MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 444/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 444            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 29 iunie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

32. - Hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 23/2009 privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi la Societatea Comercială „Nicolina" - S.A.

 

DECRETE

 

1.071. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.072. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.073. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.074. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.075. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.076. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.077. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.078. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.079. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.080. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător si numirea sa în functia de procuror

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

70. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative privind taxe si tarife cu caracter nefiscal

 

76. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de întretinere, înlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistentă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

433. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind unele măsuri de informare a consumatorilor

 

Rectificări la:

- Decretul nr. 652/1997

 


HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 23/2009 privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi la Societatea Comercială „Nicolina" - S.A.

 

În temeiul dispozitiilor art. 140 alin. (3) din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 3 din Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 23/2009 privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi la Societatea Comercială „Nicolina" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 12 mai 2009, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Raportul Curtii de Conturi cu privire la rezultatele controlului solicitat potrivit art. 1 urmează să fie înaintat Camerei Deputatilor până la data de 31 august 2009."

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din data de 24 iunie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 24 iunie 2009.

Nr. 32.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 901/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ilie Costică, judecător la Judecătoria Panciu, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 iunie 2009.

Nr. 1.071.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 852/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Cioroianu Stefan, judecător la Judecătoria Calafat, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 iunie 2009.

Nr. 1.072.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 853/2009,

 

Presedintele României decretează

 

Articol unic. - Domnul Iacob Gheorghe, judecător la Judecătoria Fetesti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 iunie 2009.

Nr. 1.073.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 849/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Merisescu Romei, judecător la Tribunalul Gorj, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 iunie 2009.

Nr. 1.074.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 892/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul judecător dr. Vasiliu Alexandru, judecător la Curtea de Apel Brasov, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 iunie 2009.

Nr. 1.075.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 895/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Morariu Adriana, judecător la Curtea de Apel Suceava, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 iunie 2009.

Nr. 1.076.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 902/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Raica Aurora, judecător la Judecătoria Turnu Măgurele, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 iunie 2009.

Nr. 1.077.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 903/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Tinca Magdalena, judecător la Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 iunie 2009.

Nr. 1.078.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 900/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 iulie 2009, doamna Zaharia Elena, judecător la Judecătoria Râmnicu Vâlcea, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 iunie 2009.

Nr. 1.079.

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător si numirea sa în functia de procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 871/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Lărgan Lucia Măria se eliberează din functia de judecător la Judecătoria Dej si se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 iunie 2009.

Nr. 1.080.

 


ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea unor acte normative privind taxe si tarife cu caracter nefiscal

 

Având în vedere că printre principalele măsuri pentru reducerea impactului crizei economice si financiare asupra economiei si grupurilor vulnerabile, asumate prin Programul de guvernare 2009-2012, se numără si „reducerea numărului de taxe si tarife, începând cu cele ale căror costuri de administrare sunt superioare încasărilor efective",

tinând cont de faptul că mentinerea unor taxe si tarife în actuala conjunctură economică accentuează impactul puternic negativ al crizei asupra resurselor financiare ale populatiei,

întrucât în urma unor analize riguroase a rezultat că veniturile realizate din încasarea unor taxe si tarife cu caracter nefiscal nu acoperă costurile de colectare, pe fond, contribuind doar la o birocratie excesivă pentru plătitori, se impun măsuri operative,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 1 de la notă se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. Pentru înregistrarea fiecărei cereri de prestare a serviciilor prevăzute la lit. A, C—E 30.000".

2. Punctul 2 de la notă se abrogă.

3. Punctul 3 de la notă se abrogă.

Art. II. - Anexa la Ordonanta Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de către Ministerul Administratiei si Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 570/2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. III. - Anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La capitolul II „Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate si înscrierea mentiunilor în acestea, precum si pentru eliberarea permiselor de vânătoare si de pescuit" punctul 1 „Acte de identitate", litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Denumirea serviciului

Taxa

(lei)

 

,,a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetătenii români, eliberarea sau prelungirea valabilitătii actelor de identitate pentru cetătenii străini si pentru persoanele fără cetătenie, precum si înscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei cetătenilor români

4"

 

2. La capitolul II punctul 1, literele b) si d) se abrogă.

3. La capitolul II, punctul 2 se abrogă.                                                 

4. La capitolul III „Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obtinerii permiselor de conducere" punctul 1 „Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoală de conducători de autovehicule", literele a) si d) se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Denumirea serviciului

