MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 131/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 131             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 3 martie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

24. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare

 

382. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare

 

25. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta a unui teren aflat în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

383. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta a unui teren aflat în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

26. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul publicai statului si din administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” în domeniul public al comunei Crasna si în administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, judetul Sălaj

 

384. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” în domeniul public al comunei Crasna si în administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, judetul Sălaj

 

370. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

371. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

372. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

373. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

374. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

375. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Nationale

 

376. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Nationale

 

377. - Decret privind supunerea spre adoptare Parlamentului a încetării valabilitătii pentru România a Conventiei pentru recunoasterea reciprocă a inspectiilor privind fabricarea produselor farmaceutice, încheiată la Geneva la 8 octombrie 1970

 

386. - Decret privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn de război

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 63 din 15 ianuarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

 

Decizia nr. 88 din 20 ianuarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 si art. 53 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României si ale art. 17-19 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/1998 privind reinstituirea Ordinului national Steaua României

 

Decizia nr. 110 din 3 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 84 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            108. - Hotărâre privind revocarea Hotărârii Guvernului nr. 1.656/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Tulcea, precum si al municipiului Tulcea, al oraselor si comunelor din judetul Tulcea

 

            114. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Ministerul Finantelor - Consiliul de Investigare a Infractiunilor Financiare (MÂSAK) din Republica Turcia privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Bucuresti la 26 septembrie 2008 si la Ankara la 10 octombrie 2008Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Ministerul Finantelor - Consiliul de Investigare a Infractiunilor Financiare (MASAK) din Republica Turcia privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67 din 28 mai 2008 privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 3 iunie 2008, cu următoarea modificare:

- La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Declararea de către unitătile de raportare de date si informatii neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, refuzul de a prezenta persoanelor împuternicite din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale documentele si evidentele necesare în vederea verificării realitătii datelor si informatiilor de piată, nedeclararea la termenele stabilite si în forma solicitată a datelor si informatiilor care fac obiectul SIPPAA constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei. Divulgarea de date confidentiale referitoare la operatorii economici furnizori de informatii de piată constituie infractiune si se sanctionează conform prevederilor Codului penal.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA NASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 27 februarie 2009.

Nr. 24.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 februarie 2009.

Nr. 382.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta a unui teren aflat în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor,

Constructiilor si Turismului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 132 din 9 decembrie 2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta a unui teren aflat în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.216 din 17 decembrie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA NASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 27 februarie 2009.

Nr. 25.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 132/2004 privind atribuirea

în concesiune directă Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta a unui teren aflat

în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta a unui teren aflat în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 februarie 2009.

Nr. 383.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2008 privind transmiterea unui imobil

din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” în domeniul public

al comunei Crasna si în administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, judetul Sălaj

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111 din 18 septembrie 2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” în domeniul public al comunei Crasna si în administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, judetul Sălaj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 24 septembrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA NASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 27 februarie 2009.

Nr. 26.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2008 privind transmiterea

unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” în domeniul public

al comunei Crasna si în administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, judetul Sălaj

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” în domeniul public al comunei Crasna si în administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, judetul Sălaj, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 februarie 2009.

Nr. 384.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 172/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Bârsescu Neculai, judecător la Curtea de Apel Suceava, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 februarie 2009.

Nr. 370.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 170/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Bodnar Florica, judecător la Curtea de Apel Bucuresti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 februarie 2009.

Nr. 371.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 166/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Bejinaru Mihoc Georgeta Livora, presedinte al Sectiei de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Brasov, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 februarie 2009.

Nr. 372.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Lovin Edita, judecător la înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 februarie 2009.

Nr. 373.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul colonel magistrat (r) Jurcă Ilie-Virgil, procuror militar la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucuresti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 februarie 2009.

Nr. 374.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele

din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general-maior cu două stele Bejinariu Gheorghe Petru trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 25 februarie 2009.

Nr. 375.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele

din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general-maior cu două stele Olaru Enache lordache trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 25 februarie 2009.

