MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 154/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 154             LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE            Joi, 12 martie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE PARLAMENTULUI ROMĀNIEI

 

            9. - Hotărāre privind īnfiintarea unei Comisii speciale comune pentru dezbaterea īn fond, īn procedură de urgentă, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil si a Codului de procedură civilă

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

            209. - Hotărāre privind modificarea anexei nr. 2/292 la Hotărārea Guvernului nr. 1.573/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzānd 410 obiective de investitii din cadrul Programului „Constructie de săli de sport", derulat prin intermediul Companiei Nationale de Investitii „C.N.I." - S.A.

 

            214. - Hotărāre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate public㠄Varianta de ocolire a municipiului Arad" km 0+000 - km 12+000, judetul Arad

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            9. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, privind conditiile īn care se suportă de către unitate sumele necesare asigurării asistentei juridice a politistului pentru fapte săvārsite de acesta īn exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu

 

            33. - Ordin al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat privind modificarea Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 8/2009 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea formatorilor care participă la programele de formare profesională īn domeniul reglementat de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

            3. - Hotărāre pentru aprobarea modelului adeverintei care atestă faptul că un cetătean romān nu a fost lipsit de dreptul de a fi ales īn Romānia sau că o asemenea interdictie nu este cunoscută de autoritătile romāne

 

HOTĂRĀRI ALE PARLAMENTULUI ROMĀNIEI

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

privind īnfiintarea unei Comisii speciale comune pentru dezbaterea īn fond, īn procedură de urgentă, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil si a Codului de procedură civilă

 

Īn temeiul art. 72 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărārea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, si al art. 44 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărārea Senatului nr. 28/2005,

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se īncuviintează īnfiintarea unei Comisii speciale comune pentru dezbaterea īn fond, īn procedură de urgentă, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil si a Codului de procedură civilă, denumită īn continuare Comisie.

Art. 2. - Comisia este formată din 25 de parlamentari, numiti cu respectarea configuratiei politice a Camerei Deputatilor si a Senatului, componenta sa nominală fiind prezentată īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 3. - Conducerea Comisiei este formată dintr-un presedinte, un vicepresedinte si un secretar.

Art. 4. - Īn conditiile īn care unul dintre membrii Comisiei se află īn imposibilitatea de a participa la lucrări, grupul parlamentar din care acesta face parte poate desemna un īnlocuitor.

Art. 5. - (1) Convocarea sedintelor Comisiei se face cu cel putin o zi īnainte, de către presedintele acesteia sau de către vicepresedinte.

(2) Vicepresedintele īl īnlocuieste de drept pe presedinte īn lipa acestuia sau ori de cāte ori este nevoie.

Art. 6. - (1) Pentru ca sedintele Comisiei să se desfăsoare regulamentar este necesară participarea majoritătii membrilor care o compun.

(2) Hotărārile Comisiei se adoptă cu votul majoritătii membrilor acesteia.

Art. 7. - Lucrările Comisiei sunt publice, cu exceptia cazurilor īn care plenul acesteia prevede altfel. Lucrările Comisiei pot fi transmise pe reteaua internă de televiziune a Camerei Deputatilor sau a Senatului si la posturile de radio si de televiziune.

Art. 8. - (1) Comisia īsi constituie două subcomisii, conduse de presedintele, respectiv vicepresedintele acesteia. O subcomisie va examina Codul penal si Codul de procedură penală, iar cealaltă va examina Codul civil si Codul de procedură civilă. Numărul membrilor fiecărei subcomisii se stabileste de biroul Comisiei.

(2) Lucrările Comisiei si ale subcomisiilor se desfăsoară īn spatiul alocat Comisiei juridice, de disciplină si imunităti a Camerei Deputatilor si, respectiv, Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităti si validări a Senatului, utilizāndu-se īn mod corespunzător personalul si logistica acestora.

Art. 9. - Īn aplicarea prevederilor art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărārea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, si ale art. 88 alin. (7) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărārea Senatului nr. 28/2005, concluziile si propunerile Comisiei vor face obiectul unui raport, care va fi depus la Biroul permanent al Senatului, ca primă Cameră sesizată, pānă la data de 30 aprilie 2009, īn vederea dezbaterii sale īn plen.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANA

 

Bucuresti, 9 martie 2009.

Nr. 9.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Comisiei speciale comune pentru dezbaterea īn fond, īn procedură de urgentă, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil si a Codului de procedură civilă

 

Grupul parlamentar al RD.-L. - 8 membri

1. Andronache Gabriel, deputat, membru al Grupului parlamentar al P.D.-L.

2. Buda Daniel, deputat, membru al Grupului parlamentar al P.D.-L.

3. Urban Iulian, senator, membru al Grupului parlamentar al P.D.-L.

4. Ruset Ion, senator, membru al Grupului parlamentar al P.D.-L.

5. Boldea Mihail, deputat, membru al Grupului parlamentar al P.D.-L.

6. Stirbet Cornel, deputat, membru al Grupului parlamentar al P.D.-L.

7. Humelnicu Augustin Daniel, senator, membru al Grupului parlamentar al P.D.-L.

8. Andrei Florin Mircea, senator, membru al Grupului parlamentar al P.D.-L.

Grupul parlamentar al Aliantei politice R S. D. +P.C. - 8 membri

1. Ciucă Liviu-Bogdan, deputat, membru al Grupului parlamentar al Aliantei politice PS.D.+PC.

2. Sova Dan Coman, senator, membru al Grupului parlamentar al Aliantei politice PS.D.+PC.

3. Chelaru loan, senator, membru al Grupului parlamentar al Aliantei politice P.S.D.+P.C.

4. Tutuianu Adrian, senator, membru al Grupului parlamentar al Aliantei politice P.S.D.+P.C.

5. Ponta Victor Viorel, deputat, membru al Grupului parlamentar al Aliantei politice P.S.D.+P.C.

6. Andon Sergiu, deputat, membru al Grupului parlamentar al Aliantei politice P.S.D.+P.C.

7. lordache Florin, deputat, membru al Grupului parlamentar al Aliantei politice P.S.D.+P.C.

