MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 338/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 338           LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 21 mai 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 456 din 31 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei

 

Decizia nr. 526 din 9 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 115 din Codul penal

 

Decizia nr. 531 din 9 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 363 alin. 1 si 3 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 578 din 14 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7208 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 588 din 14 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3717 si art. 457 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            557. - Hotărâre privind schimbarea destinatiei unui imobil

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

60. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2009 privind aprobarea tarifelor si a contributiilor bănesti percepute de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2009, precum si a Regulamentului pentru atestarea operatorilor de măsurare a energiei electrice în Sistemul Energetic National, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2007

 

217. - Ordin al presedintelui Institutului National de Statistică pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind statisticile comunitare legate de structura si activitatea filialelor străine

 

298. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finantate în cadrul Programului de cooperare interregională INTERREGIVC

 

1.406/0 - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

3.817. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Cooperatie din Alba lulia

 

3.833. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din Turda

 

3.834. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu Program Prelungit a Episcopiei Unitariene din Cluj-Napoca

 

3.835. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Prichindel” din Bucuresti

 

3.836. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Maria Ward” din Bucuresti

 

3.837. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării pentru completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.650/2006 privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret” al Cooperatiei Mestesugăresti din Bucuresti

 

3.838. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării pentru modificarea art. 6 din Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.423/2008 privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program normal si prelungit „Inima lui Isus” din Popesti-Leordeni


 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 456

din 31 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. I si II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul de justitiei, exceptie ridicată din oficiu de instanta de judecată în Dosarul nr. 6.757/2/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 322D/2009, nr. 323D/2009, nr. 324D/2009, nr. 325D/2009, nr. 326D/2009, nr. 327D/2009, nr. 328D/2009, nr. 329D/2009, nr. 330D/2009, nr. 331 D/2009, nr. 332D/2009, nr. 333D/2009, nr. 334D/2009, nr. 335D/2009, nr. 336D/2009 si nr. 337D/2009, ce au ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I si II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul de justitiei, exceptie invocată din oficiu de instanta de judecată în dosarele nr. 6.617/2/2008, nr. 1.170/87/2008, nr. 7.005/2/2008, nr. 4.146/2/2008 nr. 8.013/3/2008, nr. 6.136/2/2008, nr. 6.034/2/2008, nr. 4.617/3/2008, nr. 7.113/2/2008, nr. 6.533/2/2008, nr. 6.356/2/2008, nr. 6.231/2/2008, nr. 6.266/2/2008, nr. 7.298/2/2008, nr. 7.088/2/2008 si nr. 42.733/3/2007.

La apelul nominal, în Dosarul nr. 336D/2009, răspunde partea Aurelia Motoarcă. Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate invocate în dosarele nr. 321 D/2009, nr. 322D/2009, nr. 323D/2009, nr. 324D/2009, nr. 325D/2009, nr. 326D/2009, nr. 327D/2009, nr. 328D/2009, nr. 329D/2009, nr. 330D/2009, nr. 331 D/2009, nr. 332D/2009, nr. 333D/2009, nr. 334D/2009, nr. 335D/2009, nr. 336D/2009 si nr. 337D/2009, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Partea Aurelia Motoarcă nu se opune conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite conditiile conexării dosarelor.

Retinând identitatea de obiect, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, raportate la art. 164 din Codul de procedură civilă, Curtea dispune conexarea dosarelor 322D/2009, nr. 323D/2009, nr. 324D/2009, nr. 325D/2009, nr. 326D/2009, nr. 327D/2009, nr. 328D/2009, nr. 329D/2009, nr. 330D/2009, nr. 331 D/2009, nr. 332D/2009, nr. 333D/2009, nr. 334D/2009, nr. 335D/2009, nr. 336D/2009 si nr. 337D/2009 la Dosarul nr. 321 D/2009, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul pe fond.

Partea Aurelia Motoarcă solicită respingerea exceptiei, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă, deoarece prin Decizia nr. 104 din 20 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 6 februarie 2009, Curtea Constitutională a admis exceptia de neconstitutionalitate având ca obiect prevederile art. I si II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008, constatând că acestea sunt neconstitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 13 ianuarie 2009, pronuntate în dosarele nr. 6.757/2/2008, nr. 6.617/2/2008, nr. 1.170/87/2008, nr. 7.005/2/2008, nr. 4.146/2/2008 nr. 8.013/3/2008, nr. 6.136/2/2008, nr. 6.034/2/2008, nr. 4.617/3/2008, nr. 7.113/2/2008, nr. 6.533/2/2008, nr. 6.356/2/2008, nr. 6.231/2/2008, nr. 6.266/2/2008, nr. 7.298/2/2008, nr. 7.088/3/2008 si nr. 42.733/3/2007, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei, exceptii ridicate din oficiu în cauze având ca obiect drepturi bănesti ale personalului din sistemul justitiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008, în privinta celor două articole criticate, a fost adoptată cu încălcarea exigentelor constitutionale ale art. 115 alin. (4) din Constitutie. Guvernul, pentru a demonstra urgenta reglementării, a invocat dezideratul unificării practicii judiciare, administrarea si alocarea unitară a fondurilor în domeniul justitiei, obiectivul înlăturării diferentierilor cu privire la acordarea drepturilor salariale stabilite în favoarea personalului din justitie, însă toate acestea nu sunt de natură să justifice situatia extraordinară ce urma să fie reglementată. Utilitatea reglementării nu echivalează automat cu îndeplinirea cerintelor art. 115 alin. (4) din Constitutie si, în niciun caz, nu are ca finalitate înlăturarea unui pericol existent sau iminent.


Totodată, se sustine că niciunul dintre obiectivele urmărite prin ordonanta de urgentă criticată nu poate fi atins prin schimbarea de competentă, si anume prin judecarea în primă instantă si recurs a litigiilor de muncă ce privesc drepturile salariale ale personalului din justitie de curtea de apel, respectiv înalta Curte de Casatie si Justitie. Se arată că recursul în interesul legii, si nu ordonanta de urgentă, este singurul instrument procedural prin care se asigură unificarea practicii judiciare.

Se mai apreciază că textele legale criticate încalcă si art. 16 alin. (1) deoarece stabilesc competente speciale, derogatorii de la dreptul comun al muncii pentru judecarea actiunilor introduse de o singură categorie profesională, cea a personalului din domeniul justitiei, fără o justificare obiectivă si serioasă. Totodată, se aduce atingere si dispozitiilor art. 124 alin. (2) din Constitutie, care consacră posibilitatea oricărei persoane de a beneficia de o justitie unică.

în conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I si II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 a devenit inadmisibilă, deoarece prin Decizia nr. 104/2009 Curtea Constitutională a admis exceptia având ca obiect prevederile de lege criticate si a constatat că acestea sunt neconstitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, sustinerile părtii prezente, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. I si II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 20 iunie 2008, având următorul cuprins:

„Art- I- - (V Cererile având ca obiect acordarea unor drepturi salariale, formulate de personalul salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si potrivit Ordonantei Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, precum si din cadrul altor unităti din sistemul justitiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2007, cu modificările ulterioare, sunt solutionate, în primă instantă, de curtile de apel.

(2) Recursul împotriva hotărârilor pronuntate în primă instantă de curtile de apel se judecă de înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. II. - (1) Dispozitiile art. I se aplică si proceselor în curs de judecată, având ca obiect solutionarea cererilor privind acordarea unor drepturi salariale formulate de personalul din sistemul justitiei, începute sub legea anterioară.

(2) Cauzele prevăzute la alin. (1) aflate în curs de judecată în fond la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă vor fi trimise de îndată spre solutionare curtilor de apel, prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac.

(3) Recursurile împotriva hotărârilor pronuntate cu privire la cererile prevăzute la alin. (1) aflate pe rolul curtilor de apel la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se trimit de îndată la înalta Curte de Casatie si Justitie, prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac.”

În sustinerea neconstitutionalitătii prevederilor de lege criticate, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1) privind egalitatea în fata legii si a autoritătilor publice, ale art. 115 alin. (4) privind conditiile de adoptare a ordonantelor de urgentă si ale art. 124 alin. (2) privind caracterul unic, impartial si egalitar al justitiei.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că instanta de contencios constitutional a mai fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I si II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul de justitie. Prin Decizia nr. 104 din 20 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 6 februarie 2009, Curtea a constatat că exceptia este întemeiată, retinând faptul că elementele cuprinse în nota de fundamentare, referitoare la existenta situatiei extraordinare, nu sunt de natură să justifice adoptarea ordonantei de urgentă, în conditiile stabilite de art. 115 alin. (4) teza întâi din Constitutie. Astfel, Curtea Constitutională a constatat că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 nu a fost motivată de necesitatea unei situatii extraordinare a cărei reglementare nu putea fi amânată, ci a fost impusă de diverse situatii cu implicatii financiare legate de punerea în executare a hotărârilor judecătoresti. Or, aceste aspecte ce tin de oportunitatea adoptării reglementării nu îsi pot găsi solutionarea în modificarea unor norme ce reglementează competenta în primă instantă si în recurs.

Fată de cele precizate, Curtea retine că, în cauză, sunt aplicabile dispozitiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, care prevăd că „Nu pot face obiectul exceptiei prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii Constitutionale”. Prin urmare, retinând că acest caz de inadmisibilitate a exceptiei de neconstitutionalitate a intervenit după sesizarea Curtii, urmează ca exceptia să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.


Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I si II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul de justitie, exceptie ridicată, din oficiu, de instanta de judecată în dosarele nr. 6.757/2/2008, nr. 6.617/2/2008, nr. 1.170/87/2008, nr. 7.005/2/2008, nr. 4.146/2/2008 nr. 8.013/3/2008, nr. 6.136/2/2008, nr. 6.034/2/2008, nr. 4.617/3/2008, nr. 7.113/2/2008, nr. 6.533/2/2008, nr. 6.356/2/2008, nr. 6.231/2/2008, nr. 6.266/2/2008, nr. 7.298/2/2008, nr. 7.088/2/2008 si nr. 42.733/3/2007 ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 31 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Gulie

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 526

din 9 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 115 din Codul penal

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

luliana Nedelcu - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 115 din Codul penal, exceptie ridicată de Alexandru Hera si Cristian Sorin Tudor în Dosarul nr. 7.216/4/2005 al Tribunalului Bucuresti - Sectia I penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că textul de lege criticat nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 7 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 7.216/4/2005, Tribunalul Bucuresti - Sectia I penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 115 din Codul penal, exceptie ridicată de Alexandru Hera si Cristian Sorin Tudor.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că în Constitutie nu există niciun text prin care să se prevadă expres îngrădirea exercitiului dreptului la muncă si, prin aceasta, si a profesiei. Când legiuitorul constitutional a urmărit să introducă limite sau restrângeri ale vreunui drept, a reglementat aceste chestiuni printr-o normă de trimitere, or în art. 41 sau 42 din Constitutie nu se face nicio mentiune prin care să se stabilească faptul că prin lege specială dreptul la muncă sau exercitarea unei profesii pot fi interzise.

Tribunalul Bucuresti - Sectia I penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece măsura de sigurantă prevăzută de art. 115 din Codul penal reprezintă o sanctiune de drept penal menită să lărgească gama de sanctiuni necesare prevenirii fenomenului infractional.

în conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate si este în concordantă cu art. 53 din Legea fundamentală, privind restrângerea exercitiului unor drepturi si al unor libertăti.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.


Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 115 din Codul penal - Interzicerea unei functii sau profesii, având următorul cuprins: „(1) Când făptuitorul a săvârsit fapta datorită incapacitătii, nepregătirii sau altor cauze care îl fac impropriu pentru ocuparea unei anumite functii, ori pentru exercitarea unei profesii, meserii sau altei ocupatii, se poate lua măsura interzicerii de a ocupa acea functie sau de a exercita acea profesie, meserie ori ocupatie.

(2) Această măsură poate fi revocată la cerere, după trecerea unui termen de cel putin un an, dacă se constată că temeiurile care au impus luarea ei au încetat. O nouă cerere nu se poate face decât după trecerea unui termen de cel putin un an de la data respingerii cererii anterioare.”

Dispozitiile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 41 alin. (1) potrivit cărora dreptul la muncă nu poate fi îngrădit.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată si urmează a fi respinsă.

