MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 205/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 205             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 31 martie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

382. - Decizie privind componenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor

 

383. - Decizie privind stabilirea atributiilor domnului Gyorke Zoltán, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

384. - Decizie privind stabilirea atributiilor domnului Hegedus Ludovic Andrei, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

385. - Decizie privind stabilirea atributiilor domnului Barezi Gyozo István, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

386. - Decizie privind stabilirea atributiilor domnului Vegh Alexandru, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

387. - Decizie privind stabilirea atributiilor domnului Horvath Levente-Akos, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            12/181/380. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului sănătătii privind reziduurile de pesticide în si pe alimente si furaje de origine animală si vegetală

 

            134. - Ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 220/2006 privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Postală al Uniunii Postale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005

 

            594. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor

 

            Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2008, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

            Rectificări la :

- Ordinul ministrului justitiei nr. 2.607/C/2008


 

DECIZII ALE PRlMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind componenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor

 

Având în vedere propunerea formulată de Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor prin Adresa nr. 795.358 din 26 martie 2009,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 13 alin. (2) si (3) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, componenta nominală a Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor este următoarea:

1. Presedinte:

- Ancuta Gianina Opre - presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor.

2. Membri:

a) Andrei-Răzvan Micu - vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor;

b) Cristian Morărescu - vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor;

c) Remus Virgil Baciu - vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor;

d) Attila Marko - secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Relatii Interetnice, din partea Secretariatului General al Guvernului;

e) Rodica Constantinovici - secretar de stat în cadrul Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti;

f) Horia Georgescu - secretar general al Agentiei Nationale de Integritate;

g) Nicu Pricop - consilier juridic în cadrul Directiei generale juridice din cadrul Ministerului Finantelor Publice;

h) Lăcrămioara Alexandru - director al Directiei buget si contabilitate internă din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 413/2005 privind componenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 17 august 2005, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 30 martie 2009.

Nr. 382.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind stabilirea atributiilor domnului Gyorke Zoltán, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a Drezentei decizii, domnul Gyorke Zoltán, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, sste desemnat să îndeplinească, la nivelul judetului Cluj, atributii ce intră în sfera de competentă a Ministerului Administratiei si nternelor. Fisa de descriere a atributiilor si responsabilitătilor si a modului deraportare a activitătii desfăsurate se stabileste prin Drdin al ministrului administratiei si internelor. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental si a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în conditiile legii, pe bază de pontaj si raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activitătii pe care o desfăsoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite si/sau de reprezentantul Ministerului Administratiei si Internelor la nivelul judetului unde îsi desfăsoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în conditiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activitătii desfăsurate.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 30 martie 2009.

Nr. 383.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind stabilirea atributiilor domnului Hegedus Ludovic Andrei, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Hegedus Ludovic Andrei, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească, la nivelul judetului Cluj, atributii ce intră în sfera de competentă a Ministerului Administratiei si Internelor. Fisa de descriere a atributiilor si responsabilitătilor si a modului de raportare a activitătii desfăsurate se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental si a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în conditiile legii, pe bază de pontaj si raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activitătii pe care o desfăsoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite si/sau de reprezentantul Ministerului Administratiei si Internelor la nivelul judetului unde îsi desfăsoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în conditiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activitătii desfăsurate.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 30 martie 2009.

Nr. 384.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind stabilirea atributiilor domnului Barezi Gyozo István, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Barezi Gyozo István, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească, la nivelul judetului Mures, atributii ce intră în sfera de competentă a Ministerului Administratiei si Internelor. Fisa de descriere a atributiilor si responsabilitătilor si a modului de raportare a activitătii desfăsurate se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental si a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în conditiile legii, pe bază de pontaj si raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activitătii pe care o desfăsoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite si/sau de reprezentantul Ministerului Administratiei si Internelor la nivelul judetului unde îsi desfăsoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în conditiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activitătii desfăsurate.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 30 martie 2009.

Nr. 385.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind stabilirea atributiilor domnului Vegh Alexandru, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Vegh Alexandru, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească, la nivelul judetului Sălaj, atributii ce intră în sfera de competentă a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii. Fisa de descriere a atributiilor si responsabilitătilor si a modului de raportare a activitătii desfăsurate se stabileste prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental si a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în conditiile legii, pe bază de pontaj si raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activitătii pe care o desfăsoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite si/sau de reprezentantul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii la nivelul judetului unde îsi desfăsoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în conditiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activitătii desfăsurate.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 30 martie 2009.

Nr. 386.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind stabilirea atributiilor domnului Horvath Levente-Akos, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Horvath Levente-Akos, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească, la nivelul judetului Arad, atributii ce intră în sfera de competentă a Ministerului Mediului. Fisa de descriere a atributiilor si responsabilitătilor si a modului de raportare a activitătii desfăsurate se stabileste prin ordin al ministrului mediului. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental si a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în conditiile legii, pe bază de pontaj si raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activitătii pe care o desfăsoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite si/sau de reprezentantul Ministerului Mediului la nivelul judetului unde îsi desfăsoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în conditiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activitătii desfăsurate.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 30 martie 2009.

