MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 126/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 126             LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE            Luni, 2 martie 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

385. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

ORDONANTE SI HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

9. - Ordonantă de urgentă pentru completarea art. 103 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

109. - Hotărāre privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

111. - Hotărāre pentru modificarea si completarea Hotărārii Guvernului nr. 533/2007 privind organizarea si functionarea Gărzii Financiare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

351. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii martie 2009

 

Lista asociatiilor si fundatiilor cu personalitate juridică care primesc subventii de la bugetul local al municipiului Adjud, judetul Vrancea, īn anul 2009, īn conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romāne cu personalitate juridică, care īnfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

Rectificări la:

- Decretul nr. 1.328/2008

 


DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia Romāniei, republicată,

avānd īn vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Art. 1. - Domnul Mihail Rosianu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romāniei īn Republica Bulgaria.

Art. 2. - Domnul Mihail Rosianu īsi va īncheia misiunea īn termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 27 februarie 2009.

Nr. 385.

 

ORDONANTE SI HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea art. 103 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002

privind circulatia pe drumurile publice

 

Tinānd seama de faptul că, potrivit statisticilor Organizatiei Mondiale a Sănătătii, la nivel mondial, accidentele de circulatie sunt a 10-a cauză de mortalitate la toate vārstele, reprezentānd 2,2% din mortalitatea globală, si a 9-a povară globală a bolii,

date fiind statisticile existente la nivel national, care arată că īn anul 2008 numărul accidentelor de circulatie a crescut cu aproximativ 15% fată de anul precedent,

luānd īn considerare faptul că īn marea lor majoritate cauzele producerii accidentelor rutiere sunt imputabile īn primul rānd conducătorilor auto si constau īn viteză excesivă, oboseală, consum de alcool, neatentie, neacordarea prioritătii īn trafic, coroborate cu o necunoastere a reglementărilor īn domeniul circulatiei pe drumurile publice,

avānd īn vedere cresterea īngrijorătoare a numărului de permise obtinute cu nerespectarea prevederilor legale si necesitatea contracarării prin măsuri ferme si imediate a acestor situatii, atunci cānd există indicii temeinice si concrete pentru sesizarea instantei de judecată cu privire la anularea permiselor de conducere astfel obtinute,

īn considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amānată,

īn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - La articolul 103 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările si completările ulterioare, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) Īn situatia īn care autoritatea emitentă a permisului de conducere a sesizat instanta de judecată potrivit art. 114 alin. (1) lit. e), autoritatea emitentă a permisului de conducere va dispune prin ordin suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, suspendare ce operează pānă la rămānerea definitivă si irevocabilă a hotărārii judecătoresti. īn acest caz, titularul este obligat să se prezinte la unitatea de politie pe raza căreia domiciliază, are resedinta sau, după caz, rezidenta normală, īn termen de 5 zile de la comunicarea ordinului, pentru a preda permisul de conducere".

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 18 februarie 2009.

Nr. 9.

 


GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 13 alin. (6) din Hotărārea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

CAPITOLUL I

Organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale si principalele obiective si atributii

 

Art. 1. - Agentia Natională de Administrare Fiscală se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publică cu personalitate juridică, īn subordinea Ministerului Finantelor Publice, finantată din bugetul de stat si din venituri proprii.

Art. 2. - īn subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală functionează Garda Financiară, Autoritatea Natională a Vămilor, directiile generale ale finantelor publice judetene si Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, ca institutii publice cu personalitate juridică.

Art. 3. - Sediul principal al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală este īn municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Agentia Natională de Administrare Fiscală īsi desfăsoară activitatea si īn alte sedii detinute potrivit legii.

Art. 4. - (1) Agentia Natională de Administrare Fiscală are următoarele obiective generale:

a) realizarea veniturilor bugetului general consolidat din impozite, taxe, contributii sociale si din orice alte sume datorate bugetului de stat, prin īmbunătătirea continuă a nivelului conformării voluntare a contribuabililor;

b) aplicarea unitară a prevederilor legislatiei fiscale;

c) prestarea de servicii de informare si asistentă către contribuabili, īn scopul īntelegerii si aplicării corecte a legislatiei fiscale;

d) cresterea constantă a eficientei colectării veniturilor bugetare;

e) formarea de resurse umane competente si motivate;

f) garantarea īncrederii contribuabilului īn integritatea si impartialitatea administratiei fiscale;

g) prevenirea si combaterea evaziunii si fraudei fiscale;

h) apărarea intereselor fiscale si financiare ale Uniunii Europene.

(2) Īn realizarea obiectivelor generale prevăzute la alin. (1), Agentia Natională de Administrare Fiscală are, īn principal, următoarele atributii:

1. elaborează si aplică procedurile privind plata voluntară si stabilirea mijloacelor de plată, īmpreună cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice;

2. elaborează si aplică, prin organele abilitate, proceduri privind alte modalităti de stingere a obligatiilor bugetare pentru care este competentă;

3. participă la estimarea veniturilor bugetare pe care le administrează si face propuneri privind nivelul veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili, pe baza datelor proprii, a indicatorilor macroeconomici, a politicii fiscale si a legislatiei īn vigoare privind impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare;

4. furnizează Ministerului Finantelor Publice informatiile necesare fundamentării estimării veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili;

5. repartizează la nivel teritorial programul de īncasări ale veniturilor bugetului general consolidat;

6. analizează permanent modul de realizare a veniturilor bugetare pentru care este competentă;

7. furnizează structurilor specializate ale Ministerului Finantelor Publice informatiile necesare fundamentării calculului contributiei Romāniei la bugetul Uniunii Europene;

8. asigură aplicarea unitară, corectă si nediscriminatorie a prevederilor legislatiei privind impozitele, taxele, contributiile sociale si celelalte venituri bugetare, colectarea veniturilor bugetare, exercitarea prerogativelor stabilite prin lege, prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor, utilizarea tehnologiilor noi īn sustinerea managementului Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si īmbunătătirea relatiei cu contribuabilii;

9. participă la elaborarea proiectelor de norme metodologice, a modificărilor si completărilor aduse Codului fiscal si Codului de procedură fiscală, precum si a altor legi, care contin prevederi referioare la impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului general consolidat, administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală;

