MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 439/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 439            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 26 iunie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

22. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2009 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei permanente a Camerei Deputatilor si Senatului privind Statutul deputatilor si al senatorilor, organizarea si functionarea sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului

 

23. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 12/2009 privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa

 

24. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 21/2009 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

59. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor si pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 

77. - Ordonantă de urgentă privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

687. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexele Acordului european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994 


HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2009 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei permanente a Camerei Deputatilor si Senatului privind Statutul deputatilor si al senatorilor, organizarea si functionarea sedintelor comune

ale Camerei Deputatilor si Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Componenta nominală a Comisiei permanente a Camerei Deputatilor si Senatului privind Statutul deputatilor si al senatorilor, organizarea si functionarea sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 19 februarie 2009, se modifică după cum urmează: - domnul senator Nicoară Romeo-Florin, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, este desemnat în calitatea de membru al comisiei în locul domnului senator Antonescu George Crin Laurentiu.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 22 iunie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 22 iunie 2009.

 Nr. 22.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 12/2009

privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului României

la Adunarea Parlamentară a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Componenta nominală a Delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 17 martie 2009, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Victor Paul Dobre, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, îl înlocuieste pe domnul senator Cristian David, în calitatea de membru titular;

- domnul senator Cristian David, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, îl înlocuieste pe domnul deputat Horea-Dorin Uioreanu, în calitatea de membru supleant.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 22 iunie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 22 iunie 2009.

Nr. 23.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 21/2009

privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă următoarele modificări în componenta nominală a unor grupuri parlamentare de prietenie, constituite prin Hotărârea Parlamentului României nr. 21/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 19 martie 2009:

1. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Populară Chineză:

- domnul deputat Mircea-Nicu Toader, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnat în calitatea de membru.

2. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Franceză - Senat:

- domnul senator Ion Bara, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, îl înlocuieste, în calitatea de membru, pe domnul deputat Cătălin Croitoru;

- doamna senator Anca-Daniela Boagiu, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, îl înlocuieste, în calitatea de membru, pe domnul deputat Gheorghe lalomitianu;

- domnul senator Toader Mocanu, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, îl înlocuieste, în calitatea de membru, pe domnul deputat Clement Negrut;

- domnul senator Vasile Nistor, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, îl înlocuieste, în calitatea de membru, pe domnul deputat Nicusor Păduraru;

- domnul senator Viorel Arcas, apartinând Grupului parlamentar al Aliantei politice P.S.D.+P.C, îl înlocuieste, în calitatea de membru, pe domnul deputat Matei-Radu Brătianu;

- domnul senator Titus Corlătean, apartinând Grupului parlamentar al Aliantei politice P.S.D.+P.C, îl înlocuieste, în calitatea de membru, pe domnul deputat Gheorghe Ciocan;

- domnul senator Vasile-Cosmin Nicula, apartinând Grupului parlamentar al Aliantei politice P.S.D.+P.C, îl înlocuieste, în calitatea de membru, pe domnul deputat Horia Grama;

- domnul senator Sergiu-Florin Nicolaescu, apartinând Grupului parlamentar al Aliantei politice P.S.D.+P.C, îl înlocuieste, în calitatea de membru, pe domnul deputat Adrian Năstase;

- domnul senator Ion Toma, apartinând Grupului parlamentar al Aliantei politice P.S.D.+P.C, îl înlocuieste, în calitatea de membru, pe domnul deputat Vasile Filip Soporan;

- domnul senator Albert Almos, apartinând Grupului parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România, îl înlocuieste, în calitatea de membru, pe domnul deputat Aurel Vainer, membru al Grupului parlamentar al minoritătilor nationale.

3. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Franceză - Adunarea Natională:

- doamna deputat Sanda-Maria Ardeleanu si domnul deputat Mihai Stroe, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, sunt desemnati în calitatea de membru;

- domnul deputat Gheorghe Ciocan, apartinând Grupului parlamentar al Aliantei politice P.S.D.+P.C, îl înlocuieste, în calitatea de membru, pe domnul senator Titus Corlătean;

- domnul deputat Horia Grama, apartinând Grupului parlamentar al Aliantei politice P.S.D.+P.C, îl înlocuieste, în calitatea de membru, pe domnul senator Sergiu-Florin Nicolaescu;

- domnul deputat Aurel Vainer, apartinând Grupului parlamentar al minoritătilor nationale, îl înlocuieste, în calitatea de membru, pe domnul deputat losif Koto, membru al Grupului parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România.

4. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Federală Germania:

- domnul senator Serban Rădulescu, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, îl înlocuieste, în calitatea de membru, pe domnul senator Cristian Rădulescu.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 22 iunie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 22 iunie 2009.

Nr. 24.

 


ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor si pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

           

Luând în considerare necesitatea asigurării independentei inspectorilor judiciari si a eficientizării activitătii acestora, aspect semnalat în mod constant de Comisia Europeană cu ocazia evaluării progreselor realizate de România în cadrul Mecanismului de cooperare si verificare,

având în vedere faptul că recent Consiliul Superior al Magistraturii a întreprins un important proces de recrutare de inspectori pentru Inspectia judiciară, măsură care, însă, ar trebui dublată, în mod necesar, si de o îmbunătătire urgentă a cadrului legislativ în care Inspectia judiciară îsi va desfăsura activitatea, având ca bază propunerile rezultate din experienta aplicării în practică a reglementărilor în materie până în prezent,

tinând cont de imperativul mentinerii, pe cât posibil, a unui grad înalt de ocupare a posturilor vacante de conducere, pe calea extraordinară a delegării, până la ocuparea lor pe calea ordinară a concursului pentru promovarea în functii de executie si, respectiv, de conducere,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 57, alineatele (6), (7) si (8) vor avea următorul cuprins:

„(6) Delegarea judecătorilor se poate face pe o perioadă de cel mult 6 luni si poate fi prelungită, cu acordul scris al acestora, cel mult încă 6 luni.

(7) În interesul serviciului, procurorii pot fi delegati, cu acordul scris al acestora, inclusiv în functii de conducere, de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, la parchetele din cadrul Ministerului Public pe o perioadă de cel mult 6 luni.

(8) Delegarea procurorilor poate fi prelungită, cu acordul scris al acestora, cel mult încă 6 luni.”

Art. II. - Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 45 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 45. - (1) Actiunea disciplinară se exercită de comisiile

de disciplină ale Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Comisiile de disciplină pot fi sesizate de Inspectia judiciară sau se pot sesiza din oficiu în legătură cu abaterile disciplinare ale judecătorilor si procurorilor.

(3) Comisiile de disciplină sunt formate din 3 inspectori ai Serviciului de inspectie judiciară pentru judecători si, respectiv, 3 inspectori ai Serviciului de inspectie judiciară pentru procurori.

(4) Membrii comisiilor de disciplină nu pot desfăsura pe perioada mandatului decât activitate specifică acestei calităti si sunt înlocuiti de membri supleanti în situatiile în care, din motive întemeiate, nu pot participa la solutionarea lucrărilor.

(5) Membrii comisiilor de disciplină si membrii supleanti sunt numiti de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru un mandat de un an, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată.”

2. După articolul 45 se introduce un nou articol, articolul 451, cu următorul cuprins:

„Art. 451. - (1) Orice persoană interesată, inclusiv conducătorii instantelor sau ai parchetelor, poate semnala Inspectiei judiciare aspecte în legătură cu activitatea ori conduita necorespunzătoare a judecătorilor sau procurorilor, cu încălcarea obligatiilor profesionale în raporturile cu justitiabilii ori cu săvârsirea de către acestia a unor abateri disciplinare.

(2) Orice semnalare privind activitatea necorespunzătoare a judecătorilor si procurorilor, gresit îndreptată la instante sau parchete, va fi înaintată Inspectiei judiciare în termen de 5 zile de la înregistrare.

(3) Aspectele semnalate sunt supuse unor verificări prealabile efectuate de inspectorii din cadrul Serviciului de inspectie judiciară pentru judecători, respectiv ai Serviciului de inspectie judiciară pentru procurori, în cadrul cărora se stabileste dacă există indiciile săvârsirii unei abateri disciplinare.

(4) Dacă în urma efectuării verificărilor prealabile se constată că nu există indiciile săvârsirii unei abateri disciplinare, rezultatul se comunică direct persoanei care a formulat sesizarea si persoanei vizate de sesizare.

(5) În cazul în care se constată că există indiciile săvârsirii unei abateri disciplinare, Serviciul de inspectie judiciară pentru judecători, respectiv Serviciul de inspectie judiciară pentru procurori sesizează comisia de disciplină corespunzătoare.”

3. Articolul 46 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - (1) În vederea exercitării actiunii disciplinare este obligatorie efectuarea cercetării disciplinare, care se dispune potrivit art. 45 alin. (2), în termen de maximum 10 zile de la data sesizării.