Nr. 376.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre adoptare Parlamentului a încetării valabilitătii pentru România a Conventiei

pentru recunoasterea reciprocă a inspectiilor privind fabricarea produselor farmaceutice, încheiată la Geneva

la 8 octombrie 1970

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 34 alin. (1) din Legea nr. 390/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 10 din 5 februarie 2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre adoptare Parlamentului încetarea valabilitătii pentru România a Conventiei pentru recunoasterea reciprocă a inspectiilor privind fabricarea produselor farmaceutice, încheiată la Geneva la 8 octombrie 1970, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 25 februarie 2009.

Nr. 377.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Steaua României

în grad de Cavaler, cu însemn de război

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. Asi ale art. 75 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, în semn de recunostintă si apreciere pentru devotamentul exceptional dovedit în timpul executării unei misiuni de patrulare în teatrul de operatiuni din Afganistan, în care si-a sacrificat viata,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă post-mortem Ordinul National Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn de război, sublocotenentului Chira Traian

Claudiu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 27 februarie 2009.

Nr. 386.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 63

din 15 ianuarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (2)

din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, exceptie ridicată de Ioan Feisan si Cecilia Feisan în Dosarul nr. 2.360/176/2008 al Judecătoriei Alba Iulia.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate. Consideră că textele de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate de autorii acesteia si au fost edictate în scopul protejării fondului forestier.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 2 iulie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 2.360/176/2008, Judecătoria Alba Iulia a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Ioan Feisan si Cecilia Feisan într-o cauză având ca obiect plângerea formulată împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, care au următorul cuprins:

- Art. 34 alin. (2): „Proprietatea forestieră nu poate fi divizată sub limita de 1 ha.”

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că textul de lege contravine prevederilor constitutionale care garantează dreptul de proprietate privată, întrucât limitează exercitarea prerogativei de dispozitie asupra proprietătii forestiere.

Judecătoria Alba lulia apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că nu poate retine critica de neconstitutionalitate referitoare la încălcarea dispozitiilor art. 44 din Constitutie privind dreptul de proprietate privată, pentru motivele ce vor fi expuse în continuare.

Curtea observă că prevederile art. 34 alin. (2) din Codul silvic stabilesc o limită minimă a întinderii suprafetelor de teren împădurit si instituie interdictia divizării proprietătii forestiere sub această limită. Asadar, textul de lege criticat are în vedere situatia acelor persoane care detin în proprietate terenuri forestiere a căror suprafată este mai mare de 1 ha, restrângându-le acestora posibilitatea înstrăinării unor suprafete de teren, până la valoarea stabilită prin lege, si limitându-le astfel dreptul de dispozitie, ca prerogativă a dreptului de proprietate. Curtea constată însă că exercitarea prerogativelor dreptului de proprietate nu trebuie absolutizată, ci trebuie stabilit un raport de proportionalitate între necesitatea protectiei proprietătii private si exigentele de interes general ale societătii. Or, Curtea constată că tocmai acesta a fost scopul declarat al legiuitorului, care rezultă cu evidentă din includerea textului de lege criticat în cap. IV al Codului silvic, dedicat reglementărilor referitoare la asigurarea integritătii fondului forestier national.

Stabilirea prin lege a unei limite sub care proprietatea forestieră nu poate fi divizată este o măsură care dă expresie dispozitiilor art. 44 alin. (7) din Constitutie, care obligă proprietarul ca, în exercitarea dreptului de proprietate, să respecte, printre altele, sarcinile privind protectia mediului, aceste sarcini constituind chiar limitări ale dreptului de proprietate. Mai mult decât atât, în edictarea normei criticate legiuitorul a actionat în virtutea prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea fundamentală, care obligă statul la crearea cadrului legislativ adecvat pentru exercitarea dreptului recunoscut la alin. (1) al aceluiasi articol, si anume dreptul la un mediu înconjurător sănătos si echilibrat ecologic.