10. avizează proiecte de acte normative care contin prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare, proceduri de administrare a impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a celorlalte venituri bugetare pentru care este competentă;

11. participă, īmpreună cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, la elaborarea proiectelor de acte normative privind stabilirea veniturilor bugetare;

12. aplică, prin Autoritatea Natională a Vămilor, īn domeniul vamal măsurile specifice rezultate din programele guvernamentale si din reglementările vamale, precum si alte dispozitii aplicabile mărfurilor aflate sub supraveghere vamală sau supuse controlului vamal;

13. aplică, prin Autoritatea Natională a Vămilor, prevederile Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romāniei si ale altor acte normative referitoare la acesta;

14. aplică, prin Autoritatea Natională a Vămilor, prevederile legale prin care se transpun directivele Comisiei Europene privind originea preferentială si nepreferentială a mărfurilor si elaborează metodologii pentru aplicarea regulilor de origine preferentială cuprinse īn protocoalele de reguli de origine la acordurile īncheiate de Uniunea Europeană;


15. asigură aplicarea prevederilor cu caracter vamal si fiscal din acordurile, conventiile si tratatele internationale la care Romānia este parte;

16. urmăreste, prin Autoritatea Natională a Vămilor, aplicarea corectă a regulilor de interpretare a Nomenclaturii sistemului armonizat si de evaluare īn vamă a mărfurilor, precum si a prevederilor actelor normative referitoare la taxele vamale, taxa pe valoarea adăugată, accize si alte drepturi vamale;

17. elaborează si pune la dispozitie personalului său materiale informative referitoare la aplicarea legislatiei specifice fiecărui domeniu propriu de activitate;

18. elaborează, cu avizul directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, continutul si modelele formularelor si imprimatelor tipizate, utilizate pentru administrarea veniturilor, precum si instructiunile de completare a acestora;

19. asigură, potrivit legii, tipărirea formularelor si imprimatelor tipizate, care sunt utilizate īn domeniul său de activitate;

20. coordonează si īndrumă metodologic, prin structurile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care au corespondent īn cadrul tuturor unitătilor subordonate si al structurilor subordonate acestora, activitatea de management al resurselor umane, financiare si materiale, al celor specifice tehnologiei informatiei si comunicatiilor si consultanta juridică;

21. elaborează procedura si emite actele administrative fiscale referitoare la solutia fiscală individuală anticipată, acordul de pret īn avans si preturile de transfer īn cazul tranzactiilor efectuate īntre persoane afiliate;

22. controlează si monitorizează aplicarea unitară si respectarea reglementărilor legale īn domeniul său de activitate, inclusiv la nivelul institutiilor care īsi desfăsoară activitatea īn subordinea sa;

23. stabileste competenta teritorială pentru administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidat;

24. urmăreste acquis-ul comunitar īn legătură cu administrarea fiscală si elaborează propunerile de modificare a cadrului normativ national si metodologic national, conform evolutiei acestuia;

25. urmăreste īncurajarea conformării voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor oferite acestora, menite să le faciliteze īndeplinirea obligatiilor fiscale;

26. emite proceduri privind activitatea de asistentă si informare a contribuabililor si asigură implementarea unitară a acestora la nivelul tuturor unitătilor fiscale teritoriale;

27. īndrumă contribuabilii īn aplicarea legislatiei fiscale si a prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri prin intermediul unitătilor fiscale teritoriale;

28. asigură informarea contribuabililor privind drepturile si obligatiile fiscale prin elaborarea de materiale informative;

29. elaborează cadrul legal, aplică si monitorizează administrarea fiscală a contribuabililor;

30. aplică legislatia īn domeniul resurselor umane - recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sanctionare si īncetare a raporturilor de muncă/serviciu, respectiv salarizare a personalului din autoritatea sa;

31. elaborează si derulează programe de perfectionare profesională a personalului din cadrul agentiei la nivel central si la nivelul unitătilor subordonate prin Scoala de Finante Publice si Vamă si alte organisme specializate īn acest domeniu, cu consultarea Scolii de Finante Publice si Vamă;

32. asigură prin sistemul de management al performantei si dezvoltare profesională formarea unui corp al functionarilor publici profesionist, onest, stabil si eficient, īn scopul creării unei organizatii moderne, flexibile, functionale si eficiente, īn conditiile legii, din cadrul agentiei, la nivel central si la nivelul unitătilor subordonate;

33. solutionează contestatiile īmpotriva actelor administrative fiscale, īn conditiile legii;

34. exercită exclusiv, nemijlocit si neīngrădit inspectia fiscală, īn conditiile stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

35. exercită controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricăror acte si fapte din domeniul economic, financiar si vamal, care au ca efect evaziunea fiscală;

36. exercită, prin Autoritatea Natională a Vămilor, activitatea de inspectie vamală, activitatea de control vamal ulterior si orice altă formă de control specific īn legătură cu aplicarea si respectarea reglementărilor īn vigoare īn domeniul vamal;

37. reprezintă statul īn fata instantelor si a organelor de urmărire penală, ca subiect de drepturi si obligatii privind raporturile juridice fiscale si alte activităti ale agentiei, direct sau prin directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, īn baza mandatelor transmise; renuntarea la calea de atac, īn litigiile care au legătură cu raporturile juridice fiscale, se va face conform procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală;

38. exercită controlul financiar si, după caz inspectia fiscală, privind respectarea disciplinei economico-financiare si a modului de administrare si gestionare a mijloacelor materiale si a fondurilor financiare de către institutiile publice si operatorii economici la care statul, direct sau printr-o institutie ori autoritate publică, are calitatea de actionar;

39. asigură extinderea si diversificarea schimbului de informatii cu alte institutii din tară si din alte state;

40. detine, administrează, analizează si evaluează informatiile fiscale si actionează pentru obtinerea de informatii noi, relevante pentru administratia fiscală, din diverse surse, īn vederea identificării atāt a unor potentiale riscuri fiscale, cāt si a contribuabililor care prezintă risc ridicat din punctul de vedere al administrării fiscale;

