procesării informatice.

(5) Īn cazul utilizării metodelor prevăzute la alin. (2), atunci cānd furnizorii de date nu sunt informati potrivit prevederilor art. 24 alin. (1), producătorii de statistici oficiale sunt autorizati să preia inclusiv datele de identificare disponibile īn sursele administrative.

 

ARTICOLUL 24

Drepturile furnizorilor de date

 

(1) Furnizorii de date au dreptul de a fi informati de către producătorii de statistici oficiale, īnainte de momentul colectării datelor, cu privire la:

a) baza legală a colectării datelor statistice;

b) obiectivul pentru care se solicită colectarea datelor;

c) caracterul obligatoriu al furnizării datelor;

d) producătorul de statistici oficiale autorizat să realizeze colectarea datelor;

e) garantarea utilizării datelor furnizate numai īn scopuri statistice;

f) garantarea confidentialitătii datelor;

g) consecintele care rezultă din refuzul de a furniza date sau ca urmare a furnizării de date incomplete, incorecte sau după expirarea datei-limită stabilite prin programul statistic national anual.

(2) Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, de natura celor privind originea rasială sau etnică, convingerile politice, religioase, filozofice sau de natură similară, apartenenta sindicală, cazierul judiciar, sănătatea si viata intimă pot fi colectate si prelucrate numai cu acordul persoanelor īn cauză, īn conditiile respectării prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, precum si a celor prevăzute la cap. X.

 

ARTICOLUL 25

Obligatiile furnizorilor de date

 

(1) Furnizorii de date sunt obligati să transmită, īn mod gratuit, producătorilor de statistici oficiale date corecte, actuale si complete, la termenele, periodicitătile, īn forma si după metoda de colectare prevăzute īn programul statistic national anual si īn conformitate cu normele metodologice.

(2) Dacă datele comunicate de furnizorii de date nu sunt corecte, actuale si complete, acestia sunt obligati:

a) īn urma constatării acestei situatii de către furnizorul de date să le corecteze, să le actualizeze si să le completeze, după caz, să notifice acest lucru si să le transmită de īndată producătorului de statistici oficiale care Ie-a solicitat;

b) īn urma constatării acestei situatii de către producătorii de statistici oficiale să le corecteze, să le actualizeze, să le completeze, după caz, si să le transmită potrivit măsurilor si termenelor dispuse de producătorul de statistici oficiale care Ie-a solicitat.

(3) Furnizorii de date au obligatia de a prezenta persoanelor autorizate de producătorii de statistici oficiale documentele si evidentele necesare verificării calitătii datelor statistice furnizate.

(4) Īn cazul aplicării sanctiunilor prevăzute la art. 46, obligatiile furnizorilor de date prevăzute la alin. (1) si (2) continuă pānă la conformarea completă, īnăuntrul termenului stabilit de producătorul de statistici oficiale.

 

ARTICOLUL 26

Surse de date statistice

 

            Institutul National de Statistică si ceilalti producători de statistici oficiale pot colecta date prin surse statistice si din surse administrative.

 

ARTICOLUL 27

Surse statistice

 

(1) Institutul National de Statistică si ceilalti producători de statistici oficiale colectează date prin următoarele surse statistice:

a) observări statistice exhaustive de tipul recensămintelor, care presupun colectarea de date statistice de la toate unitătile incluse īn populatia statistică de referintă;

b) observări statistice prin sondaj, care presupun colectarea de date de la o parte reprezentativă a populatiei statistice de referintă;

c) observări statistice partiale de tipul anchetelor-pilot, care presupun colectarea de date de la o parte a populatiei statistice de referintă, fără a fi obligatorie asigurarea reprezentativitătii acesteia.

(2) Solicitarea de date individuale obtinute prin cercetările statistice elaborate īn cadrul Sistemului statistic national se poate realiza, exclusiv īn scopuri statistice, numai prin conventii si īn conditiile īn care aceasta este justificată, pentru dezvoltarea, elaborarea si difuzarea eficientă a statisticilor oficiale sau pentru īmbunătătirea calitătii acestora.

(3) Colectarea de date statistice cu privire la persoane fizice si gospodării se realizează de Institutul National de Statistică. Ceilalti producători de statistici oficiale vor putea să realizeze cercetări īn gospodăriile populatiei numai cu avizul Institutului National de Statistică, cu respectarea dispozitiilor art. 7 alin. (1) si (2).