De asemenea, Curtea observă că inclusiv jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, ilustrată prin hotărârile Sporrong si Lonnroth contra Suediei din 1982, Brumărescu contra României din 1999, Djidrovski contra Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei din 2005 si Basoukou contra Greciei din 2005, a statuat că dreptul de proprietate privată nu este un drept absolut, ci poate comporta limitări, în măsura în care acestea sunt apte să asigure un echilibru just între cerintele interesului general al comunitătii si imperativele apărării drepturilor fundamentale ale individului. în cazul de fată, interdictia de a fărâmita suprafetele de teren împădurit în parcele mai mici de 1 ha este pe deplin justificată de necesitatea asigurării unui interes social major, constând în conservarea fondului national forestier si asigurarea unui mediu înconjurător sănătos.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, exceptie ridicată de Ioan Feisan si Cecilia Feisan în Dosarul nr. 2.360/176/2008 al Judecătoriei Alba Iulia.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 ianuarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 88

din 20 ianuarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 si art. 53 din Legea nr. 29/2000

privind sistemul national de decoratii al României si ale art. 17-19 din Ordonanta de urgentă

a Guvernului nr. 11/1998 privind reinstituirea Ordinului national Steaua României

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Claudia Miu - prim-magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 si art. 53 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României si ale art. 17-19 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/1998 privind reinstituirea Ordinului national Steaua României, exceptie

ridicată de Tudor Corneliu Vadim în Dosarul nr. 4.468/2/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 28 mai 2008, pronuntată în Dosarul nr. 4.468/2/2007, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 si art. 53 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României si al art. 17-19 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/1998 privind reinstituirea Ordinului national Steaua României. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Tudor Corneliu Vadim, într-o cauză având ca obiect o actiune în contencios administrativ.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile criticate încalcă dispozitiile art. 94 lit. a) din Constitutie, întrucât atributiile Presedintelui României sunt strict si limitativ prevăzute de Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (5) care consacră obligativitatea respectării Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor. În ceea ce priveste competenta Presedintelui României, autorul exceptiei arată că dispozitiile cap. II titlul III din Constitutie, care reglementează atributiile sale, nu prevăd atributia de a retrage decoratii si titluri de onoare si „nu există nicio normă de trimitere care să permită legiuitorului să adauge si alte atributii pentru Presedinte decât cele prevăzute de Legea fundamentală”. Atributia conferită de dispozitiile legale criticate „adaugă la Constitutie”, încălcându-se astfel principiul suprematiei Constitutiei consacrat de art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală, care interzice modificarea dispozitiilor constitutionale printr-un act juridic cu fortă inferioară, cum este cazul legii sau al ordonantei de urgentă. Atunci când legiuitorul constituant a dorit să prevadă atributia Presedintelui României de a conferi, dar si de a retrage „un anumit statut”, a reglementat expres o astfel de atributie. Astfel, dispozitiile art. 85 si 103 din Constitutie prevăd că Presedintele României numeste membrii Guvernului si îi revocă din functie „după o procedură stabilită de textele respective”. Presedintele României, în calitatea sa de reprezentant al statului român, are atributia de a conferi decoratii si titluri de onoare, însă „este inacceptabil, din punct de vedere legal, dar si moral, ca tot Presedintele, după ce a apreciat că o anumită persoană merită acordarea unei decoratii”, să o retragă, cu atât mai mult cu cât un Presedinte retrage decoratia acordată de un alt Presedinte. Autorul exceptiei sustine că la acordarea unor distinctii sunt avute în vedere meritele si activitătile pe care le-a desfăsurat o persoană, din care s-a născut dreptul de a fi decorată. Nu este just ca meritele pentru care a fost acordată decoratia să fie sterse pentru fapte săvârsite ulterior momentului acordării decoratiei. Mai sustine că, întrucât Presedintele României este o autoritate executivă, „dispune de o putere discretionară atunci când îsi exercită atributiile, putere discretionară care nu poate fi cenzurată decât de instanta de judecată”.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, dispozitiile invocate nefiind contrare art. 94 lit. a) din Constitutie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului apreciază că formularea unui punct de vedere, în acest caz, prezintă dificultăti deosebite, si ca atare „revine Curtii Constitutionale rolul de a realiza un examen solid asupra constitutionalitătii dispozitiilor legale mentionate, deoarece decizia pe care o va pronunta în cauză va crea un precedent”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