41. asigură cooperarea administrativă si efectuarea schimbului de informatii fiscale dintre administratia fiscală romānă si administratiile fiscale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene si ale statelor cu care Romānia are īncheiate conventii de evitare a dublei impuneri, cu privire la impozitele directe si indirecte, īn colaborare cu Ministerul Finantelor Publice, după caz;

42. actionează pentru anticiparea căilor, metodelor si mijloacelor utilizate de contribuabili īn scopul sustragerii de la plata sumelor datorate bugetelor administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală si pentru prevenirea, descoperirea si combaterea evaziunii fiscale;

43. verifică bazele de impunere, legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale, corectitudinea si exactitatea īndeplinirii obligatiilor de către contribuabili, precum si modul īn care acestia respectă prevederile legislatiei fiscale si contabile, stabileste diferente privind obligatiile de plată, precum si accesoriile aferente acestora;

44. stabileste competenta de exercitare, conditiile si modalitătile de suspendare a inspectiei fiscale, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală;


45. asigură asistenta pentru recuperarea īn Romānia de la persoane fizice si persoane juridice a creantelor bugetare stabilite prin titlu de creante īntr-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum si recuperarea de către alt stat membru al Uniunii Europene de la persoane fizice si persoane juridice a creantelor bugetare stabilite īn Romānia, potrivit atributiilor stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

46. elaborează proiecte de acte normative care contin prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare, proceduri de administrare a impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a celorlalte venituri bugetare pentru care este competentă, īn aplicarea legislatiei īn vigoare.

(3) Īn exercitarea atributiilor sale, Agentia Natională de Administrare Fiscală dezvoltă următoarele functii privind: 1. Gestiunea veniturilor bugetare:

a) administrează fiscal depunerea de către plătitori a declaratiilor de impunere la impozite, taxe, contributii sociale si alte venituri bugetare, potrivit legii, precum si evidenta plătilor efectuate;

b) initiază si desfăsoară actiuni legale īn cazul neconformării contribuabililor īn īndeplinirea obligatiilor declarative si de plată;

c) elaborează si aplică procedurile de impunere pentru persoanele juridice si persoanele fizice, conform dispozitiilor legale;

d) elaborează si aplică procedurile referitoare la productia si circulatia produselor accizabile īn regim suspensiv;

e) elaborează si aplică procedurile privind evidenta contribuabililor, gestiunea dosarului fiscal si a cazierului fiscal;

f) elaborează si aplică metodologii de gestiune a arieratelor bugetare si monitorizează recuperarea acestora;

g) introduce si promovează metode moderne de īnregistrare fiscală, declarare si plată a impozitelor, taxelor si contributiilor, bazate pe utilizarea mijloacelor de comunicare electronice;

h) organizează activitatea de monitorizare a recuperării creantelor bugetare prin aplicarea măsurilor prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

i) acordă, la cererea temeinic justificată a contribuabililor, īnlesniri la plata obligatiilor fiscale restante, īn conditiile legii;

j) organizează activitatea privind publicarea pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - , īn conditiile legii, a contribuabililor care īnregistrează obligatii bugetare restante;

k) organizează activitatea de īnscriere īn Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare a creantelor fiscale ale contribuabililor pentru care s-au emis titluri executorii;

I) organizează activitatea de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, īn proprietatea privată a statului, precum si a bunurilor sechestrate īn cadrul procedurii de executare silită, potrivit legii;

m) aplică īmpreună cu unitătile sale subordonate legislatia īn domeniul ajutorului de stat;

n) stabileste impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat, care se plătesc īn contul unic, si metodologia de distribuire si stingere a acestora;

o) stabileste procedura privind cesiunea creantelor fiscale sau stingerea acestora prin alte modalităti prevăzute de lege, numeste comisiile respective si stabileste atributiile acestora;

p) desemnează, īn conditiile legii, administratorul judiciar/lichidatorul si verifică activitatea acestuia, īn situatia īn care Agentia Natională de Administrare Fiscală sau unitătile sale subordonate detin cel putin 50% din valoarea totală a creantelor debitorilor īmpotriva cărora s-a deschis procedura insolventei.

2. Elaborarea strategiilor:

a) propune si elaborează strategii de dezvoltare pe termen mediu si lung, precum si solutii de reformă īn domeniul administrării veniturilor bugetare pentru care este competentă potrivit legii;

b) realizează un dialog constructiv cu partenerii sociali, īn spiritul respectului reciproc si īn conformitate cu principiile si standardele europene, īn vederea asigurării eficientei activitătii, stabilitătii si solidaritătii sociale;

c) urmăreste realizarea unui management eficient si coerent al administrării fiscale, avānd ca scop mentinerea unei administrări fiscale unitare, stabile si armonizate;

d) elaborează si implementează strategia de dezvoltare informatică a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si a unitătilor sale subordonate, īn colaborare cu directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice;

e) elaborează, implementează, mentine si dezvoltă sistemul informatic īn domeniul său de activitate;

f) elaborează strategia de comunicare, coordonează si monitorizează sistemul de comunicare internă si externă si cadrul comunicational, īn scopul asigurării principiului unitătii de imagine a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si a unitătilor sale subordonate.

3. Cooperare internatională:

a) asigură aplicarea prevederilor cu caracter fiscal din conventiile si tratatele internationale la care Romānia este parte, din domeniul de activitate;

b) Īncheie si derulează conventii si proiecte de colaborare cu organisme si institutii internationale īn domeniul său de activitate;

c) initiază măsuri pentru dezvoltarea cooperării internationale īn domeniul său de activitate;

d) colaborează cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, urmărind aplicarea acquis-ului comunitar īn legătură cu administrarea fiscală;

e) asigură desfăsurarea īn bune conditii a activitătii de cooperare internatională si participă la reuniunile cu organismele si institutiile internationale, īn domeniul său de activitate;

f) initiază si participă la negocierile pentru elaborarea unor conventii bilaterale īn materie de recuperare a creantelor bugetare;

g) are reprezentanti permanenti la Misiunea Romāniei pe lāngă Uniunea Europeană sau īn cadrul altor organisme internationale, care asigură legătură operativă pe probleme vamale - fiscale.