8. GreblăToni, senator, membru al Grupului parlamentar al Aliantei politice P.S.D.+P.C.

Grupul parlamentar al P.N.L. - 5 membri

1. Gorghiu Alina, deputat, membru al Grupului parlamentar al P.N.L.

2. Gabor Gheorghe, deputat, membru al Grupului parlamentar al P.N.L.

3. ChiuariuTudor, deputat, membru al Grupului parlamentar al P.N.L.

4. Dobre Ciprian, deputat, membru al Grupului parlamentar al P.N.L.

5.Timis loan, deputat, membru al Grupului parlamentar al P.N.L.

Grupul parlamentar al U.D.M.R. - 3 membri

1. Cseke Attila-Zoltan, senator, membru al Grupului parlamentar al U.D.M.R.

2. Mārton Ārpād Francisc, deputat, membru al Grupului parlamentar al U.D.M.R.

3. Mate Andrās Levente, deputat, membru al Grupului parlamentar al U.D.M.R.

Grupul parlamentar al minoritătilor nationale - 1 membru

1. Dumitrescu Liana, deputat, membru al Grupului parlamentar al minoritătilor nationale

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind modificarea anexei nr. 2/292 la Hotărārea Guvernului nr. 1.573/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzānd 410 obiective de investitii din cadrul Programului „Constructie de săli de sport", derulat prin intermediul Companiei Nationale de Investitii „C.N.I." - S.A.

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 2/292 la Hotărārea Guvernului nr. 1.573/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzānd 410 obiective de investitii din cadrul Programului „Constructie de săli de sport", derulat prin intermediul Companiei Nationale de Investitii „C.N.I." - S.A., publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 902 din 5 octombrie 2004, se modifică si se īnlocuieste cu anexa*) la prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si

locuintei,

Vasile Blaga

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 4 martie 2009.

Nr. 209.

 

*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate public㠄Varianta de ocolire a municipiului Arad" km 0+000 - km 12+000, judetul Arad

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate public㠄Varianta de ocolire a municipiului Arad" km 0+000 - km 12+000, judetul Arad, potrivit hărtii topografice prevăzute īn anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul romān, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romānia - S.A., aflată sub autoritatea MinisteruluiTransporturilor si Infrastructurii.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt mentionate īn tabelul prevăzut īn anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1 suma globală estimată de 134.954 mii lei alocată de la bugetul de stat, aprobat, potrivit legii, prin bugetul MinisteruluiTransporturilor si Infrastructurii, titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă".

Art. 4. - Suma prevăzută la art. 3 se virează de MinisterulTransporturilor si Infrastructurii, īn termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, īntr-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romānia - S.A., pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, īn vederea efectuării despăgubirilor īn cadrul procedurilor de expropriere, īn conditiile legii.

Art. 5. - (1) Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul prevăzut īn anexa nr. 2 se aduc la cunostinta publică prin afisare la sediul consiliilor locale implicate si vor rămāne afisate pānă la finalizarea procedurii de despăgubire.

(2) Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat si īntr-un ziar local, potrivit legii.

Art. 6. - Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, fără a afecta dispozitiile prezentei hotărāri, cu respectarea reglementărilor īn vigoare.

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 4 martie 2009.

Nr. 214.

 

*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romānia - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.

 

ANEXA Nr. 2

 

TABEL

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate public㠄Varianta de ocolire a municipiului Arad" km 0+000 - km 12+000, judetul Arad

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea

administrativ- teritorială

Numărul cadastral

Suprafata terenului

Suprafata

constructiilor

- m2 -

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico-cadastrale

Suprafata rezultată din acte

- m2 -

Suprafata rezultată din

măsurători

(necesară de expropriat)

- m2 -

1.

Arad

Municipiul Arad

13013

5000

70

 

BĀRNA PAVEL BĀRNA PETRU BĀRNA ROZALIA BĀRNAANA BĀRNA MIHAI PANTEAECATERINA VĂCAR SOFIA

2.

Arad

Municipiul Arad

12939

16000

3487

 

UNGUREANU VASILE UNGUREANU LUCRETIA

3.

Arad

Municipiul Arad

12631

10000

1381

 

GIRIGAN OCTAVIAN

4.

Arad

Municipiul Arad

12604

5000

3053

 

ROSU GHEORGHE

5.

Arad

Municipiul Arad

12578

5000

4603

 

ANDRIES VASILE si ANDRIES IOANA

6.

Arad

Municipiul Arad

12501

10000

6026

 

SAS FLORICA

7.

Arad

Municipiul Arad

12735

5000

352

 

CRISAN P. ANA

8.

Arad

Municipiul Arad

13277

8300

898

 

OLARI GHEORGHE FLORIN OLARI MONICA

9.

Arad

Municipiul Arad

12728

10500

998

 

VARGAANA

10.

Arad

Municipiul Arad

12640

18350

1796

 

ROB ELISABETA

11.

Arad

Municipiul Arad

12637

83700

10152

 

PUSCASIU MIRCEA, ALEXIU SLEV, CANDIANO VIOREL, POPOVICI ELVIRA, CARMEN BUDERI DOMNICA

12.

Arad

Municipiul Arad

12668

43000

2542

 

LEUCUTA-SAFTA, GHEORGHE IOAN

13.

Arad

Municipiul Arad

12973

30000

188

 

SICLOVAN EMILIA

14.

Arad

Municipiul Arad

12909

73500

5756

 

SLEV IULIANABEATRICE

15.

Arad

Municipiul Arad

13108

6850

560

 

S.C. ISIS DEVELOPMENTS - S.R.L.

16.

Arad

Municipiul Arad

13098

34900

5649

 

S.C. ISIS DEVELOPMENTS - S.R.L.

17.

Arad

Municipiul Arad

13111

30610

4021

 

S.C. ISIS DEVELOPMENTS - S.R.L.

18.

Arad

Municipiul Arad

13117

5331

1242

 

S.C. ISIS DEVELOPMENTS - S.R.L.

19.

Arad

Municipiul Arad

13126

10960

3486

 

S.C. ISIS DEVELOPMENTS - S.R.L.

20.

Arad

Municipiul Arad

13103

33555

4046

 

S.C. ISIS DEVELOPMENTS - S.R.L.

21.

Arad

Municipiul Arad

13137

23019

11518

 

VOISIAN LUCRETIA, TANCAGHEORGHINA

22.