Astfel, măsura de sigurantă reglementată de dispozitiile art. 115 din Codul penal a fost instituită de legiuitor în scopul adaptării pedepsei la nevoile de apărare socială, în raport de gradul de periculozitate a infractorului si circumstantele specifice în care acesta a săvârsit fapta incriminată (datorită incapacitătii, nepregătirii sau altor cauze care îl fac impropriu pentru ocuparea unei anumite functii ori pentru exercitarea unei profesii, meserii sau altei ocupatii). Interzicerea unei functii sau profesii în cazurile strict circumstantiate de legiuitor este, de altfel, în deplină concordantă cu prevederile art. 53 din Legea fundamentală, privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, respectiv este prevăzută prin lege, în vederea apărării drepturilor cetătenilor, se aplică în mod nediscriminatoriu, este proportională cu situatia care a determinat-o. în plus, este vorba de o măsură cu caracter temporar, putând fi revocată la cerere, după trecerea unui termen de cel putin un an, dacă se constată că temeiurile care au impus luarea ei au încetat.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1)si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 115 din Codul penal, exceptie ridicată de Alexandru Hera si Cristian Sorin Tudorîn Dosarul nr. 7.216/4/2005 al Tribunalului Bucuresti - Sectia I penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 531

din 9 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 363 alin. 1 si 3 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 363 alin. 1 si 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Adrian Nicolaevîn Dosarul nr. 51/99/2008 al Curtii de Apel Iasi - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că normele criticate nu încalcă prevederile constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 11 decembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 51/99/2008, Curtea de Apel Iasi - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 363 alin. 1 si 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Adrian Nicolaev.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că dispozitiile legale criticate încalcă egalitatea în drepturi, deoarece reglementează termene diferite pentru diferite categorii de persoane participante în procesul penal. Se încalcă si accesul liber la justitie, deoarece, în situatia unui inculpat fără cunostinte de specialitate, asistat de un apărător din oficiu (care si-a încheiat mandatul, în fapt, după solutionarea cauzei în fond, în conditiile în care de regulă avocatii din oficiu sunt desemnati de barourile de avocati în fiecare fază de judecare a unui proces) si căruia nu i s-a comunicat dreptul de a ataca solutia instantei într-un anumit termen, normele criticate determină, practic, o imposibilitate obiectivă de a valorifica în favoarea acestuia calea de atac. Se arată că se încalcă astfel si dispozitiile art. 31 din Legea fundamentală, care stabileste obligatia autoritătilor publice de a asigura informarea corectă a cetătenilor asupra problemelor de interes personal, într-o interpretare largă asimilând instanta de judecată notiunii de autoritate publică.

Curtea de Apel Iasi - Sectia penală apreciază că normele criticate nu contravin liberului acces la justitie si nici dreptului la apărare, câtă vreme nu este îngrădit în niciun fel dreptul inculpatului de a formula calea de atac în termenul legal.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate. Face referire si la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 363 alin. 1 si 3 din Codul de procedură penală, potrivit cărora „Termenul de apel este de 10 zile, dacă legea nu dispune altfel. [...] Pentru partea care a fost prezentă la dezbateri sau la pronuntare, termenul curge de la pronuntare. Pentru părtile care au lipsit atât la dezbateri, cât si la pronuntare, precum si pentru inculpatul detinut ori pentru inculpatul militar în termen, militar cu termen redus, rezervist concentrat, elev al unei institutii militare de învătământ, ori pentru inculpatul internat într-un centru de reeducare sau într-un institut medical-educativ, care au lipsit de la pronuntare, termenul curge de la comunicarea copiei de pe dispozitiv.”

Dispozitiile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 15 - Universalitatea, ale art. 16 - Egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, ale art. 24 - Dreptul la apărare si ale art. 31 - Dreptul la informatie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că s-a mai pronuntat în jurisprudenta sa asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 363 alin. 1 si 3 din Codul de procedură penală, retinând că acestea nu încalcă egalitatea în drepturi, liberul acces la justitie, dreptul la apărare si dreptul la un proces echitabil. în acest sens sunt Decizia nr. 114 din 24 februarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 21 aprilie 2005, si Decizia nr. 636 din 24 noiembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.137 din 15 decembrie 2005, prin care Curtea, pentru considerentele acolo retinute, a respins exceptiile de neconstitutionalitate invocate. întrucât nu au intervenit elemente noi, cele statuate anterior de Curte îsi păstrează valabilitatea.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 31 din Constitutie, privind obligatia autoritătilor publice de a asigura informarea corectă a cetătenilor asupra problemelor de interes personal, se constată că nu au incidentă în cauză.

De altfel, criticile autorului exceptiei vizează aspecte de fapt, legate de modul în care i-a fost asigurată apărarea si de modul în care instanta si-a îndeplinit obligatiile procedurale în cauză. în raport de aceste împrejurări particulare se solicită, practic, modificarea solutiei legislative criticate, în sensul de a se stabili aceIasi moment de la care curge termenul de apel pentru toti participantii la procesul penal. Or, acceptarea unei asemenea critici ar echivala cu transformarea instantei de contencios constitutional într-un legislator pozitiv, ceea ce ar contraveni art. 61 din Constitutie, potrivit căruia „Parlamentul este [...] unica autoritate legiuitoare a tării”, fiind în contradictie si cu dispozitiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

Pentru motivele mai sus arătate, in temeiul art. 14b lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1)si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 363 alin. 1 si 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Adrian Nicolaev în Dosarul nr. 51/99/2008 al Curtii de Apel Iasi - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof.univ.dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 578

din 14 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7208 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen Cătălina Gliga - procuror

Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7208 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Veritas Panciu” - S.A. din Panciu în Dosarul nr. 882/275/2008 al Tribunalului Vrancea - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 494D/2009, ce are ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7208 din Codul de procedură civilă, exceptie invocată de Societatea Comercială „Jidvei” - S.R.L. - Filiala Alba în Dosarul nr. 759/191/2008 al Judecătoriei Blaj.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate invocate în dosarele nr. 2.555D/2008 si nr. 494D/2009 este identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite conditiile conexării dosarelor.

Retinând identitatea de obiect, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, raportate la art. 164 din Codul de procedură civilă, Curtea dispune conexarea Dosarului nr. 494D/2009 la Dosarul 2.555D/2008, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 2 decembrie 2008 si din 29 ianuarie 2009, pronuntate în dosarele nr. 882/275/2008 si nr. 759/191/2008, Tribunalul Vrancea - Sectia civilă si Judecătoria Blaj au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7208 din Codul de procedură civilă, exceptii ridicate de Societatea Comercială „Veritas Panciu” - S.A. din Panciu si de Societatea Comercială „Jidvei” - S.R.L. - Filiala Alba în cauze având ca obiect o contestatie la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile art. 7208 din Codul de procedură civilă aduc atingere dispozitiilor art. 21 alin. (1)-(3) si art. 129 din Constitutie, întrucât hotărârile pronuntate în primă instantă în materie comercială sunt executorii, desi nu a fost parcurs decât un singur grad de jurisdictie, ele contin adesea greseli de judecată si sunt puse în executare fără a avea caracter definitiv. Accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil presupun parcurgerea etapelor procedurale, în vederea aplicării corecte a legii si ca o garantie a evitării greselilor judiciare. Se arată, în continuare, că dispozitiile criticate sunt discriminatorii si încalcă principiul egalitătii de sanse, deoarece dau posibilitatea creditorului de a obtine titlul executoriu în baza hotărârii instantei de fond. Astfel, se creează o inechitate, întrucât creditorul îsi poate valorifica dreptul de creantă imediat, în timp ce debitorul are o situatie juridică inferioară, deoarece, chiar dacă ar obtine în căile de atac desfiintarea titlului executoriu, trebuie ca, în vederea repunerii în situatia anterioară, să formuleze cerere pentru întoarcerea executării silite. Se arată că desfiintarea titlului executoriu ca urmare a exercitării căilor de atac „poate genera imposibilitatea debitorului executat de întoarcere a executării datorită unei incapacităti de plată a presupusului creditor”. Textul criticat contravine si dispozitiilor art. 129 din Constitutie, întrucât, chiar dacă debitorul poate desfiinta titlul executoriu uzând de căile de atac, este posibil ca patrimoniul acestuia să fie păgubit prin imposibilitatea întoarcerii executării datorită insolvabilitătii creditorului.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 7208 din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 80 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 14 iulie 2005. Art. 7208 prevede: „Hotărârile date în primă instantă privind procesele si cererile în materie comercială sunt executorii. Exercitarea apelului nu suspendă de drept executarea.”


Exceptia de neconstitutionalitate se raportează la prevederile constitutionale cuprinse în art. 16 - Egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil si art. 129 - Folosirea căilor de atac.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textul de lege criticat a mai făcut obiect al controlului de constitutionalitate, de exemplu prin Decizia nr. 676 din 11 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 23 octombrie 2007, în care s-a statuat că „art. 7208” din Codul de procedură civilă dă expresie principiului celeritătii în ceea ce priveste executarea hotărârilor pronuntate în cauze comerciale, instituind în acest scop un tratament juridic diferentiat pentru părtile unui litigiu comercial”, precum si că, „în ipoteza admiterii apelului si a schimbării în tot sau în parte a hotărârii care a fost deja executată, cel prejudiciat are dreptul la întoarcerea executării, etapă procesuală în care îsi va putea formula toate apărările pe care le consideră necesare, beneficiind de toate garantiile unui proces echitabil”.

În prezenta cauză, Curtea constată că reglementarea în sine nu contravine prevederilor art. 21 alin. (1)-(3) din Constitutie, legiuitorul având posibilitatea să instituie norme de procedură derogatorii de la dreptul comun, în anumite situatii, cum ar fi cea determinată de natura comercială a litigiului care impune judecarea cu celeritate a cauzei.

Curtea retine că, potrivit art. 280 alin. (1) din Codul de procedură civilă, debitorul are deschisă calea unei actiuni pentru suspendarea executiei vremelnice, cerere care se va judeca de instanta de apel, dispozitiile art. 403 alin. (3) fiindu-i aplicabile.

Deosebit de această posibilitate, debitorul are deschisă si calea unei contestatii la executare în temeiul prevederilor art. 399 alin. (1) din Codul de procedură civilă, putând beneficia chiar si de o suspendare a executării silite potrivit art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, conditionat de depunerea unei cautiuni fixate de instantă, astfel încât sustinerile referitoare la încălcarea dreptului de liber acces la justitie si principiului egalitătii în drepturi sunt neîntemeiate.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7208 din Codul de procedură civilă, raportată la dispozitiile art. 129 din Constitutie, Curtea constată că este neîntemeiată, deoarece dreptul constitutional la folosirea căilor de atac se realizează în conditiile legii, fiind de competenta exclusivă a legiuitorului de a stabili care sunt căile de atac si conditiile în care ele pot fi exercitate.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7208 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Veritas Panciu” - S.A. din Panciu în Dosarul nr. 882/275/2008 al Tribunalului Vrancea - Sectia civilă si de Societatea Comercială „Jidvei” - S.R.L. - Filiala Alba în Dosarul nr. 759/191/2008 al Judecătoriei Blaj.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Gulie

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 588

din 14 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3717 si art. 457 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3717 si art. 457 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Termoficare 2000” - S.A. din Pitesti în Dosarul nr. 8.942/280/2007 al Judecătoriei Pitesti - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a exceptiei de neconstitutionalitate invocate, întrucât nu este motivată potrivit exigentelor prevăzute de art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 26 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 8.942/280/2007, Judecătoria Pitesti - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3717 si art. 457 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Termoficare 2000” - S.A. din Pitesti într-o cauză având ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arată că textele legale criticate încalcă dreptul la un proces echitabil si îngrădesc dreptul contestatorului de a dispune de resursele financiare ale unitătii.

Judecătoria Pitesti - Sectia civilă apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului apreciază că textele legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 3717 si art. 457 din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins:

- Art. 3717: „(1) Partea care solicită îndeplinirea unui act sau a altei activităti care interesează executarea silită este obligată să avanseze cheltuielile necesare în acest scop. Pentru actele sau activitătile dispuse din oficiu cheltuielile se avansează de către creditor.

(2) Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit, afară de cazul când creditorul a renuntat la executare sau dacă prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi tinut să suporte cheltuielile de executare făcute după înregistrarea cererii de executare si până la data realizării obligatiei stabilite în titlul executoriu prin executare voluntară.

(3) Sumele ce urmează să fie plătite se stabilesc de către executorul judecătoresc, prin proces-verbal, pe baza dovezilor prezentate de partea interesată, în conditiile legii.

(4) Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol procesul-verbal constituie titlu executoriu.”;

- Art. 457: „(1) În cazul debitorului titular de conturi bancare, poprirea se înfiintează potrivit art. 453.

(11) În cazul popririi sumelor de bani din conturile bancare, pot face obiectul executării silite prin poprire atât soldul creditor al acestor conturi, cât si încasările viitoare.

(2) La data sesizării băncii, sumele existente, precum si cele provenite din încasările viitoare sunt indisponibilizate în măsura necesară realizării creantei. Din momentul indisponibilizării si până la achitarea integrală a obligatiilor prevăzute în titlul executoriu, inclusiv pe perioada suspendării executării silite prin poprire, tertul poprit nu va face nicio altă plată sau altă operatiune care ar putea diminua suma indisponibilizată, dacă legea nu prevede altfel.

(3) Dispozitiile alin. (2) sunt aplicabile si în cazurile în care poprirea se înfiintează asupra titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporate urmăribile ce se află în păstrare la unităti specializate.