4. Audit:

a) coordonează, īndrumă si verifică modul de respectare a procedurilor de administrare, a legislatiei fiscale si a legislatiei contributiilor sociale de către structurile de administrare, prin efectuarea de actiuni de monitorizare si revizie a activitătii desfăsurate de acestea;

b) exercită functia de audit public intern īn conditiile legii;

c) efectuează inspectii privind respectarea legalitătii, atāt la nivelul aparatului propriu, cāt si la nivelul unitătilor subordonate, īn domeniul său de activitate.

5. Activitate internă:

a) exercită controlul financiar de gestiune si controlul financiar preventiv propriu, īn scopul constituirii si utilizării legale si eficiente a fondurilor publice;

b) elaborează, fundamentează si avizează, după caz, proiectul bugetului de cheltuieli al agentiei, pentru aparatul


propriu, Autoritatea Natională a Vămilor, Garda Financiară si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si programul de investitii si achizitii publice, pe care le transmite Ministerului Finantelor Publice īn vederea cuprinderii īn bugetul centralizat al acestuia; c) deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecărui ordonator tertiar de credite īn cadrul fiecărui exercitiu bugetar.

(4) Agentia Natională de Administrare Fiscală īndeplineste orice alte atributii si are toate competentele cu privire la activitatea de administrare a veniturilor bugetare, cu exceptia cazurilor īn care legea prevede altfel.

(5) Īn exercitarea atributiilor sale, Agentia Natională de Administrare Fiscală colaborează cu ministerele si autoritătile administratiei publice centrale, autoritătile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane juridice si fizice si cu alte entităti.

Art. 5. - (1) Īn īndeplinirea atributiilor sale, Agentia Natională de Administrare Fiscală este autorizată:

a) să exercite nemijlocit si neīngrădit inspectia fiscală, controlul financiar si controlul operativ si inopinat, conform dispozitiilor legale īn vigoare;

b) să exercite, prin Autoritatea Natională a Vămilor, controlul vamal, conform dispozitiilor legale īn vigoare;

c) să stabilească īn sarcina operatorilor economici, ca urmare a controlului, măsuri de conformare pentru respectarea legii;

d) să aplice sanctiuni potrivit prevederilor legale;

e) să urmărească si să ia măsuri de recuperare a ajutorului de stat ilegal sau utilizat abuziv, prin organele abilitate, conform competentelor;

f) să aplice, prin organele abilitate, modalitătile de executare silită si măsurile asigurătorii, īn conditiile legii, pentru a căror realizare este competentă potrivit legii;

g) să īncheie protocoale de schimb de informatii si colaborare cu ministerele, institutiile publice si cu alte organizatii;

h) să solutioneze plāngerile prealabile, contestatiile si petitiile si să pună la dispozitie solicitantilor informatiile publice, īn conditiile legii;

i) să stabilească orice alte măsuri īn conditiile prevăzute de lege.

(2) Agentia Natională de Administrare Fiscală are dreptul să solicite de la celelalte autorităti ale administratiei publice, institutii publice si operatori economici, de la institutii de credit si de la alte persoane, īn conditiile legii, datele si informatiile necesare īn vederea realizării atributiilor, cu păstrarea confidentialitătii acestora.

 

SECTIUNEA a 2-a

Organizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

Art. 6. - (1) Agentia Natională de Administrare Fiscală are structura organizatorică, formată din directii generale, directii si alte structuri, prevăzută īn anexa nr. 1. īn cadrul acesteia, inclusiv īn directa subordine a presedintelui, se pot organiza, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, servicii, birouri, compartimente si colective temporare si se pot stabili numărul posturilor pe fiecare structură, numărul posturilor de conducere si numărul posturilor de executie, īn conditiile legii.

(2) Personalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală este compus din presedinte, vicepresedinti, functionari publici si personal contractual.

(3) Numărul maxim de posturi al aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală este de 1.302, inclusiv presedintele, vicepresedintii si posturile aferente cabinetelor demnitarilor.

(4) Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor nu este inclus īn numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (3) pentru aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Art. 7. - (1) Īn subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se organizează si functionează Autoritatea Natională a Vămilor, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publică cu personalitate juridică.

(2) Structura organizatorică a Autoritătii Nationale a Vămilor include:

a) aparatul central al Autoritătii Nationale a Vămilor;

b) unitătile subordonate Autoritătii Nationale a Vămilor, respectiv directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale, directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale, birourile vamale de frontieră si de interior si punctele vamale.

(3) Organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor se stabilesc prin hotărāre a Guvernului.

(4) Numărul maxim de posturi pentru Autoritatea Natională a Vămilor si pentru unitătile subordonate acesteia este de 4.586, inclusiv postul de demnitar si cabinetul acestuia. Repartizarea numărului maxim de posturi pe aparatul central si pe unitătile subordonate Autoritătii Nationale a Vămilor se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor.

(5) Structura organizatorică a directiilor, inclusiv serviciile, birourile si alte compartimente functionale, organizate īn directa subordine a vicepresedintelui, si numărul posturilor de conducere din cadrul aparatului central al Autoritătii Nationale a Vămilor, precum si structura organizatorică a directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale, a directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale si a birourilor vamale, unităti subordonate Autoritătii Nationale a Vămilor se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor, cu respectarea reglementărilor legale īn vigoare.

(6) Statul de functii pentru aparatul central al Autoritătii Nationale a Vămilor, precum si statele de functii pentru directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale, directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale si pentru birourile vamale se aprobă de către presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor.

(7) Atributiile si sarcinile structurilor functionale din aparatul central, precum si din unitătile subordonate Autoritătii Nationale a Vămilor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor.

(8) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală poate redistribui prin ordin, īntre aparatul central, directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale, directiile judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale, birourile vamale si punctele vamale, posturile repartizate, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor, cu īncadrarea īn numărul de posturi aprobat pentru aceste unităti conform alin. (4).

(9) Directorii si directorii adjuncti din aparatul central al Autoritătii Nationale a Vămilor, directorii executivi ai directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale si directorii executivi ai directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale si al Directiei municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor se numesc īn functie, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, īn conditiile legii, cu avizul conform al ministrului finantelor publice.