Administratia Prezidentială, în calitate de reprezentantă a Presedintelui României, domnul Traian Băsescu, parte în cauza de fată, prin Notele scrise înregistrate la Curtea Constitutională, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 si art. 53 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17, art. 18 si art. 19 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/1998 privind reinstituirea Ordinului National Steaua României, dispozitiile invocate nefiind contrare art. 94 lit. a) din Constitutia României, republicată. În acest sens mentionează că „prevederile constitutionale privitoare la conferirea decoratiilor si titlurilor de onoare sunt guvernate de principiul respectării demnitătii umane si a valorilor democratice dintr-o societate. Deoarece onoarea poate fi pierdută prin fapte ulterioare dezonorante, tot astfel si decoratiile si titlurile de onoare pot fi pierdute. Demnitatea omului reprezintă o valoare fundamentală, ce este garantată într-un stat de drept, potrivit art. 1 alin. (3) din Constitutia României.

De asemenea, Presedintele României, conform art. 80 alin. (2) din Legea fundamentală, are îndatorirea de a veghea la respectarea Constitutiei.

În calitate de reprezentant al statului român, dar si de cap al Ordinului National Steaua României, potrivit art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/1998, Presedintele României este cel care ia decizia în privinta acordării sau retragerii decoratiei. În consecintă, Presedintele României, ca titular al dreptului de apreciere ce a stat la baza emiterii Decretului nr. 567/2007, si-a exercitat acest drept în strictă conformitate cu prerogativele prevăzute de Constitutie si cu dispozitiile legii speciale.

Presedintele României, în calitatea sa de reprezentant al statului român potrivit art. 80 alin. (1) din Legea fundamentală, are atributia exclusivă de a conferi si, totodată, de a retrage decoratii si titluri de onoare, potrivit art. 94 lit. a) din Constitutie. Legiuitorul constituant a prevăzut expres atributia Presedintelui României de a conferi decoratii, fără a limita în vreun fel această prerogativă, asa cum a făcut-o în cazul numirii în functiile publice, unde art. 94 lit. c) din Constitutie face trimitere la conditiile prevăzute în lege”.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, Notele scrise depuse de Administratia Prezidentială, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 52 si 53 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 7 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora:

- Art. 52: „Calitatea de membru al unui ordin se poate pierde în următoarele situatii:

a) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa privativă de libertate;

b) pentru fapte dezonorante, altele decât cele prevăzute la lit. a), care aduc prejudicii morale membrilor ordinului.”

- Art. 53: „Pentru judecarea faptelor dezonorante care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, altele decât cele prevăzute la art. 52 lit. a), se constituie un consiliu de onoare pentru fiecare ordin.”

De asemenea, obiect al exceptiei îl formează si prevederile art. 17, 18 si 19 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/1998 privind reinstituirea Ordinului national Steaua României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 14 iunie 1999. Continutul acestor dispozitii este următorul:

- Art. 17: „Calitatea de membru al Ordinului national Steaua României se poate pierde în următoarele situatii:

a) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;

b) pentru fapte incompatibile cu calitatea de membru al ordinului, altele decât cele prevăzute la lit. a), care aduc prejudicii morale membrilor ordinului.”;

- Art. 18: „Pentru judecarea faptelor incompatibile cu calitatea de membru al ordinului, care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, se constituie un consiliu de onoare format din 7 membri.”;

- Art. 19: „Retragerea ordinelor se face de către Presedintele României prin decret, la propunerea Cancelariei ordinelor, în baza hotărârii Consiliului de onoare.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea Constitutională constată că aceasta este neîntemeiată si, în consecintă, urmează să fie respinsă pentru cele ce se vor arăta în continuare:

1. În ceea ce priveste critica potrivit căreia Presedintele României nu are competenta de a retrage decoratii Articolul 94 din Legea fundamentală, sub titlul marginal „Alte atributii”, prevede la lit. a) că Presedintele României „conferă decoratii si titluri de onoare”. Atributia de conferire de decoratii si titluri de onoare este exercitată de Presedintele României în considerarea calitătii de reprezentant al statului român, conform art. 80 alin. (1) din Constitutie. Această atributie de ordin constitutional si-a găsit dezvoltarea si concretizarea în reglementările cuprinse în Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României si în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/1998 privind reinstituirea Ordinului national Steaua României. Chiar dacă Constitutia nu a prevăzut, în mod expres, alături de atributia Presedintelui României de conferire a unei decoratii, si pe aceea de retragere, Curtea Constitutională constată că prima o implică si pe cea de-a doua, că retragerea unei decoratii decurge din atributia constitutională de a conferi. Altfel, a nega posibilitatea Presedintelui României de a retrage o decoratie înseamnă a restrânge una dintre atributiile ce îi revin în calitatea sa de reprezentant al statului român.

Curtea retine că atât textul art. 52 din Legea nr. 29/2000, care se referă la retragerea decoratiilor „pentru fapte dezonorante, care aduc prejudicii morale membrilor Ordinului”, cât si cel al art. 17 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/1998, care se referă la retragerea decoratiilor „pentru fapte incompatibile cu calitatea de membru al Ordinului, care aduc prejudicii morale membrilor Ordinului”, nu contravin textelor constitutionale invocate de autorul exceptiei.

2. Cu privire la sustinerea autorului exceptiei potrivit căreia retragerea unei decoratii nu poate interveni pentru alte fapte săvârsite ulterior momentului acordării decoratiei, care să justifice stergerea meritelor pentru care decoratia a fost acordată initial, Curtea consideră că nici aceasta nu este întemeiată. Decorarea, ca urmare a unor merite deosebite si a întrunirii diverselor conditii prevăzute de legea specială, nu constituie un drept, ci o vocatie a persoanei, neavând o consacrare legală, si cu atât mai putin constitutională. În niciun caz nu se poate aplica teoria potrivit căreia drepturile, odată câstigate, nu mai pot fi pierdute.

Potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 29/2000, „Decoratiile sunt conferite cetătenilor români pentru serviciile exceptionale aduse statului si poporului român, pentru acte de eroism săvârsite în serviciul militar si pentru merite deosebite în activitate”, iar conform art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/1998, „Se reinstituie Ordinul national Steaua României, cel mai înalt ordin românesc, pentru a recompensa serviciile exceptionale, civile si militare, aduse statului si poporului român”.

Curtea Constitutională consideră că retragerea unei decoratii poate avea loc, pe de o parte, pentru fapte dezonorante anterioare decorării doar în măsura în care, din diferite motive, acestea nu au putut fi cunoscute la data acordării decoratiei si, pe de altă parte, pentru fapte dezonorante ulterioare, incompatibile cu calitatea de membru al ordinului, dar numai cu luarea în considerare a stabilirii unui just raport de proportionalitate între faptele care au determinat acordarea unui ordin si cele care au stat la baza propunerii de retragere a decoratiei.

Sub acest aspect, aprecierea între meritele care au determinat acordarea unei decoratii si faptele retinute pentru retragerea acesteia presupune un act de mare responsabilitate, de dreaptă judecată din partea celor învestiti să se pronunte asupra celui din urmă caz si, în final, din partea Presedintelui României.

Potrivit prevederilor legale, atât conferirea, cât si retragerea decoratiilor se fac prin decret de către Presedintele României, la propunerea unor autorităti stabilite prin lege. Este evident că propunerea care îi este prezentată Presedintelui nu îl obligă pe acesta si nici nu îl opreste să facă propriile sale aprecieri.

Presedintele are o largă posibilitate de apreciere atât asupra propunerilor ce i se fac, în conditiile legii, pentru conferirea unei decoratii, cât si asupra motivelor cuprinse în propunerile de retragere a decoratiei.

În acest context, tinând seama de natura faptelor pentru care, odată săvârsite, o decoratie ar putea fi retrasă, există posibilitatea ca o decoratie ce a fost conferită de un anumit sef de stat să poată fi retrasă de seful de stat următor, întrucât si unul si celălalt ar actiona în cadrul aceluiasi statut constitutional, în considerarea calitătii de sef al statului.