(4) În cazul sumelor urmăribile reprezentând venituri si disponibilităti în valută, băncile sunt autorizate să efectueze convertirea în lei a sumelor în valută, fără consimtământul titularului de cont, la cursul de schimb comunicat de Banca Natională a României pentru ziua respectivă, în vederea consemnării acestora potrivit dispozitiilor art. 456.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil. Totodată, din memoriul prin care a fost formulată exceptia de neconstitutionalitate, rezultă că autorul acesteia invocă în sustinerea ei si prevederile art. 44 din Constitutie privind dreptul de proprietate privată.

Curtea constată că autorul exceptiei se mărgineste numai la a invoca în sustinerea acesteia o prevedere constitutională, precum si o afirmatie cu caracter absolut generic, ceea ce atrage inadmisibilitatea exceptiei. Simpla enumerare în sustinerea exceptiei a unor prevederi constitutionale pretins încălcate nu este de natură să satisfacă exigentele art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992. De altfel, în acest sens, Curtea s-a mai pronuntat prin numeroase decizii, cu titlu exemplificativ, retinându-se: Decizia nr. 627 din 29 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 23 iulie 2008, Decizia nr. 465 din 17 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 30 mai 2007, Decizia nr. 517 din 8 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 2 iunie 2008, Decizia nr. 245 din 19 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 17 martie 2009.

În aceste conditii, Curtea urmează să respingă exceptia de neconstitutionalitate ca inadmisibilă.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3717 si art. 457 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Termoficare 2000” - S.A. din Pitesti în Dosarul nr. 8.942/280/2007 al Judecătoriei Pitesti - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Benke Károly

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea destinatiei unui imobil

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă schimbarea destinatiei imobilului ale cărui date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în domeniul public al judetului Călărasi si în administrarea Consiliului Judetean Călărasi în baza Hotărârii Guvernului nr. 109/2004 privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 16 februarie 2004, cu modificările ulterioare, în sediu pentru institutii publice.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 557.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care îsi schimbă destinatia

 

Locul unde se află imobilul

Situatia juridică a imobilului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de identificare atribuit de M.F.P.

Judetul Călărasi, municipiul Călărasi, Str. Progresului nr. 23

Domeniul public al judetului Călărasi, în administrarea Consiliului Judetean Călărasi

Imobil cu teren aferent în suprafată de 2.177,50 m2 - P+1

145.370


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2009 privind aprobarea tarifelorsi a contributiilor bănesti percepute de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul  Energiei în anul 2009, precum si a Regulamentului pentru atestarea operatorilor de măsurare a energiei electrice în Sistemul Energetic National, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2007

 

Având în vedere art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (2) si (8), precum si art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1 si 2 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2009 privind aprobarea tarifelor si a contributiilor bănesti percepute de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 20 ianuarie 2009, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezentul ordin.

Art. II. - În cuprinsul Regulamentului pentru atestarea operatorilor de măsurare a energiei electrice în Sistemul Energetic National, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 27 decembrie 2007, sintagma „contributie bănească” se înlocuieste cu „tarif”.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Entitătile organizatorice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum si persoanele fizice si juridice a căror activitate, potrivit legii, se află în competenta de reglementare a acesteia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 14 mai 2009.

Nr. 60.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 2/2009)

 

1 . TARIFELE percepute de la operatori economici având activităti în sectorul energiei electrice

1.1. Tarifele percepute pentru acordarea autorizatiilor de înfiintare si a licentelor pentru activităti în sectorul energiei electrice sunt înscrise în tabelul nr. 1.1.

 

Tabelul nr. 1.1. - Tarifele*) pentru acordarea de autorizatii si licente

 

Nr. crt.

Activitatea Obiectul solicitării; mărimea determinantă a tarifului

U.M.

pentru mărimea

determinantă

a tarifului

Tarif

Iei/U.M.

lei

1

2

3

4

5

Producerea energiei electrice si termice

 

 

 

1.

Autorizatia de înfiintare pentru:

 

 

 

1.1.

Realizarea unei noi capacităti energetice de producere a energiei electrice/electrice si termice în cogenerare; puterea electrică instalată/puterea electrică instalată si puterea termică instalată a capacitătii energetice

MWe

MWt

105

21

 

1.2.

Retehnologizarea unei capacităti energetice existente de producere a energiei electrice/electrice si termice în cogenerare; puterea electrică instalată/puterea electrică instalată si puterea termică instalată a capacitătii energetice

MWe

MWt

105

21

 

2.

Licenta pentru:

 

 

 

2.1.

Producerea de energie electrică; puterea electrică instalată a capacitătilor energetice în exploatare

MWe

21

 

2.2.

Producerea de energie termică în cogenerare; puterea termică instalată a capacitătilor energetice în exploatare

MWt

16

 

Transportul energiei electrice si furnizarea serviciilor de sistem/conducerea operativă a SEN

1.

Autorizatia de înfiintare pentru:

 

 

 

1.1.

Realizarea unei noi linii electrice de transport; lungimea liniei electrice

km

105

 

1.2.

Realizarea unei noi statii electrice din reteaua de transport; puterea instalată în transformatoarele statiei electrice

MVA

21

 

1.3.

Retehnologizarea unei linii electrice de transport; lungimea liniei electrice

km

105

 

1.4.

Retehnologizarea unei statii electrice reteaua de transport; puterea instalată în transformatoarele statiei electrice

MVA

21

 

2.

Licenta pentru transportul energiei electrice si furnizarea serviciului de sistem; puterea instalată în transformatoarele din statiile retelei electrice de transport si numărul de grupuri dispecerizabile de producere a energiei electrice coordonate

MVA

21

42**)

 

Activitatea de administrare de piete centralizate de energie electrică

1.

Licenta pentru activitatea de administrare de piete centralizate de energie electrică

 

 

2.025

Distributia energiei electrice

1.

Autorizatia de înfiintare pentru:

 

 

 

1.1.

Realizarea unei noi linii electrice de 110 kV; lungimea liniei electrice

km

42

 

1.2.

Realizarea unei noi statii electrice (inclusiv SRA) de 110 kV

 

 

2.135

1.3.

Retehnologizarea unei linii electrice de 110 kV; lungimea liniei electrice

km

42

 

1.4.

Retehnologizarea unei statii electrice (inclusiv SRA) de 110 kV

 

 

2.135

2.

Licenta pentru distributia energiei electrice; puterea instalată în statiile si posturile electrice în exploatare

MVA

10,5

 

Furnizarea energiei electrice

1.

Licenta pentru furnizarea de energie electrică

 

 

1.700

Modificarea de autorizatii/licente

 

 

1.700

Analiza documentatiei

 

 

1.700


*) Valoarea tarifului de acordare a unei autorizatii sau licente este precizată în coloana 4 a tabelului nr. 1.1, în functie de activitatea/serviciul ce face obiectul autorizatiei/licentei respective.

Dacă valoarea tarifului de acordare a autorizatiei sau a licentei nu este precizată în coloana 4 din tabelul nr. 1.1, atunci valoarea tarifului respectiv este:

(i) cea determinată cu formula:

T= I{(mărimea determinantă)x[valoarea coresp. din col. (3) a tabelului nr. 1.1]}1.2, în lei, în toate cazurile în care valoarea T rezultată este mai mare decât 1.700 lei; (ii) 1.700 lei, în toate cazurile în care rezultatul calculului efectuat, potrivit formulei de la (i), este mai mic sau cel mult

egal cu această valoare.

**) Tariful este exprimat în lei pe grup dispecerizabil de producere a energiei electrice.


 

Nota 1

La depunerea unei cereri privind acordarea sau modificarea unei autorizatii/licente pentru activităti/servicii în sectorul energiei electrice, Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei facturează solicitantului suma de 1.700 lei din tariful aferent pentru acordarea sau modificarea autorizatiei/licentei, corespunzător obiectului cererii înregistrate.

Suma de 1.700 lei, încasată potrivit facturii respective:

- se deduce din tariful de acordare sau de modificare a autorizatiei/licentei, care se percepe în legătură cu solutionarea favorabilă a cererii respective;

- nu se restituie solicitantului, în cazul în care Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei refuză acordarea sau modificarea autorizatiei/licentei, reprezentând contravaloarea activitătii de analiză a documentatiei anexate cererii respective.

 

Nota 2

Persoanele juridice din sectoarele învătământului public si al sănătătii/asistentei sociale publice, care sunt finantate prin intermediul bugetului de stat, sunt scutite de plata tarifului înscris în tabelul nr. 1.1 pentru acordarea de autorizatii de înfiintare si/sau licente.

1.2. Tarifele percepute pentru emiterea de atestate la solicitarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electroenergetice, precum si a operatorilor economici care prestează serviciul de măsurare a energiei electrice în Sistemul Energetic National sunt precizate în tabelul nr. 1.2.

 

Tabelul nr. 1.2. - Tarifele pentru emiterea de atestate

 

Tip atestat - Categoria de activităti

Tarif (lei)

A - încercări de echipamente si instalatii electroenergetice

2.300

B - proiectare si executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV

1.300

C1A- proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV

1.300

C1B - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 110 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV

2.150

C2A- executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV

2.560

C2B - executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 110 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV

3.630

D1 - proiectare de linii electrice aeriene cu tensiuni nominale de 110 kV ÷ 400 kV, linii electrice subterane cu tensiuni nominale de 110 kV sau 220 kV

2.560

D2 - executare de linii electrice aeriene cu tensiuni nominale de 110 kV ÷ 400 kV, linii electrice subterane cu tensiuni nominale de 110 kV sau 220 kV

4.800

E1 - proiectare de statii electrice si de instalatii apartinând părtii electrice a centralelor

2.560

E2 - executare de statii electrice si de lucrări la partea electrică a centralelor

4.050

F - executare de lucrări de vopsire a retelelor electrice/defrisare pentru traseele liniilor electrice aeriene

3.500

A, B, C1, C2 - pentru operatori de măsurare a energiei electrice în SEN

1.600

Modificarea unui atestat

230


2. TARIFELE percepute de la operatori economici având activităti în sectorul gazelor naturale

 

Tabelul nr. 2.1. - Tarifele pentru acordarea de autorizatii

 

Nr. crt.

Activitatea

Criteriul de fundamentare

U.M.

Tipul autorizatiei

Tariful (% din valoarea obiectivului)

1.

Productia gazelor naturale

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate

lei

înfiintare

0,27

Valoarea de constructii-montaj din situatia finală de lucrări aferentă obiectivului

functionare

0,27

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate pentru lucrările aferente modificărilor

modificare

0,27

2.

Transportul si dispecerizarea gazelor naturale

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate

lei

înfiintare

0,27

Valoarea de constructii-montaj din situatia finală de lucrări aferentă obiectivului

functionare

0,27

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate pentru lucrările aferente modificărilor

modificare

0,27

3.

Înmagazinarea/ stocarea gazelor naturale

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate

lei

înfiintare

0,27

Valoarea de constructii-montaj din situatia finală de lucrări aferentă obiectivului

functionare

0,27

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate pentru lucrările aferente modificărilor

modificare

0,27

4.

Distributia gazelor naturale

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate

lei

înfiintare

0,27

Valoarea de constructii-montaj din situatia finală de lucrări aferentă obiectivului

functionare

0,27

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate pentru lucrările aferente modificărilor

modificare

0,27

 

Tabelul nr. 2.2. - Tarifele pentru acordarea de licente

 

Nr. crt.

Activitatea

Criteriul de fundamentare

U.M.

Tariful (Iei/U.M.)

1.

Furnizarea de gaze naturale

Cantitatea de gaze naturale

mii mc

0,369

2.

Transportul si dispecerizarea gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale transportată si dispecerizată

mii mc

0,1

3.

Înmagazinarea/Stocarea gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale înmagazinată/stocată

mii mc

0,309

4.

Distributia gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale distribuită

mii mc

0,201

5.

Tranzitul gazelor naturale

Capacitatea de tranzit contractată

mii mc

0,128


Tabelul nr. 2.3. - Tarifele pentru autorizarea/verificarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale

 

Nr. cit

Tipul autorizatiei

Tariful (lei)

1

PP (cf. art. 7*)

2.600

2

EP (cf. art. 8*)

4.000

3

PTC (cf. art. 9*)

2.600

4

ETC(cf. art. 10*)

2.600

5

PTR(cf. art. 11*)

2.600

6

ETR(cf. art. 12*)

2.600

7

PDS(cf. art. 13*)

2.100

8

EDS (cf. art. 14*)

5.900

9

PDI(cf. art. 15*)

1.080

10

EDI (cf. art. 16*)

1.500


*) Articolele la care se face referire sunt cele din Regulamentul pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 55/2007, cu completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2/2009)

 

TARIFELE

percepute pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie, verificare si exploatare în instalatii electroenergetice si din sectorul gazelor naturale

 

1. Tarifele percepute pentru autorizarea electricienilor gradul I, II, III, IV sunt:

a) pentru oricare dintre autorizatiile de tip A sau B, 190 lei;

b) pentru tipurile de autorizare A si B, 280 lei;

c) pentru emiterea unui duplicat al legitimatiei de electrician autorizat, 25 lei.