Nr. 387.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Nr. 12 din 7 martie 2009

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 181 din 18 martie 2009

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 380 din 24 martie 2009

 

ORDIN

privind reziduurile de pesticide în si pe alimente si furaje de origine animală si vegetală

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 31 din 27 februarie 2009 al Directiei generale siguranta alimentelor,

luând în considerare prevederile art. 69 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat de România prin Legea nr. 20/1993, cu modificările ulterioare, si ale art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica SIovenia, Republica SIovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, al art. 7 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare, precum si al art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si ministrul sănătătii emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, în colaborare cu autoritătile abilitate, respectiv Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si Ministerul Sănătătii, sunt autoritătile competente pentru implementarea Regulamentului Comisiei nr. 645/2000/CE de stabilire a normelor de aplicare necesare pentru buna functionare a anumitor dispozitii ale articolului 7 din Directiva 86/362/CEE si articolului 4 din Directiva 90/642/CEE de stabilire a continuturilor maxime de reziduuri de pesticide din si de pe cereale si produse de origine vegetală, inclusiv fructe si legume, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L78 din 29 martie 2000, p. 7-9, precum si pentru implementarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 396/2005/CE privind continuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare si hrană de origine vegetală sau animală pentru animale si de modificare a Directivei 91/414/CEE, cu amendamentele ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 70 din 16 martie 2005, p. 1, denumite în continuare autorităti competente.

(2) Autoritătile competente controlează modul de îndeplinire a prevederilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 396/2005/CE, cu amendamentele ulterioare, si iau măsurile care se impun potrivit legii.

(3) Fiecare dintre autoritătile competente elaborează acte normative pentru stabilirea sanctiunilor care se aplică în cazul nerespectării prevederilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 396/2005/CE, cu amendamentele ulterioare.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Zlotea

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministrul sănătătii

Ion Bazac

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETĂTII INFORMATIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 220/2006 privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Postală al Uniunii Postale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005

 

În temeiul art. 6 din Legea nr. 24/2006 privind ratificarea actelor adoptate de Congresul Uniunii Postale Universale la Bucuresti la 5 octombrie 2004 si al art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale,

ministrul comunicatiilor si societătii informationale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 220/2006 privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Postală al Uniunii Postale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 si 489 bis din 6 iunie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

I. Regulamentul postei de scrisori si protocolul său final, prevăzute în anexa nr. 1, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul RL 115 „Caracteristicile timbrelor postale, ale mărcilor sau amprentelor de francare", alineatul 3.1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3.1. Amprentele de francare obtinute cu presa de imprimerie ori un alt procedeu de imprimerie sau timbrare trebuie să contină numele tării de origine si, eventual, al biroului de prezentare, în caractere latine, care poate fi completată cu aceeasi informatie în alte caractere. De asemenea, ele trebuie să contină o mentiune care să indice că taxa a fost plătită, de exemplu „Taxa plătită". În toate cazurile, mentiunea adoptată trebuie să figureze în caractere îngrosate într-un spatiu a cărui suprafată nu va fi mai mică de 300 mm2. Stampila de zi, în cazul în care este utilizată, nu trebuie să apară în acest spatiu."

2. La articolul RL 126 „Ambalaje speciale", alineatul 7 se abrogă.

3. La articolul RL 131 „Conditii de acceptare si marcare a substantelor radioactive", alineatele 1, 2 si 4 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„1. Trimiterile de materii radioactive ale căror continut si ambalaj se conformează reglementărilor Agentiei Internationale a Energiei Atomice vor fi admise pentru transport prin postă, cu conditia autorizării prealabile a organismelor competente din tara de origine, dacă această activitate nu depăseste o zecime din cea permisă în tabelul 3 «Limită de activitate pentru pachetele exceptate, asa cum este reglementată în editia în vigoare a AIEA-TS-R-1».

2. Ambalajul exterior al trimiterilor care contin materii radioactive trebuie să fie marcat de către expeditor si cu o etichetă*) UN, prezentată mai jos, care indică un număr aplicabil. În plus, el trebuie să mai contină, pe lângă numele si adresa expeditorului, o mentiune cu caractere îngrosate care solicrt.ă returnarea trimiterilor în caz de nedistribuire.

4. Eticheta va fi trecută în mod clar în caz de returnare a ambalajului la origine."

 

ETICHETA


4. La articolul RL 131 „Conditii de acceptare si marcare a substantelor radioactive", alineatul 5 se abrogă.

5. La articolul RL 140 „Serviciul de corespondentă comercială - răspuns international (CCRI)", alineatele 4.2.2 si 5.2.1 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„4.2.2. Taxa pe kilogram se va calcula, în principiu, după cum este indicat în articolul RL 237.3, dar în functie de greutatea netă. Tarifele pe kilogram se vor stabili pe baza a nu mai mult de 10 tarife medii, fiecare referitoare la un grup de tări de destinatie si fixate în functie de greutatea trimiterilor pentru diferite destinatii în cadrul grupului. Tarifele pe kilogram vor fi notificate Biroului International si publicate anual în Lista CN 68.

5.2.1. Releveul recapitulativ CN 10 este transmis în dublu exemplar administratiilor de destinatie a trimiterilor CCRI, într-o perioadă de 5 luni de la sfârsitul trimestrului la care se raportează."

6. La articolul RL 144 „Materii periculoase interzis a se introduce în trimiteri ale postei de scrisori", alineatul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. Obiectele vizate prin «Recomandările referitoare la transportul mărfurilor periculoase», stabilite de către Natiunile Unite, cu exceptia anumitor mărfuri periculoase prevăzute în prezentul regulament, precum si prin Instructiunile tehnice ale Organizatiei Aviatiei Civile Internationale (OACI) si Regulamentul pentru transportul mărfurilor periculoase ale Asociatiei Transportului Aerian International (IATĂ) sunt considerate ca mărfuri periculoase conform dispozitiilor articolului 15.3.1 al Conventiei si este interzisă introducerea lor în trimiteri ale postei de scrisori."