Arad

Municipiul Arad

13200

28700

942

 

VOISIAN LUCRETIA, TANCAGHEORGHINA

23.

Arad

Municipiul Arad

13197

34177

2304

 

UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS ARAD

24.

Arad

Municipiul Arad

13130

30423

13170

 

UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS ARAD

25.

Arad

Municipiul Arad

13258

12300

259

 

UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS ARAD

26.

Arad

Municipiul Arad

12712

3500

53

 

IVANCIUC RODICA

27.

Arad

Municipiul Arad

12715

3500

182

 

ZAHAN ELISABETA

28.

Arad

Municipiul Arad

12982

3500

178

 

BĀC LUCIAN

29.

Arad

Municipiul Arad

12961

10000

451

 

BUJDULAMIRCEA, BUJDULALUCICA

30.

Arad

Municipiul Arad

12689

3500

142

 

HOMOROGAN P. FLORICA

31.

Arad

Municipiul Arad

12752

3500

134

 

STANCIU VERONICA

32.

Arad

Municipiul Arad

12661

3500

126

 

BAC LUCRETIA

33.

Arad

Municipiul Arad

12691

3500

119

 

NICULA STELA CRĂITA

34.

Arad

Municipiul Arad

12756

3500

113

 

TULCAN PETRUTULCAN NELI

35.

Arad

Municipiul Arad

12754

6000

180

 

S.C. BERTOLI COMPANY -S.R.L.

36.

Arad

Municipiul Arad

12659

6000

131

 

S.C. BERTOLI COMPANY -S.R.L.

37.

Arad

Municipiul Arad

12906

2000

401

 

BONDOR FLORICA

38.

Arad

Municipiul Arad

13618

2000

790

 

GRUI GHEORGHE

39.

Arad

Municipiul Arad

12693

6000

72

 

RADAVIOREL

40.

Arad

Municipiul Arad

12731

6000

42

 

ROTARU DAFIN A

41.

Arad

Municipiul Arad

13543

1035

462

 

MORGOCIU MĂRIA

42.

Arad

Municipiul Arad

fără Nr.

59

59

 

MORGOCIU MĂRIA

43.

Arad

Municipiul Arad

12744

10000

384

 

BĀC ROZALIA

44.

Arad

Municipiul Arad

12733

10000

370

 

BĀC ROZALIA, BĪC VIOREL, BĪC ADRIAN DAN

45.

Arad

Municipiul Arad

12737

16400

820

 

PALASTHY LADISLAU, PALASTHYANGELIA

46.

Arad

Municipiul Arad

12622

6000

273

 

NEGRILĂ ADRIAN

47.

Arad

Municipiul Arad

12536

6000

291

 

TODOCA FLORIN GHEORGHE

48.

Arad

Municipiul Arad

12538

4400

261

 

SĂBĂILAMARIAANA

49.

Arad

Municipiul Arad

12620

3450

190

 

SORINCAAURELIA

50.

Arad

Municipiul Arad

12606

2950

198

 

VASĪI FLOARE

51.

Arad

Municipiul Arad

12518

5000

302

 

BĀCVERONICA

52.

Arad

Municipiul Arad

12543

6000

386

 

LAZAR NICOLAE

53.

Arad

Municipiul Arad

12532

6000

413

 

LAZAR PARTENIE, LAZAR FLORICA

54.

Arad

Municipiul Arad

12618

14300

102

 

MORARIU PATRICIU, IOAN MORARIU, CAMELIA MONICA

55.

Arad

Municipiul Arad

12707

6000

438

 

S.C. IMOTRUST -S.A.

56.

Arad

Municipiul Arad

12524

5000

385

 

VITELAR RAVEICA

57.

Arad

Municipiul Arad

12919

5738

487

 

S.C. CLAIRE IMMOBILIARE - S.R.L.

58.

Arad

Municipiul Arad

12510

6000

515

 

S.C. CLAIRE IMMOBILIARE - S.R.L.

59.

Arad

Municipiul Arad

12540

6000

543

 

LAZAR IOAN LAZAR RODICA

60.

Arad

Municipiul Arad

12530

5000

588

 

NEGRILĂ NICOLAE

61.

Arad

Municipiul Arad

13623

15500

2243

 

SFIAAURELIA

62.

Arad

Municipiul Arad

12012

45000

14392

 

SFIA GHEORGHE, SFIA AURELIA LENUTA

63.

Arad

Municipiul Arad

13406

9994

3817

 

FARAGO STEFAN

64.

Arad

Municipiul Arad

13388

11395

5788

 

MUNICIPIUL ARAD, proprietate privată

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Numărul cadastral

Suprafata terenului

Suprafata

constructiilor

- m2 -

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico-cadastrale

Suprafata rezultată din acte - m2 -

Suprafata rezultată din

măsurători

(necesară de expropriat)

- m2 -

65.

Arad

Municipiul Arad

13583

2572

1330

 

MUNICIPIULARAD, proprietate privată

66.

Arad

Municipiul Arad

13606

1986

1035

 

MUNICIPIULARAD, proprietate privată

67.

Arad

Municipiul Arad

13416

13418

83543

26072

 

MUNICIPIULARAD, proprietate privată

68.

Arad

Municipiul Arad

13413

162675

22525

 

MUNICIPIULARAD, proprietate privată

69.

Arad

Municipiul Arad

13401

92909

27047

 

MUNICIPIULARAD, proprietate privată

70.

Arad

Municipiul Arad

13691

2093

40

 

S.C. ASTRA BUS - S.R.L. ARAD

71.

Arad

Municipiul Arad

13745

18919

4991

 

S.C. ASTRA BUS - S.R.L. ARAD

72.

Arad

Municipiul Arad

13685

10000

6051

 

S.C. ASTRA BUS - S.R.L. ARAD

73.

Arad

Municipiul Arad

13398

169960

38885

 

BARTOK ELISABETA, LELIK MĂRIA, FARAGO STEFAN, KOVACS IOLANKA

74.

Arad

Municipiul Arad

11715

10000

164

 

BURCA ANA, BURCAGHEORGHE

75.

Arad

Municipiul Arad

11692

10000

918

 

VOICAN NISTOR

76.

Arad

Municipiul Arad

12119

10000

1205

 

BACOSTEODOR

77.

