MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 748/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 748         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 3 octombrie 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.633. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.634. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.635. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.636. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.637. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.638. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.639. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.640. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.641. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.215. - Hotărâre privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă pe baza cererii de energie termică utilă

 

1.276. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sală de sport competitională de nivel national si international - sos. Stefan cel Mare nr. 7-9, sectorul 2, Bucuresti" din cadrul Programului „Săli de sport", derulat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A.

 

1.279. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentantilor Guvernului în Consiliul Economic si Social

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

748. - Decizie privind revocarea domnului Stelian Borzea din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

 

749. - Decizie privind numirea domnului Manea Eduard Nicusor în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

 

750. - Decizie privind revocarea domnului Ramiro Angelescu din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

 

751. - Decizie pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 441/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Bedrosian Laviniu-Eduard, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

752. - Decizie pentru numirea domnului Vintilă Cristian în functia publică de secretar general în cadrul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat

 

753. - Decizie privind numirea membrilor Consiliului Statistic National

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            261. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, interimar, privind alocarea sumelor în vederea compensării cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei în sistem centralizat, conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

 

            1.331/905. - Ordin al ministrului sănătătii, interimar, si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 416/428/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit.b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având tn vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.628/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Udangiu Aritina-Liliana, presedinte cu delegatie al Judecătoriei Turnu Măgurele, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.633.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.630/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Floarea Popa, judecător la Judecătoria Oradea, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.634.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.614/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Liviu Giurgiu, judecător la Înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.635.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.620/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Rus Avram Ionel, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.636.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.621/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Băcian lovită, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.637.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.622/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Cosmulescu Janeta, prim-procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.638.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.561/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Stănescu Mihai Sorin, procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, inspector în cadrul Serviciului de inspectie judiciară pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.639.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.562/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Cârstea Constanta, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timisoara, inspector în cadrul Serviciului de inspectie judiciară pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.640.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.569/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Burcea Tudor, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.641.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementării schemei de sprijinpentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă pe baza cererii de energie termică utilă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste cadrul legal necesar implementării schemei de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă, pe baza cererii de energie termică utilă, instituită prin art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, denumită în continuare schemă de sprijin.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se aplică:

a) producătorilor de energie electrică si termică în cogenerare de înaltă eficientă;

b) consumatorilor de energie electrică;

c) furnizorilor de energie electrică;

d) operatorilor de retea;

e) administratorului schemei de sprijin.

Art. 3. - În sensul prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) administratorul schemei de sprijin - Compania Natională „Transelectrica" - S.A./Societatea Comercială OPCOM - SA;

b) autoconsum - consumul de energie electrică si/sau termică din productia proprie destinat activitătilor producătorului, altele decât producerea de energie electrică si termică; în autoconsum nu se include consumul propriu tehnologic al centralei;

c) bonus necuvenit - cuantumul acordat sub formă de bonus pentru cantitatea de energie electrică care nu este produsă în cogenerare de înaltă eficientă;

d) consumul propriu tehnologic al centralei - consumul de energie electrică si/sau termică al unei centrale de cogenerare necesar pentru realizarea productiei de energie electrică si termică;

e) consumul propriu tehnologic al retelelor electrice - integrală în functie de timp, pe un interval determinat, a diferentei dintre puterea activă totală la intrarea si, respectiv, la iesirea dintr-o retea, dintr-o parte de retea sau dintr-un element de retea;

f) contracte reglementate - contractele reglementate de vânzare-cumpărare de energie electrică încheiate între producătorii de energie electrică si termică în cogenerare si furnizori pentru acoperirea consumului consumatorilor captivi, respectiv între producătorii mentionati si operatorii retelelor electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al retelelor electrice;

g) contributie pentru cogenerare de înaltă eficientă - tarif unitar, exprimat în lei/kWh, plătit lunar de fiecare consumator de energie electrică si de furnizorii care livrează energie electrică la export, în vederea creării resurselor financiare necesare aplicării schemei de sprijin;

h) energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă - energia electrică produsă într-un proces de cogenerare, care îndeplineste criteriile de înaltă eficientă prevăzute în Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 februarie 2004 privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piata internă a energiei si de modificare a Directivei 92/42/CEE, transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 219/2007, si este calificată de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei;

i) energie electrică exportată - energia electrică produsă în România si vândută de către furnizori unor consumatori/furnizori din afara teritoriului României;

j) operatorii de retea - operatorul retelelor electrice de transport si operatorii retelelor electrice de distributie;