7. La articolul RL 145 „Prelucrarea trimiterilor admise din greseală", după alineatul 6 se introduce un nou alineat, alineatul 61, cu următorul cuprins:

„61. Articolele dintr-o trimitere de corespondentă a căror deteriorare sau alterare viitoare este de temut, si numai aceste articole, pot fi vândute imediat, fără aviz prealabil. Vânzarea se face în beneficiul proprietarului de drept, pe parcursul transmisiei, atât la ducere, cât si la întoarcere. Dacă vânzarea este imposibilă, obiectele deteriorate sau alterate sunt distruse."

8. La articolul RL 150 „Reclamatii", alineatul 2.2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2.2. Formularul CN 08 trebuie să fie însotit, pe cât posibil, de un facsimil al adresei trimiterii. Formularul de reclamatie trebuie să fie însotit de toate detaliile pe care le contine textul, inclusiv de informatii obligatorii privind taxa plătită, dacă reclamatia se referă la o trimitere recomandată sau cu valoare declarată, si într-un mod foarte crt.et. Se vor utiliza, de preferintă, litere majuscule latine si cifre arabe sau, si mai bine, se va utiliza masina de scris."

9. La articolul RL 150 „Reclamatii", după alineatul 6 se introduce un nou alineat, alineatul 7, cu următorul cuprins:

„7. Nu se admite nicio rezervă referitoare la perioadele de prelucrare si de decontare a reclamatiilor decât în cadrul unui acord bilateral."

10. La articolul RL 155 „Aplicarea responsabilitătii administratiilor postale", alineatul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„4. Valoarea despăgubirii prevăzute la articolul 21.2.1 din Conventie în caz de pierdere, spoliere totală sau avariere totală a unei trimiteri recomandate se ridică la 30 DST. Despăgubirea în caz de pierdere, spoliere totală sau avariere totală a unui sac M recomandat se ridică la 150 DST. Taxele si drepturile achitate de către expeditor pentru trimiterile de serviciu, cu exceptia taxei de recomandare, sunt adăugate la aceste valori pentru a determina suma totală a despăgubirii datorate."

11. La articolul RL 158 „Plata despăgubirii", după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:

„3. Nu se admit rezerve cu privire la perioadele de tratare si de solutionare a reclamatiilor si perioada si conditiile pentru plata despăgubirii si rambursarea către administratiile postale plătitoare decât în cadrul unui acord bilateral."

12. La articolul RL 159 „Termenul de plată a despăgubirii", după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:

„2. Nu se admit rezerve cu privire la perioada de plată a despăgubirii decât în cadrul unui acord bilateral."

13. La articolul RL 160 „Plata din oficiu a despăgubirii", alineatul 2 se abrogă.

14. La articolul RL 164 „Rambursarea despăgubirii către administratia plătitoare", alineatul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. Administratia responsabilă sau în contul căreia a fost efectuată plata trebuie să ramburseze administratiei plătitoare valoarea despăgubirii, a taxelor si drepturilor acordate celui în drept pe baza informatiilor obligatorii furnizate de pe formularul de reclamatie CN 08. Procedurile contabile de urmat sunt descrise la articolele RL 165 si RL 166."

15. La articolul RL 184 „Etichetarea depeselor", alineatul 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

„15. Trimiterile continând materii admisibile infectioase sunt închise în recipiente distincte. Fiecare recipient trebuie să fie prevăzut cu o etichetă de semnalizare de culoare si prezentare asemănătoare celor ale etichetei prevăzute de articolul RL 130, dar suficient de mare pentru orificiul de fixare."

16. La articolul RL 185 „Utilizarea de coduri cu bare", după alineatul 2 se introduc trei noi puncte, punctele 2.1, 2.2 si 2.3, cu următorul cuprins:

„2.1. În cazul în care o administratie de origine aplică un identificator de cod de bare cu 13 caractere standard UPU pentru trimiterile de corespondentă prin serviciul international, se va aplica doar un singur identificator unic. Acest identificator va fi conform cu standardul UPU S10c (identificarea trimiterilor postale - Partea C: identificator cu 13 caractere pentru produsele speciale de corespondentă) si va fi aplicat pe trimitere într-o formă de cod de bare care poate fi si crt.ită.

2.2. În cazul în care administratia postală intermediară si/sau administratia postală de destinatie aplică în plus un cod de bare pe trimiterile de corespondentă, această etichetă suplimentară trebuie pozitionată de asa manieră încât să se evite acoperirea oricărei părti din adresa expeditorului sau din adresa destinatarului si fiecare:

2.2.1. va duplica identificatorul aplicat de tara de origine;

2.2.2. va fi pozitionată astfel încât să nu acopere nicio parte a identificatorului aplicat de tara de origine.

2.3. În cazul în care o trimitere de corespondentă care fost etichetată suplimentar în conformitate cu 2ter.2 este îndrumată către o altă administratie sau înapoiată administratiei de origine, administratia care a aplicat eticheta suplimentară o va înlătura sau sterge înainte de expedierea trimiterii, dacă codul de bare de pe eticheta suplimentară are, de asemenea, formatul conform cu standardul UPU cu 13 caractere."

17. La articolul RL 208 „Calculul si decontarea cheltuielilor de tranzit al trimiterilor neprioritare si al trimiterilor de suprafată în tranzit deschis", titlul si alineatul 1.1 se modificasi vor avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL RL 208

Calculul si decontarea cheltuielilor trimiterilor de suprafată în tranzit deschis

1.1. Fiecare administratie care îndrumă trimiteri în tranzit deschis pe cale de suprafată are dreptul de a colecta de la administratia postală de origine plata pentru costurile suportate si taxele terminale majorate pentru a fi plătite către administratia postală de destinatie. Costurile de prelucrare si transport sunt calculate, în principiu, conform articolului RL205, dar în functie de greutatea netă. Majorările taxelor terminale vor fi calculate pe baza mediei diferentelor dintre taxele terminale primite de către administratia de tranzit si cele plătite către administratie. Taxele de trafic vor fi stabilite pe baza a nu mai mult de 10 tarife medii, fiecare referindu-se la un grup de tări de destinatie si fixate în functie de costurile de transport si prelucrare, precum si de majorările taxelor terminale pentru diferite destinatii din cadrul grupului. Suma acestor taxe va fi majorată cu 10%."

