MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 353/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 353            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 26 mai 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTATILOR

 

            5. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Biroului permanent al Camerei Deputatilor nr. 10/2008 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII

 

DECRETE

 

            854. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Serviciul Român de Informatii

 

            855. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Serviciul Român de Informatii

 

            856. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informatii

 

            857. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informatii

 

            858. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informatii

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 502 din 7 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 

            Decizia nr. 529 din 9 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 279 alin. 2 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            577. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 si km 495+800” pe teritoriul localitătilor Caransebes, Buchin si Păltinis

 

            593. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Belarus cu privire la cooperarea economică, semnat la Bucuresti la 21 octombrie 2008

 

            Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Belarus cu privire la cooperarea economică

 


HOTĂRÂRI ALE BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Biroului permanent al Camerei Deputatilor nr. 10/2008 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII

 

În temeiul art. 17 si 18 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, cu modificările si completările ulterioare,

 

Biroul permanent al Camerei Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Punctul 2 din anexa la Hotărârea Biroului permanent al Camerei Deputatilor nr. 10/2008 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 26 septembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică începând cu data de 1 iunie 2009 si va avea următorul cuprins:

„2. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I ÎN LIMBA MAGHIARĂ

2.1. Publicare acte 70 lei/pag. manuscris”

(2) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Biroul permanent al Camerei Deputatilor în sedinta din data de 25 mai 2009.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 25 mai 2009.

Nr. 5.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Serviciul Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general-maior cu două stele Bidireci Constantin Ionel trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 25 mai 2009.

Nr. 854.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Serviciul Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general-maior cu două stele Brăteanu Nicolae Marius-Sorin trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 25 mai 2009.

Nr. 855.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Buresin Dumitru Alexandru trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 25 mai 2009.

Nr. 856.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Zaharia Florea llie trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 25 mai 2009.

Nr. 857.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Păducel Nicolae Nicolae-Tudor-Ion trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 25 mai 2009.

Nr. 858.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 502

din 7 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de S.C.P.A. Sfîrâiala & Asociatii în Dosarul nr. 14.476/301/2008 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 28 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 14.476/301/2008, Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de S.C.P.A. Sfîrâiala & Asociatii într-o cauză având ca obiect solutionarea unei cereri de suspendare provizorie a executării silite.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arată că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, întrucât suprimă calea de atac împotriva încheierii prin care s-a admis suspendarea provizorie a executării silite.

Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins:

„În cazuri urgente, dacă s-a plătit cautiunea, presedintele instantei poate dispune, prin încheiere si fără citarea părtilor, suspendarea provizorie a executării până la solutionarea cererii de suspendare de către instantă. Încheierea nu este supusă nici unei căi de atac. Cautiunea care trebuie depusă este în cuantum de 10% din valoarea obiectului cererii sau de 5 milioane lei pentru cererile neevaluabile în bani. Cautiunea depusă este deductibilă din cautiunea stabilită de instantă, dacă este cazul.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 127 privind caracterul public al dezbaterilor si ale art. 129 privind folosirea căilor de atac. Totodată, sunt invocate în sustinerea exceptiei prevederile art. 6 si art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil, respectiv dreptul la un recurs efectiv.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată următoarele:

Prin Decizia nr. 324 din 14 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 12 iulie 2005, Decizia nr. 8 din 10 ianuarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 17 februarie 2006, Decizia nr. 236 din 9 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 28 martie 2006, Decizia nr. 712 din 24 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 970 din 5 decembrie 2006, Decizia nr. 541 din 7 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 15 august 2007, si Decizia nr. 443 din 15 aprilie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 16 mai 2008, Curtea a stabilit constitutionalitatea textului legal criticat, prin prisma unor critici identice de neconstitutionalitate.

Cu acele ocazii, Curtea, în esentă, a statuat că eliminarea recursului împotriva încheierii prin care s-a admis cererea de suspendare provizorie a executării nu încalcă prevederile constitutionale invocate. Legiuitorul, prevăzând o atare solutie legislativă, a avut în vedere, pe de-o parte, urgenta care impune suspendarea provizorie a executării silite, iar pe de altă parte, faptul că măsura provizorie dispusă de presedintele instantei nu îl prejudiciază pe creditor în valorificarea pretentiilor sale, acesta beneficiind de toate drepturile si garantiile procedurale, fiind apărat prin instituirea unei cautiuni de 10% din valoarea obiectului cererii sau de 5 milioane lei pentru cererile neevaluabile în bani, cautiune menită să acopere eventualele daune cauzate acestuia prin suspendarea provizorie a executării silite.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, cele statuate prin deciziile mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de S.C.P.A. Sfîrâiala & Asociatii în Dosarul nr. 14.476/301/2008 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Benke Károly

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 529

din 9 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 279 alin. 2 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 279 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Voicu Zdrenghea în Dosarul nr. 4.832/2/2008 al înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta Curtii în materie.


CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 2 decembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 4.832/2/2008, Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 279 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Voicu Zdrenghea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textul de lege criticat este neconstitutional, deoarece a înlăturat norma juridică anterioară, care permitea adresarea plângerii penale direct instantei de judecată. Se încalcă astfel liberul acces la justitie, deoarece Legea fundamentală, folosind conceptul de justitie, se referă la autoritatea judecătorească, iar nu la Ministerul Public. Se arată în acest sens că, în cauză, cercetările efectuate de organele de cercetare penală au exclus principiul dreptului la un proces echitabil.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitiile criticate nu încalcă prevederile din Constitutie invocate de autorul exceptiei. Actuala reglementare nu îngrădeste liberul acces la justitie, ci, dimpotrivă, usurează activitatea instantei de judecată, în sensul că pune la dispozitia acesteia materialul de cercetare penală întocmit de către organul de cercetare penală sau procuror.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile criticate sunt constitutionale, arătând că acestea nu sunt de natură să ducă la concluzia că inculpatii din aceste cauze au mai putine drepturi sau mai putine garantii procesuale decât în situatia în care plângerea penală s-ar fi adresat direct instantei de judecată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art.1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 279 alin. 2 din Codul de procedură penală, având următorul cuprins: „Plângerea prealabilă se adresează organului de cercetare penală sau procurorului, potrivit legii.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) privind statul de drept si ale art. 21 privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată si urmează a fi respinsă.

Dispozitiile art. 279 alin. 2 din Codul de procedură penală, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 356/2006, nu îngrădesc liberul acces liber la justitie, întrucât nu opresc părtile interesate de a apela la instantele judecătoresti, de a fi apărate si de a se prevala de toate garantiile procesuale care conditionează un proces echitabil. În acelasi sens Curtea Constitutională s-a mai pronuntat, de exemplu prin Decizia nr. 924 din 14 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 23 ianuarie 2007, ale cărei considerente de principiu îsi mentin valabilitatea.

De altfel, în prezenta cauză, ridicarea exceptiei de neconstitutionalitate a fost determinată de nemultumirea autorului exceptiei privitoare la activitatea organelor de cercetare penală, aspect care excedează competentei Curtii Constitutionale.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1)si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 279 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Voicu Zdrenghea în Dosarul nr. 4.832/2/2008 al înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 si km 495+800” pe teritoriul localitătilor Caransebes, Buchin si Păltinis

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 si km 495+800” pe teritoriul localitătilor Caransebes, Buchin si Păltinis, potrivit hărtii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1, expropriator fiind statul român, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt mentionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1 suma globală estimată de 29.000 mii lei, alocată din bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita prevederilor anuale aprobate cu destinatia cheltuieli aferente costurilor neeligibile, incluse în planul de finantare prevăzut în Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura „Reabilitarea sectiunii Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului national DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România”, semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2001 si la Bucuresti la 17 aprilie 2002, ratificat prin Legea nr. 154/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 13 mai 2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

Art. 5. - Planurile cu amplasamentul lucrării, precum si tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunostintă publică prin afisare la sediile consiliilor locale implicate si vor rămâne afisate până la finalizarea procedurii de despăgubire. Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat si într-un ziar local, potrivit legii.

Art. 6. - Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, fără a afecta dispozitiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 13 mai 2009.

Nr. 577.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.

 

ANEXA Nr. 2

 

TABEL

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 si km 495+800” pe teritoriul localitătilor Caransebes, Buchin si Păltinis

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Nr. cad./ nr. top

Suprafata

rezultată

din acte

(m2)

Suprafata rezultată din măsurători

(necesară

de expropriat)

(m2)

Suprafata

constructiilor

(m2)

Numele proprietarilor, conform documentatiilor tehnico-cadastrale

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Caras-Severin

Buchin

459

-

323

-

HAMAT ROMÂNITĂ LINU ELISABETA

2

Caras-Severin

Buchin

458/1

-

248

-

PÂRVU NICOLAE

3

Caras-Severin

Buchin

458/2

-

270

-

PERVAN FELICIA

4

Caras-Severin

Buchin

458/3

-

382

-

BORAN ADAM

5

Caras-Severin

Buchin

457/1

-

325

-

BOSTIOACĂVASILE

6

Caras-Severin

Buchin

457/2

-

393

-

BOSTIOACĂ SUSANA

7

Caras-Severin

Buchin

456/1

-

523

-

BORAN MARIA

8

Caras-Severin

Buchin

456/2

-

564

-

BORAN ICONIA

9

Caras-Severin

Buchin

455/1

-

1258

-

OLARIU PETRU

10

Caras-Severin

Buchin

455/2

-

698

-

MITARU MARIA

11

Caras-Severin

Buchin

454

 

660

 

 

 