Arad

Municipiul Arad

12295

5000

712

 

KUZMANOV DIMITRIE

78.

Arad

Municipiul Arad

12283

5000

765

 

BOZSO STEFAN

79.

Arad

Municipiul Arad

12912

5000

818

 

BOTESCU CONSTANTIN

80.

Arad

Municipiul Arad

11699

10000

1793

 

ANDRU IOAN, ANDRU ELENA MONICA

81.

Arad

Municipiul Arad

12144

10000

1938

 

BENEAANA

82.

Arad

Municipiul Arad

12988

19049

3996

 

BIRCAN ILEANA, ASTILEAN GHEORGHE

83.

Arad

Municipiul Arad

12479

5000

939

 

HESS IOSIF

84.

Arad

Municipiul Arad

12127

3319

639

 

COCOLOS ANA

85.

Arad

Municipiul Arad

12953

20000

3561

 

VASCU FINICA

86.

Arad

Municipiul Arad

12991

10000

1501

 

FETTI REM, FETTI MĂRIA

87.

Arad

Municipiul Arad

12269

30000

4028

 

BĀC FLORICA

88.

Arad

Municipiul Arad

12483

19100

2429

 

BĪC IOAN, BĪC TEODOR, BĪC AUREL, CRISAN ELISABETA, GROZA MĂRIA

89.

Arad

Municipiul Arad

11729

36300

5397

 

SIMANDAN MĂRIA, COZMAVASILE, COZMA MARGARETA

90.

Arad

Municipiul Arad

11738

11739

30000

2592

 

LAZAR R.TRAIAN, LAZAR MIRON

91.

Arad

Municipiul Arad

12451

5000

417

 

NEMES SILVIU

92.

Arad

Municipiul Arad

11746

5000

421

 

CATRINTA ION, CATRINTA ANA

93.

Arad

Municipiul Arad

12722

10000

857

 

COJOCARU SORIN, MOISE VASILE, MOISE TRAIAN

94.

Arad

Municipiul Arad

12005

5500

480

 

MICU F. GHEORGHE, MICU FLOARE

95.

Arad

Municipiul Arad

13208

4900

426

 

MALITA ELISABETA

96.

Arad

Municipiul Arad

12526

2300

206

 

CĪNDEA MARINEL, MARIUS CĪNDEA, RALUCA ANCUTA

97.

Arad

Municipiul Arad

13484

2800

254

 

MIHALI MĂRIA

98.

Arad

Municipiul Arad

12696

9000

844

 

TIMIS MĂRIA, TIMIS GHEORGHE

99.

Arad

Municipiul Arad

13641

8700

866

 

BUDUGANTRAIAN

100.

Arad

Municipiul Arad

12888

4200

432

 

POPA DORINA

101.

Arad

Municipiul Arad

13314

15700

1403

 

POPA MĂRIA

102.

Arad

Municipiul Arad

11766

7400

266

 

GUDIUANA

103.

Arad

Municipiul Arad

11721

6762

19

 

MUSTATĂ MĂRIA

104.

Arad

Municipiul Arad

11750

48900

3266

 

DANCI ALEXA, DANCIU VASILE, DAVID TEODORA, DANCI LUPU EMIL, BOATA ELENA, CARNARU ANA, GRISMONDI EUGENIA, DANCI AUREL, LUTZIG MARGARETA, DANCIU TRAIAN

105.

Arad

Municipiul Arad

13467

92800

11092

 

HESS MAGDALENA

106.

Arad

Municipiul Arad

11748

39500

4321

 

GLUH VIORICA

107.

Arad

Municipiul Arad

11934

5000

83

 

MARANDIUC LIVIU, IOAN TIBERIU, MARANDIUC ELENA

108.

Arad

Municipiul Arad

11915

5000

583

 

GLUCH ILIE

109.

Arad

Municipiul Arad

12003

5000

2216

 

GYURICZA SEBASTIAN-IULIU

110.

Arad

Municipiul Arad

11936

5000

3417

 

PUSCASU SORINA MĂRIA

111.

Arad

Municipiul Arad

12167

5000

4562

 

AVRAM CAROLINA

112.

Arad

Municipiul Arad

5319

5000

5000

 

FAUR FLOARE

113.

Arad

Municipiul Arad

3265

5000

5000

 

PUSCASU SORINA MĂRIA

114.

Arad

Municipiul Arad

8364

5000

5000

 

MĪNDRUTĂU EDITA

115.

Arad

Municipiul Arad

12885

12400

865

 

LUKACS TEREZIA

116.

Arad

Municipiul Arad

9495

5000

5000

 

COTUNA FLOARE

117.

Arad

Municipiul Arad

11836

5000

5000

 

BORLEA GHEORGHE FLORIAN

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Numărul cadastral

Suprafata terenului

Suprafata

constructiilor

- m2 -

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico-cadastrale

Suprafata rezultată din acte - m2 -

Suprafata rezultată din

măsurători

(necesară de expropriat)

- m2 -

118.

Arad

Municipiul Arad

11763

51100

2096

 

PUSCASU HORATIU-MIRCEA, PUSCASII SIMONA MANUELA

119.

Arad

Municipiul Arad

12436

5000

5000

 

HUMM BARBARA EREZIA

120.

Arad

Municipiul Arad

13609

83500

731

 

LUCA PETRU ADRIAN

121.

Arad

Municipiul Arad

fără Nr.

5000

5000

 

MIU FLORICA CIULE DORICA

122.

Arad

Municipiul Arad

390

5000

5000

 

DOBRESCU MIHAI

123.

Arad

Municipiul Arad

8004

5000

5000

 

BOTOC IONEL, BOTOC LIVIA

124.

Arad

Municipiul Arad

11864

5000

4967

 

PUSCASU HORATIU-MIRCEA, PUSCASU SIMONA MANUELA

125.

Arad

Municipiul Arad

11930

5000

4241

 

PUSCASU HORATIU-MIRCEA, PUSCASU SIMONA MANUELA

126.

Arad

Municipiul Arad

11862

5000

4115

 

S.C. SCORILOTRANS SERVICE - S.R.L.

127.

Arad

Municipiul Arad

13574

76900

1293

 

LUCA PETRU ADRIAN

128.

Arad

Municipiul Arad

11860

5000

4371

 

CRISTEAVASILE, CRISTEA MĂRIA LEONTINA

129.