(4) Īn scopul evaluării metodologiilor si calitătii surselor de date, Institutul National de Statistică si ceilalti producători de statistici oficiale pot realiza anchete-pilot.

(5) Datele colectate prin anchetele-pilot prevăzute la alin. (4) nu sunt considerate si nu pot fi diseminate ca date statistice oficiale.

 

ARTICOLUL 28

Surse administrative

 

(1) Pentru completarea volumului de date necesare si reducerea gradului de solicitare a furnizorilor de date, Institutul National de Statistică si directiile sale teritoriale au drept de acces la datele din evidentele autoritătilor si institutiilor publice, inclusiv la datele individuale de identificare, cu respectarea prevederilor cap. X.

(2) Institutul National de Statistică si directiile sale teritoriale au dreptul de a obtine date individuale din registrele administrative de utilitate publică, īn conditiile prevăzute la alin. (6).

(3) Datele obtinute din surse administrative, inclusiv cele individuale, se utilizează numai īn scopuri statistice.

(4) Ceilalti producători de statistici oficiale au drept de acces la datele din surse administrative, inclusiv la datele individuale, gestionate de autoritatea īn cadrul căreia īsi desfăsoară activitatea.

(5) Detinătorii surselor administrative de date obtinute prin metode proprii de observare si de administrare sunt obligati ca, odată cu furnizarea datelor, să pună la dispozitie, gratuit, producătorilor de statistici oficiale informatiile privind:

a) sfera de cuprindere;

b) definitiile caracteristicilor;

c) metodele prin care au fost colectate datele;

d) metodele de obtinere a datelor derivate.

(6) Institutul National de Statistică si ceilalti producători de statistici oficiale au acces la datele continute īn sursele administrative, de preferintă la cele stocate īn format electronic, acolo unde acestea există, īn baza unor conventii īncheiate cu detinătorul sursei, īn conformitate cu prevederile legale.

(7) Detinătorii surselor administrative de date sunt obligati să notifice Institutului National de Statistică crearea de noi documente administrative sau modificarea celor existente.

 

ARTICOLUL 29

Metodologii statistice

 

(1) Institutul National de Statistică, īn cooperare cu ceilalti producători de statistici oficiale, stabileste metodologiile pentru realizarea cercetărilor si lucrărilor statistice, asa cum sunt prevăzute īn programul statistic national anual.

(2) Metodologiile statistice elaborate potrivit alin. (1) sunt aprobate prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistică.

(3) Metodologiile, clasificările si nomenclatoarele statistice de interes general sunt publicate īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

(4) Producătorii de statistici oficiale, care colectează date statistice pentru domeniul propriu de activitate īn afara programului statistic national anual, īsi pot defini propriile metodologii statistice fără avizul Institutului National de Statistică.

 

ARTICOLUL 30

Procesarea si stocarea datelor statistice

 

(1) Pe parcursul procesării datelor colectate, producătorii de statistici oficiale aplică metode si tehnici adecvate pentru asigurarea unui grad cāt mai īnalt de corectitudine si de consistentă a datelor statistice produse.

(2) Pentru respectarea principiului confidentialitătii, īn cadrul operatiunilor de procesare si stocare a datelor statistice colectate, producătorii de statistici oficiale sunt obligati să separe datele de identificare a furnizorilor de date de celelalte variabile īnregistrate.

(3) Institutul National de Statistică si ceilalti producători de statistici oficiale sunt obligati să distrugă chestionarele utilizate īn cercetările statistice, precum si referintele la datele de identificare stocate pe orice tip de mediu, cu exceptia datelor necesare constituirii si actualizării registrelor statistice, după īncheierea procesului de procesare, dar nu mai tārziu de 18 luni de la sfārsitul perioadei de referintă.

(4) Institutul National de Statistică si ceilalti producători de statistici oficiale sunt obligati să īnregistreze si să stocheze, īn conditii de sigurantă, materialele si documentele statistice, astfel īncāt să prevină distrugerea īntāmplătoare sau neaprobată, utilizarea incorectă, falsificarea, īnstrăinarea sau difuzarea neautorizată a acestora, cu respectarea prevederilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Normele de procesare, regulile de stocare, conditiile tehnice si organizatorice se elaborează, īn domeniile de competentă ale Institutului National de Statistică, cu respectarea prevederilor legale si se aprobă prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistică.