(2) Cercetarea disciplinară se efectuează de inspectorii din cadrul Serviciului de inspectie judiciară pentru judecători, respectiv din cadrul Serviciului de inspectie judiciară pentru procurori.

(3) În cadrul cercetării disciplinare se stabilesc faptele si urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârsite, precum si orice alte date concludente din care să se poată aprecia asupra existentei sau inexistentei vinovătiei. Ascultarea celui în cauză si verificarea apărărilor judecătorului sau procurorului cercetat sunt obligatorii. Refuzul judecătorului sau procurorului cercetat de a face declaratii sau de a se prezenta la cercetări se constată prin proces-verbal si nu împiedică încheierea cercetării. Judecătorul sau procurorul cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării si să solicite probe în apărare.

(4) Cercetarea disciplinară se desfăsoară cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la informatiile clasificate si la protectia datelor cu caracter personal.


(5) Cercetarea disciplinară se suspendă atunci când împotriva judecătorului sau procurorului cercetat s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale pentru aceeasi faptă.

(6) Organul de urmărire penală este obligat să comunice Consiliului Superior al Magistraturii într-un termen rezonabil actul prin care s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale.

(7) Suspendarea se dispune de comisia de disciplină, prin rezolutie.

(8) Suspendarea operează până când solutia pronuntată în cauza care a motivat suspendarea a devenit definitivă. Dispozitiile alin. (6) se aplică în mod corespunzător.

(9) Cercetarea prealabilă se efectuează în termen de 30 de zile de la data dispunerii acesteia, cu exceptia situatiei în care intervine suspendarea. Comisia de disciplină poate dispune prelungirea termenului, cu cel mult 30 de zile, dacă există motive întemeiate care justifică această măsură.

(10) În cazul în care, înainte de sesizarea sectiei, comisia de disciplină constată că sunt necesare verificări suplimentare, solicită completarea cercetării disciplinare. Rezultatul verificărilor suplimentare este înaintat comisiei de disciplină în cel mult 30 de zile de la data la care s-a dispus completarea verificărilor.

(11) În termen de 20 de zile de la primirea rezultatului cercetării disciplinare sau, după caz, a rezultatului verificărilor suplimentare, comisia de disciplină, în cazul în care consideră că se justifică, sesizează sectia corespunzătoare în vederea solutionării actiunii disciplinare.

(12) În cazul în care comisia de disciplină consideră că exercitarea actiunii disciplinare nu se justifică, dispune clasarea. Rezolutia se comunică persoanelor indicate la art. 451 alin. (4) si inspectorului judiciar care a efectuat cercetarea.

(13) Împotriva solutiei de clasare poate fi formulată contestatie de persoana indicată la art. 451 alin. (1), de persoana vizată sau de inspectorul judiciar care a efectuat cercetarea la sectia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 30 de zile de la comunicarea rezolutiei.

(14) Actiunea disciplinară poate fi exercitată în termenul de prescriptie de cel mult un an de la data la care fapta a fost cunoscută.”

4. La articolul 47, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Dispozitiile art. 46 alin. (5) si (6) se aplică în mod corespunzător. Suspendarea se dispune, prin încheiere, de sectia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii.”

5. La articolul 47, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Dispozitiile din prezenta lege ce reglementează procedura de solutionare a actiunii disciplinare se completează cu dispozitiile Codului de procedură civilă.”

6. Articolul 53 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 53. - (1) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii care au calitatea de judecător sau procuror răspund civil, disciplinar si penal, în conditiile legii.

(2) Prevederile art. 45-47 se aplică în mod corespunzător.”

7. Articolul 54 se abrogă.

8. La articolul 61, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Inspectorii din cadrul Inspectiei judiciare sunt numiti de plen, prin concurs sau examen, pentru un mandat de 6 ani, dintre persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 60 alin. (2) si au avut calificativul foarte bine la ultima evaluare.”

9. La articolul 61, după alineatul (3) se introduc cinci noi alineate, alineatele (31)—(35), cu următorul cuprins:

„(31) Pe durata exercitării mandatului de inspector, judecătorii si procurorii sunt suspendati de drept din functiile pe care le ocupă la instante si parchete. Judecătorii si procurorii cu functii de conducere sunt obligati să opteze între functia de conducere si cea de inspector judiciar, în termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de a ocupa în continuare functia de inspector judiciar. După cele 30 de zile, postul de conducere sau de inspector judiciar pentru care nu s-a făcut optiunea devine vacant de drept.

(32) Inspectorii din cadrul Inspectiei judiciare pot fi revocati din functie de plen, din oficiu sau la propunerea inspectorului sef, pentru neîndeplinirea ori îndeplinirea necorespunzătoare a atributiilor de serviciu sau în cazul aplicării unei sanctiuni disciplinare.

(33) Dispozitiile art. 45-47 se aplică în mod corespunzător inspectorilor judiciari. Actiunea disciplinară se exercită de comisia de disciplină corespunzătoare serviciului de inspectie judiciară din care face parte si va fi solutionată de Sectia pentru judecători sau de Sectia pentru procurori, după caz.

(34) La încetarea functiei de inspector în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii si procurorii revin la instantele sau parchetele unde au functionat anterior ori, cu consimtământul lor, la alte instante sau parchete unde au dreptul să functioneze potrivit legii. Art. 1341 alin. (2)—(5) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(35) Perioada în care judecătorul sau procurorul este inspector judiciar în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii constituie vechime în functia de judecător sau procuror.”

Art. III. - (1) Inspectorii judiciari care la data prezentei ordonante de urgentă ocupă aceste functii prin detasare îsi încheie mandatul de inspector judiciar la data expirării detasării, urmând ca pentru un nou mandat să urmeze procedura prevăzută de lege pentru ocuparea functiei de inspector judiciar.

(2) Pe perioada mandatului, inspectorii judiciari care, înainte de numirea în functie, au functionat la alte instante sau parchete decât cele din municipiul Bucuresti beneficiază, pe lângă drepturile salariale, de decontarea chiriei.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mariana Nedelcu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 27 mai 2009.

Nr. 59.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

 

Actele normative care reglementează activitatea de jocuri de noroc în vigoare acoperă, în general, domeniul de referintă, dar, având o vechime mare, nu mai corespund realitătilor economice, tehnice si mai ales conceptuale din domeniul jocurilor de noroc. Aplicarea acestora în practică, precum si modificarea actelor normative conexe activitătii au demonstrat existenta necesitătii modificării si perfectionării actualelor reglementări, pentru a răspunde cât mai bine cerintelor pietei specifice.

Totodată, având în vedere măsurile privind asigurarea surselor de finantare a dezvoltării economice si tinând cont de faptul că taxa de autorizare percepută organizatorilor de jocuri de noroc este nemodificată din anul 2000, se impune modificarea nivelului de taxare a operatorilor economici din domeniul jocurilor de noroc.

Tinând cont de situatiile expuse mai sus, ce vizează domeniul de activitate al jocurilor de noroc, se impune îmbunătătirea cadrului normativ prin promovarea prezentei ordonante de urgentă.

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Organizarea si exploatarea activitătii de jocuri de noroc pe teritoriul României constituie monopol de stat si se desfăsoară în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(2) Statul poate acorda dreptul de organizare si exploatare a activitătii de jocuri de noroc în conditiile prezentei ordonante de urgentă, pe bază de licentă de organizare a jocurilor de noroc pe fiecare tip de activitate, astfel cum acestea sunt clasificate prin prezenta ordonantă de urgentă, si de autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc, documente nominale si limitate în timp, ce vor fi exploatate în mod direct de detinătorul licentei.

(3) Activitatea de autorizare a organizării si exploatării jocurilor de noroc se realizează de Ministerul Finantelor Publice prin Comisia de autorizare a jocurilor de noroc, denumită în continuare comisie, care se organizează si functionează la nivelul acestui minister, în conditiile stabilite de prezenta ordonantă de urgentă, de normele metodologice de aplicare a acesteia, precum si de alte acte normative cu incidentă în materie.

(4) Dispozitiile legale referitoare la procedura aprobării tacite nu se aplică în cadrul procedurii de acordare a licentelor de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), conform cărora jocurile de noroc sunt exploatate în mod direct de detinătorul licentei, exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza, în comun, de către 2 organizatori de jocuri de noroc între care există un contract de asociere încheiat în conditiile legii, răspunderea administrativă revenind ambilor parteneri.

Art. 2. - (1) Componenta comisiei se stabileste prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului administratiei si internelor, din structura acesteia făcând parte cel putin câte un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Administratiei si Internelor si Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor.

(2) Comisia functionează având în vedere principiile legalitătii, impartialitătii, rolului activ si disponibilitătii.

(3) Monitorizarea activitătilor din domeniul jocurilor de noroc se realizează de către Ministerul Finantelor Publice, direct sau împreună cu alte institutii ale statului, în conditiile legii.