18. La articolul RL 217 „Mecanismul de revizuire a taxelor de cheltuieli terminale", după alineatul 1.4 se introduce un nou alineat, alineatul 1.5, cu următorul cuprins:

„1.5. când o administratie stabileste ca numărul mediu de trimiteri (IPK - TPK) primite de la sau expediate către o altă administratie postală s-a schimbat cu mai mult de 20% fată de numărul mediu de trimiteri originale utilizate pentru stabilirea unei taxe revizuite pe kilogram potrivit unei aplicări anterioare mecanismului de revizuire."

19. La articolul RL 217 „Mecanismul de revizuire a taxelor de cheltuieli terminale", alineatul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„7. În cazul în care numărul mediu de trimiteri pe kilogram rezultând din această revizuire este cuprins între 13 si 17 trimiteri, taxa prevăzută la articolul 30.1.1 din Conventie se aplică traficului în cauză. În plus, esantionarea pentru trimiterile pe kilogram vor înceta dacă numărul mediu de trimiteri pe kilogram este cuprins între 13 si 17, până în momentul în care conditiile de esantionare au fost îndeplinite si esantionarea a fost reactivată."

20. La articolul RL 222 „Statistica pentru schimburile de curier între tările din sistemul tintă", după alineatul 4 se introduce un nou alineat, alineatul 5, cu următorul cuprins:

„5. În cazul în care esantionarea de trimiteri pe kilogram nu a fost efectuată sau nu a fost comunicată în termen de 5 luni de la sfârsitul celui de-al patrulea trimestru, cealaltă administratie va avea dreptul să prezinte propria sa esantionare pentru datele lipsă. Programul de esantionare si estimare statistică va fi în conformitate cu principiile stabilite în articolul RL 221, cu exceptia faptului că se va aplica o tintă de precizie de ± 7,5%, si nu de ± 5%. Dacă nu există date disponibile, se va utiliza cel mai scăzut dintre ultimele numere medii de trimiteri pe kilogram convenite sau numărul mediu de trimiteri pe kilogram convenit pentru fluxurile de tară-tintă."

21. La articolul RL 223 „Altă metodă statistică pentru schimburile de curier între tările din sistemul tintă", după alineatul 4 se introduce un nou alineat, alineatul 5, cu următorul cuprins:

„5. În cazul în care esantionarea pentru trimiterile pe kilogram nu a fost efectuată sau nu a fost comunicată în termen de 5 luni de la sfârsitul celui de-al patrulea trimestru, cealaltă administratie are dreptul să prezinte propria sa esantionare pentru datele lipsă. Programul de esantionare si estimare statistică va fi în conformitate cu principiile stabilite în articolul RL 221, cu exceptia faptului că se va aplica o tintă de precizie de ± 7,5%, si nu de ± 5%. Dacă nu există date disponibile, se va utiliza cel mai scăzut dintre ultimele numere medii de trimiteri pe kilogram convenite sau numărul mediu de trimiteri pe kilogram convenit pentru fluxurile de tară-tintă."

22. La articolul RL 228 „întocmirea releveelor de depese CN 55 si CN 56", alineatul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. Pentru fiecare administratie de origine a depeselor, dacă este cazul pentru fiecare administratie de tranzit, administratia de destinatie întocmeste trimestrial, în baza releveelor CN 55 pe tip de depesă, birou de origine si birou de destinatie si, dacă este cazul, pe tip de îndrumare, un releveu recapitulativ al depeselor CN 56. Aceste relevee CN 55 si CN 56 se vor lista în toate cele 6 caractere internationale, având codul centrului de prelucrare a biroului de origine si de destinatie."

23. La articolul RL 235 „Plăti provizorii ale cheltuielilor de tranzit si ale cheltuielilor terminale", după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:

„3. Dacă administratia creditoare se află în pozitia de a fi debitor net cu privire la alte conturi acceptate de cele două administratii, administratia debitoare poate răscumpăra datoriile anterioare acceptate, renuntând la plata provizorie care i se cuvine. Dacă datoria anterioară este mai mare decât plata provizorie cerută, nu i se va cere administratiei debitoare să facă plata provizorie a taxelor terminale pentru anul respectiv. Administratia creditoare poate în egală măsură să ceară administratiei debitoare să aplice plata provizorie în compensarea datoriilor anterioare între cele două administratii."

24. La articolul RL 238 „Calculul si decontarea cheltuielilor de transport aerian ale trimiterilor prioritare, ale trimiterilor avion si ale trimiterilor S.A.L. În caz de reîndrumare pe cale aeriană în tranzit deschis", titlul si alineatul 1.1 se modificasi vor avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL RL 238

Calculul si decontarea taxelor pentru trimiterile expediate cu avionul în tranzit deschis

1.1. Fiecare administratie care expediază trimiteri pe cale aeriană în tranzit deschis are dreptul să colecteze de la o administratie de origine plata pentru cheltuielile suportate si majorările taxelor terminale care urmează a fi plătite administratiei de destinatie. Costurile de transport sunt calculate, în principiu, asa cum este indicat în articolul RL 237.3. Taxele terminale majorate sunt calculate pe baza diferentelor medii dintre taxele terminale primite de la administratia de tranzit si cele plătite către administratia de destinatie. Ratele de tranzit sunt stabilite pe baza a nu mai mult de 10 rate medii, fiecare referindu-se la un grup de tări de destinatie si fixate în functie de costurile de transport si prelucrare, precum si cheltuielile terminale majorate pentru diferite destinatii în cadrul grupului. Suma acestor taxe este majorată cu 5%."