k) perioada de evaluare a supracompensării - perioada determinată de timp de un an, care este luată în considerare la analiza supracompensării sau a bonusului necuvenit; prin exceptie, prima perioadă este de 3 ani;

l) schema de sprijin pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie - sistemul de promovare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, cu modificările si completările ulterioare;

m) supracompensarea activitătii - cuantumul valoric al ajutorului acordat prin schema de sprijin prevăzută în prezenta hotărâre, ce depăseste suma necesară acoperirii totale a costurilor aferente desfăsurării activitătii de producere a energiei electrice si termice în cogenerare, inclusiv a unei rate a rentabilitătii în valori reale, înainte de impozitare, de cel mult 9%, determinat cu luarea în considerare a veniturilor rezultate din vânzarea energiei electrice si termice produse în cogenerare;

n) ANRE - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei;

o) SEN- Sistemul Electroenergetic National.

 

CAPITOLUL II

Implementarea schemei de sprijin

 

Art. 4. - ANRE elaborează, în termen de 5 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cadrul de reglementare subsecvent necesar pentru implementarea schemei de sprijin.

Art. 5. - La elaborarea cadrului de reglementare prevăzut la art. 4, ANRE urmăreste:

a) comercializarea energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficientă pe piata concurentială de energie electrică;

b) preluarea energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficientă, care nu a fost comercializată pe piata concurentială de energie electrică, prin contracte reglementate, în limita cererii de energie electrică aferentă contractelor reglementate;

c) promovarea investitiilor în centralele de cogenerare de înaltă eficientă, prin avizarea prealabilă de către ANRE a proiectelor noi sau de retehnologizare a centralelor de cogenerare, în limita de capacitate electrică prevăzută la art. 9 alin. (1);


d) asigurarea continuitătii în alimentarea cu energie termică a consumatorilor la preturi rezonabile.

Art. 6. - Cadrul de reglementare elaborat de ANRE contine cel putin următoarele reglementări:

a) procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare a centralelor de cogenerare;

b) regulamentul de calificare a productiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficientă;

c) metodologia de determinare si monitorizare a costurilor si a veniturilor pentru activitatea de producere a energiei electrice si a energiei termice în cogenerare;

d) metodologia de stabilire si ajustare a pretului pentru energia termică produsă si livrată din centrale de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin;

e) metodologia de stabilire si ajustare a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficientă;

f) metodologia de determinare si monitorizare a contributiei pentru cogenerarea de înaltă eficientă;

g) metodologia de determinare si monitorizare a supracompensării activitătii de producere a energiei electrice si termice în cogenerare;

h) procedura privind stabilirea cantitătii de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă care este comercializată prin contracte reglementate;

i) procedura de verificare si monitorizare a cantitătii de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă si livrată în retelele electrice ale SEN, respectiv a energiei termice utile produse în cogenerare de înaltă eficientă;

j) regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de înaltă eficientă si de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă;

k) regulamentul privind preluarea energiei electrice produse în centrale de cogenerare de înaltă eficientă de mică putere si în centrale de înaltă eficientă de microcogenerare;

l) metodologia de stabilire a preturilor de vânzare a energiei electrice produse în centrale de cogenerare de înaltă eficientă de mică putere si în centrale de înaltă eficientă de microcogenerare.

Art. 7. - (1) Schema de sprijin se aplică numai producătorilor de energie electrică si termică în cogenerare care solicită ANRE acordarea acestui sprijin pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă.

(2) Schema de sprijin se aplică producătorilor prevăzuti la alin. (1) care detin si/sau exploatează comercial centrale de cogenerare, pentru cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă, livrată efectiv în retelele electrice ale SEN.

(3) Producătorii de energie electrică si termică în cogenerare din surse regenerabile de energie au dreptul să opteze fie pentru schema de sprijin, prevăzută în prezenta hotărâre, fie pentru schema de sprijin pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie.

Art. 8. - (1) Schema de sprijin se aplică în perioada 2010- 2023.

(2) Producătorii de energie electrică si termică în cogenerare beneficiază de schema de sprijin prevăzută în prezenta hotărâre, pe o perioadă de maximum 11 ani consecutivi, fără a depăsi limita maximă prevăzută la alin. (1).

Art. 9. - (1) Capacitatea electrică maximă instalată în centrale de cogenerare care beneficiază de schemă de sprijin este de 4.000 MW, pe durata de aplicare a schemei.

(2) Limita prevăzută la alin. (1) poate fi modificată numai prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ANRE.

(3) După atingerea limitei prevăzute la alin. (1), respectiv la alin. (2) se acordă schema de sprijin numai pentru centralele care înlocuiesc centrale de cogenerare existente cu centrale de cogenerare de înaltă eficientă.