Art. 3. - (1) Prin joc de noroc se întelege acea activitate comercială care îndeplineste cumulativ următoarele conditii: se atribuie câstiguri materiale, de regulă bănesti, ca urmare a oferirii publice de către organizator a unui potential câstig si a acceptării ofertei de către participant, cu perceperea unei taxe de participare directe sau disimulate, câstigurile fiind atribuite prin selectia aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului, indiferent de modul de producere a acestora.

(2) Sunt incluse în această categorie si acele activităti comerciale în care beneficiarii premiilor sunt stabiliti pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri ce se vor produce fără implicarea organizatorilor.

(3) Organizarea oricărui joc de noroc implică existenta cumulativă a următoarelor elemente: joc si/sau partidă, taxă de participare sau miză, fond de câstiguri sau premii, mijloace de joc, organizator, participanti.

Art. 4. - (1) Prin taxă de participare directă se întelege suma de bani percepută direct de la participant de către organizator în schimbul dreptului de participare la joc.

(2) Prin taxă de participare disimulată se întelege orice sumă încasată sau solicitată suplimentar fată de contravaloarea percepută de la aceeasi persoană de acelasi operator economic pentru vânzarea unor bunuri ori produse sau pentru efectuarea unor servicii similare ori identice, indiferent dacă aceasta este încasată sau solicitată direct de către organizatorul activitătii ori de către o altă persoană care participă sub orice formă la desfăsurarea activitătii, având ca finalitate permisiunea dreptului de participare la jocul de noroc.

Art. 5. - (1) Prin mijloc de joc se întelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care serveste sau permite organizarea, desfăsurarea ori participarea la jocuri de noroc. Mijloacele de joc pot fi: de bază si auxiliare.

(2) Prin mijloc de joc de bază se întelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care generează, în mod direct, elementele aleatorii ce stau la baza jocurilor de noroc. Intră în această categorie, pentru jocurile de noroc în care câstigătorii sunt stabiliti pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri care nu depind în mod exclusiv de hazard, serverele sau alte suporturi informatice similare care asigură organizarea si exploatarea unitară la nivelul organizatorului a jocurilor de noroc respective.

(3) Prin mijloc de joc auxiliar se întelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care, desi nu face parte integrantă din mijlocul de joc de bază, concură împreună cu acesta la organizarea si desfăsurarea jocurilor de noroc ori la participarea la astfel de activităti.

(4) Mijloacele de joc auxiliare reprezentând jetoane, impulsuri, tichete sau altele asemenea constituie mijloace financiare care concură la organizarea si exploatarea jocurilor de noroc.


(5) Nu sunt permise ca instrumente de plată care concură la exploatarea jocurilor de noroc instrumentele de plată utilizate în sistemul financiar-bancar (ordine de plată, cambii, bilete la ordin, viramente, foi de vărsământ etc), alte hârtii de valoare/cu valoare declarată sau vouchere, cu exceptia mijloacelor de joc prevăzute la alin. (4) si a mijloacelor bănesti.

Art. 6. - Prin organizator de jocuri de noroc se întelege persoana juridică autorizată să organizeze si să exploateze jocuri de noroc în conditiile prezentei ordonante de urgentă. Poate dobândi această calitate persoana juridică de drept român constituită în conditiile legii.

Art. 7. - Prin participant la jocul de noroc se întelege orice persoană fizică majoră care doreste si are dreptul legal să participe la jocuri de noroc autorizate în conditiile prezentei ordonante de urgentă. Participarea la joc presupune acceptarea neconditionată a regulamentului respectivului joc de noroc.

Art. 8. - Prin câstig sau premiu se întelege sumele în bani, bunurile sau serviciile acordate de organizator participantului la joc declarat câstigător, în conformitate cu prevederile cuprinse în regulamentul respectivului joc de noroc. Răspunderea privind acordarea câstigului sau premiului revine în exclusivitate organizatorului jocului de noroc.

Art. 9. - Prin jocuri de noroc frauduloase se întelege acele jocuri de noroc prin care mijloacelor de joc aprobate le sunt modificate datele sau parametrii initiali, astfel încât să fie adusă atingere elementelor de sansă sau metodelor de selectie.

Art. 10. - (1) Jocurile de noroc se clasifică după cum urmează:

a) jocuri loto, dacă sunt folosite rezultatele pur aleatorii ale unor evenimente ce constau în extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile si caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, roti, cupe si alte asemenea mijloace) care nu se desfăsoară în prezenta jucătorilor. în această categorie se includ: loteriile, inclusiv cele instantanee, si orice joc de noroc care nu se desfăsoară în prezenta jucătorilor si care constă în extrageri de numere, de litere, simboluri, formulare sau bilete, prin intermediul cărora pot fi obtinute diverse câstiguri determinate de evenimente care nu se desfăsoară în prezenta fizică a jucătorilor, cu exceptia jocurilor de noroc definite în continuare;

b) pariuri, dacă sunt folosite rezultatele unor evenimente ce se vor produce fără implicarea organizatorilor. Pariul este un joc de noroc în care participantul trebuie să indice rezultatele unor evenimente ce urmează să aibă loc sau care sunt generate aleatoriu de un sistem informatic independent. în această categorie se includ:

(i) pariurile mutuale, în cadrul cărora premiul se distribuie participantilor declarati câstigători proportional cu numărul variantelor câstigătoare detinute de fiecare dintre acestia, organizatorul fiind implicat doar în procesul de colectare a taxelor de participare si de distribuire a sumelor stabilite cu titlul de premii, în conformitate cu prevederile regulamentelor de joc respective;

(ii) pariurile în cotă fixă, în cadrul cărora organizatorul este cel care stabileste pe baza unor criterii proprii si aduce la cunostinta participantilor cotele de multiplicare a mizei în cazul în care variantele jucate sunt declarate câstigătoare, în conformitate cu prevederile regulamentelor de joc respective. Valoarea fiecărui câstig este fixată prin regulament (sumă fixă sau multiplu de miză) independent de totalul mizelor;

c) jocuri de noroc caracteristice activitătii cazinourilor, dacă evenimentele se produc cu ajutorul unor mijloace specifice de

joc, în prezenta fizică a participantilor, cu sau fără participarea directă a acestora. Mijloacele specifice de joc folosite pot fi: cărti de joc, zaruri, bile de ruletă, rulete si mese de joc, inclusiv instalatiile auxiliare ale acestora, precum si alte mijloace de joc stabilite prin hotărâre a Guvernului;

d) jocurile tip slot-machine, dacă evenimentele sunt organizate în prezenta fizică a participantilor prin intermediul masinilor, utilajelor si instalatiilor specifice, iar câstigul depinde de hazard;

e) jocurile bingo desfăsurate în săli de joc, cu câstiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin extrageri si premieri succesive, în prezenta fizică a jucătorilor;

f) jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, cu câstiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin extrageri si premieri succesive, fără prezenta fizică a jucătorilor.

(2) Pentru jocurile de noroc prevăzute la alin. (1), precum si pentru orice alte tipuri de jocuri de noroc organizate în conditiile stabilite prin prezenta ordonantă de urgentă este obligatorie detinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc, respectiv a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc.

Art. 11. - Nu sunt considerate jocuri de noroc si sunt permise fără autorizare următoarele tipuri de jocuri:

a) tombolele organizate în scoli, în grădinite sau în alte colectivităti si care au un caracter distractiv si nonprofit pentru organizatori;

b) jocurile de tip distractiv, exploatate prin intermediul unor masini, aparate, dispozitive de orice fel si care nu presupun câstiguri bazate pe elemente aleatorii, ci au ca scop testarea fortei, inteligentei si dexteritătii participantului;

c) actiunile organizate de diferiti operatori economici, în conditiile legii, în scopul stimulării vânzărilor si care nu presupun taxă de participare, respectiv niciun fel de cheltuială suplimentară din partea participantilor si nici majorarea pretului pe care produsul l-a avut anterior desfăsurării actiunii publicitare.

Art. 12. - (1) Licenta de organizare a jocurilor de noroc se acordă operatorului economic care îndeplineste conditiile pentru organizarea activitătilor ce fac obiectul prezentei ordonante de urgentă si este valabilă 5 ani de la data acordării, cu conditia plătii taxei de autorizare anuală conform prevederilor art. 14.

(2) Operatorii economici organizatori de jocuri de noroc vor înstiinta comisia despre orice modificare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, adusă datelor initiale în baza cărora a fost emisă licenta de organizare a jocurilor de noroc sau autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, după caz.

