MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 316/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 316           LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 13 mai 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            518. -  Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            81. -  Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, privind stabilirea componentei nominale a Comitetului National pentru Situatii de Urgentă

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

            61. -  Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind Lista suporturilor si aparatelor pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, precum si cuantumul acestei remuneratii


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. -  Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Administratia Natională a Rezervelor de Stat, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -  Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora.

Art. 3. -  După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Administratiei si Internelor va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Vasile Muntenită

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 28 aprilie 2009.

Nr. 518.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale constructiilor care trec din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

Nr. crt.

Adresa constructiilor

Persoana juridică care administrează constructiile

Caracteristici tehnice ale constructiilor

Valoarea contabilă

Numărul de inventar

potrivit

H.G. nr. 1.705/2006

I

II

III

IV

V

VI

1

Judetul Sălaj

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 95

Clădire 95/23

- suprafata construită = 413 mp

- suprafata desfăsurată = 413 mp

40 lei

97208

2

Judetul Sălaj

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 95

Clădire 95/24

- suprafata construită = 48,6 mp

- suprafata desfăsurată = 48,6 mp

8.415 lei

97209

3

Judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 130

Constructie 130/53

- suprafata construită = 2,25 mp

- suprafata desfăsurată = 2,25 mp

0 lei

97283

4

Judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 130

Clădire 130/71

- suprafata construită = 4,8 mp

- suprafata desfăsurată = 4,8 mp

5.060 lei

97301

5

Judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 130

Constructie 130/39

- diametru = 80 mm

- lungime = 1 m

0 lei

97269

6

Judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 130

Constructie 130/40

- diametru = 80 mm

- lungime = 1 m

0 lei

97270

7

Judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 130

Constructie 130/41

- diametru = 80 mm

- lungime = 1 m

0 lei

97271

8

Judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 130

Constructie 130/42

- diametru = 80 mm

- lungime = 1 m

0 lei

97272

9

Judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 130

Constructie 130/43

- diametru = 80 mm

- lungime = 1 m

0 lei

97273

10

Judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 130

Constructie 130/44

- diametru = 80 mm

- lungime = 1 m

0 lei

97274

11

Judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 130

Constructie 130/45

- diametru = 80 mm

- lungime = 1 m

0 lei

97275

12

Judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 130

Constructie 130/46

- diametru = 80 mm

- lungime = 1 m

0 lei

97276

13

Judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 130

Constructie 130/47

- diametru = 80 mm

- lungime = 1 m

0 lei

97277

14

Judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 130

Constructie 130/48

- diametru = 80 mm

- lungime = 1 m

0 lei

97278

15

Judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 130

Constructie 130/49

- diametru = 80 mm

- lungime = 1 m

0 lei

97279

16

Judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 130

Constructie 130/50

- diametru = 80 mm

- lungime = 1 m

0 lei

97280

17

Judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 130

Constructie 130/51

- diametru = 80 mm

- lungime = 1 m

0 lei

97281

18

Judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 130

Constructie 130/52

- diametru = 80 mm

- lungime = 1 m

0 lei

97282

19

Judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 130

Clădire 130/7

- suprafata construită = 134 mp

- suprafata desfăsurată = 134 mp

11 lei

97236

20

Judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 130

Clădire 130/8

- suprafata construită = 134 mp

- suprafata desfăsurată = 134 mp

11 lei

97237

21

Judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 130

Clădire 130/10

- suprafata construită = 134 mp

- suprafata desfăsurată = 134 mp

11 lei

97239

22

Judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 130

Clădire 130/11

- suprafata construită = 134 mp

- suprafata desfăsurată = 134 mp

11 lei

97240


I

II

iii

IV

V

VI

23

Judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 130

Clădire 130/12

- suprafata construită = 134 mp

- suprafata desfăsurată = 134 mp

11 lei

97241

24

Judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 130

Clădire 130/13

- suprafata construită = 134 mp

- suprafata desfăsurată = 134 mp

11 lei

97242

25

Judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 130

Clădire 130/15

- suprafata construită = 134 mp

- suprafata desfăsurată = 134 mp

11 lei

97244

26

Judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 130