MANIAANA

MANIA ENACHE

CIMPOCAANA

12

Caras-Severin

Buchin

453

-

661

-

SUCIU NICOLAE

13

Caras-Severin

Buchin

452

-

1264

-

TRUSCULESCU LIDACECILIA

14

Caras-Severin

Buchin

451

-

1769

-

POPA PETRU; CĂDARIU PETRU

15

Caras-Severin

Buchin

450

-

614

-

GAITĂ GHEORGHE

16

Caras-Severin

Buchin

449

-

652

-

OLARIU TUDOSIA

17

Caras-Severin

Buchin

447

-

674

-

HAMAT ICONIA

18

Caras-Severin

Buchin

446

-

731

-

NICOARĂ EVA

19

Caras-Severin

Buchin

445

-

1495

-

MERSAVINASALOMIA

20

Caras-Severin

Buchin

444

-

1520

-

SCHOFER OPREA PETER

21

Caras-Severin

Buchin

443

-

1157

-

DRAGU FLOAREA

22

Caras-Severin

Buchin

442

-

1565

-

NICOARĂ NICONIA

23

Caras-Severin

Buchin

441/1

-

2021

-

DAMIAN PETRU

24

Caras-Severin

Buchin

441/2

-

1160

-

IOVITĂVIDA

25

Caras-Severin

Buchin

440

-

143

-

NICOARĂ IANCU

26

Caras-Severin

Buchin

402

-

530

-

FILIPIOAN

27

Caras-Severin

Buchin

401/3

-

1576

-

BORAN SAMFIU

28

Caras-Severin

Buchin

401/2

-

2873

-

BORAN SAMFIU

29

Caras-Severin

Buchin

401/1

-

1034

-

BORAN SAMFIU

30

Caras-Severin

Buchin

397

-

1988

-

OLARIU DANIEL

31

Caras-Severin

Buchin

396

-

1073

-

BONTICĂ MAGDALENA

32

Caras-Severin

Buchin

393/1

-

1486

-

IVANOVICI VARVARA

33

Caras-Severin

Buchin

393/2

-

1025

-

BUGĂSIN MARIA

34

Caras-Severin

Buchin

394/2

-

366

-

BUGĂSIN MARIA

35

Caras-Severin

Buchin

6524

-

3048

-

PÂRVU IOAN

36

Caras-Severin

Buchin

6521

-

597

-

BĂLUTĂ GHEORGHE

37

Caras-Severin

Buchin

6520

-

624

-

BOSTIOACĂVASILE LUPSOREANU ILIA

38

Caras-Severin

Buchin

6519

-

141

-

BĂLUTĂ MARIA

39

Caras-Severin

Buchin

6529

 

213

 

NICOARĂ LAZĂR PÂRVU ION CALEI PAVEL

40

Caras-Severin

Buchin

6530

-

591

-

NICOARĂ LAZĂR NICOARĂ ANUTA OLARU VIDA

41

Caras-Severin

Buchin

6531

-

711

-

OLARIU SILVIA PÂRVU PETRA


1

2

3

4

5

6

7

8

42

Caras-Severin

Buchin

6565

-

8863

-

DRAGHIN TRANDAFIRA

OLARIU VICHENTE

JURAIOAN

ANDREI GHEORGHE

IVANOVICI VARVARA

SC MASIV FOREST SRL

PREDA FLOAREA

NICOARĂ LAZĂR

OLARIU SILVIA

PÂRVU PETRA

GURUIAN PETRU

PLOSCARIU DIMITRIE

43

Caras-Severin

Buchin

6567

-

3511

-

COMUNA BISERICEASCĂ GRECO ROMANĂ CARANSEBES

44

Caras-Severin

Buchin

6568

-

1458

-

PLOSCARIU DIMITRIE

45

Caras-Severin

Buchin

6571

-

1231

-

SUCIU MATEI

46

Caras-Severin

Buchin

6572

-

77

-

PÂRVU PAVEL

47

Caras-Severin

Buchin

6573/1

-

90

-

PÂRVU PETRA

48

Caras-Severin

Buchin

6573/2

-

78

-

ISAC IOAN

49

Caras-Severin

Buchin

6591

-

105

-

PANTELIMON DUNEI

50

Caras-Severin

Buchin

6592

-

276

-

ALEXANDRU PERVU

51

Caras-Severin

Buchin

6593

-

1321

-

PETRU PERVU

52

Caras-Severin

Buchin

6575

-

233

-

NICOARĂ LAZAR

53

Caras-Severin

Buchin

6594

-

1671

-

NICOLAE PEICA

54

Caras-Severin

Buchin

6595

-

2563

-

PEICAANA

55

Caras-Severin

Buchin

6596

-

1790

-

IOSIF MIHĂESCU

56

Caras-Severin

Buchin

6597

-

1429

-

TODORESCU ION

57

Caras-Severin

Buchin

6598

-

1318

-

MIHAI SUCIU

58

Caras-Severin

Buchin

6599

-

143

-

ENCUTU MARIA

59

Caras-Severin

Caransebes

580

-

1657

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

60

Caras-Severin

Caransebes

565

-

2366

-

BARTOLF IOSIF

61

Caras-Severin

Caransebes

564

-

2471

-

BISCHOFF FRANCISC

62

Caras-Severin

Caransebes

559

-

1299

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

63

Caras-Severin

Caransebes

560/1

-

829

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

64

Caras-Severin

Caransebes

560/2

-

1339

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

65

Caras-Severin

Caransebes

558/1

-

883

-

KOZLERWENZEL

66

Caras-Severin

Caransebes

553/2

-

1121

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

67

Caras-Severin

Caransebes

553/1

-

1122

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

68

Caras-Severin

Caransebes

550/2

-

709

-

HRI BAL MARIA

69

Caras-Severin

Caransebes

550/1

-

179

-

HRI BAL MARIA

70

Caras-Severin

Caransebes

548/3

-

344

-

KOPP NORBERT

71

Caras-Severin

Caransebes

548/2

-

388

-

KOPP NORBERT

72

Caras-Severin

Caransebes

548/1

-

435

-

LIUBAZAHARIA

73

Caras-Severin

Caransebes

545/2

-

1456

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

74

Caras-Severin

Caransebes

545/1

-

483

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

75

Caras-Severin

Caransebes

543

-

72

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

76

Caras-Severin

Caransebes

540/2

-

585

-

KOPP ELISABETA


1

2

3

4

5

6

7

8

77

Caras-Severin

Caransebes

540/1

-

1909

-

BLASKI IOSIF

78

Caras-Severin

Caransebes

539/2

-

373

-

FRITZ ECATERINA

79

Caras-Severin

Caransebes

539/1

-

381

-

ROSOCHAERIKA

80

Caras-Severin

Caransebes

535/1/1

-

396

 