(3) Autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc este valabilă un an de la data acordării, după cum urmează:

a) în cazul jocurilor loto: pentru întreaga activitate care presupune extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile si caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, roti, cupe si alte asemenea mijloace) care nu se desfăsoară în prezenta jucătorilor;

b) în cazul pariurilor: pentru mijlocul de joc de bază prin care se desfăsoară organizarea si exploatarea unitară la nivelul organizatorului a fiecărei activităti distincte;

c) în cazul jocurilor de noroc caracteristice activitătii cazinourilor: fiecărui organizator i se acordă o singură autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc pentru locatia în care se organizează si se desfăsoară aceste activităti;


d) în cazul jocurilor bingo desfăsurate în săli de joc: pentru fiecare locatie în care se organizează si se desfăsoară aceste activităti;

e) în cazul jocurilor tip slot-machine: pentru fiecare mijloc de joc.

(4) Prin data acordării se întelege data de întâi a lunii următoare celei în care, după ce s-a analizat si s-a avizat favorabil documentatia depusă de operatorul economic, s-a efectuat plata sumelor datorate anticipat de operatorul economic, conform prevederilor art. 14.

(5) În situatia în care un operator economic nu mai detine licentă de organizare a jocurilor de noroc validă, indiferent de motivul care a generat această stare, autorizatiile de exploatare a jocurilor de noroc emise în favoarea acestuia îsi pierd valabilitatea cu aceeasi dată, iar operatorul economic respectiv este obligat la plata taxelor de autorizare aferente, conform prevederilor art. 14.

Art. 13. - (1) Acordarea licentei de organizare a jocurilor de noroc, respectiv acordarea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc se realizează cu perceperea de taxe.

(2) Pentru societătile care organizează pariuri în cotă fixă, taxa pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc se stabileste în functie de încasările efectiv realizate de societăti din exploatarea acestei activităti, dar nu mai putin de nivelul minim al taxei stabilite în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(3) Taxele percepute pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc constituie venit al bugetului de stat.

Art. 14. - (1) Nivelul taxelor pentru eliberarea licentelor de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc, precum si nivelul minim al capitalului social subscris si vărsat de operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă si pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice.

(2) Taxele aferente activitătilor din domeniul jocurilor de noroc se plătesc de către operatorii economici organizatori, după cum urmează:

a) taxa aferentă licentei de organizare a jocurilor de noroc: (i) pentru primul an, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentatia a fost aprobată; (ii) pentru anii următori, cu 10 zile înainte de expirarea anului precedent;

b) taxa anuală aferentă autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc:

(i) pentru jocurile de noroc caracteristice activitătii cazinourilor si jocurile tip slot-machine, taxa se datorează pentru fiecare mijloc de joc si se plăteste în 4 rate trimestriale egale, astfel:

A. pentru primul trimestru - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentatia a fost aprobată;

B. pentru celelalte trimestre - până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie si 25 decembrie) pentru trimestrul următor;

(ii) pentru jocurile bingo în săli de joc, taxa anuală se datorează pentru fiecare locatie si se plăteste integral până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentatia a fost aprobată;

(iii) pentru jocurile de tip pariu si jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, taxa anuală se datorează si se plăteste după cum urmează:

A. sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai putin decât taxa anuală minimală - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentatia a fost aprobată;

B. în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăsesc încasările estimate prin documentatia prezentată la data autorizării, taxa anuală de autorizare datorată se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale prevăzute în anexă asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depăsirea rezultatelor estimate. încasările efective cumulate si taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara si plăti până la data de 25 a lunii următoare;

c) taxele aferente licentelor de organizare a jocurilor de noroc, precum si taxele anuale aferente autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc, datorate de Compania Natională „Loteria Română” - S.A. pentru jocuri loto si pariuri mutuale - până la data de 25 martie inclusiv pentru anul în curs.

(3) Cota procentuală din valoarea nominală a cartoanelor achizitionate de către organizatorii de jocuri de noroc bingo în sală de la Compania Natională „Imprimeria Natională” - S.A. se achită în avans la Trezoreria Statului, ridicarea cartoanelor fiind permisă numai pe baza prezentării documentului de plată vizat de trezorerie.

Art. 15. - (1) Pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc trebuie ca:

a) operatorii economici să facă dovada:

(i) existentei ca obiect principal de activitate a organizării de jocuri de noroc; (ii) existentei avizului organelor de politie acordat reprezentantilor legali ai persoanei juridice, eliberat în conditiile prevăzute de normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă; (iii) constituirii capitalului social subscris si vărsat în cuantumul prevăzut în prezenta ordonantă de urgentă;

b) reprezentantii legali ai persoanei juridice să depună o declaratie pe propria răspundere din care să rezulte că:

(i) operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

(ii) nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum acestea sunt reglementate de lege;

c) reprezentantii legali ai persoanei juridice să depună certificatele de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritătile competente pe a căror rază de competentă se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut, din care să rezulte că împotriva oricăruia dintre reprezentantii legali ai persoanei juridice nu s-a pronuntat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infractiune prevăzută de prezenta ordonantă de urgentă sau pentru o altă infractiune săvârsită cu intentie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;

d) operatorul economic a depus cerere pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc din categoria celor reglementate de prezenta ordonantă de urgentă si în conditiile impuse de aceasta.

(2) Pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, operatorii economici trebuie să facă dovada că:

a) detin licentă de organizare a jocurilor de noroc valabilă la data depunerii cererii pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc sau au depus cerere pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc;

b) spatiul propus este înregistrat la oficiul registrului comertului de către organizatorul în cauză conform prevederilor legale în vigoare pentru desfăsurarea activitătilor comerciale în cadrul imobilelor si îndeplineste cerintele prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă;

c) spatiul propus nu este situat în incinta unui asezământ de învătământ, inclusiv campusurile aferente acestuia, unor asezăminte de cultură, artă, sănătate, cu caracter social, de culte religioase si altele asemenea sau în perimetrul delimitat destinat acestora; se interzice desfăsurarea de jocuri de noroc în spatii care datorită amplasării ar conduce la obstructionarea traficului sau la limitarea liberului acces către alte locatii de interes (intrări în imobile, pasaje pietonale, statii ale mijloacelor de transport în comun etc); în mod exceptional se admite organizarea de jocuri de noroc în cinematografe, săli de spectacole, săli de sport, case de cultură si altele de acest fel, cu conditia să fie asigurate cumulativ următoarele conditii: acces separat pentru jucători, să nu fie deranjate în vreun fel celelalte activităti si să poată fi restrictionat total accesul minorilor;

d) activitatea de tip cazinou urmează a se organiza în imobile care nu au destinatia de locuintă sau în locatii care fac parte din hoteluri având o clasificatie, conform normelor nationale în vigoare, de cel putin 3 stele;

e) mijloacele de joc si locatiile/spatiile propuse îndeplinesc conditiile prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă si în normele de aplicare a acesteia;

f) mijloacele de joc tip slot-machine sunt dotate cu un sistem electronic integrat de monitorizare, înregistrare si evidentiere a tuturor operatiunilor de exploatare, făcând parte integrantă constructivă din mijlocul de joc respectiv sau adăugat ulterior acestora (tip „black-box”), care permite controlul autoritătilor prevăzute la art. 28 asupra modului de organizare si exploatare a jocurilor de noroc respective. Cerintele pe care trebuie să le îndeplinească mecanismele respective, conditiile de avizare pentru entitătile care aditionează sistemele de tip „black-box”, instalarea acestora si monitorizarea activitătii sunt prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă;

g) sălile de pariuri vor fi operate prin intermediul unor programe informatice independente, unice la nivelul societătii organizatoare, indiferent de numărul de locatii în care se desfăsoară activitatea respectivă, cu obligativitatea centralizării într-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul României a informatiilor care să evidentieze fiecare terminal de joc conectat, totalul taxelor de participare colectate si totalul premiilor acordate. Sistemul electronic central, prin grija si pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la Ministerul Finantelor Publice, pus la dispozitie gratuit de organizatori, si va contine sau va permite accesul la informatii privind: totalul taxelor de participare colectate în orice zi, totalul premiilor acordate în ziua respectivă, precum si evidenta terminalelor interconectate în sistem (numărul acestora si adresa la care sunt exploatate fiecare). Cu cel putin 30 de zile înainte de obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, fiecare spatiu în care se desfăsoară activitatea de pariuri trebuie să fie identificat în sistemul central. Orice modificare ulterioară va fi comunicată cu cel putin 15 zile înainte de a fi operatională;

h) jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune detin un aviz emis de Compania Natională „Loteria Română” - SA, conform căruia jocurile de noroc propuse a fi autorizate nu încalcă dreptul de exclusivitate si nu împietează asupra realizării obiectului de activitate al acesteia, iar mijloacele de joc utilizate, indiferent de modul constructiv sau operational al acestora, sunt vizate de Biroul Român de Metrologie Legală. Totalul taxelor de participare colectate si totalul premiilor acordate se centralizează într-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul României. Sistemul electronic central, prin grija si pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la Ministerul Finantelor Publice, pus la dispozitie gratuit de organizatori, si va contine sau va permite accesul la informatii privind: totalul taxelor de participare colectate în orice zi si totalul premiilor acordate.