2. Tarifele percepute pentru autorizarea instalatorilor sau verificarea instalatorilor autorizati pentru obiective aferente instalatiilor tehnologice de suprafată pentru productia si/sau înmagazinarea subterană a gazelor naturale, precum si pentru obiective aferente transportului gazelor naturale:

a) pentru autorizare gradul I T, 190 lei;

b) pentru autorizare gradul II T, 160 lei;

c) pentru autorizare gradul III T, 120 lei.

3. Tarifele percepute pentru autorizarea instalatorilor sau verificarea instalatorilor autorizati pentru obiective aferente sistemelor de distributie si a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale:

a) pentru autorizare gradul I D, 190 lei;

b) pentru autorizare gradul II DA, 160 lei;

c) pentru autorizare gradul II DB, 160 lei;

d) pentru autorizare gradul III D, 110 lei.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ

 

ORDIN

pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind statisticile comunitare legate de structura si activitatea filialelor străine

 

În temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistică, republicată, cu modificările ulterioare,

tinând seama de dispozitiile Regulamentului (CE) nr. 716/2007 al Parlamentului European si al Consiliului privind statisticile comunitare legate de structura si activitatea filialelor străine, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Comitetului de avizare metodologică nr. 2/2009,

presedintele Institutului National de Statistică emite următorul ordin:

Art. 1. - Obiectul prezentului ordin este stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind statisticile comunitare legate de structura si activitatea filialelor străine.

Art. 2. - Metodologia mentionată la art. 1 este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Institutul National de Statistică va asigura actualizarea metodologiei în functie de legislatia europeană.

Art. 4. - (1) Prezentul ordin va fi pus în aplicare de compartimentul de specialitate din cadrul Institutului National de Statistică.

(2) Prevederile prezentului ordin devin obligatorii pentru statistica oficială din România.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Institutului National de Statistica,

Vergii Voineagu

 

Bucuresti, 23 aprilie 2009.

Nr. 217.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIA

cercetării statistice privind statisticile comunitare legate de structura si activitatea filialelor străine

 

1. Cadrul general

1.1. Obiectivele cercetării statistice

Cresterea fenomenului de globalizare economică a condus la dezvoltarea unor instrumente care să ajute la măsurarea ponderii si structurii activitătii firmelor străine în economiile din tările membre ale Uniunii Europene si, de asemenea, la măsurarea ponderii si structurii activitătii firmelor înfiintate în străinătate de către rezidentii din tările membre ale Uniunii Europene.

Institutul National de Statistică asigură implementarea în România a acestui tip de cercetare statistică, prin intermediul căreia se măsoară nivelul de penetrare a societătilor comerciale cu capital străin în economia natională - FATS Inward, precum si nivelul de penetrare a societătilor comerciale cu capital românesc în economia altor tări - Outward FATS.

1.2. Cadrul legal

În perioada 2006-2008 s-au desfăsurat în cadrul Institutului National de Statistică proiecte-pilot, în baza Regulamentului (CE) nr. 716/2007 al Parlamentului European si al Consiliului privind statisticile comunitare legate de structura si activitatea filialelor străine, cu modificările ulterioare, proiecte care si-au propus armonizarea metodologiei din România cu cele mai noi cerinte ale Eurostat - Oficiul de Statistică al Uniunii Europene, precum si cresterea calitătii datelor.

1.3. Concepte si definitii de bază

În definirea controlului detinut de o întreprindere trebuie specificat că notiunea de control implică capacitatea de a directiona întreprinderea si de a determina strategia ei. în majoritatea cazurilor, această capacitate apartine unui investitor ce detine majoritatea, peste 50% din drepturile de vot.

Control străin înseamnă faptul că unitatea institutională care detine controlul este rezidentă într-o altă tară decât cea în care este rezidentă unitatea institutională asupra căreia se detine controlul.

Statistici privind filialele străine înseamnă statisticile care descriu activitatea generală a filialelor străine.

Statistici interne privind filialele străine - Inward înseamnă statisticile care descriu activitatea filialelor străine rezidente în tara de compilare.

Statistici externe privind filialele străine - Outward înseamnă statisticile care descriu activitatea filialelor în străinătate controlate de o unitate institutională rezidentă în tara de compilare.

Unitate institutională a unei filiale străine care detine controlul ultim - UCI înseamnă unitatea institutională care apartine lantului de control al unei filiale străine si care nu este controlată de o altă unitate institutională.

Filiala reprezintă o societate comercială cu personalitate juridică controlată de o altă entitate, direct sau indirect. în cadrul acestei cercetări statistice utilizăm următoarea conventie: numim filiale societătile comerciale controlate direct de către o firmă, iar dacă o filială controlează direct alte societăti comerciale acestea sunt numite subfiliale.

Grupul reprezintă o structură constituită dintr-o societate care detine controlul altor societăti si societătile controlate. Se consideră că o societate controlează o altă societate dacă detine peste 50% din actiuni sau poate să numească conducerea acesteia.

2. Descrierea cercetării statistice

2.1. Sfera de cuprindere - populatia statistică de referintă Sfera de cuprindere a cercetării privind filialele străine cuprinde:

- pentru FATS Inward toate întreprinderile si filialele cu personalitate juridică, indiferent de forma de proprietate, aflate sub control străin si a căror activitate este cuprinsă în sectiunile B - S, fără O, conform CAEN Rev. 2;

- pentru FATS Outward toate întreprinderile rezidente în România care detin controlul asupra unor filiale aflate în străinătate.

Unitătile statistice sunt întreprinderile si toate filialele asupra cărora se exercită controlul străin, precum si întreprinderile si toate filialele din străinătate aflate sub controlul unei unităti institutionale rezidente.

Întreprinderea reprezintă cea mai mică grupare de unităti legale care se constituie ca o unitate organizatională de productie de bunuri sau servicii si care beneficiază de autonomie de decizie, preponderent pentru asigurarea resurselor sale curente. O întreprindere exercită una ori mai multe activităti economice în una sau mai multe locatii.

2.2. Principalele variabile studiate si chestionarele cercetării statistice

Variabilele studiate sunt:

- pentru FATS Inward: - numărul de întreprinderi;

- numărul mediu de salariati;

- numărul mediu de persoane ocupate;

- cifra de afaceri;

- valoarea productiei;

- valoarea adăugată brută la costul factorilor;

- valoarea totală a cumpărărilor de bunuri si servicii;

- cumpărările de bunuri si servicii destinate revânzării ca atare;

- cheltuielile cu personalul;

- investitiile brute în bunuri corporale;

- cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare;

- numărul mediu de persoane ocupate din activitatea de cercetare-dezvoltare;

- pentru FATS Outward: - numărul de întreprinderi;

- numărul mediu de salariati;

- cifra de afaceri;

- cheltuielile cu personalul;

- valoarea adăugată brută la costul factorilor;

- investitiile brute în bunuri corporale;

- exportul/importul intra-firmă;

- exportul/importul de bunuri si servicii.

Colectarea datelor se face pe suport hârtie. Pentru realizarea acestei cercetări, au fost proiectate următoarele tipuri de chestionare:

• FATS -INWARD;

• FATS - OUTWARD.

2.3. CIasificări si nomenclatoare utilizate

Ansamblul unitar si ierarhizat al categoriilor de activităti utilizat la determinarea sferei de cuprindere a cercetării îl constituie CIasificarea activitătilor din economia natională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările si completările ulterioare.

CAEN Rev.2 se foloseste pentru codificarea activitătii întreprinderilor, oferind posibilitatea grupării acestora în functie de activitatea lor. CIasificarea activitătilor corespunde organizării fluxurilor materiale si financiare din economie, facilitând astfel prelucrarea si integrarea datelor în sistemul modelelor de analize si previziuni macroeconomice utilizate pe plan national si international de tipul tabelului intrări-iesiri în sistemul conturilor nationale.

Principiul general al determinării sferei de cuprindere a anchetei îl constituie activitatea principală exercitată.

Activitatea principală este stabilită în functie de produsele sau serviciile a căror realizare implică cele mai mari părti ale resurselor umane sau care aduc cele mai mari venituri întreprinderii si se determină utilizându-se CIasificarea activitătilor din economia natională - la nivel de clasă - clasa CAEN Rev.2 - cod de 4 cifre.

3. Esantionul cercetării statistice

3.1. Baza de sondaj

Pentru FATS Inward baza de sondaj va cuprinde toate întreprinderile si filialele cu personalitate juridică, indiferent de forma de proprietate, aflate sub control străin si a căror activitate este cuprinsă în sectiunile B - S, fără O, conform CAEN Rev.2.

Pentru FATS Outward baza de sondaj va fi formată din toate întreprinderile rezidente în România care detin controlul asupra unor filiale aflate în străinătate.

3.2. Planul de sondaj

Tipul de sondaj aplicat este cel al sondajului stratificat simplu aleator în care straturile sunt definite, conform cerintelor de date, pe baza următoarelor variabile de stratificare:

• activitatea principală;

• clasa de mărime a întreprinderii, în functie de numărul de salariati. Clasele de mărime sunt:

- 0-9 salariati;

- 10-19 salariati;

- 20 de salariati si peste.

Datorită necesitătilor privind comparabilitatea rezultatelor pe grupe de activităti omogene, cât si la nivel de întreprindere de la o perioadă la alta, pentru categoria întreprinderilor cu potential economic ridicat, s-a convenit a se cerceta exhaustiv toate întreprinderile cu 20 de salariati si peste.


La nivelul fiecărui domeniu de activitate, corespunzător celor două baze de sondaj descrise anterior, se vor extrage 3 esantioane, după cum urmează:

3.2.1. Extragerea esantionului corespunzător bazei de sondaj a întreprinderilor create anterior anului N-1. Straturile de selectie sunt formate prin intersectia activitătii principale codificate la nivelul grupelor de activităti si clasele de mărime descrise mai sus. La stabilirea volumului esantionului s-au luat în considerare următoarele:

- volumul optim calculat prin metoda Neyman;

- posibilitătile financiare ale anchetei FATS - Foreing Affiliate Trade Statistics;

- asigurarea unui număr minim de unităti cercetate la nivelul fiecărui strat.

3.2.2. Extragerea esantionului corespunzător bazei de sondaj a întreprinderilor create în anul N-1

Straturile de selectie sunt formate prin intersectia activitătii principale codificate la nivel de diviziune CAEN Rev.2 si al claselor de mărime:

- 0-19 salariati;

- 20 de salariati si peste.

3.3. Metode de măsurare a calitătii rezultatelor

Coerenta datelor privind variabilele din ancheta FATS este asigurată fată de variabilele obtinute din ancheta structurală la aceIasi nivel de detaliere.

Punctualitatea, un alt indicator al calitătii, este asigurată prin obtinerea rezultatelor la termenele propuse în Programul statistic anual si la termenele impuse de Regulamentul (CE) nr. 716/2007 al Parlamentului European si al Consiliului, cu modificările ulterioare.

Acuratetea si accesibilitatea datelor sunt îndeplinite prin punerea la dispozitia utilizatorilor interni si externi a datelor într-o manieră precisă, corectă si usor de înteles.

Comparabilitatea datelor este asigurată prin utilizarea acelorasi definitii, pentru toate variabilele supuse cercetării, ca si în ancheta structurală sau în bilanturile contabile.

Completitudinea este asigurată prin respectarea modelelor de chestionar - structură, continut si detalierea datelor conform cerintelor Regulamentului (CE) nr. 716/2007 al Parlamentului European si al Consiliului, cu modificările ulterioare.

Relevanta, cel mai important aspect din punctul de vedere al utilitătii, este asigurată de proportia dintre variabilele cerute prin cercetare si necesitătile utilizatorilor.

4. Organizarea culegerii si prelucrarea datelor

4.1. Metoda de înregistrare

Se realizează prin cercetările statistice - chestionare proiectate pentru Inward si Outward pe suport hârtie.

4.2. Perioada de referintă si de înregistrare

Perioada de referintă pentru cercetarea FATS ce se va realiza în anul N este reprezentată de anul precedent desfăsurării ei, corespunzător exercitiului financiar pentru care s-au întocmit bilanturi contabile.

Perioada de înregistrare este perioada pe care întreprinderile o au la dispozitie pentru completarea chestionarelor - circa 3 luni.

4.3. Personalul cercetării statistice

La nivel central, în perioada desfăsurării anchetei va functiona echipa centrală de lucru (ECL) pentru monitorizarea actiunii de rezolvare operativă a oricăror probleme organizatorice si metodologice apărute pe parcurs.

La nivel teritorial - judete, sectoare ale municipiului Bucuresti - organizarea si coordonarea lucrărilor de teren se realizează de către coordonatorii locali, care au ca subordonati anchetatori si operatori.