Taxa

(lei)

 

,,a) obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile A,A1,B, B1 siB+E

5

 

d) obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile C, CI, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb si TV

24"

 

5. La capitolul III punctul 1, literele b), c), e) si f) se abrogă.

6. La capitolul III, punctul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Denumirea serviciului

Taxa

(lei)

„2

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum si a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere, precum si pentru persoanele care nu au absolvit o scoală de conducători de autovehicule, cu exceptia celor pentru categoriile B, B1, B+E

72"


7. La capitolul III, punctele 3 si 4 se abrogă.

8. La capitolul IV „Taxe de înmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe" punctul 1 „Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor si remorcilor", litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr crt.

Denumirea serviciului

Taxa

(lei)

 

„a) autovehicule si remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv

52"

 

9. La capitolul IV punctul 1, litera b) se abrogă.

10. După capitolul IV se introduce un nou capitol, capitolul IV1 „Taxă pentru furnizare date", cu următorul cuprins:

 

Nr crt.

Denumirea serviciului

Taxa

(lei)

 

„CAPITOLUL IV1

Taxă pentru furnizare date

 

Înregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul national de evidentă a persoanelor, precum si din Registrul national de evidentă a permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare si din registrele judetene si al municipiului Bucuresti de evidentă a permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare

 

 

 

4"

 

Art. IV. - Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 1 martie 2007, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6, litera q) va avea următorul cuprins:

,,q) avizarea amplasării de constructii supraterane, de obiective care emit în atmosferă fum si pulberi, de retele de înaltă tensiune sau de telecomunicatii, de sisteme de irigatii prin aspersie si a plantării de perdele forestiere pe o distantă de 500 m în afara zonei de protectie a platformelor meteorologice si a oricăror lucrări care conduc la dezafectarea unei unităti meteorologice din reteaua meteorologică natională;".

2. Anexa nr. 2 „Taxe pentru eliberarea de atestate si avize care se fac venit la bugetul de stat" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. V - Alineatul (1) al articolului 15 din Ordonanta Guvernului nr. 83/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Taxele pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare si a pasapoartelor simple se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, cu avizul Consiliului Concurentei."

Art. VI. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă:

a) alin. (10) al art. 30 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;

b) alin. (5) al art. 30 din Legea nr. 481/2004 privind protectia civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 22 iulie 2008;

c) art. 30 si 31 din Hotărârea Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 22 august 2005;

d) Hotărârea Guvernului nr. 2.337/2004 privind stabilirea taxelor pentru furnizarea datelor din Registrul national de evidentă a permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare si din registrele judetene si al municipiului Bucuresti de evidentă a permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 6 ianuarie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

 

Bucuresti, 14 iunie 2009.

Nr. 70.

 


ANEXA Nr. 1

(Anexă la Ordonanta Guvernului nr. 128/2000)

 

LISTA

cuprinzând serviciile prestate către persoanele fizice si/sau juridice de Ministerul Administratiei si Internelor prin unitătile, institutiile si structurile din subordine si taxele percepute pentru desfăsurarea acestor activităti

 

Nr. crt.

Denumirea prestatiei

Termenul de efectuare a prestatiei

Cuantumul taxei (lei)

Actele normative în baza cărora se efectuează prestatiile reglementate

În regim normal

În regim de urgentă

În regim normal

În regim de urgentă

1.

Avizarea efectuării lucrărilor care implică închiderea sau crearea de restrictii pentru circulatia pe drumurile publice a vehiculelor si/sau pietonilor, a proiectelor de instalare a mijloacelor de semnalizare rutieră prin indicatoare, marcaje, semafoare electrice si alte dispozitive speciale, precum si a amplasării obiectivelor social-economice în zona drumului public si proiectarea, constructia sau amenajarea intersectiilor si a căilor de acces la drumul public

30 de zile

5 zile

100

200

a) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare - art. 5 alin. (1) si (3), art. 30 alin. (4) si art. 33 alin. (1)si (2)

b) Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările ulterioare - art. 4 alin. (1), art. 8 alin. (1)si art. 87

c) Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare - art. 30 si art. 52 alin. (1)

2.