(4) ANRE publică în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri lista producătorilor de energie electrică si termică în cogenerare de înaltă eficientă, precum si capacitatea electrică instalată în centrale de cogenerare existente care îndeplinesc conditiile de calificare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri si care poate beneficia de schemă de sprijin.

(5) ANRE actualizează informatiile prevăzute la alin. (4), publicând în termen de 15 zile de la avizare denumirea proiectelor noi sau de retehnologizare a centralelor de cogenerare, avizate de ANRE, care pot beneficia de schemă de sprijin, precum si capacitatea electrică instalată a proiectelor avizate.

 

CAPITOLUL III

Bonusul pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă

 

Art. 10. - (1) Bonusul este suma de bani pe care un producător de energie electrică si termică în cogenerare o primeste pentru fiecare unitate de energie electrică exprimată în MWh, produsă în cogenerare de înaltă eficientă si livrată în retelele electrice ale SEN.

(2) Bonusul se acordă lunar pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă, livrată în SEN si vândută pe piata concurentială de energie electrică si/sau prin contracte reglementate.

(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ANRE aprobă prin ordin al presedintelui valoarea bonusurilor care se acordă în fiecare an din perioada prevăzută la art. 8 alin. (2) si procedura de ajustare a acestora.

(4) Bonusurile prevăzute la alin. (3) sunt determinate pentru 3 tipuri de combustibili utilizati pentru producerea de energie electrică si termică în cogenerare: combustibil solid, combustibil gazos asigurat din reteaua de transport si combustibil gazos asigurat din reteaua de distributie.

(5) ANRE stabileste anual producătorii de energie electrică si termică în cogenerare care beneficiază de schemă de sprijin, precum si bonusurile si cantitătile de energie electrică de înaltă eficientă care beneficiază de schemă de sprijin în anul următor, aferente fiecărui producător.

(6) În cazul producătorilor care utilizează mixuri de combustibil, valoarea bonusului prevăzută la alin. (5) se stabileste în functie de combustibilul majoritar considerat la stabilirea cantitătii anuale de energie electrică de înaltă eficientă mentionată la alin. (5).

(7) În cazul comercializării energiei electrice pe piata concurentială de energie electrică, acordarea bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă este conditionată de existenta grupurilor de măsurare care asigură măsurarea orară a cantitătilor vândute de energie electrică si termică.

 

CAPITOLUL IV

Contributia pentru cogenerare

 

Art. 11. - Fondurile necesare în vederea aplicării schemei de sprijin se constituie prin încasarea lunară a contributiei pentru cogenerare de la toti consumatorii de energie electrică, precum si de la furnizorii care exportă energie electrică.

Art. 12. - (1) ANRE determină anual valoarea contributiei pentru cogenerare, pe baza necesarului de venituri pentru plata bonusurilor si pentru administrarea schemei de sprijin, precum si a cantitătii de energie electrică necesare pentru acoperirea curbei de consum intern de energie electrică si pentru vânzare la export.

(2) Contributia pentru cogenerare se stabileste anual prin ordin al presedintelui ANRE si poate fi modificată semestrial în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2).

Art. 13. - (1) Energia electrică produsă în alte state membre ale Uniunii Europene în cogenerare de înaltă eficientă si certificată prin garantie de origine, vândută consumatorilor de energie electrică din România, beneficiază de returnarea contributiei pentru cogenerare, în baza prevederilor art. 25 si 90 din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), furnizorii care introduc în România prin liniile de interconexiune energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă, certificată prin garantie de origine, pot solicita returnarea contributiei pentru cogenerare, în termen maxim de 60 de zile de la sfârsitul lunii în care a fost tranzactionată energia respectivă.

 

CAPITOLUL V

Administrarea schemei de sprijin

 

Art. 14. - (1) Compania Natională „Transelectrica" - S.A./Societatea Comercială OPCOM - S.A. este responsabilă de administrarea schemei de sprijin, principalele atributii fiind de colectare lunară a contributiei pentru cogenerare si plata lunară a bonusurilor.

(2) Compania Natională „Transelectrica" - S.A./Societatea Comercială OPCOM - S.A. elaborează procedurile si aranjamentele comerciale necesare îndeplinirii atributiilor ce revin conform prezentei hotărâri în termen de 60 de zile de la elaborarea de către ANRE a cadrului de reglementare prevăzut la art. 4 si le supune spre aprobare ANRE.