4.4. Prelucrarea datelor

Fluxul de prelucrare a datelor constă în:

- la nivel teritorial:

- receptionarea chestionarelor;

- controlul integritătii si completitudinii datelor din chestionare;

- transmiterea chestionarelor către Institutul National de Statistică;

- la nivel central:

- introducerea datelor în baza de date;

- controlul automat al datelor din chestionare;

- rezolvarea nonrăspunsurilor;

- efectuarea corectiilor si reluarea controlului automat;

- controlul logic si aritmetic;

- curătarea datelor;

- tratarea nonrăspunsurilor totale si partiale;

- calculul coeficientilor finali de extindere;

- generarea tabelelor finale;

- analiza datelor;

- realizarea publicatiei;

- transmiterea datelor la EUROSTAT la termenele si în formatul cerute.

Confidentialitatea datelor este unul dintre principiile de functionare ale statisticii. Respectarea acestui principiu se face prin nepublicarea sau nefurnizarea datelor individuale ale întreprinderilor conform legislatiei în vigoare - cifra de afaceri si numărul mediu de salariati fiind informatii publice.

4.5. Sistemul IT

Sistemul informatic de prelucrare a datelor primite de la unitătile statistice cercetate este o aplicatie realizată în cadrul Directiei de proiectare si întretinere a aplicatiilor IT din cadrul Institutului National de Statistică si utilizează sistemul de gestiune a bazelor de date relationale Microsoft Visual FoxPro 6.0.

5. Prezentarea si utilizarea rezultatelor cercetării statistice

5.1. Principalii indicatori rezultati

Cifra de afaceri; numărul mediu de persoane ocupate, numărul mediu de salariati, cheltuieli cu personalul, investitii brute în bunuri corporale, valoarea productiei, export si import intra-firmă, valoarea brută adăugată la costul factorilor, cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare, numărul mediu de persoane ocupate din activitatea de cercetare-dezvoltare, la nivelul de agregare specificat în Regulamentul (CE) nr. 716/2007 al Parlamentului European si al Consiliului, cu modificările ulterioare.

5.2. Forme de prezentare a rezultatelor

Diseminarea rezultatelor anchetelor privind serviciile pentru întreprinderi se face prin intermediul Biroului de diseminare central si prin publicatia Seria Statistică - Activitatea filialelor străine.

6. Limitări:

- surse de erori: nonrăspunsuri si cIasificarea activitătii principale eronate;

- erori de prelucrare - eroare de introducere;

- alte limitări.

 


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finantate în cadrul Programului de cooperare interregională INTERREG IV C

 

Având în vedere prevederile art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999 si ale art. 48-53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională,

având în vedere art. 11 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si locuintei emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin prezentul ordin se reglementează categoriile de cheltuieli eligibile efectuate în proiectele finantate în cadrul Programului de cooperare interregională INTERREG IV C, denumit în continuare Programul.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) cerere de finantare - documentul elaborat de către partenerul lider de proiect si transmis Secretariatului tehnic comun cu scopul de a obtine finantare pentru implementarea activitătilor descrise conform formatului-standard furnizat în Ghidul solicitantului;

b) proiect - operatiunea descrisă în cererea de finantare depusă în cadrul unui apel de proiecte lansat de către Autoritatea de management, care primeste fonduri aferente Programului si care îndeplineste criteriile impuse de către Comitetul de monitorizare INTERREG IV C;

c) costuri comune - costurile generate de implementarea unei activităti din cadrul proiectului si suportate de unul dintre parteneri în numele său si al unuia sau mai multor parteneri, în conformitate cu prevederile acordului de parteneriat încheiat între acestia;

d) mini-program - proiectul, având un număr limitat de parteneri ce dezvoltă un cadru comun pentru cooperarea interregională, urmând sistemul de implementare a Programului, ce urmează a fi implementat prin lansarea de către parteneri în regiunile lor a unor apeluri de subproiecte similare celor lansate de către Autoritatea de management la nivelul întregii arii eligibile;

e) subproiect - operatiune selectată în urma unui apel de proiecte lansat în cadrul unui miniprogram si care îndeplineste toate criteriile impuse unui proiect de la nivelul Programului;

f) contract de finantare - contractul încheiat între partenerul lider de proiect, ca reprezentant al tuturor partenerilor, si Autoritatea de management pentru finantarea din fonduri FEDR a unui proiect aprobat în cadrul Programului.

Art. 3. - (1) Pentru toate tipurile de cheltuieli considerate eligibile în cadrul proiectelor INTERREG IV C se respectă reglementările prevăzute în legislatia natională si comunitară în vigoare.

(2) Cheltuielile deja finantate integral sau partial prin alte instrumente financiare nationale, europene sau internationale nu reprezintă cheltuieli eligibile.

Art. 4. - (1) Sunt considerate eligibile numai acele cheltuieli care sunt însotite de facturi, în conformitate cu prevederile legislatiei nationale, sau de alte documente contabile cu valoare probantă, echivalente facturilor, pe baza cărora cheltuielile să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului, certificate si identificate.

(2) În vederea certificării conformitătii cu originalul, partenerii români vor prezenta controlorilor de prim nivel toate documentele originale.

Art. 5. - Pentru a fi eligibile, cheltuielile trebuie:

a) să fie în conformitate cu prevederile contractului de finantare si ale cererii de finantare aprobate;

b) să fie necesare implementării proiectului;

c) să fie direct legate de proiectul finantat;

d) să fie plătite, certificate si declarate de către beneficiar în perioada de implementare a proiectului, începând cu data aprobării proiectului de către Comitetul de monitorizare INTERREG IV C si până la sfârsitul perioadei de implementare, conform contractului de finantare.

Art. 6. - Cheltuielile eligibile pentru proiectele derulate în cadrul Programului sunt cele ocazionate de activitătile privind pregătirea proiectului, managementul si coordonarea acestuia, comunicarea si diseminarea obiectivelor si rezultatelor proiectului, transferul de cunostinte si experientă, implementarea în comun a proiectelor-pilot si/sau a subproiectelor care să stea la baza creării si consolidării unor parteneriate viabile, concretizate în proiecte ce ar putea fi finantate ulterior prin alte programe nationale.

Art. 7. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile pentru pregătirea proiectului.

(2) Cheltuielile pentru pregătirea proiectului nu trebuie să depăsească valoarea de 30.000 euro.


(3) Ca exceptie de la prevederile art. 5 lit. d), pentru a fi eligibile, aceste cheltuieli trebuie să fi fost efectuate începând cu 1 ianuarie 2007 si până la data transmiterii cererii de finantare la Secretariatul tehnic comun INTERREG IV C.

(4) În cadrul cheltuielilor pentru pregătirea proiectului se pot include:

a) cheltuieli administrative;

b) cheltuieli de personal;

c) cheltuieli de transport si cazare;

d) cheltuieli pentru expertiză externă;

e) cheltuieli pentru achizitionarea de echipamente.

(5) Cheltuielile pentru pregătirea proiectului nu pot fi declarate ulterior de către un beneficiar ca fiind cheltuieli de implementare, efectuate de la data intrării în vigoare a contractului de finantare.

(6) Cheltuielile pentru pregătirea proiectului trebuie raportate si incluse în primul raport de progres si prima cerere de rambursare întocmite în cadrul proiectului, în caz contrar sunt neeligibile. Ele pot fi raportate ulterior primului raport de progres doar în cazuri exceptionale, numai cu aprobarea în prealabil a autoritătii nationale.

Art. 8. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile administrative. Acestea cuprind costuri directe sau indirecte, cheltuieli de regie calculate în baza unei pro rata, legate de managementul general al proiectului.

(2) În categoria cheltuielilor administrative sunt incluse costurile pentru: chiria locatiei unde se desfăsoară activitătile proiectului, asigurarea utilitătilor, cum ar fi: apă curentă, canalizare, salubritate, energie electrică si termică, gaze naturale, consumabile si birotică, multiplicare si fotocopiere, servicii postale si de curierat, telefon, fax, internet, mobilier de birou, servicii pentru întretinerea echipamentelor IT, precum si alte cheltuieli absolut necesare pentru implementarea proiectului.

(3) Pentru a fi considerate eligibile, cheltuielile administrative trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să nu depăsească 25% din valoarea totală eligibilă a cheltuielilor de personal de la nivelul proiectului;

b) să respecte, pe toată durata de implementare a proiectului, metoda de calcul folosită pentru calculul pro rata, care trebuie să fie justificată, rezonabilă si echitabilă si să rămână neschimbată pe întreaga perioadă de implementare. Această metodă va respecta prevederile manualului de implementate si va fi transmisă de către beneficiar autoritătii nationale în termen de 30 de zile de la semnarea contractului de cofinantare;

c) calculul cheltuielilor generale de administratie trebuie să fie bine justificat, bazat pe documente si revizuit periodic;

d) ratele costurilor utilizate trebuie să se bazeze pe cheltuieli efectuate, care să se reflecte atât în calculul costurilor, cât si în contabilitate. Acestea trebuie să fie verificabile;

e) să nu fi fost deja incluse si în alte costuri sau linii bugetare ale proiectului.

(4) Cu respectarea art. 8 alin. (3) lit. b) cheltuielile administrative se vor calcula numai pentru personalul direct implicat în proiect, indiferent de posibilitatea legală de a declara cheltuielile cu salariile acestuia ca fiind eligibile.

(5) Costurile administrative generate de participarea expertilor externi în cadrul proiectului trebuie încadrate la capitolul „Cheltuieli pentru expertiză externă si servicii”.

Art. 9. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, asa cum sunt descrise în cererea de finantare, inclusiv contributiile aferente acestora aflate în sarcina angajatorului, conform prevederilor legale.

(2) Sunt eligibile doar cheltuielile de personal aferente personalului angajat de către partenerul român, pentru implementarea proiectului, cu contract individual de muncă, contract individual de muncă cu timp partial sau act administrativ de numire în functia publică, pe durată nedeterminată sau determinată. Plafoanele salariilor angajatilor în proiect nu trebuie să depăsească nivelul practicat de persoana juridică respectivă, pentru functii similare.

(3) Personalul angajat pentru implementarea proiectului trebuie să fie format din angajati ai partenerului lider sau partenerilor din proiect, persoane juridice prezentate în cererea de finantare.

(4) Cheltuielile de personal includ salariul tarifar/salariul de bază, sporurile permanente prevăzute în contractele individuale de muncă/contractul colectiv de muncă, în actele aditionale aferente, valabile pe toată durata de implementare a proiectului si/sau în actul administrativ de numire în functia publică, precum si în actele de modificare a actului administrativ de numire în functia publică si contributiile aferente mentionate la alin. (1).

(5) Salariul tarifar/de bază, sporurile permanente si contributiile mentionate la alin. (1) vor fi plătite pentru timpul efectiv lucrat si vor fi sustinute de fisele de post, fisele de pontaj pentru timpul efectiv lucrat, statele de salarii, ordinele de plată, extrasele de cont, declaratia salariatului pentru timpul lucrat în cadrul proiectului si alte documente justificative, după caz.

(6) Calculul valorii unei ore de muncă va fi făcut luându-se în considerare cheltuielile de personal eligibile pentru întreaga perioadă de raportare.

(7) Timpul de muncă alocat proiectului nu poate depăsi durata normală de lucru, conform prevederilor legislatiei nationale în vigoare.

(8) Este eligibilă decontarea salariului tarifar/de bază, cu respectarea normelor aferente fiecărui tip de personal, a sporurilor permanente si a contributiilor salariale aferente, avându-se în vedere prevederile contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil si ale legislatiei în vigoare.

(9) Nu se va lua în calcul contravaloarea orelor suplimentare sau a oricărui tip de concediu.

(10) Nu constituie cheltuială eligibilă salariile alesilor locali.

(11) Sunt eligibile cheltuielile cu salariile functionarilor publici încadrati în unitătile dedicate implementării proiectelor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind incompatibilitatea.

Art. 10. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile pentru transport si cazare numai pentru personalul angajat în proiect, care, conform prevederilor cererii de finantare, efectuează deplasări pentru participarea la întâlniri, seminarii, conferinte ce au loc pe teritoriul în care se derulează Programul. Cheltuielile de transport si cazare efectuate pentru deplasări în afara ariei de derulare a Programului pot fi eligibile dacă sunt mentionate explicit si justificate în cererea de finantare aprobată.


(2) Categoriile de cheltuieli eligibile pentru transport si cazare includ următoarele costuri: de transport, de cazare si plată a diurnei în conformitate cu legislatia în vigoare.

(3) Pentru asigurarea transportului si cazării trebuie să se aleagă varianta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, cu respectarea prevederilor din legislatia natională.

(4) Pentru deplasarea în tară sunt eligibile cheltuielile cu transportul, cazarea si diurna numai pentru personalul care face parte din echipa de proiect, după cum urmează:

a) pentru personalul care lucrează în autoritătile si institutiile publice, precum si în unitătile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, cheltuielile vor respecta conditiile si plafoanele impuse de legislatia natională aplicabilă institutiilor publice;

b) pentru personalul care lucrează în cadrul altor persoane juridice decât cele mentionate la categoria anterioară, cheltuielile vor respecta plafoanele stabilite de normele interne proprii. Valoarea diurnei nu trebuie să depăsească cuantumul obtinut prin înmultirea cu 2,5 a cuantumului diurnei aplicabile angajatilor autoritătilor si institutiilor publice.