 

ARTICOLUL 31

Externalizarea activitătilor statistice

 

(1) Institutul National de Statistică si ceilalti producători de statistici oficiale pot īncredinta realizarea unor activităti specifice legate de īndeplinirea programului statistic national anual, de tipul celor necesare tipăririi si distribuirii instrumentarului statistic, colectării si prelucrării datelor, proiectării si dezvoltării publicatiilor si diseminării datelor statistice, către alte persoane juridice, pe bază de contract, īn conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Institutul National de Statistică si ceilalti producători de statistici oficiale răspund de calitatea rezultatelor obtinute īn cadrul activitătilor externalizate, scop īn care au obligatia de a institui măsuri de monitorizare si control asupra modului de desfăsurare a acestor activităti.

(3) Persoanele juridice care desfăsoară activităti īn conditiile alin. (1) au obligatia de a respecta īntocmai prevederile prezentei legi, pe tot parcursul realizării acestora.

(4) Se interzice persoanelor juridice cărora li s-au īncredintat activităti potrivit alin. (1) să utilizeze materialele, documentele, instrumentele puse la dispozitie īn alte scopuri decāt cele necesare realizării activitătilor statistice, urmānd să le restituie producătorului de statistici oficiale la finalizarea acestora.

(5) Rezultatele obtinute īn urma activitătilor desfăsurate conform alin. (1) sunt īn proprietatea exclusivă a producătorului de statistici oficiale.

 

CAPITOLUL IX

Diseminarea si utilizarea datelor statistice oficiale

 

ARTICOLUL 32

Diseminarea datelor statistice oficiale

 

(1) Datele statistice oficiale produse de Institutul National de Statistică si de ceilalti producători de statistici oficiale reprezintă un bun national de interes public si sunt accesibile, īn conditii de egalitate sub aspectul volumului si al calitătii datelor si de simultaneitate a diseminării acestora, tuturor utilizatorilor, cu respectarea prevederilor art. 37 alin. (1).

(2) Institutul National de Statistică si ceilalti producători de statistici oficiale sunt obligati să disemineze datele statistice la termenele prevăzute īn programul statistic national anual sau prevăzute īn calendarul de diseminare a datelor statistice oficiale.

(3) Datele individuale colectate de Institutul National de Statistică si de ceilalti producători de statistici oficiale se utilizează numai īn scopuri statistice si nu pot fi făcute publice decāt īn formă agregată, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 35 alin. (1).

(4) Difuzarea datelor statistice oficiale īnainte de termenul de diseminare stabilit, precum si tratamentul preferential acordat utilizatorilor de către orice persoană din sistemul statisticii oficiale constituie īncălcări ale sarcinilor de serviciu si atrag răspunderea disciplinară a persoanelor care se fac vinovate de aceste fapte.

(5) Publicarea datelor statistice oficiale de utilizatorii de date statistice, īn formă scrisă sau electronică, ori a altor date si informatii derivate din acestea se face numai cu indicarea sursei.

(6) Institutul National de Statistică si ceilalti producători de statistici oficiale elaborează si diseminează, conform programului statistic national anual sau īn limita resurselor disponibile, publicatii statistice pe suport de hārtie si īn format electronic.

(7) Publicatiile statistice editate de Institutul National de Statistică pot fi diseminate, cu titlu gratuit, autoritătilor administratiei publice, bibliotecilor nationale si universitare, mass-mediei acreditate, precum si altor categorii de utilizatori, cu aprobarea presedintelui Institutului National de Statistică.

(8) Īn limita stocului disponibil, publicatiile statistice pe suport de hārtie editate de Institutul National de Statistică se diseminează la cerere, contra cost, pretul fiind stabilit īn scopul recuperării cheltuielilor necesare pentru editarea si difuzarea acestora.

 

ARTICOLUL 33

Termene de diseminare a datelor statistice oficiale

 

            (1) Institutul National de Statistică este obligat să aducă la cunostintă utilizatorilor calendarul anual de diseminare a datelor statistice oficiale, īn conformitate cu termenele prevăzute īn programul statistic national anual.