Clădire 130/16

- suprafata construită = 134 mp

- suprafata desfăsurată = 134 mp

11 lei

97245

27

Judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 130

Clădire 130/17

- suprafata construită = 134 mp

- suprafata desfăsurată = 134 mp

11 lei

97246

28

Judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 130

Clădire 130/18

- suprafata construită = 134 mp

- suprafata desfăsurată = 134 mp

11 lei

97247

29

Judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 130

Clădire 130/9

- suprafata construită = 134 mp

- suprafata desfăsurată = 134 mp

11 lei

97262

30

Judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 130

Clădire 130/1

- suprafata construită = 55 mp

- suprafata desfăsurată = 55 mp

2 lei

97230

31

Judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 130

Constructie 130/75

- lungime = 124 ml

- diametru = 200 mm

1 leu

97305

32

Judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 135

Clădirel 35/59

- suprafata construită = 5 mp

- suprafata desfăsurată = 5 mp

2.054 lei

97402

33

Judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 135

Clădire 135/64

- suprafata construită = 8 mp

- suprafata desfăsurată = 8 mp

7.591 lei

97407

34

Judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 135

Constructie 135/65

-  lungime = 40 ml

14 lei

97408

35

Judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 135

Clădire 135/67

- suprafata construită = 65 mp

- suprafata desfăsurată = 65 mp

167.508 lei

97410

36

Judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 135

Clădire 135/10

- suprafata construită = 22,5 mp

- suprafata desfăsurată = 22,5 mp

18.774 lei

97353

37

Judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 135

Constructie 135/54

- suprafata construită = 84 mp

- suprafata desfăsurată = 84 mp

5 lei

97397

38

Judetul Buzău

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 140

Clădire 140/43

- suprafata construită = 155,23 mp

- suprafata desfăsurată = 155,23 mp

13 lei

97472

39

Judetul Buzău

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 140

Clădire 140/44

- suprafata construită = 155,23 mp

- suprafata desfăsurată = 155,23 mp

13 lei

97473

40

Judetul Buzău

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 140

Clădire 140/31

- suprafata construită = 155,23 mp

- suprafata desfăsurată = 155,23 mp

13 lei

97460

41

Judetul Buzău

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 140

Clădire 140/32

- suprafata construită = 155,23 mp

- suprafata desfăsurată = 155,23 mp

13 lei

97461


I

II

iii

IV

V

VI

42

Judetul Buzău

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 140

Clădire 140/33

- suprafata construită = 155,23 mp

- suprafata desfăsurată = 155,23 mp

13 lei

97462

43

Judetul Buzău

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 140

Clădire 140/34

- suprafata construită = 155,23 mp

- suprafata desfăsurată = 155,23 mp

13 lei

97463

44

Judetul Buzău

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 140

Clădire 140/35

- suprafata construită = 155,23 mp

- suprafata desfăsurată = 155,23 mp

13 lei

97464

45

Judetul Buzău

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 140

Clădire 140/36

- suprafata construită = 155,23 mp

- suprafata desfăsurată = 155,23 mp

13 lei

97465

46

Judetul Buzău

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 140

Clădire 140/37

- suprafata construită = 155,23 mp

- suprafata desfăsurată = 155,23 mp

13 lei

97466

47

Judetul Buzău

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 140

Clădire 140/38

- suprafata construită = 155,23 mp

- suprafata desfăsurată = 155,23 mp

13 lei

97467

48

Judetul Buzău

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 140

Clădire 140/39

- suprafata construită = 155,23 mp

- suprafata desfăsurată = 155,23 mp

13 lei

97468

49

Judetul Buzău

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 140

Clădire 140/40

- suprafata construită = 155,23 mp

- suprafata desfăsurată = 155,23 mp

13 lei

97469

50

Judetul Buzău

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 140

Clădire 140/41

- suprafata construită = 155,23 mp

- suprafata desfăsurată = 155,23 mp

13 lei

97470

51

Judetul Buzău

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 140

Clădire 140/42

- suprafata construită = 155,23 mp

- suprafata desfăsurată = 155,23 mp

13 lei

97471

52

Judetul Buzău

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 140

Clădire 140/45

- suprafata construită = 80,4 mp

- suprafata desfăsurată = 80,4 mp

68.458 lei

97433

53

Judetul Gorj

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 145

Clădire 145/19

- suprafata construită = 135 mp

- suprafata desfăsurată = 135 mp

11 lei

97534

54

Judetul Gorj

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 145

Clădire 145/20

- suprafata construită = 135 mp

- suprafata desfăsurată = 135 mp

11 lei

97535

55

Judetul Gorj

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 145

Clădire 145/21

- suprafata construită = 135 mp

- suprafata desfăsurată = 135 mp

11 lei

97536

56

Judetul Gorj

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 145

Clădire 145/22

- suprafata construită = 135 mp

- suprafata desfăsurată = 135 mp

11 lei

97537

57

Judetul Gorj

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 145

Clădire 145/23

- suprafata construită = 135 mp