(5) Pentru deplasarea în străinătate sunt eligibile cheltuielile cu transportul, cazarea si diurna numai pentru personalul care face parte din echipa de proiect, după cum urmează:

a) pentru personalul care lucrează în cadrul autoritătilor si institutiilor publice, precum si în unitătile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, cheltuielile vor respecta conditiile si plafoanele impuse de legislatia natională aplicabilă institutiilor publice;

b) pentru personalul care lucrează în cadrul altor persoane juridice decât cele mentionate la categoria anterioară, cheltuielile pentru transport vor respecta plafoanele stabilite de normele interne proprii, iar cele pentru cazare si diurnă vor respecta plafoanele impuse de legislatia natională aplicabilă institutiilor publice.

(6) Cheltuielile pentru transportul, cazarea si diurna expertilor externi vor fi încadrate în linia bugetară „expertiză externă si servicii”.

(7) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) nu pot fi incluse si în altă linie bugetară.

Art. 11. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile pentru expertiză externă si servicii, cu respectarea următoarelor conditii cumulative:

a) să fie prevăzute si justificate în cererea de finantare aprobată si absolut necesare implementării proiectului;

b) să existe un contract sau acord, în conformitate cu legislatia natională în vigoare, însotit de documente pe baza cărora se pot efectua plăti.

(2) Categoriile de cheltuieli eligibile pentru expertiza externă pot include costuri pentru experti externi, inclusiv pentru coordonarea activitătilor proiectului si cea financiară, sau lectori implicati în evenimentele, întâlnirile si seminariile organizate în cadrul proiectului, elaborarea, tipărirea si expunerea de materiale promotionale, organizarea externă a evenimentelor, dacă organizarea evenimentului este subcontractată unui furnizor de servicii extern, studii si sondaje de opinie, traducere si interpretariat, designul si găzduirea paginii de internet a proiectului, închirierea sălilor pentru evenimente si asigurarea cateringului.

(3) Nu sunt eligibile costurile pentru expertiza externă ce constituie aport al institutiilor partenere în proiect, precum si al persoanelor care fac parte din echipa de proiect.

(4) Valoarea acestor cheltuieli nu trebuie să depăsească 50% din bugetul total al proiectului.

Art. 12. - (1) Sunt considerate eligibile, în mod exceptional, cheltuielile privind achizitionarea echipamentelor numai cu respectarea următoarelor conditii:

a) să fie noi si să nu fie depăsite din punct de vedere tehnic si moral;

b) să fie absolut necesare si folosite exclusiv pentru implementarea proiectului;

c) să fie mentionate în cererea de finantare aprobată.

(2) Valoarea acestor cheltuieli nu trebuie să depăsească 5% din bugetul total al proiectului.

Art. 13. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile subproiectelor doar dacă proiectul în cadrul căruia sunt selectate si finantate functionează ca un miniprogram, fapt mentionat si justificat în cererea de finantare aprobată.

(2) Subproiectele vor fi finantate în urma unei proceduri de evaluare si selectie transparente, care respectă toate criteriile si conditiile impuse la nivelul Programului.

Art. 14. - Sunt considerate eligibile cheltuielile privind costurile comune atât timp cât sunt clar mentionate si justificate în cererea de finantare aprobată, iar mecanismul de administrare a acestora este detaliat în acordul de parteneriat si respectă prevederile privind implementarea Programului.

Art. 15. - (1) Taxa pe valoarea adăugată este considerată eligibilă dacă sunt îndeplinite, simultan, următoarele conditii:

a) nu este recuperabilă prin orice alte mijloace prevăzute de legislatia natională;

b) este identificată clar în propunerea de proiect;

c) este aferentă unor cheltuieli considerate eligibile.

(2) Nu este eligibilă taxa pe valoarea adăugată aferentă costurilor generale de administratie calculate pe baza pro rata pentru acei beneficiari care desfăsoară operatiuni cu/si fără drept de deducere.

Art. 16. - Sunt considerate eligibile cheltuielile financiare care privesc: comisioanele pentru tranzactiile financiare transnationale, comisioanele bancare ocazionate de deschiderea si administrarea conturilor necesare pe perioada implementării proiectelor.

Art. 17. - Nu sunt considerate cheltuieli eligibile:

a) amenzile, penalitătile financiare si cheltuielile legate de dispute legale;

b) contributia în natură;

c) amortizarea echipamentelor;

d) achizitionarea echipamentelor prin leasing;

e) achizitionarea echipamentelor second-hand.

Art. 18. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 298.

 


MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatând îndeplinite conditiile prevăzute de art. 10 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobândire a cetăteniei române persoanelor prevăzute în anexa nr. 1, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu mentinerea domiciliului în străinătate.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobândire a cetăteniei române persoanelor prevăzute în anexa nr. 2, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 mai 2009.

Nr. 1.406/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care au solicitat redobândirea cetăteniei române, cu mentinerea domiciliului în străinătate

 

1. Abadzija Felicia, fiica lui Stoica Tănase si Floarea, născută la data de 3 septembrie 1967 în localitatea Tulcea, judetul Tulcea, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Serbia, Lokve, str. T. Vladimirescu nr. 116. (1.597/2006) Copii minori: Abadzija Kristina, născută la data de 2 decembrie 1988, si Abadzija Jon, născut la data de 6 ianuarie 1995.

2. Abramovici Haim, fiul lui Vigder si Haea, născut la data de 25 februarie 1938 în localitatea Săveni, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat Onu, Kaplan nr. 49. (1.572/2006)

3. Abrankian Madelene, fiica lui Morgikian Eduard si Angela, născută la data de 29 ianuarie 1945 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 4330 44th Street, ap. 6G, Lon Island City, New York 11104. (4.550/2008)

4. Bar Zvi Irit, fiica lui Kallai Tiberiu si Ana-Maria, născută la data de 8 iulie 1957 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Boye nr. 14.(4.502/2008) Copii minori: Bar Zvi Ori, născut la data 8 decembrie 1991.

5. Bărăgău Doru, fiul lui lon si Cartela, născut la data de 14 februarie 1951 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliu actual în S.U.A., 27310 N.62”d Lane City Phoenix, Arizona 85083.(4.533/2008)

6. Barram Itzhac, fiul lui Buium losub si Roza, născut la data de 19 august 1946 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ashqelon 78475, str. Hataiasim nr. 11. (1.990/2006)

7. Basci Necibe, fiica lui Mustafa Ismail si Sachir Halime, născută la data de 26 ianuarie 1958 în localitatea Orsova, judetul Mehedinti, România, cetătean turc, cu domiciliul actual în Turcia, Istanbul, str. Basaksehir 4/2 Kisim D1 B, nr. 31. (1.321/2006)

8. Ben Yehuda Berta, fiica lui Goldstein Mihai si Lea, născută la data de 3 ianuarie 1947 în localitatea Baia Sprie, judetul Maramures, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ashdod Haatzmaut 8/27. (1.978/2006)

9. Benglas Eyal, fiul lui Matei si Sorica, născut la data de 10 iulie 1942 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat Gan, str. Moshe Sharet nr. 3. (970/2006)

10. Boros Bârna, fiul lui Tihamer Odon si Marta, născut la data de 8 aprilie 1954 în localitatea Sfântu Gheorghe, judetul Covasna, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, Tilgatan 10, 172 69 Sundbyberg.(4.517/2008)

11. Bosica Marius Dan, fiul lui Sorin si Marta, născut la data de 20 iulie 1955 în localitatea Bocsa-Vasiova, judetul Caras-Severin, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 70619 Stuttgart, Brunnenwiesen 18. (4.510/2008)

12. Bucksbaum Brândusa Rahel, fiica lui Chimberg losef si Ana, născută la data de 5 iunie 1955 în localitatea Galati, judetul Galati, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah-Tikva, str. Trunipeldor nr. 24/2. (3.451/2006)

13. Caran-Dumitresku Doina-Valeria, fiica lui Dumitrescu Sotir si Lucia, născută la data de 21 iulie 1952 în localitatea Mizil, judetul Prahova, România, cetătean sârb, cu domiciliul actual în Serbia, Vrsac, J. Halabure 34. (2.045/2006)

14. Caran-Dumitresku Irina, fiica lui Joca si Doina Valeria, născută la data de 27 martie 1981 în localitatea Vrsac, Serbia, cetătean sârb, cu domiciliul actual în Serbia, Vrsac, J. Halabure 34. (2.046/2006)

15. Cherkez Frida, fiica lui lancu Solomon si Neta, născută la data de 29 octombrie 1938 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Cesaria, str. Nakar nr. 3.(4.501/2008)

16. Cojokaru Clara, fiica lui Itic David si Astera Reiza, născută la data de 8 octombrie 1945 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Netanya, Kiriat Nordau, str. Sitrit nr. 3/2. (4.503/2008)

17. Curt Licurici, fiul lui Titu si Florica, născut la data de 21 octombrie 1979 în Bucuresti, România, cetătean francez, cu domiciliul actual în Franta, 35 AV Belleforiere, BT 7 ETG 2D, 78600 Maisons Laffitte. (3.272/2005)

18. David Rafael, fiul lui Naftali si Hilda, născut la data de 15 octombrie 1949 în localitatea Vatra-Dornei, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, str. Topaz nr. 1, Rishon Le Zion. (3.844/2006)

19. Dorneanu Gabi, fiica lui Lazarovici Isac si Ernestina, născută la data de 20 martie 1950 în localitatea Piatra-Neamt, judetul Neamt, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat Motzkin 26 123, Zalman Shazar 6/23. (1.902/2006)

20. Drachsler Robert, fiul lui Emeric si Maria, născut la data de 22 noiembrie 1939 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Givat Tal Kiriat Ata 28261, str. Roden nr. 4. (1.904/2006)

21. Echenard Bianca, fiica lui Jumătate loan si Silvia, născută la data de 6 februarie 1977 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cetătean elvetian, cu domiciliul actual în Elvetia, 1008 Jouxtens-Mezery, Chemin du Lussex 6. (3.274/2006)

22. Falcusan loan, fiul lui Fălcusan Maftei si Maria, născut la data de 7 decembrie 1937 în localitatea Lujerdiu, judetul Cluj, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 1011 N MohawkAve., Anaheim Ca 92801. (3.268/2006)

23. Farkas Gheorghe, fiul lui Farkas Ernest si Haasz Elisabeta, născut la data de 12 august 1926 în localitatea Salonta, judetul Bihor, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ashqelon, str. Golani nr. 12.(2.770/2005)

24. Fiderer Silvian, fiul lui Morel si Hanrieta, născut la data de 6 mai 1958 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel,Rehovot, str. Melzer4/7. (1.871/2006) Copii minori: Fiderer May, născută la data de 28 mai 1992.

25. Filip Marianne, fiica lui Gheorghe- Alexandru si Vilma, născută la data de 18 octombrie 1961 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 32549 Bad Oeynhausen, Werster Str. 71. (1.451/2006)

26. Fischgold Carmen Roxana, fiica lui Rolf si Pessy-Sulamith, născută la data de 29 iulie 1960 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 635 Barrymore Ln., Mamaroneck, New York 10543. (4.549/2008)

27. Fodor Peter Bela, fiul lui Fodor Bela si Erdelyi Rachel, născut la data de 14 mai 1942 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 2280 Century Hill Los Angeles, California 90067. (4.541/2008)

28. Fortu Fayme Luminita, fiica lui Valentin-George si Julieta-Viorica, născută la data de 1 februarie 1975 în Bucuresti, România, cetătean finlandez, cu domiciliul actual în Finlanda, Espoo, Sunantie 14 A8.(4.514/2008)

29. Fortu Răzvan Tom, fiul lui Valentin George si Julieta Viorica, născut la data de 21 martie 1976 în Bucuresti, România, cetătean finlandez, cu domiciliul actual în Finlanda, Espoo, Alamaki3B6.(4.513/2008)

30. Fuchs Eric Hanoch, fiul lui Leon si Beca, născut la data de 16 aprilie 1944 în Bucuresti, România, cetătean canadian, cu domiciliul actual în S.U.A., 245 East 93rd St., Ap. 19D, New York 10128.(4.548/2008)

31. Gabis Lidia, fiica lui Vaisbuch Bernhard si Clara, născută la data de 23 iulie 1965 în localitatea Dorohoi, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rehovot, str. loas 2/3.(2.925/2005)

32. Gabor Clara, fiica lui Avadis David si Debora, născută la data de 24 ianuarie 1938 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Brandeis 12. (977/2006)

33. Gabor Curt, fiul lui Max si Yetti, născut la data de 29 martie 1931 în localitatea Rădăuti, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Brandeis nr. 12. (976/2006)

34. Ghemes Katalin, fiica lui Balint Francisc-Heinric si Elisabeta, născută la data de 12 februarie 1961 în localitatea Sînmartin, judetul Harghita, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, Diskusvagen 10, 352 51 Vaxjo. (3.575/2006) Copii minori: Ghemes Tommy Johan, născut la data de 15 octombrie 1991.