(10) Directorii executivi adjuncti ai directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale si directorii executivi adjuncti ai directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale si ai Directiei Municipiului Bucuresti pentru Accize si Operatiuni Vamale din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor se numesc īn functie prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor, īn conditiile legii, cu avizul conform al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(11) Persoanele cu functii de conducere din aparatul central, precum si cele din structura teritorială a Autoritătii Nationale a Vămilor, altele decāt cele prevăzute la alin. (9) si (10), se numesc īn functie de către vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor, īn conditiile legii, cu avizul conform al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Art. 8. - (1) Īn subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se organizează si functionează Garda Financiară, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publică, de control, cu personalitate juridică.

(2) Structura organizatorică a Gărzii Financiare include:

a) Comisariatul General;

b) sectiile judetene ale Gărzii Financiare si sectia municipiului Bucuresti.

(3) Organizarea si functionarea Gărzii Financiare, structura organizatorică a acesteia, numărul de posturi, normele generale si speciale de dotare, īnsemnele distinctive si modelele de uniformă se stabilesc prin hotărāre a Guvernului.

(4) Īn cadrul structurii organizatorice a Comisariatului General al Gărzii Financiare si, respectiv, a sectiilor judetene si Sectiei Municipiului Bucuresti se pot constitui servicii, birouri, compartimente, respectiv divizii, iar numărul posturilor de conducere se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general, cu respectarea reglementărilor legale īn vigoare.

(5) Numărul maxim de posturi pentru Garda Financiară este de 1.805. Repartizarea numărului de posturi pe sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti ale Gărzii Financiare se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general.

(6) Regulamentul de organizare si functionare al Gărzii Financiare stabileste competentele si atributiile personalului care ocupă functii publice, precum si ale personalului contractual si se aprobă īn conditiile legii, cu avizul conform al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(7) Persoanele cu functii de conducere din cadrul Comisariatului General, cu exceptia comisarului general prim-adjunctsi comisarilor generali adjuncti ai Gărzii Financiare, care se numesc īn functie prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, īn conditiile legii, cu avizul conform al ministrului finantelor publice, sunt numiti, potrivit legii, de comisarul general, cu avizul conform al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(8) Persoanele cu functii de conducere din cadrul sectiilor judetene si Sectiei Municipiului Bucuresti, cu exceptia comisarilor sefi sectie, care se numesc īn functie prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, īn conditiile legii, cu avizul conform al ministrului finantelor publice, sunt numiti, potrivit legii, de comisarul general, cu avizul conform al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(9) Statul de functii pentru Comisariatul General al Gărzii Financiare, precum si statele de functii pentru sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general.

(10) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală poate redistribui prin ordin, īntre Comisariatul General si sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti, la propunerea comisarului general, posturile repartizate, cu īncadrarea īn numărul de posturi aprobat pentru Garda Financiară conform alin. (5).

Art. 9. - Agentia Natională de Administrare Fiscală īnscrie, prin directiile de specialitate din aparatul propriu si prin structurile din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, cu atributii de administrare a veniturilor bugetare, creantele bugetare administrate de aceasta, la registrele de publicitate mobiliară si imobiliară, īn conditiile legii.

Art. 10. - (1) Atributiile, sarcinile si răspunderile personalului din aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se stabilesc, īn conformitate cu structura organizatorică prevăzută īn anexa nr. 1, prin Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(2) Atributiile, sarcinile si răspunderile directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiva municipiului Bucuresti se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, pe baza propunerilor vicepresedintilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si ale conducerii directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, cu avizul conform al secretarului de stat coordonator sau al secretarului general, după caz.

(3) Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, al directiilor generale ale finantelor publice judetene si al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentelor de organizare si functionare prevăzute la alin. (1) si (2), fisă care se semnează de salariat si se aprobă īn conditiile legii.

(4) Directorii generali, directorii generali adjuncti, directorii si directorii adjuncti, sefii de servicii si sefii de birouri, personalul de executie din aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se numesc īn functie, īn conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(5) Directorii executivi ai directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti se numesc īn functie de către presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, īn conditiile legii, cu avizul conform al ministrului finantelor publice.

(6) Directorii executivi adjuncti din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si ai Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, cu exceptia persoanelor cu functii publice de conducere specifice de trezorier-sef din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si de trezorier-sef adjunct din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, sefii de administratie si sefii de administratie adjuncti ai administratiilor finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii, precum si sefii de administratie si sefii de administratie adjuncti, cu exceptia sefilor de administratie adjuncti - trezorerie si contabilitate publică - , din cadrul administratiilor finantelor publice ale municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti se numesc īn functie, īn conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Art. 11. - (1) Unitătile aflate īn subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală sunt prevăzute īn anexa nr. 2.

(2) Repartizarea numărului maxim de posturi prevăzut la pct. 3 din anexa nr. 2 pe directiile generale ale finantelor publice judetene si Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, īn conditiile legii.

(3) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală poate redistribui, prin ordin, īntre directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti posturile repartizate conform alin. (2), cu īncadrarea īn numărul maxim de posturi aprobat pentru aceste unităti teritoriale conform pct. 3 din anexa nr. 2.

(4) Structura organizatorică a directiilor generale ale finantelor publice judetene, administratiilor finantelor publice municipale, orăsenesti si comunale, precum si a Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si a administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală. Structurile organizatorice teritoriale aferente activitătii de trezorerie si contabilitate publică si ale celorlalte compartimente subordonate direct Ministerului Finantelor Publice se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu avizul directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

(5) Statul de functii pentru aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se aprobă de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(6) Statele de functii pentru directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti se aprobă de către presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

 

SECTIUNEA a 3-a

Conducerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

Art. 12. - (1) Agentia Natională de Administrare Fiscală este condusă de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.

(2) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală răspunde īn fata ministrului finantelor publice pentru īntreaga sa activitate.

(3) Īn exercitarea atributiilor sale, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite ordine, īn conditiile legii, precum si alte dispozitii necesare īndeplinirii atributiilor functiei.

(4) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală are calitatea de ordonator secundar de credite si poate delega această calitate, īn conditiile legii. Prin actul de delegare se precizează limitele si conditiile delegării.