Eliberarea pentru persoane fizice si juridice a autorizatiilor pentru: procurarea primei arme letale; procurarea primei arme neletale supuse autorizării; acordarea atestatului de colectionar; functionarea poligoanelor de tragere si organizarea si desfăsurarea cursurilor de initiere si pregătire teoretică si practică pe linie de arme si munitii; eliberarea atestatului de instructor în poligonul de tragere

30 de zile

10 zile

100/ persoană fizică

300/ persoană juridică

300/ persoană fizică

500/ persoană juridică

a) Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, cu modificările si completările ulterioare - art. 12, art. 72 alin. (3), art. 80 si art. 85

b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările si completările ulterioare

3.

Eliberarea autorizatiei pentru procurarea armei letale sau neletale supuse autorizării titularului de permis (a doua armă si următoarele)

30 de zile

19 zile

50

100

a) Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare - art. 12

b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările si completările ulterioare

4.

Eliberarea cărtii de identitate a armei

15 zile

10 zile

20

40

a) Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare - art. 98

b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările si completările ulterioare

5.

Eliberarea unui nou permis de armă pentru persoanele fizice, respectiv a autorizatiei de detinere si folosire pentru persoanele juridice

15 zile

5 zile

20

40

Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare - art. 51 si 75

6.

Autorizarea desfăsurării operatiunilor cu arme si munitii de către persoanele juridice constituite ca armurieri

15 zile

10 zile

500

1.000

a) Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare - art. 106 si art. 110 alin. (3)

b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările si completările ulterioare

7.

Eliberarea autorizatiilor pentru efectuarea operatiunilor cu materii explozive, vizarea anuală a acestora, precum si eliberarea autorizatiilor de transfer sau tranzit al explozivilor de uz civil

30 de zile

15 zile

200

500

a) Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare - art. 8, 9 si 11

b) Hotărârea Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale explozivilor de uz civil si a conditiilor pentru introducerea lor pe piată - art. 18 alin. (1) si art. 23 alin. (3)

8.

Avizări artificieri si pirotehnisti

30 de zile

15 zile

5

10

Normele tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea si folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operatiuni specifice în activitătile detinătorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 536/2002, cu modificările si completările ulterioare - art. 115

9.

Taxă pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar

10 zile pentru persoane fizice sau juridice

30 de zile pentru persoane fizice aflate în state membre UE

 

10

 

Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, cu modificările si completările ulterioare - art. 21 si 213

10.

Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor fizice

 

 

22

 

Ordonanta Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare - art. 2

11.

Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor juridice si în cazul reprezentării titularului actului de către un avocat

 

 

44

 

Ordonanta Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare - art. 2

12.

Înregistrarea cererii pentru aplicarea apostilei

 

 

3

 

Ordonanta Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare - art. 2

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Legea nr. 139/2000)

 

TAXE

pentru eliberarea de atestate si avize care se fac venit la bugetul de stat

 

Taxe

Lei

a) Avizarea amplasării de constructii supraterane, de obiective care emit în atmosferă fum si pulberi, de retele de înaltă tensiune sau de telecomunicatii, de sisteme de irigatie prin aspersie si a plantării de perdele forestiere pe o distantă de 500 m în afara zonei de protectie a platformelor meteorologice

150

b) Atestare de competentă pentru: (i) efectuarea de observatii si măsurători meteorologice, altele decât cele efectuate în reteaua natională de statii meteorologice, si avizarea punerii în circulatie publică a datelor si informatiilor obtinute (ii) elaborarea prognozelor meteorologice ori a studiilor meteorologice si/sau dimatologice de către persoane fizice sau juridice, altele decât Centrul meteorologic national, si avizarea punerii în circulatie publică a acestora, astfel:

250

 

- prognoze specializate sau studii, la nivel local sau regional

500

- prognoze generale sau studii, la nivel national

1.500


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de întretinere, înlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistentă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene

 

Caracterul de urgentă este determinat de necesitatea acoperirii cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor ex-ISPAcare nu au putut fi prevăzute initial pentru îndeplinirea obiectivelor asumate prin memorandumurile de finantare/acordurile de finantare cu Uniunea Europeană, precum si pentru asigurarea sursei de finantare aferente cheltuielilor ce sunt declarate neeligibile de organismele de control, pentru evitarea blocajelor si implicit pentru a nu pune în pericol finalizarea investitiilor.

Neadoptarea acestor măsuri va conduce la blocarea contractelor semnate si la solicitarea de penalităti din partea contractorilor, precum si la întârzierea implementării proiectelor, existând riscul de a nu se realiza obiectivele până la termenele stabilite prin memorandumurile de finantare, si astfel finantarea acordată prin ISPAÎn valoare de 2 miliarde euro să fie recuperată de partea comunitară, respectiv suplimentar să fie aplicate tării beneficiare corectii financiare.