Nici Constitutia, nici reglementările referitoare la sistemul national de decoratii nu instituie vreo interdictie în sarcina presedintelui următor celui care a conferit o decoratie să procedeze, în conditiile legii, la retragerea acesteia. Curtea observă că asemenea cazuri s-au petrecut până în prezent, cum este, de exemplu, Decretul nr. 819 din 8 decembrie 2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 12 decembrie 2003, semnat de Presedintele României Ion Iliescu, prin care s-a retras Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler, acordat prin Decretul nr. 527 din 1 decembrie 2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 16 decembrie 2000, semnat de Presedintele României Emil Constantinescu, domnului Acatrinei Valentin, judecător la Curtea de Apel Bucuresti.

Curtea retine că, privitor la retragerea decoratiilor, principii asemănătoare celor prevăzute în legislatia română sunt cuprinse si în legislatia în materie a altor state europene. Astfel, în Franta se prevede, pe de o parte, că poate fi exclusă din ordinele din care face parte orice persoană care a pierdut calitatea de francez, care a comis un act contra onoarei si care a fost condamnată contraventional, iar, pe de altă parte, că este exclusă din ordin persoana condamnată pentru crimă si cea condamnată la o pedeapsă cu închisoarea egală sau mai mare de un an. Si în România din perioada interbelică era reglementată excluderea din ordinele nationale române pentru condamnări penale, infamante, pentru necredintă în serviciu, ca functionar al statului, pentru săvârsirea unor „fapte grave în contra onoarei de om”. Atributia de conferire a distinctiilor apartinea Regelui. Potrivit art. 88 din Constitutia României din  1923, Regele „va conferi decoratiunile române conform unei anume legi”, fără ca în Constitutie să se prevadă posibilitatea retragerii decoratiilor.

În final, Curtea constată că nu există niciun fel de contradictii între textele de lege supuse controlului instantei de contencios constitutional si prevederi si principii cuprinse în Legea fundamentală.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 si art. 53 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României si ale art. 17-19 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/1998 privind reinstituirea Ordinului national Steaua României, exceptie ridicată de Tudor Corneliu Vadim în Dosarul nr. 4.468/2/2007 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 ianuarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Prim-magistrat-asistent,

Claudia Miu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 110

din 3 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 84 din Ordonanta de urgentă

a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 82 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Gjacali Vladan în Dosarul nr. 6.363/2/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 4 iunie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 6.363/2/2007, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor „art. 82 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România”. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Gjacali Vladan într-o cauză având ca obiect anularea deciziei de părăsire a teritoriului României emise de Oficiul Român pentru Imigrări.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că textul de lege încalcă dreptul la un proces echitabil, întrucât nu oferă părtii interesate dreptul de a contesta la instanta superioară hotărârea pronuntată de curtea de apel în solutionarea plângerii formulate împotriva deciziei de returnare.

Arată că limitarea dreptului de a exercita căile de atac împotriva hotărârilor judecătoresti nu este justificată de existenta vreuneia dintre situatiile prevăzute la art. 53 din Constitutie.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, prevederile art. 82 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 8 martie 2004, modificată prin Legea nr. 56/2007 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 26 martie 2007).

În temeiul art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2007 privind înfiintarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autoritătii pentru străini si a Oficiului National pentru Refugiati, precum si modificarea si completarea unor acte normative, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, iar, după renumerotare, textele criticate se regăsesc la art. 84 - „Contestarea deciziei de returnare”, care are următorul cuprins:

- Art. 84: „(1) Decizia de returnare poate fi contestată în termen de 10 zile de la data comunicării, la Curtea de Apel Bucuresti, în cazul în care aceasta a fost emisă de Oficiul Român pentru Imigrări, sau la curtea de apel în a cărei rază de competentă se află formatiunea teritorială care a emis decizia de returnare. Instanta solutionează cererea în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia. Hotărârea instantei este irevocabilă.

(2) În cazul străinilor prevăzuti la art. 82 alin. (5), decizia de returnare sub escortă poate fi contestată la curtea de apel competentă teritorial pe raza căreia se află centrul de cazare, în termen de 3 zile de la data comunicării. Instanta se pronuntă în termen de 5 zile, hotărârea fiind definitivă si irevocabilă.