(5) Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor si comisarul general al Gărzii Financiare sunt ordonatori tertiari de credite si pot delega această calitate īn conditiile legii. Prin actul de delegare se precizează limitele si conditiile delegării.

(6) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală este ajutat īn activitatea sa de 3 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, dintre care unul conduce Autoritatea Natională a Vămilor, numiti prin decizie a primului-ministru.

(7) Răspunderile si atributiile vicepresedintilor se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(8) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală reprezintă Agentia Natională de Administrare Fiscală īn relatia cu tertii.

(9) Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală unele atributii pot fi delegate, īn conditiile legii. Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se vor preciza limitele si conditiile delegării.

(10) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală īndeplineste si alte atributii specifice, stabilite prin alte acte normative, precum si alte atributii stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

(11) Īn cazul īn care presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, din motive īntemeiate, nu īsi poate exercita atributiile prevăzute īn actele normative īn vigoare, īl deleagă prin ordin pe unul dintre cei 3 vicepresedinti să exercite aceste atributii, cu informarea ministrului finantelor publice.

(12) Īn cazul īn care unul dintre vicepresedintii Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu exceptia vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor, din motive īntemeiate, nu īsi poate exercita atributiile curente, acestea vor fi delegate către celălalt vicepresedinte prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Art. 13. - (1) Mobilitatea functionarilor publici din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si al unitătilor sale subordonate, inclusiv din cadrul Gărzii Financiare si al Autoritătii Nationale a Vămilor, se realizează īn conditiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, īn cadrul aceleiasi categorii, prin modificarea raporturilor de serviciu, astfel:

a) pentru eficientizarea activitătii Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si a unitătilor sale subordonate;

b) īn interes public;

c) īn interesul functionarului public, pentru dezvoltarea carierei īn functia publică.

(2) Mobilitatea functionarilor publici din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si al unitătilor sale subordonate se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Mobilitatea pentru eficientizarea activitătii Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si a unitătilor sale subordonate se dispune:

a) prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, pentru toate functiile publice din cadrul aparatului propriu si al unitătilor subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, inclusiv din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor si Gărzii Financiare;

b) prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor, pentru functiile publice pentru care are competenta de numire īn functie;

c) prin decizie a comisarului general, pentru functiile publice pentru care are competenta de numire īn functie;


d) prin decizie a directorului executiv, pentru functiile publice pentru care are competenta de numire īn functie.

Art. 14. - (1) Secretarul general al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală este īnalt functionar public, numit īn conditiile legii. Acesta asigură stabilitatea functionării Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, continuitatea conducerii si realizarea legăturilor functionale īntre structurile acesteia.

(2) Secretarul general īndeplineste atributiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Secretarul general al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală poate īndeplini si alte atributii prevăzute de Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală ori īncredintate de presedinte.

Art. 15. - Personalului din cadrul cabinetelor presedintelui si vicepresedintilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii finale

 

Art. 16. - (1) Agentia Natională de Administrare Fiscală are īn dotare un parc auto, potrivit dispozitiilor legale īn vigoare, iar pentru activităti specifice numărul de mijloace de transport si consumul de carburanti sunt prevăzute īn anexa nr. 3.

(2) Mijloacele de transport din parcul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pot fi utilizate atāt de persoanele care au acest drept prin lege, cāt si de către persoanele care desfăsoară activităti specifice īn cadrul agentiei.

(3) Persoanele care desfăsoară activităti specifice pot folosi mijloacele de transport din parcul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală īn baza permisului de conducere pe care īl posedă, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului secundar sau tertiar de credite.

Art. 17. - Agentia Natională de Administrare Fiscală are o siglă ale cărei caracteristici se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Art. 18. - (1) Personalul din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care are calitatea de functionar public, beneficiază de toate drepturile si are obligatiile prevăzute īn Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si īn art. 227 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Personalul din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care are calitatea de personal contractual, beneficiază de toate drepturile si are obligatiile prevăzute īn Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, si īn art. 227 din Ordonanta Guverului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulteriaoare.

(3) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală poate aproba, īn cazuri temeinic justificate, redistribuirea unor fonduri de stimulare īntre unitătile subordonate, precum si īntre agentie si acestea.

(4) Salarizarea personalului Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se face potrivit reglementărilor īn vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natură salarială pentru functionarii publici si pentru personalul contractual.

(5) Salarizarea personalului din aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se face similar cu salarizarea personalului propriu al Ministerului Finantelor Publice.

Art. 19. - (1) Īn exercitarea atributiilor, personalul Gărzii Financiare, al Autoritătii Nationale a Vămilor si al structurilor cu atributii de control operativ si inopinat din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală - aparat propriu si unităti subordonate - efectuează īn mod permanent control operativ si inopinat sub forma controlului curent sau tematic, după caz.

(2) Programul de lucru al personalului prevăzut la alin. (1) se stabileste, īn conditiile legii, de conducătorul structurii respective, cu avizul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală coordonator sau al comisarului general, după caz.

Art. 20. - (1) Actele normative emise īn temeiul Hotărārii Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, continuă să īsi producă efectele īn măsura īn care nu contravin prevederilor prezentei hotărāri.

(2) Trimiterile făcute prin alte acte normative la Hotărārea Guvernului nr. 495/2007, cu modificările si completările ulterioare, se consideră a fi făcute la prezenta hotărāre.

Art. 21. - Īncadrarea īn numărul de posturi si īn noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală īn termen de 30 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri.

Art. 22. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 23. - Activitatea de administrare fiscală a contribuabililor mijlocii organizată la nivelul administratiilor finantelor publice pentru contribuabili mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene va fi preluată la nivelul aparatului propriu al directiilor generale ale finantelor publice judetene pentru judetele care vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Art. 24. - Formularele si imprimatele cu regim special emise sub antetul Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală pot fi utilizate īn continuare pānă la epuizarea stocurilor existente, dar nu mai tārziu de data de 31 decembrie 2009.

Art. 25. - Pe data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri se abrogă Hotărārea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 382 din 6 iunie 2007, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sārbu

 

Bucuresti, 18 februarie 2009.

Nr. 109.