- suprafata desfăsurată = 135 mp

11 lei

97538

58

Judetul Gorj

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 145

Clădire 145/24

- suprafata construită = 135 mp

- suprafata desfăsurată = 135 mp

11 lei

97539

59

Judetul Gorj

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 145

Clădire 145/25

- suprafata construită = 135 mp

- suprafata desfăsurată = 135 mp

11 lei

97540

60

Judetul Gorj

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 145

Clădire 145/26

- suprafata construită = 135 mp

- suprafata desfăsurată = 135 mp

11 lei

97541


I

II

III

IV

V

VI

61

Judetul Gorj

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 145

Clădire 145/27

- suprafata construită = 135 mp

- suprafata desfăsurată = 135 mp

11 lei

97542

62

Judetul Gorj

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 145

Clădire 145/28

- suprafata construită = 135 mp

- suprafata desfăsurată = 135 mp

11 lei

97543

63

Judetul Gorj

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 145

Clădire 145/29

- suprafata construită = 135 mp

- suprafata desfăsurată = 135 mp

11 lei

97544

64

Judetul Gorj

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 145

Clădire 145/30

- suprafata construită = 135 mp

- suprafata desfăsurată = 135 mp

11 lei

97545

65

Judetul Gorj

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 145

Clădire 145/31

- suprafata construită = 135 mp

- suprafata desfăsurată = 135 mp

11 lei

97546

66

Judetul Gorj

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 145

Clădire 145/32

- suprafata construită = 135 mp

- suprafata desfăsurată = 135 mp

11 lei

97547

67

Judetul Gorj

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 145

Clădire 145/33

- suprafata construită = 135 mp

- suprafata desfăsurată = 135 mp

11 lei

97549

68

Judetul Gorj

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 145

Clădire 145/34

- suprafata construită = 135 mp

- suprafata desfăsurată = 135 mp

11 lei

97550

69

Judetul Gorj

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 145

Constructie 145/72

-  lungime = 125 m

2 lei

97588

70

Judetul Gorj

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 145

Constructie 145/94

- diametru = 300 mm

- suprafata construită = 2 mp

- suprafata desfăsurată = 2 mp

0 lei

97610

71

Judetul Gorj

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 145

Clădire 145/97

- suprafata construită = 36 mp

- suprafata desfăsurată = 36 mp

6 lei

97613

72

Judetul Gorj

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 145

Clădire 145/98

- suprafata construită = 36 mp

- suprafata desfăsurată = 36 mp

6 lei

97614

73

Judetul Gorj

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 145

Constructie 145/119

- diametru = 76 mm

- lungime = 12 m

3 lei

97635

74

Judetul Gorj

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 145

Clădire 145/17

- suprafata construită = 64 mp

- suprafata desfăsurată = 64 mp

6 lei

97532

75

Judetul Dâmbovita

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 235

Clădire 235/15

- suprafata construită = 27,3 mp

- suprafata desfăsurată = 27,3 mp

1 leu

97724

76

Judetul Sibiu

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 260

Clădire 260/2

- suprafata construită = 234 mp

- suprafata desfăsurată = 234 mp

8 lei

97820

77

Judetul Sibiu

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 260

Clădire 260/5

- suprafata construită = 11 mp

- suprafata desfăsurată = 11 mp

1 leu

97823

78

Judetul Sibiu

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 260

Clădire 260/11

- suprafata construită = 40 mp

- suprafata desfăsurată = 40 mp leu

1 leu

97829


I

II

III

IV

V

VI

79

Judetul Sibiu

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 260

Constructie 260/14

- suprafata construită = 1.080 mp

- suprafata desfăsurată = 1.080 mp

1 leu

97832

80

Judetul Sibiu

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 260

Constructie 260/16

- suprafata construită = 1 mp

- suprafata desfăsurată = 1 mp

0 lei

97834

81

Judetul Sibiu

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 260

Constructie 260/17

- suprafata construită = 1 mp

- suprafata desfăsurată = 1 mp

0 lei

97835

82

Judetul Sibiu

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 260

Clădire 260/29

- suprafata construită = 25 mp

- suprafata desfăsurată = 25 mp

4 lei

97847

83

Judetul Sibiu

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 260

Clădire 260/30

- suprafata construită = 25 mp

- suprafata desfăsurată = 25 mp

4 lei

97848

84

Judetul Sibiu

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 260

Constructie 260/41

- suprafata construită = 0,5 mp

- suprafata desfăsurată = 0,5 mp

0 lei

97859

85

Judetul Sibiu

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 260

Constructie 260/42

- suprafata construită = 0,5 mp

- suprafata desfăsurată = 0,5 mp

0 lei

97860

86

Judetul Sibiu

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 260

Constructie 260/43

- suprafata construită = 0,5 mp

- suprafata desfăsurată = 0,5 mp

0 lei

97861

87

Judetul Sibiu

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 260

Constructie 260/44

- suprafata construită = 0,5 mp

- suprafata desfăsurată = 0,5 mp

0 lei

97862

88

Judetul Sibiu

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 260

Constructie 260/45

- suprafata construită = 0,5 mp