(3) Veniturile necesare Companiei Nationale „Transelectrica" - S.A./Societătii Comerciale OPCOM - S.A. pentru administrarea schemei de sprijin sunt asigurate prin includerea acestora în contributia pentru cogenerare, nivelul acestor venituri fiind aprobat anual de ANRE.

Art. 15. - (1) Contributia pentru cogenerare se colectează într-un cont special creat de Compania Natională „Transelectrica" - S.A./Societatea Comercială OPCOM - S.A.

(2) Compania Natională „Transelectrica" - S.A./Societatea Comercială OPCOM - S.A. are obligatia să colecteze lunar contributia de cogenerare stabilită conform prevederilor art. 12 alin. (2).

(3) Furnizorii consumatorilor si furnizorii care exportă energie electrică au obligatia să factureze lunar si să evidentieze distinct în factură contributia de cogenerare, stabilită conform prevederilor art. 12 alin. (2).

(4) În termen de 5 zile de la încasare, dar nu mai târziu de 20 de zile de la emiterea facturii, furnizorii consumatorilor si furnizorii care exportă energie electrică au obligatia să vireze în contul Companiei Nationale „Transelectrica" - S.A./Societătii Comerciale OPCOM - S.A. contravaloarea contributiei pentru cogenerare facturate.

(5) În cazul prevăzut la art. 13, Compania Natională „Transelectrica" - S.A./Societatea Comercială OPCOM - S.A. are obligatia de a returna contravaloarea contributiei pentru cogenerare în termen de maximum 30 de zile de la solicitarea furnizorului.

Art. 16. - Bonusul este plătit lunar de către Compania Natională „Transelectrica" - S.A./Societatea Comercială OPCOM - S.A. producătorilor de energie electrică si termică în cogenerare de înaltă eficientă care beneficiază de schema de sprijin, în termen de maximum 30 de zile de la sfârsitul fiecărei luni.

Art. 17. - (1) În luna iunie a fiecărui an, ANRE evaluează veniturile rezultate din colectarea contributiei pentru cogenerarea de înaltă eficientă si costurile efectuate pentru plata bonusurilor, înregistrate de Compania Natională „Transelectrica" - S.A./Societatea Comercială OPCOM - S.A. din aplicarea schemei de sprijin în perioada ianuarie-mai, precum si veniturile prognozate a fi realizate din colectarea contributiei pentru cogenerarea de înaltă eficientă si costurile prognozate a fi efectuate pentru plata bonusurilor, în perioada iunie-decembrie.

(2) În cazul în care, la evaluarea prevăzută la alin. (1), se constată abateri fată de valorile prognozate considerate la stabilirea contributiei pentru cogenerarea de înaltă eficientă anuală, prevăzută la art. 12 alin. (2), abateri ce determină o modificare a valorii contributiei pentru cogenerare pentru semestrul II al anului cu mai mult de +/-2,5%, ANRE corectează valoarea contributiei pentru cogenerarea de înaltă eficientă necesară a fi facturată în semestrul II.

Art. 18. - (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a obligatiilor privind plata contributiilor pentru cogenerare sau a bonusului se penalizează potrivit clauzelor contractuale.

(2) Aplicarea sanctiunii nu exonerează furnizorii, respectiv Compania Natională „Transelectrica" - S.A./Societatea Comercială OPCOM - S.A, de la plata contributiei pentru cogenerare, respectiv a bonusului.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 19. - În vederea asigurării implementării schemei de sprijin, în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 6, ANRE stabileste cel putin următoarele date:

a) lista producătorilor de energie electrică si termică în cogenerare care beneficiază de schemă de sprijin, capacitatea electrică de cogenerare de înaltă eficientă si cantitatea anuală de energie electrică calificată ca fiind produsă în cogenerare de înaltă eficientă;

b) cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă, estimată a fi livrată în retelele electrice ale SEN în anul următor de fiecare producător care beneficiază de schema de sprijin;

c) cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă, estimată a fi vândută în anul următor prin contracte reglementate;

d) bonusul necesar a fi acordat producătorilor de energie electrică si termică în cogenerare;

e) pretul pentru energia termică produsă si livrată din centralele de cogenerare care beneficiază de schemă de sprijin;

f) pretul de vânzare al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficientă prin contracte reglementate;

g) necesarul anual de venituri prognozat pentru plata bonusurilor pentru energia electrică de înaltă eficientă;

h) corectia semestrială a necesarului de venituri pentru plata bonusurilor ca urmare a diferentelor dintre cantitătile de energie electrică estimate a fi vândute si cele realizate;

i) contributia pentru cogenerare anuală prognozată a fi colectată de la furnizorii consumatorilor de energie electrică si de la furnizorii care exportă energie electrică;

j) corectia semestrială a contributiei pentru cogenerare datorate diferentelor dintre cantitătile de energie electrică estimate a fi vândute si cele realizate, atât de producătorii de energie electrică si termică în cogenerare, cât si de consumatorii de energie electrică si de furnizorii care exportă energie electrică;

k) supracompensarea activitătii de producere a energiei electrice si termice produse în cogenerare de înaltă eficientă;

l) necesarul de venituri ale Companiei Nationale „Transelectrica" - S.A./Societătii Comerciale OPCOM - S.A. pentru administrarea schemei de sprijin.