Arad

Municipiul Arad

12289

5000

4710

 

ZBĀRCEA N. IOAN

130.

Arad

Municipiul Arad

8095

5000

5000

 

PUSCASU SORINA MĂRIA

131.

Arad

Municipiul Arad

12806

5000

1421

 

MARISCAN IOAN

132.

Arad

Municipiul Arad

37

5000

5000

 

PUSCASU HORATIU-MIRCEA

133.

Arad

Municipiul Arad

12468

5000

5079

 

VELIS MĂRIA

134.

Arad

Municipiul Arad

8421

5000

5000

 

PRIBAC DANIELA AURICA, PRIBAC GHEORGHE

135.

Arad

Municipiul Arad

7748

5000

5000

 

PRIBAC DANIELA AURICA, PRIBAC GHEORGHE

136.

Arad

Municipiul Arad

12686

60000

2681

 

FAUR MAGDALENA

137.

Arad

Municipiul Arad

12682

18100

8183

 

VUIAVOICHITASIPOS

138.

Arad

Municipiul Arad

3817

5000

5000

 

BUPTE PAVEL BUPTE FLOARE

139.

Arad

Municipiul Arad

708

5000

5000

 

S.C. COPESA- S.R.L. ARAD

140.

Arad

Municipiul Arad

12191

5000

4078

 

MUNTEANU GHEORGHE

141.

Arad

Municipiul Arad

11917

5000

3851

 

PISTRU-POPA EUSEBIU MANEA, PISTRU-POPA SIMONA GEANINA

142.

Arad

Municipiul Arad

11982

5000

3346

 

PISTRU-POPA EUSEBIU MANEA, PISTRU-POPA SIMONA GEANINA

143.

Arad

Municipiul Arad

13598

5000

2836

 

GHIUCA FLOARE, GHIUCA PETRU

144.

Arad

Municipiul Arad

12853

5000

2297

 

MOT ELISABETA

145.

Arad

Municipiul Arad

12474

5000

1703

 

ANDRA AURICA

146.

Arad

Municipiul Arad

11838

5000

1019

 

DEME IOAN, DEME FLOARE

147.

Arad

Municipiul Arad

11980

5000 m2:

222

 

DEME IOAN

 

 

Total suprafată expropriată

 

 

462.227

 

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULADMINISTRATIEI Sl INTERNELOR

 

ORDIN

privind conditiile īn care se suportă de către unitate sumele necesare asigurării asistentei juridice a politistului pentru fapte săvārsite de acesta īn exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu

 

Avānd īn vedere prevederile art. 28 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Suportarea de către unitate a sumelor necesare asigurării asistentei juridice a politistului pentru fapte săvārsite de acesta īn exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu se realizează īn conditiile prezentului ordin, īn limita fondurilor bugetare aprobate cu această destinatie, conform prevederilor legale.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) sunt acordate pentru politistii īmpotriva cărora sunt efectuate acte premergătoare sau care au calitatea de īnvinuit, inculpat ori de pārāt, pentru fapte săvārsite īn exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu, īn vederea acoperirii cheltuielilor privind plata onorariului unui avocat.

Art. 2. - Īn sensul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) fapte săvārsite īn exercitarea atributiilor de serviciu - faptele săvārsite īn exercitarea atributiilor prevăzute de fisa postului sau de actele normative īn vigoare;

b) unitate - unitatea la care politistul era īncadrat la data săvārsirii faptei.

Art. 3. - (1) Politistii īndreptătiti să beneficieze de sumele prevăzute la art. 1 solicită, prin cerere scrisă, sefului unitătii acordarea acestor sume.

(2) Īn situatia īn care politistul este arestat preventiv, cererea poate fi depusă de unul dintre membrii familiei politistului sau de reprezentantul său legal.

(3) Cererea scrisă se īnregistrează la secretariatul unitătii si este īnsotită de documentele care fac dovada că īmpotriva politistului sunt efectuate acte premergătoare sau că acesta are calitatea de īnvinuit, inculpat ori de pārāt, pentru fapte săvārsite īn exercitarea atributiilor de serviciu.

Art. 4. - (1) Īn cadrul fiecărei unităti se constituie, prin dispozitie a sefului unitătii, o comisie formată din adjunctul sefului unitătii, īn calitate de presedinte, seful nemijlocit al politistului si cāte un lucrător din cadrul structurilor financiare, juridice si de resurse umane, īn calitate de membri, precum si un secretar desemnat din cadrul unitătii, care are rolul de a stabili, pe baza analizei fisei postului, a dispozitiilor legale, a documentelor prevăzute la art. 3 alin. (3), precum si a datelor detinute cu privire la īmprejurările comiterii faptei, dacă la data săvārsirii faptei politistul se afla īn exercitarea atributiilor de serviciu. Pentru lămurirea cauzei, comisia poate audia si politistul respectiv.

(2) Pentru directiile generale/directiile fără structuri de resurse umane, respectiv de financiar din aparatul central (propriu) al Ministerului Administratiei si Internelor si unitătile subordonate acestora, comisia prevăzută la alin. (1) este formată din adjunctul sefului unitătii, īn calitate de presedinte, seful nemijlocit al politistului, din cāte un lucrător din cadrul Directiei generale financiare, Directiei generale management resurse umane si consilierul juridic al unitătii, īn calitate de membru, sau un lucrător din cadrul Directiei generale juridice, īn cazul īn care unitatea nu are īncadrată functia de consilier juridic, precum si un secretar desemnat din cadrul directiei generale/directiei.

(3) Īn cazul secretarilor de stat, secretarului general, secretarilor generali adjuncti, sefilor/adjunctilor directiilor generale/directiilor din aparatul central (propriu) al Ministerului Administratiei si Internelor si din unitătile subordonate acestora, precum si īn cazul sefilor institutiilor si structurilor aflate īn subordinea/coordonarea Ministerului Administratiei si Internelor, respectiv al adjunctilor acestora, componenta comisiei se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea Directiei generale financiare, Directiei generale management resurse umane si Directiei generale juridice, cererea fiind adresată ministrului administratiei si internelor.