- suprafata desfăsurată = 0,5 mp

0 lei

97863

89

Judetul Sibiu

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 260

Constructie 260/46

- suprafata construită = 0,5 mp

- suprafata desfăsurată = 0,5 mp

0 lei

97864

90

Judetul Neamt

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 330

Clădire 330/83

- suprafata construită = 300 mp

- suprafata desfăsurată = 300 mp

1 leu

98371

91

Judetul Neamt

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 330

Constructie 330/57

- diametru = 108 mm

- lungime = 500 m

80 lei

98343

92

Judetul Sibiu

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 345

Constructie 345/27

- diametru = 67 mm

- Iungime=915 m

22 lei

98582

93

Judetul Sibiu

Ministerul Administratiei si Internelor ANRS

Unitatea Teritorială 345

Clădire 345/32

- suprafata construită = 75 mp

- suprafata desfăsurată = 75 mp

3.002 lei

98587

94

Judetul Ilfov

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 350

Constructie 350/26

-  lungime = 1.465,5 m

40 lei

98616

95

Judetul Ilfov

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 350

Constructie 350/67

- suprafata construită = 172 mp

- volum = 1.239,6 mc

17 lei

98657

96

Judetul Ilfov

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 350

Constructie 350/68

- suprafata construită = 172 mp

- volum = 1.239,6 mc

17 lei

98658

97

Judetul Ilfov

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 350

Constructie 350/69

- suprafata construită = 172 mp

- volum = 1.239,6 mc

17 lei

98659


I

II

III

IV

V

VI

98

Judetul Ilfov

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 350

Constructie 350/70

- suprafata construită = 172 mp

- volum = 1.239,6 mc

17 lei

98660

99

Judetul Ilfov

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 350

Constructie 350/71

- suprafata construită = 172 mp

- volum = 1.239,6 mc

17 lei

98661

100

Judetul Ilfov

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 350

Constructie 350/72

- suprafata construită = 172 mp

- volum = 1.239,6 mc

17 lei

98662

101

Judetul Ilfov

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 350

Constructie 350/73

- suprafata construită = 172 mp

- volum = 1.239,6 mc

17 lei

98663

102

Judetul Ilfov

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 350

Constructie 350/74

- suprafata construită = 172 mp

- volum = 1.239,6 mc

17 lei

98664

103

Judetul Ilfov

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 350

Constructie 350/75

- suprafata construită = 172 mp

- volum = 1.239,6 mc

17 lei

98665

104

Judetul Ilfov

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 350

Constructie 350/76

- suprafata construită = 172 mp

- volum = 1.239,6 mc

17 lei

98666

105

Judetul Ilfov

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 350

Constructie 350/78

- suprafata construită = 172 mp

- volum = 1.239,6 mc

17 lei

98667

106

Judetul Ilfov

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 350

Constructie 350/77

- suprafata construită = 172 mp

- volum = 1.239,6 mc

17 lei

98688

107

Judetul Neamt

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 425

Clădire 425/22

- suprafata construită = 4,88 mp

- suprafata desfăsurată = 4,88 mp

1.445 lei

98858

108

Judetul Prahova

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 440

Constructie 440/20

- suprafata construită = 36 mp

- suprafata desfăsurată = 36 mp

139.791 lei

99159

109

Judetul Prahova

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 440

Constructie 440/21

- suprafata construită = 36 mp

- suprafata desfăsurată = 36 mp

139.791 lei

99160

110

Judetul Prahova

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 440

Constructie 440/22

- suprafata construită = 36 mp

- suprafata desfăsurată=36 mp

139.791 lei

99161

111

Judetul Prahova

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 440

Constructie 440/23

- suprafata construită = 36 mp

- suprafata desfăsurată = 36 mp

139.791 lei

99162

112

Judetul Prahova

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 440

Clădire 440/92

- suprafata construită = 10 mp

- suprafata desfăsurată = 10 mp

3 lei

99229

113

Judetul Prahova

Ministerul Administratiei si Internelor

ANRS

Unitatea Teritorială 440

Clădire 440/93

- suprafata construită = 10 mp

- suprafata desfăsurată = 10 mp

3 lei

99230


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind stabilirea componentei nominale a Comitetului National pentru Situatii de Urgentă

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2005, precum si a art. 1 alin. (2) si (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.489/2004 privind organizarea si functionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgentă, cu modificările si completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, cu modificările ulterioare, ce stabilesc înfiintarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin reorganizarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite următorul ordin:

Art. 1. -  Se aprobă componenta nominală a Comitetului National pentru Situatii de Urgentă si lista consultantilor din Comitetul National pentru Situatii de Urgentă, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 465/2008 privind stabilirea componentei nominale a Comitetului National pentru Situatii de Urgentă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 9 mai 2008, se abrogă.