Art. 20. - Pentru a beneficia de bonus, producătorii de energie electrică si termică în cogenerare au obligatia comercializării energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficientă pe piata concurentială de energie electrică, conform reglementărilor emise de ANRE.

Art. 21. - (1) Energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă care nu a fost vândută pe piata concurentială de energie electrică poate fi comercializată prin contracte reglementate pe durata de aplicare a schemei, în limita cererii de energie electrică aferentă contractelor reglementate, conform reglementărilor emise de ANRE.

(2) Pretul de vânzare al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficientă, prin contracte reglementate, este stabilit anual prin ordin al presedintelui ANRE la nivelul a 90% din pretul mediu de tranzactionare a energiei electrice realizat în anul anterior pe piata pentru ziua următoare.

(3) Pentru perioada 2010-2012, pretul de vânzare al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficientă, prin contracte reglementate, nu poate fi mai mic de 40 €/MWh, exclusiv TVA.

(4) Valoarea în lei a limitei prevăzute la alin. (3) se determină în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, privind utilizarea cursului de schimb valutar pentru calculul accizei pentru energia electrică.

(5) În cazul în care oferta de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă pentru a fi comercializată prin contracte reglementate este mai mare decât cererea de energie electrică aferentă acestor contracte, cantitatea de energie electrică preluată prin contracte reglementate în cazul fiecărui producător se ajustează cu raportul dintre cantitatea de energie electrică necesară contractelor reglementate si cantitatea de energie electrică totală solicitată de producători a fi comercializată prin aceste contracte.

Art. 22. - (1) ANRE stabileste pretul pentru energia termică produsă si livrată din centrale de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin la nivelul pretului pentru energia termică livrată dintr-o centrală ce produce separat energie termică cu acelasi tip de combustibil si cu eficienta de referintă armonizată a producerii separate de energie termică, stabilită prin Decizia 2007/74/CE a Comisiei din 21 decembrie 2006 de stabilire a valorilor de referintă armonizate pentru producerea separată de energie electrică si termică, emisă în aplicarea Directivei 2004/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ANRE aprobă prin ordin al presedintelui valoarea preturilor pentru energia termică pentru cele 3 tipuri de combustibili prevăzuti la art. 10 alin. (4) si procedura de ajustare.

Art. 23. - (1) Anual, în cursultrimestrului IV, ANRE analizează costurile si veniturile aferente activitătii de producere a energiei electrice în cogenerare de înaltă eficientă, respectiv a energiei termice produse în cogenerare, estimate pe anul următor pentru fiecare producător care beneficiază de schemă de sprijin.

(2) În cazul în care, la analiza prevăzută la alin. (1), se constată că din aplicarea schemei de sprijin pe anul următor este estimată înregistrarea unei supracompensări a activitătii de producere a energiei electrice si termice în cogenerare, ANRE poate diminua pentru anul următor valoarea bonusului stabilită în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3).

(3) În cazul în care, la analiza prevăzută la alin. (1), se constată amortizarea completă a centralei de cogenerare, nu se mai acordă bonus.

Art. 24. - (1) În termen de 3 luni de la sfârsitul fiecărei perioade de evaluare a supracompensării, ANRE analizează dacă prin aplicarea schemei de sprijin pe perioada respectivă producătorii de energie electrică si termică în cogenerare au înregistrat o supracompensare a activitătii de producere a energiei electrice si termice în cogenerare sau dacă a fost acordat un bonus necuvenit.

(2) În cazul în care se constată supracompensarea activitătii sau acordarea unui bonus necuvenit, ANRE comunică, în termenul prevăzut la alin. (1), producătorului de energie electrică si termică în cogenerare cuantumul supracompensării/bonusului necuvenit, producătorul având obligatia de a vira cuantumul sumei comunicate în contul Companiei Nationale „Transelectrica" - S.A./Societătii Comerciale OPCOM - S.A. În termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 25. - (1) Anual, în cursul trimestrului IV, ANRE analizează factorii care influentează modificarea valorii bonusurilor si a preturilor pentru energia termică produsă si livrată din centrale de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin.