35. Ghimbăsanu loan Sorin, fiul lui loan si Costina, născut la data de 1 decembrie 1964 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 9643 Westminster Ave. #A Garden Grove, Ca 92844. (1.124/2006)

36. Ghinsberg Râul, fiul lui Calmis si Erna, născut la data de 14 iunie 1929 în localitatea Constanta, judetul Constanta, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, Jafo 69361, str. Escol Levi 16, ap. 14. (1.869/2006)

37. Glick Liliana, fiica lui Vizenfeld Haina si Gertrude, născută la data de 24 aprilie 1959 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. Mifratz Sholomo 49.( 209/2005 )

38. Goldis Iser, fiul lui Bentin si Maica, născut la data de 11 aprilie 1949 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Givataim, Derech Itzhak Rabin 84. (1.462/2006)

39. Goldstein Sandra, fiica lui Goldstain Calman si Recheea, născută la data de 11 martie 1955 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. HaravAdi 12. (1.564/2006)

40. Gorgany Sidony, fiica lui Erdreich Suchersi Nely, născută la data de 6 noiembrie 1956 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Yehud, str. Zvi-Yishay nr. 34. (3.560/2006) Copii minori: Gorgany Lital, născută la data de 7 august 1991.

41. Grant Adrian, fiul lui Gheorghiu Arie-Leon si Sidonia, născut la data de 14 octombrie 1959 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 1406 Henry St, Apt H Berkeley California 94709. (3.269/2006)

42. Gross Jonathan, fiul lui Moshe si Daniela, născut la data de 2 ianuarie 1990 în localitatea Tel Aviv, Yafo, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Menora nr. 9. (4.509/2008 )

43. Grosz Moshe, fiul lui Lazlo si Sarolta, născut la data de 5 septembrie 1947 în localitatea Cărei, judetul Satu Mare, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, Homa Umigdai 19. (1.868/2006)

44. Guteman Aliza, fiica lui Holzer Max si Gisselle, născută la data de 9 august 1954 în localitatea Gura Humorului, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Hod-Hasharon, Bareket 7. (1.876/2006)

45. Haber Michael, fiul lui Ladislau si Tilia, născut la data de 29 iunie 1951 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Shoshanat Hacarmel nr. 63. (3.557/2006)

46. Haimberg Marcela, fiica lui Livadariu SIoim si Matilda, născută la data de 6 martie 1947 în localitatea Hârlău, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Beer Sheva, Har Boker 91. (1.920/2006)

47. Haimberg Solo, fiul lui Haim si Clara, născut la data de 28 iunie 1946 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Beer Sheva, Har Boker 91. (1.919/2006)

48. Haion Erica, fiica lui Dorenbaum Aron si Nuham Hana, născută la data de 24 august 1946 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le Zion, Rambam 47. (2.080/2006)

49. Haras Miriam, fiica lui Stein Sandu si Ana, născută la data de 24 ianuarie 1948 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haniel, str. Haharuv nr. 59. (4.498/2008)

50. Herscovici losef, fiul lui Leon si Hana-Ruhla, născut la data de 9 decembrie 1950 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israei, Ashdod, str. Rothschild 21/1. (4.276/2004)

51. Hillel Heda, fiica lui Goldschlager Alfred si Lupescu Alma, născută la data de 27 mai 1961 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat Gan, str. Tirza nr. 78/3. (4.505/2008) Copii minori: Hillel Tom, născut la data de 18 mai 1995, si Hillel Dean, născut la data de 18 mai1995.

52. Iakobi Cuta, fiica lui Sechter lulius si Aneta, născută la data de 30 septembrie 1929 în localitatea Bârlad, judetul Vaslui, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Keren Kayemet38, Ghivataim. (1.461/2006)

53. Iancu Angela, fiica lui Tirla Haim- Aizic si Rata, născută la data de 31 mai 1945 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat Bialic, str. Habanim nr. 4/26. (4.494/2008)

54. Jakoby Erika, fiica lui Schneider loan si Elisabeta, născută la data de 31 octombrie 1940 în localitatea Bulgăras-Jimbolia, judetul Timis, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, Hebelstr. 4, 74915 Waibstadt. (4.512/2008)

55. Junker Cornelia, fiica lui Floari Nicolae si Elena, născută la data de 11 septembrie 1948 în localitatea Drincea, judetul Mehedinti, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, Gartenstrasse 6, 32105 Bad Salzuflen. (2.105/2006)

56. Junker Johann Alfred, fiul lui Brazda Alfred-Leonard-losif si Leonia-Maria-Margareta, născut la data de 3 iulie 1945 în localitatea Lugoj, judetul Timis, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, Gartenstrasse 6, 32105 Bad Salzuflen. (2.106/2006)

57. Kat Samuel, fiul lui Klein Eugen si Etelca, născut la data de 19 decembrie 1946 în localitatea Dej, judetul Cluj, România, cetătean israelian, cu domiciliul în Israel, Kfar Saba, Kazenelon 45. (3.891/2006)

58. Kaufman Sami, fiul lui Herman si Eva, născut la data de 5 februarie 1954 în localitatea Câmpulung-Moldovenesc, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Saarit Haplita 2. (1.995/2006)

59. Kaufman Zvika, fiul lui Sami si Esther, născut la data de 6 septembrie 1989 în localitatea Haifa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Saarit Haplita 2. (1.995/2006)

60. Kovacs David, fiul lui Kovacs David si Szabo luliana, născut la data de 19 aprilie 1948 în localitatea Boiu, judetul Bihor, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 520 Encanada Drive, La Habra Heights, California 90631.(4.534/2008)

61. Kruck Ovidiu, fiul lui David si Constanta, născut la data de 6 octombrie 1950 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 24521 Camino Mirabella Murrieta, CA 92562. (2.627/2005)

62. Lahat Shalom, fiul lui Lecher Chaiem-Mendel si Henrieta, născut la data de 15 iulie 1951 în localitatea Dorohoi, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israei, Kefar Saba, str. Hayasmin nr. 7/3. (4.495/2008)

63. Laron Adrian, fiul lui Aron Haim si Ghizela, născut la data de 7 mai 1946 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat Tivon, str. Hashitim nr. 18. (140/2005)

64. Lotan Mirel, fiul lui Lupu Saie-ldel si Edy, născut la data de 6 septembrie 1961 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Atzmon 72, Revt-Modiin, 71908. (3.486/2006) Copii minori: Lotan Dana, născută la data de 8 decembrie 1991.

65. Mandler Ernestine, fiica lui Livadariu SIoim si Matilda, născută la data de 17 martie 1945 în localitatea Hârlău, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Beer Seva, Hefer 4. (1.921/2006)

66. Marcusohn Talia, fiica lui Friedrich Avram si Elza, născută la data de 18 iulie 1949 în localitatea Galati, judetul Galati, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Zichron Jakov-Haarazim nr. 5. (783/2006)

67. Matasovski Ada, fiica lui Matasovschi Pincu si Amelia, născută la data de 10 martie 1969 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A, 445 N. RossmoreAve., LosAngeles, CA 90004. (4.535/2008)

68. Mihalache Mircea, fiul lui Adam si Ana, născut la data de 1 august 1943 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.Â., 1910 W. Palmyra Ave. Unit 55, Orange, CA 92868. (1.760/2006)

69. Mor Gabriel, fiul lui Marcus Henry si Tony, născut la data de 10 august 1928 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat Hasharon, str. Netef nr. 3. (4.500/2008)


70. Nadler Bracha, fiica lui Bercovici losub-Leib si Rebeca, născută la data de 11 iulie 1955 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Raanana, str. Akiva nr. 94/4. (3.290/2006)

71. Năstase Corneliu, fiul lui Dumitru si Stela, născut la data de 18 ianuarie 1948 în localitatea Aninoasa, judetul Arges, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, Hohemarkstrasse 5, 65451 Kelsterbach. (4.297/2008)

72. Negoită Cornel, fiul lui Stefan si Maria, născut la data de 6 iunie 1954 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 3652 Z Street Washougal, WA98671. (4.537/2008)

73. Negoită Helena, fiica lui Copoiu Alexandru si Dobrita, născută la data de 6 mai 1955 în localitatea Frăsinet, judetul Călărasi, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A.,3652 Z Street Washougal, WA 98671. (4.536/2008)

74. Ofer Michaela, fiica lui Horovitz Leonciu si Sabina, născută la data de 25 septembrie 1946 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Hod Hasharon, str. Ahava nr. 6. (4.499/2008)

75. Offer Dan, fiul lui Iteanu Misu si Adela, născut la data de 24 octombrie 1956 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Vardia Haifa 34651, str. Hazivoni nr. 11/A. (4.506/2008)

76. Puicon Livia Emilia, fiica lui Turc George si Olivia, născută la data de 6 august 1949 în localitatea Beclean, judetul Bistrita-Năsăud, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 17027 E. Salida Dr. Fountain Hills, Arizona 85268. (4.539/2008)

77. Ronen Josef, fiul lui Rosner Wolf si Ana, născut la data de 17 iulie 1936 în localitatea Cernăuti, Ucraina, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Moshe Dayan 16, ap. 16, 58670 Holon. (2.409/2006)

78. Ronen Ziv, fiul lui Yosef si Nomi, născut la data de 26 mai 1974 în localitatea Tel Aviv-Yafo, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ganei Tikva, Aleea Tabor 3. (2.336/2007)

79. Rosenberg Georg, fiul lui Alexandru si Livia, născut la data de 12 martie 1937 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Beer Sheva.Ad. Ierusalim 2/71. (2.081/2006)

80. Rosner lulius, fiul lui luda-Lieb si Rosa, născut la data de 2 mai 1945 în localitatea Rădăuti, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, Holand 29. (3.888/2006)

81. Rosner Pollie, fiica lui Sfarti Froim si Pesa, născută la data de 21 iulie 1945 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, Holand 29. (3.887/2006)

82. Rupp Peter Willi Vasile, fiul lui Zarculea Costică si Maria, născut la data de 18 august 1955 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, Wehrstrasse 47, 73035 Goeppingen. (778/2006)

83. Schuster Marielouise Irmela, fiica lui Gustav si Anneliese, născută la data de 5 martie 1933 în localitatea Aiud, judetul Alba, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, Unterrather Strasse 60, 40468 Dusseldorf. (4.515/2008)

84. Schuster Rudolf Richard, fiul lui Gustav si Anneliese, născut la data de 30 iunie 1935 în localitatea Aiud, judetul Alba, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, Gielbelstrasse 23, 40235 Dusseldorf. (4.516/2008)

85. Schutz Erna, fiica lui Schneider loan si Elisabeta, născută la data de 11 mai 1942 în localitatea Bulgărus-Jimbolia, judetul Timis, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, Franz-Schubert Str. 9, 69190 Walldorf. (4.511/2008)

86. Schwartz Yoseph, fiul lui Carol si Coca, născut la data de 23 noiembrie 1948 în localitatea Siret, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Bavli 9. (202/2005)

87. Sendrovits Shosh, fiica lui Izrael Alexandru si Eugenia, născută la data de 3 februarie 1947 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ren Hahistadrut 58, ap. 25, 58382 Holon. (1.994/2006)

88. Shaham Jacob, fiul lui Storisteanu Carol si Eteriza, născut la data de 24 ianuarie 1958 în localitatea Galati, judetul Galati, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ghivataim, str. HaMorad 6/9. (3.488/2006) Copii minori: Shaham Yuval, născută la data de 17 septembrie 1996.

89. Shaham Shira, fiica lui Jacob si Talia, născută la data de 27 iulie 1990 în localitatea Ramat Gan, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ghivataim, str. HaMorad 6/9. (3.488/2006)

90. Shaller Lavi, fiul lui Saler Benno si Mina, născut la data de 8 ianuarie 1954 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon LeZion, str. Akukla nr. 36. (2.368/2006)

91. Shlagman Anat Isabela, fiica lui Haimberg Solo si Marcela, născută la data de 4 mai 1973 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, str. Har Bokev 91, Berr Sheva. (1.988/2006) Copii minori: Shlagman Barr, născut la data de 27 iunie 2000, si Shlagman Roei, născut la data de 29 ianuarie 2002.