BRAUN FLORICA

81

Caras-Severin

Caransebes

535/1/2

-

1067

-

BLASKI IOSIF

82

Caras-Severin

Caransebes

535/2

-

717

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

83

Caras-Severin

Caransebes

533

-

673

-

TRUICĂANUTA

84

Caras-Severin

Caransebes

528

-

870

-

ELIAS MARIA

85

Caras-Severin

Caransebes

527

-

1230

-

URSULESCU GHEORGHE

86

Caras-Severin

Caransebes

522/2

-

749

-

BEHABET HERMAN

87

Caras-Severin

Caransebes

522/1

-

3551

-

BEHABET HERMAN

88

Caras-Severin

Caransebes

521/2

-

391

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

89

Caras-Severin

Caransebes

521/1

-

298

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

90

Caras-Severin

Caransebes

520

-

511

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

91

Caras-Severin

Caransebes

514

-

2743

-

RUSZ LEOPOLD

92

Caras-Severin

Caransebes

6685

-

42

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

93

Caras-Severin

Caransebes

6684

-

206

-

NICOARĂ IOAN

94

Caras-Severin

Caransebes

513

-

1412

-

RUSZ LEOPOLD

95

Caras-Severin

Caransebes

503

-

2365

-

HESSHEINRICH

96

Caras-Severin

Caransebes

502

-

1436

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

97

Caras-Severin

Caransebes

501/1

-

1491

-

KLIRANA

98

Caras-Severin

Caransebes

6680

-

39

-

RATIU IOAN DORU

99

Caras-Severin

Caransebes

501/2

-

1080

-

KLIRANA

100

Caras-Severin

Caransebes

491/1

-

579

-

BISCHOFF FRANCISC

101

Caras-Severin

Caransebes

492

-

1820

-

MARIA ELIAS

102

Caras-Severin

Caransebes

491/2

-

1343

-

BISCHOFF FRANCISC

103

Caras-Severin

Caransebes

493

-

184

-

STUIBER ERICH

104

Caras-Severin

Caransebes

490/2/1

-

177

-

HURDUZEU LUCIA

105

Caras-Severin

Caransebes

490/2/2

-

293

-

NICHICI ZORICA

106

Caras-Severin

Caransebes

490/2/3

-

452

-

STIULEAN GHEORGHE

107

Caras-Severin

Caransebes

490/2/4

-

483

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

108

Caras-Severin

Caransebes

490/2/5

-

441

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

109

Caras-Severin

Caransebes

490/4

-

559

-

SLUP EMA

110

Caras-Severin

Caransebes

490/3

-

1830

-

TURBA PETRU

111

Caras-Severin

Caransebes

489/1

-

309

-

ROSOCHAERIKA

112

Caras-Severin

Caransebes

489/2

-

764

-

VUCIA STEFAN

113

Caras-Severin

Caransebes

489/3

-

338

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

114

Caras-Severin

Caransebes

488

-

1271

-

BRAUN MARIA

115

Caras-Severin

Caransebes

442

-

2828

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

116

Caras-Severin

Caransebes

443/1

-

2107

-

PETRIAANA

117

Caras-Severin

Caransebes

443/2

-

804

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

118

Caras-Severin

Caransebes

2130

-

1129

-

URDUZEUANA

119

Caras-Severin

Caransebes

2127

-

6612

-

POPOVICI ELISABETA

120

Caras-Severin

Caransebes

2126/2

-

3124

-

TRULEA ION ALEXANDRU

121

Caras-Severin

Caransebes

2126/1

-

171

-

RAIN ILIE

122

Caras-Severin

Caransebes

2166

-

8696

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

123

Caras-Severin

Caransebes

2365

-

77

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES


1

2

3

4

5

6

7

8

124

Caras-Severin

Caransebes

2362

-

407

-

RATIU IOAN DORU

125

Caras-Severin

Caransebes

2363

-

1057

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