(4) Dacă politistul nu mai are raporturi de serviciu cu unitatea la care era īncadrat la data săvārsirii faptei, comisia se constituie la nivelul acestei unităti, īn conditiile alin. (1) - (3).

(5) Īn termen de 5 zile lucrătoare de la data īnregistrării cererii, comisia prevăzută la alin. (1)-(3) prezintă sefului unitătii rezultatul verificărilor si propunerile, consemnate īntr-un proces-verbal, pentru a hotărī, după caz:

a) aprobarea cererii de acordare a sumelor de bani necesare asigurării asistentei juridice;

b) respingerea solicitării privind acordarea sumelor necesare asigurării asistentei juridice si comunicarea īn scris a motivelor care au stat la baza respingerii.

(6) Pentru asigurarea asistentei juridice, unitatea īncheie anual contract/conventie cu un avocat sau cu mai multi avocati, după caz, selectati conform principiilor achizitiei publice de servicii, după criteriul „pretul cel mai scăzut", urmānd ca seful unitătii să comunice politistului datele de contact ale avocatului sau, după caz, ale avocatilor selectati. īn cazul īn care politistul este de acord să fie asistat de avocatul/avocatii selectat/selectati de unitate, īl informează īn acest sens pe seful unitătii.

(7) Pentru unitătile prevăzute la alin. (2), precum si īn cazul secretarilor de stat, secretarului general si secretarilor generali adjuncti, procedura de selectie a serviciilor pentru asigurarea asistentei juridice este organizată de Directia generală management logistic si administrativ, cu sprijinul Directiei generale financiare si Directiei generale juridice, contractul urmānd să fie īncheiat la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor, prin Directia generală financiară.

(8) Īn situatia prevăzută la alin. (5) lit. a) seful unitătii emite, cu avizul prealabil al structurii financiare, o dispozitie zilnică privind acordarea sumelor de bani necesare asigurării asistentei juridice, care se plătesc avocatului īn baza contractului/conventiei īncheiat/īncheiate conform alin. (6) si (7), pe bază de documente justificative legal īntocmite de acesta, si care vor purta confirmarea politistului cu privire la realitatea prestării serviciului.

(9)Termenul maxim pentru emiterea dispozitiei zilnice de acordare a sumelor necesare asigurării asistentei juridice sau, după caz, pentru comunicarea īn scris a răspunsului referitor la respingerea cererii este de 20 de zile lucrătoare de la data aprobării cererii īn conditiile alin. (5). īn situatii deosebite, la propunerea comisiei, seful unitătii poate aproba prelungirea termenului de solutionare a cererii, o singură dată, cu maximum 5 zile lucrătoare.

(10) Īn vederea garantării dreptului la apărare, politistul căruia i s-a aprobat cererea īn conditiile prezentului ordin poate să īncheie contract de asistentă juridică si cu un alt avocat decāt cel selectat de către unitate, situatie īn care structura financiară a unitătii asigură plata sumelor de bani către politist, pe baza documentelor justificative legal īntocmite de avocat, din care să reiasă plata onorariului acestuia de către politist. īn acest caz, plătile se vor face īn limita cuantumului stabilit īn contractul īncheiat conform alin. (6) sau (7).

Art. 5. - (1) La momentul emiterii dispozitiei prevăzute la art. 4 alin. (8), politistul completează un angajament, al cărui model este prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, prin care se obligă să restituie sumele suportate de unitate pentru asigurarea asistentei juridice, īn cazul īn care printr-o hotărāre judecătorească definitivă s-a stabilit vinovătia sa ori că fapta nu a fost săvārsită īn exercitarea atributiilor de serviciu, īn termen de 3 luni de la data rămānerii definitive a hotărārii judecătoresti.

(2) Īn situatia īn care politistul are calitatea de pārāt, prin angajamentul prevăzut la alin. (1) acesta se obligă să restituie sumele suportate de unitate pentru asigurarea asistentei juridice īn termen de 3 luni de la data rămānerii definitive si irevocabile a hotărārii judecătoresti.

(3) Īn cazul nerespectării angajamentului, sumele plătite vor fi recuperate de unitate de la politist, potrivit dreptului comun.

Art. 6. - Eventualele contestatii privind stabilirea si plata sumelor necesare asigurării asistentei juridice se solutionează īn conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Sumele restituite de către politisti īn conditiile prezentului ordin se utilizează conform prevederilor legale īn vigoare.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 9 martie 2009.

Nr. 9.

 

ANEXA

 

MINISTERULADMINISTRATIEI Sl INTERNELOR

Unitatea.....................

Data..........................

 

ANGAJAMENT

(model)

 

            Subsemnatul, .................................................... (gradul, numele si prenumele), prin prezentul angajament mă oblig să restitui suma de....................., suportată de unitate pentru asigurarea asistentei juridice īn cauza privind ....................., īn cazul īn care prin hotărāre

judecătorească definitivă mi s-a stabilit vinovătia ori că fapta nu a fost săvārsită īn exercitarea atributiilor de serviciu, īn termen de 3 luni de la data rămānerii definitive a hotărārii judecătoresti, īn cauzele penale, respectiv īn termen de 3 luni de la data rămānerii definitive si irevocabile a hotărārii judecătoresti īn cauzele civile.

 

……………………..

(numele si prenumele)

Semnătura............................

 

MINISTERUL ECONOMIEI

INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE Sl INSTALATIILOR DE RIDICAT

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 8/2009 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea formatorilor care participă la programele de formare profesională īn domeniul reglementat de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat

 

Avānd īn vedere aprobarea Referatului nr. 218/2009 emis de Centrul de formare profesională din cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

tinānd cont de observatiile din Adresa de īndrumare nr. 684/2009 emisă de Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor,

avānd īn vedere prevederile Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adultilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 353/5.202/2003, cu modificările si completările ulterioare,

īn conformitate cu dispozitiile Legii nr. 64/2008 privind functionarea īn conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările si completările ulterioare,

īn baza Hotărārii Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificările si completările ulterioare,

īn aplicarea Hotărārii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificările si completările ulterioare, inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 8/2009 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea formatorilor care participă la programele de formare profesională īn domeniul reglementat de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 57 din 29 ianuarie 2009, se modifică după cum urmează:

1.Titlul va avea următorul cuprins:

„ORDIN

privind atestarea persoanelor care au dreptul de a participa ca formator la programele de formare profesională organizate pentru ocupatiile

reglementate de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat"

2. Articolele 1-3 vor avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Prin prezentul ordin se aprobă Procedura privind atestarea persoanelor care au dreptul de a participa ca formator la programele de formare profesională organizate pentru ocupatiile reglementate de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, prevăzută īn anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă modelul de atestat pentru persoanele care au dreptul de a participa ca formatori la programele de formare profesională organizate conform prevederilor prescriptiilor tehnice elaborate de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, prevăzut īn anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Persoanele fizice care doresc să obtină atestatul care le dă dreptul de a participa ca formatori la programele de formare profesională organizate īn domeniul reglementat de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat vor respecta procedura aprobată prin prezentul ordin."