92. SIater Lisa Angela, fiica lui John Gordon si Elena, născută la data de 3 aprilie 1981 în localitatea New York, S.U.A., cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 120 East 34th Street, Apt. 11J, New York 10016. (4.546/2008)

93. SIater Sheila Andrea, fiica lui John Gordon si Elena, născută la data de 14 decembrie 1978 în localitatea New York, S.U.A., cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 55 West 14* Street, Apt. 3E, New York 10011. (4.547/2008)

94. Smilovici Shmuel, fiul lui lancu si Lipsa, născut la data de 25 iunie 1929 în localitatea Hârlău, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriyat Bialik 27093, Derech Akko nr. 4A, ap. 6. (1.873/2006)

95. Solenchyk Beatrice Jeana, fiica lui Stein Sandu si Hana-Reiza, născută la data de 21 mai 1945 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le Zion, str. Haramban nr. 10A. (4.497/2008)

96. Sponko Drorit Gabriella, fiica lui Leibovici Jean si Gherghina, născută la data de 24 iunie 1951 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 3677 Eddingham Ave. Calabasas, CA 91302. (2004/2006)

97. Steiman Emma, fiica lui Efim-Haim si Sary, născută la data de 14 august 1987 în localitatea Tel Aviv-Yafo, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat Uno, str. Brener 20. (2.912/2005)

98. Steiman Lee, fiul lui Efim-Haim si Sary, născut la data de 9 noiembrie 1990 în localitatea Tel Aviv-Yafo, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat Uno, str. Brener 20. (2.912/2005)

99. Steiman Sary, fiica lui Sergiu si Adriana, născută la data de 16 noiembrie 1962 în localitatea Ashkelon, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat Uno, str. Brener20. (2.912/2005) Copii minori: Steiman Ariei, născută la data de 16 martie 1994.

100. Steiner Dalia, fiica lui Adalbert si Debora, născută la data de 23 decembrie 1957 în localitatea Lechinta, judetul Bistrita-Năsăud, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Yoseftal 6/19, K Motzkin. (1.361/2006)

101. Stoff Adi, fiica lui Farkas Zoltan si Antonia, născută la data de 14 decembrie 1947 în localitatea Jibou, judetul Sălaj, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Givataim, str. Keren Kaimet nr. 40/2. (4.504/2008)

102. Stoia Liviu, fiul lui Stoia loan si Căpătînă Elena, născut la data de 10 decembrie 1953 în localitatea Drăgus, judetul Brasov, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 20819 Rudy Drive Strongsville, Ohio 44149. (4.544/2008)

103. Sufrin Liad, fiica lui Adrian si Jenny, născută la data de 29 noiembrie 1981 în localitatea Hulon, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Jean Jaures nr. 10. (4.507/2008)

104. Sufrin Sharon Moshe, fiul lui Adrian si Gonin, născut la data de 17 aprilie 1969 în localitatea Tel Aviv, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Filderman nr. 1. (4.508/2008) Copii minori: Sufrin Noa, născută la data de 19 octombrie 2000, Sufrin Ofir, născută la data de 19 octombrie 2000, si Sufrin Guy, născut la data de 3 august 2007.

105. Swartz Arie, fiul lui Svart Cari si Coca, născut la data de 3 iunie 1950 în localitatea Siret, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kfar Yona, str. Hagilboa 9. (203/2005)

106. Szabo Gizela, fiica lui Lechner Ludovic si Ghizela, născută la data de 29 august 1946 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 144 Skyline Drive, Coram, New York 11727. (4.542/2008)

107. Szabo Istvan, fiul lui Sandor si llona, născut la data de 26 decembrie 1942 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 144 Skyline Drive, Coram, New York 11727. (4.543/2008)

108. Tatu Maria Magdalena, fiica lui Filip loan si Ioana, născută la data de 10 martie 1950 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, cetătean german, cu domiciliul în Germania, Waltrop 45731, Am Berghang nr. 6. (2.240/2006)

109. Teleman Eli, fiul lui lancu si Mina, născut la data de 13 februarie 1935 în localitatea Podu Turcului, judetul Bacău, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Beer Sheva, Shaul Hameleh nr. 67. (3.288/2006)

110. Tobias Silviu, fiul lui Lazăr si Fani, născut la data de 8 august 1947 în localitatea Constanta, judetul Constanta, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, str. Hateena nr. 5, Rishon LeZion. (1.497/2006)

111. Trifu Jean, fiul lui Marin si llinca, născut la data de 18 septembrie 1945 în localitatea Ogrezeni, judetul Giurgiu, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, Elisabeth-von-Thadden-Str 37,76189 Karlsruhe. (3.896/2006)

112. Ujică Marietta Aurora, fiica lui Theodorescu Vasile si Ileana, născută la data de 8 ianuarie 1946 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, Pfarrstr 96, 10317 Berlin Lichtenberg. (1.906/2008)

113. Ulita Nicolae, fiul lui Ulita loan si Lupsa Elena, născut la data de 1 decembrie 1956 în localitatea Grabati, judetul Timis, România, apatrid, cu domiciliul actual în Germania, Barbarossastrasse 47, 53489 Sinzing. (2.107/2006)

114. Vagher Haghit, fiica lui Isidor si Judith, născută la data de 13 februarie 1977 în localitatea Haifa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Haim Laskov 36. (215/2005)

115. Vaisbuch Eduard, fiul lui Bernhard si Clara, născut la data de 7 decembrie 1967 în localitatea Onesti, judetul Bacău, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rehovot, str. Ierusalim 6/64. (2.928/2005)

116. Von Niman Tibor, fiul lui Niman losif si Rozalia, născut la data de 26 iulie 1945 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, Magnegatan 13, 633 52 Eskilstuna. (4.518/2008)

117. Weiss Yael, fiica lui Altar Mendel si Beila, născută la data de 12 februarie 1956 în localitatea Piatra-Neamt, judetul Neamt, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, str. Shoam, Tel Aviv 69359. (3.892/2006)

118. Weisz Elena, fiica lui Steinmetz Avram-Ezra si Serena, născută la data de 1 octombrie 1925 în localitatea Viseul de Sus, judetul Maramures, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 3969 Mahaila Ave. #210 San Diego California 92122. (4.538/2008)

119. Wittenberg Shoshana, fiica lui Kertesz Rudolf si Kertesz Clara, născută la data de 3 iulie 1936 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Zichron Yacov, str. Igal Alon nr. 5A. (4.496/2008)

120. Zezak-Leibovici Mihaela, fiica lui Leibovici Isac si Maria, născută la data de 27 august 1954 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim, str. Namernr. 17/3. (1.879/2006)

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care au solicitat redobândirea cetăteniei române, cu stabilirea domiciliului în România

 

1. Anghel Constantin, fiul lui Dumitru si Frusina, născut la data de 28 februarie 1969 în localitatea Comana, judetul Giurgiu, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 40159 Margery Court, Fremont, CA94538. (4.532/2008)

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Cooperatie din Alba lulia

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 2 din 23 februarie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada noiembrie 2008-ianuarie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Cooperatie din Alba lulia, cu sediul în str. Avram lancu nr. 7A, localitatea Alba lulia, judetul Alba, pentru nivelul de învătământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul pregătirii de bază „economic”, calificarea profesională „tehnician în activităti economice”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Cooperatie din Alba lulia, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Cooperatie din Alba lulia dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Cooperatie din Alba lulia revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grupul Scolar de Cooperatie din Alba lulia.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Cooperatie din Alba lulia are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Cooperatie din Alba lulia este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Alba, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - CENTROCOOP din Alba lulia, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grupul Scolar de Cooperatie din Alba lulia, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetam si inovam,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 4 mai 2009.

Nr. 3.817.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din Turda

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,


luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 2 din 23 februarie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada noiembrie 2008-ianuarie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din Turda, cu sediul în str. A.l. Cuza nr. 14, localitatea Turda, judetul Cluj, pentru nivelul de învătământ „postliceal”, domeniul „sănătate si asistentă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical generalist si asistent medical de farmacie”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din Turda, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din Turda dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din Turda revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din Turda.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din Turda are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din Turda este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Cluj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia Cultural Umanitară „Henri Coandă” - Filiala Turda, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din Turda, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Cluj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 4 mai 2009.

Nr. 3.833.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu Program Prelungit a Episcopiei Unitariene din Cluj-Napoca

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 2 din 23 februarie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada noiembrie 2008-ianuarie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,


ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu Program Prelungit a Episcopiei Unitariene din Cluj-Napoca, cu sediul în bd. 21 Decembrie nr. 90, localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, pentru nivelul de învătământ „prescolar” cu program prelungit.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu Program Prelungit a Episcopiei Unitariene din Cluj-Napoca, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu Program Prelungit a Episcopiei Unitariene din Cluj-Napoca dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu Program Prelungit a Episcopiei Unitariene din Cluj-Napoca revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita cu Program Prelungit a Episcopiei Unitariene din Cluj-Napoca.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu Program Prelungit a Episcopiei Unitariene din Cluj-Napoca este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Cluj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Episcopia Unitariană din Cluj-Napoca, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita cu Program Prelungit a Episcopiei Unitariene din Cluj-Napoca, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Cluj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 4 mai 2009.

Nr. 3.834.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Prichindel” din Bucuresti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 2 din 23 februarie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada noiembrie 2008-ianuarie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Prichindel” din Bucuresti, cu sediul în str. Grigore Vodă nr. 28, sectorul 4, municipiul Bucuresti, pentru nivelul de învătământ „prescolar”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Prichindel” din Bucuresti, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Prichindel” din Bucuresti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Prichindel” din Bucuresti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Prichindel” din Bucuresti.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Prichindel” din Bucuresti este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociatia „Prichindel” din Bucuresti, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Prichindel” din Bucuresti, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetam si inovam,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 4 mai 2009.

Nr. 3.835.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Maria Ward” din Bucuresti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 2 din 23 februarie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada noiembrie 2008-ianuarie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Maria Ward” din Bucuresti, cu sediul în Calea Serban Vodă nr. 223, sectorul 4, municipiul Bucuresti, pentru nivelul de învătământ „prescolar”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Maria Ward” din Bucuresti, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Maria Ward” din Bucuresti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Maria Ward” din Bucuresti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Maria Ward” din Bucuresti.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Maria Ward” din Bucuresti este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Congregatio Jesu - Filiala Maria Ward, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Maria Ward” din Bucuresti, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetam si inovam,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 4 mai 2009.

Nr. 3.836.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.650/2006 privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret” al Cooperatiei Mestesugăresti din Bucuresti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 2 din 23 februarie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada noiembrie 2008-ianuarie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.650/2006 privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret” al Cooperatiei Mestesugăresti din Bucuresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.005 bis din 18 decembrie 2006, se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

„(2) Se acreditează unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii «Spiru Haret» al Cooperatiei Mestesugăresti din Bucuresti, cu sediul în str. Econom Cezărescu nr. 47-59, sectorul 6, municipiul Bucuresti, pentru nivelul de învătământ «liceal», profilul «servicii», domeniul pregătirii de bază «estetica si igiena corpului omenesc», calificarea profesională «coafor stilist», domeniul pregătirii de bază «turism si alimentatie», calificările profesionale «tehnician în gastronomie» si «organizator banqueting».

(3) Nivelul de învătământ «liceal», profilul «servicii», domeniul pregătirii de bază «estetica si igiena corpului omenesc», calificarea profesională «coafor stilist», domeniul pregătirii de bază «turism si alimentatie», calificările profesionale «tehnician în gastronomie» si «organizator banqueting» din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii «Spiru Haret» al Cooperatiei Mestesugăresti din Bucuresti, acreditat conform alin. (2), devine parte a sistemului national de învătământ începând cu anul scolar 2009-2010.”

2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii, la nivelul de învătământ «liceal», profilul «servicii», domeniul pregătirii de bază «estetica si igiena corpului omenesc», calificarea profesională «coafor stilist», domeniul pregătirii de bază «turism si alimentatie», calificările profesionale «tehnician în gastronomie» si «organizator banqueting», se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grupul Scolar de Arte si Meserii «Spiru Haret» al Cooperatiei Mestesugăresti din Bucuresti, începând cu data emiterii prezentului ordin.”

3. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii «Spiru Haret» al Cooperatiei Mestesugăresti din Bucuresti are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, si pentru nivelul de învătământ «liceal», profilul «servicii», domeniul pregătirii de bază «estetica si igiena corpului omenesc», calificarea profesională «coafor stilist», domeniul pregătirii de bază «turism si alimentatie», calificările profesionale «tehnician în gastronomie» si «organizator banqueting».


Art. II. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret” al Cooperatiei Mestesugăresti din Bucuresti este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. III - Fundatia învătământului Preuniversitar al Cooperatiei Mestesugăresti „Spiru Haret”, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret” al Cooperatiei Mestesugăresti din Bucuresti, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 4 mai 2009.

Nr. 3.837.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

pentru modificarea art. 6 din Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.423/2008 privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program normal si prelungit „Inima lui Isus” din Popesti-Leordeni

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. I. - Articolul 6 din Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.423/2008 privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program normal si prelungit „Inima lui Isus” din Popesti-Leordeni, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 15 octombrie 2008, se modifică si va avea următorul cuprins:

- „Art. 6. - Asociatia Misionarele Catihetice ale Sfintei Inimi, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita cu program normal si prelungit «Inima lui Isus» din Popesti-Leordeni, Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 4 mai 2009.

Nr. 3.838.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.