(2) În cazul în care, la analiza mentionată la alin. (1), se constată abateri cu mai mult de +/-2,5% fată de valorile prognozate considerate în procesul de stabilire prevăzut la art. 10 alin. (3), ANRE aprobă prin ordin al presedintelui valorile ajustate ale bonusurilor si ale preturilor pentru energia termică, prin aplicarea procedurilor de ajustare.

Art. 26. - (1) Beneficiarii schemei de sprijin au obligatia transmiterii către ANRE a datelor si documentelor care stau la baza costurilor si veniturilor, estimate si realizate, în particular:

a) cantitătile de combustibil utilizate pe tipuri de combustibili, preturile de achizitie ale fiecărui tip de combustibili, numărul de certificate de C02 achizitionate de pe piată, preturile de achizitie ale certificatelor de CO2, numărul de certificate CO2 vândute pe piată, preturile de vânzare ale certificatelor de CO2, amortizarea centralei de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin;

b) cantitătile de energie electrică aferente fiecărui tip de contracte existente pe piata concurentială de energie electrică si cea reglementată, cu specificarea pretului mediu pe fiecare tip de contract.

(2) ANRE analizează datele prezentate, evaluează în functie de acestea bonusul si supracompensarea. Veniturile din vânzarea certificatelor de CO2 pe piată se deduc din costurile reale.

(3) ANRE poate solicita beneficiarilor schemei de sprijin transmiterea oricăror date/informatii suplimentare, necesare pentru stabilirea bonusului si a supracompensării.

Art. 27. - (1) În cazul producătorilor si al consumatorilor casnici, care detin centrale de înaltă eficientă de microcogenerare si centrale de cogenerare de înaltă eficientă de mică putere si livrează o parte din energia electrică produsă în retelele electrice ale SEN, se aplică următoarele prevederi:

a) furnizorul cu care are aranjamente comerciale producătorul, respectiv consumatorul are obligatia de a prelua cantitatea de energie electrică livrată în retelele electrice, la solicitarea producătorului sau a consumatorului respectiv;

b) pretul de achizitie al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficientă si preluate de către furnizor potrivit prevederilor lit. a) este stabilit anual prin ordin al presedintelui ANRE, pe baza reglementărilor proprii.

(2) În cazul consumatorilor casnici, prevederile alin. (1) se aplică numai dacă utilizează energia electrică si termică produsă preponderent pentru consumul propriu si dispun de grupuri de măsurare care respectă prevederile legale.

(3) Producătorii, respectiv consumatorii prevăzuti la alin. (1) nu beneficiază de bonus.

Art. 28. - Furnizarea de date incomplete sau incorecte către ANRE si administratorul schemei de sprijin în scopul obtinerii de beneficii necuvenite din aplicarea schemei de sprijin se sanctionează conform prevederilor legale.


Art. 29. - Măsurile de sprijin de natura ajutorului de stat, prevăzute de prezenta hotărâre, se acordă numai după aprobarea de către Comisia Europeană, conform reglementărilor europene în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul

Energiei,

Petru Lificiu

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

Ministrul mediului, interimar,

Elena Gabriela Udrea

Presedintele Consiliului Concurentei,

Bogdan Chiritoiu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2009.

Nr. 1.215.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sală de sport competitională de nivel national si international - sos. Stefan cel Mare nr. 7-9, sectorul 2, Bucuresti" din cadrul Programului „Săli de sport", derulat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sală de sport competitională de nivel national si international - sos. Stefan cel Mare nr. 7-9, sectorul 2, Bucuresti" din cadrul Programului „Săli de sport", derulat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A., prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei si prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate, potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.276.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentantilor Guvernului în Consiliul Economic si Social

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 13 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Punctul 9 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentantilor Guvernului în Consiliul Economic si Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 26 februarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„9. Gheorghe Popa - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii".

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale,

interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.279.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind revocarea domnului Stelian Borzea din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

 

Având în vedere propunerea Ministerului Administratiei si Internelor înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/20.805/D.N.Adin data de 29 octombrie 2009,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 16 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Stelian Borzea se revocă din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2009.

Nr. 748.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea domnului Manea Eduard Nicusorîn functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

 

Având în vedere propunerea Ministerului Administratiei si Internelor înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/20.806/D.N.Adin data de 29 octombrie 2009,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 16 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Manea Eduard Nicusor se numeste în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2009.