            (2) Orice modificare a termenelor stabilite īn calendarul prevăzut la alin. (1), intervenită īn mod exceptional, se anuntă cu cel putin o lună īnainte, īn cazul statisticilor anuale, si cu o săptămānă īnainte, īn cazul statisticilor infraanuale.

 

ARTICOLUL 34

Diseminarea datelor statistice elaborate īn afara programului statistic national anual

 

(1) Pe baza rezultatelor cercetărilor statistice cuprinse īn programul statistic national anual, la cererea expresă a utilizatorilor interni si externi, Institutul National de Statistică si directiile teritoriale pot elabora si alte lucrări, pot edita publicatii statistice si pot furniza date statistice prin prelucrări speciale, potrivit cerintelor utilizatorilor, īn conditiile respectării protectiei si confidentialitătii datelor.

(2) Institutul National de Statistică si directiile sale teritoriale sunt autorizate să realizeze, pe bază de contract, cercetări si lucrări statistice speciale, inclusiv publicatii care nu sunt cuprinse īn programul statistic national anual, la cererea unor beneficiari interni sau externi.

(3) Activitătile statistice prevăzute la alin. (1) si (2) se realizează contra cost, pe baza unor tarife stabilite de Institutul National de Statistică, care acoperă toate cheltuielile implicate, inclusiv cele de editare si de difuzare a rezultatelor.

(4) Sumele īncasate din vānzarea de publicatii statistice rezultate din activitătile prevăzute la alin. (1) si (2), potrivit art. 32 alin. (8), precum si cele obtinute din furnizarea, la cererea utilizatorilor, de date statistice pe suport de hārtie sau magnetic rămān la dispozitia Institutului National de Statistică si a directiilor teritoriale si se gestionează, īn conformitate cu prevederile legale, prin activităti finantate din venituri proprii.

(5) Din veniturile realizate conform alin. (4), Institutul National de Statistică si directiile teritoriale pot efectua cheltuieli curente si de capital, soldul rămas la finele anului fiind reportat īn anul următor, cu aceeasi destinatie.


 

ARTICOLUL 35

Diseminarea datelor individuale

 

(1) Datele individuale prevăzute la art. 32 alin. (3) pot fi diseminate numai īn scopuri de cercetare, īn următoarele cazuri:

a) dacă datele contin caracteristicile prevăzute la art. 36 alin. (6);

b) dacă persoana fizică sau juridică furnizoare de date statistice īsi dă acordul scris pentru diseminarea datelor sale individuale;

c) dacă datele au fost colectate din surse publice, universal disponibile;

d) dacă datele sunt diseminate īntr-o formă care nu permite identificarea directă sau indirectă a furnizorilor de date la care se referă.

(2) Institutul National de Statistică si ceilalti producători de statistici oficiale pot furniza, la cerere, unitătilor de cercetare stiintifică si cercetătorilor date individuale anonimizate, numai īn scopul realizării de activităti de cercetare stiintifică.

(3) Accesul, īn conditiile prevăzute la alin. (2), la datele individuale se face doar pe baza unui contract īntre părti, īn care se mentionează explicit scopul, conditiile de utilizare, modul de valorificare si obligatia utilizatorilor de a comunica rezultatele cercetării, de a nu le publica sau transmite unei terte părti fără acceptul scris al producătorului de statistici oficiale si de a distruge aceste date după omologarea rezultatelor cercetării.

(4) Institutul National de Statistică si ceilalti producători de statistici oficiale sunt obligati să tină evidenta utilizatorilor prevăzuti la alin. (2), precum si a scopurilor pentru care au fost furnizate datele individuale.

 

CAPITOLUL X

Confidentialitatea si protectia datelor statistice

 

ARTICOLUL 36

Confidentialitatea datelor statistice oficiale

 

(1) Īn baza prevederilor prezentei legi, datele statistice sunt considerate confidentiale, dacă se referă la o singură persoană fizică sau juridică sau dacă permit identificarea, īn mod direct ori indirect, a persoanei fizice sau juridice īn cauză.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică din momentul īn care furnizorul de date transmite datele producătorului de statistici oficiale.