(3) Contestatia prevăzută la alin. (1) si (2) suspendă executarea măsurii de îndepărtare.

(4) Contestarea deciziei de returnare formulată de către străinii luati în custodie publică nu suspendă măsura luării în custodie publică.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin următoarelor dispozitii din Constitutie: art. 21 alin. (3) care statuează dreptul părtilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, art. 53 referitor la conditiile restrângerii exercitiului unor drepturi si libertăti si art. 129 privind folosirea căilor de atac. Se invocă, de asemenea, si dispozitiile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii textului ce formează obiect al exceptiei, în varianta anterioară republicării ordonantei în care este cuprins. Întrucât prevederile de lege criticate au reluat continutul reglementării existente înainte de republicare, Curtea Constitutională retine că îsi mentin valabilitatea considerentele si solutiile deciziilor nr. 6 din 15 ianuarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 14 februarie 2008, si nr. 542 din 27 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 1 august 2006, prin care, în urma examinării unor critici similare si prin raportare la aceleasi texte din Constitutie ca si în cauza de fată, Curtea a constatat constitutionalitatea dispozitiilor art. 82, devenit art. 84, din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 84 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Gjacali Vladan în Dosarul nr. 6.363/2/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea Hotărârii Guvernului nr. 1.656/2008 pentru modificarea anexei nr. 1

la Hotărârea Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Tulcea,

precum si al municipiului Tulcea, al oraselor si comunelor din judetul Tulcea

           

Având în vedere faptul că la momentul adoptării Hotărârii Guvernului nr. 1.656/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Tulcea, precum si al municipiului Tulcea, al oraselor si comunelor din judetul Tulcea nu au fost respectate dispozitiile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se revocă Hotărârea Guvernului nr. 1.656/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Tulcea, precum si al municipiului Tulcea, al oraselor si comunelor din judetul Tulcea, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 857 din 19 decembrie 2008. Imobilul situat în municipiul Tulcea, Str. Păcii nr. 20, judetul Tulcea, rămâne în continuare înscris în „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Tulcea”.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 februarie 2009.

Nr. 108.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere

a Spălării Banilor din România si Ministerul Finantelor - Consiliul de Investigare a Infractiunilor

Financiare ( MASAK) din Republica Turcia privind cooperarea în domeniul schimbului

de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism,

semnat la Bucuresti la 26 septembrie 2008 si la Ankara la 10 octombrie 2008

 

În temeiul art.108 din Constitutia României, republicată, si al art.20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Ministerul Finantelor - Consiliul de Investigare a Infractiunilor Financiare (MASAK) din Republica Turcia privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Bucuresti la 26 septembrie 2008 si la Ankara la 10 octombrie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

Presedintele Oficiului National de Prevenire

si Combatere a Spălării Banilor,

Adriana Luminita Popa

Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu

 

Bucuresti, 25 februarie 2008.

Nr. 114.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE*)

între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Ministerul Finantelor - Consiliul

de Investigare a Infractiunilor Financiare (MASAK) din Republica Turcia privind cooperarea în domeniul schimbului

de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

 

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Ministerul Finantelor - Consiliul de Investigare a Infractiunilor Financiare (MASAK) din Republica Turcia, denumite în continuare autorităti, au convenit să faciliteze schimbul de informatii privind spălarea banilor, finantarea actelor de terorism si activitătile infractionale conexe, în spiritul cooperării si al interesului mutual, pe baza reciprocitătii si în conformitate cu legislatia natională a fiecărei autorităti.

 

ARTICOLUL 1

Scop

 

(1) Autoritătile vor coopera pentru a-si furniza reciproc, din proprie initiativă sau la cerere, informatii care ar putea fi folosite în analizarea, investigarea si urmărirea penală a persoanelor suspectate a fi implicate în spălarea banilor, finantarea actelor de terorism sau în activităti infractionale conexe.

(2) Cooperarea si schimbul de informatii între autorităti se vor realiza în conformitate cu sistemul legal national.