25. Articolul RL XII „Plata despăgubirilor" se abrogă.

26. Formularul CN 53 se modifică si se înlocuieste cu formularul prevăzut în anexa la prezentul ordin.

II. Regulamentul privind coletele postale si protocolul său final, prevăzute în anexa nr. 2, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul RC 118 „Ambalaje speciale", alineatul 7 se abrogă.

2. La articolul RC 119 „Conditii de acceptare si de marcaj a cotetelor continând materiale radioactive", alineatele 1 si 2 se modificasi vor avea următorul cuprins:

„1. Coletele care contin materiale radioactive sunt admise la transportul prin postă pe baza unei autorizatii prealabile din partea organismelor competente ale tării de origine, care prevede că activitatea nu depăseste o zecime din cea permisă în tabelul 3 - Limitele de activitate pentru pachetele exceptate, astfel cum sunt enumerate în actuala editie a IAEATS R 1.

2. Ambalajul exterior al trimiterilor ce contin materiale radioactive trebuie să fie marcate de expeditor cu o etichetă*) cu aplicatia UN număr prezentat mai jos. De asemenea, trebuie să aplice, în plus fată de numele si adresa expeditorului, cererea pentru a returna trimiterile în caz de nelivrare.

 

ETICHETA

 

 

*) Eticheta este reprodusă în facsimil.

 

2bis. Expeditorul trebuie să indice numele si adresa lui si continutul trimiterii pe ambalajul interior.

2ter. Eticheta trebuie să contină indicatii clare referitore la coletul gol, care ar trebui returnat la locul de origine."

3. La articolul RC 119 „Conditii de acceptare si de marcaj a cotetelor continând materiale radioactive", alineatul 3 se abrogă.

4. La articolul RC 142 „Colete continând obiecte a căror deteriorare sau alterare viitoare este de temut", alineatul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. Articolele dintr-un colet a căror deteriorare sau alterare viitoare este de temut, si numai aceste articole, pot fi vândute imediat, fără aviz prealabil. Vânzarea se face în beneficiul proprietarului de drept, pe parcursul transmisiei, atât la ducere, cât si la întoarcere. Dacă vânzarea este imposibilă, obiectele deteriorate sau alterate sunt distruse."

5. La articolul RC 144 „Reclamatii", alineatul 4.2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„4.2. Formularul CN 08 trebuie să fie însotit, pe cât posibil, de un facsimil al adresei trimiterii. Formularul de reclamatie trebuie să fie completat cu toate detaliile pe care le comportă textul, inclusiv informatii obligatorii privind tarifele plătite, si într-un mod foarte crt.et. Se vor utiliza, de preferintă, litere majuscule latine si cifre arabe sau, si mai bine, masina de scris."

6. La articolul RC 144 „Reclamatii", după alineatul 8 se introduce un nou alineat, alineatul 9, cu următorul cuprins:

„9. Nu se admite nicio rezervă a perioadei de manipulare si de decontare a reclamatiilor decât în cadrul unui acord bilateral."

7. La articolul RC 151 „Plata despăgubirii", după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu următorul cuprins:

„4. Nu se admite nicio rezervă a perioadei si conditiilor de plată a despăgubirii si de rambursare către administratia postală plătitoare privind perioadele de tratare si de finalizare a reclamatiilor decât în cadrul unui acord bilateral."

8. La articolul RC 152 „Termenul de plată a despăgubirii", după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul V, cu următorul cuprins:

„V. Nu se admite nicio rezervă privind perioada pentru plata despăgubirilor decât în cadrul unui acord bilateral."

9. La articolul RC 153 „Plata din oficiu a despăgubirii", alineatul 2 se abrogă.

10. La articolul RC 157 „Rambursarea indemnizatiilor administratiei plătitoare", alineatul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. Administratia responsabilă sau în contul căreia a fost efectuată plata trebuie să ramburseze administratiei plătitoare suma indemnizatiei taxelor si drepturilor vărsate celui în drept, în conformitate cu informatiile obligatorii prevăzute în formularul CN 08. Această rambursare trebuie să aibă loc într-un termen de două luni, socotind de la data anuntării plătii."

11. Articolul RC VIII „Plata despăgubirii" se abrogă.

12. Articolul RC IX „Termenul de plată a despăgubirilor" se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

 

Bucuresti, 11 martie 2009.

Nr. 134.

 


ANEXĂ*)

 

 

CN53

Administratia expeditoare

 

RELEVEU DE DEPESĂ

Număr de trimiteri si greutatea recipientelor

Data

 

 

Depesă nr.

Biroul expeditor

Data esantionării

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin avion

 

 

 

 

 

Prioritar

 

Prina S.A.L.