(3) Prevederile alin. (2) lit. a) nu se aplică în situatia în care se solicită în acelasi timp atât acordarea licentei de organizare a jocurilor de noroc, cât si acordarea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc.

(4) Nu se acordă licentă de organizare a jocurilor de noroc sau autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, în situatia în care operatorii economici organizatori:

a) înregistrează la data depunerii cererii pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, obligatii de plată restante fată de bugetul general consolidat;

b) nu au constituit garantia pentru acoperirea riscului de neplată a obligatiilor fată de bugetul general consolidat, în cuantumul, în forma si la termenul prevăzut în prezenta ordonantă de urgentă.

(5) Nu se consideră obligatii de plată restante în sensul alin. (4) lit. a):

a) obligatiile restante pentru care operatorii economici au obtinut înlesniri la plată, aflate în vigoare la data depunerii documentatiei;

b) obligatiile datorate si neachitate, cuprinse în titluri executorii pentru care instanta judecătorească a dispus suspendarea executării silite sau în cazul în care suspendarea executării silite a avut loc ca urmare a deschiderii procedurii de reorganizare judiciară;

c) obligatiile de plată pentru care s-a dispus suspendarea actului administrativ-fiscal sau care sunt suspendate în conditiile legii, după caz.

(6) Numărul minim de mijloace de joc, locatii sau dotări tehnice pentru care se poate solicita autorizarea este:

a) pentru jocurile tip slot-machine, numărul minim de mijloace de joc care pot fi exploatate de acelasi operator economic este de 50 de aparate, care pot fi exploatate în cadrul aceleiasi locatii sau în locatii diferite. Dacă numărul autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc plătite de organizator scade sub numărul prevăzut în prezenta ordonantă de urgentă, licenta de organizare a jocurilor de noroc se revocă de drept, fără îndeplinirea altor proceduri prealabile. Numărul de slot-machine, pentru fiecare locatie, este de:

(i) minimum 20 de mijloace de joc pentru spatiile în care, pe lângă celelalte activităti care se desfăsoară în cadrul incintei respective, altele decât exploatarea de jocuri de noroc, se exploatează numai această categorie de mijloace de joc; (ii) minimum 3 mijloace de joc, dar nu mai mult de 5 mijloace de joc, pentru spatiile în care se desfăsoară cu precădere alte activităti cu caracter economic, amplasarea, organizarea si exploatarea mijloacelor de joc respective fiind realizate distinct în cadrul locatiei;

(iii) minimum două mijloace de joc pentru locatiile autorizate pentru activitatea de pariu sau loto;

(iv) minimum 50 de mijloace de joc interconectate în sistemul de joc „jack-pot”, în situatia în care mijloacele de joc sunt exploatate în cel putin două locatii;

(v) minimum 4 terminale (posturi) de joc pentru jocurile tip slot-machine care sunt construite într-o singură entitate si la care exploatarea se realizează de la mai multe terminale (posturi) de joc;

b) numărul minim de mese speciale de joc din cadrul locatiei în care se organizează activitatea de tip cazinou este de: 12 în municipiul Bucuresti, dintre care cel putin două mese de ruletă; 10 în alte locatii decât în municipiul Bucuresti, dintre care cel putin două mese de ruletă; jocul direct între participanti se poate organiza la numărul total de mese aprobat, mai putin la mesele de ruletă;

c) locatiile în care se exploatează activitatea de tip cazinou vor fi dotate cu sistem digital de supraveghere si înregistrare video, precum si cu mijloace de joc si tehnică de bază si complementară specifică la nivelul practicat pe plan international, în conditiile prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă;

d) organizatorii activitătii de tip cazinou vor tine evidenta datelor de identificare ale persoanelor care intră în incinta locatiilor în care este exploatat acest gen de activitate numai în format electronic. Bazele de date constituite la nivelul organizatorului se arhivează prin grija acestuia si se păstrează pentru un interval de minimum 5 ani;

e) în cadrul fiecărei locatii în care se organizează si se exploatează activitatea de bingo în săli de joc dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă: un aparat de extragere aleatorie a numerelor, 3 panouri cu afisaj luminos, 4 monitoare color TV, un calculator electronic coordonator de joc, dispozitive si accesorii specifice jocului de bingo;

f) pentru activitatea de pariuri, numărul minim de spatii în care poate fi exploatată activitatea de acelasi operator economic este de 15;

g) pentru activitatea de pariuri, numărul minim de terminale specializate în dotarea unui operator economic este de 30;

h) pentru activitatea de pariuri, dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă:

(i) pentru locatia centrală: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare si raportare contabilă a pariurilor efectuate, compus din server, sistem pentru securizarea transmisiilor, calculatoare pentru urmărirea pariurilor efectuate, sistem de transmisie de date (internet, radio, telefon etc); (ii) pentru punctul de lucru (agentie): minimum un terminal specializat pentru emiterea si înregistrarea pariurilor, o imprimantă pentru emiterea biletelor pariate, sistem de transmisie de date către locatia centrală; (iii) pentru locatia aflată la Ministerul Finantelor Publice: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare si raportare contabilă a pariurilor efectuate compus dintr-un terminal, sistem pentru securizarea transmisiilor, sistem de transmisie date (internet, radio, telefon etc);

i) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, numărul minim de agentii prin care se realizează distributia biletelor de către acelasi operator economic este de 150;

j) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă:

(i) pentru locatia centrală: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare si raportare contabilă a taxelor de participare colectate, compus din server, sistem pentru securizarea transmisiilor, calculatoare pentru urmărirea taxelor de participare colectate, sistem de transmisie de date (internet, radio, telefon etc); (ii) pentru locatia aflată la Ministerul Finantelor Publice: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare si raportare contabilă a taxelor de participare colectate, compus dintr-un terminal, sistem pentru securizarea transmisiilor, sistem de transmisie de date (internet, radio, telefon etc).

(7) Pentru jocurile tip slot-machine care sunt construite într-o singură entitate si sunt exploatate de la mai multe terminale (posturi) de joc, autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc se acordă pentru întreaga entitate, iar taxa de autorizare se datorează pentru fiecare terminal (post) în parte, fiecare fiind inclus în calculul numărului minim de masini prevăzut la alin. (6).

(8) Forma si continutul licentei de organizare a jocurilor de noroc, a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, conditiile pe care trebuie să le îndeplinească locatiile în care sunt exploatate jocurile de noroc, conditiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de joc, conditiile referitoare la regulamentele de joc si regulamentele de ordine interioară în vederea acordării autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, precum si obligatiile care le revin organizatorilor în vederea mentinerii valabilitătii acestora se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 16. - (1) Operatorii economici care detin licentă de organizare a jocurilor de noroc si exploatează, pe bază de autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc, jocuri tip slot-machine, pot organiza sisteme de tip „jack-pot” prin interconectarea jocurilor tip slot-machine dintr-o locatie, dacă se utilizează sisteme de joc de tip „mistery”, sau a aparatelor de acelasi tip, dacă se utilizează sisteme de joc de tip „progresiv”. Organizatorii sistemelor de tip „jack-pot”, pentru fiecare sistem, vor notifica acest fapt comisiei cu cel putin 10 zile înainte de data de începere a exploatării activitătii, precum si seriile jocurilor tip slot-machine interconectate în sistem si locatia/locatiile în care sunt exploatate acestea.

(2) În cadrul sistemelor de tip „jack-pot” se pot interconecta numai jocuri tip slot-machine apartinând aceluiasi operator economic si numai în perioada în care pentru acestea există autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc valabilă.

(3) Pentru organizarea sistemului de tip „jack-pot” este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor conditii minime: acelasi sistem de conectare on-line a mijloacelor de joc, având acelasi protocol de comunicare, software specializat si algoritm aleatoriu de acordare a premiului.

Art. 17. - (1) Comisia poate dispune anularea licentei de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, atunci când se constată că la data acordării acesteia solicitantii au oferit informatii incorecte sau inexacte, care, dacă ar fi fost cunoscute, ar fi condus la neacordarea licentei de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, după caz. în această situatie, o nouă solicitare de autorizare poate fi făcută după cel putin 5 ani de la data la care decizia de anulare devine definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau de la data hotărârii judecătoresti definitive si irevocabile. Efectele anulării nu se răsfrâng asupra premiilor acordate participantilor la jocurile de noroc care au actionat cu bună-credintă.