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Normele pentru constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de întretinere, înlocuire si dezvoltare, prevăzute în anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de întretinere, înlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistentă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată prin Legea nr. 108/2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) TVA-ul plătit din Fondul MD si recuperat ulterior de la bugetul de stat, în maximum 30 de zile lucrătoare."

2. La articolul 5, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) cheltuieli neeligibile reprezentând cheltuielile de achizitie sau productie a activelor corporale utilizate pentru implementarea proiectelor care beneficiază de asistentă tehnică nerambursabilă din partea Uniunii Europene dacă autoritatea responsabilă execută pregătirea terenului si a lucrărilor de constructie pe cont propriu, cheltuielile cu achizitia sau închirierea altor active care sunt considerate neeligibile, închirierea activelor fixe care sunt parte a cheltuielilor de capital, cheltuielile cu functionarea unitătii de implementare a proiectului, precum si pentru alte categorii de cheltuieli neeligibile necesare proiectului;".

3. La articolul 5, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) plata TVA-ului aferent lucrărilor de constructie, întretinerii, înlocuirii si dezvoltării activelor realizate cu finantare nerambursabilă din partea Uniunii Europene si în conformitate cu programul aprobat de autoritatea administratiei publice locale sau cu programul specific de operare si întretinere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinantatoare."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 17 iunie 2009.

Nr. 76.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind unele măsuri de informare a consumatorilor

 

În temeiul art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 284/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Pentru buna informare a consumatorilor si pentru a le acorda acestora posibilitatea să îsi exprime opinia cu privire la produsele si serviciile ce le sunt puse la dispozitie de către operatorii economici, este obligatorie afisarea de către operatorii economici, la loc vizibil în spatiul de comercializare sau, după caz, de prestare a serviciilor, a unui anunt cu numărul de telefon TEL INFO - CONSUMATOR: 0800 080999 - linie telefonică cu apelare gratuită, precum si adresele, numerele de telefon/fax si adresele de e-mail ale comisariatelor judetene pentru protectia consumatorilor, respectiv ale Comisariatului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti, în a cărui rază teritorială se află operatorul economic. De asemenea, placheta va contine adresa site-ului oficial al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor: www.anpc.gov.ro

(2) Adresele, numerele de telefon/fax si adresele de e-mail ale comisariatelor judetene pentru protectia consumatorilor, respectiv adresa, numărul de telefon/fax si adresa de e-mail ale Comisariatului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Placheta prevăzută la art. 1 va fi realizată prin grija operatorului economic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Operatorii economici care administrează site-uri de e-commerce (comert electronic) sunt obligati să prezinte pe prima pagină a site-ului (home page) un link către adresa oficială de web a Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor: www.anpc.gov.ro

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 535/2001 privind unele măsuri de informare a consumatorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 7 ianuarie 2002.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Marcel Bogdan Pandelică

 

Bucuresti, 16 iunie 2009.

Nr. 433.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMISARIATE JUDETENE PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Alba

Adresa: Alba lulia, bd. Octavian Goga nr. 9, cod 510150

Tel.: 0258/811.946

Fax: 0258/811.946

e-mail: reclamatii.alba@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Arad

Adresa: Arad, Str. Revolutiei nr. 50, cod 310009

Tel.: 0257/257.049

Fax: 0257/257.047

e-mail: reclamatii.arad@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Arges

Adresa: Pitesti, Str. Zorilor nr. 22, cod 110046

Tel.: 0248/222.960

Fax: 0248/218.522

e-mail: reclamatii.arges@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Bacău

Adresa: Bacău, Str. Erou Nechita nr. 2, cod 600011

Tel.: 0234/511.273

Fax: 0234/511.273

e-mail: reclamatii.bacau@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Bihor

Adresa: Oradea, Str. Sucevei nr. 4A, cod 410078

Tel.: 0259/431.817; 0259/415.089

Tel.: 0359/805500

Fax: 0259/431.817

e-mail: reclamatii.bihor@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Bistrita-Năsăud

Adresa: Bistrita, piata Petru Rares nr. 1, cod 420080

Tel.: 0263/211.681

Fax: 0263/215.898

e-mail: reclamatii.bistrita@opc.ro


Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Botosani

Adresa: Botosani, str. Arhimandrit Marchian nr. 10, bl. Turn, parter, ap. 1-2, cod 710224