 

Curier primit

 

Curier expediat

 

Neprioritar

 

Pe cale de suprafată

Administratia de destinatie

Zbor nr./Tren or/Numele pachebotului

Biroul de destinatie

Administratia (tiile) de tranzit

 

Informatii privind depesa

 

Numărul total de recipiente din depesă

Greutatea totală a depesei

Observatii

 

kg

g

 

 

 

 

 

 

Nr. de ordine

 

 

Tip de reci­pient l

 

 

Continutul recipientului

Observatii

 

 

Codul de bare UPU nominalizat S l

Numărul de trimiteri

Greutatea brută 1PK

1

 

 

kg

                        g

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

Numărul total de recipiente primite sau expediate în

timpul zilei de esantionare

Greutatea totală a recipientelor primite sau cxpediate în timpul zilei de esantionare

Numărul total de recipiente esantionate în timpul zilei de esantionare

Greutatea totală a recipientelor esantionate în timpul zilei de esantionare

 

kg

g

 

kg

g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 BG = saci CN = container PU = lădită GU= baxttri plate2 Tăiati mentiunea inutilă

 

Biroul de schimb care întocmeste formularul

Semnătura

 

Dimensiuni 210 x 297 mm

 

*) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 3 ianuarie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Directia generală de trezorerie si contabilitate publică, Directia generală de trezorerie si datorie publică, Directia generală a tehnologiei informatiei si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 aprilie 2009.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 30 martie 2009.

Nr. 594.

 

ANEXĂ (Anexă la Ordinul nr. 1/2006)

 

LISTA

comisioanelor practicate de Trezoreria Statului pentru operatiunile de plăti dispuse din conturile purtătoare de dobândă, deschise la Trezoreria Statului pe numele operatorilor economici si ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii

 

Produse si servicii

Comisioane

I. Către clienti ai Trezoreriei Statului, pentru operatiunile dispuse în cadrul sistemului de decontare propriu (inter/intratrezorerii)

1.1. Încasări

0,00

I.2. Plăti

 

1. Comision pentru instructiune de plată/bucată de mică valoare, client plătitor

0,00

2. Comision pentru instructiune de plată/bucată de mare valoare/urgentă1, client plătitor

0,00

3. Comision pentru eliberarea extraselor de cont pentru fiecare titular de cont, mentionat la art. 1 din ordin

0,00

II. Către clienti ai Trezoreriei Statului, pentru operatiunile dispuse în cadrul sistemelor de decontare a plătilor de mică si de mare valoare în relatia cu institutiile de credit

 

11.1. Încasări

0,00

II.2. Plăti

 

1. Comision pentru instructiune de plată/bucată de mică valoare, client plătitor

0,58 lei

2. Comision pentru instructiune de plată/bucată de mare valoare/urgentă1, client plătitor

6,87 lei

3. Comision pentru eliberarea extraselor de cont pentru fiecare titular de cont, mentionat la art. 1 din ordin

5,00 lei/lună

 

1 Prin plată urgentă se întelege plata neplanificată pentru ziua de operare în curs.

 


CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2008, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

Partidul Conservator

I. Cuantumul total al cotizatiilor încasate în anul 2008: 194.454,4 lei

II. Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2008, cotizatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii de bază minime brute pe tară:

 

Nr. Crt.

Numele si prenumele

Cetătenia

CNP

Valoarea (lei)

Data

1.

Voiculescu Dan

română

1460925400248

24.000,00

6.02.2008

2.

Dută Florica

română

2510417400626

15.629,40

5.12.2008

3.

Lazăr Mihai

română

1521207400321

20.000,00

6.02.2008

4.

Voiculescu Camelia

română

2740911423019

18.000,00

18.02.2008

5.

Voiculescu Corina

română

2761013411528

18.000,00

18.02.2008

6.

Marinescu Marius

română

1570930400113

400,00

5.02.2008

200,00

21.02.2008

200,00

12.03.2008

1.000,00

21.08.2008

3.500,00

4.09.2008

2.400,00

5.09.2008

1.500,00

18.09.2008

100,00

17.10.2008

7.

Grapini Măria

română

2541107354739

200,00

15.01.2008

1.500,00

26.09.2008

2.000,00

29.09.2008

2.000,00

29.09.2008

8.

Antonescu Ion

română

1500327400310

20.125,00

19.06.2008

9.

Gheorghe Vasile

română

1600712080021

3.000,00

21.08.2008

1.500,00

22.08.2008

1.500,00

25.08.2008

500,00

26.08.2008

2.400,00

18.09.2008

10.

Popescu Dan loan

română

1480310400139

10.000,00

15.04.2008

11.

Popescu Irinel

română

1530422400438

600,00

12.03.2008

1.000,00

21.08.2008

3.300,00

26.08.2008

1.500,00

28.08.2008

1.500,00

2.09.2008

 

 

 

TOTAL:

157.554,40

 


            III. Donatii primite de la persoane juridice a căror valoare cumulată depăseste în anul fiscal 2008 10 salarii de bază minime brute pe tară:

 

Nr. crt.

Denumirea persoanei juridice

Sediul

Nationalitatea

CUI

Reprezentant legal

Suma (lei)

Felul donatiei

Data efectuării donatiei

1.

Grivco - S.A.

Bucuresti, Str. Gârlei nr. 1B, sectorul 1

română

RO 1569870

Lazăr Mihai

250.000

bani

5.03.2008

2.

S.C. Servicii Salubritate Bucuresti - S.A.

Bucuresti, sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 17, sectorul 1

română

RO12900081

Pascu Cristian

15.000

bani

8.04.2008

3.

S.C. Iridex Group Import Export - S.R.L.

Bucuresti, sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 17, sectorul 1

română

R0398284

Pascu Florin

30.000

bani

9.05.2008

4.

S.C. Consizo Serv -S.R.L

Bacău, Str. Nufărului bl. 7, se. C, ap. 1

română

R09229556

Avram Constantin

15.000

bani

14.10.2008

5.

GB. Cont Serv -S.R.L.

Bucuresti, Calea Văcăresti nr. 338, bl. 15, ap. 73, sectorul 1

română

R015042845

Boroghină Gabriela

25.000

bani

11.11.2008

6.

S.C. Media Consulta International -S.R.L.