(2) Comisia poate dispune, în functie de consecintele produse, măsura revocării licentei de organizare a jocurilor de noroc în una dintre următoarele situatii:

a) neîndeplinirea obligatiilor de plată fată de bugetul general consolidat sau plata acestora, conform prevederilor legale în vigoare, cu o întârziere mai mare de 30 de zile de la data la care obligatiile respective sunt scadente în conditiile legii;

b) organizatorul nu mai are ca obiect de activitate principal organizarea de jocuri de noroc;

c) după retragerea avizului organelor de politie acordat reprezentantilor legali ai persoanei juridice, acestia îsi mentin pozitia respectivă după parcurgerea unui interval de 30 de zile de la data comunicării retragerii avizului;

d) împotriva persoanei juridice s-a pronuntat o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

e) reprezentantii legali ai operatorului economic se află într-o stare de incompatibilitate pentru o perioadă mai mare de 30 de zile de la data la care a intervenit starea de incompatibilitate;

f) mentinerea pozitiei detinute pentru mai mult de 30 de zile de către oricare dintre asociatii sau reprezentantii legali ai persoanei juridice împotriva cărora s-a pronuntat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infractiune prevăzută de prezenta ordonantă de urgentă sau pentru o altă infractiune săvârsită cu intentie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;

g) organizarea de jocuri de noroc frauduloase;

h) neconstituirea garantiei în cuantumul, în forma si la termenul prevăzut în prezenta ordonantă de urgentă;

i) nerespectarea oricăreia dintre prevederile cuprinse la art. 5 alin. (5), art. 12 alin. (2), art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (iii) B, art. 15 alin. (2) si (7), art. 16 si la art. 21 alin. (2)-(4).

(3) Comisia poate dispune, pentru o perioadă de cel mult 6 luni, măsura suspendării licentei de organizare a jocurilor de noroc pentru nerespectarea regulamentelor de joc care au făcut obiectul aprobării, având ca rezultat prejudicierea participantilor la jocul de noroc respectiv, sau a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc pentru cazurile pentru care s-a prevăzut prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă măsura de suspendare a autorizatiei, după caz.

(4) Comisia poate dispune măsura suspendării sau revocării licentei de organizare a jocurilor de noroc, după caz, la solicitarea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, pentru nerespectarea prevederilor legislatiei privind prevenirea si combaterea spălării banilor si finantarea actelor de terorism, constatată prin acte administrative rămase definitive în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile.

(5) În vederea dispunerii măsurilor prevăzute la alin. (1)-(3), comisia se poate sesiza din oficiu sau ca urmare a sesizării efectuate de organele cu atributii de control prevăzute la art. 28 alin. (1).

(6) În situatia în care se constată că, după expirarea perioadei de suspendare prevăzute la alin. (3), se mentin motivele care au stat la baza deciziei de suspendare, perioada de suspendare se prelungeste până la remedierea neregulilor care au atras dispunerea măsurii de suspendare.

(7) După revocarea licentei de organizare a jocurilor de noroc în situatiile prevăzute la alin. (2), o nouă solicitare poate fi făcută după cel putin un an de la data la care decizia de revocare a rămas irevocabilă în sistemul căilor de atac.

(8) Neprezentarea la directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice a documentelor care atestă plata obligatiilor pentru care termenul prevăzut la art. 14 alin. (2) este data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentatia a fost aprobată atrage revocarea aprobării acordate de comisie, fără a se mai emite licenta de organizare a jocurilor de noroc sau autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc respectivă, după caz.

(9) După revocarea licentei de organizare a jocurilor de noroc, pe perioada suspendării autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, precum si după încetarea activitătii de jocuri de noroc, sub orice formă, operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt obligati să achite diferenta rămasă de plată din taxa anuală aferentă autorizatiei/autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc.

Art. 18. - (1) Companiei Nationale „Loteria Română” - S.A. i se încredintează, în calitate de unic organizator, pe întreg teritoriul tării, organizarea si exploatarea de jocuri loto si pariuri mutuale, astfel cum sunt definite la art. 10 alin. (1).

(2) Compania Natională „Loteria Română” - S.A. beneficiază de licentă, respectiv autorizatie, pentru jocurile de noroc desfăsurate în conditiile alin. (1), prin efectul legii, cu conditia achitării taxelor pentru obtinerea licentelor de organizare a jocurilor de noroc sau autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc.

(3) Compania Natională „Loteria Română” - S.A. poate organiza si exploata, cu personal, mijloace si în locatiile proprii sau în comun, sub orice formă, jocuri de noroc, altele decât cele prevăzute la alin. (1), numai pe bază de licentă, respectiv autorizatie, obtinută în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă.

(4) Compania Natională „Loteria Română” - S.A. poate organiza si exploata activitătile pentru care, potrivit alin. (1), detine exclusivitate, în comun cu alte loterii nationale afiliate la European State Lotteries and Toto Association, în conditiile prevăzute la alin. (2).

(5) În vederea realizării obiectului de activitate, Compania Natională „Loteria Română” - S.A. poate încheia contracte cu persoane fizice sau juridice pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc prevăzute la alin. (1), în conditiile legii.

Art. 19. - (1) Controlul tehnic al masinilor, instalatiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc si altor mijloace de joc, cu exceptia celor pentru care există certificate recunoscute la nivelul Uniunii Europene sau a programelor informatice care nu fac parte integrantă din mijlocul de joc respectiv, se exercită de către Biroul Român de Metrologie Legală.

(2) Utilizarea de programe informatice, altele decât cele pentru care controlul tehnic se efectuează în conditiile alin. (1), se realizează pe răspunderea exclusivă a organizatorilor. Odată cu solicitarea de autorizare a jocurilor de noroc care implică utilizarea acestor programe informatice, organizatorul va prezenta comisiei un document din care să rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de către detinătorul de drept al programului informatic.

(3) Controlul mijloacelor de joc utilizate pentru exploatarea jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, indiferent de modul constructiv sau operational al acestora, se realizează numai de către Biroul Român de Metrologie Legală.

(4) Normele tehnice de verificare utilizate de Biroul Român de Metrologie Legală, precum si tarifele practicate pentru activitătile de control tehnic se stabilesc anual prin ordin comun al ministrului economiei si al ministrului finantelor publice. Până la data intrării în vigoare a ordinului sunt valabile tarifele din anul anterior.

(5) În normele tehnice de verificare utilizate de Biroul Român de Metrologie Legală se cuprinde si verificarea drepturilor de utilizare asupra programelor informatice utilizate, cu evidentierea distinctă a verificării efectuate si a rezultatelor acesteia în documentele eliberate de Biroul Român de Metrologie Legală.

(6) Pentru primul an de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, controlul tehnic al masinilor, instalatiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc si altor mijloace de joc se va desfăsura conform normelor tehnice în vigoare la data prezentei ordonante de urgentă, la tarifele practicate de Biroul Român de Metrologie Legală la aceeasi dată.

(7) Costul activitătilor de control tehnic va fi suportat de beneficiarii acestora, respectiv de operatorii economici organizatori de jocuri de noroc.

Art. 20. - (1) Operatorii economici care produc în România, importă sau realizează achizitii intracomunitare în România, astfel cum acestea sunt definite în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, de mijloace de joc, în scopul comercializării sau utilizării, sub orice formă, pe teritoriul României, sunt obligati ca în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării operatiunilor respective în documentele contabile, conform prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, să declare aceste mijloace de joc comisiei, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Introducerea pe teritoriul României de mijloace de joc sub orice altă formă decât cele prevăzute la alin. (1) se declară cu 15 zile lucrătoare înainte de realizarea operatiunii comisiei, în conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, si se poate realiza numai în conditiile în care se face dovada înregistrării declaratiei respective la registratura Ministerului Finantelor Publice.

(3) Se interzice introducerea de mijloace de joc pe teritoriul României în scopul organizării de jocuri de noroc, astfel cum acestea sunt definite prin prezenta ordonantă de urgentă, sub orice formă, de către persoanele fizice.

(4) Operatorii economici care vând sau cumpără mijloace de joc sunt obligati să declare mijloacele de joc care fac obiectul tranzactiei comisiei, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, în termen de 15 zile lucrătoare de la realizarea acesteia.

(5) Detinătorii de drept ai mijloacelor de joc care au făcut anterior obiectul autorizării si care, indiferent de motivele care stau la baza acestei decizii (casare, export, stocare, conservare etc), nu mai doresc să exploateze sau să pună la dispozitie, sub orice formă, respectivele mijloace de joc sunt obligati să declare aceste mijloace de joc comisiei, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, în termen de 15 zile lucrătoare de la data expirării autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc.

(6) Operatorii economici care intentionează să producă în România mijloace de joc în scopul comercializării sau utilizării sunt obligati să obtină avizul comisiei pentru desfăsurarea acestui gen de activităti, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgentă. Operatorii economici care la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă produc în România mijloace de joc în scopul comercializării sau utilizării sunt obligati să solicite avizul comisiei în termen de 60 de zile.

Art. 21. - (1) Răspunderea pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc în conditiile prezentei ordonante de urgentă revine în totalitate persoanelor juridice care detin licentă de organizare a jocurilor de noroc.