 


ANEXA Nr. 1*)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

A AGENTIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

Număr de posturi = 1.302, inclusiv presedintele,

2 vicepresedinti si posturile aferente cabinetelor demnitarilor,

exclusiv posturile ANV si posturile GF

 


ANEXA Nr. 2

 

UNITĂTILE

aflate īn subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

 

Numărul maxim de posturi

1. Garda Financiară

1.805

2. Autoritatea Natională a Vămilor, inclusiv vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor si cabinetul acestuia

4.586

3. Directiile generale ale finantelor publice judetene īn subordinea cărora functionează administratiile finantelor pentru contribuabili mijlocii, administratiile finantelor publice municipale, administratiile finantelor publice orăsenesti si administratiile finantelor publice comunale; Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, īn subordinea căreia functionează administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti

26.334

 

ANEXA Nr. 3

 

MIJLOACELE DE TRANSPORT Sl CONSUMUL DE CARBURANTI

pentru activităti specifice Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

Nr. cit

Unitatea

Tipul mijlocului de transport

Numărul maxim aprobat (bucăti)

Consumul maxim

de carburant

pentru un autovehicul

(litri/lună)

0

1

2

3

4

1.

Aparatul propriu*)

 

 

 

 

1.1.parc auto demnitari si asimilati

- autoturism

4

300

 

1.2.parc comun ANAF

- autoturism

7

300

 

 

- autoturism**)

30

500

 

 

- autovehicul pentru transport de marfă si de persoane***)

1

450

2.

Directiile generale ale finantelor publice judetene

Directia Generală a Finantelor

Publice a Municipiului Bucuresti

- autoturism

- cāte 10 pentru fiecare DGFP judeteană, DGFP a Municipiului Bucuresti ****)

500

 

 

- autoturism

- cāte 5 pentru fiecare DGFP

450

 

 

- autoturism

- cāte unul pentru fiecare DGFP judeteană si două pentru DGFP a Municipiului Bucuresti

450

 

 

- autovehicul pentru transport de valori la trezorerie

- cāte unul pentru fiecare DGFP judeteană si două pentru DGFP a Municipiului Bucuresti

600

 

 

- autovehicul pentru transport de marfă

- cāte două pentru fiecare DGFP Arad, Bihor, Constanta, Timis, respectiv a Municipiului Bucuresti si cāte unul pentru celelalte DGFP

450


0

1

2

3

4

3.

Administratiile finantelor publice municipale si orăsenesti din municipiile si orasele cu peste 50.000 de locuitori si din sectoarele municipiului Bucuresti

- autoturism

- cāte două pentru fiecare unitate

300

- autoturism

- cāte unul pentru fiecare administratie a finantelor publice de sector

450

- autovehicul pentru transport de valori la trezorerie

- cāte unul pentru fiecare unitate care are īn structură activitate de trezorerie

600

 

- autovehicul pentru transport de marfă

- cāte unul pentru fiecare unitate

400

4.

Administratiile finantelor publice pentru contribuabili mijlocii

- autoturism

- cāte două pentru fiecare unitate

400

5.

Administratiile finantelor publice municipale si orăsenesti din municipii si orase, altele decāt cele prevăzute la pct. 3

- autoturism

 

- cāte unul pentru fiecare unitate care are īn structură activitate de trezorerie

450

- autovehicul pentru transport de valori la trezorerie

- cāte unul pentru fiecare unitate care are īn structură activitate de trezorerie

600

6.

Garda Financiară si Autoritatea Natională a Vămilor*****)

 

 

 

 


*) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare (8 autoturisme).

**) Cele 30 de autoturisme sunt destinate pentru activitatea Corpului de control, Directiei generale de coordonare a inspectiei fiscale, Directiei generale de administrare a marilor contribuabili - activitatea de inspectie fiscală si Directia generală control financiar si vor fi conduse de inspectorii nominalizati prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

***) Pentru celelalte activităti de la nivelul centralei Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

****) Cele cāte 10 autoturisme sunt destinate activitătii de inspectie fiscală la nivelul fiecărei directii generale si vor fi conduse de inspectorii nominalizati prin decizie a directorului executiv.

*****) Se stabilesc prin hotărārile Guvernului privind organizarea si functionarea acestor institutii.

 

NOTĂ:

Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Tulcea are īn dotare o salupă pentru control si activitate curentă.

Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu pot fi conduse si de demnitari si de alte categorii de salariati cu functii de răspundere, persoane care au acest drept, potrivit legii, nominalizati prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Adminis­trare Fiscală.

DGFP- Directia generală a finantelor publice.

 


GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea si completarea Hotărārii Guvernului nr. 533/2007 privind organizarea si functionarea Gărzii Financiare

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Hotărārea Guvernului nr. 533/2007 privind organizarea si functionarea Gărzii Financiare, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 407 din 18 iunie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatele (4) si (6) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(4) Comisarul general numeste, angajează, promovează, sanctionează si eliberează din functie personalul de conducere din cadrul Comisariatului General, precum si pe cel de conducere din teritoriu, cu avizul conform al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu exceptia comisarului general prim-adjunct, comisarilor generali adjuncti, comisarilor sefi sectie ai sectiilor judetene si al Sectiei Municipiului Bucuresti, care sunt numiti īn conditiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu avizul conform al ministrului finantelor publice.

(6) Comisarul general este ajutat īn activitate de un comisar general prim-adjunct si de 3 comisari generali adjuncti, avānd calitatea de functionari publici de conducere. In absenta comisarului general, Garda Financiară este reprezentată de comisarul general prim-adjunct. īn absenta comisarului general si a comisarului general prim-adjunct, Garda Financiară este reprezentată de unul dintre comisarii generali adjuncti, pe baza īmputernicirii comisarului general, cu avizul conform al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală."

2. La articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Comisarul general numeste, angajează, promovează, sanctionează si eliberează din functie personalul de executie din cadrul Comisariatului General."

3. La articolul 7, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Prin Regulamentul de organizare si functionare al Gărzii Financiare se stabilesc relatiile de coordonare, colaborare si răspundere pentru toate structurile Gărzii Financiare, competentele si atributiile personalului care ocupă functii publice de conducere si de executie, precum si ale personalului contractual. Regulamentul de organizare si functionare al Gărzii Financiare se aprobă īn conditiile legii, cu avizul conform al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sārbu

 

Bucuresti, 18 februarie 2009.