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Persoanele fizice atestate īn baza procedurii aprobate prin prezentul ordin pot participa ca formatori īn cadrul programelor de formare profesională organizate pentru ocupatiile supuse reglementărilor Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, prevăzute īn anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin."

4. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Modul de organizare si de desfăsurare a cursului de perfectionare si a examenului este prevăzut īn anexa nr. 1."

5. Articolele 7-10 vor avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Aprobările pentru deschiderile de curs solicitate de către furnizorii de formare profesională autorizati īn conditiile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se acordă de către Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat-ISCIR numai furnizorilor care fac dovada că beneficiază de serviciile unor formatori, īn conformitate cu dispozitiile prezentului ordin.

(2) Instruirea practică a cursantilor poate fi efectuată si de persoane cu studii medii tehnice, cu o vechime de minimum 2 ani īn specialitatea modulului de curs pentru care se face instruirea.

Art. 8. - (1) Furnizorii de formare profesională autorizati īn conditiile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care organizează cursuri īn domeniul reglementat de ISCIR si care beneficiază de deschiderea de curs din partea acestei institutii, au obligatia să actualizeze programa si suportul de curs atunci cānd intervin modificări normative īn domeniu si să asigure la īnceperea cursurilor accesul tuturor cursantilor la bibliografia de specialitate avizată de ISCIR, punānd la dispozitie lucrările necesare īn vederea asigurării conditiilor pentru ca acestia să detină cele mai utile surse de informare īn domeniul tehnic.

(2) Pentru reautorizarea furnizorilor de formare profesională conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, acestia au obligatia de a actualiza si aviza la ISCIR programa si suportul de curs, tinānd cont de modificările normative intervenite.

Art. 9. - (1) După intrarea īn vigoare a prezentului ordin, autorizarea si reautorizarea furnizorilor de formare profesională conform Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se va face numai dacă sunt īndeplinite si respectate toate conditiile stabilite prin prezentul ordin.

(2) Orice prevedere contrară prezentelor dispozitii se abrogă cu data intrării īn vigoare a prezentului ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin intră īn vigoare īn termen de 120 de zile de la data publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I."

6. La anexa nr. 1, titlul va avea următorul cuprins:

„PROCEDURĂ

privind atestarea persoanelor care au dreptul de a participa ca formator la programele de formare profesională organizate pentru ocupatiile reglementate de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat"

7. La anexa nr. 1, articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Prezenta procedură stabileste conditiile si modalitatea de dobāndire a atestatului pentru persoanele care doresc să participe īn calitate de formatori la programele de formare profesională pentru ocupatiile reglementate de prescriptiile tehnice din colectia Inspectiei de Stat pentru Controlul Caznelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, denumită īn continuare ISCIR."

8. La anexa nr. 1, articolele 3-5 vor avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Prezenta procedură are ca scop aplicarea prevederilor Legii nr. 64/2008 privind functionarea īn conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările si completările ulterioare, a prescriptiilor tehnice din colectia ISCIR, a ordinelor inspectorului de stat sef al ISCIR, precum si a celorlalte dispozitii legale īn vigoare persoanelor care participă īn calitate de formatori la programele de formare profesională organizate pentru ocupatiile reglementate de ISCIR, conform anexei nr. 4.

Art. 4. - Atestatele eliberate conform prezentei proceduri se emit si pot fi retrase de ISCIR īn conditiile legii.

Art. 5. - Ordinele inspectorului de stat sef al ISCIR referitoare la persoanele care doresc să participe īn calitate de formatori la programele de formare profesională pentru ocupatiile reglementate de prescriptiile tehnice din colectia ISCIR, coroborate cu celelalte dispozitii īn vigoare, precum si cu prevederile prezentei proceduri, au ca scop prevenirea accidentelor si avariilor produse la echipamentele/instalatiile din domeniul ISCIR, prin cresterea si verificarea nivelului de pregătire al acestor persoane."

9. La anexa nr. 1, articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Persoanele care doresc să obtină atestatul trebuie să aibă studii superioare tehnice/universitare, de lungă sau scurtă durată, īn următoarele domenii: mecanică, electromecanică, energetică, automatizări, transporturi, metalurgie, chimie, constructii, instalatii sau īn alte domenii conexe.

(2) ISCIR, ca autoritate de reglementare, va analiza si va stabili īndeplinirea conditiilor de studii pentru persoanele ce depun dosarele īn vederea urmării cursului de perfectionare si obtinerea atestatului.

(3) Persoanele mentionate la alin. (1) trebuie să aibă o vechime īn specialitate de minimum 2 ani īn specialitatea modulului de curs pentru care se face instruirea, iar īncepānd cu data de 1 ianuarie 2010 trebuie să detină certificatul de absolvire pentru ocupatia formator."

10. La anexa nr. 1, articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11 - Durata cursului de perfectionare este de 8 ore si se desfăsoară pe parcursul a două zile."

11. La anexa nr. 1, la articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 12 - (1) Examinarea candidatilor se desfăsoară īn două etape:

- etapa nr. 1 - sesiunea teoretică, ce constă īn testarea cunostintelor cu īntrebări tip grilă la care răspunsurile se vor da īn scris;

- etapa nr. 2 - sesiunea-interviu, care constă īn testarea cunostintelor specifice domeniilor reglementate de prezenta procedură si rezolvarea unor studii de caz."

12. La anexa nr. 1, articolul 19 va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Solicitantul care doreste ulterior obtinerii primului atestat obtinerea atestării si pentru alte module aferente altor ocupatii reglementate de ISCIR trebuie să respecte conditiile stabilite prin prezentul ordin."