Bucuresti, Str. Semicercului nr. 12, sectorul 1

română

RO15731750

Craiu Mihăită

250.000

bani

18.06.2008

 

TOTAL:

585.000

 

 

 

            IV. Donatii primite de la persoane fizice a căror valoare cumulată depăseste în anul fiscal 2008 10 salarii de bază minime brute pe tară:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

CNP

Cetătenia

Suma (lei)

Felul donatiei

Data efectuării donatiei

1.

Voiculescu Dan

1460925400248

română

100.000,00

bani

9.05.2008

2.

Feneser Gheorghe

1560806400090

română

5.000,00

bani

15.10.2008

3.

Oancea Sorin

1631213400048

română

17.500,00

bani

5.09.2008

4.

Drăgusin Marian

1670519038031

română

108.000,00

bani

15.10.2008

 

TOTAL:

230.500,00

 

 

 

V. Cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse:

15.220 lei

(Cuantumul total al dobânzilor:

28 lei

Venit - cota-parte corespunzătoare amortizării calculate:

15.192 lei)


Partidul Conservator- Filiala Judeteană Brăila

 

            Cuantumul total al veniturilor din cotizatii ale Filialei Judetene Brăila a Partidului Conservator în anul 2008 este în sumă de 23.010,00 lei. Din această sumă, membrii de partid care au plătit într-un an cotizatii a căror valoare însumată depăseste 10 salarii de bază minime brute pe tară sunt:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Cetătenia

CNP

Valoarea

- lei -

Data la care a fost plătită cotizatia

1.

Rădulescu Stefan

română

1720630090023

2500,00

1.04.2008

2.

Rădulescu Stefan

română

1720630090023

2500,00

4.04.2008

3.

Rădulescu Stefan

română

1720630090023

2000,00

7.04.2008

4.

Rădulescu Stefan

română

1720630090023

3000,00

9.04.2008

5.

Rădulescu Stefan

română

1720630090023

2000,00

11.04.2008

6.

Rădulescu Stefan

română

1720630090023

3000,00

14.04.2008

7.

Rădulescu Stefan

română

1720630090023

3600,00

23.04.2008

TOTAL GENERAL:

18.600,00

 

            Cuantumul total al veniturilor Filialei Judetene Brăila a Partidului Conservator provenite din donatii în anul 2008 este în sumă de 161.550,00 lei, plătite atât de persoane fizice, cât si de persoane juridice. Din această sumă, persoanele juridice care au plătit într-un an donatii a căror valoare însumată depăseste 10 salarii de bază minime brute pe tară sunt:

 

Nr.

crt.

Denumirea

Sediul

Nationalitatea

Cod unic de înregistrare

Valoarea

Felul donatiei

Data

la care a fost

efectuată donatia

1.

S.C. REXCAM PROD - S.R.L.

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R05846842

1000,00

lei

10.01.2008

2.

S.C. REXCAM PROD - S.R.L.

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R05846842

1000,00

lei

19.01.2008

3.

S.C. REXCAM PROD - S.R.L.

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R05846842

2000,00

lei

25.01.2008

4.

S.C. REXCAM PROD - S.R.L.

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R05846842

5000,00

lei

1.02.2008

5.

S.C. REXCAM PROD - S.R.L.

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R05846842

4300,00

lei

4.02.2008

6.

S.C. REXCAM PROD - S.R.L.

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R05846842

3500,00

lei

18.02.2008

7.

S.C. REXCAM PROD - S.R.L.

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R05846842

1000,00

lei

22.02.2008

8.

S.C. REXCAM PROD - S.R.L.

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R05846842

1000,00

lei

12.03.2008

9.

S.C. REXCAM PROD - S.R.L.

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R05846842

4000,00

lei

17.03.2008

10.

S.C. REXCAM PROD - S.R.L.

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R05846842

3000,00

lei

9.05.2008

11.

S.C. REXCAM PROD - S.R.L.

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R05846842

6000,00

lei

21.05.2008

12.

S.C. REXCAM PROD - S.R.L.

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R05846842

5000,00

lei

15.07.2008

13.

S.C. REXCAM PROD - S.R.L.

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R05846842

5000,00

lei

17.07.2008

14.

S.C. REXCAM PROD - S.R.L.

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R05846842

5000,00

lei

18.07.2008

15.

S.C. REXCAM PROD - S.R.L.

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R05846842

5000,00

lei

24.07.2008

16.

S.C. REXCAM PROD - S.R.L.

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R05846842

1000,00

lei

25.07.2008

17.

S.C. REXCAM PROD - S.R.L.

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R05846842

3000,00

lei

1.08.2008

18.

S.C. REXCAM PROD - S.R.L.

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R05846842

5000,00

lei

13.08.2008

19.

S.C. REXCAM PROD - S.R.L.

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R05846842

5000,00

lei

26.08.2008

20.

S.C. REXCAM PROD - S.R.L.

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R05846842

5000,00

lei

16.09.2008

21.

SC REXCAM PROD - S.R.L.

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R05846842

5000,00

lei

16.09.2008

22.

S.C. REXCAM PROD - S.R.L.

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R05846842

3000,00

lei

12.11.2008

23.

S.C. REXCAM PROD - S.R.L.

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R05846842

5000,00

lei

19.11.2008

24.

S.C. REXCAM PROD - S.R.L.

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R05846842

5000,00

lei

28.11.2008

25.

S.C. REXCAM PROD - S.R.L.

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R05846842

3000,00

lei

5.12.2008

26.

S.C. REXCAM PROD - S.R.L.

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R05846842

5000,00

lei

12.12.2008

27.

S.C. REXCAM PROD - S.R.L.