Art. 3. -  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Cristian Făinisi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 81.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a membrilor Comitetului National pentru Situatii de Urgentă

 

I. Presedinte

Dan Nica -  viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor

II. Vicepresedinte

Mihai Viorel Fifor -  secretar de stat pentru relatia cu prefecturile

III. Membri

1. Ministerul Administratiei si Internelor

Cristian Făinisi -  secretar de stat, sef al Departamentului ordine si sigurantă publică

Ion Mavrodin -  adjunct al sefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale

Carmen Teodorescu -  director la Administratia Natională a Rezervelor de Stat

2. Ministerul Apărării Nationale

Viorel Oancea -  secretar de stat

3. Ministerul Afacerilor Externe

Bogdan Mazuru -  secretar de stat


4. Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Marin Anton -  secretar de stat

5. Ministerul Economiei

Constantin Claudiu Stafie -  secretar de stat

Valică Gorea -  presedintele Agentiei Nucleare

6. Ministerul Finantelor Publice

Gheorghe Gherghina -  secretar de stat

7. Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Cătălin Aurelian Rosculete -  secretar de stat

8. Ministerul Mediului

Dan Cârlan -  secretar de stat

9. Ministerul Sănătătii

Raed Arafat -  subsecretar de stat

10. Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale

Marius-Constantin Fecioru -  secretar de stat

11. Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei

Ion Andreica -  secretar de stat

12. Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării Augustin

Constantin Mitu -  secretar de stat

13. Serviciul Român de Informatii

Florian Coldea -  prim-adjunctul directorului SRI

14. Serviciul de Telecomunicatii Speciale

Corneliu Grigore -  prim-adjunctul directorului STS

15. Serviciul de Protectie si Pază

Gabriel Cretu -  prim-adjunct al directorului

16. Inspectoratul de Stat în Constructii

Constantin Adrian Balaban-Grăjdan -  inspector general de stat

17. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă

Vladimir Secară -  inspector general

18. Secretariatul General al Guvernului

Constantin StănutTucan -  directorul Directiei Speciale

19. Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor

Csutak-Nagy Laszlo -  subsecretar de stat

20. Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare

Vajda Borbala -  secretar de stat

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

consultantilor din Comitetul National pentru Situatii de Urgentă

 

1. Ministerul Administratiei si Internelor

Adrian Tătărusanu -  Directia generală management operational

Nicusor lonită -  Directia generală management operational

Florin Matei -  director -  Administratia Natională a Rezervelor de Stat

loan State -  sef serviciu -  Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale

Ovidiu Popescu -  sef serviciu -  Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale

2. Ministerul Apărării Nationale

Alexandru Găluscă -  comandantul Centrului National Militar de Comandă

3. Ministerul Afacerilor Externe

Florina Sava -  sef COSUC

4. Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Eugen Marin -  sef serviciu Octavian Alalitei -  sef centru operativ


5. Ministerul Economiei

Alexandru Săndulescu -  director

Mihai Sorin Găman -  director

Aurel Cazacu -  director

Eugen Banches—Agentia Nucleară

Aurică Calotescu -  consilier

Ion Turluianu -  sef Serviciu situatii de urgentă

6. Ministerul Finantelor Publice

Ion Grigore -  director (domeniu financiar) Ion Jernoiu -  consilier (domeniu financiar)

7. Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Laurentiu lancu -  consilier

Sevastean Cretescu -  consilier

Marian Cristea -  consilier

Niculae Dinu -  consilier

Valentin Spoeală -  referent de specialitate

Elena Dinică -  referent de specialitate

8. Ministerul Mediului

Mary-Jeanne Adler - director

9. Ministerul Sănătătii

Alexandru Viorel Rosu -  consilier superior Viorel Mitrofan -  consilier superior Sorin Chifulescu -  consilier superior

10. Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

Ion Bucătaru -  expert

11. Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei

Cristian Stamatiade -  director general Alexandru Antal -  sef serviciu

12. Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării

Ion Axente Scurtu -  consilier

Cătălina Chendea -  inspector de specialitate

13. Serviciul Român de Informatii

Jan Tache -  ofiter specialist Traian-Aurelian Penes -  ofiter specialist

14. Serviciul de Telecomunicatii Speciale

Marius Burlan - sef de birou Dănut Popescu -  loctiitor sef directie

15. Serviciul de Protectie si Pază

Mircea Căiteanu - sef de birou Iulian Cenusă -  sef de birou

16. Inspectoratul de Stat în Constructii

Ovidiu Cristian Cordoneanu -  director

17. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă

Liviu-Viorel Nemes -  prim-adjunctul inspectorului general Constantin Zamfir -  adjunctul inspectorului general