Nr. 749.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind revocarea domnului Ramiro Angelescu din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

 

Având în vedere propunerea Ministerului Administratiei si Internelor înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/20.804/D.N.Adin data de 29 octombrie 2009,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 16 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ramiro Angelescu se revocă din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2009.

Nr. 750.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 441/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Bedrosian Laviniu-Eduard, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. -Articolul unic din Decizia primului-ministru nr. 441/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Bedrosian Laviniu-Eduard, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 1 aprilie 2009, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Bedrosian Laviniu-Eduard, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească, la nivelul judetului Timis, atributii ce intră în sfera de competentă a Ministerului Administratiei si Internelor. Fisa de descriere a atributiilor si responsabilitătilor si a modului de raportare a activitătii desfăsurate se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental si a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în conditiile legii, pe bază de pontaj si raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activitătii pe care o desfăsoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite si/sau de reprezentantul Ministerului Administratiei si Internelor la nivelul judetului unde îsi desfăsoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în conditiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activitătii desfăsurate."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2009.

Nr. 751.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului Vintilă Cristian în functia publică de secretar general în cadrul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat

 

Având în vedere Adresa Comisiei de concurs pentru recrutarea înaltilor functionari publici nr. 91 din data de 21 octombrie 2009, prin care se propune numirea în functiile publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici a candidatilor admisi în urma concursului sustinut în intervalul 19-20 octombrie 2009,

tinând cont de prevederile art. 69 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 12 lit. b), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b) siart. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Vintilă Cristian se numeste în functia publică de secretar general în cadrul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2009.

Nr. 752.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea membrilor Consiliului Statistic National

 

Având în vedere Adresa Institutului National de Statistică nr. 5.780/V.V. din 22 septembrie 2009,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 alin. (3) din Legea organizării si functionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se numesc, pe o perioadă de 2 ani, în calitate de membri ai Consiliului Statistic National persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2009.

Nr. 753.

 

ANEXĂ

 

LISTA

membrilor Consiliului Statistic National (CSN)

 

Institutul National de Statistică - prof. univ. dr. Vergii Voineagu - presedinte

Academia Română - acad. Emilian Dobrescu

- acad. Aurel lancu

Academia de Studii Economic - prof. univ. dr. Ion Gh. Rosea - rector

- prof. univ. dr. Constantin Mitrut - decan

- prof. univ. dr. Emilia Titan - Catedra de Statistică si Previziune Economică

Universitatea Bucuresti - prof. univ. dr. Dumitru Sandu - Facultatea de Sociologie si

Asistentă Socială

Ministerul Finantelor Publice - Dorin Măntescu - director general

Comisia Natională de Prognoză - dr. Ion Ghizdeanu - presedinte

Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei - Comsa Radu Bogdan - consilier al ministrului

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - Marcela Topliceanu - sef serviciu

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Elena Tatomir - director

Ministerul întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si

Mediului de Afaceri - Emil Octavian lonescu - director adjunct

Institutul de Prognoză Economică - prof. univ. dr. Lucian Liviu Albu - director

Institutul de Economie Agrară - prof. dr. Toderoiu Filon - director adjunct

Institutul National de Cercetări Economice - dr. Măria Poenaru - cercetător stiintific

Banca Natională a României - Constantin Chirca - director adjunct

Confederatia Natională a Sindicatelor Libere din

România - Frătia - Corneliu Constantinoaia - secretar confederal

Confederatia Natională Sindicală „Cartel ALFA" - Petru Sorin Dandea - vicepresedinte

Confederatia Natională a Patronatului Român - Mircea Ramba - director al Secretariatului general

Consiliul National al întreprinderilor Private Mici si

Mijlocii din România - prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu - presedinte

Societatea Română de Radiodifuziune - Constantin Puscas - director economic

Televiziunea Română - Cipriana Voicu - director economic

Agentia Natională de Presă AGERPRES -Argentina Traicu - director general adjunct

Asociatia Generală a Economistilor din România (AGER) - prof. univ. dr. Alexandru Isaic Maniu

Societatea Română de Statistică - prof. univ. dr. Constantin Anghelache - vicepresedinte

Uniunea Natională a Consiliilor Judetene din România - Ion Prioteasa - presedintele Consiliului Judetean Dolj

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind alocarea sumelor în vederea compensării cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei în sistem centralizat, conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1)-(3) si ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, interimar, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă alocarea unor sume pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei în sistem centralizat, corespunzător anului 2009 (noiembrie 2009), conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Sumele prevăzute la art. 1 se transferă bugetelor locale de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, pentru furnizorii de energie termică destinată populatiei.