 

ARTICOLUL 2

Justificarea cererii

Fiecare cerere de informatii, în limita prevederilor legale nationale, va include:

a) o scurtă descriere a faptelor relevante cunoscute de către autoritatea solicitantă;

b) toate datele de identificare disponibile referitoare la subiect;

c) toate informatiile cu privire la infractiunile suspectate a fi comise, puneri sub acuzare, dacă există;

d) motivul transmiterii cererii si scopul în care vor fi folosite informatiile.

 

ARTICOLUL 3

Utilizarea informatiilor

 

(1) Informatiile sau documentele obtinute de la respectivele autorităti nu vor fi dezvăluite unei terte părti si nici nu vor fi folosite în scop administrativ, de urmărire penală sau în scopuri judiciare fără consimtământul prealabil al autoritătii furnizoare.

(2) Autoritătile nu vor permite utilizarea sau dezvăluirea vreunei informatii sau vreunui document obtinut de la respectivele autorităti în alte scopuri decât cele stipulate în prezentul memorandum de întelegere fără consimtământul prealabil al autoritătii furnizoare.

(3) În cazul oricărei schimbări cu privire la infractiunile predicat care stau la baza spălării banilor, precum si infractiunile


de spălare a banilor si de finantare a actelor de terorism, situatia va fi notificată imediat celeilalte autorităti.

 

ARTICOLUL 4

Confidentialitatea

 

Informatiile obtinute prin aplicarea prezentului memorandum de întelegere sunt confidentiale. Acestea fac obiectul secretului oficial si sunt protejate de aceeasi confidentialitate, care este prevăzută în legislatia nationala a autoritătii care primeste informatiile, privind informatii similare din surse nationale.

 

ARTICOLUL 5

Refuz

 

Cererile de informatii pot fi refuzate dacă asistenta acordată ar contraveni prevederilor cadrului legal national, acordurilor internationale sau securitătii nationale. Autoritatea care a solicitat informatiile va fi informată cu privire la motivele refuzului.

 

ARTICOLUL 6

Proceduri

 

(1) Autoritatea care transmite cererea de informatii celeilalte autorităti va utiliza unul dintre următoarele mijloace de comunicare:

a) prin e-mail pe site-ul web securizat al Grupului Egmont; sau

b) în scris (prin canal diplomatic), semnat în original;

c) prin alte canale de comunicare agreate de cele două autorităti, care să asigure transmiterea informatiilor în conditii de securitate.

(2) Comunicarea dintre autorităti va avea loc în limba engleză.

 

ARTICOLUL 7

Amendamente

 

Prezentul memorandum de întelegere poate fi modificat oricând de către autorităti prin acord mutual, prin încheierea unui act aditional la prezentul memorandum de întelegere, cu respectarea procedurii prevăzute pentru intrarea sa în vigoare.

 

ARTICOLUL 8

Încetare

 

(1) Prezentul memorandum de întelegere poate fi denuntat oricând, de către oricare dintre autorităti. încetarea va produce efecte după primirea de către o autoritate a notificării scrise din partea celeilalte autorităti.

(2) Obligatiile prevăzute la art. 3 alin. (1) si alin. (2) si la art. 4 vor fi în continuare obligatorii pentru autorităti, indiferent de încetarea Memorandumului de întelegere.

ARTICOLUL 9

Data intrării în vigoare

 

Prezentul memorandum de întelegere va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care autoritătile se vor informa reciproc, prin canale diplomatice, în legătură cu finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

Prezentul memorandum de întelegere a fost semnat la data de 26 septembrie 2008, la Bucuresti, si la data de 10 octombrie 2008, la Ankara, în două exemplare originale în limba engleză (textul în limba engleză este considerat autentic si fiecare autoritate îsi asumă răspunderea pentru traducere în limba proprie).


*) Traducere.

 

 

Pentru Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării

Banilor din România,

Adriana Luminita Popa,

presedinte

(semnătura)

Pentru Ministerul Finantelor - Consiliul de Investigare a Infractiunilor Financiare (MASAK) din Republica Turcia,

Adnan Erturk,

presedinte

(semnătura)

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.