18. Secretariatul General al Guvernului

Viorel Andronie -  consilier Eugen Blănaru -  consilier

19. Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor

Niculae Lazăr -  director Virgil Marcel Eftimie -  director Măria Magda Andresescu -  director Victor Zamfirescu -  consilier Florica Durlea -  sef serviciu

20. Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare

Alexandru Rodna -  director general Lucian Biro -  director

 


ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind Lista suporturilor

si aparatelor pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată

pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, precum si cuantumul

acestei remuneratii

 

Tinând cont de Referatul nr. SDG/1.038 din 24 aprilie 2009 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii cu publicul, având în vedere dispozitiile art. 107, art. 1312 alin. (2) si ale art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 173/2008 privind constituirea Comisiei de negociere a listei aparatelor si suporturilor din domeniul sonor si audiovizual pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale datorată autorilor de opere muzicale si audiovizuale, artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme si videograme,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. -  Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Protocolul privind Lista suporturilor si aparatelor pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, precum si cuantumul acestei remuneratii, încheiat între organismele de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual -  Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN-SARA), Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România - Asociatia Română de Gestiune a Operelor Audiovizuale (UPFAR-ARGOA), Asociatia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR), pe de o parte, si Asociatia Producătorilor si Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (APDETIC), Societatea Comercială „Star Print Trade Co." -  S.R.L., Asociatia Operatorilor Mobili din România (AOMR), Societatea Comercială „Vodafone România" -  S.A. si Societatea Comercială „Orange România" -  S.A., pe de altă parte, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. -  Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Eugen Vasiliu

 

Bucuresti, 24 aprilie 2009.

Nr. 61.

 

ANEXĂ

 

PROTOCOL din 10 aprilie 2009

privind Lista suporturilor si aparatelor pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, precum si cuantumul acestei remuneratii

 

1. Prezentul protocol reglementează lista aparatelor si suporturilor pentru care se datorează remuneratie compensatorie pentru copie privată, în conformitate cu dispozitiile art. 107 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.

2. Prin fabricant/importator, în sensul prezentului protocol, se întelege orice persoană care fabrică sau importă pe teritoriul României suporturi pe care se pot realiza înregistrări sonore ori audiovizuale si/sau de aparate concepute pentru realizarea de copii, în situatia prevăzută la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

3. Persoanele prevăzute la pct. 2 vor plăti organismului de gestiune colectivă, unic colector, desemnat prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, o remuneratie compensatorie pentru copia privată, lunară, potrivit tabelelor cuprinse în Lista suporturilor si aparatelor pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, ce constituie anexele nr. 1 si 2 la prezentul protocol.

4. Baza de calcul asupra căreia se aplică procentele prevăzute în cele două tabele o constituie, după caz:

a) valoarea totală în vamă a aparatelor si suporturilor ce permit reproducerea operelor sonore si audiovizuale, în sistem analog si digital, în luna pentru care este datorată (în baza de calcul nu intră TVA, taxe vamale, accize);

b) valoarea totală a facturilor lunare, emise de fabricanti, pentru aparatele si suporturile ce permit reproducerea operelor sonore si audiovizuale, în sistem analog si digital (în baza de calcul nu intră TVA), fabricate în România.


5. Remuneratia compensatorie prevăzută în prezentul protocol se plăteste lunar, până la data de 15 a fiecărei luni următoare celei pentru care este datorată.

6. Odată cu plata remuneratiei, importatorii si fabricantii vor comunica organismului de gestiune colectivă unic colector un raport cuprinzând:

a) lista aparatelor si suporturilor fabricate sau importate pe teritoriul României;

b) baza de calcul pe grupe de produse (aparate si suporturi, conform anexelor nr. 1 si 2).

7. Pentru întârzieri la plată, importatorii si/sau fabricantii datorează penalităti echivalente cu dobânda de referintă a Băncii Nationale a României, aferente sumelor neachitate la termen, calculate pe zi de întârziere.

8. Lista suporturilor si aparatelor pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată poate fi negociată după 2 ani de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, în concordantă cu suporturile si aparatele ce permit reproducerea operelor sonore sau audiovizuale cunoscute la data introducerii noii cereri de negocieri.

9. Prezentul protocol, împreună cu Lista suporturilor si aparatelor pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale se aplică tuturor persoanelor care fabrică sau importă pe teritoriul României suporturi pe care se pot realiza înregistrări sonore ori audiovizuale în sistem analog sau digital si/sau de aparate concepute pentru realizarea de copii, în conditiile art. 34 si 107 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Părtile sunt de acord cu înaintarea prezentului protocol către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, potrivit art. 1312 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, pentru publicare în Monitorul Oficial, Partea I.