126

Caras-Severin

Caransebes

2355/2/3

-

2077

-

EPISCOPIA CARANSEBES

127

Caras-Severin

Caransebes

2355/2/2

-

465

-

CÎRPANU VALERIU

128

Caras-Severin

Caransebes

2380/1

-

1708

-

SCAGROBANAT -SA CARANSEBES

129

Caras-Severin

Caransebes

2381

-

2863

-

SCAGROBANAT -SA CARANSEBES

130

Caras-Severin

Caransebes

2355/2/1

-

1050

-

CÎRPANU VALERIU

131

Caras-Severin

Caransebes

2353/3/1

-

6023

-

CÎRPANU FLORENTIN

132

Caras-Severin

Caransebes

2353/3/2

-

2492

-

CÎRPANU VALERIU

133

Caras-Severin

Caransebes

2724

-

3751

-

SCAGROBANAT -SA CARANSEBES

134

Caras-Severin

Caransebes

2725

-

1841

-

SCAGROBANAT -SA CARANSEBES

135

Caras-Severin

Caransebes

2707/3/1

-

1140

-

GHERGAVIDA

136

Caras-Severin

Caransebes

2710

-

4781

-

OPREA MARIANA

137

Caras-Severin

Caransebes

2711

-

1740

-

GHERESCU DIMITRIE

138

Caras-Severin

Caransebes

2709

-

2021

-

LILESCU ELENA

139

Caras-Severin

Caransebes

2686

-

578

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

140

Caras-Severin

Caransebes

2684/2

-

203

-

PETRIAANA

141

Caras-Severin

Caransebes

2689

-

3009

-

BUDAI ERVESTINA

142

Caras-Severin

Caransebes

2690/2

-

2774

364

RADULOVICI VALERIU

143

Caras-Severin

Caransebes

2690/1

-

163

-

RADULOVICI VALERIU

144

Caras-Severin

Caransebes

2775

 

4437

669

ELA CORNEL MODUN

CORNELMODUN ELA CORNEL MODUN

DIMITRIE NOVĂCESCU

MONORVLADIMIR

MONOR ELENA

AVASILICĂI ELENA AVASILICĂI VALENTIN VASILE

MONOR ELENA; MONORVLADIMIR

MONOR ELENA

145

Caras-Severin

Caransebes

2776

-

195

-

CONSILIUL JUDETEAN CARAS-SEVERIN

146

Caras-Severin

Caransebes

2783

-

582

-

CONSILIUL JUDETEAN CARAS-SEVERIN

147

Caras-Severin

Caransebes

2782/1

-

2113

-

NICO CONSTANTIN

148

Caras-Severin

Caransebes

2622

-

5249

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

149

Caras-Severin

Caransebes

2863/2

 

1481

-

CONSILIUL JUDETEAN CARAS-SEVERIN

150

Caras-Severin

Caransebes

2863/1

-

900

-

CONSILIUL JUDETEAN CARAS-SEVERIN

151

Caras-Severin

Caransebes

2861/2

-

334

-

CONSILIUL JUDETEAN CARAS-SEVERIN

152

Caras-Severin

Caransebes

2861/1

-

310

-

CONSILIUL JUDETEAN CARAS-SEVERIN

153

Caras-Severin

Caransebes

2862/2

-

18

-

CONSILIUL JUDETEAN CARAS-SEVERIN


1

2

3

4

5

6

7

8

154

Caras-Severin

Caransebes

2862/4

-

1327

-

CONSILIUL JUDETEAN CARAS-SEVERIN

155

Caras-Severin

Caransebes

2862/3

-

576

-

CONSILIUL JUDETEAN CARAS-SEVERIN

156

Caras-Severin

Caransebes

2845

-

794

-

JUMANCA CONSTANTIN

157

Caras-Severin

Caransebes

2865

-

14133

333

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

BERZESCU ADRIAN

158

Caras-Severin

Caransebes

2871

-

165

-

VĂCĂRESCU ION

159

Caras-Severin

Caransebes

2875

-

1630

-

VĂCĂRESCU ION SAMSON

160

Caras-Severin

Caransebes

2876/1

-

2100

-

VĂCĂRESCU ION

161

Caras-Severin

Caransebes

2876/2

-

338

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

162

Caras-Severin

Caransebes

2873

-

21

-

VĂCĂRESCU ION

163

Caras-Severin

Caransebes

2874

-

1083

-

VĂCĂRESCU ION

164

Caras-Severin

Caransebes

2878

-

6270

-

STÎNGU MARIA

165

Caras-Severin

Caransebes

2880

-

26

-

STÎNGU MARIA

166

Caras-Severin

Caransebes

2879/2

-

437

-

PĂTRASCU CRISTINA

167

Caras-Severin

Caransebes

2883/1

-

819

-

SELNERMIHAI

168

Caras-Severin

Caransebes

2931/2

 