Tel./fax: 0231/512.958

Tel.: 0231/512.959

Tel.: RDS: 0331/401000

e-mail: reclamatii.botosani@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Brăila

Adresa: Brăila, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 121, cod 810204

Tel.: 0239/614.846

Fax: 0239/615.641

e-mail: reclamatii.braila@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Brasov

Adresa: Brasov, str. A. I. Cuza nr. 12, cod 500085

Tel.: 0268/413.951

Fax: 0268/418.389

e-mail: reclamatii.brasov@opc.ro

Comisariatul Municipal pentru Protectia Consumatorilor Bucuresti

Adresa: Bucuresti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, cod 010798

Tel.: 021/310.63.75; 021/9660

Fax: 021/310.63.80

e-mail: reclamatii.bucuresti@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Buzău

Adresa: Buzău, str. Cartier Bazar bl. 4C, P, cod 120036

Tel.: 0238/720.908

Fax: 0238/720.908

e-mail: reclamatii.buzau@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Călărasi

Adresa: Călărasi, Str. Grivitei nr. 91, cod 910069

Tel.: 0242/317.897

Fax: 0242/312.499

e-mail: reclamatii.calarasi@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Caras-Severin

Adresa: Resita, Aleea Pinilor bl. 1, se. B, ap. 1-4, cod 320119

Tel.: 0255/213.083

Fax: 0255/211.040

e-mail: reclamatii.caras-severin@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Cluj

Adresa: Cluj-Napoca, str. Năvodari nr. 2, cod 400117

Tel.: 0264/431.367

Fax: 0264/431.368

e-mail: reclamatii.cluj@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Constanta

Adresa: Constanta, Str. Poporului nr. 121 bis, cod 900205

Tel.: 0241/550.550

Fax: 0241/631.528

e-mail: reclamatii.constanta@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Covasna

Adresa: Sf. Gheorghe, str. GaborAron nr. 1, cod 520003

Tel.: 0267/312.297

Fax: 0267/318.752

e-mail: reclamatii.covasna@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Dâmbovita

Adresa: Târgoviste, str. Udriste Năsturel nr. 1, cod 130132

Tel.: 0245/215.940

Fax: 0245/620.867

e-mail: reclamatii.dambovita@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Dolj

Adresa: Craiova, str. Gheorghe Chitu nr. 58, cod 200541

Tel.: 0251/510.400

Fax: 0251/510.666

e-mail: reclamatii.dolj@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Galati

Adresa: Galati, str. Al. I. Cuza 45 bis, bloc Cristal, se. 2, et. 3, cod 800216

Tel.: 0236/413.929

Fax: 0236/460.355

e-mail: reclamatii.galati@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Giurgiu

Adresa: Giurgiu, aleea Prof. Savin Popescu bl. MUV3, P, cod 080088

Tel.: 0246/216.402

Fax: 0246/216.402

e-mail: reclamatii.giurgiu@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Gorj

Adresa: Târgu Jiu, Str. Victoriei nr. 2 - Prefectura Gorj - parter, cod 210191

Tel.: 0253/212.521 Fax: 0253/217.776

e-mail: reclamatii.gorj@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Harghita

Adresa: Miercurea-Ciuc, Piata Libertătii nr. 5, cod 530140

Tel.: 0266/311.702

Fax: 0266/312.532

e-mail: reclamatii.harghita@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Hunedoara

Adresa: Deva, bd. M. Viteazu nr. 3, cod 331050

Tel.: 0254/214.971

Fax: 0254/215.936

e-mail: reclamatii.hunedoara@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Ialomita

Adresa: Slobozia, Aleea Parcului nr. 5, bl. B27, se. A, P, cod 920006

Tel.: 0243/231.067

Fax: 0243/231.410

e-mail: reclamatii.ialomita@opc.ro


Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Iasi

Adresa: Iasi, str. Toma Cozma nr. 11, cod 700554

Tel.: 0232/278.233

Fax: 0232/278.234

e-mail: reclamatii.iasi@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Ilfov

Adresa: Bucuresti, bd. N. Bălcescu nr. 21, et. III, sectorul 1, cod 010044

Tel.: 021/315.03.55 Fax: 021/315.03.28

e-mail: reclamatii.ilfov@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Maramures

Adresa: Baia Mare, str. Dimitrie Cantemir nr. 4B, cod 430093

Tel.: 0262/218.887

Tel.: 0362/402.713

Fax: 0262/218.644

e-mail: reclamatii.maramures@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Mehedinti