(2) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati să asigure jucătorilor participarea la joc cu sanse egale, la mize egale, jucate pe elemente aleatorii sau, în cazul pariurilor, pe elemente de hazard si de abilitate a jucătorilor.

(3) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati:

a) să desfăsoare exploatarea activitătilor pentru care au fost autorizati în conditiile prezentei ordonante de urgentă, indiferent de tipul acestora, numai cu personal utilizat pe baze contractuale si să tină o evidentă unitară a activitătii desfăsurate, organizată la nivelul domiciliului fiscal, indiferent de numărul de locatii în care se desfăsoară activitatea;

b) să facă dovada detinerii legale în proprietate sau în folosintă prin asociere în participatiune, pe baza unui contract de leasing sau prin contract de închiriere, pentru mijloacele de joc pentru care au fost autorizati si pentru instalatiile auxiliare aferente, cu exceptia programelor informatice care pot fi utilizate pe bază de licentă;

c) să nu utilizeze denumirea de „cazinou”, „casino” sau derivate din acestea, cu exceptia organizatorilor care exploatează acest gen de activitate si numai pentru locatiile autorizate în acest sens.

(4) Organizatorii de pariuri sunt obligati să desfăsoare exploatarea activitătilor pentru care au fost autorizati în conditiile prezentei ordonante de urgentă, prin intermediul unor programe de prelucrare automată a datelor, unice la nivelul societătii organizatoare, indiferent de numărul de locatii în care se desfăsoară activitatea respectivă, cu obligativitatea centralizării într-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul României a informatiilor care să evidentieze totalul taxelor de participare colectate si totalul premiilor acordate.

Art. 22. - (1) Nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 5 alin. (5), art. 12 alin. (2) si la art. 21 alin.(2), (3) si (4) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.

(2) Nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 20 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, iar mijloacele de joc respective si/sau sumele provenite din operatiunile economice aferente, după caz, se confiscă.

Art. 23. - (1) Constituie infractiune fapta săvârsită de administratorul, directorul sau alt reprezentant legal al unei persoane juridice ori de o persoană fizică, după caz, de desfăsurare fără licentă sau autorizatie a oricăreia dintre activitătile din domeniul jocurilor de noroc si se pedepseste cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă.

(2) Constituie infractiune si se sanctionează cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă următoarele fapte:

a) organizarea de jocuri de noroc prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet sau intranet, precum si prin intermediul altor sisteme de comunicatii (sisteme de telefonie fixă sau mobilă) ori asimilate acestora;

b) organizarea de jocuri de noroc prin intermediul retelelor de radio ori prin intermediul altor mijloace de transmisie asimilate;

c) organizarea de pariuri bazate pe rezultatele unor concursuri clandestine organizate în alte conditii decât cele prevăzute de normele legale în vigoare;

d) organizarea de jocuri clandestine ale căror rezultate pot fi influentate prin dexteritatea mânuitorului mijloacelor de joc în scopul obtinerii unor venituri;

e) organizarea de jocuri de bingo, în baza aceleiasi autorizatii de exploatare a jocurilor de noroc, în mai mult de o locatie;

f) organizarea de jocuri-concurs cu câstiguri de orice fel prin intermediul liniilor telefonice sau al altor sisteme de telecomunicatie, televiziune ori radio, prin care se conditionează obtinerea unor avantaje materiale ca rezultat al răspunsurilor formulate la întrebări de cultură generală, inteligentă sau perspicacitate si care presupun o taxă de participare.

(3) Întelesul notiunilor de concursuri clandestine si jocuri clandestine va fi cel prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

(4) În întelesul prezentei ordonante de urgentă, nu constituie organizare de jocuri de noroc prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet sau intranet, precum si prin intermediul altor sisteme de comunicatii (sisteme de telefonie fixă sau mobilă) ori asimilate acestora, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) activitătile se desfăsoară de către organizatorii de jocuri de noroc pe baza regulamentelor de joc aprobate;

b) sistemele de comunicare sunt utilizate strict de organizatori în vederea exploatării jocurilor de noroc pentru care au fost autorizati sau facilitează numai comunicarea între organizator si participanti.

Art. 24. - (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani organizarea si desfăsurarea de jocuri sau activităti, indiferent de denumirea lor, prin care se propune unor persoane să depună sau să colecteze bani ori să se înscrie pe o listă, făcându-le să spere câstiguri financiare rezultate din cresterea numărului de persoane recrutate sau înscrise, indiferent cum se realizează această colectare sau înscriere pe liste în scopul de a obtine pentru sine sau pentru altul un folos material injust.

(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă fapta de a propune în mod repetat unor persoane să depună sau să colecteze bani ori să se înscrie pe o listă în conditiile prevăzute la alin. (1).

Art. 25. - Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă fapta oricărei persoane care:

a) alterează sau înlocuieste prin orice mijloc rezultatul unui joc după ce acesta a fost stabilit;

b) plasează sau modifică o miză după ce rezultatul unui joc a fost stabilit;

c) foloseste sau detine în vederea folosirii într-o sală de jocuri orice dispozitiv prin a cărui utilizare sunt alterate elementele de sansă si metodele de selectie prin care se modifică rezultatul jocului, suma sau frecventa plătii într-un joc de noroc;

d) foloseste sau detine în vederea folosirii într-o sală de jocuri jetoane - sau orice alt suport material al taxei de participare la jocurile respective - false, stiind că acestea sunt falsificate;

e) organizează sau exploatează jocuri frauduloase.

Art. 26. - Reclama, publicitatea sau orice activitate promotională pentru activitătile si jocurile interzise potrivit prezentei ordonante de urgentă constituie contraventie si se pedepseste cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

Art. 27. - (1) Licentele pentru exploatarea jocurilor de noroc acordate operatorilor economici până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă îsi mentin valabilitatea până la data expirării, cu conditia plătii taxelor aferente autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc la termenele si în cuantumul prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă, dar nu mai mult decât cuantumurile prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă, constituind în întelesul prezentei ordonante de urgentă autorizatii de exploatare a jocurilor de noroc.

(2) Operatorii economici care detin licente pentru exploatarea jocurilor de noroc valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si doresc continuarea activitătii pentru care au fost autorizati sunt obligati să solicite, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, licentă de organizare a jocurilor de noroc, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

(3) În situatia în care operatorii economici care detin licente pentru exploatarea jocurilor de noroc valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă nu doresc continuarea activitătii pentru care au fost autorizati, vor achita taxa de autorizare aferentă licentelor pentru exploatarea jocurilor de noroc, în cuantumul si la termenele prevăzute de legislatia în vigoare la momentul acordării licentelor pentru exploatarea jocurilor de noroc, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) notifică renuntarea în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă la organele fiscale responsabile cu administrarea din punct de vedere fiscal a acestora;

b) anexează la notificare o declaratie a administratorului operatorului economic din care să rezulte că mijloacele de joc sunt dezafectate si nu sunt utilizate în scopul pentru care a fost emisă licenta pentru exploatarea jocurilor de noroc.

(4) În cazul organizatorilor de jocuri de noroc care nu depun solicitări de obtinere a licentei de organizare a jocurilor de noroc în termenul prevăzut la alin. (2) sau ale căror solicitări obtin aviz negativ, o nouă solicitare poate fi depusă după expirarea termenului de valabilitate a tuturor licentelor pentru exploatarea jocurilor de noroc emise în favoarea acestora până data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(5) Licentele acordate operatorilor economici până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă pentru exploatarea de jocuri de noroc care, conform prezentei ordonante de urgentă, nu se încadrează în categoria activitătilor care pot fi autorizate îsi pierd valabilitatea de drept în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 28. - (1) Controlul respectării regimului legal al activitătilor din domeniul jocurilor de noroc, precum si aplicarea sanctiunilor se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si unitătilor sale subordonate si al Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) Contraventiilor prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Regulamentele de joc si cele de ordine interioară propuse de organizatorii de jocuri de noroc se aprobă de comisie.

(4) Comisia poate aproba regulamentele de joc si/sau regulamentele de ordine interioară astfel cum acestea au fost propuse de organizatori, în forma modificată de către comisie, sau le poate respinge.

(5) Membrii comisiei nu răspund civil sau penal, după caz, dacă instantele judecătoresti constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către acestia cu bună-credintă si fără neglijentă a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în conditiile legii, a atributiilor ce revin comisiei.

(6) Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare initiate împotriva persoanelor prevăzute la alin. (5) se suportă de fiecare ordonator principal de credite care a desemnat membrii în cadrul comisiei, urmând a fi recuperate, după caz, de la persoana care a căzut în pretentii.

(7) Deciziile comisiei sunt obligatorii pentru organizatorii de jocuri de noroc si pot fi atacate la instanta competentă conform legii.