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R05846842

3000,00

lei

19.12.2008

28.

S.C. REXCAM PROD - S.R.L.

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R05846842

3500,00

lei

23.12.2008

Total: 103.300,00

29.

S.C. GESTINSAL -S.R.L.

Brăila, Str. Grivitei nr. 222

română

R017282291

5000,00

lei

9.05.2008

30.

S.C. GESTINSAL -S.R.L.

Brăila, Str. Grivitei nr. 222

română

R017282291

4000,00

lei

12.05.2008

31.

S.C. GESTINSAL -S.R.L.

Brăila, Str. Grivitei nr. 222

română

R017282291

3000,00

lei

13.05.2008

32.

S.C. GESTINSAL -S.R.L.

Brăila, Str. Grivitei nr. 222

română

R017282291

20000,00

lei

13.05.2008

33.

S.C. GESTINSAL -S.R.L.

Brăila, Str. Grivitei nr. 222

română

R017282291

3000,00

lei

15.05.2008

34.

S.C. GESTINSAL -S.R.L.

Brăila, Str. Grivitei nr. 222

română

R017282291

16000,00

lei

22.05.2008

Total: 51.000,00

TOTAL GENERAL: 154.300,00

 

Cuantumul total al veniturilor Filialei Judetene Brăila a Partidului Conservator provenite din dobânzi pe anul 2007 este de 0,54 lei.

 


RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.607/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 27 octombrie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 18, în loc de: „18. Bernic Ecaterina, fiica lui Gheorghe (fiul lui Bernic Vladimir, născut la 10.01.1916 în localitatea Bălti) si Elena, născută la data de 20 august 1988 în localitatea Chisinău, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Cosmescu nr. 30, ap. 4. (264/2006)" se va crt.i: „ 18. Bernic Ecaterina, fiica lui Gheorghe (fiul lui Bernic Vladimir, născut la 10.01.1916 în localitatea Bălti) si Elena, născută la data de 30 august 1988 în localitatea Chisinău, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Cosmescu nr. 30, ap. 4. (264/2006)";

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 96, în loc de: „96. Cucu luri, fiul lui Cucu Mihail (născut la 1.09.1928 în localitatea Mărăndeni) si Cucu Eugenia, născut la data de 5 noiembrie 1964 în localitatea Mărăndeni, raionul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Mărăndeni, raionul Fălesti. (324/2007) Copii minori: Cucu Mihail, născut la data de 5.01.1995. "se va crt.i: „96. Cucu luri, fiul lui Cucu Mihail (născut la 1.09.1928 în localitatea Mărăndeni) si Cucu Evghenia, născut la data de 5 noiembrie 1964 în localitatea Mărăndeni, raionul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Mărăndeni, raionul Fălesti. (324/2007) Copii minori: Cucu Mihail, născut la data de 5.01.1995.";

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 103, în loc de: „103. David Nicolae, fiul lui Constantin (născut la 13.08.1926 în localitatea Ungheni) si Feodosia, născut la data de 3 august 1956 în localitatea Nisporeni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. M. Spătaru nr. 25, bl. 2, ap. 40. (5.213/2004)" se va crt.i: „103. David Nicolae, fiul lui Constantin (născut la 13.08.1926 în localitatea Ungheni) si Feodosia, născut la data de 3 august 1956 în localitatea Milesti, raionul Nisporeni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. M. Spătaru nr. 25, bl. 2, ap. 40. (5.213/2004)";

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 148, în loc de: „148. Gulpea Carolina, fiica lui Bactu Vladimir si Tamara (fiica lui Sandu Zaharia, născut la 5.09.1923 în localitatea Mărăndeni, si Eugenia), născută la data de 21 decembrie 1976 în localitatea Mărăndeni, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Mărăndeni, raionul Fălesti. (5.630/2003) Copii minori: Gulpea Mihai, născut la data de 27.11.2001, si Gulpea Marius, născut la data de 16.08.2006." se va crt.i: „148. Gulpea Carolina, fiica lui Baciu Vladimir si Tamara (fiica lui Sandu Zaharia, născut la 5.09.1923 în localitatea Mărăndeni, si Eugenia), născută la data de 21 decembrie 1976 în localitatea Mărăndeni, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Mărăndeni, raionul Fălesti. (5.630/2003) Copii minori: Gulpea Mihai, născut la data de 27.11.2001, si Gulpea Marius, născut la data de 16.08.2006.";

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 181, în loc de: „181. Maican Victor, fiul lui Gheorghe si Nina (fiica lui Cracan Nicolai si Marina, născută la 28.02.1923 în localitatea Briceni), născut la data de 11 martie 1970 în localitatea Briceni, raionul Donduseni, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sauca. (13.102/2003) Copii minori: Maican Victor, născut la data de 11.03.1970." se va crt.i: „181. Maican Victor, fiul lui Gheorghe si Nina (fiica lui Cracan Nicolai si Marina, născută la 28.02.1923 în localitatea Briceni), născut la data de 11 martie 1970 în localitatea Briceni, raionul Donduseni, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sauca. (13.102/2003) Copii minori: Maican Vlad, născut la data de 29.03.2000";

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 235, în loc de: „235. Sadovici Valentina, fiica lui Mihail (fiul lui Măria, născută la 21.11.1924 în localitatea Rîscani) si Alexandra, născută la data de 5 aprilie 1983 în localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Moseni, raionul Rîscani. (2.008/2004)"se va crt.i: „235. Papana Valentina, fiica lui Mihail (fiul lui Măria, născută la 21.11.1924 în localitatea Rîscani) si Alexandra, născută la data de 5 aprilie 1983 în localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Moseni, raionul Rîscani. (2.008/2004)".


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.