3784

104

MATEI PAVEL

VĂCĂRESCU AVRAM

VĂCĂRESCU STANA

IACOBICI NATALIA

169

Caras-Severin

Caransebes

2931/1

-

29

-

LUPSA MARIA

170

Caras-Severin

Caransebes

2926/2

-

2226

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

171

Caras-Severin

Caransebes

2926/4

-

958

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

172

Caras-Severin

Caransebes

2926/3

-

1072

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

173

Caras-Severin

Caransebes

2925

-

116

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

174

Caras-Severin

Caransebes

2924/4

-

437

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

175

Caras-Severin

Caransebes

3028

-

31071

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

176

Caras-Severin

Caransebes

3055/1

-

250

-

PATAKI MARIA

177

Caras-Severin

Caransebes

3059/5

-

548

-

STAUBER FRENCISC

178

Caras-Severin

Caransebes

3060/5

-

473

-

STAUBER FRENCISC

179

Caras-Severin

Caransebes

3059/4

-

477

-

STAUBER FRENCISC

180

Caras-Severin

Caransebes

3060/4

-

1151

-

STAUBER FRENCISC

181

Caras-Severin

Caransebes

3060/3

-

2293

-

COROIU NICOLAE

182

Caras-Severin

Caransebes

3061/3

-

767

-

COROIU NICOLAE

183

Caras-Severin

Caransebes

3060/2

-

1591

-

STÎNGU FLOAREA

184

Caras-Severin

Caransebes

3061/2

-

1042

-

STÎNGU FLOAREA

185

Caras-Severin

Caransebes

3060/1

-

3102

-

STEPANESCU CRISTIAN

186

Caras-Severin

Caransebes

3059/1

-

5255

-

STEPANESCU ANTON

187

Caras-Severin

Caransebes

3062/2

-

494

-

AMBRUS MARIA

188

Caras-Severin

Caransebes

3063/3

-

903

-

ANTILA NICOLAE

189

Caras-Severin

Caransebes

3063/4

-

2199

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

190

Caras-Severin

Caransebes

3063/5

-

2249

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

191

Caras-Severin

Caransebes

3063/6

-

5554

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

192

Caras-Severin

Caransebes

3070

-

816

-

STOICA IOANGHEORGHE

193

Caras-Severin

Caransebes

3068

-

3095

-

MUNTEAN ICONIA

194

Caras-Severin

Caransebes

3067

-

1203

-

MUNTEAN ICONIA

195

Caras-Severin

Caransebes

3085

-

1469

-

MATICAWILHELM


1

2

3

4

5

6

7

8

196

Caras-Severin

Caransebes

3066/2

-

2380

-

SOIMU SOFIA

197

Caras-Severin

Caransebes

3066/1

-

2879

-

TÎRZIU STEFAN

198

Caras-Severin

Caransebes

3086/2

-

4691

-

SOIMU SOFIA

199

Caras-Severin

Caransebes

3086/1

-

2310

-

TÎRZIU STEFAN

200

Caras-Severin

Caransebes

3084/1

-

6425

-

BAGIU SIMION

201

Caras-Severin

Caransebes

3094/17

-

50

-

TONECHI MIHAI

202

Caras-Severin

Caransebes

3094/18

-

726

-

GONCIAROV DIMITRIE

203

Caras-Severin

Caransebes

3094/19

-

1340

-

GONCIAROV ION

204

Caras-Severin

Caransebes

3094/20

-

1054

-

TOMA STRĂIN

205

Caras-Severin

Caransebes

3094/21

-

918

-

DUMESCU DUMITRU

206

Caras-Severin

Caransebes

3094/22

-

1047

-

PURACI ZAMFIR

207

Caras-Severin

Caransebes

3094/23

-

1583

-

PURACI ZAMFIR

208

Caras-Severin

Caransebes

3094/24

-

1731

-

MUNTEAN ELENA

209

Caras-Severin

Caransebes

3094/25

-

3829

-

OROS GHEORGHE

210

Caras-Severin

Caransebes

3094/26

-

1496

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

211

Caras-Severin

Caransebes

3094/27

-

1159

-

LULEA NICOLAE

212

Caras-Severin

Caransebes

3094/28

-

1049

-

STIRBU MARINELA

213

Caras-Severin

Caransebes

3094/29

-

558

-

STIRBU MARINELA

214

Caras-Severin

Caransebes

3094/30

-

886

-

STIRBU MARINELA

215

Caras-Severin

Caransebes

3092

-

11626

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

216

Caras-Severin

Caransebes

3315

-

2918

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

217

Caras-Severin

Caransebes

3313

-

168

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

218

Caras-Severin

Caransebes

3314

-

4132

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

219

Caras-Severin

Caransebes

3316

-

4275

-

STÎNGU MARIA MAGDA

220

Caras-Severin

Caransebes

3324

-

496

-

GUGEAVIOREL

221

Caras-Severin

Caransebes

3323

-

4609

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

222

Caras-Severin

Caransebes

3322

-

736

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

223

Caras-Severin

Caransebes

3321

-

893

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

224

Caras-Severin

Caransebes

3424

-

4194

-

PETRU FRÂNT

225

Caras-Severin

Caransebes

3425

-

556

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

226

Caras-Severin

Caransebes

3427

-

616

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

227

Caras-Severin

Caransebes

3441

-

3866

-

HURDUZEUANA

228

Caras-Severin

Caransebes

3440

-

561

-

JULAFLOAREA

229

Caras-Severin

Caransebes

3960/1

-

634

-

MĂRĂLESCU PANTELE

230

Caras-Severin

Caransebes

3961/1

-

2556

-

GHERESCU NICOLAE

231

Caras-Severin

Caransebes

3961/2

-

85

-

SERACIN NICOLAE

232

Caras-Severin

Caransebes

3962

-

245

-

GHERESCU NICOLAE

233

Caras-Severin

Caransebes

3963

-

1877

-

GHERESCU NICOLAE

234

Caras-Severin

Caransebes

3976/1

-

1884

-

URSULESCU PETRU JR.

235

Caras-Severin

Caransebes

3960/2

-

485

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

236

Caras-Severin

Caransebes

3974/2

-

1766

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

237

Caras-Severin

Caransebes

3974/1

-

1136

-

JULA ION

238

Caras-Severin

Caransebes

3973/1

-

160

-

JULA ION

239

Caras-Severin

Caransebes

3973/2

-

160

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

240

Caras-Severin

Caransebes

3977

-

171

-

URSULESCU PETRU JR.