Nr. 111.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont

si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii martie 2009

 

Avānd īn vedere prevederile:

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, ale normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise īn formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.509/2008, ale Regulamentului Băncii Nationale a Romāniei nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a Romāniei, ale Regulamentului Băncii Nationale a Romāniei nr. 12/2005 privind piata


secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a Romāniei si ale Conventiei nr. 184.575/13/2005, īncheiată īntre Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a Romāniei,

īn temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - īn vederea finantării si refinantării datoriei publice īn luna martie 2009, se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, īn valoare nominală totală de 7.500 milioane lei, prevăzute īn anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de trezorerie si datorie publică va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 februarie 2009.

Nr. 351.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate īn luna martie 2009

 

Art. 1. - In vederea finantării si refinantării datoriei publice īn luna martie 2009, Ministerul Finantelor Publice anuntă lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii - lei -

RO0909CTN076

2.03.2009

4.03.2009

2.09.2009

182

2.500.000.000

RO0909CTN084

9.03.2009

11.03.2009

10.06.2009

91

2.500.000.000

RO0909CTN0B6

16.03.2009

18.03.2009

16.09.2009

182

1.000.000.000

RO0910CTN0A5

23.03.2009

25.03.2009

24.03.2010

364

1.000.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vānzare este licitatia, care va avea loc la data mentionată īn tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atāt īn cont propriu, cāt si īn contul clientilor persoane fizice si juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) Īn cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse īn anexa nr. 7 la Normele Băncii Nationale a Romāniei nr. 13/2005 īn aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a Romāniei nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a Romāniei, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite īn Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările ulterioare, īn calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) Īn cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse īn anexa nr. 5 la Normele Băncii Nationale a Romāniei nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive īntr-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 6. - Pretul si randamentul se vor determina utilizāndu-se următoarele formule:

 

P = 1- d x r/360

 

Y = r/P,

 

īn care:

P = pretul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;

d = numărul de zile pānă la scadentă;

r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a Romāniei, ce actionează īn calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de īnregistrare/depozitare, īn ziua licitatiei, pānă la ora 12,00.

Art. 8. - Rezultatul licitatiei se va stabili īn aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a Romāniei de către comisia de licitatie constituită īn acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează īn conformitate cu Regulile Sistemului de īnregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face īn următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobānzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc īn această situatie rămān īn proprietatea detinătorului īnregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia īn vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat de tip benchmark lansate īn luna martie 2009

 

Art. 1. - Īn vederea finantării si refinantării datoriei publice cu scadenta la 5 ani si lansarea unei emisiuni noi de obligatiuni īn luna martie 2009, Ministerul Finantelor Publice anuntă de stat de tip benchmark cu scadenta la 3 ani, cu următoarele redeschiderea emisiunii de obligatiuni de stat de tip benchmark caracteristici:

 

Cod ISIN*)

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Maturitate Nr. de ani

Rata cuponului

- ro-

Dobānda

acumulată

- lei/titlu -

Valoarea nominală

totală

- lei -

RO0914DBN049

5.03.2009

9.03.2009

5.03.2014

5

11,00

12,05

250.000.000

RO0912DBN076

19.03.2009

23.03.2009

25.10.2012

3

11,25

465,41

250.000.000

 


*) Īn conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzactionate si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercial㠄Bursa de Valori Bucuresti" - S.A., aceste serii se tranzactionează simultan pe piata secundară administrată de Banca Natională a Romāniei si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercial㠄Bursa de Valori Bucuresti" - S.A.

 

Art. 2. - Valoarea nominală totală a emisiunii de obligatiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Art. 4. - Dobānda (cuponul) se plăteste anual la datele specificate īn prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.756/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii ianuarie 2009, cu modificările ulterioare, pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadenta la 5 ani, si la data de 25 octombrie, īncepānd cu 25 octombrie 2009 si terminānd cu 25 octombrie 2012 inclusiv, pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadenta la 3 ani, fiind determinată conform formulei:

 

D = VN* r/ frecventa anuală a cuponului (1),

īn care:

D = dobānda (cupon);

VN = valoarea nominală;

r = rata cuponului.

 

Art. 5. - Metoda de vānzare este licitatia, care va avea loc la data mentionată īn tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.

Art. 6. - Obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atāt īn cont propriu, cāt si īn contul clientilor, persoane fizice si juridice.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) Īn cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse īn anexa nr. 10 la Normele Băncii Nationale a Romāniei nr. 13/2005 īn aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a Romāniei nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a Romāniei, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul cotatiilor de pret nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite īn Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările ulterioare, īn calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) Īn cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse īn anexa nr. 9 la Normele Băncii Nationale a Romāniei nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive īntr-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al pretului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a Romāniei, ce actionează īn calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de īnregistrare/depozitare, īn ziua licitatiei, pānă la ora 12,00.

Art. 9. - Rezultatul licitatiei se va stabili īn aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a Romāniei de către comisia de licitatie constituită īn acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligatiunilor de stat de tip benchmark se gestionează īn conformitate cu Regulile Sistemului de īnregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face īn următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobānzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc īn această situatie rămān īn proprietatea detinătorului īnregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia īn vigoare.


 

ROMĀNIA

JUDETULVRANCEA

Consiliul Local al Municipiului Adjud

 

LISTA

asociatiilor si fundatiilor cu personalitate juridică care primesc subventii de la bugetul local al municipiului Adjud, judetul Vrancea, īn anul 2009, īn conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romāne cu personalitate juridică, care īnfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

Denumirea asociatiei/fundatiei

Judetul/Municipiul

Numărul de beneficiari

Sume lunare alocate (lei)

Cuantumul sumelor

acordate pentru anul 2009

(lei)

Asociatia Promotorilor Dezvoltării Locale Focsani

Judetul Vrancea/Municipiul Adjud

27 de persoane

3.240

38.880

 

RECTIFICĂRI

 

Īn anexele nr. 4 si 5 la Decretul nr. 1.328/2008 privind conferirea unor decoratii, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 872 si 872 bis din 23 decembrie 2008, se fac rectificările care se transmit institutiilor interesate.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.