Art. 3. - Calculul cuantumurilor sumelor se face în baza ordinelor si deciziilor privind tarifele si preturile locale de referintă emise de autoritătile de reglementare competente, respectiv Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei si Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice.

Art. 4. - Alocarea sumelor se va face cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 125/2007 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a prestării serviciilor de interes economic general de către societătile care produc, transportă, distribuie si furnizează energie termică, continută de Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 29 octombrie 2009.

Nr. 261.

 

ANEXĂ

 

SUME

alocate pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei în sistem centralizat, conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările si completările ulterioare

 

Nr. crt.

Judetul

Localitatea

Cantitatea de energie termică furnizată populatiei în anul 2009 (primele 9 luni)

(Gcal)

Cantitate anuală de energie termică estimată a fi furnizată populatiei conform A.N.R.S.C.

(Gcal)

Compensare combustibil 2009 (conform A.N.R.S.C.)

Repartizare sume

noiembrie 2009

- lei -

unitar lei/Gcal

- lei -

1.

Mures

1. Târgu Mures

120.813

192.047

101,49

19.490.850

900.000

2.

Neamt

2. Piatra-Neamt

45.998

100.000

103,33

10.333.000

508.000

3.

Prahova

3. Ploiesti

274.696

392.434

56,78

22.282.403

2.100.000

4.

Suceava

4. Suceava

110.779

210.000

64,65

13.576.500

2.100.000

TOTAL:

552.286

894.481

 

65.682.753

5.608.000


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.331 din 21 octombrie 2009

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 905 din 16 octombrie 2009

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 416/428/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. AV 686 din 21 octombrie 2009 al Ministerului Sănătătii si nr. DG 2.713 din 16 octombrie 2009 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii, interimar, si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 416/428/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 si 210 bis din 1 aprilie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 2, la articolul 9, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

Art. 9. - (1) Valoarea minimă garantată a punctului «per capita» este unică pe tară; pentru trimestrele II, III si IV ale anului 2009 valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata «per capita» este în valoare de 4,10 lei;

(3) Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu este unică pe tară; pentru trimestrele II, III si IV ale anului 2009 valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu este în valoare de 1,50 lei."

2. În anexa nr. 3, la articolul 8 punctul 1, subpunctul 1.4 va avea următorul cuprins:

„1.4. Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata «per capita» este unică pe tară; pentru trimestrele II, III si IV ale anului 2009 valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata «per capita» este în valoare de 4,10 lei."

3. În anexa nr. 3, la articolul 8 punctul 2, subpunctul 2.2 va avea următorul cuprins:

„2.2. Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu este unică pe tară; pentru trimestrele II, III si IV ale anului 2009 valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu este în valoare de 1,50 lei."

4. În anexa nr. 30, articolul 18 va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Decontarea pentru activitatea curentă în anul 2009 se efectuează în ordine cronologică până la 180 de zile calendaristice de la data validării facturilor conform alin. (3), în limita fondurilor aprobate cu această destinatie.

(2) Decontarea contravalorii medicamentelor care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis în cadrul unor programe nationale de sănătate cu scop curativ se face în termen de până la 90 de zile calendaristice de la data validării facturilor conform alin. (3), cu exceptia medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în sublista B, de care beneficiază pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei pe lună, pentru care decontarea se realizează în conditiile alin. (1), în limita fondurilor aprobate cu această destinatie.

(3) În termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de către farmacie la casa de asigurări de sănătate, aceasta se va valida în sensul acordării vizei «bun de plată» de către casa de asigurări de sănătate ca urmare a verificării facturilor si a borderourilor centralizatoare."

5. În anexa nr. 31, articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Decontarea pentru activitatea curentă în anul 2009 se efectuează în ordine cronologică până la 180 de zile calendaristice de la data validării facturilor conform alin. (3), în limita fondurilor aprobate cu această destinatie.

(2) Decontarea contravalorii medicamentelor si materialelor sanitare care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis în cadrul unor programe nationale de sănătate cu scop curativ se face în termen de până la 90 de zile calendaristice de la data validării facturilor conform alin. (3), cu exceptia medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în sublista B, de care beneficiază pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei pe lună, pentru care decontarea se realizează în conditiile alin. (1), în limita fondurilor aprobate cu această destinatie.

(3) În termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de către farmacie la casa de asigurări de sănătate, aceasta se va valida în sensul acordării vizei «bun de plată» de către casa de asigurări de sănătate ca urmare a verificării facturilor si a borderourilor centralizatoare."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii, interimar,

Cristian-Anton Irimie,

secretar de stat

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Irinel Popescu

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.