13. La anexa nr. 1, titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL II

Conditii de participare la cursul de perfectionare īn vederea obtinerii atestatului"

14. La anexa nr. 1, capitolul V „Dispozitii finale" se abrogă.

15. Anexele nr. 2 si 4 se modifică si se īnlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,

Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

Marian Răducanu

 

Bucuresti, 26 februarie 2009.

Nr. 33.

 

ANEXA Nr. V)

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 8/2009)

 

*) Anexa nr. 1 este reprodusă īn facsimil.

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 8/2009)

 

MODULE

cu tipurile de ocupatii pentru care se solicită dobāndirea atestatului

 

Module cu tipurile de ocupatii

Optiunea Da/Nu

Modulul nr. 1 Sudor manual cu flacără de gaze

 

Modulul nr. 2 Sudor manual cu arc electric

 

Modulul nr. 3 Sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux

 

Modulul nr. 4 Sudor cu arc electric cu electrod fuzibil īn mediu de gaz protector

 

Modulul nr. 5 Sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil īn mediu de gaz protector

 

Modulul nr. 6 Fochist cazane de abur si de apă fierbinte

 

Modulul nr. 7 Fochist cazane mici de abur

 

Modulul nr. 8 Fochist cazane de apă caldă si cazane de abur de joasă presiune

 

Modulul nr. 9 Fochist cazane conduse de calculator

 

Modulul nr. 10 Automatist pentru supraveghere si īntretinere cazane

 

Modulul nr. 11 Operator la tratarea apei tehnologice

 

Modulul nr. 12 Macaragiu

 

Modulul nr. 13 Funicularist (mecanic trolist)

 

Modulul nr. 14 Liftier

 

Modulul nr. 15 Stivuitorist

 

Modulul nr. 16 Operator umplere recipiente GPL (operator instalatii īmbuteliere gaz petrolier lichefiat)

 

Modulul nr. 17 Imbuteliator fluide sub presiune

 

Modulul nr. 18 Operator sudare tevi si fitinguri din PEHD

 

Modulul nr. 19 Operator control nedistructiv cu radiatii penetrante

 

Modulul nr. 20 Operator control nedistructiv cu ultrasunete

 

Modulul nr. 21 Operator control nedistructiv cu lichide penetrante

 

Modulul nr. 22 Operator control nedistructiv cu particule magnetice

 

Modulul nr. 23 Operator control nedistructiv prin curenti turbionari

 

Modulul nr. 24 Operator control nedistructiv pentru verificarea etanseitătii

 

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea modelului adeverintei care atestă faptul că un cetătean romān nu a fost lipsit de dreptul de a fi ales īn Romānia sau că o asemenea interdictie nu este cunoscută de autoritătile romāne

 

Avānd īn vedere dispozitiile art. 11 alin. (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările si completările ulterioare,

văzānd dispozitiile art. 10 pct. 2 din Directiva Consiliului 93/109/CE din 6 decembrie 1993 de stabilire a modalitătilor de exercitare a dreptului de a alege si de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetătenii Uniunii rezidenti īntr-un stat membru īn care nu sunt resortisanti, cu modificările ulterioare,

īn temeiul art. 65 alin. (4) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, si al art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărāre.

Art. 1. - Se aprobă modelul adeverintei care atestă faptul că un cetătean romān nu a fost lipsit de dreptul de a fi ales īn Romānia sau că o asemenea interdictie nu este cunoscută de autoritătile romāne, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - (1) Cererea de eliberare a adeverintei trebuie să fie semnată, datată si să cuprindă următoarele date personale: numele, prenumele, codul numeric personal, seria si numărul actului de identitate sau seria si numărul pasaportului, după caz, precum si modalitatea īn care urmează a fi comunicat răspunsul.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie īnsotită de o copie a unui act de identitate valabil, respectiv o copie a buletinului de identitate, a cărtii de identitate, cărtii de identitate provizorie, după caz, iar īn cazul cetăteanului romān domiciliat īn străinătate, de o copie a pasaportului. Cererea poate fi depusă personal sau transmisă prin orice alte mijloace.

Art. 3. - (1) După primirea cererii, Autoritatea Electorală Permanentă, īn baza informatiilor care īi sunt puse la dispozitie de către structurile competente potrivit legii din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, eliberează solicitantului īn termen util, īn cazul īn care acesta nu este lipsit de dreptul de a fi ales īn Romānia sau īn cazul īn care o asemenea interdictie nu este cunoscută de autoritătile romāne, adeverinta al cărei model este prevăzut īn anexă. Adeverinta este eliberată pentru a servi solicitantului la depunerea candidaturii la alegerile pentru Parlamentul European, organizate īn alte state membre ale Uniunii Europene decāt Romānia.

(2) Adeverinta prevăzută la alin. (1) este transmisă solicitantului īn modalitatea aleasă de acesta. Costurile expedierii se suportă de solicitant.

(3) Īn cazul īn care solicitantul este lipsit de dreptul de a fi ales, refuzul de eliberare a adeverintei prevăzute la alin. (1) este comunicat īn scris, īn conditiile prevăzute la alin. (2).

Art. 4. - Prezenta hotărāre se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Octavian Opris

Contrasemnează:

Vicepresedinte,

Ana Măria Patru

Vicepresedinte,

Marian Muhulet

 

Bucuresti, 9 martie 2009.

Nr. 3.

 

ANEXĂ

 

..............................1

 

ADEVERINTĂ

 

Adeverim faptul că, la data eliberării prezentei, dl/dna...................................................................2, posesor/posesoare al/a ...............................3 seria...................nr......................., CNP.................................., nu este lipsit de dreptul de a fi ales īn Romānia.

De asemenea, adeverim faptul că o asemenea interdictie nu este cunoscută de autoritătile romāne.

 

Presedinte, 4

...................

 

1 Se trec numărul de īnregistrare si data eliberării adeverintei.

2 Se trec numele si prenumele solicitantului.

3 Se trece tipul actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate sau pasaport, după caz).

4 Se trec numele si prenumele presedintelui Autoritătii Electorale Permanente, semnătura presedintelui sau a persoanei īmputernicite de acesta să semneze si se aplică stampila Autoritătii Electorale Permanente.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.