241

Caras-Severin

Caransebes

3972/2

-

355

-

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

242

Caras-Severin

Caransebes

3972/1

-

528

-

JULA ION

243

Caras-Severin

Caransebes

3981

-

1749

-

Ml REAANA

244

Caras-Severin

Caransebes

3983

-

190

-

Ml REAANA


1

2

3

4

5

6

7

8

245

Caras-Severin

Caransebes

3984/1

-

255

-

RADA ANA

246

Caras-Severin

Caransebes

3984/2

-

32

-

PĂTRUTANICOLAE

247

Caras-Severin

Caransebes

3986

-

220

-

NIMU MARGARETA

248

Caras-Severin

Caransebes

3971

-

743

-

STEFĂNIGĂANA

249

Caras-Severin

Caransebes

3970

-

2734

-

STEFĂNIGĂANA

250

Caras-Severin

Păltinis

4002/4

-

577

-

BUZOIANU FLORICA

251

Caras-Severin

Păltinis

4000

-

2038

-

TRUTI ELENA

252

Caras-Severin

Păltinis

4002/1

-

5410

-

CONSILIUL LOCAL PĂLTINIS

253

Caras-Severin

Păltinis

4432

-

5441

-

CONSILIUL LOCAL PĂLTINIS

254

Caras-Severin

Păltinis

4436

-

1759

-

CONSILIUL LOCAL PĂLTINIS

255

Caras-Severin

Păltinis

4423/2

-

1661

-

CONSILIUL LOCAL PĂLTINIS

256

Caras-Severin

Păltinis

4422

-

3852

-

CONSILIUL LOCAL PĂLTINIS

257

Caras-Severin

Păltinis

4420

-

1537

-

CONSILIUL LOCAL PĂLTINIS

258

Caras-Severin

Păltinis

4407/1

-

609

-

DUMITRU AURORA

259

Caras-Severin

Păltinis

4407/2

-

1725

-

DUMITRU AURORA

260

Caras-Severin

Păltinis

4344/2

-

277

-

CONSILIUL LOCAL PĂLTINIS

261

Caras-Severin

Păltinis

4344/1

-

914

-

VOINEAVIOREL

262

Caras-Severin

Păltinis

4343/2

-

3428

-

CONSILIUL LOCAL PĂLTINIS

263

Caras-Severin

Păltinis

4343/1

-

421

-

VOINEAVIOREL

264

Caras-Severin

Păltinis

4346

-

35

-

CONSILIUL LOCAL PĂLTINIS

265

Caras-Severin

Păltinis

4342/2

-

311

-

CONSILIUL LOCAL PĂLTINIS

266

Caras-Severin

Păltinis

4342/1

-

15

-

VOINEAVIOREL

267

Caras-Severin

Păltinis

4340

-

58

-

DUMITRU AURORA

268

Caras-Severin

Păltinis

843

-

1052

-

GERGELGHEORGHE

269

Caras-Severin

Păltinis

842

-

45

-

JURCĂ PETRU

TOTAL DE EXPROPRIAT:

 

428154

1470

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Belarus cu privire la cooperarea economică, semnat la Bucuresti la 21 octombrie 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Belarus cu privire la cooperarea economică, semnat la Bucuresti la 21 octombrie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul întreprinderilor mici si mijlocii,

comertului si mediului de afaceri,

Constantin Nită

p. Ministrul economiei,

Tudor Serban,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Mazuru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 mai 2009.

Nr. 593.

 


ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Belarus cu privire la cooperarea economică

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Belarus (denumite în continuare părti contractante),

dorind să sprijine dezvoltarea cooperării economice dintre statele părtilor contractante în domeniile de interes reciproc, pe bază de egalitate si avantaj reciproc,

recunoscând importanta adoptării măsurilor de lungă durată pentru dezvoltarea cooperării si întărirea legăturilor dintre statele părtilor contractante la diferite niveluri si, în particular, la nivelul operatorilor economici,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

1. Părtile contractante vor întreprinde toate eforturile pentru dezvoltarea si întărirea cooperării economice în toate domeniile care pot prezenta interes si avantaj reciproc, tinând cont de cadrul legislativ national, precum si de obligatiile internationale ale statelor lor.

2. Această cooperare va fi îndreptată, în particular, asupra:

a) întăririi si diversificării relatiilor economice dintre statele părtilor contractante;

b) stimulării unor noi contacte si dezvoltării celor existente între operatorii economici din statele părtilor contractante, incluzând întreprinderile mici si mijlocii, în scopul promovării activitătilor investitionale, constituirii de societăti mixte si realizării altor proiecte comune;

c) stimulării colaborării dintre organismele competente ale statelor părtilor contractante, în scopul organizării si intensificării diferitelor forme de cooperare economică;

d) protectiei si ameliorării mediului înconjurător.

 

ARTICOLUL 2

 

1. Cooperarea prevăzută în art. 1 al prezentului acord se va realiza între părtile contractante, în particular, dar nu exclusiv, în următoarele domenii:

a) industrie, inclusiv constructia de masini agricole;

b) energetică;

c) turism;

d) transport;

e) bancar, asigurări si alte servicii financiare;

f) comunicatii;

g) pregătire profesională; h) activitate investitională; i) tehnologie si inovatii.

2. Părtile contractante se vor consulta în vederea identificării domeniilor prioritare de cooperare.

 

ARTICOLUL 3

 

1. Cooperarea economică, prevăzută în prezentul acord, trebuie să se desfăsoare, în special, în baza conventiilor si contractelor dintre operatorii economici români si belarusi, în conformitate cu legislatia internă a statelor părtilor contractante.