*

Prezentul protocol intră în vigoare după 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, în baza deciziei Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Prezentul protocol s-a încheiat în data de 10 aprilie 2009, în 9 (nouă) exemplare, cu fortă probantă eqală.

 

UCMR-ADA

CREDIDAM

Ana Achim,

Stefan Gheorghiu,

director general

director general

DACIN-SARA

UPFAR-ARGOA

Mircea Muresan,

Ionel Udrescu,

director general

vicepresedinte

UPFR,

APDETIC

Tedy Crestin,

Valentin Negoită,

director executiv

presedinte

ADPFR

STAR PRINT TRADE CO.

Sorinei Chelariu,

Liviu Gosa,

presedinte

director general

VODAFONE

ORANGE

Aurelia Dragomirescu,

Mădălina Albinescu,

director

coordonatorul Departamentului juridic

AOMR

 

Liviu Popescu,

 

director executiv

 

 

PROCES-VERBAL din 10 aprilie 2009

privind Lista suporturilor si aparatelor pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, precum si cuantumul acestei remuneratii

 

Încheiat între:

- Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru drepturi de autor (UCMR-ADA), cu sediul în Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, reprezentată prin director general Ana Achim;

- Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual -  Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN-SARA), cu sediul în Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, intr. B, et. 3, camera 50-52, sectorul 1, reprezentată prin director general Mircea Muresan;

- Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul în Bucuresti, bd. Nicolae Titulescu nr. 88B, sectorul 1, reprezentată prin director executiv Tedy Crestin;

- Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), cu sediul în Bucuresti, str. Jules Michelet nr. 15-17, sectorul 1, reprezentat prin director general Stefan Gheorghiu;

- Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România - Asociatia Română de Gestiune a Operelor Audiovizuale (UPFAR-ARGOA), cu sediul în Bucuresti, str. Dem I. Dobrescu nr. 4-6, et. 3, camera 44, sectorul 1, reprezentată prin vicepresedinte Ionel Udrescu;

- Asociatia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR), cu sediul în Bucuresti, str. Stirbei Vodă nr. 103, bl. 24A, et 2, ap 6, sectorul 1, reprezentată prin Sorinei Chelariu;

în calitate de membri ai comisiei -  organisme de gestiune colectivă;


SI

- Asociatia Producătorilor si Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (APDETIC), cu sediul în Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 105A, sectorul 4, reprezentată prin presedinte Valentin Negoită;

- Star Print Trade Co., cu sediul în Bucuresti, bd. Dimitrie Pompei nr. 8, clădirea Feper, et. 1, sectorul 2, reprezentată prin director general Liviu Gosa,

în calitate de membri ai comisiei, care reprezintă importatori/fabricanti de suporturi pe care se pot realiza înregistrări sonore ori audiovizuale si/sau de aparate concepute pentru realizarea de copii, indiferent de modul de functionare, ce permit reproducerea operelor sonore sau audiovizuale,

în urma negocierilor, au convenit anexa nr. 1 la protocol, cuprinzând Lista suporturilor si aparatelor pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, după cum urmează:

 

ANEXA Nr. 1

la protocol

 

LISTA

suporturilor si aparatelor pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore si audiovizuale

 

a) Aparate

1. Televizoare si magnetoscoape digitale cu HDD sau mediu de stocare încorporat, playere audio/video cu mediu de stocare, MP3 playere, MP4 playere, IPOD mediaplayer care suportă următoarele formate: AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XVID, DIVX (v3.11, v4.x, V5x, V6x), XVID/VCD, SVCD, DVD, ACC, WMA, WMV, ASF, MP3, MP4, WAV, IMOD si orice versiune a acestora dezvoltată ulterior 0,5%

2. Blu ray recorder 0,5%

3. HD DVD recorder 0,5%

4. Audio recorder 0,5%

5. Minidisk recorder 0,5%

6. Video recorder 0,5%

7. CD recorder, echipament HI FI ce functionează de sine stătător 0,5%

8. DVD recorder, echipament HI FI ce functionează de sine stătător 0,5%

9. MP3 recorder 0,5%

10. CDwriter 0,5% H.DVDwriter 0,5%

12. CD writer încorporat în computer 0,5% (procentul se aplică la valoarea ce reprezintă 7% din valoarea întregului sistem împreună cu care se comercializează CD writer-ul)

13. DVD writer încorporat în computer 0,5% (procentul se aplică la valoarea ce reprezintă 7% din valoarea întregului sistem împreună cu care se comercializează DVD writer-ul)