Art. 29. - (1) Pentru acoperirea riscului de neplată a obligatiilor fată de bugetul general consolidat, organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati să constituie un fond de garantie, pentru fiecare masină electronică cu câstiguri, masă de joc din cazinou sau pentru fiecare locatie, după caz, până la data depunerii documentatiei în vederea acordării licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc, în favoarea organului fiscal teritorial la care sunt înregistrati, prin:

a) consemnare de mijloace bănesti la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal;

b) scrisoare/scrisori de garantie bancară emisă/emise de o societate bancară. în continutul acesteia emitentul va mentiona expres că se angajează irevocabil si neconditionat, renuntând expres la beneficiul discutiunii, opozitiunii si diviziunii, să achite obligatiile fiscale restante în contul indicat de organul fiscal teritorial responsabil cu administrarea din punct de vedere fiscal a contribuabilului respectiv.

(2) În situatia în care în cadrul termenului de valabilitate a licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc organizatorul în cauză solicită acordarea altor autorizatii pentru exploatarea jocurilor de noroc sau suplimentarea numărului de mijloace de joc înscrise pe cele în vigoare, după caz, este obligat să reîntregească, înainte de depunerea solicitării, fondul de garantie existent.

(3) Organizatorii activitătii de pariuri sunt obligati să reîntregească fondul de garantie înainte de depunerea notificării privind extinderea activitătii cu o nouă locatie.

(4) Organizatorii au obligatia de a mentine sau completa fondul de garantie constituit la nivelul corespunzător numărului de masini electronice cu câstiguri, mese de joc din cazinou sau locatii, după caz, pentru care detin sau solicită autorizatii de exploatare a jocurilor de noroc.

(5) Neprezentarea documentelor care atestă constituirea sau suplimentarea fondului de garantie existent, conform alin. (1) si (2), atrage respingerea solicitării sau, pentru organizatorii care se încadrează în prevederile alin. (3), revocarea licentei acordate organizatorului în cauză.

(6) În situatia în care organele fiscale teritoriale vor utiliza garantia constituită în conditiile alin. (1)—(3), vor înstiinta organizatorii despre acest fapt, organizatorii având obligatia reconstituirii garantiei până la primul termen de plată a obligatiilor care le revin fată de bugetul general consolidat.

(7) În situatia în care perioada de valabilitate a scrisorii de garantie bancară expiră în cadrul termenului de valabilitate a licentei de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizatiei/autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, organizatorul în cauză are obligatia de a prezenta o nouă scrisoare de garantie sau un alt document emis de societatea bancară, din care să rezulte prelungirea acesteia, cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de valabilitate a scrisorii de garantie bancară anterioare.

(8) Nivelul garantiilor pentru acoperirea riscului de neplată este următorul:

a) 250 lei pentru fiecare masină electronică cu câstiguri sau post, după caz, al cărei proprietar este organizatorul sau 500 lei pentru fiecare masină electronică cu câstiguri sau post, după caz, în cazul în care organizatorul o detine sub o altă formă, după caz, dar nu mai mult de 250.000 lei la nivelul unui singur organizator;

b) 50.000 lei pentru fiecare masă de joc din incinta cazinoului, dar nu mai mult de 750.000 lei la nivelul unui singur organizator;

c) 20.000 lei pentru fiecare sală în care se organizează jocuri de bingo, dar nu mai mult de 25.000 lei la nivelul unui singur organizator;

d) 25.000 lei pentru activitatea operatorului economic organizator de pariuri în cotă fixă si câte 500 lei pentru fiecare punct de lucru (agentie) în care acesta îsi desfăsoară activitatea, dar nu mai mult de 500.000 lei la nivelul unui singur organizator;

e) 50.000 lei pentru activitatea operatorului economic organizator de jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune si câte 250 lei pentru fiecare punct de lucru (agentie) prin care acesta asigură distributia biletelor care asigură dreptul de joc, dar nu mai mult de 900.000 lei la nivelul unui singur organizator.

(9) În situatia în care organizatorul de jocuri specifice activitătii de cazinou exploatează în incinta acestuia si masini electronice cu câstiguri, este obligat să constituie fondul de garantie prin însumarea obligatiilor care îi revin din aplicarea prevederilor alin. (8) lit. a) si b).

(10) Pentru neîndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (6) sau (7), comisia poate dispune măsura revocării licentei de organizare a jocurilor de noroc emise în favoarea organizatorului respectiv.

Art. 30. - (1) Pedeapsa aplicată persoanei juridice pentru săvârsirea infractiunilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă este amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei si pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice.

(2) Dispozitiile Codului penal privind confiscarea specială se aplică corespunzător pentru faptele penale prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.

(3) Dispozitiile art. 214 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător.

Art. 31. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia art. 27 alin. (1), care intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, si a art. 22, 23, 24, 25, 26 si 30, care intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonante de urgentă, Guvernul va aproba prin hotărâre normele metodologice de aplicare a acesteia.

Art. 32. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă:

a) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitătilor din domeniul jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 166/1999, cu modificările si completările ulterioare;

b) art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiintarea Companiei Nationale „Loteria Română” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 25 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2001, cu modificările ulterioare, Statutul Companiei Nationale „Loteria Română” - S.A. modificându-se în mod corespunzător;

c) art. 3 lit. a), c) si d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare;

d) art. 13 alin. (1) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările si completările ulterioare;


e) art. 51 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie

f) art. 70 alin. (1) lit. g), art. 71 alin. (1) lit. e) si art. 74 lit. d) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul turismului,

Elena Gabriela Udrea

 

Bucuresti, 24 iunie 2009.

Nr. 77.

 

ANEXĂ

 

I. Taxe anuale percepute pentru activitătile din domeniul jocurilor de noroc

I. Taxe aferente licentei de organizare a jocurilor de noroc (anuale):

 

A. Pentru jocurile loto:

500.000 lei

B. Pentru pariuri mutuale:

200.000 lei

C. Pentru pariuri în cotă fixă:

100.000 lei

D. Pentru jocuri de noroc caracteristice activitătii cazinourilor:

400.000 lei

E. Pentru jocurile tip slot-machine:

25.000 lei

F. Pentru jocurile bingo desfăsurate în săli de joc:

40.000 lei

G. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune:

200.000 lei

II. Taxe aferente autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc (anuale):

 

A. Pentru jocurile loto:

800.000 lei

B. Pentru pariuri mutuale:

400.000 lei

C. Pentru pariuri în cotă fixă: 5% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai putin de 250.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficientă prezentate de operatorul economic

 

D. Pentru jocuri de noroc caracteristice activitătii cazinourilor:

 

(i) pentru fiecare masă, în municipiul Bucuresti:

250.000 lei

(ii) pentru fiecare masă, în alte locatii decât municipiul Bucuresti:

120.000 lei

E. Pentru fiecare mijloc de joc tip slot-machine:

8.000 lei

F. Pentru jocurile bingo desfăsurate în săli de joc:

30.000 lei

pentru fiecare sală, precum si 5 % din valoarea nominală a cartoanelor achizitionate de la Compania Natională „Imprimeria Natională” - S.A., care se achită în avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat detrezorerie la ridicarea cartoanelor

 

G. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune: 20% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai putin de 400.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficientă prezentate de operatorul economic

 

2. Valoarea minimă a capitalului social subscris si vărsat la data solicitării cererii de obtinere a licentei de organizare a jocurilor de noroc1)

A.

Pentru organizatorii care exploatează jocuri loto:

2.000.000 lei

B.

Pentru organizatorii care exploatează pariuri mutuale:

1.000.000 lei

C.

Pentru organizatorii care exploatează pariuri în cotă fixă:

1.000.000 lei

D.

Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc caracteristice activitătii cazinourilor:

1.000.000 lei

E.

Pentru organizatorii care exploatează jocurile tip slot-machine:

30.000 lei

F.

Pentru organizatorii care exploatează jocurile bingo desfăsurate în săli de joc:

100.000 lei

G. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune:

1.000.000 lei


1) În situatia în care acelasi organizator solicită licentă de organizare a jocurilor de noroc care implică utilizarea mai multor categorii de mijloace de joc, conditia de existentă a unei valori minimale a capitalului social subscris si vărsat la data cererii de obtinere a licentei de organizare a jocurilor de noroc se aplică cumulativ.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexele Acordului european referitor la transportul

rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957,

la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994

 

În temeiul prevederilor art. III din Legea nr. 333/2007 privind modificarea si completarea Legii nr. 31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se publică amendamentele din 2009 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările si completările ulterioare, traduse în limba română, amendamente intrate în vigoare pentru România la data de 1 ianuarie 2009, prevăzute în anexele nr. 1-3*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Pistru Popa Eusebiu Manea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 iunie 2009.

Nr. 687.


*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 bis din 26 iunie 2009, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.