2. Părtile contractante vor depune toate eforturile posibile pentru crearea unor conditii favorabile extinderii cooperării economice, în special prin:

a) crearea unui climat investitional favorabil;

b) încurajarea schimbului de informatii economice;

c) promovarea stabilirii de contacte între operatorii economici din cele două tări;

d) facilitarea organizării de expozitii, târguri si simpozioane, desfăsurate pe teritoriul statelor părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 4

 

În scopul îmbunătătirii dezvoltării cooperării economice, organismele responsabile ale părtilor contractante vor depune eforturi pentru asigurarea schimbului de informatii cu privire la:

a) legislatia care reglementează activitatea economică, inclusiv în domeniul investitiilor, al contractelor si licitatiilor publice, al standardizării si certificării, al licentierii, al protejării

drepturilor de proprietate industrială, de autor si conexe, precum si în alte domenii de interes reciproc;

b) participarea la organizatii economice internationale si alte structuri de integrare, precum si la procesele legate de aderarea la aceste organizatii si structuri de integrare;

c) actiunile de promovare a mărfurilor si serviciilor, menite să încurajeze contactele dintre potentialii parteneri de afaceri, incluzând informarea privind facilitătile existente, legate de organizarea expozitiilor, târgurilor si misiunilor economice, precum si asupra sistemelor de informatii economice.

 

ARTICOLUL 5

 

1. Părtile contractante înfiintează Comisia interguver-namentală româno-belarusă de cooperare economică (denumită în continuare Comisia) în scopul monitorizării implementării prezentului acord.

2. Comisia va avea, în special, dar nu exclusiv, următoarele obiective:

a) efectuarea de examinări periodice si analize privind stadiul si perspectivele dezvoltării cooperării economice;

b) elaborarea de noi propuneri pentru dezvoltarea cooperării economice;

c) analiza problemelor litigioase legate de dezvoltarea cooperării economice sau apărute în procesul implementării prezentului acord, pregătirea propunerilor de solutionare, precum si întreprinderea unor măsuri preventive pentru reglementarea eventualelor diferende în astfel de cazuri;

d) informarea cercurilor de afaceri din statele părtilor contractante despre posibilitătile de investitii, precum si schimbul de informatii privind legislatia si reglementările în vigoare, care sunt legate de sau afectează aplicarea prezentului acord;

e) promovarea întăririi cooperării economice si industriale în sectorul public si privat.

3. Comisia va fi constituită din reprezentanti ai părtilor contractante, pe bază de paritate, si se va reuni cel putin o dată pe an, la propunerea oricăreia dintre părtile contractante, la data si locul convenite prin canale diplomatice.

4. Comisia va evalua progresele si rezultatele cooperării prevăzute în cadrul acordului si va elabora recomandări în vederea atingerii obiectivelor stabilite.

5. Comisia poate hotărî, dacă va fi necesar, înfiintarea de subcomisii si grupuri de lucru în vederea facilitării realizării obiectivelor prezentului acord.

6. Comisia va aproba regulile sale de procedură, care vor defini activitatea sa, aspectele financiare si limbile de lucru.

 

ARTICOLUL 6

 

            Prevederile prezentului acord nu vor afecta obligatiile internationale ale părtilor contractante. Acestea se vor aplica fără a afecta îndeplinirea obligatiilor ce decurg din statutul României de tară membră a Uniunii Europene.

Acest acord nu poate fi interpretat sau invocat cu scopul de a desfiinta sau afecta, în vreun fel, obligatiile ce decurg din orice acord încheiat de Comunitatea Europeană sau Comunitatea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Republica Belarus, pe de altă parte.


 

ARTICOLUL 7

 

            Diferendele apărute între părtile contractante ca urmare a aplicării si interpretării prezentului acord, precum si ca urmare a încălcării de către una dintre părtile contractante a obligatiilor prevăzute de prezentul acord vor fi solutionate pe calea tratativelor si a consultărilor dintre părtile contractante.

 

ARTICOLUL 8

 

            Prezentul acord poate fi modificat sau amendat cu acordul comun al părtilor. Aceste modificări sau amendări se întocmesc prin protocoale separate, care intră în vigoare conform art. 9 al prezentului acord si constituie parte integrantă a acestuia.

 

ARTICOLUL 9

 

1. Prezentul acord se încheie pentru o perioadă nedeterminată si intră în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile contractante se vor informa reciproc în legătura cu îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

2. Fiecare dintre părtile contractante poate denunta acest acord prin notificarea scrisă transmisă celeilalte părti contractante. Acordul îsi încetează valabilitatea după 6 luni de la data la care cealaltă parte contractantă a primit notificarea.

3. Încetarea valabilitătii prezentului acord nu va determina încetarea proiectelor si a contractelor convenite în timpul perioadei sale de valabilitate, cu exceptia cazurilor când părtile contractante convin altfel.

Semnat la Bucuresti la data de 21 octombrie 2008, în două exemplare, fiecare în limbile română, rusă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul aparitiei unor divergente în interpretarea prezentului acord, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Adrian Radu,

secretar general adjunct,

Ministerul Economiei si Finantelor

Pentru Guvernul Republicii Belarus,

Valerii Iosifovici Voronetkii,

ministrul adjunct al afacerilor externe

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.