(3) Īn cazul datelor obtinute din surse administrative, prevederile alin. (1) se aplică din momentul transmiterii acestora către producătorul de statistici oficiale.

(4) Datele statistice rezultate din procesarea datelor individuale vor putea fi diseminate, cu respectarea conditiilor prevăzute la alin. (1), dacă īn urma procesului de agregare rezultatele se referă la cel putin 3 unităti de raportare si dacă niciuna dintre ele nu are o pondere mai mare de 80%.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), nu sunt considerate confidentiale datele individuale ale persoanelor juridice referitoare la denumire, adresă, profilul activitătii, capitalul social, cifra de afaceri si numărul de personal, date ce īsi păstrează caracterul public, potrivit prevederilor legale.

(6) Confidentialitatea nu se extinde asupra datelor individuale privind institutiile si organizatiile finantate de la bugetul de stat care desfăsoară activităti de interes public, cu exceptia cazurilor īn care astfel de date sunt protejate prin legi si alte acte normative speciale.

(7) Datele statistice confidentiale colectate de producătorii de statistici oficiale nu pot servi ca probe īn justitie ori la stabilirea unor drepturi sau obligatii pentru furnizorii de date la care se referă.

 

ARTICOLUL 37

Protectia datelor statistice

 

(1) Īn scopul garantării caracterului confidential al datelor individuale, Institutul National de Statistică si ceilalti producători de statistici oficiale sunt obligati să adopte, pe parcursul īntregului proces statistic, măsuri administrative, organizatorice si tehnice pentru protectia confidentialitătii datelor statistice individuale, prevenirea accesului, difuzării, īnstrăinării si distrugerii neautorizate a acestora.

(2) Normele si procedurile de punere īn aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1), īn domeniile de competentă ale Institutului National de Statistică, sunt aprobate prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistică, care se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

(3) Personalul Institutului National de Statistică, inclusiv cel din directiile teritoriale de statistică, precum si persoanele atrase temporar īn activitatea de colectare si procesare a datelor individuale sunt obligate să respecte confidentialitatea acestor date, īn timpul si după īncetarea activitătii.

(4) Personalului prevăzut la alin. (3) i se interzice să folosească datele individuale obtinute prin activitătile specifice statisticii oficiale īn interes propriu sau pentru realizarea unor activităti īn folosul unei terte părti.

(5) Personalul prevăzut la alin. (3), exclusiv persoanele atrase temporar īn activitatea de colectare a datelor statistice, beneficiază de un spor de confidentialitate de 15%, calculat la salariul de bază.

 

CAPITOLUL XI

Registrele statistice

 

ARTICOLUL 38

Sistemul registrelor statistice

 

(1) Pentru completarea volumului de date disponibile, reducerea gradului de īncărcare a furnizorilor de date si realizarea cercetărilor statistice prin sondaj, Institutul National de Statistică este autorizat să creeze, să actualizeze si să īntretină registre statistice.

(2) Registrele statistice se creează pe baza surselor de date obtinute din recensăminte si din alte cercetări statistice, precum si din surse administrative.

(3) Domeniile pentru care se creează registre statistice, modul de organizare, actualizare si de īntretinere a registrelor statistice sunt reglementate prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistică.


 

ARTICOLUL 39

Actualizarea si īntretinerea registrelor statistice

 

(1) Actualizarea datelor din registrele statistice se efectuează periodic de Institutul National de Statistică.

(2) Īn vederea actualizării si īntretinerii registrelor statistice, detinătorii de registre administrative sunt obligati să pună, periodic, la dispozitia Institutului National de Statistică si a directiilor sale teritoriale date si informatii cu privire la modificările survenite īn registrele pe care le administrează.

(3) Institutul National de Statistică are dreptul să adapteze datele obtinute din sursele administrative, īn scopul armonizării acestora cu definitiile si cu clasificările utilizate īn registrele statistice pe care le administrează.

(4) Pentru utilizarea datelor īn scopuri statistice, Institutul National de Statistică alocă un cod statistic unic de identificare pentru fiecare unitate din registrele statistice pe care le administrează.

 

ARTICOLUL 40

Utilizarea datelor individuale din registrele statistice

 

(1) Datele din registrele statistice se utilizează exclusiv īn scopuri statistice, pentru realizarea activitătilor cuprinse īn programele statistice nationale, īn mod deosebit ca sursă indispensabilă pentru proiectarea cercetărilor statistice prin sondaj.