Adresa: Drobeta-Turnu Severin, Str. Unirii nr. 78-80, cod 220133

Tel.: 0252/315.276

Tel.: 0352/401.220

Fax: 0252/315.837

e-mail: reclamatii.mehedinti@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Mures

Adresa: Târgu Mures, str. Livezeni nr. 7, cod 540472

Tel.: 0265/254.625

Fax: 0265/255.153

e-mail: reclamatii.mures@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Neamt

Adresa: Piatra-Neamt, str. Alecu Russo nr. 12 bis, cod 610126

Tel.: 0233/217.090

Tel: 0333/401.480, 0333/401.481

Fax: 0233/219.810

e-mail: reclamatii.neamt@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Olt

Adresa: Slatina, str. Sevastopol nr. 2, cod 230079

Tel.: 0249/415.531

Fax: 0249/424.182

e-mail: reclamatii.olt@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Prahova

Adresa: Ploiesti, Str. Industriei nr. 111, cod 100514

Tel.: 0244/576.436

Tel.: 0344/401394; 0344/401.395

Fax: 0244/576.643

e-mail: reclamatii.prahova@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Sălaj

Adresa: Zalău, Piata Unirii nr. 20, cod 450059

Tel.: 0260/612.832

Fax: 0260/612.832

e-mail: reclamatii.salaj@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Satu Mare

Adresa: Satu Mare, str. Gheorghe Lazăr nr. 3, cod 440011

Tel.: 0261/768.733

Fax: 0261/736.240

e-mail: reclamatii.satumare@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Sibiu

Adresa: Sibiu, Str.Dorului nr. 21, cod 550352

Tel.: 0269/234.458

Fax: 0269/232.772

e-mail: reclamatii.sibiu@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Suceava

Adresa: Suceava, bd. G. Enescu nr. 2, bl. 7, parter, cod 720196

Tel.: 0230/530.876

Tel.: 0330/803.228

Fax: 0230/523.111

e-mail: reclamatii.suceava@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Teleorman

Adresa: Alexandria, sos. Turnu Măgurele nr. 12, cod 140003

Tel.: 0247/312.643

Fax: 0247/315.618

e-mail: reclamatii.teleorman@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Timis

Adresa: Timisoara, Str. Circumvalatiunii nr. 6, cod 300013

Tel.: 0256/422.790

Fax: 0256/443.287

e-mail: reclamatii.timis@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Tulcea

Adresa: Tulcea, Str. Păcii nr. 17A, cod 820048

Tel.: 0240/515.658

Fax: 0240/511.216

e-mail: reclamatii.tulcea@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Vâlcea

Adresa: Râmnicu Vâlcea, Str. Splaiul Independentei nr. 7, bl. 8, se. A, ap. 3, cod 240167

Tel.: 0250/747.120

Fax: 0250/743.906

e-mail: reclamatii.valcea@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Vaslui

Adresa: Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 304, parter, cod 730187

Tel.: 0235/361.450

Fax: 0235/361.450

e-mail: reclamatii.vaslui@opc.ro

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Vrancea

Adresa: Focsani, str. Lupeni nr. 6, cod 620151

Tel.: 0237/217.000

Fax: 0237/217.000

e-mail: reclamatii.vrancea@opc.ro

 

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR


 

RECTIFICĂRI

 

La Decretul nr. 652/1997 privind conferirea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 si 14 bis din 16 ianuarie 1998, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexă, în loc de: „Neagoe S. Stelian"se va citi: „Neagoe Dumitru Stelea".

în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 11 februarie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la art. I pct. 19, referitor la art. 26 alin. (2) din lege, în locde:,,... de la prevederile ari. 24 alin. (6)."se va citi: „...de la prevederile art. 24 alin. (7)."

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 741/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 25 martie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 417, în loc de: „417. Porcescu Ilarion, fiul luiAlexei (născut la 1.03.1925 în localitatea Soroca) si Nadejda, născut la data de 19 iunie 1956 în localitatea Drochia, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chetrosu, raionul Drochia. (1.277/2004)" se va citi: „417. Porcescu Ilarion, fiul lui Alexei (născut la 1.03.1925 în localitatea Soroca) si Nadejda, născut la data de 19 iunie 1956 în satul Chetrosu, sector Drochia, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chetrosu, raionul Drochia. (1.277/2004)".


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.