14. Hard disk extern, inclusiv cel cu intrare si/sau iesire audiovideo, indiferent de denumirea purtată 0,5%

15. Hard disk încorporat în computer 0,5% (procentul se aplică la o valoare ce reprezintă 10% din valoarea întregului sistem împreună cu care se comercializează hard disk-ul)

16. Stick-uri de memorie 0,5%

b) Suporturi

1. Cârduri de memorie (altele decât cele pentru telefoane) 3%

2. Disc Blu ray 3%

3. HD DVD Disc 3%

4. Casete audio 3%

5. Minidisk 3%

6. Casete video tip VHS, Super VHS (cu exceptia casetelor pentru camerele video portabile de genul: Video 8, Digital 8, HI8, DVM, VHS-C, Super VHS-C), D-VHS, casete video HD 3%

7. Orice tip de DVD sau CD blank, inclusiv de CD data 3%

 

UCMR-ADA

CREDIDAM

Ana Achim,

Stefan Gheorghiu,

director general

director general

DACIN-SARA

UPFAR-ARGOA

Mircea Muresan,

Ionel Udrescu,

director general

vicepresedinte

UPFR,

APDETIC

Tedy Crestin,

Valentin Negoită,

director executiv

presedinte

ADPFR

STAR PRINT TRADE CO.

Sorinei Chelariu,

Liviu Gosa,

presedinte

director general

 

PROCES-VERBAL

din 12 martie 2009

privind Lista suporturilor si aparatelor pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, precum si cuantumul acestei remuneratii

 

Încheiat între:

- Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru drepturi de autor (UCMR-ADA), cu sediul în Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, reprezentată prin director general Ana Achim;

- Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual -  Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN SARA), cu sediul în Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4—6, intr. B, et. 3, camera. 50—52, sectorul 1, reprezentată prin director general Mircea Muresan;


- Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul în Bucuresti, bd. Nicolae Titulescu nr. 88B, sectorul 1, reprezentată prin director executiv Tedy Crestin;

- Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), cu sediul în Bucuresti, str. Jules Michelet nr. 15—17, sectorul 1, reprezentat prin director general Stefan Gheorghiu;

- Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România - Asociatia Română de Gestiune a Operelor Audiovizuale (UPFAR-ARGOA), cu sediul în Bucuresti, str. Dem I. Dobrescu nr. 4—6, et. 3, camera. 44, sectorul 1, reprezentată prin vicepresedinte Ionel Udrescu;

- Asociatia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR), cu sediul în Bucuresti, str. Stirbei Vodă nr. 103, bl. 24A, et 2, ap 6, sectorul 1, reprezentată prin Sorinei Chelariu,

în calitate de membri ai comisiei (organisme de gestiune colectivă), si

- Asociatia Operatorilor Mobili din România (AOMR), cu sediul în Bucuresti, piata Charles de Gaulle nr. 15, sectorul 1, reprezentată prin director executiv Liviu Popescu;

- S.C. VODAFONE ROMÂNIA- S.A., cu sediul în Bucuresti, piata Charles de Gaulle nr. 15, sectorul 1, reprezentată prin director Aurelia Dragomirescu;

- S.C. ORANGE ROMÂNIA—S.A., cu sediul în Bucuresti, bd. Lascăr Catargiu nr. 51—53, sectorul 1, reprezentată prin coordonatorul Departamentului juridic Mădălina Albinescu,

în calitate de membri ai comisiei, care reprezintă importatori/fabricanti, în sensul Legii nr. 8/1996, de telefoane cu functii de redare audiovideo si cârduri de memorie pentru telefoane pe care se pot realiza înregistrări sonore sau audiovizuale,

în urma negocierilor, au convenit anexa nr. 2 la protocol, cuprinzând Lista suporturilor si aparatelor pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, după cum urmează:

 

ANEXA Nr. 2

la protocol

 

LISTA

suporturilor si aparatelor pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore si audiovizuale

 

a) Aparate

- Telefoane cu functii de reproducere a înregistrărilor sonore sau audiovizuale MP3, MP4, AAC, WMA, WAV, Real etc. (de exemplu: Iphone etc.) cu capacitate de stocare mai mare de 64 Mb 0,5%

b) Suporturi

-  Cârduri de memorie pentru telefoane 3%

 

UCMR-ADA

CREDIDAM

Ana Achim,

Stefan Gheorghiu,

director general

director general

DACIN-SARA

UPFAR-ARGOA

Mircea Muresan,

Ionel Udrescu,

director general

vicepresedinte

UPFR,

VODAFONE

Tedy Crestin,

Aurelia Dragomirescu,

director executiv

director

ADPFR

ORANGE

Sorinei Chelariu,

Mădălina Albinescu,

presedinte

coordonatorul Departamentului juridic

 

AOMR

 

Liviu Popescu,

 

director executiv

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.