(2) Datele individuale continute īn registrele statistice administrate de Institutul National de Statistică pot fi puse la dispozitia celorlalti producători de statistici oficiale, corespunzător domeniului propriu de activitate, spre a fi utilizate exclusiv īn scopuri statistice, īn conditiile păstrării caracterului confidential al acestor date.

 

CAPITOLUL XII

Cooperarea internatională īn statistică

 

ARTICOLUL 41

Participarea si reprezentarea statisticii oficiale īn plan international

 

(1) Institutul National de Statistică si ceilalti producători de statistici oficiale participă activ la programele desfăsurate pe plan international de promovare, dezvoltare si de armonizare a normelor si standardelor utilizate īn statistica oficială, īn scopul asigurării compatibilitătii Sistemului statistic national cu sistemele statistice internationale si comparabilitătii pe plan international a statisticilor oficiale nationale.

(2) Statistica oficială din Romānia este reprezentată pe plan international de presedintele Institutului National de Statistică, pentru domeniile statistice care intră īn sfera de activităti ale institutului.

(3) Presedintele Institutului National de Statistică poate mandata prerogativele de reprezentare a statisticii oficiale, pentru domeniile care intră īn sfera de activităti ale institutului, si altor reprezentanti ai producătorilor de statistici oficiale, īn domeniul lor specific de competentă.

 

ARTICOLUL 42

Colaborarea internatională

 

(1) Institutul National de Statistică initiază, organizează si desfăsoară actiuni de colaborare bilaterală si multilaterală cu alte oficii nationale de statistică si cu servicii de statistică ale organismelor internationale, īn domenii de interes comun, pe subiecte de natură metodologică statistică si pentru implementarea bunelor practici īn statistica oficială.

(2) Īn conformitate cu prevederile alin. (1), Institutul National de Statistică si ceilalti producători de statistici oficiale dezvoltă, pe bază de reciprocitate, schimburi de experientă, de publicatii si alte materiale statistice, cu oficii de statistică din alte tări si cu organizatii internationale.

(3) Institutul National de Statistică si ceilalti producători de statistici oficiale pot initia si organiza proiecte comune de cercetare statistică, cu alte oficii de statistică nationale si internationale.

 

ARTICOLUL 43

Participarea la schimbul de date statistice pe plan international

 

(1) Institutul National de Statistică organizează si coordonează pe plan intern schimbul de date realizat īn nume propriu, precum si pentru producătorii de statistici oficiale prevăzuti la art. 6 alin. (1) lit. b)-d), cu oficiile de statistică nationale si internationale.

(2) Institutul National de Statistică si ceilalti producători de statistici oficiale asigură si transmit Oficiului de Statistică al Comunitătilor Europene, denumit EUROSTAT, altor organisme comunitare, precum si organizatiilor internationale date statistice privind Romānia, īn cadrul angajamentelor si obligatiilor asumate de partea romānă fată de acestea.

(3) La solicitarea EUROSTAT, a departamentelor statistice ale organizatiilor internationale, a oficiilor de statistică din alte tări, se pot transmite si date individuale anonimizate, īn conditiile īncheierii de acorduri bilaterale prin care este garantată păstrarea caracterului confidential al datelor si este certificată utilizarea acestor date exclusiv īn scopuri statistice.

 

CAPITOLUL XIII

Răspunderea juridică

 

ARTICOLUL 44

Dispozitii generale

 

            Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, contraventională sau penală, potrivit dispozitiilor legale īn vigoare.

 

ARTICOLUL 45

Răspunderea contraventională

 

Constituie contraventii următoarele fapte:

a) neīndeplinirea de către furnizorii de date a obligatiilor prevăzute la art. 25 alin. (1) sau (2);

b) refuzul explicit al furnizorilor de date de a īndeplini obligatiile prevăzute la art. 25 alin. (1) sau (2);


c) refuzul nejustificat al furnizorilor de date de a prezenta persoanelor autorizate de producătorii de statistici oficiale documentele si evidentele necesare verificării calitătii datelor statistice furnizate;

d) utilizarea de către personalul angajat īn Sistemul statistic national si de către personalul atras temporar a datelor individuale ale persoanelor fizice sau juridice, īn alte scopuri decāt cele statistice;

e) īncălcarea dispozitiilor art. 31 alin. (4);

f) nerespectarea principiului confidentialitătii datelor statistice de personalul angajat īn Sistemul statistic national, de personalul atras temporar īn realizarea activitătilor statistice sau de persoanele juridice prevăzute la art. 31 alin. (1).

 

ARTICOLUL 46

Sanctiuni

 

(1) Contraventiile prevăzute la art. 45 se sanctionează după cum urmează:

a) cele prevăzute la lit. a), c), d) si f), dacă sunt săvārsite de persoane fizice, cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei;

b) cele prevăzute la lit. a), c), e) si f), dacă sunt săvārsite de persoane juridice, cu amendă de la 2.000 lei la 50.000 lei;

c) cea prevăzută la lit. b), cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 45 si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul producătorilor de statistici oficiale, īmputernicit de conducătorul institutiei publice respective sau de conducătorul institutiei publice din care face parte unitatea cu profil statistic, prin ordin care se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, sau printr-un alt act de decizie specific producătorului de statistici oficiale, după caz.

(3) Contraventiilor prevăzute la art. 45 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL XIV

Dispozitii tranzitorii

 

ARTICOLUL 47

Editura „Revista Romānă de Statistică"

 

(1) Editura „Revista Romānă de Statistică", institutie publică cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii, aflată īn subordinea Institutului National de Statistică, īsi īncetează activitatea īn termen de 30 de zile de la intrarea īn vigoare a prezentei legi.

(2) Responsabilitătile Editurii „Revista Romānă de Statistică" se preiau de activitatea Diseminarea informatiilor statistice romānesti, activitate finantată integral din venituri proprii, care functionează pe lāngă Institutul National de Statistică.

(3) La data īncetării activitătii Editurii „Revista Romānă de Statistică", personalul acesteia este preluat de activitatea Diseminarea informatiilor statistice romānesti. La aceeasi dată, activele si pasivele Editurii „Revista Romānă de Statistică" sunt preluate de activitatea Diseminarea informatiilor statistice romānesti, pe bază de protocol de predare-preluare.

 

CAPITOLUL XV

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 48

Statutul personalului statistic de specialitate

 

            Salariatii Institutului National de Statistică si ai celorlalti producători de statistici oficiale, precum si personalul atras din afara Sistemului statistic national, implicati īn realizarea de recensăminte si a altor cercetări statistice se bucură, pe perioada īndeplinirii acestei activităti, de protectia legii, fiind considerati ca īndeplinind o functie publică ce implică exercitiul autoritătii de stat.

 

ARTICOLUL 49

Intrarea īn vigoare a legii

 

            Prezenta lege intră īn vigoare la 30 de zile de la data publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

ARTICOLUL 50

Abrogarea unor acte normative

 

(1) La data intrării īn vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 11/1994, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 763 din 18 octombrie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Īn termen de 90 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei legi, se abrogă Hotărārea Guvernului nr. 1.364/2003 privind stabilirea indemnizatiei de care beneficiază agentii statistici pentru activitatea desfăsurată, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 861 din 4 decembrie 2003, precum si Hotărārea Guvernului nr. 783/2007 privind īnfiintarea pe lāngă Institutul National de Statistică a unei activităti finantate integral din venituri proprii, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 520 din 1 august 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 iunie 2009.

Nr. 226.

 


PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii organizării si functionării statisticii oficiale īn Romānia

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea organizării si functionării statisticii oficiale īn Romānia si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 iunie 2009.

Nr. 919.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar īn grad de Ofiter

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia Romāniei, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romāniei, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război, avānd īn vedere propunerea ministrului apărării nationale, īn semn de recunostintă si apreciere pentru profesionalismul, initiativa si determinarea dovedite īn timpul exercitării misiunilor desfăsurate īn teatrul de operatii militare din Afganistan,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Sanitar īn grad de Ofiter, cu īnsemn pentru militari, de război, domnului locotenent-colonel dr. Nistor Ionel-Sever Călin-Ioan.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU EMIL BOC

 

Bucuresti, 3 iunie 2009.

Nr. 914.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.